Sunteți pe pagina 1din 1

1.1.

Sustenabilitatea (maxim 3 pagini)

 Descrieti principalele preconditii si ipoteze din timpul si dupa faza de implementare.


 Oferiti o analiza de risc detaliata si posibile planuri de contingenta (de rezerva, de preintampinare
a riscurilor). Aceasta trebuie sa includa cel putin o lista de riscuri asociate fiecarei activitati
propuse impreuna cu masurile corectoare relevante pentru a atenua aceste riscuri. O analiza buna
de risc va acoperi o gama de riscuri care include riscuri fizice, de mediu inconjurator, politice,
economice si sociale.
 Explicati modul in care sustenabilitatea va fi asigurata dupa terminarea actiunii. Aceasta poate
include aspecte ale strategiilor si masurilor necesare din cadrul actiunii, activitati continuatoare,
intrarea in proprietatea grupurilor tinta, etc.
In realizarea celor cerute, va rugam sa distingeti intre urmatoarele dimensiuni ale sustenabilitatii :
 Sustenabilitate financiara (finantarea activitatilor de continuare, sursele de venit pentru acoperirea
tuturor viitoarelor costuri de operare si intretinere, etc)
 Nivel institutional (care structuri vor permite, si in ce fel, ca rezultatele actiunii sa continue sa
persiste si dupa terminarea actiunii ? Atingeti probleme despre „proprietatea” locala a rezultatelor
actiunii).
 Nivel politic acolo unde este aplicabil (Ce impact structural va avea actiunea, de exemplu daca va
conduce la imbunatatirea legislatiei, codurilor de conduita, metodologiei, etc)
 Sustenabilitate de mediu (Ce impact va avea actiunea asupra mediului inconjurator – sa includeti
conditiile puse in aplicare pentru a evita efectele negative asupra resurselor naturale de care
depinde actiunea, precum si asupra mediului inconjurator in general). Va rugam sa completati in
Anexa H informatiile de mediu
o Proiectul are efecte pozitive asupra sustenabilitatii ecologice, pentru ca...
o Proiectul nu are efecte asupra sustenabilitatii ecologice, pentru ca...
o Proiectul are efecte negative asupra sustenabilitatii ecologice, dar...