P. 1
Studiu de Caz Formarea Constiintei Istorice

Studiu de Caz Formarea Constiintei Istorice

|Views: 14,767|Likes:
Published by Anca Vintila

More info:

Published by: Anca Vintila on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

~Studiu de caz~

Formarea constiintei istorice
Realizatori: Constantin Marius Dumitru Alexandra Vintila Ancuta Dragan Maria Magdalena

Cuprins

1.

Formarea costiintei istorice si evolutia acesteia

2. Formarea statelor medievale româneşti 3. Primele iniţiative de conservare a istoriei naţionale 4. Cronici; Cronicari 5. Contributia cronicarilor moldoveni la dezvoltarea limbii

si literaturii romane
6. Contributia cronicilor muntene 7. Dimitrie Cantemir 8. Scoala Ardeleana
9.

“Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul” de Nicolae Balcescu

10. Perioada pasoptista

11.
12.

Critica si istoria literara interbelica. Miturile: Traian si Dochia, Miorita, Mesterul

Manole, Sburatorul
13. 14.

Test de verificare a cunostintelor Prezentare Power Point

Motto: ,,Şi ca apa în cursul său cum nu să opreşte, Aşa cursul al lumii nu să conteneşte. Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi parere. Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere?” (Miron Costin, ,,Viaţa lumii”)
Dacă pe întreaga perioadă a epocii medievale conştiinţa supremă era cea religioasă, manifestată prin apartenenţa la un ansamblu de valori spirituale ce ţineau de domeniul sacrului, începând cu Umanismul Renascentist se va naşte un alt tip de conştiinţă, şi anume, conştiinţa istorică. O astfel de conştiinţă, credem noi, reprezintă atât înţelegerea identităţii trecutului şi a tradiţiei istorice, cât şi a comunităţii de interese, de scopuri şi idealuri. Conştiinţa istorică se impune odată cu apariţia Umanismului Renascentist, tocmai pentru că acest curent pune foarte mult accent pe ideea că omul este înzestrat cu raţiune de extracţie divină şi de aceea trebuie să-şi cunoască existenţa, lumea în care trăieşte, să-şi construiască o ierarhie valorică într-un univers al său. Cu alte cuvinte, omul devine cosmogonul propriului univers şi, în consecinţă, îşi va putea domina existenţa prin cunoaştere şi prin ştiinţă. Conştiinţa istorică se naşte din încercarea de a construi identitatea unui popor, a unei naţiuni, prin raportare la alte popoare, la alte naţiuni. Câteva dimensiuni specifice acestei raportări sunt: situarea în timp şi în spaţiu, evenimentele istorice, limba, cultura şi civilizaţia, mentalităţile. Formarea constiintei istorice a poporului roman se realizeaza treptat, fiind reflectata in scrierile umnaistilor din secolele XV-XVII, care consemneaza in documentele ce ni s-au pastrat, redactate mai intai in limba slavona, apoi in latina, iar mai traziu in limba romana, modul in care romanii din diferitele provincii se inscriu in cursul istoriei: situarea lor in timp si spatiu (originile, limba, continuitatea), evenimentele istorice, personalitatile (institutia domniei), obiceiurile, cultura si civilizatia. Incepând cu secolul al XVI-lea, preocupările privitoare la felul în care românii se înscriu în cursul istoriei apar în documente scrise în limba slavonă. Acest interes se dezvoltă datorită contactelor pe care cei preocupaţi de formaţia lor intelectuală încep să le aibă cu alte culturi şi alte civilizaţii. Primul român care afirmă, în lucrarea sa Hungaria (1536), scrisă în limba latină, originea romană şi unitatea limbii şi a poporului român este savantul umanist Nicolaus Olahus. Pasul important este făcut în acest domeniu de cronicarii moldoveni, cei care la mijlocul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, scriind în limba română, pun bazele istoriografiei şi care, de asemenea, sunt consideraţi a avea merite în crearea unui stil literar.

Aceste cerinţe se referă şi la problema originii neamului românesc. prin scrierile sale. acoperind. unde. originea ei sunt strict legate de formarea si evolutia poporului roman. Intenţia autorului este de a elabora o descriere completă a trecutului poporului său. V). Const. din ce părţi componente şi în ce condiţii s-a format comunitatea etnică respectivă.a. Costin. Referitor la etnogeneza romaneasca."naştere"). pentru care tema istoric este esenţială. adaugandu-se si teoria rezistentei. reprezentanţii Şcolii Ardelene . M. Kinnamos. Cronicarii şi savanţii români din secolele XVII-XVIII (Gh. Ţara Românească şi Moldova din "vechii romani". Tot nefondate sunt şi teoriile cum că . cât şi cel autohton. Ureche. Letopiseţele Ţării Moldovei şi îndrumă programul revistei Dacia literară către formarea unei literaturi naţionale. Cercetările ulterioare ale istoricilor au combătut această afirmaţie.) de asemnea erau de părere că românii "sunt de neam italic". -teoria asimilarii elementului latin. că vlahii erau "pastorii romanilor". Samuil Micu. În operele autorilor medievali. Şincai) au demonstrat originea comună a românilor din Transilvania. că ei locuiau în Panonia până la venirea hunirlor (sec. D. M. Gh. -teoria migrationista. Umaniştii italieni din secolul al XV-lea (Enea Silvio Picolomini. constă în determinarea următoarelor aspecte: când. s-au afirmat diverse puncte de vedere unele dintre ele contradictorii sau fara o argumentare concludenta. De multe ori. -teoria continuitatii daco-getice. expuse în literatura istorică. Dimitrie Cantemir a menţionat şi aportul dacilor la formarea poporului român. numiţi de ei vlahi. sunt colonişti romani aduşi de Traian din Italia. în 1843. începând cu cei bizantini (Kekaumenos. mai cu seamă ale celor străini erau dictate de anumite interese geopolitice. că dacii au fost exterminaţi în timpul războaielor cu romanii. sec. Etnogeneza românilor este una din cele mai importante probleme ale istoriei noastre naţionale. etnos înseamnă "popor".Kogălniceanu începe să editeze. -orginea pur Latina a limbii si a poprului roman. însă. Dimitrie Cantemir se detaşează ca un istoric savant. Canta-cuzino. Ea a atras nu numai atenţia istoricilor români ci şi străini. viitorul papă Pius al Il-lea ş. Cronicarii medievali maghiari constatau. XII) se constata că românii. care au locuit în Dacia. conştiinţa identitar generează polarizări ( în perioada interbelică ) sau se supune ideologicului ( în perioada comunistă apar teorii deformate despre originile şi vechimea românilor) . Formarea limbii romane. atât spaţiul universal. adică a originii oricărui popor.Scrierile lor au ecou şi în Ţara Românească. Reprezentanţii Şcolii Ardelene considerau. unde apar alte cronici care continuă efortul de reconstituire a istoriei mai îndepărtate sau mai recente. -teoria expansiunii spiritualitatii daco-geto-tracice. Cantemir. conzluziile istoricilor. genesis . In acest caz credem oportun să ne re ferim succint la cele maj importante teorii ale etnogenezei românilor. XI.Petru Maior. De-a lungul timpului.Studierea problemei etnogenezei (din greacă. însă fără temei. sec.

.Onciul.prezenţa geto-dacilor este atestată de numeroase dovezi a continuităţii lor după cucerirea romană . unii istorici germani (Fr. .a. La sfârşitul secolului al XVIII-lea. R. . Argumentele lui Rosler erau următoarele: . . care numai în secolul al XII-lea au emigrat la nord de Dunăre.Haşdeu. Lucrarea lui a apărut în condiţiile creşterii mişcării de emancipare a românilor din transilvania. . Falsitatea "teoriei rosliene" a fost amplu demonstrată de istorici străini şi români.limba română nu conţine cuvinte germanice vechi.dacii au fost nimiciţi în războaiele cu romanii.dacii nu au putut fi romanizaţi în doar 165 de ani (timpul stăpânirii romane în Dacia). saşii şi secuii.Rosler a încercat să argumenteze ideea originii balcanice a românilor.continuitatea daco-romanilor este dovedită de numeroase descoperiri arheologice.prezenţa influenţei sud-slave asupra Bisericii românilor. date lingvistice. B. desfăşurându-se atât înainte de cucerirea romană cât şi după evacuarea Daciei de către administraţia romană (vezi capitolul 4).românii erau păstori nomazi. dovadă a conveţuirii lor la sud de Dunăre. Prin aceasta se nega dreptul istoric al românilor asupra pământurilor unde ei locuiau. D.romanizarea dacilor nu s-a făcut doar în cei 165 de ani a stăpânirii romane la nordul Dunării.Iung. când pe pământurile Transilvaniei locuiau deja ungurii. . .există cuvinte asemătoare în limba română şi albaneză.românii s-au format numai pe suportul dacic.nu există izvoare care să ateste prezenţa românilor la nordul Dunării înainte de secolul al XlII-lea.. N. I. Argumentele lor sunt următoarele: . care evocau dreptul istoric asupra spaţiului locuit de ei din vremuri străvechi.P. .Eder) scriau că românii s-au format ca popor la sud de Dunăre şi au revenit la nordul ei în secolul al XII-lea.). deşi pe teritoriul Daciei a staţionat tribul germanic al goţilor.dialectul daco-român cel de la nord de Dunăre se aseamănă cu dialectul macedono-român de la sud de Dunăre. adică atunci. A.lipsa totală a elementelor lingvistice germane în limba română a fost combătută de numeroase studii ale lingviştilor români. .cuvintele comune din limba română şi albaneză sunt provenite din moştenirea traco-ilirică comună (cu rădăcini în limba indoeuropeană).Iorga ş.Xenopol. mărturii epigrafice etc. chiar în perioada când ea a apărut (I. . . fără o contribuţie substanţială a romanilor. în condiţiile expansiunii Imperiului habsburgic în Principatele Române. . ci ea a fost atunci cea mai intensă.Sulzer. Această idee este reluată în 1871 de istoricul şi filologul german Robert Rosler în lucrarea "Studii asupra românilor".provincia Dacia a fost părăsită în întregime de populaţie la 275. .

aceste viziuni nu-şi găsesc o argumentare ştiinţifică în izvoarele istorice. apoi romană).cu slavii de răsărit. ardelenesc etc. s-au format două popoare separate: munteni. bucovineni. Cel mai vechi component (numit şi substrat) îl prezintă tracii de nord. care a atins un înalt nivel de dezvoltare. munteni. Ocupaţia lor de bază era agricultura îmbinată cu creşterea animalelor în aşezări sedentare. Acest strat s-a suprapus celui geto-dac: la început. Componentele principale ale etnogenezei românilor. treceri permanente ale românilor transilvăneni la sud şi est de Carpaţi. în decursul epocii medievale o imigrare în masă a românilor de la sud la nord de Dunăre. în urma contactelor ei cu slavii. a creat o cultură originală. izvoarele demonstrează că indiferent de denumirea locală ei toţi formează un neam . aflată timp îndelungat în contact cu civilizaţia antică (la început greacă. Aceasta le-a permis geto-dacilor să creeze statul lor propriu. oltenesc.influenţa sud slavă asupra Bisericii române nu neagă. . Această pretinsă divizare etnică ar fi servit drept bază pentru constituirea a două limbi separate: română şi moldovenească. precum nici rolul ei determinant. care îi divizează pe români după provincii istorice (moldoveni.).Chr. sau geto-dacii.s-a produs o sinteză etnoculturală dacoromână. ci confirmă prezenţa românilor la nordul Dunării.neamul românesc. nimeni nu neagă prezenţa unui grai moldovenesc. Susţinute în scopuri politice. Al doilea component fundamental în etnogeneza românilor este elementul roman (sau stratul roman). nici o şcoală ştiinţifică lingvistică nu recunoaşte existenţa a unei limbi literare moldoveneşti deosebită de cea română. şi nu după apartenenţa lor la diferite etnii..numai în aspect economic şi cultural. ci dimpotrivă.numeroase izvoare scrise atestă prezenţa românilor la nordul Dunării înainte de secolul al XlII-lea. şi moldovenii .) în spaţiul locuit de români. de rând cu alte graiuri româneşti (muntenesc. . în procesul de constituire a poporului român pot fi evidenţiate componentele lui fundamentale. inclusiv peste Dunăre. Nici un izvor istoric nu atestă. iar după aceasta . De asemenea este lipsită de temei ştiinţific opinia expusă de unii istorici sovietici cum că pe baza populaţiei romanizate. Această ramură a marelui neam al tracilor.) . Izvoarele istorice nu confirmă o diferenţiere strictă a influenţei slave în Moldova şi Ţara Românească. olteni etc. . Datorită prezenţei parţiale la nord de Dunăre şi influenţei centrelor romane de la sud de Dunăre aprofundarea acestei sinteze a continuat şi după anul părăsire! Daciei de către legiunile romane (271-275). . fără de care ortodoxismul nu s-ar fi răspândit aici.cele două dialecte (daco-român şi macedono-român) fac parte din limba română comună (sau protoromână). însă. Dimpotrivă. până la cucerirea Daciei de către Imperiul Roman (anul 106 d. care s-a format pe întreg spaţiul CarpatoDanubiano-Balcanic.păstoritul transhumant (sezonier) şi nu nomad era una din ocupaţiile românilor din zonele montane. datorită contactelor cu slavii de sud. Totodată. Cât priveşte limba.

Acest proces. portughezilor). şi în Moldova . Influenţa slavă n-a schimbat caracterul latin al limbii române. Populaţia est-romanică a înfruntat valurile migratorilor . care ducea o modestă viaţă agrară în obşti săteşti. Rolul slavilor în etnogeneza românilor este asemănător cu cel al germanicilor în constituirea popoarelor vest — romanice (francezilor. a cunoscut influenţa limbii slave.în Transilvania. a continuat romanizarea dacilor liberi şi statornicirea în spaţiul vechii Dacii a unei populaţii latinofone.a goţilor. Ca urmare. O primă etapă a formării limbii române o constituie procesul de romanizare a geto-dacilor. Sub impactul migraţiei slavilor romanitatea nord şi sud-dunăreană estedivizată.a. care au migrat pe valea Tisei şi în Moldova. drag. aceştia au preluat treptat limba latină vorbită (sau vulgară). iubire etc. Aici populaţia autohtonă era superioară numeric slavilor. care se desfăşoară în secolele VII-IX. Acest proces s-a desăvârşit către secolul al Vl-lea. care aparţinea unei populaţii băştinaşe sedentare de agricultori şi crescători de animale. Din limba geto-dacilor după diferite opinii s-au păstrat în cea română 170-180 de cuvinte. Ca urmare. Cândeşti-Ciurel. Slavii au influenţat într-o anumită măsură etnogeneza românilor. Arheologii au constatat răspândirea în secolele IV-VI (după încetarea stăpânirii hunilor) în spaţiul Carpato-Danubian a unei culturi materiale (numite cultura Brateiu) . care denotă multiple contacte umane. având drept rezultat formarea unei etnii şi a unei limbi romanice la nord şi sud de Dunăre: protoromânii (sau est-romanicii) cu o limbă comună (protoromână). se formează dialectul daco-român (norddunărean) şi dialectele sud-dunărene (aromân sau macedo-român. Au fost descoperite obiecte de import romano-bizantine. tiparniţe de turnat cruci. istro-românilor ş. prieten. alcătuind adstratul (sau suprastratul) procesului de desăvârşire în constituirea neamului românesc (secolele VI-IX). Peste această populaţie protoromână.). au convieţuit mai îndelungat cu autohtonii. cu corespundere în Muntenia -Ipoteşti. ori s-a retras spre sud în munţi. în perioada de până în secolul al Vllea se generalizează pe întreg spaţiul istoric al Daciei şi Moesiei o limbă romanică unitară. s-au revărsat în secolele VI-VII triburile slave. dând naştere grupurilor etnice ale macedonoromânilor. italienilor. numită de filologi limba protoromână comună. Acest eveni-ment a avut repercursiuni serioase pentru unitatea dacoromanică sau est-romanică). apoi a hunilor. Formarea limbii române. exercitându-se prin îmbogăţirea ei cu circa 20% de cuvinte de . care avea un caracter în linii generale de o limbă închegată.Costişa-Botoşana-Hansca). fiind agricultori şi crescători ^de animale sedentari. Formarea limbii române a parcurs aceleaşi etape ca şi formarea poporului român. meglenoromân şi istro-român). Slavii. spaniolilor. lăsând în limba română cuvinte de origine slavă (plug. ceea ce a dus cu timpul la asimilarea lor. populaţia protoromână de peste Dunăre s-a slavizat cu timpul. În altă direcţie s-au dezvoltat relaţiile populaţiei est-romanice de la nordul Dunării cu slavii.Ca urmare. Triburile slave au rupt în anul 602 graniţa bizantină (limesul) de la Dunăre şi s-au revărsat în întreaga Peninsulă Balcanică până în Grecia. iar din limba protoromână comună.

denumire care a evoluat în rumâni.vlahi. Călătorii străini care ajung în Ţările Române în secolele XV – XVII notează că românii sunt urmaşi ai romanilor. se povesteşte despre o populaţie românească în Transilvania în secolele IX-X. apoi români. Persanul Gardizi (în "Podoaba istoriilor". In cronica anonimă. în izvoarele străine medievale timpurii românii sunt denumiţi vlahi. volohi. La anul 976 în cronica autorului bizantin Kedrenos sunt menţionaţi vlahii sud-dunăreni. Stratul lingvistic latin. Ei şi-au păstrat permanent conştiinţa originii lor romane. (sinonim cu valach. ruşi şi unguri "un popor din Imperiul Roman". blacht numire germanică a romanicilor). formaţi la şcolile din Polonia sau Italia. cuprinde circa 60% din vocabularul limbii române. al IX-lea) în care se semnalează "ţara necunoscută cărei îi zic Balak". . ideea originii romane a poporului şi cea a latinităţii limbii noastre.volohi. Românii de la bun început s-au numit romani. a sec.Recunoaşterea de către popoarele vecine a unei comunităţi etnice româneşti în spaţiul Carpato-Danubian mărturiseşte că în această perioadă poporul român era deja constituit. secolul al Xl-lea) plasează între bulgari. ungurii le ziceau olahi. atât prin numele pe care şi-l dau lor înşişi – romani – cât şi prin asemănările dintre limba vorbită de ei şi latina. primii umanişti originari din ţinuturile româneşti. care iniţial desemna un trib celt. Romanitatea este elementul esenţial al identităţilor lingvistice şi culturale ale poporului român. La rândul lor. Slavii de sud şi bizantinii îi numeau pe români. Toate acestea urmează a fi punctate pe parcursul acestei lucrări. descoperă noi argumente care să confirme cuvintele cronicarului moldovean: „de la Rîm ne tragem”. cel mai important. valah. aflată la nord de ţara bulgarilor. precum Nicolaus Olahus. care locuia între Dunăre şi "muntele mare". Spiritualitatea românească a secolului al XVI-lea dobândeşte. pe urmă din lumea germană acest termen a trecut în cea slavă şi bizantină. apoi a fost dată de vechii germani romanilor şi galilor romanizaţi. Menţiuni în sursele externe despre români. Cea mai veche menţiune despre români se întâlneşte în "Geografia" savantului armean Moise Chorenati (a doua jum. apoi curtenii şi învăţaţii din Ţările Române. Cronica veche rusă "Povesti vremennâh let" ("Povestea anilor de demult") menţionează pe "volohi" prin anul 898 în legătură cu mişcarea triburilor ungare spre est. Acestea sunt variante ale unei denumiri. scrisă de cronicarul notarului regelui maghiar Bela. care era derivat de la "oslasz" -denumire dată de ei italienilor. întocmită în secolul al XlI-lea pe baza unor izvoare mai vechi. ca achiziţii definitive. numită "Gesta Hungarorum". slavii de răsărit .origine slavă. blahii etc.

de la unificarea grupărilor administrative regionale până la obţinrea independenţei şi la formarea instutiţiilor necesare. apoi de avari (neam asiatic înrudit cu hunii) şi de către slavi. cnezatele şi banatele. daco-romanii sunt pe rând stăpâniţi de Imperiul Hun. cu multe etape. formaţiuni ce întruneau câteva uniuni de obşti având în frunte un cneaz.conducător de oaste) sau un ban. Românii. în schimbul autonomiei şi păstrării tradiţiilor. Voievodatul Transilvaniei Cele mai vechi informaţii despre voievodatele româneşti se referă la teritoriul Transilvaniei. Întemeierea statelor medievale româneşti a fost un proces complex.Formarea statelor medievale româneşti Considerăm că prima dovadă a unităţii neamului românesc îl constitue formarea statelor medievale româneşti şi dorim să trecem repede în revistă cum s-a petrecut aceasta. După anul 896 ungurii au migrat din stepele nordpontice în Panonia unde au venit în contact cu românii. numiţi în izvoare „vlahi” au avut în această perioadă ca formă de organizare obştea sătească. În perioada marilor migraţii. iar pe măsura . Acestea au fost voievodatele. Însă necesităţile de apărare în faţa incursiunilor războinice ale migratorilor au dus la apariţia unor forme mai avansate de organizare în comparaţie cu uniunile de obşti. Aceste formaţiuni au reuşit să dăinuie în timp deoarece acceptau obligaţii economice şi militare către invadatorii ce s-au succedat în timp. un voievod (din slavonă .

Cetatea Neagră. ei construind cetăţi întărite (Feldioara. cu centrul la Biharea). Voievodul Transilvaniei era numit de Regele ungar şi avea atribuţii militare. Ordinul este fondat în 1099 la Ierusalim. pentru îngrijirea medicală a pelerinilor şi ajutorarea săracilor. cu centrul posibil la Dăbâca) şi voievodatul lui Glad (în Banat. pentru că au sublimat autoritatea maghiară şi nu au respectat termenii înţelegerii făcute. voievodatul lui Gelu (pe podişul Transilvaniei. Au ca patron pe sfântul Ioan de Ierusalim. Sunt numiţi saşi şi incorporaţi în populaţia autohtonă. Din motive militare şi religioase în anul 1211 au fost aduşi în Ţara Bârsei Cavelerii Teutoni. judecătoreşti şi administrative. Cavalerii Templieri Au ca şi simbol crucea roşie pe fond alb. Erau un ordin miliatar cruciat format în secolul XII în Palestina. au fost izgoniţi în anul 1225. Dar. cu centrul la Cuvin). Din secolul XI până în secolul XIII Regatul Maghiar cucereşte toată Transilvania şi îi impune o formă politică unică. în urma primei cruciade.extinderii lor teritoriale în direcţia Transilvaniei. Codlea. Cavalerii Ioaniţi Au ca simbol crucea malteză (8 colţuri) de culoare albă pe fond negru. Râşnov). pentru asigurarea siguranţei pelerinilor care călătoreau spre Ierusalim. între Mureş şi Dunăre. de către un grup de negustori din sudul Italiei. care şi-au extins stăpânirea în sudul şi în răsăritul Carpaţilor. Ţara Romanească . Cavalerii Teutoni Aveau ca simbol crucea neagră pe fundal alb. Pentru că ordinul cavalerilor Ioaniţi joacă şi el un rol important în formarea Ţării Româneşti şi pentru a evita crearea vre-unei confunzii vrem să vă explicăm fugar diferenţele dintre aceştia. În cronica maghiară "Gesta Hungarorum" ("Faptele ungurilor"). Cetatea Crucii) sau ajuntând la dezvoltarea celor existente prin cunoştinţele avansate (Braşov. În timp însă se reorienteză pentru lupta împotriva musulmanilor. 1173-1196) se vorbeşte despre trei voievodate româneşti: voievodatul lui Menumorut (în Crişana. ei s-au ciocnit cu formaţiunile politice locale româneşti. scrisă de un notar anonim (numit de istorici Anonymus) al regelui Bela (dupa opinia majorităţii istoricilor este vorba de Bela al III-lea. Sunt formaţi în 1096. Chiar dacă de scurtă durată intervenţia lor pozitivă este vizibilă şi azi. Numele lor iniţial este „Sărmanii Soldaţi ai lui Cristos şi ai Templului lui Solomon”.

Astfel. Acesta trece Carpaţi. Dan I şi Mircea cel Bătrân care păstrează aceaşi politică. cum o numea Nicolae Iorga. Astfel Moldova a devenit “a doua libertate românească”. Voievodul care s-a impus în fruntea noii realităţi politice a fost Basarab I. Petru Rareş. sub care Moldova s-a extins şi s-a organizat. În urma acestui eveniment Ţara Românească îşi câştigă independenţa. “descalecă” în Moldova şi îi alungă pe urmaşii lui Dragoş. Ştefan cel Bătrân şi Alexandru cel Bun. numite “burg”-uri au fost puternic influenţate de saşi. Armata maghiară este însă zdrobită la o „posadă” (posadă = trecătoare prin munţi) la 9-12 noiembrie 1330. încercând să consolideze statul format. care implica conducători aleşi de regele maghiar. ţările române beneficiau de protecţie. În Ţara Românescă şi în Moldova oraşele apar în jurul târgurilor şi pe lângă principalele căi comerciale. Ce înseamnă această dependenţă? În schimbul recunoaşteri suzeranităţii maghiare. Procesul de unificare la sudul Carpaţilor are 2 etape şi a fost favorizat de disputele pentru succesiunea la tronul Ungariei. Lui Bogdan i-au urmat Laţcu. germani: Sighişoara. duc o campanie împotriva tătarilor. acesta făcând o “marcă” de apărare pentru Ungaria. Roman Muşat. voievod maramureşean. secui. Încercările ulterioare ale Ungariei de a supune Moldova au eşuat. Braşov. Regele îl lasă pe unul dintre participanţi. In Transilvania aşezările. Lupta aceasta este poate prima care atestă unitatea românilor. împreună cu o parte din nobilimea din Transilvania. A doua etapă a acestui proces s-a desfăşurat sub urmaşii lui Basarab I: Nicolae Alexandru. taxe şi dări. Se succed Radu I. . în Moldova. Cavalerii Ioaniţi sunt aduşi tocmai pentru a apăra cnezatele împotriva atacurilor mongole. Bogdan. Moldova În 1345. cel care a întemeiat prima mitropolie a Ţării Româneşti şi Vladislav I care l-a sprijinit pe călugărul Nicodim şi a fost nevoit să poarte prima bătălie cu turcii. creând statul medieval independent Moldova. Acesta a acţionat pentru înlăturarea stăpânirii tătare la gurile de vărsare ale Dunării. Sebeş. ce se afla în conflict cu regalitatea maghiară. trimite o oaste pentru pedepsirea lui Basarab. Ludovic I al Ungariei. Dragoş.Pagina 4 Din Diploma Cavalerilor Ioaniţi din 1247 vedem care era situaţia la sudul Carpaţilor: sunt amintite 5 formaţiuni politice dependete de Regatul Ungariei. s-a implicat în evenimente politice în defavoarea Ungariei şi a refuzat să mai plătească tribut. regele maghiar. Populaţia locală un a vrut să accepte aceasta şi îi acordă sprijin unui alt voievod din Maramureş.

Diaconul Corsei. Suceava. Primul text în limba română păstrat până azi îl reprezintă “Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung” (1521) . în 1528. Mazilu. în 1508).sau în jurul reşedinţelor domneşti: Câmpulung. Baia. unde călugărul Macarie tipăreşte “Liturghierul” (în slavonă. tipăreşte 20 de cărţi în limba română (1557 . Oraşul a reprezentat cadrul propice pentru afirmarea culturii prin numărul mare al ştiutorilor de carte. Argeş. prima tipografie este înfiinţată la Sibiu. O realizare a secolului XVI este şi introducerea tiparului. unde Filip Moldoveanu tipăreşte cea dintâi carte în limba română “Catehismul românesc” (1544). slavonă). latină). În Transilvania. . prin apariţia primelor şcoli de nivel superior. Primele iniţiative de conservare a istoriei naţionale Interesul pentru cunoaşterea propriei istorii se va manifesta în cultura română prin conştiinţa cronicarilor. “Chronicon Dubnicense”(Transilvania. H. Prima tiparniţă a funcţionat la Mănăstirea Dealu. Târgovişte. bibleoteci şi societăţi ştiinţifice. Creaţiile literare realizate până în prima jumătate a secolului al XVI-lea erau în limba slvonă şi latină: “Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul lui Teodosie” (1521. precum şi prin resurse financiare şi materiale superioare.1583) având o activitate decisivă pentru conturarea limbii române literare. Siret. şcoli. conform lui D. stabilit la Braşov. având tipografii. Sub patronajul lui Şerban Cantacuzino se realizează prima traducere a Bibliei în româneşte. Aceştia. sunt autorii acelor scrieri prin care s-au pus bazele istoriografiei neamului nostru. Începând cu secolul XVI oraşul adoptă şi funcţia culturală. lângă Târgovişte.

Ed. urmat de Dimitrie Cantemir. obiceiuri şi religie ca şi muntenii. Este pentru întâia dată când. iar dupre cele bune să urmeze şi să să înveţe şi să să îndirepteze”. Piru îl recunoaşte ca pe o personalitate importantă a umanismului românesc: . Hungaria. Colecţia Clasicii Români. prima intenţie a cronicarilor a fost aceea de a consemna trecutul: . 9 Grigore Ureche .] 1 2 Miron Costin. 1955.Panoniei”. Editura de stat pentru literatură şi artă. Minerva.cît să nu să uite lucrurile şi cursul ţărîi”.Literatura română veche”. 3 Al.. 1. Nicolaus Olahus este primul umanist român de anvergură europeană. Letopiseţul Ţărîi Moldovei (…).. cu limitele generate de apartenenţa la acestea. Bucureşti.. 1979. conştiinţa unităţii de neam. Triada Grigore Ureche. pag. Bucureşti. făcându-l cunoscut nu numai în patria sa adoptivă. [. Cronicarii au considerat o necesitate stringentă consemnarea evenimentelor istoriei deoarece. pe care Nicolaus Olahus îi prezintă drept poporul din care provine el însuşi. Acestuia îi aparţin cele mai importante opere de cultură în limba latină din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Ion Neculce.. scriu de pe poziţii de clasă precise. Editura pentru literatură. idee pe care o expune Grigore Ureche în scrierile sale: . Hungaria. pana unui român afirmă unitatea de neam.. precum şi stolnicul Cantacuzino. De aceea. dar şi în toată Europa. însă îi simţim vorbind în numele unei realităţi mult mai complexe şi reuşesc să dea expresie unor idei şi sentimente a căror permanenţă poate fi urmărită în evoluţia ulterioară a culturii române. istorice. de origine şi de limbă a românilor din Ţara Românească. poezii şi scrisori. . 1961.moldovenii au aceeaşi limbă.. Importante pentru cultura românească sunt în primul rând scrierile istorice.. Moldova şi Transilvania: . Miron Costin. Bucureşti. 47-48.Letopiseţul Ţării Moldovei”.Istoria literaturii române nu poate ignora figura lui Nicolaus Olahus. primul umanist de origine română care în ciuda calomniilor răspândite asupra provenienţei sale.. cronicarii sunt cei care conştientizează rolul formativ al istoriei. deşi reprezintă un tablou geografico-etnografic al .. şi-a purtat cu mândrie numele de valah toată viaţa.2 Încă dintr-o fază incipientă. de limbă şi de origine îşi pune amprenta pe gândirea şi acţiunea personalităţilor celor mai reprezentative ale epocii. oferă şi informaţii despre români. să le fie de învăţătură. provinciile româneşti parcuseseră veacuri de istorie care riscau să fie înecate în uitare. Atilla şi un Chronicon în care a însemnat evenimentele timpului său începând cu încoronarea lui Matei Corvin (1458). despre cele rele să să ferească şi să să socotească..”3 Nicolaus Olahus se impune prin lucrări teologice. Criticul Al. şi terminând cu încoronarea lui Ferdinand I (1551).1 Pe de altă parte. pag.să rămîie feciorilor şi nepoţilor. pag. Piru .devenită inamovibilă până în zilele noastre..

asemenea fiarelor şi dobitoacelor celor mute şi fără minte”6 . In secolul al XVIII-lea. şi anume: Istorică – pun bazele istoriografiei româneşti. care cuprind înregistrări cronologice a evenimentelor sociale şi politice. 4 5 Şt... în acelaşi timp. cit. începuturile unei culturi istoriografice în spaţiul său originar. întâmplările importante din viaţa unui popor. autorul a fost animat de gândul unei relatări obiective şi de năzuinţa reaşezării în drepturi a adevărului istoric. din care nu lipsesc accentele specifice limbii vorbite. Grigore Ureche consideră că realizarea unei cronici reprezintă o datorie patriotică pentru orice popor care vrea sa păşească pe treapta culturii şi. cronicarul rămâne marcat de gradul de cultură al regatului polon. fixând în memoria lumii actul de naştere a poporului nostru.. Colecţia Clasicii Români. Literară – oferă forme incipiente ale prozei noastre artistice. Acest fapt îl va ambiţiona să creeze. cronicile au o importanţă deosebită. Olahus deţine un punct de vedere care contrastează puternic cu cel al societăţii maghiare stăpâne. începând cu facerea lumii. Lingvistică – sunt o sursă însemnată de cunoaştere a unei etape din evoluţia limbii române. şi care se bazează pe izvoare istorice. Aninoasa Gorj.. 2. 1 . şi anume faptul că .Limba lor şi a celorlalţi valahi a fost cândva romană. Cronografii – scrieri de factură istorică. Deşi cronicarul şi-a propus să scrie cronica Moldovei de la întemeierea acesteia (1359) până la Vasile Lupu. de continuitatea şi de unitatea poporului român. 6 Grigore Ureche – op. pag. Grigore Ureche . Cronicarii au avut revelaţia necesităţii unei disocieri între făurirea evenimentului istoric şi consemnarea lui ca modalitate de conservare a trecutului. la rându-i.. Editura de stat pentru literatură şi artă... dar şi pe legende populare. Editura RAM. 1955. Bucureşti. pag. căci ei sînt colonii de romani”4.ca să nu mă aflu scriitoriu de cuvinte deşarte ci de direptate”5 . Studiind la şcolile poloneze ale Lvovului şi intrând în contact cu Umanismul târziu şi cu Antichitatea latină. n-a izbutit să ajungă decât până la a doua domnie a lui Aron Vodă (1594). Fără îndoială că. an cu an. Grigore Ureche e nevoit să inventeze o limbă scrisă. abordând probleme legate de originea latină a poporului şi a limbii noastre. Doar redat într-un desăvârşit spirit veridic. Cronicile ( letopiseţe ) – lucrări istorice mai frecvente în Evul Mediu. Bezdechi . 30. Scrierile istorice cele mai cunoscute sunt: Analele – scrieri istorice în care sunt înregistrate. letopiseţul poate fi un izvor de înţelepciune pentru generaţiile care vor urma.Letopiseţul Ţării Moldovei”. 1939. apar cronici in limba română care încearcă sa recupereze trecutul. N. Redactând prima cronică în limba română. conştientizează faptul că un popor care acceptă ignoranţa în detrimentul cunoaşterii va rămâne . precum el însuşi afirmă: .valahii” reprezintă cea mai veche populaţie din această zonă. Pentru cultura noastră.. Referindu-se la locuitorii Transilvaniei. cărturărească.Nicolaus Olahus – primul umanist de origine română”. pag. scriindu-şi cu mari eforturi de investigare şi documentare cronica.

2. ceea ce conduce la apropierea istoriografiei de literatură şi scrierea primelor pagini literare. de obicei călugări deprinşi cu scrisul.1. ca o consecinţă a renunţării la uzul limbii slavone în actele de cancelarie şi a tendinţei marilor feudali de a subordona puterea domnească. iar iniţiativa trece din spaţiul oficial al curţii domneşti în cel neoficial. Acelaşi curent literar şi cultural a influenţat stilul cronicarilor. Istoriografia începe opera de consemnare a istoriei româneşti la sfârşitul secolului al XV-lea la curtea domnească a Moldovei. continuate ulterior şi de alţi domnitori. numele celor care se îndeletnicesc cu această activitate nu se păstrează. particular. In spaţiul medievalităţii româneşti. iar în secolul al XVI-lea iniţiativa se regăseşte şi in Ţara Românească. preluată din mediul bisericesc care o consacrase ca limba a culturii scrise. cât şi a stilului. la curţile domneşti se elaborează primele documente scrise ale istoriei. 3. cât şi orale. mai ales a celei moldoveneşti. principii români îşi scriu numele în cronici. oferindu-le modele de întocmire şi redactare savantă a letopiseţelor. Cronica este scrierea istorică în care sunt consemnate în ordine cronologică evenimentele dintr-o anumită perioadă. l-a jucat umanismul târziu al şcolilor din Polonia. In secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Istoriografia în limba română s-a născut o dată cu ridicarea noii boierimi între secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. după surse diverse. în timpul lui Ştefan cel Mare. Ideea apartenenţei poporului român şi a limbii sale la ginta latină. dar le leagă şi de construirea bisericilor. Cu timpul. limba oficială. de cancelarie. Interesaţi să transmită posterităţii dovezi ale trecerii lor prin lume şi ale vitregiilor pe care le-au înfruntat. alături de memoria orală. denumirea ei este de letopiseţ şi limba de expresie este la început slavona. Ştefan cel Mare este promotorul acestei acţiuni. cât şi în Ţara Românească. . Se produce astfel o individualizare atât a perspectivei. Deocamdată. Un rol însemnat în dezvoltarea istoriografiei. pentru ca în secolele următoare să devină operă de autor. anonimatul este depăşit. aceea a originii comune şi a legăturilor de neam şi limbă între toţi românii trebuie puse pe seama influenţei umanismului. Scrierile despre identitatea istorică sunt iniţiate de domnitori şi încredinţate slujitorilor de cancelarie. ei având doar rol de scribi.consemnarea evenimentelor fiind orientată spre faptele eroice ale voievozilor. Aşadar. atât în Moldova. Scrisul reprezintă una dintre soluţiile de memorare a trecutului. CRONICA – tipologie în funcţie de autor sau iniţiator:  cronica domnească este cronica oficială. fiind preluată de boierii cărturari. atât scrise. istoria unui neam este purtătoarea unor valori educative şi scrierea ei devine o responsabilitate integral asumată. întocmită sub directa supraveghere a domnului care a avut iniţiativa ei şi este expresia punctului de vedere oficial.

dovedită şi prin latinitatea limbii. dar interpretată. exponent al clasei sociale cu acces la instrucţie. iar trăsăturile eroului sunt subliniate din informaţie livrescă. Îşi încearcă însă puterea de a pune oameni în acţiune. din oricare perspectivă sar face. făcute după moartea cronicarului (1647) de Simion Dascălul. Misail Călugărul şi Axinte Uricarul. Activitatea cronicarilor ajunge la strălucire în secolele XVII – XVIII în letopiseţe. se foloseşte formula “ atribuită lui”. Temele fundamentale abordate de cronicari şi de ceilalţi autori preocupaţi de conştiinţa istorică a românilor sunt:  originile  limba  continuitatea  evenimentele istorice  instituţia domniei Ideea originii românilor. trebuie să plece de la textul ştiinţific distins de acela al interpolatorilor. şi spusele personajelor sale. Portretul total. lăsându-i să se spună pe ei înşişi. deschide corpusul de cronici ale Moldovei feudale. au permis diferite ipoteze privind paternitatea lor. libertatea de a fi adus în pagină figuri trăitoare înapoi în istorie. Activitatea şi scrierile marilor cronicari au determinat apariţia unui specific românesc. Aceasta este opera care trasează linia de . cum ar fi elogiul adus Ţărilor Române pentru lupta împotriva expansiunii otomane sau argumentarea originii romane a populaţiei şi a latinităţii limbii române. imaginativ. recunoscut astăzi ca text clasic. Consideraţiile asupra cronicii lui Grigore Ureche. În formă şi conţinut. Ceea ce le diferenţiază şi este încă şi mai important pentru istoricul mentalităţilor. care pleacă de la formarea statului feudal (1359) şi se sfârşeşte la anul naşterii scriitorului (1595). povestitorul mim. înseamnă adaosuri la textul prim care a fost mai amplu decât interpolările.  cronica anonimă este un tip de cronică al cărei autor nu este cunoscut. Costin va reface narativ traiectoria personajelor – înţelepte sau nu – pândite de destin. care realizează cea dintâi imagine scrisă a istoriei noastre. pentru a desemna presupusul autor. cercetările întreprinse asupra acestor cronici. Tehnicile clasice de portretizare sunt personalizate. cu o simplă etichetă alăturată numelui. iar Neculce. Omul evocărilor sale trece fulgerător pe ecranul textului. Grigore Ureche nu îşi foloseşte deplin. e conceput de Ureche ca imagine individualizată a acţiunii eroice esenţiale şi nu din date de viaţă domestică sau publică. care îl situează pe Ureche într-un orizont superior. cronica de autor este cronica întocmită de un învăţat laic. apare la cronicari. e nivelul cultural şi mentalitatea în consecinţă. va imita şi gesturile. Letopiseţul. în maniera teatrului popular. care are iniţiativa de a fixa în scris evenimentele importante din istoria neamului său. Recopierile consecutive. începând cu secolul al XIX-lea.

Însă.faptele prezentate au fost trăite de autor. pentru ca mai târziu să fie preluată şi de Mihai Sadoveanu în Zodia cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă. în limba română. Scrie pentru a lăsa un instrument de cunoaştere:„învăţătura”.totuşi. Recurge. si discret.de marcă orală. Acest model al povestirii cronicăreşti are în vedere împărţirea textului în paragrafe cu titluri care anunţă conţinutul.dar mai întâi scriitor. .în capitole şi paragrafe nu urmează. Ca umanist de marcă şi povestitor de istorie.Structura materiei istorice povestite. Forma în care se prezintă textul a devenit un model pentru ceilalţi cronicari.compus din evocare şi memorialistică. Cronicarul. Energia stilului e canalizată pe direcţia cugetării şi moralizării în consecinţă. ca la Neculce. Dispunerea diacronică rămâne.bogat şi cult. organizat.de asemenea. Totuşi singurul contemporan care a scris vibrant despre Costin şi înţelepciunea lui a fost Neculce. Perspectiva se modifică. Pagina ne apare elaborată ca stil.pentru prima dată.Ureche nu e încercat de mari emoţii şi exaltări. Miron Costin este scriitor de cronică. De aici începând. singurul cronicar care conştientizează şi formulează diferenţa de durată între spaţiul istoriei în act şi povestirea ei.situându-l într-un plan superior faţă de acela al predecesorului. şi orale. Timpul povestit este anterior duratei biografiei sale.având îndoieli. Energia naraţiunii îl arată un raţional şi nu un sentimental.în relatarea căruia se implică. în jurul unui singur eveniment sau personaj istoric.interne sau externe. prin meditaţii şi parabole.deoarece.începe de la „cumplita domnie a lui Aron Vodă” şi se încheie cu evenimentul morţii suspecte a lui Ştefăniţă Lupu.Grigore Ureche. aşa cum a văzut-o autorul. istoria literaturii române are ca obiect naraţiunea scrisă în stilul limbii vorbite.nu se întâmplă tot aşa de repede”. admirând sau dispreţuind faptele şi personajele despre care scrie.Cioculescu) e reflexivitatea.de altfel.în varianta primă a scrisului cronicăresc.nici ca intitulare.el fiind nevoit să evalueze.în proză şi în versuri.naratorul deplânge constant „ţarami înlăcrimată şi pe bieţii locuitori”.metoda lui Ureche. Letopiseţul. în general. Cugetările ample şi variate ca subiect încarcă de sens discursul narativ.Miron Costin ne obligă la nuanţarea consideraţiilor asupra conştiinţei literare a cronicarilor. Miron Costin impune un model narativ reflexiv.aducând trecutul în prezent spre a da o lecţie viitorului. Este esenţial să plecăm de la observaţia că nota distinctivă a atitudinii narative a celui de-al doilea cronicar din „triada beletristică norocoasă”(Ş.aşa cum şi Neculce va impune unul.moralizarea nu e făcută frust.de aceea. Costin este.a lui Miron Costin.care nu poate dura tot atât:”Ceea ce povesteşti repede.iubitor de civilizaţie şi legi afirmă un spirit nou în scriere.ambele funcţionale în evoluţia internă a epicii româneşti.e tensionată de sentimente şi resentimente.ceea ce indică evocarea unei istorii la care n-a fost martor. mare admirator.fără să se emancipeze cu totul de interpretarea providenţialistă.la sintetizarea informaţiei din surse scrise.demarcaţie.după povestirile tatălui şi pentru că nu trăise istoria povestită. naraţiunea are nerv spiritual. cu violenţă de vocabular. ruptura între naraţiunea istorică în slavona bisericească şi cronica ce spune povestea ţării „mai pre larg”.fiindcă istoria este pentru cronicar un fapt viu.

Costin neglijează amănuntele anatomice care nu au relevanţă pentru traiectoria domnească a personajelor. Suntem.piosul(Ieremia Movilă).el nu falsifică realitatea.Înainte de a fi un povestitor subiectiv sau popular.în ţesătura letopiseţului numeroase momente de răgaz consacrate meditaţiei. acesta produce o istorie paralela.astfel că a simţit nevoia să scrie o altă lucrare pe aceasta temă:De neamul moldovenilor.alcătuită din cele patruzeci de povestiri.dovadă că autorul zăbovea mai mult asupra lor sau le punea pe hârtie dupa o mai lungă gestaţie). De-a lungul cronicii se configurează o galerie de caractere întruchipate de una sau alta din figurile istorice.bazileul mândru(Vasile Lupu) etc.în funcţie de propria-i părere. Spre deosebire de Ureche. şi nu tabloul veridic al Moldovei în care trăise. Ion Neculce se prezintă în postura istoricului imparţial pentru că îl citise pe Miron Costin.în principal personalităţi domneşti:despotul(Aron Vodă).bunul. înseamnă figura interioară. temperamentul.totuşi. înclinând în favoarea anecdoticului şi legendei. El scrie paginile memorialistice cu o vădită intenţie autobiografică.pentru el.însoţite de interpretări convenabile.Grigore Ureche şi Miron Costin. descifrării principiilor ascunse care determină înălţările şi căderile omeneşti.adunate sub titlul de O samă de cuvinte şi plasate in fruntea letopiseţului.Miron Costin n-a putut aborda problema originii poporului român.căutând „sâmburii” ce pot procura învăţătura. prin scrisul său responsabil.ci aşează în text „fapte alese”. Aşezându-şi lucrarea de istoric în continuarea operei predecesorilor. Există.povestitorul îşi ia distanţă de predecesori. . Scenele de execuţii tiranice (sub Tomşa vodă). răscoala ţăranilor (sub Alexandru Iliaş) acoperă epic cele mai alerte pagini. Cum prefaţa o spune.mai nuanţată.pilda şi pot face dintr-o „carte de istorie” o „carte de înţelepciune” purtătoare a unor adevăruri cu valoare atemporală. Personajele sunt sau nu oameni „întregi la hire”.dar surprinde patosul cronicarului în afirmarea originii latine a poporului nostru şi convingerea că.cărora le dă dimensiuni istorice diferite.Prima comparaţie cu stilul lui Grigore Ureche.la Costin „sintaxa narativă” este mai variată. universală.psihologia.el poate scoate neamul din întunericul neştiinţei. Opera a rămas neterminată. Continuând letopiseţul lui Grigore Ureche.conspiraţiile cu consecinţe spectaculare (complotul lui Gheorghe Ştefan şi al boierilor din familia Cigolea împotriva lui Vasile Lupu). Îl separă şi de Neculce faptul că portret. Neculce este un povestitor înnăscut. Ion Neculce lasă literaturii române cea mai izbutită secvenţă din impresionanta serie a letopiseţelor moldoveneşti sub raportul realizării artistice şi simţind nevoia să-i adnoteze pe înaintaşi.dar – ca şi acesta – preface în povestire un tablou al Moldovei pe care îl alcătuieşte el însuşi.într-o povestire care istoriseşte şi interpretează.în alt tip de discurs.în aceste secvenţe(stilistic mai cursiv redactate decât restul textului.eroul însetat de sânge(Mihai Viteazul). intelectul şi de aici conduita.

Povestitorul îşi schimbă tonalitatea vocii de la strigăt la şoaptă.concluziv. Ele „sînt audzite din om în om. într-un cuvânt.în timp ce Neculce stoarce această sursă spre a-şi colora puternic şi original întruchipările individuale.cronicarul a avut o intuiţie sigura a „nucleelor” ce puteau genera epicitatea. mărunţişurile (pe lângă care Costin sau Ureche ar fi trecut netulburaţi).că letopiseţul nu scrie nemică…”).dar nu se poate bucura din plin niciodată.spre a ruina o realitate. Chemată mereu să sancţioneze.o situaţie.”O sama de cuvinte” reprezinză pentru narator o cale neriguroasă de cunoaştere(pentru că „dzic unii…dar adevărul nu se ştie.urmând vechiul model cronicăresc cu secvenţe ale căror dimensiuni le determină istoria sau subiectivitatea autcorială.Costin refuză deliberat sa scrie ceea ce „ar fi fost de urâtă pomenire” ori. Urmând vremea şi reconsiderând întâmplările. anecdoticul. .nu mai are puritatea impersonală a textului evocator a lui Ureche.ce aduce a literatură de colportaj.gesticulează. Miron Costin nu pătrunde indiscret în viaţa personajelor.fără perifraze şi eufemisme. Aparent. alimentându-şi din el povestirea. Neculce tocmai aici găseşte un filon de exploatat. notele de umor sunt fulgerări stilistice şi nu trăiri.credibile şi mai ales delectabile.dar o deschide totuşi fascinat de întâmplările extraordinare.ca în cronica lui Miron Costin).de altfel.de oameni vechi şi bătrâni. Neculce îşi incită cititorul prin anticipări ce rup firul cronologic al povestirii sau.şi în letopiseţ nu sînt scrise.istorisirea lui Neculce curge odată cu timpul.cele cu substanţă erotică atrăgându-l cu deosebire.imită. Sursa populară a celor mai multe dintre cele 42 de mici povestiri plasate in faţa Letopiseţului e certă. ierarhizându-le. neimplicat ca martor nici măcar în ultimele evenimente povestite.de la denunţ la bănuială plasată în stilul îndoielii.e indignat de cele mai multe ori.ironia lui Neculce schimbă tonul imprecaţiei cu cel de dispreţ şi moralizare.precum şi din construcţia stilistică intenţionat gândită să semnifice indicele negativ al faptelor.prin rememorări. Ironia rezultă din intonaţia orală.arată cu degetul. O alta caracteristică a cronicarului este capacitatea incontestabilă de a ironiza.”ironia este prea morală pentru a fi artistă şi prea crudă pentru a fi comică”.ce s-au scris aice”.ironizează satisfăcut şi răutăcios. agreează cu precădere amănuntul.este cunoscut faptul că Neculce a fost un mare iubitor de cancanuri. Discursul narativ al acestui ultim mare cronicar al Moldovei este foarte personal. Povestirea de tip legendar este un alt mare talent al lui Neculce.narându-le după tipare comune cu cele ale oralităţi. Când şi-a ţesut naraţiunea. Plăcerea pentru anecdotic adaugă o „linie” în plus la figura interioară a povestitorului.a identificat cu precizie „personajele” (şi nu doar „negativii”. Iar această naraţiune.mai rar.

operă a unui partizan al familiei Cantacuzinilor şi Cronicile Bălenilor. învăţat recunoscut în epocă. Această cronică se ocupă doar de epoca Brâncoveanu. Suirea pe tron. unul dintre traducătorii Bibliei de la Bucureşti.preponderent memorialistică. Cronicile munteneşti înfloresc în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat. pentru o curta perioadă. două lucrări fiind mai cunoscute: Letopisetul Cantacuzinesc. marele vornic Radu Popescu este desemnat sa scrie cronica oficială. selecţionează din multitudinea de evenimente trăite atitudini omeneşti care imprimă o direcţie dramatică destinului uman.autori de cronografe sau letopiseţe in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea. detaliile de caracterizare morala şi psihologică adunânduse din întâmplări pline de viaţă. şi se termină cu referiri la anul 1688.unii anonimi. Domnitorul încredinţează scrierea cronicii sale oficiale lui Radu Greceanu.opera anonimă. oprindu-se cu puţin înaintea tragicei morţi a acestuia. plasată la 1290. cele două familii rivale se împacă. Toate cele 42 de legende puse în fruntea Letopiseţului.Radu cel Mare sau Neagoe Basarab a existat o înfloritoare viata culturala. In timpul domniei lui Constantin Mavrocordat. Desi la curtile muntele ale lui Matei Basarab. Acest letopiseţ anonim se opreşte însă la anul 1717. Ambele cronici debutează cu întemeierea Tarii Româneşti. când.Cronologic.sub titlul de O samă de cuvinte. Cele doua letopiseţe fuseseră continuate.este cea mai importantă dintre toate cronicile moldoveneşti pentru evoluţia prozei literare prin arta naraţiunii. ci pentru simpatia pe care o avea pentru o altă facţiune. Astfel. S-au păstrat două letopiseţe semnate . aceştia au scris mai târziu fata de cronicarii moldoveni. dar noul domnitor le dezaprobă. din care lipseşte descrierea. un text care exprimă opinia autorului bazată pe mărturii ale contemporanilor şi pe observaţii proprii.în acelaşi timp. Lucrarea. a lui Constantin Brâncoveanu a însemnat şi o modificare de atitudine faţă de cronicile anonime.Ion Neculce subliniază caracterul oral al acestor naraţiuni şi rolul propriu în a le transforma în poveşti scrise. Cronicarul este întemeietorul portretului anectodic. exprimă atracţia cronicarului pentru legendar şi anecdotic. care îl avea în frunte pe stolnicul Constantin Cantacuzino. Sub denumirea generica de cronicari munteni a rămas in cultura romana un grup de cărturari din Tara Româneasca. atribuită lui Radu Popescu.un letopiseţ sistematic si complet al tarii nu s-a păstrat. nu pentru atitudinea lor partizană.dovedind talentul de povestitor înnăscut al autorului. Domnia lui Constantin Brâncoveanu este prezentată şi într-o cronică anonimă.Cronica lui Ion Neculce. în 1688. privite ca elemente fabulatorii prin raportarea la realitatea din cronică. Acestea pot fi considerate un fel de exerciţii narative care au introdus în literatura noastră genul povestirii de delectare.

In plus. Opera sa este cu adevărat ştiinţifică. valoarea literară.(„ca să nu sa înece a toate ţările anii trecuţi şi să nu ştie ce s-au lucrat. ci şi în planul realizării artistice (dovedirea capacităţii de abordare a unui gen sau a unei teme in cadrul culturii autohtone). Fără a fi lipsite de valoare documentară şi de imboldul reconstituirii trecutului. caracterul demonstrativ al scrierilor literaturii noastre vechi nu se manifesta doar in planul ideilor (afirmarea originii şi apartenenţei romanice).. nu va şti să-şi construiască prezentul şi nici să-şi imagineze viitorul. . Cronicarii moldoveni au dat sinteze ale surselor anterioare lor.”(Grigore Ureche ) . Caracterul evident polemic le dă. In viziunea umaniştilor noştri. nici forţa vizionară. Aşa cum constata Mircea Martin. legitimând îndreptăţirea partidei boiereşti pe care o reprezintă la conducerea ţării. scriind despre ce s-a întâmplat în continuare. plasat la 1290. partea de început fiind o compilaţie după cronicile anterioare. O alta caracteristică este faptul ca unele cronici au rămas anonime sau se pot atribui cu dificultate unor autori. putem aminti faptul că Dimitrie Cantemir scrie „ Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor” care cuprinde istoria noastră de la origini pana la descălecare şi susţinea ideea cronicarilor: originea comună a tuturor românilor. un popor fără istorie. care îşi ignoră trecutul. desprinsă complet de tonul partizan al cronicilor munteneşti.de acesta. De asemenea... Faptul ca provinciile româneşti parcuseseră veacuri de istorie care riscau să fie înecate în uitare.”(MironCostin)). Făcând o paralela intre cronicile moldoveneşti şi cronicile munteneşti. „ca să nu să uite lucrurile şi cursul tarii. însă nu putem vorbi despre o obsesie identitară. Un astfel de popor nu are conştiinţa. cronicarii munteni reprezintă facţiuni politice boiereşti în lupta pentru putere. ca şi când nu ar fi avut predecesori. Aşadar. istoria unui neam este purtătoarea unor valori educative şi scrierea ei devine o responsabilitate integral asumată: „Eu voi da sama de ale mele. Stolnicul Constantin Cantacuzino continuă totuşi eforturile cronicarilor moldoveni. s-a născut scrisul cronicăresc. Autorii lor nu au formaţia intelectuală a moldovenilor. câte scriu” (Miron Costin). însă. cronicile munteneşti au mai degrabă un caracter formal.. superioare cronicarilor moldoveni. unul care continuă o cronică moldovenească şi altul în care doar partea de la 1699 pana la 1729 îi aparţine cu siguranţă. fiind primul care are gândul de a scrie o istorie completă a românilor. fiind mai puţin documentate şi mai puţin obiective. toate cronicile începând cu descălecatul lui Negru-Voda. putem spune ca operele muntenilor sunt diferite de cele ale cronicarilor moldoveni. ci doar despre o necesitate stringentă în a recupera trecutul. în schimb muntenii nu fac decât s o ia de la început de fiecare dată. asemănânduse „fiarelor si dobitoacelor celor mute si fără minte” (Grigore Ureche). vădind calităţi de istoric.

Continuitatea este un fenomen pentru care cronicarii nu deţin suficiente mărturii, este mai degrabă înfăţişată ca un miracol pe care îl constată, dar nu-l pot explica. Pentru relatarea evenimentelor istorice, cronicarii dezvolta tehnici narative si descriptive care dau valoare artistica scrierilor lor. Importanta cronicarilor, aşa cum o percepem astăzi, nu consta neapărat în valoarea ştiinţifică a ideilor pe care le-au pus în circulaţie (o influenţă majoră în dezvoltarea istoriografiei româneşti), ci mai degrabă în impulsul pe care l-au dat formarii conştiinţei identitare şi în contribuţia esenţială la înstăpânirea limbii naţionale în cultură.

Contributia cronicarilor la dezvoltarea limbii si literaturii romane
Umanismul este o mişcare culturală, confundându-se cu Renaşterea, care s-a manifestat in secolele XIV-XVI, mai întâi în Italia, şi apoi în întreaga Europă. Ideea principală a fost aducerea omului în centrul Universului în locul lui Dumnezeu, adoptând toleranţa religioasă ca reacţie împotriva Inchiziţiei

catolice, care în Evul Mediu avusese puterea. Astfel, valorile spirituale antice au fost căutate şi redescoperite, s-a pronunţat înflorirea artei, culturii, literaturii şi susţinerea dreptului la cultura. Se manifestă încrederea în raţiune, în valorile modelatoare ale culturii. S-a regăsit armonia între om şi natură. Umaniştii au atacat privilegiile feudale şi dreptul divin, luptând pentru drepturi democratice şi reforme sociale, ceea ce era o adevărată noutate şi o schimbare radicală a vremii. Ei s-au răzvrătit împotriva condiţiilor grele ale Evului Mediu, dorind o îmbunătăţire a condiţiilor omului, cu tot ceea ce înseamna viaţa pentru el. In cultura românească, Umanismul a pătruns abia spre sfârşitul secolului al XVI-lea, odată cu primii cărturari, cunoscători ai limbilor greacă şi latină, alături de voievozi români care au susţinut Renaşterea prin ridicări de adevărate monumente religioase în stil renascentist. Totuşi, Umanismul românesc s-a identificat prin anumite trăsături, cum ar fi caracterul educativ al literaturii – cronicarii scriu dintr-un motiv umanist,

conştienţi fiind de folosul cărţilor. Astfel, în „Predoslovie”, Grigore Ureche afirmă că s-a apucat să scrie o cronică pentru ca „să nu se înece anii cei trecuţi” şi moldovenii să rămână neştiutori ai trecutului lor „asemene fiarălor şi dobitoacelor celor multe şi fără minte”. In spiritul Umanismului, cronicarul urmăreşte faptele istorice petrecute în adevăr, nu „basnele şi poveştile”. Iar după Miron Costin, istoria nu însemna numai consemnarea faptelor trecute, ci şi tragerea unor învăţăminte din desfăşurarea evenimentelor, din zugrăvirea unor drame sociale sau omeneşti, care puteau fi evitate: „că letopiseţele nu sunt numai să le citească omul, să ştie ce au fost în vremi trecute, ce mai mult să fie de învăţătură ce este bine şi ce este rău şi de ce să se ferească…”. Acest prozator de idei avea cunoştinţă că scrisul este o „iscusită oglindă minţii omeneşti”. Continuatorul lui Ureche ştie că, pentru a nu vorbi el însuşi în deşert, pentru a fi continuat, la rândul lui, trebuie să fie citit. Elogiul „scrisorii” cheamă pe acela al lecturii: „Puternicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după acéste cumplite vremi anilor noştri, cândva şi mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă decâtu cetitul cărţilor…Citéşte cu sănătate această a noastră cu dragoste osteneală” ; „Deci fraţilor cetitorilor cu cât vă veţi îndemna a citi pre acest letopiseţu mai mult cu atât veţi şti a vă feri de primejdii şi veţi fi mai învăţaţi a dare răspunsuri la sfaturi, la domn şi la noroade de cinste”. De asemenea, Umanismul românesc se deosebeşte şi prin caracterul patriotic, militar şi popular, cronicarii susţin tezele etnogenezei, romanitatea poporului român, latinitatea limbii române, unitatea poporului român, continuitatea românilor in Dacia – cu argumente arheologice şi filologice. Pe Ureche îl preocupă începuturile vieţii poporului român, existenţa poporului român în comparaţie cu istoria altor popoare, conflicte cu largi repercusiuni

politice, precum bătălia pentru unirea bisericilor începută în secolul al XV-lea şi neîncheiată încă pe vremea lui. După capitolul despre descălecarea Moldovei, Ureche se ocupă de limba moldovenească, având îndrăzneala, bazată pe ştiinţă, întâia oară în cultura noastră, să afirme originea latină a poporului român şi a limbii române, să vorbească de unitatea poporului român din Moldova, Muntenia şi Transilvania, afirmaţia lui apărând într-o formă apropiată de aceea a lui Poggio Bracciolini astfel: „…de la Rîm ne tragem…De la râmleni, ce le zicem latini; pâine, ei zic panis; carne, ei zic caro; gaină, ei zic galina; muiere, mulier; femeie, femina; părinte, pater; al nostru, noster şi altele multe din limba latinească, şi de am socoti pre amaruntul, toate cuvintele le-am înţelege…”. Aceasta este „începătura letopiseţului”, cum îi spune el, şi ea constituie un moment de marcă în cultura noastră de la începutul secolului al moment de marcă în cultura noastră de la începutul secolului al XVII-lea. In afară de notarea domniilor şi evenimentelor istorice dinainte de Stefan cel Mare, şi epoca de glorie a acestuia, Grigore Ureche se simte obligat să înfăţişeze tablouri cu ştiri istorice, geografice şi etnografice despre popoarele vecine: poloni, tătari, turci, unguri. Informaţia şi modul de alcătuire a cronicii presupun o adunare de ştiri din diferite izvoare. Opera este o încercare de sinteză istorică a Moldovei şi nu a rezultat din folosirea câtorva izvoare luate întâmplător. Ureche îşi făcuse o imagine clară despre dezvoltarea istorică a poporului român, pe baza unei cercetări mai ample. In mod sigur a citit mai mult decât un letopiseţ intern, unul extern, leşesc, si o cosmografie. Aşadar, când Ureche afirmă că „rumânii, câţi se află lăcuitori de la Tara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramureş, de la un loc sunt cu moldovenii si toţi de la Rîm se trag”, când nu este de acord cu numele de Sciţia dat teritoriului românesc de unele cosmografii, când citează „letopiseţele latineşti”, înseamnă că a consultat şi confruntat între ele mai multe izvoare. Pornind apoi de la sugestia conţinuta de aceste izvoare despre limba românească, Ureche semnalează pentru prima oară în cultura noastră existenţa unui fond lexical latin în limba română, în care au pătruns cuvinte de la alte popoare cu care românii au venit în contact. Miron Costin adoptă şi el aceeaşi teorie, începând chiar din predoslovie, unde prezintă Italia din punct de vedere geografic şi etnografic, căutând apropieri între italieni şi români, în baza unei vechi origini romane. In capitolul al II-lea, despre întemeierea şi întinderea Imperiului Roman, autorul face referire între altele la legende antice literaredespre războiul Troiei sau despre Romulus şi Remus, legende narate după cărţi populare medievale, şi mai ales după opere clasice. Intr-un scurt capitol, nu întârzie a face referire la situaţia Daciei. Urmează apoi capitolul războaielor romane cu dacii, cucerirea şi colonizarea Daciei, cucerirea altor ţări europene, pătrunderea romanilor în Asia şi Africa. Capitolul următor vorbeşte pe scurt de urme arheologice, pentru ca într-un altul să se ocupe pe larg de poporul român şi de dovezile care arată că acest popor este de origine romană. Insistă asupra unităţii de grai a ardelenilor, moldovenilor şi muntenilor („graiul de casă a ardelenilor mai mult are în sine însemnarea graiului românesc şi latinesc”). Costin relevă asemănările de port, îmbrăcăminte şi încălţăminte, dintre romani şi români. De

fraţilor moldoveni. despre viaţa lui intimă şi despre rolul ce l-a jucat în viaţa publică a Moldovei. el părăseşte slavona. Grigore Ureche schimbă codul după care istoriografii se ghidaseră până atunci. Cronica lui Grigore Ureche. toate manuscrisele care au ajuns până la noi sunt înţesate cu interpolări adăugate ulterior de Eustratie Logofătul. şi nu numai în ţară streină. în aproximativ 42 de copii. alcătuită din texte religioase. pentru a scrie în româneşte. din punct de vedere filologic si ligvistic. „dezinteresată”. bine este să-i slujeşti cu dreptate. până la data primei imprimări a textului. întrecând cu mult fraza goală. pe lângă o însemnătate documentară incontestabilă. Grigore Ureche a fost un deschizător de drumuri pentru literatura noastră veche. Manuscrisul original al cronicii lui Ureche nu există. cronicile au totuşi. Moldovă!” Foarte populare la vremea lor. El introduce în scrisul nostru cronicăresc maniera occidentală cu care fusese familiarizat în timpul studiilor sale în vest. fie acesta chiar şi rudă apropiată a sa. cele mai multe şi mai complete fiind de redacţie munteană şi prezentând abateri mai mult sau mai puţin importante. pe care o consultă cu rigurozitate. de la presupusa formă iniţială. limbă foarte preţuită a literaturii culte din acea vreme. ce nărocire de stăpâni c-aceştia ai avut! Ce sorţi de viaţă ţ-au cădzut! Cum au mai rămas om trăitor în tine. pentru starea de spirit a intelectualităţii româneşti din prima jumătate a secolului al XVII-lea. să vă învăţaţi şi să vă păziţi. Dragostea de ţară a cronicarului străbate ca un fier roşu letopiseţul şi nu pierde nici un prilej de a se manifesta. La Neculce. e mai puternică decât toate. datorată lui Mihail Kogălniceanu la 1852. măcar cum ar hi. datoria de a nu-ţi uita patria. Si ce era mai important. locul de baştină. scrisă se pare între 1642. ce nici în Tarigrad cu dânsul să nu mergi. îndemnând la iubirea de ţară. rogu-vă să luaţi aminte. romane populare şi cronografe. sunt foarte sumare ca să ne putem face din ele o icoană vie a personalităţii lui. făcând un gest capital pentru viitoarele desfăşurări. Scolit la Lvov (după o programă de studii identică cu cele apusene). Dar cu domnul niciodata să pribegeşti. şi o valoare literară demnă de atenţie. Sfatul său pentru cititori sună emoţionant peste timp. fiind primele exerciţii de compoziţie literară.asemenea. Datele pe care le avem despre Grigore Ureche. data când el ajunge vornic mare. Important pentru literatură este că patriotismul lui Neculce nu se rezumă la simple declaraţii. că de la Dumnedzău ai plată. cu atâtea spurcaciuni de obiceiuri ce se trag până astădzi în tine. fără a renunţa la tradiţia istoriografică internă. Oricât ar fi în cinste la vrun domn. oricât de multe şi de mari ar fi obligaţiile unui boier faţă de domn. ci ia forma unor strigăte de durere: „Oh! oh! oh! săracă ţară a Moldovei. însoţită de cântece din flaut şi de cântece funerare zise de bocitoare profesioniste. . de Simion Dascălul şi de Misail Călugărul. cum era Cantemir pentru el. fiind tu moldovan”. de mare mirare este. Până în prezent nu s-a descoperit nici un manuscris autograf al cronicii ca atare. prin legarea vieţii omului de pământul unde s-a născut: „Ce. notează asemănarea în ceremonia ospăţului şi mai ales a înmormântării. din legende apocrife.

cum semnează predoslovia. Miron Costin. acesta este socotit primul mânuitor de condei. Studiile le-a . „începutul ţărilor şi al poporului românesc. în cronică se observă destul de clar doua firi. în lucrarea sa „De neamul moldovenilor”. ca să nu mă aflu scriitoriu de cuvinte deşarte. spre a se şti cine a scris rândurile acelea: „Acestea cercând cu nevoinţă vornicul Ureche scrie de zice…Dupa aceia şi eu…Simion Dascăl. dupa părerea sa. plin de repetiţii. însă copilăria şi-a petrecut-o în Polonia. care ne lasă o scriere în limba română. în care să expună. „ca o pisanie de biserică”. el schimbă datele din izvoare şi adaugă de la sine tot felul de născociri. In plus. o carte originală. ca să putem afla adevărul. oameni „de puţină minte”. doua personalităţi cu totul diferite. a intrat însă de timpuriu în mâna lui Simion Dascălul. punea pe seama lui Simion Dascălul şi a celorlalţi „basnile” în legătură cu provenienţa românilor din tâlharii aduşi de la Roma pe vremea regelui Vladislav al Ungariei. Concepţia lui Ureche despre istorie îl determină pe acesta să îndeplinească anumite condiţii de obiectivitate în restabilirea adevărului. fără un simţ al măsurii şi al criticii. ce de dereptate”. unde familia sa se refugiase. doua mentalităţi. De aceea. Simion Dascălul mereu îşi spune numele. Lingviştilor le-a fost greu să descopere care au fost spusele marelui cronicar. al lui Grigore Ureche. istoria cu folclorul. contrastând cu stilul precis. laică. spre deosebire de copiştii interpolatori care erau. Mai mult. în nici o parte a cronicii sale nu pomeneşte despre persoana lui. care. care lungeşte poveştile. Disputa în jurul interpolărilor din cronica lui Ureche începea încă din vremea lui Miron Costin. şi-a schimbat gândurile şi a trecut doar să continue cronica lui Ureche. împletind. clar. se revoltă. dar totuşi au reuşit. nici măcar atunci când poate cititorul s-ar aştepta. fiul postelnicului şi mai târziu hatmanului Iancu Costin. El este întemeietorul prozei in literatura română. prin tendinţa de a „tinde poveştile mai pe larg”. cu riscul de a cădea în incoerenţă. în primul rând deosebind izvoarele după care au scris fiecare din cei doi. Plănuise probabil să scrie încă de la colonizarea Daciei. ce şi cărţi străine am cercat. La polul opus. O primă personalitate se caracterizează prin dorinţa de a se face cunoscută cu orice preţ. consultând atât izvoarele pământene. In ce îmrejurări nu ştim. din cauza domnitorului Vasile Lupu. neclar. luând cunoştinţă de neadevărurile şi „ocările” aduse de simion Dascălul. avea o cultură aleasă. data morţii. pentru a putea scoate adevărul din acestea: „nu numai letopiseţul nostru. nici liniştea necesară continuării unei asemenea lucrări. pe larg şi pe înţelesul tuturor. şi se hotărăşte să alcătuiască un letopiseţ integral al Moldovei. Pe bună dreptate. şi care adăugările lui Dascălul. Iar mai apoi. stilul lui Simion Dascălul este de cele mai multe ori întortocheat. cât şi cele străine. Se născuse în 1633. apucatu-m-am şi eu pre urma a tuturora a scrie aceste poveşti…”. Dimpotrivă. şi 1647. Demonstraţia lui Miron Costin se baza pe încredinţarea bunei informări a predecesorului său în ştiinţa istoriei. ca om luminat ce era. dar vremurile nu i-au oferit nici momentele. fără a discerne. Simion Dascălul este o fire imaginativă. In ceea ce-l priveşte pe Grigore Ureche. Miron Costin.

în 1672. omorât de poloni în Târgul-Ocnei. locul cel mai de frunte pe linia ascendentă a cronicarilor moldoveni. în 1594). probabil. Miron Costin este primul scriitor care aduce în literatura română patosul cărturarului umanist. Moartea sa vine din pricina domnitorului Constantin Cantemir. El a scris în momentele de linişte ale deselor perioade zbuciumate şi nu a ajuns la împlinirea întâiului său gând de a da un letopiseţ complet al Moldovei. cu care era chiar cuscru. devine pârcălab de Hotin şi vel-comis sub Dabija. încât. leşeşte. Apoi. când la întrebarea acestuia dacă îi pare bine că turcii au luat Cameniţa. Tânărul Miron. Acesta. din epoca lui Vasile Lupu şi Gheorghe Stefan. Grigore Ureche adusese povestirea evenimentelor istorice până la sfârşitul secolului al XVI-lea (firul acţiunii se petrece între 1395. S-a născut la Iaşi. autorul a rămas cu povestirea departe de evenimentele trăite personal în ultimii treizeci de ani. despre care rămăsese doar un titlu de capitol în cronica lui Ureche. Datorită înţelepciunii lui. sunt iarăşi în slujba lui. chiar după moartea soţiei sale. din domniile Movileştilor în competiţie cu Mihai Viteazul. iară peste ţara noastră nu ne pare bine să să lăţască”. Tatăl său. fiindcă îşi mântuise sufletul cu opera pe care o lăsa neamului său. până la domnia a doua a lui Aron vodă. pentru vremurile contemporane. şi. de la al doilea descălecat.făcut în Polonia. fratele lui Miron. la Universitatea din Cracovia. vistiernicul Enache. a fost pentru început numit drept sol. din 1653. prin resursele nesecate ale darului său de povestitor. Miron Costin reia firul istoriei cu domnia lui Aron vodă (1595). învăţat. paharnic sub Duca şi vornic al Tării de Sus sub Iliaş. Costin s-a folosit foarte mult de istoria orală şi amintirile familiei pentru redactarea cronicii sale. care ocupă. Cronica sa conţine evenimente din vremea lui Stefan Răzvan. Aşadar. în urma unui complot. Costineştii se împacă cu Lupul. care „mânca bine şi bea bine”. Costin dă binecunoscutul răspuns că „Sîntem noi moldovenii bucuroşi să să lăţască împărăţia în toate părţile cât de mult. Viitorul mare cronicar se trăgea din ramura moldovenească a Cantacuzinilor. având cunoştinţe de intaliană şi putând. care ştia latineşte. Ion Neculce. şi duce naraţiunea evenimentelor până la domnia lui Stefăniţă vodă Lupu inclusiv (1661). şi „numai iscălitura învăţase de o făcea”. . Mai apoi ia parte la diferite bătălii. Apoi. rămânând în această funcţie până în timpul lui Antonie Ruset. el este trimis să discute cu vizirul. înţelege ruseşte. care mai apoi a regretat îndelung faptele sale. veche şi vestită familie de boieri. murise de timpuriu. O altă minte luminată a Umanismului românesc a fost colegul de divan al lui Nicolae Costin. lui Miron Costin nu-i mai trebuia nici o rugăciune. capul lui Miron cade tot din dorinţa domnitorului. porunceşte tăierea capului lui Velicico Costin. încrederea în puterea scrisului şi a cărţii ca factor preponderent în viaţa socială. Nicolae Iorga nota cutremurat că în momentul căderii capului. Alexandru Iliaş şi Stefan Domşa al II-lea.

Toţi aceşti cronicari au adus în literatura noastră scrieri cu o valoare literară deosebită. sub protecţia stolnicului Constantin Cantacuzino. în a doua domnie. forţată de împrejurări. cu suişuri şi coborâşuri neaşteptate. cu harul povestirii. dar a beneficiat de medii prielnice culturii. Grigorie Ghica al II-lea îl numeşte vornic al Ţării de Sus. de decădere naţională. După înfrângerea suferită în aceasta bătălie. maturitatea şi bătrâneţea lui Neculce. mai ales de bătrâna Cantacuzino. Grigore Ureche. Arta narativă a fost descoperită prin aceşti umanişti pe teritoriul românesc. deci un răstimp de 82 de ani. Cronica lui Neculce cuprinde istoria Moldovei de la Dabija-vodă (1661).La cinci ani a rămas orfan de tată. într-o expediţie militară. bunica sa. îi dă slujba de judecător de divan. de exemplu. aşa cum el însuşi mărturiseşte în Predoslovie. el utilizează povestirile şi informaţiile de la rude prieteni. şi tradiţiile populare. După şapte ani petrecuţi în Polonia. Constantin Mavrocordat. Cronica înfăţişează una din perioadele cele mai dramatice ale istoriei moldoveneşti: epoca de prăbuşire a domniilor moldoveneşti şi începuturile domniei fanariote. şi astfel are un caracter memorialistic. Sunt pagini înţesate de intrigi. cu bucurii şi satisfacţii scurte şi cu suferinţe îndelungate. formându-se şi trăind în preajma lui Constantin Cantacuzino şi a lui Dimitrie Cantemir. După moartea tatălui său. Din anii cuprinşi în cronică. . când Ion Neculce era „biv vel vornic de Ţara de Sus” – adică fost mare vornic – deci la batrâneţe. scriere a unui om înţelept. ca dealtfel şi ceilalţi cronicari care i-au urmat. în Polonia. întreaga sa familie se va retrage în Tara Românească. spre deosebire de Miron Costin. Nu a fost un om prea învăţat. timp de doi ani. Cronica lui Neculce se întemeiază pe fapte trăite. subliniate în tablourile sumbre pe care ni le înfăţişează cronicarul. A murit în 1745 şi a fost îngropat la Prigorenii Mici. până la 1743. toate aceste greutăţi i-au întărit şi lărgit personalitatea. conducând oştile moldovene în bătălia de la Stănileşti. Deşi a avut o viaţă cu drumuri întortocheate. pe Prut (1711). îl urmează pe domn în pribegia din Rusia. la Cameniţa. la vârsta de aproape şaizeci de ani. fratele lui Dimitrie. S-a căsătorit cu nepoata domnitorului Constantin Cantacuzino. peste 50 constituie tinereţea. care a trăit şi a văzut multe. se întoarce în Moldova. el fiind cel dintâi memorialist al literaturii române. unde Ion Neculce a stat patru ani. Ion Neculce l-a însoţit pe Antioh Cantemir. crescut apoi. simţindu-se ataşat de familia Cantemireştilor. punând în calcul şi raportul dintre ficţiune şi realitate. de umilinţă. Ocupă funcţii mărunte la domnie. Intors în Moldova prin 1700. cronica „Letopiseţul Ţării Moldovei” de la Dabija-vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat a fost scrisă după anul 1733. de unde o părăsise Miron Costin. abia sub domnia lui Dimitrie Cantemir va fi mare hatman.

Nucleul nuvelei se afla chiar în cronică. este evidentă tentaţia de a prezenta amănuntele. În prima jumătate a relatării. În paginile lui Grigore Ureche se vede în primul rând concizia şi dinamismul naraţiunii. iar în a doua parte domină naraţiunea la plural. Comparaţii sugestive ( domnii care înfruntă urile ca şi „copacii cei mai înalţi”). toate acestea împreună dau stilului său un colorit viu şi o savoare deosebită. dramatizând naraţiunea. „umbla cu capul a mână”). Desigur. „au trecut la Trotuş. că fiind noapte nu ştiia” ( = ştiau ). expresiile („au luat câmpii”. unde detaliul devine materialul construcţiei unei compuneri menite a ilustra o filozofie. ca în compunerile literare. prin gradaţia interesului şi prin puterea dramatică cu care ştie să înfăţişeze lucrurile. povestirea lui Miron Costin e limpede. formă de imperfect persoana a III-a plural. Nici o mişcare a personajelor.ţineau mult la precizia în timp şi spaţiu a comunicării. „naraţiunea cronicarului trece dincolo de hotarele genului istoric şi se apropie. Nuvela „Alexandru Lăpuşneanul”. cât şi din cauză ca strategul din epocă socoteşte că soarta războaielor stă „în clipala ochiului”. cu portrete bine zugrăvite. care pot să arate ceva. Verbele de acţiune sunt întotdeauna însoţite de asemenea determinări ce dau satisfacţie cititorului în ceea ce priveşte exactitatea: „au purces în anii 6975 şi au tras spre Moldova”. sau ca în romanul cu tentă memorialistică. întâmpinat de solii lui Tomşa care-i aduceau la cunoştinţă că ţara (adica boierii) nu-l vrea domn. „carii scăpa ( =scăpau ). de Costache Negruzzi. viclenia marelui logofăt care spune că jupâneasa îi este bolnavă şi care intră la domn cu „faţa scornită de mare măhniciune”). aşa fără nădejde”. Scriitorii clasici ai literaturii române au intuit valoarea artistică a cronicii lui Ureche şi au utilizat-o ca model şi ca izvor de inspiraţie în creaţiile lor. au sosit „la Roman. Presărată cu amănunte pitoreşti. . odată cu sublinierea vădită – deşi de o mare eleganţă în sobrietatea cu care este facută – a atitudinii scriitorului neîncălcând cuvântul din Predoslovie. frecventă şi astăzi în limba vorbită ). proverbe plastice („Banii răscolesc în lume împărăţiile şi mari cetăţi surpă”). dând viaţă caracterelor şi făcându-le să se mişte sub ochii noştri ( bănuiala domnului: „din biserică l-au lovit gânduri de purcesul logofătului. a pronunţat binecunoscutele cuvinte: „De nu mă vor. noiemvrie 29”. eu îi voiu pre ei. Pe alocuri. a apărut în „Dacia literară” în 1840. vioaie. captivantă. Acest stil. dichemvrie 7. „a opta zi. ca şi cum craiul ar fi dispărut în mulţimea intrată în panică: „când ei era ( =erau. au ars târgul Romanului”. aceasta fiind explicată atât prin conştiinţa importanţei relatării celui ce a fost de faţă la eveniment. în scena în care Lăpuşneanu. nici una din acele expresii semnificative ale lor. Negruzzi a consultat-o într-un manuscris dintre multele pe care i le-a pus la dispoziţie Mihail Kogălniceanu. La Miron Costin. ori fără voie”. şi de nu mă iubescu. Dar stilul său divulgă reala dificultate. în care spune că scopul letopiseţului este ca urmaşii să înveţe din experienţa istorică. eu îi iubescu pre dânşii şi tot voiu merge. domină naraţiunea la singular: „au purces” ( au este o forma arhaică aproape generală pentru singular persoana a III-a ). etc. nu scapă din vedere cronicarului. noiemvrie 19”. de nuvelă şi roman”. cu descrieri plastice. ori cu voie. Amănuntul este făcut semnificativ. cu 12 ani mai înainte de publicarea cronicii. mai ales în descrierea acţiunilor militare.

arătând un stil indirect liber. Două trăsături sunt izbitoare în „O samă de cuvinte”. fapt care se relevă cel mai bine în legendele sale. Ea apare din predoslovia letopiseţului şi ajunge la măreţia sa în „De neamul moldovenilor”. Mai ales în fragmentele narative. înviorând relatarea istorică prin ironie şi haz – ca la Creangă. În . cât şi în legende. unde stilul are valoarea şi savoarea limbii populare. faptul că aceste istorioare n-au mare lucru de legendă în ele. Neculce îşi defineşte arta: darul de a pigmenta epicul cu anecdoticul. În „O samă de cuvinte”. unde caracterul savant este la el acasă. „Când citeşti cronica lui Neculce. ca autor dramatic. cel mai adesea într-un comentariu de narator sau de actor implicat în desfăşurarea faptelor. cu reacţia sa sufletească vie. aşezate în fruntea letopiseţului. ca la toţi povestitorii populari care nu au prejudecata regulilor de compoziţie. Neculce excelează prin concizia epică. pe care Costin o scrie primul în literatura noastră. Chiar când întâmplările sunt numai auzite de la cineva sau citite. familiar. Chiar dacă Neculce n-are multă cărturărie. este din fericire mult mai potrivit în proza de idei. adică în proza istorică. şi anume. nici portet. nesistematic. atât în cronică. ştiind să găsească totdeauna cuvântul potrivit pentru fiecare situaţie şi să concentreze interesul povestirii în jurul unui eveniment. Cronica lui Neculce apare simţitor apropiată de romanul memorialistic. el are un talent de prozator înnăscut. Neculce ştie să aleagă aspectele esenţiale din mulţimea datelor şi să le înfăţişeze concret. iar mai apoi. nici comentarii. în ordine strict cronologică. istoriile în cauză reprezintă un veritabil triumf al spiritului anecdotic: nici descriere. prin simplitate şi naturaleţe. Neculce ştie s-o învioreze la tot pasul cu incidente captivante. ca nimeni altcineva în întreaga noastră literatură medievală.stânjenitor în naraţiune şi portret. fără ca autorul ei să fi avut o asemenea intenţie. căci ea „este ca un adevărat ziar plin de detalii senzaţionale”. ci numai narativul pur. Ca şi cum şi-ar da seama că relatarea istorică rece poate să plictisească. cu ironie sau duioşie. şi cu filozofia vârstei la care scria. El este neîntrecut în descrierea bătăliilor. pe care îl introduce în proza naţională. George Călinescu spune chiar. el povesteşte lucrurile ştiute bine de la alţii rotunjind secvenţele narative aproape perfect. ceea ce înseamnă ca autorul le prezenta şi ca un fel de „addenda” la istoria generală a Moldovei. Cronicarul are un mare talent de povestitor. Cu spiritul său acut de observaţie. un nume îţi năvăleşte numaidecât în minte: Creangă. lipsit de orice solemnitate. lupta de la Stănileşti fiind cea mai amplă naraţiune de luptă din cronicile noastre. culegând întâmplări dintre cele mai obişnuite şi numai împrejurarea că sunt puse de obicei în sarcina unor personaje cu statut istoric le învăluie într-un „abur eroic”. Neculce le povesteşte în aşa fel încât. dă iluzia maximă a realităţii şi actualităţii. bineînţeles. prin planul general al relatării. El are darul extraordinar de a prinde psihologia maselor în mişcare. Observaţiile psihologice sunt făcute în treacăt şi în modul cel mai natural.

fixate de multă supunere. dar sugerând imagini cu un contur nemaipomenit. „precum dzic unii”. cu sevă populară. „iară. să fie fugit cu o slugă. întorcându-să leşii înapoi. în „Istorisirea lui Zaharia Fântânarul” din volumul „Hanu Ancuţei”. Şi . şi de înţelepciune ţărăneasca. Şi totuşi. filozofia bătrânească. el are împreună ingenuitatea şireată. Aproape toate cele 42 de legende sunt introduse sau încheiate prin câte un asemenea tic suav de povestitor. arta relatării secu. folclorică. Legendele lui Neculce se disting printr-un conţinut anecdotic. cum ar fi a XIX-a. se poate remarca pierderea realismului istoric. înaintea coborârii lor pe hârtie. Impresia e de rafinament extrem în compoziţie. chiar la Sadoveanu. bătrânesc. i-au tăiat capul. ( Legenda a XX-a) Unele legende. etc. Şi s-au ascunsu în codru. ieşind pre o fereaStră din curţile domneşti din cetatea Hârlăului. Alecsandri. arta lui Neculce a fost într-adevăr înţeleasă. lângă Movilău. M. C. dar şi model scriitorilor ( D. minunarea. tocmai din cauza lipsei comentariilor: „Având Radul-vodă o fată din trupul lui. de povestire impersonală. de au călugărit-o”. Însă abia la Sadoveanu. e dat de acele propoziţii inefabile. Negruzzi. sobră prin excelenţă. precum scrie letopiseţul. cronicarul concentrând ideile în câteva şiruri. ce se cheamă darul de a povesti”.[…] Cu Creangă. Sadoveanu extrage din rândurile neculciene povestea romantică de dragoste. scurte. iar pre dânsa au dat-o la călugărie. obiectivismul. oamenii aşe vorbăscu că au apucat unii dintre alţii”. V. crezându-se totuşi deştept ( „Aşè socotescu eu cu firea mè această proastă” ). proverbialitatea. Bolintineanu. „aşe vorbăscu oamenii”. hatmanul leşilor. tocmai prin faptul că Neculce se zgârceşte la a da informaţii suplimentare şi prin lipsa opiniilor din partea celui ce relatează: „Când au bătut turcii pre Gaşpar-vodă la Ţuţora. la o fântână ce să cheamă Fântâna Cerbului. de către un Negruzzi.Neculce se înfăptuieşte cu un veac înainte acel amestec de mică cultură de tâgoveţ. dar inanalizabil. Unele dintre ele – în primul rând cele referitoare la Ştefan cel Mare – au fost reluate şi dezvoltate în poeme romantice. de aur cu diiamanturi. la epoca unei necesare evocări patriotice a trecutului de luptă glorioasă a poporului nostru. Şi au făcut Radul-vodă năvod de oameni şi au găsit-o la mijlocul codrului. lângă podul de lut. când de fapt tiparele limbii aşază cuvintele şi frazele în locuri de mai înainte stabilite în formule complicate. seci la urma urmei. sunt de „neînţeles”. Sadoveanu ). Ce după ce l-au omorât. definitive. hatmanul leşescu. lipsită de comentarii marginale. odată cu maturizarea prozei româneşti. Deci pre slugă l-au omorât. au găsti ceasornicul în sân. tăiat-au pre Jolcovschii. Ele au devenit sursă de inspiraţie. acel tic de a se socoti neghiob. devenite aproape un tic: „dzic”. văietătura şi în fine acel lucru învederat. Detaşarea artistului. Numai tătarul nu l-au ştiut că este Jolcovschii. cu un epic cuminte. un Bolintineanu sau Alecsandri.

din instinct artistic. Sinuciderea lângă omul pe care îl omori impresionează. Astăzi. Toate aceste povestiri circulau din gură în gură. cu di toate podoabile câte tribuiesc unui domnu de cinste…”) La Miron Costin. un fel de proză realistă. să nu păţiţi şi voi ca noi”. cronica nu este numai o înşiruire de evenimente istorice. nu trebuie neglijat faptul ca Grigore Ureche îi înfăţişează şi defectele lui Ştefan. (Legenda a XIX-a) Explicaţia acestei legende este mai greu de dat. Tablourile lui sunt pline de emoţie. Dar defectele şi calităţile sunt gradate în aşa fel încât Sfântul Ştefan Vodă este recunoscut ca un personaj plin de virtuţi: „Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu. de s-ar tîmpla vreodată să mai vie nişte lucruri ca aceste în ţara noastră. oricum. cel mai clasic portret din literatura noastră veche. fiind unul din scopurile sale: „Rugăm pe dumneavoastră. nefantastică. în acelaşi timp. să vă ştiţi chivernisi. şi unde nu gândiiai acolo îl aflai. mânios şi degrabu vărsătoriu de sânge nevinovat. Este cunoscut portretul lui Ştefan cel Mare. gen Negruzzi. Fără să vrea şi fără să ştie. de multe ori la ospeţe omorîea fără judeţu. cu atât mai mult cu cât analiza situaţiei lipseşte cu desăvârşire la cel care infomează. Ghica. Dar oare de ce sa înjunghiat acel tătar? A fost oare cuprins de remuşcări la vederea omului pe care îl ucisese? În general. al marelui voievod.aflând tătarul că au fost hatmanul leşăscu. puternic. ca văzându-l ai săi. iubiţi cetitori tineri. şi lucrul său îl ştiia a-l acoperi. ea este contopită în literatura propriu-zisă. Totuşi. lui Bogdan „cel Grozav” („nu în beţii. La lucruri de războaie meşter. fiind o adevărată literatură orală. Călinescu) Cronicarii au adus în literatură şi tehnicile portretismului. şi să să fie giunghiat sîngur”. Şi pentru aceia raru războiu de nu biruia. pildele dau scrisului lui Neculce o anumită demnitate etică. tendinţa de a instrui şi de a educa. „întâiul mare povestitor român” (G. Portrete remarcabile consacră şi altor figuri istorice. Portretele lui . se rădica deasupra biruitorilor…”. mai ales sufletesc. să fie dzis tătarul acela că nu trebuieşte să trăiască omul în lume. Neculce este un precursor al tuturor acestora. Creangă. să luaţi seama aceştii scrisori. ceva în genul bârfei. şi astfel aduce şi părţile umbrite ale domnului în văzul cititorilor. că ştiindu-se căzut jos. Amintrilea era om întreg la hire. mai ales în proza de tip memorialistic. lui Petru Şchiopul („domn vrednic. cumva folclorică. Cronica lui Grigore Ureche se remarcă prin portrete realizate în linii sobre. Întotdeauna a existat şi continuă să existe o literatură orală de colportaj (răspândire). ci ca un stejar în toate părţile pricvghiia”). Nu lipseşte nimic din ceea ce trebuie pentru a ne evoca dinaintea ochilor portretul. să nu îndărăpteze. nu pierdea nădejdea. deosebită de ceea ce numim în mod obişnuit folclor. nici în ospeţe petrecea. având un spirit obiectiv. Şi unde-l biruia alţii. unde era nevoie însuşi se vîrîea. şi chiar Caragiale. dacă nu va avè năroc. ci şi o galerie de portrete. cum să cade. neleneşu.

făceau sfaturi şi multe ceasuri voroavă. la cap”. dar nimeni nu-i ia în seamă. scoase mai bine în relief.Miron Costin sunt simple. cu faţa „ca pământul scornită de mare măhniciune”. Între trăsăturile care individualizează figurile. dar devotamentul lui părea a fi nestrămutat. pârcălabul de Soroca. Se spunea că Ştefan Gheorghe urmărea tronul. în timp ce Ciogoleştii sunt nişte trădători care se laudă la beţie cu necuviinţele lor. care joacă perfect drama omului zdrobit de mare necaz. cât pre acele vremi abie de era pământean de potriva lui. de-l crede şi-l compătimeşte şi Lupu vodă. cu carele şi Vasilie Vodă singur. sunt suficiente pentru a-i da conturul precis. „că-i este giupâneasa pe moarte”. şi la cap cucuiat. una. dar lucrate cu multă măiestrie. nu este nevoie decât de o simplă apropiere pentru a evoca o personalitate. cât puteai să zici că este adevărat Isop. cum ar fi Ştefan. Cu prilejul conspiraţiei împotriva lui Vasile Lupu. ghebos. aşa era de întreg la fire. Iară la statul trupului său era gârbov. Miron Costin zugrăveşte cu mare măiestrie diverse caractere: logofătul Gheorghe Ştefan este tipul vicleanului. trăind sub ochii noştri: „Om de mirat de întregimea lui de sfaturi şi de înţelepciune. osebi de boieri. pe care îl vedem viu. . două. Uneori.

poate fi trăind mult la Ţarigrad în străinătate. fraţi iubiţi cetitori.[…] Căutaţi. Şi dup-aceste. un măreţ . încât începuseră toţi a se lipi de el şi a-l lăuda. conexiunea omului cu natura. căpătând domnia. despre care Călinescu spune că „este cea mai puternică transfigurare biblică a realităţii din literatura română. făcând loc încă şi altor feţe.[…] Era om învăţat. darul portretizării figurilor evocate. Numai la giudecăţi nu prè putè lua sama bine. pe lângă naraţiune şi descriere. geambaş de cei de la Fener din Ţarigrad.Alături de darul povestirii. era sănătos. nu conţine laude neîntemeiate. care în tinereţe se arătase „nerăbdător. iar sara îi descliè cu încrop şi-i punè pe masă”. Neculce are ca nimeni altul până la el. de vorovèa cu toţi copiii. fiica lui Brâncoveanu şi soţia lui Constantin Duca-vodă. Neculce zugrăveşte cu succes figurile tuturor celor 14 domnitori de care se ocupă. fără alai. încât îi ieşise „numele de om rău”. în care autorul se arată a fi un artist neîntrecut între contemporanii săi. Practică buna avè la voroavă. plină de detalii de senzaţie. mânca bine şi bè bine”. Portretul lui Petru cel Mare capătă viaţă proprie tocmai prin prinderea ticului: „Cam arunca câteodată din cap fluturând”. majoritatea comparaţiilor fiind făcute pe baza elementelor naturii. şi nemăreţ. lucrurile lui poftiè să fie lăudate”. a păstorului. domnitorul cel mai apropiat de cronicar. chiar şi atunci când personajele nu sunt personalităţi. ce numai iscălitura învăţase de o făcè. Caracterul orgolios al domniţei Maria. să le creioneze fizionomia şi să le sugereze caracterul printr-un gest. era bătrân şi curvar. pe jos. „ştiu să-şi piarză numele cel rău căci doară mai la vârstă venise. zlobiv la beţie”. Astfel de imagini. tălpiz. de bătrân. iar Ureche nu se dă îl laturi de la a arăta viaţa de pe plaiurile româneşti. au doară chivernisise vieaţa lui unde nu era pace. comentând fiecare trăsătură. autorul îl arată sub toate laturile. de videţi ce este omenia şi curvia grecească! Că el. Portretul lui Dimitrie Cantemir. mânios. amăgitor. Însă. este înviorată prin numeroasele descrieri. fiind unul din cele mai obiective: Dimitrie Cantemir. atunci când eroul este complex. ce surprind viaţa plugarului. păstrând imagini sugestive formate la contactul cu viaţa satului. în marea majoritate. un obicei sau un tic. dialogul şi monologul. Personajele sale sunt. şi prin acţiune: „umbla de multe ori ca un om de rând. totuşi limba cronicii nu duce lipsă de un aer specific al pitorescului. că aşa se arăta de bun şi de blând. un adolescent de abia 20 de ani. Lăcomie nu avè mare. aşadar. Portretul neculcean stă la mijloc între caricatură şi tablou. este fixat bine cu un surâs de ironie într-o atitudine din timpul mazilirii. dar care. Cronicarii aduc în limba română şi în literatură toate modurile de expunere. Povestirea lui Miron Costin. şi fizic şi moral. Un portret nu tocmai favorabil se face şi lui Constantin Cantemir: „Carte nu ştiè. Dumitraşco vodă Cantacuzino este denunţat într-un portret caricatural de mari violenţe pamfletare: „Şi era om nestătător la voroavi. numai cu două-trei slugi”. a vieţii patriarhale şi lupta dintre puterile naturii dau culoare scrisului. îl fac să trăiască. Dimineaţa îi încliè. dinţi în gură n-avè. ca într-o fişă. că tuturora le era uşile deschise. de-i punè în gură. Cea mai cunoscută este descrierea invaziei de lăcuste cu care a dat piept în Polonia. Cronicarul ştie. însuşire de romancier. Deşi stilul lui Ureche este de o precizie lapidară. după toate. eroi de roman.

„Cu el sintaxa literară apare începută şi cu desăvârşire încheiată. prin factura stilistică a stilului sau. „ca cum ar merge fulgerul. Adevărata contribuţie a lui Costin la scrisul românesc este sintaxa. „Duca să tulbură tare şi-şi aprinse poaleli de toate părţile”. cu toţi boierii şi giupânesele. Vorbirea cronicarului e dulce şi cruntă. George Călinescu spunea. Odată cu descrierea. fastuoasă. şi pelivani şi de puşci. Ureche. în Podolia. „bogată ruşini”. în stare de a exprima orice gând. „Frazele cad ca nişte brocarturi grele sau în felii ca mierea. fiind feciori de domn. Tipul sintactic al epocei arhaice este coordonarea. în literatură au pătruns şi figurile de stil. fraza şi întorsăturile ei arhaice fac din ea cea mai frumoasă pagină de descriere din literatura noastră veche. Timpul este „aproape de vremea secerei”: „eram pre atunci la şcoală în Bar. şi de giocuri. O altă schimbare a fost facută în cadrul limbii. inspirată de topica latină. ca la Ureche. feciorul cel „grozav la faţă”. Se observă imediat că fraza lui este grea. „sta asupra lui ca nişte lupi”. Epitete de felul celor folosite de scriitori culţi nu întâlnim la Neculce. aşè mergè focul împrejur”. nice frunze. Metaforele sunt rare la Neculce. cuminte şi plină de ascuţişuri ironice”. Numai mirii şi mireasa. majoritatea conţinând adjectivul „bogat”: „făcè bogată stricăciune”. luând din vorbirea populară comparaţia. cea mai simplă figură de stil. la Iaşi.episod dantesc”. dar găsim la el câteva epitete populare. nice pae. îmbrăcaţi cu şarvanele domneşti. Comparaţiile lui Neculce nu se caracterizează prin inedit. ori semănătură nu rămâneau…”). De exemplu. detaliile de decor. dar totuşi contribuie la amplificarea ideii exprimate: „intrat-au tătarii în ţară ca lupii într-o turmă de oi”. nunta domniţei Catrina Duca cu Ştefan. etc. pre cale fiind. nu giuca în danţ pe afară. oferă un tablou memorabil: „S-au veselit 2 săptămâni cu feluri de feluri de muzici. Şi giuca 2 danţuri pen ogradă şi pe uliţe. al lui Radu vodă. Stilistica frazei lui Costin nu mai este aceea simpla. La realizarea impresiei de artă în cronica lui Neculce contribuie şi tablourile de epocă.Cronicarii sunt cei care schimbă codurile după care istoriografii se ghidaseră până atunci. de la sat spre oraş”. ori iarbă. utilizate în mod frecvent de Neculce. pentru că sunt rare şi în vorbirea populară: „făcură paci cu taină”. etc. fastuoase chiar. „numai ce văzui despre miazăzi un nor unde se ridică ca o negură. indicaţiile ceremoniale pitoreşti. împodobiţi cu toţi neguţitorii şi tot târgul. în acord . până ne-am tîmpinat cu un nor de lăcuste”.etc. numai ce giuca cu boierii”. ca albinele zăceau…şi nu se porneau până nu se încălzea soarele bine…însă unde mâncau rămânea numai pământul negru împuţit. „s-au făcut mare şi frumoasă nuntă”. ne-au părut că vine o furtună cu ploaie deodată. Detaliile realiste sunt surprinse cu un rar dar de observaţie („unde cădeau la mas. a căutat să apropie limba literară de „matca latină”. Şi un vornic mare purta un cap de danţ şi alt vornic mare alt cap de danţ. reuşind să îmbine literatura cu istoria şi să dezvăluie lumii adevărul despre poporul român.

mereu aceleaşi. nici să-ntoarcă iară… / Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere? / […] Şi voi.cu stilistica graiului vorbit. . adesea răpusă înainte de vreme („pe mulţi şi fără de vreme duci la această cale”). neavând posibilitatea să-şi petreacă şi el copilăria în şcolile din Polonia. „Fugit irreparabile tempus” (Horatiu). scrie în limba bătrânească a timpului său. tocmai subiectivitatea. fără îndoială. de la viaţa omului până la viaţa corpurilor cosmice: „Trec zilele ca umbra. are o savoare deosebită şi prin mulţimea imaginilor sugestive. Cronicarii munteni. Cronicarii sunt cei care au scris actele oficiale ale naşterii limbii noastre şi a poporului nostru. împrumutate din cadrul vieţii rustice. ultimul. străjuind dea lungul veacurilor. În poemul de meditaţie filosofică „Viaţa lumii” este vorba de tema regretului că viaţa omului trece cum trec toate pe lume. prin Radu Greceanu şi Constantin Cantacuzino se ridică la concepţia umanistă. căci sunt ca nişte reflectări în oglindă a spiritului românesc. Poemul lui Costin este dominat de melancolia fragilităţii omului. putând mereu să ne întoarcem la ele şi să găsim ceva ajutător vremurilor noastre. fără de care literatura română ar fi apucat un drum pe care nici nu ni-l putem descrie în minte. într-o continuă schimbare. Poetul găseşte că. marcând trecerea de la cronică la istorie. totuşi. soarile şi luna. dar. care o complică mărind volumul emisiunii periodice prin agregări monotone de propoziţii scurte cu ajutorul unui singur fel de conjuncţie (şi. Cronica lui Neculce înfăţişează un interes deosebit şi din punctul de vedere lingvistic. Propoziţiilor li se adaugă şi paranteze. fie că sunt anonimi sau cunoscuţi. Grigore Ureche şi Miron Costin au încercat să creeze un stil savant. ca personalitate complexă. acele inversiuni după topica latină. În evoluţia limbii noastre literare ea croieşte un drum nou. mai puţin individualizaţi decât cei moldoveni. Însă Neculce. reprezentând planul contemplativ al gândirii. Limba lui Neculce. aduce cu sine motivele filosofice. însă au în schimb o pronunţată fizionomie colectivă. „Viaţa lumii” constituie o încercare de împământenire a genului poetic în literatura românească. S-a afirmat că din punct de vedere documentar se cuvine maximă precauţie în judecarea cronicilor muntene atât de părtinitoare. cunoscută încă din antichitate. din punct de vedere literar însă. acel ritm armonios. cu rădăcini adânci în limba populară. întocmai ca Dimitrie Cantemir. / Cele ce trec nu mai vin. a cărui viaţă este ca floarea câmpului („viaţa este floare”). textul costinian se poate traduce pe loc în limba latină. Miron Costin. toate sunt trecătoare în lume. ce devin un corp sintactic deosebit. veţi da jos cununa…”. în fond. deci)”. lumini de aur. Contribuţia cronicilor muntene Cronicarii munteni. atât de apropiată prin structura sintactică de limba populară în care începuseră să invadeze turcismele. sunt. şi nici construcţii complicate. Operele lor sunt integrate în tezaurul culturii naţionale. De cele mai multe ori. ca umbra de vară. Stilul lui nu are acea simetrie a părţilor. / Întuneca-veţi lumii. tendinţa spre satiră şi şarjă caricaturală fac din autorii acestora veritabili scriitori. cu structura sintactică modelată după tiparele latine.

223. erudit de seamă cu o pregătire ştiinţifică de nivel european. ..”8 (Adolf Armbruster) Fiind un intelectual în adevăratul sens al cuvântului. să nu asculte decât moştenirile lor înţelenite de atîţea ai. Dimitrie Cantemir – ultimul mare umanist român Dimitrie Cantemir este cel care. 50. fiind ultimul mare umanist român. Editura Enciclopedică. Crocari munteni. Dimitrie Cantemir deţine numeroase lucrări. În personalitatea şi opera lui Dimitrie Cantemir ne întâmpină cea mai complexă structură morală şi intelectuală a culturii române din epoca feudală. Bucureşti. în acelaşi timp.Stolnicul Constantin Cantacuzino este cel dintâi care introduce în cultura noastră. 1993. El integrează istoriografia autohtonă conştiinţei istorice şi culturale româneşti într-o sinteză personală. M Grgorian. 7 8 . Bucuresti. dacii şi romanii. sunt mândri cu această descendenţă nobilă.. Istoricul Adolf Armbruster consideră că stolnicul Constantin Cantacuzino aşează la originea etnogenezei românilor elementele de bază. capabilă să se deschidă spre mai multe planuri ale cunoaşterii. 1951. aşa cum consideră Adolf Armbruster. Argumentul principal împotriva golirii Daciei este. este prototipul intelectualului creat de umaniştii renascentişti: . ţin şi cred că sunt urmaşi ai romanilor. să le lase şi să meargă de a să aşeza pentr-alte locuri mai aspre şi mai seci”7. istoric în primul rând. Conştiinţa unei astfel de înrudiri le creează românilor atât convingerea permanenţei etnice pe solul dac cât şi cea a unităţii neamului de pe acest teritoriu. romanii. istoria unei idei”. Constantin Cantacuzino este primul nostru istoric care pune şi discută problema continuităţii elementului roman în Dacia cu argumente valabile până astăzi. Pe de altă parte. românii. reprezentat al unei puternice şi bine conturate orientări politice. este format în mijlocul evenimentelor politice şi marchează apogeul epocii culturale medievale româneşti. numele sintezei etnice fiind adoptat după factorul dominant.52. Ed. Romanitatea românilor. origine adeverită de nenumăraţi istorici străini. erudiţia istoricului de perspectivă modernă şi stilul ştiinţific. lipsit de podoabe şi intenţii literare.exponent al clasei dominante. ceea ce se apropie foarte mult de interpretările ştiinţifice din zilele noastre. pag. însă atenţia noastră se va centra doar asupra câtorva dintre acestea. uimitor prin logica sa: ”au mai lesne era şi acelora ce era oblăduitori acestor locuri. şi în acelaşi timp. pag. Constantin Cantacuzino ne oferă cea mai clară şi concisă idee asupra întregii probleme a conştiinţei romanităţii la români: ei. care este prima lucrare de istorie propriu-zisă. direct. Adolf Armbruster. În cultura noastră.

timpul şi spaţiul se intersectează întrun . lapidar pietrele unghiulare ale romanităţii: colonizarea romană. merită a fi amintită încercarea lui Dimitrie Cantemir de a descrie. lipsa de moderaţie şi nestatornicia.. tătăreşti şi turceşti. scrisă deloc întâmplător în limba română.exegi monumentum”.. precum şi unele zeităţi mitologice: Drăgaica. Sânzienele.. Ursitele.. descendenţa românilor din romanii Daciei. 231 .Hronicul vechimei a romano-moldovlahilor”. În această lucrare Dimitrie Cantemir esenţializează romanitatea românilor. iar printre defecte aroganţa. colinda. latinitatea limbii. O altă lucrare cantemirească. religios şi politic. Dintre speciile poeziei populare sunt prezente îm aceeaşi lucrare doina. Papaluga. etnografic. fie şi cu o notă de subiectivism.Descrierea afirmă. etc. a cărui slovă e eternă. cultural. continuitatea şi unitatea neamului. decupându-l din contextul universal şi redându-i prestigiu.. ideea pe care o regăsim este aceea că moartea va surpa omul dar nu şi înţelepciunea acestuia care se va conserva într-un monument: . descântecul. bocetul. în .. Cu alte cuvinte.Descriptio Moldaviae” cu precădere. prin care întăreşte condiţia nepieritoare a culturii şi a înţeleptului.Non omnis moriar”. (Horaţiu) . istoric. Istoricul Adolf Arnbruster afirmă faptul că . definind viaţa unui popor de la începuturile sale şi până în vremea autorului. Sunt amintite de asemenea o suită de ceremonii. Printre calităţile acestora se remarcă ospitalitatea şi veselia (.Prima. caracterul naţional şi obiceiurile moldovenilor. „Divanul sau Gâlceva înţeleptului cu lumea”. irascibilitatea. deci. El reia ideea enunţată de Horaţiu. pag.Descriptio Moldaviae” este prima prezentare sintetică românească a Moldovei din punct de vedere geografic.punct” românesc.”9 Dan Horia Mazilu ne indică ideea că în scrierile lui Dimitrie Cantemir. Se reactulizează astfel idei ale culturii antice de care însuşi autorul este conştient datorită formării sale intelectuale în spirit renascentist.inima lor nu era departe de gură”). . de apărători ai civilizaţiei europene împotriva invaziilor barbare. surprinde un dialog între gândirea absolută şi reprezentanţii existenţei concrete. de la cele de logodnă până la cele funebre.. romanitatea unor instituţii juridice. Frumoasele. aşadar. 9 Ibidem. . Acelaşi autor este de părere că Dimitrie Cantemir se dovedeşte a fi deosebit de modern prin faptul că încearcă o izolare a naţionalului. Dincolo de acest aspect. dar şi rolul urmaşilor acestora. Ideea pe care o dezvoltă autorul este aceea că omul este perisabil însă înţelepciunea acestuia devine eternă prin scris.. este opera unui umanist care demonstrează nu numai romanitatea şi continuitatea românilor în Dacia.

sub măştile cărora se ascund protagoniştii conflictelor dintre casa domnitoare a Ţării Româneşti. într-o primă etapă. Cantermir era aceea de a recomanda poporul său Europei. lucrare foarte semnificativă de altfel.. când sufletul românesc nu vorbise încă în nepieritoare forme literare.. Preocuparea pentru istoria naţională ocupă un loc privilegiat în perioada paşoptistă. In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Şcoala Ardeleană ( care a fost o importantă mişcare culturală generată de unirea Mitropoliei românilor ardeleni cu Biserica Romano-Catolică) continuă eforturile de a produce dovezi care să conducă la formarea conştiinţei istorice a neamului. cuprinzând vietăţi din lumea animală. Darul de a construi portrete groteşti. că „într-un timp când nu era o literatura românească însufleţită de amintiri şi de aspiraţii. George Ivaşcu afrimă că se identifică aproape întocmai cu afirmaţiile istoriografiei umaniste europene. nu de puţine ori. condusă de Cantemir însuşi (. Deşi epicul nu este deloc pretenţios. ..Ideile conţinute în această lucrare sunt redate ca o continuare a premiselor elaborate de Miron Costin în . în acel semn am învins”. care era limba.Inorogul”). dar şi de a restitui o demnitate gravă acestui popor. subliniind importanţa Şcolii Ardelene. de reabilitare morala a lor. In ea s-a văzut curcubeul vremurilor mai bune.Istoria ieroglifică”.Corbul”). Din acest motiv. Cu toate că acest lucru este exagerat. reuşeşte să încifreze întâmplările şi să ascundă în hieroglife fizionomia eroilor sub nume de animale reale sau himerice. acesta are un caracter alegoric. Petru Maior si Gheorghe Sincai) au căutat să legitimeze drepturile şi idealurile naţiunii romane din Transilvania prin intermediul unor argumente de ordin istoric si filologic. era nevoie de exagerarea ca puritate a acelui singur element de legătură a tuturor românilor. Corifeii Scolii Ardelene (Samuil Micu. într-un timp când orice frunte românească era aplecată spre pământ de stăpâniri străine. Chiar dacă unele din ideile latiniste ale reprezentanţilor Scolii Ardelene au fost.De neamul moldovenilor”. fără îndoială. Şcoala Ardeleană. rolul decisiv al Scolii Ardelene în formularea sistematică. şi aceea a Moldovei. supralicitându-se unele date sau argumente. un element pozitiv în istoria culturii româneşti. străbătuta de entuziasmul european al constituirii naţiunilor moderne Letopiseţele şi lucrările cărturarilor au avut o circulaţie restrânsă în epocă şi recuperarea lor o face. într-un timp când nu se iviseră forme de stat care să întrupeze în vederea tuturora aceleaşi mari amintiri şi aceleaşi aspiraţii potrivite cu ele. şi se referă la puritatea romană a românilor. Ultima mare lucrare a acestui autor asupra căreia ne vom opri este . exagerate. din raţiuni polemice. putem afirma faptul că preocuparea lui D. descendenţi neamestecaţi ai coloniştilor aduşi din Italia. Scris la Constantinopol în 1705. Nicolae Iorga remarca. riguroasă si argumentată a latinităţii limbii romane reprezintă. în frunte cu Brâncoveanu (. fantezia umoristică şi gustul proiecţiilor fantastice sunt tot atâtea aspecte ale talentului unui veritabil scriitor.. în numele ei s-au dat luptele de redeşteptare. caricaturale. întrucât reprezintă prima încercare de roman politic social.

cu estomparea diferenţierilor regionale. spre a-l convinge pe cititor şi pentru a infirma supoziţiile adversarilor. care s-a menţinut. în procesul acţiunii de emancipare naţional-socială. precum era când întâiu au venit romanii. strămoşii românilor în Dacia. cu o fină intuiţie. cărturarii Şcolii Ardelene au sesizat în mod corect şi au definit cu obiectivitate intercondiţionarea care exista intre dezvoltarea social-istorica a naţiunii şi dezvoltarea limbii. Unitatea şi coerenţa internă a limbii. deoarece lupta pentru eliberarea naţiunii semnifica. în fond. cu atât îşi va putea ea îndeplini mai bine. şi mai ales a limbii slave. urmărind-o în evoluţia şi continuitatea sa.Corifeii Şcolii Ardelene percep. două elemente inseparabile. Petru Maior.nu a putut fi deteriorată. conştiinţa unităţii teritoriale a provinciilor . El constată şi accentuează asupra ideii. aceeaşi: „Însă slovenii de ţesătura limbei româneşti cea din lontru. de altfel. că influenţa limbilor străine. contribuind la apropierea şi unirea vorbitorilor. ilustrarea şi dezvoltarea limbii. şi gândirea corifeilor Şcolii Ardelene. în cadrul căruia limba era socotita drept modalitate fundamentala pentru cultivarea naţiunii. nice cum nu s-au atins. în primul rând. Limba era considerata de ei ca fiind expresia fiinţei naţionale. munteni şi ardeleni) şi originea pur romana a românilor. însemnătatea copleşitoare a limbii în viaţa unei naţiuni. Ultima idee care sublinia nobleţea poporului roman. nu a alterat structura intimă a limbii române. Pe de alta parte. raportul dintre limbă şi cultură. de pildă. istoricii au contestat această ipoteză. cum afirmă corifeii Şcolii Ardelene. Constantin Ruja extinde această misiune la întregul spaţiu lingvistic. în esenţa sa. Cărturarii ardeleni sesizează. care să formeze legătura atotputernică între toate elementele româneşti. se baza pe ipoteza exterminării dacilor de câtre romani. cu rezonanţe inedite. Aceste imperative şi exigenţe se confundau. Petru Maior observă. Cu cât o limbă era mai cultivată. limbă şi cultură cu ţările Europei Apusene. aceea cu unitatea naţională. aflate intr-o relaţie de interdeterminare deplină. în acelaşi timp.” Cronicarii Şcolii Ardelene susţin originea comuna a tuturor românilor (moldoveni. Învăţaţii Şcolii Ardelene se străduiesc să aducă argumente şi mărturii cât mai plauzibile pentru a demonstra necesitatea menţinerii unităţii şi a coeziunii limbii. Gh. nici de contactul cu popoarele slave. ci aceasta au rămas întreagă. accentuând că „datoria profesorilor e să răspândească cunoştinţa acestei limbi literare. cu obiectivitate şi pertinenţă. recurgând la numeroase argumente pentru aşi ilustra teza. Comuniunea dintre limba şi istorie îşi are originea în gândirea Şcolii Ardelene.mai aleasă şi mai îngrijită. Ea constituia un factor al coeziunii naţionale.menirea unificatoare şi integratoare. lupta pentru apărarea. Tot de aici derivă şi ideea inter-relaţiei dintre limbă şi naţiune. In timp. de o semnificaţie majoră. menţinerea unităţii limbii române în diverse etape istorice. În viziunea corifeilor Şcolii Ardelene.” Ni se dezvăluie astfel o nouă relaţie a cultivării limbii. în condiţii optime şi sigure. în structura ei originară. Umanismul ne-a redat sentimentul comunităţii de civilizaţie. limba capătă o semnificaţie majoră şi. semnul distinctiv al existentei si identităţii sale. îşi fixează atenţia cu stăruinţă asupra acestei probleme.

"El ajunse a fi nadejdea tuturor.omenia. banul Mihai urma sa fie executat prin taierea capului.Rostul acestui fragment este acela de a completa portretul initial. banul Craiovei si fiu al domnitorului Patrascu Voda. blandetea vorbelor si ecoul faptelor sale deosebite.l-au facut cunoscut si iubit de oamenii din popor: in acele vremuri de restriste. Pe cand Mihai era ban al Craiovei. Modurile de expunere utilizate de autor fiind descrierea si naratiunea. Portretul moral este realizat prin acumulare de trasaturi pozitive: credinta in Dumnezeu. fragmentul poate fi impartit in doua secvente (corespunzatoare celor 2 moduri ): 1) Primele doua paragrafe cuprind un portret fizic si moral al lui Mihai. razbunatorul atat de mult dorit si asteptat"> 2) Cea de a doua parte a textului este o naratiune in care autorul istoriseste o intamplare din viata eroului sau.sinceritatea.Ideea este reluata spre sfarsit("trup maret"). capacitatea de daruire sunt tot atatea calitati care fac din banul Craiovei "un barbat ales si vestit si laudat".scotand in evidenta forta morala a acestei personalitati istorice. eroul traieste o intamplare care avea sa faca din el un supraom: in momentul in care a ridicat toporul spre a-l izbi.Invinuit de tradare si inchis.Sosind insa in locul unde urma sa fie ucis.Balcescu Fragmentul intitulat "Mihai Viteazul" face parte din Cartea I "Libertatea nationala" a lucrarii "Romani supt Mihai Voievod Viteazul" de Nicolae Balcescu. Descoperind cursa care i se intinsese. voievodul Tarii Romanesti era Alexandru cel Rau(1592-1593). dar.spiritul de dreptate.statornicia. cand vede acel trup maret. Mihai intentiona sa fuga la Constantinopol. dar pe drum este capturat si adus in tara. Descendenta lui aleasa. de data aceasta. Textul incepe printr-o antiteza intre vremurile istorice "de chin si jale" si maretia lui Mihai (care "stralucea peste Olt" asemeni unui astru). sau a-l ucide prin taina". trimitind ucigasi "spre a-l prinde si a-l aduce la Bucuresti. Dintre trasaturile fizice ale celui care avea sa devina primul voievod al Tarilor Romane unite. acea cautatura salbatica si . autorul releva "frumusetea trupului" (aflata in concordanta cu alesul sau caracter). idealuri din care ne-am tras învăţămintele duratei noastre ca neam.Inspaimantat de faima crescanda a lui Mihai.româneşti. calaul s-a inspaimantat de forta pe care o degaja condamnatul:"Dar cand atinteste ochii asupra jertfei sale. permanenţa spirituală şi ca misiune istorică.accentul cade asupra privirii lui Mihai ("acea cautatura salbatica si ingrozitoare") care il inspaimanta pana si pe calaul curtii domnesti. patriotismul. Voda a incercat sa-l piarda. Mihai Viteazul de N.

desi aparitia lor este de obicei temporara. .ridica satarul. in primul rând. spiritul militant ca literatuta romantic progresista.ingrozitoare. sub impulsul ideologiei burgheze democrat-revolutionare.Astfel. Trecerea de la formula clasica la cea romantica se face treptat.In aceasta perioada s-au pus bazele unei adevarate renasteri culturale românesti In jurul anului 1840 se poate vorbi de o indrumare a literaturii prin reviste. Î n evolutia literaturii exista î ntotdeauna legaturi de continuitate si „cu cat scriitorul este mai mare.puterile il slabesc. fostul ban al Craiovei va deveni domnitor al Tarii Romanesti(1593-1601) si va infaptui. între literatura pasoptista si cea anterioara si posterioara exista o unitate indisolubila.groaza il stapaneste si. strigand in gura mare ca el nu indrazneste a ucide pe acest om". Pasoptistii. transformându-le intrun sistem de conceptii social-politice si cultural-estetice bine închegat. dar. cu atat legaturile lui cu trecutul si viitorul sunt mai adanci” . de Scoala Ardeleana. Termenul de pasoptism desemneaza miscarea democratica si revolutionara care precede. incipiente. au amplificat aceste stari de manifestari iluministe pronuntate. ambele metode coexistând o bucata de vreme sau persistând la unul si acelasi scriitor pana la sfarsit. Revolutia de la 1848 si pregateste Unirea Principatelor(1859). numita in mod curent epoca pasoptista. Epoca pasoptista Caracterizata prinr-o puternica manifestare a constiin t ei nationale in toate provinciile românesti. in Tarile Române. Revolutia de la 1848-este cunoscuta in literatura sub denumirea de perioada pasoptista.însa.apar înca in fazele literare de pâna la 1840. în creatia unor anumiti scriitori si oameni de cultura. fiind reprezentat. primele manifestari ale iluminismului. cea dintai unire a Tarilor Romane(1600). perioada fixata cu aproximatie 1830-1860 delimiteaza o epoca distincta in evolutia istorica a literaturii române.dar mana ii cade. fie si pt scurta vreme. totusi. Se poate spune si despre Alecsandri ca a evoluat in sens invers. incepând prin a fi romantic si sfârsind prin a fi clasic. Literatura pasoptista o continua pe cea iluminista clasica din epoca de tranzitie sporindu-si.un tremur groaznic il apuca. intrucat prezinta trasaturile fizice si pe cele morale ale personajului Mihai Viteazul.Spre exemplu. In curand. fuge printre multimea adunata imprejur. trantind la pamant satarul.voieste a izbi. prezent in epoca pasoptista. In concluzie:textul supus discutiei este o descriere literara de tip portret.

se completeaza cu . se afirma cu putere spiritul national. Cei mai multi dintre scriitorii pasoptisti au aderat la idealurile Revolutiei de la 1848. în acest fel. necesitatea crearii unei literaturi nationale prin stimularea scrierilor originale. grandilocventa. mentorul creatiei pasoptiste dezvolta in acelasi timp si spiritul critic. vom critica cartea.Introductie&quot. declamativa. într-un stil avântat. care se constituie in adevarate manifeste pentru împlinirea unitatii si independentei nationale. Poezia pasoptista raspunde. ca peste tot în lume. Satirizarea viciilor orânduirii feudale si evocarea realitatii sociale constituie o alta caracteristica a literaturii pasoptiste.. directiilor si principiilor formulate de Mihail Kogalniceanu in articolul &quot. Kogalniceanu isi propune sa faca din revista sa « Dacia literara » o foaie care sa publice productiile românesti din orice parte a tarii. în istoria.Kogalniceanu-va fi nepartinitoare. astfel încat se largeste considerabil cercul cititorilor.Reprezentanti: Gheorghe Asachi. incepe a se scrie din ce în ce mai mult. exercitând. în care teme vechi precum iubirea.Kogalniceanu. realizarea unei limbi unitare si a unei literaturi specific nationale. moartea. adaptata la momentul istoric si chiar politic.Foae pentru minte. in general. M. populare. alaturi de evenimentele social-politice ale momentului. cu exprimarea directa a ideilor si sentimentelor. in sensul ca este o poezie sociala. Costache Negruzzi. cu singura conditie sa fie de valoare. conforma cu idealurile de libertate. subliniaza clar ideile care vor sta la baza orientarii literaturii: combaterea imitatiei si a traducerilor mediocre. Dupa imboldul marilor personalitati ale epocii (Kogalniceanu.Constatând ca . încrederea în valorile traditionale. Aparand ideea de originalitate in literatura. Se dezvolta astfel o poezie retorica. Participanti direct la viata social-politica. cu un limbaj adecvat întelegerii de catre marea masa de cititori.critica noastra-spunea M. Anton Pann. inspirându-se din trecutul istoric. &quot. aspirate din istoria patriei.. Vasile Cârlana. din lupta pentru eliberare sociala si unitate nationala. inima si literatura’’ prea ardeleneasca. din pitorescul obiceiurilor populare. natura si folclorul romanesc. iar prin popularitatea culturii oamenii incep sa fie interesati de creatiile noi. pasoptistii au creat opere literare cu un pronuntat caracter patriotic si militant. destinul. Heliade.Dacia literara&quot. Ceea ce-i uneste pe scriitorii pasoptisti este militantismul regasit in creatiile literare. Alecsandri. o conditie esentiala a poeziei devenind accesibilitatea. Pe de alta parte.Radulescu). Andrei Muresanu.Curierul’’ este prea muntenesc iar . care devin acum. o influenta hotarâtoare asupra fizionomiei culturii românesti de la mijlocul sec trecut. teme predilecte ale poetilor. Dimitrie Bolintineanu. egalitate si unire ce animau sufletele românesti de pretutindeni. fericirea. iar nu persoana&quot. în articolul program al acestei reviste. Cazar Bolliac.. . Albina’’ este prea moldoveneasca.. din frumusetile ei. din primul numar al revistei &quot. fiind animati si de telurile Marei Uniri.

Asachi. al ruinelor. creste numarul revistelor. În nimele aceleiasi specificitati nationale.meditatia asupra locului omului în istorie.Radulescu&quot. studii si lucrari ce aduceau la cunostinta popoarelor europene problemele românilor. procupati de cultivarea valorilor universale. fabula se imbogateste cu elemente noi ce tin de limbajul contemporan si de societatea vremii. realism. mesianism utopic si national.al creatorului. al luptei. cu convingerea ca realitatea are un sens unic. Se manifesta. Pasoptismul literar s-a manifestat intr-o juxtapunere de curente literare. se formeaza un public cititor. teatrul. . bazata pe traditia populara. care se cere descoperit prin cuvânt. a surselor tematice si de exprimare pe care le ofera folclorul si istoria nationala. * Pe ansamblu.la un frumos etern. doua tendinte de ordin cultural si literar: deschiderea spre cultura si literatura lumii. În aceasta perioada de plin avant al culturii . se organizeaza biblioteci de literatura beletristica.Zburatorul&quot. ea avand si dificila sarcina de a forma un public.se înfiinteaza o viata artistica specific româneasca. O dimineata pe Caraiman&quot.în scris si în oral. Învatamantul. iar oda devine un mijloc de afirmare a ideilor politice si cultural nationale. nationala. în ansamblu.. umanism.Scriitorii de seama au aparat principiul fonetic în ortografie si. Apar specii noi ca balada si cantecul. literatura româna cunoaste o dezvoltare apreciabila. I. al mormintelor.În perioada pasoptista scrisul devine principalul instrument al actvitatii culturale. s-a dus batalia pentru o limba unitara.dar asta nu i-a împiedicat sa aspire. stiintele cunosc o dezvoltare fara precedent. Heliade. ecletic. toate in formele romantismului. directii estetice si stiluri.literatura pasoptista s-a dovedit a fi democratica.de a-l modela conform idealurilor social-politice ale momentului.Iau fiinta societati culturale si stiintifice. coexistând laolalta elemente iluministe cu cele de neoclasicism. literatura.&quot. nuantata sub forma atasamentului la valorile poporului.publicând articole. educativa. Scriitorii devin constienti ca literatura si cultura româna pot intra in universalitate doar prin valorificarea specificului nostru national. al revolutiei. a avut un caracter hibrid.Ideea nationala poate fi considerata nucleul tematic al poeziei pasoptiste.). cu constiinta clara ca existenta acesteia e o conditie pentru pastrarea identitatii nationale. ce începuse deja a se afirma ca un curent literar modern.o folosesc curent. presa.al cartilor tiparite in tiraje mari. ia amploare miscarea de culturalizare a maselor.. Bolliac-&quot.conform personalitatii fiecaruia. Intelectualii pasoptisti. la totalitate si determinare. in descendenta celui francez. alaturi de revenirea spre valorile morale si artistice ale spiritualitatii românesti. ale pamântului si ale traditiilor românesti( Gh. Doctrina literara.La patrie&quot. G. cu motivul constiintei sociale.

în Ardeal: Foaia Duminicii. sub redactia dlui I. evocat de Grigore Alexandrescu în cunoscuta sa poezie. Eliad.c. Oziris . am vazut în Valahia: Muzeul national. În sfârsit.în limitele necesitatilor impuse de dinamica sociala si culturala. Ocâmuirea de atunci a Tarii Românesti nu-i dadu voia trebuincioasa. În aceasta încercare de renovare radicala unii au vazut o manifestare de ordin psihologic. in Buda cerca pentru a doua oara o asemenea intreprindere. Unele dintr-însele.c. Numai doi oameni nu pierdura curajul.pronuntându-se in problema neologismelor. Asa.dl. Asa. Curiozul.dl.Carcalechi. Mihail Kogalniceanu semna la Iasi cunoscuta „Introductie” la revista „Dacia literara”. Asa. Explicatia este si de natura sociala. România. dar si aceasta fu în zadar. sau din vina altora. au adoptat principiul împrumutului moderat. ca si cum continutul de exprimat nu ar mai încapea în formele artistice existente si ar impune descoperirea unor modalitati de a scrie diametral opus. translator românesc în Lemberg. celelalte au pierit sau din nepasarea lor. dl. Z. Albina Româneasca vazu lumina zilei pentru întâiasi data. * Trecerea de la o epoca la alta se savârseste adesea pritr-o miscare de pendul.dorinta intima a artisului de a birui inertia si a se diferentia prin originalitate. sa ispraveasca aceea ce Racocea s Carcalechi nu putura ace. fiind vorba de repercursiunile în constiinta a proceselor majore ceea ce agita viata materiala a oamenilor. altul în Valahia pastrau în inima lor focul luminator al stiintelor. au dobândit îmbunatatiri simtitoare. adica acele care au avut un început mai statornic.Racocea. Vestitorul bisericesc. Asteptarea lor nu fu înselata. Gazeta teatrului.Eliad vru si ar fi putut. Curierul de ambe sexe. La anul 1821. la 1 iunie 1829 în Iasi. a debutat cu un eveniment de o deosebita importanta pentru evolutia ulterioara a limbii si literaturii romane: la „30 ghenarie”. traiesc si astazi. ci asteptara toate de la vreme si de la împrejurari. Cele mai bune foi ce avem astazi sunt: Curierul românesc . publica prospectul unei foi periodice ce era sa iasa pentru întâisi data în limba româneasca. Dacia literara Anul 1840. I. Împrejurari cunoscute de toti le venira întru ajutor. Foaia sateasca. prin a elogia meritele predecesorilor:”La anul 1817. unul în Moldavia. Pamânteanul.Dupa Albina si dupa Curier .” . pe o scara mult mai mare. Planul sau nu se aduce in implinire. Foaia inimii a dlui Barit si Albina româneasca . în putina vreme. Mozaicul. Cantorul de avis . care. multe alte gazete românesti s-au publicat în deosebitele trei mari provincii ale vechii Dacii. în anul acesta mai ales. putinii barbati care pe atuncea binevoia a se mai îndeletnici înca cu literatura nationala pierdura nadejdea de a vedea vreodata gazete romanesti. Editorul deschide articolul-program. Putin dupa ea se arata si Curierul Românesc în Bucuresti[…]. la 1827. în Moldova: Alauta româneasca. Acestii fura dl aga Asachi si dl I. Eliad. Gazeta de Transilvania si Foaia inimii .

cultivând „adevarul” si „naturalul”.” Dacia îsi propunea sa mearga mai departe pe drumul deschis. dubla sarcina de a se îndeletnici „numai” cu literatura nationala si de a publica „productiile românesti”. stiri despre literatorii nostrii si. a temelor literare în ultimul punct al articolului. Partea a IV-a. si cele doua laturi negative ale publicatiilor amintite:faptul ca acorda prea putina atentie problemelor de literatura. prin urmare.afirmarea idealului de realizare a unitatii limbii si a literaturii romane: ”talul nostru este realizarea dorintei ca românii sa aiba o limba si o literatura comuna pentru toti.îndrumare binevenita într-un climat de sentimentalism romantic excesiv. autorul anunta structura revistei(cele patru parti):”În partea dintâi vor fi compuneri originale a conlucrarilor foaiei. combatea superficialitatea si maimutarirea Apusului. Dupa cum va explica tot în coloanele „Daciei”. numita „Telegraful Daciei”. vom critica cartea. Partea a III-a se va îndeletnicii cu critica cartilor nou iesite în deosebitele provincii ale vechii Dacii. relatii de adunarile învatatilor români.” Prin precizarea surselor de inspiratie. în mod ferm. [1] “Dacia literara” capitolul “Introductie” Desi. Mai în toate zilele ies de sub teasc carti în limba româneasca. ne va da înstiintari de cartile ce au sa iasa în putin. ca sunt mai mult provinciale decât românesti. revista devine un manifest literar al romantismului românesc.întemeierea spiritului critic în literatura româna pe principiu estetic:” Critica noastra va fi nepartinitoare. partea a II-a va avea articole originale din celelalte jurnaluri românesti. îndreptând atentia spre mediul local. „Dacia literara” deschidea perspectiva unei literaturi întemeiate pe observatie. nu e utilizat cuvântul „folclor”. punctul acesta nu trebuie interpretat drept o condamnare a politicii de asimilare a culturii europene. Cele patru puncte ale articolului-program sunt: 1. dar si prin diversele trimiteri spre trasaturile romantismului (aspiratie spre originalitate. arhaici sau regionali). în sfârsit. Trebuie notat ca.” 3. în aceste rânduri. spre aspectele particulare si specifice ale realitatii românesti.Combaterea imitatiilor si a traducerilor mediocre:„Dorul imitatiei s-a facut la noi o manie primejdioasa. de cele ce au iesit de sub tipar. dar asumându-si. îmbogatirea limbii literare prin termeni populari. iar nu persoana. ca nu antreneaza spiritele în sfera culturii si a dezbaterii de idei. fie din orice parte a Daciei cu conditia sa fie „bune”. Traductiile însa nu fac o literatura. nu a principiului însusi. pentru ca omoara în noi duhul national. Aceasta mânie este mai ales covârsitoare în literatura. În încheierea articolului-program.” [1] Cu toata aparenta exclusivista. printre sursele de inspiratie.într-un numar ulterior. cu alte vorbe.Kogalniceanu sugera. însa. tot ce poate fi vrednic de însemnat pentru publicul român.” 2. pe de alta parte ca sufera de o „colora locala prea pronuntata. refugiul în trecutul istoric. nu preluarea cartilor si a ideilor folositoare. Kogalniceanu avea în vedere. . aprecierea valorilor nationale si a folclorului. Kogalniceanu era împotriva abuzurilor. Dar ce folos! ca sunt numai traductii din alte limbi si înca si acele de-ar fi bune. si creatia populara.

la limita caricaturii. C. el nu facea altceva decât sa dea glas unei stari de spirit destul de generale.aici publica Vasile Alecsandri o alta nuvela romantica. Îmbogatit în sensurile lui nobile. Într-adevar. dar mai ales în ‘Istoria unui galban’. precum Vasile Alecsandri în ’Plimbare la munti ‘. a faptului trait ( Costache Negruzzi. spre cinstea si lauda poporului român. plina de luciditate întâlnita de V. dar nu-si gasise înca o expresie clara. Costache Negruzzi publica prima nuvela istorica din literatura noastra. strabate ca un fir rosu prin întreaga ideologie literara a vremii. ‘Borsec’. Alecu Russo. critica. Ecoul sau extraordinar dovedeste ca. spiritul Daciei Literare a ajuns pâna la noi. admirabil prin adecvarea la nevoile imediate si de durata ale culturii romanesti. se numara si Nicolae Balcescu. Al Donici. ‘Calatorie în Africa’. Costache Negruzzi. în opera ‘Românii subt Mihai-voevod Viteazul’. departe de a concretiza o initiativa izolata. Stamati. ironica. om politic. facând din specificul national resortul viu al noii culturi. de data aceasta cu un subiect plasat în contemporaneitate. Acesta surprinde multe dintre deficientele unei societati în plina transformare în ‘Balta Alba’. Alecu Russo în ‘Cântarea României’. stârnesc râsul. prin implicarea lui în revolutiile de la1848 din Tarile Române. gen de proza în care situatiile si personajele. . dar desfasurata într-un alt spatiu geografic – Buchetiera de la Florenta . ori pe cea a însemnarilor de calatorie. scriitorul cel mai complex al epocii. reluat la Propasirea si apoi la România literara . Kogalniceanu si prietenii sai au marele merit de a fi pus în program o idee care plutea în aer. În preaja lui creste si înfloreste cultura acestei epoci. Alexandru Lapusneanu . Gr. dovada. Alecsandri. acida. sau Grigore Alexandrescu în Memorial de calatorie’. De asemenea. Altii merg pe linia memorialisticii. M Kogalniceanu se bucura de suficienta popularitate pentru ca ideile amintite sa creeze în jurul lui o adevarata miscare literara. Printre cei care vor continua filonul istoric impus de spiritul Daciei Literare. aparat si mereu împrospatat de gândirea si fapta artistica a celor mai straluciti reprezentanti ai intelectualitatii românesti. Exista însa si alta zona a prozei. faptul ca în 1840 în chiar primul numar al Daciei Literare. pentru al carui nume în lume ‘floarea generatiei de la 1848’ a luptat. nuvela care din punct de vedere al speciei ramâne neegalata. Acest program. Alexandrescu. metodica si pregnanta. Dintre colaboratorii revistei mensionam pe Vasile Alecsandri.Cunoscut ca istoric.Negru pe Alb).

I se gasesc în discursuri fel de fel de daruri de compozitie si de claritate. pentru un public parlamentar batrân si prozaic sunt încarcate de amanunte tehnice. * Diparând fara sa mai apara. vrea sa se îndeletniceasca cu « productiile romanesti fie din ce parte fie din orice parte a Daciei » în care scop are sa reproduca scrieri originale din toate publicatiile. desi Kogalniceanu a sperat mereu într-o revenire asupra hotarârii domnesti. prin aparitia ei. Cauzele sunt foarte adânci si ele tin de atitudinea ferm democratica. pe masura importantei evenimentului pe care l-a marcat. Kogalniceanu : este stimat si ca orator. prin ‘înalta hotatare’a unui domn arbitrar. Dacia Literara a continuat sa traiasca în constiinta urmasilor. iar în ‘Descriere istorica a tabloului ce înfatiseaza pe Alexandru Cel Bun. l-ar fi suparat pe Mihail Sturdza.Dacia literara ” * Dupa numai trei numere. redactorul stie ce vrea.Disparitia revistei . dezaprobândo în toate manifestarile ei. Dacia literara se cheama asa fiindca facând abstractie de loc. fara sarcasm. în publicistica româneasca.Darul de capetenie al lui Kogalniceanu este de a fi spirit critic atunci când lumea nu-l avea si de a-l fi avut în forma constructiva. în luna august a aceluiasi an în care a aparut. Pretexul a fost gasit foarte repede.domnul Moldovei. I se gasesc în discursuri fel de fel de daruri de compozitie si de claritate. dupa marturiile lui Vasile Alecsandri.. pe care editorul revistei a luat-o în adordare si rezolvarea tuturor problemelor fundamentale ale politicii si culturii românesti. În articolul M. Toate aceste lucruri sunt azi moarte si în afara de bun simt nu se poate percepe mai nimic ce ar avea vreun raport cu creatia. puternic antifeudala. Discursurile publicate mai tarziu. Demidoff in Banat. în programul revistelor. atitudine pe care ‘nepravolnica ocârmuire’ a considerat-o ‘nepotrivita cu împrejurarile din afara si dinlauntru’. Literatura pasoptista Mihail Kogalniceanu . Posteritatea i-a încredintat privilegiul unui destin activ. ceea ce. În Cuvântul de la Academia Mihaileanu apartin liricii doar expresia patetica a iubirii din istoria româna. aluzie la domnitorul Mihail Sturdza. A. Valachia si Moldova era citat proverbul ’’Pestele de la cap se împute ’’. Mihail Kogalniceanu adusese prea multe laude domnitorului moldovean. Dacia Literara este suprimata. Toate aceste lucruri . Telul îi este înfaptuirea dorintelor « ca românii sa aiba o literatura si o limba comuna pentru toti ». Peste tot. Kogalniceanu : este stimat si ca orator. când au primit coroana si hlamida de la ambasadorii împaratului Ioan Paleologul .

Legendele au trezit un interes extraordinar prin patriotismul lor si prin strania lor muzica. cam cu prea multa dispozitiune etica. Convorbirile. Sincoparea cuvantului”orologii” spre a suna mai rotacizant.. Blazat. Bolintineanu ramâne si azi un poet fragmentar remarcabil si o buna opera de izolare. Discursurile publicate mai tarziu. Marioara. Însa pentru viata mondena Bolintineanu are o atitudine indiscutabila. în .un orologiu suna noaptea jumatate/ În castel în poarta oare cine bate”. El are un fonetism studiat care traduce ideea poetica direct. cu definirea plastica a situatiilor ajutata cateodata prin gest « …cine mai umbla dupa minister.sunt azi moarte si în afara de bun simt nu se poate percepe mai nimic ce ar avea vreun raport cu creatia. Manoil jucând carti pierde averea si pe Zoe în favoarea unui general trisor. nu din ritmica exterioara a stihurilor. * În afara de simtul acustic. Bolintineanu e auditiv si mecanic si asta duce mai aproape de poezia moderna. având legaturi cu civicul Alecsandri. Dimitrie Bolintineanu * În Cuvântul de la Academia Mihaileanu apartin liricii doar expresia patetica a iubirii din istoria româna. Bolintineanu poseda plastica dinamica. autoritar si plin de umor. * Romanele “Manoil” si “Elena” se silesc sa zugraveasca moravurile. * Vestitele versuri . te. insusirea de a strange într-o linie rasucita toata virtutea unei miscari. El este întâiul versificator român cu intuitia valorii acustice a cuvântului. intrebarea obosita ce indica neasteptarea nici unui element turburator dau rândurilor o cadenta de masinarie care vine din fanetismul psihic.aiba parte de el…. pentru un public parlamentar batrân si prozaic sunt încarcate de amanunte tehnice. care cauta cuvântul dincolo de marginile lui nationale si face din vers o singura arie. Oratoria lui Kogalniceanu se caracterizeaza printr-o mare francheta în expresie prin ton discret. Macedonia dadu literaturii române înca de la început o contributie eminenta.n-am fost niciodata pe la gari în întâmpinarea regelui… ».o colectie surprinzatoare de instantanee poetica. Kogalniceanu nu-si poate îngadui avânturi poetice însa efectul lor dramatic se poate intui. Manoil este istoria unui tânar care se crede iubit cu pasiune de sotia unui mosier. într-o nepasare impertinenta si masurata ale oamenilor de lume sunt adesea spirituale. si mai tarziu prostituata sub numele de « nebiruita ». impostoare. fara asociatiuni. * Kogalniceanu creeaza metafore oratorice ca aceea despre transfugii numiti “fluturi politici” sau despre revolutiile timide « in editiuni multiple în forma de duodecimi ». e acuzat de o crima pe care nu a savârsit-o.

mama îl nascu în caruta fiind pazita de departe de patru slugi înarmate. mistificat de ea ii taie parul. Un ofiter strain. merita sa fie amintit. trecuta apoi la Patosti în podgoriile Odobestilor si numele care era mai mult o porecla arata ca stramosul a fost « negru » la fata « smolit »cum era si Costache. Tavanul salii de mâncare se sprijina pe 12 coloane de granit si pe 12 statui mitologice. Fugind de razmerita înspre muntii Bacaului.fine. Concurenta îndragostisilor de natiuni felurite e un vechi truc al teatrului italian întrebuintat si de Goldoni. de tabieturi patriarhale si de inovatii de lux occidental dau un tablou . iubeste pe Alecsandru si e stânjenita de scrupule. absolvit. « Farmazonul din Hârlau » « Cinovnicul si modista » « Iorgu de la Sadagura » sunt între primele piese. În cele din urma tuberculoza ce urma era o problema dificila. una suspinând. pentru care slabiciunea unchiului e o piedica la proiectele sale de casatorie. consacrat în totul pasiunii si oricât de ieftine sunt intrigile de gelozie ale Zoei sunt un început de studiu al societatii feminine. grec. alta indiferenta incaltate cu coltuni albi. Familia ar fi fost din Ireavca .impetuoasa . Pentru nevoile tânarului teatru nasional. Alecsandri se împrieteni cu Ion Ghica si alti munteni veniti si ei tot la studii. Zoe. Chirita e o cocheta batrâna si tot o data o buna mama si o inteligenta deschisa pentru ideea de progres.mama a unei fetite. neamt.pe lânga cucoana Caliopi Busuioc spre a o compromite în ochii lui Mos Trohin . În timp ce se afla în Paris. Costache Negruzzi Vasile Alecsandri * S-a nascut la 21 iulie 1821. Scria si poezii dar acum activitatea cea mare este în teatru. Îmbracate cu camasi de lâna. patru statui pe piedestale de granit rosu. Negruzzi a tradus si prelucrat piese de renume « Muza de la Burdujani »un actor joaca trei roluri de indragostit-italian. semanând cu vestelele osândite de druizi. Se casatoreste cu Zoe. Avem de-a face cu un roman de analiza. Cativa ani. Singurul lucru cert cu privire la familia lui este ca era razeseasca. Interiorul casei lui Alecsandru e somptuos : pereti de stuc. Elena. bronz. În Dacia literara (1840) publica Buchetiera de la Florenta. carnala care îl vrea pe Alecsandru recurge la tot felul de malignitati. un brad ratacit. Intereseaza critica ascunsa a vietii monahale din scena calugaririi a doua fete. Amestecul de moldoveneasca grecizanta si jargou francoromân. * Opera lui Alecsandri nu ramâne mai pusin originala. Un peisaj alpestru cu varf de munti ca niste piramide negre. un torent aruncându-se cu zgomot într-un lighean de granit. în folosul nepotului acestuia Draganescu. Alecsandri se dedica literaturii cu pasiune. Nasterea acestuia a fost romantica. Introduce în societatea Elenei. spre a o compromite un fost lacheu. fiu al unei tiganci. stânca pierduta în aburi. Elena prevesteste vag romanele lui Diuliu Zamfirescu tratând discret suferintele discrete ale femeii fine silite sa se casatoreasca cu un om inferior.

Balada Zbur atorului . Radulescu si a lui Constantin Moroiu. În tot cursul existentei. ziarul se bucura de conducerea efectiva a lui Heliade. versurile în care arata pe Zburator calatorind prin spatiu califica minunat . ritmica acestor comedii dau nastere unei placute emotii arheologice. S-a remarcat ca Zburatorul se resimte influenta poeziei safice si pentru cine are în vedere violenta a pasiunii tinerei fete apare cu totul justificata . prin nazuinta de a reda atmosfera de lunatism în care se consuma faptele si prin stapânirea tehnica a întregului material. o face Alecsandri în spiritul unui tablou al civilizatiei române.Un modest precursor a lui Eminescu. Zburatorul” Scriitorul cel mai caracteristic pentru evolutia culturii române in prima jumatate a secolului al XIX -lea este Ion Heliade Radulescu. pe principiul demagogului.inedit.sexe si în Curierul românesc din 1844 este dedicata doamnei Anicut a Manu.. Veselia nebuna a cupletelor. se arata Heliade în momentul când înfatiseaza pe Zburator desprinzându-se din polul Nord si ratacind ca un fulger printre stele. Socotit a în general cea mai reusita poezie a lui Heliade. toata partea a doua a baladei desfasoara descrierea unui cadru din natura .Cu exceptia primei strofe. ca forma însa si structura intima a fiintei sale. dar aceasta. Finalul pluteste în fantastic si. epopeea eroica Mihaida si epopeea cosmogonica Anatolida sau Omul si fortele . el aduce aceeasi viziune pe care o aduce Lermontov în Demonul. publicat a în volumul al IV -lea al Curierului de ambe. Se resimte în finalul partii a doua o senzatie de împacare. Momentul initial aduce marturia încarcata de framântare sufleteasca a tinerei fete. Cel dintâi ziar care avea sa dureze apare în 1829 la Bucuresti este intitulat Curierul românesc si apare sub conducerea lui I. a marii împacari. prin notele pe care se desfasaoara se leaga puternic de mitologia populara . vibreaza oarecum tristetea resemnata a celui din urma împacarii. fara obiective externe. care prin atmosfera ei de incantatie si lunatism face trecerea la momentul fantastic al baladei. Planul exterior este patruns mereu de planuri launtrice. În poezia epica . H. Peste versurile lui Heliade pluteste nelinistea patruns a de fiorii tragismului ce îmbrac a poezia în întregul ei. Heliade a încercat balada fantastica Zburatorul . În conciziunea lor. a carei sete de iubire se consuma orb. ea se caracterizeaza deopotriva prin înt elegerea psihologiei personajului. Drumul pe care îl face el aduce aceeasi viziune pe care avea sa o aduca Eminescu în Luceafarul. « Calatoria în Africa » nu e un simplu jurnal ci un sistem narativ. * Sinteza întru Occident si Orient. Ion Heliade Radulescu Heliade Radulescu – .

dar si creatorul unei scoli de critica ce s-a perpetuat sub numele de “critica estetica”pana azi. Valoarea baladei apare atât de relativizata prin comparatie. in . alaturi de elementele poetice.ultimul este G.cat si de reactiile la el.Ibraileanu.legat atat de continuitatea maiorescianismului.marcand prin monumentala sa “Istorie a literaturii romane “ din 1941 apogeul perioadei respective . al XIX-lea si din primele doua decenii ale sec. Cea dintâi este conciziunea de ansamblu si economia intern a materialului.Titu Maiorescu a fost nu numai intaiul mare critic in sensul modern al cuvantului. poetul ne face sa parcurgem într-o gradatie fireasca natura umana.Lovinescu de dupa razboi .) se gasesc reunite in opera unor critici remarcabili :intaiul fiind E.Calinescu . # Poetul nu supune materialul popular niciunei prelucrari interioare. acelea pe care le exploata legenda si în formele ei populare.ca si a lui Titu Maiorescu .vederea scriitorului. nu-i confera nicio semnificatie care sa îl înalte la generalitate sau simbol. Critica si istoria literara interbelica.Calinescu din a doua parte a deceniului al 4-lea. balada lui pare astfel un fel de fotografie ideografica în câmpul careia cad. aduce totusi si alte însusiri reale. Intai C. a legendei.in critica si istoria literara romaneasca putem constata un prim moment important . De la domeniul interior al analizei sferelor sufletesti la evadarea în natura si în cele din urma la patrunderea în legenda . In jurul lui 1900.cat si achizitiile ulterioare (sociologice .reprezentate la 1900 de N. ca ton si cuprins ideologic.Lovinescu. a carui activitate creeaza o bogata descendenta.apoi N. si aspecte lipsite de orice elevatie artistica.Iorga si G. limitata la straturile de suprafata. Dupa razboi . Spre a ne forma o idee corecta despre evolutia gandirii critice si despre diversificarea metodelor practice.filozofice a culturii etc. proponderent culturala: interesata adica de literatura ca de un factor in evolutia culturii nationale.sociologice.ea este mai apasat sociologica si ideologica. momentul G.trebuie sa ne referim la semnificatia acestor trei momente din posterioritatea maioresciana: acela ce premerge intaiul razboi mondial.atat critica estetica .Iorga si G. al XX-lea. momentul E. natura si supranaturalul. Critica lor este.dar .Calinescu domina cu autoritate mentalitatea critica de la sfarsitul sec. arta lui se consuma în redarea justa. Inca in timpul vietii marelui critic au aparut si liniile unei orientari noi. spre deosebire de a lui Titu Maiorescu .Dobrogeanu-Gherea.

Lovinescu a exprimat-o in mai multe randuri . . In ce priveste specificul de secol .Iorga.In revista si cenaclul “ Sburatorul “ sunt lansati scriitori noi si combatuti scriitori vechi .ci prin faptul ca pe ei ii “selecteaza” epoca (este .imbratisand unele din ideile generatiilor noi.menita a o fundamenta (Istoria civilizatiei romane moderne). Dealtfel . E randul lui sa fie selectat. Ca orice politica literara .Ibraileanu intemeiaza pe ideea de specific nu doar o anumita literatura.Maiorescu facea si el . Distanta de la Cercetarea critica din 1867 a lui Maiorescu la Spiritul critic din 1908 al lui Ibraileanu nu e totusi atat de mare cum a putut parea candva.Lovinescu(1881-1943) se intampla un fapt semnificativ. Miturile: Traian si Dochia.Teza aceasta. Cu E.el apare ca o tema centrala la toti.mentorul noilor generatii. obligat de imprejurari.fara a elucida.aceea a selectarii scriitorului ). Sburatorul Avem acum o literatura indestulator de bogata ca sa nu mai dam o exagerata importanta poeziei populare.nu e straina de Maiorescu.nu atat prin cantitatea operei .campanie culturala.Vlahuta. Ion Barbu este opus lui A. Punand bazele modernismului romanesc .o parte din ideile lui au trecut la generatia urmatoare ( formele fara fond ) si chiar preocuparea de specificul national. istoricul literar roman.Specificul determina valoarea-iata propozitia lor cheie.partizan si anticipator . proza modernista aceleia semanatoriste .aceasa autoritate i-o confera rolul jucat in miscarea modernista .dealtfel. Istoria literaturii romane contemporane( 1900-1937) e o lucrare cu teza .dezvolta in latura analitica ceea ce Maiorescu prefera doar sa sugereze.E. Mesterul Manole. Autoritatea lui E. Cu zece ani mai tanar decat Ibraileanu si Iorga .dar chiar o politica literara. ca si cel rus de altfel. Din dorinta de a astupa golurile si de a stabili o traditie.mentorul Junimii se apropie de ideologia literara a inceputului de secolul .plus .o idee a lui Ibraileanu. Miorita.si G.debuteaza cam odata cu cel dintai si scrie pana la razboi o publicistica literara foarte angajata in pRoblemele timpului dar autoritatea critica o detin ceilalti doi. Accentuand pe estetic.si N.si aceea lovinesciana are caracter programatic .consacrandu-i chiar o carte despre civilizatia romaneasca .Lovinescu devine .Lovinescu tind sa imprime un spirit si sunt polemice prin excelenta.la randul lui . Volumele de Critice ale lui E.asa de vie la 1900.Lovinescu incepe in 1919. a deschis un mare capitol al folclorului. cand criticul se apropia de 40 de ani si publicase deja cateva carti .

In cantecul batranesc. fara nimic. de structura epica. dar acopera un gen foarte romanesc). Numai cu palmele goale . * Cine-i tanar si voinic Iese nopatea pe colnic Fara par. fiindca determina trei impostaze ale sufletului autohton. cantaretul impartaseste istorii aflate din batrani. are individualitatea lui inefabila si contine momente de mare poezie. ” Horele (strigaturile. in doine (numele duce la dainele lituane. in cantece batranesti (termenul de “balade” trebuie inlaturat ca pretentios) doine si hore. liricul isi exprima “dorul”. Insa e mai firesc sa inregistram valoarea fondului traditional oral ori de cate ori trece ca motiv de inspiratie si de prelucrare in literatura culta. care e uneori dragoste. de a muri nelumit. a poeziei propriu-zise. alteori nostalgie. si “voinicia” “Arza-te focul padure S-ai cadea sub o sacure! Arde-ar lemenele din tine Cum arde inima in mine. chiuiturile) sunt proferate in stare de exultanta in infierbantarea jocului si contin aluzii erotice si mici intepaturi: ”Frunza verde de aluna. restul reprezentand doar un material vrednic de contemplat de catre scriitor. Impartirea propusa de Alecsandri. . “jalea” de a fi singur. instrainat. Fara palos nici pistoale.Creanga sunt documentele de la care trebuie in chip firesc sa pornim. e cea mai nimerita. Astfel “poeziile populare” culese de V.Fara indoiala ca acest folclor. * Unde-aud cucul cantand Si mierlele suierand Nu ma stiu om pe pamant! Eu zic cucului sa taca.Alecsandri si basmele lui I. oricat ar cuprinde in el elemente de circulatie universala. El se suie sus pe craca Si tot canta de ma seaca.

urmand generatiilor dinaintea lor. * Arza-l focul de barbat! A venit aseara beat Si de mine s-a legat. o productie de curte a unor joculatores pentru boieri si domni. continuau sa-si “publice” poeziile prin lautari. luandu-mi ziua buna De la ceea ce-am iubit . precum C. Este in afara de orice indoiala ca clasa de sus intretinea pentru petrecerea ei lautari si tot atat de probabil ca boierimea insasi colabora cu cantaretii si chiar le procura motivele. barbule. Cantecul “Stefan. devin la boieri “cantece de lume”. Curtile domnesti erau pline de cimpoiasi…” Boierii moderni din faza romantica. in cantecele batranesti pare sa se intrevada si un gen lautaresc. e firesc sa fi fost cantata mai ales la curti.Decat c-un tata s-o muma Mai bine c-o mandra buna.” Ele au adesea forma dialogica si ar reprezenta un adevarat “marivaudage” : -Ce cauti. nu mult deosebite in fond si forma de cele rurale. care au existat.unisono de catre toti mesenii. Patrunderea de altfel a unor balade sarbesti dovedeste migratiunea lautareasca. prefacandu-se astfel in aluzie malitioasa la un al treilea. Doinele ceva mai oftatoare. taranesc. Rosetii. da-s cam mititele. A. Bufonii isi faceau mendrele zicandu-i lui voda <<mai vere >>. Nu ma pot iubi cu ele… de n-ar fi spuse de doi flacai. cantecele cu ispravi voievodale. Daca doinele si horele ne duc in mediul curat. fara ca prin asta productia sa fi fost sensibil alta decat cea taraneasca. la noi? Nu sunt fete pe la voi? -Ba sunt. putine totusi putandu-se dovedi autentice. ” . ce se canta “dupa masa” : “ De-acum nadejdile toate De la mine s-au sfarsit Moriu. Insa daca interesul pentru haiducii mai recenti era legitim in patura rurala. si Eminescu avea un caiet cu astfel de “irmoase”. Stefan domn cel Mare/ Seaman pe lume nu are” “se canta-scrie Eminescu.

Inca un cimpoies. constituind punctele de plecare. Nici ai masa. Nici ai casa. spre a-i capta. S-au creat astfel niste mituri. Importanta capitala a folclorului nostru.cu cimpoiesi . si chiar face un cantec lui Cantemir fugarul pe care-l zice in ritmul horei. spre a nu pluti in vant. Un strain care nu le-ar cunoaste ar pierde mult din semnificatia poeziei noastre moderne.precum un altul mai tarziu auzea in Muntenia lui Leon-voda o ceata de cobzari si muzicanti cantand cat ii tinea gura in limba valaha cat pe ce batranesti . dupa acelas Miron Costin . Si nunta fetei lui Vasile Lupu cu cneazul Radziwil. asupra acelora care puteau constitui o traditie autohtona. Dar atentia na cazut asupra temelor celor mai vaste. viind la Iasi in 1686.drept care . fugi bine. din potriva. pe langa incontestabila lui valoare. ci. mitologice ale oricarui scriitor national.pentru vremea lui Mihai Viteazul un contemporan strain afirma prezenta pe langa domnul intrand in Alba-Iulia a lautarilor. s-a sprijinit pe el. caci mesenii ”s-au mai veselit” . Dealtminteri . cum ar fi aceea a “soarelui si lunei”. stand “cu cimpoile imbricate de ursinic . se petrecea cu “zicaturi”.Sobieski. sta in aceea ca literature moderna. desfata pe Gheorghe Stefan si pe Racoti la masa . abia atunci Stefan-voda porunci surlarilor sa cante . Aceste zicaturi par a fi fost umoristice . Nici draga jupaneasa…” Semn ca era obiceiul de a se improviza in sunetul scriscilor . la dvorba cu zicaturi”. vorbeste boierilor moldoveneste. in lipsa unei lungi traditii culte. ca pe un soi de chiuitura regala: “Constantine.dupa Miron Costin . . dintre care patru au fost si sunt in ca hranite cu o ferventa crescanda. mai ales fiind foarte multi scriitori de origine rurala. in masura in care e rodit de culegatorul artist. mai adanci in sens universal.Aron-voda petrecea .dupa ureche .

e Miorita. In dosul stînii.Al doilea mit. iar prin bulbucaturi inchipuieste oitele.Intaiul mit e Traian si Dochia. Unul e vrancen. pe acea stanca o inchipuieste traditiunea de Dochia. simbolizand constiuirea insasi a poporului roman. Să spui lui Vrâncean Şi lui Ungurean Ca să mă îngroape Aice pe. aproape de varf se afla si astazi o stanca iesita in mijlocul unei mici pajisti si avand in jurul ei cateva mici bulbucaturi pietroase. altul ungurean (adica ardelean) din partea ungurilor. la rugamintea ei. urmarita de Traian si prefacuta de Zamolxe.aproape În strunga de oi. de Dchia. Mult zice cu foc! Vîntul cînd a bate Prin ele-a răzbate. altul moldovean. caruia Miorita. care e primul getizanant. moldoveanul isi randuieste. Trei ciobani se coboara in vale cu turmele. in stanca. fata lui Decebal. . De eşti năzdrăvană Şi de-a fi să mor In cîmp de mohor. Să fiu tot cu voi. Mult zice cu drag! Fluieraş de os. Mult zice duios! Fluieraş de soc. Să-mi aud cînii.” De n-ar fi aceasta forma a basmului decat un rasunet a legendei lui Asachi si totusi mitul a luat consistenta si stapaneste constiintele. Aici e simbolizata existenta pastorala a poporului roman si chair unitatea lui in mijlocul real al tarii reprezentat de lantul carpatin. spre a scapa de urmaritor.Alecsandri. Iar la cap să-mi pui Fluieraş de fag. fugit ape Ceahlau ca pastorita si prefacuta cu oitele ei in stanca de catre Maica Precista. Aste să le spui. Dochita in colinde. cu punctul de plecare in cantecul batranesc publicat de V. Mitul pare apocrif. “Pe inaltimea Ceahlaului. El a incantat pe romanticii nostri in frunte cu Asachi. Propriu-zis circula numele de Traian. Asachi a raspandit povestea Dochiei. cu ecoul cel mai larg. In presimtirea mortii. ciobanesc: „Oiţă bîrsană. in Neamt. pregatindu-si un eden terstru. Proportiile mitului au crescut in vremea din urma pana intr-atata s-au facut comparari cu Divina Comedie si multi il socotesc ca momentul initial al oricarei culturi autohtone. oaia nazdravana. ii destainuie gandul ucigas. fara nici o ura inmormantarea. dar se predintea ca in 1877-78. cutare batran stia ca Dochita lui Dochel.

. e de o circulatie mai larga decat solul tarii. Mesterul Manole incepe. devenita astfel pentru literature noastra un fel de mic Notre-Dame-de-Paris.Ş'oile s'or strînge Pe mine m'or plînge Cu lacrimi de sînge! „ Si. Este fara importanta ca legenda se regaseste la popoarele inconjuratoare. Paseri. Şi stele făclii! „ In versiunea lui Vasile Alecsandri. Sfarile-ntindea. mai ales ca cu greu se poate dovedi de unde a pornit. Legenda vorbeste. acest mit e o capodopera. un simbol al unei idei generale. Locul masura. de Negru-voda. Preoţi. insa traditia s-a oprit asupra celui mai stralucit monument al locului. fara a starui asupra identitatii manastirii. „craiasa” si inhumarea luand infatisarea misterului nuptial : „Iar tu de omor Să nu le spui lor. Mitul Mesterului Manole (Manastirea Argesului din culegerea V. ca intotdeauna in astfel de imprejurari. insa tot ce lucreaza ziua se surpa noaptea: “Mesterii grabea. insa versiunea romana este originala si autohtonizata. Soarele şi luna Mi-au ţinut cununa. Brazi şi păltinaşi I-am avut nuntaşi. si prin mit de intelege o fictiune ermetica. lăutari. Santuri largi sapa Si mereu lucra. din porunca domnului. Tema. El n-a devenit mit decat la noi. dupa ingramadirea animala turmelor pe groapa pastorului. Păsărele mii. in aceasta viziune franciscan panteistica moartea devenind „mireasa lumii”. munţii mari. ce-i drept. intrucat se leaga de vestita biserica de la Curtea-de-Arges. A lumei mireasă. O astfel de ridicare la valoarea de mit este proprie literaturii romane. Să le spui curat Că m'am însurat Cu-o mindră crăiasă. Că la nunta mea A căzut o stea. a lui Neagoe. Alecsandri) are mereu o iradiatiune puternica. ridicarea bisericii. urmeaza traducerea ermetica a notiunii de estinctie.

Apele sa creasca. Sa curga siroaie. S-o opreasca-n vale. Cea-ntai sorioara Care s-a ivi Mini in zori de zi. merge nesovaitoare spre locul lucrarii. S-o-noarca din cale!" Insa mandra. Noaptea s-a surpa Pin-om hotari In zid de-a zidi Cea-ntai sotioara. Mindra sa-mi opreasca. A patra zi iar Lucra in zadar!” Un vis arata lui Manole cum sa inchege monumentul: “O sopta de sus Aievea mi-a spus Ca orice-am lucra. Mesterul. Dar orice lucra. intr-o criza de egoism. ingenunche si roaga pe Dumnezeu sa dezlantuie elementele spre a o opri: "Da. Manole o urca pe schele si saguind o zideste repede. Aducind bucate La sot ori la frate.” A doua zi. spre a nu fi induiosat de plansetele tinerei femei gravide: . A tria zi iar. nezdruncinata in credinta maritala. pe lume O ploaie cu spume. intaia femeie care se zareste e chiar sotia lui Manole.Zidul radica. Noaptea se surpa! A duoa zi iar. Sa faca piraie. Doamne.

ceea ce este fals. ba chiar. Caracteristica in toate aceste compuneri e totala irationalitate a crizei. dupa cum e cazul. Dacă specificul este. prin forţa împrejurărilor istorice. Dezbaterile şi controversele pe marginea acestei teme se înmulţesc progresiv abia după împlinirea şi consolidarea. altcuiva. veneta. a naţiunii. la mitul invaziunii instinctului erotic la fete. fiindca unii din poeti nici macar n-aveau notiunea temei occidentale. închegată în urma prăbuşirilor marilor imperii vecine. iar in picture italiana nu numai invesmantarea este locala si istorica. Fecioara doarme. inconjurata de servi si sfinti imbracati medieval. Incepand cu I. El simbolizeaza conditiile creatiunii umane. In moartea mesterului si in indiferenta voievodului pentru fiinta lui concreta s-a putut vedea un simbol al obiectivitatii absolute a creatiei. ca ridarii san u mai poata face alta. dar toata legenda sacra se desfasoara in geografie italica sieneza. Viata mi se stinge!” Continuarea mai adauga ca voievodul. Ortodocsii vor sa inchida punctele de temelie ale crestinismului in mituri autohtone. problema creatiei ( si am putea zice in termeni moderni. Azi unii incearca ( si lucrul e valabil in masura izbutirii) sa invieaze alte elemente fabuloase. in oconografia Europei de sus. naţiunea este.Manoli. Al patrulea mit este erotic. vechi. Lucrul nu-i nou si nici abuziv . Eliade Radulescu.“. perugiana. De asta data avem de-a face cu un mit estetic si ca atare a fost dezvoltat. incorporarea suferintei individuale in opera de arta. Unii au crezut ca trebuie sa duca aceste productii spre o sursa romantica. Singura nota romantica este intemeierea pe traditii populare. Manoli. Multitudinea primeste opera ca fenomenalitate independenta si ignoreaza pe artist. contrariu parerilor oponentilor . coborand familia sfanta sip e apostolic pe teritoriul daco-roman. . prin Marea Unire. prefacandu-se in fantana. relativ nouă. gelos. a culturii) si sexualitatea. un Eros adolescent. nu este lyric raman care san u fi reluat mitul in diferite chipuri. a ridicat scehele stralucitei biserici. care da fetelor pubere turburarile si tanjirile intaiei iubiri. Insa Manole muri. situatia cosmica a omului. de un firesc desavarsit. in paturi gotice. Neavand o literatura de analiza a dragostei a fost firesc ca poetii romani sa se coboare la momentul primitive. Sburatorul (care sub alte nume exista si la popoarele inconjuratoare) este un demon frumos.Ei scapara sarind cu aripi de sindrila. prin natura lui. Aceste patru mituri infatiseaza patru probleme fundamentale: nasterea poporului roman. Mestere Manoli! Zidul rau ma stringe.

1969. Vol 1. 2002 3. Editura Minerva. Nicolaie Iorga – Istoria literaturii române. Bucureşti. Bucureşti.Până să devină o temă culturală. fie cu mintea”. Editura Humanitas. şi cum altfel dacă nu într-o notă eminesciană: . Ţara de frontieră a Europei. ci munca lui proprie. Bucureşti. Editura Humanitas. 2005 2. Lucian Boia – Istorie şi mit în conştiinţa româneasca. BIBLIOGRAFIE 1. Editura Ştiinţifică. Nu ne rămâne decât să încheiem momentan acest studiu. asupra căreia să se poată discuta critic. 1998 4. Lucian Boia – România. .Nu originiea face pe un popor să fie trainic. specificul românesc a însemnat o lungă luptă. purtată cu sacrificii grele timp de secole. fie cu mâna. Bucureşti.. George Ivaşcu – Istoria literaturii române. relaxat şi nuanţat.

Bucureşti. Bucureşti. 1987 7. 1990 12.5. · G. Bucureşti. Târgu Mureş.Viatadeliceu.ro  www. · N. Manolescu – Istoria critica a literaturii romane 16. Mircea Scarlat – Miron Costin 11. Dan Horia Mazilu – Cronicarii munteni. Internet :  www.Cronicari munteni”. Florica-Elisabeta Nuţiu . Braşov. 1983 10. Editura Aula.. 2002 6. Prefaţă la .Referate..ro  www.Clopotel.Contribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literare. Editura pentru literatură. A Rosetti – Istoria limbii române 13. Cartojan – Istoria literaturii române vechi 14.Editura Militară. · N. · Ion Rotaru – Literatura română veche 15. Editura Minerva.ro  www. Dan Horia Mazilu – Istoria – izvorul viu al conştiinţei naţionale. Bucureşti. Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române.ro  www. 1961. 1998 8.ro .Wikipedia. George Călinescu – Istoria literaturii române.Didactic. 9.Cronicari moldoveni”. Prefaţă la . Călinescu – Istoria literaturii române de la origini pana in prezent 17. Editura Militară. Alexandru Piru – Literatura română veche.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->