Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRARE DE ABSOLVIRE

A
CURSULUI de FORMATOR

Nume
Cuprins

Analiza nevoilor de formare...................................................................................3

Stabilirea grupului de cursanţi...............................................................................3

Evaluarea iniţială a cursanţilor..............................................................................3

Stabilirea obiectivelor............................................................................................4

Alegerea metodelor de formare.............................................................................5

Programarea formării.............................................................................................5

Elaborarea suporturilor (materiale de bază şi de rezervă).....................................6

Testarea, experimentarea metodelor de formare..................................................7

Susţinerea cursurilor..............................................................................................7

Evaluarea finală a cursanţilor...............................................................................7

2
Analiza nevoilor de formare

Analiza nevoilor de formare s-a facut prin observarea activitatii curente


si analiza listelor de neconformitati si actiuni corective intreprinse.

Principalele probleme identificate constă în lipsa unei prelucrări


adecvate, rapide și unitare a datelor existente în diferite puncte din firmă.

Nevoile de formare constă în implementarea unui sistem de culegere,


prelucrare și utilizare a datelor, eficient și rapid.

Stabilirea grupului de cursanţi

Grupul de cursanți a fost stabilit pornind de la organigrama firmei,


respectiv responsabilitățile avute de fiecare angajat. Astfel a fost constituită
grupa de curs formată din responsabilii de departamente (6 persoane),
adjuncții acestora (6 persoane) la care se adaugă membrii conducerii (4
persoane). Grupa de cursanți va fi constituită din 16 persoane, ceea ce va
permite lucrul pe subgrupe de câte 4 persoane.

Evaluarea iniţială a cursanţilor

Evaluare inițială a cursanților s-a făcut pentru a determina care este


deficitul de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini).

Pe această bază și ținând seama de cerinţele iniţiale privind


competenţele în domeniul vizat, au fost stabilite conținutul cursului respectiv
metodele optime de formare.

Competențele minime se referă la cunoștințe medii de matematică


(calcule privind media unor valori, reprezentare grafică, etc.), abilități de calcul
rapid, atitudine proactivă și investigativă.

3
Stabilirea obiectivelor

Scopul sesiunii de formare constă în familiarizarea cursantilor cu


tehnicile statistice de baza utilizate in cadrul sistemului de management al
calitatii pentru asigurarea controlului proceselor, respectiv dezvoltarea
abilitatilor de utilizare a tehnicilor statistice de baza in cadrul activitatii curente.

Obiectivele sesiunii de formare sunt următoarele:

Obiective generale de training:


• Reducerea costului non-calitatii;
• Imbunatatirea disciplinei tehnologice;
• Creșterea eficienței și eficacității angajaților;
• Imbunatatirea comunicarii in firma;
• Declansarea unui proces de management al schimbarii;
• Crearea unei culturi a invatarii in firma;

Obiective specifice de training:


• Reducerea numarului de defecte;
• Implementarea unui sistem bazat pe proceduri;
• Implementarea unui sistem de management vizual;
• Utilizarea efectiva a indicatorilor de proces;

Obiective generale pedagogice:


• Constientizarea importantei indicatorilor de proces;
• Dezvoltarea rutinelor de a realiza inregistrari si analize;
• Crearea/dezvoltarea de competenţe/abilități în domeniul managementului
schimbarii;

Obiective specifice pedagogice:


• Identificarea stilurilor de invatare și comunicare;
• Cunoasterea procedurilor si instructiunilor de lucru;
• Cunoasterea principalelor tehnici statistice utilizate pentru controlul
proceselor;
• Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a principalelor tehnici statistice utilizate

4
pentru controlul proceselor;

Alegerea metodelor de formare

Metodele de formare optime, având în vedere specificul activității,


gradul de pregătire profesională al cursanților și scopul cursului, au fost
stabilite astfel încât să ofere interactivitate și eficiență maximă.

Astfel vor fi folosite:


• Prezentari
• Studii de caz
• Exerciții practice
• Simulări

Dotările materiale necesare:


• mobilier,
• consumabile
• calculator, vidoeproiector
• suport de curs

Programarea formării

ora tema exercitiu PPT Materiale Persoane Observații


auxiliare implicate
16.00 Diagrama cauză-efect 22-24 Fisa
Descriere idee cheie descriptivă
F

16.05 Diagrama cauză-efect


Prezentare structură, pasi de
F
realizare

16.15 Diagrama cauză-efect


Discuții cu privire la F, C
posibilitățile de utilizare
practică

5
16.30 Exercițiu

Diagrama cauză-efect În grup 4 Model de F, C


pentru o problemă concretă persoane diagrama
cauza-efect

17.00 Pauza

Elaborarea suporturilor (materiale de bază şi de rezervă)


Suport de curs
o Prezentarea unor elemente simple de statistica
Definirea conceptului de statistica.
Media
Frecventa
Distributia

o Sistemul managementului calitatii – descriere generala


Definirea calitatii
TQM - definitie

o Tehnici statistice – prezentare generala


Avantajele tehnicilor statistice
Caracteristicile tehnicilor statistice

o Ciclul Deming pentru îmbunătățire continuă

o Fişe de înregistrare

o Grafice

o Histograma

o Diagrama Pareto

o Diagrama cauza – efect

6
o Diagrama de corelatie

o Fisa de control

o Indicatori de proces

o Alte instrumente pentru îmbunătățire procesului: kaizen-blitz, poka-


yoke

Acest material a fost realizat și în format PPT.

Testarea, experimentarea metodelor de formare

Metodele de formare avute în vedere vor fi utilizate încă din prima


sedință de formare și în funcție de feedback-ul primit de la cursanți, direct și
indirect vor putea fi făcute ajustări astfel încât procesul de formare să aibă
eficiență maximă.

Va fi utilizată în parale o activitate practica concrtetă aplicată în


problematica curentă a firmei - Elaborarea, de catre fiecare cursant, a unui
material prin care propune folosirea unui instrument statistic de control al
proceselor.

Susţinerea cursurilor

În cadrul susținerii efective a cursurilor vor fi folosite metode interactive,


dezbateri, exerciții simulări astfel încât cursanții să utilizeze efectiv metodele
statistice învățate pe situații și date din forma proprie, și să facă propuneri
concrede privind modul de utilizare și comunicare a acestor date și rezultate
în firmă.

Evaluarea finală a cursanţilor

Evaluarea cursantilor va avea loc în două etape:


Evaluarea la finalul cursului:
Evaluarea cursului si a trainerilor
Evaluarea cunostintelor si abilitatilor dobandite

7
 Prezentarea instrumentului statistic folosit – lucrarea
practică
Eliberarea documentelor ce atesta participarea la
sesiunile de training si rezultatele obtinute

Evaluare în cadrul unei sesiuni de follow up:


Recapitularea temelor de instruire care se evalueaza
Evaluarea propriu-zisa a cunostintelor
Evaluarea modului si gradului de folosire a tehnicilor
statistice invatate

8
TEST - Evaluarea la finalul programului de
pregătire

Titlul cursului : FORMATOR


Data : 21.04.2010

1. Încercuiţi numărul care reprezintă cel mai bine reacţia


dumneavoastră la acest program:

Cred că voi putea să folosesc ceea ce am învăţat.

(niciodată) 1 2 3 4 5 (adeseori)

Programul a fost prezentat într-o manieră interesantă.

(niciodată) 1 2 3 4 5 (adeseori)

Modalităţile de pregătire au corespuns propriilor mele


aşteptări.

(niciodată) 1 2 3 4 5 (adeseori)

Programul a acoperit toate obiectivele care ne-au fost


promise.

(niciodată) 1 2 3 4 5 (adeseori)

Formatorul a încurajat participarea şi întrebările

(niciodată) 1 2 3 4 5 (adeseori)

9
2. Ce vi s-a părut cel mai folositor în acest program?
.................................................................................................
......................... .......................................................................
................................................... .............................................
.............................................................................

.................................................................................................
......................... .......................................................................
...................................................

3. Ce vi s-a părut mai puţin folositor în acest program?


.................................................................................................
......................... .......................................................................
................................................... .............................................
.............................................................................

.................................................................................................
......................... .......................................................................
...................................................

4. Este ceva în acest program ce ar necesita o îmbunătăţire?


............................................................................................
.............................. ..................................................................
....................................................... .........................................
.................................................................................

.................................................................................................
......................... .......................................................................
................................................... .............................................
.............................................................................

10