Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAM DE CERCETARE

PENTRU SCOALA DOCTORALA

1. TITLUL PROIECTULUI

2. DATE PERSONALE ALE DOCTORANDULUI

Nume si prenume

An nastere

Titluri profesionale

3. CONDUCATOR STIINTIFIC

4. TIPUL PROIECTULUI

4.1 PROIECT DE CERCETARE FUNDAMENTALA INTR-UN DOMENIU


PRIORITAR CNCSIS/COD

4.2 PROIECT DE CERCETARE AVANSATA INTR-UN DOMENIU DIFERIT


DE DOMENIUL PRIORITAR CNCSIS/ DENUMIRE DOMENIU

5. TERMENI CHEIE CARE DEFINESC CEL MAI BINE DOMENIUL DE


CERCETARE

6. DURATA PROIECTULUI – 2 ANI (1,5 ani)

7. REZUMAT (1/2 pag)

8. PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE

8.1 STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII IN ARIA IN CARE SE


INCADREAZA TEMA

8.1.1. Descrierea stadiului actual al cunoasterii in aria aferenta


temei propuse, bazata pe referiri concrete la publicatii din ultimii 5 ani
(reviste cotate ISI, alte reviste internationale de larga circulatie incluse in
baze de date internationale, volumele conferintelor internationale, reviste
recunoscute CNCSIS etc) si cu specificarea bibliografiei de referinta.

8.1.2. Contributiile anterioare ale doctorandului convergente temei


propuse si pozitionarea acestor contributii fata de stadiul actual al
cunoasterii prezentat la punctul 8.1.1.

Se vor mentiona contributiile si elementele care atesta finalizarea cercetarilor


anterioare, valorificari prin publicare, pe categorii de publicatii: reviste cotate ISI, alte reviste
internationale de larga circulatie inclusiv cele indexate in baze de date, reviste recunoscute
CNCSIS necotate ISI, carti, volumele conferintelor internationale sau nationale.
8.2. CONTRIBUTIA POTENTIALA LA DEZVOLTAREA CUNOASTERII
STIINTIFICE SI ASPECTELE ORIGINALE/ INOVATIVE ALE CERCETARII.

8.2.1. Contributii la dezvoltarea cunoasterii, reflectate prin gradul


de originalitate / inovatie si raportate la cele mai recente realizari citate in
fluxul principal de publicatii.

Prezentarea va contine:
 relevarea, prin analiza critica a stadiului actual, a faptului ca tema
propusa poate avea un aport semnificativ la dezvoltarea cunoasterii in domeniu;
 specificarea contributiilor propuse, raportate la analiza critica
anterioara si la elementele prezentate la punctul 8.1.2;
 prezentarea tipului de elemente originale vizate, prin incadrarea
acestora in una din urmatoarele categorii:
 elaborarea de noi abordari si teorii in aria aferenta temei;
 dezvoltarea unor abordari/teorii/metode existente;
 adaptarea unor abordari/teorii/metode existente, pentru a fi utilizate in noi
aplicatii;
 elaborarea de noi metode experimentale.

8.2.2. Fezabilitatea contributiilor potentiale propuse

Prezentarea va creiona aspectele care raspund urmatoarelor probleme:


 realismul solutiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al
costurilor si al duratei cercetarii;
 gradul de sustinere a contributiilor propuse prin rezultatele
anterioare ale echipei;
 autoevaluarea gradului de risc al cercetarii, cu mentionarea de
solutii alternative.

8.3. MODUL DE ORGANIZARE A PROIECTULUI

8.3.1. Obiectivele ştiintifice si activitatile din cadrul proiectului

8.4. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR. DISEMINAREA


CUNOSTINTELOR IN COMUNITATI STIINTIFICE UNIVERSITARE SI
EXTRAUNIVERSITARE.

Prezentarea va avea in vedere urmatoarele posibilitati de valorificare:

I. Publicatii, la care se vor detalia:

• articole vizate pentru publicare, cu nominalizarea revistei unde se intentioneaza


publicarea: reviste cotate ISI, alte reviste internationale de larga circulatie, reviste
recunoscute CNCSIS necotate ISI ;
• lucrari vizate pentru comunicare si publicare in volumele conferintelor de
specialitate, cu nominalizarea conferintei vizate si a nivelului acesteia (conferinte
internationale organizate de forurile stiintifice internationale recunoscute in domeniu,
alte conferinte internationale din strainatate, conferinte internationale sau cu
participare internationala organizate in tara, conferinte nationale);
• carti vizate (monografi/tratate/alte carti) publicate in edituri recunoscute national /
international;

II. Brevete;

III. Transfer tehnologic.

8.5 MASURILE PREVAZUTE PENTRU RESPECTAREA NORMELOR


ONTOLOGICE

9. ACTIVITATEA STIINTIFICA A DOCTORANDULUI

9.1. DOMENII DE COMPETENTA SI REZULTATE SEMNIFICATIVE

Domeniile de competenta vor fi documentate atat prin rezultatele teoretice cat si prin
rezultate practice.

9.2. LUCRARI SEMNIFICATIVE PUBLICATE

Bibliografie: Formularele CNCSIS pentru finantarea contractelor de


cercetare