Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII

ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

Clasa a VIII-a A

Obiectivele propuse:
1. Colaborarea familie – consilier şcolar îm vedera eficientizării procesului de învăţământ;
2. Creşterea randamentului activităţii didactice;
3. Implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al instituţiei şi de crearea unui ambient propice
desfăşurării optime a învăţării;
4. Rezolvarea eficientă a tuturor problemelor ce se ivesc prin intermediul comunicării directe, în termeni
amiabili.

SEMESTRUL I

Nr. Tematica Data Obs.


crt.

Validarea comitetului de părinţi.


Discutarea şi semnarea Regulamentului de ordine interioară.
Luna
1. Prelucrarea normelor de potecţie civilă a elevilor.
Comportamentul elevilor în luna în curs. septembrie
Situaţia la învăţătură.
Probleme organizatorice.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură.
Luna
2. Regimul de muncă şi odihnă al elevului – efort comun al şcolii şi al
părinţilor de a-l atrage voluntar pe elev în acest regim şi nu a-l impune. octombrie
Chestionar.
Probleme organizatorice.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură. Luna
3. Şcoala şi familia. Dezbatere pe tema rolului părinţilor în obţinerea noiembrie
succesului şcolar de către elevi. Chestionar
Diverse.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură.
Luna
4. Tendinţe greşite în educarea copiilor de către părinţi: dragostea excesivă şi
asprimea excesivă – două extreme. Activitate de consilere şi aplicarea unui decembrie
chestionar.
Diverse.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură. Luna
5. Succesul şi insuccesul şcolar: analiza situaţiei la învăţătură pe semestrul I – ianuarie
implicaţii, cauze, remedii.
Diverse.
PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII

ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

Clasa a VIII-a A

Obiectivele propuse:
1. Colaborarea familie – consilier şcolar îm vedera eficientizării procesului de învăţământ;
2. Creşterea randamentului activităţii didactice;
3. Implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al instituţiei şi de crearea unui ambient propice
desfăşurării optime a învăţării;
4. Rezolvarea eficientă a tuturor problemelor ce se ivesc prin intermediul comunicării directe, în termeni
amiabili.

SEMESTRUL II

Nr. Tematica Data Obs.


crt.

Comportamentul elevilor în luna în curs.


Situaţia la învăţătură. Luna
1. Pedepse şi recompense: dezbatere şi consiliere în vederea combaterii februarie
viloenţei fizice şi verbale în familie. Chestionar.
Diverse.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură.
Luna
2. Paza bună trece primejdia rea! – analiză, dezbatere, prezentare de cazuri
concrete în vederea prevenirii infracţionalităţii, accidente rutiere, martie
sinucideri, incendii, răpiri etc.
Diverse.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură.
Luna
3. Pericolul stresului de la o vârstă fragedă: dezbatere, consiliere cu privire la
semnele şi cauzele apariţiei stresului la copii. Modalităţi de prevenire a aprilie
stresului. Chestionar.
Diverse.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură.
Recapitulările finale: prezentarea importanţei perioadei recapitulărilor
4. finale la sfârşit de an şcolar. Luna
Modalităţi de evaluare care se vor aplica. mai
Informarea cu privire la metodologia de desfăşurare a testelor naţionale.
Consiliere cu privire la alegerea specializărilor pentru admiterea la liceu.
Diverse.
Comportamentul elevilor în luna în curs.
Situaţia la învăţătură.
5. Vine vacanţa mare! – activităţi artistice de sfârşit de an şcolar, aprecieri Luna
asupra tutror activităţilor desfăşurate. iunie
Proiecte de vacanţă.
Diverse.