Sunteți pe pagina 1din 12

CUVINTE DIFICILE ARANJATE PE DOMENII DE

DIFICULTATE
mb îmbălsăma plimba umbră compatibil
ambala îmbărbăta porumb umbrelă compătimi
ambalaj îmbărbătăt porumbel umbreluţă compensa
ambarcaţiu or recombina umbri compensaţi
ne îmbarca romb umbros e
ambasadă îmbârliga sâmbătă zâmbăreţ competent
ambasador îmbăta sâmbure zâmbet competenţă
ambii îmbătrâni sâmburel zâmbi competiţie
ambiţie imbecil sâmburos zambilă competitiv
ambiţiona îmbelşuga schimb zâmbitor complet
ambiţios îmbietor schimba zâmbitură completa
ambreiaj îmbina schimbător zgâmboi complex
ambulanţă îmblăni scrumbie zimbru complexat
asambla îmblânzi septembrie complexitat
bambus îmboboci simbol mp e
boambă îmbogăţi simbolic acompania complica
bomba îmbolnăvi somnambul acompania complicaţie
bombă îmbrăca strâmb ment complice
bombăneal îmbrăcămin strâmba ampicilină complicitate
ă te strâmbătat amplasa compliment
bombăni îmbrânceal e amplifica complot
bombarda ă strâmbătur amplificator complota
bomboană îmbrânci ă amprentă component
bombonier îmbrăţişa sumbru anotimp componenţă
ă îmbrobodi ţambal astâmpăr comporta
brambura îmbuca tămbălău astâmpăra comportam
bramburi îmbucătură tambur câmp ent
bumbac îmbucurăto tamburina campanie composta
catacombă r tamburină câmpie compostor
cimbrişor îmbujora ţâmburuc camping compot
cimbru îmbulzeală tembel campion compoziţie
combate îmbulzi timbru campionat compozitor
combina îmbuna tomberon câmpuşor compresă
combină îmbunătăţi tombolă cimpanzeu compresor
combinaţie îmbutelia trâmbiţă cimpoi comprima
combustibil jambieră trâmbiţaş companie compune
dâmb jambon trambulină compara cumpănă
decembrie limbă trombon comparaţie cumpăra
dumbravă limbaj tromboni compartim cumpărător
hambar limbuţă tumbă ent cumpărături
hamburger membru umbla compas cumplit
îmbâcsi noiembrie umblat compasiun descomplet
îmbăia octombrie umblătură e a
descompun împletitură împrumuta scump accent
e implica impuls scumpătate accentua
dimpotrivă implicaţie impulsiv scumpenie accident
exemplar împlini impulsivitat scumpete accidenta
exemplu implora e scumpi acompania
ghimpe împodobi impunător scumpişor ment
împăca împopoţon impune scumpuşor acoperămân
împacheta a împunge simpatic t
impact important împunsătur simpatie adolescent
împăduri importanţă ă simpatiza agent
împăia imposibil împuşca simplifica alarmant
impar imposibilita împuşcătur simplitate aliment
împărat te ă simplu alimenta
împărăteas impostor împuţi simpozion alimentar
ă împotmoli incompeten simptom alimentaţie
împărăţie împotriva t stâmpăr alimentator
împărtăşani împotrivă incompeten ştampilă alint
e împotrivi ţă ştampila alinta
împărtăşi împotrivitor incomplet subîmpărţi alintător
împărţeală impracticab întâmpina tâmpenie alintătură
împărţi il întâmpla tâmplă altminterea
imparţial împrăştia întâmplător tâmplar altminteri
imparţialita imprecis întimpina tâmplărie amănunt
te împrejmui lampă tampon aminte
împărţitor împrejur limpede tampona aminti
impas impresie limpezi temperame amprentă
împătri impresiona neastâmpă nt amuzament
împătura impresiona r temperatur amuzant
împături nt neastâmpă ă angajament
impecabil împresura rat templu antebraţ
impercepti împreună pompa timp antenă
bil împrieteni pompier timpan anterior
imperfect imprima preîntâmpi timpuriu antic
imperfecţiu imprimantă na trompă anticariat
ne împroşca primprejur trompetă antichitate
imperiu împroşcătu prompt trompetist anticorp
impermeab ră promptitudi umple antidot
il împrospăta ne umplutură antilopă
împiedeca împrotiva rampă vampir antiradar
împieliţa împrotivă răscumpăra vicecampio antrena
împietri improviza recompens n antrenamen
împinge improvizaţi a t
împinsătură e recompens nt antrenor
împlânta imprudent ă abonament antreu
împleti imprudenţă şampanie absent antricot
împletici împrumut şampon absenta anturaj
aparent canton conservant dentist fantomă
apartament cantoname conştient deodorant fascinant
apetisant nt conştientiz detergent fenta
aranjament captivant a diamant fentă
argint carantină cont diluant fermenta
argintar carburant contabil dintâi fierbinte
argintărie cărunt contabilitat dinte filament
argintiu casant e dirigintă fosforescent
argument cement contact diriginte frământa
armament cementa container distant frecvent
arogant cent conte divertismen frecventa
aşezământ centaur contesta t frontieră
asistent centimetru contestaţie document fruntaş
atacant centra continent documenta frunte
ataşament central continua r garanta
atent centralist continuu echipament geamantan
atentă centraliza contor efervescent geantă
atentat centralizato contoriza eficient gentuţă
aţinti r contrabas elefant gigant
atlantic centru contract elegant gigantic
avânt centură contradicţie element grăunte
avantaj ciment contradicto elementar guvernant
avantaja cimenta riu emigrant halucinant
avantajos ciont contrar emoţionant hidrocentral
aventura clasament contrast energizant ă
aventură client contrazice enervant identic
aventurier comandam contribui entuziasm identifica
avertismen ent contribuţie eşapament identificabil
t comandant control evantai ignorant
badminton comenta controla eveniment îmbrăcămin
bântui comentariu controlor eventual te
binecuvânt comentator contur eventualita împlânta
a comerciant contura te important
calmant compartim corigent evident impresionan
cânt ent crizantemă excelent t
cânta competent crocant executant imprimantă
cântar compliment crunt exigent imprudent
cântăreţ component cuminte existent înainta
cântări comportam curent experiment înaintaş
cântător ent cuvânt experiment înainte
cântec concentra dantelă a înaintea
cântecel concurent danteluţă faliment înăuntru
cantină condiment dantura falimentar încălţăminte
cantitate condimenta dantură fântână incandescen
cantitativ confrunta demonta fantastic t
canto consecvent demontabil fantezie încânta
încântător întări intoxicaţie muntean reglementa
incident întăritor intra muntos regulament
incompeten întăritură intrat neatent regulament
t întârzia întreba neglijent ar
inconştient intelectual întrece nemaiîntâln reîntâlni
incontestab inteligent întredeschi it reintegra
il inteligenţă de nuntă reîntregi
incontinuu întemeia întreg pământ relaxant
încontinuu intens întrerupăto pantalon rentabil
încrunta intensitate r pantof repetent
încruntătur intenţie întrerupe părinte reprezenta
ă intenţiona întrevedea plăcintă reprezentan
independen intercepta întruna plantă t
t interes intui poantă reprezentan
indiferent interesa intuiţie practicant ţă
ineficient interesant întuneca preasfânt reprezentaţi
infanterie interferon întunecime preîntâmpi e
infanterist interior întunecos na reprezentati
înfierbânta intern întuneric premiant v
influent interna înuntru preşedinte resentiment
înfrunta internaţion învăţământ preventiv restant
înghionteal al inventa prezent restaurant
ă interpret inventator prezenta rezident
înghionti interpreta inventiv prezentator rezistent
îngrăşămân intersecţie inventivitat printre riscant
t interval e proeminent romantic
ingredient interveni înveşmânta proiectant romantism
ininteligibil intervenţie jurământ prudent rudiment
înlăuntru interviu labirint punte rudimentar
înmormânt interzice laborant puntişoară rugăminte
a întimpina lanternă purulent salvamont
inocent întina legământ puţintel salvamontis
insistent întinde lent rafinament t
înspăimânt întineri lentilă răspântie şantaj
a întins liant raţionamen şantaja
înspăimânt întipări locotenent t santal
ător intitula mărunt realimenta şantier
instantaneu întoarce medicamen reaminti santinelă
instrument întocmai t recensămâ sărăntoc
intact întocmi mentă nt savant
întâi intona mentalitate recent scadent
întâlni intonaţie mentolat reclamant scânteia
întâmpina întotdeaun minte reflectoriza scânteie
întâmpla a moment nt scânteietor
întâmplător întovărăşi monument reghiment secant
întărâta intoxica munte regiment sedentar
sediment subaliment unt atuncea dincoace
sedimenta aţie untdelemn atunci dincolo
segment sublocoten untură bădărancă duşmancă
segmenta ent unturos banc elveţiancă
sentiment subpământ urgent bancă enciclopedie
sentimental ean urgenta bancar europeancă
sentinţă substantiv vacant bancher extinctor
sergent suculent vânt banchet financiar
serpentină suficient vânticel banchetă francez
sfânt suflantă vântişor bancnotă funcţie
siflant sufocant vântuleţ băncuţă funcţiona
simţământ supliment vântura bocanc funcţionar
simţimânt suplimenta variantă budincă genunche
sintetic suplimentar ventil cancelar genuncher
sintetiza talent ventila cancelarie genunchi
sintetizator talentat ventilaţie cancer grăuncior
sinteză tanti ventilator cancerigen hoţomancă
smântână temperame ventuză canceros îmbrânceală
smântânică nt versant cancioc îmbrânci
smântânos tenta veşmânt cinci îmbrâncitur
sminteală tentacul vestimenta cincilea ă
sminti tentant r cincispreze încă
solicitant tentaţie vestimenta ce încăiera
solvent tentativă ţie cincispreze încălca
somnolent terasament vibrant celea încâlci
şontorog termocentr violent cincizeci încâlcitură
sortiment ală voluntar cincizecilea încăleca
speculant testament voluntariat coincide încălţa
spinteca ţintă zăcământ coincidenţă încălţăminte
spintecător ţintaş zvânta concedia încălzi
spintecătur ţinti zvânturat concediu încălzitor
ă ţintişoară concentra incandescen
spontan tolerant nc concepe t
spontaneita tont adânc concert incandescen
te torent adâncă concluzie ţă
sprint traficant adâncime concret încânta
sprinta transparent africancă concura încântător
sprinten transplant americancă concurent incapabil
sprinter trântă ancheta concurenţă incapacitate
spumant trânti anchetă concurs încăpăţâna
stimulant trântitură anchetator crâncen încăpăţânat
stresant trântor ancora crâncena încăpea
strident trântori ancoră credincios încărca
student tratament arunca croncăi încărcător
subaliment trepidant aruncător croncăni încărcătură
a unguent aruncătură croncănit încărunţi
incaş incompeten instinct sancţiona agendă
încasa t invincibil sancţiune alandala
încât incompeten italiancă sârguincios altcândva
încătuşa ţă lance săteancă altundeva
incendia incomplet luncă sconcs amândoi
incendiar înconjur mânca sincer amenda
incendiu înconjura mâncăcios sinceritate amendă
începător înconjurăto mâncare sprânceană apendicită
începe r mâncărime sprâncenat aprinde
început inconştient mincinos sprinceană arenda
încerca incontestab minciună stâncă arendă
încercui il muncă stâncos arendaş
incert incontinuu muncitor stăncuţă ascunde
incertitudin încontinuu necredincio şuncă bandă
e încorda s supraîncălzi bandaj
încet incoruptibil necuviincio supraîncărc bandaja
înceta încotro s a banderolă
încetini încovoia opincă tanc bandit
încetinitor încrede poruncă ţânc blând
încetişor incredibil principal ţanc blândeţe
încheia încredinţa principe ţărancă blond
încheietură încremeni principesă ţărăncuţă bolund
închide încreţi provincie teanc bondar
închina încreţitură prunc tencui brânduşă
închinător încrezător prunculeţ tencuială calendar
închipui încrezut pruncuşor ţigancă calendaristi
închiria încrucişa pruncuţ ţigăncuşă c
închisoare încrunta punct trăncăneală când
închizătoar încruntătur puncta trăncăni candelă
e ă punctaj trunchi candelabru
închizător incuba punctişor trunchiuleţ candida
incident incubator punctual ucraineanc candidat
incisiv încuia punctualita ă candidatură
înclina încuietoare te unchi cândva
înclinaţie inculpa punctuaţie vinclu cilindric
include incult punctuleţ violoncel cilindru
inclusiv încumeta puştancă vrâncean ciondăneală
încoace încununa putincios vrânceancă ciondăni
încolăci încuraja rânced zdruncina colinda
încolo încurajator râncezeală zdruncinătu colindă
încolona încurca râncezi ră comandă
incolor încurcătură ranchiună zinc comanda
încolţi incursiune ranchiunos comandame
incomod încuviinţa rărunchi nd nt
incomoda îngenunche româncă abandon comandant
a romancier abandona condamna
condensato incandesce indigna irlandez salamandră
r nt indigo izbândă sanda
condiment incandesce îndigui jandarm sandală
condimenta nţă indirect legendă sandvici
condiţie incendia indisciplina legendar sandviş
condiţiona incendiar indisciplină mandibulă scafandru
conducător incendiu indiscret mandolină scanda
conduce îndărătnic indiscreţie mândreţe scandal
conductă îndată indiscutabil mândri scandalagiu
conductor îndatora indispensab mândrie scandaliza
confunda îndeajuns il mândru scandalos
confundabil îndeaproap indisponibil merinde scândură
coresponda e indispoziţie mondial scândurea
coresponde îndelete indispune nicicând scândurice
nţă îndeletnicir individ oglindă scânduriţă
corespunde e individual pândă scufunda
crescând îndelung îndoi pretinde scund
cufunda îndemâna îndopa pretutinden secund
cuprinde îndemână îndrăgi i secunda
curând îndemn îndrăgosti prichindel secundar
depinde îndemna îndrăzneală prinde simandicos
desfunda indemnizaţi îndrăzneţ profund sindicalist
dictando e îndrăzni prund sindicat
extinde îndemnizaţi îndrepta prundiş şindrilă
fiindcă e îndreptar rând sindrom
flămând îndeosebi îndruma rândaş sonda
fund îndepărta îndrumar rândui sondă
fundă independen îndrumător rânduială şovăind
fundal t induce rânduleţ splendid
fundaş independen înduioşa rândunel splendoare
fundaţie ţă înduioşător rândunică ştrand
fundătură îndeplini îndulci răspândi suferind
gând îndesa îndulcitor răspunde supraponde
gândac îndestula îndupleca răzgândi ral
gândăcel îndestulăto îndura recomanda surprinde
gândi r îndurător recomanda suspenda
gânditor index îndurera bil tândală
ghindă indian industrial recondiţion tandreţe
grandios indica industriaş a tandru
grindă indicaţie industrie redobândi ţandură
grindina indicator înfunda referendum telecomand
grindină indice înfundătură revendica a
handbal indiciu îngândura reverend telecomand
handbalist indiferent întinde rindea ă
handicap indiferenţă inunda rotund tendon
handicapa indigestie inundaţie rundă tindă
tinde captura promptitudi actriţă direct
trandafir captură ne actual distractiv
trandafiraş căptuşeală proptea actualitate doctor
trandafirel căptuşi propteală actualiza doctoriţă
trandafiruţ copt propti adjectiv efect
trândav cuptor proptitor afecta efectua
trândăvi cuptoraş readapta arctic electric
trândăvie deştept recepta arhitect electrician
tunde drept receptiv arhitectură electricitate
unda dreptaci receptivitat aspect electriza
undă dreptate e atractiv electrocasni
unde dreptunghi receptor bacterie c
undeva elicopter reptilă cactus electromag
undiţă eucalipt ruptură caracter net
vagabond faptă săptămână caracteristi electromeca
vagabonda făptaş săptămânal că nic
vagabondaj făptură şapte caracteriza electromoto
vandal friptură şaptesprez caracteriza r
vandalism impercepti ece bil electronic
verandă bil şaptezeci colecta electronist
vinde inacceptabi sceptic colectă exact
vindeca l sceptru colectiv exactitate
vindecător inapt sculpta colectivitat extinctor
zgândări incoruptibil sculptor e factură
îndrepta sculptură conductă fractura
pt îndreptar sept conductor fractură
abrupt înfăptui şeptar conecta fruct
accept înfrupta septembrie conector fructifer
accepta înnopta septicemie conflict galactic
acceptabil înţelept simptom constructor hectar
adapta intercepta şoaptă contact impact
adaptabil lăptar şopteală contract imperfect
adaptabilita lăptăreasă şopti contradicto impracticabi
te lăptărie şoptitor riu l
adaptor lapte supt corect inactiv
adept lăptic tiptil corecta inactivitate
adopta lăptişor treaptă corectitudin indirect
adoptiv lupta treptat e infecta
alăpta luptă ctitor infractor
apt luptător ct defect insectă
aptitudine miazănoapt act defecta insectar
aştepta e activ detecta inspector
captiv noapte activa detectiv inspectorat
captiva opt activitate detector instinct
captivant pieptăna actor dicta instructiv
captivitate prompt actorie dictando instructor
intact respectabil accepta prii haltera
intelectual respectiv acceptabil represalii halteră
lectură respectuos acces rozalii halterofil
nectar restructura accesibil scriitor halucinant
obiect retroproiect accesibilitat sfii halucinaţie
octombrie or e sfiicios halva
picta sectă accident ştiinţă halviţă
pictor sector accidenta ştiinţific ham
plictiseală sectorist inacceptabi vâjii hamac
practic select l vâjiit hamal
practică selecta inaccesibil viişoară hambar
practicant selectiv succes viitor hamburger
prefect spectacol succesiune viitură hamei
prefectură spectator succesiv alcool hamster
preinfarct stalactită vaccin alcoolemie han
proiect strict vaccina alcoolic handbal
proiecta stricteţe romm alcoolism handbalist
proiectant structura înnebuni zoo handicap
proiector structură înnoda zoolog handicapa
protector subiect înnoi zoologie hangar
punct subiectiv înnopta continuu hangiţă
puncta subiectivita înnora incontinuu hangiu
punctaj te reînnoi încontinuu hanorac
punctişor suspect reziduu haos
punctual suspecta vocala hapciu
punctualita tact dublă disparitie hapsân
te tactică alee h har
punctuaţie tacticos diaree haihui harababură
punctuleţ tactil dumneei huidui harap
reactiv telespectat gheenă huiduială harfă
reactiva or idee huli harnic
reactivitate tractor reechilibra huligan harpon
reactor tractorist reeduca hurduca harponier
reactualiza verdict reevalua hurducătur hartă
reconstruct victimă reexamina ă haşura
iv victorie reexpedia husă haşură
rect victorios tranşee huşte haţ
redacta albii huţa hau
redactor cons. ambii huţuţa haz
reflecta dublă fiică hal hazliu
reflector hobby fiindcă hală haznă
reflectoriza accelera fiinţă halat hazuliu
reflectoriza acceleraţie încuviinţa halbă heleşteu
nt accent înştiinţa haleală hemoragie
respect accentua necuviincio hali henţ
respecta accept s haltă hepatită
herghelie hotă aproximativ existenţă intoxicaţie
hering hotar auxiliar exmatricula lexic
hernie hotărâtor ax exotic lux
heroină hotărî axion expedia luxos
herpes hotel box expediţie maxilar
hertz hoţie boxa experienţă maxim
heruvim hoţoman boxă experiment ortodox
hexagon hoţomancă boxer experiment oxigen
hingher şah claxon a pix
hochei claxona expert prefix
hi nm claxonat expira pretext
hibă înmâna complex explica proximitate
hidroavion înmormânt complexat explicaţie reexamina
hidrobicicle a complexitat exploda reexpedia
tă înmuguri e explozibil reflex
hidrocentra înmuia conexiune explozie reflexolog
lă înmulţi crucifix exploziv reflux
hidromasaj înmulţitor exact export relaxa
hienă exactitate exporta relaxant
hieroglifă cv exagera expoziţie saxofon
himeră acvariu examen expresie saxofonist
hingher acvatic examina exprima saxon
hit acvilă examinator expune sex
hitlerist consecvent excavator extensie sexolog
hoardă consecvenţ excelent exterior sexologie
hobby ă excelenţă exterioriza sexual
hoby frecvent excepţie extern sexualitate
hochei frecventa excepţional externa sexy
hohot frecvenţă exces extinctor sufix
hohoti radiofrecve excesiv extinde taxa
hoinar nţă exclama extra taxă
hoinări relicvă exclamaţie extracţie taxi
hoit secvenţă exclude extrage taximetrist
hol subacvatic excursie extraordina text
holba executa r textil
holdă cs executabil extraterestr toxic
holeră îmbâcsi executant u toxicitate
holtei rucsac execuţie extrem xerocopie
hop sconcs exemplar fix xerox
hopa exemplu fixa xeroxa
hopai X exerciţiu galaxie xilofon
hora anxietate exersa hexagon
horn anxios exigent index
hornar aproxima exigenţă inexplicabil ie
horoscop aproximaţi exista inox ied
hoţ e existent intoxica iederă
ieduţ chec ochelari leghe liceal
ieftin chef pachet lighean licean
iepuraş chefui rachetă privighetoa luceafăr
iepure chefuleţ remorcher re ocean
iepuroaică chei ridiche şmirghel plăcea
iepuroi cheie schelet spaghete răceală
ierarhie cheiţă schemă stingher răsuceală
ierbar chel schematic supraveghe scotoceală
ierbos cheli scheuna a smâceală
ierbuţă chelie scheunat supraveghe sprânceană
ieri chelnăr sechelă tor sprinceană
ierna chelnăriţă sechestra veghe stâlceală
ierta chelner sechestru veghea suceală
iertător chelneriţă şmecher surcea
ieşi cheltui şmecherie ce tăcea
ieşit cheltuială ştachetă aicea toceală
iesle cheltuitor ştachete atuncea ulcea
iezi chema ştecher bălăceală vâlcea
iezişor chemător tichet boceală vrâncean
chenar ureche briceag vrânceancă
ei chestie urechea cacealma zăcea
ea chestiona urechelniţă cea zăpăceală
el chestionar ceafă
era chestiune ghe ceai ge
erbicid cochet gheară ceainărie ciomăgeală
erbivor cocheta gheată ceainic damigeană
eu cuţulache gheaţă ceapă degeaba
ele deochea gheenă ceară geacă
descheia ghem cearcăn geam
che despacheta ghemotoc cearceaf geamăn
ancheta echer ghemui ceardac geamantan
anchetă escrocherie ghemuit cearşaf geamăt
anchetator eticheta ghemuleţ ceartă geană
bancher etichetă ghepard ceas geantă
banchet genunche gheţar ceaşcă mărgea
banchetă genuncher gheţuş ceasornic ragea
baschet hochei ghetuţă ceasornicar răgea
baschetbali împacheta golgheter ceasornicăr săgeată
st încheia herghelie ie
bricheta încheietură hingher ceată ae
brichetă îngenunche înghemui ceaţă Aer
bruscheţe a înghesui cocean aerisi
buchet jachetă înghesuială dulceaţă aerobic
bucheţel jachetuţă îngheţ gâlceavă aeronavă
cheag lichea îngheţa îmbrânceal aeroplan
chebap mochetă jgheab ă aeroport
deal