P. 1
Functii EXCEL

Functii EXCEL

5.0

|Views: 5,062|Likes:
Published by viosmenu

More info:

Published by: viosmenu on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

BioMat – Semestrul I

Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean

3. Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare
Cuvinte cheie. Putere, exponentiala, logaritm, radical, modul, POWER, EXP, LOG, LN, LOG10, SQRT, ABS.

Programul Microsoft Excel cuprinde în lista sa de func tii matematice predefinite câteva f unctii elementare: functia radical, functia putere, functia exponentiala, functia logaritm pentru diferite baze, etc... Aceste functii sunt continue pe domeniile lor de definitie. Totusi, în Excel, nu putem calcula decât valori discrete ale acestor functii, pentru valori precizate apartinând domeniului de definitie. Prin urmare vom putea opera doar cu functii definite tabelar ca în modelul din figura de mai jos

x f(x)

Valori alese din domeniul de definitie Valori calculate corespunzatoare ale functiei

Vom prezenta în continuare câteva din cele mai utilizate functii matematice Excel.

§ 2.1. Functia putere (POWER)

Functia putere este definita prin: f : R → R, f ( x ) = x n , n∈R Ridicarea la putere se realizeaza în Excel utilizând functia POWER. Sintaxa f unctiei este: =POWER(number, power) Cele doua argumente sunt: § § Number: reprezentând baza Power: reprezentând exponentul la care se ridica baza

Apelarea functiei POWER se face astfel: 1. Meniul Insert, comanda Function…, categoria de functii Math&Trig

În câmpul Power veti introduce adresa puterii 2 fixând coloana acestei adrese ( se intrtoduce simbolul $ în fata indicativului de coloana). De aceasta data selectati prima linie calculata si “trageti în jos” de butonul Auto Fillal al ultimei celule(corespunzatoare calculului 192 ) corespunzatoare puterii a 5-a). Indicatii § § Scrieti numerele prime pe o linie în foaia de calcul. corespunzatoare puterii 112 apelati functia POWER. Selectati functia POWER. pâna la ultima pozitie (linia . Exercitiul 2. Actualizati formula de calcul pe prima linie pâna la ultima pozitie. În câmpul Number veti intrtoduce adresa numarului 11 fixând linia acestei adrese (se introduce simbolul $ în fata numarului de linie). 13.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 2. 17 si 19 .1 Calculati puterile a 2-a. Scrieti puterile 2. § Actualizati formula de calcul pe verticala copiind formula de calcul pentru tot restul tabelului folosind aceeasi comanda Auto Fill. corespunzatoare puterii 192 (folositi comanda Auto Fill “tragând” de patratelul negru din coltul drept-jos al celulei în care ati facut calculul 112 ). 3 si 5 pe o coloana alaturata astfel încât foaia de calcul sa fie organizata astfel: x 11 Puterile 2 3 5 13 17 19 § § § § În prima celula. a 3-a si a 5-a pentru numerele prime 11.

EXP) Functia exponentiala este definita prin: f : R → (0. CTRL + R. a∈R* +. functia exponentiala este crescatoare. iar pentru baze subunitare. Functia exponentiala (POWER. comanda AutoFill se poate apela si prin combinatiile de taste CTRL + D sau CTRL + R dupa directia în care dorim sa o folosim: § § CTRL + D.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Observatie Odata introdusa formula de calcul dorita. a>1.2. ∞ ). în jos (Down). Se cunoaste faptul ca pentru baze supraunitare. spre dreapta (Right).2 Calculati valorile functiilor exponentiale: f(x) = 3x si g(x) = (1/3)x pentru valorile indicate în tabelul de mai jos: x f(x) g(x) -10 … … … -3 -2 -1 0 1 2 3 … … … 10 Comparati valorile celor doua functii pentru fiecre argument. 0<a<1. În Excel se foloseste tot functia POWER astfel: § § În câmpul Number se trece valoarea bazei În câmpul Power se trece adresa variabilei Exercitiul 2. . f ( x ) = a x unde a reprezinta baza. functia exponentiala este descrescatoare. § 2.

. concentratia plasmatica a acestuia verifica o functie exponentiala ce depinde de timp.71828182845905. C( t ) = A e-k t. § Pentru calculul valorilor e-k t folositi functia Excel EXP. Argumentul functiei va fi valoarea constantei -k înmultita cu adresa curenta al lui t). cu un numar infinit de zecimale. Sintaxa acestei functii este: =EXP(number) unde câmpul number reprezinta valoarea exponentului lui “e”. Meniul Insert. Se cunosc valoarea coeficientului A = 8 µg/mL si valoarea constantei vitezei de eliminare a medicamentului k = -0. categoria de functii Math&Trig 2.5 2 3 4 5 10 Indicatii.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Cazul “ex ” În practica se lucreaza frecvent cu o particularizare a functiei exponentiale si anume se considera baza a = e. f : R → (0. Apelarea acestei functii se face astfel: 1. (t ore) C 1/4 1/2 3/4 1 1.3 Dupa administrarea unui medicament. f ( x) = e x Reamintim ca numarul “e” este un numar irational. Calculul puterulor lui e se realizeaza în Excel cu ajutorul functiei EXP. Organizati acest calcul într-o foaie de calcul Excel dupa modelul tabelului de mai jos.406 h-1 . Selectati functia EXP Exercitiul 2. ∞ ). Sa se calculeze valorile concentratiilor plasmatice la diferite intervale de timp dupa administrarea medicamentului. comanda Function…. numit numarul lui Euler si are valoarea aproximativa e ≅ 2.

un numar real ce respecta conditiile: a > 0  a ≠ 1 Observatie. Pentru a = e. În Excel avem trei functii care calculeaza valorile logaritmilor: 1. base): returneaza valoarea logaritmului unui numar real pentru o baza precizata.3. Functia logaritmica este inversa functiei exponentiale f(x) = ax . Pentru aceasta. calculati restul valorilor folosind comanda Autofill. notat prin Ln. Daca loga x = n atunci prin logaritmul numarului real pozitiv. introduceti cursorul în zona de editare a formulei de calcul si completati formula cu valoarea constantei A = 8. Prin urmare functia matematica Excel LOG are doua argumente: . Functia logaritmica Functia logaritmica se defineste prin: f : (0. Functia LOG(number. Ultima etapa a calculului este înmultirea valorilor exponentialei cu valorile constantei A. se obtine logaritmul natural. § 2. De cele mai multe ori în practica se lucreaza cu logaritmi pentru care au fost particularizate bazele: § § Pentru a = 10 se obtine logaritmul zecimal notat prin Lg. numarul lui Euler. f ( x) = log a x unde a este baza logaritmului. ∞ ) → R.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Dupa ce ati calculat valoarea concentratiei C în prima celula a tabelului. diferit de zero x întelegem acel numar real n. cu proprietatea: an = x.

i calculam logaritmul Base: pentru baza în care dorim sa logaritmam. 3. . “e”. Atât baza cât si argumentul functiei trebuie sa respecte conditiile specifice functiei logaritmice. Exercitiul 2. u(x) = lg x pentru valorile prezentate în tabelul de mai jos: X f(x) g(x) h(x) u(x) 1/10 1/9 … … … … … 1 2 3 … … … … … 9 10 Comparati valorile celor patru functii pentru fiecre argument. Toate cele trei functii se gasesc în acelasi set de functii Math&Trig.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Number: pentru numarul caruia dorim sa. Functia LOG10(number): returneaza valoarea logaritmului zecimal în aceleasi conditii ca si functia LN.4 Calculati valorile functiilor logaritmice: f(x) = log 3 x. Bineînteles si în acest caz trebuie respectata conditia asupra argumentului functiei LN si anume ca acesta sa fie un numar real pozitiv. a ≠ 1. g(x) = log 1/3 x. este implicita. Aceasta functie are doar un singur argument întrucât baza logaritmului. Folosind notatia deja introdusa loga x. Functia LN(number) : returneaza valoarea logaritmului natural pentru numarul precizat în câmpul Number.  arg umentul x > 0 2. h(x) = ln x. aceste conditii sunt: baza a > 0.

§ § § Apelati functia POWER. 10 y Prin urmare.35.lg [H+ ] Ecuatia logaritmica de mai sus are solutia x= 1 .35) § 2. Scrieti argumentele 10 ca baza (câmpul Number) si 7. Abordarea matematica Egalitatea de definitie a pH-ului este reprezentata printr-o ecuatie logaritmica de forma: y = .7.4. pH = . necunoscuta în cazul nostru. va reprezenta concentratia molara a ionilor de hidroniu [H +].35.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Exercitiul 2.5 Stiind ca pH-ul unei solutii este 7. Functia radical (SQRT) . sa se calculeze concentratia molara a ionilor de hidroniu din solutia respectiva. concentratia [H+] se va exprima prin [H + ] = 1 10 pH Calculul în Excel Vom face apel la functia POWER în cadrul unei formule de calcul. ca exponent (câmpul Power) Într-o celula alaturata scrieti formula de calcul =1/adresa unde ati calculat 10 pH Acelasi rezultat îl obtineti daca scrieti direct formula de calcul în care apelati functia POWER: =1/POWER(10.lg x unde y va fi pH. valoarea pH-ului.ul solutiei iar x.

n ∈ N \ {0}. Reamintim exprimarea radicalilor prin puteri rationale: m x = x . n ∈ N f : R → R. m ≥ 2. se defineste prin:  x. f ( x ) = 2 n x .5. f ( x) = 0. Functia matematica radical se defineste astfel: f : [0. Pentru calculul în Excel al radicalilor de ordin superior ordinului doi. m ∈ N . x < 0.  Calculul modulului unui numar real se face în Excel cu functia ABS din setul de functii Math&Trig. În aceste situatii scriind formula de la tastatura vom “combina” .  f : R → [ 0. sau valoarea absoluta a unui numar real. Aceasta are ca argument numarul sau adresa numarului pentru care dorim sa calculam valoarea absoluta. atât par cât si impar. De multe ori este nevoie sa utilizam valoarea absoluta a unei valori în cadrul unei formule de calcul. Apelarea functiei SQRT ( Insert / Functions / Math&Trig / SQRT) este exemplificata în figura de mai jos: § 2. Observatie. x > 0. − x. ∞ ). ∞ ) → [ 0. vom utiliza functia matematica Excel POWER. Modulul unui numar real (ABS) Functia matematica modul. Se va folosi scrierea radicalilor cu ajutorul exponentilor rationali.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean În Excel functia matematica SQRT returneaza valoarea radacinii patrate a unui numar real. ∞ ). Bineînteles numarul trebuie sa fie pozitiv penrtu a respecta conditiile de existenta a radicalului de ordin par. f ( x) = 2n+1 x . p ∈ N p p m Sintaxa functiei SQRT este: =SQRT(number) unde în câmpul number se trece numarul sau adresa numarului real pozitiv pentru care dorim sa calculam radicalul. x = 0.

60. 45. 90 ) Y: ( 25. E = Ln x − y Astfel.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean functia ABS cu celelalte functii matematice Excel necesare calculului. 65. 85. Pentru a urmari în paralel valorile calculate organizati-va foaia de calcul astfel: X Y 30 25 35 40 55 45 60 65 80 70 85 75 90 85 xi − yi 3 xi − yi . i = 1. 80. 40. De exemplu Daca avem de calculat logaritmul unei diferente va trebui sa utilizam si valoarea absoluta întrucât argumentul logaritmului trebuie sa fie un numar real pozitiv.7 folosind Functiile SQRT si ABS x i − y i .7 folosind functia POWER. 75.6 Se dau vectorii de dimensiune n = 7: X: ( 30. 35. vom introduce într-o celula a foii de calcul o formula de tipul: =LN(ABS(adresa lui x-adresa lui y)) Exercitiu 2. 70. i = 1. 85 ) Sa se laculeze valorile § § 3 x i − y i . 55.

valenta electrochimica a ionului H+. 40. 70. Calculati apoi puterea lui 10 cu exponentul calculat folosind functia POWER. § Pentru calculul valorilor celui de al doilea radical. sa se calculeze urmatoarele doua marimi: . Exercitiul 2. taria ionica a solutiei. Altfel radicalul de ordin par nu are sens.505⋅ z 2 ⋅ 1+ J Indicatii § § Calculati mai întâi exponentul scriind o formula de calcul ce apeleaza de doua ori functia SQRT.yi sa se transforme în valori pozitive. iar în corpul acesteia se va apela functia ABS. J = 0. Exercitiul 2. Apelarea functiei modul este necesara pentru ca toate valorile calculate xi . de ordin impar Veti a pela functia POWER cu exponentul 1/3.8 Vom considera aceeasi vectori ca la exercitiul precedent: X: ( 30. 80. 35. 60. 75. 45. 90 ) Y: ( 25.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Indicatii § Pentru calculul valorilor primului radical veti apela functia SQRT. Formula de calcul al coeficientului de activitate fH+ este: f H + = 10 J − 0.01. 85. 85 ) Relativ la cei doi vectori.7 Sa se calculeze valoarea coeficientului de activitate pentru ioniii de hidrogen. cunoscând urmatoarele date: § § ZH+ = 1. fH+. 65. 55.

Cei doi factori se folosesc în studiul bioechivalentei medicamentelor. 2. Însumati aceasta coloana si împartiti la numarul de valori. Extrageti radicalul din aceasta ultima valoare si impartiti 100 la aceasta.7 .BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean f 1 = i =1 ∑ xi − yi i =1 n ∑ xi 100 1 n 1 + ∑ ( xi − yi )2 n i =1 n ⋅ 100 f 2 = 50 ⋅ ln Întrucât vectorii X si Y sunt de dimensiune 7 vom considera n = 7. iar f2 poarta numele de factorul de similaritate a celor doi vectori de valori. 2. Observatie. Însumati coloana calculata la punctul (1).7 . Factorul f1 se numeste factorul de diferenta între cei doi vectori. n. . Calculati într-o coloana separata a foii de calcul diferentele la patrat POWER(xi . Observatie. Adunati valoarea 1.yi . Pentru calculul factorului f2 1. 4.yi) pentru i = 1. 4. 3. 3. Indicatii Pentru calculul factorului f1 1. Realizati împartirea din formula si înmultiti cu 100. la compararea profileleor de disolutie a substantelor medicamentoase. 2 ) pentru i = 1. Însumati coloana vectorului X. Calculati într-o coloana a foii de calcul diferentele ABS(xi . Aplicati functia LN ultimului rezultat si inmultiti cu 50.

din care sa rezulte rezultatele finale.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 1. Acest algoritm de calcul al celor doi factori nu este unic. n 2. pentru fiecare factor. Încercati sa scrieti câte o singura formula de calcul. Cele doua formule se pot calcula în diverse moduri. . Suma i =1 ∑ ( xi − yi )2 din expresia factorului f 2 se poate calcula folosind func tia matematica Excel SUMXMY2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->