2010

Rânduiala Tipicului IANUARIE
1 VINERI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernia Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evang. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. La peasna 9-a în loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele peasnei 9-a. Doxologia Mare. Troparul Sfântului Glas. 1. “Slavă şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12. Ev. Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: "De Tine se bucură." După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 3 DUMINICĂ Duminica dinainte de Botez. Glas 5. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu a Înainte Prăznuirii din Minei. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. Liturghia Sf. Ioan: Ap. 2 Timotei 4,5-8. Ev. Marcu 1,1-8. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat." 5 MAR I Ajunul Botezului. Urmează Mineiul. Ceasurile Împărăteşti cu Obedni a. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Praznicului: Ap. 1 Corinteni 9,19-10,4. Ev. Luca 3,1-18. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfin irea Apei Mari. Mar i seară: Pavecerni a cea Mare cu Litia. 6 MIERCURI Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei 9-a. Laudele şi Doxologia Mare. Liturghie: Liturghia Sf. Ioan. Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câ i în Hristos v-a i botezat." Ap.: Tit 2,11-14 şi 3,4-7. Ev. Matei 3, 13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Sfin irea Apei Mari. 7 JOI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: După Vohod, se cântă Prochimenul Mare - "Dumnezeul nostru în cer şi pe pămănt toate câte a voit a făcut." Paremiile de la praznicul Botezului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului şi se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu se pune numai unde este Hramul. Ev. Marcu 1:7-11. Catavasiile Botezului. Laude. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Toate otpusturile încep cu: "Cel ce S'a botezat în Iordan de la Ioan." 10 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 6. Voscr. 9. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului - la pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

1

(Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului. Nu este Evanghelie. Catavasiile Întâmpinării.8-9. Vecernie Mare: Vohod. Laude. Nu este Vohod. Apoi Catisma 17 în două stări. Luca 18. Combină Triodul cu Octoihul. 26 2 MAR I Întâmpinarea Domnului. Voscr. Doxologie Mare. Matei 5.” 24 DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii . Doxologie Mare. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.12-20. 1 Corinteni 10. Liturghie: Ap. 10.13-17. Urmează Triodului. Vecernia Mare: Vohod. Ev. Catavasiile Întâmpinării. Litie. în general. Ev. Urmează Mineiul. Până la Odovanie (9 Februarie). Evang. Voscr. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Utrenia: Polieleu. Urmează Mineiul. Luca 19.22-40.” După Liturghie. Ioan 10. Antonie cel Mare. nu numai pentru o anumită familie). Litie. Ev. Evrei 13. Tesaloniceni 4. Luca 2. 2 . Luca 2. Paremii. 11. Troparul Mor ilor. “La Râul Babilonului. Glas 7. “Sfinte Dumnezeule. se cântă “Uşile Pocăin ii”.10-14. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 33-36.25-32.14-19. 24.A Fiului Rătăcitor.9-16. Paremii. Utrenie: După Evang.” 6 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Mor ilor. Catavasiile Întâmpinării. Evang. Luca 15. iar după 2-a: "Binecuvântările Mor ilor" urmate de Ectenia Mor ilor. Laude. Utrenie: Polieleu.23-38. Luca 21.” Ap. Utrenie: Polieleu. Litia Sfântului. Evanghelia Învierii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Grigorie şi Ioan. Evrei 7. Antifonul 1 al glasului 4. Liturghie: Antifoane obişnuite.” 31 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii . Liturghia: Ap. 50. Paremiile Sfântului. slujba Sfântului zilei se lasă afară decât pentru Bunavestire). Liturghie: Ap. Evang. Ioan 5. Voscr. După Ps. toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în bra ele Dreptului Simeon.9-15. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.717. Rânduiala Tipicului FEBRUARIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 17. Vecernie Mare: Vohod. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. 25-27. 1 Corinteni 6. După prima stare: Ectenia Mor ilor.11-32. 30 SÂMBĂTĂ Sfin ii Trei Ierarhi: Vasile. Combină Octoihul cu Mineiul. Glas 1.10-15. Binecuvântările Învierii. 1. Liturghie: Ap.A Vameşului şi a Fariseului. Vecernie Mare: Vohod.. Canonul şi Catavasiile Mor ilor. 19. Învierii şi Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Cuv. stihiri care in până la Duminica 5-a din Post inclusiv.17 DUMINICĂ 32-a după Rusalii.7-16.”. Vecernie Mare: Vohod. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Mor ilor. Ev.24-39. Glas 8. Antifoanele glasului de rând. Mărimuri. 2 Timotei 3. Ev. Parastas de Obşte (adică pentru to i. Catavasiile din Triodul. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului.” Binecuvântările Învierii. Stihurile speciale la Intrarea Mică.1-10. Mărimuri. 1 Timotei 4.

. Evrei 11. Evang. 2. Romani 13. Matei 25. Troparul Învierii. Vecernia Mare: Vohod.A Izgonirei lui Adam din Rai. Vecernie Mare: Vohod. 43-51. Evrei 7:26-28. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. 1 Corinteni 8.1-12. Ioan: Ap. 32-40. Axionul “Cuvine-se cu adevărat.11-14. 9.23-3. Utrenia: După Ps.1-12.” După Ps. Marcu 2. Liturghie se repetă Binecuvântarea colivei. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile din Triod.Duminica Iertării. se citeşte Pavecerni a Mare cu Canonul Sf. şi 14. “La Râul Babilonului. Grigore Palama. Liturghia Sf.31-46.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf.10-14. Evrei 1.” 3 .24-26. Fără Paremii. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfin ite 5 zile pe săptămână. 2.” Utrenie: După Ps. Marcu 2. plus al Icoanelor “Prea curatului Tău Chip. Catavasiile Buneivestiri. Catavasiile din Triod. Utrenie: Polieleu. Efrem Sirul. A Înfricoşatei Judecă i . dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. Vecernia Mare: Vohod. Lăsatul sec de Brânză .8-13. Ev. Ev. Andrei Criteanu. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. 4.7 DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii. Evrei 1.” După Ps. Ioan 1. Liturghia Sf.14-21. Ap. Liturghie: Ap. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Teodor şi Binecuvântarea colivei. Voscr.1-3. “La Râul Babilonului. Ev.9-16.Vasile. Ioan 10. Vecernia sa făcut Vineri. Glas 4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 3. A Sf. 5. nu numai Miercurea şi Vinerea. Urmează Triodul.1-2. 15 LUNI Începe Postul Mare. 8:1-2. Matei 6.A Ortodoxiei. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”.” 14 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii .5.1-4. Se combină Octoihul cu Triodul.” După Sf. Se combină Triodul cu Octoihul.Lăsatul sec de Carne.” 28 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post. Voscr. Vineri seara se citeşte doar Pavecerni a Mare fără metanii şi Canonul Sf. Liturghia Sf. Se zice Rugăciunea Sf. cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod. De Luni până Joi. Voscr. Vasile cel Mare: Ap. Axionul: “De Tine se bucură. Catavasiile din Triod. Axionul “De Tine se bucură. 21 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post . Glas 5. Urmează Triodul. Glas 3. 20 SAMBĂTĂ Sfântului Teodor Tiron. Se combină Octoihul cu Triodul. Voscr. Glas 2. Efrem Sirul. Liturghia: Ap. Evang.

17. Matei 4. Ap. Se combină Triodul cu Mineiul. Se combină Octoihul cu Triodul. 7. Voscr. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur se face numai dacă Sfin ii Mucenici cad Sâmbăta sau Duminica. Unde este hramul bisericii.A Sfintei Cruci. 19 VINERI Acatistului Maicii Domnului. 50. după “ Să se îndrepteze rugăciunea mea. Catavasiile Buneivestiri. Vezi Triodul. 29. 31 7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post .A Cuvioasei Maria Egipteanca. cădeşte împrejurul Sfintei Mese. Evrei 12. “Uşile Pocăin ei”. Axionul: “De Tine se bucură. Maria Egipteanca. Utrenie: Ev.23-29. “Uşile Pocăin ei”.1-10 şi Evang.1.1-12.” 4 . Andrei Criteanu.A Sf. Evang.” Ap. Evang. se pune şi Troparul Sf. Învierii. 26. “Uşile Pocăin ei”. Glas. Matei 20. 6. şi cădind în jurul ei. 21 DUMINICĂ Duminica 5-a din Post . se pune şi Troparul Sf. 10. Vasile cel Mare. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste.36-50.11-14 şi Galateni 3. 5. Marcu 8. 8.25.. slujba Mucenicilor se combină cu slujba din Triod. Voscr. Fără Paremii. Marcu 10. 14 DUMINICĂ Duminica 4-a din Post . Evrei 4. Dacă nu este hram. Voscr. la Vecernie. 8. la care se adaugă Ap. Marcu 9. Apoi o venerăm cu metanii mari. Se combină Octoihul cu Triodul. 30. 50. Glas 7. 24.13-20. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale. Ps. Se combină Octoihul cu Triodul. Ioan Scărarul. Fără Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “De Tine se bucură. Utrenie şi Liturghie. Ioan Scărarul.34-38 şi 9. ca la orice sfânt din calendar neînsemnat cu roşu. Vezi Triodul. Evrei 6. Evrei 9. Catavasiile din Triod. 19. Liturghia Sf. Glas 6.” 17 MIERCURI Canonul Sf. 50. Utrenia: Ps.Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 3. Efeseni 5. iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune.”. la Vecernie. 9 MAR I Sfin ii 40 de Mucenici din Sevasta.1-16.1-6. Utrenia: Ps. se face Liturghie Mai Înainte Sfin ită. Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi. Pe lângă Troparul Învierii.8-19. Pe lângă Troparul Învierii. preotul îmbrăcat în toate veşmintele.14-16 şi 5. Axionul “De Tine se bucură. Catavasiile Buneivestiri.17-32. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie şi Liturghie. Vecernie Mare: Vohod..32-45 şi Luca 7.” Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. 12. Martirii prigoanei comuniste. La Doxologia Mare. cântând imnul: “Crucii Tale. 5. Ev.

Ev.24-38. începe Săptămâna Patimilor. Ioan Gură de Aur: Antifoane Praznicale. iar seara. În loc de “Sfinte Dumnezeule”.4-9. se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat. Polieleu. Se combină Triodul cu Mineiul. Ioan 12. 50." Catavasiile din Triod. despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. se citeşte imediat Ps. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. ci se cântă "Dumnezeu este Domnul" şi Troparul Praznicului de trei ori.1-8. Matei 21. Evang. Joi după Liturghie Sf. Liturghia Sf. Din această săptămână se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ite. Mărimuri. Se cântă întreg Canonul Stâlpărilor.: “Cămara Ta Mântuitorule. Ioan 11. Axionul Praznicului. 5 . După Evanghelie. Iar în unele păr i.1-11. Mărimuri.25 JOI Bunavestire. Deniile cu Evanghelii. Axionul Praznicului. “Sfinte Dumnezeule”. Vecernie Mare: Litie. Paremii. Filipeni 4. Luca 1. Luca 1. Vasile cel Mare şi Vineri. iar preotul binecuvintează stâlpările. Cu Denia de Duminică seara. Toate din Triod. Liturghia Sf. Vecernia lui Lazăr s'a făcut în ajun (Vineri). Doxologia cea Mare. Evrei 2. (Duminica Floriilor). Utrenie: Polieleu. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Evang. Ioan Hrisostom: Antifoane obişnuite. cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr. Evrei 12. Toate din Triod.” Ap. Ap. Mărimuri. Liturghia Sf. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru". Paremii. 15-17. Utrenie: Nu este Polieleu. Litie. 28 DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. după slujba Ceasurilor Împărăteşti. stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. nici Evanghelie. Ev.” Ap. MAR I 31 şi MIERCURI Săptămâna Patimilor. fără sfetilnă. 29. 27 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. Utrenie: La "Dumnezeu este Domnul" nu se cântă "Aleluia” şi Troparele Treimice ca în zilele de rând ale Postului. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a.28.3956. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând.11-18.1-45. Ev. 13. Laudele. “Sfinte Dumnezeule. Vecernie Mare: Vohod.LUNI. Ioan Gură de Aur combinată cu Vecernia: 5 paremii: 2 din Triod şi 3 ale Praznicului.” Miercuri după amiază se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia. Se citeşte Doxologia Mică. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă.1-18.

1-2. 16. 21-26 . Liturghia Sf. Fapte 1. ecteniile şi otpustul. Ceasurile Împărăteşti cu Evangheliile lor. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile 5-a şi 6-a. Epitaf se pune direct pe Sf.3-17. Paşti). a Apostolului.23-32.1-15. 6 . cădirea împrejurul Sf. Ev.21-39. Ioan 1.17-27.” Ap.1-8. în loc de “Bine este cuvântat. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion.3-11. 4 DUMINICĂ Urmează Penticostarul. însă de fapt este o combina ie din to i Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26. Vecernia: Vohodul cu Evanghelia. “Hristos a Înviat” de 3 ori.” se cântă: “Câ i în Hristos v-a i botezat. Ev. Ioan: Obişnuita binecuvântare. Liturghia Sf. Ceasurile.” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului. 3 SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. cu stihurile Paştilor. Uşile altarului rămân deschise până în Sâmbăta Tomii. Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” şi Ectenia. Ap.1-2. 1 Corinteni 11. Utrenia începe ca în noaptea de Paşti: “Slavă Sfintei.2-20. Citirea Evanghelie. Ioan 1. 27. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Vohod cu Evanghelia.12-17 . Învierea Domnului (Sf. nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor. Liturghia Sf. Ev. imediat înainte de Doxologia cea Mare. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile. Sf. Vecerniile. După tradi ia bizantină. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câ i în Hristos”. Utreniile.” apoi cădirea împrejurul mesei. Evanghelia ce se citeşte afară: Matei 28. Urmează Triodul.” 5 LUNEA LUMINATĂ Vecernia. Evang. Evangheliei. Prohodul se cântă după Laude. apoi Utrenia Paştilor.1-11. Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti. Masă. Matei 26. Fapte 12. 2 VINEREA MARE Urmează Triodul. Epitaful se scoate în timpul “Slavei” de la Stihoavnă. Venind înapoi. unde rămâne până la Înăl area Domnului. binecuvântarea artosului.18-28. ci ies în procesiune împrejurul bisericii. Romani 6. Obedni a şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule. Matei 26.” După Liturghie. Luca 22. Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf.1-20.” se cântă “Hristos a Înviat. ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori.” Se scoate un nou Agne pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. “Din Ospă ul Stăpânului. Ioan 15.” “Văzut-am Lumina. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii. Ap. Ap. Scoaterea Sfântului Epitaf. În tot timpul Săptămânei Luminate. Matei 28. In loc de “Alleluia”.43-44.1-17.40. Până la Înăl are. Heruvic şi Axion special (Vezi cântările prescrise în Triod). Ioan 13. De la Duminica Tomii până la Înăl are. Utrenia şi Liturghia: Toate regulele se află în Penticostar. Seara este Vecernie Mare cu Vohod şi Evanghelie. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înăl are. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. Fapte 1. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: După tradi ia bizantină. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii. după care preo ii nu mai intră în Altar. Paremii. a cărnurilor şi ouălor.Rânduiala Tipicului APRILIE 1 JOIA MARE Comemorarea Cinei celei de Taină. Axionul Învierii: “Îngerul a strigat.

Vohod. Vecernia. 7 . Sfin irea cea mică apei. Fapte 5. Vecernie: Joi seara pe lângă stihirile Învierii se adaogă şi a ale Sfântului.12-20.” Ap. Ap. Sf. Doxologia Mare. Utrenie. Ioan 2. Axionul Paştilor. 9 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. 16. . 25 DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti .1-2. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Binecuvântările Învierii. Axionul Paştilor.14-21. Axionul Paştilor. Utrenie: Fără Polieleu. Ev. Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar. Fără Polieleu.1-8.1-15. Catavasiile Paştilor.” Laudele. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Glas 1. Glas 3. Mărimuri. Liturghie: Antifoane obişnuite. Ioan 5.19-30.43-47. “Sfinte Dumnezeule. Axionul Paştilor. toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Odovania Praznicului Învierii. Antifoanele Glasului de rând. Voscr. Ev. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Luca 24. Se cântă canonul Paştilor iar al Sfântului se citeşte. Luca 21. Rânduiala Tipicului MAI 2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti . Evang.A Samarinencii.5-42. Fapte 11. Axionul Paştilor. Fapte 2. Utreniile până la Înăl are încep cu “Slavă Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. 23 VINERI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Fapte 9.12-35. Binecuvântările Învierii. “Si acum” – “Ziua Învierii. Ioan 15.Duminica Tomei. “Slava” de la stihovna Sfântului. Vecernie Mare: Vohod. Mărimuri. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Fapte 6. “Sf.12-22.A Mironosi elor. Voscr.19-31. Faptele 3. Fapte 12. Utrenie: Polieleu. Doxologia Mare.1-11. Ev. Marcu 15. Doxologia Mare. Dumnezeule.” 18 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti . Stihovna Paştilor. Binecuvântările Învierii. Ev. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. 7.” Ap. Ap.6 MAR EA LUMINATĂ Vecernia. Doxologia Mare. Combină Penticostarul şi Mineul. Utrenie: Fără Polieleu. 16. 12-19. Catavasiile Paştilor. 4.32-42.1-8. Binecuvântările Învierii. Ap. Vecernie Mare: Vohod.17-27 . La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Începând de azi. Ev. Catavasiile Paştilor. Glas 4. Voscr. Liturghie: Ap. 1. 5. Ev. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Glas 2.” Laudele. Litie. în timpul care se cădeşte toată biserica.” Laude.” Laude. Catavasiile Paştilor. Axionul Paştilor.1-7. Ioan 20. Ioan 4.” Utrenia: Polieleu.A Slăbănogului. Liturghie: Antifoane obişnuite. 11 DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti . Liturghie: Antifoane Praznicale.

“Sfinte Dumnezeule. Ioan 10:9-16. Litie. Luminânda şi Laudele sunt combina ie între Minei şi Penticostar. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. 16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti . Antifoanele Glasului de rând. Liturghie: Antifoane speciale. 50. Liturghie: Ap.” Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri. a Învierii. Efeseni 5. Voscr.1-11. Matei 18. Paremii. Fără Polieleu. Doxologie Mare. Catavasiile Rusaliilor. Axionul Înăl ării. Mărimuri. Ioan 9. Binecuvântările Învierii. Ev. Liturghie: Antifoane Praznicale. Ev. Axionul Praznicului.8-19. Troparul Praznicului (de trei ori). Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a. Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor.” cântăm Troparul Înăl ării. Vecernie şi Utrenie Mică: Nu este Polieleu. “Învierea lui Hristos” nu se cântă. Axionul Paştilor.A Orbului.” Ap.12.” 23 DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti . Fapte 16. Paremii. 8 .36-53.37-53.15-25. Antifoanele Praznicului. 10. Catavasiile Rusaliilor.” Laude. Ev.1-13. 8. Fapte 28. Glas 5. Sf. 21 VINERI Sfin ii Împăra i Constantin şi Elena. 12-19.10-20. In loc de “Văzut-am Lumina.1. Voscr. Mărimuri. Utrenie: Polieleu. Urmează Penticostarul. Ev. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat". nici Evanghelie. Utrenie: Polieleu. Catavasiile Paştilor. Urmează Penticostarul. aşa cum se arată la Minei. Se combină slujba Înăl ării cu a Sf. Părin i. Ioan 20. Axionul Paştilor. Axionul Praznicului. Urmează Penticostarul. Utrenie: Polieleu. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Litie.9-20. Doxologia Mare.16-18. 24 LUNI Sfânta Treime. 28-36.1-31. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Marcu 16. 8.” Vecernie Mare: Vohod. ci se pun Antifoanele Praznicale.1-38. 13 JOI Înăl area Domnului (Ziua Eroilor). Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Mor ilor ca la Parastas.” se cântă “Câ i în Hristos. ci îndată urmează Ps. Ev.9 DUMINICĂ Duminica 6-a după Paşti . După sfârşitul Sfintei Liturghii. Fapte 26. Catavasiile Rusaliilor. Ev. Ioan 7. Binecuvântările Învierii. Ioan 21. De aici înainte. Ioan 17. Ev. ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii. Stihurile speciale la Intrarea Mică. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Fapte 20. 22 SAMBĂTA Sâmbăta Mor ilor (Moşii de Vară). Luca 24. deşi este Duminică. Ev. Urmează Penticostarul. toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc. Combină Penticostarul şi Mineul. Fapte 2.16-34.Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). Glas 6. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului. Evang. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod.19-23. Ioan 10 1-9. Utrenie. Doxologia Mare. Părin i dela Sinodul I Ecumenic.A Sf. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Rusaliilor.” cântăm Troparul Înăl ării. Fapte 1. Mărimuri. Ev. Liturghie: Ap.1-12. In loc de “Văzut-am Lumina. Ev. Litie. Catavasiile Paştilor. Paremii.

Antifoanele şi Evang. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Utrenie: Polieleu. Voscr. Vecernie Mare. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 3. Învierii. Glas. La peasna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Ev. Liturghie: Ap. 80.” Doxologia Mare.” Doxologie Mare.” 9 . Voscr.12. Utrenie: Polieleu.1-9. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 27 DUMINICĂ Duminica 5-a după Rusalii. Voscr. 19.” Ps. Romani 6. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a Sfin ilor din Minei. “Şi acum”: “Prea Binecuvântată eşti. până la 1 August. 11. Matei 6.21-33 şi 12.32-33. Litie. Ev. 9.1. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Vohod. Evrei 11.A Tuturor Sfin ilor. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.13-19. Binecuvântările şi Evang. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat. Mărimuri. Evang.30 DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii . 57-68.11-14. Doxologia Mare. Glas 1. Catavasiile Buneivestiri.” 24 JOI Naşterea Sf.5-13 . 76. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod.1-4. Paremeii. Catavasiile Buneivestiri. Romani 13. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Ev. 1.24-25. Laude: “Slava” . Urmează Mineiul.A Sfin ilor Americani şi Români. Antifoanele Glasului.1823.10-16. Ev. Ioan Botezătorul. Vohod. Romani 2. Ev. 2. Urmează Mineiul. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 29 MAR I Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel. Laudele. 2.1-10. Matei 4. Ioan 21. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 57-68. Vecernie Mare. Fără Paremii. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Matei 8. Catavasiile Buneivestiri. Romani 10. Evang. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod.22-33.27-30. Romani 5. 2 Cor. Liturghie: Ap.1-10. Luca 1.28-34. 5. Glas 8. 3.33-40. Glas. 12. Liturghie: Ap. 50.a Sfin ilor. 14.18-23. Matei 16. Evang. Utrenie: Binecuvântările şi Antifoanele Învierii. Litie. Mărimuri. Paremii.” 20 DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii. Paremii. Mărimuri. Matei 8. Binecuvântările. Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Litie. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Utrenie: Binecuvântările Învierii.1-14. Voscr. 80. 76. 4.” 13 DUMINICĂ Duminica 3-a după Rusalii. Utrenie: Polieleu.1-25. Matei 10. Învierii. Glas 4. “Învierea lui Hristos.” Rânduiala Tipicului IUNIE 6 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Luca 1. Urmează Penticostarul. Voscr. 37-38. Liturghie: Ap.

Glas 1. Evang. Vecernie Mare: Vohod. în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Cruce este adusă în altar. Rânduiala Tipicului AUGUST 1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Catavasiile Buneivestiri.” 18 DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii (A Sf. Ev. Până la 15 August. 50.Glas 8. Romani 15. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile. Ev. 6. Luca 4. Voscr. Voscr. Glas 7. Matei 9. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Tit 3. Doxologia Mare. Sfin irea Apei Mici. Evang. Romani 12. Vecernie Mare: Vohod. Glasul 5. Părin i de la Sinodul IV Ecumenic). Liturghie: Ap. 10 . 10. Vecernie Mare: Vohod.1-8.22-34.” Ps. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Utrenie: Binecuvântările Învierii. Ps. Matei 14. Liturghie: Ap. scoate Sf. 9.1-7. Iacob 5. Laudele. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. “Învierea lui Hristos”. Laudele. Liturghie: Ap. Liturghie: Ap. Matei 9. Mărimuri. Sfin ii 7 Fra i Macabei.6-14. Vecernie Mare: Vohod.” După Liturghie.”. Litie. Matei 17. Matei 14. Catavasiile Buneivestiri.9-17. Sf. “Învierea lui Hristos. Evang.8-15. Antifoanele Glasului. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 7. Vecernie Mare: Vohod. 6. 50.1-13. 1 Corinteni 3. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. După Doxologia Mare. Urmează Mineiul. Fără Polieleu. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care se găseşte în Mineiul pe Iulie între 13 şi 19 ale lunii.10-20.” 25 DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii. Voscr. Catavasiile Buneivestiri.10-17. Catavasiile Buneivestiri.14-23. Liturghie: Ap. Doxologia Mare. Ioan 17. Luca 4.27-35. Ev.22-30. Ev.9-16. Antifoanele Glasului. Vecernie Mare.22-30. Cruci. 1 Corinteni 1. Voscr. Ev. Evanghelie Învierii. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie. 1 Corinteni 4. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. Învierii. 8.” 11 DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii. Glas. Paremii. 20 MAR I Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Scoaterea Sf. Vohod. Se combină slujba Octoihului cu Mineiul. Utrenie: Binecuvântările Învierii.Rânduiala Tipicului IULIE 4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii. Utrenie: Binecuvântările Învierii.14-22. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap.

Tăierea Capului Sf.14-30. Praznicului: Luca 1. 22 DUMINICĂ Duminica 13-a după Rusalii. 2 Petru 1.39-49. Voscr. Ev. Vecernia Mare: Vohod. 56. Liturghie: Antifoane obişnuite. Luminânda Învierii şi a Praznicului.. 2. Ev. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. Utrenie: Polieleu..“Prea binecuvântată eşti. Paremii. Voscr.Praznicului. Glas 2.2-12. Polieleu.” Doxologie Mare.. Ap. Mărimurile.. Combină Octoihul cu Mineiul. 11. Filipeni 2.1-9. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Mărimuri. 2 Corinteni 1. 1. Învierii a glasului de rând.5-11. Slava. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. Adormirea Maicii Domnului. “Învierea lui Hristos. 3.23-35. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Matei 18. Voscr. Urmează Mineiul. Utrenie: Catavasiile Crucii. Liturghie: Ap.. Paremii. Mărimurile.” Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE 1 MIERCURI Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Marcu 6. Slava. Matei 21. Urmează Mineiul.” Doxologie Mare. Vecernie Mare: Vohod. Şi acum. La masă se dă dezlegare la peşte.. Fapte 13. Catavasiile Crucii. 1 Corinteni 9.“Prea binecuvântată eşti.” Ps.. Catavasiile Adormirii. “Învierea lui Hristos.” 15 DUMINICĂ Duminica 12-a după Rusalii.1-14 (Pilda nun ii fiului de împărat). Ev. Luminânda Învierii şi a Sfântului.” Ap. Luca 9. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Luca 10. “Sfinte Dumnezeule. Matei 19. Litie.” Ps. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. 11 . Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glas 5.27-28.” 29 DUMINICĂ Duminica 14-a după Rusalii. Binecuvântările Învierii. 11. “Sfinte Dumnezeule. Catavasiile Crucii.25-33. Liturghie: Antifoane obişnuite.28-36. Antifoanele glasului de rând.38-42. Vecernie Mare: Vohod. Şi acum.” Ap. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Litia. Polieleu. 50.1-4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Matei 22. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Paremii. 8 DUMINICĂ Duminica 11-a după Rusalii. Ev. 2. Litia. Ev.” Liturghie: Antifoane speciale. Liturghie: Ap. Combină Octoihul cu Mineiul. 50. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Ev. Ioan Botezătorul (Zi de post). Utrenie: Catavasiile Crucii.16-26. 1 Corinteni 15. Antifoanele glasului de rând.1-11 .21-24. 1 Corinteni 16.33-44. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Binecuvântările Învierii.10-19. Glasul 3. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului.13-24. Glas 4. “Sfinte Dumnezeule”. După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele. Matei 17.a Sfântului.6 VINERI Schimbarea la fa a a Domnului.. Ev.

6-11. Axionul Praznicului.. Paremii. 1 Corinteni 1.11-18. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Ev. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 7.6-15. 26 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii. 2 Corinteni 4. Voscr. Ev. 21 Septembrie. 19 DUMINICĂ Duminică după Înăl area Sf. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. 1 Ioan 4. Catavasiile Buneivestiri... “Învierea lui Hristos. Vecernie Mare: Vohod. apoi o înal ă în toate cele patru puncte cardinale.” Ps. Liturghie: Antifoane obişnuite. Utrenie: Catavasiile Crucii.” 8 MIERCURI Naşterea Născătoarei de Dumnezeu. Ev. Evang. Litia. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion. în timpul căreia. 12 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înăl ării Sfintei Cruci. 5. până la încheierea Praznicului. Catavasiile Crucii.24-25. Fără Litie. Polieleu. 21. Cădeşte împrejurul ei de trei ori. Ev. Mărimuri. Glas 1. Laudele. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile cădeşte Sf.” 12 . Glas 6. Galateni 2. Învierii a glasului de rând. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Doxologie Mare.28-36. Şi acum. Luca 10. Evanghelist Ioan. Sf. Vecernie Mare: Vohod.1. Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită.: Luca 1.27-28.35-46 (Cea mai mare poruncă din Lege). Vecernie Mare: Vohod. Marcu 8. Praznicului: Ioan 12. 2 Corinteni 9. Voscr.“Prea binecuvântată eşti. Masă. Catavasiile Crucii.” Doxologie Mare.12-19. Vecernia Mare: Vohod.. Se ine post.” Voscr. Liturghie: Antifoane obişnuite. Antifonul I al glasului 4. Luminânda Învierii şi a Sfântului.3842. Vecernia Mare: Vohod. Ev..” Ap. Antifoanele Glasului de rând. ori în ce zi ar cădea Praznicul. Masă în procesiune şi o scoate în fa a Sf. 50.18-24.6-11. Litie. Crucea stă pe analoghion 8 zile.” 14 MAR I Înăl area Sfintei Cruci (Zi de post). Liturghie: Ap. Matei 22. Voscr. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Doxologia Mare.” Ap. 11. 13-20. Utrenie: Catavasiile Crucii. Luca 5. 4. “Sfinte Dumnezeule. Adormirea Sf. Liturghie: Ap. ori în ce zi ar cădea acest praznic. iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule. 25-28. Utrenie: Polieleu. Galateni 6. iar corul cântând “Doamne Miluieşte”. Ev.5 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. Combină Octoihul cu Mineiul. Ioan 19. 4.” cântăm “Crucii Tale.1-11 (Pescuirea minutată). Paremii. Ioan 19. Utrenie: Polieleu.39-49. 31-35. Mărimuri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Masă împrejur. Apoi face 3 metanii. Slujba după Minei. Slava. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Filipeni 2. Catavasiile Crucii. Litie. Ioan 3. 56. Liturghie: Antifoanele Praznicului.25-27. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Altar exclamând: “În elepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii.” Ap. Vecernie Mare: Vohod.” se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Liturghie: Ap. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. “Sfinte Dumnezeule.16-20. Ev.34-38 şi 9. Mărimurile. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Paremii. Slujba după Minei. Glas 6. Ev. Binecuvântările Învierii.a Sfântului. Glasul 7.” ia Crucea de pe Sf. zicând ectenia prescrisă în Minei. Cruci. Înainte de a începe Vecernia.5-11. voscr.13-17. Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Antifoanele glasului de rând. În mod special se cântă "Învierea lui Hristos". cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon.

Utrenie: Polieleu. Litie. Vecernie Mare: Vohod. Matei 25.5-15.” 3 DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii. Voscr. Învierii. Utrenie: Binecuvântările şi Evang. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvinese cu adevărat.1-13. Combină Octoihul cu Mineiul. Glas 4.” 26 MAR I Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. 26-39. Părin i dela Sinodul VII Ecumenic. Paremii. Luca 10. Luca 7. 13 . Vecernie Mare: Vohod. Ioan 17. Ev.” 17 DUMINICĂ Duminica 21-a după Rusalii . Paremii. 12. Catavasiile Buneivestiri. Efeseni 2. Liturghie: Ap. Utrenie: Polieleu. Voscr. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.11-19.A Sf. Luca 1. Combină Octoihul cu Mineiul. Catavasiile Buneivestiri. Ev.4-10.1-7. Galateni 2. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Evrei 12. 11. 2 Timotei 2. Urmează Mineiul. Efeseni 4. Ev. Liturghie: Ap. Ev. 9. Vecernie Mare: Vohod.1-13. 2 Corinteni 11. Mărimuri. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.11-13. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 27 MIERCURI Sfântul Dimitrie Basarabov. Liturghie: Ap.39-49. 25-27.Vineri). Liturghie: Ap. Luca 6. Liturghie: Ap.Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE 1 VINERI Acoperământul Maicii Domnului. Litie.23-27.17-27. Aceiaşi rânduială ca la Sf.38-42 . Vecernie Mare: Vohod.” 10 DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii. Ev. Combină Octoihul cu Mineiul. 8. Axion: “Cuvine-se cu adevărat. Ioan 15.16-20. 1 Corinteni 9. Glasul 5.27-28.” 14 JOI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf. Evrei 9.16-22.16-22. Paremii. Matei 10. Vecernie Mare: Vohod. Litie. 11. Ev.31-36. Luca 8. Ev. Ev.” 24 DUMINICĂ Duminica 23-a după Rusalii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Luca 10.1-2. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.2-12. Galateni 1.36-50.31-33. Liturghie: Ap.” Liturghie: Ap. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care găseşte în Mineiul pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii. Catavasiile Buneivestiri.11-16. Toată slujba din Minei. 56. Ev.7-13. Matei 8. Utrenie: Polieleu. Ev. Ev. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie). Tit 3. Toată slujba din Minei. Catavasiile Buneivestiri. Voscr. 10. 16. Luca 8. Glas 2.8-15.1-9. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită. Paremii.110. Liturghie: Ap. Luca 7. Glas 3. Mărimuri.

Liturghie: Ap. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. 8 LUNI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. Ev..31 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii. Antifonul I . Mărimuri. 50. Mărimurile. Luminânda Învierii şi a Praznicului. “Învierea lui Hristos. Evrei 9. Coloseni 3. Luca 8.27-28. 11. Paremii.26-28. Liturghie: Ap. Efeseni 4. 5. Glas 1.18-27. Liturghie: Ap. 2-10. Slava. Liturghie: Ap..19-31. Ap.38-42. Litie. Ev. Efeseni 2. Ioan 10. “Sfinte Dumnezeule”. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Binecuvântările Învierii.“Prea binecuvântată eşti. Voscr. Glas 2. Ev. 8. 15 LUNI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului). Vecernie Mare: Vohod. Ev. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.” Ps. Polieleu. 56. Laudele.1-9. Utrenie: Catavasiile Naşterii.8-19. 21 DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii. Totul din Minei. Ioan Gură de Aur.41-56. Liturghie: Ap.1-7. Ioan 10. Ev. Praznicului: Luca 1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Slujba de la Minei. Luca 10.12-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Voscr. 4. Ev. 3. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Catavasiile Naşterii Domnului. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4).. Evang. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. 28 DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii. Glas 7. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod.” 13 SÂMBĂTĂ Sf. Luca 12. 14 . Utrenie: Polieleu.glasul 4. 2 Evrei 2.14-22. Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE 7 DUMINICĂ Duminica 24-a după Rusalii. Şi acum. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Vecernie Mare: Vohod. 1. 2. Utrenie: Polieleu. Ev. Voscr. Liturghie: Ap. Evrei 7.. Paremii.Praznicului. Octoihul. Litia. Antifoanele glasului de rând. Litie. Voscr. Efeseni 5. Catavasiile Buneivestiri.25-37.1-2. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Galateni 6. Glas 8. Vecernie Mare: Vohod. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.9-16. Luca 16. Glas 6.39-49.11-18. Voscr. 14 DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii. Luca 10. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. Doxologia Mare. Luca 18. Ev.1-7.” Doxologie Mare. Luca 10. 16-21. Mărimuri.16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit arina). Liturghie: Antifoane obişnuite.

Ev. Voscr. Ev.30 MAR I Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chiemat. Catavasiile Buneivestiri.Sfin ii Părin i după trup ai Domnului. Utrenie: Polieleu. la 17 Decembrie. Glasul 3.21-25. 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Glas 4. Ev. Fără Litie.4-7.A Sfin ilor Strămoşi. Matei 1. Luca 6. Vecernie Mare: Vohod. urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu. Toată slujba din Minei. Matei 4. 6. Utrenie: Polieleu. 8. În loc de “Sf. Efeseni 6. Liturghia Sf. Luca 2. Liturghie: Ap. Utrenie: Antifoanele glasului de rând. Matei 2. lui.1-11. Urmează Mineiul. Toate ale Praznicului. 3. Paremii: 1 Petru 1. Axionul: “De Tine se bucură.1-25.10-17. Ev. fiecare cu Paremia. Mărimuri nu sunt. Evrei 1. Rânduiala Tipicului DECEMBRIE 5 DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii. Glas.1-9. Voscr. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfin ilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie. Liturghie: Ap.” 12 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii . Vecernie Mare: Vohod. Vasile împreunată cu Vecernia Ap.16-24. Ev. Ev. Antifonul obişnuit la Praznice. Utrenie: Polieleu. 7. Evrei 13. 15 .” Seara: Pavecerni a Mare şi Litia.9-16. Binecuvântările Învierii. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfin ilor Părin i. Galateni 4. Ioan 10. Ev. 1 Petru 4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 19 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului . 24 VINERI Ajunul Crăciunului. Catavasiile Naşterii. Luca 14. Evang. Catavasiile Naşterii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. care se găseşte la Minei. Paremii.1-20. Litie. Mărimuri.35-51. Liturghie: Ap. adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Urmează Mineiul. 25 SÂMBĂTĂ Naşterea Domnului. Ev. 6 LUNI Sfântul Ierarh Nicolae. Doxologia Mare.1-25. 32-40. Stihurile speciale la Intrarea Mică.17-21. Laudele. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Obedni a şi Liturghia Sf. Ev. Luca 13. Catavasiile Naşterii. Coloseni 1.” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului.10-17. Liturghie: Ap. în loc de “Ceeace eşti mai cinstită.1-12. Vecernie Mare: Vohod.1-6.9-10. Matei 1. Voscr. Litia. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. 1 Corinteni 4.18-24. Evrei 11. Apostolul şi Evang. Paremii. Ap. Ceasurile Împărăteşti. Dumnezeule” se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat”. Binecuvîntările Învierii. 9-16. Ioan 1.1-12.12-18.18-23. Ioan: Antifoanele Praznicului. Zi de post. Catavasiile Naşterii. Catavasiile Naşterii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.17-23. La pesna 9-a. 1 Petru 2. Vecernie Mare: Entrance. Învierii. 5. Ev. Liturghie: Ap. Axionul Praznicului. Vecernie Mare: Vohod.

Nicodim dela Tismana. Utrenie: Polieleu.11-19. Matei 2. nici Evanghelie. Liturghie: Antifoane obişnuite. Axionul Praznicului. Sf. 47-60. însă Românii pun.1-5. Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului. Voscr. Litie. Matei 21. Urmează Mineiul. Catavasiile Naşterii. 31 VINERI Încheierea Praznicului Naşterii Domnului. Antifonul 1 al glas 4. Apostol. Litie. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”.Părin i: David Împăratul. 7. Utrenie: Polieleu. Liturghia Sf.17-23. 16 .” Ap. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Slujba Sfântului din Minei. Ajunul Anului Nou. Antifonul glasului de rând. Vecernie Mare: Vohod. se cântă Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii. “Sfinte Dumnezeule. Galateni 1. Evrei 2. Catavasiile Naşterii Domnului.13-23. în cinstea Sfântului Nicodim. Ev. În această Duminică. Mărimuri. Paremii.11-18. Soborul Născătoarei de Dumnezeu. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. 9. 27 LUNI Sf. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan.26 DUMINICĂ Duminică după Naşterea Domnului. Fapte 6. Ap. Axionul Naşterii. Sfântului: Luca 6.33-44. Paremii. Ioan: Antifoane obişnuite. Ev.8-15. Mărimuri. Nu este Polieleu. prăznuim pe Sf.” Doxologie Mare. Glasul 6. “Sfinte Dumnezeule”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful