Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

1. Sergiu Deleanu, ,,Dreptul comunitar al afacerilor”, Editura Servo-Sat,


Arad, 2002.
2. Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2006.
3. Costel Gâlcă, ,,Codul european al muncii şi securităţii sociale –adnotat-“,
editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
4. Corina Leicu, ,,Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
5. Octavian Manolache, ,,Drept comunitar”, ediţia a III-a, ed. All Beck,
Bucureşti, 2001.
6. Tudorel Ştefan , ,,Introducere în dreptul comunitar. Text şi jurisprudenţă”,
2006.
7. Ovidiu Ţinca, ,,Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2003.
8. Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare,
Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007.

III. ALTE SURSE


1. www.curia.europa.eu – Site-ul oficial al Curţii de Justiţie a Comunităţilor
Europene
2. www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene