2010

Rânduiala Tipicului IANUARIE
1 VINERI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernia Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evang. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. La peasna 9-a în loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele peasnei 9-a. Doxologia Mare. Troparul Sfântului Glas. 1. “Slavă şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12. Ev. Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: "De Tine se bucură." După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 3 DUMINICĂ Duminica dinainte de Botez. Glas 5. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu a Înainte Prăznuirii din Minei. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. Liturghia Sf. Ioan: Ap. 2 Timotei 4,5-8. Ev. Marcu 1,1-8. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat." 5 MAR I Ajunul Botezului. Urmează Mineiul. Ceasurile Împărăteşti cu Obedni a. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Praznicului: Ap. 1 Corinteni 9,19-10,4. Ev. Luca 3,1-18. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfin irea Apei Mari. Mar i seară: Pavecerni a cea Mare cu Litia. 6 MIERCURI Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei 9-a. Laudele şi Doxologia Mare. Liturghie: Liturghia Sf. Ioan. Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câ i în Hristos v-a i botezat." Ap.: Tit 2,11-14 şi 3,4-7. Ev. Matei 3, 13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Sfin irea Apei Mari. 7 JOI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: După Vohod, se cântă Prochimenul Mare - "Dumnezeul nostru în cer şi pe pămănt toate câte a voit a făcut." Paremiile de la praznicul Botezului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului şi se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu se pune numai unde este Hramul. Ev. Marcu 1:7-11. Catavasiile Botezului. Laude. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Toate otpusturile încep cu: "Cel ce S'a botezat în Iordan de la Ioan." 10 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 6. Voscr. 9. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului - la pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

1

Utrenie: După Evang. 2 Timotei 3. slujba Sfântului zilei se lasă afară decât pentru Bunavestire).1-10. Ioan 5. Vecernie Mare: Vohod. Parastas de Obşte (adică pentru to i. După prima stare: Ectenia Mor ilor. Cuv. Luca 15. Luca 2. Urmează Triodului. Glas 1. Antifonul 1 al glasului 4. Utrenie: Polieleu. 50. Grigorie şi Ioan. Ev. Voscr. Vecernie Mare: Vohod. Glas 8. 19. Luca 2. 2 . stihiri care in până la Duminica 5-a din Post inclusiv.8-9. Litie.12-20. Până la Odovanie (9 Februarie). Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Luca 21. Ev. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Mor ilor. Urmează Mineiul. Ev. Liturghie: Ap. Ev. Ev. Învierii şi Ps. Mărimuri. 24.” Ap.” După Liturghie. Voscr. Antonie cel Mare. Combină Triodul cu Octoihul. Evrei 7. Canonul şi Catavasiile Mor ilor. Apoi Catisma 17 în două stări. Evanghelia Învierii. 33-36. Evang. “La Râul Babilonului. Doxologie Mare. “Sfinte Dumnezeule. Troparul Mor ilor.14-19. Catavasiile din Triodul.9-16. Binecuvântările Învierii. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod.13-17.10-14. Matei 5. iar după 2-a: "Binecuvântările Mor ilor" urmate de Ectenia Mor ilor. Evrei 13.”.A Fiului Rătăcitor. Glas 7. Liturghie: Ap.717. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ioan 10. în general.11-32.” 6 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Mor ilor. Litia Sfântului. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Liturghie: Ap. Luca 18.10-15. Luca 19. Voscr. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului. Tesaloniceni 4. Liturghie: Ap.9-15.7-16.” Binecuvântările Învierii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Polieleu. nu numai pentru o anumită familie). 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Rânduiala Tipicului FEBRUARIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 17. Laude. se cântă “Uşile Pocăin ii”. 1 Corinteni 6.A Vameşului şi a Fariseului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.. Doxologie Mare. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. Utrenia: Polieleu. Vecernie Mare: Vohod.25-32. 1. Liturghia: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 24 DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii . Laude. Evang. 25-27. Evang.17 DUMINICĂ 32-a după Rusalii.23-38. Paremii. Mărimuri. Nu este Vohod. Paremii. 10. Vecernia Mare: Vohod. Antifoanele glasului de rând.” 31 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii . 1 Timotei 4. 26 2 MAR I Întâmpinarea Domnului. Catavasiile Întâmpinării.24-39. toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în bra ele Dreptului Simeon. 30 SÂMBĂTĂ Sfin ii Trei Ierarhi: Vasile. Catavasiile Întâmpinării. Liturghie: Antifoane obişnuite. Litie. După Ps. Catavasiile Întâmpinării. 11. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. Urmează Mineiul. 1 Corinteni 10. Paremiile Sfântului. Nu este Evanghelie.22-40.

Liturghie: Ap.” După Sf. Se combină Octoihul cu Triodul. Se combină Triodul cu Octoihul. 21 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post . De Luni până Joi.” 3 .9-16. Vecernie Mare: Vohod. Liturghia Sf. Marcu 2. 3.” 28 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post.Lăsatul sec de Carne. se citeşte Pavecerni a Mare cu Canonul Sf.” După Ps.Vasile. Evang. Andrei Criteanu.1-4. Vecernia sa făcut Vineri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. A Înfricoşatei Judecă i . Ev. Catavasiile Buneivestiri. Evang. Axionul “Cuvine-se cu adevărat. Ioan 1. cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod. Fără Paremii. Glas 3.A Ortodoxiei. Utrenia: După Ps. Ev. 2. Voscr. Grigore Palama. Glas 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghia Sf.” 14 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii . Axionul “De Tine se bucură. Catavasiile din Triod. 1 Corinteni 8. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. Liturghia Sf.1-12. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”.. Efrem Sirul. Vasile cel Mare: Ap. 4. Liturghie se repetă Binecuvântarea colivei. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfin ite 5 zile pe săptămână.14-21.” După Ps. Matei 6. 8:1-2. Teodor şi Binecuvântarea colivei. Evrei 7:26-28.7 DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii.1-3.1-2. Utrenie: Polieleu. Marcu 2.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf. Voscr. “La Râul Babilonului.8-13. Liturghia: Ap. Se zice Rugăciunea Sf. Voscr. Utrenie: Polieleu. Vecernia Mare: Vohod. Vineri seara se citeşte doar Pavecerni a Mare fără metanii şi Canonul Sf.10-14. 32-40. plus al Icoanelor “Prea curatului Tău Chip. Se combină Octoihul cu Triodul. Lăsatul sec de Brânză .23-3. şi 14.31-46.Duminica Iertării. Glas 5. Matei 25.11-14. Evrei 11. 9. 20 SAMBĂTĂ Sfântului Teodor Tiron.A Izgonirei lui Adam din Rai. Romani 13. 43-51. Urmează Triodul. Ap. Catavasiile din Triod.24-26. nu numai Miercurea şi Vinerea.5. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. 2. Catavasiile din Triod. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Ioan 10. 5. Troparul Învierii.1-12.” Utrenie: După Ps. Ev. Glas 4. Evrei 1. A Sf. Voscr. 15 LUNI Începe Postul Mare. Efrem Sirul. Axionul: “De Tine se bucură. Vecernia Mare: Vohod. Urmează Triodul. “La Râul Babilonului. Ioan: Ap. Evrei 1. Vecernie Mare: Vohod.

Evang. Axionul “De Tine se bucură.13-20. Ps. Vasile cel Mare. Liturghia Sf.A Cuvioasei Maria Egipteanca.11-14 şi Galateni 3. se pune şi Troparul Sf.1-12.”. Catavasiile din Triod. La Doxologia Mare. Marcu 8. Unde este hramul bisericii. 5. 7. Marcu 10. Utrenie şi Liturghie. 12. Evang. şi cădind în jurul ei. Voscr. Axionul: “De Tine se bucură. Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale. Efeseni 5. Apoi o venerăm cu metanii mari. preotul îmbrăcat în toate veşmintele.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste. Utrenia: Ps. 29. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii. 26. Vezi Triodul. Se combină Octoihul cu Triodul.” 17 MIERCURI Canonul Sf. 14 DUMINICĂ Duminica 4-a din Post . 9 MAR I Sfin ii 40 de Mucenici din Sevasta. “Uşile Pocăin ei”. Matei 4. Matei 20. Utrenie: Ev. 31 7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post . Evrei 12. 24. Catavasiile Buneivestiri. Se combină Octoihul cu Triodul. Dacă nu este hram.23-29. Ioan Gură de Aur se face numai dacă Sfin ii Mucenici cad Sâmbăta sau Duminica. “Uşile Pocăin ei”. Ev. 17. cădeşte împrejurul Sfintei Mese.1-16. 50.” 4 . la Vecernie. Evrei 9. Glas. Glas 7.14-16 şi 5.34-38 şi 9. Maria Egipteanca. Ap. la Vecernie. Vezi Triodul.17-32. Andrei Criteanu. 8. Voscr. la care se adaugă Ap. 8. Ioan Scărarul. se pune şi Troparul Sf. Voscr.8-19. Martirii prigoanei comuniste.1. iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune. Se combină Octoihul cu Triodul. Liturghia Sf. Pe lângă Troparul Învierii. Fără Paremii. 19. ca la orice sfânt din calendar neînsemnat cu roşu. 19 VINERI Acatistului Maicii Domnului..” Liturghia Sf. 6.32-45 şi Luca 7. 50. Se combină Triodul cu Mineiul.Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 3.1-6. Axionul: “De Tine se bucură. Fără Paremii. Vecernie Mare: Vohod. se face Liturghie Mai Înainte Sfin ită.1-10 şi Evang.25. Ioan Scărarul. cântând imnul: “Crucii Tale. Catavasiile Buneivestiri. Vasile cel Mare: Ap.. Marcu 9. 50. Utrenia: Ps. Glas 6. 5. Pe lângă Troparul Învierii. după “ Să se îndrepteze rugăciunea mea. 21 DUMINICĂ Duminica 5-a din Post . Liturghia Sf. Învierii. Evrei 4. slujba Mucenicilor se combină cu slujba din Triod. “Uşile Pocăin ei”. 10.36-50.A Sf. Utrenie şi Liturghie. Evrei 6. Vecernie Mare: Vohod.A Sfintei Cruci. Vecernie Mare: Vohod.” Ap. 30.

Mărimuri.1-45. 13. Evrei 2.24-38. Mărimuri.4-9. 29.” Ap. ci se cântă "Dumnezeu este Domnul" şi Troparul Praznicului de trei ori. Litie.” Miercuri după amiază se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia. Ap. Ioan Hrisostom: Antifoane obişnuite. Vecernie Mare: Vohod. după slujba Ceasurilor Împărăteşti. despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. Ev. Vecernia lui Lazăr s'a făcut în ajun (Vineri). Evang. Utrenie: Polieleu.1-8. începe Săptămâna Patimilor. Evrei 12. Doxologia cea Mare. Utrenie: Nu este Polieleu. Filipeni 4. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr.1-11. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. Ioan 12. Axionul Praznicului. Paremii. Joi după Liturghie Sf. Deniile cu Evanghelii. Polieleu. Ioan Gură de Aur: Antifoane Praznicale. Iar în unele păr i. 28 DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Luca 1. Paremii. în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă.LUNI. (Duminica Floriilor). În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a. se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat. iar seara.11-18. Se combină Triodul cu Mineiul.1-18. stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. Stihurile speciale la Intrarea Mică." Catavasiile din Triod. “Sfinte Dumnezeule”. Liturghia Sf. 50. Vasile cel Mare şi Vineri. Liturghia Sf. iar preotul binecuvintează stâlpările.” Ap. Luca 1.: “Cămara Ta Mântuitorule. În loc de “Sfinte Dumnezeule”. Vecernie Mare: Litie. Se cântă întreg Canonul Stâlpărilor. Toate din Triod. “Sfinte Dumnezeule. Mărimuri. Evang. 15-17. 5 . dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. fără sfetilnă. 27 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. Ev. Toate din Triod. Se citeşte Doxologia Mică. MAR I 31 şi MIERCURI Săptămâna Patimilor. Cu Denia de Duminică seara.28. Din această săptămână se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ite. Ev. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând. se citeşte imediat Ps. cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr.25 JOI Bunavestire. După Evanghelie. Ioan 11. Axionul Praznicului.3956. Laudele. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru". Utrenie: La "Dumnezeu este Domnul" nu se cântă "Aleluia” şi Troparele Treimice ca în zilele de rând ale Postului. Ioan Gură de Aur combinată cu Vecernia: 5 paremii: 2 din Triod şi 3 ale Praznicului. Matei 21. nici Evanghelie. Liturghia Sf.

” Ap. Utrenia începe ca în noaptea de Paşti: “Slavă Sfintei.1-2. Venind înapoi. 2 VINEREA MARE Urmează Triodul.1-15.1-2.” După Liturghie. Matei 26.” se cântă “Hristos a Înviat. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câ i în Hristos”. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile. cădirea împrejurul Sf. Evang. 6 .17-27. “Din Ospă ul Stăpânului. ecteniile şi otpustul. a cărnurilor şi ouălor.43-44.1-8. Evangheliei. Urmează Triodul. cu stihurile Paştilor.3-17. Ioan 13. Ap. nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor.1-17. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: După tradi ia bizantină. Ap. Până la Înăl are. Prohodul se cântă după Laude.3-11. Matei 26. Ceasurile. Utreniile. 21-26 . In loc de “Alleluia”. 27. Uşile altarului rămân deschise până în Sâmbăta Tomii. 1 Corinteni 11. Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii. În tot timpul Săptămânei Luminate. Fapte 12. Liturghia Sf. Ev. Masă. Ioan 1. Utrenia şi Liturghia: Toate regulele se află în Penticostar. Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf.40. imediat înainte de Doxologia cea Mare.Rânduiala Tipicului APRILIE 1 JOIA MARE Comemorarea Cinei celei de Taină. Obedni a şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule. Luca 22. Ap. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Vohod cu Evanghelia.” se cântă: “Câ i în Hristos v-a i botezat. De la Duminica Tomii până la Înăl are. Citirea Evanghelie. Ioan 15.23-32. Fapte 1. ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori.12-17 . Epitaful se scoate în timpul “Slavei” de la Stihoavnă. în loc de “Bine este cuvântat. Ioan 1. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii. Matei 28. 4 DUMINICĂ Urmează Penticostarul. Liturghia Sf. apoi Utrenia Paştilor. Seara este Vecernie Mare cu Vohod şi Evanghelie. Sf. “Hristos a Înviat” de 3 ori. Liturghia Sf.” apoi cădirea împrejurul mesei.1-20. Ev. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion. Ioan: Obişnuita binecuvântare.1-11. Romani 6. Vecernia: Vohodul cu Evanghelia. ci ies în procesiune împrejurul bisericii. Paremii.” Se scoate un nou Agne pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. Paşti). Heruvic şi Axion special (Vezi cântările prescrise în Triod). Vecerniile. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” şi Ectenia. Ev.” 5 LUNEA LUMINATĂ Vecernia. Axionul Învierii: “Îngerul a strigat.” “Văzut-am Lumina.21-39. Învierea Domnului (Sf. Ceasurile Împărăteşti cu Evangheliile lor. binecuvântarea artosului. 3 SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. după care preo ii nu mai intră în Altar.” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii. Evanghelia ce se citeşte afară: Matei 28. însă de fapt este o combina ie din to i Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26. a Apostolului. unde rămâne până la Înăl area Domnului. Scoaterea Sfântului Epitaf.2-20. Fapte 1. 16. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. După tradi ia bizantină. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile 5-a şi 6-a. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înăl are.18-28. Epitaf se pune direct pe Sf. Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti.

Binecuvântările Învierii. Voscr. Axionul Paştilor. Vecernie Mare: Vohod.” Laudele. Faptele 3. “Si acum” – “Ziua Învierii.12-35. Liturghie: Antifoane obişnuite. Liturghie: Antifoane Praznicale. Vecernie Mare: Vohod.1-7. Se cântă canonul Paştilor iar al Sfântului se citeşte. Liturghie: Antifoane obişnuite. Marcu 15.19-31. în timpul care se cădeşte toată biserica. Glas 4.14-21. Utrenie: Fără Polieleu. Antifoanele Glasului de rând. Ioan 15. Ev. Ev. 1. Doxologia Mare. Vohod. 9 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. Utrenie: Fără Polieleu. Ev.1-11. Luca 21. Fapte 11. Voscr. Catavasiile Paştilor. 5. Fapte 2. Vecernia. . Fapte 5. Liturghie: Ap. Ap. Ap. Ev. Doxologia Mare. Axionul Paştilor. 16. Ev.5-42. Glas 2. Catavasiile Paştilor.12-20. Începând de azi.32-42. Liturghie: Ap. Doxologia Mare. Catavasiile Paştilor. Glas 1.” Laudele. Ioan 4.1-15. Stihovna Paştilor. Mărimuri. 16. Sf.” Utrenia: Polieleu. Axionul Paştilor. Vecernie: Joi seara pe lângă stihirile Învierii se adaogă şi a ale Sfântului.1-8. “Sfinte Dumnezeule. Vecernie Mare: Vohod. “Sf.A Slăbănogului. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Litie. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar. Utrenie. Binecuvântările Învierii. Ioan 2. Axionul Paştilor.1-2. 25 DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti .” Ap. 11 DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti . Ev. 12-19. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii.1-8. Axionul Paştilor. Axionul Paştilor. “Slava” de la stihovna Sfântului.” 18 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti . Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat.A Samarinencii. Voscr. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Odovania Praznicului Învierii.17-27 . Ap. Fapte 12. Utreniile până la Înăl are încep cu “Slavă Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori. Ev. 7. 4.19-30.” Ap. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. 23 VINERI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ioan 5. Binecuvântările Învierii.6 MAR EA LUMINATĂ Vecernia. Voscr. Fapte 9.43-47. Doxologia Mare. Evang.A Mironosi elor. Luca 24. Fapte 6. Glas 3. Vecernie Mare: Vohod.” Laude. Dumnezeule. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Sfin irea cea mică apei.Duminica Tomei.” Laude. Mărimuri. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Combină Penticostarul şi Mineul. Ioan 20. Fără Polieleu. 7 .12-22. Rânduiala Tipicului MAI 2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti .

Mărimuri. Ioan 17. Axionul Paştilor. Axionul Paştilor. Ev.” cântăm Troparul Înăl ării. Ev. Paremii. Urmează Penticostarul. Vecernie şi Utrenie Mică: Nu este Polieleu. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului. 12-19.1-12. Ev. Ev. 22 SAMBĂTA Sâmbăta Mor ilor (Moşii de Vară). 21 VINERI Sfin ii Împăra i Constantin şi Elena.9 DUMINICĂ Duminica 6-a după Paşti . Fapte 20. Fapte 16. De aici înainte.A Sf. Glas 5. Doxologia Mare. nici Evanghelie. Catavasiile Rusaliilor. Antifoanele Glasului de rând. 8. Liturghie: Ap.A Orbului.” cântăm Troparul Înăl ării. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Liturghie: Ap. Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor. 8. Ioan 10:9-16. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri. Părin i dela Sinodul I Ecumenic. Liturghie: Antifoane Praznicale. “Sfinte Dumnezeule. Liturghie: Ap. a Învierii. Catavasiile Paştilor. Utrenie. Axionul Praznicului. Utrenie: Polieleu. Urmează Penticostarul. Voscr. Părin i.” Laude.8-19. Evang.” Ap. Axionul Praznicului. Liturghie: Antifoane speciale. Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a.12.37-53. ci se pun Antifoanele Praznicale. In loc de “Văzut-am Lumina. Urmează Penticostarul. Ioan 10 1-9. Se combină slujba Înăl ării cu a Sf. Doxologia Mare. Binecuvântările Învierii.Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). 8 . Mărimuri.” Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Antifoanele Praznicului.36-53.16-34. Voscr. Fapte 2. Fapte 28. Fără Polieleu. Ev. Combină Penticostarul şi Mineul. Catavasiile Paştilor.1-11. Catavasiile Rusaliilor. În loc de “Sfinte Dumnezeule. In loc de “Văzut-am Lumina. Urmează Penticostarul. Ioan 7.” Ap. Ioan 9. Matei 18. Axionul Înăl ării.1. După sfârşitul Sfintei Liturghii. Binecuvântările Învierii. ci îndată urmează Ps. Paremii.” 23 DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti . La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Luca 24. Vecernie Mare: Vohod. ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii. Ev. Luminânda şi Laudele sunt combina ie între Minei şi Penticostar.1-38. 10. Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Mor ilor ca la Parastas. Stihurile speciale la Intrarea Mică. deşi este Duminică. Marcu 16. Mărimuri. Liturghie: Ap. Glas 6. Utrenie: Polieleu. Ioan 20. Catavasiile Rusaliilor. “Învierea lui Hristos” nu se cântă.19-23. Ev. Litie.16-18. Vecernie Mare: Vohod. 50. Litie. Fapte 1. Sf. Litie. Troparul Praznicului (de trei ori).15-25.” se cântă “Câ i în Hristos. 24 LUNI Sfânta Treime. Vecernie Mare: Vohod.1-13. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat". Ioan 21.9-20. 13 JOI Înăl area Domnului (Ziua Eroilor). Utrenie: Polieleu. Catavasiile Rusaliilor. Efeseni 5.10-20. Ev. 16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti . Fapte 26. 28-36. toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc. Ev.1-31. aşa cum se arată la Minei. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.

Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Vohod. Evrei 11. 1. Litie. Matei 6. Ioan Botezătorul. Catavasiile Buneivestiri. Luca 1. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri.12.” 29 MAR I Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel.24-25. Glas. Ev. Liturghie: Ap. Învierii. Evang.A Tuturor Sfin ilor.10-16.32-33. Glas 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Laude: “Slava” . Glas.27-30. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat. Romani 13. Mărimuri. Urmează Mineiul. Liturghie: Ap. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Luca 1. 2 Cor. “Învierea lui Hristos.A Sfin ilor Americani şi Români. 12.” Ps. Utrenie: Polieleu. Ev. Liturghie: Ap.33-40. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.30 DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii .1823. Ev. Romani 6. La peasna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Paremeii. până la 1 August. Paremii.13-19. Glas 4. Ev. Romani 5. Glas 8.1-25. Antifoanele şi Evang. Antifoanele Glasului. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Romani 2. Vecernie Mare: Vohod. 11. “Şi acum”: “Prea Binecuvântată eşti. Vecernie Mare: Vohod. Laudele. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 14. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a Sfin ilor din Minei. Învierii. 76.22-33. 4. Matei 16. Doxologia Mare. Catavasiile Buneivestiri. 3. 19. Evang.21-33 şi 12. Voscr. Liturghie: Ap. Mărimuri. Învierii. Binecuvântările şi Evang. 37-38. Catavasiile Buneivestiri. Ev. Vecernie Mare. Binecuvântările. Evang. Voscr. Litie. Litie. Utrenie: Polieleu.1.” Doxologie Mare.” 9 . Utrenie: Polieleu. 2. Voscr. 2. 27 DUMINICĂ Duminica 5-a după Rusalii.” Doxologia Mare. 3.18-23. Liturghie: Ap.” 20 DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii. Urmează Mineiul.a Sfin ilor. Voscr. Matei 8.1-9. Matei 4. Ioan 21. 80.11-14.1-14. Vohod.” 24 JOI Naşterea Sf. Liturghie: Ap.” Rânduiala Tipicului IUNIE 6 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Romani 10. Urmează Penticostarul. 9. Catavasiile Buneivestiri. 57-68. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Paremii.1-10.” 13 DUMINICĂ Duminica 3-a după Rusalii.1-4. Catavasiile Buneivestiri. Mărimuri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Binecuvântările şi Antifoanele Învierii. Matei 8. Vecernie Mare: Vohod.5-13 . 80. Fără Paremii. 76. Matei 10. Ev. 50.1-10. 57-68.28-34. 5. Vecernie Mare.

Matei 9. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 10 . Catavasiile Buneivestiri. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Ap. Paremii. Liturghie: Ap. Luca 4.” 11 DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii. Ev. 1 Corinteni 4. Evanghelie Învierii. Vecernie Mare: Vohod. “Învierea lui Hristos”. Glasul 5. Laudele. Sfin ii 7 Fra i Macabei. Se combină slujba Octoihului cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Fără Polieleu. Utrenie: Binecuvântările Învierii.14-22. Antifoanele Glasului. Voscr. Ev. Urmează Mineiul. Voscr.9-16. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare. Ev. Doxologia Mare.10-17.” După Liturghie.”. “Învierea lui Hristos. Catavasiile Buneivestiri. Voscr. Învierii. Voscr. scoate Sf. Litie.1-7.6-14.Rânduiala Tipicului IULIE 4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii.1-8. Glas 7. 1 Corinteni 3. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Binecuvântările Învierii.14-23. Cruci. 50. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Matei 14. Cruce este adusă în altar.9-17. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Matei 17. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod.Glas 8. 50. 9. Glas. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Vohod. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie. Luca 4. Tit 3. Până la 15 August. Mărimuri.22-30. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Ev. Sfin irea Apei Mici. Evang. Glas 1. Evang. 1 Corinteni 1. Rânduiala Tipicului AUGUST 1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Liturghie: Ap.27-35. 6. După Doxologia Mare. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile. 20 MAR I Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului. 6. 7.22-34.10-20. Evang. 8.” 18 DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii (A Sf.22-30.” 25 DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii.8-15. Vecernie Mare: Vohod. Ps. Voscr. Iacob 5. Matei 14. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care se găseşte în Mineiul pe Iulie între 13 şi 19 ale lunii. Romani 15. 10.” Ps. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Părin i de la Sinodul IV Ecumenic). Romani 12. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. Laudele. Sf. Antifoanele Glasului.1-13. Scoaterea Sf. Matei 9. Ioan 17.

38-42. Luminânda Învierii şi a Praznicului. “Sfinte Dumnezeule. Utrenie: Catavasiile Crucii. 11. 50. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Şi acum. Polieleu. Litia. Şi acum. Glasul 3. Catavasiile Adormirii.25-33. Liturghie: Ap.. Liturghie: Antifoane obişnuite. Ev. 3.” Ps.” Doxologie Mare.” Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 2.13-24. La masă se dă dezlegare la peşte. Glas 5.a Sfântului.” 29 DUMINICĂ Duminica 14-a după Rusalii. 1 Corinteni 16.21-24. Învierii a glasului de rând. Vecernie Mare: Vohod.1-4. Mărimurile. Urmează Mineiul. Ev. Combină Octoihul cu Mineiul.” Ap.33-44.6 VINERI Schimbarea la fa a a Domnului. Voscr. Antifoanele glasului de rând.16-26. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. 2 Petru 1. Slava. Mărimurile. Vecernie Mare: Vohod. Filipeni 2. Tăierea Capului Sf.“Prea binecuvântată eşti. Glas 2. Matei 19.1-11 . Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Paremii. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. 1. Ev. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Vecernia Mare: Vohod. 1 Corinteni 15. Antifoanele glasului de rând. Ev. Paremii.27-28. Ev.2-12. După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele.39-49. “Învierea lui Hristos. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Binecuvântările Învierii..” Liturghie: Antifoane speciale.” 15 DUMINICĂ Duminica 12-a după Rusalii. Glas 4. Slava. Paremii. Urmează Mineiul.” Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE 1 MIERCURI Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul).Praznicului. 22 DUMINICĂ Duminica 13-a după Rusalii. Matei 22. “Învierea lui Hristos.23-35.10-19. Ev. 11.1-9. Mărimuri.. Catavasiile Crucii. 2 Corinteni 1. Vecernie Mare: Vohod. 8 DUMINICĂ Duminica 11-a după Rusalii. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Luca 10. Polieleu.. Luca 9.” Ps. Matei 17.. Matei 21. 1 Corinteni 9. Catavasiile Crucii. Litia. Praznicului: Luca 1. Liturghie: Ap. “Sfinte Dumnezeule. 50. 2.” Doxologie Mare. “Sfinte Dumnezeule”. Liturghie: Antifoane obişnuite.28-36. Utrenie: Catavasiile Crucii. Voscr.1-14 (Pilda nun ii fiului de împărat). Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Voscr. Binecuvântările Învierii. Combină Octoihul cu Mineiul.“Prea binecuvântată eşti.. Fapte 13. Ioan Botezătorul (Zi de post). Luminânda Învierii şi a Sfântului. Ev. Matei 18. Voscr. Marcu 6.14-30.. Vecernie Mare: Vohod.. Ev. 11 . Litie.5-11. 56. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Ap. Utrenie: Polieleu. Adormirea Maicii Domnului.

Glas 6. Catavasiile Buneivestiri.” Ap. Vecernia Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Evanghelist Ioan.“Prea binecuvântată eşti. Masă. Combină Octoihul cu Mineiul.” 8 MIERCURI Naşterea Născătoarei de Dumnezeu.” Ps. Laudele. iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule.: Luca 1. Liturghie: Antifoane obişnuite. Galateni 2. Evang. Crucea stă pe analoghion 8 zile.” 14 MAR I Înăl area Sfintei Cruci (Zi de post). Voscr. Ev. Ioan 3. 4.5-11.6-15. Apoi face 3 metanii. Voscr. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Doxologie Mare. ori în ce zi ar cădea Praznicul.12-19. Mărimuri. zicând ectenia prescrisă în Minei.” Ap. Liturghie: Antifoanele Praznicului. Catavasiile Crucii.” se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Glas 6. cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. Ev. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită.. Axionul Praznicului. Cruci. 50. Luca 5. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Utrenie: Catavasiile Crucii. Liturghie: Antifoane obişnuite. Praznicului: Ioan 12. apoi o înal ă în toate cele patru puncte cardinale. până la încheierea Praznicului. Glasul 7. 26 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii. Litie. Mărimurile. Catavasiile Crucii. Şi acum. Mărimuri. Se ine post.11-18. Glas 1. Paremii.1-11 (Pescuirea minutată). Sf.25-27. în timpul căreia. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat.6-11. iar corul cântând “Doamne Miluieşte”.” Ap. Altar exclamând: “În elepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii. Vecernie Mare: Vohod. Ev. ori în ce zi ar cădea acest praznic.” ia Crucea de pe Sf. În mod special se cântă "Învierea lui Hristos".34-38 şi 9. Ioan 19. 12 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înăl ării Sfintei Cruci.1. Antifoanele glasului de rând. “Sfinte Dumnezeule. Liturghie: Ap. Matei 22. 4. voscr. Ev.28-36. 1 Ioan 4. 2 Corinteni 4. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Polieleu.. Marcu 8. Utrenie: Polieleu. Paremii.” Doxologie Mare. 7. Vecernia Mare: Vohod. Filipeni 2. 56. Binecuvântările Învierii.6-11. Masă împrejur. 21 Septembrie. 1 Corinteni 1. 2 Corinteni 9. 13-20.a Sfântului.16-20. Adormirea Sf. Ev. Ev. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion. “Sfinte Dumnezeule. Cădeşte împrejurul ei de trei ori. Antifonul I al glasului 4. 5.3842. 25-28. Antifoanele Glasului de rând. Paremii. “Învierea lui Hristos.24-25.. 21. Ev.39-49. Învierii a glasului de rând.” Voscr.27-28.” cântăm “Crucii Tale. Utrenie: Catavasiile Crucii. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Catavasiile Crucii. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile cădeşte Sf. Utrenie: Polieleu. Voscr.. Slava. Vecernie Mare: Vohod. Doxologia Mare. 31-35. Liturghie: Ap. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Slujba după Minei. 11. Masă în procesiune şi o scoate în fa a Sf. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Luca 10. Luminânda Învierii şi a Sfântului.18-24.” 12 . Fără Litie. Galateni 6.5 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. În loc de “Sfinte Dumnezeule. 19 DUMINICĂ Duminică după Înăl area Sf. Vecernie Mare: Vohod. Ioan 19.13-17. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Litie.. Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Slujba după Minei.35-46 (Cea mai mare poruncă din Lege). Înainte de a începe Vecernia. Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Litia.

Luca 7. Combină Octoihul cu Mineiul. Voscr. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.16-22.31-36. 2 Corinteni 11. Luca 8.39-49. Matei 10. Ev.11-13.1-2. 26-39. Ev. 13 . Mărimuri. Efeseni 2.36-50. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri.16-22. Toată slujba din Minei. Ev. Catavasiile Buneivestiri. 12. Liturghie: Ap. Paremii.Vineri). 56. 9. Utrenie: Polieleu.38-42 .A Sf. Glas 4. Luca 6. Catavasiile Buneivestiri. 11. Luca 8. Liturghie: Ap. Paremii.” 14 JOI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf.” 3 DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii. Luca 1. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Litie.5-15.1-13. Luca 10. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită. Ev. Ev. Luca 10. Ev. Efeseni 4. Galateni 1. Liturghie: Ap. Toată slujba din Minei. Utrenie: Binecuvântările şi Evang. Vecernie Mare: Vohod. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie). Liturghie: Ap.” 10 DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii. 2 Timotei 2. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.8-15.27-28. Paremii. 1 Corinteni 9.1-13. Combină Octoihul cu Mineiul. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Aceiaşi rânduială ca la Sf.” 17 DUMINICĂ Duminica 21-a după Rusalii . Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.17-27. Catavasiile Buneivestiri. Ioan 15. Matei 8. Utrenie: Polieleu. Voscr. Părin i dela Sinodul VII Ecumenic. Glas 3.16-20. 11. Ev.23-27.11-16. Galateni 2. Litie.” 24 DUMINICĂ Duminica 23-a după Rusalii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glasul 5. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care găseşte în Mineiul pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii.1-9.” 27 MIERCURI Sfântul Dimitrie Basarabov.” Liturghie: Ap. Învierii. Evrei 9. 8. Urmează Mineiul.11-19. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Combină Octoihul cu Mineiul. Paremii.4-10. Ev. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Tit 3. Axionul: “Cuvinese cu adevărat.Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE 1 VINERI Acoperământul Maicii Domnului. Vecernie Mare: Vohod.110. Vecernie Mare: Vohod.” 26 MAR I Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Liturghie: Ap. Matei 25. Mărimuri. 25-27. Evrei 12. Vecernie Mare: Vohod. Voscr.2-12. Utrenie: Polieleu. Voscr. 10. Litie. Luca 7. Ioan 17.7-13. Axion: “Cuvine-se cu adevărat.31-33. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.1-7. 16. Glas 2.

Litie. Luca 16.. Ioan 10. Luca 18. Mărimuri. Vecernie Mare: Vohod. Glas 2. Binecuvântările Învierii. Octoihul. Glas 8. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Antifoanele glasului de rând. 2-10. Ioan Gură de Aur. “Sfinte Dumnezeule”. 50. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Antifoane obişnuite. Laudele. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Doxologia Mare..glasul 4. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.Praznicului. Ap. 2. Evang. Vecernie Mare: Vohod.11-18. Catavasiile Buneivestiri. Ev.31 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Praznicului: Luca 1.18-27. 4.1-2. Mărimuri.39-49.19-31. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Vecernie Mare: Vohod.16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit arina).26-28. “Învierea lui Hristos. Coloseni 3. 16-21. Luca 8. Glas 7. Voscr.41-56.. Vecernie Mare: Vohod. Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE 7 DUMINICĂ Duminica 24-a după Rusalii. Voscr. Glas 6.“Prea binecuvântată eşti. Slava. Catavasiile Naşterii Domnului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Litia. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. 21 DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii. Glas 1.” Ps. 14 DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii. Ev. Şi acum. Liturghie: Ap.9-16. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. 8. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. 15 LUNI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului).8-19. Luca 10. Ev.25-37.” Doxologie Mare. Totul din Minei.1-7.14-22.1-9.1-7. Liturghie: Ap. Utrenie: Polieleu.27-28. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Efeseni 5.” 13 SÂMBĂTĂ Sf.. Luminânda Învierii şi a Praznicului. Antifonul I . 5. Ev. Luca 10. Slujba de la Minei. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Polieleu. 2 Evrei 2. Utrenie: Catavasiile Naşterii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 56. Voscr. Luca 12. 8 LUNI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. 14 .38-42. Galateni 6. Efeseni 4. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Litie. Efeseni 2. Evrei 9. Ev. Luca 10. Evrei 7. Mărimurile. Ev. Ev. 3. 28 DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii.12-16. 11. Paremii. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. 1. Ioan 10. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Paremii. Voscr.

Obedni a şi Liturghia Sf. Utrenie: Polieleu. 3. Catavasiile Buneivestiri. Luca 2. Evang. Urmează Mineiul. Ev. Liturghie: Ap. Litie.1-25.9-10. Evrei 11.9-16. Axionul: “De Tine se bucură. Utrenie: Antifoanele glasului de rând. Efeseni 6. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Evrei 1. Laudele.16-24. Toată slujba din Minei. 1 Petru 4. Utrenie: Polieleu.” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului.1-12. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.35-51.21-25. La pesna 9-a.4-7. Luca 6. Ev.12-18. Catavasiile Naşterii. 6 LUNI Sfântul Ierarh Nicolae. Matei 4.10-17. 2. Ioan: Antifoanele Praznicului. la 17 Decembrie. Toate ale Praznicului.17-21. care se găseşte la Minei. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfin ilor Părin i. Ev. Antifonul obişnuit la Praznice. Vasile împreunată cu Vecernia Ap. Paremii. Rânduiala Tipicului DECEMBRIE 5 DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii. 8.17-23. Axionul Praznicului. Liturghie: Ap. 7. 24 VINERI Ajunul Crăciunului. Liturghie: Ap.18-24. În loc de “Sf. Paremii: 1 Petru 1. Ev. Litia. Coloseni 1.18-23. Voscr. în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Naşterii. Fără Litie. Ev. Mărimuri. lui. fiecare cu Paremia.1-20. urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu.1-25. 19 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului . Matei 2.10-17. 9-16. Glas 4. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfin ilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie. 32-40. Ioan 1. Liturghie: Ap. Voscr. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Entrance. 1 Petru 2. Evrei 13. Glas. Catavasiile Naşterii. Matei 1.1-9. Binecuvîntările Învierii. Urmează Mineiul. Mărimuri nu sunt. Ev. Matei 1. Luca 13. 5. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Ev. Apostolul şi Evang. Catavasiile Naşterii.” Seara: Pavecerni a Mare şi Litia. Catavasiile Naşterii. Vecernie Mare: Vohod. 25 SÂMBĂTĂ Naşterea Domnului. Dumnezeule” se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat”. Ev. Ev. Galateni 4.1-11. adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Ioan 10. Glasul 3. Vecernie Mare: Vohod. 1 Corinteni 4. Zi de post.” 12 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii . Liturghia Sf.Sfin ii Părin i după trup ai Domnului.1-12. Doxologia Mare. Liturghie: Ap.A Sfin ilor Strămoşi. Ceasurile Împărăteşti. Luca 14. Utrenie: Polieleu. Ap. Voscr. Învierii. Ev. Utrenie: Polieleu. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.1-6. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.30 MAR I Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chiemat. 15 . 6. Mărimuri.

La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. 7. Ioan: Antifoane obişnuite. Slujba Sfântului din Minei. Catavasiile Naşterii.Părin i: David Împăratul.” Doxologie Mare. Ev. prăznuim pe Sf. Ev. Axionul Praznicului. Mărimuri. Axionul Naşterii. Litie. 47-60. Antifonul 1 al glas 4.11-18. “Sfinte Dumnezeule. însă Românii pun. Nu este Polieleu. se cântă Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii.13-23. În această Duminică. Matei 2. Urmează Mineiul. Liturghie: Antifoane obişnuite.8-15. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Evrei 2. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Naşterii Domnului. Utrenie: Polieleu. “Sfinte Dumnezeule”. Litie. nici Evanghelie.1-5. Paremii.26 DUMINICĂ Duminică după Naşterea Domnului.33-44. Voscr. Fapte 6. 16 .17-23. Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului. Sf. Apostol. 27 LUNI Sf. Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Liturghia Sf. Galateni 1. în cinstea Sfântului Nicodim. Vecernie Mare: Vohod. Ap. Matei 21. Glasul 6.11-19. Sfântului: Luca 6. 31 VINERI Încheierea Praznicului Naşterii Domnului. Antifonul glasului de rând.” Ap. 9. Ajunul Anului Nou. Ev. Nicodim dela Tismana.