BioMat – Semestrul I

Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean

3. Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare
Cuvinte cheie. Putere, exponentiala, logaritm, radical, modul, POWER, EXP, LOG, LN, LOG10, SQRT, ABS.

Programul Microsoft Excel cuprinde în lista sa de func tii matematice predefinite câteva f unctii elementare: functia radical, functia putere, functia exponentiala, functia logaritm pentru diferite baze, etc... Aceste functii sunt continue pe domeniile lor de definitie. Totusi, în Excel, nu putem calcula decât valori discrete ale acestor functii, pentru valori precizate apartinând domeniului de definitie. Prin urmare vom putea opera doar cu functii definite tabelar ca în modelul din figura de mai jos

x f(x)

Valori alese din domeniul de definitie Valori calculate corespunzatoare ale functiei

Vom prezenta în continuare câteva din cele mai utilizate functii matematice Excel.

§ 2.1. Functia putere (POWER)

Functia putere este definita prin: f : R → R, f ( x ) = x n , n∈R Ridicarea la putere se realizeaza în Excel utilizând functia POWER. Sintaxa f unctiei este: =POWER(number, power) Cele doua argumente sunt: § § Number: reprezentând baza Power: reprezentând exponentul la care se ridica baza

Apelarea functiei POWER se face astfel: 1. Meniul Insert, comanda Function…, categoria de functii Math&Trig

Exercitiul 2. 17 si 19 .1 Calculati puterile a 2-a. Indicatii § § Scrieti numerele prime pe o linie în foaia de calcul. 3 si 5 pe o coloana alaturata astfel încât foaia de calcul sa fie organizata astfel: x 11 Puterile 2 3 5 13 17 19 § § § § În prima celula. corespunzatoare puterii 112 apelati functia POWER. În câmpul Number veti intrtoduce adresa numarului 11 fixând linia acestei adrese (se introduce simbolul $ în fata numarului de linie). a 3-a si a 5-a pentru numerele prime 11.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 2. Selectati functia POWER. De aceasta data selectati prima linie calculata si “trageti în jos” de butonul Auto Fillal al ultimei celule(corespunzatoare calculului 192 ) corespunzatoare puterii a 5-a). corespunzatoare puterii 192 (folositi comanda Auto Fill “tragând” de patratelul negru din coltul drept-jos al celulei în care ati facut calculul 112 ). pâna la ultima pozitie (linia . § Actualizati formula de calcul pe verticala copiind formula de calcul pentru tot restul tabelului folosind aceeasi comanda Auto Fill. 13. În câmpul Power veti introduce adresa puterii 2 fixând coloana acestei adrese ( se intrtoduce simbolul $ în fata indicativului de coloana). Actualizati formula de calcul pe prima linie pâna la ultima pozitie. Scrieti puterile 2.

functia exponentiala este descrescatoare. ∞ ). iar pentru baze subunitare. a>1. în jos (Down).BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Observatie Odata introdusa formula de calcul dorita. functia exponentiala este crescatoare. 0<a<1.2. CTRL + R.2 Calculati valorile functiilor exponentiale: f(x) = 3x si g(x) = (1/3)x pentru valorile indicate în tabelul de mai jos: x f(x) g(x) -10 … … … -3 -2 -1 0 1 2 3 … … … 10 Comparati valorile celor doua functii pentru fiecre argument. Functia exponentiala (POWER. comanda AutoFill se poate apela si prin combinatiile de taste CTRL + D sau CTRL + R dupa directia în care dorim sa o folosim: § § CTRL + D. Se cunoaste faptul ca pentru baze supraunitare. § 2. a∈R* +. În Excel se foloseste tot functia POWER astfel: § § În câmpul Number se trece valoarea bazei În câmpul Power se trece adresa variabilei Exercitiul 2. f ( x ) = a x unde a reprezinta baza. EXP) Functia exponentiala este definita prin: f : R → (0. . spre dreapta (Right).

cu un numar infinit de zecimale. . § Pentru calculul valorilor e-k t folositi functia Excel EXP.3 Dupa administrarea unui medicament. Calculul puterulor lui e se realizeaza în Excel cu ajutorul functiei EXP.406 h-1 . Organizati acest calcul într-o foaie de calcul Excel dupa modelul tabelului de mai jos. Meniul Insert. C( t ) = A e-k t. Sa se calculeze valorile concentratiilor plasmatice la diferite intervale de timp dupa administrarea medicamentului. Sintaxa acestei functii este: =EXP(number) unde câmpul number reprezinta valoarea exponentului lui “e”.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Cazul “ex ” În practica se lucreaza frecvent cu o particularizare a functiei exponentiale si anume se considera baza a = e. f : R → (0. Apelarea acestei functii se face astfel: 1. (t ore) C 1/4 1/2 3/4 1 1.71828182845905. concentratia plasmatica a acestuia verifica o functie exponentiala ce depinde de timp. f ( x) = e x Reamintim ca numarul “e” este un numar irational. Argumentul functiei va fi valoarea constantei -k înmultita cu adresa curenta al lui t). Selectati functia EXP Exercitiul 2. comanda Function….5 2 3 4 5 10 Indicatii. numit numarul lui Euler si are valoarea aproximativa e ≅ 2. categoria de functii Math&Trig 2. Se cunosc valoarea coeficientului A = 8 µg/mL si valoarea constantei vitezei de eliminare a medicamentului k = -0. ∞ ).

notat prin Ln. f ( x) = log a x unde a este baza logaritmului. se obtine logaritmul natural. Pentru a = e. Functia logaritmica este inversa functiei exponentiale f(x) = ax . introduceti cursorul în zona de editare a formulei de calcul si completati formula cu valoarea constantei A = 8. Daca loga x = n atunci prin logaritmul numarului real pozitiv. Ultima etapa a calculului este înmultirea valorilor exponentialei cu valorile constantei A. § 2.3. cu proprietatea: an = x. Functia LOG(number. base): returneaza valoarea logaritmului unui numar real pentru o baza precizata. Pentru aceasta.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Dupa ce ati calculat valoarea concentratiei C în prima celula a tabelului. numarul lui Euler. ∞ ) → R. calculati restul valorilor folosind comanda Autofill. În Excel avem trei functii care calculeaza valorile logaritmilor: 1. diferit de zero x întelegem acel numar real n. De cele mai multe ori în practica se lucreaza cu logaritmi pentru care au fost particularizate bazele: § § Pentru a = 10 se obtine logaritmul zecimal notat prin Lg. Functia logaritmica Functia logaritmica se defineste prin: f : (0. Prin urmare functia matematica Excel LOG are doua argumente: . un numar real ce respecta conditiile: a > 0  a ≠ 1 Observatie.

 arg umentul x > 0 2. h(x) = ln x. a ≠ 1.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Number: pentru numarul caruia dorim sa. aceste conditii sunt: baza a > 0. Toate cele trei functii se gasesc în acelasi set de functii Math&Trig. Exercitiul 2. Atât baza cât si argumentul functiei trebuie sa respecte conditiile specifice functiei logaritmice. u(x) = lg x pentru valorile prezentate în tabelul de mai jos: X f(x) g(x) h(x) u(x) 1/10 1/9 … … … … … 1 2 3 … … … … … 9 10 Comparati valorile celor patru functii pentru fiecre argument. g(x) = log 1/3 x. 3. . Functia LN(number) : returneaza valoarea logaritmului natural pentru numarul precizat în câmpul Number. Bineînteles si în acest caz trebuie respectata conditia asupra argumentului functiei LN si anume ca acesta sa fie un numar real pozitiv.4 Calculati valorile functiilor logaritmice: f(x) = log 3 x. Folosind notatia deja introdusa loga x.i calculam logaritmul Base: pentru baza în care dorim sa logaritmam. este implicita. “e”. Aceasta functie are doar un singur argument întrucât baza logaritmului. Functia LOG10(number): returneaza valoarea logaritmului zecimal în aceleasi conditii ca si functia LN.

valoarea pH-ului. pH = . sa se calculeze concentratia molara a ionilor de hidroniu din solutia respectiva. Scrieti argumentele 10 ca baza (câmpul Number) si 7. va reprezenta concentratia molara a ionilor de hidroniu [H +].4. necunoscuta în cazul nostru. concentratia [H+] se va exprima prin [H + ] = 1 10 pH Calculul în Excel Vom face apel la functia POWER în cadrul unei formule de calcul.35.7. Functia radical (SQRT) . ca exponent (câmpul Power) Într-o celula alaturata scrieti formula de calcul =1/adresa unde ati calculat 10 pH Acelasi rezultat îl obtineti daca scrieti direct formula de calcul în care apelati functia POWER: =1/POWER(10.35.lg x unde y va fi pH. 10 y Prin urmare.35) § 2.5 Stiind ca pH-ul unei solutii este 7.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Exercitiul 2. Abordarea matematica Egalitatea de definitie a pH-ului este reprezentata printr-o ecuatie logaritmica de forma: y = . § § § Apelati functia POWER.ul solutiei iar x.lg [H+ ] Ecuatia logaritmica de mai sus are solutia x= 1 .

vom utiliza functia matematica Excel POWER.  Calculul modulului unui numar real se face în Excel cu functia ABS din setul de functii Math&Trig. Bineînteles numarul trebuie sa fie pozitiv penrtu a respecta conditiile de existenta a radicalului de ordin par. Modulul unui numar real (ABS) Functia matematica modul. ∞ ). ∞ ). atât par cât si impar. Functia matematica radical se defineste astfel: f : [0. Pentru calculul în Excel al radicalilor de ordin superior ordinului doi. Observatie. m ∈ N . n ∈ N f : R → R. sau valoarea absoluta a unui numar real. În aceste situatii scriind formula de la tastatura vom “combina” . Aceasta are ca argument numarul sau adresa numarului pentru care dorim sa calculam valoarea absoluta. f ( x) = 2n+1 x . m ≥ 2. De multe ori este nevoie sa utilizam valoarea absoluta a unei valori în cadrul unei formule de calcul. p ∈ N p p m Sintaxa functiei SQRT este: =SQRT(number) unde în câmpul number se trece numarul sau adresa numarului real pozitiv pentru care dorim sa calculam radicalul. x < 0.  f : R → [ 0. x > 0.5. − x. Reamintim exprimarea radicalilor prin puteri rationale: m x = x . x = 0. Apelarea functiei SQRT ( Insert / Functions / Math&Trig / SQRT) este exemplificata în figura de mai jos: § 2. f ( x) = 0. n ∈ N \ {0}. Se va folosi scrierea radicalilor cu ajutorul exponentilor rationali. f ( x ) = 2 n x . se defineste prin:  x.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean În Excel functia matematica SQRT returneaza valoarea radacinii patrate a unui numar real. ∞ ) → [ 0.

70. i = 1.7 folosind functia POWER. 90 ) Y: ( 25. i = 1. 85.7 folosind Functiile SQRT si ABS x i − y i . vom introduce într-o celula a foii de calcul o formula de tipul: =LN(ABS(adresa lui x-adresa lui y)) Exercitiu 2. De exemplu Daca avem de calculat logaritmul unei diferente va trebui sa utilizam si valoarea absoluta întrucât argumentul logaritmului trebuie sa fie un numar real pozitiv. E = Ln x − y Astfel. 60.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean functia ABS cu celelalte functii matematice Excel necesare calculului. 80. 85 ) Sa se laculeze valorile § § 3 x i − y i .6 Se dau vectorii de dimensiune n = 7: X: ( 30. 35. 40. 65. Pentru a urmari în paralel valorile calculate organizati-va foaia de calcul astfel: X Y 30 25 35 40 55 45 60 65 80 70 85 75 90 85 xi − yi 3 xi − yi . 75. 55. 45.

35.01. 55.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Indicatii § Pentru calculul valorilor primului radical veti apela functia SQRT. 85. Calculati apoi puterea lui 10 cu exponentul calculat folosind functia POWER. J = 0. valenta electrochimica a ionului H+. sa se calculeze urmatoarele doua marimi: . Altfel radicalul de ordin par nu are sens.yi sa se transforme în valori pozitive.505⋅ z 2 ⋅ 1+ J Indicatii § § Calculati mai întâi exponentul scriind o formula de calcul ce apeleaza de doua ori functia SQRT. Exercitiul 2. 45. de ordin impar Veti a pela functia POWER cu exponentul 1/3. § Pentru calculul valorilor celui de al doilea radical. 80.7 Sa se calculeze valoarea coeficientului de activitate pentru ioniii de hidrogen. Formula de calcul al coeficientului de activitate fH+ este: f H + = 10 J − 0. 90 ) Y: ( 25. Apelarea functiei modul este necesara pentru ca toate valorile calculate xi . 75. 40. 70. iar în corpul acesteia se va apela functia ABS.8 Vom considera aceeasi vectori ca la exercitiul precedent: X: ( 30. 60. Exercitiul 2. cunoscând urmatoarele date: § § ZH+ = 1. fH+. 65. taria ionica a solutiei. 85 ) Relativ la cei doi vectori.

yi . 2. Factorul f1 se numeste factorul de diferenta între cei doi vectori. Calculati într-o coloana separata a foii de calcul diferentele la patrat POWER(xi . 2 ) pentru i = 1. Însumati coloana vectorului X. Însumati coloana calculata la punctul (1). iar f2 poarta numele de factorul de similaritate a celor doi vectori de valori. Extrageti radicalul din aceasta ultima valoare si impartiti 100 la aceasta. Indicatii Pentru calculul factorului f1 1. Observatie. Însumati aceasta coloana si împartiti la numarul de valori. Adunati valoarea 1. Aplicati functia LN ultimului rezultat si inmultiti cu 50. 4.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean f 1 = i =1 ∑ xi − yi i =1 n ∑ xi 100 1 n 1 + ∑ ( xi − yi )2 n i =1 n ⋅ 100 f 2 = 50 ⋅ ln Întrucât vectorii X si Y sunt de dimensiune 7 vom considera n = 7. la compararea profileleor de disolutie a substantelor medicamentoase. Cei doi factori se folosesc în studiul bioechivalentei medicamentelor.yi) pentru i = 1. 3. n. Calculati într-o coloana a foii de calcul diferentele ABS(xi . 3. 2. Realizati împartirea din formula si înmultiti cu 100.7 . Pentru calculul factorului f2 1.7 . Observatie. 4. .

Încercati sa scrieti câte o singura formula de calcul. pentru fiecare factor. Cele doua formule se pot calcula în diverse moduri.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 1. Suma i =1 ∑ ( xi − yi )2 din expresia factorului f 2 se poate calcula folosind func tia matematica Excel SUMXMY2. n 2. Acest algoritm de calcul al celor doi factori nu este unic. . din care sa rezulte rezultatele finale.