P. 1
Analiza Comparativa Privind Dezvoltarea Agroturismului Si Ecoturismului - Studiu de Caz - Crearea Unor Pachete de Servicii Eco-Agroturistice Specifice

Analiza Comparativa Privind Dezvoltarea Agroturismului Si Ecoturismului - Studiu de Caz - Crearea Unor Pachete de Servicii Eco-Agroturistice Specifice

|Views: 2,985|Likes:
Published by abadescu42

More info:

Published by: abadescu42 on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ŞI ECOTURISMULUI STUDIU DE CAZ: CREAREA UNOR PACHETE DE SERVICII ECO-AGROTURISTICE SPECIFICE

1

CAPITOLUL 1. ECOTURISM, AGROTURISM - DEFINIŢII, CONCEPTE, TEORII................................................................Pag. 8

1.1 Ecoturismul....................................................................................Pag. 8 1.2 Studiu de caz: Ecoturismul în S.U.A.........................................Pag. 10 1.3 Agroturismul…………………………………….................…...Pag. 16

CAPITOLUL 2. AGROTURISMUL - O PROVOCARE PENTRU TURISMUL ROMÂNESC......................................Pag.21

2.1. Apariţia şi dezvoltarea agroturismului............................................Pag. 21 2.2. Impactul agroturismului asupra mediului......................................Pag. 27 2.3. Dezvoltarea durabilă a agroturismului............................................Pag. 30 2.4. Strategii de dezvoltare agroturistică durabilă................................Pag. 39 2.5. Unităţi turistice specifice agroturismului........................................Pag. 45

CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA AGROTURISTICĂ ŞI REGLEMENTĂRILE LEGISLATIVE ALE UNIUNII EUROPENE....................................................................Pag. 49
3.1 Reglementările legislative ale Uniunii Europene şi influenţa lor asupra activităţii agroturistice...........................................................................................Pag. 49 3.2. Experienţa agroturistică în ţările europene şi reglementările legislative...........Pag. 64

2

CAPITOLUL 4. ACTIVITATEA AGROTURISTICĂ DIN ROMÂNIA ŞI REGLEMENTĂRILE LEGISLATIVE ...............Pag.116
4.1. Agroturismul în România................................................................Pag.116 4.2. Aspecte privind clasificarea unităţilor de agroturism cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 1328/2001...................................................... Pag.133 4.3. Aspecte privind clasificarea unităţilor de agroturism cuprinse în Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/2002...................................... Pag.137

CAPITOLUL 5. ECOTURISM ÎN PARCURILE NATURALE VÂNĂTORI NEAMŢ ŞI APUSENI....................................Pag. 164
5.1. Parcul Natural Vânători Neamţ..................................................... Pag.164 5.2. Parcul Natural Apuseni…………………………...................... … Pag.188

CAPITOLUL AGROTURISM

6.

STUDIU ÎN

DE

CAZ

ECOTURISM

ŞI

PARCUL

NATURAL

VÂNĂTORI

NEAMŢ....................................................................................Pag.208
6.1. Crearea unui pachet de servicii turistice ................................. Pag.208 6.2. Concluzii ...........................................................................................Pag.211

Bibliografie .............................................................................Pag. 212

3

Ecotourism Ecotourism is a form of tourism in which the main motivation for the tourist is the observation and appreciation of nature and local tradition in natural areas, and which must fulfil the following conditions: - contributes to nature conservation and protection; - supports the well being of local people, stressing local ownership, as well as business opportunities for local people (especially in rural areas); - has an educational component that creates awareness about nature conservation, both for tourists and local communities; - requires the lowest possible negative impact on the environment and on the socio-cultural component. ECOTOURISM PRINCIPLES 1. Focus on the Natural Area Ecotourism relies on the direct and personal experience of nature, namely to experience the biological, physical and cultural features of a natural area. Therefore the focus on the natural area is essential in the planning, development and marketing of ecotourism. 2. Interpretation and Education Ecotourism provides both the tourists and the local community with nature related experience opportunities leading to greater understanding, appreciation and enjoyment in discovering and contributing to the conservation of both nature, and the local traditional culture. The ecotourism products attract those tourists who wish to interact with nature and in varying degrees intend to enlarge their knowledge, awareness, appreciation and enjoyment of it. Those who develop or co-ordinate ecotourism activities should provide the right level of interpretation about the natural and cultural values in the visited areas, by employing appropriately qualified guides and providing correct information prior to and during the experience. The level and type of the interpretation should be so planned, designed and provided as to meet the interest, needs and expectation of the customer, with the inclusion of a large range of both personal and non-personal interpretation opportunities. It is also important, that the destinations and ecotourism products should give the people in the local community opportunities to access the information and interpretation provided by the ecotourism programme developed in the area.â 3. The principle of environmental sustainability

4

Responsible Marketing Marketing should be accurate and should lead to realistic expectations. providing effective opportunities for the good management and conservation of such areas (i. providing. Therefore the tourist satisfaction is essential and the experience should meet or exceed the customer expectations. Contribution to nature conservation Ecotourism positively contributes to the conservation of natural areas. 7. Local benefits may come from the employment of the local guides.Ecotourism activities and their planning should offer the best practice in tourism and planning with regard to nature conservation and sustainable development. Thus. 6. Tourist Satisfaction Ecotourism meets the tourist expectations. collection of the waste left by the tourists. Active contribution to the development of the local communities Ecotourism provides sustainable contributions to the development of the local communities. the potential customers in this field have a high level of education and expectations. The tourist product is so developed and managed as to emphasise the natural and cultural environment through the recognition and application of sustainable tourism practices. 5. In developing ecotourism products consideration should be given to the fact that. long-term active contribution to these communities. Ecoturismul 5 . The tourist activity should be so planned and developed as to minimise the impact on nature. the local community represents an integral part of the ecotourism product. ecotourism should also focus on the cultural aspect of the area visited and contribute to the conservation of this aspect. Ecotourism marketing provides clients with accurate and realistic information that increases the respect for the natural and cultural environment of the areas visited as well as the customer satisfaction. contribution to the conservation organisations). 4. the purchase of local goods and services and the use of the local facilities. Ecotourism activities and planning should ensure a minimisation of the negative impact on the local community visited and on the life style. More often than not. at the same time. The advantages of the ecotourism should be shared with the local communities. generally speaking. Ecotourism implies the participation to the conservation of the natural areas visited.e.: financial support in the rehabilitation of those areas negatively affected by the tourism.

Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să indeplinească următoarele condiţii: - conservarea şi protejarea naturii; - folosirea resurselor umane locale; - caracter educativ, respect pentru natură – conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale; - impactul negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural. Principiile de ecoturism 1. Focalizare pe zone naturale Ecoturismul se axează pe experienţa directă şi personală în natură, se desfaşoară în cadrul naturii şi se bazează pe utilizarea ei, respectiv a caracteristicilor geomorfologice, biologice, fizice şi culturale ale acesteia. Prin urmare accentul pe zona naturală este esential în planificarea, dezvoltarea şi managementul ecoturismului. 2. Interpretarea produsului ecoturistic Ecoturismul oferă posibilităţi de experienţe în natura ce duc la o mai bună întelegere, apreciere şi bucurie de a descoperi şi ocroti natura şi cultura tradiţională locală, atât pentru vizitatori, cât şi pentru comunitatea locală. Produsele de ecoturism atrag acei turişti ce doresc să intre în interacţiune cu mediul natural şi, în grade variate, doresc largirea nivelului de cunoaştere, întelegere, apreciere şi plăcere. Cei ce dezvoltă sau coordonează activităţi ecoturistice trebuie să ofere un nivel corespunzator de întelegere a valorilor naturale şi culturale ale zonelor vizitate, de obicei prin utilizarea ghizilor calificaţi în mod corespunzator şi oferirea informaţiilor corecte atât anterior cât şi în cursul experienţei. Nivelul şi tipul interpretarii se planifică, se proiectează şi se oferă în aşa fel încât să vină în întampinarea intereselor, nevoilor şi aşteptărilor clientului, cu includerea unei game largi de posibilităţi de interpretare atât personală cât şi non-personală. Totodată, la nivelul destinaţiei şi al produselor ecoturistice, este important să se creeze oportunitatea ca membrii comunitaţilor locale să aibă acces la informaţiile şi interpretarea oferite în cadrul programului ecoturistic dezvoltat în zonă. 3. Principiul durabilitatii din perspectiva protejarii mediului natural Activităţile de ecoturism şi planificarea lor trebuie să ofere cele mai bune practici de turism şi planificare din punct de vedere al conservării naturii şi dezvoltării durabile. Activitatea de turism trebuie să fie planificată şi derulată astfel încât să reducă impactul produs asupra naturii. Produsul ecoturistic se desfăsoară şi este condus astfel încat să conserve şi să pună în valoare mediul

6

natural şi cultural în care se desfăşoară, prin recunoaşterea şi aplicarea practicilor caracteristice turismului durabil.

4. Contributie la conservarea naturii Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la conservarea ariilor naturale. Ecoturismul împlica participarea la conservarea ariilor naturale vizitate, oferind modalităţi constructive pentru bunul management şi conservarea acestor arii naturale (ex: oferirea ajutorului financiar în acţiunile de reabilitare a ariilor naturale, strângerea deşeurilor lăsate de turişti sau contribuţia către organizaţiile de conservare). 5. Contribuţie constructivă la dezvoltarea comunităţilor locale Ecoturismul oferă contribuţii durabile privind dezvoltarea comunităţilor locale. Comunitatea locală de multe ori este parte integrantă a produsului ecoturistic. Beneficiile ecoturismului trebuie să revina în mare parte şi comunitatilor locale. Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpararea de bunuri si servicii locale si folosirea facilitatilor locale. Activităţile de ecoturism şi planificarea lor trebuie să asigure o reducere a impactului negativ asupra comunităţii locale vizitate şi asupra stilului lor de viaţă, oferind în acelaşi timp contribuţii constructive pe termen lung acestor comunităţi. În consecinţă, ecoturismul trebuie să pună în evidenţă şi componenta culturală a ariei vizitate şi să contribuie la conservarea acestei componente. 6. Gradul de satisfacere a turistilor Ecoturismul raspunde asteptarilor turiştilor. În dezvoltarea produselor ecoturistice trebuie avut în vedere faptul că, în general, potenţialii turişti din acest domeniu au un nivel ridicat de educaţie şi de asteptări. Astfel, gradul de satisfacere legat de produsul ecoturistic este esenţial, experienţa oferită indeplinind sau chiar depăşind gradul de aşteptare al turiştilor. 7. Marketing corect Se urmareşte realizarea unui marketing corect, ce duce la aşteptări realiste. Marketingul pentru ecoturism oferă clientilor informaţii complete şi responsabile care conduc la creşterea respectului pentru mediul natural şi cultural al zonelor vizitate şi a gradului de satisfacere a turiştilor.

7

CAPITOLUL 1. ECOTURISM, AGROTURISM - DEFINIŢII, CONCEPTE, TEORII.

1.1. Ecoturismul O alternativă a turismului verde, marcată de practicarea sa în spaţii nealterate de intervenţia antropică este ecoturismul. Practicarea acestui tip de turism, în viziunea unor organisme internaţionale abilitate (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – UICN, Fondul Mondial pentru Ocrotirea Naturii, Federaţia Europeană a Parcurilor Naturale, Fondul pentru Natura Sălbatică, numeroase organizaţii ecologiste din domeniu), este una benefică, fiind concepută ca un instrument util în asigurarea bunurilor naturale şi culturale valoroase prin activităţi şi politici speciale de protecţie. Ecoturismul este o formă specifică practicată pe spaţii virgine şi culturale tradiţionale, care tind să devină areale de protecţie a naturii şi valorilor umane perene, care să contribuie substanţial la evoluţia comunităţilor locale. Ecoturismul a apărut ca o manifestare practică, aplicativă pe tot spaţiul planetar pentru a materializa prevederile înscrise în Convenţia de la Paris cu privire la protecţia patrimoniului universal natural şi cultural, emanaţie a conferinţei mondiale a UNESCO (1972), primul document care realizează o reconciliere a celor două elemente ale mediului înconjurător: naturală şi culturală.
8

Menţionăm că România se află între primele ţări din lume care a abordat protecţia mediului înconjurător pentru turism, care a instituţionalizat acest lucru prin crearea unui organism specializat: Societatea de Turism pentru Protecţia Naturii, apărută la începutul secolului XX, la Sinaia, şi având ca mentor marele iubitor de natură, Mihai Haret. O strategie pentru acest tip de turism care protejează resursele turistice a fost elaborată de către Secretariatul Naţional de Turism din Mexic, în colaborare cu Alianţa Mondială pentru Natură, care promovează ideea creării unui echilibru între natură şi turism. Acest document a fost preluat, prelucrat şi comentat în literatura românească de specialitate (Bran, Simon, Nistoreanu, 2000). Cităm mai jos următoarele segmente:
1. Zonele unde se practică ecoturismul trebuie să fie considerate de interes

continental sau mondial, să facă parte din patrimoniul turistic al planetei şi aici să fie respectate cu o rigoare deosebită teritoriile cu stiluri de viaţă tradiţionale ale populaţiilor locale;
2. Prin ecoturism se încearcă minimalizarea efectelor negative asupra

mediului local şi natural, ca şi asupra populaţiei locale;
3. Ecoturismul trebuie să contribuie la gestionarea spaţiilor protejate şi să

amelioreze relaţiile dintre comunităţile locale şi personale, abilitate să gestioneze aceste spaţii protejate;
4. Această formă de turism trebuie să furnizeze avantaje economice şi

sociale locuitorilor zonelor turistice şi să asigure participarea lor în luarea deciziilor în ceea ce priveşte genul şi volumul activităţilor turistice şi care trebuie astfel autorizate;
5. Noul turism poate să favorizeze o interacţiune autentică între populaţia

de primire şi turişti, ca şi un interes real pentru o dezvoltare durabilă şi protecţia zonelor naturale, atât în ţările receptoare, cât şi în cele emitente de turişti;

9

2.U.A. 7.K. Germania.A. pescuit).U.6. Scopul primordial al acestor studii a fost acela de a ajuta instituţiile guvernamentale şi agenţii economici să evalueze potenţialul ecoturismului prin promovarea dezvoltării economice şi prezervarea mediului înconjurător.U. Franţa. să identifice principalele caracteristici ale respectivei pieţe.A. Organizaţia Mondială a Turismului (WTO) a efectuat un set de studii de piaţă în legătură cu şapte ţări (Canada. Activităţile turistice desfăşurate sub emblema ecoturismului trebuie să ofere oportunităţi specifice.A.U. Naţiunile Unite au declarat anul 2002 Anul Internaţional al Ecoturismului. pentru ca economia locală să nu fie subordonată schimbărilor şi influenţelor interne şi externe. 1. În pregătirea evenimentului. U. Italia.).A. care sunt puncte de maximă atracţie pentru turişti. mărimea şi creşterea S.. să identifice profilul ecoturiştilor americani şi să rezume principalele canale de piaţă ale produselor ecoturistice în S. Spania şi S. studiul a încercat să clarifice definiţia ecoturismului. Acoperirea Teritorială 10 .. care a generat piaţa ecoturismului. Dacă ne referim doar la S. fără a le marginaliza sau înlocui. creşterea animalelor.U. Studiu de caz: Ecoturismul în S. în aşa fel încât populaţia locală şi angajaţii din industria turistică să fie în măsură să utilizeze spaţiile naturale într-o manieră durabilă şi să aprecieze obiectivele naturale şi culturale valoroase. Prin ecosistem se încearcă lărgirea spectrului de activităţi economice tradiţionale (agricultură.

În ciuda lipsei unei definiţii clare. în care motivaţia principală a turiştilor este de a observa şi aprecia natura şi cultura tradiţională prezervată în zone naturale.A. este important doar când ne ajută să înţelegem piaţa din afara graniţelor. în rezumat. iar mai puţin ca studiu al ecoturiştilor americani care călătoresc în străinătate. Definiţia Ecoturismului din cadrul acestui studiu WTO notează că: “multe au fost scrise despre ecoturism dar în legătură cu scopul nu s-a ajuns la un consens datorită multelor forme în care activităţile ecoturistice sunt oferite de către o largă varietate de operatori. 11 .U. caracteristicile generale sunt următoarele: • Include toate formele de turism bazate pe natură.. raportul scrie că.A. organizaţiile şi autorităţile gazdă care se ocupă de zone naturale în vederea conservării. şi practicată de o şi mai largă varietate de turişti. sporirea interesului către conservarea aşezărilor naturale şi culturale. se organizează pentru grupuri mici de către firme locale mici şi specializate. atât în rândul localnicilor cât şi al turiştilor. în general pentru grupuri mici. Hawai. • În general.A.U. • Conţine factori educaţionali şi de interpretaţie. găsirea unor noi locuri de muncă sau alte posibilităţi de sporire a venitului pentru comunităţile locale.Principali în acest studiu sunt ecoturiştii care călătoresc din partea continentală a S. Ecoturismul intern şi domestic în S. Operatorii străini de diverse mărimi organizează de asemenea excursii ecoturistice. • Susţine protecţia mediului natural prin: generarea de beneficii economice pentru comunităţile.U. Alaska şi teritoriile S. • Minimalizează impactele negative asupra mediului natural. dar nu exclusiv. alese.

În afară de această catalogare fundamentală. Unii comentatori folosesc de asemenea în locul sau ca sinonim al “ecoturismului”. Ca parte a efortului acestui studiu de a înţelege cum este perceput termenul “ecoturism” în industria turistică a S. mai rar. “turism bazat pe natură” sau. De asemenea. incluzând chiar şi turismul în masă care încearcă să-şi reducă minusurile impactelor mediului şi cele social-culturale.A. “turism susţinut”. Aceste tipuri de distincţii pot fi utile în evaluarea potenţialului pieţei sau în crearea unor facilităţi şi programe care să vină în ajutorul diferitelor segmente ale pieţei ecoturistice. Totuşi majoritatea analiştilor sunt de acord cu diferenţele de bază făcute de WTO şi alţii ca: • “turismul bazat pe natură” conţine un set de activităţi care folosesc zonele naturale ca locaţie pentru activităţi care au ca principal scop recreerea. căţăratul pe munte sau vânătoarea şi pescuitul). “independent/popular”. mersul cu barca. unii ghizi americani au fost rugaţi să 12 . bazat pe natură şi a turismului susţinut. “tare/moale”.U.. Acest studiu adoptă distincţia de bază că ecoturismul este doar una dintre multele pieţe din larga categorie a turismului. “dedicat/întâmplător”. provocarea personală sau consumaţia (relaxarea pe plajă. acest raport ocazional folosea definiţia lui Lindberg care face distincţia dintre ecoturiştii “dedicaţi” şi cei “întâmplători”.Literatura de specialitate conţine numeroase definiţii şi referiri alternative la aceste caracteristici generale ale ecoturismului. ajută la explicarea enormei variaţii în estimarea mărimii şi creşterii pieţei ecoturistice. autori academici au mai creat o serie de tipologii care fac o mai mare distincţie până la punctul în care călătoriile. împreună cu principiile ecoturismului se caracterizează ca: “active/pasive”. Ca rezultat. • “turismul susţinut” se aplică oricăror călătorii.

• Generează suport economic comunităţilor locale. ce are de a face în general cu grupuri mici. Educaţia şi interpretarea sunt aspectele imediat selectate în ordinea importanţei. Numărul de răspunsuri (36 răspunsuri la un chestionar trimis la 122 ghizi americani) ne dau concluzii definitive.A. În opinia ghizilor este aproape la fel de important (media 1. Ghizii au fost rugaţi să noteze următoarele caracteristici ale ecoturismului pe o scară de la 1 la 5.29) că ecoturismul înseamnă observaţia şi aprecierea naturii.indice ce consideră ei a fi elemente esenţiale ale ecoturismului. Aceasta a fost urmată de criteriul că ecoturismul promovează activ conservarea. Ghizii nu au fost întrebaţi explicit în legătură cu acordul cu WTO care caracterizează ecoturismul. dar aşteptările sunt 13 . • Conţine importanţi factori educaţionali şi interpretativi. • Toate formele de turism bazat pe natură în care principala motivaţie este experienţa tradiţional culturală în zone naturale. mai bine de jumătate din ghizi au trecut-o în cea mai importantă categorie. • Minimalizează impactele negative asupra mediului natural şi sociocultural. totuşi. • Susţine activ conservarea prin suporturi financiare sau de alt tip. dar rezultatele sunt probabil indicative ale atitudinii în industria turismului din S. 1 fiind cel mai important: • Toate formele de turism bazat pe natură în care principala motivaţie este observarea şi aprecierea naturii. Dimensiunea culturală a fost considerată a fi cea mai puţin importantă în definirea caracteristicilor ecoturismului dar. Generarea de beneficii economice locale a fost considerabil aleasă ca fiind şi mai puţin importantă.U.

internaţionali între 1996-1999.U. Supravegherea Aeriană a călătorilor intercontinentali şi în Mexic (denumit Supravegherea Aeriană). făcut o singură dată. Studiul.confirmate de răspunsurile la întrebarea din chestionar care cere ghizilor să marcheze importanţa diverşilor factori care îi influenţează pe clienţi în alegerea destinaţiilor. datele din interior vor fi în continuare colectate de către Guvernul S. includea şi o privire generală a ghizilor.S. Astfel testul confirmă că ghizii U. a întrebat printre altele. dacă călătorii “au vizitat parcuri naţionale” sau dacă “au făcut plimbări sau campinguri”. Grupurile mici au fost marcate ca având criterii mai puţin importante în preferinţele vizitatorilor (după cei locali).S. Ca şi alte studii ale ecoturismului. International Air Travelers participă. WTO a acceptat cumpărarea unei analize speciale a U. Aceste două categorii desigur.A. Departamentului de Comerţ.U. Metodologia cercetării Studiul a început cu o trecere în revistă a literaturii ecoturismului.S. Cercetarea Aeriană anuală include un set de 2 duzini de întrebări în legătură cu activităţile la care U. Aceasta este condusă anual de Oficiul Departamentului Turismului şi Industriilor şi conţine o avere informaţională. Utilizarea acestui studiu a permis o comparaţie a ecoturiştilor U.A. internaţionali care mai înainte nu a fost posibilă. consideră toate elementele incluse în definiţia WTO ca fiind atribute importante ale adevăratului ecoturism. slăbiciunea sistemului de date porneşte în primul rând din definiţia ecoturismului. o analiză a broşurilor şi cataloagelor. includ un procentaj din ecoturişti dar nu acoperă în mod direct ţinta 14 . permite un nivel de cuantificare sistematică a activităţii ecoturiştilor S. Studiul ecoturiştilor de peste graniţe În locul unui mic studiu al ecoturiştilor de peste graniţe. De asemenea. De asemenea. În concluzie. de-a lungul istoriei. care este inevitabil arbitrară.S. şi aceasta va permite ca aceste serii să fie extinse în viitor într-o bază consistentă de către oricine este interesat.

acest eşantion este suficient de mare pentru a genera concluzii statistice importante şi permite o comparaţie a ecoturiştilor (în acord cu această definiţie) şi totalul populaţiei turiştilor U.specifică a pieţei identificate de WTO. probabil că au participat la măcar unele activităţi de tip ecoturistic dar nu vor fi fost trecuţi ca ecoturişti decât dacă răspundeau pozitiv la întrebarea din studiu. pentru a fi datată.000 de intervievaţi au participat la excursii ecologiste şi de mediu.S. care cu greu pot fi incluşi în această categorie. Ca rezultat. Din păcate. International Air. Nu este nici o cale de a şti dacă numărul de persoane care au participat la excursii ecologice sau de mediu este mai mare sau mai mic decât numărul real al ecoturiştilor.000 de turişti de plăcere (şi peste 200 de turişti cu afaceri) dintr-un total de 35. Prin urmare. Supravegherea Aeriană nu întreabă de motivul primordial al excursiei. Este clar că cei care au luat parte la excursii ecologiste şi de mediu s-au implicat într-o formă de activitate ecoturistică dar. Mulţi dintre aceşti oameni. Altfel. include un mare număr de turişti întâmplători. Are avantajul că aproximează 1. un procent necunoscut de vizitatori ai parcurilor naţionale sau persoane care s-au plimbat în natură şi au stat în tabere nu au participat la excursii organizate. Interpretând rezultatele Supravegherii Aeriene. Aceasta este o distincţie arbitrară dar se crede că oferă cel mai la îndemână indicator al nivelului şi caracteristicilor ecoturiştilor şi al turiştilor de natură. ecologice sau de mediu. 15 . Probabil sunt mai multe indicative ale largii pieţe de “turism în natură”. acest raport adoptă convenţia de catalogare a tuturor turiştilor de plăcere (şi nu în interes de afaceri) care au participat la excursii ecologice şi de mediu ca “ecoturişti” şi toţi acei care au vizitat parcuri naţionale ca “turişti de natură”. Aceasta este o modalitate nu foarte perfectă de a măsura ecoturismul dar este cea mai bună metodă a Guvernului U. ei de asemenea au participat la un număr mare de alte activităţi. Cu alte cuvinte.A. În 1996 întrebarea dacă turiştii au participat la excursii ecologiste şi de mediu a fost adăugată la Studiul Aerian. această categorie inevitabil include mulţi turişti pentru care activităţile ecoturistice au fost doar o mică parte din experienţa călătoriei. ci doar o listă a tuturor activităţilor întreprinse.S. totuşi.

16 . un chestionar a fost trimis unui număr de 122 de tur-operatori. În plus. analiza broşurilor tur-operatorilor ( 105 au fost primite de la un grup de 122 operatori contactaţi ) a implicat un grad corect de subiectivitate. De exemplu. a existat un element inevitabil de subiectivitate în a judeca dacă anumite declaraţii din broşuri ar trebui calificate ca fiind un indicator de implicare a tur-operatorilor de a adera unui principiu de ecoturism. 60 de operatori erau membrii ai Societăţii de Ecoturism Internaţional (TIES) şi 62 erau membri ai Asociaţiei Naţionale Turistice (NTA) care includ ecoturismul printre cele două duzini de categorii de tururi pe care le oferă. semnificativă a călătorilor internaţionali din afara Statelor Unite. Ca rezultat. pentru concluzia acestei analize pare rezonabil a presupune că erorile de ambele părţi în plus sau în minus se anulează reciproc şi că această definiţie a ecoturiştilor este bună. Rezumatul tur-operatorilor Pentru a completa constatările cercetării asupra zborurilor interne. Aceasta pentru că aceşti operatori cu un interes şi cu o implicare mult mai mare în ecoturism sunt cei mai probabili cei care şi-au rezervat timp să completeze chestionarele. Doar 36 de răspunsuri au fost primite şi două din aceste răspunsuri nu au fost incluse în această categorie pentru că se pare că cei care au răspuns erau de fapt la bază agenţii de voiaj pentru care activitatea de tur-operator era o activitate secundară. Cu toată probabilitatea. cu toate că nu exista o cale de a testa puterea influenţei probabile. limitările pentru folosirea acestei definiţii a ecoturiştilor se crede că sunt mult depăşite de beneficiile de a putea schiţa o bază de date mare. rata de răspuns destul de scăzută (30%) a înclinat rezultatele către tur-operatorii mult mai mari şi cu mai mult succes şi către cei care manifestă un interes mai mare faţă de ecoturism. ce folosesc transportul aerian care să poată permite de asemenea comparaţii sistematice de-a lungul timpului. statistică. constatările cantitative rezultate din analiza broşurilor tur-operatorilor ar trebui interpretate ca fiind mai degrabă ilustrative decât hotărâtoare.Totuşi. În orice caz.

Nu este de ajuns să spunem că România este frumoasă. concretizată în cazare. apărută din nevoia de evadare în spaţii de linişte. concretizată în producerea şi prelucrarea primară a produselor agroalimentare în gospodărie şi comercializarea lor direct la turişti sau prin alte reţele comerciale. iar pe de altă parte. ci este necesar să dezvoltăm aceste două activităţi complementare pe principiul rentabilităţii (Buianu. Agroturismul Agroturismul este definit prin deplasarea unor persoane într-o localitate rurală nepoluată. dincolo de zidurile oraşului sau de aglomeraţia unor staţiuni turistice. Ele pun în evidenţă 17 . atrag turiştii care doresc să cunoască pe viu aceste aspecte. cu deosebire a satelor şi a oraşelor mici cu grad sporit de ruralitate şi un potenţial turistic valoros.3. servicii de masă. echitaţie).1. fără îndoială. (agricolă) prestată de proprietarul fermei (pensiunii) agroturistice gazdă. activitatea economică. finalizată prin şederea a cel puţin 24 ore şi prin consumul de produse alimentare şi nealimentare specifice. Această formă de turism cuprinde două mari componente: activitatea turistică propriu-zisă. tradiţii şi un mod de viaţă propriu. completată cu coabitarea şi integrarea în societatea rurală privită în toată complexitatea sa. că poate oferi multe posibilităţi pentru practicarea turismului rural şi agroturismului. cu clădiri în stil arhitectonic caracteristic regiunii. agrement (călătorie. aşezată într-o zonă pitorească. cu obiceiuri. 2001) Zonele pentru agroturism reprezintă în numeroase ţări ale lumii o creaţie mai recentă. Agroturismul joacă. alte servicii curente. pescuit. un rol important în metamorfoza de ansamblu a spaţiului rural. Aşezările cu un trecut istoric îndelungat.

în care odihna se îmbină cu recreaţia. 1996). Geoagiu Băi (Hunedoara). înspre care se dirijează persoanele cu venituri mai modeste. tradiţii gastronomice) diferite de la o zonă la alta.5 milioane în 1994). Manole. Franţa are o veche şi bogată tradiţie în organizarea turismului rural. Champagne. în cea mai mare parte funcţia agroturistică (zona lacului Leman. activităţile practice. Stoian. Munţii Jura. construcţii. Statul francez încurajează dezvoltarea acestor zone. Pot apare în teritoriu în mod unitar (ca în culoarul Bran. practic satele sale dobândind. Valea Arieşului sau dispersate sub forma satelor turistice (staţiuni verzi). Cantal). precum: Poieni (jud. Limousin. Depresiunea Dornelor. La cele 6 milioane de locuitori. oameni primitori) şi în care s-au revărsat (peste 700 de turişti în anul 1878). Elveţia este ţara în care a apărut „aventura turistică” (denumirea de început a agroturismului) în jurul anilor 1840. acestea fiind printre primele ţări în care s-a practicat această formă de turism (Mitrache. plimbarea. ocupând toate pensiunile agroturistice. unde englezii au descoperit o lume mirifică (peisaje montane. mai mult sau mai puţin extinse. Murighiol (Tulcea). Există spaţii geografice extrem de generoase. activităţi. promovând un sistem de creditare avantajos şi o politică fiscală stimulatoare. obiceiuri. ape de munte. Bretagne. Vosgi. Elveţia găzduieşte astăzi 10 milioane de turişti anual. Savoia. Neuchatel). Experienţe importante înregistrează în acest domeniu ţările alpine europene. Cele mai importante zone pentru această formă de turism sunt: Masivul Central (Auvergne. Botiza (Maramureş).Cluj).Istrate. lectura în unele situaţii valorificându-se chiar unii factori naturali de cură balneară. activitatea fiind aici coordonată de asociaţia generală TER (Tourisme et Espace Rural). 18 .Rucăr. pajişti bogate cu turme de vite. Între acestea.specificul unor zone rurale (cadrul natural. Bran. Este vorba de zona Chateau d’ Oex. Aceasta explică evoluţia rapidă a numărului de adăposturi rurale (Gites de France) clasificate şi a numărului de nopţi de cazare petrecute (2. Tismana (Gorj).

Austria a dezvoltat o importantă bază turistică în mediul rural (satele turistice de recreaţie). Sunt oferite servicii complete (pensiune la fermă) în 22 de aşezări rurale cu 3000 de locuri de cazare. în zonele montane din sud. Sunt bine reprezentate în Tirol şi zona Salzburg pe Valea Dunării. practic sufocate în timpul sezonului. golf). Danemarca a promovat produsul turistic rural denumit „vacanţe active”. cu deosebire fermele bine întreţinute. turismul rural se manifestă ca un puternic ferment de stimulare a producţiei artizanale şi a comerţului cu produse proaspete de fermă. Belgia şi-a construit veritabile nuclee pentru turismul rural prin asocierea a 5-6 familii care investesc. escaladă. dar la fel de importante sunt şi cele răspândite în celelalte landuri de la Marea Nordului. promovând sistemul pensiunilor complete rurale pentru vacanţele familiale. fiind omologate prin certificat de clasificare de către Centrul Naţional de Informaţii Turistice. în care se oferă servicii complete sau parţiale. zonele rurale preluând importante efective turistice interne şi internaţionale. Irlanda dispune de circa 500 de ferme cu capacităţi de 6-10 persoane. Prezenţa turismului rural a încurajat producţia locală alimentară. Polonia deţine peste 3 000 de sate turistice. prin organizarea primară a unui inventar al siturilor care se pretează la practicarea turismului. pescuit. Satele turistice au apărut ca urmare a iniţiativelor locale pe baza unui nomenclator de criterii. descongestionând astfel marile zone şi centre. completate cu activităţi de agrement diversificate (echitaţie. Germania a trecut la organizarea turismului rural după 1960. Cele mai multe au fost înregistrate şi funcţionează în Munţii Pădurea Neagră (Schwartzwald). cointeresând direct micii producători. În Munţii Alpi. derulează activităţile şi împart profitul. primele amenajări turistice rurale apărând în jurul anului 1970. 19 .

folclorul. când Ministerul Turismului. saună. Calabria. inclusiv participarea la diverse lucrări agricole în fermele agroturistice gazdă. sate de vacanţă cu bungalouri sau vile grupate în jurul unor spaţii comune pentru masă. . precum şi prezenţa nopţilor albe. în care un rol important revine agroturismului. Finlanda oferă doritorilor de linişte şi destindere posibilităţi de agrement multiple (schi. Veneto. reprezentată nu prin gospodăriile ţărăneşti. În România. Această activitate este puternic stimulată printr-o publicitate constantă. pescuit. cazare şi animaţie în sate sau staţiuni verzi. menţionând informaţii foarte preţioase. ghidul Agroturist care apare din 1995. Dispune de peste 1500 locuri de primire (ferme. vile.concentrarea serviciilor de masă. a selectat 118 aşezări rurale reprezentative. popasuri turistice. pescuit. Finlanda are omologate peste 500 de sate turistice. În acest caz. Sicilia). turism fluvial) în spaţiul rural. cu peste 10000 locuri de cazare. Toscana. Alto. Organizarea spaţială a agroturismului este caracterizată prin dualitatea concentrare – dispersie: . fac din Italia un principal receptor şi.Italia a trecut la promovarea pe scară largă a „vacanţelor verzi”. case tradiţionale. Abruzzo. în acelaşi timp. castele). situate în 20 de regiuni ale ţării (Piemonte. echitaţie). Beneficiind de un cadru natural de excepţie. Tradiţiile culturale. gastronomia şi vinurile. ci prin campinguri.dispersia activităţilor (promenadă pietonală sau ecvestră. rezultat din alăturarea oglinzilor de apă (18800 lacuri) cu păduri (68% din teritoriul ţării). activitatea de bază a persoanelor implicate este prestarea unor servicii turistice. ce urmau a fi promovate în turism (OMT 297/1972). bazele instituţionalizate ale agroturismului au fost puse în anul 1972. un caracter continuu şi dispune de o structură de primire eterogenă. 20 . Adige. un emiţător al turismului rural european. distracţii sportive. Turismul rural are o sferă de cuprindere mult mai largă. iar veniturile realizate au caracter permanent (Cândea.

1.Erdeli. Spre deosebire de rezultatele nocive pentru mediu generate de unele  Factori obiectivi – rezultaţi din manifestarea unor fenomene naturale îndeletniciri ca de exemplu cele industriale ale căror efecte pot fi de multe ori limitate. Simon. calitatea acestuia putând favoriza sau defavoriza activităţile turistice. utilizând profitul pentru a schimba prin educaţie atitudinile oamenilor şi pentru a contribui la dezvoltarea comunicaţiilor locale. turismul are o contribuţie semnificativă nu numai la stoparea degradării 21 . Cele două grupe de factori esenţiali care afectează calitatea mediului sunt:  Factori subiectivi – cauzaţi de activităţi umane. în locurile cele mai fragile şi mai retrase ale planetei. ECOTURISMUL ŞI AGROTURISMUL . CAPITOLUL 2.NOI PROVOCĂRI PENTRU TURISMUL ROMÂNESC 2. Foarte mulţi turişti sunt atraşi de aventura pe care o asociază cu zonele naturale izolate. Alţi turişti încurajează practicile de conservare a zonelor sensibile din punct de vedere ecologic. 2001). Ecoturismul îşi are începuturile în America de Nord la mijlocul anilor 1980 ca urmare a dezvoltării turismului în locuri cu natură sălbatică. Cuvântul ecoturism se află în atenţia multor agenţii de turism care sunt în căutare de noi idei pentru evadări active în mijlocul naturii. nefavorabile. În Franţa el reprezintă 28% din totalul sejururilor estivale şi 28% din cel al sejururilor de iarnă. Apariţia ecoturismului Mediul este mijlocul şi modul în care se desfăşoară turismul.

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediul înconjurător de la Stockholm (1972) . astfel foarte importantă este menţinerea echilibrului între conservare şi 22 „Strategia mondială de protecţie a mediului’’ de către U. Arles (1971). relieful. Ocrotirea şi conservarea mediului a constituit tema principală în cadrul unor reuniuni de amploare ca de exemplu: Conferinţa Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (U.) Cu cât aceste resurse sunt mai variate şi mai complexe şi ceea ce este mai important. reţeaua hidrografică. După 1980. Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa de la Helsinki (1977).C.N. Conferinţa Mondială a Turismului de la Manila (1986) etc. simpozioane cu aceeaşi temă.C. peisajul.cadrului natural..I. Condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a turismului o constituie ocrotirea şi conservarea mediului ambiant. Copenhaga (1973). nealterate şi neafectate de activităţi diversificate. resurse naturale de factură balneară. liniile aeriene. Tour-operatorii. La ora actuală. ecoturismul a devenit cea mai populară formă de petrecere a vacanţelor.N. posibilă prin diverse activităţi desfăşurate. pe tot globul. Atracţia turistică este dependentă de componentele mediului ambiant (siturile arheologice şi istorice. etc. Cele mai populare eco-destinaţii au ecosisiteme fragile.I. hotelurile şi-au unit forţele în păstrarea echilibrului fragil între natură şi satisfacerea nevoilor turiştilor oferind servicii în zonele exotice fără însă a deteriora mediul înconjurător. după ce s-a publicat satisfacerii acestor cerinţe în domeniu. multe ţări s-au hotărât să coopereze în sensul .) din anul 1967. dar şi în sensul protejării mediului prin adoptarea unor reglementări specifice în domeniu. Rezultatul acestor eforturi a permis multor ţări (de exemplu Indonezia) să încaseze de pe urma ecoturismului şi a turismului de aventură miliarde de dolari anual. Această industrie se adresează aventurierilor care doresc să cunoască lumea şi care sunt dispuşi să plătească preţuri exorbitante pentru satisfacerea plăcerilor. răspund astfel variatelor motivaţii turistice. monumente de arhitectură şi artă.

Unii specialiştii definesc ecoturismul ca pe „o călătorie de a bucura şi aprecia natura” sau. iar turiştii naturali sunt cei care vizitează o destinaţie anume pentru a se bucura de natură.2: Tabelul 2 Impactul Anul 1988 1994 economic direct pe Turişti naturali plan internaţional 388 miliarde $ 416 miliarde $ 93 -233 miliarde $ 166 -250 miliarde $ Turişti interesaţi de viaţa sălbatică 47 – 155 miliarde $ 83 – 166 miliarde $ Sursa : Societatea de Ecoturism 1998 23 .1. Ţinând cont de motivaţiile turiştilor pentru diverse destinaţii ale lumii. un procent de 40-60% din turiştii internaţionali sunt „turişti naturali” şi 20-40% sunt turişti interesaţi de viaţa sălbatică. aceştia din urmă vizitează o destinaţie pentru a observa şi analiza această viaţă.4 milioane totale Turişti naturali 157-236 milioane 211-317 milioane Turişti interesaţi de viaţa sălbatică 79-157 milioane 106-211 milioane Sursa : Societatea de Ecoturism 1998 Impactul economic direct (banii cheltuiţi de turiştii care merg în străinătate) este prezentat în tabelul nr. După cum reiese din tabelul nr.promovare cu scopul de a asigura sănătatea pe termen lung atât a ecosistemelor cât şi a economiei turismului. Tabelul 1. Sosiri Anul 1988 1994 turişti internaţionali 393 milioane 528. conform Societăţii de Ecoturism. acesta este privit ca un turism natural.

unele chiar unicat. munţi. bucuria de a vedea locuri noi şi de a trăi noi experienţe şi posibilitatea de a te afla în mijlocul naturii. aducându-se în acest fel prejudicii potenţialului turistic şi bunurilor culturale naţionale. cei mai mulţi (50%) preferă călătoriile cu o durată cuprinsă intre 8 şi 14 zile. turiştii abătându-se din drumul lor principal de acces pe văi lăturalnice. În privinţa cheltuielilor. fenomenul poluării naturii a îmbrăcat forme mai complexe. Prin pătrunderea turismului automobilistic în locuri până nu de mult inaccesibile. iar nivelul de educaţie este ridicat ( 82% au studii medii). în apropierea cabanelor. pe malurile râurilor sau ale lacurilor. Circulaţia turistică necontrolată. 15% cu întreaga familie şi 13% singuri. drumeţiile (cu piciorul). Cele mai importante elemente ale unei călătorii le constituie: cunoaşterea vieţii şi a decorului sălbatic. poposind în 24 . Motivaţia principală pentru alegerea acestui tip de turism este participarea la excursiile ce urmează a fi efectuate.50%) este cuprinsă între 35 şi 54 de ani. Legat de durata călătoriei. Majoritatea (60%) declară că preferă să călătorească în cuplu. Lipsa unor locuri amenajate destinate popasului sau instalării de corturi de-a lungul traseelor turistice sau în apropierea unor obiective turistice provoacă inevitabila degradare a peisajului şi a celorlalte componente ale mediului înconjurător datorită urmelor reziduale lăsate la întâmplare de turişti în locurile pe unde au poposit. etc. spre obiectivele turistice naturale sau antropice provoacă în cele mai multe cazuri distrugerea ireversibilă a unor elemente care le-au consacrat cândva ca atracţii turistice foarte căutate. Asemenea situaţii se întâlnesc în majoritatea locurilor destinate turismului de recreere şi odihnă în special în apropierea centrelor urbane. 26% din ecoturişti declară că sunt pregătiţi să cheltuiască între 100 şi 1500 dolari pe călătorie. 50 % .Conform Societăţii de ecoturism profilul pieţei ecoturistice are următoarele caracteristici: vârsta ecoturiştilor (bărbaţi şi femei în aceeaşi proporţie.

etc. fiind influenţate tratamentele balneare specifice staţiunilor. apei. exploatarea raţională şi conservarea mediului înconjurător în arealele turistice valorificate incomplet. neadaptate la specificul etnografic sau cultural al zonei.locuri pitoreşti şi distrugând în calea lor pajişti. Construirea unor reţele încărcate de poteci şi drumuri sau mijloace de urcat în zonele de munte. şi subsolului şi a peisajului de către activităţile economice şi luarea de măsuri corespunzătoare. centrele.  Controlul efectelor activităţii turistice în vederea preîntâmpinării degradării mediului înconjurător şi resurselor turistice. prin lucrările ce le necesită. Protejarea şi conservarea mediului şi a potenţialului turistic implică următoarele obiective:  Analiza stării de fapt a poluării atmosferei.  Amenajarea. flora. localităţile şi obiectivele turistice integrate în circuitul 25 . Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul peşterilor. La fel de nefavorabilă este şi intensificarea circulaţiei turistice automobilistice şi lipsa parcărilor în staţiunile balneoclimaterice. solului. stabilirea de amplasamente neadecvate pentru baza materială turistică. situaţie ce duce la alterarea calităţii aerului. obiective turistice de mare valoare. realizarea unor construcţii inestetice. pentru a căror amenajare în scopul vizitării se execută uneori lucrări care nu respectă tehnica specifică acestui gen de construcţii. Degradarea mediului şi potenţialului pot fi determinate şi de proiectarea necorespunzătoare obiectivelor de investiţii cu caracter turistic.  Conservarea. a factorilor de cură. dezvoltarea nesistematizată a localităţilor. arbuştii prin strivire sau sub influenţa gazelor de eşapament. staţiunile. pot afecta peisajul distrugând farmecul acestuia. în concordanţă cu perspectivele de dezvoltare turistică . protejarea şi ameliorarea mediului înconjurător în zonele.

incinerarea gunoiului menajer)  numărul mare de turişti pe plan european şi mondial. etc. prin politica sa de dezvoltare economică. turismul înregistrează numeroase aspecte negative datorită unor fenomene care-i scapă de sub control:  Creşterea traficului rutier şi aerian. Unul dintre aceşti factori este statul. Pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune în practicarea şi dezvoltarea unui turism ecologic este nevoie ca între diferite departamente (agricultură.turistic. pentru monumentele de artă şi arhitectură. În general turiştii. a locurilor istorice create de-a lungul timpului. Protecţia patrimoniului turistic şi a mediului înconjurător este influenţată într-o foarte mare măsură şi de conştiinţa ecologică a populaţiei şi a sentimentului de respect şi dragoste pentru natură. gospodărirea apelor. silvicultură. amenajarea teritoriului.) să existe o mai strânsă colaborare.  Degradarea coastelor litorale şi a deltelor. prin elaborarea unor planuri de dezvoltare durabilă. sunt interesaţi în mod deosebit de costuri şi nu de aspectele ecologice sau de responsabilitatea lor socială şi ecologică. cu asigurarea unor servicii de calitate pentru a se reduce exploatarea inadecvată şi excesivă a patrimoniului natural şi cultural. prin exproprierile de teren ilegale şi prelucrarea resurselor naturale.  Multe unităţi turistice nu deţin dotări de limitare a poluării (staţii pentru epurarea apei. Un rol deosebit în acest sens îl are şi exprimarea opiniei 26 .  Creşterea nemulţumirilor populaţiei locale faţă de dezvoltarea amplă a activităţilor turistice. în excursiile pe care le efectuează. În ultimii ani. Pentru practicarea unui turism „verde” cu valenţe ecologice este nevoie să se implice mai mulţi factori decizionali.

prin Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Turism a elaborat şi predat sub comanda Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (PNUE) un „ Studiu – pilot privind mediul natural şi uman şi valoarea sa pentru turism în zonele Curtea de Argeş şi Neamţ’’. studii care vor continua şi cu alte zone. Reglementările elaborate de Uniunea Europeană cu privire la politica mediului au stat la baza protocolului încheiat între Ministerul Mediului şi Ministerul Turismului.2. Impactul turismului asupra mediului 27 . este cuprinsă în strategia de dezvoltare a turismului. România. conţinând recomandări care vor face mai uşoară evaluarea factorilor naturali.  Elaborarea unui ghid practic pentru agenţi economici din turism. protecţiei şi conservării potenţialului turistic.populaţiilor locale faţă de dezvoltarea zonelor turistice şi participarea acestora la aceste programe de dezvoltare economică. 2. de protecţie şi conservare a resurselor turistice naturale şi antropice care vizează integrarea în structurile Comunităţii Europene. Intrarea României în Europa mai presupune printre altele:  Elaborarea unui cod al comportamentului turiştilor. în scopul refacerii. Dezvoltarea turismului pe baze ecologice în armonie cu mediul. facilitând relaţiile dintre tour-operatori locali. se mai prevăd acţiuni pilot în vederea realizării şi promovării de noi produse turistice în mediul rural. regionali şi europeni. De asemenea. Ministerul Turismului deţine un program concret de dezvoltare a turismului ecologic.

distrugerea speciilor vegetale rare. poluarea aerului prin gazele de eşapament ale autovehiculelor. Impactul produs de activităţile din turism vizează elementele antropice şi cele naturale. Toate aceste efecte au condus la apariţia noţiunii de impact al activităţii de turism asupra mediului. 28 .  Eroziunea: tasarea solului ceea ce duce la creşterea scurgerii pluviale şi a eroziunii superficiale. determină anumite efecte asupra mediului.  Impact vizual negativ: construirea de hoteluri mari. amplificarea proceselor de declanşare a avalanşelor. a factorilor care contribuie la mărirea sau diminuarea lor. influenţarea migraţiei interne şi externe a animalelor.  Poluarea: poluarea apei cu resturi menajere. de zone uriaşe de agrement. Cele mai importante prejudicii sunt aduse însă cadrului natural.Activităţile turistice. poluarea sonoră. Toate aceste efecte pot varia în funcţie de amploarea acţiunilor turistice. Presiunile exercitate asupra mediului vor determina impactul din turism în funcţie de capacitatea de suportabilitate a zonei. pagube făcute asupra formelor geologice deosebite ca peşterile. defrişarea vegetaţiei naturale pentru realizarea de facilităţi turistice. poluarea solului prin tasare. deteriorarea pe malurile râurilor. prin natura lor. Modalităţile de control ale impactului influenţează într-o mare măsură cererea pentru activităţile turistice şi implicit dezvoltarea acestora. gunoaiele din deşeurile rezultate din circulaţia turistică. riscuri crescute pentru incendii naturale. Modul de producere a impactului în turism este determinat în mare măsură de cererea şi oferta turistică. uciderea animalelor. Acestea sunt:  Schimbări în compoziţia speciilor floristice şi faunistice: distrugerea habitatului speciilor.  Degradarea resurselor naturale: scăderea resurselor de apă prin suprasolicitare.

Pentru a limita impactul asupra mediului. (Istrate. dotarea tehnico–materială ş. mărimea zonei de destinaţie. 1996). în ultimii ani s-a utilizat un set de indicatori pentru a determina capacitatea maximă de primire a unei zone turistice.a. Capacitatea maximă variază în funcţie de formele turismului practicat. CREŞTEREA TURISTICĂ Forme de turism Destinaţie turistică Presiune exercitată Capacitate de suportabilitate IMPACT ASUPRA MEDIULUI Economic Fizic Social Controlul Financiar contabil Management strategic InformareCapacitatea suportabilitate de Controlul tehnic 29 .

69 2.25 Plajă 2 m. În prezent.25 * valorile coeficientului sunt cuprinse în intervalul ( 0-2 ) Sursa: Management în turism. (conform The World Travel and Tourism Council).Relaţiile ce se stabilesc între cererea de turism şi impactul asupra mediului (Bran.50 Teren Vizitare grădină botanică 150 pers / ha 1 Vizitare grădină zoologică 500 pers / ha 1 Plimbări în parc 100 pers / ha 0. nisip + 8 m. p. drumeţii .25 de utilizare la oră Picnic 50 pers / ha Pescuit sportiv 10 m (m st) pers. profesorul Hans Kueng (Universitatea Tuebingen) afirma că: „dacă vom continua să tratăm natura ca şi până acum.25 Sporturi de iarna 1100 pers / ha 1.25 neamenajată Sporturi de vară 150-200 pers / ha 1. Dezvoltarea durabilă a agroturismului a) Conceptul de dezvoltare durabilă Turismul reprezintă una dintre cele mai mari industrii ale lumii şi în acelaşi timp unul dintre cei mai importanţi factori de dezvoltare economică globală. aproximativ 112 milioane de oameni din întreaga lume fiind implicaţi în acest sector. 1.1998) Norme de utilizare a resurselor turistice Activitatea turistică Număr persoane maxim de Coeficient de vârf* 1 0. drumeţii pădure 100 pers / ha 1. p.pădure amenajată 200 pers / ha Plimbări. unul din cincisprezece angajaţi lucrează în domeniul turistic. pag. În anul 1991.5 1.3. Plimbări. ne vom periclita 30 .

B. Industria turismului a acceptat conceptul de dezvoltare durabilă şi a adoptat noţiunea de turism durabil. Astfel turismul durabil dezvoltă ideea satisfacerii turiştilor actuali şi a industriei turistice. Federaţia Mondială pentru Ocrotirea naturii ( W. în urma colaborării dintre Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii (U. fie ele economice.N. a protejării mediului şi a oportunităţilor pentru viitor. diversitatea biologică şi toate schemele ce susţin viaţa. o noţiune dezbătută de peste douăzeci de ani. tehnologice. estetice. şi în acelaşi timp. iar economia viitoare va fi cu siguranţă una socială şi ecologică’’. nu alterează rata schimbării naturii şi ecosistemelor într-un fel necontrolabil de natură sau într-o formă ireversibilă din punct de vedere al generaţiilor viitoare”.E.). 31 .C. este menit să contracareze ameninţările managementului deficitar din domeniul turismului.) şi Federaţia Europeană a Parcurilor Naturale şi Naţionale (P.F.). a unui management şi marketing turistic care să respecte integritatea naturală. Conform altei definiţii date de Comisia Mondială de Mediu şi Dezvoltare‚ „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care corespunde nevoilor prezentului fără să compromită abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi”. Conceptul de dezvoltare turistică durabilă. Se are în vedere satisfacerea tuturor nevoilor economice.existenţa viitoare. s-a definit conceptul de turism durabil ca dezvoltarea tuturor formelor de turism. sociale sau culturale.N. ecologică. În anul 1991.I.N. Trăim în prezent într-o eră postsocialistă şi postcapitalistă. menţinânduse integritatea culturală. Economistul finlandez Malasko explica mai pe larg această noţiune: „dezvoltarea umană este ecologic durabilă în relaţie cu mediul dacă intervenţiile şi efectele impuse de activităţile umane. etc.. ale actorilor din turism.A. cu asigurarea păstrării resurselor naturale şi culturale şi pentru generaţiile viitoare. socială şi economică a mediului. sociale.

Această teorie dă naştere unor provocări şi unor ocazii unice pentru industria turismului: 32 . cu alte cuvinte. turismul vinde aceste resurse ca parte a produsului sau. împarte anumite resurse cu alţi utilizatori. cele două sunt strâns legate şi interdependente. Oricâte definiţii ale conceptului de dezvoltare durabilă a turismului s-au dat şi se vor da. Ideea centrală care stă la baza dezvoltării durabile este aceea de a nu epuiza resursele de care ai nevoie. de cruţare a speciilor. Dezvoltarea durabilă în turism. În sprijinul celor spuse mai sus amintim şi cuvintele lui Lester Brown: „nu am moştenit pământul de la părinţii noştri. este o necesitate. Turismul este una din industriile care trebuie să se implice în dezvoltarea durabilă. resurse care ne ţin practic în viaţă şi care asigură în acelaşi timp viaţa generaţiilor viitoare. dezvoltarea durabilă a turismului înseamnă confruntarea cu faptul că cercetările de îmbunătăţire a calităţii vieţii prezintă o constantă inerentă existenţa unei limite la care populaţia umană şi activitatea planetei noastre se pot împotrivi. având în vedere că economia şi mediul sunt feţe ale aceleiaşi monede. inclusiv populaţia locală.Locul turismului în dezvoltarea durabilă este logic dat de rolul său de industrie care vinde mediul fizic şi uman ca produs al său. şi. îl împrumutăm de la copiii noştri” . Lucrul esenţial pentru dezvoltarea durabilă îl reprezintă respectul pentru interesele generaţiei viitoare. dependentă în înzestrarea naturii şi de moştenirea culturală a fiecărei societăţi . de apărare a varietăţii biosferei. esenţialul este acelaşi: ocrotirea şi întreţinerea resurselor de care avem nevoie cu toţii. îmbrăţişată în special de generaţia tânără. Întreaga mişcare de combatere a poluării. de luptă contra secătuirii resurselor. de salvare a planetei. Aflată în atenţia tuturor. în acelaşi timp. s-a bazat pe o serie de valori noi ce oglindesc o nouă mentalitate culturală în raport cu natura. de către organizaţiile şi asociaţiile de profil. ca industrie a resurselor.

în particular. fauna şi ecosistemul .  Factori fizici. Asupra mediului turismul poate avea un impact pozitiv şi unul negativ. în particular.  Când se desfăşoară sub forma ecoturismului.  Adesea. spaţiul şi facilităţile . Avantajele promovării unui turism durabil din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător reies în următoarele aspecte: • Turismul durabil favorizează utilizarea rentabilă a terenurilor cu randament agricol scăzut. • Din punct de vedere al vizitatorului – cuprind totalitatea factorilor ce definesc nivelul de viaţă şi experienţa acestuia. limba. tangibil sau intangibil.  Factori sociali. turismul este considerat activitatea ce protejează mediului rural mai mult decât alte industrii consumatoare de resurse ca mineritul. construcţiile.  Factori culturali. obiceiurile. poate fi o forţă puternică în ceea ce priveşte conservarea mediului şi a moştenirii culturale. religia. Activitatea de turism. tradiţiile. etc. cultura. condusă în mod corespunzător. turismul durabil poate deveni un cult pentru turişti. resursele naturale. Pentru a aborda şi a înţeleg foarte bine aceste perspective şi impactul lor este necesară o grupare a factorilor implicaţi:  Factori ecologici. în particular flora. direct sau indirect.  Cererea turistică este proporţională cu calitatea mediului înconjurător al destinaţiei turistice. 33 .  Turismul duce la creşterea populaţiei din zonele de destinaţie. priviţi din două puncte de vedere: • Din punct de vedere al gazdelor – cuprind totalitatea factorilor ce corespund nivelului de trai al acestora.

a unor clădiri şi vestigii arheologice. Aceste schimbări au vizat toate aspectele prin care se poate aborda industria turismului şi anume: 1. În domeniul comunicării şi formării • Evaluarea rezultatelor pozitive din trecut în scopul stabilirii unor propuneri noi de dezvoltare durabilă cu transmiterea prin intermediul organismelor naţionale şi internaţionale a proiectelor şi experienţelor pozitive. a standardelor pentru creditul de mediu. 2.• Turismul durabil favorizează înţelegerea efectelor pe care le au activităţile de turism asupra mediului natural. În domeniul cercetării şi tehnologiei • Asigurarea unui management tehnic şi practic al circulaţiei turistice în 34 . • Elaborarea pentru industria turistică a unor coduri de practică. care şi-a desfăşurat lucrările la Vancouver (Canada) în anul 1992. În cadrul Conferinţei Globale pentru Afaceri şi Mediul Înconjurător. • Realizarea unei atitudini deschise în rândul angajaţilor firmelor de turism şi a populaţiei locale faţă de problemele de mediu. în vederea atenuării impacturilor. dovedind astfel cât de importante sunt resursele naturale şi cele cultural – istorice pentru creşterea bunăstării economice şi sociale ale comunităţilor locale. cultural şi uman. un număr însemnat de specialişti din peste 60 de ţări au făcut o prezentare a schimbărilor majore care au avut loc în sectorul industriei turistice în ultimi 10 ani. • Influenţarea motivaţiilor de călătorie şi a cererii turistice prin aplicarea codurilor de etică turistică. • Turismul durabil orientează realizarea unor dotări şi instalaţii de agrement care aduc beneficii populaţiei locale şi contribuie astfel cu fonduri la conservarea unor situri arheologice. • Turismul durabil respectă şi asigură cerinţele de protecţie a mediului. printr-o mai bună informare a turiştilor şi prin lărgirea ofertei.

concept ce reprezintă elementul de susţinere a turismului durabil. • Mobilizarea sectoarelor industriei turistice în vederea practicării unui turism durabil în concordanţă cu cerinţele de mediu. prin vânzarea unor produse turistice compatibile cu valoarea acestora. ofertei de a o asigura. cu valenţe turistice. În ceea ce priveşte legislaţia. 35 . 3. • Asigurarea protecţiei şi conservării resurselor turistice de bază. • Utilizarea influenţei pieţei interne şi internaţionale în scopul identificării de noi pieţe turistice. • Stabilirea cererii turistice viitoare şi compararea acesteia cu capacităţile • Tehnologiile performante sunt utilizate pentru proiectarea acelui turism receptiv la problemele mediului ambiant prin aplicarea unor soluţii arhitecturale de inginerie a construcţiilor în conformitate cu specificul zonei respective şi fără afectarea mediului.vederea protejării echilibrului ecologic şi evitarea degradării mediului. în condiţiile protejării mediului care să sprijine noile decizii de planificare şi dezvoltare a industriei şi care să evidenţieze noile oportunităţi. • Realizarea unei bănci de date şi a unei monitorizări prin indicatori specifici. În domeniul economico – financiar • Obţinerea unor beneficii din marketingul de mediu. • Identificarea acelor resurse culturale şi naturale. 4. respectând cerinţele de mediu şi realizând parteneriate comune pentru punerea în practică a conceptului ecoturism. reglementările şi politicile • Pentru implementarea turismului durabil este necesară realizarea instituţiilor şi a unui cadru necesar specific. • Includerea în încasările percepute pentru activităţi turistice a costului mediu în ideea că poluatorii vor trebui să suporte o serie de taxe legate de formele de poluare prin care să contribuie indirect la conservarea mediului ambiant.

care este deosebit de mare pentru turism. b) Principiile turismului durabil Principiile majore de dezvoltare durabilă a turismului sunt: • Mediul are o valoare durabilă. a unei educaţii active de protecţie vizând înţelegerea problemelor de mediu. silvicultura). • Practicarea în toate sectoarele care beneficiază de resurse naturale şi culturale ale industriei turistice. economice. agricultura. • Turismul trebuie văzut ca o activitate pozitivă de care să beneficieze mediul ambiant. cu prezentarea posibilităţilor de aplicare. • Relaţia dintre mediu şi turism poate fi dezvoltată astfel încât mediul să susţină activitatea turistică pe termen lung. comunităţile locale şi vizitatorii. de el trebuie să se bucure şi generaţiile viitoare. sociale. • Industria turistică. • Scopul dezvoltării turismului trebuie să fie întotdeauna echilibrarea nevoilor turiştilor cu cele ale destinaţiilor şi gazdelor acestora.5. autorităţile responsabile cu protecţia mediului şi organismele internaţionale trebuie să respecte aceste principii conlucreze pentru punerea lor în practică. • Dezvoltarea activităţii de turism trebuie să respecte caracteristicile locului unde se desfăşoară ( ecologice. Alte aspecte • Realizarea unor modele şi proiecte care să sprijine dezvoltarea durabilă a turismului. dezvoltarea turismului la rândul său. şi să 36 . culturale). nu trebuie să ducă la degradarea mediului. • Stabilirea unor relaţii de colaborare cu toate sectoarele de activitate preocupate de protecţia mediului (planificare regională. guvernele.

În literatura de specialitate întâlnim trei principii majore de dezvoltare durabilă:  Durabilitatea ecologică – este cea ce asigură o dezvoltare suportabilă cu menţinerea tuturor proceselor ecologice esenţiale. fără a fi alterat de intervenţiile moderne ale societăţii contemporane. resursele fiind astfel gestionate încât să existe şi în viitor. Durabilitatea economică a turismului se defineşte ca un model de dezvoltare care asigură: • Ameliorarea calităţii vieţii în aşezările umane care primesc turişti. 2000): 37 .  Durabilitatea socială şi culturală – garantează o dezvoltare economică favorabilă membrilor societăţii compatibilă cu cultura. „turism blând” sau „turism ecologic”. • Păstrarea calităţii mediului ambiant. Cunoscut sub mai multe denumiri : „turism verde”. Ecoturismul reprezintă de fapt cea mai valoroasă formă de manifestare a turismului durabil. datorită creşterii interesului faţă de problemele de protecţie a mediului. c) Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă în domeniul agroturismului Noţiunea de „ecoturism’’ a apărut în ţările cu o industrie turistică puternic dezvoltată. cu păstrarea identităţilor comunitare. cu valorile de cultură şi civilizaţie existente. element esenţial pentru vizitatori şi gazde.  Durabilitatea economică – are un rol important în asigurarea unei dezvoltări economice eficiente. • Posibilitatea de a oferi vizitatorilor experienţele de primă calitate. ecoturismul s-a dezvoltat ca urmare a dorinţelor consumatorilor de a-şi petrece vacanţa într-un mediu mai curat. În timp. ecoturismului i s-a acordat o tot mai mare importanţă ajungându-se la o relaţie ca în figura alăturată ( Bran. în special a diversităţii resurselor biologice.

după modul de refacere (epuizabile şi inepuizabile) după gradul de cunoaştere şi utilizare a lor (identificate. • Zonele de câmpie. foarte vizitate şi apreciate de turişti. 38 . Relaţia turism – mediu este nedistructibilă şi. neidentificate). sunt cele mai căutate pe parcursul unui an. cu altitudini de peste 1200 m. prin urmare. dezvoltarea sectorului ecoturistic poate asigura o bună gospodărire a acestor resurse. pe de altă parte. de interesele gazdelor şi vizitatorilor dintr-o anumită regiune resursele turistice şi modul în care acestea sunt hotărâtoare în activitatea ecoturistică. care au în general o mică atractivitate turistică. Dezvoltarea unei zone turistice se realizează concomitent cu păstrarea integrităţii ecologice a acesteia. • Zonele de lunci şi delte sunt axate pe dominanţa elementelor acvatice. de modul de sosire şi.TURISM CONVENŢIONAL TURISM DURABIL ECOTURISM Dezvoltarea durabilă trebuie să ţină seama. Dar cel mai utilizat criteriu împarte resursele în naturale şi culturale. Cele mai importante resurse naturale : • Zonele montane. • Zonele deluroase. pe de o parte. • Zonele depresionare şi de vale din spaţiul montan şi deluros se prezintă sub forma cheilor. indiferent de anotimp. Resursele turistice au fost clasificate în mai multe criterii: după valoarea de întrebuinţare (fundamentale şi auxiliare). defileelor. identificate dar neexploatate.

cu nisip fin sau faleze înalte. • Etajele de vegetaţie. rezervaţii. • Fauna reprezentată de speciile care prezintă interes cinegetic sau piscicol. Strategii de dezvoltare agroturistică durabilă a) Strategiile de dezvoltare agroturistică durabilă – un element de protejare şi conservare a mediului înconjurător În ideea de dezvoltare durabilă. Ecoturismul are în vedere trei direcţii principale:  Păstrarea calităţii mediului ambiant  Restructurarea economică şi tehnologică pe baza remodelării managementului resurselor  Practicarea unor tipuri de turism individual sau de grup care să conştientizeze problemele de poluare şi formele de manifestare a acestora. • Reţeaua hidrografică cu toate formele ei : râuri.4. oceane. • Tipurile de climă: există mai multe tipuri de bioclimat care pot fi favorabile sau nu pentru derularea activităţilor turistice. etc.• Zonele de litoral se prezintă sub mai multe forme : cu plaje întinse. mări. turismul este văzut ca un triunghi relaţional format din trei laturi:  aria gazdă. ape subterane.  turiştii „holiday makers” 39 . lacuri. naturale. • Ariile protejate. 2. care sunt de mai multe feluri : parcuri naţionale. Noua formă de turism presupune derularea tuturor activităţilor turistice într-un mediu ambiant nealterat.

dar costurile ulterioare pentru refacerea ecologică sunt mai mari. 40 . industria turistică. „Noţiunea de turism durabil reprezintă calea prin care se obţine un echilibru între potenţialul de creştere dat de turism şi nevoile de conservare ale mediului”.Turismul durabil îşi propune să minimalizeze daunele aduse mediului şi culturilor regiunilor cu potenţial de dezvoltare turistică. optimizând satisfacţia vizitatorilor şi maximizând creşterea economică pe termen lung. este iremediabil pierdută. costurile financiare pentru susţinerea unui turism durabil pot apărea ca fiind ridicate. micşorându-se tensiunile dintre aceste trei elemente şi menţinându-se astfel echilibrul pe termen lung. nu acelaşi lucru se întâmplă şi în turism. unde substanţa de bază (peisajul şi pământul) o dată pierdută. Populaţia gazdă Turişti Industria turistică „Actorii” implicaţi în turism în viziunea dezvoltării durabile Menirea dezvoltării turistice durabile este aceea de reconciliere a relaţiilor dintre cele trei laturi ale triunghiului. afirma profesorul elveţian Jost Krippendorf (1988). De asemenea. dacă putem să pierdem şi apoi să reconstituim capitalul în alte domenii ale economiei. iar de multe ori efectele negative asupra naturii sunt ireversibile. Pe termen lung.

Agroturismul este văzut ca un factor de regenerare a economiilor rurale şi în acelaşi timp ca un element de conservare a mediului rural. ci reprezintă o concepţie ştiinţifică care vizează turismul viitorului.  Susţinerea economiilor rurale. într-un timp cât mai scurt. oferindu-le acestora facilităţi şi clienţi pentru noua ofertă creată. de asemenea. conform modelului de dezvoltare turistică a lui Buttler. uşor transformat. Tocmai de aceea întreprinzătorii ar trebui să acorde o mai mare atenţie modului de dezvoltare abordat. unde agroturismul este foarte dezvoltat. iar turismul este un puternic agent de schimbare. se ajunge la o suprasolicitare a zonelor rurale. cât şi datorită iniţiativelor guvernamentale. care prin influenţa sa ar putea deteriora tocmai atracţia specială a zonelor rurale. de atmosfera liniştită de calm şi relaxare. care ar dispărea odată cu dezvoltarea turistică iraţională şi care ar situa zona. Să nu uităm că motivaţiile turiştilor ce aleg ca destinaţii aceste zone sunt legate de calitatea foarte bună a mediului înconjurător.  Protejarea peisajelor şi habitatelor. Se ştie însă că acest mediu rural este deosebit de fragil. În mai multe ţări din Europa. 41 . în faza de declin. De multe ori din dorinţa de a câştiga cât mai mult.Agroturismul s-a dezvoltat atât datorită pieţei în continuă căutare de moduri cât mai diversificate de petrecere a vacanţelor. agenţii puternice de turism au promovat această nouă folosinţă a spaţiilor rurale şi. de lipsa poluării. Durabilitatea în turism nu reprezintă doar o poveste despre conservarea naturii. Între cerinţele privind transformarea agroturismului în turism durabil pot fi menţionate:  Protejarea culturii şi caracterul comunităţilor gazdă. Conceptul durabilităţii în turismul rural trebuie să fie un concept cu multiple scopuri pentru a avea succesul scontat.  Susţinerea unei industrii turistice viabile pe termen lung prin promovarea unei experienţe turistice pozitive.

autorităţile locale şi populaţia gazdă. este extrem de dificilă respectarea acestor cerinţe. Aproape toate afacerile de succes au la bază un plan şi o strategie clară. care au dorinţe şi interese diferite. (McIntosh. Afectarea mediului înconjurător reduce posibilităţile de refacere a sănătăţii. plus câteva foarte importante şi anume:  Încurajarea dialogului între partenerii implicaţi. evitarea risipei de investiţii şi de efort. Printr-o strategie bine definită se încearcă satisfacerea cererii. În acelaşi timp. consecinţele fiind directe asupra cererii turistice care se va diminua. degradarea potenţialului turistic se reflectă. turismul poate reprezenta o soluţie pentru păstrarea nealterată a mediului (Bran. comunităţi locale. datorită faptului că sunt implicate multe părţi. Dezvoltarea unui parteneriat între factorii implicaţi în turism.  Contrabalansarea puternicei dezvoltări turistice printr-o economie rurală diversificată. formarea unor echipe pluridisciplinare (guvern.recuperativă şi cea instructiv-educativă. concretizat într-o strategie de dezvoltare turistică durabilă. Soluţia acestei probleme o constituie parteneriatul creat între toate părţile implicate în turism. Într-o economie de piaţă liberă. Calitatea mediului înconjurător poate fi considerată un adevărat indicator al potenţialului turistic. Strategiile durabile în domeniul turismului au toate aceste atribute. întreprinzători. 1995).1997). care includ resurse degradate. alterarea mediului înconjurător conduce la deteriorarea celor mai importante funcţii ale turismului modern şi anume funcţia recreativ . îşi micşorează din valoare. prin reducerea factorilor terapeutici sau a celor care favorizează odihna şi recreerea. În acelaşi timp. constituind astfel o pierdere definitivă pentru economie. în imposibilitatea valorificării lui din punct de vedere turistic ca sursă de venituri. prin ” exigenţele ’’ pe care le revendică. în primul rând. Sub aspect socio-cultural. produsele turistice. Din punct de vedere economic. cât şi identificarea unor nişe de piaţă. alte părţi 42 .

 Încurajarea noilor intraţi în turism. comunicaţii.  Aplicarea unui management specific.  Asigurarea securităţii pe termen lung a investiţiilor în turism. contribuţia la ameliorarea infrastructurii locale în materie de transport. monumentelor. care constituie părţi componente ale zonelor turistice avizate.interesate de viitorul regiunii şi de rolul turismului). Pentru ca o astfel de strategie de dezvoltare durabilă să aibă succesul scontat 43 .  Inventarierea tuturor particularităţilor naturale şi culturale ce pot constitui baza potenţialului turistic şi analiza tuturor informaţilor obţinute. ceea ce permite păstrarea intactă a suprafeţelor ocupate cu vegetaţie naturală. rezervaţiilor din zona vizată.  Stimularea economiilor rurale printr-o cerere suplimentară de produse agricole şi aport de capital financiar.  Identificarea valorilor care pot sta la baza turismului durabil.  Protejarea prin strategia aleasă a vestigiilor. cu mari avantaje pentru populaţia zonei.  Educarea ecologică a turiştilor.  Stabilirea clară a scopurilor de protecţie pentru fiecare zonă naturală cu participarea specialiştilor şi a tuturor celor interesaţi în valorificarea turistică a acestora.  Încurajarea ameliorării şi utilizării în agricultură a terenurilor slab productive.  Ghidarea şi încurajarea investitorilor.  Cuprinderea ideii conservării naturii şi patrimoniului cultural specific regiunii în strategia de dezvoltare turistică.  Aprecierea capacităţii de susţinere a diferitelor arii.

Doar printr-o transparenţă totală se vor atinge obiectivele propuse. să se determine oportunităţile şi riscurile. lung şi cu multe obstacole. în cadrul căreia sunt evaluate oferta. cererea. de cerere. cu dublu sens. deşi drumul parcurs în elaborarea unei strategii durabile în domeniul turistic este anevoios. De asemenea. Un rol esenţial în această privinţă îl joacă şi mass-media care ar trebui să iniţieze un adevărat dialog. etc. social. de concurenţă. totuşi merită să încercăm să găsim calea de a satisface atât nevoile oamenilor cât şi pe cele de protejare a mediului înconjurător şi implicit a celui rural. concurenţa şi tendinţele pieţei. etc. autorităţi locale. Numai o evaluare riguroasă. ţinând cont de ofertă. populaţia gazdă. va permite să se afirme dacă un teritoriu posedă într-adevăr un potenţial turistic care să justifice investiţiile în domeniu şi elaborarea de proiecte de dezvoltare turistică. În primul rând persoanele care lucrează la strategie să formeze o echipă şi să aibă pregătire nu numai în domeniul turistic ci şi ecologic. Într-un mediu ostil nu vom putea niciodată să satisfacem cererea turistică. comunitate locală – factori implicaţi în turism. 44 . sunt necesare consultări largi cu toate grupurile de interes: oameni de afaceri. ţinând cont de rezultatele analizei situaţiei. de tendinţele pieţei. cultural. va permite să se identifice punctele forte şi punctele slabe ale teritoriului.  Diagnosticul care. ca în final să se decidă posibila dezvoltare a turismului în zonă. care este atât de fragil. specialişti în domeniul protecţiei mediului. Evaluarea potenţialului turistic local ca premisă şi condiţie a dezvoltării durabile presupune două faze iniţiale:  Analiza situaţiei turistice existente. organe de cultură.ar trebui să ţină cont de mai multe aspecte. Considerăm că. Să nu uităm că succesul turismului într-o anumită zonă depinde în mare măsură de modul în care turişti sunt trataţi de comunităţile locale.

sunt numite: comune. Structurile de primire din mediul rural pot fi:  Pensiuni turistice cu o capacitate de cazare de la 3 . Unităţi turistice specifice agroturismului În momentul de faţă există în România aproximativ 13 000 de localităţi care conturează prin structura lor dimensiunea spaţiului rural românesc.  Relaţiile cu oaspeţii. cătune şi crânguri. 45 . În cadrul acestor aşezări echipamentele de primire sunt la o primă clasificare echipamentele tradiţionale şi echipamentele moderne. sate. Ele pot asigura găzduirea şi servirea mesei. Calitatea serviciilor oferite de pensiuni este dependentă de următorii factori principali:  Amenajarea spaţiilor destinate oaspeţilor. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente.20 de camere. grad de confort 1 – 5 margarete. din punct de vedere administrativ şi economic.  Pregătirea şi servirea mesei. acestea funcţionează în cadrul gospodăriilor ţărăneşti şi asigură alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din surse proprii şi locale.  Pensiuni agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 20 de camere şi un grad de confort de 1 – 5 margarete.5. Aceste aşezăminte umane rurale. Spaţiile ce asigură prestaţiile turistice sunt special amenajate.2.  Condiţiile de vânzare a produselor obţinute în gospodărie.

calde. cu respectarea regulilor de mânuire şi aşezare pe masă valabile în restaurant. În afara condiţiilor oferite în cadrul pensiunii care-i asigură oaspetelui serviciile de bază. Indiferent dacă vesela este din lut sau din porţelan. bucătăria şi anexele gospodăreşti. chiar în condiţiile unor amenajări corecte ale spaţiilor. Spre deosebire de alte forme de turism. comunicarea cu gazdele şi cu alţi săteni reprezintă o componentă a însuşi produsului turistic. Pentru vânzarea produselor alimentare obţinute în gospodărie trebuie avut în vedere ca animalele să fie sănătoase. iar tratamentele chimice să fie restrânse la minimum necesar. pentru turismul rural. calitatea sejurului este influenţată în bună măsură şi de posibilităţile şi programele de petrecere a timpului în împrejurimi. care-şi pot pregăti ei înşişi câte ceva.  alimentaţia. implicarea oaspeţilor în activităţile gospodăreşti şi în absenţa unor relaţii cordiale. Pregătirea mesei de către gazdă se face cu respectarea tradiţiilor culinare ale locului. masa. Principiul care trebuie aplicat este cel al redescoperirii şi conservării specificului local. servirea trebuie făcută. Relaţiile cu oaspeţii. prieteneşti. satisfacţia oaspeţilor să fie minimă.Spaţiile destinate oaspeţilor sunt camere de dormit. evenimentele speciale sunt altfel decât în turismul clasic Elementele definitorii pentru caracterizarea ofertei în turismul rural sunt:  cazarea. Totuşi pentru grupul sanitar şi bucătărie mai ales dacă aceasta este pusă la dispoziţia oaspeţilor. aragaz. un confort echivalent 46 . Acestea oferă. frigider). Practic. începând cu primirea şi continuând cu întreţinerea comunicării.Cazarea. în ciuda aparenţelor. sunt preferate elementele de confort modern (apă caldă. cazarea se desfăşoară în gospodăriile ţărăneşti. grupul sanitar. în principiu.  agrementul.

 Demipensiune. Prin acestea se memorează şi se activează în momente favorabile imaginea produsului turistic. elemente de ornamentaţie (perdele.cu cel al unui hotel de minim două stele şi posedă anumite avantaje pe care un hotel echivalent nu le are.  Pregătirea mesei de către turişti cu produsele lor sau ale gospodarului şi cu utilajele acestuia. Uneori chiar casele prezintă în exterior desene cu motive tradiţional-folclorice. Cu toate acestea. imagini. proaspete.). Caracteristica esenţială a serviciului de alimentaţie în turismul rural este reprezentată de faptul că masa se bazează în întregime pe preparate naturale. masa constituie o motivaţie de bază la alegerea acestei forme de turism. mobilier specific. Serviciul de alimentaţie se poate realiza:  Pensiune completă. ştergare. ce provin din gospodăria proprie a gazdei. a prestatorului şi a zonei geografice. draperii. locuri. Prezentând aceste elemente serviciul de cazare din mediul rural oferă notă de atracţie şi specificitate. etc. momente. Se pot întâlni aici: mobilier realizat în stil tradiţional. 47 .  Pensiune completă sau demipensiune acordată de o familie unui grup mai mare de turişti care locuiesc în gospodării diferite.  Mic dejun inclus în tariful de închiriere al camerei. Specific este stilul în care sunt construite casele şi modul de decorare a interiorului. aşternuturi în stil tradiţional. În activitatea turistică evenimentele joacă un rol important datorită „fixării” de amintiri. personalităţi. turistul poate opta pentru servirea mesei sau nu. În cadrul gospodăriei ţărăneşti.

Specialiştii consideră că evenimentele marchează amintirea sejurului, creează tradiţii, înlătură monotonia, apropie prestatorul de turist şi fac mai lejeră comunicarea. În rândul evenimentelor obişnuite din lumea satului pot fi menţionate:  Participarea la ritualul vieţii satului (muncile din ferme sau lucrări agricole);  Participarea la viaţa spirituală a satului (slujbe religioase, spectacole, şezători, nunţi, botezuri, etc.);  Participarea la sărbătorile de orice natură a comunităţilor rurale. În rândul evenimentelor deosebite se înscriu:  Marcarea zilelor de naştere ale gazdelor, turiştilor, ale celor implicaţi în activitatea turistică;  Târguri, iarmaroace, festivaluri, procesiuni religioase;
 Mari sărbători laice sau religioase;

 Fenomene astronomice. Desfăşurându-se în mediul rural, agrementul se deosebeşte de cel din turismul clasic. Peisajele deosebite în care sunt „implantate” aceste gospodării, constituie o modalitate de relaxare pentru turişti, ei putând admira natura şi frumuseţile ei. Vizitarea monumentelor cultural-istorice, participarea la spectacole folclorice constituie alte variante de agrement. Pe lângă cântecele şi jocurile tradiţionale care pot fi admirate cu ocazia participării la spectacolele folclorice, este de remarcat şi portul tradiţional specific zonei, care încântă ochii turistului. Imaginea dansatorilor şi cântăreţilor îmbrăcaţi tradiţional, conferă o notă pitorească şi o distincţie peisajului. Alte elemente de divertisment şi agrement suplimentare sunt reprezentate de plimbările cu căruţa, cu sania, partidele de pescuit sau însoţirea pădurarilor la vânătoare.

48

Toate acestea compun nota de inedit care particularizează produsele turistice din spaţiul rural de cele din mediul urban sau industria clasică.

CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA AGROTURISTICĂ ŞI REGLEMENTĂRILE LEGISLATIVE ALE UNIUNII EUROPENE
3.1 Reglementările legislative ale Uniunii Europene şi influenţa lor asupra activităţii agroturistice Conceptul de agroturism prezentat în legea italiană nu-şi găseşte confirmare la nivel comunitar, unde orice activitate turistică practicată pe terenuri agricole, chiar dacă nu este subordonată şi conexă cu activităţile agricole vine protejată sub numele de turism rural. Chiar dacă nu în toate ţările membre ale Comunităţii Europene (C.E.), sunt deja mulţi ani de când s-a înţeles importanţa acestui fenomen, ca formă de venit integral sau alternativ. Un prim sprijin al C.E. rezultă din Directiva nr. 28/4/75, care prevede un regim de ajutoare pentru o serie de activităţi definite "reanimări rurale" între care poate evident intra şi agroturismul. Un rol important în această problemă l-a avut Regulamentul nr. 2615/80 realizând echilibrul economic din zonele meridionale ale C.E.E. odată cu care au fost introduse o serie de măsuri, deja aplicate, finanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.R.S.). Importante au fost şi Planurile Integrate Mediteraniene (P.I.M.), unele dintre ele fiind încă în faza de realizare. Obiectivul P.I.M. a fost reluat apoi de Regulamentul nr. 2052/88 care a prevăzut reorganizarea diferitelor Fonduri

49

Structurale în vederea promovării dezvoltării zonelor rurale cofinanţate în proporţie de 50 % de diverse fonduri structurale. Sprijinirea activităţii agroturistice a fost prevăzută în Regulamentul nr. 797/85 privind îmbunătăţirea eficienţei structurilor agrare, succesiv modificat de Regulamentele nr. 3808/89 şi nr. 2328/91. Acesta din urmă, în special, prevede ajutoare cu investiţii “pentru diversificarea activităţii gospodăriei agricole prin activitate turistică şi artizanală şi vânzarea de produse obţinute în gospodărie”1. Regulamentul nr. 1094/88 prevede schimbarea destinaţiei terenurilor excedentare activităţii de cultivare prin practicarea activităţii agroturistice. În 1988 Comisia C.E.E. a aprobat Regulamentul nr. 4253/88 ce a instituit programul L.E.A.D.E.R. I (Legături Între Acţiunile de Dezvoltare a Economiei Rurale) orientat spre stimularea acţiunilor de legătură pentru dezvoltarea economiei rurale, esenţa regulamentului fiind aceea de valorificare a diversităţii zonelor, făcând să devină un important element de dezvoltare pozitivă. Şi acest program prevede stimulente pentru toate formele de turism rural, implicit şi pentru agroturism, şi pentru valorificarea şi comercializarea pe plan local a produselor agricole. Contribuţiile bugetare pentru L.E.A.D.E.R. I au fost deja alocate. Acest program de dezvoltare rurală a fost elaborat pentru perioada 1988-1993, fiind urmat apoi de L.E.A.D.E.R. II instituit de Regulamentul C.E.E. nr. 2081/93, care prevede concesionarea contribuţiilor pentru iniţiative îndreptate spre susţinerea formelor de turism în mediul rural prin planuri de acţiune privind perioada 1994-1999. O altă reglementare o constituie programul numit FORCE, stabilit prin decizia nr. 2647 din 29.05.1990, privind dezvoltarea formării profesionale în sfera turismului în mediul rural. Sunt încă în faza de studiu şi programare măsuri destinate să: 1) contribuie la definirea produselor diferitelor forme ale turismului rural, prin facilitarea cunoaşterii cererii şi asigurarea transparenţei ofertei;
1

O.C.D.E., Initiatives locales pour la creation d'emplois. Activites et emplois dans le monde rurale, Paris, 1992.

50

2) îmbunătăţească calitatea şi garantarea produselor oferite prin intermediul difuzării unei mărci europene; 3) susţină comercializarea produselor rurale prin integrarea în sistemele de promovare şi vânzare în acelaşi timp. Prin astfel de strategii au lucrat şi organismele europene ca asociaţiile EUROTER (Turism European în Spaţiul Rural), EUROAGRITOUR (organism de legătură între organizaţiile profesionale agricole din Europa pe teme de turism rural). În ţările Uniunii Europene (U.E.) activităţile de agroturism ca parte a turismului rural sunt reglementate prin: - o legislatie comunitară; - o legislaţie naţională, cu particularităţi de la o ţară la alta; - legi regionale. U.E. prin intermediul diferitelor organisme create şi prin elaborarea diferitelor programe sprijină dezvoltarea rurala în ansamblul său, precum şi agroturismul ca element de dezvoltare rurală. Principalele obiective ale dezvoltării rurale sunt2: 1.Protecţia şi conservarea mediului Acest obiectiv priveşte atât conservarea peisajului natural cât şi a celui antropic. Este cunoscut faptul că în ţările U.E. se alocă sume importante pentru conservarea vechilor clădiri. 2.Conservarea şi păstrarea tradiţiilor Acţiunile întreprinse în vederea realizării acestui obiectiv sunt diverse şi pot include, pe lângă expoziţii sau alte forme de popularizare a tradiţiilor şi obiceiurilor dintr-o anumită zonă, un contact direct cu acestea prin intermediul unor cursuri realizate în gospodăriile agroturistice. Aceste valori ale culturii şi
22

I.N.E.A., Lo sviluppo rurale, Turismo rurale, agriturismo, prodotti agroatimentari, Quaderno informative

LEADER II, nr. 4, Roma, Settembre 1996.

51

se află în regiuni cu un grad de dezocupare superior mediei comunitare (10. a turismului şi a altor activităţi. Obiectivul este acela de dezvoltare a formelor de turism rural în optica celor mai recente studii elaborate în spaţiul comunitar. chiar dacă aparţin aceleaşi regiuni. păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 5. punerea în valoare a patrimoniului cultural. 3.E. determină reducerea potenţialului de creştere al U. care la rândul său.E. prin intervenţii de restaurare şi conservare. în special în rândul tinerilor. gestionarea resurselor naturale.civilizaţiei unei zone riscă să dispară sau să rămână total necunoscute pentru cei situaţi în mediul urban.9 % în 1996) şi o rată a şomajului în rândul tinerilor constant peste 30 % . Pentru a evita această situaţie sunt necesare intervenţii sub forma ajutoarelor structurale şi. Integrarea trebuie să se aplice tuturor zonelor rurale. Acest fenomen duce la subutilizarea mâinii de lucru. măsuri ce privesc resursele umane. adaptarea şi dezvoltarea agriculturii. Îmbunătăţirea nivelului calitativ al prestaţiilor oferite şi adaptarea serviciilor la cerinţele consumatorilor 52 . Aceasta presupune a reuni în acelaşi cadru juridic şi instrumental diversificarea economică. Acest obiectiv presupune restaurarea de bunuri arheologice. Utilizarea eficientă a resurselor tipice disponibile Realizarea acestui obiectiv este posibilă prin utilizarea clădirilor rurale şi a celor publice ieşite din uz. monumente şi arhitectură locală. în particular. precum şi punerea în valoare a patrimoniului cultural. ca structuri de primire a vizitatorilor. 4. Dezvoltarea rurală integrată şi reducerea şomajului în zonele rurale Se ştie că şi zonele rurale sunt afectate de fenomenul dezocupării (somajului). Circa 1/5 din populaţia U. prin intermediul ofertei receptive în construcţia tradiţională care va fi compatibilă cu caracteristicile ambientale şi naturale din zonele teritoriale în care se situează. răspândite în teritoriu.

elaborate cu ocazia Conferinţei Europene privind Dezvoltarea Rurală. ● o parte din resursele disponibile pot fi destinate dezvoltării rurale şi realizării obiectivelor de investiţii. regional. ● combaterea sărăciei. care a avut loc în Irlanda în perioada 7-9 noiembrie 1996. 4) Durabilitatea . 53 . ● stabilirea unui echilibru just între zonele rurale şi cele urbane în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură. în educaţie.se referă la dezvoltarea durabilă ca fiind una din priorităţile UE.E. Integrarea trebuie să se aplice tuturor zonelor rurale ale U. Cu această ocazie a fost elaborat un program de dezvoltare rurală în Uniunea Europeană care cuprinde zece puncte: 1) Preferinţa ruralului . parţial sau integral în diferite reglementări comunitare. în comunicaţii etc. sănătate etc.Aceste obiective se regăsesc.politicile trebuie să promoveze o dezvoltare rurală de natură a asigura durabilitatea calităţii peisajului rural al Europei şi o manieră de utilizare astfel încât să nu afecteze negativ generaţiile viitoare. Se are în vedere: ● inversarea exodului rural.politica de dezvoltare rurală trebuie fondată pe un parteneriat şi pe o colaborare între toate nivelurile responsabile (local. în sănătate. ● îmbunătăţirea condiţiilor de trai în mediul rural. cum ar fi şi Declaraţia de la CORK. 2) Integrarea . ● răspunderea la exigenţele cunoscute în materie de calitate. respectând principiul de concentrare medie. 3) Diversificarea . devenind principiul fundamental al politicii rurale. 5) Subsidiaritatea . ● stimularea angajării şi egalităţii şanselor.politica de dezvoltare rurală trebuie să fie multidisciplinară în concepţia sa şi multisectorială în aplicarea sa. care provin din sectorul privat şi din comunităţile rurale..activităţilor economice şi sociale trebuie să se concentreze pe ansamblul mijloacelor de natură a favoriza iniţiativele capabile să se dezvolte prin ele însele.

trebuie să se introducă mai multă subsidiaritate în luarea deciziilor. 9) Gestionarea .naţional. 8) Finanţarea . răspândirea cercetării şi informaţiei. Participanţii la Conferinţa Europeană de Dezvoltare Rurală de la CORK sunt de părere că trebuie să conştientizeze opinia publică de importanţa unui nou început pentru politica de dezvoltare rurală. să facă zonele rurale locuri de viaţă şi de muncă mai atractive şi să promoveze dezvoltarea durabilă la scară internaţională.trebuie încurajată alocarea de resurse financiare locale şi o mai mare participare a sectorului bancar public şi privat precum şi a altor intermediari. mijloace de comunicare mai bune. 7) Programarea .punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală trebuie să se bazeze pe proceduri coerente şi transparente sub forma unui program unic de dezvoltare rurală a regiunii şi a unui instrument unic pentru dezvoltarea rurală durabilă. ca parte integrantă a ruralului. parteneriat. european).analiza rezultatelor pentru garantarea unei bune utilizări a creditelor publice. Agroturismul.trebuie limitată reglementarea comunitară la regulile şi procedurile generale. întrucât s-a observat că numai agricultura nu poate asigura dezvoltarea zonelor rurale. schimbul de experienţă între reţelele de legătură ale regiunilor şi comunităţilor rurale din toată Europa. Dezvoltarea rurală trebuie să fie locală şi condusă de comunităţi rurale locale. constituie cel mai eficient mijloc de realizare a acestor obiective.exploataţia agricolă.îmbunătăţirea capacităţii de gestionare şi eficacităţii autorităţilor regionale şi locale precum şi a grupurilor provenite din comunităţile locale prin: asistenţa tehnică şi de formare. 10) Evaluarea şi cercetarea . Trebuie pornit de la celula de bază a ruralului . care prin valorificarea resurselor de muncă de 54 . 6) Simplificarea . descentralizarea punerii în aplicare a politicii de dezvoltare rurală şi asigurarea unei mai mari flexibilităţi.

O altă reglementare comunitară o reprezintă Programul de Dezvoltare Rurală pentru perioada 1994-1999. utilizarea eficientă a resurselor turistice disponibile. astfel încât fluxurile de turişti să fie orientate către regiunile slab dezvoltate. Acest program este pus în practică prin intermediul a trei subprograme: .primul subprogram are drept obiectiv principal îmbunătăţirea prestaţiilor oferite de acest turism sustenabil (care se suprapune de fapt cu noţiunea de agroturism).810 miliarde ECU. . de agroturism şi referiri la desfacerea produselor agroalimentare de provenienţă agricolă şi la produsele artizanale. creşterea cotei de piaţă. folclor etc) este în măsură să realizeze dezvoltarea mediului rural. Printre obiectivele acestui program se numără şi eliminarea caracterului sezonier al fluxurilor turistice. 55 . LEADER II. . organizarea unei reţele integrate de servicii şi îmbunătăţirea nivelului calitativ al prestaţiilor oferite prin intervenţii adecvate de formare şi perfecţionare profesională. Acţiunile admise în cadrul acestui program sunt reprezentate în principal de activităţile de tip organizatoric şi servicii.scopul celui de-al treilea subprogram este de a susţine realizarea acestui program operativ prin iniţiative de promovare şi publicitate. De asemenea există un program operativ „Dezvoltarea şi valorificarea turismului sustenabil ” care este un program multiregional pentru care s-a prevăzut un volum total de investiţii de 42. îmbunătăţirea raportului preţ-calitate. obiceiuri etc.al doilea subprogram are drept obiectiv acordarea de asistenţă atât consumatorilor acestor produse cât şi exploataţiilor agricole ofertante. promovând diversificarea motivaţiilor turistice. care favorizează dezvoltarea rurală integrată. Acest program cuprinde referiri la: activitatea de turism rural.care dispune şi a altor resurse interne (tradiţii.) şi ale mediului din aceste zone. Acest obiectiv se poate realiza prin intermediul valorificării segmentelor specifice ale patrimoniului cultural (tradiţii. reorganizarea ofertei. obiceiuri. precum şi la rolul lor în dezvoltarea planurilor de acţiune locală ale programului.

G. Dezvoltarea rurala 51 regională. Instituirea reţelelor în toate spaţiile rurale ale UE şi cu toţi participanţii la dezvoltarea rurală.) constituite din operatori economici şi sociali din zonă. 1260/1999 referitor la Fondurile Structurale. 2. Maria. LEADER + susţine trei tipuri de activităţi: 1. 65. 3. Scopul programului este să încurajeze şi să sprijine acei participanţi rurali care sunt adepţii dezvoltării durabile. bazate pe parteneriat în plan local. Editura Presa Universitară Clujană. Un obiectiv esenţial al programului LEADER II este cel de promovare a creării Grupurilor de Acţiune Locala (G.E. Cadrul juridic al programului LEADER + îl constituie regulamentul nr. Strategii de dezvoltare rurală integrată. organizate de jos în sus. La evaluarea strategiilor de dezvoltare rurala se ţine 3 Vincze. capabili să identifice problemele existente şi să ducă la îndeplinire acţiunile întreprinse pentru susţinerea dezvoltării zonei.E. Această abordare prezintă avantajul că mobilizează comunitatea locala să conştientizeze problemele zonei şi să participe la soluţionarea lor.financiare şi economice se află la limita minimă pentru a putea realiza o strategie de dezvoltare viabilă. Colaborarea dintre spaţiile rurale ale unei ţări sau din diferite ţări membre. Cluj-Napoca 2000. 56 .O. Idei şi practici.A. unde resursele umane. p. Programul LEADER + nu sprijină investiţiile în infrastructură sau investiţii mari în producţie. Programul LEADER II a fost continuat cu programul LEADER + care oferă sprijin de 2020 milioane euro (la preţuri din 1999)3 pentru perioada 2000 . Acest sprijin acordat ţărilor membre UE este finanţat de Secţiunea Orientare F.Acest program în ansamblul său reprezintă de fapt un cadru de dezvoltare a agroturismului în diferite regiuni ale U. Primul tip de activitaţi se referă la spaţiile rurale cu populaţie sub 1000 mii locuitori.A.2006.L.

să aibă valoare de model.care să promoveze şi să protejeze interesele producătorilor agricoli. prin organizarea unor cursuri de formare profesională. de know-how între toţi partenerii (stat. în vederea sprijinirii activităţii agroturistice. se conturează urmatoarele direcţii de acţiune: ● Elaborarea unor norme legislative care să reglementeze. ● Acordarea de asistenţă tehnică întreprinzătorilor din acest domeniu.seama de armonizarea cu condiţiile socio-economice ale zonei si de rolul cheie atribuit femeilor şi tinerilor. ● Trecerea gospodăriilor agricole de la caracterul lor eminamente productiv la pluriactivitate. ● Crearea organizaţiilor profesionale agricole nonguvernamentale. iar activităţile de prestări servicii să aibă caracter complementar. a grupurilor de acţiune locală. Analizând toate acestea. ● Dezvoltarea şi adaptarea învăţământului din zonă la exigenţele activităţilor economice şi sociale prezente în zona respectivă. instrumente si metode de lucru.). ● Alocarea de fonduri pentru realizarea infrastructurii necesare şi pentru restaurarea vechilor clădiri. operatori etc. Al treilea tip de activităţi include înfiintarea retelelor. ● Elaborarea unor programe regionale de dezvoltare şi stabilire a unor strategii de dezvoltare rurală durabilă si integrată. dar astfel încât caracterul agricol să rămână preponderent. schimbul de experienţă. Al doilea tip de activităţi are ca scop promovarea colaborării spaţiilor rurale pentru realizarea unor proiecte mai mari. asociaţii. organizării şi funcţionării organizaţiilor profesionale agricole. administrate locala. ● Implicarea specialiştilor agricoli în sprijinirea creării. Un criteriu important este ca actiunea să poată fi aplicată şi în alt loc. grupuri locale de acţiune. 57 . în diferite ţări necesită o serie de măsuri.să sprijine şi să încurajeze activitaţile de agroturism. Realizarea acestor obiective regăsite atât în reglementările comunitare cât şi în cele existente la nivel naţional.

● Reorientarea forţei de muncă familiale. Regiuni insuficient populate. Perugia. Obv. b) revizuirea obiectivelor prioritare. Cele şase obiective prioritare în 1997 ale Fondurilor Structurale erau: Obv. Dezvoltarea zonelor rurale.2. Obv. Obv. Agenda 2000 e Riforma delle Politiche e Comunitarie. Primul punct se referă la dotarea financiară a UE şi la repartizarea acestor resurse pe diferite destinaţii. b) modificarea zonelor admise la finanţarea comunitară. Adaptarea structurilor agricole. Integrarea profesională a tinerilor..N.6.A.E.1.a. naţionale şi locale de promovare a produselor turistice oferite de gospodăriile agricole. noiembrie 1997. Obv. ● Acţiuni comunitare. 4 I. La nivel comunitar „Agenda 2000” cuprinde şi alte referiri la politica structurală şi dezvoltarea rurală. Obv. Dezbaterile prevăd individualizarea unei strategii clare pentru agricultura europeană şi fixarea de noi reguli pentru politica de dezvoltare rurală. Dezvoltarea şi adaptarea structurală a regiunilor subdezvoltate. Obv. Lupta împotriva somajului de lungă durată. Punctele esenţiale ale „Agendei 2000” ce reprezintă implicaţii relevante pentru viitorul politicii de dezvoltare rurală se dovedesc a fi urmatoarele4: a) definirea perspectivelor financiare pentru 2000-2006. Cel de-al doilea punct se referă la revizuirea obiectivelor prioritare şi a zonelor de intervenţie a Fondurilor Structurale conturandu-se două aspecte: a) reducerea numărului de obiective (de la 6 la 3).b. 58 .4. Reconversia regiunilor sau a unor părţi de regiuni grav afectate de declinul industrial.3.5.5.

E.b.3 şi obv. În ceea ce priveşte resursele financiare pentru perioada 2000-2006. o anumită perioadă. Fiecare program necesită o procedură de gestionare distinctă. să devină obiectivul 2 „Zone de reconversie economică şi socială”. . 4 să devină obiectivul 3 „Resurse umane”. Încadrarea unei zone în unul din cele trei obiective determină nivelul resurselor financiare de care poate beneficia activitatea agroturistică dezvoltată în vederea solutionării problemelor cu care se confruntă astfel de zone rurale.„Agenda 2000” propune ca: Obv. de ajutor financiar limitat.1.5.6 să devină obiectivul 1 „Regiuni subdezvoltate”. acestea depind de nivelul creşterii economice.2.-Garanţia cum ar fi cele agroambientale.A.E.8 miliarde ECU tolalizând aproximativ 20 miliarde pentru perioada 2000-2006. forestiere si de prepensionare. Alte măsuri vor fi finantate de către F. Initiativele comunitare se nasc pe baza propunerilor Comisiei Europene şi sunt destinate a rezolva probleme de mare interes pentru U.E. Dotarea globala pentru această perioadă va atinge circa 275 miliarde ECU (la nivelul preturilor din 1997) repartizaţi astfel: . şi obv. şi obv. cu o continuă 59 . Acestea absorb anual circa 2. Obv.20 miliarde ECU pentru Fondul de Coeziune.210 miliarde ECU pentru acţiuni finanţate de la Fondurile Structutale în U. Obv. .G.O. 15 din care 2/3 (circa 140 miliarde) destinate regiunilor ce se încadrează în obiectivul 1 si restul (70 miliarde) celor ce aparţin altor obiective (2 si 3).45 miliarde ECU pentru noile ţări aderente la UE. Actualmente acestea reprezintă circa 9% din dotarea financiară a Fondurilor Structurale. Restul zonelor care nu se încadrează în aceste obiective vor beneficia. Circa 14 miliarde ECU sunt prevăzute pentru diverse măsuri în zonele rurale sau măsuri în domeniul pescuitului. In diverse cazuri este vorba de initiative inovative cum este cazul LEADER.

agroturismul conslituie modul cel mai eficient de rezolvare. U. ● politici în domeniul resurselor umane. Nivelul maxim global al resurselor proprii va fi mentinut la 1.crestere a duratelor şi costurilor administrative datorită dificultăţii iniţiale a organizării. iar sumele prevăzute pentru plăţi vor creşte la 89. vizând stimularea promovării stabilitătii şi a echilibrului teritoriului.27 % din Produsul Naţional Brut (PNL). în special în ce priveşte cadrul financiar pentru perioada 20002006. Indiferent despre care din cele trei teme prioritare ale U. 60 .13 % la 0. a iniţierii şi punerii în mişcare. Aceste noi prevederi se repercutează în diferite rubrici financiare şi în politica agricolă comună. vorbim.60 şi respectiv la 89.66 miliarde euro în 2006. îşi propune reducerea numărului de acţiuni concentrându-se pe trei teme prioritare şi anume: ● cooperare transfrontalieră. care împreună cu acţiunile structurale continuă să reprezinte procentual cele mai mari cheltuieli. Agroturismul.03 miliarde euro în 2000 la 90. realizând o stabilitate a populaţiei şi un echilibru al teritoriului.E. conservând în acelaşi timp valorile şi tradiţiile spaţiului rural în care se află exploataţiile agricole care desfaşoara activităţi agroturistice. În urma întrunirii sefilor de stat şi de guvern din ţările membre ale Uniunii Europene în 20 aprilie 1999 la Berlin s-au facut unele rectificări privind Agenda 2000. Bugetul va fi redus de la 9% la 5% din Fondurile Structurale. ceea ce de fapt reprezintă o descreştere procentuală faţă de PNB (PNL) de la 1. sumele totale prevăzute a se aloca se vor reduce de la 92.97 %. transnaţională si interregională. De asemenea prin veniturile obţinute duce la dezvoltarea exploataţiei agricole şi implicit a zonelor rurale. ţinând seama de perspectiva lărgirii Uniunii Europene.E. ● dezvoltarea rurală. prin locurile de muncă pe care le creează duce la menţinerea populaţiei în cadrul comunităţii rurale locale.62 miliarde euro.

7 % din total). Acest fond a fost constituit în 1994 pentru a proteja U. aplicarea unor tehnologii care să respecte mediul înconjurător. iar procentul reţinut statelor membre peste încasări ca resurse proprii tradiţionale (taxe etc.5 miliarde primesc 61 .75 % în 2002 şi 0. 195 miliarde euro sunt atribuiţi Fondurilor Structurale si 18 miliarde Fondului de Coeziune. afirmarea rolului U. modernizarea administraţiei comunitare. Regiunile încadrate în Obiectivul 1 primesc 135.5 % în 2004.9 miliarde (69. Consiliul European a decis să introducă o serie de măsuri destinate (între altele) să îmbunătăţească soldul bilanţului statelor membre: procentul maxim din taxa pe valoare adăugată va fi treptat diminuat de la 1 % în 1999 la 0. 2.) a fost prevăzut să treacă de la 10 % la 25 % în 2001.6 miliarde pe an) la care se adaugă 14 miliarde euro pentru dezvoltare rurală. 40.La această întrunire şi în acest nou cadru financiar s-au conturat trei priorităţi ale Uniunii Europene: 1.22. 3. Dotarea financiară constituită potrivit „Agendei 2000” permite U. pentru aceeaşi perioadă. împotriva eventualelor dezechilibre în cazul nerambursării împrumuturilor acoperite de garanţia comunitară. intreprinderi mici şi mijlocii). În ce privesc Fondurile Structurale sunt prevăzute 213 miliarde euro. cercetare şi inovare.În noile reglementări se prevede o diminuare a sumelor destinate bugetului pentru garanţii şi împrumutări. Modificările privind reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada 2000-2006 sunt: atribuirea a 310 miliarde euro pentru această perioadă (cca. să facă faţă primcipalelor provocari imediate (reforma propriei politici şi integrarea de noi membri) în contextul unui cadru financiar riguros.E. pe scena internaţională. Din această sumă. Noi modificări apar în ce priveşte Fondul de Garanţie pentru acţiuni externe. instruire şi formare. faţă de 240 miliarde considerate a fi necesare pentru stabilizare.E.E. dezvoltarea politicii interne (intră aici relaţii transeuropene.

5. 8.Viaţa la ţară este esenţială pentru agricultură.E. Păstrarea diversităţii vieţii la ţară (a peisajului rural) în Europa şi încurajarea serviciilor furnizate de o agricultură multifuncţională au o importanţă crescândă. care a avut loc la Salzburg în noiembrie 2003 consideră că următoarele principii trebuie sa ghideze viitorul politicii de dezvoltare rurala: 1. 6.) şi implicit turismul rural şi agroturismul. care pot acoperi maxim 18 % din populaţia UE. Competitivitatea în sectorul productiv trebuie să fie cheia. datorită diversitţăii potenţialului agricol în diferite zone rurale.E. influenţează dezvoltarea rurala în ansamblul său (fiind unul dintre obiectivele U. iar activitatea agricolă este esenţială pentru viaţa la ţară. 4. 2.acţiunile încadrate în Obiectivul 2 (11. Sunt prevăzute clauze specifice temporare pentru zonele iesite de sub incidenţa obiectivelor. Politica de dezvoltare rurală trebuie să servească nevoilor întregii societăţi din zonele rurale şi să contribuie la coeziune.E. 7. 3. rezultatelor. O simplificare semnificativă a politicii de dezvoltare rurală a U. în rândul fermierilor si a altor actori rurali.întrucât zonele în care se dezvoltă activitaţile de agroturism se 62 . si 24.05 miliarde sunt destinate Obiectivului 3. Existenţa vieţii la ţară nu priveşte doar societatea rurala. Aceste prevederi la nivel de U. Mai multă responsabilitate trebuie să revină programelor de parteneriat în definirea şi distribuirea unei strategii cuprinzătoare bazată pe claritatea definirii obiectivelor şi efectelor. Politica de dezvoltare rurală trebuie implementată ca un parteneriat între organizaţiile publice şi private şi societatea civilă.5 % din total). ci societatea în ansamblul său. este atât necesară cât şi urgentă. Cea de-a doua Conferinţă Europeană de Dezvoltare Rurală. Politica de dezvoltare rurală trebuie aplicată în toate zonele rurale ale Uniunii Europene lărgite.

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economică a zonelor rurale UE cofinantand maxim 50%. În aceste condiţii U. Viitoarea politică de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 se axeză în principal pe trei domenii (axe): a.pentru a putea face faţă provocărilor secolului 21. în urma lărgirii U. Strategiile naţionale de dezvoltare rurală au la bază cele sase orientări strategice comunitare. trebuie să facă delimitări clare în ce priveşte activitatea agroturistică. b. care constituie modul de soluţionare a multor probleme cu care se confruntă diverse zone rurale.E. preţuri 2004.E. protecţia mediului şi întreţinerea peisajului (gestiunea teritoriului). privind dezvoltarea rurală. dezvoltarea rurală are un rol tot mai important în sprijinirea zonelor rurale. Principala tendinţă care se conturează la sfârşitul anului 2006. În 5 lulie 2005 la Bruxelles Comisia Europeană a adoptat principalele linii strategice ale U..ar fi ca acele regiuni care se încadrează în Obiectivul 1 şi cele în care nivelul somajului este ridicat vor beneficia în continuare de transferuri financiare mai mari. c.75 miliarde euro.UE cofinanţând maxim 50%. Data limită pentru adoptarea orientărilor strategice ale UE este toamna anului 2005. Resursele disponibile pentru perioada 2007-2013 vor fi de 88.UE cofinantand maxim 55%.încadrează în unul din cele trei obiective ale „Agendei 2000”. atât din punct de vedere a 63 . ele fiind împărţite diferit pe ani (11759 milioane EUR în 2007 şi cresc uşor pană la 13205 milioane EUR în 2013).Dupa reforma PAC. ameliorarea competitivităţii dintre agricultură şi silvicultură. A patra axă se bazează pe experienţa programului LEADER. iar statele membre pot să-şi definitiveze programele detaliate şi planurile naţionale strategice în cursul primului semestru al anului 2006.E.

au început să exercite o atracţie pentru un număr din ce în ce mai mare de orăşeni. 5 Buciuman E. în alte localităţi şi chiar în ţări îndepărtete. etc. şi în special cele situate în zona de munte. vizitele. că sfârsitul secolului trecut ar putea reprezenta perioada în care satele.2. op.. Motivul ar putea fi marea înclinaţie a nordicilor spre contactul cu natura sau puternică legatură ce există între dezvoltarea industrială. op.individualizării sale ca activitate specifică exploataţiilor agricole. Turismul rural este deja mult dezvoltat în Europa. au luat cunoştinţă de aventurile unei tinere britanice care a descoperit în Alpii elveţieni o lume mirifică a vacilor care pasc pe păşuni bogate în iarbă. pe baza literaturii de specialitate şi a analizei evoluţiei faptelor.53.53. De pildă elveţienii sustin că în Alpi turismul rural ar data din 18426 când englezii. mai ales în ţările din nordul Alpilor unde acest fenomen s-a extins mai repede şi mai intens faţă de ţările mediteraneene. au fost determinate de sărbători traditionale legate de activitatea agricolă (schimbarea anotimpurilor.cit.. nedee. Unii autori5 afirmă. p.) şi de motivaţii religioase (hramuri bisericeşti. urbanizare şi „nevoia de verde”. cât şi din punct de vedere a sprijinului financiar de care beneficiază. Înainte de a fi conturate ca o activitate economică de sine stătătoare. Experienţa agroturistică în ţările europene şi reglementarile legislative Fiecare obicei îşi are propria istorie. întoarcerea vitelor de la văratul alpin etc. Buciuman E.cit. 3. 6 64 . la fel şi turismul rural şi agroturismul. pelerinaje la locuri considerate sfinte sau făcătoare de minuni). p. călătoriile.

Dintre variatele forme de ospitalitate agroturistică.).în sunetele torentelor de apa din munti şi au venit în număr mare să vadă şi să trăiască alături de oamenii care le pot oferi condiţii atât de atractive. Încercăm să prezentăm câteva aspecte legate de reglementările şi facilitătile de care beneficiază această activitate în diferite ţări. aceea de găzduire a oaspeţilor în încăperi din gospodăria agricolă este predominantă în Europa Centrală în timp ce în Europa de Nord predomină campingul în exploataţiile agricole.E.R. Cele mai multe reglementări privesc în ansamblu turismul în mediul rural şi mai putin se face referire directă la agroturism. Agroturismul este tratat ca factor de dezvoltare rurală şi beneficiază de facilităţi stabilite în vederea sprijinirii dezvoltării rurale. În această ţară funcţionează numeroase organizaţii turistice rurale nonguvernamentale care începând cu 1970 s-au constituit într-o asociaţie generală „Tourisme en espace rural ”(T. Reglementările privind agroturismul diferă mult de la o ţară la alta. Ea reprezintă ţara care în trecut a dedicat mari eforturi valorificării resurselor turistice din asezările rurale direcţionând spre o promovare globală a mediului rural prin iniţiative de ospitalitate foarte diferenţiate între ele şi numai în parte comparabile cu conceptul Italian de agroturism. Asociaţia avea în evidenţa sa peste 4000 de sate turistice. Scopul constituirii acestei asociaţii a fost „unirea eforturilor şi punerea în comun a potenţialului de cazare şi alte mijloace de care 65 . Întrucât agroturismul este o forma aparte de turism rural şi în multe ţări cele două forme se tratează global este necesară prezentarea caracteristicilor naţionale ale ambelor forme de turism. Între ţările care sunt angajate în valorificarea turistică a mediului rural se remarcă FRANŢA. Excepţie în acest sens face Italia care are o lege naţională expresă privind agroturismul şi de asemenea multe legi regionale.

foste scoli sau alte localuri publice... St. A. §.adaposturi familiale care se prezintă sub formă de bungalow-uri sau pavilioane mari oferind spre închiriere apartamente de la 1 la 5 camere.adăposturi rurale particulare sau individuale ce aparţin producătorilor agricoli şi meseriaşilor din mediul rural. cit. ş.op. .Ge. şi anume: îmbunătăţirea promovării turismului rural şi asigurarea unei rentabilităţi crescânde a echipamentelor turistice”7. p. St. scolar şi din 1967 clasificate cu grijă pentru a indica oaspeţilor categoria de confort şi preţurile disponibile. ecologic.adaposturi comunale amenajate .. Referindu-se la formele de turismul rural din Franţa Ştefan Mitrache9 deosebeşte urmatoarele forme de găzduire utilizate pentru turism rural şi agroturism: 7 Mitrache.R. Aceste adăposturi au apărut in 1955 şi sunt locuinţe mobilate în mediul rural orientate mai ales spre un turism de tip familial. 46 8 9 66 . p. tit..dispune fiecare asociaţie în parte pentru a acţiona unitar în vederea atingerii a două obiective majore. preţul şi calitatea primirii.a. op. .. Un „gîte” este o casă de vacanţa în mediul rural construită sau amenajată după criteriile unei „Carte de Calitate” şi oferă garanţii privind echipamentul.S. op. Aceste adăposturi se prezintă sub forma urmatoarelor trei categorii8: .SA. Informaţii mai detaliate privind turismul rural (incluzând diversele sale forme de manifestare) în Franţa există doar în legatură cu organizarea şi funcţionarea aşa ziselor „adaposturi rurale” (les gîtes ruraux) care apar în literatura de specialitate şi sub denumirea „les Gîtes de France”. Mitrache.a.37.

. minimum 2 şi maximum 11 copii). Dacă sunt mai mult de 10 tineri. ceea ce permite micilor vizitatori să guste şi să aprecieze bucătăria locală. a cicliştilor sau călăreţilor. Sunt echipate cel puţin cu o chiuvetă şi uneori cu duş şi WC propriu. Se asigură cazare şi mic dejun. . . minimum 12 şi maximum 35 copii (incluzând şi copiii familiei gazdei de vârstă identică) într-o familie agreabilă.Pensiunile Asigură masa şi primirea turistilor într-un cadru familial. Sunt limitate la 5 camere pe familie. fiecare având specialităţile sale.„Gîtes” pentru copii În timpul vacanţelor scolare unele familii de ţărani primesc grupuri de copii (între 4 si 13 ani. Dacă sunt mai mult de 6 copii. Închirierea se face cu ziua şi se pot primi grupuri de maximum 18 persoane.„Gîtes” de etapa (tranzit) Este destinat primirii drumeţilor în tranzit. . Specialităţile casei se bazează pe produsele de la fermă.„Gîtes” pentru adolescenţi Este o formulă de primire special amenajată pentru primirea copiilor între 11 şi 16 ani. familia fermierului este ajutată de un animator. Masa se serveşte în familie.Ferma-han Oferă degustarea unor produse de gastronomie tradiţională.Camping la fermă Este o formulă care pune la dispoziţia celor ce practică campingul un teren echipat cu o sursă de apă potabilă şi un grup sanitar. . Suprafaţa minimă 67 . familia fermierilor va fi ajutată de un animator.Camera de oaspeţi. . celelalte mese fiind lăsate la alegerea turistului. într-o atmosferă de calm si destindere..

5 %. Există apoi chiar „gîtes”de pescuit. Aceste forme de turism rural. capacitatea pentru servirea mesei nu poate depăşi capacitatea de cazare. Un studiu efectuat în regiunea Savoia Superioară a stabilit urmatoarea structură a turiştilor care practică diverse forme de turism rural din punctul de vedere al categoriilor socio-profesionale cărora le aparţin: . functionari etc.5 %. 68 . În Franţa agrocampingul este foarte răspândit şi se poate impărţi în două categorii principale: . sunt preferate îndeosebi de familişti. Încă la sfârşitul anilor '80 erau în Franţa 20000 de exploataţii agricole care ofereau turiştilor francezi şi straini produse turistice completându-şi activitatea lor traditională. „Chambres d'hote” sunt de fapt camere mobilate destinate mai ales turiştilor aflaţi în tranzit.Tarifele practicate variază în funcţie de sezon. de odihnă. care oferă sejururi în combinaţie cu vacanţe de călărie.familii de condiţie mijlocie .campingul clasic cu maximum 6 locuri şi pentru a căror amenajare este suficientă o simplă autorizatie comunala (locală).muncitori. . dezvoltate în Franţa. Aceste zone sunt organizate dupa normele generale ale campingului.pentru fiecare instalare este de 300 m2 şi capacitatea de primire este limitată la 6 instalari şi 20 persoane. confort şi zona geografică.cadre medii. Indiferent de forma de găzduire.camping în zone particulare echipate. Bucătăria este simplă şi se folosesc mai ales produse din gospodăria proprie. Nu pot exista mai mult de 5 camere în grija unui gestionar. pentru care este necesară autorizaţia prefecturii.familii de condiţie modestă . Diversitatea tarifelor atrage turişti din toate categoriile socioprofesionale. 35. . Din 1972 au fost recunoscute oficial „gîes equestres” şi „popasurile ecvestre “. corpul didactic etc. reprezentau 51..

În acest scop există trei tipuri de credite: .. Acestă formă specifică de turism rural este susţinută fie la nivel organizatoric fie legislativ datorită faptului că în prezent este profund înradăcinată convingerea că agricultura singură. St. ingineri etc. în mare parte.. Datorită încurajării. conducători de întreprinderi. numărul adăposturilor şi a paturilor a crescut în fiecare an. aşezările rurale.000 în 1990 la 2.credite speciale de amenajare a satelor.liber-profesionişti. În primul caz este vorba de exploataţii agricole echipate pentru activităţi de cazare şi masă.5 milioane în 199410.hoteliere. care trebuie să fie complementare cu activitatea agricolă. în special prin acordarea de credite proprietarilor cu o dobândă între 3 % şi 5 % pe termen lung. aducându-le un venit suplimentar. Se pot atribui subvenţii departamentale sau regionale pentru crearea de spaţii de cazare rurale. p. cit.agricole. ş.. . op.de care se bucură în Franţa. 13 %. 38 69 . Agroturismul adevărat este acela desfăşurat în fermele-han şi gospodăriile ecvestre.. care în lipsă de alternative se văd constrânşi să abandoneze terenurile agricole. iar în cel de-al doilea caz se oferă în plus şi posibilitatea de practicare a activităţilor sportive ecvestre. fapt ce a determinat creşterea numărului înoptărilor de la 800. acest fapt ducând la grave repercusiuni asupra întregului teritoriu şi asupra echilibrului social. Statul francez încurajează pe toate căile posibile expansiunea spaţiilor de cazare rurale. până la 15 ani.familii de condiţie superioară . . nu este capabilă să satisfacă exigenţele operatorilor agricoli.diferite de la un departament la altul. În Franţa agroturismul favorizează pluriactivitatea şi poate contribui la susţinerea micilor exploataţii agricole.a.. în funcţie de 10 Mitrache.

Promovarea se face de către structuri create la fiecare nivel de organizare. .C.situarea spaţiilor de cazare şi amenajările exterioare. Deschiderea unui „gîte” trebuie declarată la primărie. La nivel comunal s-a înfiinţat „Grupul Agricol de Exploatare în Comun”(G. . urmărirea şi uneori rezervarea de locuri. în acest caz el va rambursa câte o zecime din subvenţie pentru fiecare an de neînchiriere. Un proprietar poate decide în timpul primirilor în cei 10 ani să nu mai închirieze spaţiul. Fiecărui „gîte” îi corespunde însă o carte şi un certificat de calitate.A.) care permite exploatarea şi promovarea unor „gîte” sau a unor hanuri ţărăneşti.E. La nivel departamental şi regional există o multitudine de organisme care dispun de grupe de studiu pentru promovarea şi dezvoltarea diverselor forme de turism rural. Băncile acordă şi ele împrumuturi pe termen mediu pentru amenajarea de „gîtes” rural şi se limitează la maxim 80% din cheltuielile necesare. în general. O grilă de clasificare reuneşte circa 100 de criterii printre care: . organizată la nivel departamental asigurandu-se clasificarea.împrumuturi cu dobânzi avantajoase). Cazarea la sate este. Toate acţiunile promoţionale sunt precedate de studii amănunţite asupra situaţiei actuale a pieţei. Capacităţile de cazare din mediul rural nu constituie obiectul unei reglementări naţionale în ce priveşte clasificarea lor. Oferta este grupată în funcţie de tipologia gospodăriei şi prezentată separat pe gospodăriile care au aderat la Centrala Departamentală de Rezerve a 70 .mobilare si echipament. Beneficiarul subvenţiei trebuie să ofere „gîte“-ul său spre închiriere pentru cel puţin trei luni pe an timp de 10 ani. Finanţarea acestor studii se face apelându-se şi la ajutoare din partea statului (subvenţii.conceperea spaţiului.posibilităţile financiare ale acestuia.

Logis de France reprezintă cea mai mare parte din adăposturile rurale franceze.. Fiecare adapost rural din lanţ este supus unui control complet la fiecare 5 ani şi poate duce la urcarea sau coborârea acestuia în clasamentul intern. 11 Bran. naţionale. a morii modeste etc. . „Logis de France “. . Unul dintre aceste lanţuri este „ Logis de France “ şi are 4500 de aderenţi amplasaţi astfel: . a conacului.35 % în comunele cu mai puţin de 1000 locuitori. . „Hotel et Chateaux “. 1997.30 % în comunele cu 1000 . 50. „Cleconfort “. Între acestea putem aminti: „Gîtes de France”. grila de clasament cuprinzând aproximativ 200 de criterii care fac obiectul unei actualizari periodice. se disting mai multe structuri profesionale asociative care se disting unele de altele prin criterii şi semnificaţii diferite. Tamara. În Franţa. op. Florina. Intervenţiile la nivel de organisme publice.Oficiului de Turism Departamental si cele care oferă turistilor închirierea directă.puterile publice reprezentate de Ministerul Turismului.15 % în comunele cu 3000 .. Este organizat prin asociaţii departamentale care editează un pliant departamental cu un tiraj global de circa 1. O altă particularitate constă în clasamentul intern care foloseşte în loc de stele semilune. Simon. „Vilages Vacances Famille “. un număr de lanţuri constituite pe baza imaginii promovate: aceea a casei vechi. D.5000 locuitori. Se observă deci. regionale şi departamentale pentru finanţarea sau promovarea activităţilor agroturistice şi cele de turism rural fac obiectul unei convenţii tipărite care relevă: . „Agriculture et Tourisme “. a castelului. p.20 % în comunele cu peste 5000 locuitori11. Marin.700. cit. 71 .3000 locuitori.000 de exemplare.

F. . Toate reglementările sunt menite să sprijine dezvoltarea agroturismului şi a turismului rural. 72 . Dezoltarea zonei montane prin agroturism. În legătură cu turismul rural în Austria au apărut încă din deceniul trecut două noţiuni „satul turistic de recreatie“ şi „staţiunea de odihnă“. Prin „sate turistice de recreaţie“.A.Federaţia Naţională „Logis de France”. 1993). REUR. Serviciile tehnice nr. Oficiul Regional pentru Europa. septembrie 1990 (traducere Carmen Gândac. la timpul respectiv. ghid pentru dezvoltarea intreprinderii agroturismului. elaborat în 198312. Pentru ca o localitate să fie recunoscută ca „sat turistic de recreaţie “ ea trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: 12 ***.. încercare dificilă de altfel din cauza problemelor legate de găsirea datelor statistice fiabile referitoare la această activitate. încearcă să facă un bilanţ al dezvoltării turismului rural în ţările europene în a doua jumatate a secolului al XX-lea. cea în care turismul rural a avut cel mai mare succes la marele public. Această convenţie angajează partenerii la dezvoltarea de acţiuni concrete în care initiativele sunt repartizate în funcţie de nivelul de competenţă al fiecaruia. în care turistul poate săşi petreacă concediul în izolare şi linişte şi în acelaşi timp să cunoască obiceiurile şi bogaţia folclorică a zonei.organismele bancare (Credit d'Equipment des Petites et Moyennes Entreprises). care a luat o amploare deosebită în Franţa. AUSTRIA Un „Raport” F.O. 14.O. CZMR. Potrivit acestui raport dintre toate ţările europene Austria era.A. Uniunea Comunală austriacă are în vedere aşezări săteşti cu caracter predominant ţărănesc.

obiceiuri etc. şi vor fi servite. poziţiei.în amenajarea restaurantelor din zonă se va pune accentul pe caracterul ţăranesc în ceea ce priveşte aspectul exterior. inclusiv spaţii de joacă pentru aceştia. inclusiv agroturismul s-au dezvoltat cu precădere în zona Tirolului.aşezarea să corespundă. dotărilor şi prin preţuri îl depăşesc. prezentarea de obiecte de artă populară. care din punct de vedere al aspectului. .asigurarea îngrijirii localităţii. a portului popular. . . . circumscrisă.arhitectura trebuie să se integreze în stilul tradiţional al ţinutului. prin numărul şi structura populaţiei. . amplasarea la o distanţă corespunzătoare de căile de comunicaţii mai frecventate. dar care prin numărul vizitatorilor. . caracterului unui sat.aceste tipuri de localităţi vor încuraja concediile familiale.. manifestări sportive locale. dintr-o localitate.lipsa totală a zgomotului. structurii si regulilor pentru păstrarea liniştii etc. Prezenţa populaţiei tinere şi dinamice în zonă a făcut posibilă şi necesară păstrarea şi diversificarea economiei montane 73 . . Prin conţinutul produsului turistic oferit şi prin caracteristicile unui astfel de sat de recreaţie forma de turism rural practicată este de fapt agroturismul. dar nu ca şi conservare a mediului rural şi a altor facilităţi (tradiţii. Ele reprezintă o treapta superioară ca şi confort. corespund caracteristicilor unui „sat turistic de recreaţie “.izolarea asezării. de preferinţă. ea ar putea fi numai o porţiune izolată. toate cad în sarcina organizaţiilor locale. .păstrarea datinilor. mâncăruri cu specific local.pentru cazarea vizitatorilor sunt de preferat unităţi modeste. „Staţiunile de odihnă“ sunt localităţi organizate pentru vizitatori.) în întelesul său complex. creând posibilităţi de cazare pentru familiile cu copii. Personalul de serviciu va purta costum naţional tradiţional. Diversele forme de turism rural.

a.tradiţionale.a.. 78 % în Galtur etc. Regiunile în care exploataţiile agricole pastorale deţin o pondere mare în economia regională au fost confruntate cu o problemă agricolă deosebit de gravă. răspândit în zonele colinare şi montane şi aduce importante venituri întregii economii agricole din aceste zone defavorizate. Datorită ataşamentului tirolezilor faţă de locurile natale şi tradiţiile lor procesul de emigrare definitivă spre orase.. Amploarea pe care a luat-o în ultimii ani „turismul la ferma“ (denumire sub care se practică agroturismul) în Tirol s-a datorat necesităţii găsirii unor venituri extra agricole pentru ţărani. ş. Proporţia exploataţiilor agricole care oferă găzduire este ridicată în zonele turistice foarte frecventate: 82 % în Tannheim. la începutul secolului nu a compromis echilibrul demografic al Tirolului. să reprezinte o treime din media naţională a veniturilor. comun zonelor rurale-montane. O particularitate a agroturismului austriac este limitarea la un număr redus de oaspeţi asupra cărora se concentrează o nevoie însemnată de forţa de muncă şi prelungirea sejurului turistic pentru îmbunatăţirea gradului de ocupare a structurilor de primire. în general. Şt. p. În Austria agroturismul este bine organizat. p. În Tirol o familie din două primeşte turişti la fermă şi au în medie 5. 14 74 . ş. În Tirol închirierea unei camere cu două paturi pentru turişti aduce un venit echivalent cu cel obţinut de la o vacă cu lapte şi este practicată de o treime din gospodariile zonei.. care la rândul său a făcut ca populaţia tânără să fie prezentă. În Tirol exploataţiile agricole au supravieţuit pentru că au fost regenerate de banii proveniţi. op. 13 Mitrache. Şt.9 paturi13.agroturism.14. deşi s-a dublat faţă de 1962. 56. din formele de turism rural practicat. cit. cit. S-a ajuns ca în 1972 venitul mediu al exploataţiilor agricole austriece. Mitrache. 56. op..

în Austria sunt prezente următoarele organizaţii: 1.editare de prospecte şi calendare ale manifestărilor săteşti şi adiţionale. un program de amenajare turistică. Organizaţii turistice săteşti (O. 2. .A. inclusiv agroturismul. 75 .) unul sau mai multe sate (dacă acestea sunt mai puţin populate sau frecventate).contractarea de împrumuturi pentru investiţii turistice la nivelul comunei. .elaborarea unui plan de credite pentru investiţii agrare. . 2) executarea gratuit a unor operaţiuni de sistematizare rurală.S. .S. La nivelul judeţului . în funcţie de profit.acţiuni promoţionale locale.intreţinerea drumurilor de promenadă. . .O.S.T. elaborează politica de amenajare globală a spaţiului.birou de informalţii şi rezervări de camere.Centre de Administrare a Organizaţiilor Turistce Săteşti (C. . 5) măsuri speciale de ajutorare a zonelor defavorizate. Pot funcţiona ca organizaţii publice dispunând de un buget alimentat de taxele de sejur plătite de turişti şi de contribuţiile obligatorii ale sătenilor.politica agricolă pentru satele montane trebuie să aibă în vedere: 1) reforma structurii funciare. 3) organizarea pieţelor agricole.T.împreună cu O.) Sarcini: .T.tutela financiară (contactarea băncilor pentru împrumuturi de amploare).prevederi privind unele exonerări de impozite pe veniturile din diversele forme de turism rural practicate în comunele montane.elaborarea unei “zone turistice “ permiţând fiecărei zone.În ce priveşte organizarea turismului rural. Acestea au ca sarcini urmatoarele: . 4) reduceri de preţuri la carburanţi. . .

R. La nivel provincial „Oficiul de Turism al Landului“ prelevă o „taxă pentru dezvoltarea turismului“15 din care se finanţează propaganda turistică pentru ansamblul zonei.. La nivel federal funcţioneaza „Oficiul pentru Promovarea Turismului Austriac“ care are ca scop intensificarea efortului publicitar pentru creşterea fluxurilor turistice Internaţionale. 67. Acestea sunt credite distribuite în cadrul Planului Mondial.P.. Şt. Reglementările privind promovarea turismului rural şi a agroturismului în Austria vizează mai multe niveluri. p.. (European Recovery Program). 66. ş. suprapunerii ajutoarelor centrale cu cele ale landurilor . cit. Pe plan local „Sindicatele de Iniţiative Săteşti“ utilizează pentru promovarea produsului turistic o parte importantă a bugetului. . St. Mitrache..op. iniţial fiind vorba de facilitarea reconstruirii ofertei de mijloace de cazare.iar limita superioară nu este prevăzută). pe cât posibil. care provine din taxele de sejur plătite de turişti şi din contribuţiile membrilor săi.op.a. p.. 76 . Proiectul care beneficiază de aceste credite trebuie să raspundă anumitor cerinte: .frânarea.a.6) controlul operaţiunilor funciare (pentru evitarea fărămiţării proprietăţii agricole).Cele mai importante măsuri de ajutorare a activităţii de turism ar fi16: Creditele E. cit. a proliferarării reşedinţelor secundare din comunele montane. Sistemul de asistenţă financiară este foarte rar datorită dispersarii organismelor.importanţa economică (se precizează suma minimă a creditului acordat. ş. 15 16 Mitrache. Pentru acţiuni de mai mare anvergură şi pentru realizarea unei eficienţe sporite se grupează mai multe sate utilizîndu-se fondurile pentru o temă comună.

Ele satisfac nevoile financiare ale colectivităţilor mai sărace. . rolul fondurilor fiind de a garanta băncilor împrumuturile acordate şi de a reduce dobânda plătită de întreprindere. dar şi dezvoltarea unor regiuni turistice.. Este vorba de subvenţionarea până la un anumit plafon a operaţiunilor privind ameliorarea calităţii stabilimentelor şi a structurii financiare a întreprinderilor. Creditele pentru intreprinderile mici şi mijlocii atribuite de Societatea Fondurilor de Garanţie. cauţiunile comunelor). Credite speciale pentru turism din Fondurile de Garanţii. Suma totală a creditului acordat este limitată.proviziile de capitaluri proprii (50 % pentru construirea unui nou spaţiu de cazare.garanţiile financiare (ipoteci.Creditele speciale pot atinge sume mai mari decât celelalte categorii de credite pentru o perioadă de maximum 15 ani. iar durata nu poate depăşi şapte ani şi jumătate. Obiectivul acestor credite este de a facilita finanţarea investiţiilor. Aceste fonduri garantează împrumuturi pentru investiţii turistice mai importante. 25-35 % pentru programe de modernizare). au permis oferirea de credite pe termen lung (până la 22 de ani) cu dobânda moderată (în medie 5 %). Creditele acordate de casele de economii şi băncile comerciale ale Landurilor.P.partea din capitalul propriu este de circa 25 % din totalul proiectului. Se aplică la proiecte precise vizând îmbunatăţirea calităţii mijloacelor de cazare. . Programul de bonificaţii la dobânzi realizat prin Ministeru Comerţului.rambursarea poate fi eşalonată pe 20 de ani.R.aportul de devize străine. . de aceea condiţiile sunt deosebit de avantajoase: . Fondurile E. Bonificaţii la dobânzi după legea privind ameliorarea structurilor artizanale. 77 .

. Modalitatea de control a activităţii şi pregătirea profesională a operatiilor sunt reglementate de legi regionale.bonificaţiile la dobânzi sunt acordate de Ministerul Comerţului. În materie agroturistică principalele reglementări sunt date de Lander. cit.. Garantarea împrumuturilor prin Fondul de Renovare şi Dezvoltare. nu mai mult de 10 paturi pe gospodarie. mese servile la ore prestabilite. Limite bine precizate diferenţiază agroturismul austriac de celelalte activităţi de receptie normale şi anume. Creditele trebuie să vizeze creşterea calităţii.iar ajutoarele financiare sunt alocate de stat. amenajarea de noi centre turistice.. E. Acest fenomen a 17 Buciuman. op. Acest organism poate garanta credite până la un milion de shilingi.nu sunt prevăzute limitele superioare ale sumelor acordate. ele au posibilitatea să se adreseze unui organism care fiinţează în fiecare Land. p. Garantarea împrumuturilor prin Societatea de Garanţii de Credite a Landului. spre deosebire de Franţa şi chiar Austria unde el este înglobat în turismul rural. cu meniu fix şi personal aparţinând gospodăriei agricole. Acest fond intervine pentru garantarea împrumuturilor de peste un milion de shilingi. rambursabile în maximum 10 ani. ameliorarea gradului de ocupare. 55 78 . Când exploataţiile ce practică agroturism au dificultăţi în prezentarea de garanţii financiare cerute în mod obişnuit. prelungirea sezonului turistic sau crearea unui al doilea sezon. GERMANIA În Germania (fosta RFG) agroturismul este bine conturat şi el s-a dezvoltat sub denumirea de „vacanţă la ferme ţărăneşti”17. Publicitatea ofertei agroturistice este încredinţată asociaţiilor de operatori ce se constituie la nivel districtual şi se unesc la nivel regional.

numai în regiunea Schwartzwald şi partea de nord a landului Messen peste 7500 paturi. În Germania se acordă o atenţie deosebită valorificării unei zone rurale unde există sate şi ferme ţărăneşti bine întreţinute..L.în acest scop au fost amenajate peste 2000 de locuinţe de vacanţă de diferite mărimi şi circa 10000 de camere single. Pe plan naţional s-a lansat acţiunea „Vacanţă la ferme ţărăneşti”. De asemenea au fost organizate începând cu anul 1980 posibilităţi convenabile de cazare şi masă. Organizatorii acestei forme specifice de turism . numai în patru comune din regiunea Schwartzwald şi în comunele învecinate care dispun de 1400 paturi. Astfel că.a. când familiile de agricultori încep să se gândească la surse suplimentare de venit..A. În urma acţiunii „Vacanţă la ferme ţărăneşti” au fost puse la dispoziţia turiştilor. iar numărul acestora creşte de la an la an. a editat o broşură cuprinzând peste 900 de adrese.G. venitul a crescut de peste 10 ori şi 22 % din venitul ţăranilor care au închiriat camere provine din agroturism (turismul practicat în ferme)18. În mod obişnuit proprietarii acestor ferme oferă cazare şi mic dejun.G. ş. In martie 1967 D. p.luat fiinţă şi s-a raspândit începând de la jumătatea anilor '60.L. Două mari organizaţii care reprezintă interesele agricultorilor „Societatea germană pentru agricultură” (D. op.) şi „Organizaţia pentru stimularea opiniei publice” (I. În aceste spaţii de cazare este facilitată venirea familiilor cu copii mici şi 18 Mitrache. vacanţa la fermă a devenit o importantă sursă de venit.agroturismul consideră că este necesară o strânsă legatură între gazde şi administraţia locală.M. duble sau cu mai multe paturi. 72 79 .) au început să colecteze adresele acelor ferme care s-au declarat dispuse să primească turişti. datorită circulaţiei turistice intense. cit. St. Statul acordă împrumuturi speciale acelor gospodării care oferă turiştilor locuinţe corespunzătoare.

cum ar fi riviera italiană şi cu alte forme de turism urban intern.supraevaluarea ofertei de către responsabilii de politică agricolă. Copiii beneficiază de reduceri de preţ. Criteriile pentru clasificarea caselor şi a apartamentelor de vacanţă au fost pentru prima dată stabilite în Martie 1994. Încă de la început agroturismul a trebuit să se confrunte cu două riscuri şi anume: .subevaluarea posibilităţilor din partea agricultorilor. 80 . Clasificarea caselor de vacanţă şi a apartamentelor de vacanţă se face după criteriile „Organizaţiei germane de turism”.cu câini. Pentru protejarea agroturismului în viitor se consideră a fi necesare investitii. la nivel regional se distribuie stimulente. apoi e posibilă o nouă evaluare. Casele respective au un confort diferenţiat. . rambursând o parte însemnată din cheltuielile familiilor cu trei sau mai mulţi copii care practică agroturism şi au venituri reduse. Gospodăriile care au un număr maxim de 8 locuri de cazare nu trebuie să posede nici un fei de autorizaţie. Activitatea agroturistică se remarcă în principal printr-o organizare particulară. el acordând împrumuturi speciale acelor gospodării care oferă turiştilor condiţii corespunzătoare. Exploataţia agricolă germană trebuie să fie în masură să înfrunte concurenţa cu zonele turistice de mare atracţie. Clasificarea caselor şi apartamentelor de vacanţă are o valabilitate de 3 ani. Clasificarea este facută pe 5 categorii de confort cu „stele-Simbol ”. în timp ce statul manifestă un interes insuficient. având în vedere exigenţele sporite în ce privesc dotările din camere şi cele recreative. De asemenea Landul stimulează cererea pentru agroturism. În Decembrie 2002 au fost prelucrate şi apoi în 16 lanuarie 2003 au fost promulgate de către organizaţia de turism german.

În Belgia agroturismul propriu zis în exploataţia agricolă este o activitate complementară foarte marginală. În ce priveşte agrocampingul este vorba de un camping organizat de către un administrator agricol pe un teren ce intră în gospodăria sa. dar cu toate acestea reprezintă o ocazie pentru a da agriculturii o imagine de ansamblu şi pentru a descoperi acest mediu atat de bogat. Activiatea de agroturism (sub denumirea de cameră de oaspeţi sau agrocamping) în exploataţia agricolă reprezintă pentru familia de agricultori posibilitatea de a veni în contact cu alte 19 A.S. Camera de oaspeţi este acea formă de turism rural care presupune găzduirea într-o cameră ce face parte din locuinţa personală a agricultorilor şi trebuie să aibă un dormitor şi servicii igienice. p..Ge. 2. care se suprapune cu noţiunea de turism rural. 53 81 .cameră de oaspeţi (pentru găzduire) în gospodărie incluzând şi masa. cit. 3. op.locuinţă în gospodăria agricolă.R. Literatura de specialitate vorbeşte de existenţa în Belgia a trei forme de „turism la ţară”19 1.agrocamping. întâlnită în majoritatea tărilor. o cameră de 9 m2. o bucătărie cu toate materialele necesare unei familii precum şi instalaţie igienico-sanitară.SA. Astfel de locuinţe trebuie să cuprindă cel puţin o cameră de 12 m2 mobilată. Locuinţa în gospodăria agricola este acea forma de găzduire ce presupune existenţa unui imobil mobilat şi cu intrare separată de cea a agricultorilor. Într-o gospodărie agricolă nu poate exista mai mult de un teren destinat agrocampingului. Evoluţia acestei activităţi este lentă.BELGIA În Belgia agroturismul este luat în considerare în cadrul noţiunii de „turism la tară”.

D.un ecuson trebuie asezat vizibil pe orice amplasament (institute).. 21 Bran. comparate cu alte state. . Tamara. Florina. Tamara. Veniturile mai ridicate ale exploataţiei agricole belgiene.denumirea de hotel se atribuie pentru o clădire cu minimum camere.1964 se menţionează ca „înlocuirea persoanei însărcinate cu gestiunea zilnică a „institutiei” necesită instiintare Comisariatului General al Turismului de catre exploatator. Din articolele din cuprins putm aminti20: . p. Modelul european. cit. . Marin. prin scrisoare recomandată în termen de 10 zile de la 20 Bran. hotelărie.mentalităţi şi alte culturi.. D.07. În Belgia legea din 29. 82 .47. Florina. . op. han si „gasthof” la fel ca şi motel. 15 camere pentru comune sau asezari cu mai mult < 10. cu prize de curent pentru maşina de ras electrică şi cu un dispozitiv de apel.47.fiecare cameră trebuie să fie înzestrată cu cel puţin o chiuvetă cu apă curentă (caldă şi rece)..000 locuitori. . Turism rural.1963 împreună cu adăugirile facute prin Decret Regal în 17. . determină nivelul de dezvoltare mai scăzut al acestei forme de turism rural.1964 şi 1974 reglementează statutul fermelor „turism la ţară”. Aceste reglementări constituie o bază în muncă cel care practică aceste forme de turism. p.fiecare cameră trebuie să fie identificată din exterior cu ajutorul unui nume de marcă sau marca particulară.modelul ecusonului variază în funcţie de instituţie. 1997. Simon. Simon. restaurantul sau sala de mese trebuie înzestrate cu mese care au garnituri de serveţele din material textile.pot fi folosite mai multe denumiri: hotel. Un alt aspect interesant în cadrul reglementărilor belgiene21 reprezintă definirea responsabilităţilor exploatatorului în articolul 14 din Decretul Regal din 17.dacă sunt servite mesele.02. . Marin. Edifura Economics Bucurejti.07.

Aceste ajutoare se acordă din 1967.. independent de orice taxă.suma maxima fiind de doua milioane franci belgieni. În aceste planuri. p. fiecare cu propriul minister de turism şi cu propria legislaţie turistică. G. Galloni. unde au fost precizate măsuri de promovare a agroturismului şi turismului rural. modernizări creării şi creşterii numărului imobilelor destinate găzduirii turistilor. deci şi agroturismul. Editura Edagricole. F. Într-o notă emisă de Comisariatul de Turism belgian se face menţiunea acordării unor prime în vederea promovării. comune cum ar fi: disponibilitatea locuinţei pentru închiriere minimum 3 luni pe an. 1988. Produsul agroturistic este oferit de iniţiativa individuală. În cursul ultimilor ani creditele bugetare alocate s-au triplat. nici la nivelul Sindicatelor de initiative”23. Bologna. Agrtturismo:problemi giuriditi e legislazione. În ce priveşte agroturismul putem remarca reglementări generale. Editura Edagricole. Primele măsuri de programare a agroturismului pot fi regăsite în al patrulea plan cincinal stabilit în 1988. încheierea unui contract pentru fiecare închiriere în care să fie stipulat dinainte preţul. De asemenea trebuie remarcată împarţirea Belgiei în două regiuni22: Flandra şi Vallonia. Aceste reglementari privesc în ansamblu turismul rural (sau turismul la ţară cum este denumit în Belgia). LUXEMBURG În Luxemburg „nu există o structură organizată care să direcţioneze oferta şi cererea de agroturism nici la nivelul Ministerului Turismului. Aceste reglementări au rolul de a prelungi sezonul turistic. 56. p.intrarea în funcţiune a noului girant şi un certificat prin care se garantează că respectivul nu atentează la bunele moravuri. 1992.. 23 83 . 64. M. Bologna. L'impresa agrituristica. prin locuinţe 22 Agnoli.

Cea mai importantă categorie disponibilă este reprezentată de terenurile purtătoare de apă. 84 . Acestea reprezintă o mică fâsie de teren de-a lungul cursului apei. Numai 2 % din zona disponibilă pentru camping este situată în cadrul exploatatiei agricole (fermei). de asemenea va rămâne o activitate sezonieră datorită condiţiilor climatice puţin propice. Importanţa acestei activităţi îmbracă două aspecte: 1) partea de agrocamping în toată zona este foarte mică. Activitatea agroturistică are un caracter complementar. În viitor agroturismul va rămane o sursă de venit complementară activităţii agricole. iar ca urmare a acestui fapt guvernul a renunţat la idee în 1987.000 ha. Pentru perioada 1995-2005 guvernul are ca scop crearea unui teren destinat sejurul sub formă de agrocampinguri pe o suprafaţă de 28. Executivul olandez a avut drept obiectiv pentru anii '80 de a face din zonele rurale nu numai zone productive ci şi un loc atractiv şi de recreere. Când se vorbeşte de agroturism în Olanda atenţia este îndreptată spre un obiectiv pe care guvernul vrea să-l atingă. Intervenţia din partea agricultorilor olandezi cu activităţi recreate este concentrată pe agrocamping. La acestea se adaugă densitatea mare a populaţiei care nu permite practicarea unui agroturism autentic. Datorită faptului că în Olanda terenul este exploatat intensiv organizaţiile agricole nu aprobă ideea. OLANDA La început utilizarea comuna a zonelor rurale a vizat utilizarea terenurilor agricole libere. pentru circulaţia persoanelor. Ministerul Agriculturii a decis ca alte activităţi extra agricole să se desfăsoare numai pe terenurile aprobate de guvernul naţional sau local.rurale se întelege case sau apartamente rurale situate în mediul rural în interiorul exploataţiei agricole.

datorită condiţiilor climatice. SPANIA Din 1967 este prezentă în Spania programa „Vacaciones en Casa de Labranza”. op.2) numai 2 % din agricultori oferă oportunităţi pentru această fomă de recreare.E. administrarea de mâncăruri şi băuturi din gospodăria agricolă precum şi organizarea de activităţi recreative. cit. subvenţiile fiind destinate ameliorării condiţiilor de viaţa ale agricultorilor prin dezvoltarea activităţilor complementare (agroturism. iar în 1977 32038 locuri în 19631 de camere şi 8312 locuinţe în 486 de localităţi rurale din 41 de provincii care practicau turismul rural. a subvenţionat în proporţie de 25 până la 50 % Agrotourismul Basque. Fenomenul are o amploare mai mare în Ţara Bascilor.. p.). Guvernul basc a publicat un decret prin care se permitea fermierilor să-şi completeze activităţile cu servicii turistice oferite 24 Buciuman. în 1967 existau 1152 paturi. Astfel U. Prin agroturism se întelege numai activitatea de primire şi ospitalitate exercitată de întreprinzători agricoli prin utilizarea proprie baze materiale în legătura şi în completarea activităţii agricole Dezvoltarea activităţii agroturistice nu presupune o deviere a activităţi agricole de bază sau a clădirilor.. dar numai trei provincii au reglementări privind agroturismul.56. Una din principalele cauze care au dus la această situaţie este limitarea în timp a perioadei favorabile agrocampingului. E. astfel. În activităţile agroturistice sunt cuprinse activitatea de ospitalitate sezonieră. 85 . În perioada anilor 70 se constată o creştere notabilă şi spontană a activităţilor de turism rural24. În Spania există 16 legi regionale privind turismul rural. artizanat etc.

Acest program a permis proprietarilor de case rurale să ofere servicii de găzduire în schimbul unei anumite sume de bani. . micul dejun şi alte servicii complamentare (accesul la bucătăria casei etc. adica aproximativ 30120 EUR (1 EUR = 166 pesetas). Totodată ei trebuiau să ofere şi mic dejun. cu sau fără mâncare. modificat de Decretul 210/1997. la un preţ corespunzător şi trebuie să întrunească următoarele condiţii: . dar nu pot depăşi 5 milioane de pesetas.egea care reglementează agroturismul în Ţara Bască este Decretul 128/1996. dispoziţiile variază de la o regiune la alta. PORTUGALIA 86 .asezări agroturistice” care prestează activităţi de găzduire.are cel puţin minimum de dotări. I. Comunităţele autonome au putere de legiferare în materie de dezvoitare turistică regională. Potrivit acestuia se pot crea .casa să fie în stil tradiţional şi să respecte stilul arhitectural al mediului rural.vizitatorilor.proprietarul casei lucrează preferabil în sectorul agricol. . iar cheltuielile efectuate trebuie să fie conforme cu proiectul aprobat şi licenţa de deschidere a asezământului.). Plata subvenţiilor se face în urma verificărilor efectuate de către organele abilitate. În funcţie de priorităţi. Subvenţiile care pot fi acordate de Guvernul Basc pot fi de maximum 40% din cheltuielile totale . cresterea animalelor şi forestier. trebuind să aibă cel puţin condiţii minime habituale (minim 2 camere si maxim 6). Legiferarea priveşte găzduirea rurală ca una din componentele dezvoltării turistice a zonelor rurale spaniole.. Serviciul minim oferit este găzduirea.

. Agroturismul este o formă de turism ce oferă locuinţa în clădirea principală sau în anexele unei gospodării agricole. agroturismul reprezintă nu numai integrare a venitului ci şi o nouă şi bogată resursă de contacte umane ce le permite ieşirea din izolarea de care suferă adesea. Turismul rural este o formă mai recentă şi constă în închirierea locuinţelor turistice cu caracter esenţial mente rustic. 68. 2. 3.Turismul aproape de agricultor. Prima formă de turism este cea mai răspândită şi constă în închirierea de camere în locuinţa agricultorului. dacă doresc. unde populaţia care lucrează în sectorul primar este numeroasă.Zone turistice de vânătoare. Turistii pot participa. G. În Portugalia. astfel acesta îmbracă patru forme25: 1.Agroturismul. GRECIA 25 Galloni. Zonele turistice de vânătoare au ca obiectiv exploatarea organizată a resurselor de vânat. 87 .Turismul rural. cit. p.În Portugalia agroturismul este bine delimitat în cadrul turismului în mediul rural.. 4. la activităţile agricole desfăsurate. Se remarcă faptul că în această ţară turismul rural nu include noţiunea de agroturism ci ambele sunt forme specifice de turism în mediul rural. op. agroturismul reprezintă o ocupaţie alternativă interesantă pentru întreprinzătorii agricoli.

a căror activitate principală este agricultura. aşa cum a fost descrisă. Aceasta înseamnă că este recunoscută importanţa factorului uman şi a activităţii productive a teritoriului pentru evitarea degradării mediului şi astfel necesitatea de a crea agricultorului condiţii care să-l determine să ramâna în mediul rural şi să practice în principal activităţi agricole. Se vorbeşte de absenţa unui organism central sau a unui comitet de coordonare. naţional. DANEMARCA 88 . în cadru gospodăriilor familiale cu scopul de a crea un venit suplimentar pentn familie. Există cazuri de reducere a activităţii agricole din cauza turismului astfel se explică intervenţiile pentru promovarea agroturismului la toate nivelurile (CEE. dar dezvoltarea turismului în Grecia începand cu anii '60. În această situatie intervin organizaţiile şi organismele din sectorul public cu diferite programe şi fiecare cu rolul său. Filosofia agroturismului. a transformat aceşti agricultori în întreprinzători ai micilor întreprinderi hoteliere. este încă în cautarea unei definiţii precise. A avut loc o abandonare a activităţilor agricole. regional şi local). datorită dezvoltării sale recente.Agroturismul în Grecia are o istorie recentă. Se poate spune că în Grecia prin agroturism se întelege o activitate ce se dezvolta în afara regiunilor urbane. iar mai recent se observă tendinta de considerare a acestui sector particular al ofertei turistice ca fiind înca un mijloc pentru controlarea mediului prin conservarea peisajului agrar şi prin valorificarea tradiţiilor locale. Agroturismul. Există forme de primire prin închirierea unor camere de către agricultori sau pescari. Primele studii asupra relaţiei dintre turism şi agricultură (Ager 1957 Pevetz 1966) se limitează la prezentarea agriculturii în mare parte ca indicator al transformării rurale în societate de servicii. caută înainte de toate complementaritatea venitului şi a folosinţei.

.Închirieri de apartamente unde turiştii gătesc singuri. piscină etc. cu populaţia şi cu obiceiurile rurale. .Închirieri de camere cu pensiune completă sau demipensiune. Multe gospodării ce practică agroturism sunt reunite în Uniunea Naţională de Agroturism care a luat fiinţă în 1988 la iniţiativa Agricultorilor Danezi. echitaţie. . Obiectivele principale ale acestei organizaţii sunt: .rezolvarea problemelor juridice comune. Cu trecerea timpului acest fenomen se concentrează în jurul a două forme principale: .extinderea cunoaşterii agroturismului în cadrul populaţiei rurale.Primele forme de agroturism în Danemarca se regăsesc în anii ’60.dezvoltarea ofertei pentru „turismul de mâine “. pentru că ideea de noi surse de venit a făcut din agroturism un sector interesant dând turiştilor posibilitatea de a avea noi experienţe venind în contact cu agricultorii. 2) colaborarea cu agenţii de călătorie şi cu operatorii turistici pentru a oferi turistilor pachete de servicii si pentru a cunoaşte mai bine publicul. Pentru anii ’90 trei obiective ale agroturismului danez erau de importanţă vitală: 1) atingerea unui nivel în dezvoltarea agroturismului care să poată concura cu turismul urban. dar până la a doua jumătate a anilor ’80 în această ţară nu se practică prea rnult agroturismul datorită faptului că un teritoriu dens populat şi cu un venit agricol mai degrabă ridicat nu avea nevoie de alte activităţi pentru crearea unui venit suplimentar şi pentru o mai bună utilizare a fortei de muncă. cu animalele şi natura. plimbare cu bicicleta. Pe langă aceste două forme de ospitalitate gospodăria oferă multe alte activităţi ca: pescuit. tenis. Această situaţie este neschimbată până la sfârşitul deceniului amintit. Uniunii 89 .

Mediul curat caracteristic Irlandei va fi punctul cel mai important pentru vânzarea acestui produs.propunerea de produse tradiţionale diverse.descoperirea instrumentelor alternative pentru crearea unor activităţi mai ample în zonele rurale. County Limerich) pentru promovare în Germania şi Franţa. chiar daca nu se menţionează expres noţiunea de agroturism. „cazare şi mic dejun” Pe baza acestor obiective au fost alese patru comunităţi (Count Kilkenny. astfel luând naştere agroturismul. Noua orientare vizează oferirea acelor servicii care fac parte din viaţa rurală cotidiană. având în vedere că majoritatea clienţilor provin din aceste ţări. . Până în acel moment turismul rural în Irlanda era în totalitate bazat pe conceptul „cazare si mic dejun”.Necesitatea dezvoltării turismului rural se regăseşte în anii ’70 într-un număr de obiective printre care: . în cadrul unui plan general destinat să facă faţă ritmului scontat de creştere a numarului de turişti pe termen scurt a fost lansat termenul de „turism diferit“. În cadrul acestuia s-a dezvoltat ulterior agroturismul. . Gospodăriile sunt pregătite să răspundă la această provocare prin intermediul oferirii unui produs de calitate. În Irlanda există multe gospodării agricole care oferă găzduire activităţi recreative celor care doresc să-şi petreacă vacanţa la ţară. La începutul anilor ’60. County Cork. Galway.3) promovarea agroturismului pentru a nu fi neglijat de potentialii clienţi din cauza dimensiunii sale mici. IRLANDA Problemele dezvoltării turismului rural irlandez sunt cu siguranţă importante pentru că este vorba de o regiune dezavantajată geografic. 90 . prin care de fapt era denumit turismul rural.creşterea veniturilor agricultorilor.

pentru fiecare categorie sunt detaliate serviciile oferite27.. La acestea se mai adaugă 548 de locuinţe clasate în categoria de „case rurale “ (care nu practicau nici o activitate agricolă). E. Simon. amplasamentul geografic şi natura imobilului.. p.. Bran. determină un clasament oficial pe 5 categorii: A*. Reglementările în vigoare difuzate prin Oficiul de Turism Irlandez şi editate de Ministerul Turismului. care să cuprindă servicii ce fac parte din viaţa rurala guvernul a introdus un regim de ajutoare în Western Developement Programme CE 1820. cit.În ghidul din 198226 se află o listă de aproape 500 de locuinţe de tip agricol care ofereau 2221 camere. Acest regim de ajutoare se aplică numai regiunilor defavorizate şi constau în furnizarea de sprijin financiar către agricultori pentru compensarea costurilor planurilor de instalare turistică rurală şi finanţarea extinderilor imbunătăţirilor planurilor de activitate pentru turismul rural cu toate formele sale specifice. Marin. În sprijinul dezvoltării unei oferte complexe. Aceste reglementari au menirea de a menţine un anumit standard de calitate în ce priveşte serviciile oferite. B. hanurilor şi hotelurilor rurale comportă trei clasamente diferite. D. B*. Tamara. Un ghid al conacelor. C. op. op. 52. p.. în funcţie de tipul imobilului. 55. cit. Florina. A. MAREA BRITANIE 26 Buciuman. 27 91 .

G. 28 Galloni. tit. Din această cauză o comisie a guvernului britanic a publicat în 1989 o serie de principii destinate dezvoltării turismului rural (verde) printre care se numără: a) dezvoltarea turistică a zonelor rurale trebuie să servească obiectivelor de conservare si recreere. 73. p... c) programarea. în această ţară s-a consacrat o opinie ce susţine ideea că prin turism numeroşii vizitatori distrug chiar resursele ce constituie mijloacele de petrecere a timpului liber29.C. Paris.D E. administrarea şi dezvoltarea de noi forme de turism rural (verde) trebuie să fie în armonie cu peisajul. În cazuri sigure grupuri financiare având sediul în zone urbane au cucerit mari zone rurale cu intenţia de a realiza iniţiative de recreere şi de turism. op. b) industria turistică trebuie să realizeze prin publicitate şi alte mijloace o mai bună întelegere şi un mai mare respect al publicului pentru zonele rurale şi mediul înconjurător. Cererea crescută de turism rural stimulează interesul străinilor pentru lumea rurala şi investirea în acest sector. 1980. d) cei care au beneficii din turismul rural trebuie să contribuie la conservarea acestor zone. Turismul rural reprezintă o zonă de creştere a cărui expansiune este încurajată de politica publică şi de investiţiile private. 29 92 . Agroturismul este o activitate bine înrădăcinată şi care a frânat mult abandonarea zonelor rurale datorită marilor crize ce au lovit sectorul primar încă din anii ’80 mulţi agricultori au avut iniţiative în domeniul agroturismului datorită beneficiilor suplimentare rezultate în urma cererii crescute de turism în zonele rurale. O. Cu trecerea timpului. L'impact du tourisme sur I'environnment..În această ţară în unele situaţii termenii de agroturism şi turism rural sunt consideraţi sinonimi28.

De asemenea numeroase sunt şi campingurile rurale. Fermele din Anglia oferă trei tipuri de găzduire: a) fermă de tip Bad & Breakfast ce include un dormitor. b) Unit Range. Marin.cazarea în camere situate în aceeaşi clădire cu agricultorul (farmhouse accomodation) sau cazarea în apartamente independente (self-catering units). op.Cazarea turiştilor se face în camerele din gospodărie care iniţial adăposteau lucrători agricoli. c) Bunk-house. Tamara. Florina. 25-45 dolari). Organizarea turismului în Marea Britanie divide geografic ţara în 12 regiuni. este cel mai modest tip de găzduire şi poate adaposti 8-15 persoane şi oferă şi încăperi pentru gătit. Acest tip de găzduire este destinat persoanelor mai puţin pretenţioase. În Anglia pentru a contura activitatea de turism rural şi agroturism se foloseşte termenul de turism la fermă. p 51. venituri suplimentare pentru fermieri şi păstrarea tradiţiei privind 30 Bran. un dormitor şi baie. combinând 3 objective: gazduire necostisitoare.. o baie şi mic dejun. Scotia şi Ţara Galilor având propria lor organizare regională30. prin care se întelege o afacere condusă de un fermier pentru divertismentul şi educarea clientilor. Singurul lanţ voluntar în hotelaria rurala este „Logis of Great Britain” care cuprinde 342 de imobile ce posedă o marcă aparută în 1992 în Ghidul hotelurilor Logis of Great Britain. Preţurile variază între 190 si 390 de lire sterline pe săptămană (cca. D. Aceasta poate fi situată în aceeaşi clădire cu agricultorul sau într-o clădire independentă. Tarifele sunt cuprinse între 15 şi 25 de lire sterline pe persoană pe noapte (cca. cu scopul de a promova produsele de la fermă şi implicit pentru a crea venituri suplimentare. care are o bucătărie mică. Simon. 323-633 dolari). Închirierea se poate face pe o saptămână sau pentru weekend-uri prelungite. În prezent recepţia turiştilor se realizează în două moduri: . cit. 93 .

unele au duşuri. politica naţională în acest domeniu prevede controale foarte severe privind orientarea stimulentelor către zonele mai sărace. duşuri. ELVETIA În Elveţia turismul rural se dezvoltă sub mai multe forme specifice. Apartamentele se vând persoanelor particulare. tradiţional al regiunii.modul în care sunt construite casele. de sate situate în zone în care nu există industrie şi localnicii doresc să-şi sporească veniturile lor cu câştiguri din turism. O altă formă specifică este reprezentată de „micile colonii de vacanţă” din imediata apropiere a centrelor turistice care pot fi o soluţie mai raţională decât construirea unor noi sate de vacanţă. administraţia având obligaţia să le gospodăreasca atunci când proprietarii nu-şi petrec timpui lor liber în satul respectiv.50-12 dolari). Transformarea constă în construirea unui cartier nou la vreo 200-300 m de sat cu respectarea stilului arhitectonic specific. De exemplu în acest scop conducerea administrativă a cantonului Tessin a elaborat un nou sistem de organizare a vacanţelor. Preţurile sunt cuprinse între 3.25 şi 7 lire sterline pe noapte pe persoană (cca. iar în ultimul timp se studiază şi se încurajează tendinţa de a transforma unele sate în „sate turistice”. Concomitent cu studierea posibilităţilor de dezvoltare şi modernizare a satelor-turistice existente se experimentează şi formele de exploatare raţionale a acestora. Din punct de vedere al nivelului de confort aceste adăposturi diferă de la caz la caz. În domeniul agroturismului nu există reglementări specifice. 5. Este vorba. fără modernizare. Pe baza unor „certificate de vacanţă” eliberate în condiţii speciale de plată (cumpărarea de acţiuni) şi clasificate pe categorii se poate deţini pe o perioadă de 10-20 ani sau pentru un timp nelimitat o vacanţă anuală de o săptămână în una din casele de vacanţă 94 . nu au electricitate . electricitate şi bucătării bine dotate. de obicei. iar altele sunt foarte rustice.

000 de sate turistice. În cele 200 de sate turistice cu activitate deosebită sunt peste 20. acesta „cumulare” a vacanţelor fiind posibilă în mod nelimitat.. St. Conditiile de cazare sunt destul de modeste. POLONIA În Polonia în cadrul turismului rural s-a dezvoltat cu precădere folosirea caselor din mediul rural pentru cazarea turiştilor. din care peste 200 au o activitate deosebită. aşa cum a fost el definit la începutul lucrării şi deci nu putem vorbi de agroturism. 95 . realizandu-se un grad de ocupare de 100 % în lunile de varf (iulie şi august) şi de 60-65 % în extrasezon. cit.p. În sat există restaurant şi alte unitaţi de servire a turiştilor. în Polonia există aproximativ 3. fără ca aceasta să constituie de fapt o manifestare a agroturismului. aceasta se face în serii. op. ş.a. În ce priveşte programarea vacanţelor.. Posesorii certificatelor pot să-şi aleagă în fiecare an o altă localitate pentru a-şi petrece vacanţa. majoritatea camerelor dispun de 4-5 paturi.dispersate pe teritoriul Elveţiei de sud şi în Graubunden. Acest tip de turism se încadrează în turismul rural. Dezvoltarea acestei forme de cazare complomentare se datorează faptului că baza materială de stat nu a putut satisface solicitările tot mai numeroase ale turiştilor. în patru perioade în mod eşalonat printr-un sistem de evidenţă foarte usor de urmărit. Certificatul este transmisibil.000 de locuri de cazare. Coeficientul de utilizare al acestora este foarte ridicat. 71. o gospodărie având în medie între 10 şi 20 de 31 Mitrache. Astfel. De exemplu la 25 km de Varşovia există satul Wiazovna cu o capacitate de circa 600 de locuri de închiriat. Casele de vacanţă sunt mobilate corespunzător şi dotate cu lenjerie şi obiecte de uz casnic31. În cazul în care sejurul se amană în anul următor proprietarul certificatului are dreptul la două săptămâni de vacanţă.

sejurul în sate turistice se poate asigura fie prin relaţii directe între turişti şi gazde. ai organelor sanitare şi ai locuitorilor satului..ai corpului didactic. p 74. . De activitatea turistică din sat răspunde un deputat comunal. reviste.popularizarea satelor turistice se face prin presa. ş. .pe plan local există Comitete de Iniţiativă alcătuite din reprezentanţi ai administraţiei. televiziune şi prin publicarea anuală a unei broşuri cu informaţii. radio. ele trebuind să îndeplinească unele criterii minime. . Această activitate nu este agroturism ci o anexă a turismului urban. Şt.paturi. . dupa care un corp de inspectori ai centrului se deplasează în localităţile rurale pentru stabilirea încadrării.. În ciuda condiţiilor modeste acest sat este solicitat de locuitorii Varsoviei şi în special de tineret.pentru scoaterea în evidenţă a satelor turistice există o emblemă convenţională. nefiind prezente nici cel putin pensiuni. 32 Mitrache.satele turistice sunt create din iniţiativa locală. . 96 . .satele turistice funcţionează pe baza unui act normativ emis de Departamentul pentru Turism.pentru a fi incluse în categoria satelor turistice la începutul anului Comitetele de Iniţlativă Locală înaintează Centrului de informaţii turistice din Varsovia cereri de înregistrare a satelor noi. .. fie prin intermediul Birourilor de Turism. cit.pentru stimularea activităţii turistice se organizează concursuri între sate pentru obtinerea titlului de sat model. Procedura de omologare şi valorificare a satelor turtistice în Polonia este în linii mari următoarea32: . op. iar în baza constatărilor făcute pe teren satele sunt înregistrate ca sate turistice. a. Activitatea practicată în aceste sate din Polonia este una cvasirurala.

Tendinţa de petrecere a vacanţei în „sate unicat” creşte continuu pe piaţa turistică internatională. Satele turistice sunt omologate de catre „Balkanturist” şi declarate ca atare prin Hotararea Guvernului. Aceste credite se pot utiliza pentru construcţii noi. acestea realizandu-se din bugetele locale şi contribuţia locuitorilor. obiceiuri. dornici să-şi petreacă în mediul rural o parte din concediul de odihna. cu posibilităţi mai modeste. cea veche şi mediul natural 97 . prin Cooperativele de Productie sau prin Casele de Economii.De asemenea mai sunt sprijiniţi prin unele degrevari de impozite asupra veniturilor realizate (este supus impozitării numai 40 % din venitul realizat din serviciile turistice). Oferta turistică în aceste „sate unicat” este subordonată ideii de a se forma o înfăţisare specifică rusticului din ţară respectivă prin sublinierea puternică a unor elemente etnografice (port. pentru renovări sau pentru îmbunatătirea dotării. Din fonduri centralizate de investiţii statul nu alocă sume pentru obiective în sate turistice. datini etc. în vederea dezvoltării gospodăriilor. sprijinind locuitorii care pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare. BULGARIA În Bulgaria nu putem vorbi de agroturism ci de un turism rustic.Clienţii acestora sunt cu prioritate turişti din paturile cu posibilităţi materiale mai mari şi reprezentanţi ai intelectualităţii. a carui promovare este încurajată de catre stat. prin acordarea de credite asigurate de Banca Agricolă.Statul polonez încurajează promovarea turismului rustic. Cei ce utilizează aceasta formă de cazare sunt în general turiştii obişnuiţi. Există în Bulgaria preocuparea de a transforma unele localităţi rurale în centre „unicat “ destinate în special turismului international. Concepţia arhitecturală este îndreptată spre atingerea unei armonii între construcţia nouă.). cu condiţia ca satul respectiv să fie înregistrat în lista satelor turistice.

Un astfel de „sat unicat” îl reprezintă în Bulgaria localitatea Sozop. cresterea veniturilor şi care. tipice pentru asezarea respectivă. Această activilate se vrea un turism prin excelenţă rural. cu suprafete intime. dar nu şi unul agro. la iniţiativa Confederaţiei Generala Agriculturii 98 . Astfel raportul între capacităţi a trecut de la 45-55 % în perioada 1960-1965 la 33-66 % în 1985 existând diferite categorii de găzduire în sectorul extra hotelier. asezarea trebuie să-şi păstreze individualitatea.care într-o serie de localităţi a fost în mod brutal şi ireparabil încalcată de cladirile uniforme cu multe etaje şi străzi întortocheate. supraaglomerate. iar perioada 1975 . ITALIA În Italia dezvoltarea agroturismului a fost favorizată de accentuarea tendinţei Internationale de reducere a recepţiei hoteliere şi de creştere a sectorului extra hotelier. Apariţia agroturismului Italian modern poate fi situată încă în jurul anului 1965. cu renaşterea unei vechi tradiţii.1985. Această perioadă poate fi împarţită în două faze: perioada 1965-1975. an în care se constituie. Păstrând atmosfera dimensiunilor mici. într-un cadru organic de planificare şi dezvoltare a teritoriului deosebeşte obiectivele secundare de realitatea teritoriala. care corespunde noii tendinţe a cererii turistice. deoarece abia mai târziu se observă nevoia existenţei unui model de dezvoltare turistică care să valorifice resursele ambientale loc sa le distruga. este faza în care apar diverse legi regionale în materie de agroturism şi încerceiri de definire a fenomenului şi de creare a unor norme de autorizare pentru dezvoltarea acestui gen de activităţi. fiind cosiderată faza de sensibilizare şi de experimentare. care să favorizeze iniţiativa locală. Se prevede înfiinţarea de mici ateliere pentru vechi meserii în care turistul va avea acces direct şi contact cu procesul de fabricate. arhaice. Nu toată capacitatea de recepţie extrahotelieră reprezintă agroturism.

mari capacitate primire şi respectând în acelaşi timp stilul arhitectonic existent precum şi peisajul si mediul. fondatoarea agroturismului Italian. Aşa se explică amploarea fenomenului agroturistic la numai cinci ani de la apariţia legii (tabel nr. Editors Patron. Agriturismo In Italia.deci a agroturismului. 2. prima în 1973. creat în 1980 de către Ministerul Agriculturii şi Pădurilor. care prin agroturism pot obţine un venit integral pentru a garanta permanenţa cultivatorilor în teritoriu. ca initiativa a Confederatiei Nationale a Cultivatorilor Direcţi (Coldiretti) şi doua în 1976 fiind opera Confederaţiei Italiene a Cultivatorilor. Giovanna. la care s-au adaugat în 1980 alte două asociaţii naţionale „Terranostra” şi „Turismo verde”. Ele sunt în măsură să stabilească contactul cu o foarte mare parte din agricultorii italieni putând exercita un rol foarte important în organizarea ofertei de ospitalitate şi în promovarea cererii de vacanţe în gospodăria agricolă33.2. B. constituite fiind. Bologna. Cele trei asociaţii unindu-se au constituit consortiul „Anagritur”. subliniază importanţa unei ample politici de sustinere a acelui turism rural realizat în clădiri agricole vechi. Strânsa colaborare între asociaţiile agroturistice şi administraţia publică a realizat prin intermediul Comitetului Consultativ pentru Agroturism. prin reparaţii şi renovări. legea naţională cadru apărută în 1985. p.1 33 Meneghel. care a reprezentat un moment important în dezvoltarea agroturismului. „Turismo verde ” se preocupă în special de strategii politice de mediu şi gestiune a teritoriului. prima organizaţie agroturistică natională „L'Agriturist”. „L'Agriturist”. 1991.1) Tabel nr.Italiene. „Terranostra” se remarcă prin atenţia sporită pe care o acordă micilor întreprinderi familiale cultivatoare. 32 99 .

200 13/14 100 .000.000 10 700.000 1.500 180 1.Ofertă agroturistică în Italia ANII Ofertă agroturistică Gospodării agroturistice Numar de paturi pe gospodărie medie ) Numar total de locuri Utilizare medie anuală (zile) Fluxul anual de turişti Durata medie a sejurului (zile) Persoane interesate-total Din care străini Gospodării cu sală pentru servirea mesei Gospodării cu teren pentru corturi Gospodării cu cai Cifra de afaceri anuală(miliarde lire) 1.600 1.000 10 700.900 (în 1990 6.500 1.800.800 13/14 1991 7.000 75 7.700 210 90.000 75 6.000 200.800 95.000 1.000 250.

Sursă:A.R.Ge.S.S.A.,”Fare agroturismo”,Ed.Vicenzo Ursini,Bogota,1995,p.112. Analizând datele din tabelul nr. 2.1 se observă în primul rând amploarea fenomenului agroturistic în Italia dar totodată numarul relativ redus al gospodăriilor care pe langă posibilităţi de cazare au posibilitatea de a oferi şi masă. Acestea reprezintă 26,4 % din totalul gospodăriilor agroturistice în 1990 şi respectiv 26,3 % în 1999 În anul 2000 numarul gospodăriilor agroturistice a ajuns la cca. 12.800, iar un sfert din cei 2,1 milioane de turişti înregistraţi în acest an au fost străini34. În teritoriu oferta agroturistică este inegal răspândită, astfel Italia de Nord concentrează 1578 exploataţii (gospodării) agroturistice. Aproximativ 3265 de gospodării agricole din totalul de 7200 în 1991 au caracter de adevărate „întreprinderi” agroturistice, caracterizate printr-o ofertă agroturistică complexă. Situaţia diferă de la o provincie la alta, conturându-se din acest punct de vedere patru zone: - Italia de Nord, Italia Centrală, Italia Meridională şi cea Insulară. Situaţia agroturismului pe regiuni şi pe principalele tipuri în 1991 este prezentată în tabelul nr. 2.2. Tabel nr. 2.2 Gospodăriile agroturistice şi principalele caracteristici ale acestora pe regiuni(1991)

34

xxx. Largo Consumo, nr. 1/2002, Roma, Italia, p. 129

101

Sursa A.R.Ge. S.S.A., Fare agroturismo,Editare Vicenzo Ursini,Bologna,
Gospodării Agroturistice REGIUNEA Val. abs. Valle d’Aosta Piemonte Liguria Lambardia Torento e Bolzano Veneto Friuli-VeneţiaGiulia Emilia-Romagna Italia de Nord Toscana Umbria Marche Lazio Italia Centrală Abruzzo Molise Campagna Puglia Basilicata Calabria Italia Meridională Sicilia Sardegna Italia Insulara Total Italia 67 174 1.578 610 215 214 74 1.113 99 41 49 94 53 36 382 100 92 192 3.265 4,25 11,03 100,00 54,81 19,32 19,23 6,65 100,00 25,92 1073 1283 2461 1387 1204 100,00 5208 4792 100,00 100,00 488 896 12.307 10.165 4.163 1.853 947 17.128 778 143 382 2.403 360 767 4.833 1.759 1.313 3.072 37.340 3,97 7,28 100,00 59,35 21,31 10,82 5,53 100,00 16,10 2,96 7,90 49,72 7,45 15,87 100,00 57,26 42,47 100,00 100,00 144 1.237 5.079 1.460 288 2.744 1.804 6.296 1.628 476 568 4.536 560 1.094 8.862 2.332 720 3.052 23.289 2,84 24,36 100,00 23,19 4,57 43,58 28,65 100,00 18,37 5,37 6,41 5,118 6,32 12,34 100,00 76,41 23,59 100,00 100,00 40 35 373 6 0 20 12 38 4 0 2 0 6 0 12 0 2 2 425 10,72 9,38 100,00 15,79 0,00 52,63 31,58 100,00 33,33 0,00 16,67 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 21 136 59 154 670 297 % 1,33 8,62 3,74 9,76 42,46 18,82 Val. abs. 127 860 315 828 7.690 1.103 % 1,03 6,99 2,56 6,73 62,48 8,96 Val. abs. 0 1.314 740 1.308 84 252 % 0,00 25,87 14,57 25,75 1,65 4,96 Locuri în gospodărie Locuri în camping Gospodării cu sală de mese Val. abs. 5 27 2 59 48 160 % 0,54 7,24 0,54 15,82 12,87 42,90

195,p. 115. Observăm că agroturismul este cel mai bine dezvoltat în Italia de Nord care deţine 48,33 % din asa zisele „întreprinderi agroturistice” (adică gospodării cu o ofertă agroturistică complexă) existente în întreaga Italie. Următoarea ca pondere este Italia Centrala care deţine 34,09 %, iar restul până la 100 % aparţine Italiei Meridionale-11,70% şi Italiei lnsulare-5,88 %. Dacă analizăm
102

numărul de locuri în gospodării observăm că Italia Centrală deţine locul întai, revenind în medie peste 15 locuri pe gospodărie şi deţinând 45,87 % din numarul total de locuri aflate în gospodării. În ce priveşte numărul locurilor în camping cel mai mare număr se înregistrează în Italia Meridională, care deţine 38,05 % din numărul total de locuri. În anul 2000 provincia în care agroturismul era cel mai bine dezvoltat este Toscana, care reprezintă 55,6 % din oferta naţională de agroturism35. Veniturile obţinute din agroturism au menirea de a completa veniturile reduse pe care le obţin exploataţiile agricole prin practicarea activităţilor agricole productive. Ele depind de durata medie de practicare a agroturismului în cursul anului şi de asemenea de zona geografică în care se află gospodăria agroturistică, de caracteristicile zonei. De menţionat este faptul că în calculul venitului anual nu se ţine seama de capitalul investit iniţial şi nici de remunerarea muncii celor care prestează diverse servicii. Investiţiile făcute sunt considerate ca fiind o investiţie răsplătită în exclusivitate prin reevaluarea patrimoniului imobiliar al exploataţiei, independent de succesul activităţii agroturistice. În ce priveşte forţa de muncă ea nu este considerată un cost, deoarece activitatea agroturistică este exercitată de familia agricultorului, în care oricum există persoane care au timp disponibil (nefolosit). Aceste aspecte sunt o particularitate a agroturismului Italian comparativ cu practica din alte state, unde forţa de muncă grevează costuilie şi se ţine seama de investiţiile iniţiale efectuate. Astfel s-a făcut o estimare a veniturilor posibile de obţinut pentru exploataţiile situate în trei zone diferite din Italia (tab. nr. .2.3-2.5). Tabel nr. 2.3 Venitul anual posibil din agroturism în gospodăriile agricole din zona muntoasă
35

xxx. Largo Consumo, nr. 1/2002, Roma, Italia, p. 129 103

Cazare în camere Prezenţe anuale pe un pat Preţ zilnic pe persoană Câştig anual pe un pat Venit annual pe un pat(37%) Venit annual la 10 locuri Masa (o masă + micdejun) Prezenţe annual pe un loc la masă Preţ mediu pe persoană Câştig mediu annual pe loc la masă Venit annual pe loc la masă (46%) Venit annual pe 10 locuri la masă Venit global* la 10 locuri

UM Zile lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene Zile lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene 135 12.000 1.620.000 599.400 5.994.000 135 15.000 2.025.000 931.500 9.315.000 15.309.000

*În calcul nu s-a ţinut seama remunerarea muncii prestate de cei care desfasoară activitate agroturistică . Sursa: G.B. Meneghel,Agrotirismo în Italia,Editore Patron,Bologna, 1991,p. 42. Table nr. 2.4 Venitul anual din agroturism în gospodăriile agricole din zona meridională de coastă

104

995.500 7.000 4.Cazare în apartamente Prezenţe anuale pe un pat Preţ zilnic pe persoană Câştig anual pe un pat Venit anual pe un pat(37%) Venit anual la 15 locuri Masa (o masă + micdejun) Prezenţe anual pe un loc la masă Preţ mediu pe persoană Câştig mediu annual pe loc la masă Venit net anual pe loc la masă (46%) Venit net anual pe 15 locuri la masă Venit global* la 15 locuri UM zile lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene zile lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene 75 12.762.757.000 12.000 333.000 75 15.000 1.000 900.500 105 .125.000 517.

106 .406.5 Venitul anual posibil din agroturism în gospodăriile agricole din apropierea oraşelor care prezintă interes turistic Cazare în apartamente Prezenţe anuale pe un pat Preţ zilnic pe persoană Câştig anual pe un pat Venit annual pe un pat(37%) Venit annual la 15 locuri Masa (o masă + micdejun) Prezenţe annual pe un loc la masă Preţ mediu pe persoană Câştig mediu annual pe loc la masă Venit annual pe loc la masă (46%) Venit annual pe 15 locuri la masă Venit global* la 15 locuri UM Zile lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene Zile lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene lire italiene 125 15.500.000 1.500 27.000 2. Sursa: G.000 697.875.B.*În calcul nu s-a ţinut seama remunerarea muncii prestate de cei care desfasoară activitate agroturistică .Editore Patron.250. Meneghel.500 17. 1991.150. 2.000 1. 42.250 125 20.p.750 10.250 *În calcul nu s-a ţinut seama remunerarea muncii prestate de cei care desfasoară activitate agroturistică .Bologna. Tabel nr.Agrotirismo în Italia.656.

la limitele activităţii agroturistice etc.B. 42. .Editore Patron. De asemenea este prevăzută în lege posibilitatea creşterii animalelor pentru divertisment.numeroase legi regionale.nr. Meneghel.p. Pe lângă definirea agroturismului. a desfăşurări de activităţi didactice şi culturale. Aşa cum am arătat.Bologna.p. 73036 privind activitatea agroturistică. posibilitatea participării la muncile agricole.Sursa: G. Din analiza datelor prezentate anterior se observă că venitul posibil de obţinut diferă în funcţie de zona geografică în care se situează gospodăria agricolă.Agrotirismo în Italia. legea cuprinde şi referiri la normele igienico-sanitare. această lege defineşte foarte precis activitatea agroturistică.o lege naţională care fixează cadrul general de desfăşurare a activităţii agroturistice.295/1985. fiecare regiune are propria lege în acest domeniu. datorită definirii şi reglementării clare a acestui tip de activitate turistică. putând considera Italia ca fiind tară de referinţă în domeniul agroturismului În Italia activitatea agroturistică este reglementată astfel: . care fixează anumite limite în ce priveşte activitatea agroturistică. pe lângă legea naţională cadru. 1991. Aşa cum am amintit. dar sprijină restaurarea vechilor clădiri rurale. Fenomenul agroturistic are în Italia o amploare deosebită comparativ cu restul ţărilor. Nu există în lege precizări privind vânzarea directă a produselor 36 În Gazzetta della Republica Italiana.9067-9070 107 . în care se stabilesc detalii specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a acestei activităţi În data de 5 decembrie 1985 a fost promulgată legea nr. Legea interzice construirea de noi spaţii pentru practicarea acestei activităţi. de caracteristicile cultural-artistice ale zonei şi nu în ultimul rând de numărul de prezenţe anuale.

copie după certificatul sanitar al persoanelor care exercită activitatea. dacă este necesar completată cu alte documente. 108 . . Cei care vor să desfăsoare activităţi agroturistice trebuie să se prezinte la primăria unde se află situat imobilul cu o cerere care conţine descrierea detaliată a activităţii pe care vrea să o desfăsoare. când produsele pot fi vândute . . Administraţiile comunale au fixat zile de târg. Înscrierea în aceste liste regionale este condiţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei comunale. . Nu pot fi inscrişi în lista persoanele care au fost condamnate pentru delicte în materie de igienă şi sănătate precum şi persoanele declararte delicvente. .certificat de înscriere în lista regională.limite dimensionale. Primele limite sunt impuse de caracterul sezonier al activităţii.limite temporale.avizul favorabil al autorităţii sanitare competente privind mediul în care se desfăsoară activitatea. Lista este întocmită de o comisie formată în baza unui decret al presedintelui comitetului regional. a perioadei când se poate exercita activitatea şi a tarifelor pe care intenţionează să le practice în cursul anului.copie după actul de concesionare a clădirii.obţinute. a clădirii şi a zonei în care se situează. pe langă cerere mai sunt necesare: . Activitatea agroturistică se organizează în baza unei autorizaţi comunale. a capacităţii de recepţie. De exemplu. Atât legea naţională cât şi legile regionale prevăd două tipuri de limite privind serviciile de ospitalitate rurală şi anume: .în gospodăriei. dar toate regiunile prevăd existenţa unei liste care să cuprindă toţi operatorii agroturistici. iar celelalte variază în funcţie de specificul regiunii. Fiecare regiune are propriile reglementări cuprinse într-o lege regională.

potrivit careia numai conducătorii de gospodării agricole sau fiii lor au posibilitatea să se înscrie pe listele regionale. Aşa este de exemplu componenţa comisiilor. De asemenea este susţinută realizarea programelor pilot prin iniţiative gospodăreşti. Promovarea ofertei agroturistice se face de către organizaţiile regionale în colaborare cu organizaţiile agroturistice locale. iar încălcarea normelor este de competenţa comisiilor. cum este cea de care ţine provincia Basilicata.Primarul se pronunţa asupra cererii în termen de 9 zile de le prezentarea ei. În unele regiuni. Ministerul de Turism împreună cu Ministerul Agriculturii si Pădurilor prevede diferite forme de publicitate şi difuzare a iniţiativelor regionale. dar aproape peste tot se observă prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor profesionale ai operatorilor agroturistici. cei interesaţi trebuie să prezinte la primarie o declaraţie conţinând tarifele pe care intenţionează să le practice în cursul anului. Legea naţională fixează doar în linii generale anumite aspecte legate de activitatea agroturistică. care variază de la o regiune la alta. majoritatea reprezentaţi la nivel regional sau naţional de regulă de trei reprezentanţi. se includ în comisii şi experti regionali. Pană la 31 iulie în fiecare an. Scurgerea termenului fără să se pronunţe asupra cererii face ca cererea să fie considerată acceptată. O disciplineă aparte este prevăzută de legea regională în cazul provinciei Molise. ele urmând a fi detaliate în legile regionale. care întocmesc listele regionale. urmând ca apoi să faca o descriere detaliată a activităţii ce intentionează să o dezvolte precum şi a propriei gospodării. În provincia Valle d'Aosta legea regională impune anumite condiţii privind practicarea agroturismului: 109 . În termen de 30 de zile de la primirea cererii sau de la scadenţa privind pronunţarea asupra ei. primarul trebuie să emită autorizaţia care-i dă dreptul solicitantului să desfăsoare activitate agroturistică.

4 locuri pentru rulote sau corturi asezate în 3 „pieţe” ( destinat campingului). 110 .E.maximum 12 corturi. În unele regiuni se prevede formarea de operatori agroturistici prin constituirea unui centru de formare profesională pentru agroturism.De asemenea sa reglenentat şi spaţiul pentru numărul de corturi ce diferă de la o regiune la alta astfel: Umbria .a) cel ce practică agroturism să fie rezident sau domiciliat în Valle d'Aosta.E. mai multe spaţii accesorii toate să fie gestionate de întreprinzătorul agricol şi familia sa. care diferă de la o provincie la alta. În zonele montane potrivit directivelor C. Emilia Romagna .Listele regionale sau chiar provinciale pot fi revizuite verificând existenţa celor prevăzute. în Sardegna 10 locuri.nu există dispozitii privind limitele şi criteriile activităţii agroturistice dar aceasta se ghidează după reglementările anuale ale Departamentului pentru Agricultură şi Păduri. Toscana . este permisă găzduirea în maxim 3 camere cu 6 paturi. în Marche 18 locuri. b) să fie conducator de gospodarie agricolă sau rudă de gradul doi sau trei cu acesta. dar fară să depăsească 15 locuri. după programul agroturistic regional şi după planul anual. În lege sunt prevăzute până la 10 camere cu o capacitate de cazare de maxim 25 persoane. Respectând aceste condiţii şi întrunind cerinţele referitoare la imobilele destinate activităţii agroturistice se poate obţine înscrierea pe listele regionale şi certificatui de operator agroturistic indicând limitele şi modalităţile de exercitare a activităţii. Legile regionale reglementează numărul de camere utilizate pentru primirea turistilor. Basilicata .dar cu condiţia să presteze el insuşi o activitate agricolă continuă în gospodăria respectivă.este stabilit numărul de locuri unde pot fi amplasate dar nu şi numărul maxim de persoane ce pot fi adapostite. Umbria 15 locuri pentru o cladire sau 30 de locuri pentru o gospodarie. Astfel.

în 1984 şi purta denumirea de „Interventii în favoarea agroturismului”. Tosoana minimum 50% din produsele oferite trebuie să fie produse tipice obţinute în gospodăria agricolă respectivă. . Activitătile culturale şi de divertisment pot fi desfăşurate de un singur operator agroturistic sau de alţi membri ai familiei pentru că după o zi de muncă la câmp pentru operator este destul de greu să întreţii oaspeţii. În continuare vom prezenta pe scurt conţinutul legii regionale a Umbriei. ca formă de recreere. Sardegna este renumită prin pescuitul sportiv şi prin organizarea de „vacanţe .valorificarea produselor tipice. Singura lege care consideră că activităţile recreative trebuie să aparţină gospodăriei agricole este cea care operează în provincia Toscana. . astfel Umbria şi Basilicata sunt renumite prin cresterea de cai pentru turismul ecvestru. Pe lângă elementele specifice agroturismul prezentate în legea naţională.sprijinirea permanentă a producătorilor din zonele rurale prin integrarea veniturilor agricole. Obiectivele legii sunt: .cresterea căilor finalizată cu agroturismul ecvestru vânzarea directă a produselor alimentare şi artizanale tipice.În această regiune prima lege privind agroturismul a fost emisă înaintea legii naţionale. . . Aceasta a fost abrogată de Legea nr. 36/6 august 1987 care are acelaşi titlu.valorificarea resurselor culturale şi naturale. . Şi în ce privesc activităţile recreative există diferenţieri de la o regiune la alta.recuperarea clădirilor rurale.reechilibrarea între diverse economii agricole. 111 .muncă”. Aşa cum am observat există diferenţieri între legile regionale. Situaţia este identică şi în provincia Veneto atât pentru produsele alimentare cât şi pentru băuturi. aceasta lege prevede lărgirea activităţi agroturistice.În provincia Marche produsele obtinute trebuie să fie biologice.supremaţia tradiţiilor din lumea rurală.

promovarea iniţiativelor culturale din lumea rurală. . Locuinţele destinate activităţii agroturistice sunt supuse unor norme igienico-sanitare.. serviciile minime pe care operatorul agroturistic trebuie să le garanteze. Pe langă precizarea caracterului complementar al activităţii este stabilită limita maximă a capacităţii receptive a gospodăriei la 30 de locuri şi 4 locuri pentru rulota sau cort în spaţii deschise destinate popasului campegiatorilor.cultivarea de produse biologice. Legea prevede finanţarea intervenţiilor privind lucrările de restaurare şi de conservare a clădirilor folosite pentru uz agroturistic.calificarea cultivatorului direct.apartenenţa imobilului la tipologia tradiţională a zonei. suma putând creşte până la 120 milioane lire 112 . Aceeasi lege fixează unele dotari minime pe care trebuie să le aibă locuinţele agroturistice.conducerea gospodăriei de către cultivatori direcţi ai terenurilor proprietate a instituţiilor publice. . caracteristicile pe care trebuie să le posede zona pentru a putea instala corturi. .situarea gospodăriei într-o zonă de interes. Ajutoarele financiare se acordă conducătorilor de gospodării agricole înscrişi în registrul regional al operatorilor agroturistici ţinând seama de o serie de particularităţi cum ar fi: . cele caracterizate de o agricultură cu venit ridicat şi cele unde lipseşte complet elementul uman. Legea regională prevede subvenţii de maximum 35% din cheltuiala făcută şi posibilitatea de a creşte la 45% pentru zonele montane sau dezavantajate. Volumul maxim al cheltuielii admise la finanţare pentru fiecare investiţie este de 70 milioane lire italiene pentru o clădire sau 20 milioane pentru fiecare spaţiu deschis campingului. . Sunt excluse de la finanţare zonele cu grad înalt de industrializare.

care nu exclud identificarea altor structuri ce pot fi prezente în regiuni în funcţie de exigenţele locale. 1592-1596. 113 . nr. Primăriile aprobă clasificarea odată cu elibearea sau reânoirea autorizaţiei. p. Din 1993 tipologia beneficiarilor de subvenţii este largită la toţi întreprinzătorii agricoli înscrişi în listele regionale ale operatorilor agroturistici.italiene/gospodărie când este vorba atât de clădiri cât şi de spaţii pentru camping. În lege sunt prevăzute numai dotările minime pe care structurile de primire trebuie să le posede. Pentru măsurarea timpului de lucru întocmesc liste adecvate din care se deduc orele de muncă necesare fie pentru activitatea agricolă fie pentru cea agroturistică. 57/1987. O altă problemă o reprezintă clasificarea gospodăriilor agroturistice. adică timpul necesar de-a lungul anului pentru dezvoltarea activităţii agroturistice trebuie să fie inferior timpului necesar cultivării pământului şi creşterii animalelor. Legea toscană are drept criteriu privind complementaritatea timpul de lucru. Dotările indicate 37 In Bollettino Ufficiale delta Regtone dell’Umbria. Legea prevede verificarea complementărităţii activităţii agroturistice37.În această lege sunt enumerate 12 tipuri de structuri de primire. Consiliul regional la propunerea comisiei regionale stabileşte criterii de clasificare a gospodăriilor şi un semn individual distinctiv. Sistemul de clasificare a structurilor turistice de primire este conţinut în Legea Cadru pentru turism. astfel încât să fie avantajate zonele montane sau suprafeţele în majoritate împadurite unde conformaţia orografică şi condiţiile pedoclimatice nu permit o agricultură rentabilă. Nu există o clasificare a gospodăriilor agroturistice în funcţie de nivelul calităţii serviciilor oferite. Timpul de lucru astfel calculat vine multiplicat cu coeficienţi diferiti în conformitate cu zona în care operează gospodăria agroturistică.

. (taxa pe valoarea adaugată-IVA) prevazut pentru agricultură.V. Potrivit noii legi toscane nr.clasificarea se face în baza unor criterii cum ar fi dotările posedate cu atribuirea unui număr de maxim 5 stele în funcţie de punctajul obţinut. Înainte de apariţia acestei legi agroturismul era considerat ca orice activitate comercială. 413/30 decembrie 1991. motelurile şi satele hoteliere.asociaţia de care aparţine.23.cit. În funcţie de dotările luate în considerare la sfârşitul clasificării se disting „dotari obligatorii ” prestabilite şi necesare pentn orice nivel de clasificare şi „dotări fungibile”care concură la obţinerea unui punctaj total în baza căruia vine determinată clasificarea.op. 55/1994 „Clasificarea structurilor de primire agroturistice ”. . agroturismul are propria disciplină juridică prin legea nr. primăria acordă categoria respectivă.A. . În ce priveşte regimul fiscal. Unii autori au propus ca simbol stele cu patru colturi38. p.tipul de primire.privesc doar hotelurile.. Pe baza declaraţiei titularului şi ca urmare a solicitării atribuirii unei clase.caracterul preponderent al gospodăriei. în timp ce pentru gospodării şi campinguri nu sunt indicate nici dotările obligatorii. Elementele luate în considerare la clasificare pot fi grupate în 4 categorii: . F. Clasificarea este obligatorie şi este condiţia indispensabilă pentru că obţine autorizaţia comunală de exercitare a activităţii agroturistice. 114 .marca regională pentru recunoaşterea specificului local. ceea ce înseamnă că agricultorii nu beneficiau pentru activitatea agroturistică de regimul special de T. Nici legea aparută în 1991 nu include practicarea agro-turismului între activităţile agricole dar ea a recunoscut un regim forfetar particular diferit de cel prevăzut pentru agricultură.M. 38 Agnoli..

dacă clădirile sunt destinate utilizărilor mixte (agricole şi agroturistice). întreprinzătorul trebuie să solicite o licenţă pentru funcţionarea întreprinderii turistice. În cazul în care activitatea turistică exercitată de o gospodarie agricolă nu este complementară celei agricole. Existenţa unor legi regionale permite surprinderea mai exactă a problemelor specifice cu care se confruntă fiecare regiune. dar este o activitate specifică exploataţiei agricole. Cu toate neajunsurile şi carenţele întălnite în reglementările italiene putem spune că Italia este ţara cu legislaţia cea mai adecvată în ceea ce priveşte agroturismul.A. agroturismul are cu siguranţă rolul de a sprijini dezvoltarea rurală durabilă în ansamblu şi dezvoltarea exploataţiei agricole în special. Activitatea agroturistică este supusă I. El este perceput în mod diferit de la un stat la altul. putem afirma că acesta este o forma specifică de turism rural menit să sprijine dezvoltarea zonelor rurale.I. Având în vedere rolul său deosebit în dezvoltarea exploataţiei agricole familiale agroturismul trebuie să stea în atenţia tuturor factorilor responsabili. În ce priveşte impozitul obişnuit asupra clădirilor. (impozitului comunal asupra întreprinderilor. Reglementările legislative italiene au un impact pozitiv asupra dezvoltării activităţii agroturistice.C.Sunt excluse de la sistemul forfetar societările de capital şi cooperativele. Inventariind astfel aspectele legate de agroturism în diferite ţări. agroturismul nu este subiectul acelor impozite. Indiferent de modul cum este privit.P. mesteşugurilor şi profesiunilor). însă este subiectul acestor impozite în cazul utilizării clădirilor exclusiv pentru agroturism. de aceea este necesară delimitarea sa de alte forme de turism practicate în mediul rural. 115 .

744 se declară experimental sate de interes turistic. Cu începere de la 16 iulie 1973. 116 .incă din anii 1967 . ACTIVITATEA AGROTURISTICĂ DIN ROMÂNIA ŞI REGLEMENTĂRILE LEGISLATIVE 4. s-a reuşit catalogarea lor ca sate turistice.M. În urma acestor studii. Factorii naturali. creând astfel premisele dezvoltării oficiale a agroturismului. Sibiel Rasinari. frumuseţea peisagistică. De asemenea un rol important în dezvoltarea agroturismului îl are refacerea proprietăţii private şi reconstituirea exploataţiilor agricole familiale. Fundata.) nr. Tismana. dar în mod sporadic şi neoficial.T. nr. resursele naturale economice. Rucăr. Agroturismul în România În România. în cadrul reţelei de turism. 297/1972. În ţara noastră se practică de multă vreme.M. centrul de cercetări pentru promovarea turismului internaţional a trecut la identificarea şi selectarea unor localităţi rurale reprezentative pentru satul românesc care sâ fie lansate şi promovate în turism. prin identificarea şi promovarea unor aşezări rurale cu valori etno-folclorice. de comun acord cu Oficiile Judeţene de Turism şi organele administrative locale s-a stabilit că pot fi introduse în turismul intern şi internaţional circa 118 localităţi rurale.CAPITOLUL 4. culturale şi cadru natural pitoresc. cazarea la cetăţeni a vizitatorilor ocazionali ai unor asezări rurale. Începând cu anul 1972 ca urmare a Ordinului Ministrului Turismului (O.1. Şirnea. prin O.T. tradiţiile bine conservate creează premisele practicării agroturismului ca activitate economică complementară de mare importantă pentru creşterea veniturilor exploataţiilor agricole. denumite „sate turistice” următoarele 13 localităţi rurale: Lereşti. În mod organizat.1968 s-au realizat primele acţiuni turistice în mediul rural pentru grupuri de turişti aflate pe litoralul românesc al Mării Negre şi la munte.

făcând astfel satele turistice nefunctionale pentru turismul internaţional.întreaga politică agrară fiind îndreptată împotriva existenţei acesteia.Vaideeni. De asemenea. În realitate numai satele turistice Sibiel si Lereşti beneficiau de excepţia de la Decretul nr. Sibiel. Despre agroturism se poate vorbi abia după reconstituirea proprietăţii private în agricultură. funcţionare şi îndrumare a activităţii turistice. chiar de la o 117 . dând astfel naştere la diferite tipuri de sate. Bogdan-Vodă. Murighiol şi Sfântu Gheorghe. ca exceptie de la Decretul nr. Rucăr. Carpaţi Bucureşti lea contractat cu diferite firme din străinătate. în funcţie de zona geografică în care se situează. Exploataţiile agricole româneşti au trăsături diferite. Hălmagiu. Este necesar să se stabilească inclusiv caracteristicile exploataţiilor agricole. 225/1974. Întrucât caracteristicile care pot fi luate în considerare în tipologia satelor turistice sunt numeroase şi variate de la o zonă geografică la alta. vizitarea şi înnoptarea grupurilor de turişti straini în satele Lereşti. O parte din satele turistice amintite au fost incluse în programele cu caracter cultural şi folcloric pe care O. în celelalte sate fiind interzisă cazarea străinilor la particulari.N. de tradiţiile şi obiceiurile care există în diferitele zone. element esenţial al dezvoltării acestuia. În anul 1974 prin decretul nr. ca urmare a solicitării Ministerului Turismului s-a permis. Stabilirea tipurilor de sate turistice constă în identificarea şi relevarea specificului localităţilor şi gruparea lor în câteva tipuri fundamentale în vederea promovării celor mai adecvate forme de turism.T. Murighiol si Crişan. Prin acelaşi ordin s-a aprobat cadrul de organizare. ca şi de promovare în turism a acestor localităţi. Pâna în 1989 nu s-a pus problema dezvoltării agroturismului deoarece exploataţia agricolă familială. De aceea.era prohibită. Vatra Moldoviţei. 225/1974. 225 s-a interzis cazarea turiştilor straini în locuinţele particularilor. stabilirea tipurilor de sate turistice constituie un mijloc de selecţionare a turiştilor în funcţie de principalele motivaţii şi opţiuni turistice.

în cadrul căruia în ateliere special amenajate şi sub îndrumarea unor artişti şi meşteri populari renumiţi. Sibiel. Simon. St. Aceste sate oferă însă posibilitatea practicării unui turism de sejur. Moeciu). adecvate pentru turismul de sejur. Este cunoscut interesul numeroşilor turişti pentru creaţia artistică şi artizanală.arhitectura. pot oferi servicii de cazare. Bran. eft.Bran. pictura naivă. Vaideeni.Lereşti. p. literatura de specialitate 1 de la noi din ţară prezintă doar o tipologie generală a satelor turistice. cu pajişti. Florina. 123 şi Mitrache. Tismana). Sate turistice climaterice şi peisagistice (Fundata. masă şi agrement în condiţii autentice. confecţii şi cusături populare. 1 118 . Marin. Până în prezent în aceste sate se practică doar turismul de circulaţie. Aceste sate. turiştii s-ar putea iniţia în artă şi tehnici arhaice populare: icoane pe sticlă. 85. Sate turistice etnografic-folclorice (Bogdan-Vodă. op..Şirnea. precum şi dorinţa lor de a achiziţiona astfel de creaţii direct de la sursă. Satele de deal şi munte cu casele răspândite pe văi şi coline. în unele cazuri fiind incluse în itinerariile turistice ale diverselor firme de turism. fâneşe sau livezi.muzica şi dansurile populare predomină şi se impun ca însuşiri esenţiale ale satului respectiv. satisfac motivaţia fundamentală de „reântoarcere la natură” a unui număr mare de turisti. Tamara. op.. ţesătorie populară. ceramică. Varna). ş. 1997. O parte din aceste activităţi pot fi practicate în cadrul gospodăriilor gazdă. În aceasta categorie se pot incadra satele în care portul traditional .p. prin intermediul anumitor exploataţii agricole. D.localitate la alta..a. cit. mobilarea şi decorarea interioarelor în stil rustic. Sate turistice de creaţie artistică şi artizanală (Marga. muzica şi dansuri populare etc. Caracteristicile predominante ale acestor sate. sunt cadrul natural şi poziţia geografică izolată de centrele aglomerate şi de marile artere de circulaţie. sculptura în lemn şi piatră. Lereşti.

E.N.prin oferirea fructelor. În satele în care predomină aceasta caracteristică. deltă.T.C. râurile interioare. Asociaţia Naţională de Turism Rural.Murighiol).) a fost înfiinţată în anul 1994 şi are un rol important în dezvoltarea turismului rural sub diversele sale forme. atât în perioada recoltării. în aceste sate pot funcţiona puncte de închiriere a echipamentului sportiv. Ciocaneşti). turişti neiniţiaţi sau mai putin iniţiaţi. putând fi avute în vedere şi alte criterii. Pentru această din urmă categorie pot funţiona instructori de schi.T. Sate turistice viti-pomicole (Recas. Crisan. ceea ce constituie o valenţă în plus pentru valorificarea potenţialului lor turistic. recrutaţi din rândul populaţiei locale. Gheorghe. cât şi după aceea. sate de munte în care preocuparea de baza a localnicilor este cresterea oilor şi a vitelor şi care pot să atragă turiştii prin meniuri bazate pe produse lactate. în general.Sirnea. activităţile turistice sunt posibile pe toată durata anului. Giarmata. Acest tip de sat poate să atragă două categorii de turişti. Jina). De asemenea. Această clasificare nu este nici limitativă şi nici exhaustivă. Numeroase localităţi rurale prezintă condiţii excelente pentru practicarea sporturilor de iarnă (satele montane şi de deal) şi nautice (litoral. fiecare sat întruneşte caracteristici diverse. înot etc. A.C. 119 .R. Sate turistice pentru practicarea sporturilor (Funadta. în general din rândul tineretului: sportivi amatori initiaţi în practicarea sporturilor respective. lacuri de acumulare) fară amenajări speciale şi costisitoare. Sf. Agapia). precum şi forme de agrement specifice: pescuitul şi vânătoare.Sate turistice pescăreşti şi de interes vânătoresc (Murighiol. În cadrul acţiunilor de promovare. Practic. Ecologic şi Cultural (A.dar dornici să le le înveteşi să le practice. bob.R.E.N. În această grupă pot fi incluse. În afara posibilitătilor de cazare în aceste sate se pot oferi servicii culinar-gastronomice pescareşti şi vânătoreşti. Sate turistice pastorale (Vaideeni. strugurilor şi a preparatelor pe baza lor.

Această regiune cuprinde judeţele Suceava. Hunedoara. Această regiune oferă posibilitatea admirării atât a peisajului foarte variat (de la Lunca Dunării până la Munţii Făgăraş) precum şi a arhitecturii populare foarte bine pastrată în satele de deal şi de munte. prin monumentele arhitectonice şi artistice şi nu în ultimul rând prin Delta Dunării. Dâmboviţa şi Prahova. care cuprinde 736 de adrese.. Arges. cu asistenţa U. astfel că în 1998 ANTREC editează. Această regiune are cuprinse în oferta ANTREC 16 ferme şi pensiuni agroturistice. numeroase lacuri naturale. izvoare minerale. 3. Vâlcea. Muntenia şi Oltenia . cuprinse în oferta ANTREC. În ce priveşte activitatea agroturistică din România aceasta ia amploare. Gorj. arta ţesutului de covoare şi frumoasele costume populare. precum şi obiceiuri şi tradiţii foarte bine conservate.E. Neamt. Dobrogea . Botoşani.situată în partea de est a Romaniei are un peisaj asemănător cu cel din Elveţia. Belgia. Olt. Galaţi. biserici şi mănăstiri decorate pe pereţii exteriori cu fresce unice în lume. 2 ANTREC Catalogul fermelor şi pensiunilor agroturistice din România. primul catalog al fermelor si pensiunilor agroturistice din ţară. Moldova şi Bucovina . laşi. 120 . Buzău şi Brăila totalizând 128 de ferme şi pensiuiii agroturistice.Romania este prezentată cu 20 de gospodării şi este alături de oferta turistică din ţări cu tradiţie ca Franţa.situată în sud-estul României cuprinde judeţele Tulcea si Constanţa care prezintă atracţii cultural istorice prin vestigiile celor mai vechi orase de pe teritoriul României. 2. Irlanda etc.reprezintă sudul ţării şi cuprinde judeţele CarasSeverin. Mehedinţi. Dolj. 1998. La acestea se adauga atractia numeroaselor meşteşuguri prezente în zonă -ceramică populară.În catalogul EUROGITES pe anul 1996 realizat sub patronalul Federatiei Europene de Turism Rural. Bacău. Vrancea. Vaslui.este membră din anul 1995a asociatiei deprofil EUROGITES. Acest catalog împarte Romania în cinci regiuni agroturistice 2 astfel: 1.

Bihor. Bistriţa Năsăud. 2. 4. Satu Mare şi Mararnureş. 121 . În această zonă există 124 de pensiuni şi ferme agroturistice cuprinse în oferta ANTREC care pe lângă arhitectura populară tradiţională. Spre deosebire de numărul de ferme şi pensiuni agroturistice cuprinse în oferta ANTREC.Toate acestea pot fi admirate prin practicarea agroturismului în cele 45 de pensiuni şi ferme agroturistice prezente în zonă.reprezintă centrul ţării şi cuprinde judeţele Cluj. Transilvania . 2003. are o arhitectură populară foarte bine păstrată la care se adaugă etnografia şi folclorul de asemenea bogate şi foarte bine conservate. chei. Anuarul Statistic al României. Un element aparte al artei populare din aceasta zonă îl reprezintă pictura pe sticlă.) Tabel nr. lacuri termale etc. 507. 5. 2.conuri vulcanice. Bucureşti. obiceiurile şi tradiţiile milenare păstrate şi azi oferă posibiiitatea admirării unor peisaje spectaculoase . p. 3 ***. Covasna. Această regiune este bogată în izvoare minerale şi termale.6. Banat-Crişana . Harghita. Maramureş. Sibiu şi Braşov.6. Mureş. Arad.reprezintă regiunea de nord-vest şi cuprinde judeţele Timiş. Alba. Din punct de vedere al ofertei agroturistice această regiune este cea mai bogată ea cuprinzând 423 ferme şi pensiuni agroturistice. peşteri. Sălaj. Anuarul Statistic al României prezintă urmatoarele date3 în ce priveşte numărul pensiunilor agroturistice din România (tabel nr.

revenind în medie aproximativ 7 locuri pe o pensiune agroturistică. că oferta agroturistică are un trend ascendent. 2.507 Numărul mai mic de pensiuni agroturistice existente în Anuarui Statistic al României.7): Tabel nr. dar care nu practică agroturism ci turism rural. 2. 2. Observam din datele prezentate în tabelul nr. În ce priveşte calitatea ofertei agroturistice aceasta este structurată astfel (tabel nr.p. dar pe care ANTREC le are în vedere.Bucureşti. s-ar putea datora necuprinderii unor exploataţii agroturistice în datele statistice.6. O alta cauză a numărului mai mare existent în oferta ANTREC ar putea fi includerea unor imobile situate în mediul rural şi destinate cazării turiştilor.7 122 .Oferta agroturistică a României ANII Specificare Pensiuni agroturistice Capacitate existentă-număr locuri Capacitate de cazare in funcţiune-mii locuri zile 248 482 482 645 758 1998 213 1003 1999 341 1643 2000 240 1729 2001 343 2560 2002 461 3623 Sursa : Anuarul Statistic la României.2003.

2003. Anuarul Statistic al României. Cu toate că numărul turiştilor a crescut şi de asemenea numărul înnoptărilor. cu tendinţa de a creşte calitatea confortului oferit.000. din care 13. Bucureşti.508-509 Mai mult de jumătate din oferta agroturistică se află în pensiuni de două margarete (71.000 în 2002. Acest fapt este demonstrat de 4 **. ***.p.000 au fost străini5. Bucureşti. astfel dacă în 1998 se înregistrau 26000 înnoptări în 2002 s-au înregistrat 84. excepţie face anul 2002. 2003. p.22% în 2002). Anuarul Statistic al României. 510.Bucureşti.p.9% în 2001 şi 74. 5 123 . Numărul turiştilor care au fost cazaţi în pensiuni agroturistice a crescut de la 9000 în 1998 la 32. ritmul de creştere este mai scăzut comparativ cu ritmul de creştere a capacităţii de cazare. din care 5000 au fost străini4. locuri Capacitate de cazare in 2001 3* 21 206 66 2* 220 1842 493 1* 102 512 86 2002 3* 29 29 6 85 577 96 funcţiune-mii locuri zile 2* 305 2689 1* 127 368 Sursa : Anuarul Statistic la României. 511.Distribuţia capacităţilorde cazare pe categorii de confort ANII/Categoria de confort Specificare Pensiuni agroturistice Capacitate existentă-nr. 2003. În ce priveşte numărul înoptărilor se constată acelaşi trend ascendent.

dacă avem în vedere potenţialul mult mai mare existent în exploataţiile agricole româneşti.513 Activitatea agroturistică este insuficient dezvoitată.8 7. de tradiţiile existente. de bogăţia folclorului românesc. Potenţialul existent în exploataţia agricolă pentru dezvoltarea agrolurismuiui precum şi nevoia de completare a veniturilor acesteia impune 124 .2003.8 5.5 11. redat în tabelul nr.8. Acesta este reprezentat de numeroasele şi ineditele obiceiuri populare. de bogaţia meştesugurilor populare şi de întregul mod de viaţa al unei familii rurale. de arhitectura locală deosebită.p.2.Bucureşti. 2.reducerea indicelui de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune. Tabel nr.1 Sursa : Anuarul Statistic la României.8 Indice de utilizare a capacitatii de cazare ANII Specificare Indicele de utilizare a capacităţii de cazare în funcţie (%) 1998 1999 2000 2001 2002 10.5 5.

).M. 82.R. În cadrul acestui program a fost elaborat un proiect privind formele de practicare ale agroturismului criteriile de clasificare prin punctaj a gospodăriilor agroturistice.. ş.M. cit.M. În iunie 1991 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin intermediul C. C. printre care şi modul de atestare a gospodăriilor agroturistice şi a direcţiilor de acţiune pentru dezvoltarea agroturismului pornind de la modernizarea gospodăriilor familiale.Z. Din 1993. înfiintarea şi amenajarea de mici aşezări cu profil agroturistic6. a elaborat “ Programul privind Organizarea şi Dezvoltarea Agroturismului în Zona Montană”7. p.Z. 43 s-au stabilit atributiile C.Z. op.R. în cadrul careia s-a creat primul compartiment de agroturism.R. organizarea pensiunilor.8 7 125 .R. Trebuie să aibă 6 Mitrache.. Prima reglementare în ce priveşte activitatea de turism rural şi implicit cea de agroturism este Hotărârea Guvernului nr. sprijinirea cu materiale şi asistenţa tehnică a gospodăriilor cu profil agroturistic..acordarea unei mai mari atenţii acestei forme specifice de turism rural Se impune aşadar o reglementare cât mai riguroasă a acestei activităţi. Inspirându-se din literatura franceză au fost propuse 5 forme de practicare a agroturismului şi anume: 1.Z.) care a adoptat o strategie de promovare a acestei activităţi la niveluri guvernamentale şi neguvernamentale. şi ale comisiilor judeţene ale zonei montane.Programul privind organizarea şi dezvoltarea agroturismului în zona montană iunie 1991.R.M. St. Ferma han .R.Z. Tot în 1990.M.M. activitatea agroturistică a fost continuata de Federaţia Româna pentru Dezvoltare Montană (F. cu capacitate de primire de până la 40 de persoane la masă.D. 438/1990 prin care a luat fiinţă Comisia Zonei Montane din Romania (C.presupune o gospodărie amenajată cu sală de mese şi cazare. prin Hotararea de Guvern nr.p. prin reorganizarea C. 688 şi prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.a.

2.presupune o gospodărie amenajată să găzduiască copii în grup. gospodăria agroturistică se clasifică în trei grupe de confort8 astfel: .Z.presupune existenţa în gospodărie a unui teren amenajat pentru corturi şi cu posibilităţi de pensiune şi sejur. Aceste forme de agroturism nu sunt singurele care se pot practica deoarece din punct de vedere al resurselor turistice.).categoria I presupune criterii severe care se apropie de conditiile cerute de turismul prin reţeaua hotelieră.specificitate locala în privinţa meniului. care să o diferenţieze de „ alimentatia publica ”.presupune o gospodărie amenajată pentru grupuri care practică activităţi de agrement specifice. de amplasare a locuinţei şi amenajări.8 126 . În funcţie de criteriile zonale de amplasare (Anexa 1.M. Ferma pentru camping . naturale şi culture istorice. servicii şi alte categorii de clasificare. Comisia Zonei Montane din România a elaborat criteri de atestare si clasificare pe „ braduţi ” a exploataţiilor agroturistice şi le-a transmis comisiilor judeţene pentru zona montană. exploataţiile agricole româneşti răspund în cel mai înalt grad exigentelor turiştilor români şi străini.foarte bun confort. Ferma de sejur . Ferma de găzduire . În strategia de dezvoltare a zonei montane pe care a elaborat-o CZMR în 1990. 4. dezvoltarea turismului rural şi agroturismului montan era prevăzută ca un domeniu special de acţiune al noului organism guvernamental. 5. 3.R. în vederea aplicari experimentale în teritoriu. care justifică tarife superioare faţă de celelalte categorii . 8 C. cu pensiune completă.Programul privind organizarea şi dezvoltarea agroturismului în zona montană iunie 1991.p. concepţia.. cu supraveghere asigurată de personalul fermei sau de conducătorii grupului de copii.presupune o gospodărie amenajată pentru găzduire cu asigurarea pensiunii complete. cu posibilităţi de odihnă şi agrement. a stilui de mobilare şi organizare. echipamente. Ferma pentru copii .

dotări şi servicii ce sunt asigurate turistilor . funcţionănd în cadrul gospodăriilor ţărăneşti care asigură alimentaţia turistilor cu produse proaspete din surse proprii şi locale . p. 127 . ferme şi pensiuni. Alături de gospodăria agroturistică în legislaţia românească mai apar referiri la clasificarea fermelor agroturistice şi a pensiunilor turistice (ca şi componente ale bazei materiale a agroturismului).. 10 11 Publicat in Monitorul Oficial al României nr. Îndrumar pentru agroturism. ”Acţiuni de marketing agroturistic”. p. care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi servicii pentru pregătirea şi servirea mesei”10. . de aceea noţiunea de pensiune turistică s-ar potrivi mai de grabă pentru turismul rural11.Pensiunile turistice „sunt structuri de primire pentru găzduire şi servirea mesei cu o capacitate cuprinsă între trei şi douăzeci de camere. Tribuna Economică nr. F.101/1995 Agenţia Natională a Zonei Montane.Ferma agroturistică „este o structură de primire pentru găzduire şi servirea mesei cu o capacitate cuprinsă între trei si douăzeci de camere.2. 1 şi Manole.. 9 Agenţia Natională a Zonei Montane. 21. V. Această structurare a bazei materiale a agroturismului pe gospodării.” .categoria a II-a presupune criterii superioare. în mod special în privinţa condiţiilor de confort. Practicarea activităţilor agroturistice are menirea de a completa veniturile exploataţiei agricole fără a o transforma într-o entitate exclusiv turistică. p.. considerăm că nu este tocmai adecvată prin prisma definiţiei date agroturismului în capitolul anterior. Bran.bun confort. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în cladiri independente. Îndrumar pentru agroturism.33/1997. care sunt definite astfel9 : .categoria a lll-a presupune criterii minimale necesare pentru asigurarea condiţiilor de adaptare a unei gospodării pentru activitatea de agroturism-simplu dar confortabil.

128 .Cele mai importante acte normative în domeniu sunt Ordonanţa Guvernului nr. . . .asistenţă tehnică de specialitate sub toate formele din partea Ministerului Turismului şi a asociaţilor profesionale. . a energiei electrice. . Aceste facilităţi ar fi: . dezvoltării şi exploatării de pensiuni şi ferme agroturistice. cu o capacitate de cazare de până la 10 camere inclusiv.consiliile locale pot pune la dispoziţie din terenurile disponibile suprafeţe de teren necesare construirii.includerea în programele instituţiilor de învaţământ cu profil turistic şi agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice. 62/24 august 1994 şi Legea nr. . fiind ulterior completate de Ordonanţa de Guvern numărul 63/1997. precum 12 În Monitorul Oflcial al României nr.plata.scutirea de plata impozitului pe venit pe o perioada de 10 ani a pensiunilor şi fermelor agroturistice. 145/31 decembrie 199412 prin care se stabilesc facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural din zona montană. 245/1994 şi 374/1994.prezentarea ofertei pensiunilor şi fermelor agroturistice în acţiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din străinătate ale Ministerului Turismului.acordarea de priorităţi la instalarea de linii telefonice. Formele de activităţi turistice efectuate în pensiunile turistice şi fermele agroturistice sunt următoarele: servicii de cazare.cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor şi fermelor agroturistice în materialele de propagandă turistică editate de Ministerul Turismului. de masă. a gazului metan şi a serviciilor de telecomunicaţii utilizate de pensiunile turistice şi agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv. Delta Dunării şi litoralul Mării Negre. . la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic. de agrement.

prin OG nr. 63/1997 nu se mai limitează doar la zona montană.242/1999. Potrivit acestei reglementări pensiunile agroturistice se clasifică în funcţie de criteriile din Anexa nr. deci aceste activităţi se pot organiza şi funcţiona în întregul spaţiu rural13. Pensiunile agroturistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta pentru montarea corturilor şi rulotelor criteriile şi normele stabilite pentru clasificarea acestora. acestea din urmă fiind acele pensiuni turistice care pot asigura o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din producţia proprie. dar mai mic de 20 de locuri. Criteriile prevăzute pentru clasificarea pensiunilor agroturistice sunt astfel concepute incât să stimuleze activitatea agroturistică şi în acelaşi timp să împiedice compromiterea ideii de agroturism printr-o calitate neadecvată a 13 ***. Ca o particularitate întalnită între reglementările legislative din Romănia este Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 4 pe margarete. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei în cazul în care sunt destinate şi pentru consumatori care nu sunt cazaţi în pensiunea respectivă se clasifică ca unităţile de alimentatie pentru turism. privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. Delta Dunării şi Litoralul Mării Negre. rezultând trei categorii de confort. Această precizare are meritul de a scoate în evidenţă faptul că agroturismul este o formă specifică de turism rural şi ca atare trebui tratată în mod distinct si în ce privesc criteriile de clasificare. Ordonanţa Guvernului nr. Numărul locurilor la mese trebuie să fie mai mare decât al celor de cazare. În ceea ce priveşte aria de desfăşurare a turismului rural şi agroturismului.61/199914 în care se face distincţie între pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice. Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 14 129 . potrivit normelor specifice.şi alte servicii asigurate turiştilor pe perioada sejurului. 63/1997.

Pensiuni Viticole. în funcţie de confortul oferit. În cadrul A. În iunie 2002 Ministerul Turismului emite ordinul 510 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. Durata de valabilitate a certificatului de clasificare este de 3 ani. acestea fiind aliniate la codul european.spaţiilor de cazare. nici măcar similar cu turismul rural. nr 1328/2001 nu mai apare în textul reglementări noţiunea de pensiune agroturistică.Pensiuni pentru Pescuit şi Vânătoare.Pensiuni Agroturistice. Tratarea separată a pensiunilor agroturistice nu este numai bine venită ci şi necesară. întrucât agroturismul nu poate fi tratat în mod similar cu alte forme de turism.Pensiuni pentru Schi. se păstrează noţiunea de pensiuni agroturistice şi începând cu septembrie 2004 conducerea acestei organizaţii a schimbat criteriile de clasificare pentru pensiunile agroturstice. ci noţiunea de pensiune turistică urbană şi rurală. din sânul căruia face parte. . ci doar cea de pensiune turistică rurală. . . după care proprietarul trebuie să solicite reclasificarea. Este menţinută clasificarea pe margarete. ea fiind completată cu una privind funcţionalitatea agropensiunilor.C. 130 . Noile categorii sunt: . Din păcate nici în această reglementare nu apare noţiunea de pensiune agroturistică.R. Odată cu această reglementare termenul de depunere al documentaţiei în vederea clasificării se modifică la 60 de zile înainte de darea în folosinţă a structurilor de primire şi se modifică totodată criteriile de clasificare. care trebuie să aibă o capacitate de cazare de până la 30 de locuri.Pensiuni Familiale.T.G. .N. .Pensiuni Romantice.E. Odată cu H.

al arhitecturii şi al decoratiunilor.pensiuni de grup. Această activitate poate şi trebuie să fie un factor de dezvoltare a zonelor rurale. Cele mai multe dintre produse oferite clientilor vor trebui să provină din gosptidaria proprie si să fie obţinute exclusiv pe cale naturală. Potrivit legii nr. 131 .E. Legislaţia în vigoare privind turismul rural cuprinde regulile de bază ale organizării şi funcţionării turismului rural şi agroturismului. Pensiunile Romantice vor fi acelea care oferă turistilor o atmosferă unică. Pensiuni pentru Schi şi Pensiuni Viticole.C. adică cele care au mai mult de 5 camere.T. Ele trebuie cunoscute de către cei interesaţi şi respectate de către cei care intenţionează să practice astfel de activităţi.R.347/2004 . daca avem în vedere potenţialul agroturistic al României şi nevoia de relansare economică.potrivit datelor A.Legea muntelui”.O a treia modalitate de clasificare se poate face în funcţie de numărul de camere deţinute. adică cele care au o capacitate de cazare de maximum 5 camere.pensiuni familiale.. de aceea toate reglementările analizate tratează agroturismul ca un factor de dezvoltare rurală în ansamblu şi ca cel mai eficient mod de dezvoltare a exploataţiei agricole. astfel: . inedită din punct de vedere al cadrului natural înconjurator.N. Pensiunile Agroturistice vor trebui să aibă o mică gospodărie care să cuprindă gradina de legume şi o mică fermă pentru animale de casă. . pensiunile agroturistice montane care dezvoltă capacităţi de cazare de până la 20 de locuri beneficiază de scutire la plata impozitului pe profit şi a impozitului pe teren timp de 5 ani de la constiture. Este evident că reglementările şi preocupările existente la nivel naţional sunt insuficiente. cele mai multe dintre pensiuni se încadrează în acest moment în categoriile Pensiuni pentru Pescuit şi Vânătoare.

şi chiar a unor legi regionale asa cum rezultă din împartirea ţării din punct de vedere agroturistic. Aspecte privind clasificarea unităţilor de agroturism cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. problema dezvoltării rurale este una acută şi necesită o abordare serioasă. dupa modelul italian.Se observă că indiferent de nivelul la care au loc dezbaterile (local. astfel ca tratarea agroturismului ca modalitate de soluţionare a acestor probleme se impune cu precădere. Necesitatea dezvoltării mediului rural în ansamblu.exploataţia agricolă. precum şi necesitatea dezvoltării exploataţiei agricole în special se conturează în întreaga Europă.2.dezvoltarea exploataţiei agricole. turism rural şi agroturism se intercondiţionează reciproc. Pentru ca efectul general de această formă specifică de turism rural să fie cel scontat. 4. Orice strategie de dezvoltare trebuie să pornească de la exploataţia agricolă. plecându-se de la celula de bază a ruralităţii . Acest potenţial al gospodăriei se poate valorifica prin agroturism şi turism rural şi astfel cele trei noţiuni: dezvoltare rurală. Se impune aşadar elaborarea unei legi naţionale cadru care să vizeze agroturismul. 1328/2001 132 . de la rolul ei în dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural în ansamblu precum şi de la capacitatea acesteia de a oferi pe langă produsele de provenienţă agricolă şi numeroase servicii turistice.trebuie să existe delimitări clare ale acestuia şi de asemenea reglementările atat de natură organizatorică cât şi financiară să vizeze direct activitatea agroturistică. comunitar). naţional.

În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare.apartament. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică. în sensul acestei hotărâri. În scopul protecţiei turiştilor serviciile de cazare şi alimentaţie publică se asigură numai în structuri de primire turistice clasificate. de calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. împreună cu serviciile specifice aferente. vile turistice.Structurile de primire turistice. hoteluri pentru tineret. se înţelege orice construcţii şi amenajări destinate. apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă destinaţie. Agentul economic proprietar sau administrator de structuri de primire turistice va solicita Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă. hoteluri . b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare. hosteluri. Clasificarea structurilor de primire turistice se face de către Ministerul Turismului care eliberează certificatul de clasificare. cabane. În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii Ministerul Turismului va efectua verificările necesare şi va elibera certificatul de clasificare. 133 . se clasifică în funcţie de caracteristicile constructive. Prin structuri de primire turistice clasificate. moteluri. unităţi de alimentaţie publică situate în municipii. indiferent de forma de proprietate şi organizare. cazării sau servirii mesei pentru turişti. sate de vacanţă. prin proiectare şi execuţie. Ministerul Turismului va comunica agentului economic motivul pentru care structura de primire turistică nu poate fi clasificată. campinguri. Structurile de primire turistice includ: a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică: hoteluri. bungalouri. pe trasee şi în staţiuni turistice. nave fluviale şi maritime.

În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării. sigla acestuia. Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate din 3 în 3 ani. Placheta cuprinzând menţiunea "clasificat de Ministerul Turismului". la loc vizibil. însemnele privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare se expun. în permanenţă. Certificatul de clasificare şi anexa acestuia privind structura spaţiilor se păstrează. agentul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor. iar numărul de telefon al Ministerului Turismului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se afişează la recepţie sau în spaţiul de la intrarea în saloanele de servire a mesei. În caz contrar structura de primire turistică va fi clasificată la un nivel inferior. Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare. Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin norme metodologice în termen de maximum 60 de 134 . cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa la certificatul de clasificare. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare. pentru a fi cunoscute de turişti. În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic de preschimbare a certificatelor de clasificare Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauză şi va elibera un nou certificat de clasificare. în structura de primire turistică în cauză. se procedează la retragerea certificatului de clasificare. Agentul economic va solicita preschimbarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia. în exteriorul clădirii. pentru a fi prezentate organelor de control abilitate. în măsura în care sunt îndeplinite criteriile minime de clasificare pentru categoria respectivă.

135 . să nu depăşească ora 1. potrivit legii. f) funcţionarea structurilor de primire turistice numai în clădiri salubre. cu faţade zugrăvite şi bine întreţinute. În scopul protecţiei turiştilor şi al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor agenţii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligaţia să asigure ca activitatea acestor structuri să se desfăşoare cu respectarea următoarelor reguli de bază: a) menţinerea grupurilor sanitare în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie. h) respectarea reglementărilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfăşurată prin structura de primire turistică. Partea I. organizate în aer liber. g) evitarea poluării fonice. de mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor . sanitar-veterinară. c) asigurarea unei temperaturi minime de 18▫C în timpul sezonului rece în spaţiile de cazare şi de servire a mesei. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constată remedierea deficienţelor semnalate. este obligatorie obţinerea acestora.00 noaptea. b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu.zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României. în sensul respectării nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementări specifice. e) programul de funcţionare a discotecilor sau a altor unităţi cu program muzical.PSI. Certificatul de clasificare şi autorizaţia de funcţionare se retrag de către personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci când nu sunt respectate una sau mai multe din regulile de mai sus. în cazul unităţilor pentru care. i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea şi tipul unităţii şi însemnele privind categoria de clasificare. d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară.

lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi. d) înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare în materialele de promovare.000 lei. De obicei. pe firme sau pe însemne. Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de către persoanele anume împuternicite prin ordin al ministrului turismului.000 lei. la solicitarea organelor de control. cu amendă de la 5. e). b) faptele prevăzute la lit. cu amendă de la 40.000 lei la 100. c). cu amendă de la 20. Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. periodic.000 lei la 80. Constituie contravenţii următoarele fapte.000.000 lei. a documentelor de clasificare.000. a) şi d).000.000 lei.000. respectiv.000.000 lei la 10. potrivit legii penale. cei care 136 . b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării. lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare. c) neafişarea numărului de telefon al Ministerului Turismului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.000 lei la 40.000. c) faptele prevăzute la lit. d) fapta prevăzută la lit.000.000. cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare. cu amendă de la 80. să fie considerate infracţiuni: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate. e) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentării. Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi cel puţin în unul local din judeţul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauză. b). dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât.Ministerul Turismului va publica.

stabilesc metodologia şi criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publică din România. potrivit criteriilor cuprinse în anexele nr. respectiv. Aceste norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice. 6 din Hotărârea Guvernului 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice. 1 şi 2.controlează sunt angajaţi ai Direcţiei de Autorizare şi Control din Cadrul Autorităţii Naţionale de Turism sau reprezentanţii zonali. constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice. Aspecte privind clasificarea unităţilor de agroturism cuprinse în Ordinul Ministrului Turismului nr.58/1998 privind 137 . 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. în funcţie de caracteristicile constructive. Clasificarea structurilor de primire turistice se face de Ministerul Turismului care. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 510/2002 Aceste norme metodologice. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. flori (margarete) în cazul pensiunilor turistice rurale. dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă. cu modificările ulterioare.3. 279 din 16 octombrie 1997. Partea I. Structurile de primire turistice se clasifică pe stele şi. 4. mai rar persoane din Corpul de Control al Ministrului. Contravenţiilor prevăzute la art. elaborate în conformitate cu prevederile art. Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor.

din care să rezulte obiectul de activitate şi structura acţionariatului (Agentul economic poate furniza informaţiile respective şi prin prezentarea copiilor de pe actele de constituire a societăţii): . 5 la prezentele norme metodologice). cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare.organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. Documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de clasificare: În vederea obţinerii certificatului de clasificare agenţii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut: .cerere de eliberare a certificatului de clasificare. .certificat de înmatriculare. sanitar-veterinară. 138 . .certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului. sanitară.000. Desfăşurarea de activităţi (de cazare.schiţa privind structura. însoţit de anexele privind avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P. 755/2001. potrivit art. . după caz. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 100. 1328/2001. respectiv a spaţiilor de alimentaţie (anexa nr.I.000 lei. aprobată şi modificată prin Legea nr.schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii (anexa nr.actul constitutiv sau autorizaţia de funcţionare în cazul asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate. . . 11 din Hotărârea Guvernului nr.S. de mediu şi de protecţia muncii. este singura instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.certificat constatator de la registrul comerţului. alimentaţie şi alte servicii specifice) în structuri de primire neclasificate. amplasarea şi nominalizarea camerelor.. 4 la prezentele norme metodologice). pentru fiecare structură turistică ce face obiectul clasificării).

Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din Ministerul Turismului . camping (cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei).G. Eliberarea şi anularea certificatului de clasificare Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului Turismului . 6. motel.A. consiliile locale şi de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din turism.avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului..A. în prezenţa reprezentantului agentului economic în cauză.G. fişa privind structura spaţiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor.copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel.fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare (anexele nr.. respectiv.).G. - copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de alimentaţie. de restaurant. Agentul economic va solicita D.C. Certificatul de clasificare va fi însoţit de fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi. . din cadrul Ministerului Turismului clasificarea structurilor de primire turistice şi/sau a structurilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă. cu sprijinul şi colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile judeţene.1 şi 6. . prin care se stabilesc capacitatea şi structura unităţii.D. emis de Ministerul Turismului în cazul construcţiilor noi. 139 .Direcţia generală de autorizare şi control (denumită în continuare D.C.C.2 la prezentele norme metodologice). care verifică îndeplinirea criteriilor de clasificare şi întocmeşte certificatul de clasificare.A. sat de vacanţă sau pentru cabanier.

dintre care un exemplar se predă agentului economic proprietar şi/sau administrator al unităţii respective.328/2001. Eliberarea certificatului de clasificare se face în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete.. 1.I.autorizaţia sanitară de funcţionare.C. în consecinţă. Nerespectarea acestora atrage măsuri de 140 .autorizaţia sanitar-veterinară (numai pentru unităţile de alimentaţie). La expirarea acestui termen agentul economic poate pune în funcţiune pe propria răspundere structura turistică respectivă la numărul de stele (flori) solicitat. . Motivaţia neclasificării se consemnează în nota de verificare întocmită în două exemplare. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sancţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr.A.P. . respectarea normelor de igienă şi a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unităţii. D.autorizaţia de mediu. . Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin criteriile pentru categoria minimă nu se clasifică şi. inclusiv în cazul celor care şi-au început activitatea pe propria răspundere. verifică periodic starea şi funcţionarea dotărilor. urmând ca la primirea efectivă a certificatului de clasificare să îşi continue activitatea la categoria înscrisă în certificatul obţinut. Se exceptează pensiunile turistice formate din maximum 5 camere şi apartamentele şi camerele de închiriat în locuinţe familiale.G. nu pot desfăşura activitate de turism. Agenţii economici au obligaţia să respecte pe toată perioada de funcţionare a structurilor de primire turistice condiţiile şi criteriile de clasificare. Punerea în funcţie este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale: .avizul/autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor . calitatea serviciilor prestate.În funcţie de condiţiile concrete constatate în unitatea verificată se pot propune în mod excepţional unele compensări pentru dotări şi servicii în vederea acordării sau menţinerii categoriei.S.

Certificatul de clasificare şi autorizaţia de funcţionare se retrag de către personalul de specialitate din cadrul D.S.328/2001.A. g) evitarea poluării fonice. d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară.C. în sensul respectării nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementări specifice. f) funcţionarea structurilor de primire turistice numai în clădiri salubre. în spaţiile de cazare şi de servire a mesei.P.G. constată remedierea deficienţelor semnalate..I. 7 din Hotărârea Guvernului nr.A. în 141 . 1.G. 1. să nu depăşească ora 1.328/2001: a) menţinerea grupurilor sanitare în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie. b) asigurarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie în structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu.C. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al D. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.A. de mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor .declasificare sau. în cazul unităţilor pentru care. h) respectarea reglementărilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfăşurată prin structura de primire turistică. în timpul sezonului rece.G. sanitar-veterinară. dacă nu se respectă unul sau mai multe dintre următoarele criterii minime care influenţează direct protecţia turiştilor. întocmită în două exemplare. spre aprobare. cu faţade zugrăvite şi bine întreţinute. Constatările vor fi consemnate într-o notă scrisă. este obligatorie obţinerea acestora. după caz. dintre care un exemplar se transmite la conducerea D.00 noaptea. i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea şi tipul unităţii şi însemnele privind categoria de clasificare. prevăzute la art. e) programul de funcţionare a discotecilor sau a altor unităţi cu program muzical. potrivit legii. c) asigurarea unei temperaturi minime de 18▫C. organizate în aer liber. de retragere a certificatului de clasificare.C.

A.C. se procedează la retragerea certificatului de clasificare.C. altele decât cele prevăzute la lit. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viză.C. în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.G. Memoriul justificativ va fi însoţit de documentaţia de clasificare 142 .G. În caz contrar structura de primire turistică va fi clasificată la o categorie inferioară.G.A.A. D. Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea structurii de primire turistice prin transmiterea la D. a)-i). Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de D.baza căreia se procedează la restituirea efectivă a certificatului de clasificare. va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare.A. în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile minime de clasificare pentru categoria respectivă. a unui memoriu justificativ. agentul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză. În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic D. Dacă nu sunt îndeplinite cel puţin condiţiile şi criteriile pentru categoria minimă de clasificare. dacă în urma unor lucrări de modernizare şi de îmbunătăţire a dotărilor şi serviciilor estimează că aceasta corespunde unei categorii superioare de clasificare. În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării astfel încât nu se mai asigură categoria de clasificare acordată. va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauză şi va acorda un nou certificat de clasificare.G. din 3 în 3 ani. după caz.C. În acelaşi termen este obligatorie solicitarea eliberării unui nou certificat de clasificare în cazul trecerii structurii turistice în proprietatea şi/sau în administrarea altui agent economic.

.................................. a capacităţilor... Semnătura ................ în calitate de ... nr............................................ nr.. 2 din Normele metodologice mai sus menţionate...................... .. 4 la normele metodologice SCHIŢA privind amplasarea şi adresa unităţii 143 ...................... (denumirea unităţii) situată în localitatea ...... ...... 2............... Model de cerere pentru eliberarea certificatului de clasificare: ANEXA Nr.............. str.............. str..................... . judeţul/sectorul ........prevăzută la pct. Declarăm că unitatea întruneşte criteriile de clasificare la categoria ......................................... având ca obiect de activitate ..................................... Anexăm documentaţia de clasificare întocmită potrivit punctului nr.... funcţia ......................... (preşedinte............. (denumirea agentului economic) cu sediul în localitatea ......... Data ...................... ............. a echipării sanitare etc... . ............ reprezentată prin .. director................................... 3 la normele metodologice Către DIRECŢIA GENERALĂ DE AUTORIZARE ŞI CONTROL ÎN TURISM .......) vă rugăm să aprobaţi eliberarea certificatului de clasificare pentru .. administrator etc....................................................... .......... conform normelor metodologice emise de Ministerul Turismului.......... ANEXA Nr................................... în măsura în care s-au produs modificări în privinţa structurii spaţiilor............

În cazul unităţilor cu activitate hotelieră. ANEXA Nr. văile cele mai apropiate şi drumurile carosabile de pe acestea. care conţine obiectivul turistic. amplasate în afara localităţilor. 5 la normele metodologice 144 .Se va transmite partea din planul urbanistic general. se va face poziţionarea lor în funcţie de şoseaua sau drumul care trece prin apropierea acestui obiectiv. Schiţa amplasării unităţilor de alimentaţie se realizează separat. Amplasarea cabanelor se face în funcţie de traseele montane sau de alte căi de acces la acestea. numai dacă nu fac parte dintr-un complex hotelier.

. în cameră cu patru paturi. │\ / /│ B .grup sanitar individual cu baie..S. apartamentului.. .. . SCHEME CONVENŢIONALE 101... │/ / \│ . cu apă caldă şi rece curentă.grup sanitar individual cu duş..idem. │+ +│ .ascensor sanatorial..P..│ └─────┘ /\ /\ /____\/____\ │ 4 │ 4 │ └────┴─────┘ ┌────┐ │A..pat dublu... cu apă rece curentă.ascensor de serviciu.....│ └────┘ ┌────┐ │A... ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ └─┘└─┘└─┘└─┘ .. .....suită (camere care comunică între ele). ────────── └──────┘ . lavoar şi WC. Director..... ..balcon sau loggie la cameră... ........... mansardă). [ ]/[ ] .lavoar în cameră.. ...scară de serviciu cu semnul de urcare..lavoar în cameră..UNITATEA . ┌─┐┌─┐ └─┘└─┘ .. [-]/[-] ..ascensor pentru bagaje.numărul de ordine al camerei. (tipul şi denumirea unităţii de cazare) MODEL pentru etajul I SCHIŢA privind structura şi amplasarea camerelor pe nivelul1) .pat matrimonial.. 102 etc..cameră cu tavanul mansardat.........│ └─────┘ ^ ^ │ S. ... ...idem.... └───┘ │ + │ └───┘ ^ ^ │ S......S. ┌─┐┌─┐┌─┐ └─┘└─┘└─┘ . parter. lavoar şi WC. D .ascensor pentru pasageri (2 a câte 4 persoane).. ..│ └────┘ ┌────┐ │ S │ └────┘ ┌────┐ │ M │ └────┘ . .B....... în cameră cu trei paturi....idem.... ┌─┐ └─┘ .... ... ___________ 1 ) Se întocmeşte câte o fişă pentru fiecare nivel (demisol.... etaje....scară principală cu semnul de urcare. Administrator.... în cameră cu două paturi.....pat pentru o persoană (cameră cu un pat)..... 145 ..

......... ANEXA Nr..................................................... din care: Alte crt........................... Adresa ............ (tipul şi denumirea unităţii de alimentaţie pentru turism) FIŞA privind clasificarea structurilor de alimentaţie 1......................... de de de Total ________________________________________ menţiuni unitate stele locuri Saloane Terasă Terasă Grădină acoperită neacoperită de vară ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Director........................2 la normele metodologice SOCIETATEA COMERCIALĂ ......... 4....... TOTAL UNITATE: ............ ... (tipul şi denumirea unităţii de cazare) FIŞA privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe stele din unitatea ........... Şef de unitate... Total ..... judeţul ........ Amplasarea unităţii .... ..... 2....... 6.....ANEXA Nr......... ................................... Nr... .................... 6....................... Total suprafaţă utilă (mp) ................................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul de Numărul Numărul de stele şi tipul de Locuri ordine al spaţiilor camere spaţiilor de cazare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .... Tipul Nr........... 5........ 7 la normele metodologice 146 ....................... 6............... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr............1 la normele metodologice UNITATEA . Total suprafaţă comercială (mp) ........ Capacitatea totală a unităţii ....... ......... Profilul ................. localitatea .. 3.......................... ANEXA Nr........ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Director....................

.exerciţii fizice şi cură pentru slăbire. .frigidere. timbre poştale. .vânzări de cărţi poştale. Servicii de poştă.racord la reţeaua internaţională de calculatoare. . . şah).jocuri distractive (rummy. 147 .telex.antenă satelit.cosmetică. . TV cablu. .repararea şi întreţinerea autoturismelor.televizor. . telecomunicaţii şi publicitate: .program video intern.echipament şi materiale sportive. . . .convorbiri telefonice.pături suplimentare.birouri pentru oameni de afaceri. .reparat geamantane şi genţi.frizerie. ghiduri.săli de recepţie.coafură. Servicii de reparaţii privind obiectele de uz personal: . 3. Servicii personale: . table. diapozitive).fax.maşini de calculat-calculatoare. . . . .reparat încălţăminte. .birouri pentru firme. simpozioane etc. .gimnastică de întreţinere. . . . .manichiură. . închirieri de: . .reparat îmbrăcăminte.pedichiură. . ilustrate.televizoare.curăţat încălţăminte.vânzări de materiale de propagandă turistică (albume.LISTA ORIENTATIVĂ a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice 1. 4. . .radio. .. .spălătorie şi curăţătorie.aparate de radio. .reparat umbrele. 2. reviste.

. călcat.umbrele. 7.locuinţe pentru reprezentanţi de firme. .grădiniţă pentru copii. .articole de ştrand şi plajă (umbrele. . .. cearceafuri.multiplicări de documente. .biciclete şi triciclete.maşini de călcat.schi. . . şezlonguri. curăţat obiectele turiştilor. . . 6.tenis de câmp. 5. . .tir cu arcul.rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie. .gimnastică.articole de uz gospodăresc pentru campinguri. .concerte. . .room service. .locuri de garaj. .autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car). .şcoli pentru schi.tenis de masă. . . Diverse alte servicii: .terenuri de sport.maşini automate de spălat rufe în campinguri. .înot. bătrâni. Servicii de educaţie fizică şi sport: . tenis etc.organizare directă şi procurare de bilete pentru: .lucrări de secretariat. 148 .ambarcaţiuni (şalupe.popice.instalaţii pentru traducere simultană. perne etc. Servicii de cultură şi artă: .comisionar-curier.supraveghere copii.spectacole teatrale. . .) în campinguri.alpinism.spălat. . .parcaj auto.carnavaluri. cearceafuri). . .patinaj. .echitaţie.cazarmament suplimentar (pleduri.rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi. . . patinaj.schi nautic.spălat şi călcat lenjerie. . bărci). înot. . . .

reviste în holuri. . descărcarea şi transportul bagajelor. cadouri.tratamente geriatrice şi reumatismale.păstrarea bagajelor.tratamente prin metode româneşti (Gerovital. . flori etc.informaţii privind prestarea unor servicii. .organizarea de partide de pescuit.). .organizare de banchete.păstrarea obiectelor de valoare. mese oficiale.plimbări cu căruţa. . . .) şi străine.sală de fitness. ziare. . spectacole.transmiterea de mesaje. . .masaj.predarea corespondenţei clienţilor.oferirea de material de propagandă şi informare turistică.acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente. saună. . . .vânzări de mărfuri .). . degustări de vinuri etc. . .solariu. 149 .abonamente la mijloacele de transport pe cablu. . . .expedierea corespondenţei clienţilor. . farmacii. Amar etc. Servicii gratuite: . .transport hotel-aeroport.procurări bilete de tren.păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea clienţilor. .asigurarea de ziare.puncte comerciale diverse (alimentare.trezirea clienţilor la ora solicitată. . sania etc. . recepţii. .servicii de parcare şi garare.încărcarea.vânzări de excursii pe trasee interne şi externe..bilete pentru mijloacele de transport în comun. ..asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu. .schimb valutar.comenzi pentru taximetre. .piscină.facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate. .servicii de ghid. . trăsura. starea vremii. . 8. . mijloace de transport.obţinerea legăturilor telefonice.vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (seri folclorice. .expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea clienţilor. avion. nunţi. .

Hoteluri.x x 7. 2.... hoteluri pentru tineret de 3.. Personalul din recepţie trebuie să fie calificat*) x x x x x x x x ___________ *) Cu certificate de calificare obţinute potrivit legislaţiei muncii. 4.x x 8. efectuate la interval de maximum 5 ani de la obţinerea calificării. .... 2.. campinguri Restaurante Baruri Cofetării Criterii moteluri sate de şi baruri stele stele minime stele vacanţă de noapte stele stele 5 4 3 2 1 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 5 4 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2 stele....5.. Cursuri de perfecţionare pentru întreg personalul. 1 stele. 3. Guvernantă x x x .... Bucătar specialist ... Şef de sală . precum şi unităţile de alimentaţie sub 20 de locuri la mese se exceptează Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare În România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare. 3.. 1 stele.x x x x x 9.... Maestru în arta culinară . 4. pregătirea profesională şi evoluţia în carieră a acestuia ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cabane.. 1 stele... 8 la normele metodologice CRITERII privind încadrarea cu personal. hoteluri de 5. Şef de recepţie x x x ..6.% din personalul secţiilor de producţie şi servire trebuie să fie calificat . Barman preparator .. Somelier . 2.ANEXA Nr...... hoteluri-apartament de 5.80 60 40 20 20 80 60 80 60 4.. clasificate astfel: 1. 3. sau alte forme de pregătire de perfecţionare de scurtă durată sanitar-veterinare x x x x x x x x x x x x x x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── **) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri... 4. 3. 2.x x 11. moteluri de 3..x x x 10.. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de primire turistice trebuie să deţină brevet de turism**) x x x x x x x x x x x x 2. 150 .

pensiuni turistice rurale de 5. . reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane. 1 stele.cameră cu pat individual. 6. 9. 7. Lăţimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm. 1 stele.cameră cu pat dublu. 2.cameră cu patru paturi individuale. 3. 11. cabane de vânătoare.5. 2. 8. 13.cameră cu trei paturi individuale.cu mai mult de patru paturi individuale. 10. . Lăţimea patului dublu este de minimum 160 cm. 1 stele. 2. 2.cameră cu două paturi individuale. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane. 4. 1 stele. spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei de 3. 1 stele. structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe nave fluviale şi maritime de 5.camere comune . 4. Lăţimea paturilor individuale este de minimum 90 cm. 2. 3. 1 stele. În cadrul tipurilor sus-menţionate poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare: . 1 stele. . 1 flori (margarete). 16. campinguri de 4. 2 stele. cabane turistice. 2. 2. 2. bungalouri de 3. 4. vile de 5.cameră cu pat matrimonial. 2. 2. 14. sate de vacanţă de 3. 12. 3. 15. 4. cabane de pescuit de 3. . apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă destinaţie de 3. 3. 3. 1 stele. . 151 . popasuri turistice de 2. 1 stele. pensiuni turistice urbane de 5. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o singură persoană. 1 stele. . hoteluri de 3.

iar la categoria 4 stele. minimum un grup sanitar la 4 locuri. 4 şi 5 stele şi de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 şi 2 stele.Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3. - apartament.cameră cu priciuri. salon. reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane. reprezentând spaţiul compus din: dormitor pentru două persoane. . cu echipare sanitară proprie. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică În România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de alimentaţie pentru turism: ───────────────────────────────────────────────────────────── Nr. vestibul. Tipul de unitate ───────────────── 5 4 3 2 1 152 . - garsonieră. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist. precum şi la restul categoriilor. sufragerie. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri. Stele crt. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte soluţii care permit o delimitare estetică. vestibul şi grup sanitar propriu. reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare).

7. 153 . Cofetărie x x x x x 5. Patiserie. Snack-bar x x x 4. Braserie x x x 1. Restaurant 1. Pescăresc x x x x 1. videotecă) x x x x 2. respectarea criteriilor de clasificare.3. Rotiserie x x x x 1.4. Zahana x x x x 1.2. simigerie x x x ───────────────────────────────────────────────────────────── Se pot stabili şi alte tipuri de unităţi în funcţie de condiţiile concrete constatate la faţa locului.3. plăcintărie.5.2.3.4.2.2.2. Disco-bar (discotecă.4. Dietetic x x x x 1.1 Clasic x x x x x 1.2. Cramă x x x x 1.2.1.4. Bar de zi x x x x 2. Cu specific local x x x x 1.5.───────────────────────────────────────────────────────────── 1. Lactovegetarian x x x x 1.3. comerţ etc.3.6.1. Principalele caracteristici funcţional-comerciale ale acestor tipuri de unităţi sunt prezentate în anexa nr. care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii.3.2. fiind părţi componente ale produsului turistic. Pizzerie x x x 3. Cu specific naţional x x x x 1.) constituie un tot unitar. Specializat 1.7. Restaurant-autoservire x x x 3. Vânătoresc x x x x 1. cafenea x x x x 2.2.2. Agenţii economici care construiesc structuri de primire turistice au obligaţia să asigure.3. Grădină de vară x x x x 2. 2 la prezentele norme metodologice. Bar 2. Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare. Cu specific 1.3.1. cu respectarea criteriilor pentru tipul de structură turistică asimilată.6. Cu program artistic x x x 1. Bufet tip expres/bistrou x x x 3. Bufet-bar x x x 3. Fast-food 3.2. Bar de noapte x x x 2. încă din faza de proiectare. Berărie x x x 1. alimentaţie. Cafe-bar.1. tratament. agrement.2. Familial/pensiune x x x x 1.5.

Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care a fost încadrată majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică.C.A. diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii. 805/2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la turismul neorganizat. 154 . Însemnele privind categoria de clasificare a unităţii se înscriu pe o plachetă montată în exteriorul unităţii. o dată cu primirea certificatului de clasificare. precum şi pe autocolante aplicate în punctele de acces al turiştilor. exprimate în euro. ▪ afişarea la recepţiile structurilor de 1-5 stele şi în camere din structurile de 1-3 stele a certificatelor de atestare a tarifelor de cazare maximale. la loc vizibil pentru turişti. emise de Ministerul Turismului potrivit Hotărârii Guvernului nr. precum şi ale Ministerului Turismului şi Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului pentru a se da posibilitatea turiştilor să semnaleze eventualele nemulţumiri cu privire la serviciile oferite. În toate structurile de primire turistice este obligatorie: ▪ afişarea la loc vizibil pentru turişti a numerelor de telefon ale conducerii agentului economic proprietar şi/sau administrator al structurii în cauză. şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele. stabilită de agentul economic în cauză. de regulă.. de unde se procură de către agenţii economici. prin D. Autocolantele şi plachetele se realizează din material rezistent la intemperii (metal pentru categoriile de 4 şi 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm. iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii.G.

. pentru unităţile de 3. cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră.orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului. 155 .▪ păstrarea ordinii. 8 la prezentele norme metodologice. după caz. astfel: - la la la la unităţile unităţile unităţile unităţile de de de de 4 3 2 1 şi 5 stele stele stele stea - cel cel cel cel puţin puţin puţin puţin 18 servicii. . curăţeniei şi respectarea cu stricteţe a normelor sanitare şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor.tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice. 4 şi 5 stele. .programul TV pentru săptămâna în curs. cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la: . cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separat.instrucţiuni de folosire a telefonului. . ▪ asigurarea de personal calificat şi cu conduită ireproşabilă. liniştii publice. realizate estetic nr. .lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată. 7 la prezentele norme metodologice. 5 servicii.lista cuprinzând preţurile produselor din minibar.hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al localităţii.informaţii turistice privind zona sau localitatea. şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.lista room-service. după caz. moralităţii. conform specificaţiilor din anexa nr. ▪ lista orientativă cuprinzând serviciile suplimentare este prezentată în anexa ▪ existenţa în toate spaţiile de cazare a unor materiale scrise. 10 servicii. 15 servicii. . . ▪ oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare. .

1 la normele metodologice) 1. Asemenea activităţi pot fi organizate doar în spaţii distincte. ▪ categoria a II-a = 2 stele. în fiecare spaţiu de cazare sau prin afişare cu mijloace electronice. La hotelurile de 3. 61/1999. Criterii minime privind clasificarea structurilor de primire cu funcţiuni de cazare turistică (ANEXA Nr. în ceea ce priveşte denumirea. La hotelurile de 1-3 stele. ▪ categoria LUX = 4-5 stele. Agenţii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie. conform următoarei grile de asimilare: ▪ categoria a III-a = 1 stea.chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la calitatea serviciilor oferite. Structurile de primire turistice vor avea firme exterioare. 4 şi 5 stele materialele vor fi prezentate în mape speciale. clasificate pe categorii prin certificate emise de Ministerul Turismului în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. cu intrări separate de fluxul turiştilor cazaţi în hotel. sunt obligaţi să asigure respectarea criteriilor de clasificare stabilite prin prezentele norme metodologice. Se exceptează cazurile în care se asigură intrări şi fluxuri de circulaţie separate pentru turişti. tipul şi numărul de 156 . până la 15% din capacitatea de cazare rezervată. ▪ categoria I = 3 stele. Nu se admite organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de noroc în holurile unităţilor. în concordanţă cu certificatul de clasificare.. în spaţiile destinate cazării se pot amenaja activităţi de birouri sau firme. Certificatele respective rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea.

marmură sau alte asemenea materiale estetice. 4 şi 5 stele materialele folosite pentru lenjerie vor fi numai din bumbac de calitate superioară sau din mătase. Starea generală de curăţenie. În spaţiile de cazare.3. Pereţii grupurilor sanitare vor fi placaţi cu materiale ceramice. Pentru categoriile 5. salubritate şi igienă se asigură în condiţiile prevăzute de Normele de igienă aprobate prin ordinele ministrului sănătăţii nr. 4. La categoria 2 stele se admit şi placări parţiale până la înălţimea de 180 cm. Nu se admit spaţii de cazare situate la subsol sau fără aerisire şi lumină naturală directă. respectiv flori pentru unitatea respectivă. Spaţiile comune vor fi bine aerisite şi iluminate. La grupurile sanitare ale camerelor se va asigura în permanenţă apă caldă şi rece. 3. prosoapele şi halatele vor fi schimbate după fiecare turist. 5. uşor lavabile şi de bună calitate. Pardoselile grupurilor sanitare vor fi placate cu materiale ceramice. 4 şi 3 stele.1. pe întreaga suprafaţă (până la tavan). uşor lavabile şi de bună calitate. Construcţiile vor fi astfel realizate încât să se evite deranjarea turiştilor din cauza zgomotelor produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau a altor factori de poluare.stele. La categoriile de 3. iar la categoria 1 stea pereţii pot fi acoperiţi cu zugrăveli lavabile. Lenjeria de pat. 4. prosoapele şi halatele vor fi de culoare albă. 4. iar pentru sejururile mai lungi. firmele vor fi luminoase. 102/1993 şi 536/1997.4.2. 4. 4. La categoria o stea se admite şi pardoseală din mozaic lustruit. marmură sau cu alte asemenea materiale estetice. astfel: 157 . 6. 2. Lenjeria de pat. precum şi în grupurile sanitare (cu excepţia WC exterioare) se va asigura în sezonul rece o temperatură minimă de 18 grade C.

3. totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural. acestea se depun în cada de baie sau la duş. având o capacitate de cazare de până la 10 camere. numărul locurilor la mese fiind mai 158 . Amplasarea pensiunilor turistice rurale trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor. care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei. bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii). fapt care poate genera unele probleme privind protecţia mediului. În interiorul acestora nu se admit lucrurile personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei în cazul în care sunt destinate şi pentru consumatori din afară. Criterii minime privind clasificarea pensiunilor turistice Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţie acestora.────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria unităţii ────────────────────────────────────────────────────────────── 5 şi 4 stele 3 stele 2 şi 1 stea la 2 zile la 3 zile la 4 zile la 2 zile la 2 zile la 3 zile la 3 zile Lenjeria* Prosoapele* Halatele* *) sau ori de câte ori este nevoie. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente. Prin aceleaşi anunţuri turiştii sunt întrebaţi politicos dacă doresc să fie schimbate prosoapele. ────────────────────────────────────────────────────────────── Este indicat ca în camerele de baie să fie afişate anunţuri prin care turiştii sunt informaţi că spălatul prosoapelor presupune un mare consum de apă şi detergenţi. în caz afirmativ.

de 3 margarete . Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta pentru montarea corturilor şi rulotelor criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor.1.5. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul: - pentru pensiuni turistice rurale ANEXA Nr. 2.de 2 margarete 150 puncte 120 puncte 80 puncte 40 puncte 159 . dar nu mai mic de 20 de locuri la mese. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea următorului punctaj minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.de 5 margarete .de 4 margarete . potrivit anexei 1. la prezentele norme metodologice. potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Turismului conform anexei nr.5 la normele metodologice .6. 1. se clasifică ca unităţile de alimentaţie pentru turism.mare decât al celor de cazare.

Instalaţii: -încălzire centrală sau cu gaze la sobă de teracotă. fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit x x x x x x x x x .grup sanitar comun (la pensiunile turistice de 1 stea se admit în WC uscate şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare) x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.accesul în camerele de dormit şi în grupurile sanitare să fie direct. de calitate superioară şi cu inventar de servire de calitate x x x x .parcare proprie x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.salon cu suprafaţa minimă de . mai puţin la unităţile sezoniere estivale x x x x x x . scaune.împrejmuiri estetice şi eficiente x x x x x x .sursă de încălzire în camerele de baie (încălzire centrală sau alte mijloace admise de normele P. Organizarea spaţiilor: .elemente decorative de bun gust în interior x x .S. să fie în stare: .sufragerie dotată cu mobilier adecvat.curte cu amenajări florale x x x x x .suprafeţe de joacă pentru copii x x .ANEXA 1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pensiuni turistice ─────────────────────────────────────── Criterii minime obligatorii urbane rurale stele flori (margarete) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. dotat cu mobilier (mese.spaţiu pentru servirea mesei.spaţii corespunzătoare şi igienice.clădirile. banchete) şi inventar de servire x x x x .camere cu grup sanitar propriu x x x x x x . pavilioane.) x x x x x x - 160 .garaj sau adăpost acoperit x x .căile de acces proprii şi spaţiile înconjurătoare să fie bine întreţinute x x x x x x x x x x . etc. inclusiv anexele gospodăreşti..S.amenajări în aer liber pentru odihnă şi relaxare (chioşcuri.) x x .curte proprie.bună x x x x . mp 20 20 . cu spaţii verzi x x x x x . terase acoperite. dotate cu echipamente de preparare şi conservare a alimentelor x x x x x x . Criterii generale: .holul de primire. în suprafaţa minimă de 12 mp.I.încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte echipamente admise de normele P. pentru prepararea mesei..să se încadreze în stilul arhitectural cu specific local x .I x x x x . să fie mobilat şi decorat x x x x .foarte bună x x x x x x .

*) Spălătorul poate fi şi în aer liber.. cu umeraşe x x x x x x x x .perdele transparente x x x x x x .racord la reţeaua publică de canalizare sau la mijloace proprii de colectare şi epurare x x x x x x x x x x .cameră cu 1 pat 16 15 10 9 8 16 15 10 9 8 .instalaţie de apă curentă rece la bucătărie x x .prosoape pentru faţă (1 bucată/persoană) x x x x x x x x x x .vaze cu flori x x x x x x . pătură sau plapumă x x x x x x x x x x .halat de baie x x x x . Echipare sanitară: .mobilier uniform ca stil şi de calitate superioară x x x x x x .grup sanitar comun compus din: ▪ 1 cabină WC la 10 locuri*) x x x x ▪ 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă caldă/rece la 10 locuri*) x x x x ▪ 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri x x x x ___________ *) La pensiunile turistice rurale de o stea poate exista şi WC uscat.pat cu saltea x x x x .masă şi scaune x x x x x x x x x x .cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru pled.plapumă.pat cu somieră cu saltea sau pat cu saltea relaxa x x x x x x .televizor şi aparat de radio în spaţii comune x x x x Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: . Număr maxim de paturi simple într-o cameră 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7.oglindă sau toaletă la dispoziţia turiştilor x x x x x x x x x x .perii pentru haine şi pantofi x x x x x x x x x x .instalaţie de apă curentă caldă/rece la bucătărie x x x x x x x x .clădirea să fie racordată la reţeaua electrică publică x x x x x x x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4.cameră cu 2 paturi 20 18 13 12 11 20 18 13 12 11 . pled sau pături (câte două bucăţi de persoană) x x x x x x x x x x .pardoseli acoperite cu covoare sau mochetă de bună calitate (pardoselile din parchet.cameră cu 4 paturi 16 16 .veioză sau aplică la capătul patului x x x x x x x x .husă de protecţie x x x x .dormitorul din apartamente 20 18 13 12 11 20 18 13 12 11 .pahare (2 bucăţi/persoană) x x x x x x x x x x .dulap sau spaţii amenajate pentru haine.pardoseli acoperite integral sau parţial cu covoare sau carpete x x x x .prosoape pluşate pentru baie (1 bucată/persoană) x x x x x x x x . lavoar şi WC) x x x x x x .fotolii sau canapea x x x x x x - 161 . Suprafaţa minimă a camerelor (mp) . Dotarea camerelor: .salonul din apartamente 20 18 14 12 11 20 18 14 12 11 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. garsonieră şi apartament x x x x x x .camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duş.perne mari x x x x x x x x x x .cameră cu 3 paturi 16 14 16 11 .scrumiere (opţional) x x x x x x x x x x .perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii x x x x x x x x x x .cuvertură de pat x x x x x x x x .cuier x x x x x x x x x x . marmură şi alte materiale similare pot fi acoperite şi parţial) x x x x .aer condiţionat x x .saltea de lână cu o grosime de 5 cm x x x x .televizor şi aparat de radio în cameră.

living cu spaţiu amenajat pentru deconectare.echipamente pentru păstrarea prin frig a alimentelor x x x x x x x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9.asigurarea posibilităţii turiştilor de a achiziţiona suveniruri sau produse alimentare sau nealimentare cu specific local x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ANEXA Nr. vin. Alte criterii: .iluminat exterior .tenis de masă .ambianţa generală a exteriorului: . coniac x x x x x x . ziare.perdea. scaune x x x x . Dotarea bucătăriilor: .drum carosabil până la poarta pensiunii . Telefon la dispoziţia turiştilor x x x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. cărţi de joc etc..salon de primire .dotare cu jocuri de societate (şah.aspectul anexelor gospodăreşti .telefon în fiecare cameră 3 2 6 3 7 6 10 10 10 8 10 3 9 8 4 8 8 10 10 162 .frigider x x x x x x .amenajarea spaţiilor exterioare (curte.vase şi ustensile de bucătărie x x x x x x .anexele gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort pentru turişti x x x x x .set de pahare pentru apă. spaţii amenajate în aer liber pentru divertisment) 2.maşină de gătit sau reşou electric cu minim două ochiuri x x x x .) .izolarea fonică între camere şi spaţiile comune .vase şi ustensile de bucătărie din inox x x x x . aspect general şi echipare exterioară ────────────────────────────────────────────────── .perdele opturante .situarea într-o zonă nepoluată fonic.semnalizare de la şoseaua principală .izolarea fonică a clădirii . x x x x x x . iar produsele din carne să fie examinate sanitar-veterinar x x x x x . 20% din alimente să provină din surse locale x x . grădină.şemineu . albume etc.1 la normele metodologice CRITERII SUPLIMENTARE FACULTATIVE 1.cuptor cu microunde x x x x .minimum o persoană să fie absolventă a unui curs de formare în domeniu (în cazul unităţilor de 5 flori criteriul este obligatoriu pentru cele cu peste cinci camere).aspectul construcţiilor .aer condiţionat . Dotarea camerelor ───────────────── .plită electrică sau cu gaze x x x x x x . 1. table remy.masă sau măsuţă x x x x x x x x x x .animalele de la care provin lactatele să fie atestate ca sănătoase.) . covor de calitatea celor din dormitor x x x x x x x x x x ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8.demifotolii.bibliotecă (cărţi.min. livadă. lecturare.biliard . vizual sau olfactiv .încadrarea în stilul arhitectural cu specific local .5. Construcţii. reviste. conversaţie .

Dotarea bucătăriilor ──────────────────── . sănii.calitatea mobilierului. în număr corespunzător capacităţii de cazare .cuptor cu microunde .hotă .decorarea de ansamblu a interiorului . biciclete.) aparat video antenă satelit sau cablu posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi gospodăreşti 10 10 8 6 3 3 6 8 10 2 10 3 3 10 10 10 8 10 8 8 2 2 8 163 . armonia culorilor 3. ambarcaţiuni.robot-mixer .adaptarea suprafeţei şi a dotărilor la numărul de camere .aparatură electrică: ..maşină de spălat vase 4.cafetieră . Alte dotări şi amenajări ──────────────────────── masă şi fier de călcat maşină automată de spălat rufe feon grătar în aer liber locuri de joacă amenajate pentru copii sală de fitness saună piscină în aer liber piscină acoperită terenuri de sport proprii sau intermediere la terţi obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri.veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate. etc. nedesperechiate.

chiar întreaga regiune. De la oraşul Neamţ şi-a luat numele cetatea din apropiere – Cetatea Neamţ. Lunca. Hr. ECOTURISM ÎN PARCURILE NATURALE VÂNĂTORI NEAMŢ ŞI APUSENI 5. Aceasta a fost succedată de cultura ceramicii liniare şi de cultura Precucuteni (mileniul VIV î. Parcul Natural Vânători Neamţ A. Aici s-a gasit un important material ceramic care aparţine culturii Starcevo .) – culturile Costisa şi Noua. aducând o seama de meşteşuguri din care se remarcă acelea de obţinere a stofelor şi pânzeturilor.). atestată prin siturile de la Târpeşti. Hr. termenul „nemeţi”.Hr. transmise şi populaţiei autohtone. Topoliţa şi Davideni. care faceau legătura între zona Moldovei şi Ardeal.1. saşi originari din Flandra au colonizat parte din zonă.CAPITOLUL 5.Istoric Toponimul „Neamţ” este de origine slavă.). Zona a fost locuită şi de comunităţi ale epocii bronzului tracic(1800.1100 î. în perioada premergătoare constituirii statului feudal Moldova. aflate în preajma izvoarelor de slatină din sud – estul Culmii Plesului. care înseamna liniştit sau tăcut. definind caracteristicile zonei şi ale râului principal (Neamţu). 164 . Oraşul Târgu Neamţ prezintă o serie de vestigii arheologice din neolitic şi din epoca bronzului.Poiana Slatinei – Oglinzi – Cetăţuia – Băi.lea. Elementele ceramicii pictate din zonă aparţin în principal civilizaţiei Cucuteni. pe teritoriul actualului oraş Târgu Neamt s-a închegat o asezare umană importantă. localitatea căpătând în timp funcţia de târg. apoi Mănăstirea Neamţ. Mai târziu.Cris (mileniul VI-V î. Cele mai vechi urme de locuire s-au găsit în asezările de la Lunca . Apariţia acestei asezări a fost favorizata de pozitionarea sa la întretaierea unor drumuri comerciale importante. În secolul alXIII.

462/2001).Certificarea managementului forestier. legate de specificul local şi acordate totodata la principiile general valabile ale managementului ariilor protejate. precum şi a peisajelor din cuprinsul parcului.Dezvoltarea ecoturismului şi promovarea valorilor naturale. istorice şi culturale ale regiunii. 165 . pe o suprafaţa de 30. În cadrul scopului general. cu valoare semnificativă peisagistica şi/sau culturală.Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor parcului prin programe specifice de educaţie şi constientizare.300 hectare fond forestier. Situat în partea nordică a judeţului Neamt.Menţinerea biodiversitatii prin conservarea speciilor si ecosistemelor cheie.Culmea Plesului şi Cetatea Neamţului la începutul secolului XX. Cadrul legislativ actual defineşte parcurile naturale ca fiind „arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interactiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă. Parcul Natural Vânători Neamţ a fost constituit ca parc natural în anul 1999. .Sprijinirea comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale. tradiţionale. deseori cu o mare diversitate biologică” (L. .Realizarea unui centru de creştere a zimbrului şi crearea condiţiilor de punere în libertate a primului grup. în consecinţă. parcul adaposteste o larga paletă de valori naturale. au fost definite obiective specifice care definesc principalele direcţii de activitate ale administratiei parcului: . . deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale şi crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea durabila a economiei locale. care este acela de conservare a diversităţii biologice. obiectivele administraţiei sunt diverse. Despre Parcul Natural Vânători Neamţ Apariţie relativ nouă în peiajul ariilor protejate nemţene. B. . culturale şi istorice. dintre care peste 26. .818 hectare.

şi a statiunilor Baltateşti si Oglinzi. Vânatori Neamt. Paşcani. Accesul către Parcul Natural Vânatori Neamţ se poate face astfel: 166 .818 ha. Vatra Dornei-Poiana Largului. Piatra Neamţ. Localizare Parcul Natural Vânatori Neamţ se afla situat în Nordul judetului Neamt. şi peste Subcarpaţii Neamtului (aflaţi în cadrul Subcarpatilor Orientali). Suprafaţa parcului este de 30. pe drumuri naţionale. la graniţa cu Suceava. Agapia. Din punct de vedere geografic.322 ha pădure. a orasului Tg. D. din care 26.C. în raza comunelor Cracaoani. între 47°03’10’’ şi 47°18’20’’ Latitudine nordică şi 26°4’20’’ şi 26°22’32’’ Longitudine estică.subdiviziunea Munţii Neamţului (în partea estică a Carpaţilor Orientali). Fălticeni. Neamt. parcul se întinde pe versantul estic al Muntilor Stânisoarei. Neamt. Acces: Accesul către Parcul Natural Vânatori Neamt este în principal posibil dinspre Tg. acoperind o parte a bazinului Ozanei şi Cracăului.

Dinspre Piatra Neamt se face pe DN 15 C Piatra Neamţ – Târgu Neamţ. pot depăşi frecvent 60 mm în 24 ore. pe linia înalţimilor maxime (1100-1250 m altitudine). În aria montană.9 mm. pe valea Ozanei). de unde rezultă o amplitudine termică anuala de 23. Clima Temperatura aerului.9 mm la Baltateşti).Dinspre Poiana Largului se merge pe DN 15 B Poiana Largului – Vânatori – Târgu Neamţ. Ploile sub formă de averse. variaţiile sezonale ale cantităţilor de precipitaţii: la Tg.Dinspre Borsec se face pe DN 15 pâna la Poiana Largului . La Tg.5°C. la nivelul culoarelor hidrografice importante (775. maxima absolută de temperatură înregistrându-se pe data de 17 august 1952 (37°C). Neamţ are valoarea de 8. apropiindu-se de 1000 mm la nivelul înaltimilor maxime.Dinspre Bucuresti se face pe E 85 Bucuresti – Roman .7 mm la Tg. cât şi de orientarea principalelor linii orografice. 650 mm în aria depresionară (652. în 30 minute a căzut o cantitate de 65. Amplitudinea termică absolută la Tg. se înregistrează scăderi ale temperaturii aerului de pâna la 5-7°C. viteza vânturilor creşte deosebit de mult. Cantitatea medie multianuala de precipitaţii variază de la cca. .Dinspre Durau se face pe DJ 155 F pâna la Poiana Largului . În cazul unei dinamici accentuate a atmosferei (prioritar în cazul circulaţiei vestice).5°C). care se 167 . Temperatura medie anuală la Staţia Meteorologică Tg. Neamţ şi 650.5C°). Precipitatiile atmosferice.Dinspre Vatra Dornei se face pe DN 17 B pâna la Poiana Largului . la Cracaul Negru. în special în cazul văilor transversale. Neamţ. Uneori acestea capătă caracter torenţial: la 26 iulie 1906.2 mm/min. Se remarcă. .7°C). iar minima în ziua de 27 ianuarie 1954 (-27.Dinspre Suceava se face pe DN 2 pâna la Cristeşti şi apoi pe DN 15 B pâna la Târgu Neamţ.Cristeşti şi apoi pe DN 15 B pâna la Târgu Neamţ. .4 mm în sezonul rece.2°C. de unde rezultă o intensitate medie de 2.8 mm. Vânturile. acestea fiind şi arealele cu cel mai ridicat grad de producere a doborâturilor de vânt. Neamt este de 64. 648. întâlnite mai ales vara. În zona de contact dintre depresiune şi Culmea Stânisoarei.. la altitudini de peste 800 m şi chiar 4-5°C.2°C. de asemenea.3 mm în sezonul cald şi doar 173. 1 mm la Leghin. Neamţ 479. luna cu temperatura medie cea mai ridicată este iulie (19. iar cea cu temperatura medie cea mai coborâtă este ianuarie (-3.Dinspre Bicaz se face pe DN 15 pâna la Poiana Largului . la peste 750 mm în regiunea montană. Direcţia vânturilor dominante este influenţată atât de circulaţia generală a maselor de aer. brizele de munte reprezintă fenomene eoliene caracteristice.7mm şi respectiv 267.

iar primavara cele tardive caracterizează luna aprilie.pun în evidenţă în perioada caldă a anului. GEOLOGIA Din punct de vedere geologic suprafaţa parcului este amplasată în extremitatea estică a Orogenului carpatic la contactul cu Platforma Moldovenească. Depozitele acestei unităţi structurale sunt reprezentate prin formaţiuni argilo-siltitice şi nisipuri de culoare cenuşienegricioasă. nisipuri şi intercalaţii argiloase). sub forma unei mari semiferestre tectonice. numită semifereastra Râsca-Bistriţa. Eocenului. Brusturi. cuprins între localităţile Târzia. Din punct de vedere tectonic. zona este caracterizată de sariajul pânzelor de flis peste molasa şi apoi întregul esafodaj carpatic a avansat peste Platforma Moldovenească. pâna la Culmea Pleşului. este amplasat pe depozite basarabiene ale Platformei Moldoveneşti (pietrişuri deltaice. datorat unor procese diagenetice incomplete. Sectorul nord-estic al parcului. acest fenomen fiind caracteristic lunii iunie. Zona de apariţie a pânzei pericarpatice este marcată şi de prezenţa a numeroase izvoare mineralizate (Slatinele) cel mai adesea clorosodice şi sulfatate. formaţiuni ale pânzelor de sariaj: Tarcău. prin apariţia norilor cumuliformi (convecţie dinamică). au permis geneza unor soluri profunde în sectorul aferent. pe care s-a grefat o morfologie specifică. Doamna. fenomen care s-a produs în tectogeneza moldavă din Miocen. asociate cu roci de precipitaţie chimică (sare gemă. Bisericani şi Lucaceşti). cu breccii şi conglomerate carpatice.9 (pentru perioada 1970-1996). deversate şi faliate. Neamţ este de 0. Pânza de Vrancea ocupa sectorul central şi estic al parcului. Fenomene meteorologice. mai ales longitudinal. Oligocenului. Numărul mediu de zile cu grindină la Tg. în condiţiile litofaciesului de Doamna (formaţiunile de Suceviţa. brumele se produc începând din decada a III-a a lunii septembrie. în condiţiile litofaciesului de Kliwa (formaţiuni flisoide bituminoase cu gresii de Kliwa). 168 . De la vest spre est se dispun în structuri cutate. Paleocenului (formaţiunile de Izvor şi Straja). excepţional luna mai (21-22 mai 1952). În aria depresionară. Vrancea şi Pericarpatică (molasă). Gradul redus de coeziune al rocilor. săruri de potasiu şi gips). Pânza de Tarcau ocupă sectorul vestic al parcului şi este constituită din depozite care aparţin ca vârstă Cretacicului (formaţiunea de Hangu). Acest aspect conferă zonei un fond structural şi petrografic divers. Cea mai mare parte a suprafeţei parcului se găseste pe formaţiunile flisului extern carpatic şi ale molasei (Moldavide). specific ariilor montane şi subcarpatice. Pânza Pericarpatică sau Molasă Carpaţilor Orientali intra parţial în alcatuirea dealurilor subcarpatice.

HIDROLOGIA Apele subterane Apele subterane sunt cantonate în depozite nisipo-grezoase care au o mare permeabilitate. Alte tipuri de ape subterane sunt izvoarele subterane sărate ce apar la zi în apropierea staţiunilor Băile Baltateşti şi Băile Oglinzi. relativ perpendiculara (vest-est). Ozana. Altitudinea medie se cifrează la cca. evidenţiată de culmile secundare ce se constituie în interfluviile care despart principalele artere hidrografice cu caracter transversal (Nemţisorul. 800 m. precum şi la extragerea sării prin fierbere (evaporare) şi la conservarea alimentelor. Ca urmare. respectiv interfluviul dintre bazinul Cracăului şi bazinul Hangu (afluent al Bistritei) şi care se poate urmari în lungul vârfurilor Chita Mica (1061 m). Atunci însa când intră în contact direct cu argilele salifere devin clorurato-sodice. Crainicul (1192m). precum şi în apropierea localităţii Vânatori. se individualizează o a doua. Ca şi o caracteristică aparte. Palancii (1178 m). Reteaua hidrografica 169 . relieful acestui teritoriu precum şi procesele geomorfologice actuale. din nordul teritoriului parcului (altitudine maximă 911 m în Dealul Cerdacului). Din punct de vedere altitudinal. Bâtca Sasului (1091m) şi Buhalniţa (1231 m). în tratarea diferitelor boli.GEOMORFOLOGIA Teritoriul Parcului Natural Vânatori Neamţ se găseşte în cea mai mare parte în cuprinsul Carpaţilor Orientali (Munţii Sânişoarei) precum şi în aria Subcarpaţilor Moldovei (porţiuni reduse din Depresiunea Ozana-Topoliţa şi Culmea Plesului). în general. aceste ape conţin o cantitate redusă de saruri şi sunt potabile. încă cu mult timp în urmă. vor avea caracteristici foarte asemanatoare cu cele ale unităţilor naturale amintite. Principalele linii orografice ale regiunii montane au direcţia generală nordnord-vest – sud-sud-est. această direcţie regăsindu-se cel mai evident în cadrul limitei vestice a parcului. Aceste izvoare au. la intrarea în localitatea Vânatori) şi 520 m în lungul Cracaului la Cracaoani) şi 1231 m (Vf. Buhalniţa). 410 m (în lungul Ozanei. teritoriul parcului se încadrează între 365 m (pe flancul nord-estic al Culmii Pleşu. precum şi Culmea Pleşului. Aceeaşi orientare caracterizează şi culmea montană estică. Agapia şi Cracăul). Pe lângă această orientare generală a reliefului. iar atunci când sunt cantonate în nisipuri şi gresii friabile pot fi bicarbonatate calcice şi magneziene. în raza localităţii Brusturi). Apa acestor izvoare sărate a fost utilizată empiric de către localnici. debite mici şi un grad de mineralizare ridicat. ce face trecerea către regiunea depresionară subcarpatică.

Reteaua hidrografică de suprafaţă aparţine bazinelor Ozanei ăi Cracăului. Chitele. în aval de localitatea Timişeşti. Cracăul Alb. Argiluvisolurile cresc ca pondere (ccca. În privinţa alimentării. predomină acelaşi tip. În funcţie de nivelul altitudinal şi de alcătuirea chimico-mineralogică a materialului parental.Neamt şi se varsă în râul Moldova. cu apariţii în regiunile joase de la periferia parcului. de la marginea ariei montane pâna pe culmile cele mai înalte (cu mici exceptii). pentru alimentarea cu apa a orasului Iaşi. 170 . Suprafaţa bazinului hidrografic este de 427 km2. debitul Ozanei scade considerabil datorită infiltrării în aluviunile groase din albia acesteia. 7% din suprafaţă). odată cu topirea zăpezilor şi la începutul verii datorită marii cantităţi de precipitaţii atmosferice. Din aceasta clasă sunt caracteristice doar solurile cernoziomoide şi cele cenuşii. SOLURILE Molisolurile ocupă o suprafaţă foarte restrânsă (aproximativ 1% din teritoriu) pe rama vestică a Depresiunii Ozana-Topoliţa. după cum urmează: . Pe timpul iernii debitul scade deosebit de mult si frecvent se formează gheaţă la mal sau chiar poduri de gheaţă. de sub vârful Halauca (1530) şi străbate depresiunea intramontană Pipirig. pluvio – nival.Topolita primeşte ca afluent pârâul Nemtisor (pe stânga). Ca afluenţi în zona carpatică primeşte pârâurile Secu. Domesnic şi Dolheşti (pe dreapta) iar în Depresiunea Ozana . cu ape mari primăvara. Boulet. fiind soluri reprezentative pentru flisul est-carpatic. traversează oraşul Tg. Principalii afluenţi ai Cracăului sunt Cracăul Negru. Sunt întâlnite aproape pe toate formele de relief. în condiţiile unor roci cu un chimism intermediar şi bazic. îndeosebi la nivelul versanţilor slab înclinaţi de la poalele culmii Pleşului şi în bordura deluroasă a Depresiunii Ozana-Topoliţa (bazinul Ozanei) Cambisolurile constituie fondul dominant al regiunii. fară însă a se impune în alcătuirea fondului pedologic. Din aceste ape de infiltraţie sunt alimentate captarile din zona Timişeşti – Zvoronesti. Ozana izvoraşte din zona montană a flisului carpatic.Solurile brune eu-mezobazice ocupă treapta montană inferioară. dupa care patrunde în depresiunea subcarpatică Ozana – Topoliţa. În aria subcarpatică. care nu sunt însa relevante pentru fondul forestier al teritoriului. tipurile de sol aparţinând acestei clase se succed altitudinal. dar pot urca în altitudine până la partea superioară a reliefului. afluenţi pe dreapta ai Moldovei ăi Bistriţei. Bazinul Cracăului ocupă o suprafaţă mult mai mica în comparatie cu cel al Ozanei.

ceea ce reprezintă un indicator al stării de adaptare al speciilor la ecosistemele locale. fiind în acest caz poziţionate la nivel altitudinal mult mai joase fata de etajul pedospodic carpatic. caracteristic altitudinilor de peste 1400 m şi pădurilor de conifere.Solurile brune acide se situează altitudinal pete cele brune eu-mezobazice. aval de localitatea Leghin.Spodosolurile se întâlnesc doar sporadic. peşti .ciuperci. dar pot avea apariţii sporadice şi sub 1000 mp un substrat litologic constituit din gresii şi conglomerate debazificate (inclusiv în Culmea Pleşului). dar si fruntilor de terasa. . cu o mai mare reprezentativitaţie în compartimentul depresionar al Nemţisorului şi cu iviri izolate pe dreapta Ozanei. unde procesele de pedogeneza sunt depaşite ca intensitate de cele de morfogeneză. ceea ce este foarte important. . fiind condiţionate strict de rocă. . unde au fost demarate cercetări cu privire la vegetaţie şi comunităţi de plante. amfibieni si reptile. insecte. licheni. întrunind condiţii de formare în cazul glacisurilor de racord dintre versanţi şi terase sau lunci.Solurile neevoluate ocupă suprafeţe restrânse. Biodiversitatea în raza Parcului Natural Vânatori-Neamt În raza Parcului Natural Vânatori Neamţ se întâlneste o mare divesitate floristică şi faunistică. păsări. dar. Regosolurile sunt caracteristice doar perimetrelor de pajisti secundare pe suprafete cu înclinari mari. 171 . o premisă a continuităţii pădurii. având o extindere mai mare în ecartul altitudinal de 1000-1200 m. fiind reprezentate în teritoriu prin regosoluri şi erodisoluri. mamifere.Solurile hidromorfe sunt legate de particularitati ale reliefului. În cadrul acţiunii de inventariere flora şi fauna au fost amplasate 65 de pieţe de probă..

Flora acestui teritoriu se remarca în primul rând printr-o serie de endemite: Centaurea carpatica ssp.30%. Pe de alta parte. Codrii de Aramă .furiens. Din punct de vedere al fondului forestier compoziţia pe specii se prezintă astfel : 40% din suprafata este acoperită cu fag (Fagus sylvatica) urmat. inventarul listează un numar de circa 210 specii. şi anume: Pădurea de Argint în care au fost inventariate cca. 2. iar în Rezervaţia de Stejari Dumbrava. 150 specii. molid (Picea abies) . în ordine de brad (Abies alba) .300 specii. Ranunculus carpaticus. Mamifere Parcul Natural Vanatori Neamţ constituie un adapost pentru o serie de specii rare sau în extincţie in alte zone: ursul brun (Ursus arctos). ceea ce reprezintă 53% din flora judeţului Neamţ şi aproximativ 25% din flora României.Flora Pâna în prezent.1. Phyteuma wagneri. se gasesc 3 rezervaţii naturale. Dentaria glandulosa. Leucanthemum waldstenii.grecescui.15% şi gorun(Quercus petraea)-2%. flora Parcului Natural Vânatori-Neamt contine peste 50 de rarităţi floristice în România la care se adaugă unele specii ocrotite în întreaga ţară: Angelica archangelica. Hepatica transsilvanica. C. Cypripedium calceolus. Symphytum cordatum.raraurensis (creste numai în Moldova). Cirsium decussatum.Fauna A . C. În cadrul Parcului Natural Vânatori Neamţ. din studiile efectuate de-a lungul timpului s-au identificat un număr de 1047 de taxoni. Taxus baccata. lupul (Canis 172 .

flava. altadată componentă a faunei sălbatice. Alte mamifere care se pot întâlni în raza Parcului Natural Vânatori Neamţ sunt: vulpea (Vulpes vulpes). codobatura galbena – M.Corvus corone cornix. râsul (Lynx lynx). cinerea. pescaras albastru . B.Ciconia ciconia şi barza neagră .lupus). barza alba . în cuprinsul Parcului Natural Vânatori-Neamţ au fost inventariate un numar de 102 păsări.Ciconia nigra care este o specie rara. iepurele (Lepus europeus) etc.în captivitate la Rezervaţia de zimbri Dragos-Voda.endemism carpatic. Alte specii întâlnite la marginea parcului sunt: cioara griva . La marginea râurilor sunt întâlnite frecvent: codobatura alba – Motacilla alba. cerbul carpatin (Cervus elaphus). pisica salbatică (Felix sylvestris). mistretul (Sus scrofa). codobatura de munte – M. Pasari Pâna în prezent.Alcedo athis. vidra (Lutra lutra). studiată pîna în prezent cuprinde: salamandra (sau salamâzdra) – Salamandra salamandra. pescarelul negru – Cinclus cinclus. parte din acestea sunt menţionate ca specii strict protejate prin Convenţia de la Berna şi Convenţia de la Bonn. C. Ihtiofauna. tritonul cu creasta – Triturus cristatus cristatus (specie de interes 173 . amfibieni si reptile Fauna de amfibieni şi reptile din cuprinsul Parcului Natural VânatoriNeamţ. căprior (Capreolus capreolus). zimbrul (Bison bonasus) . tritonul carpatic .Triturus montandoni .

De menţionat că toate speciile de amfibieni şi reptile de pe teritoriul Parcului sunt protejate. Rosalia alpina Scop. 3 familii şi 2 ordine. Cerambyx cerdo L. Ordinul Diptera este reprezentat de aproximativ 16 specii. sunt specii protejate prin diverse convenţii şi reglementări internaţionale la care România a aderat. 107. Studiul Oribatidelor din raza Parcului Natural Vânatori Neamţ a condus la identificarea a 81de specii. Fauna acvatică. Pădurea de 174 . buhaiul de balta . broasca rosie de munte – Rana temporaria temporaria. Nevertebrate Grupul lepidopterelor (fluturi) din raza parcului cuprinde aproximativ 138 specii identificate pâna în prezent.. Carabus intricatus L. cuprinde un numar de 7 specii. caracteristică ecosistemelor acvatice nepoluate..). Lucanus cervus L. specie de interes stiinţific.Anguis fragilis. D.. Ordinul Coleoptera este reprezentat de cca. În cadrul ordinului Hymenoptera.. pe terasa inferioară a Topoliţei. la altitudinea de 540 m. broasca râioasa bruna – Bufo bufo etc. conservarea lor necesitând o atenţie specială.comunitar conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC). Dintre reptile menţionăm: vipera de munte – Vipera berus berus cu o concentrare mare în zona Chitele. au fost identificate pâna în prezent 36 specii. alpestris alpestris.. fiind incluse în anexa 3 a legii 13 din 11 martie 1993 (Convenţia de la Berna). etc. sopârla de câmp – Lacerta agilis agilis.Natrix natrix. unele dintre acestea. napârca . gusterul – Lacerta viridis viridis etc. ca de exemplu: Carabus variolosus Fabr.Bombina variegata variegata (specie de interes comunitar). amintind aici prezenţa salmonidelor ( Salmo trutta fario L. sarpele de casă .T. tritonul de munte . PADUREA DE ARGINT Este situată pe teritoriul comunei Agapia lânga sediul Ocolului Silvic Văratec.

forestieră şi peisagistică. înmormântată nu departe de această minune alba. pe dealul Filiorul. infiltraţiile de conifere etc.6 ha este situată între Valea pârâului Neamţ şi a pârâului Nemţisor. pajistea din jur este alcatuită din păiş roşu şi iarba vântului. în suprafată de 56.Pădurii de argint" împotriva paşunatului De frumusetea acestei păduri aminteşte poetul national Mihai Eminescu atunci când. în desele perindări prin aceasta zonă de un pitoresc deosebit. 21 ha. Cei mai în vârstă arbori au peste 135 ani. fiind o rezervaţie de tip mixt. la o altitudine cuprinsă între 445 şi 470 m. având arborii cei mai bătrâni cu vârsta de peste 100 ani dar pădurea este completată şi cu arbori de 20 şi 50 de ani. fiind alcătuită dintr-o singură asociatie.4 ha. REZERVATIA DE STEJAR DUMBRAVA Pădurea Dumbrava.împăduriri cu mesteacăn în anii 1968 şi 1996 . Arboretul este o rezervaţie naturală.argint este un arboret de mesteacăn. foarte viguroşi. bogăţia florei ierboase . prin particularităţile subarboretului. 300 specii de plante. şi anume Quercorobori-carpinetum Soo et Pocs 1957. Rezervatia forestiera "Codrii de aramă" este situată în comuna Agapia. La poalele dealului se află pârâul Filioara. Pentru conservarea acestei rezervatii în decursul anilor s-au efectuat mai multe lucrări care au constat din: .împrejmuirea cu gard din plasă de sârmă pentru protejarea . Arboretul este constituit din Quercus robur. CODRII DE ARAMĂ Este alcatuită în cea mai mare parte din gorun. 175 . Ultimul studiu efectuat în rezervaţie (1999) a evidenţiat un număr de 150 specii de plante. Fagus sylvatica şi Pyrus pyraster. la care se mai adauga Prunus avium.Vârsta acestor arbori variază între 150-200 ani. Este o rezervaţie de tip forestier şi care conservă o pădure de stejari seculari. Din punct de vedere al biodiversităţii s-au identificat 209 specii de plante aparţinând la 50 familii. Acer campestre. cu pâlcuri de rachitisuri şi mici mlastini cu rugină şi izmă. a scris nemuritoarele versuri inspirate din drumetiile sale alături de poeta Veronica Micle. Are o suprafaţă de 2. la o altitudine cuprinsă între 550 si 650 metri şi are o suprafaţă de cca. alături de acesta aici fiind inventariate alte cca.. Quercus daleschampii în amestec cu Carpinus betulus. interesant prin dimensiunile şi aspectul exemplarelor de stejar.

REZERVAŢIA DE ZIMBRI ŞI FAUNĂ CARPATINĂ DRAGOŞ VODĂ 176 .

Roxana şi Raluca. în rezervaţie. se află în nordul judeţului Neamţ. căpriori. Monitorizarea Biodiversitatii 177 . pe lângă zimbri se mai pot întâlni: cerbi carpatini. vulpi. cerbi lopătari. în numar de trei. În anul 1974 .Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină “Dragoş Vodă” a fost înfiinţată în anul 1968. rezervaţia găzduieşte filmarea unor secvenţe de vânatoare pentru filmele “Fraţii Jderi” şi “Stefan cel Mare-Vaslui 1475”. specii de avifaună.N. dânduli-se numele de Rarău. În anul 1970 se aduc primele exemplare de zimbri. pe raza comunei Vânatori Neamţ. urs. iepuri. bursuc. Astăzi. lup. originare din Polonia. 15 şi a Mănăstirii Neamţului. în apropierea drumului naţional D.

cu ajutorul unor echipe de biologi voluntari de la diferite institute stiinţifice de profil cu care Administraţia parcului colaborează.Monitorizarea regenerării puietilor de stejar din Rezervaţia de Stejari Dumbrava (protocol nr. Protocoalele de monitorizare au fost evaluate cu o prioritate relativă şi un set de potenţiali indicatori au fost dezvoltaţi pentru fiecare întrebare de monitorizare. exploatarea raţională. al sistemului parcului din România. cu posibilitatea clarificării cauzalităţii acestor modificări. axate în principal pe studiul speciei Triturus montandoniendemism carpatic (protocol nr. Pe baza studiilor şi cercetărilor efectuate de-a lungul timpului pe diferite grupe biolgice. Planul de monitorizare a fost dezvoltat în cadrul contextului curent.Monitorizarea şi cartarea zonelor de reproducere a speciilor de amfibieni şi habitate lenctice.Unul din obiectivele majore al Administratiei Parcului Natural VânatoriNeamţ îl reprezintă menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie. reflectând nevoia de a determina dacă biodiversitatea PFVN este menţinută efectiv. şi posibil viitor. florei. . 178 . Începând cu anul 2002 au fost implementate în teren 5 protocoale de monitorizare . ecologică a peisajului. Acest plan a fost dezvoltat în strânsă coresopondenţă cu planul de management al Parcului Natural Vânatori Neamţ sub îndrumarea unor specialişti de la organizatia FFI şi contine 24 de protocoale. Monitorizarea are ca obiectiv aprecierea pe termen lung a statutului biodiversitatii în raza parcului şi eficacicatea activităţii manageriale în protejarea biodiversitatii şi peisajelor parcului. Aceste protocoale sunt : . Evaluând statutul resurselor biodiversităţii de-a lungul timpului.2). Rolul monitorizării prezintă o mare importanţă. în scopul adoptării acelor măsuri administrative de protejare a arealului. precum şi a peisajelor din raza parcului. O serie de întrebări de monitorizare au derivat din planul de management şi din discuţii mai largi.specie declarată monument al naturii în România (protocol nr. a fost elaborat şi dezvoltat un plan de monitorizare a biodiversităţii. care permit menţinerea echilibrului durabil al ecosistemelor din areal. vegetaţiei şi faunei.3). planul de monitorizare evaluează presiunile şi ameninţările (inclusiv nivelurile utilizarii resurselor) şi va determina dacă managementul a fost eficient în menţinerea populaţiilor şi habitatelor cheie.Identificarea şi cartarea exemplarelor de tisa (Taxus baccata). . Monitorizarea are rolul de a sesiza în mod real orice modificare intervenită în areal.1). personalului şi nevoilor de resurse pentru a implementa acestea pe un termen lung. Au fost dezvoltate protocoale pentru fiecare indicator cheie. fiindca numai prin cunoaşterea stării ecosistemelor se va putea trece la valorificarea. inclusiv evaluări detaliate ale timpului.

puternice. În cadrul acestor două specii se disting câte două subspecii: . EUROPEAN BISON Bison bonasus Morfologie Genul Bison cuprinde mamifere de talie mare. .Monitorizarea păsunilor din punct de vedere al suprapăşunatului (protocol nr. in vârstă de un an – a fost capturat şi dus în Germania în 1908. prezente odata pe cele doua continente. Bison bison bison Au existat şi două subspecii ale zimbrului European – zimbrul de ses sau de „Bialowieza”. Mai cunoscuţi sunt 2 reprezentanţi: Zimbrul European – Bison bonasus şi Zimbrul Nord – American. A trait 18 ani în captivitate la o menajerie din orasul german Boitzenburg.. Bison bison. ultimul exemplar murind în Caucaz în 1927. Zimbrul caucazian nu a supravietuit pâna în zilele noastre.Monitorizarea berzelor care cuibaresc în raza parcului – berzele fiind specii indicatoare de ecosisteme neafectate de impactul antropic (protocol nr. Bison bonasus caucasicus. confundat adeseori cu bizonul.5). Bison bonasus bonasus şi zimbrul de munte sau Caucazian.15). 179 . Un individ – mascul. Europa şi America de Nord.Zimbrul de prerie sau „bizonul de prerie”.

Totuşi. O caracteristică particulară a masculilor o reprezintă disproporţionalitatea între partea din faţă a corpului. Unii masculi se pot aduna în grupuri separate de mai mici dimensiuni. Grupurile cele mai răspândite printre populaţia de zimbri sunt cele mixte şi cele compuse numai din masculi. Partea din faţă a corpului este acoperita cu un par lung. puternica şi crupa relativ mică. Unele dintre aceste schimbări sunt sezoniere 180 . Când iarna târzie face loc primăverii. Astăzi. Comportament în libertate Pot fi identificate doua perioade distincte în ciclul vieţii anuale a zimbrilor Prima este cea a adunării pentru iarnă. grupurile de iarna devin mai puţin stabile şi încep sa se destrame în grupuri mai mici care părăsesc hranitorile şi pornesc în căutarea resurselor naturale de hrană. în jurul altor hranitori. Parul din spate este scurt. A doua perioadă coincide cu cea a sezonului de creştere.Rezultatul a fost împerecherea masculului de Zimbru caucazian cu femelele de Zimbru de ses ceea ce a dus la aparitia de descendenti hibrizi. perioada miscării libere. tineret de 2-3 ani. greutatea între 320 şi 640 kg şi partea din fata a corpului mai putin bine-facută. în timpul iernii zimbrii se adună în jurul hranitoarelor special amenajate. a păstrat foarte putin din caracteristicele Zimbrului caucazian. ei sunt rari şi crescuţi separat. puii au par de culoare rosiatică şi sunt mai degrabă mici. Greutatea masculilor maturi variază între 440 si 920 kg. Aproximativ 60% dintre masculi trăiesc singuri. când zăpada lipseşte. Grupurile mixte sunt compuse din femele. în timp ce grupurile de 4-9 masculi sunt rare. iar înfatisarea sa nu difera de cea a Zimbrului de ses. în timp ce înalţimea la umeri poate atinge 188 cm. Corpul Zimbrului European este acoperit cu un păr gri-maro care se armonizează cu peisajul înconjurator. dar capetele acestora sunt aduse mai mult în interior în cazul femelelor adulte decât în cel al masculilor. formând grupuri mai mari. Prin contrast. viţei şi ocazional masculi adulţi. Cele mai mici grupuri de masculi conţin 2 indivizi. e ceva obisnuit să întâlneşti grupuri de 2-3 masculi. Femelele sunt mai mici. La nastere. Zimbrii de ambele sexe au câte o pereche de coarne localizate sus pe cap. care formează asa numita barbă. Zimbrul European având aceasta obârşie. în care zimbrii folosesc resursele naturale de hrană întâlnite şi îşi pun în aplicare propria strategie de utilizare a mediului înconjurător. Grupurile de zimbri nu sunt legate prin relaţii familiale şi compoziţia şi mărimea lor se schimbă frecvent. în partea de jos. care durează pe toată perioada acestui anotimp şi a doua. de mai multe zeci de indivizi fiecare. între 16 şi 35 kg.

Cirezile libere atesta existenta unui numar de 1829 de animale (62. . din care cele mai multe sunt în Germania (5) si Polonia (4). Femelele gestante sau cele care alaptează au nevoie de cantităţi mari de hrană şi de aceea le este necesar suplimentul de fân. fara zapada. distribuţiei densităţii şi chiar a reproducerii zimbrilor. .(incluzând naşterea puilor sau momentul împerecherii). în timp ce altele sunt rezultatul unirii mai multor cirezi care se despart apoi. deşi cam 36 – mai mult gradini zoologice – au doar un singur specimen. Prin contrast. obţinerea hranei de sub zapadă joacă un rol minimal în viaţa zimbrilor de azi. animalele aflate în libertate pot alege singure şi pot colinda liber în complexele forestiere selectate. Zimbrul european în lume Zimbrul este întâlnit în mod curent în captivitate. când acesta reprezintă mai mult sau mai putin de 100% din dieta lor. Cele 33 de cirezi salbatice se gasesc în 5 tari: . 181 . În primul caz animalele sunt în grădini – zoologice. Hrana suplimentară Hrana suplimentara are si o influenţă majoră asupra comportamentului. Liderul unui grup mixt e în general o femela mai bătrână care are un pui. sau aprox. Asta nu înseamna că zimbrii preferă fânul în locul hranei naturale ci doar că aceasta din urma nu e prezentă în cantităţi suficiente pe timpul iernii.5% din întreaga populatie de zimbri a lumii. şi e observată mai ales la începutul iernii pe terenurile cultivate şi pe pajisti. dar şi ca populaţie liberă. sau doar animale de un singur sex. Un numar de 1096 de zimbri traiau în captivitate în 1997. ca si în celelalte luni în care iarna e mai blânda. Fânul e mai puţin folosit de catre zimbri în Noiembrie si Aprilie.5% din populatia totala de 2925 zimbri). . Este adevarat ca un declin drastic al populaţiei salbatice ar duce la micsorarea nevoii alimentării suplimentare şi tot atât de adevarat este că încetarea alimentarii suplimentare ar duce la un asemenea declin. Numarul cirezilor captive de mai mult de zece indivizi este de doar 19. iar zimbrii sunt raspânditi pe un teritoriu mai vast.Bielorus – 7 populatii (376). Cartea de Pedigree a Zimbrului European din 1997 arata că exista animale captive în 185 de locuri.Ucraina – 10 populatii cu un total de (659). dând nastere unor noi grupuri.Polonia – 5 populatii (537). Animalele consuma cel mai mult fân în perioada Decembrie – Martie.Rusia – 10 populatii (236). Totuşi. ca şi în rezervaţii. structurii sociale. 37.

De asemenea. reintroducerea zimbrului în libertate.Slivut şi Neagra-Bucsani ). la nivelul administratiei parcului au început actiunile pentru atingerea acestui obiectiv ambitios. În momentul actual. iar în anul 1970. În prezent. Pe acesta baza.etc. Mentol.Lituania – 1 populatii (21). Dintre acestea. cu toate utilitatile necesare: ţarcuri de carantină. Dimensiunea populatiei din Polonia a fost mentinuta între 600 – 700 în perioada de 10 ani dintre 1988 – 1997. Un studiu facut în anul 1998 de catre Societatea Zoologica din Londra confirma daca mai era nevoie viabilitatea ecositemelor forestiere din Muntii Neamtului pentru viata zimbrului în libertate. După anul 1977.Romsilva (Vânatori-Neamţ. s-au realizat mai multe schimburi între exemplarele de zimbri din rezervatiile existente în Romania în scopul menţinerii diversitatii genetice. aflată în raza Parcului Natural Vânatori Neamţ a fost înfiintata în anul 1968. laborator biologic. Rezervatia „Dragos-Voda” Vânatori-Neamţ. 25% se afla în captivitate şi 75% în libertate. a început acum 46 de ani. ţarcuri de preeliberare. se găsesc şi în Gradina Zoologică Târgovişte şi Gradina Zoologică Bucureşti. Zimbrul european in Romania Initiativa refacerii acestui fond faunistic preţios al padurilor din Muntii Carpaţi. au fost aduşi din ex-URSS 5 zimbri caucazieni: Medalist. Meringhia şi Mexicana. Odata cu înfiintarea Parcului Natural Vânatori-Neamţ din cadrul Direcţiei Silvice Piatra Neamţ se trece practic si în tara noastra la etapa unui management adecvat a populatiilor pentru reintroducerea în libertate. ce adaposteau odinioară numeroase turme. un mascul şi un vitel de zimbru de sex feminin) într-un tarc de aproximativ 4 ha. au fost aduse 3 exemplare de zimbri. Metocika. originare din Polonia. se gasesc 4 exemplare de zimbri (2 femele. ţarcuri de acomodare. Hateg . zimbrul european se găseste doar în captivitate şi anume 3 rezervaţii apartinând Regiei Nationale a Padurilor . judeţul Hunedoara. În anul 1977.. In anul 1974 se nasc primele două exemplare de zimbru în cadrul rezervaţiei : Rosina şi Roco. Obiectivul major este acela de a realiza un Centru de Reproducere şi Management al Zimbrului pe o suprafata de apropximativ 107 ha. 182 . când la 12 noiembrie 1958 o pereche de zimbri a fost adusă din Polonia în pădurea Slivut-Hateg. la 24 noiembrie.

Pictura interioară. 183 . racla cu moaştele ei se păstrează astăzi la mănăstirea Pecerska-Kiev sub numele "Cuvioasa Teodora din Crapaţi".fost ucenic şi egumen la această mănăstire. pe locul unui schit mai vechi din lemn. Este prima carte scrisă în limba româna. În exterior se află mormântul mitropolitului Varlaam. (schit de călugări) precum şi Peştera Sfintei Cuvioase Teodora. cunoscută şi sub titlul "Carte românească de învaţătură". În 1734 episcopul Ghedeon de Husi ridică o nouă biserică. a fost înalţată în anul 1602 de către vornicul Nestor Ureche (tatăl cronicarului Grigore Ureche). care a tiparit la Iaşi în 1643 "Cazania".Alte obiextive de interes turistic in yona Vanatori neamt sunt : Mănăstirea Secu Situata pe valea râului cu acelaşi nume. Nu departe se află Schitul Sihla. datează din anul 1850. în stilul Renaşterii. Mănăstirea Sihăstria Ctitorită în 1655. din piatră pe locul celei vechi. care a contribuit la consolidarea limbii literare.

ar fi trăit timp de 60 de ani o fată cunoscută în popor sub numele de Sf. greacă şi română. Alexandru cel Bun ridică o biserică din lemn (Sf. iar după 1400. Icoana. XIV voievodul Petru I Muşat zideşte o biserică de piatră. după care se afla o pesteră unde. Aici. după cum spune legenda. se afla schitul Sihla. cea mai veche bibliotecă din România conţinând peste 15. ajungi pe înaltimile muntelui Sihla (9001000 m). Pe locul primei construcţii din lemn. În faţa schitului se înalţă pereţi uriaşi de stânci goale. Mănăstirea Neamţ Pe locul unei asezări calugăreşti din sec. 184 . refacută în 1882. Mănăstirea Văratec Datează din 1785 când maica Olimpiada pune bazele acestui asezamânt monahal. dupa 2-3 ore de mers. suind pe culmi şi tiharaie înalte. La 14 noiembrie 1497. Casa Memorială "Mihail Sadoveanu". pe un mic platou.Schitul Sihla Spre sud-vest de Sihastria. pe cărări de o rară frumuseţe. În apropiere sunt situate schiturile : Vovidenia. printr-o pădure de fagi seculari. în anii 1818-1812 se ridică actuala mănăstire ce a fost pictată în 1841. manuscrise în limba slavona. Stefan cel Mare a sfinţit biserica cea mare cu hramul Înalţării Domnului. Procov precum şi Seminarul Teologic "Veniamin Costache".000 volume. Ioan Bogoslovul). Aici se găsesc : Icoana Maicii Domnului-pictată în anul 665. Teodora.

retrăim parcă peripeţiile lui "Nică".. În anul 1691.. cărţi. călugării de la Agapia Veche şi-au mutat gospodăria pe valea pârâului Agapia. În timpul domniei lui Alexandru Lăpusneanu (1564-1568) cetatea a fost distrusă parţial. In timpul domniei lui Stefan cel Mare. obiecte de cult şi artizanat.. După transformarea mănăstirii Agapia în mănăstire de maici. Cetatea Neamţului A fost ridicată în timpul lui Petru I Musat..ce ne întimpină cu toată zestrea ei muzeistică :piese de mobilier. mănăstirea a fost locuită de călugări. Prima menţiune documentară datează din 1395. Ne copleşesc "amintirile". 185 . fotografii. perioadă în care Nicolae Grigorescu a realizat pictura interioară (1858-1862).. spiritul povestitorului humulestean ne domină. Epoca de maximă stralucire a cetaţii se va incheia odata cu prima domnie a lui Petru Rares. Până în anul 1803.Manastirea Agapia La începutul secolului al XVII-lea. cetatea este aparată de un mic grup de plăieţi in faţă asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski. când turcii ocupă cetătile Moldovei. cetatea joacă un important rol de apărare. Casa Memorială "Ion Creangă" O mică bijuterie de arhitectură populară. unde au construit şi o bisericuţă din lemn (biserica "Sfântul Ioan Bogoslovul" de astăzi). In această perioadă sunt ridicate noi ziduri şi este construit un impresionant pod sprijinit pe 11 piloni de piatră.. la jumătatea secolului al XIX-lea are loc prima restaurare integrală a bisericii "Sfinţii Voievozi".

care au o expresivitate fără egal. compune sau improvizează versuri pentru acestea. Ţăran din Tirpeşti. îmbină valoarea sentimentală şi istorico-literară conferită de prezenţa sadoveniană cu certe calităţi arhitecturale. Pune în scenă spectacole folclorice. fiind deopotrivă punct turistic dar şi obiectiv de cercetare pentru oamenii de ştiinţă. În anul 1864 casa a fost donată ca zestre de nuntă Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul Ştefan Micle În ultima parte a vieţii Veronica Micle a locuit la Mănăstirea Văratec şi de aceea a donat casa în anul 1886 maicilor din această mănăstire. inspirate din specificul vechilor construcţii din zonă. Casa memorială "Veronica Micle" Casa care adăposteşte astăzi muzeul a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamţ. care ii trec pragul. Neculai Popa este sculptor şi în acelaşi timp un prodigios creator de folclor. 186 .Muzeul Nicole Popa Muzeul stârneşte interesul şi admiraţia numeroşilor vizitatori. oferită de obştea Mănăstirii Neamţ pentru a folosi marelui nostru scriitor. Mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940. În anul 1934 casa a fost declarată monument istoric Casa memorială "Mihail Sadoveanu La 26 iunie 1966 a fost inaugurată Casa memorială "Mihail Sadoveanu" într-o construcţie ridicată în 1937 de Visarion Puiu. Făureşte singur tot felul de măşti şi costume. Casa.

187 .descrierea generală a parcului (istorică.biodiversitate şi speciile de plante şi animale protejate. Tot în cadrul Centrului de Informare se pot admira creaţii ale meşteşugarilor autohtoni precum şi cele mai reprezentative picturi şi desene pe teme ecologice ale elevilor şcolilor din raza PFVNT. Cetatea Neamţului. În plus. alte obiective cu valoare ecologică.meşteşuguri tradiţionale şi artă populară. culturală. scopul acestui centru de informare turistică este promovarea dezvoltării unui turism compatibil cu principiile conservării biodiversităţii şi a dezvoltării durabile. . .traseele turistice şi punctele de atracţie din această zonă. acest centru oferă informaţii diverse turiştilor şi oricăror persoane interesate. Pentru exemplificare. portul popular specific zonei. peisagistică deosebită. specialiştii administraţiei stau permanent la dispoziţia vizitatorilor pentru informaţii mai amănunţite.speciile vegetale toxice şi otrăvitoare (inclusiv ciuperci).) precum şi obiectivele de management ale administraţiei şi realizările acesteia. În concluzie. .Pentru o mai bună informare a vizitatorilor. Accesul se face pe drumul judeţean Valea Seacă – Văratec Reprezentând o oglindă a principalelor caracteristici ale zonei şi ale activităţilor Administraţiei PFVNT. istorică. Codrii de Aramă.categoriile de activităţi permise sau interzise pe teritoriul parcului. Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină“Dragoş Vodă”. vizitatorii pot afla amănunte privind creşterea zimbrului. geomorfologică. . cum sunt: Pădurea de Argint. biologică. despre: . Administraţia Parcului Natural Vânători-Neamţ a realizat un Centru de Informare Turistică. Mănăstirile Nemţene. a Ocolului Silvic Văratec şi a sediului administraţiei parcului. etc. putând admira totodată imagini şi eşantioane legate de aspectele enumerate mai sus. .formarea educaţiei ecologice. situat în satul Văratec chiar în vecinătatea Pădurii de Argint.

peste 20 pensiuni agroturistice. 188 .) . Văratec etc. Mănăstirile din zonă oferă pensiune completă şi ghid de prezentare. Sihla.Pensiuni . carpete şi puncte de vânzare a unor obiecte cu specific religios. apte de a caza în medie 4-12 persoane fiecare.Agroturism . îmbinând atât modalitaţi tradiţionale cât şi locuri la pensiunile şi mănăstirile din zonă : . Secu. Unele mănăstiri găzduiesc ateliere de broderii.Hoteluri: Casa Arcasului. în special în zona Agapia-Filioara.Agrement şi cură balneară (staţiunile Băltăţeşti şi Oglinzi) .Turismul practicat în zonă este structurat pe diverse domenii de interes: .Hanul Ursilor. Doina.Turism de tranzit . covoare. Sihăstria. Rezervaţia de Zimbri „Dragos Voda” Facilitatile de cazare sunt diverse.Cadrul peisagistic şi rezervaţii (Pădurea de Argint.Hoteluri din statiunile balneare Băltăţeşti şi Oglinzi. Codrii de Aramă. Agapia.Turism pentru vizitarea mănăstirilor (Mănăstirea Neamţ. . . tesături.

Segmentul căruia ne adresăm îl reprezintă clasele I-VIII. . în parc se află satele Magazia.CLUBURI ECOLOGICE Pentru că scoala ocupa un rol important în educarea şi formarea oricaruia dintre noi. în prima parte a secolului XIV. robii şi servitorii care lucrau pe moşiile mănăstireşti au întemeiat sate în imediata vecinătate a acestor domenii( satul Nemţişor). 2 Vânatori Neamţ. În decursul timpului. După înfiinţarea asezămintelor de cult. respectiv: . Mănăstirea Secu 1602. acestea au primit de-a lungul timpului importante suprafeţe de teren agricol şi pădure. . . Fiecare localitate din zona parcului. Mănăstirea Agapia 1644. În imediata vecinătate 189 .ECOMIL 2002 la Scoala de arte şi meserii Vânatori Neamţ. .ECO CLUB 20 Ozana la Scoala cu clasele I-VIII nr. Astăzi.Club QUERCUS la Scoala Nemţisor. Miţocu Bălan şi Cracăul Negru aparţinând comunei Cracăoani şi Mănăstirea Neamţ aparţinând comunei Vânatori Neamţ. administratia parcului acorda o atentie deosebita acestui aspect.COROLAR la Scoala Magazia. deţine un anumit număr de unităţi de învăţământ de diferite grade.1391 de către Petru Musat. La şase dintre scolile existente în raza parcului s-au înfiinţat Cluburi ecologice .Prietenii Pdurii la Scoala cu clasele I-VIII Băltăţeşti.Eco Club BIOS TERRA la Scoala Lunca. LOCALITATI Existenţa asezărilor umane în zona parcului este puternic influenţată de întemeierea Cetaţii Neamţului. . Mănăstirea Sihăstria şi Mănăstirea Văratec în secolul al-XVIIIlea. urmată de construirea primelor asezăminte monahale: Mănăstirea Neamţului ridicată în perioada 1375.

Padiş şi Poiana Glăvoi Punct de plecare spre Poiana Florilor şi Cheile Galbenei 190 . drum judeţean spre Comuna Pietroasa Punct de plecare spre Boga.2. spre Beliş Fântânele 2. Oradea – Beiuş – Deva Comuna Sudrigiu Acces CFR prin Staţia CFR Sudrigiu Acces auto pe DN76 – 10 km de Beiuş. 1.se află orasul Târgu Neamţ şi comunele Agapia. Băltăţeşti. 5. locale şi forestiere. Oradea – Huedin – Cluj-Napoca Din Huedin. Din acestea se desprind drumuri judeţene. Parcul Natural Apuseni În Parcul Natural Apuseni se poate pătrunde de pe una dintre cele trei şosele care trec pe la periferia sa: Oradea – Huedin – Cluj-Napoca (N). Ic Ponor Punct de plecare spre Beliş – Fântânele Comuna Gilău Acces auto pe DJ108 Punct de plecare prin comuna Mărişel. Oradea – Beiuş – Deva (V) şi Ştei – Câmpeni – Turda (S). bifurcaţie spre Beliş Comuna Călata Acces auto pe DJ761B – km 10 Punct de plecare spre Padiş prin Răchiţele. Cracăoani şi Vânatori Neamţ cu satele aferente.

argiluvisoluri. conglomerate.km 38 Punct de plecare spre Poiana Glăvoi. cătunul Casa de Piatră Soluri Principalele tipuri de soluri existente pe teritoriul PNAp sunt: molisoluri. spodosoluri. Cambisolurile cuprind următoarele tipuri: soluri brune eumezobazice formate pe roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene – calcare. Cheile Galbenei Comuna Gârda de Sus Acces auto pe DN75 . Dintre molisolurile prezente în PNAp face parte rendzina formată pe calcare tectonice şi versanţi cu expoziţii diverse.km 46 Punct de plecare spre Gheţarul Scărişoara. soluri hidromorfe. Ştei – Câmpeni – Turda Comuna Câmpani Acces auto pe DN75 – km 5 Punct de plecare spre Valea Sighişelului Muntele Ţapul Acces auto pe DN75 – km 25 Punct de plecare spre Groapa Ruginoasă Comuna Arieşeni Acces auto pe DN75 .Punct de plecare spre Valea Aleului Punct de plecare spre Peştera Urşilor şi Valea Crăiasa 3. şisturi sericitoase şi pe versanţi slab înclinaţi cu expoziţii diverse. dolomite. gresii calcaroase pe versanţi cu expoziţie şi pante diverse. cambisoluri. Padiş. soluri neevoluate şi trunchiate şi soluri organice. Aceste soluri sunt favorabile dezvoltării arboretelor de fag în amestec 191 . Argiluvisolurile sunt reprezentate prin tipul de sol brun luvic format pe luturi.

4°C în zona platformei calcaroase şi ajunge la 10°C în Depresiunea Beiuş. Temperatura medie anuală a aerului este de 2°C în masivele Biharia şi Vlădeasa. Spodosolurile sunt reprezentate prin soluri brune feriiluviale care s-au format în condiţii de climă foarte umedă şi rece.cu paltinul şi frasinul pe versanţi umbriţi şi a arboretelor de gorun în amestec cu teiul. în general umedă şi rece pe culmile înalte. cu atenuare treptată spre regiunile joase. pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse. Acestea s-au format în zone cu molhaşuri amplasate la altitudini de 920-1200 m. Etajarea pe verticală se manifesta în toţi factorii determinanţi ai climei. pe roci acide şi podzoluri care s-au format în condiţii de climă bogată în precipitaţii şi rece. reprezentate prin tipul de sol turbos tipic. soluri brune acide formate pe roci acide bogate în minerale feromagneziene. Pe suprafeţe restrânse se întâlnesc solurile organice. În luna ianuarie temperatura medie a aerului este de -7°C în munţii înalti şi de -3°C în depresiune. jugastrul pe versanţi însoriţi. şi sunt favorabile arboretelor de molid. 192 . Cele mai reprezentative molhaşuri din PNAp sunt cele din zona Izbuc – Călineasa – Ic. Datorită prezenţei pe alocuri a substraturilor impermeabile în conexiune cu un regim hidric cu exces de umiditate se întâlnesc şi soluri hidromorfe. iar temperatura medie a aerului în iulie este de 10°C în zona montană şi 20°C în depresiune. seria de molhaşuri şi mlaştini din bazinul superior al Someşului Cald până la Giurcuţa de Jos şi gruparea de mlaştini din zona Bălceşti – Călăţele. pe substrat acid. Clima Clima este tipică de munte. situate pe luncile unor pâraie.

cantitate maximă pentru ţara noastră. acest fenomen având un rol important şi în distribuţia vegetaţiei. cum nu se întâlnesc vara. temperatura aerului crescând cu înalţimea. adesea în a doua jumătate a lunii.Vântul dominant este cel de vest. când poate să cadă zăpadă. În iulie. când aerul se răceşte. unde fundul depresiunii este plin de doline din care unele adăpostesc lacuri. care se găseşte doar în munţii mult mai înalţi (Rodna. iar precipitaţiile scad la 800 mm. Toamna oferă zile frumoase. cu o mare claritate şi vizibilitate. Zăpada cade în noiembrie şi persistă până în luna aprilie (în medie sunt 200 zile anual de îngheţ). Pe versanţii dinspre depresiune au o largă răspândire vânturile de munte şi de vale (brizele) care se fac simţite mai ales seara. Un fenomen climatic aparte se întâlneşte pe platoul calcaros al Bihorului. dar de scurtă durată. datorită formelor de relief carstic. Şi în această perioadă. timpul se îndreapta. în Munţii Bihor. în luna iulie sunt în medie 18 zile cu cer acoperit. Vremea este frumoasă iarna (în medie 16 zile cu cer acoperit în ianuarie. astfel. munţii oferă totuşi turiştilor perioade favorabile pentru vizitare. cu ploi persistente care îngreuneaza mai ales vizitarea peşterilor. După aceea însa vremea se îndreaptă şi octombrie oferă timp stabil. ceaţa formează un strat dens de un metru înălţime. şi se destramă la primele raze ale dimineţii. ideal mai ales pentru explorările subterane. spre deosebire de depresiunea Beiuş unde sunt 22). De obicei pe la mijlocul lui septembrie se instalează o perioadă de timp rece. care are loc seara.400 mm. Furtunile. ceea ce dă naştere la o ceaţă deasă. deşi există riscul furtunilor bruşte de primăvară. stratul de aer de deasupra lacurilor se încălzeşte şi începe să se ridice. ce se târăşte lent pe sol. nu se mai poate face aici deoarece nu există văi pe care să se canalizeze curentul de aer. 193 . Prinsă între crestele ce înconjoară depresiunea şi fără posibilitatea de a se scurge. fiind mai uşor. În bazinele închise scurgerea aerului rece pe văi. Pătrunzând în stratele de aer rece. Spre poalele munţilor. Aerul rece se acumulează astfel pe fundul depresiunii închise unde are loc o stratificaţie termică. de o mare violenţa. cu caracter local. care ţin 3-5 zile. o vreme bună se menţine de obicei toată luna august şi în prima jumătate a lui septembrie. are loc o condensare parţială. Luna mai este deosebit de frumoasă prin claritatea atmosferei. extrem de ridicată. în special spre Depresiunea Beiuş. Iunie este în general ploios. de timp frumos există însa intervale ploioase. Un aspect aparte al lipsei de briză în bazinele închise se observă la Padiş. Cu climat aspru şi capricios. O consecinţa directă a acestui fapt este şi cantitatea de precipitaţii căzuta aici. Retezat şi Făgăraş). care aduce multe precipitaţii şi determină un mare număr de zile noroase. ce ţine şi două săptămâni. se manifestă mai ales în iulie. numărul zilelor cu cer acoperit creşte la 12 în iulie. Media anuală în zonele înalte depăşeşte 1. Seara. oferind posibilităţi pentru practicarea turismului de iarnă şi a schiului. Aceste lacuri constituie un rezervor de căldura acumulată ziua.

194 .Hidrologie Reţeaua hidrologică din PNAp aparţine bazinelor Crişului Negru la vest. Someşului Mic spre nord şi Văii Arieşului Mare la sud.

Nodul hidrografic este constituit de Platoul Padisului. pârâul Ponor. Râul Arieşul Mare izvorăşte din Şaua Vârtop şi are ca afluenţi mai importanţi: Cobleş. Valea Călineasa. Aceste ape au în general debite constante şi nu produc eroziuni ale solului. Structura rocilor. Porcului. Valea Sebişelului. apa este deviată printr-un tunel de 8. Crişul Băiţa are ca afluenţi principali: Hoanca Moţului. Someşul Cald izvorăşte din zona Piatra Grăitoare – Cârligatele. Principalii afluenţi sunt pârâul Roşu. Are un volum de 225-250 milioane m3 de apă. până la turbinele Centralei Hidroelectrice Mărişel. Din lacul de acumulare. Alunul Mic. Se varsă de asemenea în lacul de acumulare Fântânele. Afluenţii Someşului Cald sunt Valea Seacă (Alunul Mare). Valea Vijanului. Răchiţele. Crişul Pietros are ca principali afluenţi: Valea Aleului. constituie elementul determinant al configuraţiei reţelei hidrografice. Valea Boga. pâraiele Barna şi Terpeş. un bazin endoreic (închis la exterior). Giurcuţa. Unele ape au atât un curs de suprafaţă normal. un bazin de formă palmată cu numeroase pâraie care încă de la obârşie au un debit apreciabil. pârâul Olteanu şi pârâul Monoşel. faţă de care apele curgătoare se orientează radial. cât şi sectoare de curs subteran. Bazinul Someşului Mic este reprezentat prin două mari cursuri de apă: Valea Someşului Cald şi Valea Belişului care converg în lacul de acumulare Fântânele. De pe partea dreaptă colectează Apa Caldă. respectiv caracterul permeabil al rocilor calcaroase şi impermeabilitatea şisturilor. reprezentate în majoritate de cele din zona endocarstului. Valea Luncşoara. gresiilor şi argilelor.475 km. Valea Mare şi Valea Sighiştelului. pârâul Popasului şi râul Albacului. Alba). Lacul de acumulare Fântânele situat la 1 050 m altitudine are o suprafaţă de 826 ha şi s-a format în urma barării Văii Someşului Cald în aval de confluenţa sa cu pârâul Beliş. drenat pe cale subterană. Apele nu au caracter torenţial şi nu produc pagube datorită faptului că pe porţiuni însemnate circulă în subteran. 195 . din punct de vedere hidrologic. Bazinul râului Crişul Negru situat în partea de vest a PNAp are ca principali colectori Crişul Pietros şi Crişul Băiţa cu direcţia generală de scurgere spre vest. pârâul Ciurtuci şi pârâul Potrii. reprezintă o rezervă importantă şi sunt o sursă de alimentare / realimentare a reţelei de suprafaţă. Platoul Padiş – Cetăţile Ponorului constituie. Gârda Seacă. Valea Firii (pe partea stângă). Apele de adâncime. pârâul Fulgerata. mai ales al celei subterane. mai ales în zonele împădurite. Cea mai mare parte a apelor se scurg în bazinul Crişului Negru şi o foarte mică parte în cel al Someşului Cald. Valea Galbenei. Platoul are o suprafaţă de 36 km2. Valea Belişului îşi are obârşia sub Dealul Roşu (jud. Al treilea bazin hidrografic din PNAp este bazinul Arieşului Mare. Pe partea dreaptă primeşte Valea Izbucului care colectează apele pârâului Tomnatec şi Valea Călineasa.

cea mai reprezentativă fiind cascada Răchiţele. pe alocuri apărând chiar mici platouri. cu relief şters. Aleului şi Crişului Pietros face parte din Masivul Vlădeasa. Ele sunt mărginite de văi puternic adâncite. se manifestă pe alocuri prin abrupturi. Geomorfologie PNAp din punct de vedere geomorfologic este situat în Provincia Carpatică. iar partea de la nord de Văile Someşului Cald. ai căror versanţi sunt accentuat înclinaţi. aproape plane. cu enorme grohotişuri şi rupturi de pantă în albia râurilor. PNAp cuprinde 80% 196 . Regiunea Carpaţii Apuseni. Relieful se caracterizează printr-o succesiune de culmi prelungite şi domoale. În Munţii Vlădeasa platforma este mult mai bine păstrată. subprovincia Munţii Apuseni. au o structură geologică relativ complexă. care generează cascade. ca rezultat al unei eroziuni îndelungate.Rocile calcaroase şi dolomitice predomină în Munţii Bihorului.Platoul Ocoale – Scărişoara este suspendat la peste 100-200 m faţă de văile din jur (Gârda şi Ordâncuşa) şi are o suprafaţă de 16 km2. Munţii Vlădesei din partea de nord al PNAp. formate în mai multe etape geologice. Apele platoului circulă pe căi subterane şi apar la suprafaţă prin Izbucul Coteţul Dobreştilor din bazinul Văii Gârda Seacă. cu subunitatea Platoul Padiş (1 250 m). subprovincia Carpaţii de SE. Cea mai mare parte a PNAp este situată în Munţii Bihorului. fiind constituiţi predominant din roci magmatice şi formaţiuni cristalofiene şi mai puţin din roci sedimentare. din care cauză caracterul dominant al reliefului este dat de culmile foarte lungi. Roca dură. vulcanică.

În zona Padiş . Endocarstul cuprinde peste 1500 de peşteri şi avene cu caracteristici morfogenetice aparte pentru fiecare dintre cele 3 unităţi geomorfologice majore care includ roci carstificabile: Platoul Padiş – Scărişoara. Rece etc.85 m) sau P.Scărişoara predomină cavităţile puternic descendente (avene şi ponoare). În acest perimetru intensa fragmentare a reliefului nu a permis formarea unor sisteme hidrocarstice de mari dimensiuni. Acestea au creat un paleocarst hidrotermal mineralizat şi un carst relict hidrotermal.1 km dezvoltare. care adăposteşte cel mai mare lac subteran din peşterile României – 85 000 m3 de apă. Sunt remarcabile cele două străpungeri hidrologice accesibile realizate de peşterile Humpleu şi Cerbului. sau Măgura. câmpuri de lapiezuri (Bătrâna – Călineasa). atât peisagistic. respectiv Avenul cu Vacă) în zona de platou din care se alimentează acviferele. Este cazul avenelor V5. uvale de mari dimensiuni (Bălileasa). Sistemul Zăpodie. care a remodelat parţial şi spaţiile preexistente. cu spaţii interioare colosale.din totalul suprafeţei rocilor carstificabile din Munţii Bihor – Vlădeasa Complexitatea litologică şi tectonică a regiunii a creat premisele necesare formării unui relief carstic deosebit. Zgurăşti. care ating în profunzime adesea nivelul piezometric al apelor freatice. dar în zonă există un număr mare de peşteri deosebit de importante. şi nu în ultimul rând 2 dintre cele mai mari ponoare din Europa: Cetăţile Ponorului şi Coiba Mare. 197 . unde a fost pus în evidenţă primul endocarst poligenetic de pe teritoriul României. accesul fiind oprit de sifoane lungi şi profunde. văi carstice (Gârdişoara – Gârda). defilee (Arieşul Mare). asociate eruptivului de Vlădeasa. Şesuri sau a peşterilor Cetăţile Ponorului. Groapa de la Barsa). a celor din Lumea Pierdută. Exocarstul include forme de referinţă precum bazinul endoreic Padiş – Cetăţile Ponorului. Grabenului Someşului Cald îi sunt asociate peşteri de mari dimensiuni. Urşilor. În urma încetării activităţilor postmagmatice şi ridicarea în perioada Pliocenului a blocului Bihorului Nordic se creează premisele formării unui endocarst clasic. Izbucul Tăuz (cea mai adâncă peşteră subacvatică . Micula. platouri dolinare haotice (Lumea Pierdută. ambele având o a doua deschidere (Avenul Poieniţa. chei (Ordâncuşa). Zona piemontană cuprinde relieful de măguri cuprinsă între Budureasa şi Băiţa Bihor. de apă rece. Cerbului. grabenul Someşului Cald şi zona piemontană (spre Depresiunea Beiuşului). Hodobana (cea mai labirintică peşteră a României) – 22. Peştera din Valea Rea (21 km lungime) şi-a început evoluţia datorită soluţiilor hidrotermale postmagmatice. în care se regăsesc practic toate formele din regiunea cu climă temperată. cât şi paleontologic precum P. relativ orizontale (denivelările în general nu depăşesc valoarea de 150 m). Este cazul peşterilor Humpleu (fără Avenul Poieniţa). O notă aparte o reprezintă bazinul Gârda Seacă care adăposteşte o serie de superlative precum P. O notă aparte o reprezintă carstul din zona Cârligate – Valea Rea.

şi mai la sud. din ce în ce mai noi. metatyuyamunit etc. apoi urmează. În peşteră se regăsesc peste 35 de minerale sub formă de speleoteme (aragonit. În timpul ploilor apa antrenează din Groapă fragmente de rocă provocând în deplasare un zgomot care se amplifică datorită ecoului şi creează spaimă turiştilor. o a doua fîşie de calcare (valea Sighiştel. o a doua fîşie de gresii şi şisturi (Groapa de la Barsa. Celebrii sunt Gheţarul Scărişoara (amenajat turistic) şi Gheţarul Focul Viu. Vârtop şi P. de la nord spre sud. Toate acestea înclină de la nord spre sud. celestit. de unde şi denumirea de Groapa Ruginoasă. rodocrozit. alături de gheţarii Borţig. 450 m şi o adâncime de 100 m. PNAp adăposteşte peste 10 gheţari subterani mai importanţi. iar din cel arheologic: P. Urşilor şi Onceasa. cuarţ. Datorită substratului litologic apare o nuanţă ruginie. se situează şi printre primele 10 cavităţi de pe Terra din punct de vedere mineralogic.). valea Gîrda). din cel paleontologic P. 198 . valea Galbena. mai la sud se dispun calcare şi dolomite (zona Padiş—Scărişoara). gips. în sfîrşit. În nord (în Muntele Măgura Vînătă) apar astfel conglomerate şi gresii.Peştera din Valea Rea pe lângă faptul că este una dintre cele mai complexe peşteri ale Lumii. Vârtop (din zona Casa de Piatră – a nu se confunda cu P. dintre care multe descrise pentru prima oară în lume în mediu speleic. Piatra Altarului. Ponorului) etc. Zăpodie. Fiind un martor de eroziune activ. stratele fiind. valea Gîrdişoara) şi. morfologia Gropii Ruginoase evoluează foarte rapid. Pojarul Poliţei. creată de eroziunea torenţială în straturile de gresii şi argile roşii violacee de vârstă permo-werfiană. Geologie În Bihorul nordic predomină calcarele masive ce alternează cu pachete mai subţiri de conglomerate. Barsa. din Poiana Vârtop (din Vl. de la Vârtop). malachit. Rece. Micula. din Valea Rea. Un fenomen unic în peisajul românesc îl constituie Groapa Ruginoasă. gresii şi şisturi violacee. Cetăţile Ponorului. o ravenă cu un diametru de cca. în anii ploioşi ravena mărindu-se cu câţiva zeci de metri. Valea Cetăţilor. Din punct de vedere peisagistic cele mai importante peşteri din perimetrul PNAp sunt P. ale Muntelui Ţapu.

Flora Întreg teritoriul PNAp aparţine etajului montan-subalpin. 199 . mesteacăn (Betula verrucosa). nucul (Juglans regia). etc. Depozitele mezozoice ce formează acest sector sînt reprezentate prin roci sedimentare foarte variate. de la izvoare spre nord pînă dincolo de confluenţa cu Crişul Pietros. carpen (Carpinus betulus). Datorită condiţiilor locale de sol. salcia de munte (Salix caprea). Stivele de depozite încălecate anterior pe autohton (pânzele) au ocupat astfel o poziţie inferioară. Cu milioane de ani în urmă această zonă vestică s-a prăbuşit pe falii lungi de zeci de kilometri. Măgura Ferice. climă şi topografie. scoruş de munte (Sorbus aucuparia). perturbări şi inversiuni. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). jugastru (Acer campestre). în care predomină calcarele jurasice şi cretacice inferioare. iar speciile care participă la alcătuirea covorului vegetal sunt în majoritatea lor specii cu răspândire montană. O excepţie la această structură obişnuită pentru Bihorul nordic o reprezintă zona de la vest de puternica fractură ce urmăreşte valea Galbena. Dealul Munţilor.Zona de izvoare a Someşului Cald reprezintă un larg graben în care formaţiunile geologice (ale autohtonului) s-au prăbuşit pe falii paralele cursului Someşului. Păltineţul. Vegetaţia se diferenţiază pe verticală în următoarele zone: pajişti montane. cireş sălbatic (Cerasus avium). fiind afectate mai puţin de eroziune. acest cadrul general schiţat prezintă unele modificări. din acest motiv ele se păstrează şi astăzi constituind masive ca Tătăroaia. păduri de molid (Picea abies) şi păduri de foioase în care se întâlnesc următoarele specii: fag (Fagus silvatica). frasin (Fraxinus excelsior). Glăvoiu şi Ţapu. ulm de munte (Ulmus montana). precum şi zona de la vest de creasta Masivului Vlădeasa.

împreună cu unele specii alpine. La gurile de intrare ale peşterilor se întâlneşte o vegetaţie caracteristică zonelor umbroase şi umede. în funcţie de relief. un exemplu tipic fiind Bazinul Padiş. un număr de 420 specii de plante. Limita între pădurile de foioase şi cele de răşinoase se situează între altitudinile de 600-1300 m. Salix purpurea. Platourile calcaroase Bătrâna. de asemenea. molidul apare în zona centrală a depresiunii. fiind identificate până în prezent. Salix triandra). Vărăşoaia). ca rezultat al inversiunilor termice. Depinzând de asemenea de prezenţa apei. fapt care a condus la apariţia unor pajişti montane a căror prezenţă nu poate fi explicată doar prin factorul altitudinal. Un tip distinct de vegetaţie se întâlneşte în zonele umede de-a lungul râurilor. depresionare. 200 . se întâlnesc mlaştini de turbă la altitudini ridicate. arinul negru (Alnus glutinosa). mai ales în păduri de molid. apare un tip de vegetaţie nordică ce creşte la latitudini neobişnuit de sudice. în partea inferioară începutul sezonului vegetativ este întârziat. care duc uneori şi la inversiuni de vegetaţie. Aceste turbării se formează fie pe un substrat silicios în zone aproape orizontale (Molhaşurile de la Izbuce). plopul (Populus nigra). Barsa. etc. Onceasa. Mărşoaia şi Ursoaia în mare parte sunt lipsite de vegetaţie lemnoasă datorită lipsei apei. care cresc aici la o altitudine neobişnuit de mică. stânjenelul de baltă (Iris pseudaccorus). Ocoale. distinct de cel al platourilor şi al zonelor stâncoase. Datorită inversiunii de temperatură în cadrul acestor depresiuni închise. datorită stratificării termice a aerului. În dolinele de dimensiuni mari. Speciile lemnoase caracteristice luncilor sunt: sălciile (Salix alba. Există de asemenea asociaţii vegetale deosebite găsite în aceste pajişti montane. substrat şi microclimat. Această vegetaţie de luncă însoţeşte mai ales râul Arieşul Mare. Ele ocupă azi locul fostelor păduri de fag defrişate în trecut şi aparţin formaţiei de păiuşcă cu diverse specii. Pajiştile montane se caracterizează printr-o diversitate floristică deosebit de ridicată. Padiş.Pădurile montane sunt bine dezvoltate în partea superioară a văilor. Pajiştile montane din platourile carstice sunt mai dezvoltate în zonele centrale. Zonele calcaroase constituie un peisaj special. Ca şi o particularitate a platourilor carstice din Apuseni.). în vreme ce marginile platourilor sunt aproape întotdeauna acoperite de păduri. Datorită unor condiţii speciale de microclimat. şi de asemenea se întâlnesc mai rar laricea (Larix decidua) şi tisa (Taxus baccata). iar dintre cele ierboase rogozul (Carex sp. În această zonă de vegetaţie predomină molidul (Picea abies) şi bradul (Abies alba). între altitudinile de 1 200 şi 1 600 m. fie în zone carstice unde fundul dolinelor se impermeabilizează cu argilă (Padiş. există zone unde etajul coniferelor dispare cu totul fiind înlocuit de păduri de fag (Fagus silvatica) care se învecinează direct cu pajiştile montane. în timp ce pădurile de foioase cresc pe vârfurile învecinate.

al. 1939). chimismul. Drosera rotundifolia. principalele asociaţii vegetale care dau nota specifică teritoriului PNAp: Sedo hispanici – Poetum nemoralis. Sfagnetul. Această asociaţie se întâlneşte frecvent în etajul montan şi subalpin. Vaccinio – Pinetum mugi. semiumbrite. Piatra Grăitoare. cu creştere înceată. dar mai ales din specii ale muşchiului Sphagnum. Andromeda polifolia.Flora acestor tinoave este compusă din plante oligotrofe. se dezvoltă rapid sub formă de perniţe compuse înainte de toate din specii de Sphagnum. Cârligate). umbrite şi semiumbrite de la baza stâncilor calcaroase din perimetrul parcului (exemplu: Cheile Galbenei). Carex pauciflora. Aceste pajişti se întâlnesc frecvent în etajul montan superior şi subalpin din perimetrul parcului (Micău. Eriophorum vaginatum. Thymetum comosi. acolo unde solul este mai sărac decât în cazul menţionat anterior. 1969. De pe tinoave au fost descrise asociaţii vegetale deosebit de interesante. din etajul pădurilor nemorale de pe Valea Sighiştelului. mobile sau fixate de la baza stâncilor calcaroase din Cheile Ordâncuşii. Aceste perniţe sunt străbătute mai ales de Vaccinium microcarpum. Se întâlneşte pe stâncăriile calcaroase. Fitocenozele analizate în 1987 de către Pop şi colaboratorii au fost încadrate în următoarele asociaţii vegetale: Eriophoro vaginato – Sphagnetum (care au generat. Parietarietum officinalis. Aceste cenoze pioniere endemice edificate de Thymus comosus se dezvoltă pe grohotişurile fine şi grosiere. de care diferă însă. sub aspect floristic şi ecologic. Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis. Se întâlneşte pe grohotişurile fixate. Carex rostrata etc. Prezentăm în cele ce urmează pe scurt. Violo declinate – Nardetum. Carex limosa.. Caricetum limosae. Prin compoziţia lor floristică. care alcătuieşte fundamentul întregii flore. fizionomia şi în general condiţiile de viaţă ale tinovului.5%) şi infiltraţia speciilor puternic acidofile (25%). Scheuchzeria palustris. 1987). Jneapănul (Pinus mugo) este prezent (câteva pâlcuri) în Molhaşurile de la Izbuce. 201 . Rhynchosporetum albae. Din aceste considerente. care prin felul său de viaţă decide reacţia.Pinetum mugi. dezvoltate la marginea tinoavelor). Valea Boga. Pop et. Valea Galbenei şi Cheile Ordâncuşii. mai ales prin edificatorii lor şi cea mai cantitate de turbă). pâlcurile de jneapăn de la marginea sud-estică a tinovului cel mare se aseamănă foarte mult cu cele din Munţii Tatra (Hadač. Carici rostratae – Sphagnetum şi Carici stellulatae – Sphagnetum (fitocenoze de tranziţie spre mlaştinile mezotrofe. ap. prin abundenţadominanţa ridicată a speciilor de Sphagnum şi prin caracterul lor mai hidrofil (37. această locaţie fiind citată ca fiind cea mai joasă din Munţii Apuseni (Pop. Pop şi colaboratorii (1987) încadrează aceste jnepenişe într-o asociaţie nouă – sphagnetosum a asociaţiei Vaccinio .

Valea Albacului. Padiş. Vaccinium oxycoccus. Leucanthemum waldsteinii. Cheile Ordâncuşii. Molhaşurile de la Izbuce. Valea Boga. Vaccinium microcarpum. Vf. Valea Gârda. Aceste pajişti mezofile au o mare răspândire pe întreg cuprinsul parcului. Aceste păduri larg răspândite în parc (Călineasa. Junco – Caricetum fuscae. ele fiind cantonate în poienile şi rariştile de pădure de la limita superioară a molidişurilor (1400-1600 m). Valea Bulzului. Aceste tufărişuri subalpine de ienupăr pitic se întâlnesc sporadic pe toată cresta nordică a parcului. Această asociaţie rară care prezintă un interes fitogeografic deosebit a fost descrisă pentru mlaştinile oligotrofe. Poiana Horea). Se întâlneşte pe terenurile despădurite din zona fagului şi a pădurilor de amestec fag cu molid de pe Valea Sighiştelului. Valea Gârda). Cheile Someşului Cald). Piatra Bulzului. simplicifolia. Hieracio rotundati – Piceetum. între Vârful Poienii şi Vârful Dealul Păltinişului. Epilobio – Juncetum effusi.Seslerietum rigidae. Dactylorhiza maculata s. montane din parc. Caricetum limosae. Carex limosa.Digitalietum. l. 1994). Aceste păduri au o răspândire sporadică pe Valea Sighiştelului. Valea Galbenei. Sphagnetum magellanici şi Carici flavae – Eriophoretum latifolii. Symphyto – Fagetum. până la limita superioară a pădurii de fag (Valea Sighiştelului. Valea Galbenei. Carpino – Fagetum. între 600 şi 1100 m (Valea Boga. Se întâlnesc în mlaştinile eumezotrofe montane din Valea Călineasa. Menyanthes trifoliata. Aceste făgete pure se întâlnesc frecvent în tot PNAp. Leucanthemo waldsteinii – Fagetum (Cheile Ordâncuşii. Fitocenozele higrofice edificate de Juncus effusus vegetează pe luncile şi terasele unor văi (Valea Călineasa. Dintre taxonii prezenţi în Listele Roşii naţionale (Dihoru 1994. în tinoave şi în zonele lor tampon au fost identificaţi: Andromeda polifolia. Oltean & al. Cheile Ordâncuşii. Cheile Ordâncuşii). Empetrum nigrum ssp. formează zona molidişurilor. Valeriana dioica subsp. Platoul Padiş. Aceste asociaţii se întâlnesc frecvent în perimetrul parcului pe stâncile umbrite şi semiumbrite din etajul montan (Cheile Someşului Cald. Micău. Valea Galbenei. nigrum. Listera cordata. Swertia perennis. Rhynchospora alba. ele întâlnindu-se la baza versanţilor umbriţi şi semiumbriţi din etajul montan inferior. Campanula patula ssp abietina. se întâlneşte şi asociaţia Sphagno – Rhynchosporetum albae. 202 . Alături de aceasta.. Valea Albacului. Campanulo – Juniperetum. Carex strigosa. pe soluri aluviale. Calamagrosti . Micău. Festuco – Agrostetum capillaris. Drosera rotundifolia. Pedicularis limnogena. Valea Galbenei). Scheuchzeria palustris. Cârligate. cu conţinut mai redus de substanţe nutritive. Cheile Someşului Cald). Valea Sighiştelului.

O mare parte dintre specii sunt endemice şi multe populează numai una sau două peşteri. sparsum ssp. are de asemenea un subgen endemic pentru Munţii Bihor. un număr ridicat de specii endemice au fost identificate. kotschyanum etc. Edraianthus kitaibelii. skarisorensis). iar multe au fost declarate ca fiind endemice pentru Munţii Apuseni.Datorită condiţiilor specifice în diverse ecosisteme din PNAp. H. garofiţa (Dianthus julii wolfii). Celălalt gen. cu un areal de răspândire foarte restrâns.). biharicum. 1971). Cel mai bine reprezentat este grupul Coleopterelor. H. 203 . Pe teritoriul Parcului se găsesc 15 taxoni (specii şi subspecii) de Drimeotus (Bihorites). Pholeuon (s. o specie aparţinând subgenului Drimeotus (Fericeus) şi una subgenului Drimeotus (Trichopharis). str. Fauna Nevertebratele Pe teritoriul PNAp au fost colectate şi descrise foarte multe specii de nevertebrate noi pentru ştiinţă. cum ar fi: liliacul transilvănean (Syringa josikaea) (Ştefan.) şi este reprezentat în Parc prin 22 de taxoni endemici. vioreaua (Viola josi). Pholeuon. omagul (Aconitum calibrotryon ssp. Genurile troglobionte Drimeotus şi Pholeuon sunt endemice pentru Munţii Apuseni. Cholevinae (Leiodidae) şi Trechinae (Carabidae). Fauna subterană de nevertebrate este foarte bine reprezentată pe teritoriul Parcului. multe forme de vulturică (Hieracium bifidum ssp. o plantă descrisă aici pentru prima dată şi miază-noapte (Melamphyrum bihariense). porphiriticum.

T. Cele trei genuri de coleopterelor subterane pot fi întâlnite în aproape toate peşterile de pe teritoriul Parcului. şopârla de ziduri (Podarcis muralis). În pădurile de conifere sunt frecvente: mierla gulerată (Turdus torquatus). etc. alunarul (Nucifraga caryocatactes). cei 18 taxoni din Bihor sunt endemici pentru acest masiv muntos. scobarul (Chondrostoma nasus). ciocănitoarea cu trei degete (Picoides trydactilus). ierunca (Tetrastes bonasia). şopârla de munte (Zootoca vivipara). acvila de munte (Aquila chrysaetos). Dintre amfibieni sunt de menţionat speciile: salamandra (Salamandra salamandra). Triturus vulgaris ampelensis). 204 . corbul (Corvus corax). piţigoiul moţat (Parus cristatus). extrem de reduse iar condiţiile de viaţă specifice le fac foarte vulnerabile la orice impact antropic. În cele de foioiase. În ecosistemele acvatice din PNAp se întâlnesc următoarele specii de peşti: păstrăv de râu (Salmo trutta fario). reacţionând chiar şi la simpla vizitare a peşterii (Oana Moldovan. tritonii (Triturus alpestris. cu o zonalitate bine evidenţiată. în poieni şi păşuni sunt prezente: porumbelul gulerat (Columba palumbus). zglăvoaca (Cottus gobio). de regulă.Dintre Trechinae. mreana (Barbus barbus). huhurezul mare (Strix uralensis). şorecarul comun (Buteo buteo). uliul păsărar (Accipiter nisus). păstrăvul curcubeu (Salmo irideus). babuşca (Rutilus rutilus carpathorossicus). Păsările răpitoare sunt reprezentate de următoarele specii protejate prin legislaţie naţională şi internaţională: acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina). şarpele de alun (Coronella austriaca). speciile: vipera comună (Vipera berus). izvoraşul (Bombina variegata). codobatura de munte (Motacilla cinerea) şi fluierarul de munte (Actitis hypoleucos). sturzul de vâsc (Turdus viscivorus). zvârluga (Cobitis taenia taenia). ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius). cleanul (Leuciscus cephalus). moioaga (Barbus meridionalis petenyi). grindelul (Noemacheilus barbatulus). deşi genul Duvalius nu este endemic pentru teritoriul ţării noastre. Vertebratele O atracţie deosebită în cazul Arieşului şi majorităţii afluenţilor săi o prezintă fauna piscicolă. mugurarul (Pyrrhula pyrrhula). dar efectivele lor populaţionale sunt. cinteza (Fringilla coelebs). lipanul (Thymallus thymallus). păstrăvul fântânel (Salvelinus fontinalis). forfecuţa (Loxia curvirostra). iar dintre reptile. şarpele lui Esculap (Elaphe longissima). piţigoiul de munte (Parus montanus). şarpele de sticlă sau năpârca (Anguis fragilis colchicus). pănţăruşul (Regulus regulus). cristatus. piţigoi de brădet (Parus ater). boişteanul (Phoxinus phoxinus). Pe lângă cursurile de apă se întâlnesc mierla de apă (Cinclus cinclus). vinderelul roşu şi cel de seară (Falco tinnunculus şi F. Două dintre aceste specii au fost introduse antropic (păstrăvul fântânel şi păstrăvul curcubeu). 2006). ISER Cluj-Napoca. vespertinus). În zonă trăiesc toate speciile comune de păsări montane.

ar putea ca în viitor să pună în pericol menţinerea speciei în Apuseni. Aceşti urşi sunt distribuiţi astfel: 7 pe Bihor. fiind listate în Directiva Habitate 92/43/EEC: şoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus). 205 . Scăriţa. Rezultatele evaluărilor efectuate de personal de specialitate de la ICAS Braşov în colaborare cu personalul silvic de pe teritoriul parcului. un număr considerat de specialişti ca fiind cu mult sub capacitatea de suport a ecosistemelor preferate de acest mamifer. sylvaticus). pârşul mare (Myoxus glis). agrestis). format din 6 şi respectiv. schimbul de gene nefiind astfel realizat. a fost semnalat cîte un haitic. Acest fapt este deosebit de grav. şoarecele de casă (Mus musculus). căprior (Capreolus capreolus). prin populaţii bine consolidate de lup (Canis lupus). Astăzi. etc. veveriţa (Sciurus vulgaris). despre care evaluările au scos în evidenţă existenţa a doar 21 de exemplare. şoarecele de câmp (Microtus arvalis). Gârda Seacă şi Beliş. realizată cu succes între anii 1970-1980. ameninţat din cauza vânătorii abuzive. fiind semnalate în 2005. 5 lupi. şoarecele de pădure (A. au fost semnalate existenţa a câtorva familii pe cursul superior al rîurilor Someşul Cald. şoarecele de pământ (M. Lupii sunt organizaţi în haiticuri. existând pe suprafaţa PNAp un număr de 12 rîşi (8 în judeţul Cluj. pârşul de alun (Muscardinus avellanarius) (DH). Tot printre mamiferele carnivore se mai enumeră şi pisica sălbatică (Felis silvestris). Astfel. Cetăţile Ponorului. În mod similar. Ca exemplu. a vizat cocoşul de munte (Tetrao urogallus). 12 pe Cluj şi 2 pe judeţul Alba. O altă acţiune de repopulare. fondul genetic fiind insuficient. cerb carpatin (Cervus elaphus). Mamiferele mici rozătoare sunt reprezentate de 10 specii. este prezentă şi în Groapa Ruginoasă. dihorul (Mustela putorius) şi vidra (Lutra lutra). care a fost colonizată în bazinul superior al Crişului Pietros – Valea Boghii. deoarece această populaţie de urşi este izolată de celelalte populaţii din Carpaţi. Pentru judeţele Bihor şi Alba. care trăieşte în familii. se poate considera o populaţie bine reprezentată şi pentru râs (Lynx lynx). Acest număr reprezintă. populaţia care ar putea exista pe suprafaţa PNAp. la care se adaugă capra neagră (Rupicapra rupicapra). Fauna de mamifere mari este bine reprezentată. agrarius). pe lângă apele curgătoare mai izolate de impactul antropic. luînd în considerare repartiţia habitatelor preferate şi biologia speciei. şoarecele dungat (A. au aratat că pe teritorilul PNAp trăiesc un număr de 26 lupi (Canis lupus). după părerea specialiştilor. mistreţ (Sus scrofa). pe judeţul Cluj prezenţa a două grupuri de 10 şi respectiv 5 lupi. Nu acelaşi lucru se poate spune însă despre urşi (Ursus arctos). şoarecele gulerat (Apodemus flavicollis). râs (Lynx lynx).Fauna pădurilor cuprinde specii în general comune făgetelor şi molidişurilor montane. Vidra (Lutra lutra) este o specie protejată prin legislaţia naţională şi internaţională. 4 în Bihor şi 8 în judeţul Alba). unele dintre ele fiind de o deosebită importanţă.

chiţcan pitic (S. P. M. Rh. Pipistrellus pipistrellus. bechsteinii. dasycneme. chiţcan de apă (Neomys fodiens). P.De asemenea. Şase specii care au fost întâlnite în PNAp sunt considerate prioritate naţională mare. cuprinzând plante şi animale de interes comunitar care necesită desemnarea de arii speciale de conservare (date furnizate de Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România). brandtii. ariciul (Erinaceus concolor). Nicoară. M. 2 specii de lilieci (Myotis dasycneme şi Myotis daubentonii) sunt considerate critic periclitate. chiţcan de câmp (Crocidura leucodon). cele mai importante adăposturi pentru coloniile de lilieci fiind primele patru locaţii. Barbastella barbastellus. alte 8 specii sunt periclitate. Câteva peşteri prezintă o importanţă deosebită şi datorită populaţiilor de lilieci pe care le adăpostesc (Lup. M. iar alte 6 sunt vulnerabile (Botnariuc&Tatole. M. blythii. Fagului. mamiferele mici insectivore. emarginatus. Rh. anomalus). cârtiţa (Talpa europaea). 2002. P. liliac de amurg (Nyctalus noctula). sunt bine reprezentate. mystacinus. daubentonii.. P. Peşterile cercetate din punct de vedere chiropterologic sunt: peşterile din Valea Sighiştelului. Mai mult. M. Borda. 19 se regăsesc în fauna PNAp. Din cele 29 specii de lilieci identificate în ţara noastră. P. M. Fânaţe. 2005. 10 dintre aceste specii se regăsesc pe Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC. M. nattereri. chiţcan de mlaştină (N. alpinus). Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România. chiţcan de munte (S. euryale. Humpleu etc. baza de date a Asociaţiei pentru Protecţia Liliecilor din România): liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum). Miniopterus schreibersii. Myotis myotis şi Miniopterus schreibersii reprezintă o mare valoare ştiinţifică. Myotis myotis. 1998/1999. 2005). austriacus. Peisaje 206 . minutus). în PNAp fiind identificate până în prezent un număr de 8 specii (excluzând dintre acestea liliecii): chiţcanul comun (Sorex araneus). Plecotus auritus. hipposideros. M. Onceasa. dintre care efectivele speciilor Rhinolophus ferrumequinum.

gaze. Trăsătura cheie a carstului e dezvoltarea unei reţele hidrologice subterane particulare. caracterizat în principal de temperaturi şi umiditate constante şi lipsa curenţilor de aer. se individualizează printr-un peisaj carstic remarcabil atât ca întindere. toate situate în zone complet împădurite. Existenţa acestui tip de peisaj este una dintre premisele existenţei peşterilor cu gheaţă: Gheţarul de la Scărişoara. păşunile montane şi fenomenele carstice de suprafaţă sunt unităţi de peisaj de interes major. Focul Viu. cât şi subterane. Subsolul găzduieşte cele mai importante şi fragile habitate şi ecosisteme din PNAp. Recunoaşterea şi înţelegerea importanţei şi vulnerabilităţii acestor interacţiuni dinamice trebuie să sprijine managementul eficient şi conservarea acestor zone carstice. tipuri de soluri şi de substraturi. ce ar putea afecta direct sau indirect microclimatul specific. care se remarcă prin soluri de grosime mică. polii (depresiuni plane hidrografice închise.Munţii Apuseni. sorburi sau guri de peşteri). Rezultă o varietate enormă şi uimitoare de microforme de relief atât terestre. Zonele carstice au o hidrologie şi o morfologie distinctă rezultată ca urmare solubilităţii rocilor şi a porozităţii secundare bine dezvoltate. văi seci. 207 . Protejarea lor este deosebit de importantă deoarece o mare parte dintre acestea sunt vizitate de turişti. O particularitate în Munţii Bihor o constituie prezenţa carstului împădurit.. concentraţii foarte mari de calciu şi magneziu. chei şi defilee etc. Perturbarea oricăruia dintre aceste elemente poate genera impact asupra celorlalte. dar în acelaşi timp susţine o biodiversitate remarcabilă la suprafaţă.Prin definiţia sa. Avenul Borţig. de viaţă. platouri carstice. cât şi ca amploare şi varietate a formelor. Pădurea influenţează regimul de dezvoltare a golurilor subterane. peşterile. cu drenaj subteran). şi o drenare puternică a apei în subteran care acţionează ca şi factori limită pentru vegetaţie. apă. Acestea sunt reprezentate de către doline. flux de energie. Gheţarul de la Barsa etc. lapiezuri. Avenul cu gheaţă din Platoul Vârtop. văi scurte oarbe (ale căror ape se pierd în calcar prin ponoare. Multe plante posedă adaptări distincte pentru supravieţuirea în aceste medii carstice. Stâncăriile. una din puţinele regiuni de acest fel din ţară. carstul este considerat ca un sistem interactiv complex care încorporează forme de relief.

străveche populaţie a Apusenilor . Moţii . sunt printre cele mai înalte aşezări din ţară. se înfiripă şi câte o gospodărie de moţ. redus ca întindere. Agricultura se practică până la altitudinea de 1. uneori chiar pe fundul plat al unor doline.200 m. Pe culmile înalte se dezvoltă păşuni întinse ce permit creşterea oilor şi a vitelor. Meseria de dogar se moşteneşte din tată în fiu. totuşi ei nu-i părăsesc şi au ştiut să se gospodărească. nu i se pare însă un fapt deosebit că pentru a ajunge de la el de acasă pînă în „centru" are o cale de mai bine de trei ore. Climatul rece nu permite decât cultivarea cartofilor. obişnuit cu drumul. Moţului.200 m. în valorificarea cărora moţii sunt adevăraţi maeştri. Cea mai mare bogăţie a Ţării Moţilor o constituie însă pădurile de molid. Tot în acest scop sunt utilizate toate suprafeţele necultivabile. Cătunele aşezate pe platoul de la Ocoale — Scărişoara. orice mecanizare fiind imposibilă. 208 . De aceea oriunde se găseşte un petic de pământ. este aninat pe versanţii văilor sau pe platformele înalte. orzul şi grâul semănat riscă să nu se coacă pînă la căderea brumei. cât de cât arabil. Munţii le oferă puţine posibilităţi de trai. în mod rudimentar. utilizînd la maximum ceea ce le-a dat natura cu zgîrcenie. Terenul agricol.Comunitati Spre deosebire de celelalte unităţi carpatice. satele moţeşti fiind foarte răsfirate. în Munţii Apuseni aşezările omeneşti permanente urcă până aproape de vîrfurile cele mai înalte. putinilor şi a doniţelor. fără a mai vorbi de confecţionarea tradiţionalelor tulnice şi a obiectelor de artizanat. care sunt cosite pentru fân. la 1.sunt strîns legaţi de locurile lor natale. începând de la alegerea lemnului pentru doage şi până la închegarea butoaielor.

Cel mai caracteristic este acoperişul ţuguiat şi foarte înalt. cunoscuţi sub numele de „crişeni”. Din numeroasele datini ale moţilor nu putem trece cu vederea pe cea mai specifică. Sfoartea (din valea Ordâncuşa) şi Casa de Piatră (din valea Gârda Seacă). cum sunt cele de pe Muntele Găina sau din poiana Călineasa.Cu aceeaşi măiestrie moţii utilizează lemnul în construirea întregii lor gospodării. aceea a târgurilor anuale. din şindrilă. ţesături şi obiecte ceramice caracteristice zonelor. Ea aparţine locuitorilor din depresiunea Beiuş. Este un cub din bârne pe care stă un acoperiş foarte înalt făcut din cetină. iar în cea dinspre vale pe piloni. care cu vremea se înveleşte cu un covor gros alcătuit din iarbă şi muşchi. fiind extensibile. Casele. fiind înlocuit de cuier. Ultimele aşezări spre nord ale Ţării Moţilor sunt cătunele Ocoale (de pe platoul Scărişoara). în timpul cositului. Dulapul nu intră în inventarul gospodăriei. paturile sunt specifice. greble. doniţe şi diferite produse de artizanat. Moţii vin cu ciubere. moţii sprijină în partea din deal casa pe pămînt. De aceea ei nu folosesc partea lor de munte decât pentru păşunat. Fiind de cele mai multe ori amplasate pe pantă şi neputând săpa solul stâncos pentru obţinerea unei fundaţii orizontale. de cele mai variate dimensiuni. scaune. 209 . Moţii nu îşi cumpără mobilă ci o confecţionează singuri: masă. din împrejurimile Beiuşului. pentru fâneaţă. au o arhitectură specifică. Mai la nord regiunea muntoasă nu mai este locuită permanent. iar zonele mai accesibile. Grajdul pentru vite este şi mai caracteristic. Prin închiderea porţiunii dintre piloni ei obţin grajduri pentru vite sau loc pentru acareturi. uneori sculptate. fiind legaţi de pământurile mănoase ale depresiunii. Interiorul casei este sărăcăcios dar curat. laviţă şi pat. cu stâlpi şi arcade. Faţada casei are întotdeauna un cerdac. construite exclusiv din lemn. Crişenii aduc fructe. În locurile de fâneaţă ei îşi construiesc mici colibe pe care le locuiesc numai vara. legume. Crişenii locuiesc la poalele munţilor. locul de frunte ocupîndu-l însă tulnicele.

amatorii de jocuri sportive se vor putea relaxa jucînd fotbal. turiştii vor vizita Rezervaţia de Zimbri Dragoş Vodă. Pensiunea dispunând de terenurile şi dotările necesare. 6. billiard .1. Cazarea se va face la Pensiunea Ursul din localitate. ► Ziua I: .După vizitarea rezervaţiei.După servirea cinei. . STUDIU DE CAZ ECOTURISM ŞI AGROTURISM ÎN PARCUL NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ. CREAREA UNUI PACHET DE SERVICII TURISTICE.CAPITOLUL 6. Prezentarea parcului şi a strategiei de populare cu zimbri a parcului.După masă turiştii merg să viziteze casele memoriale Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu 210 . ►Ziua II: .Dupa servirea micului dejun la pensiune.Plecare din Bucureşti cu autocarul – sosire în localitatea Vânători Neamţ. ping pong. turiştii se întorc la pensiune pentru servirea mesei. . .

elogiate în opera sa de poetul naţional Mihai Eminescu. .După masa de prânz turiştii merg sa viziteze Muzeul Nicole Popa. . Secu şi Sihăstria. . Studierea arboretului de mesteacăn.Întoarcerea pentru cina la pensiune. ►Ziua V: 211 . Servirea cinei. după care vor pleca într-un traseu religios. ► Ziua IV: .Întoarcerea la pensiune pentru servirea prânzului. .Servrea micului dejun la pensiune.Masa de prânz va fi servită la una din Mănăstiri.Un scurt pelerinaj la Mănăstirile Neamt.Turiştii servesc micul dejun la pensiune. după care turiştii vor vizita Pădurea de Argint.Ziua se încheie cu masa de seară unde se servesc preparate tradiţionale moldoveneşti - ►Ziua III: .

Întoarcerea la pensiune pentru masa de prânz. precum şi vizitarea casei memoriale Vasile Alecsandri. 212 . după servirea micului dejun. ►Ziua VII: . .Masa de seară va fi servită în aer liber. cu recoltarea de fructe de pădure sau plante medicinale pentru acasă. ocazia de a fi martori la spectacolul naturii. Turiştii vor admira un program artistic.Prânzul se va servi în afara pensiunii. de Ecoturism şi Agroturism. . una dintre ariile protejate ale ţării noastre mai puţin cunoscută publicului larg .Parcul Natural Vânători Neamţ.După micul dejun turistii merg să viziteze Cetatea Neamţului.Pachetul turistic se va încheia.După masa de prânz vizitarea casei memoriale "Veronica Micle" .Servirea cinei la pensiune ►Ziua VI: . care se desprinde din lucrare. În acelaşi timp. care au ca scop conservarea mediului înconjurător. ariile protejate din România.2. oferă turiştilor români şi străini. fără respectarea unor reguli scrise şi nescrise. Am încercat să coroborăm semnificaţiile celor două concepte. . .După micul dejun traseul turistic continuă cu un ultim pelerinaj religios la Mănăstirile Agapia şi Văratec. Concluzii Concluzia principală. cu scopul de a face cunoscută. 6. în jurul unui foc de tabără. este că nu poate exista agroturism. care conţine dansuri populare din zona Neamţ..

*** . C. Editura CERES. *** . Ecoturismul. 2005 7. 2006. – „Management în turism. Bucureşti.Institutul Naţional de Statistică.site I. Legislaţia din domeniul turismului 1997-2007 5. N. Antonoaie Niculaie. *** . www. *** . 2004. *** . Creţu Romeo Cătălin – „Legislaţie în alimentaţie publică şi agroturism”. D. Ed. Creţu Romeo ş. 2005. 2007 6. „Turismul României. ANTREC. am reuşit să identificăm punctele de interes turistic ale acestei zone. 2005 2.Monitorul Oficial al României.ro 213 .aer.Revista Vacanţe la Ţară. propunând un pachet de servicii agroturistice. BIBLIOGRAFIE 1.componentă a turismului modern”.Ghidul Pensiunilor.a. Psihomedia. Sibiu.breviar statistic” 2000-2006 4.T 8.Pornind de la acest deziderat. Foriş Tiberiu. 2002 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->