Alfabetul chirilic român

Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic, grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiţiei – până la conciliul de la Florenţa (1439).Alexandru cel Bun, susţinea el, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziţie. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

Chiril se numea ”Glogolic” si a aparut in secolul al IX-lea. adica alfabetul chirilic. ci un alfabet diferit. care nici macar nu “aduce” cu alfabetul chirilic cunoscut de noi astazi. cel numit de noi chirilic este o evolutie tarzie si a aparut 2 secole mai tarziu. intre Marea Neagra si Marea Caspica. . Chiril NU a inventat alfabetul care-i poarta numele. acest teritoriu este denumit de experti teritoriul Balto-Slavic. Centrul de dezvoltare al acestei limbi a fost insa teritoriul vestic intre sudul Marii Baltice si nordul Marii Negre. Interesant de mentionat ca Sf. Alfabetul original al Sf. Cyril). Inceputurile scrisului in aceasta limba sunt marcate de “inventarea” scrisului slav de catre crestinatorul slavilor Sf.Limba proto slava a fost o limba vorbita in cateva dialecte diferite de triburile slave originare pe teritoriul euro-asiatic. Chiril (St.

Alfabetul glogilic stilizat a ramas insa functional in Croatia pana in secolul al XIX-lea cand a fost schimbat de cel latin. . Alfabetul glogolic dispare prin secolul al XII-lea d.Alfabetul Glogolic si-a primit numele de la cuvantul proto-slav glogol. care a trecut in slavona bisericeasca sub traducerea “vorba sau cuvantul Lui” (Dumnezeu).Hr fiind schimbat de alfabetul Chirilic propriu-zis.

o a doua in 1918.Despre slavi puteti citi pe blogul istoric. . Prima pe timpul lui Petru cel Mare in 1708.Alfabetul Slav (chirilic) a suferit doua schimbari majore. la inceputul perioadei comuniste.

Кириллица. ca dialect slav cult. au existat multe păreri contradictorii. este un alfabet creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi. în Descriptio Moldaviae (redactată în 1716 în latină). iar grafia a rămas aproape neschimbată timp de mai multe secole. Chiril şi Metodiu au conceput în acest scop alfabetul slavonesc. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Mihail Kogălniceanu a susţinut aceeaşi teză (în revista Alăuta românească. alfabetul glagolitic (urmele lui se găsesc şi în Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţean). Originea lor din Salonic a dat naştere la ipoteza că aceşti apostoli ai slavonismului ar fi putut să se tragă din românii macedoneni. Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de redactare a textelor bisericeşti (traducere a scrierilor religioase greceşti) şi s-a răspândit la popoarele slave ortodoxe. au fost scrise în paleoslava în care au scris Chiril şiMetodiu. Eftimie. Însă Dimitrie Cantemir. Domnitorul Alexandru cel Bun. zis Azbuche (aзбука azbuka) după denumirea tradiţională a primelor două litere (az. 1838). Începuturile literaturii slavilor ortodocşi sunt legate de numele a doi greci.Alfabetul chirilic sau kyrilliţa (Кирилица. fraţii Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) şiMetodiu (d. sfătuit de mitropolitul său. şi înlocuirea cu alfabetul chirilic şi slavona. buche). ca limbă (străină) liturgică şi de cancelarie (în administraţia de stat). Redactarea a ţinut cont de regulile stabilite prinreforma patriarhului de Târnovo. Unii învăţaţi consideră că de fapt Chiril şi Metodiu au creat alt sistem. Are 43 de semne slave. afirma că s-a scris cu litere latine până laConciliul de la Florenţa (1432). limba slavonă şi caracterele chirilice au înlocuit limba latină şi alfabetul latin în Biserica românească în secolul al X-leaşi s-au consolidat în secolele următoare. în 885). din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre). supranumit chiliric. Potrivit unora. ar fi poruncit arderea cărţilor şi textelor cu caractere latine. precum şi în limba română. adică timp de 400 de ani după schisma din 1054. începând din secolul al IX-lea. un cărturar de seamă din secolul al XIV-lea. Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă). În 1860. Cărţile bisericeşti răspândite la români. şi la români. în scrierea limbii române a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după o perioadă de tranziţie care a durat câteva decenii). începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea. pe care l-au folosit şiromânii până în secolul al XIX-lea. apoi în medioslavă. ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi ca reacţie la propagandacatolică. cu scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul Moldova. Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române. Ei şi-au consacrat viaţa misionariatului de evanghelizare a popoarelor slave (convertirea lacreştinism). Ћирилица Ciriliţa). . şi că abia continuatorii misionariatului lor au fost cei care au inventat în secolul al X-leaalfabetul chirilic. începând cu secolele X-XV.

Uneori nu coincid deloc: spre exemplu. litera m reprezină un T mic italic în loc de M (întrucât litera cursivă m este continuatoarea unei alte majuscule T (care arată ca un E răsturnat) ieşită din uz în epoca modernă). diverse litere chirilice cursive şi de mână diferă de versiunile de tipar (majuscule şi minuscule). Caractere cursive La fel ca în cazul alfabetului latin.Literele alfabetului chirilic А A Б Be В Ve Г Ghe Ґ І I decimal Д Ї Ii Ђ Dje Ѓ Е Ё Є Gje Ie Io Ie ucrainean Lje Ghe răscucit De Ж Je З Ze Ѕ Dze И I Й С Es Şa Ј К Л Љ Т Ћ Ќ У Te Ce Kje U Şt Ă Î semn moale I scurt Je Ka El М Em Н En Њ Nje О O П Pe Р Er Ў U scurt Ф Ef Х Ha Ц Ţe Ч Ce Џ Ge Ш ЩЪ Ы Ь Я Ia Э E Ю Iu Litere chirilice non-slave Ӏ Ә Ғ Ӂ Ҙ Ҩ Kha abhaz Ҡ Qa başkiric Қ Qaf Ң Ө Ү Ұ Ng Oe Ue U scurt kazah Palocica Şva Ghein Ge moldovenesc Dhe Ҧ Pe abhaz Һ Şha Litere vechi ale alfabetului chirilic ІА Ѥ Ѧ Ѫ Ҁ Koppa Ѩ Ius iotifiat Ѭ Ѡ Omega Ѯ ѰѲ Ѵ Ѷ Psi Fita Ijiţa Ijiţa okovî A iotifiat E iotifiat Ius mic Ius mare Ius iotifiat mare Xi Ѹ Uk Ѿ Ѣ Ot Iat 1. а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я .

Limba bielorusă. Limba ucraineană.O pagină din Azbuka. Limba uigură. Limba bulgară. prima carte rusă scrisă cu alfabetul chirilic 2. Limba kîrgîză. Limbi uralice (fino-ugrice) o Limba mari (ceremisa) Limbi caucaziene o Limba abhază. Limba cecenă . Limba macedoneană Limbi romanice o Limba română (în Transnistria) Limbi turcice o Limba kazahă. Limbi care folosesc alfabetul chirilic • • • • • Limbi slave o Limba rusă. Limba sârbă. Limba başkiră.

redactat în limba română.• • • • Limbi iraniene o Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi) Limbi mongole o Limba mongolă. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării. manuscrise. Limba buriată Limbi sino-tibetane o Limba dungană Limbi siberiene o Limba ciukcen (din Ciukotka) Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române. Rugăciunea "Tatăl nostru" . Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice. însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. inscripţii. cel mai vechi document păstrat. grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne. Scrisoarea lui Neacşu de Câmpulung. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic. şi până în anul 1862. Documentul a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. legende sigilare sau diverse însemnări. Limba calmîcă. pentru a le putea reprezenta. cărţi. din secolele XIV-XV.

Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc. în anul 1862. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi. Alexandru cel Bun. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Cel mai vechi text cunoscut. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi înTransnistria. este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner. ca o reacţie la răspândirea catolicismului. ulterior. О o[2] Пп Рр Сс Тт Ѹ ѹ.Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine . judele Braşovului. susţinea el. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. prin alfabetul de tranziţie. ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine. ОУ оу[2] Echivalentul latin a b v g.potrivit tradiţiei . cu dată sigură. gh d e j dz z i i c. Tabelul de corespondenţă Foneme Literele chirilice Аа ББ Вв Гг Дд Є є (Е e)[2] Жж Ѕѕ Зз Ии І і[3] Кк Λ ʌ (Л л) Мм Nɴ Ѻ Ѻ. ch l m n o p r s t u Alfabetul de tranzit Aa ББ Вв Gg Dd Ee Жж Ḑḑ Zz Ii Ii Kk Ll Mm Nn Oo Пп Рр Ss Tt УȢ /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /e/ /ʒ/ /dz/ /z/ /i/ /i/ /k/ /l/ /m/ /n/ /o̯/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ . Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat.până la conciliul de la Florenţa (1439). 1. redactat în limba română. introducând alfabetul chirilic şi limba slavă.

i) Џ џ /ʤ/ . /æ/ â Ââ /ɨ/ x Ks ks /ks/ ps Пs пs /ps/ th. /ɨm/ g (înainte de e. У Ȣ[2] Фф Хх Ѡ ѡ[4] Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ѣѣ Юю Ѩ ѩ. Ft ft /t/ şi aprox. IA[2] Ѥ ѥ. IE[2] Ѧѧ Ѫѫ Ѯ ѯ[6] Ѱ ѱ[6] Ѳ ѳ[6] Ѵ ѵ[6] ↑↑ Џџ u УȢ /u/ f Ff /f/ h Хх /h/ o Oo /o/ ţ Цц /ʦ/ c (înainte de e. ŭ[5] Ъъ /ə/ [5] â. Ea ea /ja/. ŭ. ea Ia ia. ĭ — — ea Ea ea /æ/ iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ ia Ia ia /ja/ ie Ie ie /je/ [5] ĭa. /θ/ i. ft T t. /v/ în îm În în Îm îm /ɨn/. У ɣ /i/. /y/. i) Ч ч /ʧ/ ş Шш /ʃ/ şt Щщ /ʃt/ ă. u I i. ŭ Îî /ɨ/ [5] ă. ĭ.Ѹ Ȣ. î.