Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi 25. Sulful: rolul în organism şi efectele carenţei.

Facultatea de Medicină 26. Fosforul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.


Disciplina de Igienă - Sănătatea Mediului 27. Fierul: absorbţia şi eliminarea.
28. Fierul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.
Subiecte examen 29. Vitamina A: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.
30. Vitamina A: necesarul zilnic şi sursele alimentare.
Sesiunea ianuarie-februarie 2009 31. Vitamina D: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.
32. Vitamina D: necesarul zilnic şi sursele alimentare.
1. Consumul energetic al organismului: metabolismul bazal,
33. Vitamina E: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
menţinerea constantă a compoziţiei corpului uman.
34. Vitamina K: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare .
2. Consumul energetic al organismului: acţiunea dinamică specifică,
35. Vitamina B1: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
activitatea musculară.
36. Vitamina B2: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, raţia şi sursele
3. Factorii care condiţionează consumul energetic al organismului:
alimentare.
vârsta, climatul, creşterea, sarcina, alăptarea.
37. Vitamina B6: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
4. Malnutriţia proteino-calorică: modificări la nivelul organelor şi
38. Vitamina B12: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele
sistemelor din organism.
alimentare.
5. Simptome clinice în malnutriţia proteino-calorică.
39. Vitamina C: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.
6. Proteinele: clasificare.
40. Sursele alimentare de vitamină C şi efectul gastrotehniei.
7. Rolul proteinelor în organism.
41. Vitamina PP: rolul în nutriţie, raţia şi sursele alimentare.
8. Clasificarea proteinelor după calitatea lor.
42. Laptele: compoziţia chimică a laptelui de vacă.
9. Necesarul de proteine al organismului şi sursele.
43. Laptele: necesarul zilnic şi indicaţiile folosirii laptelui şi produselor
10. Lipidele: clasificare.
lactate.
11. Rolul lipidelor în organism.
44. Carnea: compoziţia chimică şi valoarea nutritivă, necesarul zilnic.
12. Raţia de lipide şi efectul consumului neadecvat, surse
45. Ouăle: structura anatomică.
13. Glucidele: clasificare.
46. Ouăle: valoarea nutritivă şi consumul zilnic.
14. Glucidele: rolul în organism şi efectele carenţei.
47. Legumele: compoziţia şi valoarea nutritivă, necesarul zilnic.
15. Fibrele alimentare: rolul în organism şi efectele consumului
48. Fructele: compoziţia chimică şi necesarul zilnic.
neadecvat.
49. Cerealele: structura bobului de grâu şi compoziţia chimică.
16. Acoperirea necesarului de glucide în funcţie de tipul surselor
50. Făina de grâu: valoarea nutritivă a făinii cu diferite grade de
alimentare
extracţie.
17. Calciul: absorbţia.
51. Pâinea: raţia şi efectele consumului neadecvat.
18. Calciul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.
52. Băuturile nealcoolice: valoare nutritivă.
19. Calciul: necesarul organismului şi sursele alimentare.
53. Influenţa asupra organismului a variaţiei presiunii parţiale a
20. Magneziul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei.
azotului.
21. Magneziul: raţia şi sursele alimentare.
54. Influenţa asupra organismului a variaţiei presiunii parţiale a
22. Potasiul: rolul în organism şi efectele consumului neadecvat.
oxigenului.
23. Sodiul: rolul în organism şi efectele consumului neadecvat.
55. Influenţa asupra organismului a variaţiei presiunii parţiale a
24. Clor: rol în nutriţie, efectele carenţei, necesar zilnic.
bioxidului de carbon.

1
56. Influenţa aeroionizării asupra organismului. 86. Poluarea apei cu detergenţi şi implicaţiile asupra sănătăţii.
57. Presiunea atmosferică: influenţa variaţiei acesteia asupra 87. Efectele carenţei şi excesului de fluor şi iod din apă asupra
organismului. organismului.
58. Poluarea aerului: surse de poluare. 88. Substanţele minerale din apă şi bolile cardiovasculare.
59. Autopurificarea aerului: importanţa procesului şi factorii care 89. Intoxicaţia cu nitraţi pe calea apei.
intervin. 90. Poluarea apei cu substanţe cancerigene.
60. Poluanţi iritanţi: acţiunea cronică asupra organismului. 91. Termoreglarea fizică a organismului.
61. Poluanţii asfixianţi: acţiunea asupra organismului. 92. Termoreglarea chimică a organismului.
62. Poluanţii alergizanţi: tipuri şi acţiunea asupra organismului. 93. Radiaţiile ultraviolete: efectele asupra organismului.
63. Poluarea aerului cu plumb şi cadmiu: efecte asupra organismului. 94. Radiaţiile infraroşii: efectele asupra organismului.
64. Poluarea aerului cu arsen şi mercur: efecte asupra organismului. 95. Radiaţiile ionizante: condiţii de expunere.
65. Poluanţi cancerigeni: tipuri şi acţiune asupra organismului. 96. Radiaţiile ionizante: efectele somatice precoce.
66. Poluanţi fibrozanţi: tipuri şi acţiune asupra organismului. 97. Radiaţiile ionizante: efectele somatice tardive.
67. Efecte indirecte ale poluării aerului. 98. Locuinţa – amplasarea, orientarea, materialele de construcţie,
68. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării aerului cu substanţe planificarea interioară.
chimice. 99. Factorii mediului intern care influenţează dezvoltarea copiilor şi
69. Contaminarea aerului: formele de existenţă ale germenilor. tinerilor.
70. Rolul aerului în răspândirea bolilor infecţioase: boli transmise pe 100. Factorii mediului extern care influenţează dezvoltarea copiilor şi
calea aerului. tinerilor.
71. Contaminarea aerului: măsuri de combatere şi profilaxie. 101. Legile dezvoltării copiilor şi tinerilor.
72. Poluarea aerului: sursele de zgomot din mediul comunal şi acţiunea 102. Condiţiile igienico-sanitare din şcoli.
acestuia asupra organismului. 103. Igiena programului instructiv-educativ în şcoli.
73. Efectele specifice ale poluării sonore asupra organismului. 104. Factorii care influenţează capacitatea de muncă a elevilor.
74. Efectele nespecifice ale poluării sonore asupra organismului.
75. Sursele de apă potabilă şi caracteristicile lor.
76. Poluarea apei: sursele naturale şi artificiale (organizate şi
neorganizate) - caracteristicile lor. Şef Disciplină,
77. Poluarea apei: procesul de autopurificare. Conf. Univ. Dr. Adriana Albu
78. Tratarea apei de suprafaţă în scop potabil: sedimentarea (simplă şi
cu coagulare) şi filtrarea.
79. Dezinfecţia apei: metode chimice curente (avantaje şi dezavantaje).
80. Dezinfecţia apei: clorinarea la punctul de rupere.
81. Ozonizarea, dezinfecţia cu U.V., ultrasunete şi radiaţii ionizante
82. Protecţia sanitară a surselor de apă şi a instalaţiilor centrale de
aprovizionare cu apă.
83. Boli bacteriene transmise prin apă.
84. Boli virale şi parazitare transmise prin apă.
85. Poluarea apei cu substanţe pesticide şi implicaţiile asupra sănătăţii.