2010

Rânduiala Tipicului IANUARIE
1 VINERI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernia Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evang. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. La peasna 9-a în loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele peasnei 9-a. Doxologia Mare. Troparul Sfântului Glas. 1. “Slavă şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12. Ev. Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: "De Tine se bucură." După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 3 DUMINICĂ Duminica dinainte de Botez. Glas 5. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu a Înainte Prăznuirii din Minei. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. Liturghia Sf. Ioan: Ap. 2 Timotei 4,5-8. Ev. Marcu 1,1-8. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat." 5 MAR I Ajunul Botezului. Urmează Mineiul. Ceasurile Împărăteşti cu Obedni a. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Praznicului: Ap. 1 Corinteni 9,19-10,4. Ev. Luca 3,1-18. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfin irea Apei Mari. Mar i seară: Pavecerni a cea Mare cu Litia. 6 MIERCURI Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei 9-a. Laudele şi Doxologia Mare. Liturghie: Liturghia Sf. Ioan. Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câ i în Hristos v-a i botezat." Ap.: Tit 2,11-14 şi 3,4-7. Ev. Matei 3, 13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Sfin irea Apei Mari. 7 JOI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: După Vohod, se cântă Prochimenul Mare - "Dumnezeul nostru în cer şi pe pămănt toate câte a voit a făcut." Paremiile de la praznicul Botezului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului şi se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu se pune numai unde este Hramul. Ev. Marcu 1:7-11. Catavasiile Botezului. Laude. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Toate otpusturile încep cu: "Cel ce S'a botezat în Iordan de la Ioan." 10 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 6. Voscr. 9. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului - la pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

1

” Ap.14-19. Canonul şi Catavasiile Mor ilor. Liturghie: Ap. Litie. Combină Octoihul cu Mineiul.A Fiului Rătăcitor. După prima stare: Ectenia Mor ilor. Luca 19.22-40. iar după 2-a: "Binecuvântările Mor ilor" urmate de Ectenia Mor ilor. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Combină Triodul cu Octoihul. Parastas de Obşte (adică pentru to i. Laude.13-17.11-32. Vecernie Mare: Vohod.A Vameşului şi a Fariseului. Antifonul 1 al glasului 4. Antifoanele glasului de rând. Rânduiala Tipicului FEBRUARIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 17. Catavasiile Întâmpinării. Stihurile speciale la Intrarea Mică. 10. Vecernie Mare: Vohod. se cântă “Uşile Pocăin ii”. Troparul Mor ilor. Ev. 33-36.10-14. 25-27. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Ev. Ioan 5. 2 Timotei 3. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 19. Catavasiile din Triodul. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. Vecernie Mare: Vohod. Tesaloniceni 4. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. Liturghie: Ap.9-15.” 31 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii .23-38. Mărimuri. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Mor ilor. Nu este Vohod. Voscr. Doxologie Mare.17 DUMINICĂ 32-a după Rusalii. 1 Timotei 4. Ev. nu numai pentru o anumită familie). Paremiile Sfântului. 26 2 MAR I Întâmpinarea Domnului. 1 Corinteni 6.8-9. 30 SÂMBĂTĂ Sfin ii Trei Ierarhi: Vasile. Mărimuri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenia: Polieleu. Până la Odovanie (9 Februarie). Luca 21. Vecernia Mare: Vohod.717. Evang.12-20. Utrenie: Polieleu. în general. Glas 1. “La Râul Babilonului. 11. Paremii.” 24 DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii . Glas 8. Urmează Triodului. Luca 2.25-32. Catavasiile Întâmpinării. Ev.7-16. Litia Sfântului. 1. slujba Sfântului zilei se lasă afară decât pentru Bunavestire).24-39. “Sfinte Dumnezeule. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Laude. toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în bra ele Dreptului Simeon. Luca 18. Evrei 7. Ev. 24.” După Liturghie. Cuv. Liturghia: Ap.1-10. Urmează Mineiul. Liturghie: Ap. Litie. Voscr. Ioan 10. Evang. Luca 15. Doxologie Mare. Apoi Catisma 17 în două stări. Antonie cel Mare. Liturghie: Ap. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului. Catavasiile Întâmpinării.10-15. stihiri care in până la Duminica 5-a din Post inclusiv. Luca 2. Evanghelia Învierii. Paremii. Liturghie: Antifoane obişnuite. Voscr. Evang. Glas 7.. Urmează Mineiul. După Ps. Învierii şi Ps. Binecuvântările Învierii. Matei 5.” Binecuvântările Învierii. Evrei 13. Nu este Evanghelie. 2 . Utrenie: Polieleu.”. Utrenie: După Evang. 50. Vecernie Mare: Vohod. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Grigorie şi Ioan.9-16.” 6 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Mor ilor. 1 Corinteni 10.

Glas 5. Utrenie: Polieleu. Matei 25. Evang.Vasile. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Polieleu.” După Sf.” 28 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post.1-12. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Voscr. Efrem Sirul. Ioan 10. Romani 13.31-46.1-12. Vineri seara se citeşte doar Pavecerni a Mare fără metanii şi Canonul Sf. Ioan: Ap. nu numai Miercurea şi Vinerea. Glas 4. Marcu 2. Vecernia Mare: Vohod.” Utrenie: După Ps. Se combină Octoihul cu Triodul. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. Evrei 11. Catavasiile din Triod.8-13.1-4. Lăsatul sec de Brânză .A Ortodoxiei. Se zice Rugăciunea Sf.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf. Marcu 2.5.9-16. 2. cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. plus al Icoanelor “Prea curatului Tău Chip. Catavasiile din Triod. “La Râul Babilonului. Se combină Triodul cu Octoihul.” 14 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii . Liturghia Sf. A Înfricoşatei Judecă i . Glas 3. Ev. Voscr. Liturghie: Ap. Axionul: “De Tine se bucură..A Izgonirei lui Adam din Rai. Matei 6.14-21. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. De Luni până Joi. Se combină Octoihul cu Triodul. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod.1-3. Voscr. Liturghia: Ap. Catavasiile din Triod. Ev. Ap. Fără Paremii.1-2. 43-51. “La Râul Babilonului. se citeşte Pavecerni a Mare cu Canonul Sf. 1 Corinteni 8. Evrei 1. Glas 2.” După Ps. 8:1-2. 32-40. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Catavasiile Buneivestiri.10-14. Axionul “De Tine se bucură. 5.Lăsatul sec de Carne. Evang. 4. 3. Liturghia Sf. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfin ite 5 zile pe săptămână. Voscr. Grigore Palama. Urmează Triodul. Axionul “Cuvine-se cu adevărat. Liturghia Sf. 20 SAMBĂTĂ Sfântului Teodor Tiron.” 3 .7 DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii.Duminica Iertării. Andrei Criteanu. Liturghie se repetă Binecuvântarea colivei.” După Ps.23-3. Troparul Învierii. Vasile cel Mare: Ap. 9. Evrei 7:26-28. Ioan 1. Utrenia: După Ps. 2.11-14. Evrei 1. A Sf. Vecernia sa făcut Vineri. 21 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post . 15 LUNI Începe Postul Mare. Efrem Sirul. Vecernia Mare: Vohod. Teodor şi Binecuvântarea colivei. şi 14. Urmează Triodul.24-26.

Andrei Criteanu.Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 3. Ioan Gură de Aur se face numai dacă Sfin ii Mucenici cad Sâmbăta sau Duminica. Evrei 12. Utrenia: Ps. Ev.1.34-38 şi 9. 17. Voscr.” Ap. 5. 19. şi cădind în jurul ei. Vecernie Mare: Vohod. Liturghia Sf. Ioan Scărarul.1-16. Vasile cel Mare: Ap. Utrenie şi Liturghie.A Sf. “Uşile Pocăin ei”. 19 VINERI Acatistului Maicii Domnului. Evang.A Cuvioasei Maria Egipteanca. Liturghia Sf. Catavasiile Buneivestiri. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii. Fără Paremii. Vezi Triodul. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale. Evrei 6.8-19.13-20. 14 DUMINICĂ Duminica 4-a din Post . se face Liturghie Mai Înainte Sfin ită. 9 MAR I Sfin ii 40 de Mucenici din Sevasta. Vezi Triodul. Matei 20. 24. Ps.25. preotul îmbrăcat în toate veşmintele.. La Doxologia Mare. Învierii. cădeşte împrejurul Sfintei Mese. Utrenia: Ps. după “ Să se îndrepteze rugăciunea mea. Utrenie: Ev. Glas. 50. Dacă nu este hram. 30. 50. Vecernie Mare: Vohod. Liturghia Sf.32-45 şi Luca 7. Vasile cel Mare.17-32. Pe lângă Troparul Învierii. Pe lângă Troparul Învierii. Evrei 9. Axionul: “De Tine se bucură. iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune. Efeseni 5.. Axionul “De Tine se bucură. 6. Se combină Octoihul cu Triodul. Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi. Ap. Axionul: “De Tine se bucură.1-10 şi Evang. la care se adaugă Ap. 7. Martirii prigoanei comuniste. Voscr. Se combină Triodul cu Mineiul.1-12. 50. Evrei 4. slujba Mucenicilor se combină cu slujba din Triod. 10.36-50.23-29. Matei 4. 8. Se combină Octoihul cu Triodul. la Vecernie.14-16 şi 5. 21 DUMINICĂ Duminica 5-a din Post . “Uşile Pocăin ei”. 8. cântând imnul: “Crucii Tale. Glas 7.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste. Catavasiile Buneivestiri. 12. Marcu 8.1-6.11-14 şi Galateni 3. Utrenie şi Liturghie. Vecernie Mare: Vohod. ca la orice sfânt din calendar neînsemnat cu roşu. Marcu 9. 26. Voscr. 31 7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post . Evang. Ioan Scărarul. 5. se pune şi Troparul Sf.”. “Uşile Pocăin ei”. Unde este hramul bisericii. Fără Paremii.” Liturghia Sf. Apoi o venerăm cu metanii mari. 29. Catavasiile din Triod. Glas 6. Marcu 10.” 17 MIERCURI Canonul Sf. se pune şi Troparul Sf.” 4 .A Sfintei Cruci. Maria Egipteanca. Se combină Octoihul cu Triodul. la Vecernie.

Toate din Triod. “Sfinte Dumnezeule.4-9. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Nu este Polieleu. Paremii. Luca 1.LUNI. Ap. După Evanghelie. 13. Evrei 12. Cu Denia de Duminică seara. Doxologia cea Mare. 29. Filipeni 4. se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat.28. Mărimuri. Ev. Ioan 11. Vecernia lui Lazăr s'a făcut în ajun (Vineri).1-8. Axionul Praznicului.25 JOI Bunavestire. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr.” Miercuri după amiază se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. 50. Ioan Gură de Aur combinată cu Vecernia: 5 paremii: 2 din Triod şi 3 ale Praznicului. Evang. Mărimuri. MAR I 31 şi MIERCURI Săptămâna Patimilor. Ioan 12. 5 . Polieleu. Utrenie: La "Dumnezeu este Domnul" nu se cântă "Aleluia” şi Troparele Treimice ca în zilele de rând ale Postului.” Ap. Se cântă întreg Canonul Stâlpărilor. ci se cântă "Dumnezeu este Domnul" şi Troparul Praznicului de trei ori.24-38. Liturghia Sf. Paremii. Liturghia Sf. “Sfinte Dumnezeule”. Utrenie: Polieleu. Ioan Hrisostom: Antifoane obişnuite. începe Săptămâna Patimilor.1-45. Matei 21. 28 DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Vasile cel Mare şi Vineri. Ev. Evrei 2. Mărimuri. Litie.” Ap. Iar în unele păr i. cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr. Joi după Liturghie Sf. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând. Laudele. Evang. Din această săptămână se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ite. Se citeşte Doxologia Mică." Catavasiile din Triod. după slujba Ceasurilor Împărăteşti. despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. În loc de “Sfinte Dumnezeule”. Stihurile speciale la Intrarea Mică.1-18. Se combină Triodul cu Mineiul. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru".1-11. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă. Toate din Triod. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Irmoasele pesnei 9-a. fără sfetilnă. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a. 27 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. 15-17. iar seara. Axionul Praznicului. Vecernie Mare: Litie. Luca 1. se citeşte imediat Ps. Liturghia Sf. Ev.: “Cămara Ta Mântuitorule. iar preotul binecuvintează stâlpările.3956. stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. Deniile cu Evanghelii. (Duminica Floriilor). nici Evanghelie.11-18. Ioan Gură de Aur: Antifoane Praznicale.

Sf. Fapte 1. Ceasurile Împărăteşti cu Evangheliile lor. “Hristos a Înviat” de 3 ori.1-8. apoi Utrenia Paştilor. nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor. Evanghelia ce se citeşte afară: Matei 28. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înăl are.1-20. Venind înapoi. Masă.” 5 LUNEA LUMINATĂ Vecernia.2-20. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câ i în Hristos”. Utrenia şi Liturghia: Toate regulele se află în Penticostar. Epitaful se scoate în timpul “Slavei” de la Stihoavnă. Fapte 12. Ev. binecuvântarea artosului. 27. In loc de “Alleluia”. 3 SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. Fapte 1. Învierea Domnului (Sf. unde rămâne până la Înăl area Domnului. însă de fapt este o combina ie din to i Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26. după care preo ii nu mai intră în Altar. Matei 28. ecteniile şi otpustul.” Se scoate un nou Agne pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. Ioan 1. 2 VINEREA MARE Urmează Triodul. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile.21-39. “Din Ospă ul Stăpânului. Vecerniile. Ap. Epitaf se pune direct pe Sf. Romani 6. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. a Apostolului.1-17. Heruvic şi Axion special (Vezi cântările prescrise în Triod). Paşti).3-17. Uşile altarului rămân deschise până în Sâmbăta Tomii.1-15. Citirea Evanghelie. Liturghia Sf. imediat înainte de Doxologia cea Mare. Ioan: Obişnuita binecuvântare. Ev. Liturghia Sf. Scoaterea Sfântului Epitaf. Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti. Ap. 6 . a cărnurilor şi ouălor. Prohodul se cântă după Laude. Seara este Vecernie Mare cu Vohod şi Evanghelie. în loc de “Bine este cuvântat. cu stihurile Paştilor. cădirea împrejurul Sf. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii. Matei 26. Paremii. Vecernia: Vohodul cu Evanghelia. Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii.” “Văzut-am Lumina. Ioan 15. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile 5-a şi 6-a.3-11. După tradi ia bizantină.12-17 .” se cântă “Hristos a Înviat. Matei 26. Luca 22.40.23-32. 1 Corinteni 11. Liturghia Sf. Ap. Evangheliei. Ioan 1.43-44.” apoi cădirea împrejurul mesei.Rânduiala Tipicului APRILIE 1 JOIA MARE Comemorarea Cinei celei de Taină. 21-26 . 16. Urmează Triodul. Axionul Învierii: “Îngerul a strigat.” se cântă: “Câ i în Hristos v-a i botezat. Utrenia începe ca în noaptea de Paşti: “Slavă Sfintei. Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf.” Ap.1-2. Ioan 13.18-28. Utreniile. În tot timpul Săptămânei Luminate. 4 DUMINICĂ Urmează Penticostarul.1-2. Până la Înăl are. De la Duminica Tomii până la Înăl are. Ev. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Vohod cu Evanghelia. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion. ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori. Evang. Ceasurile. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” şi Ectenia. ci ies în procesiune împrejurul bisericii.” După Liturghie.1-11.17-27. Obedni a şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule.” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: După tradi ia bizantină.

12-20. Dumnezeule. . La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.” Laude. Utrenie: Polieleu. 16. Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat. Evang. 11 DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti . Mărimuri. Litie. Ioan 4. Glas 2. Ioan 2. Vecernie Mare: Vohod. Binecuvântările Învierii. Faptele 3. Ev.17-27 . Ioan 15.A Slăbănogului. Glas 4. Catavasiile Paştilor. Vecernie: Joi seara pe lângă stihirile Învierii se adaogă şi a ale Sfântului. Sfin irea cea mică apei.” Laudele.6 MAR EA LUMINATĂ Vecernia. Ap.14-21. Fără Polieleu. 7. Se cântă canonul Paştilor iar al Sfântului se citeşte. “Sfinte Dumnezeule. Binecuvântările Învierii. “Sf. Liturghie: Antifoane obişnuite.12-22. Axionul Paştilor. Voscr. “Si acum” – “Ziua Învierii. Luca 24. Utreniile până la Înăl are încep cu “Slavă Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori. Catavasiile Paştilor. Doxologia Mare. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Voscr. Glas 3.5-42. Începând de azi. Ev.A Samarinencii. Vecernie Mare: Vohod.” Laudele. Liturghie: Ap. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Voscr. 5.1-2. Mărimuri. Binecuvântările Învierii. Combină Penticostarul şi Mineul. Ioan 20. Luca 21.” Laude. Ev.19-30.12-35. 7 . Doxologia Mare. Catavasiile Paştilor. Ap. Ev. Doxologia Mare. Fapte 12.” Ap. 9 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. Voscr. Axionul Paştilor. Axionul Paştilor. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Antifoane Praznicale. 25 DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti .1-15. 16.1-11. 4.19-31.” Utrenia: Polieleu. Axionul Paştilor. Vohod. Marcu 15. Fapte 11.1-8. Vecernia. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită.1-7.43-47. Ev. Utrenie: Fără Polieleu. 23 VINERI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Axionul Paştilor. 12-19. 1. Ev. în timpul care se cădeşte toată biserica. Glas 1. Catavasiile Paştilor.” Ap. Rânduiala Tipicului MAI 2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti .1-8. Fapte 9. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.Duminica Tomei. Ioan 5. Stihovna Paştilor. Fapte 6. Ap. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Antifoane obişnuite. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Utrenie.32-42. Utrenie: Fără Polieleu. “Slava” de la stihovna Sfântului.A Mironosi elor. toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Odovania Praznicului Învierii. Antifoanele Glasului de rând. Sf. Liturghie: Ap.” 18 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti . Binecuvântările Învierii. Doxologia Mare. Ev. Fapte 5. Axionul Paştilor. Fapte 2. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar.

Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a. Fapte 16. Axionul Praznicului. Urmează Penticostarul. 50.37-53. deşi este Duminică. Fără Polieleu. Doxologia Mare. Antifoanele Glasului de rând. 24 LUNI Sfânta Treime. Urmează Penticostarul. Ev. Sf. Ioan 20. Vecernie Mare: Vohod. Axionul Înăl ării. Troparul Praznicului (de trei ori). Luminânda şi Laudele sunt combina ie între Minei şi Penticostar. Liturghie: Ap.16-18. 28-36. Ev. Vecernie Mare: Vohod.” cântăm Troparul Înăl ării. Litie. Liturghie: Ap. Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Mor ilor ca la Parastas. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Urmează Penticostarul. toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc. 12-19. 16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti . In loc de “Văzut-am Lumina. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Paremii. Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. “Învierea lui Hristos” nu se cântă. Litie. Ev.A Sf. Antifoanele Praznicului. Paremii. Fapte 2. Mărimuri. Marcu 16. Utrenie: Polieleu. Glas 6. Doxologia Mare. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat". 13 JOI Înăl area Domnului (Ziua Eroilor). Catavasiile Rusaliilor. Luca 24.19-23. Utrenie: Polieleu. Matei 18. Stihurile speciale la Intrarea Mică.9-20. ci îndată urmează Ps. Doxologie Mare.1. Utrenie. Vecernie Mare: Vohod. Ev.” Ap. Mărimuri. Utrenie: Polieleu. Efeseni 5. 10. Binecuvântările Învierii.Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). Se combină slujba Înăl ării cu a Sf. Ioan 7. Părin i dela Sinodul I Ecumenic.” Laude. Catavasiile Rusaliilor. 21 VINERI Sfin ii Împăra i Constantin şi Elena.” Vecernie Mare: Vohod. Urmează Penticostarul. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului. Paremii.” Ap. Ioan 10 1-9.36-53. Liturghie: Ap.10-20. Catavasiile Rusaliilor. Ev.1-13.1-31. Ioan 10:9-16. Ev. 8 . Ev. Voscr. Fapte 26. Fapte 20. Catavasiile Paştilor. Ev. In loc de “Văzut-am Lumina. Ioan 17.9 DUMINICĂ Duminica 6-a după Paşti . Catavasiile Rusaliilor. Liturghie: Antifoane speciale.” cântăm Troparul Înăl ării. Axionul Paştilor. Glas 5. 8. Paremii.1-38. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. aşa cum se arată la Minei. 22 SAMBĂTA Sâmbăta Mor ilor (Moşii de Vară). Ioan 9. Axionul Praznicului. Axionul Paştilor. Ev.8-19.16-34.15-25. Liturghie: Antifoane Praznicale. Părin i. 8. Fapte 1. Vecernie Mare: Vohod.” se cântă “Câ i în Hristos. Litie. Combină Penticostarul şi Mineul. Evang. De aici înainte.1-11. “Sfinte Dumnezeule.12. Liturghie: Ap. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri. Fapte 28. ci se pun Antifoanele Praznicale. Vecernie şi Utrenie Mică: Nu este Polieleu. Ioan 21.” 23 DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti .1-12. Voscr.A Orbului. ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Mărimuri. După sfârşitul Sfintei Liturghii. nici Evanghelie. a Învierii. Ev. Liturghie: Ap.

57-68. Utrenie: Polieleu. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. Evang. 2. 50. Romani 6. Matei 6. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. “Învierea lui Hristos. Ioan Botezătorul.18-23. Voscr. Catavasiile Buneivestiri.30 DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii . Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri. Laudele. 19. 37-38. Voscr. Antifoanele şi Evang. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap.28-34.a Sfin ilor. Mărimuri. Liturghie: Ap. Matei 4. Catavasiile Buneivestiri.13-19.1-25.” 29 MAR I Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel.1-9. Vecernie Mare: Vohod.1-10. Voscr.27-30. Evang.1-10. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Evrei 11.” Doxologia Mare. Utrenie: Polieleu. Romani 13. Urmează Penticostarul. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Mărimuri. Urmează Mineiul. Utrenie: Polieleu. Luca 1.10-16. 4. Matei 16. Luca 1. 2. Binecuvântările şi Evang. Glas. Catavasiile Buneivestiri. Glas 8.12. Catavasiile Buneivestiri.33-40. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a Sfin ilor din Minei.1-14. Matei 8.” 24 JOI Naşterea Sf. Glas. Vohod. Litie.1. Vohod.A Sfin ilor Americani şi Români. Ev. Urmează Mineiul. Romani 2. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Vecernie Mare. Ev.” Ps. Liturghie: Ap. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat.” Doxologie Mare. Romani 5.21-33 şi 12. Ev. Romani 10. Antifoanele Glasului. 3. Vecernie Mare.22-33. 2 Cor. până la 1 August. Glas 4. Doxologia Mare.1-4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glas 1.A Tuturor Sfin ilor. Voscr. Paremii. Matei 8. Mărimuri. Laude: “Slava” . Litie. Fără Paremii. 3. Voscr. Liturghie: Ap. 5. 57-68. “Şi acum”: “Prea Binecuvântată eşti. Binecuvântările. 11. Paremii. Matei 10. Ev.11-14. Vecernie Mare: Vohod.32-33. Liturghie: Ap. Utrenie: Binecuvântările Învierii.24-25. Ioan 21.” 20 DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii.” Rânduiala Tipicului IUNIE 6 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Învierii. 9. 1. Evang. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 12.5-13 . 14. 80. 76. 80. Ev. 76. Învierii. Paremeii. 27 DUMINICĂ Duminica 5-a după Rusalii. Ev.” 13 DUMINICĂ Duminica 3-a după Rusalii. Învierii.” 9 . Litie.1823. Vecernie Mare: Vohod. La peasna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Utrenie: Binecuvântările şi Antifoanele Învierii.

Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare.9-16.” 11 DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii. Tit 3. Laudele. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Buneivestiri. Voscr.10-17. 10 . 50. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.6-14. 10. Părin i de la Sinodul IV Ecumenic). Glas. Utrenie: Polieleu. Se combină slujba Octoihului cu Mineiul. Ev. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Glasul 5. Paremii. Antifoanele Glasului. Luca 4. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care se găseşte în Mineiul pe Iulie între 13 şi 19 ale lunii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Fără Polieleu. Matei 9. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile.8-15.” După Liturghie. Luca 4. Evanghelie Învierii. Iacob 5. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie.27-35. Romani 12.” Ps. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Matei 9. Liturghie: Ap. 20 MAR I Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Ioan 17. Ev. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod.1-7. Evang. Evang. Vecernie Mare: Vohod.9-17. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ps. Scoaterea Sf. Laudele. Glas 7. Matei 17.” 18 DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii (A Sf. Antifoanele Glasului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.Glas 8. Doxologia Mare. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Voscr. “Învierea lui Hristos”. Până la 15 August. Matei 14. Sf. Cruci.22-30. “Învierea lui Hristos. Liturghie: Ap. Litie. Vecernie Mare: Vohod.Rânduiala Tipicului IULIE 4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii. scoate Sf. 8. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 25 DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii.1-8. Sfin ii 7 Fra i Macabei. Vohod. Utrenie: Binecuvântările Învierii. 1 Corinteni 3. Romani 15. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Sfin irea Apei Mici. Glas 1. Utrenie: Binecuvântările Învierii.10-20.22-34. 1 Corinteni 1. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Vecernie Mare: Vohod.22-30.14-22. Cruce este adusă în altar.1-13. 1 Corinteni 4. Ev. După Doxologia Mare. Matei 14.”. 50. 9. Ev. Liturghie: Ap. Doxologia Mare. Învierii. Liturghie: Ap. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului. 6. Liturghie: Ap. 6. Mărimuri. Evang. Rânduiala Tipicului AUGUST 1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Urmează Mineiul. Liturghie: Ap. Catavasiile Buneivestiri. Voscr. Voscr. 7.14-23.

.16-26. Litie. Matei 21. 22 DUMINICĂ Duminica 13-a după Rusalii.38-42. Mărimuri.” Liturghie: Antifoane speciale. Luminânda Învierii şi a Praznicului.1-9. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.13-24.25-33. Matei 17.23-35. Paremii. Glas 4. Vecernie Mare: Vohod.. Paremii.33-44. La masă se dă dezlegare la peşte. Mărimurile. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. Polieleu.. 2 Corinteni 1. 1 Corinteni 16. Slava. Binecuvântările Învierii. Antifoanele glasului de rând. “Învierea lui Hristos. “Sfinte Dumnezeule. Glas 5. Adormirea Maicii Domnului. Marcu 6.“Prea binecuvântată eşti. Voscr. Utrenie: Polieleu. Voscr.” Ps.5-11. 56. 1. Învierii a glasului de rând. Urmează Mineiul. Voscr. După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele. Utrenie: Catavasiile Crucii. Combină Octoihul cu Mineiul. Ev. “Învierea lui Hristos.1-11 . Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 2 Petru 1..” Ap. Ev. Ev. “Sfinte Dumnezeule”. Filipeni 2.6 VINERI Schimbarea la fa a a Domnului. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Crucii. 11. 2. Liturghie: Antifoane obişnuite.” Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE 1 MIERCURI Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Tăierea Capului Sf. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului..a Sfântului. Glasul 3.1-4. Şi acum. Şi acum. Ev. Ev.28-36. 3. Urmează Mineiul. Liturghie: Ap. Luca 10. Binecuvântările Învierii. Liturghie: Ap.“Prea binecuvântată eşti. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Ap.1-14 (Pilda nun ii fiului de împărat).Praznicului. Slava.. 8 DUMINICĂ Duminica 11-a după Rusalii. Voscr. 2. Litia. Catavasiile Adormirii. 11. Vecernie Mare: Vohod. 11 . Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Matei 18.10-19. Luca 9.” Ap. “Sfinte Dumnezeule. Matei 19. Mărimurile. Glas 2. 1 Corinteni 15. Vecernie Mare: Vohod. Matei 22. Polieleu. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei.” Ps...” 15 DUMINICĂ Duminica 12-a după Rusalii. 50.” Doxologie Mare. Vecernie Mare: Vohod.2-12. Antifoanele glasului de rând. Fapte 13.27-28. Paremii. Litia. Ev. Praznicului: Luca 1. Ev.21-24. Liturghie: Antifoane obişnuite. Catavasiile Crucii. Catavasiile Crucii.39-49. Luminânda Învierii şi a Sfântului.14-30. 1 Corinteni 9. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Ev. Ioan Botezătorul (Zi de post). Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. 50.” Doxologie Mare.” 29 DUMINICĂ Duminica 14-a după Rusalii. Combină Octoihul cu Mineiul.

ori în ce zi ar cădea acest praznic. Ioan 19. Sf. Şi acum. Masă împrejur.16-20. Înainte de a începe Vecernia. Combină Octoihul cu Mineiul.3842. 4.6-11.18-24. Binecuvântările Învierii. Altar exclamând: “În elepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii. Slujba după Minei. Mărimurile. Ev. în timpul căreia. 21. 2 Corinteni 4.” Ps. Antifoanele glasului de rând. cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. Utrenie: Catavasiile Crucii.12-19. Liturghie: Ap.. Polieleu. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită.6-15. Ioan 3.” 8 MIERCURI Naşterea Născătoarei de Dumnezeu. 12 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înăl ării Sfintei Cruci.25-27.” Voscr.24-25.” Ap. Liturghie: Antifoane obişnuite. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion. Catavasiile Crucii. Cruci. 11. Masă. 2 Corinteni 9. Glas 6. 26 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii. Paremii. Galateni 2. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Adormirea Sf. Luca 5.28-36. Luminânda Învierii şi a Sfântului. 4. Litie. Galateni 6. Litia.” Ap. Antifoanele Glasului de rând. apoi o înal ă în toate cele patru puncte cardinale. Matei 22.1. Slava. Marcu 8. “Învierea lui Hristos. 1 Ioan 4. “Sfinte Dumnezeule. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. 5. Vecernie Mare: Vohod. 25-28. Filipeni 2. Voscr.1-11 (Pescuirea minutată). Glas 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glas 6. Vecernia Mare: Vohod. Mărimuri.” 14 MAR I Înăl area Sfintei Cruci (Zi de post). Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Vecernie Mare: Vohod.: Luca 1.. Catavasiile Crucii. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4).” 12 . “Sfinte Dumnezeule. În mod special se cântă "Învierea lui Hristos". Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Doxologia Mare.. Ev.a Sfântului. Liturghie: Antifoane obişnuite. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Liturghie: Ap. ori în ce zi ar cădea Praznicul. Ev. Ev.6-11. Crucea stă pe analoghion 8 zile..34-38 şi 9.” Ap. Slujba după Minei. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Luca 10. Evanghelist Ioan. Paremii. Utrenie: Polieleu.” ia Crucea de pe Sf. Utrenie: Polieleu.” se cântă Irmoasele pesnei 9-a.5 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. Catavasiile Crucii. Antifonul I al glasului 4.35-46 (Cea mai mare poruncă din Lege).” Doxologie Mare. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. zicând ectenia prescrisă în Minei. Se ine post. Paremii. Ev. Axionul Praznicului.13-17.39-49. Cădeşte împrejurul ei de trei ori. Ev. 19 DUMINICĂ Duminică după Înăl area Sf. Fără Litie. iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei.5-11.” cântăm “Crucii Tale.11-18. Voscr. Învierii a glasului de rând. Apoi face 3 metanii. 1 Corinteni 1. Vecernie Mare: Vohod. 7. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. 56. iar corul cântând “Doamne Miluieşte”. Vecernia Mare: Vohod. Ioan 19. Mărimuri. până la încheierea Praznicului. Liturghie: Antifoanele Praznicului. voscr. Masă în procesiune şi o scoate în fa a Sf. Praznicului: Ioan 12. Doxologie Mare. 13-20. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile cădeşte Sf. Glasul 7. Litie. Utrenie: Catavasiile Crucii.“Prea binecuvântată eşti. 21 Septembrie. Liturghie: Ap. Ev.27-28. 50. 31-35.. Laudele. Ev. Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.

Evrei 9. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Toată slujba din Minei. Învierii.27-28.38-42 .1-13. 11. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. 2 Corinteni 11.2-12.” Liturghie: Ap. Litie. Ev. 13 . Glas 3. Ev. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod. 16. Litie. Tit 3. Liturghie: Ap. Utrenie: Polieleu.1-13. Ev. Voscr. 1 Corinteni 9. Catavasiile Buneivestiri. Matei 8.Vineri).16-22. 56. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 26-39. Matei 10.11-13.16-22. Părin i dela Sinodul VII Ecumenic. Axion: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile Buneivestiri. Combină Octoihul cu Mineiul. Ev. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 14 JOI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf.1-9. 25-27. Utrenie: Polieleu. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Matei 25.Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE 1 VINERI Acoperământul Maicii Domnului. Toată slujba din Minei. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.31-33. Voscr. 10. Glasul 5. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Luca 10.” 17 DUMINICĂ Duminica 21-a după Rusalii . Liturghie: Ap. Ev. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care găseşte în Mineiul pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii.39-49. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap.4-10.31-36.110.” 26 MAR I Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. 8. Vecernie Mare: Vohod. Ioan 17. Voscr.11-19.36-50. Mărimuri. 12. Glas 4. Glas 2. Ev. Luca 1. Galateni 1. 9. Utrenie: Binecuvântările şi Evang.” 27 MIERCURI Sfântul Dimitrie Basarabov.11-16.A Sf. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap. 2 Timotei 2. Ioan 15. Ev. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie). Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Catavasiile Buneivestiri. 11. Luca 7. Luca 6. Efeseni 4.17-27.” 10 DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii.5-15. Vecernie Mare: Vohod.8-15. Luca 8.7-13. Combină Octoihul cu Mineiul. Paremii. Mărimuri. Luca 8. Ev. Paremii. Aceiaşi rânduială ca la Sf. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.16-20. Luca 10. Luca 7. Ev. Litie.1-7.” 24 DUMINICĂ Duminica 23-a după Rusalii.1-2. Vecernie Mare: Vohod. Evrei 12. Efeseni 2. Utrenie: Polieleu. Combină Octoihul cu Mineiul. Axionul: “Cuvinese cu adevărat. Galateni 2. Paremii.23-27. Urmează Mineiul.” 3 DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Paremii.

” Ps. Utrenie: Polieleu. Ioan 10. Luca 16. Liturghie: Ap. Glas 7.1-7. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Ev.14-22. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Polieleu.” Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Voscr. Mărimuri. Ev. Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE 7 DUMINICĂ Duminica 24-a după Rusalii. 16-21. 8. Paremii. 4. Luminânda Învierii şi a Praznicului. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Glas 2. Luca 12. Vecernie Mare: Vohod.. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon.” 13 SÂMBĂTĂ Sf. Polieleu. Octoihul. Liturghie: Ap.16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit arina). Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.. Laudele. Luca 10. 50. 2-10. Efeseni 2.. Luca 10. 2 Evrei 2. Luca 18. Voscr. Praznicului: Luca 1. Vecernie Mare: Vohod.11-18. Paremii. Binecuvântările Învierii. Slujba de la Minei.12-16. Ev. Litie. 1.26-28. Liturghie: Antifoane obişnuite. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. “Învierea lui Hristos. Ev. Voscr. Efeseni 5.19-31. Antifoanele glasului de rând. “Sfinte Dumnezeule”. Catavasiile Naşterii Domnului. 15 LUNI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului). Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.Praznicului. 28 DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii.41-56. Litie. Coloseni 3. 11. Ap.39-49. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului.9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Evrei 9.18-27. Evrei 7. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 21 DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii.. Mărimurile. Ev.glasul 4. Voscr. 14 DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii.1-9. Utrenie: Catavasiile Naşterii.25-37. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4).27-28. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.8-19. Totul din Minei.“Prea binecuvântată eşti. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Ioan 10. Ioan Gură de Aur.1-2. 5. 2. Luca 8. Luca 10. Antifonul I . 3. 14 . Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. 56. Ev. Galateni 6. Mărimuri. Glas 1. Liturghie: Ap. Litia. Vecernie Mare: Vohod. Doxologia Mare. Efeseni 4. Voscr. Ev.38-42.31 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii. 8 LUNI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. Liturghie: Ap.1-7. Slava. Şi acum. Glas 6. Glas 8. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. Ev.

8. Fără Litie. Axionul Praznicului. Mărimuri. Vecernie Mare: Vohod.9-16. fiecare cu Paremia. Antifonul obişnuit la Praznice.17-21. Efeseni 6. Mărimuri. 1 Corinteni 4. Vecernie Mare: Entrance. 32-40. Toată slujba din Minei. Zi de post. care se găseşte la Minei. Ev. Toate ale Praznicului. Catavasiile Naşterii. Luca 13. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Mărimuri nu sunt. Glas 4.9-10. Binecuvântările Învierii.Sfin ii Părin i după trup ai Domnului. În loc de “Sf. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Polieleu.1-25. Liturghia Sf.18-23. Ioan 10.1-25. Urmează Mineiul.10-17. Binecuvîntările Învierii. Matei 1.A Sfin ilor Strămoşi. Dumnezeule” se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat”.12-18.1-20.” 12 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii .1-6. Utrenie: Polieleu.10-17. Glasul 3. 24 VINERI Ajunul Crăciunului. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfin ilor Părin i. Ev. Ev. Liturghie: Ap. Evrei 13. Vasile împreunată cu Vecernia Ap. Ev. Coloseni 1.1-9. Matei 2. Stihurile speciale la Intrarea Mică. 6. la 17 Decembrie. Ap.21-25. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfin ilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie.” Seara: Pavecerni a Mare şi Litia. Ev.” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 19 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului . Voscr. 3. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Utrenie: Polieleu. Voscr. Ev. 15 . 25 SÂMBĂTĂ Naşterea Domnului. Paremii. Catavasiile Naşterii. Vecernie Mare: Vohod. Glas. Luca 2. în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Rânduiala Tipicului DECEMBRIE 5 DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii. lui. Matei 1. Liturghie: Ap.1-12. 5.1-12. Utrenie: Antifoanele glasului de rând.30 MAR I Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chiemat. Galateni 4. Ceasurile Împărăteşti. Luca 14. Evrei 1. Litia. Liturghie: Ap.35-51. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.1-11. 6 LUNI Sfântul Ierarh Nicolae. Evrei 11. Urmează Mineiul.16-24. 1 Petru 4. Liturghie: Ap. Obedni a şi Liturghia Sf.17-23. Catavasiile Buneivestiri. Doxologia Mare. Apostolul şi Evang. 1 Petru 2. Liturghie: Ap. Ev. Voscr. Catavasiile Naşterii. La pesna 9-a. 2. Catavasiile Naşterii.4-7. Laudele. Ioan 1. Catavasiile Naşterii. 7. Ev. Ev. Paremii: 1 Petru 1. Ioan: Antifoanele Praznicului. Paremii. Litie. Luca 6. Ev. Matei 4. 9-16. Evang. urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu.18-24. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Axionul: “De Tine se bucură. Învierii. Vecernie Mare: Vohod.

Glasul 6. 47-60. Ioan: Antifoane obişnuite. se cântă Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii. 27 LUNI Sf. 31 VINERI Încheierea Praznicului Naşterii Domnului. Ajunul Anului Nou. Liturghia Sf.11-19. Evrei 2. Axionul Praznicului. Ev. prăznuim pe Sf. Voscr. Nu este Polieleu.33-44.Părin i: David Împăratul. 16 . nici Evanghelie. Galateni 1. Ev. Sfântului: Luca 6. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Paremii. însă Românii pun. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”. Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Catavasiile Naşterii Domnului. Paremii.26 DUMINICĂ Duminică după Naşterea Domnului. Matei 2. Urmează Mineiul. Apostol. în cinstea Sfântului Nicodim. Ev. Antifonul 1 al glas 4. Ap.17-23. Vecernie Mare: Vohod. “Sfinte Dumnezeule”.8-15. Axionul Naşterii. În această Duminică. Litie. Liturghie: Antifoane obişnuite.11-18. 7. 9. Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului. Nicodim dela Tismana. Utrenie: Polieleu. Slujba Sfântului din Minei. Vecernie Mare: Vohod. Sf. Fapte 6. Antifonul glasului de rând. Matei 21. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Mărimuri.” Ap. Mărimuri. “Sfinte Dumnezeule. Utrenie: Polieleu.1-5. Litie.” Doxologie Mare. Catavasiile Naşterii.13-23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful