BioMat – Semestrul I

Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean

3. Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare
Cuvinte cheie. Putere, exponentiala, logaritm, radical, modul, POWER, EXP, LOG, LN, LOG10, SQRT, ABS.

Programul Microsoft Excel cuprinde în lista sa de func tii matematice predefinite câteva f unctii elementare: functia radical, functia putere, functia exponentiala, functia logaritm pentru diferite baze, etc... Aceste functii sunt continue pe domeniile lor de definitie. Totusi, în Excel, nu putem calcula decât valori discrete ale acestor functii, pentru valori precizate apartinând domeniului de definitie. Prin urmare vom putea opera doar cu functii definite tabelar ca în modelul din figura de mai jos

x f(x)

Valori alese din domeniul de definitie Valori calculate corespunzatoare ale functiei

Vom prezenta în continuare câteva din cele mai utilizate functii matematice Excel.

§ 2.1. Functia putere (POWER)

Functia putere este definita prin: f : R → R, f ( x ) = x n , n∈R Ridicarea la putere se realizeaza în Excel utilizând functia POWER. Sintaxa f unctiei este: =POWER(number, power) Cele doua argumente sunt: § § Number: reprezentând baza Power: reprezentând exponentul la care se ridica baza

Apelarea functiei POWER se face astfel: 1. Meniul Insert, comanda Function…, categoria de functii Math&Trig

Exercitiul 2. 3 si 5 pe o coloana alaturata astfel încât foaia de calcul sa fie organizata astfel: x 11 Puterile 2 3 5 13 17 19 § § § § În prima celula. 17 si 19 . Scrieti puterile 2. pâna la ultima pozitie (linia . De aceasta data selectati prima linie calculata si “trageti în jos” de butonul Auto Fillal al ultimei celule(corespunzatoare calculului 192 ) corespunzatoare puterii a 5-a).1 Calculati puterile a 2-a. § Actualizati formula de calcul pe verticala copiind formula de calcul pentru tot restul tabelului folosind aceeasi comanda Auto Fill. 13. În câmpul Power veti introduce adresa puterii 2 fixând coloana acestei adrese ( se intrtoduce simbolul $ în fata indicativului de coloana). a 3-a si a 5-a pentru numerele prime 11. corespunzatoare puterii 192 (folositi comanda Auto Fill “tragând” de patratelul negru din coltul drept-jos al celulei în care ati facut calculul 112 ). Selectati functia POWER. Indicatii § § Scrieti numerele prime pe o linie în foaia de calcul. În câmpul Number veti intrtoduce adresa numarului 11 fixând linia acestei adrese (se introduce simbolul $ în fata numarului de linie). corespunzatoare puterii 112 apelati functia POWER.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 2. Actualizati formula de calcul pe prima linie pâna la ultima pozitie.

În Excel se foloseste tot functia POWER astfel: § § În câmpul Number se trece valoarea bazei În câmpul Power se trece adresa variabilei Exercitiul 2. în jos (Down).2. CTRL + R. a>1. functia exponentiala este descrescatoare. functia exponentiala este crescatoare. f ( x ) = a x unde a reprezinta baza.2 Calculati valorile functiilor exponentiale: f(x) = 3x si g(x) = (1/3)x pentru valorile indicate în tabelul de mai jos: x f(x) g(x) -10 … … … -3 -2 -1 0 1 2 3 … … … 10 Comparati valorile celor doua functii pentru fiecre argument. comanda AutoFill se poate apela si prin combinatiile de taste CTRL + D sau CTRL + R dupa directia în care dorim sa o folosim: § § CTRL + D.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Observatie Odata introdusa formula de calcul dorita. 0<a<1. EXP) Functia exponentiala este definita prin: f : R → (0. Functia exponentiala (POWER. § 2. iar pentru baze subunitare. . a∈R* +. spre dreapta (Right). ∞ ). Se cunoaste faptul ca pentru baze supraunitare.

. numit numarul lui Euler si are valoarea aproximativa e ≅ 2. Meniul Insert. f : R → (0. Sa se calculeze valorile concentratiilor plasmatice la diferite intervale de timp dupa administrarea medicamentului. comanda Function….71828182845905. concentratia plasmatica a acestuia verifica o functie exponentiala ce depinde de timp. Se cunosc valoarea coeficientului A = 8 µg/mL si valoarea constantei vitezei de eliminare a medicamentului k = -0.406 h-1 . ∞ ). Calculul puterulor lui e se realizeaza în Excel cu ajutorul functiei EXP. Apelarea acestei functii se face astfel: 1. § Pentru calculul valorilor e-k t folositi functia Excel EXP. cu un numar infinit de zecimale. (t ore) C 1/4 1/2 3/4 1 1.5 2 3 4 5 10 Indicatii. Sintaxa acestei functii este: =EXP(number) unde câmpul number reprezinta valoarea exponentului lui “e”. C( t ) = A e-k t. categoria de functii Math&Trig 2. f ( x) = e x Reamintim ca numarul “e” este un numar irational. Argumentul functiei va fi valoarea constantei -k înmultita cu adresa curenta al lui t).BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Cazul “ex ” În practica se lucreaza frecvent cu o particularizare a functiei exponentiale si anume se considera baza a = e. Organizati acest calcul într-o foaie de calcul Excel dupa modelul tabelului de mai jos.3 Dupa administrarea unui medicament. Selectati functia EXP Exercitiul 2.

se obtine logaritmul natural. În Excel avem trei functii care calculeaza valorile logaritmilor: 1. ∞ ) → R. numarul lui Euler. Pentru aceasta. notat prin Ln. Prin urmare functia matematica Excel LOG are doua argumente: . cu proprietatea: an = x. diferit de zero x întelegem acel numar real n. calculati restul valorilor folosind comanda Autofill. Functia logaritmica Functia logaritmica se defineste prin: f : (0. f ( x) = log a x unde a este baza logaritmului. De cele mai multe ori în practica se lucreaza cu logaritmi pentru care au fost particularizate bazele: § § Pentru a = 10 se obtine logaritmul zecimal notat prin Lg. introduceti cursorul în zona de editare a formulei de calcul si completati formula cu valoarea constantei A = 8.3. Pentru a = e. Functia logaritmica este inversa functiei exponentiale f(x) = ax . Daca loga x = n atunci prin logaritmul numarului real pozitiv. Functia LOG(number. un numar real ce respecta conditiile: a > 0  a ≠ 1 Observatie. Ultima etapa a calculului este înmultirea valorilor exponentialei cu valorile constantei A.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Dupa ce ati calculat valoarea concentratiei C în prima celula a tabelului. § 2. base): returneaza valoarea logaritmului unui numar real pentru o baza precizata.

BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Number: pentru numarul caruia dorim sa. Functia LOG10(number): returneaza valoarea logaritmului zecimal în aceleasi conditii ca si functia LN. Folosind notatia deja introdusa loga x. Bineînteles si în acest caz trebuie respectata conditia asupra argumentului functiei LN si anume ca acesta sa fie un numar real pozitiv. Atât baza cât si argumentul functiei trebuie sa respecte conditiile specifice functiei logaritmice. Exercitiul 2. 3. “e”.  arg umentul x > 0 2. u(x) = lg x pentru valorile prezentate în tabelul de mai jos: X f(x) g(x) h(x) u(x) 1/10 1/9 … … … … … 1 2 3 … … … … … 9 10 Comparati valorile celor patru functii pentru fiecre argument. Aceasta functie are doar un singur argument întrucât baza logaritmului. este implicita. a ≠ 1. Functia LN(number) : returneaza valoarea logaritmului natural pentru numarul precizat în câmpul Number. Toate cele trei functii se gasesc în acelasi set de functii Math&Trig.4 Calculati valorile functiilor logaritmice: f(x) = log 3 x. g(x) = log 1/3 x. . aceste conditii sunt: baza a > 0. h(x) = ln x.i calculam logaritmul Base: pentru baza în care dorim sa logaritmam.

35.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Exercitiul 2. 10 y Prin urmare.5 Stiind ca pH-ul unei solutii este 7. va reprezenta concentratia molara a ionilor de hidroniu [H +].7.lg x unde y va fi pH. concentratia [H+] se va exprima prin [H + ] = 1 10 pH Calculul în Excel Vom face apel la functia POWER în cadrul unei formule de calcul.ul solutiei iar x. § § § Apelati functia POWER. Functia radical (SQRT) .35) § 2. Abordarea matematica Egalitatea de definitie a pH-ului este reprezentata printr-o ecuatie logaritmica de forma: y = . Scrieti argumentele 10 ca baza (câmpul Number) si 7. necunoscuta în cazul nostru. ca exponent (câmpul Power) Într-o celula alaturata scrieti formula de calcul =1/adresa unde ati calculat 10 pH Acelasi rezultat îl obtineti daca scrieti direct formula de calcul în care apelati functia POWER: =1/POWER(10.4.lg [H+ ] Ecuatia logaritmica de mai sus are solutia x= 1 . pH = . valoarea pH-ului.35. sa se calculeze concentratia molara a ionilor de hidroniu din solutia respectiva.

Functia matematica radical se defineste astfel: f : [0. ∞ ). Reamintim exprimarea radicalilor prin puteri rationale: m x = x . De multe ori este nevoie sa utilizam valoarea absoluta a unei valori în cadrul unei formule de calcul. m ∈ N . n ∈ N \ {0}. se defineste prin:  x. ∞ ) → [ 0. f ( x ) = 2 n x . f ( x) = 2n+1 x .  Calculul modulului unui numar real se face în Excel cu functia ABS din setul de functii Math&Trig. x < 0. În aceste situatii scriind formula de la tastatura vom “combina” . atât par cât si impar. Modulul unui numar real (ABS) Functia matematica modul. − x.  f : R → [ 0. Se va folosi scrierea radicalilor cu ajutorul exponentilor rationali. vom utiliza functia matematica Excel POWER. m ≥ 2. Observatie. f ( x) = 0. n ∈ N f : R → R. sau valoarea absoluta a unui numar real. Aceasta are ca argument numarul sau adresa numarului pentru care dorim sa calculam valoarea absoluta. ∞ ). x = 0. x > 0. Pentru calculul în Excel al radicalilor de ordin superior ordinului doi.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean În Excel functia matematica SQRT returneaza valoarea radacinii patrate a unui numar real. Apelarea functiei SQRT ( Insert / Functions / Math&Trig / SQRT) este exemplificata în figura de mai jos: § 2. p ∈ N p p m Sintaxa functiei SQRT este: =SQRT(number) unde în câmpul number se trece numarul sau adresa numarului real pozitiv pentru care dorim sa calculam radicalul. Bineînteles numarul trebuie sa fie pozitiv penrtu a respecta conditiile de existenta a radicalului de ordin par.5.

85. E = Ln x − y Astfel. 85 ) Sa se laculeze valorile § § 3 x i − y i . 35. 60. 70.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean functia ABS cu celelalte functii matematice Excel necesare calculului. 80. i = 1.6 Se dau vectorii de dimensiune n = 7: X: ( 30. 40. Pentru a urmari în paralel valorile calculate organizati-va foaia de calcul astfel: X Y 30 25 35 40 55 45 60 65 80 70 85 75 90 85 xi − yi 3 xi − yi . vom introduce într-o celula a foii de calcul o formula de tipul: =LN(ABS(adresa lui x-adresa lui y)) Exercitiu 2. 65. 45. 75.7 folosind functia POWER. De exemplu Daca avem de calculat logaritmul unei diferente va trebui sa utilizam si valoarea absoluta întrucât argumentul logaritmului trebuie sa fie un numar real pozitiv.7 folosind Functiile SQRT si ABS x i − y i . 90 ) Y: ( 25. i = 1. 55.

fH+. 90 ) Y: ( 25.505⋅ z 2 ⋅ 1+ J Indicatii § § Calculati mai întâi exponentul scriind o formula de calcul ce apeleaza de doua ori functia SQRT. 35.01. sa se calculeze urmatoarele doua marimi: . Exercitiul 2. de ordin impar Veti a pela functia POWER cu exponentul 1/3. 55.7 Sa se calculeze valoarea coeficientului de activitate pentru ioniii de hidrogen. § Pentru calculul valorilor celui de al doilea radical. Apelarea functiei modul este necesara pentru ca toate valorile calculate xi . 80. taria ionica a solutiei. 85. 40. Exercitiul 2. valenta electrochimica a ionului H+. J = 0.8 Vom considera aceeasi vectori ca la exercitiul precedent: X: ( 30. 70.yi sa se transforme în valori pozitive.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Indicatii § Pentru calculul valorilor primului radical veti apela functia SQRT. 65. 85 ) Relativ la cei doi vectori. Formula de calcul al coeficientului de activitate fH+ este: f H + = 10 J − 0. Altfel radicalul de ordin par nu are sens. 60. cunoscând urmatoarele date: § § ZH+ = 1. 75. 45. Calculati apoi puterea lui 10 cu exponentul calculat folosind functia POWER. iar în corpul acesteia se va apela functia ABS.

3. la compararea profileleor de disolutie a substantelor medicamentoase.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean f 1 = i =1 ∑ xi − yi i =1 n ∑ xi 100 1 n 1 + ∑ ( xi − yi )2 n i =1 n ⋅ 100 f 2 = 50 ⋅ ln Întrucât vectorii X si Y sunt de dimensiune 7 vom considera n = 7. Realizati împartirea din formula si înmultiti cu 100.7 . .yi . 2 ) pentru i = 1. Factorul f1 se numeste factorul de diferenta între cei doi vectori. Pentru calculul factorului f2 1. Însumati coloana calculata la punctul (1). 2. 4. Însumati aceasta coloana si împartiti la numarul de valori. Observatie. Însumati coloana vectorului X.7 . Calculati într-o coloana separata a foii de calcul diferentele la patrat POWER(xi . Cei doi factori se folosesc în studiul bioechivalentei medicamentelor. Observatie. 3. Calculati într-o coloana a foii de calcul diferentele ABS(xi .yi) pentru i = 1. 2. iar f2 poarta numele de factorul de similaritate a celor doi vectori de valori. Aplicati functia LN ultimului rezultat si inmultiti cu 50. Adunati valoarea 1. Indicatii Pentru calculul factorului f1 1. n. 4. Extrageti radicalul din aceasta ultima valoare si impartiti 100 la aceasta.

. n 2. pentru fiecare factor.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 1. Încercati sa scrieti câte o singura formula de calcul. Cele doua formule se pot calcula în diverse moduri. Acest algoritm de calcul al celor doi factori nu este unic. Suma i =1 ∑ ( xi − yi )2 din expresia factorului f 2 se poate calcula folosind func tia matematica Excel SUMXMY2. din care sa rezulte rezultatele finale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful