Sunteți pe pagina 1din 12

EFORTURI ANBPR DE

IMPLICARE ŞI ACTIVARE A
TINERILOR BIBLIOTECARI

BRAŞOV, 22 octombrie 2010


Obiectivele ANBPR:

Dezvoltarea capacităţii manageriale a structurilor ANBPR

Dezvoltarea unor comisii profesionale eficiente care să contribuie activ la


implementarea activităţilor ANBPR

Organizarea cursurilor profesionale


3 DIRECŢII

1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR

2. Comisia de marketing

3. Cursuri de pregătire profesională


1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR
formă de atragere şi educare a tinerilor în respectul profesiei de bibliotecar

Scopul Şcolii de Vară pentru Tinerii Bibliotecari:

- să îi identifice pe acei tineri bibliotecari care au capacitate şi care sunt devotaţi profesiunii lor,
şi să îi încurajeze să se implice activ în dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în
România.
1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR

Obiectivele Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari:

- să încurajeze iniţiativele pro-active şi inovative ale tinerilor profesionişti din


bibliotecile publice;

- să încurajeze tinerii bibliotecari să fie activi în asociaţiile profesionale din care fac
parte;

- să creeze un cadru propriu de interrelaţionare , schimb de idei şi experienţe,


inovaţie şi colaborare între tinerii bibliotecari din bibliotecile publice.
1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR

Criterii de eligibilitate:

- vârsta sub 35 ani

- angajaţi cu normă întreagă într-o bibliotecă publică

- maxim 5 ani de experienţă în profesia de bibliotecar


1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR

Ce vreau de la ANBPR?

- să asigure o metodologie unitară la nivelul bibliotecilor publice

- finanţare pentru proiecte profesionale

- o bună circulaţie a informaţiilor profesionale

- realizarea unui program susţinut de cooperare internaţională

- să ne ofere cât mai multe materiale de promovare şi informare despre Asociaţie


1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR
Ce vreau de la ANBPR?
- să asigure un cadru de informare profesională continuă pentru tinerii bibliotecari; 
- oportunități de dezvoltare profesională;
- asistență de specialitate în derulare proiectelor (comunicare, marketing etc.);
- realizarea unui program de mentorat pentru bibliotecarii tineri/proaspăt intrați în bibliotecă;
- o pagină pe website-ul ANBPR cu resurse (ghiduri de genul  “Cum să…?” pe marketing, advocacy
etc.);
- o mai bună informare în teritoriu (eventual o Caravană ANBPR);
- diversificarea cursurilor oferite de ANBPR;
- advocacy pentru organizarea unor cursuri de master şi în cadrul altor universităţi decât
București;
- advocacy la nivel ministerial pentru importanța bibliotecii în comunitate și pentru introducerea în
curicula școlară a unui curs despre folosirea bibliotecii;
- deschidere către ideile și inițiativele bibliotecarilor tineri;
- participarea mai multor tineri la Conferințele ANBPR și/sau  transmiterea online a lucrărilor
conferințelor/organizarea de videoconferințe, webchat-uri etc.;
- organizarea unei preconferințe a bibliotecarilor tineri/noi în preziua conferinţei.
1. Şcoala de vară pentru tinerii bibliotecari ANBPR
Cum mă implic în ANBPR?

- propuneri proiecte (de la idee, soluții inovatoare, la granturi și finanțări); 


- implicare în organizarea conferințelor;
- posibilitatea de a deveni o “persoană resursă” activă;
- dezvoltarea unui program de schimb de tineri profesioniști între biblioteci - îmbunătățirea activității și
experienței tinerilor;
- formulare/reformulare de informații și diseminarea lor;
- formarea unei secţiuni/grup de interese al tinerilor bibliotecari în cadrul ANBPR (model IFLA);
- participarea la activitatea Comisiilor profesionale;
- efectuarea de traduceri pentru materiale/resurse profesionale existente în limbi străine;
- organizarea unui  “colț ANBPR” în fiecare dintre bibliotecile membre;
- participare/voluntari în organizarea cursurilor ANBPR;
- moderarea și utilizarea forumului de discuții al ANBPR;
- promovarea Asociației în bibliotecile comunale și atragerea de noi membri;
- implicare în atragerea de fonduri/contribuții şi parteneriate pentru Asociație.
2 . Comisia de marketing

Ce se întâmplă după Şcoala de Vară?

http://blogtibro.wordpress.com - prima realizare

Nucleu al comisiei de marketing


3. Cursuri

ANBPR - centru de formare profesională autorizat CNFPA

Autorizaţia Seria B, Nr. 0003289/30.03.2010 - Bibliotecar cu studii medii

Autorizaţia Seria B, Nr. 0003290/30.03.2010 - Bibliotecar cu studii superioare

 aşteptările şi cerinţele exprimate în repetate rânduri de membrii ANBPR


 posibilitatea de a conferi noi dimensiuni sociale şi intelectuale profesiei
Mulţumesc!