Sunteți pe pagina 1din 43

IINNMRSITATEA DIN BUCIJRE$TI

X'ACIILTATEA DE LITERE
imvAlAnnAlvr LA usranlA GD)

ANT]L II
Semestrul al tr-lea

SPECIALIZAREA:
coMrrNIcARE $I RELATIT PUBLTCE

INTRODUCERE iN PUBTICITATE
(Istorie $i context)
TUTORAT I

l:
I
1,.

TEXTE BIBLIOGRAFICE SELECTATE DE: I


i ..,,,,-= ,

LECT. UNrV..D-[r ALEXANDRA CRACIUN li


ji
il
i'- --.--

BUCTTRE$TI
2010

a
s'',,':,
t!,

ll

f
t
t:

i,- _
i
L

H--..
'i-
'i
i---

Materialul este tiplrit ca suport de curs pentru studenfii Centrului de Suport Local
pentru lnvnfEmiot It Dist"nlA ain Facultatea de Litere, Univensitatea din-Bucuregti.
Acest material nu se comcrcialiv*azd gi, in alcituirea prezentE, nu face obiectul unor fd
i,ri'l*il

pl5,ti suplimentare ale drepturilor de autor pentru titlurile incluse. R


ttt'ii:i{4
|iG
iii!,rilil
iE+
l,::i+
-9 ro
iEu
{.- ttr
.F
u .li'ir*
.r- s
6 rrr
-l-
-
-.F
a.r
d r/lr

e;:i:::;ii:::::::,,,.r, l

ii

1t

l:.

,
i.

ii. .

:l

l
i

i:
'|
i
I
-l

i
t)

'',1 tl

l
ti

-.r1
-J,jl

L,,
a
(u )fiI
{-rr
+J
5ru :L'
.t-,
(n -o
J
CJ
tn o-
(U
E
bo
=
U (U

rl
[n
t
F{

a
G
E
o
il
Tf
r

lt

r.... ...,., . ,,
f:'-l:="':'=-:fl:
ii

G
c li

'ti
4
d

sr
F
Fl

i
li. .:
a, .. -
ii:l;iii:::!ii
d
#,=;d
r',,i rd
ri*. d

'.,'. i
tl
.:l
'I

-i

ii gggfigi;#E
rl

_,_i
::

gggggElgg
i
ii
.i
tl
____.i
ii
o\
F..
F,|

!E
c
E
o
g
&5

i
i.

(u
\- G
E

fr,E
r- 66 l
(ftI
>'6. t
d

!
l
4

o
F.
rl
I
-J
\i::t :::,1

;j

:i
-----:li

Egfi -Es

iE g *$c
EgH 9 Ef;

fiFflEEi
sE$
H il
aa$
'EE'8
=
sfir JE*

tggsgga

-
.:1
ii
.7

i:

:i
-:tll
.l
i+il
.-
iri;! {
i, i
I
:lllrlr'
:1:a).:,:il
i
l!

i!

ii

t*:t{

EggItiu;
rtt
o\
r-l

G
c
:=
o
I
'6
5
I
L

u
bo i
o
o i" "'-
_c
'6 i
o_ I

g$ttrE€iE$[s$fiefiitE#

G
trE
o
I 1

t
! :l
f
A
!i

$
Or
r{ !:

i...,.........",.,.,.,.
I
F:ffi.i
_--'i: !
:1

ii
i

i
it
:l

i
-:'!
r: li

.P
U
(J
5
iFo
<ru
fn
(lj)d ! o
r{
66b',
*E H
.HUts E
a
.U'{
Eq6
5 0,,
E

(jNO o) H
'd,s E
'E
=
j
:
8$E A

lI1 8.9
SEfi
(sliO,
Bg,a
Fa.H
.Ix9o;
.9 k-'g H
d s'q i5
H€FE
EH$.E
fl.1,{
+ .H Lr
:<d s.
*
>(S XE
H
5!4(,)>
f:;g*
.T EEs
v o)rd
qE E
o)

:i
:i-,._..__..._
!l
:l

I
I ..
ti:
i

G
E
'E
o
t
u
!g
4
E EE$a

(u
{-t
IA
(U

o
o-
-:
.- ru
6'9p
I- CJ
:JL
o-!
6,!

. -.,4
) .d
+-J E
?
H#,oo
d)a)
!
gj.H o

!
f
d

fiFr,Eu
7 5.4.
e 9.e
?.|g a

aaT.
#P"E
"&rrT"'r

4'eI',i
PAde
f'-B 6I

ef€tl
fi'Ji "'t
::r
'. f i.' !'

G
ta

.s
.G

4
r
:J

tl
-,,, ..il
:!

gt ggtfl
affi llgflit [g itggt
\J
Fr.n
Eo
(U6
I .;-
.p
-!
LJ
c:
qJ -o
Ff
bo-
il'S
FI
rl
N


G
E
E

6
.E
!
t
d

I
{
:

1 - ,.
1-
-{-
t:

li
--
ii
ti
::

I
t
E
ii
ii
c i
:
o t:

,a: i.
i
1

il
:i;

ri
. ...,..-li
a

(u
o-
E
'r f(J
!-
=r^rU
Hgcr
-l

o
t-l
tn
F{
ol

IE
E

!
f
A

p.'
t.

E
E
=
o
i

!
g3
+:=
--

gsj gt g*ig
,.;r.
gg
li

fgi gE gl ggg
t

(I'
F-
ru
E
!.-
o
q-
H
c

Fl
Fl
:]

i:

.:i

:
:=l
:l

i;-tiE
:t!! r{
:t t.f I
::,i:;::.2

:i

I
i
.!ii fn
:!

::
r!
(\t

G
g
E

N
'g
5
q3

g€
Ln
ou.r-,
o9
u-t

fn
F{

ts *ei: #f;F fra*$E dE* Et$sEi


Efl €

G
'D,
c
E

o
t
c

,\
r!
N
t
IE
I

.E
a
!
A

EiiEE$Egg$gg
I
ii

E
E
F

o
'c
!
a
i

ro
'j;-
f
-o
'c
#
t/l
o

sf
l{
g'
==i
'lt l
-;-i]

--n
.;i
r:, I
I
r::: i
""',!

--lj 'l
_j
:: r
fn
c{
'i
l
l
:l

G
c

a
g
€J
c

-i E
li

-::- ;i CL-
;+*i :F9
L'r
C)-=
m-o
(J'c
4-J
-Lu1

E€
:f CJ
LJ O-

\s
F'N

giEgggiiiEiflEiBiiiil{

F
c

.E
!
5
A

$€g$$€J
rU
CJ
.l-J

:
-o
nt
-}J

ro
gl;fittpggg;g
-U
H
c
gggfisgafutggegg
[\
frl

uinis'$qi
Et=ltE *tt**i $i +aai
li:::,:r:=:r+:

!- -.. -
i. ' "
!:
=':i
;fjii;i;:;:;tl
r "':1

irir :,.:i::t

il;r::,i:,1

:r:,::i:jI

=
o\
m
N

G
'Ja
E
E

=
!
c

;.r:ll
il

;.,";
ro
CJ
1r
8,9
u 'jl
l= 6g
_.o ho
nr
=cJ

st-fi

itiEEiflgtfiEt$€agfllg
EE f,*,i €EEt
,EEEiH-.sEs.'Eg

;s EEgEf,l€E[i +EE *trgEc


Efi E$*f;FI$fi*f, #EB Eg[E$
G
c

ggrgggtig!*[i ggisgfi E
!
A
t
E

lgg o
nn
N
C
'fbe rIJ
UO
t, w
-'f
Itu tn
:f
(Jo

s
H

Ei*i
.I,s6A
:i S
EE
g8€.8 Eg
'S or '.r1 or H'.d'
*bo;:39 b (A
8.fr
I 5 g'3- == .l 's
H,frEt EE
.i U ,tr -d *:
'6_
F':+:'-i:i
E3.e.E
E E -.E
otSB
TrFil
fr;r=;+ii:r
i,

E.!€a:gfi€E
t'.

l: . : :r.
g'f;.* :
.

,..' S'A .E i.

-6HeHS'S.H-
I

'(J iLqE d 5 gi,ss


3s,€ e g3.EE
i
:

g
$ rE FtE€
i

fi s f * e H *
fidFJF'-tr^3-+rj-
Fld'qs5il*fi i.

E P H'Su i
fie.E.F H. I
Q
O.Hg"g.Aq) "1,,s 1,
ri

ri
t
G
I q
l F
i
i

ri
!
l
t
4

]::j' ':rt
'il

!j
a
EiB{i igil iriiFiiE*fi$i[i
i
'1

giiii, gi+igal gffilggitls


Ii

:r* [
i{ iiggi rigi EggsiiI iIg,iI i €EE

E
c
'E

d
E
!
E
'qd
-d
a.n
E T9a E3 o0J
rd O.

B,H i
d>
:gE*
F I E 8'f,:r
U"E

E B€
0 R.9:i.EH !!
Oo
'Eg3ll.:E.F
,HHHfiiEil," e'E
55
Aq
bB.
Eg
gitHIEfrJ cF
OG
Ha
boo
,dS
16
6b
E'i3
.r tt-

;g FlEiiEi.[ns*$g -fEEFI$ E
l!l
E lro
e,\
0J .;
o-o

gtgt
otr
!' oo
ggsg ggg IYO! oo,':

ll ifi : lgagg iIt


td\i3
I
ls

ftJ
AJ
.L )fU
trru
-N
-!(U
=u
L-

3u
o
N
G
c
o

!
f,

*igtggg€gag*erigti$ilE
gl: Hl gat
lggi
gErSBagg
If
m
IA
(u
11C'=ur
o c
o:f D
o
L) co o
E
p
ql

Fl
N \0
cl
r{