Sunteți pe pagina 1din 14

TEACH YOURSELF ROMANIAN

LESSON 2

Bună ziua Good afternoon/hello

Bună dimineata Good morning

Bună seara Good evening

Noapte bună Good night

La revedere Goodnight

Da, mulțumesc Yes, please

Nu, mulțumesc No, thank you

Vă rog Please

Poftim Sorry? / Here you are

Scuzați Sorry (to apologize)

Vorbiți englezește Do you speak English

 Doamna? Madam?

 Domnule Sir?

 Domnișoara? Miss?

Vorbiți romanește? Do you speak Romanian?

Vorbiți mai vat, vă rog. Speak more slowly

Bine OK/well

Foarte bine Very well

Ce mai faceți? How are you?

Bine, mulțumesc Well, thank you

Dar dumnevoastră? And you?

Așa și așa So so

LESSON 3
Pronounciation

A am

Ă doamnă

E 1. Lemn

2. Este (czytaj: jeste -> zawsze gdy na poczătku wyrazu)

I 1. Mic

2. Pomi (ciche na kocu)

3. Iar (‚ja’ na poczătku wyrazu)

O pom

U un

ă/î lângă (ten sam dzwiek)

ai mai  dyftongi

au sau

ea dumneavoastră

ei lei

ei, iei ei

eu 1. leu

2. eu

Ia România

Iau iau

Ie prieten

Io pensionar

Ioa creioane

Iu fotoliu

Îi câine

Oa soare

Oi doi
Ou ou

Ua luați

Uă două

Ui pui

CONSONANTS

C ceai

Ch chelner

G (b4 i,e) geam

Gh ghid

J ajunge

R raft

ș și

ț țară

UNIT 2 /LESSON 4

Căt costa asta? How much does it cost?

O sută de lei one hundred lei

Două sute de lei 200 lei

Un telefon

Un hotel

Un WC

Un taxi

Un ceai tea

Un bilet

Un câine dog

O pâine bread

O bere beer
O sticlâ cu vin bottle of vine

O sticlâ cu apa minerale

O cameră room

O stație du autobuz

O stație de metrou

O stație de taxi

O stație de benzina

O farmacie

Aspirine

Antinevralgice paracetamol

țigari cigarettes

ce doriți? What would you like?

Un restaurant

Un spital

Vreau I want

Aveți? Do you have?

Avem We have

Nu avem we don’t have

Unde este? Where is?

Cât costă? How much is it?

Asta this

și and

aici here

acolo there

plata, vă rog the bill, please

îmi pare rau I’m sorry

1 unu/una

2 doi/două
3 trei

4 patru

5 cinci

6 șase

7 șapte

8 opt

9 nouă

10 zece

Dialogue

A: Bună ziua, domnule. Ce doriți?

B: Vreau o cafea și o sticlă de apă minerală

A: Îmi pare rău, dar nu avem nici cafea nici apă minerală. Poate doriți un
ceai.

B: Nu, multumesc, nu vreau ceai

A: Atunci o sticlă de vin. Avem Cotnar și Murfatlar

B: O sticlă de Murfatlar, vă rog

Doriți o cafea?

Aveți aspirine?

Vreți un ceai?

Aici este un hotel?

Acolo este o stație de taxiuri?

UNIT 3/ LESSON 5

Cum se spune pe românește? How do you say in Romanian?

Sunteți român? Are you Romanian?

Nu, sunt englez No, I’m English (m)


Sunteți româncă? Are you Romanian?

Nu, sunt englezoaică No, I am English (f)

De unde sunteți? Where do you come from?

Sunteți din Romania? Do you come from Romania?

Nu, sunt din Anglia No, I’m from England

Sunteți căsătorit? Are you married? (M)

Sunteți căsătorita? Are you married? (F)

Aveți copii? Do you have children?

Am un copil, o fată I have one child, a girl

Câți copii aveți? How many children do you have?

Apoi then

Avem doi copii, o fată un băiat We have two children, a girl and a boy

Câte fete și câți bâieți? How many girls and how many boys?

Avem două fete și trei băieți I have two girls and three boys

Ce sunteți? What are you?

Sunt ziarist/ziarista I am a journalist

Profesor/ profesoară

Student/studentă

Medic

Unde stați? Where are you staying?

Stăm la hotel

Cât timp stați în România? How long are you staying in Romania?

Nu știu, o zi sau două zile I don’t know, one or two days

Depinde It depends

Până mâine until tomorrow


Azi today

O săptămână a week

11 unsprezece

12 doisprezece, douăsprezece

13 treisprezece

14 paisprezece

15 cincisprezece

16 șaisprezece

17 șaptesprezece

18 optsprezece

19 nouăsprezece

20 douăzeci

DIALOGUE

A: Cum vă numiți?

B: Mă numesc George

A: De unde sunteți?

B: Din Anglia

A: Nu sunteți român?

B: Nu, sunt englez

A: Sunteți căsătorit?

B: Da, sunt căsătorit

A: Aveți copii?

B: Da, am patru copii

A: Câti băieti și câte fete

B: Doi băieti și două fete


a. Da, avem trei copii

b. Nu avem fete

c. Da, sunt englez

d. Stăm la hotel

e. Aici stau două zile

f. Sunt ziarist

g. Stăm la București trei zile

h. La Timișoara stăm paisprezece zile

UNIT 4/ LESSON 6

Cum merg spre gară, va rog? How do I get to the station, please

Mergeți drept âmainte You go straight ahead

La dreapta Turn right

La stânga Turn left

Până la intersecție go up to the crossroads

Până la semafor go to the traffic lights

Pe stradă go up the street

Pe bulevard go up the boulevard

Mergeți pe jos? Are you on foot?

Cu ce mergețî? How are you getting there?

Merg cu autobuzul I am going by bus

Cu metroul by metro

Cu mașina by car

Lau un autobuz I am taking a bus

Stați la coadă la tichete you queue up for tickets

Stați âi stație you wait at the stop


Aveți nevoie de un tichet? You need a ticket

Un carnet de tichete a book of tickets

De unde iau un tichet? Where do I get the ticket from?

Luați tichete de la chioșc You get tickets from the kiosk

Dacă aveți timp If you have time

În cât timp sunt la gară? How long will it take me to get to the
station?

Cam în douăzeci de minute in about 20 min

Înainte de before

Nu-i așa? Istn’t that so?

Așa este that’s right

Simplu simple

Mai simplu simpler

Lângă next to

Între between

SING PLURAL

Autobuz Autobuze (n) bus

Bulevard Bulevarde (n) main


street

Carnet Carnete (n)

Chioșc chioșcuri (n)

Coadă cozi (f) queue

Colonist coloniști (m) colonist

Est (n) East

Gară gări (f) station

Hotel hoteluri (n)

Intersecție intersecții (f)

Lucuitor locuitori (m) inhabitant


Mașină mașini car

Metrou metrouri (m)

Milion milioane (n)

Minut minute (n)

Neamț nemți (m) German

Oraș orașe (n) town

Popor popoare (n) people

Roman romani (m) Roman

Secol secole (n) century

Semafor semafoare (n) traffic


lights

Stație stații (f)

Stradă străzi (f)

Tichet tichete (n)

Trecător trecători (m) passerby

Trecătoare trecătoare passerby (f)

Ungur unguri Hungarian

Urmaș urmași
descendant

A: dacă merg pe jos, în căt timp sunt la gară?

B: cam în douăzeci de minute

A: și daca iau autobuzul?

B: cu autobuzul aunteți la gară în cicni minute

A: merg pe jos cinci minute și apoi iau autobuzul!

B: mergeți pe bulevard drept Inainte până la intersecție unde este un semafor, și


apoi la dreapta

Lângă farmacie, între hotel și restaurant, este o stație de unde luați un autobuz
A: câte stații sunt până la gară

B: șase stații

A: ah, multumesc. și tichet de unde iau? Am nevoie de tichet, nu-i așa?

B: așa este. Luați de la chioșc. Este un chioșc înainte de hotel. Stații la coadă și
luați un carnet de tichete. E mai simplu

A: multumesc, foarte mult

UNIT 5 / LESSON 7

Acasă at home

Acum now

Alb, albă, albi, albe white

Alimentară, alimentare (f) food shop

An, ani year

Atunci then

Autoritate, autoritați (f) authority

Bolnav, bolnavă, bolnavi, bolnave ill

Cartier, cartiere district

Ceas, ceasuri hour, clock, wristwatch

Centru centre

Când when

ăCu with

Dacă if

Deci therefore

Deschis, deschisă, -i, -e open

Domnitor, domnitori ruler

A dori want

Dulce, dulci sweet

Fără without
Film, filme (n) film

Frumos, frumoasa, frumoși, frumoase beautiful

Invadator, invadatori invader

Împreună together

Înca yet still

Închis, închisă, închiși, închise closed

A întreba to ask

Jumătate, jumătați half

Litru, litri (m)

A lucra work

Magazin, -e (n) shop

Mare, mari big, great

Măslină, măsline olive

A merge go

Mic, mică, mici small

Moarte, morți (f) death

Negru, neagră, -i, -e black

Obositor, obositoare, obositori, obositoare tired

Oră, ore hour

Orez (n) rice

Papă, papi (m) Pope

Perioadă, perioade period

Poveste, povești (f) novel

Prânz, prânzuri lunch

Program, programe

Provincie, provincii

Roșu, roșie, roșii red

Sec, seacă, seci dry


Sfert, sferturi (n) quarter

Stăpânire, stăpâniri (f) rule

A ști to know

Turc, turci Turk

țeapa, țeapi (f) stake, splinter

ulei, uleiuri (n) oil

a vedea to see

verde, verzi green

a vorbi speak

La ce oră? At what time?

La prânz lunch

Peste tot everywhere

Ce fel de? What kind of?

Cu mine with me

Cu tine with you

Să mergem let’s go

A: știi când este deschisă o alimentară a centru?

B: între opt dimineața și opt seara. Ai nevoie de ceva?

A: da, vreau un litru de ulei, jumătate de kilogram de orez, un sfert de kilogram


de măsline și vin

B: ce fel de vin, sec sau dulce?

A: vin roșu sec și vin alb dulce

B: și măsline negre sau verzi?

A: măsline negre în ulei

B: la ce oră mergi la alimentară?

A: lucrez acasă între nouă și douăsprezece, deci sunt liber la prănz

B: cât e caesul, te rog


A: dacă ai timp acum, mergem împreună

B: am timp până la nouă. Să mergem