2010

Rânduiala Tipicului IANUARIE
1 VINERI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernia Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evang. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. La peasna 9-a în loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele peasnei 9-a. Doxologia Mare. Troparul Sfântului Glas. 1. “Slavă şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12. Ev. Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: "De Tine se bucură." După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 3 DUMINICĂ Duminica dinainte de Botez. Glas 5. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu a Înainte Prăznuirii din Minei. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. Liturghia Sf. Ioan: Ap. 2 Timotei 4,5-8. Ev. Marcu 1,1-8. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat." 5 MAR I Ajunul Botezului. Urmează Mineiul. Ceasurile Împărăteşti cu Obedni a. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Praznicului: Ap. 1 Corinteni 9,19-10,4. Ev. Luca 3,1-18. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfin irea Apei Mari. Mar i seară: Pavecerni a cea Mare cu Litia. 6 MIERCURI Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei 9-a. Laudele şi Doxologia Mare. Liturghie: Liturghia Sf. Ioan. Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câ i în Hristos v-a i botezat." Ap.: Tit 2,11-14 şi 3,4-7. Ev. Matei 3, 13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Sfin irea Apei Mari. 7 JOI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: După Vohod, se cântă Prochimenul Mare - "Dumnezeul nostru în cer şi pe pămănt toate câte a voit a făcut." Paremiile de la praznicul Botezului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului şi se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu se pune numai unde este Hramul. Ev. Marcu 1:7-11. Catavasiile Botezului. Laude. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Toate otpusturile încep cu: "Cel ce S'a botezat în Iordan de la Ioan." 10 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 6. Voscr. 9. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului - la pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

1

23-38. “Sfinte Dumnezeule. Catavasiile Întâmpinării. iar după 2-a: "Binecuvântările Mor ilor" urmate de Ectenia Mor ilor. Catavasiile din Triodul. Liturghie: Ap. Antifonul 1 al glasului 4.” Ap.” 31 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii . Nu este Vohod. Catavasiile Întâmpinării.717.8-9. Apoi Catisma 17 în două stări. 30 SÂMBĂTĂ Sfin ii Trei Ierarhi: Vasile. Glas 8.10-15.10-14.” 6 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Mor ilor. Paremii. 25-27. Ev.” 24 DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii .” Binecuvântările Învierii. Liturghia: Ap. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Până la Odovanie (9 Februarie). 50. Evang. 11. Evang. După Ps. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Mărimuri. Litie. 10.25-32. Grigorie şi Ioan. se cântă “Uşile Pocăin ii”. Voscr. Luca 18.7-16.A Fiului Rătăcitor. 1 Corinteni 10.11-32. Evrei 7. Liturghie: Antifoane obişnuite. Urmează Mineiul. 1 Timotei 4. slujba Sfântului zilei se lasă afară decât pentru Bunavestire). Liturghie: Ap.” După Liturghie.14-19. Evanghelia Învierii. Tesaloniceni 4. în general.17 DUMINICĂ 32-a după Rusalii. Matei 5. toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în bra ele Dreptului Simeon. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Doxologie Mare. 33-36. Ev. Utrenie: Polieleu. Vecernia Mare: Vohod. Combină Triodul cu Octoihul. Catavasiile Întâmpinării. Voscr. Combină Octoihul cu Mineiul.22-40. Vecernie Mare: Vohod.9-15. Luca 15. Ev. 1. Vecernie Mare: Vohod. După prima stare: Ectenia Mor ilor. Mărimuri. stihiri care in până la Duminica 5-a din Post inclusiv.24-39. Luca 19.A Vameşului şi a Fariseului. 2 . 1 Corinteni 6. Luca 21. Utrenie: Polieleu. Urmează Triodului. “La Râul Babilonului. Vecernie Mare: Vohod. Cuv. Liturghie: Ap. Glas 7. Vecernie Mare: Vohod. Învierii şi Ps. Binecuvântările Învierii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 2 Timotei 3. Paremiile Sfântului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. Utrenie: După Evang. 26 2 MAR I Întâmpinarea Domnului. Evang. 19. Ioan 5. Rânduiala Tipicului FEBRUARIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 17.1-10. Urmează Mineiul. Laude. Litie. Utrenia: Polieleu. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Antonie cel Mare.”. Laude. Ioan 10.13-17. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Evrei 13. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Mor ilor. Parastas de Obşte (adică pentru to i. Ev. Antifoanele glasului de rând. Luca 2. 24.12-20. Litia Sfântului. Luca 2. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului. Glas 1.9-16. Canonul şi Catavasiile Mor ilor. nu numai pentru o anumită familie). Paremii. Nu este Evanghelie. Doxologie Mare. Ev.. Troparul Mor ilor.

Urmează Triodul. Ev. cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod.Duminica Iertării. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 20 SAMBĂTĂ Sfântului Teodor Tiron. 9. Urmează Triodul.1-2.14-21. Axionul: “De Tine se bucură. şi 14.” Utrenie: După Ps. Liturghia Sf. Liturghie: Ap.9-16. Grigore Palama. “La Râul Babilonului. Evang. Evrei 7:26-28. Glas 4. Liturghia Sf.1-12. Andrei Criteanu. Catavasiile din Triod. Evrei 1.1-4.” După Sf. De Luni până Joi. nu numai Miercurea şi Vinerea. Vineri seara se citeşte doar Pavecerni a Mare fără metanii şi Canonul Sf.24-26. Ev.11-14. 15 LUNI Începe Postul Mare. Lăsatul sec de Brânză . Glas 3. Fără Paremii. Ap. Se combină Octoihul cu Triodul. 4. Matei 25. Axionul “De Tine se bucură. 43-51.” 3 . 1 Corinteni 8. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Liturghie se repetă Binecuvântarea colivei. Evrei 11. se citeşte Pavecerni a Mare cu Canonul Sf. Vecernia sa făcut Vineri.” După Ps. Efrem Sirul. Se zice Rugăciunea Sf. Teodor şi Binecuvântarea colivei.5. Voscr. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Catavasiile din Triod. Vecernia Mare: Vohod. 32-40. Glas 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. Ioan 10. 3. 2.Lăsatul sec de Carne.1-12. plus al Icoanelor “Prea curatului Tău Chip. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfin ite 5 zile pe săptămână.” După Ps. 21 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post . 5. Marcu 2. Vasile cel Mare: Ap. Vecernia Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri.A Izgonirei lui Adam din Rai. Ioan 1.10-14. Efrem Sirul. Voscr. Utrenia: După Ps.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf. 2..Vasile. Ev. Catavasiile din Triod.31-46. Liturghia: Ap.1-3. Se combină Triodul cu Octoihul. Romani 13. Marcu 2. Voscr. Utrenie: Polieleu. Liturghia Sf. Evrei 1. Se combină Octoihul cu Triodul. Matei 6. Evang. Ioan: Ap. Axionul “Cuvine-se cu adevărat.” 14 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii . Voscr.” 28 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post.7 DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii. A Înfricoşatei Judecă i . A Sf. Vecernie Mare: Vohod. Glas 5. Troparul Învierii. 8:1-2. Vecernie Mare: Vohod. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. “La Râul Babilonului.A Ortodoxiei.8-13. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Utrenie: Polieleu.23-3.

1-10 şi Evang. Evang. slujba Mucenicilor se combină cu slujba din Triod. 17. 5.17-32. 50. Se combină Octoihul cu Triodul. 5. Dacă nu este hram. Ps.A Sfintei Cruci. Ap. Vasile cel Mare: Ap. se pune şi Troparul Sf. 50. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri. 21 DUMINICĂ Duminica 5-a din Post . Catavasiile din Triod. Voscr. Catavasiile Buneivestiri.A Sf. Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi. 50. Glas 7. Vecernie Mare: Vohod. Unde este hramul bisericii.14-16 şi 5. 9 MAR I Sfin ii 40 de Mucenici din Sevasta.1-16.”. 12. Voscr. Matei 20.” 4 . Ioan Scărarul. Pe lângă Troparul Învierii.” Liturghia Sf. “Uşile Pocăin ei”. Se combină Octoihul cu Triodul. Liturghia Sf. Evrei 12. Apoi o venerăm cu metanii mari.1-12. Vezi Triodul. la care se adaugă Ap. 10. Pe lângă Troparul Învierii.36-50. Utrenie şi Liturghie. Utrenie şi Liturghie. Evrei 6.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste. Andrei Criteanu. Fără Paremii. la Vecernie.25. Utrenia: Ps. Axionul “De Tine se bucură. Maria Egipteanca. Glas. şi cădind în jurul ei. Marcu 9. preotul îmbrăcat în toate veşmintele. Axionul: “De Tine se bucură.1. Ioan Scărarul. după “ Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vecernie Mare: Vohod.A Cuvioasei Maria Egipteanca. Evrei 4. ca la orice sfânt din calendar neînsemnat cu roşu. Ev. se pune şi Troparul Sf. “Uşile Pocăin ei”. cântând imnul: “Crucii Tale. Marcu 10. cădeşte împrejurul Sfintei Mese. Marcu 8. Efeseni 5.32-45 şi Luca 7. se face Liturghie Mai Înainte Sfin ită. 26. Glas 6. Vezi Triodul. Se combină Octoihul cu Triodul. Axionul: “De Tine se bucură.. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii. Evrei 9.11-14 şi Galateni 3. La Doxologia Mare. Fără Paremii. Ioan Gură de Aur se face numai dacă Sfin ii Mucenici cad Sâmbăta sau Duminica.” Ap. 8. Vasile cel Mare.Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 3. Voscr. 31 7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post .1-6. la Vecernie. 14 DUMINICĂ Duminica 4-a din Post . 6. 19 VINERI Acatistului Maicii Domnului. Liturghia Sf. Liturghia Sf. Învierii.34-38 şi 9. Se combină Triodul cu Mineiul. Utrenia: Ps. iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune. 30.. Martirii prigoanei comuniste. “Uşile Pocăin ei”. 8. 24. Matei 4.23-29. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale.” 17 MIERCURI Canonul Sf.13-20.8-19. 7. 19. Evang. 29. Utrenie: Ev.

Liturghia Sf. Axionul Praznicului. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând. Ev.11-18. “Sfinte Dumnezeule”. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Paremii.1-8. Joi după Liturghie Sf.” Ap. Liturghia Sf. începe Săptămâna Patimilor. Matei 21.25 JOI Bunavestire. Iar în unele păr i. 50. Mărimuri. 27 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. Polieleu. Utrenie: La "Dumnezeu este Domnul" nu se cântă "Aleluia” şi Troparele Treimice ca în zilele de rând ale Postului. Filipeni 4.: “Cămara Ta Mântuitorule. Vecernie Mare: Litie. Paremii. Ev. Ioan Gură de Aur: Antifoane Praznicale. fără sfetilnă. stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. Mărimuri. despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. 28 DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Ioan Gură de Aur combinată cu Vecernia: 5 paremii: 2 din Triod şi 3 ale Praznicului. Ioan Hrisostom: Antifoane obişnuite. Se citeşte Doxologia Mică.1-45. se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat. Laudele. Liturghia Sf. 15-17. Se combină Triodul cu Mineiul. iar seara. După Evanghelie. Toate din Triod.4-9. Ioan 11. “Sfinte Dumnezeule. Se cântă întreg Canonul Stâlpărilor. Toate din Triod. Evrei 12. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru". MAR I 31 şi MIERCURI Săptămâna Patimilor. Vasile cel Mare şi Vineri. se citeşte imediat Ps. Cu Denia de Duminică seara. ci se cântă "Dumnezeu este Domnul" şi Troparul Praznicului de trei ori. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr.” Miercuri după amiază se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia. Ev. în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă.1-18. În loc de “Sfinte Dumnezeule”. Ioan 12. (Duminica Floriilor).28.1-11. Din această săptămână se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ite. 29. după slujba Ceasurilor Împărăteşti. Evang. Evrei 2. Vecernia lui Lazăr s'a făcut în ajun (Vineri). Stihurile speciale la Intrarea Mică. Litie. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. Ap. nici Evanghelie. Utrenie: Nu este Polieleu. Luca 1.” Ap. iar preotul binecuvintează stâlpările. Doxologia cea Mare. cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr. Luca 1.24-38.LUNI. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a.3956. Evang. Mărimuri. Deniile cu Evanghelii. Axionul Praznicului." Catavasiile din Triod. 5 . 13. Utrenie: Polieleu. Vecernie Mare: Vohod.

Axionul Învierii: “Îngerul a strigat. Liturghia Sf. Paşti). Până la Înăl are. Evanghelia ce se citeşte afară: Matei 28. Ioan 1. Ap.3-11. Prohodul se cântă după Laude.23-32. 2 VINEREA MARE Urmează Triodul. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. ci ies în procesiune împrejurul bisericii. Ev. Învierea Domnului (Sf.” După Liturghie. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Vohod cu Evanghelia. Utrenia începe ca în noaptea de Paşti: “Slavă Sfintei. Ev. Evangheliei. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii.1-8. Urmează Triodul. imediat înainte de Doxologia cea Mare. după care preo ii nu mai intră în Altar. Ioan: Obişnuita binecuvântare. Utreniile.1-11. Venind înapoi. apoi Utrenia Paştilor.2-20. Ap. cu stihurile Paştilor.” Ap. a Apostolului. Scoaterea Sfântului Epitaf. In loc de “Alleluia”.” Se scoate un nou Agne pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. “Din Ospă ul Stăpânului. Seara este Vecernie Mare cu Vohod şi Evanghelie. Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti.” “Văzut-am Lumina. Romani 6. De la Duminica Tomii până la Înăl are. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii. Ev.18-28.1-2. “Hristos a Înviat” de 3 ori. unde rămâne până la Înăl area Domnului. Matei 28. cădirea împrejurul Sf. binecuvântarea artosului.” apoi cădirea împrejurul mesei. Ceasurile Împărăteşti cu Evangheliile lor.40.1-20. 16. Matei 26. Liturghia Sf. Matei 26. 27. În tot timpul Săptămânei Luminate. Liturghia Sf. Masă. 1 Corinteni 11.43-44. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câ i în Hristos”. a cărnurilor şi ouălor.” se cântă “Hristos a Înviat. Epitaf se pune direct pe Sf. 21-26 . Fapte 1. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: După tradi ia bizantină. Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii. Fapte 12.1-2. ecteniile şi otpustul. Fapte 1. Vecernia: Vohodul cu Evanghelia. Evang.21-39. 6 .” 5 LUNEA LUMINATĂ Vecernia. Citirea Evanghelie.12-17 .1-15. ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori. Uşile altarului rămân deschise până în Sâmbăta Tomii.3-17. Ioan 15. 4 DUMINICĂ Urmează Penticostarul. Sf. Ioan 13.1-17. nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile 5-a şi 6-a. Ioan 1. Luca 22. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înăl are. 3 SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. Epitaful se scoate în timpul “Slavei” de la Stihoavnă. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” şi Ectenia. Paremii. însă de fapt este o combina ie din to i Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion.Rânduiala Tipicului APRILIE 1 JOIA MARE Comemorarea Cinei celei de Taină. Ceasurile. Vecerniile. Utrenia şi Liturghia: Toate regulele se află în Penticostar. Ap. Heruvic şi Axion special (Vezi cântările prescrise în Triod). Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf.” se cântă: “Câ i în Hristos v-a i botezat. în loc de “Bine este cuvântat. Obedni a şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule.17-27. După tradi ia bizantină.” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului.

Voscr. Fără Polieleu. Vecernie Mare: Vohod. Litie.1-8.14-21. Luca 24. Glas 4. Glas 2.” Ap. 16. Ap. Voscr. 11 DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti . Ev. Utreniile până la Înăl are încep cu “Slavă Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori. Fapte 12. Ev. Utrenie: Fără Polieleu. Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat. Doxologia Mare. Mărimuri. Axionul Paştilor. Catavasiile Paştilor. Ioan 2. Ioan 20. Ioan 4. Binecuvântările Învierii. Liturghie: Ap. Utrenie: Polieleu. Ap. Luca 21. Ev. Dumnezeule.12-22. Liturghie: Antifoane obişnuite.A Samarinencii. Glas 1. Catavasiile Paştilor. Glas 3.1-7. Binecuvântările Învierii. Axionul Paştilor. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Vecernie Mare: Vohod. Antifoanele Glasului de rând. “Sf. 23 VINERI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.19-30. Doxologia Mare. în timpul care se cădeşte toată biserica.” Laude. Începând de azi. Axionul Paştilor. Ev. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Laudele. Vecernie Mare: Vohod.” 18 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti .5-42. Sf. Faptele 3. Vecernie Mare: Vohod. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar. 16.A Mironosi elor. Doxologia Mare. Se cântă canonul Paştilor iar al Sfântului se citeşte. Voscr.32-42.12-20.Duminica Tomei. Axionul Paştilor. Ioan 15. Fapte 9. Ev. Sfin irea cea mică apei. “Slava” de la stihovna Sfântului.” Ap.43-47. 7 . . Ev. 4.” Laude. Vecernie: Joi seara pe lângă stihirile Învierii se adaogă şi a ale Sfântului.A Slăbănogului. Ap. Catavasiile Paştilor. Axionul Paştilor. Axionul Paştilor. Liturghie: Ap. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Liturghie: Antifoane obişnuite.1-2. Ioan 5.1-15. Vohod. “Si acum” – “Ziua Învierii. Fapte 6. Doxologia Mare. Combină Penticostarul şi Mineul. 12-19.17-27 . La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Catavasiile Paştilor.” Laudele. Stihovna Paştilor.1-8. Evang. Voscr. Fapte 5. Utrenie: Fără Polieleu. Fapte 2. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Vecernia. Rânduiala Tipicului MAI 2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti . “Sfinte Dumnezeule. Marcu 15. Mărimuri. 5.1-11. Liturghie: Antifoane Praznicale.” Utrenia: Polieleu.19-31.12-35.6 MAR EA LUMINATĂ Vecernia. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. 25 DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti . Utrenie. 7. Fapte 11. Ev. Binecuvântările Învierii. 9 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. 1. toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Odovania Praznicului Învierii. Binecuvântările Învierii.

Utrenie: Polieleu.19-23. Ioan 17.1-12. Liturghie: Antifoane Praznicale. Binecuvântările Învierii. Axionul Praznicului. 22 SAMBĂTA Sâmbăta Mor ilor (Moşii de Vară). Urmează Penticostarul. Ev.1. a Învierii. Liturghie: Ap. Ev. 24 LUNI Sfânta Treime. Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor. Urmează Penticostarul. Fapte 20. Vecernie Mare: Vohod. 21 VINERI Sfin ii Împăra i Constantin şi Elena. Liturghie: Antifoane speciale. 8. Se combină slujba Înăl ării cu a Sf. Ev. Ev.12. Paremii. ci îndată urmează Ps. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Rusaliilor.” Vecernie Mare: Vohod.8-19. 8 . Fapte 26. aşa cum se arată la Minei. Axionul Paştilor. Catavasiile Rusaliilor. Evang. Ioan 10:9-16. Mărimuri. După sfârşitul Sfintei Liturghii. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Axionul Praznicului. Doxologie Mare. Paremii.A Sf.9 DUMINICĂ Duminica 6-a după Paşti . In loc de “Văzut-am Lumina.16-18. Vecernie Mare: Vohod. In loc de “Văzut-am Lumina. Glas 5. Urmează Penticostarul. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului. Voscr. Paremii. Marcu 16. Liturghie: Ap. Ev.” cântăm Troparul Înăl ării.37-53.” se cântă “Câ i în Hristos. Ioan 20. De aici înainte.1-31. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Ev. Ev.1-11.” Ap. Liturghie: Ap. ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii. Părin i dela Sinodul I Ecumenic. Litie. Utrenie: Polieleu. Fapte 28. Luminânda şi Laudele sunt combina ie între Minei şi Penticostar. Liturghie: Ap. Axionul Înăl ării.1-38. Catavasiile Rusaliilor. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat". La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Catavasiile Paştilor. Luca 24.16-34. 10.1-13. 13 JOI Înăl area Domnului (Ziua Eroilor). Catavasiile Paştilor. Antifoanele Praznicului. Litie. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri. Ioan 7. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Părin i. Sf. Fapte 1. Combină Penticostarul şi Mineul. Vecernie şi Utrenie Mică: Nu este Polieleu. Ioan 9. Fără Polieleu. Ev. Catavasiile Rusaliilor. Ioan 10 1-9. Fapte 16. toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc. Mărimuri. Troparul Praznicului (de trei ori). 50.36-53. Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a. Voscr. 16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti .” 23 DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti .” Ap.” cântăm Troparul Înăl ării. Ev. Matei 18. 28-36. Paremii. Vecernie Mare: Vohod.15-25. Litie. Efeseni 5.10-20. Axionul Paştilor.Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Vecernie Mare: Vohod.9-20. Mărimuri. Glas 6. Utrenie. Liturghie: Ap. ci se pun Antifoanele Praznicale. “Sfinte Dumnezeule. 12-19. Fapte 2. “Învierea lui Hristos” nu se cântă. Doxologia Mare. Urmează Penticostarul.A Orbului. Antifoanele Glasului de rând. deşi este Duminică. Ioan 21. Doxologia Mare. 8.” Laude. nici Evanghelie. Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Mor ilor ca la Parastas. Ev.

5. Voscr. Romani 5. Vecernie Mare: Vohod. Vohod. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat. Doxologia Mare.a Sfin ilor.1-4. 57-68. Litie. 3. Fără Paremii. Romani 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 57-68. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev.A Sfin ilor Americani şi Români. Ev.1-10.28-34.13-19.1. 11. Liturghie: Ap.12. Ev. Învierii. Liturghie: Ap. Antifoanele Glasului. Vecernie Mare.11-14. Antifoanele şi Evang. “Şi acum”: “Prea Binecuvântată eşti. 50. Învierii. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Binecuvântările Învierii.” 20 DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii. Urmează Penticostarul. Urmează Mineiul.” Rânduiala Tipicului IUNIE 6 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Luca 1. 2 Cor. Romani 13.1823. 80. Matei 4. Liturghie: Ap.33-40.” Doxologia Mare. Paremeii. Ioan Botezătorul. 80. 4.” 24 JOI Naşterea Sf. Utrenie: Binecuvântările şi Antifoanele Învierii. până la 1 August.” 13 DUMINICĂ Duminica 3-a după Rusalii.” 9 .27-30.1-9. Urmează Mineiul. Binecuvântările şi Evang. Ev. “Învierea lui Hristos. Matei 8. Evrei 11. Catavasiile Buneivestiri. Catavasiile Buneivestiri. Luca 1. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. 2.1-10. Învierii. Binecuvântările. Matei 16. La peasna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. 19. 3. Glas 4. 9. Ioan 21. Utrenie: Polieleu. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri.18-23. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Evang. Matei 6. 14. Romani 10.24-25. Glas 8.5-13 . Paremii.” Ps. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap. Laudele.10-16. Vohod. Catavasiile Buneivestiri. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a Sfin ilor din Minei. Utrenie: Polieleu. Catavasiile Buneivestiri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Vecernie Mare: Vohod. Romani 6. Ev. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare. Ev. 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glas. 76. Matei 8. Glas 1. Mărimuri. Voscr. Evang.30 DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii . Liturghie: Ap.21-33 şi 12. Glas. Laude: “Slava” . Voscr. 37-38. 2.1-25. Mărimuri. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.1-14.” 29 MAR I Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel.22-33. Ev. 76. Litie. Evang. Voscr. Mărimuri. 27 DUMINICĂ Duminica 5-a după Rusalii.” Doxologie Mare.32-33. Paremii. Matei 10. Litie. 12. Voscr.A Tuturor Sfin ilor.

Voscr. Scoaterea Sf. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Glas. Evanghelie Învierii. Evang. Vecernie Mare: Vohod. 6. Vohod. Sfin irea Apei Mici. Antifoanele Glasului. Romani 15. Sfin ii 7 Fra i Macabei.” Ps. Rânduiala Tipicului AUGUST 1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Liturghie: Ap. 50.14-23. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.1-8. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Antifoanele Glasului. Vecernie Mare.9-16. Voscr. Vecernie Mare: Vohod.9-17. scoate Sf.” 11 DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii.Rânduiala Tipicului IULIE 4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii.6-14. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile Buneivestiri. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care se găseşte în Mineiul pe Iulie între 13 şi 19 ale lunii. Evang.”.10-20.” 25 DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii. Luca 4. Utrenie: Polieleu.14-22. Romani 12. 1 Corinteni 3. “Învierea lui Hristos”. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie.” 18 DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii (A Sf.22-34.10-17. Se combină slujba Octoihului cu Mineiul.1-13.Glas 8. Matei 17.22-30. Laudele. Iacob 5. Litie. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Matei 14. Cruce este adusă în altar. Ev. Urmează Mineiul. Doxologia Mare. Învierii. Fără Polieleu.27-35. Mărimuri. Părin i de la Sinodul IV Ecumenic). “Învierea lui Hristos.” După Liturghie. 8. Vecernie Mare: Vohod. 20 MAR I Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Cruci. Matei 14. Glas 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Ioan 17. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului.22-30. Utrenie: Binecuvântările Învierii. 6. Catavasiile Buneivestiri. Matei 9.8-15. 9. Liturghie: Ap. După Doxologia Mare. Glasul 5. Ev. Luca 4. 10. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 4.1-7. 7. Evang. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Vecernie Mare: Vohod. 10 . Până la 15 August. Tit 3. Matei 9. Voscr. Ps. 1 Corinteni 1. Sf. Laudele. Ev. Liturghie: Ap. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. Voscr. Catavasiile Buneivestiri. Ev. Glas 7. 50. Catavasiile Buneivestiri. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile.

Matei 17.39-49. Combină Octoihul cu Mineiul. Utrenie: Catavasiile Crucii. Paremii. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Crucii. Luca 9. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Mărimurile. Matei 19. Matei 22. Ev. 2 Petru 1. Paremii. Ev. Mărimurile.23-35. Învierii a glasului de rând. Catavasiile Crucii.Praznicului.. “Sfinte Dumnezeule..1-9.2-12. Liturghie: Ap.” Ap. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Vecernie Mare: Vohod.5-11. Ioan Botezătorul (Zi de post). Tăierea Capului Sf. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). 1 Corinteni 15.1-11 . Liturghie: Antifoane obişnuite. Slava.” Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE 1 MIERCURI Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile Adormirii. Marcu 6. Matei 21. Antifoanele glasului de rând. 1 Corinteni 16.25-33. Ev. Fapte 13. Urmează Mineiul. Ev. Şi acum. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită.” Doxologie Mare. 11. 56. Glas 5. 22 DUMINICĂ Duminica 13-a după Rusalii.16-26. Slava. “Învierea lui Hristos. La masă se dă dezlegare la peşte. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Litie. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.27-28.. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Voscr.10-19.33-44. 2 Corinteni 1. Polieleu.1-14 (Pilda nun ii fiului de împărat).“Prea binecuvântată eşti. 11. Utrenie: Polieleu. Praznicului: Luca 1. Polieleu. Ev. Voscr. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. 2.” Doxologie Mare. 50.13-24. 2.” Ps.” 15 DUMINICĂ Duminica 12-a după Rusalii. Urmează Mineiul. 1 Corinteni 9. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Combină Octoihul cu Mineiul. Paremii. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului.14-30.28-36.1-4.” Ap. Liturghie: Antifoane obişnuite. 8 DUMINICĂ Duminica 11-a după Rusalii.” Liturghie: Antifoane speciale. Voscr. Binecuvântările Învierii.38-42. Vecernie Mare: Vohod. Matei 18. 3.21-24. Mărimuri. Adormirea Maicii Domnului. “Sfinte Dumnezeule”. Liturghie: Ap. Ev. Voscr. Filipeni 2. Catavasiile Crucii. Glas 4.” 29 DUMINICĂ Duminica 14-a după Rusalii. Ev. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Antifoanele glasului de rând. Binecuvântările Învierii.. Luminânda Învierii şi a Sfântului. 11 . După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele. “Sfinte Dumnezeule. 50.” Ps.. Litia.a Sfântului. Luminânda Învierii şi a Praznicului. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului.“Prea binecuvântată eşti... 1. Litia. Şi acum. Glas 2. “Învierea lui Hristos. Glasul 3. Luca 10. Ap.6 VINERI Schimbarea la fa a a Domnului..

Paremii. 7. Liturghie: Ap. 21. Mărimuri. Glas 6. 13-20.” 14 MAR I Înăl area Sfintei Cruci (Zi de post). Cruci.3842. cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. 4. 4. Utrenie: Polieleu. Cădeşte împrejurul ei de trei ori. 1 Corinteni 1. Ev. Se ine post. Mărimuri.. voscr. Luminânda Învierii şi a Sfântului. Ev.” Ap. Galateni 2. 56. Fără Litie.13-17. “Învierea lui Hristos.34-38 şi 9.: Luca 1.35-46 (Cea mai mare poruncă din Lege). Vecernia Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. zicând ectenia prescrisă în Minei.. 12 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înăl ării Sfintei Cruci. până la încheierea Praznicului..” cântăm “Crucii Tale. Laudele.27-28. Utrenie: Polieleu.6-11. iar corul cântând “Doamne Miluieşte”. 2 Corinteni 4. Polieleu. în timpul căreia. Slujba după Minei. Luca 10.” Ps. ori în ce zi ar cădea Praznicul. În mod special se cântă "Învierea lui Hristos". Liturghie: Ap.” 8 MIERCURI Naşterea Născătoarei de Dumnezeu. Vecernie Mare: Vohod. Masă împrejur. Glas 1. Ev. Doxologie Mare. Evang. Utrenie: Catavasiile Crucii.6-11. Axionul Praznicului.” se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Crucea stă pe analoghion 8 zile. apoi o înal ă în toate cele patru puncte cardinale. Litie. Ev. Înainte de a începe Vecernia. Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Vecernia Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri. 19 DUMINICĂ Duminică după Înăl area Sf. Masă în procesiune şi o scoate în fa a Sf. Mărimurile.6-15. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.. Catavasiile Crucii. 21 Septembrie. Liturghie: Antifoanele Praznicului.a Sfântului. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule. Ioan 3. ori în ce zi ar cădea acest praznic. Utrenie: Binecuvântările Învierii.24-25.39-49.1-11 (Pescuirea minutată). Ev. Masă. Vecernie Mare: Vohod. 1 Ioan 4.18-24. Şi acum. Ioan 19. Liturghie: Antifoane obişnuite. Glasul 7. Adormirea Sf. Binecuvântările Învierii. “Sfinte Dumnezeule. Litie. Utrenie: Catavasiile Crucii.” Ap. “Sfinte Dumnezeule. Ev. Vecernie Mare: Vohod.” ia Crucea de pe Sf. Praznicului: Ioan 12. Ev. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Filipeni 2.“Prea binecuvântată eşti.11-18.” 12 . Galateni 6. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Doxologia Mare.5-11. Marcu 8. Catavasiile Crucii. Evanghelist Ioan. Sf. Altar exclamând: “În elepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile cădeşte Sf. 11.12-19. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Antifoanele glasului de rând. 5. Antifonul I al glasului 4.28-36. Antifoanele Glasului de rând. Învierii a glasului de rând. Liturghie: Antifoane obişnuite. Paremii.1. Glas 6.” Ap. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Voscr. 26 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii.5 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. 25-28.. Luca 5. Paremii. Voscr.16-20. 50. 2 Corinteni 9. Voscr. Catavasiile Crucii. Liturghie: Ap.” Doxologie Mare. Ioan 19. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. Litia. Matei 22. Combină Octoihul cu Mineiul. Slujba după Minei. Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită.” Voscr. Vecernie Mare: Vohod.25-27. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Apoi face 3 metanii. 31-35. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Slava.

Ev. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Combină Octoihul cu Mineiul. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glas 2. Vecernie Mare: Vohod.4-10. Glas 4. Părin i dela Sinodul VII Ecumenic.31-36. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap.110. Litie.38-42 . 26-39. Efeseni 2. Combină Octoihul cu Mineiul. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântările şi Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.16-22.1-13.1-13. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Toată slujba din Minei. Aceiaşi rânduială ca la Sf. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 11. Ev. Efeseni 4. Mărimuri.” 24 DUMINICĂ Duminica 23-a după Rusalii. Vecernie Mare: Vohod. Paremii.Vineri). Luca 10. Combină Octoihul cu Mineiul. Învierii. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie). Ev.31-33. Voscr.” 3 DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii. Catavasiile Buneivestiri. Matei 10. Vecernie Mare: Vohod. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care găseşte în Mineiul pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii. Ioan 17.8-15. Liturghie: Ap. Luca 10.16-20. 10. Catavasiile Buneivestiri. Litie. Voscr.2-12. 9.17-27. Luca 7. Ev. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. 12.” 27 MIERCURI Sfântul Dimitrie Basarabov. Axionul: “Cuvinese cu adevărat. Ev. Luca 8. Liturghie: Ap. Toată slujba din Minei. Vecernie Mare: Vohod.” 26 MAR I Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. 8.39-49. Paremii.A Sf. Ev.1-2.11-19. 13 .11-16. Ioan 15.23-27. Ev. Luca 6.5-15. 2 Timotei 2. Evrei 9. Ev. Paremii. Utrenie: Polieleu.11-13. Tit 3. Utrenie: Polieleu. Luca 1. Galateni 2. Ev.” 17 DUMINICĂ Duminica 21-a după Rusalii . Axion: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap.36-50. 16. Glasul 5. 25-27. Catavasiile Buneivestiri.” 10 DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii.16-22.Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE 1 VINERI Acoperământul Maicii Domnului. Matei 25. Evrei 12. 1 Corinteni 9. Vecernie Mare: Vohod. Matei 8. 2 Corinteni 11. 11. Ev. Glas 3. Luca 7. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Ap. Voscr.1-7.27-28. Mărimuri.” Liturghie: Ap. Voscr. Catavasiile Buneivestiri. Urmează Mineiul.1-9.7-13. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Galateni 1. Ev. Vecernie Mare: Vohod.” 14 JOI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf. 56. Luca 8. Litie. Paremii.

14-22. Utrenie: Catavasiile Naşterii. 5.16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit arina). Efeseni 5. Efeseni 4. Slujba de la Minei. Laudele. Evrei 9. Catavasiile Naşterii Domnului.19-31.9-16.41-56. Paremii.38-42.1-7. 2-10. Binecuvântările Învierii.27-28. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Glas 6. 11. Liturghie: Antifoane obişnuite. Utrenie: Polieleu. Vecernie Mare: Vohod. Ioan Gură de Aur. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Voscr. Galateni 6.11-18. Luca 16. Liturghie: Ap. Ev. Catavasiile Buneivestiri.” 13 SÂMBĂTĂ Sf. Utrenie: Polieleu. 16-21. Voscr. Paremii. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Octoihul. 3. Mărimuri. Glas 7. Luca 10.12-16. Ioan 10. Litie. Glas 8. “Învierea lui Hristos. Evrei 7. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Luca 18. Liturghie: Ap. Praznicului: Luca 1. Vecernie Mare: Vohod. Şi acum. Glas 2.26-28. Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE 7 DUMINICĂ Duminica 24-a după Rusalii. Luca 10. Vecernie Mare: Vohod. 2. Totul din Minei. Luca 10. Liturghie: Ap. “Sfinte Dumnezeule”.” Doxologie Mare. Vecernie Mare: Vohod. Glas 1. Ev. Luminânda Învierii şi a Praznicului. Mărimurile. Vecernie Mare: Vohod. Antifoanele glasului de rând. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.18-27. Liturghie: Ap. 8. Ap. Efeseni 2. Voscr. 21 DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. Ev. Polieleu. Coloseni 3.1-2. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Litia. Evang. Luca 12.. Ev. 2 Evrei 2. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Vecernie Mare: Vohod. Ev.39-49. Ioan 10. Doxologia Mare.. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”..25-37. Ev. Mărimuri. Ev. Liturghie: Ap. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 1. 15 LUNI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului). Liturghie: Ap. 14 . Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.“Prea binecuvântată eşti.glasul 4. Vecernie Mare: Vohod.” Ps.31 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii.Praznicului. 28 DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii.8-19. 8 LUNI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. 56. 4.. 50. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. 14 DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii.1-7. Luca 8. Voscr. Litie.1-9. Antifonul I . Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Slava.

6 LUNI Sfântul Ierarh Nicolae. Ev. Axionul Praznicului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.18-23. 5. Paremii: 1 Petru 1.10-17. Matei 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.A Sfin ilor Strămoşi. Ev. 15 .17-21. lui.18-24. Obedni a şi Liturghia Sf. Paremii.” Seara: Pavecerni a Mare şi Litia. 24 VINERI Ajunul Crăciunului. Coloseni 1.1-12.10-17. Glas 4. Ev. Binecuvîntările Învierii. Vecernie Mare: Vohod.21-25. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Catavasiile Naşterii. 2. 32-40. 19 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului .30 MAR I Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chiemat. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfin ilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie.1-20. Laudele. urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu. Axionul: “De Tine se bucură. Galateni 4. 3. Ioan: Antifoanele Praznicului. Matei 1. Ceasurile Împărăteşti. în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Ev. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Vasile împreunată cu Vecernia Ap. Glas. Vecernie Mare: Entrance. 25 SÂMBĂTĂ Naşterea Domnului. 1 Corinteni 4. La pesna 9-a. Liturghie: Ap. Liturghia Sf. Liturghie: Ap.1-6.1-12.1-25. Catavasiile Buneivestiri. care se găseşte la Minei. Vecernie Mare: Vohod.1-9.Sfin ii Părin i după trup ai Domnului. Utrenie: Polieleu. Luca 6. Catavasiile Naşterii. Voscr. Urmează Mineiul. Catavasiile Naşterii. Ev. Utrenie: Antifoanele glasului de rând. Ap.9-16. Evrei 1. Liturghie: Ap. Utrenie: Polieleu. 8. Doxologia Mare. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Binecuvântările Învierii.35-51. Evrei 11. 9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Zi de post. Glasul 3. Evrei 13. Toate ale Praznicului. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Urmează Mineiul. 1 Petru 2. Învierii. Evang. Luca 14. adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului. În loc de “Sf. Matei 4. Litie. Antifonul obişnuit la Praznice. Toată slujba din Minei. Luca 13. fiecare cu Paremia. Rânduiala Tipicului DECEMBRIE 5 DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii. Efeseni 6. Ioan 10. 7.17-23.” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfin ilor Părin i. Ioan 1.12-18.” 12 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii . Mărimuri nu sunt. Ev. Fără Litie. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap.1-11. Ev.16-24. la 17 Decembrie. Dumnezeule” se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat”. Matei 1. Apostolul şi Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile Naşterii. Utrenie: Polieleu.9-10.1-25. Litia.4-7. Luca 2. Ev. Ev. 1 Petru 4. Ev. Mărimuri. Mărimuri. Voscr. Utrenie: Polieleu. Voscr. 6.

33-44. Vecernie Mare: Vohod. Mărimuri. “Sfinte Dumnezeule. nici Evanghelie. În această Duminică. Ev. 9. “Sfinte Dumnezeule”.Părin i: David Împăratul. Catavasiile Naşterii.1-5. Matei 21. Litie. Ioan: Antifoane obişnuite. Liturghie: Antifoane obişnuite. se cântă Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii. 16 . Apostol. Litie. Sfântului: Luca 6.26 DUMINICĂ Duminică după Naşterea Domnului. Nicodim dela Tismana. Antifonul glasului de rând. Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului. 47-60. Nu este Polieleu. Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Axionul Praznicului. Sf. Utrenie: Polieleu. Matei 2. Fapte 6. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Antifonul 1 al glas 4. Galateni 1. Vecernie Mare: Vohod.11-19. Urmează Mineiul. 31 VINERI Încheierea Praznicului Naşterii Domnului. Axionul Naşterii. Catavasiile Naşterii Domnului.13-23. 27 LUNI Sf. Ap. prăznuim pe Sf. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”. Glasul 6. Paremii. Ev. Ev. Liturghia Sf. Voscr. 7. însă Românii pun. Ajunul Anului Nou.17-23. în cinstea Sfântului Nicodim. Slujba Sfântului din Minei. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Paremii. Utrenie: Polieleu.8-15.” Doxologie Mare. Mărimuri.11-18.” Ap. Evrei 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful