Sunteți pe pagina 1din 12

S,unaac,u~m I.

o~

penttu aJluntul tau

_- '_ ,- ,,- .: ">-

g,ratuit

VORBELE ZILEI

W

Sp~l'!-sa vimi $oi rnndu[ IJnui ardetean care ane hiudat la Bocur~ti, nu d:oar hwit Iii gleznE!'. N-a:m ir'lVe.ntat nci gaura la rnac-aJ"Q,ani, da:' S:L. nte III rrral anestr, ma i

, mundto i ~i mai s1mtili'"

Maii a.ctari I' joac_i 1n ta enovele iiiel: care 0 fac nu mal _ '"It mati. In ~"'U!li.Q.,_ lurnsa auar actnrl tn rselame, aar asta nu inseamna c& rebule 5a fie

, iHtoa e. torn ~ -au fa.c.Jt-n sinyur·'S·, at m nlatesc

ITOPN,EWSEVENI M ENT ZiDa 6triei

fa BuCU-I1_.La auj d"f lt~iJe,dil1 .PSD a.u leJ~

ill' stradii, ~ 3 .

COTJJJIAN :lemni au ji~Ut resp~u~ pilblicQJtli ~~ din'1Iina hnt~ erma DOl:. Visan ~~.2;

-- ,~

PENTRU TINE 'n Genna:Jlia . . se tll:QI pqmnul. i:ludi' ~guJif, C:!lg~r{u'lul 'Valentin .Sllagbi ~ 6-7'

DIN CARTI.ERE qrwnarii se· ti~~ linin Cluj peJltr ... ~oq de lei lie I_una ~ 4

FACEBOOK ,AJHJfiibetul :J~.$e,man~. liU'~. "5

S,ORT lonel DltbrQiIi, despre vremurile cind bJatulnu. iuca totbal "'11

COTIDIAN 1'usa·,SIIV-ia sfide8.zi 'crba.· ... 2

Imagine noui pentru Citynews.ro

..._- __ "1("1~ .,'''11

~_._.._. __.__.. -..LOo"p ..-c.»t',L"L&III'-

CURS VALUT.AR

- - -

,:1-~~.;b,9 ....

3}09"34 ..a,: '4ig~i9. ....

1"""'),,,'19.6 ..... -~fi!l.~,,·

, OrhuJ fara trecut ~} Viitorul compro!TIis, ~, nostru ' :"'1

..

..

COTIDIAN

II Anul I, Numaru154 II joi, 2.8 octombrie2010 " SERVUS_ CLUJ IIEY.ENIMENTE

REMEMBER 28.10

1688: A Inceput domnia Iui Con-stan tin. Brancoveanu in Tara Romaneasca (1688-1714) 1636: Cambridge (SUA):1ntemeierea Universitapi Harvard in Massachusetts

1929: Lunea neagra a bursei din New York

NASTERI

,

1466: Erasmus dmRotterdam, scriitor si filosof olandez

(d.1536)

1931: Ilarion Ciobanu, actor roman de film (d.2008)

1955: William Henry "Bill" Gates, intreprinzator american (Microsoft) (foto).

1963: Eros Ramazzotti, carrtaret italian

1967: Julia Roberts, actritii americana

DECESE

1704: John Locke, filosof eng1ez (n.1632)

1981: Eugen Pora, zoolog ~i oceanograf roman (n.1902)

SiRBiTORI

Ziua Natiorralaa Greciei

Era oat pe ce sa p-ed ci zdclnganelile din parlament aw\J.tea sChimba ceva. De parlea ceaIaita, vid cum sindkal.i~tii sunt ccndusi, In stradll,·4e oamenipolitici>- pr'intre ei, Vanghelie, au narrle fom~ind a revolupe de octombrie,

Baiu' nu-i aici, pierdereacea mare nil sunt (Jele 25J;a1:l ~O de piocente searote, ohiar- dadi. din ele- se 'pHitesc griidinite sau rate. N'ici macar ~tufo,~enia adminlstratie] ..:. nu e dedlt 0 caXiza conjuncturala, Toafe se pof repal'a,

iIl:tr·un final. '

'Ce s-a pietdl,ll: eu adevaritt'e putetea omului 'Po~ilic. Inc.ederea in el. §i 'ashl se i.nramp~a,atun,ci c~d aceasta put~ie uu ei in timp, a~blata dt; co~tiin~a, ~i Did de.oaracfer, Depll~till.sau senatorul nu mai ecel.IOepoateidlimoa proiectul Ul).ei tari, al unei c?munitiip !llacarj a· ajunsun limbtic dC; 'Rartid, oW atel)t Ia gJimasele ~,e£uJ.li.i decal Iii provociirile de zi Cll.zt. A: a.juns ornnl uraf, maimi.:'l::a ideolpgica/ pilosnl, norocos!l.\, descurciiretuJ, decrepit-inwdiatrd lasij"l hI, tll.t "kat a mancat asta'pdniis-o ajf,lns... '

"

'~i, nu se pute .. intampla altfel,.· atata vreme cit cantitatea priml!azii. Fabri-

··t'

Spectacolele de teatru, jucate doar din respect pentru spectator:

nNoi suntem platip cu 75% din salariu ~i artrebui sa judim 75% din piesa, dar, din respect pentru voi, spectatorii, care ap platit. bilet intreg, vom [uoa toata piesa" Asta se aude inaintea pieselor de teatru, dupa ce luminile din sala se sting. Din pacate, in ultima perioada, actorul nu mai este apreciat ca inainte. Una dintre explicatii este ca acestia s-an reprofilat catre seriale soft, reclame ~i alte produse media cu valoare indoielnica, "Marii actori nu [oaca in telenovele, aia care 0 fac nu mai sunt mari.In toata lumea apar acton in reclame, dar asta nu inseamna ca trebuie sa fie umilitoare pentru un actor. Actorii ~iau facut-o singuri §i acum probabil platesc', spune marele actor Dorel Visan,

Actorii nu ma.i fac il:rta

Vi§an este de parere car in ultima perioada, oamenii.nu mai au interesul sa mearga la teatru, deoarece nu mai gasesc pe scena piese care sa Ie transmita trairile de odinioara, "Actorul nu mai e nimic, eventual un instrument de divertisment, Erau acton candva, acum nti mai sunt, dar este ~i vina lor pentru ca ei au vrut sa fie a~a. Nu mai fac am, fac tot felul de nazMtii. Au scos umanitatea din spectacohil

'Omul

fira trecut .si viitorul

" .

.eompromis,

'al nostru

canfii de canapele stabiless bugetul Romaniei, GOrii,hlp.1 ~e.altiidata se dau

, pe gOllgal ~i fac strategii nationale, oameni fm trecat Vol: sa hotuasca viit!irul acestei napi neatente cu smemsalji. , Traim vremuri in care top a~teaptii sa se schimbe ceva ~i nimeni nu mai are putere pentru asta. '

Ca sa fu puternic, trel:,;uie sa fii respectat: ~~u 'temut eel pllpn. Da.I' Ia noi Mereu s-acrezut ta Iiehelele semil:\a 'cn bohorul, ded anue voturi. , '

, Omnl politic rroman inca mai crede

" cii. pllterea'lni e b~ pei:).tm angajat ne- ' pop. la RENEL sail ~efi. .de birou la HidroElectricasau contracte cu stahilpriu

, firma nevestei.El nu are decat p.riotit!iti, 'personale ,pe termen scurt, JJ:!cearcii, . , banul en (lintll, VI:ea totul aGum - nu

~i:ie dad!. mai. prPl-de ~n ~~at. E gata o b~sit; ~¥alui e III ,amoutta proas~~.

Omu] nostFu poli,tic wea s1l conducati:!:ul!ffirifl'iim;tnde, se'V:tea'~i de stanga $i de drea2ta, vrea ~lla sindicate, ~i la pattonat, se' ~re pe baricade ~i-n 100- misii de pace.

EunpensionaralmoraJ'itapi - revoJu!ia, privatii e proieC'tulllli de 5UCCe5.

Spectacolele de la Teatrul din Cluj incep cu proteste pasnice impotriva scaderll cu 25% a salariilor. Totusi, nici artistii

nu sunt ltpsltl de vlna in conflictul cu toata lumea

de teatru, tran~mit doar ideile din capul lor, Am fost pomit sa-i apar pe arti~ti, dar trebuie sa se apere singuri.

Dorei Vi~an este unul dintre putinii actori de renume care ~i-a ca~gat o reputatie pe plan eumpean. Chiar ~ a~aJ cu 0 expetienta de 40 de ani in lum.ina reflectoarelor, acesta numai are Incredere in presa. "Eu v-am spus lucrur.ile acestea pentru dumneavoastra, dar au mai vorbesc en jurnaliJti prin telefon, pentru ca top spun ca nu se seoate nimic din context, dar vo~ sa-~i vand~ ~.tirile §i apoi.nu mai regasesc dedarat;iile mete':' spu~e Vi~an.

Tusa Silvia sfideaza criza

De 20 de ani i~i vinde mandra "operele;';

Din banii ca~t.igati traleste est

Are 70 de ani ~i toata viata a fost casnica, s-a ino"Iijit de cepii ~i de cele necesare in casii. Nu a lucrat niciodata ~i crede ca ~i "jobuI" de a-si creste prunciie greu ~i cere timp. Prinanii '90 a incepnt sa lucreze macrameuri ~i spline ca avea atat de m.ulte comenzi incit nu mai mcea fata. A mers 0 perioada destul de bine, tar d~ cand a venit criza, matusa i~i vinde marfa pe strada, "hnediat dupa revolutie aveam asa de multe comenzi ea Juci:"~ zi ~i noapte. ~i in 2009 clujenii inti mai cereau milieuri.la comanda, dar nu prea .mai is la moda'~ spuue . aceasta. Lucreaza cu miga- , la fiecare lucru de mana, " , . sunt modele care nu se fac

cu una-cu. doua, Ea spune ',ca, desi este oatrana, II face " placere sa croseteze, iar ~" cele mai cautate ~i apreciate macrametiri sunt fetele de masa."Zece lei costa ~, doar 100 de grame de ata, , iar eudau un milieu ell 80 de lei, dar~i aici mai negociez. Stau _.,

~i doua saptam.am la un ptodus, .:.

depinde de model ~i de cat de mult lucrez. Mai fac de mancare, curatenie ~i cro~etez, nu pop sa stai degeaba pe criza asta", explica Tu~a Silvia.

•• Mihaela Nechifor

Editori

LigiaPOPA . Nitoleta NAP

Redactori

'Sflvia B0NCUTIU . Haria COSTlN'

Adjlj.a FA:R1iJ$l;'ll"C Mi:b,aela NEc;Hl;fOR Sigina lIOP, SUvin POP

~otoreporter

Dan BODF,i\

Art Director ,

Minai ARMANCA 'Iehnoredactare

. Ovidiu VLAD

•• fnpagina4

,

II SERVUS _CLUJ If joi, 28 octombrie 2010 II Anu! 1, Nlimarul54 II

chiar daca motiunea n-a trecut, artlstll ardeleni nu ii dau sanse de supravletulre prernlerului . clujean in jocurile politice de la Bucuresti: "Pe

BOG il manancamlticil". '

,;Eu nu rna pricep la pollrlca, M-am retras la tara, unde nu am televlzor sl nu sunt Ia curent cu vlata politlca a tarll.

.Nu putern decal sa ne rugam,la .

Dumnezeu, sa ne fie mal hine"

-

A,e~tia spun di loculhn Emil Boc

nu e in junglaBucurestiulni ~i di. adevarata sa, €hemare e lao Cluj, ora~ pe ,.. care-an ar fi trebuit sa-l paraseasdi de

la bun tnceput, "Nu sunt impotriva miticllor, dar ardelenii stint altfel, mai bin,e educ~~i. Cu to ate asteasuntem priviti altfel la Bucuresti. Acolo ai do-

ua opplWi: ori esti p~ternic ~i ii domini tu pe ei, ori te domina ei pe tine. Boc a incercat sa fad treaba buna, dar

a. ajuns 1:.. fundul sacului. Sper sa Vina

~i [<lndul unuiardelean eare sa fie laudat Ia Bucnresti, nu doar lovit la glez-

ne. N -am inventat noi gaura la macaroana, da'suntem maionesti, mai muncitori ~i mai simp.p:, spune rapsodul Aurel Tama~.

,

... ~i parul din cap i-a cazut, sa vina acasa!

Actualul premier a fost un om sacrifi.cat de cand a plecat de acasa, in . toate cele ~ase gnverne, consi~er~ interpretul Dumitru Farca~, care nu se sfieste sa Ii aminteasca unde ii e locul. "Pe Boc I-an mancat deja, iista-i adevarul, El a fost un om sacnficat de cand.a plecat de la Glllj.ln. Bucuresti, daca.nu esti caine si nu stii sa Iatri si sa mu~ti, nu rezi~ti. Eb. Mn avut tr~i oferte la Bucuresti, dar am preferat sa. raman, in sara~ia mea, in 'Iransilvania mea. Oamenii de.caracter nu au ce cautil in Bucuresti, Boc le-a demonsb:at clnjenilor ea ~ un primar exceptional, l-a iubit toata lumea. Sig1lI cil acum, sub diferite ihfluente, sunt unii care il boicoteaza, dar el e un om simplu, curat, eare.stie ce inseamna m~ca. ~i parol din cap i-a dztit Sa viDa: acasa, la catedra lui· - politica e pentru netreb~ci ~,zic"eDumitru Fa.rca~.

Servus_ Cluj iti fa«!e cadou anlm~lJlriIEf,gnltuite

nlcl"

FAST FORWARD ':.-

Taxa ascunsa lei Wizz '

Jeri, ~ I1ranz, Ia ghi~eul oor,npa,mei din Aeroporful Ihtemapo,nal

. Oluj-N;ap()C'a:..~irea 40 de:pa,ffi.~~i au :oemt qplicafi'l yizavi de suplimentarea- ad-hoc a sumei plii'tite. "Noi.ne-am pliitit'biletele ~n1ine:.A~ n:i se ziee e~ rm am bifat 0 rubrjdi. ~i di./ ab:t acest $otiv, ni se cer bani 4l;pl~ 'tQiQ.~i, este imposibil ca' fe¥ eel care suntem' aid s,a Ii meut acee~i gJ""e~eala", Spun.e C;ristilm Deic~. '£1 a precizat di pentru bil~t a pla.tifin m:n:ia Cl.J trei.hmi 50 de euro ~i ~a mu, a aflat de aJte sume

necesare pe~tru ZbqF. '. ..

QoiDi~~uJ.,~ef a] Co~i~adatUlui Judetean pentru ~rotectia Consumaterfler, .Mh-eea Ra:du,a ex- . plicat di. taxa de check-In nneste i1~galli. §i ea., fu aces.t xaz; I'Qa~e'~ 'vorba lie 0 Slca:par~ a d:lot',bare .au ·or.ganiz3lt;zborril.. ,:,Vom verifica slfvedem ce s-a intfunpi"at pe aeroport. ,~-ar putea ea in acest : , CD sa;fievdr~a de u~ grup or~nif'atli.de d gre~'tali care. s~ii 6.

. afectat'pe to\i'~ '1l anwtta~ ¥l. ,n.p.,)0

• , .101 '

Sava Negrean-Brudascu

219

L-am impu,cat degeaba pe Ceausescu?

Adomi Dorel Visan nu crede ea Hoc are ce eauta in satul cu mini~tri, dar" nici nu il eonsidera responsabil pentru situatia in care se zba~

azi romanii, "Nu ~tiu dacape - Boc il mananGa milieu de viu san de mort, dar de la pre~e-

_ dinte pana la :jurnali~til nimeni nu spune adevaml, Nu vedeti ce se intampli in [ur, ee minduni ordinare sunt lansatel Asta rrebuiesa'fie urinarea Revolup.ei,dupa 20 de ani de cand l-am impu~cat pe Ceau~e~cu caree soarta romanu-

lui ~ Cat de bine triieste, ,cat de bine seim: braca, cat de bine mana:~ca?'~ se- intreaba Vi.~an.

.. Adina.Fariusnic, Silvia Bo~cu1iu

W "Nu pot Sa dau astfel de informatii prin - telefon, nu am ce

sa comentez, este problema'rioastra"

ConstantifJ. Sledz, p"e~edintele , Asociafiei Absolvenlilor' Univerc

sitafii "Spiru Haret"

toamna Universitatea "Babe~-Bolyai" saorganizezeo seS,iune de ncenla pentru absolvenpi contestatei instimtil. "Mi-·am dat bacalaureatul d.nd aveam 25 de ani, dupa ce m:am inserts la facultate. A fost 0 ~ansa pentru mine. Acnm speram sa i.tD.i iau ~i 0 diploma de hcenta si am aflat ca nu ~e mai da examen';, spune Ioana Pop.

~. S'ililill Honcutiu

Ziua furlel la Bucuresti,

'. ,

La Cluj, ltnlste, pace sl un pic de PSD

Din c.ei ·100.000 de protestatari pe care ir anuntau slndlcatele, s-au dus doar 30.000 la mitingul impotriva Guvernului Boc

Peste 30.000 de perscaneau pro- un mesai tacut prin care vrem sa atratestat ieri in Piata Constitutiei din gem atentia ca nu se mai poate centiBucuresti, in :dua'votaru motiunU de nua en politiea pe care acest guvern 0 cenzura, cerand demisia G~ernidui practica'; a dedarat Mihaela Rozor, Boc, Incidentele nu au lipsit de la mi- consilier judeteanPSD_

ting, sindicalistii s-au Imbrdncit cu "Eu sunt pensionara ~i am doi cojandarmii dupa ce au impins gardnrile pii, Niei unul dmtre ei nu s-a gandit de protectiey in incercarea de a trece pana acumsa plecedln tara, desiocade ele. Efectivele de ordine au fost- zil au fost destu1~ dar acum 0 duc mante rapid,. iar protestataPi s-au re- foarte greu. Guvertml nu face nimic tras. La it doua incereare de a trece de pentru ei, pentrll noi, pentru copti, garduri, doi barbati ali fost ranip in pentru salam" a spus Rodica Radoiu, urma interv..enp~i jand~rmilar ,~i 0 fec participant:i la mar~.

meie a Iesinat. Bilantul zilei' ar.ata ca Tot ieri, un reprezentant al Fundaopt perso~e im fost ridicate de forlele tiei pentro Apararea Cetalenilor 1mde ordine, iar trei indivizi au fost sco~i potrivaAbuzurilor Statulm a depus ieri din randnri pentrn ca ~rau in stare 0 coroana de flori in fala Prefecturii

avansata de ebrietate. din Cluj- Napoca. Mesaj~ ttansmi"S de

._ _.. Horia Eugen Cristea catre Guvern ·a

llU!l mO!lunll,la ClUJ" .. festwiuldar~ii·aspieat:.,Nreausavadii

In cursul zilei de ieri, aproximativ. ca au un adversar la Cluj. Prin Cluj nn 150 de femei din Organizalia de femei se mai trece:' imbracat in stil hip hop PSD Cluj au protestat prinb"-un mar$ ~i ras in cap, protestataru] purta ~i un. tacut pe strada Eroilor pana 111 fala, tricou cu mesajul "Stop Bot", ca ~emn prefecturii. "Vrem sa Ie aratam. ca nu al nemriitumiril fata de actuala tonabandonam lupta. Este v~rba despte ducere a Guvernul~. (S.c.)

Frustrarile de la Spi.ru Haret

. ajung in instanta .

, , ,

Ultima gaselnita' a absolventilor

, ..

universitatli "Spiru Haret" (USH) este actionarea Ministe-·

, ~

rulul in instanta "

Scandalul USH persista de ani bual, .dar acest Iucru nu Ii impiedid pe cei care au nevoie de o.diploma sa urmeze cursurile acesteia. Dupa ce au' fost cazuri in care absolventii nu au fost primipla concursuri pe~tru ocupare.a unui'loe de munca ininstitupile de stat, acum ace~tia VOt sa dea in judeeata Ministerul Educapei pentru redl110asterea competentelor dobandite. "N~ pregiitim sa d~ in judecata minis~erul p~ntru reeunoa~terea studiilor~~ spune Mariana Papaya, membru fondatm: al Asociatiei Absolventilor Universitatii "Spit~ Haret",

La "Spiru Haret" te poti inscrie fara BAC

o tanara din Cluj a urmat cursurile USH ~i se a~tepta ca in aceastii

CARTIERE

II Annl I, Numarul,54 II [oi, 28 octomhrie2010 II SERVUS _CLUJ II

FAST,FORWARD

, ,Fara greve azi

in ,cOlile clujene.

:!?asdilii clu] em vcr ramane .astari Ia eatedre din ca~ d:m.ajorlta,tea ~w·

I Idor n:)T au 1nt:r:unif Pl'OCj;!,l1.tW nece- ' sar de protesta:~ad pentrir lrieetarea : actiVitatll, a~a:eum p.revede legea.

, . D~ar, ~a!fe.gradinile, printre ~~e 4.:1- 'binufa din ~~tur ~i rrenule,tu1 Ve~eliei, opt ~olijprintre ~ IQ!t Bob, Ion A_gdrbiceanll p .Horea ~i zece Ii- • cee au raportat sindieili~tilor ca aq' rel1!l~t sa urad pe.profesen ~j inri-, ' tato[i sa·se coa1izi!ze pentru a opri' cw:sWile.tn. aceste GQnditll,dascaJU dujeni vcr renunta la aeeasta fowa de protest ~i se VOl coacentra pe mi. tingul programat p'enttu ora 12.00, ~ rona PrefectUrii."(1:d?)

Locuitorii de pe Nadasel

cer, sa dispari ciinii · ..

In urma cu ~ase liU;ll, CityNews a

'pl1eze,llJat eazul. unei cr~sc~toriine: autorizate de ciini pe strada Ville Nadiisel, la num.iirUl29. Vecinii Giselei Praek 0 acuzau pe aceasta ell tine animalele in carte ~, din cauza foamei, acestea se devoreazj tnrre ele. Zilele trecute pe srte-ul domnule , primru;.I'O. localnicii au revenit CD snlicitarea de a se gas-x o solu1;ie'p'e.ntru p£~blem'a lor. "Este un adevarar pericol' ca oamenii sa. 5e 4nbolna> veasca de bolile care Ie mspa:ndesc acesti clini oestenlizati, nevaccinati ~i Eled'eparaz'ita!i",s~ pl3ng'vednii femeii care a vrut sa. 0 intampine pe Angela.Merkel, Ei. au subliniat ca se confrunta.cu aeeasta problema de mai bine de dod ani, (L.P.)

Cartonarii scormonesc cartierele pentru 3'00 de lei pe luna,

Aceias] clujeni vin la centrele de • colectare Remat, carand dupa ei diru-·

, cioaresau des_agi cu sute de kilograme de cartoane, zdare, hartiL sau Iemne adunate de pe s:tJ;azile orasnlui. ,

Remat-ul se bazeazi

pe clientii fideli

.

La punctele de colectare din Mana~tur, Mara~tj ~i .somesenl sunt aduse lunar 250 de tone de carton,

neocamdata, niste carucloare ~i nlste oameni lnfrlquratl sunt

alternativa Ia colectarea selectiva - .

usor ~ivoluminos, iar 30 de kilograme 'Inseamna foarte mult", mai spune acesta. Elle plange de mila oamenilor sand care, din cauza inclriderii punctului din zoan centrala, trag dupa ei (:~ucio~ele pe'Moplor, pana ~ Ma_ nastur ~ispune ca era normal ca in zona in care sunt vandute cele mai multe produse sa existe un centru de colectare a h.irtiei ..

~ Adina Fartusnic

Bani putini pentru unii, suficienti pentru altii '

, ,

Un kilogf.tm de. carton se Fliite~te ell ~5 de bani la centrele de colectare Remat, FieFW, pe de alta parte, este mai ieftifi, iar 1:0 kilo'grame de fier vechi sunt recompensate cu 80 de bani,

Multi dintre ei urmaresc magazinele dID. centru.sau din carriere ~i stiu pe de rost care sunt zilele i'n care vine marfa. ;,Sunt·aceja~i clienp fidell de ani buni, Cateodata apar ~i alpi noi, dar, in general, vin Ia noi cam aceleasi persoane, Doar data se hribolnavesc sau h se intampla ceva, nu mai vin", povesteste Mircea ~tef,. directorului adjunct al Remat Cluj'. Un cartonar c:3.§tiga zilnic aproximativ 10 lei, ~eea ce mseamna ci intr-o luna· acesta ajunge sa stranga in jur de 300 de lei. "Pentru unii dintre ei, acesti bani sunt singuta sursa de venit. Sunt oameni neeajiti, iar frigul nu ii' sperie, Cara baloti mari prill. oras ~i au norocca, spre ·d.eosebire de alte materiale, cartonul e foarte usor", mai zice $tef.

Centrul, interzis depozitelor

De§i cele mai multe magazine de. unde pot aduna cutii de carton.sunt in Centruoaici IIU mai exisfa, de anul trecut, un punct de colectare. "Am avut, pe strada Plciesti, chiar ,in Centro, un punct de colectare, dar cei de la primarie au decis cii nu ne mai vor acolo. Au spus ca nu.ne mai iau chinia, ~a ca a trebuit sa pIe Gam. Nu tnteleg de ce, ca nu deranjam pe nimeni. inloc sa fim sprljinip, suntem faultati", marturiseste Mircca $tef. Acum, oamenii trebuie sa transporte cartonul la alte puncte de colectare, mai indepartate, "Le egreu" sa ~titi. Cartonul e

O~me,#i siiraci sunt obligafi sa

traga dupa ei aarucioarelecu hartie cate dtld kilometri pentru un centru de colectare

G'arsoniera in care tncap.sase suflete

,. ,

De~i are deja trei ealnl ~i 0 plslca, un rnanasturean adaposteste in ·garsonjera si un caine comunitar

Gicu Padurean imparte garsoniera de pe. strada Parmg eu alp trei caini ~i 0 pisica. De saptiimana aceasta, el a deds sa-Iadaposteasdi peste n.oapte ~i pe Pufi, maidanezul blocului. "Mi-e mila de el. E cainele blocului de cativa . ani. Cand a venit' frignl, o~enii II mai Iasa~ sa doarma in scara noaptea, dar t.ot e frig.ll tin in casa parra dimineata, iar ziua sta prin jurul bIoodui~, a spus Gicu'-

La:dy,cel de-al doilea eame comunitar al blocu1ui, ,a fost adeptat de 0 alta Iocatara. Adrian,a Florea s-a mutat recent in. blot ~i s-a indragostit de Lady, pe care a decis sa,o adopte .. "Am luat-o"am spiilat-o ~i acum sta in casa cu

- ,

6

mine. lmi era mila de ea, dQrmea noapt"ea in frig ~inu m-alasat inima s-o las afara", a povestit Adriana. Vecinii tinerilor sunt foarte ineantati de ideea acestora ~i spun ca animalele sunt foarte prieteno'ase. "Nu. sunt de rasa, dar sunt tare cumin!i. Pana acwn, toata lumea ii hriinea. ~i iiliisa. in scara noaptea. De acUmau casalor", poveste~'te tanti M~ioaIa, 0 vedna a celer dOl iubitod de animale. ~~ Adina Fartu~nic

Skaterii ~teapta un pare allor

Parcul I.L. Caragiale adevarate, "Am·auzit ca "~iau intr-o vreme sa amenajeze pentru noi ~.i pentru btciclisti un loc, .

nu Ie este suficient, undevaprinHoia.Aieiefrumos, dare cammic

sk aterii vor piste "In Hola spatiul pentrua ne desfasura", spune H6rea, unul dintre baietii care vin des in parcul de Unga

Adodescentii clujeni pasionati de skateboard Pesta, EI, ca ~i prietenullui Bogdan, crede d skas-au o1?i~nuit sa se Intalneasca in parcul de linga tingul este un sport ca orrcare altul si ca cei care Liceul de ¥uzica pentru a discuta.despre pasiu- II practica ar trebui inouraiati sa 0 faca, "Dad nea lor comuna, Desi apreciaza faptuI ca locul a nu am ie~i cu board-urile in pare, am sta ca ~i cefost amenaja~ in ultimii ani penttu skate-urile legii no.~tri in fata teleyi20arelor ~i·a calculatoalor, tinerii spun ca ar vrea sa aiba piste de rulaj relor; Am :fi prenedentari"; spune el. (L.P.)

str. Gheorghe Sincai nr. 7 r comen-zi si rezervari la 0740099476STIR.ftied vegetabfesWith chicken and rice

v

DAPAGINA

"

'.

II SERVUS_CLUJ II joi, 28 octombrie 2010 II Anul I, NumaruL54 II

Faceboo'k helps you connect and share with the people in your Ufe.

Fotografie postata de fanul

Servu5_Cluj este locul in care toti cei ce lubesc acest eras se Intalnesc sa-I punaln valoare.

Clujul este asa cum II vede fiecare, atata timp

dlt Ii apreciem frurnusettle urbane, istoria, oamenii

sl povestile deosebite.

Infor'matii

, .

Fondat in 22.02.2010

Fani

Serv.us Cluj a adunat

pe Facebook 10.]20 de fani Dana in 27 octombrie 2010.

Sondajul 'fanilor Servus_Cluj! Hai sa facem "Infruntarea cartierelor dujene" (II)

EI Nino del Oemonios:

Gradini Manastul'. .. pun parlu ca nici nu stlatt ca exista :))

lasmin Zachiu:

cum sa zici de rnanastur ca are parcuri multe?~))) ai fost in gheorgheni? un pare aici e cat toatela un loc din manastur _

Roman Adrian:

Griqorescu, dupa mine.

Symbian Atack :

Statele Unite ale Manasturului :)) faci scheme copile? hai sa ne batem =)) get a life! restu is cartiere de babaciuni. aici e REAL-ul mancatiash :))

Alex Vlad:

Ar fi fost rnanasturul daca n-ar fi avut atatea blocuri, dar a5a ... pare doar 0 bucatica . din Bucurestl ... sad but true

Intra si tu

!?i spune-ne ce preferinte a i!

Crist,i' Vescan

Ai1alfabetul se' simte liber in retea

,

Facebook-ul este spatiul ideal de manifestare pentru dusmanii ortografiei, este loculln care se poate scrie fara cratime, fara semne de punctuatie, fara gramatica. Am dat "Like" contului

Analfabetului JustBefree .

de aici, 'Te- simti precum, un zeu. Scoti. din geanta un ~nergizant ~i'l bei pan'a la fund, te rtdici ~i te ui,ti in jos ... wow ce sus sunt. Totul pare atat de mic ~i tu atat de mare. Scoti telefonu .. :', vorbeste Analfabetul despre fericire, "The Top of the World:'. Like!

~LigiaPopa

). sunt mandru cii sunt roman ~ iul:Jesc jemei1e{. . .)

~ sunt a~entu;fier" egoist, plin de sine, putin l1urcisist, eu le §tiu pe toate ~ r.mw; p,ro~a ~i pro§tii,deei SI! poate sii.1utelegl;p !>ii' ma u"'asc pe mineinsumi ,~ ~aj.u#isc mi'iicilma, de~i eit sunt: Ullul djn~e cei mai marillJincin~i

Pagina de pe Facebook este 0 "prelungire" a blogului cu acelasi nume. "Buna:, eu sunt analfabefnl, Nu este doar un nick ales, d. chiar sunt un

. analfabet. Multe din scrierile mele 0 sa va zgadie retina) dar nu amce face. Asta sunt eu. Nu mi-a placut niciodata gramatica ~i niei nu am infeles faza ala cu subiect, predicat, eonjuncpi, etc. §tiu cate putin legat de verbe ~i ata:t'~ se prezinta el pe blog, -

imi pute mintea

de tampenii •.•

Dupa 0 asemenea caracterizare, A.nalfabetul a fost asaltat de mesaje. "Stal Iinistit, toti mergem dupa pre- . miza: «Nu sunt foarte inteligent, dar cand ma uit iinprejur prind curaj», il Incurajeaza Mishacus.

Oricum, Analfabetul facebook-ist recunoaste ca nu citeste ~i di. cea mal mare parte din timp si-o petreceplictisindu-se. Are prleteni cunoscuti, printre care ~i pe Adrian Nastase, Monica Columbeanu §i Carmen Harra, prezicatoarea care face ra:vagii'in emisiunile cu tenta mondena, Analfabetul le adora pe Paris Hilton ~i pe Andreea Biinica ~i a dat "Like" ~j contului de Facebook al lui Dan. Capatos §iJ a~a cum era de asteptat, s-a inscrts pe pagina grupului ,~Nu citesc" Bravo!

Dincolo de aparenle .

Analfabetu1 nu scapa nicio gre~eala gramaticala in retea, asa cum remarca unii dintre cititorii s-iii. Totusl, uneorl, se joaca cu cuvintele cum pupm 0 fac, chiar daca se erijeaza in mari consumatori de cultura si lectura. ,,0 pgara in mana, 0 piilme pe cap, o pereehe de bocanci in pisroare, pan. taloni scurti, 0 camasa cu maneca lunga, cu gulerul ridicat, stand in cur pe o bucata de piatra, Lumea e frumoasa

DA PAGINA ..

~. in pagina 7

, ,

~ tPg'DUliiiI§DI

Clujeanul Valentin Silaghi, mandria

va~el,ntin Sfli).:ghi este s'ingtJrul 'll,Oxer clu:jaan m~daffat 1a.,JocU',rHe OHmp;[ce~ Tn p'rez,ent ii ant'rene'a%a pe ~(l,t; PlJQ11~$tii din G,ermani,a ,si, -aflat Thfr'''o scurta'tlzi~a . Ij,~IJlj, a stat.'de 'VQrb:a pe,ritru' prima oa~. CU presa, fi"fnd de aGof,d sa dezva'uii3 nentru Servus, ICluJ~

t-' . ~~

exp-:-,eriente inedIte din villa, sa.

" , ~ I

SpQrttVt!1,.,p"~"' • ,1ru~Ii~tl ~;~Ji:?7'~,~n:fP~~

t$g!ii:me~a$:; " fi;u: C1i.ljt iar dfu Ij1'7.1l!J;S:l, :penh

1980.;' D~~;atr~,

i!l.dlln j.aDi - -

,.,-"'

ROSAL

ClUJ·N~

'S.G.,~SFiL ~RlJ'SR~"CLW·NApcCj\, Daledl'!_. ' OBIEia - '

T~i.iFax: [t~ -145";8:15- e;.n.jaij;..~a@~fcM.ro

. . ' ...

- . --:..... . -. _-.. ' .

- - -

, ,

,AIIIJ! "ban~a,p,IitJ1rniOi,p_eifni CEllu_lela stem

- _ AI,ege BIOS'ENISI

~tiwn - ~QCSre JI in flQ'iMlI~

Parma:

IlaminatHDf &r:n1m

,~Ii<:r.k

• decor ,Stej~ r

ottlC @bi 02

= -- -, I

~'5 49 '. '~I

box:ului german

Ktlilliul ene' fnfl1itit eu C/uJul.~i vr:em sii,1:a€em un meci'

brlat.e:ral~ - ~

F.acilitati,-m\&ubte180.:

II' B:oWUh9 !II M'lnigolf

. • BircI' • Roata M~are .' Teren dEr a.pan

··Amfiteaitru Ii Temp~ratJlrailHsanna este de 1'2°C~

:Cu Video Call 3G p,gti fi

'1 v . • d II d •

a. at.urlo e c·el .• ' .. ragJ,

orlunde te-at afla

.. ~en~ru a~ele moments cind ~phelul de voce . nu est>e· .s'Ufi&ilint,,· CQSMOTE RDm1:nia. i I.a,n&at

un neu SBl!'vioiu care' vi,ne tn fntam.pin'8f\,ea cUentiJor sal, . oferindY .. Je po,sib:ili~Cltea de.' a c0.i]lunica.·cu .bel dragi:"i pri" [nterm,e<JiJiJ Imagirino,~·~ fa ,acel~i tarif'

eu ·q,e:I af ape'LlI~i o~ V.fiJce:1J - _

UTILE

11 Anul I, Nwmlryll54 II joi, 28 octombrie 2010 II SERVUS _CLUJ II

ea

maxim

SCORPION

Intentionati si.~ceti~~e· ... ..... -:- schimbiri.JIi fiiD:ffie:de ., eO:~t~, ,afesteiD~Il·fi h~ 8.aD e". le, Voi' Ii bUDe~cl sunt/e$l"tatW ' propl:jilo't efortnri JireIe,. ~cii sun! .~ deciziilor ~lorlaJ.fL

SiiGETATOR

~

4' Ziua anunta agibfie, dar ~i' posibilitatsa de a d1iJce lu- . CnIrile: lii bun ~f3.t,il'. ·P~te¥ beh~f:icia de ajutorul primit din paftea pr~etenilor sau cuno¥tintelor. Decisnle pe care Ie lu.ap trebuie .sa

fie proIllp·te. '

Orele de furhina·

10

PROSABIL~Tl'-TE DE FI:JRTUNA

.'

00/0

Be multe ori se Intampla ca, dups ce aseultsrn 0 melodie, sa ne intereseze mal multe informatii despre autorul piesei sau despre artistul care sinterpretsaza, PGate"'V:rem sf(ve:dem textul.s,au sa: aflam genuL'in· care se j:nca~rea£,a.' T®ate acesteiI).b~ma~ji sunt e1.lprihse ·pe 'site-ul www.allmusic.com.\.l.Dde.s1ll.Prin..:atoT. gasip 9i,:recGrnandan de·albume ,in fUnc~ie destarea In cfhl'e va afla.t,i. Intrati 'in :meniul din dreapta, la ;~,mobds", ti "'B:fida;p'este,o huiltitutllne de s1<ari in care va pllte]ti re<ga~i. }\1egeti W18,'tlatb dick si va v;a l:iimiJ;e'·la 0 selOre de albume cg;re cores' pun€l. ~9teptaru'or voastre. Co.trlplex,.S'ite-ul nu ui~~ apr0ape nici un lien muaical, fiind util c4i<:).r 9i Pentfu·cei care iubesc"rn\fzica dasica.

.. AsiStenta sociala

0264.420.146/7

.. Garda deMediu Clqj 0264.410.719

.. Agenpa de Protectie a :N£ediului Cluj

0264.410.722

.. Sernciul Roman de Informatii > str. Traian nr, 27 0264.402.600

.. Administratia Cimitirelor Cluj-Napoca-

str.AvramIancuDr. 28 0264596.030

.. Pa~apoarte/Buletine 0264.401.001

.. Inspectoratnl Teritorial de Mun~a 0264.431.6.58

0264.598.407

.. Agentia Judeteana de Ocupare a Portei de Mundi 0264.590 .. 227,0264.595.214,0264.596.923

.. Inspectoratul ~colar Cluj 0264,590.778

.. pirec1iaGenerala a Finantelor Publice - p- 0264.591.823

.. CYNARA - Calea Ploresti.nr, 75 .. E-LMAFARM (orar prelungit) - str. Victor Babes Dr. 35

0264.426.272

0264.591.812

HOROSCOP-· .

• Il1tel'E!s, public

.. Pclitia

112 sau 0264.955

.. 'Ielefonulcetateanului .. Casa de Pensii

0264.984

0264.431.010

.. FARMADON (incinta SORA) - bd 21 Decembrie Dr. 5

0.264.439.450

.. Pompierii .. Salvarea

112 sau 0264.981

112 sau 0264.961

1958

.. Deranjamente Gaz 0264.928

.. Regia Autonoma judeteana Apa Cluj (RAJAC) 0264.591.444, 0264.430.879

.. REMEDIlRl£ -

bd 2.1 Deoembrie nr, i31

0264.412.901

.. Ora exacta

.. Prefectura .. Primaria

0264.503.300, 0264.594.888 0264.596.030

.. Regia Autonoma de Termoficare Cluj (RATC]) 0264.503.700

.. Electrica Cluj (FDEE Transilvania Nord) 0264.595.721,0264.205.999

.. Salprest SA 0264.598.477, 0164.595.153 .. Salubritate Brantner Vere~ 0264.595.522 .. Informatil (en plata) 118.932, 118:800 .. Centrul de Ecarisaj Cluj 0264.415.788 .. Dispecerat deszapez;ire Oi64.431.753.0723-633.244

.. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca -

str. Tiib:karilor nr.ll 0264.437049

.. Centrul de diabet, boli de nutritie ~i metabolism -

str. ClinicilorDr. 2-4 0264.591.942

.. Cabinet medical individual dr, Vigu Dan -

str. Godeanu nr. 12, ap. 51 0364.268.0«

.. Spitalul CFR - Str. Republicli Dr. 14

0264598.278, 0264.599.597

.. Centrul de Dragnostic ~i 'I'ratament - .

str. Bistrite~ nr. 16 0264.414.490

.. Centrul de Transfuzie Sanguiru1 0264.592.882

.. Cabinet medical de urologie -

Str, 'I'raian,nr.16

0264.432 .. 37'4

.. VlAFARM - R-ta Mihai Viteazu f.n.

0264.434.182

.. Jandarmeria

.. Brigada de Politte Rutieri

0264.956

0264.432.727

.. Clinica Chirurgie I - str. Clinicilor nr, 3-5

0264.597.816

.. Gardienii publici

0~64.432.615

.. Clinica Chirurgie n - str. Clmtcilor Dr. 4-6

!l264.597.523

,rr=-

.. judecatoria Cluj

0264.596.110

• Clinica Chirurgie ill ~ str, Croitorilor nr, 19-23

0264.432.022

.. 1ninatriouIari auto

0264.414.508

.. Garda Financiara

0264595.223

.. Institutul I:nimii "Nicnlae Stancieiu" -

Calea Moplor nr. 19-:n 0264.591.941

.. Institutul Oncologic .. Ion Chirtcnta" -

str .. Republicii nr.34-36 0264.598.361

.. Spitalul Clinic de Copii (pediatrie 1) -

str. MOlilor:nr. 68 0264.597.706

.. Clinica de Pediatrie nr. 2 -

str. Cri~annr. 3-5 0264.432.566

.. Spitalul Militar de Urgenta Cluj -

str. G-ral Traian Mosoiu, nr; 22 0264.5';18.381,0264.592.218

.. Spitalul TBe "Leon Daniello" -

str. Hasdeu Dr. 6

0264.597.453

.. RegistrulAuto ROJnan .. Tractari auto

0264.266.491/4

0744.185.232

.. Proteqia Consumatorului 0264.431.367 .. Proteqie clvila, S,uvamont 0264.982, 0264.596.464

.. Salvamont Bai~oara 0264.77T.867

.. Salvamont Vladeasa 0264.624.~67

.. InfoCER

0264;952

.. Coruisia de evaluare a persoanelor en handicap -

sir. Parlin nr. 20 0264.592.401

.. Dacia aslstenta

0248.500.500

.. Regionala CFR

0264.590.065

.. Centrala Regionala CFR Cluj

0264 -. 592.321

.. RDS

0364.400.401

.. Agenpa CFR - bilete

0264.432.001

.. UPC- deranjamente (gratuit) 0311.000.872

.. Dolce - Suport tehnic

08008;I)OLCE (08008.36523), 1930

.. Romtelecoru-c-deranjamente 1921,0264.406820 -Taxi

.. Taxi Diesel

0264.946, 9946, 0744.646.663,0761.346:946

.. Autoga:ra Beta

0264.455.249

.. Daniel de Silver

0264.947,0264.433.333

.. Autogara 2 0264.435.278

.. Regia Antonoma de Transport Urban Cluj

(RATUC) 0264.430.874

.. Aeroportul International Cluj-Napoca 0264.416.702,0264.416.636

.. Napoca Tasd

0264.953.0722.642.251, 0744.930.872,0264.597.732

lama bate la u~a, iarvremea. rece cresteriscul aparitiei racelilor, gripelor ~i bronsitelor, Pentru a prevent instal area bolii, folosiJi cu incredere remediile naturiste care sunt la indemana tuturor, Rau nu au cum sa va faca! Specialistii in medicinji alternativa spun ca a:daugarea ghimbirului, a busuiocului ~i a piperului negru in mancarea de zi. eu zi ne fereste de bolile respiratorii, Cornbinatia celor trei condimente poate fi folosita at"t pentru prevenirea racelilor, d.t 5; pentru tratarea acestora, Totodatd, nu va feriti de usturoi, de ceapa ~i de.lamaie, aliments care va dau ca~titatea necesara de vitamtne pentru a cre~te imunitatea organismului.

.. Taxi Nova-Cluj 0264.644; 0745.151.00,

0264.949{ *9949 (Vodafone, Orange)

.. Taxi Pritax

0264.942

.. Taxi Pro Rapid

0264.948, 0745.825.045, 0264.592.488, 0723.447.570

.. Taxi Terra-Fan

-;

DA PAGINA

. "

It SERVUS CLUJ II [oi, 28 octombrie 2010 II Anul I, Numarul S4 IIMICAPUBLICITATE

Sunati la 0364.80D.800~ de luni pana vineri, pentru un anunt gratuit

~ .. ~

IMOBILIARE

AGE IMDBILIARA CLASS

tel: 0264-593055; 0745-549346 . www.dass-imobiliare.To Bulevardul Eroilor nr.Ty

CUMPARiRI

Cumpar urgent garsoniera i:ndiferent de confort, zona sau etaj, se of era platape loc, pretuJ. pie~ei

CUlnpiii -ap.I cam. indiferent de confort, constructi! noi ~i vechr, zona se ofexa plata pe loc,

Cumpar urgent ap.2 cam. indiferent de conforr, zona, finisa) e, constractii noi §ive'cbi,

Cumpar ap.3 ~(4 cam.indiferent de etaj,linisaJe, confort, construetii noi §i veehi, se of ed, plata pe loc, pretul pietei,

Cumpar terenuri pentru Investitie san constructn, indiferent de zona, se o,fe<a pretul pietei,

Cumpar case indiferent de zona, preferabil singur in carte, minim 300 mp teren aferent, se of era pretul pietei,

VANZARI

Vand~partament 2 camerezona ISE) 54 mp, decomandat,etaj intermediar/4, 2 balcoane,'CT, termopane, usa antiefracp.e, mobilat ~i utilat, pret 45.000 euro.

Vand apartament 2 camere zona 1'ro.6, etaj 2, confort sporit, ultrafinisat,complet mobilat ~i utilat, Fre! 48.000 euro .negociabil.

Vilnd apartament 2 camere, zona Cipariu, confortI, decomandat,.6- nisat,2 balcoane, pret 4d'.500 euro negociabiL

Vand apmament 3 camere, strada Peana, confort 1, eta; 2 ,55. mp;sernifinisat dar foarte bine ingrjit, pret 38. 500 euro.

VANzARI

Vand casa familiala 125 mp con, struipin Some~eni, 3 camere cu dependinte, gradina de 700 mp, fon't la strada 10 m. Pret 130.000 Eura, negodabil. Telefon 0264425336 sau074754027.2.

Agenp.e imobiliarii vinde' aparta- . merit 4 eamere in Maia~ti, Gorunului, e'taj'ul4/4, decomanda~, 95 mp, corifort sporit, 2. balcone, 2 bill, finisatmodem, gresie, faiantii,.parchet, geam,uri termepan, u~a antiefraqie, l;;entl'ala ter:mica, mobilatii de buciitarie. Pre\ 69.000EURO~ Negociabil 0264/432557,.0748295498.

P.F. vand apartament 2 carnere in Turda, MiCl'0 3 .. Calea Victoriei, nr. ns, etaj 2/4. 36 mp, mobilat/nemobilat situat intre Kau£land. ~, Pia!a Micro 3. Pre~ 22.000 Euro, negociabi. TeJefon 0725916372.

Agen!ie imobilia:riio vinde aparta. ment 3 camere in Mana?tu~, Parang, decomandat, etajul £! 4, 72 mp linisat clasic, parchet, gresie, faianta, u~a antiefracpe, centrala. Pre~ 53.000 EURO, negociabil·. .0264/4325$7,,0748205498.

Vand apartament 4 camere Molnar

Date personale

Piuaru, ~aj ihtermediar/4, decomandat, 2 bill, 1 balcon mare , expunere est-vest, complet .contorizat, termopane, ocupabil imediat, pret 56000 enro negociabil.Telefcn: 0264 593 055; 0745 549 346.

LiderImobiliare vinde apartament 3 camere in Man~tur, Mehedinti, 58mp, decomandat, finisat modem, parchet, gresie, l'aianp., centrala, t~mopan, modiliC:iiri interioare, eta; 1. Pret 56.000 euro.· Telefon. 0264/432557,0748205498.

Lider lInobiliare vinde apartament 2 camere in Gheorgheni,strada Septimiu Albin.ii, semidecomandat, etajul 1/4,52 mp" contort I,

-balcon, finisat modern, parchet, .' gresie, faian!a,. zugravit lavabil, liI.§a antiefr~cpe, geamuri termopan. Pret 46.000 EURO. Negociabil 0264/432557(1)748205'498.

Va:nd apartament 2 camere, zona sens gjratorio Miinii~tur, 57 mp, etaj interw-ediar, semifinisat darf oarte bine ingrijit, CT, usa anniefractie, ocupabil imediat, pret 42000 euro negociabil.Ielefom 026459305-5; 0745 549 346.

Lider Imobiliare vinde apartament 2 camere in Manii~tur, Vidraru, decomandat, etajuI7/1O,50 mp, confort 1,2 balcoane, finisat clasic, parchet, gresie, faianp., u~a metal,. &et 44.000 EURD. Negoci.abil 0264/432557,0748205498.

Vand apartam~nt in Andrei Mnre~anu, 81 mp ntili, supedinisat, acte ok, bloc 2006, etaj III, parcare in C.F:Pret 70.00UEuro. Sau schimb eu apartameht de 2 camere+diferenta. Telefon; 072552302.3.

LiderImobiliare vinde apartament 2 camere in Mli:na~tur, C.Flore~ti, dec(J andat, etajul 1/8,50 mp, coufort 1, balcon inchis, finisat modern, parchet, gresie, Wanta, zu: gravit Javabil, modificiiri interioare, u~a antiefrac~ie, g~amuri u,rmopan,. Pr:e~ 45.000 EURO. Negociabil 0264/432557,0748205498

P.F. vand garsonieta B"rancu~i, J2 mp, confort I, lift, etaj 3, mo,bilata,

, toate utilitatUe. Telefon:

0264/441679, orele: 18:00-22:00.

Lider Imobili.arevinde apmament 2 camere in Z.orilor strada Observatoru1ui, 54 mp, decomandat, plus bakon, finisat modern, parcbet, greste, faiarita, centrala, termopan, mobilat §i utilat, etajul 3. Apartamentul se vinde cu garai. Pret 57.000 euro. Telefon: 02M/ 432557, 0748205498.

Wind apartament 1 camera, zona Griidini Mana§tur, 4.2 mp, decomandat, finisatilcent ~i de cali tate, pret 32000 euro·. Telefon: 0264593 055; 0745 549 346.

Vilnd garsonieri zona Pata ,confort niiirit finisata; recent ~i de ca1itate, balcoJl inchis'cu termopan, expunere sud,<pret.25 500 euro negociabil.l'eJ~foJl: 0264 593 055; 0745 549 346.

Vilnd apartament 1 camera in construqie noua finalizatii en €F, zona cFine studente~ti, 40 mp,sethlfi.nisat, CT, 'termopane, usa antiefractie, pret 25000 euro negociabil. Telefon: 0264593055 j

0745549346

Vand cass ~i piimilnt ih satul Boju, judo Chi] la distan!ii de 20 lap. de - CLuj. Pret negociabil. Rog seriozitate. Telefoa 0264565229 .

Vand §i la schimb cas a aoua D+ P+ JYI- Bupnfa!a 71 mp pe m:vel 'cu griidil,la de 1.400 mp en toate ntilitatile, C.F, in Dezmir, str. Labului, nr, 14. Telefon: 07228766(10 sau 0751623682.

Vind apartament 3 camere,-pe str. Bucuresti, eta] 4/4>super finis at. , Pret 79 . .000 euro. Informapi la telefon: 0745492450.

INCHIRIERI

Dau in chirie apartament 2 camere semidecomandat, renovat recent, Instalatii sanitare noi,str. Horea. Telefon 0'751363267

P.F. dau in chirie 2 camere, buc.atii. rie, baie, etc., prefer studenp sau . elevi, Telefon 0364404(01 sau 077133Z360.

TERENURI

Yilnd sau schimb CD apartament san garsoniera p~ant' pentrn constructii, parcelat cu utilit~ti aproape in Dezmir. - Labului 5.100 ~p, - Zapade 2XI.900 mp, - Criseni 4.300 mp. Telefon: 07228'76600 ,sau 075162;!682.

_ AUTO

Vand 2 axe- planetare noi peottu WARTBURG 312. Set motor nOlI "BORGO" pentruDacia 1300. Ansambiu ambrea.j "VERTO" .nou pentruDaci'l1300. Pre~negociabll. Telefon; 0264530969.

Vilnd Golf4 1.9 TDI,rosie, 2 u~i, motorina, inmatricula:t RG, an ~OOO, consummixt 5/100,172;000 Km. Foarte intri!'tinut. Are;incmdere ceI\tralizata pe tel\,comanda, alanna, aer condiponat, scaun ~i volan reglabil pe.inaltime, 4 aierbaguri, ABS, ESP, mcalzite in scaupe, radio CD. Arata ~i functioneaia inpecabil.l'ret 3850 euro negociabil. Telefon: 01'53 970 3M.

Van.d IVE~O DAILY 6SC15, an fabricatie 2002,stare bw;La, 'inmatriculat, CD actele Ia zi. Pret: 8.000 euro+tva negociabil. Telefon; 0744802832.

Vilnd voucher program rabla. Tel: 074.2-417179.

SERVICII

La salon~ "GALA" va a~teptiim penfru tratamente. corp orale anticelulitice, arenaj, retlexoterapie, terapeuti<:;, diagnostic-tratament. In prerniera pe Cluj, impachetari Co argila albaslriide Rkiu. Telefon 0745193457.

Reparapi calculatoare ladomiciliiIl Dvs. Execut 1a domiciliul dientului reparapi pentru laptop ~i calculator. Apelap en incredere la noipentru service. Telefon 074764'7765 sau www.activepc.webs.com

Sus~ere, consiliere §i tratamente psihologice pentru anXietap, 4izar- . monii reJationale. Depre'sii, pierderelt_sensWui viepi, tulbnrari de personaIitate.--I;a cabinet (Piata

Mihai Viteazu) san la domiciliul clientului. Telefon 0744923015.

-Exeentiim lucriiride amenajeriinterioare (gresje, faianp., spale~,. rigips, tencueli, debarasare moloz - placari pohsttren) preturi negociabile.

Medic, e:s:perienta in domeniu, ofer

, consulfan? ID'atuita inprivinta. uti, lizarU produselor naturale pentru pastrarea sanatapi, preven~ie,. di- ' verse afectiunl. Posibilitiiti avantajoase de colaborare, Rog,S~rii>zita~e: 'Ielefon 0745369597.

Firinii specializatava oferim servicii de consultanta iIi accesarea de fonduri enropene; 0744.49,72.81

Avep. Iucrari de constructii de executat ~i nu ~titi cu cine? Echipade Ingineri impreuna en m:uncitori calificati va ofer;a servici! profesioniste, Va costa un telefon pentru Iucrarea dumneavoastra. Tel: 0745.050.141 .

Centru de frumusefe Hetty

Noi dam nuantajiinfei tale!

" COAFURA

.; COSME1'ICA

.; MANICHlURA

oJ PEDICIlIURk

.; MASA].

seur-terapeutva a~teapti pentru.tra- telor de iniisurii specifice, citirea tamente corporale, ameliorarea du- schemelor electronice, abilitap de rerilor cervicale, lombare, dureri operue in ~crosoft Ofli~e (Word, reumatice, dureri de picioare, et~ Excel] .Puteti trimite CV Ia adresa Programiirilatelefori: 0745492450. r.biris@treukwalder.rosau·siio deLa compleXul nFarmec" in cabine- puneti personal Ia sediul nostru de till de masaj, cu aparamra de ultima pe strada Traian, Dr 49,' Cluj-Nagenera!ie, maseur-terapeut va as- po'Ca. Telefon: 0264 59S 1 S 1. ,

reaptapentm.tratamente corporals, Trenkwalder Cluj cant.a Spalator .

anticelulitic, drenaj, impachetari" ' auto. Cerinle; experie:Q:ta.relevantii masaj en pietre vuleanice, slabire ca ~paIator autoj. seriozitate. Puteti garantata in centimetrii. Progra- ·t(imite OVla adresa c.pop'@ltrenmm la telefon 0745492450. kwalder.ro sau sa 0 depuneti perso,milia sediul ~ostru de pe strada Traian, nr 49, Cluj-Napoca, Telefon: 0264598151.

LOCURI DE MUNCA

CERERI

Tilnar, 24 ani, caut loc de mund in domeniile: lucriitor comercial, ambalator, manipulant marfa. Telefon 0748369041.

Tilnarharnic, caut-.de lucru in (:00- structii, depozit alimep:ta!ie publica sau ca necalitieat Ia firm!; san particular in ortce domeniu, Va multumesc! 0786182286.

, 0264434340 .

Cine dore~te sa lucreze in.Rom:inia ~i sa C:a~tige ca in America: 1.500- 2.000 . Euro/lnna 'sa. sune la; 0745549520; (1264593.255.

Nou in Cluj! Firma de servicii funerare complete,asigurate non-stop, p'e str. CrOitori1OI, Dr. 16, ap. 2, visa-vis de Medicalii ro, oferim ~i sprijinim la ob~inerea ·tllturor actelor Iegale;actul de deces, oDtinerea ajutorului de inmon:llantare, precum ~i aultimei pensii. Tel: 0755- 033.5-38,0757-906.680.

.sony Ericsson SPIRO

Te a~ePltam la Fonomat,

pe bulevilrdul'Eroilor nr, 45, parter,

,

p-~p"llndudeTVP. ; valabH la pcrtarC! pe 2 .ani, ,Dffi,IH in magaz1n

vodafone

ingrijftor de animale, caut-Ioc de munca Ia feoria sau gospqdme pe termen lung. Am mare experienta ca ingrijitor - mulgator, Sunati la 0786182286 .

La(';atu§-mecanic; tamplar, P.V.C, ,~ofer cat. B, in general ma implic in orice.domeniu(Gatel!u!in), cautloc de munca urgent ~i sunt antiakolic. Telefon 0743544692.

CaudoG de munca in Cluj-Napoca, ca ~i ~ofer sau' agent distributie. Precizez faptul di am experien~a. Telefon: 0757432536.

OFERTE

Trenkwalder Cluj cauta Operatori Asamblare Telefoane Mobile.Cerinte: studii mediI, rapiditate ~i inde:nmare in asamblarea compon.entelor electro nice. Puteti trimite cerere de arigajare la wesa c.pop@ltrenkwaldeuo san sii 9 depune!i personalla sedi.ul nostru de .. llestrada Traian, nr 49, Cluj~Napoca_ Telefon: 0264 59~' 151, mobil 07'1-8Q37365.

Lustruiesc. Repar . .Tapitez, trice sill de mobila, vech.e sau mai nou'\_, la domiciliul chentului. Informatii telefon·0264485424,074203566.2.

La cabinetul d.e masa; "Farmec~ c'ti apatatura'de ultima.generap.e, ma-

Trenkwalder Cluj caura Vopsitor Auto. Cerinte; Scoala profesionaIa de profiI, cun01tin~e .relevante de vopsire, pricepere ~i indemanare in ntilizareasculelor. Puteptrimite CV la adresa c.pop@>trenkwalder.ro san sa 0 depunep personalla sediul nostru de. pe stra,da Traian, or 49, ClujNapoca. Telefon; 0264 598 151.

Treclovalder' Cluj cauta 7 Electricleni pentru Olontare instalapi automatizate. Cerinte: studii liceale cu profiI tehnic, cuno~tin~e de aparataj eiectJjc ~i ~erien!a in montarea panourilor electrice. ~e orerii pachet salarial competitiv. Putep trimitecerere ,de angajare la adresa c.pop@trenkwalder.ro sau Sa 0 depw;Lep personalla sediul nostra de pe strada Traian, or 49, Cl:uj-NaRoca. Telefon; 0264 5981S1,mobil 07480317365.

trenkwalde~ Cluj caut~ Tehnician Eiectronist. Cerinte; absolventi si profeSioni§ti en experienta in Electronica, experiehta de Incm CD placi de·baza ( orice tip), Utilizarea apara-

COMPlETATITEXTULANUNTULUI AICI (MAXIM 30 DE CUVINTE)

• i

Nume: , .. ; .

Prenum'e: , coo .

8.1. seria: Nr .

Adresa: : .,. .

Trenkwalder Cluj cauta Consultant Telesales. Cerinte. e~erieu~ii in telesales, orientare ea:tre; client, cunostinte medii de Iimha engleza, abilitati foa,;rte Dune lie lncru individual si in echipa, cuno~tinte foarte b~e dl!'oper~e pe calcul~tor. Puteti trimite OV Ia adresa r.birts@tr'enkwalder;rosa:usao depuneti personal fa sediul nostru de pe strada Traian, nr 49, €luj-Napoca. Telefon: 0264 598 15 L

.Angajez femeie de serviciu pentru spatiude biron. Telefon0769 046578.

DECESE

Cu durere in suflet anuntam incetarea din viata a scumpulwnostru Sot, tata. # bUnlc

JUeAN CONSTANtIN.

Inmorma,ntarea va avea 10c vinerJ.29.10.2010ora 11

1a Cimitirul Central.

Familia indurerata

MATRIMONIALE

Di',,;ortata, 37 ani, un COPll, singura, doresc 0 relatie serio~sii_~~ de lttnga durata cu un b iirb at careindHfgeite copiii. Aventurl'erisa se' abpna. Telefon: 0754311311.

PlERDERI

Pierdnt legitimape de student pe nume1eSEGHELIOANA- 0 declarnuIii.

Pierdut carnet de student 'pe nu-' mele'L'UPU SllNID, emis de UTC':

N, Fa.cUltatea de Inginerie Electrici. il declar .nw.

DIVERSE

P.F. ifumpar dulap pentru haine, stare buna. Rog seriozitate. Telefon 0740051271.

Vilnd cuptor patiserie BONGARD ~i cupto.r'2 vel:Fe·en dos,pitor Malaxor 502 Mixer 40 L. Masa rece. ma~i.nii lamitlat. E:.t:presor. Vitrina fri.gorifica mezeluri, Salad-bar. Tavi ·patiserie. Telefon 0740135687.

vand detergent Universal Color (manual ~i automat), marca BIOPON, import Ungana_ Se vinde viir-' satlapungide 1 kg~i costaS Lei/kg. Telefon 0747647765.

Servos_Cluj va of era posibilitatea de a publica GRATUIT anunlul dorit in paginile celui mai nou ziar din Cluj. Trebuie doar sa completati acest talon

~i sa il depuneli personalla adresa

• , "' 'n , ~ ' ~ •• ,.. iI' ,,+. to '~I" .' '" •• ' •••• ,;

6 "' t ., •• ~, ••• ~ '.' ••• ' 6 t ••••••• '" "' ~ I ••.•••••• :.,.

. ' , ~ ~ : ,

• "' •••• ' "'.olI ' ~ •••••••• "'~ '.~' .....................•• l' •

...... ' ,,, , , ~ ' ~ , '~ , ' ~ .

Str. Regele Ferdinand nr. 30 .

CATEGORIA , " ..........•.........

(vizavi de Po~ta Centrala) saupe

...

T elefon: ~~ .

.............. " ' 1 · ", ••••••• r ~+ , , •• ·.~ OJ' .

Str. Fulic~a nT. 7

Completand acest talon anuutu1 dumneavoastra va beneficia de cinci aparipi gratuite. Alte anunturi vor fi publicate gratuit doar de doua ori.

.. \,

-:-T ~ ---

DApAGINA

, .

Solutia'din nurnarul trecut

II Ann11; Nutnarul54 II joi, 28 octombrie 2019: il SERVUS _CLUJ II

1 3 5 8 9 10
1 A A T T
2 R A
,3
4 -:: 7
,8
9 C
10 A E 1m

Ull ma5PuiUpic de nurciimdtur tantii;re~te aproxtmativ 1 kg, In timp cefemela cantiirefl;£ doar 60,0 ile'gJ'"me. Nurdh: nuau dUfmani,natu!',alfin aJara omului. E mni pTobabillJJI numiirlll lor sa fie redus detbolt, parazifi deeiit de priidlitorii'mal'i.

Nu-;'-;il;"t;;jik;~lii~git;;pa;;l-;;~Ii~-;~zf~'titii;~;~t;.;tii'i~';Pi,

datv,ederea lor nil. este perfect adaptatiipentru nici'u'na aintre acestt adivitiili.

A;;i~-;;ld~h;;;~a ii ;:~;~riele'wnt p7,.fin;;;~r~ife~'d;;f,i~~it;;T-

toriaie dittjiTe, devin cilliitoare In ciiutarea unut hllbitat de calitate. '

C~iburil~d~~:;;"~i co~ti;;d~'o-bi~;;Piridi~ d~c;i ;a~fasep;~-d~;

relati» pllpnfpui supravietujesc~i ajung la mati.witate; maswlii n,u' iau:part,e la cl·tfterlla puilot:.

c"';~;;;;iii;;j;;-p;;;~;;zb~liiito~~~'~;;;;t;rato$i'~p;;ii;re a-;;

miiniitoare ell. "'batrosul} aWln'dispiirutii, care avea 0 al;lvergurd aaripilor depana la7,6 m. Cea mai mare aillJergura a ilripitor 0 'are In, p,ieZllllt albatf,0sulciiltI,to1j 'de 3,6 meM.

'St··"<:_ft· ,v',' '~." ,"" i; •• ~! ... ~\ .• \~ .. ~: .~"> ~':'. "~h~ ~

la 1 ca, ~ r; _, ,,'. ' "II<:"i "~>Ii" " ,,,".~,,

Hi Hi Hi... Blonde. .' ,~

m

Doui blonde, la un meci de nigby: . '

- li vezi pe aia care s-an strans gcimadii.,? intreabii. una dintre ele, _; D<\, ce-i pt.ei?

- .Paries c1\ in clipa astas-au strans ca s~ma barreasdi ... '

*t*

Dona blonde,la taifase

~ti.i, ieri .rni-am ment testulde sarcina .. : - ~~au fost grelejntrebiiple?f

SUDOKU

JOM de Sndoiru presupune c'ompletarea careulut .

'de 81 de' casute

dupa 0 SINGURA ' REGULA: orice coloana.si orice patrat de 3x3 trebui'eosa contina 0 ~gura data fiecare cifra cuprinsa intre 1 {;i 9 .

Nu este nevoie de matematica, Su.doku este.un joc.logici ve~ rificarea Incrucisata a, randurilor, colo!m.elor ~i careurilor mici of era indiciile necesare _p'entru gasirea solutiei,

~olufia din numarul trecut

.

~. 6 7 4 1 ~ :2 5, 3
,;,
4~ 9· 2 8 5 3 ,1 7 6
1 3; 5 6 ..;J 2 ~- ,g, 9
9 '3 6 , -s 4' 8 '2 7
.. .
7 1 3 .~~ 8 :3 9 6 4
~,
2 4 8 ,9 6q 7 3 1. 5
~ 8' 4 5 2 6 7" ~, . J
,
-5 7 1 3 9 8 614 2
?'" "2 '9 7' 4 , 5 3 ? 5 1 8· , 2 ,
,_
4 9
'.
ea.' "
1 6 4 7 5 • 8; "
7 9 , 2
I
3
5 1 I '4 8 7 9-
1 5 I 6 I
'3
c
2 8 7 5
.
~
r-; 6 1
ij 1

3

8

Frurnusetea naturii

, ,

ORIZONTAL:

1. Monocelular

2. P~~ti rapitori, de apa duke - Lac in Canada 3, Estrada stelelor _ Dans de brigine cubaneza

4. Transportata - Prefix penlru doi .

5. Fiord in NV Islandei _ :$ina la a1egeri

6. $es (reg,) _ Scare la 'piramide .: Mami£€r rumegator din Tibet

7. Toe gd!! _ Calle . .

8. Mamifer australian .

9. Aiubi (inv.) =Ovine

10, easa de ghea1a _ Zona seceteasa

VERTICAL:

~ .. In Cuba! _ Mamifere rezjitoare.semiacvatice

2. Nicolas (dirn.) _ Acere!

3. Planta erbao.ee orrrameritala, au flori de diferite culeri, dispuse' la varful ramificatiilor in racem _ Cel mai lung fluviu din 'lums

4. Peste de balta din familtacrapilor - Sorina Ionescu S. Intr·un sens! _ A. orneni

6. Numele unei constelapi din errrisfera boreala .: Mireasma'

7. Rareori

8. Viermi irrtestinali •

9. S,p"c~e de orhidee _ Fiecare d:intre,jiluootere"in earcsunt dispusi atornii, molecu1ele unei re!ele cristaline

La. Lcealitate 10 Canada - Arbust din familia leguminoaselor, cu flori gal)Jene sau albe ~i cu mires pia out, care , creste iItregi-unile calde.

DICTIONAR: ILE, SAs

2

7

9' 10

5

6

1

2 3 4-

5

6

7 8 9

10

CUTA!

"sAli.

DE.CURS,

GIGANT

MD~TAtA

SARPEl[ , CASEI ~fj'g)

II SERVUS CLUJ II joi, 28 octombrie 2010 U AnulI, Numarul Se II

SPORT

Legenda" ", despre vremuri in care blatul nu era in dictionar

. t

lonel nobrota: 16 sezoane la Universitatea, 420 de meciuri sl 39 de goluri, unul dintre cei mal longevivi [ucatori pe care i-a avut Universitatea.

EI este fundasul dreapta al unlversltatll, care nu a uitat de unde a pornit, "Care a plecat de la "U" in "1988 la Inter siblu in schimbul unei rnaslnl sl pentru ceva bani. S-a reintors la Universitatea in 1990, pentru ca "prima dragoste

nu se ulta nlclodata, oriunde ai fi".

Fotbalul I-a incepnt la Turda, la Cimentul,unde l-a avut antrenor ehiar pe tatal sau. Evolutiile bune l-au adus in atentia fonnatiei Ariesul, prineipala echipade fotbai a ora~cl:ui, iar in sezonul 1973-1974, fiind junior I1,s-a. trarrsferat la "U". "La «v» i-am avut ca antrenori pe Petru Emil ~i Bondi baesi. A fost eeva unic', a povestit Dobrota, A jucat pe to ate posturile la Univets.itatea, in afara de eel de portar, "Am inceput ca extrema dreapta, antrenorul Staicu m-a reprofiIat pe fundas derapta, dar am jucat ca funda~ central, fundas stanga, mijlocas, dM: in eele din urma am revenit pe postul meu preferat, de fundas dreapta", i~i aminteste Dobrota.

,,Angelo Niculeseu.

un adevarat profesionist"

lonel Dobrota i-a avutca antrenori pe Angela Niculescu, Nita Moldovan, Remus Vlad, loan Sdobris, Alexa Uifaleanu, Viorel Hizo. .Cel mai mult mi-a placut de Angelo Niculescu, care era un adeviitat profesionist, Era 0 persoana apropiata de jucatori, care stia cum sa ne motiveze ~i sa ne apropie Galld eram la greu. Atunci era 0 alta atmosfera. Nu se [nca pe ata!ia bani, iar juditorii erau mai apropiati unii de alp. Eram prieteni, nu erau atatea tentatii cumsunt acum ~i aveam mai mult timp pentru pregatire', povesreste Dobrota,

Transfer la Inter

pentru 0 Dacie

:in 1988 se transfera la Inter Sibiu, echipa din divizia A aflata sub patronajullui Nicu Ceausescu, "M-am dus la Sibiu din motive financiare, Aveam 31 de ani ~i ma gandeam. Ia viitorul meu. Cei de la Sibiu m-au bagat in fata pe list~, pentru a cumpara 0 Dacie ~i mi -au dat niste bani;' spune Dohrota, Ironia soqii a fost ca in prima etapa de campionat, Inter Sibiu a jucat cu ;,U". .Primul meci dupa transferul men la Inter a fost chiar cu Universitatea. A fost 0-0, dar en amavut cea mai mare

'~ 'Dobrot"ii, III anii '~chip,a Univers;tiirij

----~----------~------~~------~~;.

ocazie de a inserie, Am ratat din cinci metri, iar cineva a inceput sa stnge. Blatistrill Nici yorba de asa ceva. Pe vremea aceea nu se putea v~rbi de blaturi'; rememoreaza Dobrota,

Nelutu Sabau,

trendsetter la ghete de joe

Chiar daca in acea perioada conditiile de antrenament erau mai dilldie, atmosfera era alta: "Bram prieteni buni. Erau conditii mai grele de an-

Revansa totala

pentru .feroviari"

CFR CI uj a reusit sa i~i ia revansa in fata celor de la FCM Targu-Mure~, dupa tntranaerea din carnpionat

Elevii lui Sorin Cartn au dominat prima repriza, reu~ina sa' deschida scorul irrminutul32 prin Bjelanovic, care a :inscds din careu ell capul, dupa o centrare a lui Bastes. Cele doua echipe s-au intaInit ~i in campionat, tot pe terenul CFR·ului, atunci cand elevii lui loan Ovidiu Sabauau ca~tigat, scor 2-1, in urma unui meci extrem de spectaculos,

CFR a continuat presiunea asupra portii targ-mur,e~ene ~i Bastos a avut ocazia de a majora scorul, darStetca a respins in corner. Replica oaspetilor

nu s-a lasat foarte mult asteptata, iar in minutul 39 Tarnaveanu a sutat de la 25 de metri, dar mingea 'a,Jo~it bara. Repriza secunda a inceputin 'nota de dominare a jucatorilor de la CFR, care au incereat sa i~i maresca avantajul pe tabela de mareaj, Bastes ~i Bud nu au tetI~it sa ilinvingape portarul targmuresean, ]ucltorii" din Mures au echilibrat partida iar in ultimeie zece minute au alergat dupa egalare. Sfortini a Ieu~it!Oil majorese scorul in minutul90, inscriind din 7 metri dupa 0 minge respinsa gresit de ~tetca. (H.C.)

MARCATORl: Bjelanovic '32, Sforzmi '90 '

CFR 1907 CLUJ: Stancioiu ~ Panin, Diogo, Alcantara, VelQso ~ CQsta, Dica, Peralta ~ Bu.d)~jelanovic, Bastes; Antrenor: Sorm'CihPt

FCM TARGU-Minrn~: ~te~ea ~ Pop, BaIiiu" Dan Matei, Szilagyi ~ Bip~, Vartic, Casquera, Roman ~ Vaueea, Tamaveanui Antrenor: loan Ovidiu Sahau

trenamet, de joc . .Imi amintesc cii primele ghete de joe Adidas pe care le-arn vazut au fost cele pe care Nelutu Sabau le avea la nationals. Noroc cu ell Noi aveam ni~t~ ghete facute de pantofarul de la Universitates, bune, dar erau altceva. Trieourile de joe erau din PNA, care mai ales vara,' dupa doar 15 minute se udau si ne atarnau de gat. Erau grele, dar altele nu aveam", spune.Do brota,

Din 1994, Dobrota este directorul zonal al unei fitlll:e deasigurliri:.

"Mi s-a propus sa vin. la Unive,rsitatea, dar am preferat sa nu rna implic. Mi-ar fi. piacut sa antrenez, s'a fin antrenor, dar am ales sa nu ma implic', a. miimIrisit lonel Dobrota.

" Horia Costin

Poti fi socl OS

,

la rugby!

Clujenii de la "U"Mobitelco

i-au dominat pe orideni

"U" Mobitelco 8T Cluj a castiqat tara problema partida cu CSM Oradea, 68-45 (J9-23), dupa un rneci dominat

de la cap la coada de tormatia clujeana

Elevii antrenati de Marcel Tenter nu au avut probleme in aceasta partida, oradenii nefiind capabili sa puna in dificultate fa.rma!ia dujeana. Tehnieianul Tenter a folosit prin rotaJ:i,e toata echipa, trimitan<lu-i in teren

~i pe cei care in partidele anterioare au jucat mai putin,

Cel mai bun )~cator clujean a fost Dykes (-foto ), care ~iinaceastil.partida a demonstrat ca nu are adversar in cam:pionatul Romaniei. Prin-

cipalii marcatori ai fonna~iei clujene au fost Dykes 20, Krstanovic 18 ~i 12 recuperarij Silva~an 10, Cuic 6, 5 ilo:cuperari ~i 6 pase decisive, 'Thomson 4, Pop 2, Fometescu 2, Pesie 2, Chetreanu 2, Bercean 2 ~i 5 recuperm (H.C.)

Club.ul Sportiv Universitatea.

Cluj lanseaza proiectul "drUm lOU", care doreste revigoFarea seqiei de rugby prin atragerea membrilor asociatl (sQcios).

Membrii asocia"ti vor beneficia de dreptul de a candida ~i de a vota penttu functille de coadncere ale, sectiei, vor, primi invitatii si: bilete la ~eciuri ~i,' de asemenea,' vor beneficia de reduceri la standurile partenenlor- comerciali p.rin intermedinl cardului de membru. C9ti:zatia an~aIa pentru un membru aseciat vafi de 400 de lei/an ~i va putea fi

pliitita in: doua tran1.e. '. ,

rrin acest proiect, seqia de rug- I by doreste 0 deschidere totalii privind comunitatea locgla, astfel orice persoana ~zica. sal)." juridicii vaputea face parte: din strilctiua clnbulni, fapt care creeaza premizele un:ei dezvoltari sanatoase a unui dub puternie. Cererea de adeziune se poate desearlta gramit ~j se va .tri¢fte la adresa de e-mail: u"rugby@lyahoo. com. (H.e)

.n·

"

-- --- -'f'_>

+ ~ • •• ~ ~

AM ~n5t(d:arat ,dmtcOttieaunfi 'carnef)i:r,ea SJJprema ,a statul:~~fast~ bunJ.sta..rea m~~en11~r s~i. @ eC:OF'i(ei11re,;"Gare r;it'e ttfncu[ta~im Rlata ~;afi'il$lr' 'cPf.(l~l\t)l;nOf ,i delt.elL -s~italehJr are M~vote. d:s "mri~e

,sursan, venIt1)1i 1a ~tIJM're'ZOfHah~le.' !

Pellttru ml);ree grau .c;:t~, 6:rtezu1: ,e~ ~ mYI,sttili:e ,de 2,,;1 mliliarde~~i dolan,! e~ 0 G~rrtrUJ'IJ~ieJ'J.' _ c Ja ~.~

19 mi'li-ar~e de·dolari' fn ~e~f1ff1mJa ~iriiJ bJ!;at, la Utp_a de multi g,ri'i t?[ n01 nu TI €t~s~t'l~fiem. Cu a m,ai

Enu It QU catsuntem in f,temanrB ~rt1UllUl ~lt1' 0. i'ar invel~tiilll. vi~e~8J 0: ~nni rrn, eare",omaiuI a de:pa~~[t 8Q_gt@ ~J Ipt1'alniQ;U tr, iesiG' OURi dD"~li pl¥,zi.

Djnooio deF4IGeste·1t];ITre",care penbu ~riiii sunt,51'fTlpta mtItFimanoo] SlJ,rffem d3tori sa nee g'indltn in prlmu I ran'cFJ 1m: romanI, care vor -sa m\Jnc:~®i. PfQie,Qbll \iii! ;aS1Q1jra aprsximativ' 2~3t1D de IO'Dl.lU'i de. mUnoi dirlGtec pe €Iu'rata CQr:U~tfLlQ~i'~i' mtn®i ~i' 'alte ISB PJ~"~peri~ada· 'eipiroat"irii. Mai rnu l(p:rQiedtul Q,eQe'feazi Joourr de.muntaJ· in.«nre,~:te ~n1waLt;mtii11~ ~amer'li.. Num;ai.ltl f~4i~de~ O~f*raffi~ RestS 3A® d,e r:-o:mMi, .d in fte;'ie. maJ di:\1er,se Qg'm~Mi j' di qtd"vlta:t'e~, v(~lr'fi .btnEf. R,al:1ti ~i vt,i.r ivet i~nMiVal de; uai ;d_o~nt~, d.atGlitjt_JJreJh~j~tlJluj' miini,er.

r~~iae 'ce cprls:i~e.r atat de' nec'e!p!~recura]ul ,,'1 dlsce,m,lmiMtu.1 1M etecJzUle d[~i inV~lst.tJ:i i h!; niv~1

n aliena!..

-'

P.oiedpl Ro,i;;j,Man'tani este lIl1 F,:Irqi,ed;'penvu Rcnna-nla.~ Atla ln~l,mulle ~WwW.~~

.-f