Alfabetul chirilic român

Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi până în anul 1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic, grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiţiei – până la conciliul de la Florenţa (1439).Alexandru cel Bun, susţinea el, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacţie la răspândirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziţie. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

cel numit de noi chirilic este o evolutie tarzie si a aparut 2 secole mai tarziu. Chiril (St. . Alfabetul original al Sf. ci un alfabet diferit. Centrul de dezvoltare al acestei limbi a fost insa teritoriul vestic intre sudul Marii Baltice si nordul Marii Negre. acest teritoriu este denumit de experti teritoriul Balto-Slavic. intre Marea Neagra si Marea Caspica. Inceputurile scrisului in aceasta limba sunt marcate de “inventarea” scrisului slav de catre crestinatorul slavilor Sf. Cyril).Limba proto slava a fost o limba vorbita in cateva dialecte diferite de triburile slave originare pe teritoriul euro-asiatic. care nici macar nu “aduce” cu alfabetul chirilic cunoscut de noi astazi. Chiril se numea ”Glogolic” si a aparut in secolul al IX-lea. Interesant de mentionat ca Sf. adica alfabetul chirilic. Chiril NU a inventat alfabetul care-i poarta numele.

care a trecut in slavona bisericeasca sub traducerea “vorba sau cuvantul Lui” (Dumnezeu). . Alfabetul glogolic dispare prin secolul al XII-lea d.Hr fiind schimbat de alfabetul Chirilic propriu-zis.Alfabetul Glogolic si-a primit numele de la cuvantul proto-slav glogol. Alfabetul glogilic stilizat a ramas insa functional in Croatia pana in secolul al XIX-lea cand a fost schimbat de cel latin.

.Alfabetul Slav (chirilic) a suferit doua schimbari majore.Despre slavi puteti citi pe blogul istoric. la inceputul perioadei comuniste. o a doua in 1918. Prima pe timpul lui Petru cel Mare in 1708.

buche). au existat multe păreri contradictorii. ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi ca reacţie la propagandacatolică. în Descriptio Moldaviae (redactată în 1716 în latină). Кириллица. şi la români. Unii învăţaţi consideră că de fapt Chiril şi Metodiu au creat alt sistem. adică timp de 400 de ani după schisma din 1054. Slava veche (slavona sau paleoslava) a devenit limba de redactare a textelor bisericeşti (traducere a scrierilor religioase greceşti) şi s-a răspândit la popoarele slave ortodoxe. Începuturile literaturii slavilor ortodocşi sunt legate de numele a doi greci. cu scopul de a împiedica răspândirea catolicismului în principatul Moldova. începând din secolul al XVIlea până în secolul al XIX-lea. fraţii Chiril (Chirilă) Constantin (827-869) şiMetodiu (d. Potrivit unora. Însă Dimitrie Cantemir. din care 27 au şi valoare numerică (slavo-cifre). şi că abia continuatorii misionariatului lor au fost cei care au inventat în secolul al X-leaalfabetul chirilic. Chiril şi Metodiu au conceput în acest scop alfabetul slavonesc. alfabetul glagolitic (urmele lui se găsesc şi în Psaltirea Scheiană şi în Codicele Voroneţean). Mihail Kogălniceanu a susţinut aceeaşi teză (în revista Alăuta românească. Redactarea a ţinut cont de regulile stabilite prinreforma patriarhului de Târnovo. iar grafia a rămas aproape neschimbată timp de mai multe secole. în 885). Ei şi-au consacrat viaţa misionariatului de evanghelizare a popoarelor slave (convertirea lacreştinism). Alfabetul chirilic a fost folosit la scrierea textelor redactate în limba slavă veche (paleoslavă). . au fost scrise în paleoslava în care au scris Chiril şiMetodiu. Are 43 de semne slave. începând cu secolele X-XV. începând din secolul al IX-lea. Ћирилица Ciriliţa). supranumit chiliric.Alfabetul chirilic sau kyrilliţa (Кирилица. Originea lor din Salonic a dat naştere la ipoteza că aceşti apostoli ai slavonismului ar fi putut să se tragă din românii macedoneni. ca dialect slav cult. Cărţile bisericeşti răspândite la români. precum şi în limba română. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul Alexandru cel Bun. apoi în medioslavă. în scrierea limbii române a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic (după o perioadă de tranziţie care a durat câteva decenii). zis Azbuche (aзбука azbuka) după denumirea tradiţională a primelor două litere (az. limba slavonă şi caracterele chirilice au înlocuit limba latină şi alfabetul latin în Biserica românească în secolul al X-leaşi s-au consolidat în secolele următoare. 1838). şi înlocuirea cu alfabetul chirilic şi slavona. Eftimie. afirma că s-a scris cu litere latine până laConciliul de la Florenţa (1432). pe care l-au folosit şiromânii până în secolul al XIX-lea. un cărturar de seamă din secolul al XIV-lea. Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române. ar fi poruncit arderea cărţilor şi textelor cu caractere latine. este un alfabet creat de fraţii Chiril şi Metodiu pe baza alfabetului grecesc vechi. În 1860. ca limbă (străină) liturgică şi de cancelarie (în administraţia de stat). sfătuit de mitropolitul său.

а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я а б в г ґ д е ё ж ӂ з іи й јк л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я . Caractere cursive La fel ca în cazul alfabetului latin. diverse litere chirilice cursive şi de mână diferă de versiunile de tipar (majuscule şi minuscule). Uneori nu coincid deloc: spre exemplu. litera m reprezină un T mic italic în loc de M (întrucât litera cursivă m este continuatoarea unei alte majuscule T (care arată ca un E răsturnat) ieşită din uz în epoca modernă).Literele alfabetului chirilic А A Б Be В Ve Г Ghe Ґ І I decimal Д Ї Ii Ђ Dje Ѓ Е Ё Є Gje Ie Io Ie ucrainean Lje Ghe răscucit De Ж Je З Ze Ѕ Dze И I Й С Es Şa Ј К Л Љ Т Ћ Ќ У Te Ce Kje U Şt Ă Î semn moale I scurt Je Ka El М Em Н En Њ Nje О O П Pe Р Er Ў U scurt Ф Ef Х Ha Ц Ţe Ч Ce Џ Ge Ш ЩЪ Ы Ь Я Ia Э E Ю Iu Litere chirilice non-slave Ӏ Ә Ғ Ӂ Ҙ Ҩ Kha abhaz Ҡ Qa başkiric Қ Qaf Ң Ө Ү Ұ Ng Oe Ue U scurt kazah Palocica Şva Ghein Ge moldovenesc Dhe Ҧ Pe abhaz Һ Şha Litere vechi ale alfabetului chirilic ІА Ѥ Ѧ Ѫ Ҁ Koppa Ѩ Ius iotifiat Ѭ Ѡ Omega Ѯ ѰѲ Ѵ Ѷ Psi Fita Ijiţa Ijiţa okovî A iotifiat E iotifiat Ius mic Ius mare Ius iotifiat mare Xi Ѹ Uk Ѿ Ѣ Ot Iat 1.

Limba uigură. Limba macedoneană Limbi romanice o Limba română (în Transnistria) Limbi turcice o Limba kazahă.O pagină din Azbuka. Limba bulgară. Limbi care folosesc alfabetul chirilic • • • • • Limbi slave o Limba rusă. Limba kîrgîză. Limba sârbă. Limba bielorusă. Limbi uralice (fino-ugrice) o Limba mari (ceremisa) Limbi caucaziene o Limba abhază. Limba ucraineană. prima carte rusă scrisă cu alfabetul chirilic 2. Limba başkiră. Limba cecenă .

• • • • Limbi iraniene o Limba tadjică (varietate de limbă persană sau farsi) Limbi mongole o Limba mongolă. însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu caractere chirilice datează din 1392. Limba calmîcă. cel mai vechi document păstrat. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul Dunării. redactat în limba română. grămăticii s-au văzut nevoiţi să inventeze o serie de semne. Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenţă în alfabetul chirilic clasic. Limba buriată Limbi sino-tibetane o Limba dungană Limbi siberiene o Limba ciukcen (din Ciukotka) Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române. legende sigilare sau diverse însemnări. Documentul a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. şi până în anul 1862. cărţi. Rugăciunea "Tatăl nostru" . inscripţii. Scrisoarea lui Neacşu de Câmpulung. din secolele XIV-XV. pentru a le putea reprezenta. manuscrise.

1. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pâna în a doua jumătate a secolului XIX. ca o reacţie la răspândirea catolicismului. judele Braşovului. redactat în limba română. Tabelul de corespondenţă Foneme Literele chirilice Аа ББ Вв Гг Дд Є є (Е e)[2] Жж Ѕѕ Зз Ии І і[3] Кк Λ ʌ (Л л) Мм Nɴ Ѻ Ѻ. ch l m n o p r s t u Alfabetul de tranzit Aa ББ Вв Gg Dd Ee Жж Ḑḑ Zz Ii Ii Kk Ll Mm Nn Oo Пп Рр Ss Tt УȢ /a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /e/ /ʒ/ /dz/ /z/ /i/ /i/ /k/ /l/ /m/ /n/ /o̯/ /p/ /r/ /s/ /t/ /u/ . Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.până la conciliul de la Florenţa (1439). în anul 1862. ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise până atunci cu caractere latine.potrivit tradiţiei . cu dată sigură. susţinea el. Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. este scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner. Cel mai vechi text cunoscut. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) şi înTransnistria. [1] Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii 1930 şi. Alexandru cel Bun. prin alfabetul de tranziţie.Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine . ОУ оу[2] Echivalentul latin a b v g. О o[2] Пп Рр Сс Тт Ѹ ѹ. gh d e j dz z i i c. introducând alfabetul chirilic şi limba slavă. Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat. ulterior.

У ɣ /i/. Ft ft /t/ şi aprox. i) Ч ч /ʧ/ ş Шш /ʃ/ şt Щщ /ʃt/ ă. ĭ — — ea Ea ea /æ/ iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ ia Ia ia /ja/ ie Ie ie /je/ [5] ĭa. У Ȣ[2] Фф Хх Ѡ ѡ[4] Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ѣѣ Юю Ѩ ѩ. /θ/ i. ĭ. ŭ[5] Ъъ /ə/ [5] â. i) Џ џ /ʤ/ . /y/. ŭ. ea Ia ia. ŭ Îî /ɨ/ [5] ă. u I i. IA[2] Ѥ ѥ. IE[2] Ѧѧ Ѫѫ Ѯ ѯ[6] Ѱ ѱ[6] Ѳ ѳ[6] Ѵ ѵ[6] ↑↑ Џџ u УȢ /u/ f Ff /f/ h Хх /h/ o Oo /o/ ţ Цц /ʦ/ c (înainte de e. Ea ea /ja/. /v/ în îm În în Îm îm /ɨn/. ft T t. /æ/ â Ââ /ɨ/ x Ks ks /ks/ ps Пs пs /ps/ th. /ɨm/ g (înainte de e. î.Ѹ Ȣ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful