Sunteți pe pagina 1din 2

ELEMENTE DE CONTABILITATE

CLASA aXIa AN DE COMPLETARE


29ORE=1ORA/SAPTAMANA

Nr Unitati Competente Continuturi Nr ore Sapta Obs


crt de specifice mana
invatare XI F XIG

1 Elemen Descrie -Patrimoniul intreprinderii,a obiect de


te de patrimo studiu al
contabil niul contabilitatii:definitie,descrierea
itate intrepinde bunurilor economice,a drepturilor si
rii obligatiilor
-structuri patrimoniale de activ:
a)active fixe:imobilizari
corporale,imobilizari
necorporale,imobilizari financiare
b)active circulante:mijloace circulante
materiale,mijloace circulante
banesti,mijloace circulante in
decontare
c)active de regularizare si asimilare
-structuri patrimoniale de pasiv:
a)capital si rezerve:capital
social,prime legate de capital,rezerve
din reevaluare,rezerve,rezultatul din
conversie,rezultatul reportat,rezultatul
exercitiului financiar
b)provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
c)pasive de regularizare si asimilare
d)datorii:-platite intr.-o peritada de un
an
-platite intr.-o peritada mai
mare de un an
2 Identifica -Cheltuielile si veniturile intreprinderii
cheltuielile -definire,clasificare, stucturi
si vanituri privind cheltuielile si veniturile de
le intreprin exploatare,financiare,excrptionale
derii -stabilirea rezultatului
exercitiului:rezultatul de exploatare
financiar,extraordinar

3 -Documentele de evidente:
definitie,importante,clasificare
Completea -intocmirea documentelor
Za deevidenta:completare,corectare,circul
documrnte atia documentelor,gestionarea
de evidenta documentelor,pastrarea documentelor
specifice -verificarea documentelor:de
intrarilor si fond si de forma
iesirilor de
marfuri,incas
arilor si
platilor
http://facultate.regielive.ro/referate/contabilitate/documente_de_evidenta_economica-
60398.html