Sunteți pe pagina 1din 3

Rămăsesem la ceakre.

Care sunt aceste ceakre şi ce rol


au ele?
– Numele lor pământean este cunoscut de toţi cei care au avut
acces la filozofia
budistă. Astfel avem ceakra cea mai de jos, care se numeşte
Muladhara sau centrul
pământului şi are culoarea roşie. A doua ceakră este
Swadisthana sau centrul
apei. Este situată în dreptul organelor sexuale şi are culoarea
oranj. A treia ceakră, cea
a focului, se află în zona ombilicului şi se numeşte Manipura.
A patra ceakră, a
aerului se numeşte Anahata şi are culoarea verde. A cincea
ceakră se afla în zona
tiroidei, la baza gâtului, are culoarea albastră şi se numeşte
Vishuda. Ea este
centrul principiului akashic. A şasea ceakră, de
culoare indigo, este Ajna,
cunoscută şi sub numele de al treilea ochi, ea se găseşte în
frunte, între sprâncene şi
reprezintă centrul voinţei. Cea de-a şaptea ceakră,
Sahasrara, de culoare violet, se
găseşte în creştetul capului. Această ceakră este de fapt
centrul suprem, divin, care
coordonează activitatea celorlalţi centri. Toţi aceşti
centri coordonează şi
controlează activitatea organismului.
– Pe lângă aceştia în creier se mai găsesc doi centri, care nu
pot fi denumiţi ceakre .
Unul se afla în cerebrum adică în creierul mare şi
răspunde de conştient,
iar celălalt se află în cerebel, adică creierul mic şi
răspunde de inconştient.
De-a lungul coloanei vertebrale se află un canal
energetic, prin care circulă
Principiul Akashic şi răspunde de conexiunea,
funcţionarea şi controlul
celor şapte ceakre. Aceste ceakre la rândul lor
generează şapte biocâmpuri,
care înconjoară omul. Ele sunt concentrice. Trebuie să le
vezi ca fiind aşezate sub
forma unor foi de ceapă. Ele pleacă de la limita exterioară a
sistemului viu şi au
anumite distanţe variabile, specifice fiecărui organism în
parte.
Hai că m-ai aiurit de tot! Am auzit că există şapte ceakre, dar nimeni
nu poate confirma
acest lucru. Nu s-au făcut niciodată poze? imi spuneam in sinea mea.
- S-au făcut fotografii ale acestor ceakre, zise el, ca şi cum mi-
ar fi auzit gândul.
Ai auzit de efectul Kirilian ?
-Nu.
– Au fost doi savanţi ruşi, soţ şi soţie, care au reuşit să
înregistreze pe clişeu
radiologie, prin imprimare electrono-grafică, aurelor
corpurilor. Mai târziu, plecând de
la această idee, un grup de cercetători romani au reuşit
captarea pe peliculă a ceakrelor
superioare. Există şi o carte. Aurele corpurilor. Păcat că
nu ştii româna. Ar fi
interesant de citit. De fapt în decursul timpului au fost mai
mulţi care au făcut acest
tip de experimente.
– Ce sunt aceste biocâmpuri ?, intreb eu. Le cunoaşte cineva?
Sigur că da, sunt cunoscute. Primul biocâmp, este cel care
pleacă din imediata
apropiere a organismului. Co respunde Muladharei. El
coordonează funcţiile vitale ale
sistemului şi este răspunzător de starea de sănătate. Are o
dimensiune de 1,50-2 m. în
cazul sistemelor vii bolnave, acest biocâmp se reduce, iar când
organismul moare,
acesta dispare. Al doilea câmp energetic se ocupă cu
autoreglarea funcţiilor proprii, cu
regenarea celulelor, cu producerea substanţelor necesare unei
funcţionări normale. El
controlează şi supraveghează funcţionarea întregului
ansamblu, adică a corpului, la
parametrii optimi. Al treilea biocâmp răspunde de protecţia
sistemului viu. El
sesizează tot ceea ce intră în spaţiul sistemului viu, indiferent
dacă este stimul pozitiv
sau negativ, informează subconştientul, iar acesta la rândul lui
emite semnale
specifice. Acestea pot fi sentimente de repulsie, teamă, frică,
simpatie, încre dere, etc .
Aceste semnale trec la nivelul conştientului, care astfel este
informat de ceea ce se
întâmplă în spaţiul său, pentru ca la rândul lui acesta să poată
lua măsurile nece sare .
Dacă acest biocâmp nu funcţionează la parametrii optimi
există pericolul de accidente.
Al patrulea biocâmp este cel răspunzător de legătura dintre
sistemul viu şi pământ.
Această comunicare este de obicei inconştientă, însă ea poate
fi făcută voliţional în
cazul persoanelor care au o anumită pregătire ezoterică. Prin
acest biocâmp se primesc
informaţii despre viitoare cataclisme ce pot apărea la nivelul
scoarţei terestre. Al
cincilea biocâmp este răspun zător de comunicarea dintre
sistemul viu şi alte sisteme
din jur. Acestea pot fi de acelaşi fel sau diferite. Prin dez
voltarea acestui câmp se
dezvoltă telepatia. Prin al şaselea biocâmp sistemul viu
recepţionează şi preia atât
stirnuli din mediul înconjurător cât şi semnale de la alte
organisme vii. Al şaptelea
biocâmp este răspunzător de schimbul de informaţii ce se
realizează între sistemul viu
şi Univers sau Divinitate. Toate aceste biocâmpuri au culoarea
ceakrelor
corespondente. Trebuie spus că dimensiunile acestor câmpuri
sunt variabile. Ele depind
de starea momentană a sistemului şi sunt influenţate de
activităţi, gânduri, anturaj.
Orice stare patogenă diminuează grav primul biocâmp, apoi pe
cel de-al doilea, după
care se propagă, cu o intensitate mai mică către celelalte.