Sunteți pe pagina 1din 8

Biserici in Bucuresti

Alba Iulia Amzei Arcul de Triumf Armeneasca Balta Alba

Biserici in zona Alba Iulia


» Biserica Hagiu - Adormirea Maicii Domnului ( Strada Traian 142 Sector 2 )

Biserici in zona Amzei


» Biserica Amzei ( Strada Biserica Amzei 12 Sector 1 )

» Biserica Sfântul Nicolae ( Strada Biserica Amzei 12 Sector 1 )

Biserici in zona Arcul de Triumf


» Biserica Mânăstirea Caşin ( Bulevardul Marasti 16 Sector 1 )

Biserici in zona Armeneasca


» Biserica Mântuleasa ( Strada Mantuleasa 20 Sector 2 )

Biserici in zona Balta Alba


» Biserica Sfântul Nicolae ( Bulevardul Basarabia 222 Sector 2 )

Baneasa Batiste Berceni Bucurestii Noi Buzesti


Biserici in zona Baneasa
» Biserica Băneasa ( Strada Neagoe Voda 20 Sector 1 )

» Biserica Herăstrău ( Strada Nicolae Caramfil 26 Sector 1 )


» Biserica Sfânta Maria ( Strada Trifeşti 2 Sector 1 )

Biserici in zona Batiste


» Biserica Icoanei ( Strada Icoanei 12 Sector 2 )

Biserici in zona Berceni


» Biserica Aparatorii Patriei 1 ( Strada Panselelor 31 Sector 4 )

» Biserica Aparatorii Patriei 2 ( Strada Lunca Barzesti 1 Sector 4 )


» Biserica Buna Vestire ( Giurgiului) ( Soseaua Giurgiului 29A Sector 4 )
» Biserica Constantin Brâncoveanu ( Bulevardul Constantin Brancoveanu 5 Sector 4 )
» Biserica Cutitul de Argint ( Strada Cutitul de Argint 1 Sector 4 )
» Biserica Cuviooasa Parascheva ( Strada Soldat Minca Dumitru 27 Sector 4 )
» Biserica Şerban Vodă ( Strada Petre Tutea 1 Sector 4 )
» Biserica Sfântul Daniil Sihastrul ( Strada Covasna 23-25 Sector 4 )
» Biserica Sfântul Gheorghe ( Soseaua Giurgiului 253 Sector 4 )
» Biserica Sfântul Nicolae ( Strada Panselelor 31 Sector 4 )
Biserici in zona Bucurestii Noi
» Biserica Costească ( Strada Navigatiei 54 Sector 1 )

» Biserica Dămăroaia ( Strada Victor Daimaca 1 Sector 1 )


» Biserica Galilea ( Strada Nazarcea 3 Sector 1 )
» Biserica Sfântul Andrei ( Soseaua Chitilei 138 Sector 1 )
» Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena ( Strada Sf. Constantin si Elena 33 Sector 1 )

Biserici in zona Buzesti


» Biserica Sfântul Nicolae ( Strada Buzeşti 25 Sector 1 )

Calarasi Calea Victoriei Carol Cernica Cismigiu

Biserici in zona Calarasi


» Biserica Delea Nouă ( Calist ) ( Strada Delea Noua 1 Sector 3 )

» Biserica Delea Veche ( Strada Delea Veche 29A Sector 2 )


» Biserica Sfântul Mina ( Strada Robescu F Constantin 18A Sector 3 )
» Biserica Sfântul Ştefan ( Calea Calarasi 83 Sector 2 )

Biserici in zona Calea Victoriei


» Biserica Doamnei ( Calea Victoriei 28 Sector 3 )

» Biserica Kretzulescu ( Calea Victoriei 47 Sector 1 )


» Biserica Manea Brutaru ( Strada General Budisteanu 4-6 Sector 1 )
» Biserica Sfântul Dumitru ( Strada Postei 2 nespecificat )
» Biserica Sfântul Vasile cel Mare ( Calea Victoriei 198 Sector 1 )

Biserici in zona Carol


» Biserica Popa Rusu ( Strada Arcului 15 Sector 2 )

Biserici in zona Cernica

» Mânăstirea Cernica ( Soseaua Cernica 16 nespecificat )

Biserici in zona Cismigiu


» Biserica Popa Tatu ( Strada General Berthelot 51 Sector 1 )
» Biserica Schitu Magureanu ( Bulevardul Schitu Magureanu 14 Sector 5 )
» Biserica Sfântul Ilie ( Strada Silfidelor 5 Sector 5 )

Colentina Cotroceni Dacia Drumul Taberei Eroilor

Biserici in zona Colentina


» Biserica Andronache ( Strada Peris 10 Sector 2 )
» Biserica Sfântul Anton ( Str. Magnoliei ) ( Strada Magnoliei 113 Sector 2 )
» Biserica Sfântul Antonie ( Colentina ) ( Strada Trei Scaune 20 Sector 2 )
» Biserica Sfântul Dumitru ( Soseaua Colentina 13 Sector 2 )

Biserici in zona Cotroceni


» Biserica Militară Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir ( Strada Prof. Dr. Rainer Sector 5 )

Biserici in zona Dacia


» Biserica Dichiu ( Strada Icoanei 73 Sector 2 )

Biserici in zona Drumul Taberei


» Biserica Înălţarea Domnului ( Aleea Valea Boteni 7 Sector 5 )

» Biserica Sfânta Vineri Drumul Taberei ( Strada Brasov 21C Sector 6 )


» Biserica Sfântul Andrei - Parva ( Aleea Parva 1B Sector 6 )
» Biserica Sfântul Vasile ( Strada Drumul Sarii 119 Sector 6 )

Biserici in zona Eroilor


» Biserica Cuibul cu Barză ( Strada Stirbei Voda 99bis Sector 1 )
» Biserica Sfântul Elefterie ( Strada Sf. Elefterie 1 Sector 5 )
» Biserica Sfântul Elefterie Vechi ( Strada Sf. Elefterie 15C Sector 5 )
» Biserica Sfântul Gheorghe ( Calea Plevnei 92 Sector 1 )

Foisorul de
Ferentari Floreasca Fundeni Ghencea
Foc
Biserici in zona Ferentari
» Biserica Bumbăcari ( Strada Toporasi 70 Sector 4 )

Biserici in zona Floreasca


» Biserica Sfânta Sofia ( Calea Floreasca 216 Sector 1 )

Biserici in zona Foisorul de Foc


» Biserica Oborul Vechi ( Strada Traian 204 Sector 2 )

Biserici in zona Fundeni


» Biserica Fundenii Doamnei ( Soseaua Fundeni 138 nespecificat )

Biserici in zona Ghencea


» Biserica Ghencea ( Calea 13 Septembrie 211 Sector 5 )

» Biserica Ghencea Naşterea Domnului ( Strada Margeanului 107 Sector 5 )


Giulesti Grivitei Grozavesti Iancului Ilfov
Biserici in zona Giulesti
» Biserica Adormirea Maicii Domnului ( Giulesti ) ( Calea Giulesti 236-238 Sector 6 )

» Biserica Buna Vestire ( Giuleşti ) ( Calea Giuleşti 111A Sector 6 )

Biserici in zona Grivitei


» Biserica Sfântul Gheorghe ( Calea Grivitei 218 Sector 1 )

Biserici in zona Grozavesti


» Biserica Cărămidarii de sus ( Soseaua Grozavesti 7 Sector 6 )

Biserici in zona Iancului


» Biserica Bălăneanu - Iancu Nou ( Soseaua Mihai Bravu 117-119 Sector 3 )

» Biserica Iancu Nou ( Soseaua Mihai Bravu 117-119 Sector 2 )


» Biserica Iancu Vechi ( Strada Matasari 39 Sector 2 )

Biserici in zona
» Mânăstirea Pasărea ( nespecificat nespecificat )

Metrou
Lipscani Marasesti Militari Mosilor
Grivitei
Biserici in zona Lipscani
» Biserica Sfântul Nicolae ( Strada Blanari 16 Sector 3 )

Biserici in zona Marasesti


» Biserica Flămânda ( Strada Olimpului 17 Sector 4 )

Biserici in zona Metro Grivitei


» Biserica Podeanu ( Strada Dornei 70 Sector 1 )

Biserici in zona Militari


» Biserica Pogorârea Sfântului Duh ( Strada Politehnicii 7 Sector 6 )

» Biserica Sf. Apostol Andrei ( Strada Boja 73 Sector 6 )


Biserici in zona Mosilor
» Biserica Precupeţii Vechi, Biserica Tuturor Sfinţilor ( Strada Toamnei 92 Sector 2 )

» Biserica Sfântul Pantelimon ( Strada Iancu Capitan 24 Sector 2 )


» Biserica Sfântul Silvestru ( Strada Silvestru 36 Sector 2 )

Pache Palatul
Obor Pantelimon Parcul Carol
Protopopescu Parlamentului
Biserici in zona Obor
» Biserica Oborul Nou ( Strada Avrig 21 Sector 2 )

» Biserica Sfântul Ioan ( Calea Mosilor 257 Sector 3 )

Biserici in zona Pache Protopopescu


» Biserica Popa Nan ( Strada Popa Nan 47bis nespecificat )

Biserici in zona Palatului Parlamentului


» Mănăstirea Mihai Vodă ( Strada Sapientei 35 Sector 5 )

Biserici in zona Pantelimon


» Biserica Mărcuţa ( Strada Biserica Marcuta 8 Sector 2 )

» Biserica Sfântul Gheorghe ( Strada Fântânica 2 nespecificat )

Biserici in zona Parcul Carol


» Biserica Bărbătescu Nou ( Strada Cuţitul de Argint 1 Sector 4 )

Piata Natiunile Piata Pache Piata Regina Piata


Piata Victoriei
Unite Protopopescu Maria Revolutiei
Biserici in zona Piata Natiunile Unite
» Biserica Sfântul Spiridon Vechi ( Piata Natiunile Unite 5-7 Sector 4 )

Biserici in zona Piata Pache Protopopescu


» Biserica Olari ( Strada Olari 8A Sector 2 )
» Biserica Popa Soare ( Strada Dr. Burghelea 7 Sector 2 )

Biserici in zona Piata Regina Maria


» Biserica Sfântul Nicolae Şelari Vlădica ( Strada Justitiei 34 Sector 4 )

Biserici in zona Piata Revolutiei


» Biserica Albă ( Calea Victoriei 110 Sector 1 )

» Biserica Boteanu ( Strada Boteanu 8 Sector 1 )


» Biserica Dintr-o Zi ( Strada Academiei 22 Sector 2 )
» Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi ( Strada Academiei 22 Sector 3 )

Biserici in zona Piata Victoriei


» Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni ( Strada Monetariei 4 Sector 1 )
» Biserica Mavrogheni ( Strada Monetariei 4 Sector 1 )

Pipera Progresului Rahova Romana Rosetti


Biserici in zona Pipera
» Mânăstirea Christiana ( Soseaua Pipera 49 Sector 2 )

» Mânăstirea Plumbuita ( Strada Plumbuita 58 Sector 2 )

Biserici in zona Progresului


» Biserica Înălţarea Domnului ( Calea Rahovei 1 Sector 4 )

Biserici in zona Rahova


» Biserica Bariera Rahovei ( Soseaua Bucuresti-Magurele 3 Sector 5 )

» Biserica Parcul Rahova ( Strada Iacobeni 39 Sector 5 )

Biserici in zona Romana


» Biserica Pitar Moş ( Strada Dionisie Lupu 45 Sector 2 )

» Biserica Precupeţii Noi ( Strada General Ernest Brosteanu 12 Sector 1 )


» Biserica Sfântul Visarion ( Strada Visarion 14 Sector 1 )

Biserici in zona Rosetti


» Biserica cu Sfinţi ( Strada Sfintilor 12 Sector 2 )
» Biserica Popa Chiţu ( Strada Logofat Luca Stroici 33 Sector 2 )
» Biserica Schitul Darvari ( Strada Schitul Darvari 3 Sector 2 )
Stadionul
Tei Timpuri Noi Tineretului Titan
National
Biserici in zona Stadionul National
» Biserica Sfântul Ioan Botezătorul ( Soseaua Pantelimon 256 Sector 2 )

Biserici in zona Tei


» Biserica Colentina - Sfânta Vineri ( Strada Gherghitei 2 Sector 2 )

» Biserica Doamna Ghica ( Strada Doamna Ghica 1-3 Sector 2 )

Biserici in zona Timpuri Noi


» Biserica Apostol Tabaci ( Calea Vacaresti 143 Sector 3 )

Biserici in zona Tineretului


» Biserica Alexe ( Calea Serban Voda 123 nespecificat )

» Biserica Căldăraru ( Strada Tineretului 14 Sector 4 )


» Biserica Cărămidarii de jos ( Calea Piscului 3 Sector 4 )
» Biserica Manu Cavafu ( Bulevardul Gheorghe Sincai 4 Sector 4 )
» Biserica Slobozia ( Strada Leon Voda 1 Sector 4 )

Biserici in zona Titan


» Biserica 23 August ( Strada Tufănica 5 Sector 3 )
» Biserica Acoperământul Maicii Domnului ( Strada Prisaca Dornei 1-3 Sector 3 )
» Biserica Dudeşti-Cioplea ( Bulevardul Camil Ressu 38A Sector 3 )
» Biserica Sfântul Antonie cel Mare ( Strada Jean Alexandru Steriadi 19A Sector 3 )
» Biserica Sfântul Calinic ( Strada Campia Libertatii 62 Sector 3 )
» Biserica Sfântul Ilie ( Strada Soldat Stelian N. Mihale nespecificat )
» Biserica Sfântul Mare Mucenic Mercurie ( Strada Constantin Brâncuşi 11 Sector 3 )

Titulescu Turda Uniri Unirii Universitate


Biserici in zona Titulescu
» Biserica Sfânta Vineri Nouă ( Soseaua Nicolae Titulescu 157 Sector 1 )

Biserici in zona Turda


» Biserica Miron Patriarhul ( Strada Iani Buzoiani 2 Sector 1 )

Biserici in zona Unirii


» Biserica Adormirea Maicii Domnului ( Strada Sapienţei 5 Sector 5 )

» Biserica Bucur ( Strada Radu Voda 33 Sector 4 )


» Biserica Curtea Veche ( Strada Sepcari 22bis Sector 3 )
» Biserica Dobroteasa ( Bulevardul Mircea Voda 35A Sector 3 )
» Biserica Domniţa Bălaşa ( Strada Sfintii Apostoli 60 nespecificat )
» Biserica Patriarhiei ( Aleea Dealul Mitropoliei 21 Sector 4 )
» Biserica Sapienţei ( Strada Sapienţei 3-5 Sector 5 )
» Biserica Schitul Maicilor ( Strada Mitropolit Antim Ivireanu 29 Sector 4 )
» Biserica Sfânta Ecaterina ( Strada Sfânta Ecaterina 7 Sector 4 )
» Biserica Sfântul Anton ( Strada Franceza 33 Sector 3 )

Biserici in zona Universitate


» Biserica Colţea ( Bulevardul Ion C Bratianu 1 Sector 3 )
» Biserica Scaune ( Strada Scaune 2 Sector 3 )
» Biserica Sfântul Gheorghe Nou ( Bulevardul Ion C Bratianu 1 Sector 3 )

Vitan Voluntari
Biserici in zona Vitan
» Biserica Foişor ( Strada Foisorului 119 Sector 3 )
» Biserica Izvorul Nou ( Soseaua Mihai Bravu 311 Sector 3 )
» Biserica Tarca - Inaltarea Domnului (Sos. Vitan, nr. 142 )

Biserici in zona Voluntari


» Biserica Eroilor ( Strada Popa Sapca 1 nespecificat