Invatarea matematicii prin activitati practice Deva, 2010 • Perioada de desfasurare: octombrie 2010 – martie 2011 Unitatile scolare

si inspectoratele vor elabora instrumente de planificare, monitorizare si evaluare • Redactarea unui raport la nivel de judet privind aspectele constatate (aprilie – mai 2011) • Transmiterea la MECTS a raportului la nivel judetean (pana la data de 6 iunie 2011) • Stabilirea de strategii locale pentru imbunatatirea standardelor educationale in domeniu Obiectiv general: Creşterea calitatii educatiei la nivel de sistem prin dezvoltarea capacitatii unitătilor scolare de a dezvolta competentele cheie în domeniul matematicii, stiintelor si tehnologiilor studiul matematicii centrat pe elite si cu preponderenta teoretic vs matematica pentru toti Obiectivele inspecţiei şcolare: a) evaluarea calităţii ofertei educaţionale la disciplina matematica şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadre didactice şi elevi, la nivel judetean si national; b) evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional; c) sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii şi atingerii standardelor de performanţă de către elevi; d) sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii de predare, învăţare şi evaluare, astfel incat sa studiul matematicii sa devina mai prietenos, participativ si proactiv; e) sintetizarea observaţiilor în vederea realizării propunerilor de modificare sau de elaborare de politici educaţionale. Aspecte urmarite: cultivarea unei atitudini pozitive fata de matematica; valorificarea experientelor personale ale elevului din domeniul matematicii; abordarea interdisciplinara/ transdisciplinara (matematica nu este o disciplina izolata); utilizarea/ descoperirea in activitatea cotidiana a elementelor specifice matematicii; demonstrarea utilitatii cunostintelor matematice in acivitatile zilnice; Utilizarea diferitelor resurse pentru prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă ex. : utilizarea materialelor de manipulare materalele selectate sprijina conceptele matematice abordate; exista in cantitate suficienta pentru ca toti elevii sa poata participa activ; acorda elevilor timp pentru a se familiariza cu materialul selectat; cadrul didactic evita prezentarea de modele si crearea de contexte in care elevul imita demersul adultului; ofera elevilor posibilitatea de a explora acelasi concept, utilizand materiale variate. organizarea mediului educational pentru a stimula cultura matematica: existenta unei zone din spatiul scolar, dedicata matematicii (materiale manipulative de baza, figuri geometrice, ceas, calendar etc.);

• • • • •

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.