BioMat – Semestrul I

Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean

3. Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare
Cuvinte cheie. Putere, exponentiala, logaritm, radical, modul, POWER, EXP, LOG, LN, LOG10, SQRT, ABS.

Programul Microsoft Excel cuprinde în lista sa de func tii matematice predefinite câteva f unctii elementare: functia radical, functia putere, functia exponentiala, functia logaritm pentru diferite baze, etc... Aceste functii sunt continue pe domeniile lor de definitie. Totusi, în Excel, nu putem calcula decât valori discrete ale acestor functii, pentru valori precizate apartinând domeniului de definitie. Prin urmare vom putea opera doar cu functii definite tabelar ca în modelul din figura de mai jos

x f(x)

Valori alese din domeniul de definitie Valori calculate corespunzatoare ale functiei

Vom prezenta în continuare câteva din cele mai utilizate functii matematice Excel.

§ 2.1. Functia putere (POWER)

Functia putere este definita prin: f : R → R, f ( x ) = x n , n∈R Ridicarea la putere se realizeaza în Excel utilizând functia POWER. Sintaxa f unctiei este: =POWER(number, power) Cele doua argumente sunt: § § Number: reprezentând baza Power: reprezentând exponentul la care se ridica baza

Apelarea functiei POWER se face astfel: 1. Meniul Insert, comanda Function…, categoria de functii Math&Trig

corespunzatoare puterii 192 (folositi comanda Auto Fill “tragând” de patratelul negru din coltul drept-jos al celulei în care ati facut calculul 112 ). Actualizati formula de calcul pe prima linie pâna la ultima pozitie. § Actualizati formula de calcul pe verticala copiind formula de calcul pentru tot restul tabelului folosind aceeasi comanda Auto Fill. În câmpul Power veti introduce adresa puterii 2 fixând coloana acestei adrese ( se intrtoduce simbolul $ în fata indicativului de coloana). pâna la ultima pozitie (linia . În câmpul Number veti intrtoduce adresa numarului 11 fixând linia acestei adrese (se introduce simbolul $ în fata numarului de linie). corespunzatoare puterii 112 apelati functia POWER. 13.1 Calculati puterile a 2-a. 3 si 5 pe o coloana alaturata astfel încât foaia de calcul sa fie organizata astfel: x 11 Puterile 2 3 5 13 17 19 § § § § În prima celula.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 2. Selectati functia POWER. De aceasta data selectati prima linie calculata si “trageti în jos” de butonul Auto Fillal al ultimei celule(corespunzatoare calculului 192 ) corespunzatoare puterii a 5-a). Scrieti puterile 2. 17 si 19 . Indicatii § § Scrieti numerele prime pe o linie în foaia de calcul. a 3-a si a 5-a pentru numerele prime 11. Exercitiul 2.

. CTRL + R.2 Calculati valorile functiilor exponentiale: f(x) = 3x si g(x) = (1/3)x pentru valorile indicate în tabelul de mai jos: x f(x) g(x) -10 … … … -3 -2 -1 0 1 2 3 … … … 10 Comparati valorile celor doua functii pentru fiecre argument. ∞ ). Functia exponentiala (POWER. a∈R* +. spre dreapta (Right). functia exponentiala este crescatoare. în jos (Down). EXP) Functia exponentiala este definita prin: f : R → (0. Se cunoaste faptul ca pentru baze supraunitare. iar pentru baze subunitare. § 2.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Observatie Odata introdusa formula de calcul dorita. În Excel se foloseste tot functia POWER astfel: § § În câmpul Number se trece valoarea bazei În câmpul Power se trece adresa variabilei Exercitiul 2. comanda AutoFill se poate apela si prin combinatiile de taste CTRL + D sau CTRL + R dupa directia în care dorim sa o folosim: § § CTRL + D. a>1. functia exponentiala este descrescatoare. f ( x ) = a x unde a reprezinta baza.2. 0<a<1.

. Argumentul functiei va fi valoarea constantei -k înmultita cu adresa curenta al lui t). Sa se calculeze valorile concentratiilor plasmatice la diferite intervale de timp dupa administrarea medicamentului. f ( x) = e x Reamintim ca numarul “e” este un numar irational. Apelarea acestei functii se face astfel: 1.5 2 3 4 5 10 Indicatii. C( t ) = A e-k t.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Cazul “ex ” În practica se lucreaza frecvent cu o particularizare a functiei exponentiale si anume se considera baza a = e. Se cunosc valoarea coeficientului A = 8 µg/mL si valoarea constantei vitezei de eliminare a medicamentului k = -0. Calculul puterulor lui e se realizeaza în Excel cu ajutorul functiei EXP. comanda Function…. f : R → (0. cu un numar infinit de zecimale. concentratia plasmatica a acestuia verifica o functie exponentiala ce depinde de timp. § Pentru calculul valorilor e-k t folositi functia Excel EXP. numit numarul lui Euler si are valoarea aproximativa e ≅ 2. Sintaxa acestei functii este: =EXP(number) unde câmpul number reprezinta valoarea exponentului lui “e”.3 Dupa administrarea unui medicament. Selectati functia EXP Exercitiul 2. Organizati acest calcul într-o foaie de calcul Excel dupa modelul tabelului de mai jos. (t ore) C 1/4 1/2 3/4 1 1. categoria de functii Math&Trig 2.71828182845905. ∞ ). Meniul Insert.406 h-1 .

De cele mai multe ori în practica se lucreaza cu logaritmi pentru care au fost particularizate bazele: § § Pentru a = 10 se obtine logaritmul zecimal notat prin Lg. se obtine logaritmul natural. base): returneaza valoarea logaritmului unui numar real pentru o baza precizata. cu proprietatea: an = x. Functia LOG(number. f ( x) = log a x unde a este baza logaritmului. Functia logaritmica Functia logaritmica se defineste prin: f : (0. Ultima etapa a calculului este înmultirea valorilor exponentialei cu valorile constantei A. introduceti cursorul în zona de editare a formulei de calcul si completati formula cu valoarea constantei A = 8. ∞ ) → R.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Dupa ce ati calculat valoarea concentratiei C în prima celula a tabelului. diferit de zero x întelegem acel numar real n. În Excel avem trei functii care calculeaza valorile logaritmilor: 1. § 2. notat prin Ln. Functia logaritmica este inversa functiei exponentiale f(x) = ax . Prin urmare functia matematica Excel LOG are doua argumente: . calculati restul valorilor folosind comanda Autofill. Pentru aceasta. Daca loga x = n atunci prin logaritmul numarului real pozitiv. numarul lui Euler.3. Pentru a = e. un numar real ce respecta conditiile: a > 0  a ≠ 1 Observatie.

aceste conditii sunt: baza a > 0.4 Calculati valorile functiilor logaritmice: f(x) = log 3 x. Functia LN(number) : returneaza valoarea logaritmului natural pentru numarul precizat în câmpul Number. a ≠ 1. u(x) = lg x pentru valorile prezentate în tabelul de mai jos: X f(x) g(x) h(x) u(x) 1/10 1/9 … … … … … 1 2 3 … … … … … 9 10 Comparati valorile celor patru functii pentru fiecre argument.i calculam logaritmul Base: pentru baza în care dorim sa logaritmam. . Folosind notatia deja introdusa loga x. Functia LOG10(number): returneaza valoarea logaritmului zecimal în aceleasi conditii ca si functia LN. Exercitiul 2. Bineînteles si în acest caz trebuie respectata conditia asupra argumentului functiei LN si anume ca acesta sa fie un numar real pozitiv. g(x) = log 1/3 x.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean § § Number: pentru numarul caruia dorim sa. “e”. 3. h(x) = ln x. Atât baza cât si argumentul functiei trebuie sa respecte conditiile specifice functiei logaritmice. este implicita. Toate cele trei functii se gasesc în acelasi set de functii Math&Trig.  arg umentul x > 0 2. Aceasta functie are doar un singur argument întrucât baza logaritmului.

10 y Prin urmare. Abordarea matematica Egalitatea de definitie a pH-ului este reprezentata printr-o ecuatie logaritmica de forma: y = .BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Exercitiul 2.7. necunoscuta în cazul nostru.4. § § § Apelati functia POWER.ul solutiei iar x.35.5 Stiind ca pH-ul unei solutii este 7. pH = .35) § 2.35. Functia radical (SQRT) . Scrieti argumentele 10 ca baza (câmpul Number) si 7.lg x unde y va fi pH. valoarea pH-ului.lg [H+ ] Ecuatia logaritmica de mai sus are solutia x= 1 . sa se calculeze concentratia molara a ionilor de hidroniu din solutia respectiva. va reprezenta concentratia molara a ionilor de hidroniu [H +]. concentratia [H+] se va exprima prin [H + ] = 1 10 pH Calculul în Excel Vom face apel la functia POWER în cadrul unei formule de calcul. ca exponent (câmpul Power) Într-o celula alaturata scrieti formula de calcul =1/adresa unde ati calculat 10 pH Acelasi rezultat îl obtineti daca scrieti direct formula de calcul în care apelati functia POWER: =1/POWER(10.

f ( x) = 2n+1 x . În aceste situatii scriind formula de la tastatura vom “combina” . x > 0. ∞ ). p ∈ N p p m Sintaxa functiei SQRT este: =SQRT(number) unde în câmpul number se trece numarul sau adresa numarului real pozitiv pentru care dorim sa calculam radicalul. Bineînteles numarul trebuie sa fie pozitiv penrtu a respecta conditiile de existenta a radicalului de ordin par. x = 0.  f : R → [ 0. m ≥ 2. ∞ ) → [ 0. f ( x) = 0. n ∈ N \ {0}.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean În Excel functia matematica SQRT returneaza valoarea radacinii patrate a unui numar real.5. x < 0. Reamintim exprimarea radicalilor prin puteri rationale: m x = x .  Calculul modulului unui numar real se face în Excel cu functia ABS din setul de functii Math&Trig. Modulul unui numar real (ABS) Functia matematica modul. n ∈ N f : R → R. Se va folosi scrierea radicalilor cu ajutorul exponentilor rationali. Aceasta are ca argument numarul sau adresa numarului pentru care dorim sa calculam valoarea absoluta. ∞ ). m ∈ N . − x. Functia matematica radical se defineste astfel: f : [0. vom utiliza functia matematica Excel POWER. De multe ori este nevoie sa utilizam valoarea absoluta a unei valori în cadrul unei formule de calcul. Observatie. Apelarea functiei SQRT ( Insert / Functions / Math&Trig / SQRT) este exemplificata în figura de mai jos: § 2. se defineste prin:  x. sau valoarea absoluta a unui numar real. Pentru calculul în Excel al radicalilor de ordin superior ordinului doi. f ( x ) = 2 n x . atât par cât si impar.

E = Ln x − y Astfel. vom introduce într-o celula a foii de calcul o formula de tipul: =LN(ABS(adresa lui x-adresa lui y)) Exercitiu 2.6 Se dau vectorii de dimensiune n = 7: X: ( 30. De exemplu Daca avem de calculat logaritmul unei diferente va trebui sa utilizam si valoarea absoluta întrucât argumentul logaritmului trebuie sa fie un numar real pozitiv.7 folosind functia POWER. 85. i = 1. 75. 40.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean functia ABS cu celelalte functii matematice Excel necesare calculului. i = 1. 85 ) Sa se laculeze valorile § § 3 x i − y i . 80.7 folosind Functiile SQRT si ABS x i − y i . Pentru a urmari în paralel valorile calculate organizati-va foaia de calcul astfel: X Y 30 25 35 40 55 45 60 65 80 70 85 75 90 85 xi − yi 3 xi − yi . 45. 90 ) Y: ( 25. 65. 55. 60. 70. 35.

8 Vom considera aceeasi vectori ca la exercitiul precedent: X: ( 30. 55. 60. de ordin impar Veti a pela functia POWER cu exponentul 1/3. sa se calculeze urmatoarele doua marimi: . J = 0. fH+. valenta electrochimica a ionului H+. Apelarea functiei modul este necesara pentru ca toate valorile calculate xi .yi sa se transforme în valori pozitive. Calculati apoi puterea lui 10 cu exponentul calculat folosind functia POWER. 45.01. Exercitiul 2. Exercitiul 2.505⋅ z 2 ⋅ 1+ J Indicatii § § Calculati mai întâi exponentul scriind o formula de calcul ce apeleaza de doua ori functia SQRT.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean Indicatii § Pentru calculul valorilor primului radical veti apela functia SQRT. 80. 35. Formula de calcul al coeficientului de activitate fH+ este: f H + = 10 J − 0. 85 ) Relativ la cei doi vectori. taria ionica a solutiei. § Pentru calculul valorilor celui de al doilea radical. 75. 40. 70. Altfel radicalul de ordin par nu are sens. 65. iar în corpul acesteia se va apela functia ABS. 90 ) Y: ( 25.7 Sa se calculeze valoarea coeficientului de activitate pentru ioniii de hidrogen. 85. cunoscând urmatoarele date: § § ZH+ = 1.

3. 2. Observatie. . Pentru calculul factorului f2 1. Extrageti radicalul din aceasta ultima valoare si impartiti 100 la aceasta. Cei doi factori se folosesc în studiul bioechivalentei medicamentelor. Aplicati functia LN ultimului rezultat si inmultiti cu 50. la compararea profileleor de disolutie a substantelor medicamentoase. Însumati aceasta coloana si împartiti la numarul de valori. 4. Factorul f1 se numeste factorul de diferenta între cei doi vectori. Însumati coloana vectorului X. Realizati împartirea din formula si înmultiti cu 100.7 .yi) pentru i = 1. Observatie. Adunati valoarea 1. n. Însumati coloana calculata la punctul (1).7 . 2.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean f 1 = i =1 ∑ xi − yi i =1 n ∑ xi 100 1 n 1 + ∑ ( xi − yi )2 n i =1 n ⋅ 100 f 2 = 50 ⋅ ln Întrucât vectorii X si Y sunt de dimensiune 7 vom considera n = 7. Indicatii Pentru calculul factorului f1 1. iar f2 poarta numele de factorul de similaritate a celor doi vectori de valori.yi . Calculati într-o coloana separata a foii de calcul diferentele la patrat POWER(xi . 3. 4. Calculati într-o coloana a foii de calcul diferentele ABS(xi . 2 ) pentru i = 1.

din care sa rezulte rezultatele finale. n 2. . Suma i =1 ∑ ( xi − yi )2 din expresia factorului f 2 se poate calcula folosind func tia matematica Excel SUMXMY2. Cele doua formule se pot calcula în diverse moduri.BioMat – Semestrul I Aplicatii numerice ale unor functii matematice elementare Remus Câmpean 1. pentru fiecare factor. Încercati sa scrieti câte o singura formula de calcul. Acest algoritm de calcul al celor doi factori nu este unic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful