2010

Rânduiala Tipicului IANUARIE
1 VINERI Tăierea Împrejur. Sf. Vasile cel Mare. Urmează Mineiul. Vecernia Mare: Paremii. Litie. Utrenie: Polieleul. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evang. Ioan 10,9-16. Catavasiile Botezului. La peasna 9-a în loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", cântăm troparele peasnei 9-a. Doxologia Mare. Troparul Sfântului Glas. 1. “Slavă şi acum”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12. Ev. Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: "De Tine se bucură." După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 3 DUMINICĂ Duminica dinainte de Botez. Glas 5. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu a Înainte Prăznuirii din Minei. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului. Liturghia Sf. Ioan: Ap. 2 Timotei 4,5-8. Ev. Marcu 1,1-8. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat." 5 MAR I Ajunul Botezului. Urmează Mineiul. Ceasurile Împărăteşti cu Obedni a. Liturghia Sf. Vasile combinată cu Vecernia Praznicului: Ap. 1 Corinteni 9,19-10,4. Ev. Luca 3,1-18. Axionul: “De Tine se Bucură.” Sfin irea Apei Mari. Mar i seară: Pavecerni a cea Mare cu Litia. 6 MIERCURI Botezul Domnului. Urmează Mineiul. Utrenia: Ev. Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Irmosul Pesnei 9-a. Laudele şi Doxologia Mare. Liturghie: Liturghia Sf. Ioan. Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Intrarea Mică. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câ i în Hristos v-a i botezat." Ap.: Tit 2,11-14 şi 3,4-7. Ev. Matei 3, 13-17. Axionul: Primul irmos al pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Sfin irea Apei Mari. 7 JOI Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: După Vohod, se cântă Prochimenul Mare - "Dumnezeul nostru în cer şi pe pămănt toate câte a voit a făcut." Paremiile de la praznicul Botezului. După stihoavnă se cântă Troparul Sfântului şi se încheie cu al Praznicului. Utrenie: Polieleu se pune numai unde este Hramul. Ev. Marcu 1:7-11. Catavasiile Botezului. Laude. Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 19,1-8. Ev. Ioan 1,29-34. Axionul Botezului. Toate otpusturile încep cu: "Cel ce S'a botezat în Iordan de la Ioan." 10 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Glas 6. Voscr. 9. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile Botezului - la pesna 9-a se cântă: “Ceea ce eşti mai cinstită.”. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Matei 4,12-17. Axionul Botezului.

1

Liturghie: Ap.7-16. Nu este Evanghelie. Luca 15. Parastas de Obşte (adică pentru to i. 1. Litie. 1 Timotei 4. 30 SÂMBĂTĂ Sfin ii Trei Ierarhi: Vasile. stihiri care in până la Duminica 5-a din Post inclusiv. Nu este Vohod.9-15. Matei 5. Învierii şi Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. în general. 50. Cuv.23-38. Grigorie şi Ioan. Binecuvântările Învierii. Catavasiile din Triodul. Voscr. Litie.24-39. 2 . Combină Octoihul cu Mineiul. Tesaloniceni 4.A Fiului Rătăcitor. Luca 18. Urmează Mineiul. “Sfinte Dumnezeule. 1 Corinteni 6. Glas 1.13-17. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” 24 DUMINICĂ Duminica 33-a după Rusalii . 2 Timotei 3. 19. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Antifonul 1 al glasului 4. Paremii. Ioan 5. Stihurile speciale la Intrarea Mică. Troparul Mor ilor. 26 2 MAR I Întâmpinarea Domnului.1-10. Antifoanele glasului de rând. Utrenie: După Evang. Utrenie: Polieleu. Voscr. După Ps. Liturghie: Ap. Ev.717. Doxologie Mare.. se cântă “Uşile Pocăin ii”. Glas 7. Ev. Mărimuri. Luca 21. Evang. Liturghie: Ap. Glas 8.8-9. 25-27. Apoi Catisma 17 în două stări. 24. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.17 DUMINICĂ 32-a după Rusalii.14-19. Antonie cel Mare.”. Evanghelia Învierii. Vecernie Mare: Vohod. Paremiile Sfântului.9-16.” 6 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Mor ilor. Luca 19.” 31 DUMINICĂ Duminica 34-a după Rusalii . Până la Odovanie (9 Februarie). Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Catavasiile Întâmpinării.A Vameşului şi a Fariseului. Vecernie Mare: Vohod. Paremii.10-14. 33-36. 11. Catavasiile Întâmpinării. Vecernia Mare: Vohod. Catavasiile Întâmpinării. Utrenie: Polieleu.22-40. Axionul: Primul Irmos al Pesnei a 9-a din Canonul Praznicului. Evrei 13. Liturghie: Ap. Luca 2. Combină Triodul cu Octoihul. Laude. Evang. Urmează Mineiul. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului. Evrei 7. Ioan 10. toate Otpusturile încep cu: ”Cela ce în bra ele Dreptului Simeon. Ev. Vecernie Mare: Vohod. iar după 2-a: "Binecuvântările Mor ilor" urmate de Ectenia Mor ilor. Evang. Ev. Rânduiala Tipicului FEBRUARIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 17. 10. După prima stare: Ectenia Mor ilor. “La Râul Babilonului. Liturghia: Ap.” După Liturghie.12-20. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. nu numai pentru o anumită familie). Ev. Luca 2. Utrenia: În loc de “Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Mor ilor. slujba Sfântului zilei se lasă afară decât pentru Bunavestire).” Binecuvântările Învierii.10-15. Vecernie Mare: Vohod. Laude. Voscr. 1 Corinteni 10. Canonul şi Catavasiile Mor ilor.25-32.” Ap. Utrenia: Polieleu. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă “Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas.11-32. Mărimuri. Litia Sfântului. Urmează Triodului. Liturghie: Antifoane obişnuite. Doxologie Mare.

9-16. A Înfricoşatei Judecă i .” 14 DUMINICĂ Duminica a 36-a după Rusalii . Glas 4. De Luni până Joi. Liturghie se repetă Binecuvântarea colivei.1-12.A Ortodoxiei. Se combină Octoihul cu Triodul.” După Ps. Liturghia: Ap. Voscr.24-26. Axionul “Cuvine-se cu adevărat. Liturghia Sf. Utrenia: După Ps. Fără Paremii. Marcu 2.23-3. Evrei 11.10-14. Catavasiile din Triod.1-3. Se zice Rugăciunea Sf. Utrenie: Polieleu. 15 LUNI Începe Postul Mare. Marcu 2. cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în Triod. 4. Catavasiile Buneivestiri. A Sf. 2.5. Vecernie Mare: Vohod.Vasile. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După Ps. Vecernia sa făcut Vineri. Lăsatul sec de Brânză . Glas 3. Vecernia Mare: Vohod. 43-51.1-12. Urmează Triodul. Se combină Octoihul cu Triodul. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită. Vecernia Mare: Vohod.Duminica Iertării. 5.1-2. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Efrem Sirul. Se combină Triodul cu Octoihul. Matei 6. Vasile cel Mare: Ap. se citeşte Pavecerni a Mare cu Canonul Sf. plus al Icoanelor “Prea curatului Tău Chip. Efrem Sirul. Ev.31-46. Evrei 1. Andrei Criteanu. Teodor şi Binecuvântarea colivei. Liturghia Sf.” 28 DUMINICĂ Duminica 2-a din Post.. Ioan 1. Evrei 7:26-28. şi 14. Ap. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Romani 13. 9. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Ioan 10. 3.7 DUMINICĂ Duminica 35-a după Rusalii.” Utrenie: După Ps. Evrei 1.8-13. Troparul Învierii.14-21. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. 8:1-2. 2. 21 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post . Ioan: Ap. Voscr.A Izgonirei lui Adam din Rai. Evang.” După Sf.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi Rugăciunea Sf. Catavasiile din Triod.11-14. 1 Corinteni 8. Grigore Palama.1-4. 50 se cântă “Uşile Pocăin ii”. Matei 25. nu numai Miercurea şi Vinerea.” 3 . Voscr. Voscr. Tipicul Mare prescrie Liturghii Mai Înainte Sfin ite 5 zile pe săptămână. Vecernie Mare: Vohod. Glas 5. Liturghia Sf. Axionul “De Tine se bucură. “La Râul Babilonului. Vineri seara se citeşte doar Pavecerni a Mare fără metanii şi Canonul Sf. 32-40. Utrenie: Polieleu. 20 SAMBĂTĂ Sfântului Teodor Tiron.Lăsatul sec de Carne. Axionul: “De Tine se bucură. Urmează Triodul. Ev. Ev. Glas 2. Evang. Catavasiile din Triod. “La Râul Babilonului.

Utrenie şi Liturghie.A Sfintei Cruci. 50. Ioan Scărarul. Fără Paremii. Vecernie Mare: Vohod.” 17 MIERCURI Canonul Sf. La Doxologia Mare. Se combină Octoihul cu Triodul. “Uşile Pocăin ei”. şi cădind în jurul ei. ca la orice sfânt din calendar neînsemnat cu roşu.” Ap. Andrei Criteanu. 9 MAR I Sfin ii 40 de Mucenici din Sevasta. Crucea din Altar şi o aşează pe un analaghion în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioşi. Glas 6.” 4 . Pe lângă Troparul Învierii.17-32.A Cuvioasei Maria Egipteanca. 6. Învierii. Se combină Triodul cu Mineiul. Ioan Scărarul. Catavasiile Buneivestiri. Evrei 4. iar la al 3-lea “Sfinte Dumnezeule” aduce în procesiune. Fără Paremii.1. 50. Axionul “De Tine se bucură. Liturghia Sf.14-16 şi 5.36-50. Glas 7. Ap. 10.. Evang. Axionul: “De Tine se bucură. 19.. Martirii prigoanei comuniste. la Vecernie. Catavasiile din Triod. Vasile cel Mare: Ap. Se combină Octoihul cu Triodul. la Vecernie. Utrenie şi Liturghie. 8.1-6. 30. Catavasiile Buneivestiri.8-19. 5. Ps. Apoi o venerăm cu metanii mari. Vezi Triodul. Liturghia Sf.11-14 şi Galateni 3. Evang.” Liturghia Sf. cântând imnul: “Crucii Tale. se pune şi Troparul Sf. Ev.A Sf.1-16. Ioan Gură de Aur se face numai dacă Sfin ii Mucenici cad Sâmbăta sau Duminica.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste. Vezi Triodul. Vecernie Mare: Vohod. după “ Să se îndrepteze rugăciunea mea.1-12. 8. Utrenia: Ps. Matei 4. la care se adaugă Ap. Vasile cel Mare. 19 VINERI Acatistului Maicii Domnului. Pe lângă Troparul Învierii. 29. Marcu 9.Rânduiala Tipicului MARTIE Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ită: 3. se pune şi Troparul Sf. 21 DUMINICĂ Duminica 5-a din Post . Evrei 9. Utrenia: Ps. Marcu 8. Axionul: “De Tine se bucură. Voscr. Glas. Utrenie: Ev. 17. 50.13-20. 14 DUMINICĂ Duminica 4-a din Post . “Uşile Pocăin ei”. Se combină Octoihul cu Triodul. Voscr. 31 7 DUMINICĂ Duminica 3-a din Post . 24. În timpul procesiunii se cântă Troparul şi Condacul Crucii. Maria Egipteanca.”. Efeseni 5.32-45 şi Luca 7. Voscr. Marcu 10. Evrei 12. “Uşile Pocăin ei”. Liturghia Sf. Matei 20. cădeşte împrejurul Sfintei Mese. 26. 7.1-10 şi Evang. 12. preotul îmbrăcat în toate veşmintele. Evrei 6.34-38 şi 9.23-29. Unde este hramul bisericii. slujba Mucenicilor se combină cu slujba din Triod. 5. Vecernie Mare: Vohod. Dacă nu este hram. se face Liturghie Mai Înainte Sfin ită. Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale.25.

29. Ioan 11. Paremii. Vecernie Mare: Litie. Polieleu. Ioan 12. (Duminica Floriilor). Utrenie: Polieleu. iar preotul binecuvintează stâlpările. după slujba Ceasurilor Împărăteşti. Luca 1. Cu Denia de Duminică seara. Liturghia Sf. Joi după Liturghie Sf. Evang. 13.1-45.24-38. Vecernie Mare: Vohod. Se cântă întreg Canonul Stâlpărilor.1-11. Se combină Triodul cu Mineiul.” Miercuri după amiază se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu pentru toată parohia. Evang. Axionul Praznicului. Axion: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Sfântului Lazăr. "Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru". În loc de “Sfinte Dumnezeule”.1-8. Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi imnul "Învierea lui Hristos văzând. Ioan Gură de Aur combinată cu Vecernia: 5 paremii: 2 din Triod şi 3 ale Praznicului. Axionul Praznicului. 15-17.LUNI. stropindu-le cu aghiazmă şi citind rugăciunea. Ioan Hrisostom: Antifoane obişnuite. Evrei 12. Matei 21. Doxologia cea Mare. MAR I 31 şi MIERCURI Săptămâna Patimilor.4-9. Liturghia Sf. Toate din Triod. Vasile cel Mare şi Vineri. Ev. dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfin ită." Catavasiile din Triod. Mărimuri.28. Litie. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. începe Săptămâna Patimilor. Utrenie: Nu este Polieleu. Utrenie: La "Dumnezeu este Domnul" nu se cântă "Aleluia” şi Troparele Treimice ca în zilele de rând ale Postului. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Irmoasele pesnei 9-a. Iar în unele păr i. Deniile cu Evanghelii. Se citeşte Doxologia Mică.11-18. “Sfinte Dumnezeule”. Liturghia Sf. iar seara. nici Evanghelie. După Evanghelie.: “Cămara Ta Mântuitorule. 27 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr.3956.1-18. Stihurile speciale la Intrarea Mică.25 JOI Bunavestire. despre care aminteşte Evanghelia şi cântările suljbei din aceasta zi. 28 DUMINICĂ Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. se citeşte imediat Ps. 5 . Luca 1. “Sfinte Dumnezeule. Paremii. cântarea “Iată Mirele vine: şi Voscr. Toate din Triod.” Ap. Din această săptămână se slujeşte Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfin ite. Ev. se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat. fără sfetilnă. Ioan Gură de Aur: Antifoane Praznicale. În loc de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă pesna 9-a. Evrei 2. Ap. ci se cântă "Dumnezeu este Domnul" şi Troparul Praznicului de trei ori. Mărimuri. Mărimuri. în amintirea ungerii Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă. Vecernia lui Lazăr s'a făcut în ajun (Vineri).” Ap. Laudele. 50. Filipeni 4. Ev.

Liturghia Sf. Epitaful se scoate în timpul “Slavei” de la Stihoavnă.” apoi cădirea împrejurul mesei.21-39. Ceasurile.40.” 5 LUNEA LUMINATĂ Vecernia. cădirea împrejurul Sf. Iar Liturghia din noaptea Paştilor se face până la Duminica Tomii. Ap. Seara se face Slujba Sfintelor Patimi cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf. Procesiunea Luminii cu înconjurarea bisericii.” se cântă “Hristos a Înviat. În loc de "Sfinte Dumnezeule" se cântă “Câ i în Hristos”.1-20. a cărnurilor şi ouălor. Obedni a şi Vecernia: În loc de “Sfinte Dumnezeule.3-17.Rânduiala Tipicului APRILIE 1 JOIA MARE Comemorarea Cinei celei de Taină. Paşti). Ioan 1. Fapte 12. Romani 6. După tradi ia bizantină. Evanghelia ce se citeşte afară: Matei 28. Utrenia şi Liturghia: Toate regulele se află în Penticostar.1-8. ci ies în procesiune împrejurul bisericii. Rugăciunea “Împărate Ceresc” nu se mai zice până la Rusalii.1-17. Seara este Vecernie Mare cu Vohod şi Evanghelie. Evang. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile 5-a şi 6-a. Ap. Sf. binecuvântarea artosului. Vecernia: Vohodul cu Evanghelia. In loc de “Alleluia”. Ioan 1. unde rămâne până la Înăl area Domnului. Ioan 15. Matei 28.1-2.” După Liturghie. Evangheliei.” Se scoate un nou Agne pentru împărtăşirea bolnavilor din timpul anului. În loc de Heruvic şi “Să se umple gurile noastre” se cântă “Cinei Tale” iar în loc de Axion. Ioan: Obişnuita binecuvântare. Venind înapoi. Paremii.1-15. Vasile combinată cu Vecernia Mare: Vohod cu Evanghelia. 1 Corinteni 11.43-44. Vecerniile. Matei 26.1-2. 6 .23-32. Heruvic şi Axion special (Vezi cântările prescrise în Triod). cu stihurile Paştilor. imediat înainte de Doxologia cea Mare.” se cântă: “Câ i în Hristos v-a i botezat. în loc de “Bine este cuvântat. Urmează Triodul. Ioan 13. În tot timpul Săptămânei Luminate. a Apostolului. 21-26 . 2 VINEREA MARE Urmează Triodul. Liturghiile acestei săptămâni sunt ca în ziua de Paşti. Ceasurile Împărăteşti cu Evangheliile lor. ci se cântă numai “Hristos a Înviat” de 3 ori. Vasile cel Mare combinată cu Ceasurile. ecteniile şi otpustul.” Ap. Luca 22. însă de fapt este o combina ie din to i Evangheliştii (vezi Evangheliarul): Matei 26. Învierea Domnului (Sf. Utrenia începe ca în noaptea de Paşti: “Slavă Sfintei. 3 SÂMBĂTA MARE Urmează Triodul. Fapte 1.” “Să se umple gurile noastre” şi “Fie Numele Domnului. Masă. Ev. Mese cu Stihurile Paştelor: “Să învie Dumnezeu” şi Ectenia. Uşile altarului rămân deschise până în Sâmbăta Tomii.2-20. apoi Utrenia Paştilor.17-27.12-17 . Axionul Învierii: “Îngerul a strigat. nu se mai se mai face cădire cu Stihurile Paştilor. Epitaf se pune direct pe Sf.3-11. Citirea Evanghelie.1-11. Ap. 27. “Hristos a Înviat” de 3 ori. Până la Înăl are. Liturghia Sf. De la Duminica Tomii până la Înăl are. Ev. Scoaterea Sfântului Epitaf. Fapte 1. “Din Ospă ul Stăpânului. după care preo ii nu mai intră în Altar. Catavasiile şi Axionul Paştilor se continuă până la Înăl are.” “Văzut-am Lumina.18-28. Matei 26. Liturghia Sf. 16. Prohodul se cântă după Laude. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: După tradi ia bizantină. Utreniile. Încheierea Utreniei se face cu citirea unei Paremii. 4 DUMINICĂ Urmează Penticostarul. Ev.

Fapte 9.19-30. Utrenie: Fără Polieleu.32-42. Dumnezeule. Antifoanele Glasului de rând. Ev. 16. Se cântă canonul Paştilor iar al Sfântului se citeşte. Ioan 20. Liturghie: Ap. Stihovna Paştilor. Binecuvântările Învierii. Utreniile până la Înăl are încep cu “Slavă Sfintei” şi “Hristos a înviat” de 3 ori. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. Vecernie Mare: Vohod. Marcu 15. Glas 3. Vecernie Mare: Vohod. 16. Axionul Paştilor.1-7. . Fapte 6. în timpul care se cădeşte toată biserica. Utrenie. Ev. Utrenie: Fără Polieleu. Ioan 4. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti.12-22.” Laude.12-20. Doxologia Mare. Ioan 5. Voscr.” Utrenia: Polieleu. “Slava” de la stihovna Sfântului. Vecernie Mare: Vohod.1-15.1-8. Combină Penticostarul şi Mineul.19-31. 1.” 18 DUMINICĂ Duminica 3-a după Paşti . Axionul Paştilor. Fără Polieleu. Ev. Sfin irea cea mică apei. Începând de azi. Sf. toate slujbele încep cu “Hristos a înviat” (de trei ori) urmată de “Sfinte Dumnezeule” până la Odovania Praznicului Învierii. Glas 4. Mărimuri. Evang. Ap. 12-19. Axionul Paştilor.1-11.12-35. “Si acum” – “Ziua Învierii. Utrenie: Polieleu. Vecernia.” Ap. Fapte 5. Binecuvântările Învierii. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane Praznicale. Toată rânduiala acestei Duminici este în Penticostar. Litie. Fapte 12. Ioan 2. Ioan 15. Liturghie: Antifoane obişnuite. Axionul Paştilor. Vohod. Voscr. Axionul Paştilor. Catavasiile Paştilor. 7 . Ev. 7.” Laude. Fapte 11. Doxologia Mare.6 MAR EA LUMINATĂ Vecernia. “Sfinte Dumnezeule.14-21. Axionul Paştilor. Vecernie Mare: Vohod.A Slăbănogului.A Mironosi elor. Binecuvântările Învierii. Ev. Glas 2. Ev.” Laudele. Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. 23 VINERI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. 9 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului.” Laudele. Fapte 2.5-42.1-2. Rânduiala Tipicului MAI 2 DUMINICĂ Duminica 5-a după Paşti . La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. 4. Binecuvântările Învierii. Ev.Duminica Tomei.17-27 . Glas 1. 25 DUMINICĂ Duminica 4-a după Paşti .A Samarinencii. Catavasiile Paştilor. Mărimuri. Luca 21. Faptele 3. Luca 24. Doxologia Mare.43-47. Axionul Paştilor: “Îngerul a strigat. Voscr. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Ap. Liturghie: Antifoane obişnuite. Vecernie: Joi seara pe lângă stihirile Învierii se adaogă şi a ale Sfântului. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită.1-8. Liturghie: Ap. Catavasiile Paştilor. 11 DUMINICĂ Duminica 2-a după Paşti . 5. Ap.” Ap. “Sf. Voscr. Catavasiile Paştilor.

” Ap.1-13. toate slujbele încep cu “Împărate Ceresc. Fapte 2. Catavasiile Rusaliilor.1.12. In loc de “Văzut-am Lumina. 12-19. In loc de “Văzut-am Lumina. Luca 24. Voscr.19-23. Mărimuri. Urmează Penticostarul. Ioan 10:9-16. Sf. Liturghie: Antifoane speciale. Axionul Înăl ării. 13 JOI Înăl area Domnului (Ziua Eroilor). Axionul Paştilor. Vecernie Mare: Vohod.37-53.” Vecernie Mare: Vohod. Axionul Praznicului. Vecernie Mare: Vohod. Părin i dela Sinodul I Ecumenic.” cântăm Troparul Înăl ării. Urmează Penticostarul. Paremii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Evang. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Ap. Urmează Penticostarul. Combină Penticostarul şi Mineul. Ioan 20. Ioan 21. Fapte 28. “Învierea lui Hristos” nu se cântă. “Sfinte Dumnezeule.15-25. Liturghie: Antifoane Praznicale. Voscr.16-34. Doxologie Mare. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Părin i. Fapte 16. Fără Polieleu. De aici înainte. Liturghie: Ap. Binecuvântările Învierii. Antifoanele Glasului de rând. Catavasiile Rusaliilor. 22 SAMBĂTA Sâmbăta Mor ilor (Moşii de Vară). aşa cum se arată la Minei. Utrenie: Polieleu. Matei 18. Axionul Praznicului: Irmos al pesnei a 9-a. Se combină slujba Înăl ării cu a Sf. Luminânda şi Laudele sunt combina ie între Minei şi Penticostar. Urmează Penticostarul. a Învierii. Mărimuri. Glas 6.” 23 DUMINICĂ Duminica 8-a după Paşti . 8 . Utrenie: Polieleu. deşi este Duminică. Fapte 20. Axionul Praznicului. Paremii. Litie. Ev.” se cântă “Câ i în Hristos. Axionul Paştilor. 24 LUNI Sfânta Treime. Catavasiile Rusaliilor. Litie. Utrenie. 8.” Laude.1-11. Ev. Ev.1-31. Vecernie şi Utrenie Mică: Nu este Polieleu. ci cu “Sfinte Dumnezeule” până la Rusalii.A Orbului. Ev. Ioan 17. 16 DUMINICĂ Duminica 7-a după Paşti . Vecernie Mare cu Rugăciunile Plecării genunchilor. Liturghie: Ap.9-20.36-53.” cântăm Troparul Înăl ării. Ioan 7.1-38. Fapte 26. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie şi Utrenie mică: La Utrenie se pun Binecuvântările Mor ilor ca la Parastas.A Sf. nici Evanghelie. Catavasiile Paştilor. Ioan 9.16-18. Troparul Praznicului (de trei ori).8-19.9 DUMINICĂ Duminica 6-a după Paşti . Doxologia Mare.” Ap. 28-36. Antifoanele Praznicului. 8. Ioan 10 1-9. Liturghie: Ap. Efeseni 5. Litie. Stihurile speciale la Intrarea Mică. ci îndată urmează Ps. Ev. 10. Vecernie Mare: Vohod. Fapte 1. Ev. 50.1-12. Ev. Stihurile speciale la Intrarea Mică. ci se pun Antifoanele Praznicale. Nu se pun Binecuvântările Învierii şi Antifoanele Glasului. La pesna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. Catavasiile Rusaliilor. Ev. După sfârşitul Sfintei Liturghii. Mărimuri.Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii). Liturghie: Ap. Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. 21 VINERI Sfin ii Împăra i Constantin şi Elena.10-20. Marcu 16. Ev. Paremii. Paremii. Utrenie: Fără Polieleu sau Mărimuri. Glas 5. Slujbele nu mai încep cu "Hristos a înviat". Ev. Doxologia Mare.

1-4. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev.” Doxologie Mare.” 20 DUMINICĂ Duminica 4-a după Rusalii. 57-68. Binecuvântările şi Evang. Ioan Botezătorul. Utrenie: Polieleu. Ioan 21. Utrenie: Binecuvântările şi Antifoanele Învierii. Evang.1-14. Liturghie: Ap. 80. 3.10-16. 2 Cor. Utrenie: Polieleu. Ev. Matei 8. Mărimuri. Urmează Penticostarul. Vecernie Mare: Vohod. Evrei 11. Liturghie: Ap. Mărimuri.” 9 .a Sfin ilor. 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.22-33. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Voscr. Matei 6.24-25. Romani 5.30 DUMINICĂ Duminica 1-a după Rusalii . Ev. Paremii.1-10. Liturghie: Ap.12.” 24 JOI Naşterea Sf. Luca 1. 50. 80. Vecernie Mare. Învierii. până la 1 August. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Ev. Utrenie: Binecuvântările Învierii. 1. Ev.A Sfin ilor Americani şi Români. Binecuvântările. Liturghie: Ap. Litie.1823. Fără Paremii.” Rânduiala Tipicului IUNIE 6 DUMINICĂ Duminica 2-a după Rusalii . Matei 16. Romani 13. “Învierea lui Hristos.11-14. 76. 27 DUMINICĂ Duminica 5-a după Rusalii. 2.” 29 MAR I Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel. Vohod. Voscr. Glas 1. Voscr. Romani 2. 4.27-30. 5. 57-68.” 13 DUMINICĂ Duminica 3-a după Rusalii. Antifoanele Glasului. Litie. Mărimuri. Glas. Ev. Urmează Mineiul.21-33 şi 12.5-13 . Liturghie: Ap. Matei 10. Axionul: "Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Ap.32-33. Vecernie Mare: Vohod. 11. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Învierii. Romani 10. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Matei 8. Catavasiile Buneivestiri. Litie.33-40. Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Vecernie Mare: Vohod. 37-38. Catavasiile Buneivestiri. Voscr.1-25. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Evang.A Tuturor Sfin ilor. Utrenie: Polieleu. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare.18-23. Glas 8. 19. Catavasiile Buneivestiri. Laude: “Slava” . “Şi acum”: “Prea Binecuvântată eşti. 14.13-19. Luca 1. Catavasiile Buneivestiri. Matei 4. Învierii. Paremeii. 3. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Vohod. Laudele. Catavasiile Buneivestiri. Glas 4.1-10. Liturghie: Ap. La peasna 9-a: “Ceea ce eşti mai cinstită. 9.1. Urmează Mineiul. Doxologia Mare. Romani 6.” Doxologia Mare.28-34. Antifoanele şi Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.1-9.” Ps. Se combină slujba Învierii din Octoih cu a Sfin ilor din Minei. 76. 12. Glas. Ev.

Matei 14. Mărimuri. Ev. Antifoanele Glasului. “Învierea lui Hristos. Scoaterea Sf.Glas 8. Evanghelie Învierii. Se combină slujba Octoihului cu Mineiul. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Evang. în fiecare seară se oficiază Vecernia Mică şi Paraclisul Maicii Domnului. 10.” 18 DUMINICĂ Duminica 8-a după Rusalii (A Sf. Catavasiile Buneivestiri. Glasul 5. Catavasiile Buneivestiri. Părin i de la Sinodul IV Ecumenic). Vecernie Mare: Vohod. Liturghie: Ap. Ev. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului).22-34. “Învierea lui Hristos”. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Până la 15 August.22-30. 1 Corinteni 4. Cruce este adusă în altar. Voscr. 6. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După Liturghie. Liturghie: Ap.9-16. Doxologia Mare. Sfin ii 7 Fra i Macabei. Iacob 5.1-13. Ev. Sfin irea Apei Mici. Glas. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Matei 9. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Laudele. Cruci.10-20. Fără Polieleu. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care se găseşte în Mineiul pe Iulie între 13 şi 19 ale lunii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 50. Ev.” 25 DUMINICĂ Duminica 9-a după Rusalii. Cruce în mijlocul Bisericii spre venerare. Catavasiile Buneivestiri. 10 . Tit 3. Glas 7. Liturghie: Ap. Vecernie Mare: Vohod. Matei 17.”. Antifoanele Glasului. Voscr. 8. Liturghie: Ap. Vohod. scoate Sf. Utrenie: Binecuvântările Învierii.1-7. Sf. Romani 12. Paremii. Voscr. Evang.Rânduiala Tipicului IULIE 4 DUMINICĂ Duminica 6-a după Rusalii. Voscr. 7. Voscr.14-23. Glas 1.9-17. Liturghie: Ap. Ioan 17. Vecernie Mare: Vohod.8-15.10-17. 9. 6. Liturghie: Ap. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile.” 11 DUMINICĂ Duminica 7-a după Rusalii.6-14. Ps.14-22.1-8. Matei 14. 1 Corinteni 1. Doxologia Mare. Ev. Luca 4.27-35. Rânduiala Tipicului AUGUST 1 DUMINICĂ Duminica 10-a după Rusalii. Urmează Mineiul.” Ps. 1 Corinteni 3. Învierii. Litie. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare. Luca 4. Vecernie Mare: Vohod.22-30. 50. Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Matei 9. Laudele. Utrenie: Binecuvântările Învierii. După Doxologia Mare. 20 MAR I Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Romani 15.

Învierii a glasului de rând. 11. Glas 2.” 15 DUMINICĂ Duminica 12-a după Rusalii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Ev. Matei 19. 2. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.. Praznicului: Luca 1. Vecernie Mare: Vohod. Litia. Ev. “Învierea lui Hristos. Luminânda Învierii şi a Sfântului. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Mărimuri. 2. Şi acum. 11 .10-19. Ap. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Ev. Voscr. Vecernie Mare: Vohod. Ev. Binecuvântările Învierii. 2 Corinteni 1. Ioan Botezătorul (Zi de post). Luca 9. Şi acum..39-49. “Învierea lui Hristos.14-30. Binecuvântările Învierii. Pesna 9-a în loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. 2 Petru 1. Liturghie: Ap. Mărimurile. Slava.” Ap. Mărimurile. 22 DUMINICĂ Duminica 13-a după Rusalii. Slava. Litia. 1 Corinteni 15. Luca 10.“Prea binecuvântată eşti. 50.21-24. Combină Octoihul cu Mineiul. Utrenie: Catavasiile Crucii.” Ps. Antifoanele glasului de rând.” Doxologie Mare. Paremii... La masă se dă dezlegare la peşte. “Sfinte Dumnezeule”.1-11 . Utrenie: Polieleu..16-26. Marcu 6. Ev.” Rânduiala Tipicului SEPTEMBRIE 1 MIERCURI Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Luminânda Învierii şi a Praznicului. Paremii.28-36. Glas 5. Glas 4. Voscr. Paremii. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Liturghie: Antifoane obişnuite. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului.13-24. “Sfinte Dumnezeule.” Ps.38-42. 56. 1. Urmează Mineiul. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4). Voscr.33-44. “Sfinte Dumnezeule. 11.“Prea binecuvântată eşti. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon.” Ap. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului. Urmează Mineiul.. Matei 18. Combină Octoihul cu Mineiul. Filipeni 2. Fapte 13. 1 Corinteni 16. Utrenie: Catavasiile Crucii. 50.6 VINERI Schimbarea la fa a a Domnului.Praznicului. Axionul: Irmosul pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Catavasiile Adormirii.2-12. Vecernie Mare: Vohod. Matei 17. Polieleu. Ev. Matei 21. Matei 22. 1 Corinteni 9. Catavasiile Crucii. Ev. Polieleu. Tăierea Capului Sf. Vecernia Mare: Vohod. Litie. 3.27-28..a Sfântului. Glasul 3. Voscr. După Rugăciunea Amvonului se binecuvintează strugurii şi fructele. Liturghie: Antifoane obişnuite.23-35. Liturghie: Ap. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Catavasiile Crucii. Antifoanele glasului de rând.1-14 (Pilda nun ii fiului de împărat).25-33.1-4..” Liturghie: Antifoane speciale.” 29 DUMINICĂ Duminica 14-a după Rusalii.” Doxologie Mare. 8 DUMINICĂ Duminica 11-a după Rusalii.1-9.5-11. Adormirea Maicii Domnului.

16-20. Utrenie: Catavasiile Crucii. 25-28.“Prea binecuvântată eşti. Masă împrejur.” Ap. Şi acum. Laudele Învierii (4) şi ale Sfântului (4). Înainte de a începe Vecernia. Paremii. Vecernie Mare: Vohod.28-36. Masă. Ioan 3. cântându-se de fiecare dată: “Crucii Tale”. 4. Doxologia Mare.” cântăm “Crucii Tale. Filipeni 2. Vecernie Mare: Vohod. Catavasiile Crucii.24-25.” Doxologie Mare.” Voscr. până la încheierea Praznicului. Axionul Praznicului. ori în ce zi ar cădea acest praznic. Liturghie: Antifoanele Praznicului. Liturghie: Ap. Utrenie: Polieleu. Crucea stă pe analoghion 8 zile. Catavasiile Crucii. Evanghelist Ioan.” Ps.1-11 (Pescuirea minutată). Litie.27-28. 19 DUMINICĂ Duminică după Înăl area Sf. Luminânda Învierii şi a Sfântului. Se ine post.5-11. 11. Ev. 21 Septembrie. Catavasiile Crucii. Ev.” Ap. Liturghie: Ap.: Luca 1. Evang. Paremii. Polieleu. Marcu 8. 1 Corinteni 1. Utrenie: Catavasiile Crucii.. Liturghie: Ap. Glasul 7. Cruce se mută de pe Masa Proscomidiei pe Sf. 1 Ioan 4.” 14 MAR I Înăl area Sfintei Cruci (Zi de post). 21. zicând ectenia prescrisă în Minei. Matei 22. Ev. Voscr. 7. 5. Ev. preotul îmbrăcat în toate odăjdiile cădeşte Sf. Antifoanele glasului de rând. Slujba după Minei. Utrenie: Binecuvântările Învierii. Ioan 19. Galateni 2.6-11.. 31-35. Învierii a glasului de rând. “Învierea lui Hristos. 26 DUMINICĂ Duminica 18-a după Rusalii. Vecernie Mare: Vohod. 12 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înăl ării Sfintei Cruci. Altar exclamând: “În elepciune!” Corul cântă Troparul Crucii iar preotul aşează Crucea pe analoghionul din mijlocul bisericii. Cădeşte împrejurul ei de trei ori. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Ioan 19. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Voscr. “Sfinte Dumnezeule.1.6-11. 50.11-18. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită. Laudele. Adormirea Sf.” 12 . Combină Octoihul cu Mineiul. Liturghie: Antifoane obişnuite. 2 Corinteni 4. Glas 6.” se cântă Irmoasele pesnei 9-a.5 DUMINICĂ Duminica a 15-a după Rusalii. Paremii.12-19. Vecernie Mare: Vohod. Luca 5. Vecernia Mare: Vohod. Slujba după Minei. Antifoanele Glasului de rând. Vecernia Mare: Vohod. iar corul cântând “Doamne Miluieşte”. Glas 1. 4. Catavasiile Buneivestiri. Glas 6. În mod special se cântă "Învierea lui Hristos". Sf. Praznicului: Ioan 12.34-38 şi 9.” ia Crucea de pe Sf. Ev. iar când se cântă “Sfinte Dumnezeule. Mărimuri.” Ap.6-15. Utrenie: Troparele Învierii şi al Sfântului.. După ecfonis reaşează Crucea pe analoghion.18-24. Litie. Se cântă pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Axionul Praznicului: Primul Irmos al pesnei 9-a din Canon. Masă în procesiune şi o scoate în fa a Sf. 56. “Sfinte Dumnezeule. Apoi face 3 metanii. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.. Se combină slujba Învierii cu a Sfântului de la Minei. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.39-49. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Antifoane obişnuite. Litia. Ev. Galateni 6. ori în ce zi ar cădea Praznicul.” 8 MIERCURI Naşterea Născătoarei de Dumnezeu.35-46 (Cea mai mare poruncă din Lege). Doxologie Mare. 2 Corinteni 9. Ev.13-17. Cruci. Luca 10.a Sfântului.. apoi o înal ă în toate cele patru puncte cardinale.3842. 13-20. Binecuvântările Învierii. în timpul căreia. Slava.25-27. Mărimuri. Ev. Mărimurile. În loc de “Sfinte Dumnezeule. Fără Litie. Antifonul I al glasului 4. voscr.

Luca 10. Luca 8.Rânduiala Tipicului OCTOMBRIE 1 VINERI Acoperământul Maicii Domnului. 2 Timotei 2. 26-39. Axionul: “Cuvinese cu adevărat. 1 Corinteni 9. Liturghie: Ap. Luca 6.5-15. Luca 8. Tit 3. Combină Octoihul cu Mineiul. Glasul 5. Vecernie Mare: Vohod. Voscr. Ev. Vecernie Mare: Vohod. 11. Matei 8. 2 Corinteni 11. 16.31-36. Paremii. Liturghie: Ap. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.38-42 . Evrei 9.11-19. Voscr. Catavasiile Buneivestiri. Părin i dela Sinodul VII Ecumenic. Galateni 2. Ev. 8. Luca 7. Vecernie Mare: Vohod. Vecernie Mare: Vohod. Se combină slujba Învierii cu a Sfin ilor Părin i care găseşte în Mineiul pe luna Octombrie între 11-17 ale lunii. La Pesna 9-a se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită. Învierii. Utrenie: Polieleu. Efeseni 4. Ioan 15. 10.1-13. Utrenie: Polieleu.110. Liturghie: Ap.A Sf. Vecernie Mare: Vohod.16-22.” 10 DUMINICĂ Duminica 20-a după Rusalii.” 17 DUMINICĂ Duminica 21-a după Rusalii . Efeseni 2. Utrenie: Polieleu. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Luca 7. Matei 10. Axionul: “Cuvine-se cu Adevărat. Ioan 17. 12.23-27.1-9. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Evrei 12. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Galateni 1. Luca 10.” Liturghie: Ap. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 Octombrie).” 27 MIERCURI Sfântul Dimitrie Basarabov.17-27.1-13. Ev. Liturghie: Ap. Glas 4.” 14 JOI Cuvioasa Maica Parascheva (Sf. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Litie.16-20. Ev. Liturghie: Ap. Toată slujba din Minei. 11. Litie. Liturghie: Ap.1-7. Urmează Mineiul.4-10. Mărimuri. Paremii. Mărimuri.27-28. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.11-13. Aceiaşi rânduială ca la Sf. Matei 25. Ev. Ev.8-15. 56. Glas 2.” 24 DUMINICĂ Duminica 23-a după Rusalii. Catavasiile Buneivestiri. Toată slujba din Minei. Paremii.16-22. 9.2-12. Vecernie Mare: Vohod. 13 .31-33.36-50. Ev. Ev.1-2. Paremii. Ev. Liturghie: Ap.39-49. Voscr. Voscr. Glas 3. Luca 1. Ev. Axion: “Cuvine-se cu adevărat.11-16.Vineri). Combină Octoihul cu Mineiul. Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântările şi Evang. Combină Octoihul cu Mineiul. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. 25-27.” 26 MAR I Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Litie. Ev. Catavasiile Buneivestiri.7-13.” 3 DUMINICĂ Duminica 19-a după Rusalii.

8 LUNI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. 14 DUMINICĂ Duminica 25-a după Rusalii. Ioan 10. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. 14 . Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Vecernie Mare: Vohod.16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit arina). Ap. Laudele. 2-10. Ev. Mărimuri. Efeseni 4. Luca 10. Liturghie: Antifoane obişnuite. 2.27-28. Şi acum. Vecernie Mare: Vohod.19-31. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Liturghie: Ap. Luca 8. Evrei 7. Ev.” 13 SÂMBĂTĂ Sf. Se combină slujba Învierii cu a Praznicului. Binecuvântările Învierii. Liturghie: Ap. 28 DUMINICĂ Duminica 30-a după Rusalii. Ev. Vecernie Mare: Vohod.12-16. Glas 8.8-19.1-7. Ev. Ioan Gură de Aur. Ev.“Prea binecuvântată eşti. Vecernie Mare: Vohod. 11. Ioan 10. Slujba de la Minei.11-18. Mărimurile.. Liturghie: Ap. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri. Totul din Minei. Evang. 1. 15 LUNI Începe Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului). Rânduiala Tipicului NOIEMBRIE 7 DUMINICĂ Duminica 24-a după Rusalii. Liturghie: Ap.1-2. Luca 12. Octoihul. “Sfinte Dumnezeule”. Liturghie: Ap. Luca 10. 2 Evrei 2. 50. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Galateni 6. Coloseni 3. Vecernie Mare: Vohod. Laudele Învierii (4) şi a Praznicului (4).26-28.1-9. Polieleu.25-37. Ev. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.14-22. Catavasiile Naşterii Domnului. Voscr. Voscr. “Învierea lui Hristos. Ev. Luca 16. Catavasiile Buneivestiri. 5.39-49. Liturghie: Ap. Slava. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Antifonul I . Vecernie Mare: Vohod. Voscr.Praznicului.41-56. Paremii. Luca 18. Praznicului: Luca 1. Litia. Luminânda Învierii şi a Praznicului. 3. Utrenie: Troparele Învierii şi al praznicului. Glas 6. Glas 1.” Ps. Paremii. Vecernie Mare: Vohod. Litie.. Utrenie: Catavasiile Naşterii. Mărimuri.31 DUMINICĂ Duminica 22-a după Rusalii. 56. 21 DUMINICĂ Duminica 26-a după Rusalii.glasul 4. Antifoanele glasului de rând.” Doxologie Mare. Utrenie: Polieleu. Luca 10. 16-21. Glas 7.38-42.. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Axionul Praznicului: Irmosul pesnei 9-a din Canon. Voscr.1-7. Glas 2.9-16. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri.18-27. 4. Litie. Evrei 9. 8. Efeseni 2. Doxologia Mare. Voscr. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Efeseni 5. Ev. Utrenie: Polieleu..

Matei 4.21-25. Liturghie: Ap. 32-40. adică Irmosul Pesnei 9-a din Canonul Praznicului. Luca 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Ap. 1 Petru 4. Doxologia Mare.A Sfin ilor Strămoşi. Glasul 3. Axionul Praznicului. 6 LUNI Sfântul Ierarh Nicolae. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Glas. 8.4-7. Catavasiile Buneivestiri. Utrenie: Polieleu. Ceasurile Împărăteşti.1-9. Galateni 4.1-25. Catavasiile Naşterii.35-51. Ioan 10. Liturghia Sf. Vecernie Mare: Entrance.Sfin ii Părin i după trup ai Domnului. Toată slujba din Minei.1-12. Mărimuri nu sunt.9-16. Matei 1. Ev. Luca 14. Efeseni 6. Liturghie: Ap. Paremii. Ev. Paremii: 1 Petru 1.” se cântă pesna 9-a din Canonul Praznicului. Utrenie: Antifoanele glasului de rând.1-6. Vecernie Mare: Vohod.17-23. Mărimuri. Coloseni 1. Binecuvântările Învierii. Voscr. 1 Petru 2. 6. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Învierii.9-10. Utrenie: Polieleu. Paremii. Glas 4. Vecernie Mare: Vohod. lui. Binecuvîntările Învierii. Catavasiile Naşterii.10-17.17-21. La pesna 9-a. Catavasiile Naşterii. Vecernie Mare: Vohod. în loc de “Ceeace eşti mai cinstită. Obedni a şi Liturghia Sf. 9-16. Ev. Zi de post. Litie. În loc de “Sf. Evrei 1. Ev. Liturghie: Ap.” 12 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii .30 MAR I Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chiemat.18-24. la 17 Decembrie. Toate ale Praznicului. urmată de Utrenia Praznicului: Polieleu. 15 . 24 VINERI Ajunul Crăciunului. 5. 2. 19 DUMINICĂ Duminică dinaintea Naşterii Domnului . 7. Axionul: “De Tine se bucură. care se găseşte la Minei. Stihurile speciale la Intrarea Mică. fiecare cu Paremia. Evang.” Seara: Pavecerni a Mare şi Litia. Catavasiile Naşterii. Ev. Matei 2. 3. Fără Litie. Catavasiile Naşterii.18-23. Vasile împreunată cu Vecernia Ap. Laudele. Rânduiala Tipicului DECEMBRIE 5 DUMINICĂ Duminica 27-a după Rusalii.1-11. 25 SÂMBĂTĂ Naşterea Domnului. Voscr.1-20. Ev. Matei 1. Litia. Antifonul obişnuit la Praznice. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.1-25. Ev.10-17. Ev. Ioan: Antifoanele Praznicului.16-24. Apostolul şi Evang. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Se combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfin ilor Strămoşi din Minei între 11 şi 17 Decembrie. Evrei 13.1-12.12-18. Luca 2. Mărimuri. Evrei 11. Urmează Mineiul. Ap. Utrenie: Polieleu. Liturghie: Ap. Ev. Luca 13. Ioan 1. Voscr. Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfin ilor Părin i. 1 Corinteni 4. Urmează Mineiul. Ev. Dumnezeule” se cântă “Câ i în Hristos v-a i botezat”.

Glasul 6. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită. 27 LUNI Sf. 16 . se cântă Troparele pesnei 9-a din Canonul Naşterii. Ev. Ev. Apostol.11-18.11-19. Voscr. Matei 21. Nicodim dela Tismana. Axionul Praznicului. Liturghie: Antifoane obişnuite. Ajunul Anului Nou.” Ap. nici Evanghelie. Evrei 2. 47-60. însă Românii pun. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Liturghia Sf. Fapte 6.8-15. în cinstea Sfântului Nicodim. Antifonul 1 al glas 4. Mărimuri. Axionul Naşterii. 9. 31 VINERI Încheierea Praznicului Naşterii Domnului. Iosif Logodnicul şi Iacov Fratele Domnului.” Doxologie Mare. Ev. Vecernie Mare: Vohod. Antifonul glasului de rând. Ap. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită”. Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Urmează Mineiul. “Sfinte Dumnezeule. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Galateni 1. Slujba Sfântului din Minei. Sf. Catavasiile Naşterii Domnului. Catavasiile Naşterii. Sfântului: Luca 6. Litie. Utrenie: Polieleu. Paremii. Paremii.Părin i: David Împăratul. Matei 2.33-44.1-5. prăznuim pe Sf. “Sfinte Dumnezeule”. Nu este Polieleu. În această Duminică.26 DUMINICĂ Duminică după Naşterea Domnului. Litie. Mărimuri.17-23.13-23. Ioan: Antifoane obişnuite. 7.