Alfabetul chirilic român

Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic, grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiţiei – până la conciliul de la Florenţa (1439).Alexandru cel Bun, susţinea el, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziţie. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

adica alfabetul chirilic. Chiril NU a inventat alfabetul care-i poarta numele. ci un alfabet diferit. Chiril (St. Inceputurile scrisului in aceasta limba sunt marcate de “inventarea” scrisului slav de catre crestinatorul slavilor Sf. intre Marea Neagra si Marea Caspica. Interesant de mentionat ca Sf. Centrul de dezvoltare al acestei limbi a fost insa teritoriul vestic intre sudul Marii Baltice si nordul Marii Negre. Cyril). Alfabetul original al Sf. Chiril se numea ”Glogolic” si a aparut in secolul al IX-lea. acest teritoriu este denumit de experti teritoriul Balto-Slavic. care nici macar nu “aduce” cu alfabetul chirilic cunoscut de noi astazi. cel numit de noi chirilic este o evolutie tarzie si a aparut 2 secole mai tarziu.Limba proto slava a fost o limba vorbita in cateva dialecte diferite de triburile slave originare pe teritoriul euro-asiatic. .

. Alfabetul glogolic dispare prin secolul al XII-lea d. Alfabetul glogilic stilizat a ramas insa functional in Croatia pana in secolul al XIX-lea cand a fost schimbat de cel latin.Hr fiind schimbat de alfabetul Chirilic propriu-zis. care a trecut in slavona bisericeasca sub traducerea “vorba sau cuvantul Lui” (Dumnezeu).Alfabetul Glogolic si-a primit numele de la cuvantul proto-slav glogol.

Prima pe timpul lui Petru cel Mare in 1708. la inceputul perioadei comuniste.Despre slavi puteti citi pe blogul istoric.Alfabetul Slav (chirilic) a suferit doua schimbari majore. o a doua in 1918. .

în Descriptio Moldaviae (redactată în 1716 în latină). Potrivit unora. iar grafia a rămas aproape neschimbată timp de mai multe secole. începând cu secolele X-XV. apoi în medioslavă. Кириллица. 1838). şi la români. în 885). în scrierea limbii române a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după o perioadă de tranziţie care a durat câteva decenii). În 1860. din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre). ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi ca reacţie la propagandacatolică.Alfabetul chirilic sau kyrilliţa (Кирилица. şi înlocuirea cu alfabetul chirilic şi slavona. buche). sfătuit de mitropolitul său. Unii învăţaţi consideră că de fapt Chiril şi Metodiu au creat alt sistem. Mihail Kogălniceanu a susţinut aceeaşi teză (în revista Alăuta românească. au existat multe păreri contradictorii. adică timp de 400 de ani după schisma din 1054. Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române. este un alfabet creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi. şi că abia continuatorii misionariatului lor au fost cei care au inventat în secolul al X-leaalfabetul chirilic. începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea. Are 43 de semne slave. pe care l-au folosit şiromânii până în secolul al XIX-lea. Ћирилица Ciriliţa). Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă). Domnitorul Alexandru cel Bun. fraţii Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) şiMetodiu (d. Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de redactare a textelor bisericeşti (traducere a scrierilor religioase greceşti) şi s-a răspândit la popoarele slave ortodoxe. Redactarea a ţinut cont de regulile stabilite prinreforma patriarhului de Târnovo. un cărturar de seamă din secolul al XIV-lea. zis Azbuche (aзбука azbuka) după denumirea tradiţională a primelor două litere (az. precum şi în limba română. afirma că s-a scris cu litere latine până laConciliul de la Florenţa (1432). începând din secolul al IX-lea. . limba slavonă şi caracterele chirilice au înlocuit limba latină şi alfabetul latin în Biserica românească în secolul al X-leaşi s-au consolidat în secolele următoare. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. alfabetul glagolitic (urmele lui se găsesc şi în Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţean). ca limbă (străină) liturgică şi de cancelarie (în administraţia de stat). Însă Dimitrie Cantemir. Chiril şi Metodiu au conceput în acest scop alfabetul slavonesc. Originea lor din Salonic a dat naştere la ipoteza că aceşti apostoli ai slavonismului ar fi putut să se tragă din românii macedoneni. cu scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul Moldova. au fost scrise în paleoslava în care au scris Chiril şiMetodiu. supranumit chiliric. Cărţile bisericeşti răspândite la români. ar fi poruncit arderea cărţilor şi textelor cu caractere latine. Ei şi-au consacrat viaţa misionariatului de evanghelizare a popoarelor slave (convertirea lacreştinism). Începuturile literaturii slavilor ortodocşi sunt legate de numele a doi greci. Eftimie. ca dialect slav cult.

Caractere cursive La fel ca în cazul alfabetului latin. Uneori nu coincid deloc: spre exemplu. litera m reprezină un T mic italic în loc de M (întrucât litera cursivă m este continuatoarea unei alte majuscule T (care arată ca un E răsturnat) ieşită din uz în epoca modernă).Literele alfabetului chirilic А A Б Be В Ve Г Ghe Ґ І I decimal Д Ї Ii Ђ Dje Ѓ Е Ё Є Gje Ie Io Ie ucrainean Lje Ghe răscucit De Ж Je З Ze Ѕ Dze И I Й С Es Şa Ј К Л Љ Т Ћ Ќ У Te Ce Kje U Şt Ă Î semn moale I scurt Je Ka El М Em Н En Њ Nje О O П Pe Р Er Ў U scurt Ф Ef Х Ha Ц Ţe Ч Ce Џ Ge Ш ЩЪ Ы Ь Я Ia Э E Ю Iu Litere chirilice non-slave Ӏ Ә Ғ Ӂ Ҙ Ҩ Kha abhaz Ҡ Qa başkiric Қ Qaf Ң Ө Ү Ұ Ng Oe Ue U scurt kazah Palocica Şva Ghein Ge moldovenesc Dhe Ҧ Pe abhaz Һ Şha Litere vechi ale alfabetului chirilic ІА Ѥ Ѧ Ѫ Ҁ Koppa Ѩ Ius iotifiat Ѭ Ѡ Omega Ѯ ѰѲ Ѵ Ѷ Psi Fita Ijiţa Ijiţa okovî A iotifiat E iotifiat Ius mic Ius mare Ius iotifiat mare Xi Ѹ Uk Ѿ Ѣ Ot Iat 1. а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . diverse litere chirilice cursive şi de mână diferă de versiunile de tipar (majuscule şi minuscule).

Limba kîrgîză. Limbi uralice (fino-ugrice) o Limba mari (ceremisa) Limbi caucaziene o Limba abhază.O pagină din Azbuka. Limba macedoneană Limbi romanice o Limba română (în Transnistria) Limbi turcice o Limba kazahă. Limba ucraineană. Limba bulgară. Limba başkiră. Limbi care folosesc alfabetul chirilic • • • • • Limbi slave o Limba rusă. Limba bielorusă. Limba sârbă. Limba uigură. Limba cecenă . prima carte rusă scrisă cu alfabetul chirilic 2.

inscripţii. şi până în anul 1862.• • • • Limbi iraniene o Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi) Limbi mongole o Limba mongolă. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic. cel mai vechi document păstrat. redactat în limba română. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării. grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne. Documentul a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. Limba buriată Limbi sino-tibetane o Limba dungană Limbi siberiene o Limba ciukcen (din Ciukotka) Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice. Limba calmîcă. legende sigilare sau diverse însemnări. cărţi. din secolele XIV-XV. pentru a le putea reprezenta. însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Scrisoarea lui Neacşu de Câmpulung. Rugăciunea "Tatăl nostru" . manuscrise.

Tabelul de corespondenţă Foneme Literele chirilice Аа ББ Вв Гг Дд Є є (Е e)[2] Жж Ѕѕ Зз Ии І і[3] Кк Λ ʌ (Л л) Мм Nɴ Ѻ Ѻ. în anul 1862.potrivit tradiţiei . introducând alfabetul chirilic şi limba slavă. prin alfabetul de tranziţie.până la conciliul de la Florenţa (1439). redactat în limba română. gh d e j dz z i i c.Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine . [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi. susţinea el. ОУ оу[2] Echivalentul latin a b v g. Alexandru cel Bun. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi înTransnistria. Cel mai vechi text cunoscut. ch l m n o p r s t u Alfabetul de tranzit Aa ББ Вв Gg Dd Ee Жж Ḑḑ Zz Ii Ii Kk Ll Mm Nn Oo Пп Рр Ss Tt УȢ /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /e/ /ʒ/ /dz/ /z/ /i/ /i/ /k/ /l/ /m/ /n/ /o̯/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ . 1. judele Braşovului. cu dată sigură. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. ca o reacţie la răspândirea catolicismului. ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner. О o[2] Пп Рр Сс Тт Ѹ ѹ. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc. ulterior.

ŭ[5] Ъъ /ə/ [5] â. /y/. i) Џ џ /ʤ/ . /v/ în îm În în Îm îm /ɨn/. u I i. У ɣ /i/. ĭ — — ea Ea ea /æ/ iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ ia Ia ia /ja/ ie Ie ie /je/ [5] ĭa. ea Ia ia. ft T t. У Ȣ[2] Фф Хх Ѡ ѡ[4] Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ѣѣ Юю Ѩ ѩ. Ft ft /t/ şi aprox. IE[2] Ѧѧ Ѫѫ Ѯ ѯ[6] Ѱ ѱ[6] Ѳ ѳ[6] Ѵ ѵ[6] ↑↑ Џџ u УȢ /u/ f Ff /f/ h Хх /h/ o Oo /o/ ţ Цц /ʦ/ c (înainte de e. ĭ. Ea ea /ja/. IA[2] Ѥ ѥ. î. /æ/ â Ââ /ɨ/ x Ks ks /ks/ ps Пs пs /ps/ th.Ѹ Ȣ. /θ/ i. ŭ Îî /ɨ/ [5] ă. /ɨm/ g (înainte de e. ŭ. i) Ч ч /ʧ/ ş Шш /ʃ/ şt Щщ /ʃt/ ă.