Alfabetul chirilic român

Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic, grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiţiei – până la conciliul de la Florenţa (1439).Alexandru cel Bun, susţinea el, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziţie. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

Chiril NU a inventat alfabetul care-i poarta numele. acest teritoriu este denumit de experti teritoriul Balto-Slavic. Inceputurile scrisului in aceasta limba sunt marcate de “inventarea” scrisului slav de catre crestinatorul slavilor Sf. care nici macar nu “aduce” cu alfabetul chirilic cunoscut de noi astazi. Centrul de dezvoltare al acestei limbi a fost insa teritoriul vestic intre sudul Marii Baltice si nordul Marii Negre. ci un alfabet diferit. adica alfabetul chirilic. Cyril). intre Marea Neagra si Marea Caspica. Alfabetul original al Sf. Chiril (St.Limba proto slava a fost o limba vorbita in cateva dialecte diferite de triburile slave originare pe teritoriul euro-asiatic. Chiril se numea ”Glogolic” si a aparut in secolul al IX-lea. cel numit de noi chirilic este o evolutie tarzie si a aparut 2 secole mai tarziu. Interesant de mentionat ca Sf. .

Alfabetul glogilic stilizat a ramas insa functional in Croatia pana in secolul al XIX-lea cand a fost schimbat de cel latin. care a trecut in slavona bisericeasca sub traducerea “vorba sau cuvantul Lui” (Dumnezeu).Hr fiind schimbat de alfabetul Chirilic propriu-zis. . Alfabetul glogolic dispare prin secolul al XII-lea d.Alfabetul Glogolic si-a primit numele de la cuvantul proto-slav glogol.

Prima pe timpul lui Petru cel Mare in 1708.Alfabetul Slav (chirilic) a suferit doua schimbari majore. la inceputul perioadei comuniste.Despre slavi puteti citi pe blogul istoric. o a doua in 1918. .

au fost scrise în paleoslava în care au scris Chiril şiMetodiu. Ћирилица Ciriliţa). Ei şi-au consacrat viaţa misionariatului de evanghelizare a popoarelor slave (convertirea lacreştinism). afirma că s-a scris cu litere latine până laConciliul de la Florenţa (1432). ca dialect slav cult. iar grafia a rămas aproape neschimbată timp de mai multe secole. Eftimie. apoi în medioslavă. pe care l-au folosit şiromânii până în secolul al XIX-lea. ar fi poruncit arderea cărţilor şi textelor cu caractere latine. zis Azbuche (aзбука azbuka) după denumirea tradiţională a primelor două litere (az. Are 43 de semne slave. Unii învăţaţi consideră că de fapt Chiril şi Metodiu au creat alt sistem. este un alfabet creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi.Alfabetul chirilic sau kyrilliţa (Кирилица. ca limbă (străină) liturgică şi de cancelarie (în administraţia de stat). Redactarea a ţinut cont de regulile stabilite prinreforma patriarhului de Târnovo. Domnitorul Alexandru cel Bun. Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de redactare a textelor bisericeşti (traducere a scrierilor religioase greceşti) şi s-a răspândit la popoarele slave ortodoxe. în Descriptio Moldaviae (redactată în 1716 în latină). ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi ca reacţie la propagandacatolică. În 1860. Originea lor din Salonic a dat naştere la ipoteza că aceşti apostoli ai slavonismului ar fi putut să se tragă din românii macedoneni. Începuturile literaturii slavilor ortodocşi sunt legate de numele a doi greci. buche). Кириллица. adică timp de 400 de ani după schisma din 1054. sfătuit de mitropolitul său. supranumit chiliric. Mihail Kogălniceanu a susţinut aceeaşi teză (în revista Alăuta românească. Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române. în scrierea limbii române a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după o perioadă de tranziţie care a durat câteva decenii). . începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea. precum şi în limba română. şi la români. cu scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul Moldova. Cărţile bisericeşti răspândite la români. şi înlocuirea cu alfabetul chirilic şi slavona. Însă Dimitrie Cantemir. începând cu secolele X-XV. Potrivit unora. fraţii Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) şiMetodiu (d. un cărturar de seamă din secolul al XIV-lea. din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre). Chiril şi Metodiu au conceput în acest scop alfabetul slavonesc. Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă). începând din secolul al IX-lea. au existat multe păreri contradictorii. limba slavonă şi caracterele chirilice au înlocuit limba latină şi alfabetul latin în Biserica românească în secolul al X-leaşi s-au consolidat în secolele următoare. alfabetul glagolitic (urmele lui se găsesc şi în Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţean). în 885). 1838). şi că abia continuatorii misionariatului lor au fost cei care au inventat în secolul al X-leaalfabetul chirilic. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

diverse litere chirilice cursive şi de mână diferă de versiunile de tipar (majuscule şi minuscule).Literele alfabetului chirilic А A Б Be В Ve Г Ghe Ґ І I decimal Д Ї Ii Ђ Dje Ѓ Е Ё Є Gje Ie Io Ie ucrainean Lje Ghe răscucit De Ж Je З Ze Ѕ Dze И I Й С Es Şa Ј К Л Љ Т Ћ Ќ У Te Ce Kje U Şt Ă Î semn moale I scurt Je Ka El М Em Н En Њ Nje О O П Pe Р Er Ў U scurt Ф Ef Х Ha Ц Ţe Ч Ce Џ Ge Ш ЩЪ Ы Ь Я Ia Э E Ю Iu Litere chirilice non-slave Ӏ Ә Ғ Ӂ Ҙ Ҩ Kha abhaz Ҡ Qa başkiric Қ Qaf Ң Ө Ү Ұ Ng Oe Ue U scurt kazah Palocica Şva Ghein Ge moldovenesc Dhe Ҧ Pe abhaz Һ Şha Litere vechi ale alfabetului chirilic ІА Ѥ Ѧ Ѫ Ҁ Koppa Ѩ Ius iotifiat Ѭ Ѡ Omega Ѯ ѰѲ Ѵ Ѷ Psi Fita Ijiţa Ijiţa okovî A iotifiat E iotifiat Ius mic Ius mare Ius iotifiat mare Xi Ѹ Uk Ѿ Ѣ Ot Iat 1. litera m reprezină un T mic italic în loc de M (întrucât litera cursivă m este continuatoarea unei alte majuscule T (care arată ca un E răsturnat) ieşită din uz în epoca modernă). Caractere cursive La fel ca în cazul alfabetului latin. Uneori nu coincid deloc: spre exemplu. а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я .

Limba kîrgîză. Limba başkiră. Limba sârbă. Limbi care folosesc alfabetul chirilic • • • • • Limbi slave o Limba rusă. Limba ucraineană.O pagină din Azbuka. Limba bielorusă. Limba cecenă . Limba macedoneană Limbi romanice o Limba română (în Transnistria) Limbi turcice o Limba kazahă. Limba uigură. Limba bulgară. Limbi uralice (fino-ugrice) o Limba mari (ceremisa) Limbi caucaziene o Limba abhază. prima carte rusă scrisă cu alfabetul chirilic 2.

cărţi. Limba buriată Limbi sino-tibetane o Limba dungană Limbi siberiene o Limba ciukcen (din Ciukotka) Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române. inscripţii. grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne.• • • • Limbi iraniene o Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi) Limbi mongole o Limba mongolă. legende sigilare sau diverse însemnări. însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării. Documentul a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. Limba calmîcă. din secolele XIV-XV. manuscrise. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice. pentru a le putea reprezenta. şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic. Rugăciunea "Tatăl nostru" . Scrisoarea lui Neacşu de Câmpulung. redactat în limba română. cel mai vechi document păstrat.

introducând alfabetul chirilic şi limba slavă. О o[2] Пп Рр Сс Тт Ѹ ѹ. Alexandru cel Bun. prin alfabetul de tranziţie. ca o reacţie la răspândirea catolicismului. judele Braşovului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. ch l m n o p r s t u Alfabetul de tranzit Aa ББ Вв Gg Dd Ee Жж Ḑḑ Zz Ii Ii Kk Ll Mm Nn Oo Пп Рр Ss Tt УȢ /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /e/ /ʒ/ /dz/ /z/ /i/ /i/ /k/ /l/ /m/ /n/ /o̯/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ .până la conciliul de la Florenţa (1439). susţinea el. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. în anul 1862. cu dată sigură.Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine . este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc. ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine. Tabelul de corespondenţă Foneme Literele chirilice Аа ББ Вв Гг Дд Є є (Е e)[2] Жж Ѕѕ Зз Ии І і[3] Кк Λ ʌ (Л л) Мм Nɴ Ѻ Ѻ. redactat în limba română. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat. ulterior. 1. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi înTransnistria. ОУ оу[2] Echivalentul latin a b v g. gh d e j dz z i i c.potrivit tradiţiei . Cel mai vechi text cunoscut.

u I i.Ѹ Ȣ. У ɣ /i/. /v/ în îm În în Îm îm /ɨn/. î. /æ/ â Ââ /ɨ/ x Ks ks /ks/ ps Пs пs /ps/ th. ft T t. ŭ[5] Ъъ /ə/ [5] â. ea Ia ia. /ɨm/ g (înainte de e. Ft ft /t/ şi aprox. i) Ч ч /ʧ/ ş Шш /ʃ/ şt Щщ /ʃt/ ă. /θ/ i. i) Џ џ /ʤ/ . IE[2] Ѧѧ Ѫѫ Ѯ ѯ[6] Ѱ ѱ[6] Ѳ ѳ[6] Ѵ ѵ[6] ↑↑ Џџ u УȢ /u/ f Ff /f/ h Хх /h/ o Oo /o/ ţ Цц /ʦ/ c (înainte de e. /y/. ĭ — — ea Ea ea /æ/ iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ ia Ia ia /ja/ ie Ie ie /je/ [5] ĭa. ŭ. Ea ea /ja/. ĭ. IA[2] Ѥ ѥ. У Ȣ[2] Фф Хх Ѡ ѡ[4] Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ѣѣ Юю Ѩ ѩ. ŭ Îî /ɨ/ [5] ă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful