Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala de Vară

pentru
Tinerii Bibliotecari
Şcoala de Vară pentru Tinerii Bibliotecari:

 CINE: ANBPR şi IREX România

 CE: un spaţiu informal, dedicat


învăţării aplicate şi schimbului de
experienţe, de idei şi informaţii

 CÂND: 6-12 septembrie 2010

 UNDE: Bran, judeţul Braşov

 PENTRU CINE: bibliotecari cu vârsta


de maxim 35 de ani şi nu mai mult de
5 ani vechime
Școlarii și proiectele

17 bibliotecari din bilioteci publice (județene, municipale și


comunale) din 9 județe
17 proiecte pentru comunitate sau asociație propuse în
cadrul școlii de vară, prezentate, analizate și îmbunătățite
07.12.21
Agenda Şcolii de Vară:

-Advocacy (Daniela Drăghici, IREX)


-Comunicare (Alina Jantea, DC
Communication)
- ANBPR (Monica Avram, ANBPR)
-Marketing (Anca Râpeanu și Cristina
Văileanu, IREX)
-Management de proiect (Mădălina Ene,
Georgiana Gavrilă, Ruxandra Sasu,
Fundația PACT)
-Aplicaţii practice, proiecte de grup,
teambuilding;
- Sesiuni de lucru pe proiectele propuse.
Tinerii Bibliotecari și ANBPR
- cafeneaua ANBPR în cadrul Școlii de vară-

Cum mă implic în ANBPR? Ce vreau de la ANBPR?


- propuneri proiecte, idei, soluții; - o bună circulație a informațiilor
- un program de schimb de tineri profesionale și o comunicare
profesioniști între biblioteci; transparentă;
- un grup de interese al tinerilor - finanțare pentru proiecte
bibliotecari in cadrul ANBPR; profesionale;
- implicarea în organizarea de - oportunități de dezvoltare
evenimente: conferințe, târguri de profesională;
carte; - asistență de specialitate în
- organizarea unui ”colț ANBPR” în derulare proiectelor și mentorat
fiecare dintre bibliotecile membre; pentru bibliotecarii tineri;
- participare/voluntari în organizarea - un program susținut de cooperare
cursurilor ANBPR; internațională;
- promovarea Asociației în biblioteci - o mai bună informare în teritoriu
și atragerea de noi membri; (eventual o Caravana ANBPR);
- implicare în atragerea de fonduri, - participarea mai multor tineri la
creerea de parteneriate. Conferințele ANBPR.
De la echipă la reţea:
Nu există probleme pe care să nu le putem rezolva împreună, ci există foarte puține probleme pe
care să le putem rezolva singuri. (Lyndon Johnson)

Interese comune

Prietenii Legături

Comunicare Informare

Provocări Muncă
comune în echipă

Reţeaua Tinerilor
Bibliotecari
Reţeaua Tinerilor bibliotecari:

TIBRO este un forum de discuţii, în cadrul ANBPR, axat pe


subiecte de interes pentru tinerii bibliotecari.

Scop: valorificarea potenţialului inovator al tinerilor


profesionişti din bibliotecile publice;

Obiective: facilitarea schimbului de idei, colaborarea în


dezvoltarea de proiecte, creşterea vizibilităţii tinerilor
bibliotecari.
Blogul Tinerilor Bibliotecari:
http://blogtibro.wordpress.com

07.12.21
Cursurile s-au terminat, școala continuă...

Teme pentru acasă:

- refacerea proiectelor;
- implementarea
proiectelor până la
sfârșitul lui martie 2011;
- comunicare,
informare, transmitere
de informații în rețea.

07.12.21

S-ar putea să vă placă și