Alfabetul chirilic român

Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic, grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiţiei – până la conciliul de la Florenţa (1439).Alexandru cel Bun, susţinea el, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziţie. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

Inceputurile scrisului in aceasta limba sunt marcate de “inventarea” scrisului slav de catre crestinatorul slavilor Sf. . care nici macar nu “aduce” cu alfabetul chirilic cunoscut de noi astazi. Cyril). Chiril NU a inventat alfabetul care-i poarta numele. acest teritoriu este denumit de experti teritoriul Balto-Slavic. cel numit de noi chirilic este o evolutie tarzie si a aparut 2 secole mai tarziu. intre Marea Neagra si Marea Caspica. adica alfabetul chirilic.Limba proto slava a fost o limba vorbita in cateva dialecte diferite de triburile slave originare pe teritoriul euro-asiatic. ci un alfabet diferit. Interesant de mentionat ca Sf. Alfabetul original al Sf. Chiril (St. Chiril se numea ”Glogolic” si a aparut in secolul al IX-lea. Centrul de dezvoltare al acestei limbi a fost insa teritoriul vestic intre sudul Marii Baltice si nordul Marii Negre.

care a trecut in slavona bisericeasca sub traducerea “vorba sau cuvantul Lui” (Dumnezeu). Alfabetul glogolic dispare prin secolul al XII-lea d.Hr fiind schimbat de alfabetul Chirilic propriu-zis. . Alfabetul glogilic stilizat a ramas insa functional in Croatia pana in secolul al XIX-lea cand a fost schimbat de cel latin.Alfabetul Glogolic si-a primit numele de la cuvantul proto-slav glogol.

o a doua in 1918.Despre slavi puteti citi pe blogul istoric. Prima pe timpul lui Petru cel Mare in 1708.Alfabetul Slav (chirilic) a suferit doua schimbari majore. . la inceputul perioadei comuniste.

începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea. pe care l-au folosit şiromânii până în secolul al XIX-lea. Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă). Кириллица. din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre). Începuturile literaturii slavilor ortodocşi sunt legate de numele a doi greci. în Descriptio Moldaviae (redactată în 1716 în latină). limba slavonă şi caracterele chirilice au înlocuit limba latină şi alfabetul latin în Biserica românească în secolul al X-leaşi s-au consolidat în secolele următoare. un cărturar de seamă din secolul al XIV-lea. Ei şi-au consacrat viaţa misionariatului de evanghelizare a popoarelor slave (convertirea lacreştinism). Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române.Alfabetul chirilic sau kyrilliţa (Кирилица. Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de redactare a textelor bisericeşti (traducere a scrierilor religioase greceşti) şi s-a răspândit la popoarele slave ortodoxe. iar grafia a rămas aproape neschimbată timp de mai multe secole. Domnitorul Alexandru cel Bun. Cărţile bisericeşti răspândite la români. au existat multe păreri contradictorii. Originea lor din Salonic a dat naştere la ipoteza că aceşti apostoli ai slavonismului ar fi putut să se tragă din românii macedoneni. Redactarea a ţinut cont de regulile stabilite prinreforma patriarhului de Târnovo. începând din secolul al IX-lea. au fost scrise în paleoslava în care au scris Chiril şiMetodiu. adică timp de 400 de ani după schisma din 1054. ca limbă (străină) liturgică şi de cancelarie (în administraţia de stat). în scrierea limbii române a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după o perioadă de tranziţie care a durat câteva decenii). buche). fraţii Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) şiMetodiu (d. ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi ca reacţie la propagandacatolică. Eftimie. Potrivit unora. Chiril şi Metodiu au conceput în acest scop alfabetul slavonesc. şi că abia continuatorii misionariatului lor au fost cei care au inventat în secolul al X-leaalfabetul chirilic. În 1860. zis Azbuche (aзбука azbuka) după denumirea tradiţională a primelor două litere (az. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. supranumit chiliric. precum şi în limba română. . Ћирилица Ciriliţa). ar fi poruncit arderea cărţilor şi textelor cu caractere latine. Mihail Kogălniceanu a susţinut aceeaşi teză (în revista Alăuta românească. apoi în medioslavă. Are 43 de semne slave. sfătuit de mitropolitul său. ca dialect slav cult. şi la români. alfabetul glagolitic (urmele lui se găsesc şi în Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţean). 1838). cu scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul Moldova. este un alfabet creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi. Unii învăţaţi consideră că de fapt Chiril şi Metodiu au creat alt sistem. începând cu secolele X-XV. afirma că s-a scris cu litere latine până laConciliul de la Florenţa (1432). şi înlocuirea cu alfabetul chirilic şi slavona. Însă Dimitrie Cantemir. în 885).

diverse litere chirilice cursive şi de mână diferă de versiunile de tipar (majuscule şi minuscule). Caractere cursive La fel ca în cazul alfabetului latin. а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . Uneori nu coincid deloc: spre exemplu. litera m reprezină un T mic italic în loc de M (întrucât litera cursivă m este continuatoarea unei alte majuscule T (care arată ca un E răsturnat) ieşită din uz în epoca modernă).Literele alfabetului chirilic А A Б Be В Ve Г Ghe Ґ І I decimal Д Ї Ii Ђ Dje Ѓ Е Ё Є Gje Ie Io Ie ucrainean Lje Ghe răscucit De Ж Je З Ze Ѕ Dze И I Й С Es Şa Ј К Л Љ Т Ћ Ќ У Te Ce Kje U Şt Ă Î semn moale I scurt Je Ka El М Em Н En Њ Nje О O П Pe Р Er Ў U scurt Ф Ef Х Ha Ц Ţe Ч Ce Џ Ge Ш ЩЪ Ы Ь Я Ia Э E Ю Iu Litere chirilice non-slave Ӏ Ә Ғ Ӂ Ҙ Ҩ Kha abhaz Ҡ Qa başkiric Қ Qaf Ң Ө Ү Ұ Ng Oe Ue U scurt kazah Palocica Şva Ghein Ge moldovenesc Dhe Ҧ Pe abhaz Һ Şha Litere vechi ale alfabetului chirilic ІА Ѥ Ѧ Ѫ Ҁ Koppa Ѩ Ius iotifiat Ѭ Ѡ Omega Ѯ ѰѲ Ѵ Ѷ Psi Fita Ijiţa Ijiţa okovî A iotifiat E iotifiat Ius mic Ius mare Ius iotifiat mare Xi Ѹ Uk Ѿ Ѣ Ot Iat 1.

Limba cecenă . Limba kîrgîză.O pagină din Azbuka. Limba uigură. Limba sârbă. Limba ucraineană. Limbi uralice (fino-ugrice) o Limba mari (ceremisa) Limbi caucaziene o Limba abhază. prima carte rusă scrisă cu alfabetul chirilic 2. Limba bielorusă. Limba başkiră. Limba bulgară. Limbi care folosesc alfabetul chirilic • • • • • Limbi slave o Limba rusă. Limba macedoneană Limbi romanice o Limba română (în Transnistria) Limbi turcice o Limba kazahă.

Rugăciunea "Tatăl nostru" . Limba buriată Limbi sino-tibetane o Limba dungană Limbi siberiene o Limba ciukcen (din Ciukotka) Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic. grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne. Scrisoarea lui Neacşu de Câmpulung. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării. însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Documentul a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. inscripţii. şi până în anul 1862. cărţi.• • • • Limbi iraniene o Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi) Limbi mongole o Limba mongolă. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice. din secolele XIV-XV. cel mai vechi document păstrat. legende sigilare sau diverse însemnări. Limba calmîcă. pentru a le putea reprezenta. redactat în limba română. manuscrise.

Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat. ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc. Tabelul de corespondenţă Foneme Literele chirilice Аа ББ Вв Гг Дд Є є (Е e)[2] Жж Ѕѕ Зз Ии І і[3] Кк Λ ʌ (Л л) Мм Nɴ Ѻ Ѻ. cu dată sigură. ОУ оу[2] Echivalentul latin a b v g. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi înTransnistria.Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine . redactat în limba română.potrivit tradiţiei . introducând alfabetul chirilic şi limba slavă. ulterior.până la conciliul de la Florenţa (1439). în anul 1862. judele Braşovului. 1. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Alexandru cel Bun. este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner. ch l m n o p r s t u Alfabetul de tranzit Aa ББ Вв Gg Dd Ee Жж Ḑḑ Zz Ii Ii Kk Ll Mm Nn Oo Пп Рр Ss Tt УȢ /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /e/ /ʒ/ /dz/ /z/ /i/ /i/ /k/ /l/ /m/ /n/ /o̯/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ . prin alfabetul de tranziţie. Cel mai vechi text cunoscut. gh d e j dz z i i c. О o[2] Пп Рр Сс Тт Ѹ ѹ. susţinea el. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi.

ĭ. У Ȣ[2] Фф Хх Ѡ ѡ[4] Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ѣѣ Юю Ѩ ѩ. î. ŭ Îî /ɨ/ [5] ă. У ɣ /i/. Ea ea /ja/. ft T t. /y/. i) Џ џ /ʤ/ .Ѹ Ȣ. u I i. IE[2] Ѧѧ Ѫѫ Ѯ ѯ[6] Ѱ ѱ[6] Ѳ ѳ[6] Ѵ ѵ[6] ↑↑ Џџ u УȢ /u/ f Ff /f/ h Хх /h/ o Oo /o/ ţ Цц /ʦ/ c (înainte de e. /v/ în îm În în Îm îm /ɨn/. /θ/ i. /ɨm/ g (înainte de e. /æ/ â Ââ /ɨ/ x Ks ks /ks/ ps Пs пs /ps/ th. ea Ia ia. ĭ — — ea Ea ea /æ/ iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ ia Ia ia /ja/ ie Ie ie /je/ [5] ĭa. ŭ[5] Ъъ /ə/ [5] â. ŭ. IA[2] Ѥ ѥ. i) Ч ч /ʧ/ ş Шш /ʃ/ şt Щщ /ʃt/ ă. Ft ft /t/ şi aprox.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful