Alfabetul chirilic român

Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic, grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiţiei – până la conciliul de la Florenţa (1439).Alexandru cel Bun, susţinea el, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziţie. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

Chiril (St. Interesant de mentionat ca Sf. acest teritoriu este denumit de experti teritoriul Balto-Slavic. . Alfabetul original al Sf. care nici macar nu “aduce” cu alfabetul chirilic cunoscut de noi astazi. Inceputurile scrisului in aceasta limba sunt marcate de “inventarea” scrisului slav de catre crestinatorul slavilor Sf. adica alfabetul chirilic. ci un alfabet diferit. Centrul de dezvoltare al acestei limbi a fost insa teritoriul vestic intre sudul Marii Baltice si nordul Marii Negre. cel numit de noi chirilic este o evolutie tarzie si a aparut 2 secole mai tarziu. Chiril NU a inventat alfabetul care-i poarta numele. Cyril). intre Marea Neagra si Marea Caspica. Chiril se numea ”Glogolic” si a aparut in secolul al IX-lea.Limba proto slava a fost o limba vorbita in cateva dialecte diferite de triburile slave originare pe teritoriul euro-asiatic.

Alfabetul glogilic stilizat a ramas insa functional in Croatia pana in secolul al XIX-lea cand a fost schimbat de cel latin. . Alfabetul glogolic dispare prin secolul al XII-lea d.Hr fiind schimbat de alfabetul Chirilic propriu-zis.Alfabetul Glogolic si-a primit numele de la cuvantul proto-slav glogol. care a trecut in slavona bisericeasca sub traducerea “vorba sau cuvantul Lui” (Dumnezeu).

. o a doua in 1918. la inceputul perioadei comuniste.Alfabetul Slav (chirilic) a suferit doua schimbari majore.Despre slavi puteti citi pe blogul istoric. Prima pe timpul lui Petru cel Mare in 1708.

Ei şi-au consacrat viaţa misionariatului de evanghelizare a popoarelor slave (convertirea lacreştinism). Кириллица. Redactarea a ţinut cont de regulile stabilite prinreforma patriarhului de Târnovo. sfătuit de mitropolitul său. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. supranumit chiliric. un cărturar de seamă din secolul al XIV-lea. Eftimie. Potrivit unora. Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române. este un alfabet creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi. şi la români. 1838). adică timp de 400 de ani după schisma din 1054. Domnitorul Alexandru cel Bun. au existat multe păreri contradictorii. . alfabetul glagolitic (urmele lui se găsesc şi în Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţean). Mihail Kogălniceanu a susţinut aceeaşi teză (în revista Alăuta românească. din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre). în Descriptio Moldaviae (redactată în 1716 în latină).Alfabetul chirilic sau kyrilliţa (Кирилица. Are 43 de semne slave. afirma că s-a scris cu litere latine până laConciliul de la Florenţa (1432). precum şi în limba română. Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de redactare a textelor bisericeşti (traducere a scrierilor religioase greceşti) şi s-a răspândit la popoarele slave ortodoxe. ar fi poruncit arderea cărţilor şi textelor cu caractere latine. Însă Dimitrie Cantemir. în 885). ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi ca reacţie la propagandacatolică. ca dialect slav cult. pe care l-au folosit şiromânii până în secolul al XIX-lea. limba slavonă şi caracterele chirilice au înlocuit limba latină şi alfabetul latin în Biserica românească în secolul al X-leaşi s-au consolidat în secolele următoare. apoi în medioslavă. cu scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul Moldova. Ћирилица Ciriliţa). În 1860. Cărţile bisericeşti răspândite la români. şi înlocuirea cu alfabetul chirilic şi slavona. Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă). Originea lor din Salonic a dat naştere la ipoteza că aceşti apostoli ai slavonismului ar fi putut să se tragă din românii macedoneni. buche). Începuturile literaturii slavilor ortodocşi sunt legate de numele a doi greci. Chiril şi Metodiu au conceput în acest scop alfabetul slavonesc. iar grafia a rămas aproape neschimbată timp de mai multe secole. începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea. începând cu secolele X-XV. zis Azbuche (aзбука azbuka) după denumirea tradiţională a primelor două litere (az. şi că abia continuatorii misionariatului lor au fost cei care au inventat în secolul al X-leaalfabetul chirilic. au fost scrise în paleoslava în care au scris Chiril şiMetodiu. Unii învăţaţi consideră că de fapt Chiril şi Metodiu au creat alt sistem. începând din secolul al IX-lea. fraţii Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) şiMetodiu (d. ca limbă (străină) liturgică şi de cancelarie (în administraţia de stat). în scrierea limbii române a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după o perioadă de tranziţie care a durat câteva decenii).

Uneori nu coincid deloc: spre exemplu. Caractere cursive La fel ca în cazul alfabetului latin. diverse litere chirilice cursive şi de mână diferă de versiunile de tipar (majuscule şi minuscule). litera m reprezină un T mic italic în loc de M (întrucât litera cursivă m este continuatoarea unei alte majuscule T (care arată ca un E răsturnat) ieşită din uz în epoca modernă). а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я .Literele alfabetului chirilic А A Б Be В Ve Г Ghe Ґ І I decimal Д Ї Ii Ђ Dje Ѓ Е Ё Є Gje Ie Io Ie ucrainean Lje Ghe răscucit De Ж Je З Ze Ѕ Dze И I Й С Es Şa Ј К Л Љ Т Ћ Ќ У Te Ce Kje U Şt Ă Î semn moale I scurt Je Ka El М Em Н En Њ Nje О O П Pe Р Er Ў U scurt Ф Ef Х Ha Ц Ţe Ч Ce Џ Ge Ш ЩЪ Ы Ь Я Ia Э E Ю Iu Litere chirilice non-slave Ӏ Ә Ғ Ӂ Ҙ Ҩ Kha abhaz Ҡ Qa başkiric Қ Qaf Ң Ө Ү Ұ Ng Oe Ue U scurt kazah Palocica Şva Ghein Ge moldovenesc Dhe Ҧ Pe abhaz Һ Şha Litere vechi ale alfabetului chirilic ІА Ѥ Ѧ Ѫ Ҁ Koppa Ѩ Ius iotifiat Ѭ Ѡ Omega Ѯ ѰѲ Ѵ Ѷ Psi Fita Ijiţa Ijiţa okovî A iotifiat E iotifiat Ius mic Ius mare Ius iotifiat mare Xi Ѹ Uk Ѿ Ѣ Ot Iat 1.

Limba bielorusă. Limba cecenă . prima carte rusă scrisă cu alfabetul chirilic 2. Limba uigură. Limbi uralice (fino-ugrice) o Limba mari (ceremisa) Limbi caucaziene o Limba abhază. Limbi care folosesc alfabetul chirilic • • • • • Limbi slave o Limba rusă. Limba bulgară. Limba macedoneană Limbi romanice o Limba română (în Transnistria) Limbi turcice o Limba kazahă.O pagină din Azbuka. Limba sârbă. Limba başkiră. Limba kîrgîză. Limba ucraineană.

Limba calmîcă. grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne. din secolele XIV-XV. legende sigilare sau diverse însemnări. Documentul a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. pentru a le putea reprezenta. şi până în anul 1862.• • • • Limbi iraniene o Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi) Limbi mongole o Limba mongolă. însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. redactat în limba română. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării. Scrisoarea lui Neacşu de Câmpulung. inscripţii. manuscrise. Rugăciunea "Tatăl nostru" . Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic. cărţi. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice. Limba buriată Limbi sino-tibetane o Limba dungană Limbi siberiene o Limba ciukcen (din Ciukotka) Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române. cel mai vechi document păstrat.

ОУ оу[2] Echivalentul latin a b v g. introducând alfabetul chirilic şi limba slavă. Cel mai vechi text cunoscut. Tabelul de corespondenţă Foneme Literele chirilice Аа ББ Вв Гг Дд Є є (Е e)[2] Жж Ѕѕ Зз Ии І і[3] Кк Λ ʌ (Л л) Мм Nɴ Ѻ Ѻ. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi înTransnistria. redactat în limba română. gh d e j dz z i i c. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat. ulterior. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc. Alexandru cel Bun. О o[2] Пп Рр Сс Тт Ѹ ѹ. în anul 1862. prin alfabetul de tranziţie. judele Braşovului. cu dată sigură. este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi. ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine.până la conciliul de la Florenţa (1439). ca o reacţie la răspândirea catolicismului.Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine . 1.potrivit tradiţiei . susţinea el. ch l m n o p r s t u Alfabetul de tranzit Aa ББ Вв Gg Dd Ee Жж Ḑḑ Zz Ii Ii Kk Ll Mm Nn Oo Пп Рр Ss Tt УȢ /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /e/ /ʒ/ /dz/ /z/ /i/ /i/ /k/ /l/ /m/ /n/ /o̯/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ . Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX.

/ɨm/ g (înainte de e. ft T t. ŭ Îî /ɨ/ [5] ă. Ea ea /ja/. Ft ft /t/ şi aprox.Ѹ Ȣ. ŭ. У ɣ /i/. /y/. ĭ. /æ/ â Ââ /ɨ/ x Ks ks /ks/ ps Пs пs /ps/ th. IA[2] Ѥ ѥ. У Ȣ[2] Фф Хх Ѡ ѡ[4] Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ѣѣ Юю Ѩ ѩ. i) Ч ч /ʧ/ ş Шш /ʃ/ şt Щщ /ʃt/ ă. i) Џ џ /ʤ/ . /v/ în îm În în Îm îm /ɨn/. IE[2] Ѧѧ Ѫѫ Ѯ ѯ[6] Ѱ ѱ[6] Ѳ ѳ[6] Ѵ ѵ[6] ↑↑ Џџ u УȢ /u/ f Ff /f/ h Хх /h/ o Oo /o/ ţ Цц /ʦ/ c (înainte de e. ea Ia ia. /θ/ i. u I i. ŭ[5] Ъъ /ə/ [5] â. î. ĭ — — ea Ea ea /æ/ iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ ia Ia ia /ja/ ie Ie ie /je/ [5] ĭa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful