2010

Rânduiala Tipicului IANUARIE
1 VINERI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernia Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evang. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. La peasna 9-a în loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele peasnei 9-a. Doxologia Mare. Troparul Sfântului Glas. 1. “Slavă şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12. Ev. Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: "De Tine se bucură." După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 3 DUMINICĂ Duminica dinainte de Botez. Glas 5. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu a Înainte Prăznuirii din Minei. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. Liturghia Sf. Ioan: Ap. 2 Timotei 4,5-8. Ev. Marcu 1,1-8. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat." 5 MAR I Ajunul Botezului. Urmează Mineiul. Ceasurile Împărăteşti cu Obedni a. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Praznicului: Ap. 1 Corinteni 9,19-10,4. Ev. Luca 3,1-18. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfin irea Apei Mari. Mar i seară: Pavecerni a cea Mare cu Litia. 6 MIERCURI Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei 9-a. Laudele şi Doxologia Mare. Liturghie: Liturghia Sf. Ioan. Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câ i în Hristos v-a i botezat." Ap.: Tit 2,11-14 şi 3,4-7. Ev. Matei 3, 13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Sfin irea Apei Mari. 7 JOI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: După Vohod, se cântă Prochimenul Mare - "Dumnezeul nostru în cer şi pe pămănt toate câte a voit a făcut." Paremiile de la praznicul Botezului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului şi se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu se pune numai unde este Hramul. Ev. Marcu 1:7-11. Catavasiile Botezului. Laude. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Toate otpusturile încep cu: "Cel ce S'a botezat în Iordan de la Ioan." 10 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 6. Voscr. 9. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului - la pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

1

Urmează Triodului. Luca 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. în general. Liturghie: Ap. 10.” 31 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii . Antonie cel Mare. 1 Corinteni 6. Litie. Vecernia Mare: Vohod. Evanghelia Învierii. Luca 15. Canonul şi Catavasiile Mor ilor.13-17. 19. După Ps. Catavasiile Întâmpinării. Ev. Utrenie: După Evang. Liturghie: Ap. Nu este Evanghelie. Liturghie: Antifoane obişnuite. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Mor ilor.10-14. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Catavasiile Întâmpinării. Voscr. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. 1 Corinteni 10. Urmează Mineiul. Laude. Ioan 10. Urmează Mineiul. Matei 5. Luca 21.717. Ioan 5.” După Liturghie. Voscr. Evang. 1 Timotei 4. Ev. Luca 18. Paremii. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Liturghia: Ap. “La Râul Babilonului. Combină Triodul cu Octoihul. Catavasiile Întâmpinării. Evrei 7. Ev.25-32. Utrenie: Polieleu. Combină Octoihul cu Mineiul. slujba Sfântului zilei se lasă afară decât pentru Bunavestire). 33-36. toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în bra ele Dreptului Simeon. Troparul Mor ilor.7-16. Vecernie Mare: Vohod. Ev.24-39.”. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. După prima stare: Ectenia Mor ilor. Parastas de Obşte (adică pentru to i. 30 SÂMBĂTĂ Sfin ii Trei Ierarhi: Vasile. Glas 8.1-10. Glas 7.. 25-27. Mărimuri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Până la Odovanie (9 Februarie). Evang.17 DUMINICĂ 32-a după Rusalii. 2 Timotei 3.23-38. Glas 1. Învierii şi Ps. Antifoanele glasului de rând. Utrenie: Polieleu. Nu este Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.10-15. se cântă “Uşile Pocăin ii”. Catavasiile din Triodul. “Sfinte Dumnezeule. 26 2 MAR I Întâmpinarea Domnului.12-20. Grigorie şi Ioan.22-40.” 24 DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii . Laude. 50.9-16. 2 . Apoi Catisma 17 în două stări. stihiri care in până la Duminica 5-a din Post inclusiv. nu numai pentru o anumită familie). Doxologie Mare. Antifonul 1 al glasului 4. 24.” Ap.” 6 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Mor ilor. Liturghie: Ap.A Vameşului şi a Fariseului. Vecernie Mare: Vohod. Mărimuri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Tesaloniceni 4. Evrei 13. Paremiile Sfântului.9-15. Luca 2. Evang. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.8-9. Binecuvântările Învierii. Doxologie Mare.11-32. Vecernie Mare: Vohod. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Cuv. 11. Rânduiala Tipicului FEBRUARIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 17. Litia Sfântului. Utrenia: Polieleu. iar după 2-a: "Binecuvântările Mor ilor" urmate de Ectenia Mor ilor. 1.A Fiului Rătăcitor. Voscr.14-19.” Binecuvântările Învierii. Ev. Luca 19. Litie. Paremii.

Vecernie Mare: Vohod.9-16. Vecernia Mare: Vohod. Catavasiile din Triod. Liturghie se repetă Binecuvântarea colivei. Axionul “Cuvine-se cu adevărat. Voscr. Evrei 11. A Înfricoşatei Judecă i . “La Râul Babilonului.A Ortodoxiei. Ev. Voscr. Teodor şi Binecuvântarea colivei.1-2. Vecernie Mare: Vohod. Liturghia: Ap. Vecernia Mare: Vohod. A Sf. 3. Glas 3.. Romani 13. 2. plus al Icoanelor “Prea curatului Tău Chip. Andrei Criteanu. Utrenie: Polieleu. Catavasiile Buneivestiri. şi 14. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.A Izgonirei lui Adam din Rai. Liturghia Sf. Glas 4.” 3 . Utrenie: Polieleu.31-46. Ioan 1. “La Râul Babilonului. 5.8-13.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. 4. 8:1-2. Ap. Lăsatul sec de Brânză . Troparul Învierii. nu numai Miercurea şi Vinerea. 20 SAMBĂTĂ Sfântului Teodor Tiron. Ioan: Ap. Se combină Octoihul cu Triodul. Voscr. 32-40. Evrei 1. Urmează Triodul.1-3. Axionul “De Tine se bucură. Liturghia Sf. Liturghia Sf. Se combină Octoihul cu Triodul. Vasile cel Mare: Ap.7 DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii. 15 LUNI Începe Postul Mare.11-14. Se zice Rugăciunea Sf. Ev. De Luni până Joi.” După Ps. 43-51. Voscr.10-14.” După Ps.1-12. Se combină Triodul cu Octoihul. Catavasiile din Triod. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită.1-12. 1 Corinteni 8. Catavasiile din Triod.14-21.1-4. Utrenia: După Ps. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfin ite 5 zile pe săptămână. Marcu 2. Vecernia sa făcut Vineri. Efrem Sirul. cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod. Glas 5. Ev.” Utrenie: După Ps. 9.Vasile. Grigore Palama. Efrem Sirul. Evrei 1. Glas 2.Lăsatul sec de Carne. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Matei 25. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Evang.24-26. se citeşte Pavecerni a Mare cu Canonul Sf. Fără Paremii.Duminica Iertării.5. 21 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post . Urmează Triodul.” 14 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii . Axionul: “De Tine se bucură. Evang.” După Sf. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 2. Matei 6. Evrei 7:26-28. Ioan 10. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”.23-3.” 28 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post. Marcu 2. Liturghie: Ap. Vineri seara se citeşte doar Pavecerni a Mare fără metanii şi Canonul Sf.

Liturghia Sf. cântând imnul: “Crucii Tale. Vecernie Mare: Vohod.25.A Sf. Andrei Criteanu. şi cădind în jurul ei. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii. Liturghia Sf. Catavasiile din Triod. Ioan Scărarul. 7. Evrei 9. Evang. “Uşile Pocăin ei”.”. 29. 5. Utrenie şi Liturghie. Fără Paremii. Evrei 4. Se combină Octoihul cu Triodul.A Cuvioasei Maria Egipteanca. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale. 5.” 4 . 19. Învierii. Fără Paremii. 19 VINERI Acatistului Maicii Domnului. 6. Glas. Voscr. Ioan Gură de Aur se face numai dacă Sfin ii Mucenici cad Sâmbăta sau Duminica. slujba Mucenicilor se combină cu slujba din Triod. 30. Catavasiile Buneivestiri. 21 DUMINICĂ Duminica 5-a din Post .17-32.34-38 şi 9. se face Liturghie Mai Înainte Sfin ită. Utrenia: Ps. Voscr. Vecernie Mare: Vohod. 14 DUMINICĂ Duminica 4-a din Post . Vezi Triodul. iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune. Liturghia Sf. la care se adaugă Ap.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste. Apoi o venerăm cu metanii mari. Glas 6. 10.8-19. Glas 7. Catavasiile Buneivestiri. 26. după “ Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 6. Vezi Triodul.1-16. Voscr. se pune şi Troparul Sf.36-50. Martirii prigoanei comuniste. la Vecernie. Se combină Octoihul cu Triodul.32-45 şi Luca 7. 8. 50. Axionul “De Tine se bucură. Marcu 10. Axionul: “De Tine se bucură.1-10 şi Evang. cădeşte împrejurul Sfintei Mese. se pune şi Troparul Sf. 12. Efeseni 5. Marcu 8. Vasile cel Mare.” Liturghia Sf. Utrenia: Ps. Ps. 17.13-20. Utrenie şi Liturghie. 31 7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post . Pe lângă Troparul Învierii. la Vecernie..14-16 şi 5. Se combină Octoihul cu Triodul.1-6.23-29. Matei 20.11-14 şi Galateni 3.1-12.A Sfintei Cruci. Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi. 24. 50. Matei 4. Evrei 12. Ioan Scărarul. “Uşile Pocăin ei”. Marcu 9. Axionul: “De Tine se bucură.” 17 MIERCURI Canonul Sf. 8. ca la orice sfânt din calendar neînsemnat cu roşu. Unde este hramul bisericii. Pe lângă Troparul Învierii. 50. La Doxologia Mare.” Ap. preotul îmbrăcat în toate veşmintele. Dacă nu este hram. Ap. 9 MAR I Sfin ii 40 de Mucenici din Sevasta. “Uşile Pocăin ei”. Vecernie Mare: Vohod.. Maria Egipteanca.Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 3. Ev. Evang. Utrenie: Ev. Se combină Triodul cu Mineiul.1.

4-9. Cu Denia de Duminică seara. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând.1-8. începe Săptămâna Patimilor. Litie. Liturghia Sf.LUNI. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. Toate din Triod. Matei 21. Utrenie: La "Dumnezeu este Domnul" nu se cântă "Aleluia” şi Troparele Treimice ca în zilele de rând ale Postului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare şi Vineri. iar preotul binecuvintează stâlpările. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr. Paremii. Evrei 12. Ioan 11. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru". (Duminica Floriilor). ci se cântă "Dumnezeu este Domnul" şi Troparul Praznicului de trei ori. Joi după Liturghie Sf. Evrei 2.” Ap. 13. Ioan Gură de Aur: Antifoane Praznicale. 28 DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. În loc de “Sfinte Dumnezeule”. “Sfinte Dumnezeule”. Deniile cu Evanghelii. Toate din Triod. 29. Mărimuri. Evang. Se combină Triodul cu Mineiul.1-45. 5 .1-18. Ev. Se citeşte Doxologia Mică.28. “Sfinte Dumnezeule. Se cântă întreg Canonul Stâlpărilor. Utrenie: Polieleu. Polieleu. Ap. Ioan Hrisostom: Antifoane obişnuite. Vecernie Mare: Vohod. După Evanghelie. Liturghia Sf.11-18. 50.3956. Evang. nici Evanghelie. 15-17. se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a. Axionul Praznicului. Luca 1. Utrenie: Nu este Polieleu. Paremii.1-11. Axionul Praznicului. Doxologia cea Mare. MAR I 31 şi MIERCURI Săptămâna Patimilor. Mărimuri. Ev. în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Mărimuri. se citeşte imediat Ps. Din această săptămână se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ite. Filipeni 4. fără sfetilnă. 27 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. iar seara.” Miercuri după amiază se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia. Vecernie Mare: Litie. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. Vecernia lui Lazăr s'a făcut în ajun (Vineri). despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. după slujba Ceasurilor Împărăteşti. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Irmoasele pesnei 9-a. cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr." Catavasiile din Triod.25 JOI Bunavestire. Ev. Iar în unele păr i. stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. Ioan Gură de Aur combinată cu Vecernia: 5 paremii: 2 din Triod şi 3 ale Praznicului. Luca 1.: “Cămara Ta Mântuitorule. Ioan 12.” Ap.24-38. Laudele.

” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului.2-20. Sf. 21-26 . Scoaterea Sfântului Epitaf. Ev. În tot timpul Săptămânei Luminate.Rânduiala Tipicului APRILIE 1 JOIA MARE Comemorarea Cinei celei de Taină. Liturghia Sf.17-27. Ev. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile.23-32. Ioan: Obişnuita binecuvântare. Fapte 1.” Se scoate un nou Agne pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. Paşti). Vecernia: Vohodul cu Evanghelia. Ev.1-15. In loc de “Alleluia”. Epitaful se scoate în timpul “Slavei” de la Stihoavnă. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” şi Ectenia. Prohodul se cântă după Laude. Masă. Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii. 3 SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. Paremii. binecuvântarea artosului.1-8. ci ies în procesiune împrejurul bisericii. Ap. cu stihurile Paştilor. Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf. cădirea împrejurul Sf. Axionul Învierii: “Îngerul a strigat. Utreniile.1-11. Romani 6. Ioan 1.40. Liturghia Sf. “Din Ospă ul Stăpânului. Până la Înăl are. Evangheliei.” 5 LUNEA LUMINATĂ Vecernia. Matei 28. Matei 26. Urmează Triodul. Utrenia începe ca în noaptea de Paşti: “Slavă Sfintei.3-17. în loc de “Bine este cuvântat. Luca 22. Matei 26. nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor. Ioan 13. “Hristos a Înviat” de 3 ori. Învierea Domnului (Sf. Ioan 15. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câ i în Hristos”. Evang. 27. 16.” “Văzut-am Lumina. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: După tradi ia bizantină.21-39.1-20. a Apostolului. Vecerniile. Citirea Evanghelie. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înăl are. apoi Utrenia Paştilor.” se cântă: “Câ i în Hristos v-a i botezat. însă de fapt este o combina ie din to i Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26.3-11. După tradi ia bizantină. Obedni a şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule. Fapte 1. De la Duminica Tomii până la Înăl are.18-28. Ioan 1.1-2.12-17 .1-17. Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti. 2 VINEREA MARE Urmează Triodul.43-44. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Vohod cu Evanghelia. Utrenia şi Liturghia: Toate regulele se află în Penticostar. Ceasurile Împărăteşti cu Evangheliile lor. ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori. Ap. Ap. 4 DUMINICĂ Urmează Penticostarul. 6 . 1 Corinteni 11. a cărnurilor şi ouălor. după care preo ii nu mai intră în Altar. Uşile altarului rămân deschise până în Sâmbăta Tomii.1-2. Fapte 12. Epitaf se pune direct pe Sf.” Ap. ecteniile şi otpustul. Evanghelia ce se citeşte afară: Matei 28. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion. Seara este Vecernie Mare cu Vohod şi Evanghelie. Liturghia Sf.” se cântă “Hristos a Înviat. Ceasurile. unde rămâne până la Înăl area Domnului. Venind înapoi. Heruvic şi Axion special (Vezi cântările prescrise în Triod).” apoi cădirea împrejurul mesei. imediat înainte de Doxologia cea Mare. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile 5-a şi 6-a.” După Liturghie.

Axionul Paştilor. Liturghie: Ap.1-8. Utrenie: Polieleu. Luca 21. Catavasiile Paştilor. 7.” Utrenia: Polieleu. Vecernie Mare: Vohod. Combină Penticostarul şi Mineul. Marcu 15. 16. Catavasiile Paştilor.A Mironosi elor.12-20. Ev. Vohod. Catavasiile Paştilor.1-8. Liturghie: Antifoane obişnuite. Evang.” Laude. Liturghie: Ap.12-35. Doxologia Mare. Ioan 20. Ap. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Antifoanele Glasului de rând.19-30. “Si acum” – “Ziua Învierii.” Ap. Utrenie: Fără Polieleu.32-42. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Faptele 3. Vecernia. Axionul Paştilor. 12-19. 5. Sf.” Ap. Binecuvântările Învierii. în timpul care se cădeşte toată biserica. Fapte 9.A Samarinencii. Doxologia Mare. Fără Polieleu. Vecernie: Joi seara pe lângă stihirile Învierii se adaogă şi a ale Sfântului. “Slava” de la stihovna Sfântului. Vecernie Mare: Vohod. Stihovna Paştilor.43-47. 9 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. Ev. Ap.” 18 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti . Mărimuri.1-15. Glas 1. Liturghie: Antifoane obişnuite.12-22. Utreniile până la Înăl are încep cu “Slavă Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori. Axionul Paştilor. Începând de azi. Voscr.” Laudele. Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat. Fapte 6. Mărimuri.1-7. toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Odovania Praznicului Învierii. Fapte 12. Fapte 5. Ap. Litie. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar. Utrenie. Fapte 11. Axionul Paştilor.” Laude. Doxologia Mare.1-2. Dumnezeule. 11 DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti . Glas 3. Voscr.Duminica Tomei. . Axionul Paştilor. Sfin irea cea mică apei. Fapte 2. Ioan 5. Voscr. Liturghie: Antifoane Praznicale. Ev. Vecernie Mare: Vohod. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Luca 24. 23 VINERI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Utrenie: Fără Polieleu. Ioan 4. Binecuvântările Învierii.6 MAR EA LUMINATĂ Vecernia.1-11. 4. Ioan 2.17-27 . Voscr. 1. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Glas 4. Binecuvântările Învierii. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.14-21.19-31. Catavasiile Paştilor.” Laudele. “Sf. “Sfinte Dumnezeule. 25 DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti . Rânduiala Tipicului MAI 2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti . Binecuvântările Învierii. Ev. Glas 2.A Slăbănogului. Ev. Se cântă canonul Paştilor iar al Sfântului se citeşte. 16.5-42. 7 . Axionul Paştilor. Doxologia Mare. Ioan 15. Ev.

9 DUMINICĂ Duminica 6-a după Paşti . Doxologie Mare. 22 SAMBĂTA Sâmbăta Mor ilor (Moşii de Vară). Sf. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Urmează Penticostarul. 24 LUNI Sfânta Treime. Ev. Marcu 16.” se cântă “Câ i în Hristos.16-18. Evang.” cântăm Troparul Înăl ării. Ev. Ev.36-53.1-11. ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii. Axionul Praznicului. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat".19-23. 8 . Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a. Glas 6. Ev. Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Mor ilor ca la Parastas. Ev.1-31. Doxologia Mare.A Orbului. Vecernie Mare: Vohod. 21 VINERI Sfin ii Împăra i Constantin şi Elena. a Învierii. Voscr.1. Catavasiile Rusaliilor. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Utrenie: Polieleu. Ev. 28-36. Liturghie: Ap.37-53. “Sfinte Dumnezeule. Paremii.” Laude. ci se pun Antifoanele Praznicale. Antifoanele Praznicului. Catavasiile Rusaliilor. Catavasiile Rusaliilor. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Vecernie Mare: Vohod. Ioan 9. Liturghie: Antifoane speciale. Fapte 2. Utrenie. 10. Paremii.Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). Combină Penticostarul şi Mineul.1-12. Luca 24. Axionul Înăl ării. Ioan 21.” cântăm Troparul Înăl ării. Glas 5. 8. Axionul Paştilor. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Axionul Praznicului. Fapte 1. deşi este Duminică. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” Ap. “Învierea lui Hristos” nu se cântă. Utrenie: Polieleu.1-38.1-13.12.” Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Ioan 10 1-9.10-20. Vecernie Mare: Vohod. 8. Fapte 28. De aici înainte. Catavasiile Paştilor. Catavasiile Paştilor. Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor. După sfârşitul Sfintei Liturghii. 16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti . Părin i. ci îndată urmează Ps. Troparul Praznicului (de trei ori). Efeseni 5. 13 JOI Înăl area Domnului (Ziua Eroilor). Ev. Liturghie: Antifoane Praznicale.9-20. Ioan 7. 12-19. În loc de “Sfinte Dumnezeule.16-34. Părin i dela Sinodul I Ecumenic. Binecuvântările Învierii.8-19. Fără Polieleu. Liturghie: Ap. Se combină slujba Înăl ării cu a Sf. aşa cum se arată la Minei. Doxologia Mare. Fapte 16. Binecuvântările Învierii.” 23 DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti . nici Evanghelie. Ev. Paremii. Matei 18. Ioan 10:9-16. Axionul Paştilor. Urmează Penticostarul.” Ap. Urmează Penticostarul. Ioan 17. Fapte 20. Vecernie şi Utrenie Mică: Nu este Polieleu. Voscr. toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc. Catavasiile Rusaliilor. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri.A Sf. Liturghie: Ap. Litie. Litie. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Ap. 50. Ioan 20. Urmează Penticostarul. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului. Mărimuri. Fapte 26. Antifoanele Glasului de rând. In loc de “Văzut-am Lumina. Luminânda şi Laudele sunt combina ie între Minei şi Penticostar. In loc de “Văzut-am Lumina. Mărimuri. Litie.15-25. Mărimuri. Ev.

Voscr. 50. 14. Liturghie: Ap. 2.32-33. Paremii. Antifoanele şi Evang.33-40. 3.A Sfin ilor Americani şi Români.5-13 . Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 27 DUMINICĂ Duminica 5-a după Rusalii.1-25.” 20 DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii. Voscr. 76. Romani 10. Ev.” 9 . Romani 13. Ioan Botezătorul. Glas. Ioan 21. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. 9.1-10. Matei 6. Utrenie: Binecuvântările şi Antifoanele Învierii. 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” Rânduiala Tipicului IUNIE 6 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Matei 8. Ev.” Doxologia Mare. Liturghie: Ap.18-23. “Şi acum”: “Prea Binecuvântată eşti. 76. 80. Liturghie: Ap. Romani 5. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap.a Sfin ilor. Romani 2. Evang. 57-68.1. Matei 10.A Tuturor Sfin ilor. 4. 37-38.12. Doxologia Mare. Catavasiile Buneivestiri. Litie. 3. Mărimuri. Laudele. 2 Cor. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Paremeii. Matei 4. 12. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare. Ev. Glas 1. Catavasiile Buneivestiri. Antifoanele Glasului. Urmează Penticostarul. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Polieleu. 2. 5. Mărimuri. Voscr. Binecuvântările. 80. Ev. Liturghie: Ap. până la 1 August.” 29 MAR I Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel. Glas. Vecernie Mare: Vohod. Luca 1. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat. Glas 8. Vecernie Mare: Vohod.1-9.21-33 şi 12. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. La peasna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Doxologie Mare.11-14. Vohod. Vecernie Mare: Vohod.27-30.24-25. Învierii. 19. 11.1-10. Urmează Mineiul. Evang. Matei 16. Voscr. Fără Paremii.28-34. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a Sfin ilor din Minei.10-16.30 DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii . Romani 6. Vohod. Evang. Vecernie Mare. 57-68. Paremii. Catavasiile Buneivestiri. Utrenie: Polieleu.13-19. Mărimuri. Învierii. Luca 1. Ev. Ev.1-14. Glas 4.1-4. Laude: “Slava” . Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.” Ps. Catavasiile Buneivestiri.” 24 JOI Naşterea Sf. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri.” 13 DUMINICĂ Duminica 3-a după Rusalii. Matei 8. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Binecuvântările şi Evang.1823. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Voscr. “Învierea lui Hristos. Utrenie: Polieleu. Vecernie Mare: Vohod. Litie. Evrei 11. Litie.22-33.

Sfin irea Apei Mici. Antifoanele Glasului. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie.” 11 DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii. Matei 14.22-30.10-17. Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.1-8. Romani 15. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care se găseşte în Mineiul pe Iulie între 13 şi 19 ale lunii. Cruce este adusă în altar. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ps. “Învierea lui Hristos”.1-7. Voscr. Luca 4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 50. Glas 7. Se combină slujba Octoihului cu Mineiul.27-35. Utrenie: Binecuvântările Învierii.Rânduiala Tipicului IULIE 4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii. Utrenie: Polieleu. Scoaterea Sf. 7. Liturghie: Ap. Luca 4.9-17. Vecernie Mare: Vohod. 20 MAR I Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. 1 Corinteni 1. Romani 12. 10 . preotul îmbrăcat în toate odăjdiile.9-16. Iacob 5.” După Liturghie. Evang. 1 Corinteni 3.14-22. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Mărimuri.6-14. Utrenie: Binecuvântările Învierii. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). 9. Doxologia Mare. Vecernie Mare: Vohod. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. Urmează Mineiul.10-20. 6. Evang. Liturghie: Ap. Glasul 5.14-23. Vecernie Mare. Utrenie: Binecuvântările Învierii. După Doxologia Mare. Paremii. Voscr. 1 Corinteni 4. Antifoanele Glasului. Ioan 17. Catavasiile Buneivestiri. Învierii. Sf. Rânduiala Tipicului AUGUST 1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Voscr. 50. Doxologia Mare. Cruci.22-30.Glas 8.” 25 DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii. Vohod. 10. 6. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.22-34. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Sfin ii 7 Fra i Macabei. Vecernie Mare: Vohod. Matei 17. Catavasiile Buneivestiri. Matei 9. Tit 3. Laudele. Glas 1. Părin i de la Sinodul IV Ecumenic).” 18 DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii (A Sf. “Învierea lui Hristos. 8. Ev. Liturghie: Ap.”. Ev. Liturghie: Ap. Fără Polieleu. scoate Sf.” Ps. Evanghelie Învierii.1-13.8-15. în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului. Litie. Ev. Voscr. Matei 14. Ev. Voscr. Catavasiile Buneivestiri. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Laudele. Vecernie Mare: Vohod. Matei 9. Liturghie: Ap. Glas. Până la 15 August. Catavasiile Buneivestiri.

Binecuvântările Învierii. 50. “Sfinte Dumnezeule”. 56. Matei 17.2-12. 1 Corinteni 9..a Sfântului.. Luminânda Învierii şi a Praznicului. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită.38-42.28-36. Binecuvântările Învierii. Combină Octoihul cu Mineiul.. Utrenie: Catavasiile Crucii.. Paremii.16-26.” Doxologie Mare. Catavasiile Adormirii. 11. 11 . Ev. Adormirea Maicii Domnului. 2. La masă se dă dezlegare la peşte.27-28. 11. Liturghie: Ap.10-19. Glas 4. Paremii. Litia. Glasul 3. Şi acum. Antifoanele glasului de rând. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei.” Doxologie Mare. Matei 22. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Luca 10. Paremii.33-44. 1 Corinteni 15.5-11. Vecernia Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Crucii.” Ps. Polieleu.39-49. Urmează Mineiul. Utrenie: Polieleu.25-33. Luca 9. Învierii a glasului de rând. Voscr. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului.1-14 (Pilda nun ii fiului de împărat).. 2 Corinteni 1. Ev. Liturghie: Antifoane obişnuite.” Liturghie: Antifoane speciale. Ev. 1. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Urmează Mineiul. După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele. Litie. 1 Corinteni 16.1-11 . Vecernie Mare: Vohod.” 29 DUMINICĂ Duminica 14-a după Rusalii.. Filipeni 2.” Ap. Matei 19. 22 DUMINICĂ Duminica 13-a după Rusalii. Ev. Ev. Tăierea Capului Sf.. Polieleu.6 VINERI Schimbarea la fa a a Domnului. Combină Octoihul cu Mineiul. Liturghie: Antifoane obişnuite. Ev. Mărimuri. “Învierea lui Hristos. Vecernie Mare: Vohod.“Prea binecuvântată eşti. Marcu 6.14-30.” Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE 1 MIERCURI Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Luminânda Învierii şi a Sfântului. Slava. Ioan Botezătorul (Zi de post). Liturghie: Ap.” Ps. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Mărimurile. Ev.23-35.1-4. Matei 18. Şi acum. 2. Glas 5. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile Crucii. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. “Învierea lui Hristos. Vecernie Mare: Vohod. “Sfinte Dumnezeule. Praznicului: Luca 1. Mărimurile. 50. Fapte 13.13-24. Matei 21. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Voscr. Glas 2. Voscr. 2 Petru 1. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului.21-24. Slava. Utrenie: Catavasiile Crucii.Praznicului. “Sfinte Dumnezeule.“Prea binecuvântată eşti.” 15 DUMINICĂ Duminica 12-a după Rusalii.” Ap.. 3. 8 DUMINICĂ Duminica 11-a după Rusalii. Ap. Litia. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Voscr. Antifoanele glasului de rând. Ev.1-9.

În mod special se cântă "Învierea lui Hristos".. Catavasiile Crucii. Catavasiile Crucii. Ioan 3. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Voscr.“Prea binecuvântată eşti. Ioan 19. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion.” Doxologie Mare. Utrenie: Catavasiile Crucii. Doxologie Mare.” ia Crucea de pe Sf.5 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. Mărimuri. Laudele. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. Crucea stă pe analoghion 8 zile. Slava. Marcu 8. Fără Litie.” 14 MAR I Înăl area Sfintei Cruci (Zi de post). Voscr. “Sfinte Dumnezeule. Sf.28-36.1. ori în ce zi ar cădea acest praznic. 4. Glas 1. iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule. Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită.” cântăm “Crucii Tale. Vecernie Mare: Vohod.. Praznicului: Ioan 12.25-27.6-15. Matei 22.12-19. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.39-49. Masă împrejur. în timpul căreia. Glasul 7. Luminânda Învierii şi a Sfântului.5-11. Binecuvântările Învierii. În loc de “Sfinte Dumnezeule.” Ap. 56. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile cădeşte Sf. ori în ce zi ar cădea Praznicul. până la încheierea Praznicului. “Sfinte Dumnezeule. Vecernie Mare: Vohod. Slujba după Minei. Catavasiile Buneivestiri. Filipeni 2. Slujba după Minei.11-18. Ioan 19. Paremii. Liturghie: Ap. Ev.27-28. Altar exclamând: “În elepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii. Galateni 2. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Se ine post. Liturghie: Ap. Ev. Înainte de a începe Vecernia.6-11. 7.” 12 . Adormirea Sf. “Învierea lui Hristos. cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. Ev. 1 Ioan 4. Învierii a glasului de rând. Masă. 2 Corinteni 4. Mărimurile. 21 Septembrie. Vecernie Mare: Vohod. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei.” Voscr. Ev. 11. Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Mărimuri.18-24.13-17. Axionul Praznicului.6-11. Glas 6.1-11 (Pescuirea minutată). zicând ectenia prescrisă în Minei. 26 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. 12 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înăl ării Sfintei Cruci. Catavasiile Crucii. Paremii. 1 Corinteni 1.a Sfântului.. Vecernie Mare: Vohod. Şi acum. Utrenie: Polieleu. Litie.35-46 (Cea mai mare poruncă din Lege).” 8 MIERCURI Naşterea Născătoarei de Dumnezeu. voscr. Vecernia Mare: Vohod. 25-28. 5. 19 DUMINICĂ Duminică după Înăl area Sf. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului.” Ps. Combină Octoihul cu Mineiul. Antifoanele glasului de rând. 4. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Ev. Liturghie: Antifoanele Praznicului. Glas 6. Utrenie: Catavasiile Crucii. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. 13-20. 50. Luca 10. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Apoi face 3 metanii. Paremii. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Ev. Ev.: Luca 1. Litie. apoi o înal ă în toate cele patru puncte cardinale. Litia. Evanghelist Ioan. 2 Corinteni 9.16-20. Polieleu. Cruci. Ev.” Ap.34-38 şi 9. Masă în procesiune şi o scoate în fa a Sf.3842. Antifoanele Glasului de rând. Vecernia Mare: Vohod. 31-35. Liturghie: Ap. Evang. Utrenie: Polieleu. 21. Galateni 6. iar corul cântând “Doamne Miluieşte”.” Ap. Antifonul I al glasului 4.” se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Luca 5.24-25. Cădeşte împrejurul ei de trei ori... Liturghie: Antifoane obişnuite.

Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.5-15. Catavasiile Buneivestiri. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Glasul 5. Luca 10. Litie. Luca 8. Catavasiile Buneivestiri. Voscr.” 14 JOI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf.2-12. Învierii. Liturghie: Ap. Voscr.11-16.7-13. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie). Luca 10. Ioan 15.4-10. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat.36-50. Ev. Liturghie: Ap. Luca 8. Paremii. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Matei 8. Ev. Ev. Tit 3.1-9. Galateni 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care găseşte în Mineiul pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii.” 3 DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii. Vecernie Mare: Vohod. Luca 6. Glas 3. Evrei 9. Ev. Luca 7. 25-27. 16. Efeseni 4. Vecernie Mare: Vohod.” 24 DUMINICĂ Duminica 23-a după Rusalii. 1 Corinteni 9.39-49. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Voscr.27-28. Aceiaşi rânduială ca la Sf.1-2.11-19. Paremii. Catavasiile Buneivestiri. Luca 7.” 10 DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii.38-42 . Mărimuri. Ev. Toată slujba din Minei. Glas 2. Litie. Părin i dela Sinodul VII Ecumenic. 8. Liturghie: Ap.” Liturghie: Ap. Galateni 2. Matei 10.” 27 MIERCURI Sfântul Dimitrie Basarabov. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Binecuvântările şi Evang. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod. Efeseni 2. Combină Octoihul cu Mineiul.11-13. Ev.17-27. Ev. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. 56. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită. Luca 1. Paremii. Utrenie: Polieleu.Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE 1 VINERI Acoperământul Maicii Domnului. Ev. Ioan 17. 13 . 2 Timotei 2.110.31-33. Utrenie: Polieleu.Vineri). Liturghie: Ap. Catavasiile Buneivestiri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 26 MAR I Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Litie. Combină Octoihul cu Mineiul. 10. 26-39. Matei 25. Paremii.16-22. 11. Glas 4.16-20.31-36. Ev. Mărimuri. Evrei 12.23-27.1-13. Urmează Mineiul. Axion: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod.16-22.1-13. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvinese cu adevărat.” 17 DUMINICĂ Duminica 21-a după Rusalii .8-15. 12. 9. Liturghie: Ap.1-7. Toată slujba din Minei.A Sf. Vecernie Mare: Vohod. 11. Combină Octoihul cu Mineiul. 2 Corinteni 11.

Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Slava. Ev.1-7. 1. Luca 10.8-19. 21 DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii. Utrenie: Polieleu. 56. Liturghie: Ap. 2-10. 16-21. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. Glas 1. Utrenie: Polieleu. 8 LUNI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil.Praznicului. Şi acum. Ev.38-42. 3. “Sfinte Dumnezeule”. Evang. Utrenie: Catavasiile Naşterii. 14 . Totul din Minei. Octoihul. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod.” Ps. Liturghie: Ap. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Galateni 6.1-7.25-37. Ev.“Prea binecuvântată eşti.27-28. Ap. Efeseni 5. Voscr. Luca 18. Laudele.” 13 SÂMBĂTĂ Sf.11-18. 15 LUNI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului). Vecernie Mare: Vohod.. Mărimurile. Glas 2. Ioan Gură de Aur. 14 DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii. Slujba de la Minei. 11.14-22. Catavasiile Naşterii Domnului. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Liturghie: Ap.39-49. Ev. Litie. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Paremii. Ev. Ev. Voscr. 2 Evrei 2.41-56. Efeseni 4. Luca 10.31 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii. Efeseni 2. Voscr. 2. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului.18-27.9-16. Evrei 7.1-2. Coloseni 3.glasul 4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Evrei 9.” Doxologie Mare. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Mărimuri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Glas 7. Mărimuri. Catavasiile Buneivestiri.. Praznicului: Luca 1. Ioan 10. 5.26-28. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Polieleu. Ev. 50. Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE 7 DUMINICĂ Duminica 24-a după Rusalii.19-31. Binecuvântările Învierii. Litia. 4. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului.12-16. “Învierea lui Hristos. Voscr. Vecernie Mare: Vohod. Doxologia Mare. 28 DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii. Glas 8.. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Luminânda Învierii şi a Praznicului. Antifonul I . Antifoanele glasului de rând. Liturghie: Ap. Glas 6. Vecernie Mare: Vohod.. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Luca 10. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. Luca 8.16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit arina). Voscr. Luca 12.1-9. Litie. Ioan 10. Liturghie: Ap. 8. Liturghie: Antifoane obişnuite. Luca 16.

Toate ale Praznicului. Liturghie: Ap. Evang. Matei 1. 2. Ioan: Antifoanele Praznicului. Binecuvîntările Învierii. Utrenie: Polieleu.1-25. În loc de “Sf.A Sfin ilor Strămoşi. Glas. 32-40. în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfin ilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Galateni 4.1-6. Dumnezeule” se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat”. Efeseni 6. Vecernie Mare: Entrance.30 MAR I Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chiemat.17-23.18-24.10-17. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Litie. Catavasiile Naşterii. la 17 Decembrie. Evrei 13. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Luca 14. Ev. Doxologia Mare. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Ev. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Vasile împreunată cu Vecernia Ap. 5. Mărimuri. Voscr. Glasul 3. Ev.1-12. La pesna 9-a.” Seara: Pavecerni a Mare şi Litia.18-23. Rânduiala Tipicului DECEMBRIE 5 DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii. Paremii: 1 Petru 1. Liturghia Sf.12-18. Zi de post. Coloseni 1. Catavasiile Naşterii. Evrei 11. 7. Liturghie: Ap. 19 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului . care se găseşte la Minei. Ev.1-25. Fără Litie. Apostolul şi Evang. Mărimuri nu sunt.17-21. Toată slujba din Minei. Vecernie Mare: Vohod. 9-16. 1 Petru 4. 6.1-11. 3.” 12 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii .16-24. Utrenie: Polieleu. Paremii. Obedni a şi Liturghia Sf.35-51. Ev. Învierii.4-7. Voscr. Axionul: “De Tine se bucură. Antifonul obişnuit la Praznice. Ceasurile Împărăteşti. Ev. Utrenie: Antifoanele glasului de rând. 1 Corinteni 4. urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu. Ev. 25 SÂMBĂTĂ Naşterea Domnului. Glas 4. Ev. adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului. 8. Ev. Catavasiile Naşterii. Urmează Mineiul. 1 Petru 2. Laudele.Sfin ii Părin i după trup ai Domnului.10-17. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfin ilor Părin i. Matei 1. Evrei 1. lui. Matei 4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 24 VINERI Ajunul Crăciunului. Ev. Axionul Praznicului. Litia. Catavasiile Naşterii.9-10. Ioan 10. Mărimuri. 15 . Liturghie: Ap. Luca 2.9-16.1-9. Matei 2. fiecare cu Paremia.” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Urmează Mineiul. Paremii.21-25. 6 LUNI Sfântul Ierarh Nicolae. Ioan 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Luca 13. Ap.1-12. Utrenie: Polieleu.1-20. Liturghie: Ap. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. Luca 6. Voscr. Vecernie Mare: Vohod.

31 VINERI Încheierea Praznicului Naşterii Domnului. În această Duminică. Liturghie: Antifoane obişnuite. Matei 2.26 DUMINICĂ Duminică după Naşterea Domnului. nici Evanghelie. 7. Vecernie Mare: Vohod. se cântă Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii.33-44. Axionul Naşterii.13-23. Catavasiile Naşterii.11-19.” Ap.1-5. 16 . în cinstea Sfântului Nicodim. 9. Axionul Praznicului. Ioan: Antifoane obişnuite. Liturghia Sf. însă Românii pun. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Slujba Sfântului din Minei.” Doxologie Mare. 27 LUNI Sf. Urmează Mineiul. Sf. Antifonul 1 al glas 4. Apostol. prăznuim pe Sf. Litie. Utrenie: Polieleu. Evrei 2.11-18. Utrenie: Polieleu. 47-60. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Antifonul glasului de rând. Glasul 6.8-15.17-23. Mărimuri. Voscr. Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Ap. Nicodim dela Tismana. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”. Litie. Galateni 1. Ajunul Anului Nou. Mărimuri. Paremii. Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului. Sfântului: Luca 6. “Sfinte Dumnezeule. Paremii. Ev. “Sfinte Dumnezeule”. Fapte 6. Matei 21. Ev. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Nu este Polieleu. Catavasiile Naşterii Domnului.Părin i: David Împăratul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful