BioMat – Semestrul I

Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean

3. Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare
Cuvinte cheie. Putere, exponentiala, logaritm, radical, modul, POWER, EXP, LOG, LN, LOG10, SQRT, ABS.

Programul Microsoft Excel cuprinde în lista sa de func tii matematice predefinite câteva f unctii elementare: functia radical, functia putere, functia exponentiala, functia logaritm pentru diferite baze, etc... Aceste functii sunt continue pe domeniile lor de definitie. Totusi, în Excel, nu putem calcula decât valori discrete ale acestor functii, pentru valori precizate apartinând domeniului de definitie. Prin urmare vom putea opera doar cu functii definite tabelar ca în modelul din figura de mai jos

x f(x)

Valori alese din domeniul de definitie Valori calculate corespunzatoare ale functiei

Vom prezenta în continuare câteva din cele mai utilizate functii matematice Excel.

§ 2.1. Functia putere (POWER)

Functia putere este definita prin: f : R → R, f ( x ) = x n , n∈R Ridicarea la putere se realizeaza în Excel utilizând functia POWER. Sintaxa f unctiei este: =POWER(number, power) Cele doua argumente sunt: § § Number: reprezentând baza Power: reprezentând exponentul la care se ridica baza

Apelarea functiei POWER se face astfel: 1. Meniul Insert, comanda Function…, categoria de functii Math&Trig

De aceasta data selectati prima linie calculata si “trageti în jos” de butonul Auto Fillal al ultimei celule(corespunzatoare calculului 192 ) corespunzatoare puterii a 5-a). corespunzatoare puterii 192 (folositi comanda Auto Fill “tragând” de patratelul negru din coltul drept-jos al celulei în care ati facut calculul 112 ). Actualizati formula de calcul pe prima linie pâna la ultima pozitie. 17 si 19 . corespunzatoare puterii 112 apelati functia POWER. Indicatii § § Scrieti numerele prime pe o linie în foaia de calcul. 3 si 5 pe o coloana alaturata astfel încât foaia de calcul sa fie organizata astfel: x 11 Puterile 2 3 5 13 17 19 § § § § În prima celula. În câmpul Power veti introduce adresa puterii 2 fixând coloana acestei adrese ( se intrtoduce simbolul $ în fata indicativului de coloana). § Actualizati formula de calcul pe verticala copiind formula de calcul pentru tot restul tabelului folosind aceeasi comanda Auto Fill.1 Calculati puterile a 2-a. Scrieti puterile 2. Selectati functia POWER.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 2. pâna la ultima pozitie (linia . Exercitiul 2. a 3-a si a 5-a pentru numerele prime 11. În câmpul Number veti intrtoduce adresa numarului 11 fixând linia acestei adrese (se introduce simbolul $ în fata numarului de linie). 13.

În Excel se foloseste tot functia POWER astfel: § § În câmpul Number se trece valoarea bazei În câmpul Power se trece adresa variabilei Exercitiul 2.2.2 Calculati valorile functiilor exponentiale: f(x) = 3x si g(x) = (1/3)x pentru valorile indicate în tabelul de mai jos: x f(x) g(x) -10 … … … -3 -2 -1 0 1 2 3 … … … 10 Comparati valorile celor doua functii pentru fiecre argument. a∈R* +. functia exponentiala este crescatoare. iar pentru baze subunitare. Se cunoaste faptul ca pentru baze supraunitare. spre dreapta (Right). EXP) Functia exponentiala este definita prin: f : R → (0. Functia exponentiala (POWER. 0<a<1. f ( x ) = a x unde a reprezinta baza. a>1.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Observatie Odata introdusa formula de calcul dorita. § 2. comanda AutoFill se poate apela si prin combinatiile de taste CTRL + D sau CTRL + R dupa directia în care dorim sa o folosim: § § CTRL + D. . CTRL + R. functia exponentiala este descrescatoare. ∞ ). în jos (Down).

Selectati functia EXP Exercitiul 2. ∞ ). Sintaxa acestei functii este: =EXP(number) unde câmpul number reprezinta valoarea exponentului lui “e”.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Cazul “ex ” În practica se lucreaza frecvent cu o particularizare a functiei exponentiale si anume se considera baza a = e. categoria de functii Math&Trig 2. numit numarul lui Euler si are valoarea aproximativa e ≅ 2.3 Dupa administrarea unui medicament. Apelarea acestei functii se face astfel: 1. (t ore) C 1/4 1/2 3/4 1 1. f : R → (0. Se cunosc valoarea coeficientului A = 8 µg/mL si valoarea constantei vitezei de eliminare a medicamentului k = -0. f ( x) = e x Reamintim ca numarul “e” este un numar irational. cu un numar infinit de zecimale.71828182845905. Organizati acest calcul într-o foaie de calcul Excel dupa modelul tabelului de mai jos. Sa se calculeze valorile concentratiilor plasmatice la diferite intervale de timp dupa administrarea medicamentului. . § Pentru calculul valorilor e-k t folositi functia Excel EXP. C( t ) = A e-k t. concentratia plasmatica a acestuia verifica o functie exponentiala ce depinde de timp. Calculul puterulor lui e se realizeaza în Excel cu ajutorul functiei EXP. Argumentul functiei va fi valoarea constantei -k înmultita cu adresa curenta al lui t). comanda Function….406 h-1 . Meniul Insert.5 2 3 4 5 10 Indicatii.

un numar real ce respecta conditiile: a > 0  a ≠ 1 Observatie. ∞ ) → R. Daca loga x = n atunci prin logaritmul numarului real pozitiv. base): returneaza valoarea logaritmului unui numar real pentru o baza precizata. numarul lui Euler. Pentru a = e. Prin urmare functia matematica Excel LOG are doua argumente: . se obtine logaritmul natural. Functia logaritmica este inversa functiei exponentiale f(x) = ax . diferit de zero x întelegem acel numar real n. calculati restul valorilor folosind comanda Autofill. De cele mai multe ori în practica se lucreaza cu logaritmi pentru care au fost particularizate bazele: § § Pentru a = 10 se obtine logaritmul zecimal notat prin Lg. În Excel avem trei functii care calculeaza valorile logaritmilor: 1.3. § 2. f ( x) = log a x unde a este baza logaritmului. Pentru aceasta. Functia logaritmica Functia logaritmica se defineste prin: f : (0. Functia LOG(number. notat prin Ln. introduceti cursorul în zona de editare a formulei de calcul si completati formula cu valoarea constantei A = 8. Ultima etapa a calculului este înmultirea valorilor exponentialei cu valorile constantei A. cu proprietatea: an = x.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Dupa ce ati calculat valoarea concentratiei C în prima celula a tabelului.

Exercitiul 2.  arg umentul x > 0 2. Atât baza cât si argumentul functiei trebuie sa respecte conditiile specifice functiei logaritmice. Bineînteles si în acest caz trebuie respectata conditia asupra argumentului functiei LN si anume ca acesta sa fie un numar real pozitiv. h(x) = ln x. Functia LOG10(number): returneaza valoarea logaritmului zecimal în aceleasi conditii ca si functia LN.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Number: pentru numarul caruia dorim sa. Toate cele trei functii se gasesc în acelasi set de functii Math&Trig. aceste conditii sunt: baza a > 0. 3. este implicita. .4 Calculati valorile functiilor logaritmice: f(x) = log 3 x. Folosind notatia deja introdusa loga x. Aceasta functie are doar un singur argument întrucât baza logaritmului. g(x) = log 1/3 x. a ≠ 1. “e”. Functia LN(number) : returneaza valoarea logaritmului natural pentru numarul precizat în câmpul Number. u(x) = lg x pentru valorile prezentate în tabelul de mai jos: X f(x) g(x) h(x) u(x) 1/10 1/9 … … … … … 1 2 3 … … … … … 9 10 Comparati valorile celor patru functii pentru fiecre argument.i calculam logaritmul Base: pentru baza în care dorim sa logaritmam.

necunoscuta în cazul nostru.35.lg [H+ ] Ecuatia logaritmica de mai sus are solutia x= 1 .35) § 2. § § § Apelati functia POWER.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Exercitiul 2.7. Functia radical (SQRT) .4. Scrieti argumentele 10 ca baza (câmpul Number) si 7. Abordarea matematica Egalitatea de definitie a pH-ului este reprezentata printr-o ecuatie logaritmica de forma: y = . va reprezenta concentratia molara a ionilor de hidroniu [H +]. 10 y Prin urmare.lg x unde y va fi pH.35.5 Stiind ca pH-ul unei solutii este 7.ul solutiei iar x. ca exponent (câmpul Power) Într-o celula alaturata scrieti formula de calcul =1/adresa unde ati calculat 10 pH Acelasi rezultat îl obtineti daca scrieti direct formula de calcul în care apelati functia POWER: =1/POWER(10. concentratia [H+] se va exprima prin [H + ] = 1 10 pH Calculul în Excel Vom face apel la functia POWER în cadrul unei formule de calcul. valoarea pH-ului. pH = . sa se calculeze concentratia molara a ionilor de hidroniu din solutia respectiva.

f ( x) = 2n+1 x . Reamintim exprimarea radicalilor prin puteri rationale: m x = x .5. vom utiliza functia matematica Excel POWER. În aceste situatii scriind formula de la tastatura vom “combina” . m ≥ 2. Bineînteles numarul trebuie sa fie pozitiv penrtu a respecta conditiile de existenta a radicalului de ordin par.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean În Excel functia matematica SQRT returneaza valoarea radacinii patrate a unui numar real. Functia matematica radical se defineste astfel: f : [0. f ( x) = 0. Modulul unui numar real (ABS) Functia matematica modul. Apelarea functiei SQRT ( Insert / Functions / Math&Trig / SQRT) este exemplificata în figura de mai jos: § 2. Pentru calculul în Excel al radicalilor de ordin superior ordinului doi. ∞ ) → [ 0. p ∈ N p p m Sintaxa functiei SQRT este: =SQRT(number) unde în câmpul number se trece numarul sau adresa numarului real pozitiv pentru care dorim sa calculam radicalul. m ∈ N . x > 0. f ( x ) = 2 n x .  Calculul modulului unui numar real se face în Excel cu functia ABS din setul de functii Math&Trig. Observatie. Se va folosi scrierea radicalilor cu ajutorul exponentilor rationali. − x. n ∈ N \ {0}. se defineste prin:  x.  f : R → [ 0. De multe ori este nevoie sa utilizam valoarea absoluta a unei valori în cadrul unei formule de calcul. Aceasta are ca argument numarul sau adresa numarului pentru care dorim sa calculam valoarea absoluta. x = 0. sau valoarea absoluta a unui numar real. n ∈ N f : R → R. ∞ ). ∞ ). x < 0. atât par cât si impar.

60. 35.7 folosind Functiile SQRT si ABS x i − y i . 65. E = Ln x − y Astfel. 45.6 Se dau vectorii de dimensiune n = 7: X: ( 30. 85. 75.7 folosind functia POWER. Pentru a urmari în paralel valorile calculate organizati-va foaia de calcul astfel: X Y 30 25 35 40 55 45 60 65 80 70 85 75 90 85 xi − yi 3 xi − yi . 40. De exemplu Daca avem de calculat logaritmul unei diferente va trebui sa utilizam si valoarea absoluta întrucât argumentul logaritmului trebuie sa fie un numar real pozitiv. i = 1. 80. 70. 85 ) Sa se laculeze valorile § § 3 x i − y i . i = 1.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean functia ABS cu celelalte functii matematice Excel necesare calculului. 90 ) Y: ( 25. vom introduce într-o celula a foii de calcul o formula de tipul: =LN(ABS(adresa lui x-adresa lui y)) Exercitiu 2. 55.

85 ) Relativ la cei doi vectori. Calculati apoi puterea lui 10 cu exponentul calculat folosind functia POWER. 65. J = 0. 35.01. 45.yi sa se transforme în valori pozitive. sa se calculeze urmatoarele doua marimi: . de ordin impar Veti a pela functia POWER cu exponentul 1/3.505⋅ z 2 ⋅ 1+ J Indicatii § § Calculati mai întâi exponentul scriind o formula de calcul ce apeleaza de doua ori functia SQRT. taria ionica a solutiei. cunoscând urmatoarele date: § § ZH+ = 1. 60. iar în corpul acesteia se va apela functia ABS. fH+. 55. Exercitiul 2. 80. Formula de calcul al coeficientului de activitate fH+ este: f H + = 10 J − 0. 85. § Pentru calculul valorilor celui de al doilea radical. 40. Apelarea functiei modul este necesara pentru ca toate valorile calculate xi . 90 ) Y: ( 25. Altfel radicalul de ordin par nu are sens. Exercitiul 2. 70.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Indicatii § Pentru calculul valorilor primului radical veti apela functia SQRT. valenta electrochimica a ionului H+.7 Sa se calculeze valoarea coeficientului de activitate pentru ioniii de hidrogen.8 Vom considera aceeasi vectori ca la exercitiul precedent: X: ( 30. 75.

BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean f 1 = i =1 ∑ xi − yi i =1 n ∑ xi 100 1 n 1 + ∑ ( xi − yi )2 n i =1 n ⋅ 100 f 2 = 50 ⋅ ln Întrucât vectorii X si Y sunt de dimensiune 7 vom considera n = 7. Însumati coloana vectorului X. Factorul f1 se numeste factorul de diferenta între cei doi vectori. Observatie.7 . Indicatii Pentru calculul factorului f1 1.yi . iar f2 poarta numele de factorul de similaritate a celor doi vectori de valori. Cei doi factori se folosesc în studiul bioechivalentei medicamentelor. Calculati într-o coloana a foii de calcul diferentele ABS(xi . . Extrageti radicalul din aceasta ultima valoare si impartiti 100 la aceasta. Pentru calculul factorului f2 1. Însumati coloana calculata la punctul (1). Observatie. Realizati împartirea din formula si înmultiti cu 100. Aplicati functia LN ultimului rezultat si inmultiti cu 50. 2. 4. Adunati valoarea 1. n. Calculati într-o coloana separata a foii de calcul diferentele la patrat POWER(xi . 4. 3. Însumati aceasta coloana si împartiti la numarul de valori. la compararea profileleor de disolutie a substantelor medicamentoase.yi) pentru i = 1. 3.7 . 2. 2 ) pentru i = 1.

Cele doua formule se pot calcula în diverse moduri. . n 2. Acest algoritm de calcul al celor doi factori nu este unic.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 1. pentru fiecare factor. din care sa rezulte rezultatele finale. Încercati sa scrieti câte o singura formula de calcul. Suma i =1 ∑ ( xi − yi )2 din expresia factorului f 2 se poate calcula folosind func tia matematica Excel SUMXMY2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful