Sunteți pe pagina 1din 1

Invatarea matematicii prin activitati practice

Deva, 2010

• Perioada de desfasurare:
octombrie 2010 – martie 2011
Unitatile scolare si inspectoratele vor elabora instrumente de planificare, monitorizare si
evaluare
• Redactarea unui raport la nivel de judet privind aspectele constatate (aprilie – mai 2011)
• Transmiterea la MECTS a raportului la nivel judetean (pana la data de 6 iunie 2011)
• Stabilirea de strategii locale pentru imbunatatirea standardelor educationale in domeniu
Obiectiv general:
Creşterea calitatii educatiei la nivel de sistem prin dezvoltarea capacitatii unitătilor scolare de a
dezvolta competentele cheie în domeniul matematicii, stiintelor si tehnologiilor
studiul matematicii centrat pe elite si cu preponderenta teoretic vs matematica pentru toti
Obiectivele inspecţiei şcolare:
a) evaluarea calităţii ofertei educaţionale la disciplina matematica şi a nivelului atingerii
standardelor de performanţă de către cadre didactice şi elevi, la nivel judetean si national;
b) evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional;
c) sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii şi atingerii standardelor de
performanţă de către elevi;
d) sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii de
predare, învăţare şi evaluare, astfel incat sa studiul matematicii sa devina mai prietenos,
participativ si proactiv;
e) sintetizarea observaţiilor în vederea realizării propunerilor de modificare sau de elaborare de
politici educaţionale.
Aspecte urmarite:

- cultivarea unei atitudini pozitive fata de matematica;


- valorificarea experientelor personale ale elevului din domeniul matematicii;
- abordarea interdisciplinara/ transdisciplinara (matematica nu este o disciplina izolata);
- utilizarea/ descoperirea in activitatea cotidiana a elementelor specifice matematicii;
- demonstrarea utilitatii cunostintelor matematice in acivitatile zilnice;
- Utilizarea diferitelor resurse pentru prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă
- ex. : utilizarea materialelor de manipulare
• materalele selectate sprijina conceptele matematice abordate;
• exista in cantitate suficienta pentru ca toti elevii sa poata participa activ;
• acorda elevilor timp pentru a se familiariza cu materialul selectat;
• cadrul didactic evita prezentarea de modele si crearea de contexte in care elevul imita
demersul adultului;
• ofera elevilor posibilitatea de a explora acelasi concept, utilizand materiale variate.
- organizarea mediului educational pentru a stimula cultura matematica:
• existenta unei zone din spatiul scolar, dedicata matematicii (materiale manipulative de
baza, figuri geometrice, ceas, calendar etc.);