BioMat – Semestrul I

Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean

3. Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare
Cuvinte cheie. Putere, exponentiala, logaritm, radical, modul, POWER, EXP, LOG, LN, LOG10, SQRT, ABS.

Programul Microsoft Excel cuprinde în lista sa de func tii matematice predefinite câteva f unctii elementare: functia radical, functia putere, functia exponentiala, functia logaritm pentru diferite baze, etc... Aceste functii sunt continue pe domeniile lor de definitie. Totusi, în Excel, nu putem calcula decât valori discrete ale acestor functii, pentru valori precizate apartinând domeniului de definitie. Prin urmare vom putea opera doar cu functii definite tabelar ca în modelul din figura de mai jos

x f(x)

Valori alese din domeniul de definitie Valori calculate corespunzatoare ale functiei

Vom prezenta în continuare câteva din cele mai utilizate functii matematice Excel.

§ 2.1. Functia putere (POWER)

Functia putere este definita prin: f : R → R, f ( x ) = x n , n∈R Ridicarea la putere se realizeaza în Excel utilizând functia POWER. Sintaxa f unctiei este: =POWER(number, power) Cele doua argumente sunt: § § Number: reprezentând baza Power: reprezentând exponentul la care se ridica baza

Apelarea functiei POWER se face astfel: 1. Meniul Insert, comanda Function…, categoria de functii Math&Trig

3 si 5 pe o coloana alaturata astfel încât foaia de calcul sa fie organizata astfel: x 11 Puterile 2 3 5 13 17 19 § § § § În prima celula. Selectati functia POWER. Scrieti puterile 2.1 Calculati puterile a 2-a. corespunzatoare puterii 192 (folositi comanda Auto Fill “tragând” de patratelul negru din coltul drept-jos al celulei în care ati facut calculul 112 ). De aceasta data selectati prima linie calculata si “trageti în jos” de butonul Auto Fillal al ultimei celule(corespunzatoare calculului 192 ) corespunzatoare puterii a 5-a). Exercitiul 2. pâna la ultima pozitie (linia . 13. În câmpul Power veti introduce adresa puterii 2 fixând coloana acestei adrese ( se intrtoduce simbolul $ în fata indicativului de coloana). 17 si 19 . În câmpul Number veti intrtoduce adresa numarului 11 fixând linia acestei adrese (se introduce simbolul $ în fata numarului de linie). Actualizati formula de calcul pe prima linie pâna la ultima pozitie. a 3-a si a 5-a pentru numerele prime 11.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 2. corespunzatoare puterii 112 apelati functia POWER. Indicatii § § Scrieti numerele prime pe o linie în foaia de calcul. § Actualizati formula de calcul pe verticala copiind formula de calcul pentru tot restul tabelului folosind aceeasi comanda Auto Fill.

a>1. comanda AutoFill se poate apela si prin combinatiile de taste CTRL + D sau CTRL + R dupa directia în care dorim sa o folosim: § § CTRL + D. în jos (Down).BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Observatie Odata introdusa formula de calcul dorita. f ( x ) = a x unde a reprezinta baza. ∞ ). Se cunoaste faptul ca pentru baze supraunitare.2. iar pentru baze subunitare.2 Calculati valorile functiilor exponentiale: f(x) = 3x si g(x) = (1/3)x pentru valorile indicate în tabelul de mai jos: x f(x) g(x) -10 … … … -3 -2 -1 0 1 2 3 … … … 10 Comparati valorile celor doua functii pentru fiecre argument. functia exponentiala este crescatoare. 0<a<1. . Functia exponentiala (POWER. În Excel se foloseste tot functia POWER astfel: § § În câmpul Number se trece valoarea bazei În câmpul Power se trece adresa variabilei Exercitiul 2. EXP) Functia exponentiala este definita prin: f : R → (0. a∈R* +. CTRL + R. spre dreapta (Right). § 2. functia exponentiala este descrescatoare.

Meniul Insert. Sa se calculeze valorile concentratiilor plasmatice la diferite intervale de timp dupa administrarea medicamentului. C( t ) = A e-k t. Apelarea acestei functii se face astfel: 1. categoria de functii Math&Trig 2. cu un numar infinit de zecimale.3 Dupa administrarea unui medicament. Calculul puterulor lui e se realizeaza în Excel cu ajutorul functiei EXP. § Pentru calculul valorilor e-k t folositi functia Excel EXP.71828182845905.406 h-1 . concentratia plasmatica a acestuia verifica o functie exponentiala ce depinde de timp. f : R → (0. (t ore) C 1/4 1/2 3/4 1 1. comanda Function…. f ( x) = e x Reamintim ca numarul “e” este un numar irational.5 2 3 4 5 10 Indicatii. Argumentul functiei va fi valoarea constantei -k înmultita cu adresa curenta al lui t). Organizati acest calcul într-o foaie de calcul Excel dupa modelul tabelului de mai jos. . Sintaxa acestei functii este: =EXP(number) unde câmpul number reprezinta valoarea exponentului lui “e”. Se cunosc valoarea coeficientului A = 8 µg/mL si valoarea constantei vitezei de eliminare a medicamentului k = -0.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Cazul “ex ” În practica se lucreaza frecvent cu o particularizare a functiei exponentiale si anume se considera baza a = e. numit numarul lui Euler si are valoarea aproximativa e ≅ 2. Selectati functia EXP Exercitiul 2. ∞ ).

BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Dupa ce ati calculat valoarea concentratiei C în prima celula a tabelului. De cele mai multe ori în practica se lucreaza cu logaritmi pentru care au fost particularizate bazele: § § Pentru a = 10 se obtine logaritmul zecimal notat prin Lg. § 2. Functia logaritmica Functia logaritmica se defineste prin: f : (0. Daca loga x = n atunci prin logaritmul numarului real pozitiv. ∞ ) → R. cu proprietatea: an = x. În Excel avem trei functii care calculeaza valorile logaritmilor: 1. Functia LOG(number. base): returneaza valoarea logaritmului unui numar real pentru o baza precizata. Ultima etapa a calculului este înmultirea valorilor exponentialei cu valorile constantei A.3. notat prin Ln. Prin urmare functia matematica Excel LOG are doua argumente: . numarul lui Euler. introduceti cursorul în zona de editare a formulei de calcul si completati formula cu valoarea constantei A = 8. Pentru aceasta. Functia logaritmica este inversa functiei exponentiale f(x) = ax . Pentru a = e. f ( x) = log a x unde a este baza logaritmului. diferit de zero x întelegem acel numar real n. un numar real ce respecta conditiile: a > 0  a ≠ 1 Observatie. se obtine logaritmul natural. calculati restul valorilor folosind comanda Autofill.

este implicita. Folosind notatia deja introdusa loga x. “e”. Bineînteles si în acest caz trebuie respectata conditia asupra argumentului functiei LN si anume ca acesta sa fie un numar real pozitiv.4 Calculati valorile functiilor logaritmice: f(x) = log 3 x. Functia LOG10(number): returneaza valoarea logaritmului zecimal în aceleasi conditii ca si functia LN. Exercitiul 2.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Number: pentru numarul caruia dorim sa. u(x) = lg x pentru valorile prezentate în tabelul de mai jos: X f(x) g(x) h(x) u(x) 1/10 1/9 … … … … … 1 2 3 … … … … … 9 10 Comparati valorile celor patru functii pentru fiecre argument. 3. Toate cele trei functii se gasesc în acelasi set de functii Math&Trig. Atât baza cât si argumentul functiei trebuie sa respecte conditiile specifice functiei logaritmice.  arg umentul x > 0 2. Functia LN(number) : returneaza valoarea logaritmului natural pentru numarul precizat în câmpul Number. Aceasta functie are doar un singur argument întrucât baza logaritmului. aceste conditii sunt: baza a > 0. h(x) = ln x.i calculam logaritmul Base: pentru baza în care dorim sa logaritmam. g(x) = log 1/3 x. . a ≠ 1.

pH = . valoarea pH-ului.35) § 2.5 Stiind ca pH-ul unei solutii este 7. Functia radical (SQRT) .lg x unde y va fi pH.4.35.lg [H+ ] Ecuatia logaritmica de mai sus are solutia x= 1 .ul solutiei iar x. 10 y Prin urmare. § § § Apelati functia POWER. sa se calculeze concentratia molara a ionilor de hidroniu din solutia respectiva. va reprezenta concentratia molara a ionilor de hidroniu [H +]. Scrieti argumentele 10 ca baza (câmpul Number) si 7. Abordarea matematica Egalitatea de definitie a pH-ului este reprezentata printr-o ecuatie logaritmica de forma: y = . necunoscuta în cazul nostru. concentratia [H+] se va exprima prin [H + ] = 1 10 pH Calculul în Excel Vom face apel la functia POWER în cadrul unei formule de calcul.35.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Exercitiul 2. ca exponent (câmpul Power) Într-o celula alaturata scrieti formula de calcul =1/adresa unde ati calculat 10 pH Acelasi rezultat îl obtineti daca scrieti direct formula de calcul în care apelati functia POWER: =1/POWER(10.7.

se defineste prin:  x.  f : R → [ 0. x < 0. ∞ ). Modulul unui numar real (ABS) Functia matematica modul. x = 0. vom utiliza functia matematica Excel POWER. ∞ ). Se va folosi scrierea radicalilor cu ajutorul exponentilor rationali. În aceste situatii scriind formula de la tastatura vom “combina” . f ( x ) = 2 n x . x > 0. n ∈ N f : R → R. Apelarea functiei SQRT ( Insert / Functions / Math&Trig / SQRT) este exemplificata în figura de mai jos: § 2. n ∈ N \ {0}. Reamintim exprimarea radicalilor prin puteri rationale: m x = x . Pentru calculul în Excel al radicalilor de ordin superior ordinului doi.  Calculul modulului unui numar real se face în Excel cu functia ABS din setul de functii Math&Trig. p ∈ N p p m Sintaxa functiei SQRT este: =SQRT(number) unde în câmpul number se trece numarul sau adresa numarului real pozitiv pentru care dorim sa calculam radicalul. m ≥ 2.5. Functia matematica radical se defineste astfel: f : [0. ∞ ) → [ 0. − x. m ∈ N .BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean În Excel functia matematica SQRT returneaza valoarea radacinii patrate a unui numar real. Observatie. De multe ori este nevoie sa utilizam valoarea absoluta a unei valori în cadrul unei formule de calcul. sau valoarea absoluta a unui numar real. Aceasta are ca argument numarul sau adresa numarului pentru care dorim sa calculam valoarea absoluta. atât par cât si impar. f ( x) = 0. f ( x) = 2n+1 x . Bineînteles numarul trebuie sa fie pozitiv penrtu a respecta conditiile de existenta a radicalului de ordin par.

55. 85. i = 1. vom introduce într-o celula a foii de calcul o formula de tipul: =LN(ABS(adresa lui x-adresa lui y)) Exercitiu 2. E = Ln x − y Astfel. 40. 35. 90 ) Y: ( 25. 75. 80.6 Se dau vectorii de dimensiune n = 7: X: ( 30. 85 ) Sa se laculeze valorile § § 3 x i − y i .7 folosind Functiile SQRT si ABS x i − y i . i = 1. 70.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean functia ABS cu celelalte functii matematice Excel necesare calculului. Pentru a urmari în paralel valorile calculate organizati-va foaia de calcul astfel: X Y 30 25 35 40 55 45 60 65 80 70 85 75 90 85 xi − yi 3 xi − yi . De exemplu Daca avem de calculat logaritmul unei diferente va trebui sa utilizam si valoarea absoluta întrucât argumentul logaritmului trebuie sa fie un numar real pozitiv. 65.7 folosind functia POWER. 60. 45.

40. 75. 45. iar în corpul acesteia se va apela functia ABS. taria ionica a solutiei. valenta electrochimica a ionului H+. 70.8 Vom considera aceeasi vectori ca la exercitiul precedent: X: ( 30. cunoscând urmatoarele date: § § ZH+ = 1. sa se calculeze urmatoarele doua marimi: . Calculati apoi puterea lui 10 cu exponentul calculat folosind functia POWER. Formula de calcul al coeficientului de activitate fH+ este: f H + = 10 J − 0. J = 0. Altfel radicalul de ordin par nu are sens. Exercitiul 2.01. 80. de ordin impar Veti a pela functia POWER cu exponentul 1/3. Exercitiul 2. Apelarea functiei modul este necesara pentru ca toate valorile calculate xi .7 Sa se calculeze valoarea coeficientului de activitate pentru ioniii de hidrogen. 90 ) Y: ( 25.505⋅ z 2 ⋅ 1+ J Indicatii § § Calculati mai întâi exponentul scriind o formula de calcul ce apeleaza de doua ori functia SQRT.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Indicatii § Pentru calculul valorilor primului radical veti apela functia SQRT. 85 ) Relativ la cei doi vectori. fH+. 55. 85. § Pentru calculul valorilor celui de al doilea radical. 60. 65.yi sa se transforme în valori pozitive. 35.

iar f2 poarta numele de factorul de similaritate a celor doi vectori de valori.7 . 2 ) pentru i = 1. 3. Observatie. 4. . Factorul f1 se numeste factorul de diferenta între cei doi vectori. n. Extrageti radicalul din aceasta ultima valoare si impartiti 100 la aceasta. Aplicati functia LN ultimului rezultat si inmultiti cu 50.yi . 2. Calculati într-o coloana a foii de calcul diferentele ABS(xi . Însumati aceasta coloana si împartiti la numarul de valori. 4. 3. Indicatii Pentru calculul factorului f1 1. 2. la compararea profileleor de disolutie a substantelor medicamentoase. Cei doi factori se folosesc în studiul bioechivalentei medicamentelor. Adunati valoarea 1.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean f 1 = i =1 ∑ xi − yi i =1 n ∑ xi 100 1 n 1 + ∑ ( xi − yi )2 n i =1 n ⋅ 100 f 2 = 50 ⋅ ln Întrucât vectorii X si Y sunt de dimensiune 7 vom considera n = 7. Realizati împartirea din formula si înmultiti cu 100. Pentru calculul factorului f2 1. Observatie.yi) pentru i = 1. Calculati într-o coloana separata a foii de calcul diferentele la patrat POWER(xi . Însumati coloana calculata la punctul (1). Însumati coloana vectorului X.7 .

n 2. Încercati sa scrieti câte o singura formula de calcul. pentru fiecare factor. Acest algoritm de calcul al celor doi factori nu este unic. din care sa rezulte rezultatele finale.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 1. Cele doua formule se pot calcula în diverse moduri. Suma i =1 ∑ ( xi − yi )2 din expresia factorului f 2 se poate calcula folosind func tia matematica Excel SUMXMY2. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful