Sunteți pe pagina 1din 120
A 2 G 4 7 Lectii de autovindecare I Coordonstorlserict OANA BARNA Coperta si concept grafic a serie DINU DUMPRAVICIAN Coperta volumata LUCIAN CIUREA Desererea CIP Blblotsi Nationale « Remfnich SIEGEL, BERNIE S. Tube, meticing miracle le de avovindceae ale pacenilor excepto / Ae Bee S. Siegel ad Lanna Stoiza. - Bowes mani, 2004 ISBN 973-80-0642:1 1 Stoic, Lana (rad) sissz. ana emie S. Siegel, M.D. Love, Medicine & Miracles © 1986 by B. H. Siegel, S. Korman, and A. Schiff, Trustees ofthe Berard S, Siegel, M.D, Children’s Trust, ‘Thoughts a Few Years After the Original Publication of Love, Medicine & Miracles (La ctv eni dup prima edife « citi») © 1990 by Berard S. Siege! All rights reserved, (© Homnitss, 2002, pentru prezenta versiune rom PPublicatt prima oar in 2008 EDITURA HUMANITAS Pinta Prsei Lipere 1, 013701 Bucuregi, Romnia tel 021/222 8546, fix 021/224 36:32 vwrwrhumanins ro Comenzi CARTE PRIN POSTA: te. 021/223 15 01, fax 021/222 90 61, wowelirarilehumanitas7o ISBN 973-50.0682-1 Parinjilor mei, Si si Rose, pentru céi mi-au ardtat cum si iubese si s@ sper Sotiei mele, Bobbie, pentru cd m-a incurajat si a fost mereu alituri de mine ca sd invat de la ea $i $-0 iubese Parintilor ei, Merle si Ado, pentru curajul si umorul lor Copiilor nostri, Jonathan, Jeffrey, Stephen, Carolyn si Keith, pentru toatd dragostea $i frumusefea pe care au adus-o in viafa noastraé Tuturor asistentilor, pacientilor si prietenilor mei exceptional, pentru rabdarea cu care m-au invaijat, m-ou sustinut si m-au ‘acceptat Victoriei Pryor, lui Carol Cohen si lui Gary Selden — care mi-au aritat de cita dragoste, acceptare si iertare are nevoie un chirurg pentru a duce la bun sfirsit scrierea unei citi lubire, medicing si miracole se bazeazd pe fapte reale, dar numele, detaliile si trésdturile individuale «a fost modificate pentru a pastra éoerenja cértii si totodata intimitatea celor implicati. La citiva ani dupa prima editie a cartii [...] Mi se pare interesant si citesc recenzii ale cartilor mele gi si fiu provocat de redactorii §i invitatii diverselor emisiuni. int-un. articol dedicat supraviefuitorilor cancerului, doirecenzenti afirmau, tunul, c volumul meu e plin de lectii despre vindecare, viata si iu- bire, iar celalalt c¥, daca sinteti influentabili si vreti sa fiti pedep- siti, nu aveti decit sé citi cartea. Cei doi citiserd aceeasi carte, Ce se intimplase? ‘Oamenii spun c& ii riscoleste cartea mea si ma citeaza. Eu zi «Nu am spus asta», iar ei deschid cartea pentrua-mi dovedi contra- sul, dar descopera ci am dreptate, Care e cauza acestor denaturari? ‘Oamenii ajung de fapt si-si vada propria contribute. Toti ne pro- iectim problemele si ne credm propriile meta‘ore. Aga cum boala poate fi folositi pentru a vindeca o viati, la fel poate fi folosit& gi aceasta carte, Daca va inspira, sinteti inspiratis insa daca va incear- ca vinovatia ori sentimentul ca ati gresit, daca va condamnati, trebati-va, varog, unde anume igi au originea in viata voastra aceste sentimente. in felul acesta veti dobindi capacitatea de a va iubi si dea va vindeca viata. ‘Vad multi oameni care, atunci cind aflé c& nu vor trai vesnic, ajung in sfirgit sd ia contact cu suferingele din copitarie. Cunose per- soane care la fntrebarea «Erai dulce, draigilas cind te-ai néscut?» tis pund «au!». Privifi un nou-nascut ¢i infelegetisuferinga cu care au crescut oamenii acestia. Cum poate un bebelty si nu fie dragalas, nnumai bun de iubit? Nu fi acuz pe paringi, caci sei, la rindul lor, au avut parinfi... ins& vreau s4 punem capat ciclului suferinfei, sé ne