Sunteți pe pagina 1din 95

H

ORE CT'

m ~I I c Ie

DIN

(H'ONOGBAnB, aSToRle .1

10

T ]

I~·. _At..

9 3\

..

[ [

.... UL

6. EI..,e:r1eJl urtoduxii;art ll''',nl dill P~SBt:.

I~l~ ric. sLll11f ~j planul

eserierea externii a bi5ericii

Desenerea 'in le·rl'lil: plcluru, lCOineJ vase

Cur l e a biser jJ~iJ ,........,.

Monumenrul Eral lor

Crueea din fa}-a bWserlcli .

Cruces dela )11 arghlca cemunel

I. Tltlu rile ~rlljur vechl ¥ nuul, nrn ele de pe ele . Sttia PfroF1or ort0dt!WlL" rcrnanl ~LJnn5cult

a ~ Din 'sil n Pe l·r ul ~ ~l.are -

b} DIn Pesnc

~. Arhiva parob iei orledoxe.rornane

J o. ChniLifW ortudcx~romdD I L ~;~oal[l eanfesiomUa urHithixcl,rOrnana

Seria, il1"V:jt~torilor (!UI105ClIii

I!t FrU~J blserlca ~1 ~oa1fj ~ermilna ftHnano.'cattollcr3

-

r ~o.

-- 515

~""'"7' • 1# ~

;)-

6lJ. 623 625 621 6128

(131
6.32
634
6~5
646
640
646
..........., 647 -

65.3 65 .... 658- 658 659 6:60 663

-

-

~ v U ~ III all! Iulul meu t. ul

IJ mnulul I

Po lui Gheorghe CotOtm

I Ii!

I

iI.. rl rumei

it ttl] ~ n:.n 1'~~3~ Elilrf' e l.lU docum[ ul v hi lJL, I) fiU rmlrllI tun: u} n UnltJ l. rjju.nun -J eu hn I ..,ir. Iice, lIrm. tunrcn lUS " · ... plic

-In mnare, llcnlruta sc jnC n\nd 5 u u~eza! P ·s,acu

.. , L' C. rnuun' t IJI p~ e '"cnil £110 Sin P~ttLl-,!'\1.r~

wlr. hd,eu upei ,:A,u ~it 1n luna JJ1il!h1m~ rie 1 la

:lnw 11 _, Hi ~("a 'u nct1put. a zid!, De~emvrie to.' u~ 1 s'au alin,ut, 1n 16 S(,ptclnvrlll tSU au'4 J}tin p'ro pppul leo.Jle Nlcolid

lL B t nit ctUori .u.tt~H (cu pritL$l In ~st lhbl u) diD S;1n,.

etn U ,,~t &i eu paroti liind accstaa le.-am ~ .

an Mle$cu, epitropl. Audrai Dtdn ' dam Do boJ. Purl1t~i

crt11 pAnl t nUrN III rleD ali 'o.l Acblm "(AtalY.

~. color. *uscriti -.n ..... penlru ,.~~

.......... ~ .. - Itie. tart litera IbSImnd oen" va IJpp

1_.tII " --I ta d-I f " nu ...... bIae ,.

-- .. 10 Iaoeri U lN~ ~1IUb'

,,,,

~ Lt _ I

tlUfj" III rnr] Ill-a hu1u 1~11 lui ni:1j pns; ~ U!b,~iP~ll I~l~ ,. I"lJr'~~~

lrLt 1 l~nUJ:nt' ~'

n:IJ IU unn 11.; II .. Io_~t n u-

J r II I P'~ Jlu:t'lI,lIn,' d~H Silll-l'lIl'h'u1 ~i ~Ii ':tan.l"l;:tl or in Pes·te, 1 J. U'L dn p. ~ r.lrh~ {.~ "11 H'tu rl'51 ,~N' Cill t:Ulm~lj, fit: ,m_oli ~'~

.11.,+ rdln i~lh,'f''' "'Un~l~li(: Ili =111 n£T!t'; n :rU ~el~gefl!' • lmull

~!I ~~ DnJ)l..~ 1 a H'mlJ .. ;' IltlUrgnct', C~ t'"lll"'Ciigi{1uflrU ~.U"bi - pri~ 'lie IU1Ui l III pl!rh~1 u, ha.h:sIJ,IJ~~glic ----< l !11: tQ8'" tul"j5 hu~ ~v~rlt-

i u·c B ~Ult lIit II. j ninl ~~utl fin '1.Uf ~rLn ~i rl1nd~. I~Ollllrtl ~Ul v nhml in'-.~ 1 ·r.~U"'(!1 p .. " 1;'~H .. ~truuih ... ,mlIJ UlU LOU !.~o,.- ,11 ion rli lor, UIilJllllnii uu p~,,,"lr!l'I'U 11-s;i plltl3e~j cuihul

t, (y. ~~ ~""LI~ C.wluld ed/", vt tCTlillm '7/,5-;.W- 81.UJ4~ _S'i' I Ill. p. +139.

=g~ II t.z:at~ ~ U tS~'I'i~a lnehin ~dH 'sf ;'nt1llo.i ~;P'L1 .. Ib1 V C:lru11 d& uml\e ~t. rnrmi\< C:O$'lu:ui dt' M~l P,~b·u. Om' c\m J'L1!·edLllJ "G_I ~tHl~, 1m :d1g:,~e ~oas,LI.'G ~gl'r1~U I a" l'~ g11"!'"~al&~ lu (~pl'L1~ :ri tiOe1i.] Il~'gn;~,e, s iii b aO~1'Sl lIumejJL de ol(!ffigi I " ,1"0'J::IJl;a"TI~. Tn idt"h rul turcese deJa 1551 r.."im::rnnn 5h~ ~J1~ellJlu\a:~1j GIJ 11 ,"~e cu I.!D~) llEllr'~ ces;c_, nu sunt ~i .c~Uh:· Mlrhe~'~1 ~l ii!a.~.~'le lL;tt;i cn~;! J1.D".:. m !:htHerul dln ~fl81 I ir.lUJi~~ln }2, ¥,GI.~ni I ~~"Qprigta;ri rie ~ cu 1JlB l,o't at d'e 216 ',' .ill!.

Dupu 1710; "anU 1. eHberltIii dhl'injth~e 11 Btln'D.lld Lli.:nmi.pm ~ sub Tu rei: Sf! Il~oa:ltl llrin hie l"ol1tlu i~ (]In (:u ~:nl1l1l t1, 'seQmli de hulllil wbe,h .. VGwle w LingBlFlBt eu; ~;atrn:a ~ul s.irii ute l~k A~nle Cenojevic4 la 100tl.

J. 'f. Ba""N,t~J! ~~u.: T(}rq~1 wJfm~Yi7 p,. ~~ ).., nIffl,rr .lJir4Q.t!t/.; lJM4~ I ~ub TunJ. p. fl.' ,,~

luui ilh" ~h~ !luil 1710 i I u llru I H.HiJlffiIUn P,ll rHlLd~iSl sUl"nilllT

U -~\lnH~t lh' HH'1H!~~ Fa ~HlJl~la J.wig'mdlur·u~ ~i. U.s:lll~tlHd 1'(')1"

f11·, JHmtrt,,·.. ·~'lL.lrcul) d.~~l"'Q~.;_t:lli1 dlFuJ 3 ¥i-~iU pilrti U 1u\_'u nip ~'II·nn~~U~iU.~~j. l)_enll[~l ~.1'L~hti, ]'dru~uaU. inlti! 11UJ]I~e,' "I rsu ~i. hlllJ.~ ~ ll"·il,",n Jii Sl~ '·U lli n f"~ L.u lU1.~~m i ci un'c~ ·,~I L lJu(;ul'OOiI;d u-se dt, I n~11 • rn·j "llc~~BIL~ aooif!;hd:~ 1jll' llI:in dtll.lOIJ~k.J, J ~ ~pultli~ . .H~~ nu' ura lu~c .sa fi]~il In 11:~']1n'll! ~ud ~l=.fp:ftojl"e~ 11.t}J·-(!I:"'U:SC~ ~'e um I ill fu,gil 1

:hl~C,I.UJ1't11i.1.i.! 'ltt:U~ti dolt1. '!7tlU ft K'7 n _ din. ,Ocb~iJahl!i.u}Jl "l-~i lit nil IlU.H.l.3.f e 'yjlslQarJ'lti as.e1~J~WH!.a It,·u a..i e'jU ~lJ)IlS.ii ~ 'W_lSUnl~'~~OiU'l" '-d~~ ad~v:tir R i&ll~lricnu.r- m.~gl~l im:n q-~d ~plill. C. [lULrU~w.l si:Ot'" Ii l~~~ez~l 'in g~1n, l:J:£lt."u ~i,a 1m ]7;~8~ ci - CICIIirr1;·11tfrw~ h~~Hlilifl (lCSJJ:rF."f :rrHU.,cilll!Ll"B'~ d'ffn1!["JIll1!Ilu.l go!l,llG-lh\eo.~l'[_~

-~n;Tn p~ ;ll1,~CRS[l' "JJirlu;'~]~Lrlri ~ Il'Gli aa~C1·'~~e. ~ rrm.iAnii ]fL 171H .H'\~·C.al.U or.~~t[ril.~ ric b.l.s(':d£("i~·51~iIt pOW"Q hi~3-. llist:::ridd ~r r;Ur'li l~i.hj~il6",; 'o;~.tl ~u. ~~!]~])it j--4lI,U ,:.'IJnm~ ~.c.r)lu~

In ~1i!~.~'lmrMmn1.d. Ibli:n deJa 18~tfi~ ·~,JnLlwenti)l- lie- haza.. ,~.te dor·wne.llle oj'h .. i~~:s-e,.: clTherJ11t,~ de' 8p .. hn:iLJ.tL~ 13l"13rhial! 'HQI-M~Hii~a .dill Tirn'i.!'i.UD~"U" se SfJllIfG:l!M .pfll"'OW.1 ;sttrbe"ucH d-in Sdn Pell"'UjiYdi'l'1t!5,r; ~\L Jnfi]nJ~l .ill 17'7~~ ~~~l allu I~y."i.ti:[lli.i;l;. numal tIu~a :l L ani tJda. j~lih:!~ r.~olL'; dht .romtillrul.

1~~ ~iMi ~~1t.li lI:~I_j~l $1 H:W'''B.I'':~Ll·!iI ~liuj_OJ~iJ,~~ "del, 1 preo~J ~i diJ~~:lll: Ia anul 1~6~ deli Itlf:! yrtU;lh,l~a_ ¥1.~tn~.ll.n1.i lIlJ"EC~1i; l,l"' ~e:ri~ la 1118; ~ ~lrtl6'~i Thn 17.27 ~i ·1 ,Pl't'oti In 1\758~ de und» I~·~ul Ul~ 'HHU In~~l.s cl~' ~ lrif~c[D,tLLlil.&l11~ p~ d!n 1i1n:purl ;sLtr.... ."rB3Y:tie~j~l,"n iu l~umruJ.a ~lf[l IJ~~rlJ Ql'gjffijll,ZJ!ji<tl i~qrQ!l"a1ii '~i ,!n~.u¥'sUtuased_ ~~ tlactl p:1roT ~l[j ~1F'b~.::;gscf.t s a tntemeiat auia

JJl 1"'~t ~.lti11t:i_ lil'lfb~",jj ~i h·hiel"iou· \'~c1Jc TID pulea j L ded,t .0 11m l~Rui lito [' din S:~.tl r~"b''Udi CN~I1C~ rI ~WlLS:I..J:":~ t!;:"i S:irhii a u ,,·~H hU2.ia de hal, ·~i ~n~a in JLi'llJltJJlit' dostu! diJredws.,

GLi. ~1 n.UJll_ttr'Ll~ lor. I~~L~~ . it'bJl JllCU 1V·l)m1~ exerdl11

""l,H vlrlulea- m1l1L~Q;nl D_rj"-H~r:.f,ij ut!Mrdatc- lur cl~ f'u\·te.a ili.U '1i·l~Il::'. - u mlerc In1l[it~tlJ~:1 t~:S:U1Jr~I. AdJHllnii or. UnJ hil·~a crcdintci ~1 ttomtmJ.Ul1t.ta bisN·ice~cS~'ii 'f'="!rr:~hiruill i"n nTurrteQ l"llroia s'au

I. Nt~ffiJ, p. ~coj

2 .. l?f. 1l.gJ'Q~~.v~,'" tt

. oi:~Ai]jjl~~~m l&~s(;r,. ;fc 'iJiJJdl& liMr:JffsaUrs .!kfIDmtdhmu~· lI'trli. eter;

'lUi.fIi,. ~U1'l1 lJ71f~,: f1i.Lllm1, lBJ(;ri r p. r 1~

'iJ .. "1a,hc StJ ... J<l!i~ '(SUg f,leiJU l{iliO -116" ull1:.in.{f; ~&lf.Jrlsk"(J, dndl't1Q " Now.", Sada In/U1ljkt f(aritJ{lf~ 19.11 ~ p. i2:. ,""7 .. ~~j.

~. 'J.. J5 tlli.tlj'QI; D.~'P~ ~~m.j.~ .. h ~k« (JpI1I'h1i6 J rz», jdjd .. s« K.rrrl6riti I! 19231 :p .. 10 ill Tttm'lS'tHlr.skLl ~l'hJJa. oil fucruz pnf~tJflf1rl fffJ ["IS& pllg. ~'J,

..

'I

582

ins lul rtt" n h1.lc!H~ U Jrm1L1 f11"O.f:O+SuJ ll~' s..o_'t1· hLz~I_re, III (\11 ~ ij'r'il mern~li ~. ell l~ruHiMlh" .illJ .c:;pi!icopja !!11lrbi~flUii ~'"' t,!;{!.:n r~~Qdq JLSUprn Ilon::a.hluilll):r:" run p.m~):LUilc 1~~o-1Jirh~1i IJljlltf~f.'m,~_ Dn-

~"n oc~illf100 t\ccn~tll d~S1tnLl~l1_3.H~~IU1H]VC ~i $tj~1mSl~ it tU[ll ~

deflui1 i t'le~ll lnlIHJl neamulul 'f'mnUa rnim\tuu;H '~"lrf"MiJ ~kJ.~~uri~ ei ~ l1i:t pullli~ easurt !!LIt' l"UmU5 de Sll11Ijb'Ul'a;t~ I)p-rui'[[ll~

uOfiJ" stirmzar·e,n 1l,$~~lru. Die JtlTci i»llU:i:m!.C'a Rom!iini[~w ~UI

nume &irbese..

Nu lfi ~ So_rllmi d In 'san Pete 11 clfli.~az! Ia 1788". -

tluna pm'Le - ear mrudili prin. ?ilian:~IZi ~ e~s.dtorie 'em ~bii !Gi d _d "en ~an~~Hn~·a· mt~U"o~ lQ~li .putJ,n. ~ei"tZB - ,2 U rtj'Jl1 es la ~~',slj"a ~lPAml)~m;~eil: aces-to/:.at ad 11llmai ntllllMe J,e nud tr.~ ~~ad nri:giu-e~ n:xmine,~s.~ij. Irrlii .c-Mte~ j:amilj_ TellE1Bn_e tlin

S.rih Pe!rul~Ynre.~ .au ~e\mJpleGt '~ir.Qj"~at~: Artl i!1emJL, Relln:t:an .. ~c p,e~~. N :~'c:ean~ ete, AmI. p'!!llel. ~1lM ca G '[l1:oop E: J uii'tiilBlc run llQPulati4l de azi A co:m~ S~ PcJ:ru~-lHge 0 h.ll ..... m~~l romlUlli sirbizla"~. Dupa i"f.ce]1SciimAn.1i11 riill. ig2~ L'L (~ ', n11 U'ruI .S®. P!i=lrul-Ma-t~ '~1(] ~ 1~ n.om~n1; h1l:' -(1 Ill' fi ,eel en 11 H)s,,~ nnillru-ul hu", a s,c!~nt lit 12-11 inJvr.eme ca 'nu:~1 :s!H'E.'Lih~'''"' ._ AJa de. f1llLirn pr(1l11:1cl = a erescu l d,ela. 7SS cAU «r~L1' III auul . t927, ttl - l~J &U11ete: ill mul l.S:l1 Sarbi:z:nrrea se Iaec rJe:cl C1l1 pB.$l rep.ezi TG liilu1 I!.D pulal h:~ eamJUrtei $1".n Pa l1"nf~ "' ta'I",e: 13 f:irn:e:n mrolut :ta§~ cr3j dc.~ 2i02 :!ijurb~~;c: . .l

M::;rrt~ de: ins.c::nm.ma Fl1!ffil~u de pre~tu1 1-"]1[p Husu llid I,_I 1Lltlt tlMTSdu.. $crl~i nell ~sta .dlewre jul~lk£imr~a romU11.'t:J Pe~m.fl. E\Il@uimentul ~Ia pB:l1lttWll pe CO!]~ LrtHli.[tr2i orale, in ~~[ull{de CfJl'tlJIII1e.2 In dbiv \W-ru~inLcm~H"U }7GS~ Pe~C1:l1 ~lI]]l'i,C,U+ ',di, in a~'te ea ,i th)'1:DlunI :si;rlJG.rrs'ea~ din prlcint'r 'c lQc.uitarii·~ U.L: all. ~·mJ]1 t d..i:I:1 t:Qm uua S1.W Pelr u I' chr~~ In ~~cul ttl X:"V111- I ~,[~ 5 a JaUITLit si S.in P'GLFq1~~$£. Dvp!i: 0 ani ~ .la 1-' I, B~~ac.~ IiguroaZlI ~D e.i9.riea ltmdillaJ"tl_ a ar~1ll'il'S£~l·i;p{h;i erEJHLti., d~ eare depiudea, rCa sat ~au lrom'1mA. rn.:rn.an.i!asct1: lIW:d~= 'Ch]S$fS Dort~ ~

f;l acest lo-pt dbv,erl.E&te eti Pesaeul Uelaineeput a, .rust T'Onmnese. penLru-cl'i JIB 1lB putem1 !JJlcl~i'p.ui :r~~unHuj2:area IIJ lnhJ'un interval rli:! pumm '6 ani. - Trar.mWuliullik sarh~~ l~ nh~ clilorv a nume de falllilii roi(mlne~U din Pestle .£ au .m eu t

1. Vl.J!i ruU:dUtI" ropu).trlUJ ~Om.. Slln fdnU-Ma .... I '

2. V.~ tl4rng Ol .. parohird t),.L ¥,tQlff1..lI11 Petru~ t.JIU, 19 1 .,~ J,9.}'J-

a. 1» .. Btan»~J'L. t..,J CI'rG'lIk4 PfU'DltUd fJ1t . Q611 Nr. P .. SIJ~ ""

5run III pnrJifSl 0,. Verm'fIIII (rruua.fJkrijIf)1 IWI'I. Paae. l~nstJ pt:'

II ~ m'(u] nf'l.i l1ll"tl'l\ Iii". r,Hrc p,rCG\ii ~urw ~ flilJ. Sun Pelru - cu 'l'~l~ ~IU~ID InillT~~ r:h~LJ InrU~w U1 hri[C7. ~~ ~':UJllm:1E~. lmm.p. Japlui i~'~ fHmiUI ILL ~ LI~I~; Lttt'IDtiL :·mu l.JlIl,C1\"~ ~s J.liiilHrlul; ~ ran, ... '

'11 ~hlr~T1, Ilno~'11",,1 h] '~.:Ii Rtu-lk -~r~i111~ Jf'lt(~-Ji1f~ittlilj.

'ngt:lJll-r.1 :tg~.lu. P~~I~QY-.P.QrNI~ I .. ·aic1d.c1-JJldl~ Mjrci~~Ii:rcea. ~T'!.:r \'9..110\'........,. T 11!.':.Il11 Duhr1i ole .. au,ranH in PBS'tu~ ;mpNlmJt' ern ,[[11-, m~HIJJ dowed~'~h"t ![iJrigh+~n ~i WIDGti,fuJa h~:U' 1 Qlmirle4&~ =61 d}!. ·Insl·l\ Infodnlii iuterl~iu.ntnl! ~~rbil'f'JrJ Iii£: a dgmla,titHta1i~ -. pE::

F'Dnm.l]j:!l - p1'n11 proeodee ·~Fo!baJJJillp.

OIb.i~buiU en nfiltiJ~tlrclS:t[&i2~e.· s.irbB~,I'i~ de cui g:m;"!llU s\tu pn''llil 11 sbm.:,uJ Rr.1Yl~bi1~ pltti~· firwriu im. v~~d. lfJ,] Ie .rDaJr.~l~ u~U'! zluJnd Si~V"d ill l.)(! d,e S:t.eta~ 1Ja~1t jl1[la~ da Y~:.

·.i~-,)[icoh~~-,r~QQI~, L-.:'l:~~'La:zru::~· p~-p~bi'u;lf, S~\~~5fl~J4

Mnrc6 -]!.,'~:B t'I~u., ~"f. ill'O-Dilllitriej ~rr r!ili, ... '~tlbai cia.

['ULiI' eu .f'Ost ~imd~ZQ.le Jl'U:mI6le ~ b:n:om~s~il~ POlil.ia:Iu~~li lI1iU mui coustitu,~ penlru lllimem ~ un ~-eemL '1Rr"DVU~ n~ dumerir! [arlu1 c.! HtJmAn.ii, - C,U inima_ d~ 'sutle:tuI -dil,~ .P'E..~UJ,; p'1J~1~ nHtf1~drJn~~ ~~J: S~-. m-al l~mt!1~R.Ct'mar1ji sl~~·hitfMU dinlD ·P~lrul non:rl~ uurrre rt'lilli1Da~li. niij ~']JCJ3 11.1- L~;iD..U01" nm 1~H'''j bi1~l ln~matOa1~~ Jltmur~re,.: .s~ a,hlim..Un~· ~ Si ~I;JillC~ .m.)i sl it ~ C!e-as,t;t b°a.nIUe .~ Ea. iLiner.1i r-mlllI1i £Nlri Stl se cl1l:C~ ghJ.~ci lCgi.n.g-e in rn.s~ 1lDi fal"tL~ 5~lJe. MlJ.dlLLI .r.~'FltlnSI" s§rbe:&c {i]e eele m-i:l:i multe - !l;l,ri a Js:Unil;l t De nn ul, ,'eull .gful'ij~~I1OJu-l t in sc.h.im'b ~i gin.el'OIe Is il~Jndu·i a imi)r'IHllL iSDJilje.i numele SMD -:l"~nl:A.lle:g;C. A$a ~J~ exp.1id d~ ~ S~rr""" hll din Sfm Petru l1orrrtt~ nume rGm&n.e.,ti~

AlW· 1 m:~~ deri eil:L tU!ClJt~l::i t, en voia san fant ,·oia. L.o-r_ siii Ii-ae ,il1tereze -:nll1n'gl~~ .au ::J;:'.~lm'!hS ,lohl~ Jl,eaU;sl·D.J]sWlf;L~ttr;. Ar.~~iti::l sunt (.i'~i C6 .Ttl. "r~njL ill pew.-t1c~ ~ pm·~d mrti sf :La n-Lwn1 'SJ1'rhl!st:~ ea l]uii.tt1[rrlo :il ,\']JEm:urilor nOl1(}:ro(H~ ~ :1. ~-llnieiH 'r

ffil ri n r::n ri JLu, Lr~,tul.

C"ftu 1[11111 sl~~lrID1dum IMi Bilfl,nc sel'lsul ~irn ·,~te{)sehi C--:-~1l~ 1-=.1 ~]~~.e-[1l;.~. .care :,9 .p.r0\~~U:t ~euDnr~I1u1 mJ:gm{i't'lnU RllmftnilDrtlin S,.:,i.ll Petru, ,~ Gm~e p:riviud'u--[ l1rL~ p'J:_l-~!1 ~ ruupnhlli inn 1 el R 1'ivuL lee, ojung.Sffi Ia ,comc.hn:.iro. c~ fU'lJ nurnui, c.on.ditill~ n~~Hn [lrh.:11Iticice geQ~n11e~~ !j1 mmiUlm~ai w.(jti~Le (le errlin su n~L Sf\ nnliouul ~i l'oUgiOSt au 4e~et:in~lf :"I~antlonu['~ ve-

111~l~ SLribJ~iO~fi~l1.

On alt motiv hU ~'1rl:U nc pu1efnlt: t;.A ~i e Ie rluu1t. e.num!i?F'nl~ DJ["l[ tillS"1 a t'Otit, tic b'lJH"l5i.~:1lUil de ordln I()w.al.&~ CCCJ:Il~lIic

II

IJ d~ 1.ld"f_nft~:l t"1 !1ll11 U!'!' ] .l'PIl.HU! ~II n· ~U~· ln 'PU ~!l1 ill ~a I C ~. nrLe dl. "J>L"~lil lIH'ItI"n eu I~' IU'IH HI! t) IH im'p r~ll'iiLlI"~'a AtHlJ H ulur (oell C ~,md·lJ ~!lL'h\ ... 1 ~m"1 u uu ~n(·IJ11!l.:if Hli uulul (~I~[lt rJl JJI'U ~ tIl. k

'1"11' Til C'~ I sn1lh. ~h·hl ··fln·c.r~ uu Jt.I 1 h,: I" 11 r iJi'!h!< 1If.I.· lnl

'hlJllu 111 L I wn(] 1 i&!1 tl Illri n'II;I·I~) ~.I, I[U~dH II li-iJ 1tt-I"Sr.:1 "1'Ql!L~tl P't:Il- 1l11:.tth.:lL1'i'H 1 ill JU-'!'~l1 IIH' I,I xiu l~tJ,1 nni ztirjllir. H.IIJ[h~ ehuuunful utlliIiUrt.. :'<il.rr i.1I l ;II~'H l.)hln~1 rllor lU:lll)['>[·iw1.1sh"-, d~ oxpnns.u IH.: ·Tl~mnnli ~lrt"l.!' [h"r~·HI i ~U' ~ !.Ii I· u}Hl ~~ i~gflj;ElLn in l!I~:ltrJ.11J JJI h1 .... U nense :51 muutonsu u1u ]~r.n~ri'l1Ci1'ij 'I nde in uMiJqri I atea . 'il7.lJTiinr ::=i-a ~liS:1 ~ ph"j 1'('11.

~J rum; lie }j t::L' J~l \'l'L'HH! III nmJ!ll 'u.iJlglili lltJITfi\Hii ru rl ~sL

r-lcnrcnl u I '[:~l~FC lJ .. t~Lmu~ -- ~!"!S, L Ue. TLH"d Rfql ...._ St:taJ"'GJ m~mi-- 10~J~ ~ a f[U"lLIl. ct1 ~l 8in.J.,lu:r!!li Ht1. ~"lP rifleat - ~ fl~ ~08i din Cilli(~ si m:o~hi ~lJ'-lI: rn iJ~ ... ·ILsci ~i aJR1ng'.1L ill IDed Ls!"hur -_

,

en ~ ~ n.l£8 IDe \'eu Oli~ihJn' hcJru01~l g'~Fm-t~. ~duii din Jllnll

I IH1H Hi ~~gr·L'" ~it 1 .. tL'X'l'1U bnr~ HPJ{~1JllHL: r.ol]siiilel'i,lle WliL).'[~f"!o till 1 ~Q clIn p'u~1 LI.... '"I:.' lp)"c ~U"~ lUc~c. uu Inst .r..:nmplef!t l'l!;."tleuu I e

~ ,

de FLlJ1U1'];,liu bj~ti !H\~:U n)lI'''I([I't·~15[';tj I ~i culonizale eu 1JE.:n:rm:ni

C0111 UJ IfI~iJ g,0rll1'a,] l~ ttL: o{lln din E!'Ul,:H tOE] lc s'nu f't dle at r e JIlliur: I'~ Iln~inprftn C{lIuunel~: P~rit~_ LO\o-I'i~ Temnatie, TGr,ffi:i1TI}~ ,ri~~iu:h!"p Cj;JtJt1~ GOlulu$ul-ir~Cj Ji.nl1mUa~ Gtfrpin~~ S~~~ {!':l hu~~ 'eLb, H.U Iost l."';.\lH.hta ctu~ ~ r.l~n1fule~H" Azi .ele surut l'lU~ m111 c~ mi ~r~<[" rUI nilllt'i7Il i

F:::.I~ ll~ UJ1C.~H~~' 1J~l.rJJa:l:i~· - .rh .cafe lli~'~ LVl"~i nt!gS:n1 uu s: .'1lL pl~!!l: ~1 ~ H LJ 1 il~l rii i '",llJ pro h}d M"I? ill ar 111i"l} tc~ t·d ~ 1 ot'· i'.~ll ~ OtL tGl~L iUllr~bll~klr. ;:[ ~l(1s'l2oumthn-·:)Jt".:.. ~1.d~nFU~ ii. sujo-rinwlk~ lot uu H;t,tll reQf' ~ n~nf~ li;t j nl fW.1 l'l,iB"h:l l\·r.,~J.ia. ell. l~ 1111 .. tn("'~~·m ~ n' rlnr~[JU :D' n n~bnln el Iiu irllpilrHllll I ,einCQrn ;~ ~ lo~n IT

Spl~~'n pWlll It'fllj~d ;nc.dr ,pi iH!luJ~ s~ ·i~.;ltuf;~rl! ~~ Q~W ill'5P~l 1m l 'li rulu I ;t V!:[lH in H:lllUl} (_-,aIrr.,fI'o PC raJ'1 in;s~J il hJ cu umalul S.:ll1 A I bL!r-1 Lt~ S·8XC"n ~j de 'Set"l'ieh,lli{III s;iu Nost l'1 In .\pr"i Ij IJ l;l~r-t' in.lj.l!.h1.J lul Jo~il T I. \''l~j_lind. dl;jL, ~~glu,~ i i n r~1 [II

(!l)~t~\IJ chL1 In SCc nllicf~I~Jul~],ltil"Lo!. 1 rndlA a 1,QPusit Doste noa] ~h; tlL tl"eef~nd j1ri I) Snravnle, 'S"a OI'ri.L In Scln Petl"lt, .u.al" L1~ l1..i·t ,r-~ oonUnu~ll l~.;,d~larlu ]Jl~ill riCI..-iHW ~tll'C _\..r~-It .. 1

T'retutiudenl I m,lptH1l.l HI si-n pl~cnl )Jh Ulll/ol1", ut- ureehen 10l -PUA '[ ... rrll« HlJln~nlfur. t·~l)·i \"(d1!au iu (-1 uu .'i I al (!1!.t4Iui~ lri-

1-. Ri. G\h. Pgpl}'f}ld: 11'~";d ~m/Jn_tf(J' 114,,11..'11/. llttoJ J!JDI. JIJ," 311,.

- Dr." BomulSikV Trl1Y1nt4l 'II'6l"IfJCUt. p: 421.· ,.

ni ~ !-iIJoL n !",- inti II h.-I ,1il.l~fl l-'i I "11(i ~1bLIl" I .tll~'·~ uit, I ~,r~ llgr:.dli It

I I' I.~ ! ~i~llj 'phllt~ ~ l:. h= f!H,;f'l1 lhl ~'if.

1~ ~ I .'tl 1.1 ~ I~J 1'1 ,11'11" -lo ~~ 1~1hu II~·I ~nr HI

I[ nllHU I h· nll\.1 f-!.t rl11UHII ~ :'lj.ml !'\Ald. .-rnmun l. (Ill ~I r. p ~ IlJ'IIP~J~ It rl • Ji.~ hi HIIIIJ Th '1IIULII t tI:rllilta~1 .I1~ c· 'l nll~ ~l ~l~rr •

In ,ruh' df' ,L P~! 1 i J t.ru il ul, hI 10 \'1 L~ 17"8.. lr~ t~,~dl!!I~,..

rt 1';11~ ~111'(~ I tlfP"t~llh'l Imh-r"a]lt Ili'lIt·hd ~hl ~Hlr ... nlll.d: l hi"

iulh ~Ili II 11' d~li.r fl1lu·lE' L!11 ~i d! rnulle (lrT ~~ ::-r.1rM"~ ,,~L·tl lp5l" l·~I:.:r I ~1 uu.,.,Ji Il 1 n,' IIII ~ ~.NL IU r , il ~~I l)U mule u I nlrn tmrt .. din lU4' (. 1111.l ul l:1! ilL~,u't'i.l~hi I~.l· rLLg ~i !~ II,tiFre1bz!! _.t

Lrpd rt1 nn U~,b I n ':.:,T Ul'~ II!~ rl '~Jm.1 h'lIlh r;~plill ~~n tliJIIlf1U!i

nil ~t111 i"'L"B'u (Hnl~n' bY.U !HHllai 1.- Lll"~' l I nni ~rn ~" e-

t L~,,:t IC'l.t d(L I~,m.,·l" Lll.bU$i Tl1l1ntl"uhll ]il,,~if 11. i:::~ " ruai rnuln lII·a Slg~H' [".:., l'i ~ ·.iUl pn.L";,I ~'11 L! I u~.liul,LI'1 1 LU P[,tt'!1~U I l~ dl Ilh1nEl .. ~r1 c !)it l·l'~·~l(ik hi,,,". ~i ~':I Irnlpt1rS)lll~ fln:tllihl-!;i;, j~ldl'~pHtUlJ rlLIL .1(11"1.1 u'·:t n~rrelim Iii ('I'll J'i:llc' 1111 ~ TiJni 'I !~Lnl :-iH II; .1 LriiJu.[! :l~l!')l"h; III !l'\i1 pllH,'j n"iuh!I n~EI~lmn~ si £;(lJrp l111t ~,~tn P.ctr~ 11 L1

]J:Ull~lT! 11m;' Ilnil~ ill :!JWI.pil·.r~·~ ~Jt~ a=!;l jJ~ll:ru~';:l un :S·ll

t..IJ.~' .lL ]I" .nn .1 I llllS 6

1\, tl.n~l Idt:LI~:iiJ1IUl"i! 1Jli par .. lL(",:l~ca. Bnrn:iuLi [Ii 11 Sfu_I P ~I~' J 1

~~ II ~ I pL~~i ~ II d.l" J 1 t~ CH I'{,!.. [hJ 11U Ct: ~j -1~ Ui. S u·:JlU.s .["([£0 [Ln de ~ U .1 It,. pnl'urnl~ .-.i :') uu lUU:tuL eu [Iut irot" u III T fell' I ill plimci3..u lH L1 a~1JJ U un t U L I 1 mnul i 11 ql~] "ttl I ~ S"j f ~Ulo 1 LlII'o rn ci~ , d rr-$l JI c.v~ I) nDII i

~05pj~tHlt'j~~.

',~l ,~l'ir'lunti (I nllr- i!('k.'~h" [ II u ~II~ tl slm pte 1I '~21tii ;p 111.f-

l~J.I'. el oh.~ [ii.Jl'l!!!I) llUd In Juu"eg.t 11] e h!ali.r'1 ~ij. dO"fr{T ":;.;tr ln"E:l~~'1 I'AP~ ~H 1 nh'1111 '[[\1"11 ('omul'llJi iol'$!iC ill ~ r 0 e-pUC1! cltH(l 11 U .numai tC,; 1'1' ~ S!lU inl ~1'fl1~ri:ll hillt: j",'.whut-~U cl ,;,>i c~J" c.ti~tcilL~ !HI ~'u~1 !'iIJuH1L;.'r'Hlll d~ barbnrtn lCllh~,I]il!!r :1 ·lIJl.{l~~ui POL"l"l~ 1.~1 ~ii~ r11 tl .~N HI ul ~·:I l,~io! B'U~"Ur.l~~HI.I<1" ~fr\ U~UlllLlll ui. iltn POl"'l"Lll·" ~

ltuJ ~~~f1~1 ulm h):"i£J B.

1 tH~~UI WLu ut!tl'JlI UL~~ CH, rhlC'-a u'rrr ri I 'Xi~,dal u :;;p1:riHI

II L,) n1 n ('":1 ] tWnl'U'!'[1 i Q,a8 • rtJ R w:n1',L n'i i tlln S~Ul P,j, u-u U 1 u lim i t ~ I 111'ln'~au p!J~il.nlJ IlltCi.4 ~;d i"lUIlbfHlt=n1 t'?;c ill, nC1u=1 ("I ~Ill UIJ~. r.j 1:. in~U~:'11 ~i hi I)rJlllql'-) llr~!cl1tHlta ('I''lH'ta_h.l t"ilt" ~'i i ouuil ~ i~~11· n P~I:'i )H" l~ru "uu'i r-a ~i 1 U' L·~1 ~d lor dUL ctd u1 (11 t.. .' lUH 111\1

lN~JH~1~ I L!~~ I tliu UmuJ l

1 i 11 ~11TnH~lll' prtll!l :lE~'l IIII SiI:l1J ill df'&'H'onl iCU in uuua-

.rtn JH'I'tYtullll Fllill H'llsn d~u aunt Ji"i11. DLU!l~oll·H·~~~" l'~"rUlc.:.\ I. 1',. l!:tJI(lUAll.:.J1: TO! w~ttf~ trdTm,,'W'!p .1'1J. - r:tatIiMrJ~jo J .. nft OJdJruit AiJft&ll.'lli&c d,1lmuJiJ.' arOr,'f&:t.fon foil pI U U :S::JI ~ ,~1bfm, B l.: r/dtft"l ~ 1,~.V I, IP£ ,'),

.5 6

~Ii to l!ofJfll fOlc,~lP.~1JL Nu pul ~1I',]}r ~Ii ~uttris t~ u!lm.f~~·!11 HtlnjW!J~kuiil~1 i till ~ ~;'~n l~~·rru. Tnblrr1Ul nmlnlit XU] l!uJn~uHII~ _ 1'1 unu~ht l[JIlIlFJlt Il"~ill~ U'~III rr 1 ~ .. ,~ill din S1111 Pulru, el aunnnl nl elJI t11' ~'~~ri :IU G01]J rdulI~, cu ,",utUM.". l1HU rnkri uri lwol ~ni:l.i, J Q, ~u H.·t: ni~ri !t N., putern p,fL'd,ro ,ui~ fil{uJ ollnd ~r(~ imJ nernil L.1h~ll'lut dJhi-uH IrH@r~ ]11. lruL Cil.?-ull or !;'u fl'tcuL ilmin~'t~ da p:!JJuL'n,o;e,tl PI£• I'~ i ~'u I ~ l!1 ~iIJ1J.CU tt~ I n a- hi st!Ii ci 1) rl~cl L]J ~~ i u lu Llie 7' [It'''~11I' rlt!: 181 ~l S I r.\ [j ~~ [rn~.[ni uti Uti' i~.r"i"viYI d_ tt'l~ ~t·.ti1Irt' ~ Dn fJltJ al iei rrrl t.td n~Q

IIlIi. .P1ifu:tt'c iU.tTe !mJi 17n~-1$(13~, pal'C a UC j [U~jca 31lii ....ruld

. I

s' u [~CUI~, .in I ec-fa I ~a~ f JlipUeU, hlciJI rtD! t Slngu:ru l d DC LUlU ·nh ~,.~~.~

eure :runiUb)"$t1~ das,TFc In'!rr.tn·.cI~ HOHlllni h.1r' gJil'L ~{lll !". ·tru Ia P'"":su~~.

Oju ,CU[-ll!:inE,lrll aJ[hl'i rlueumau l ~ ut ;1~ itt de ~·rl!C_hju. die

care ne vcm Qt:~r[j!1 ~::ti ](\Sa J:l;J! plllt!m .I~n SU!1Dll11 (;;t,~ UjlI."[)xlJrI.D.lie despr,e .GlIDl.m'td b:mi!iikH'" r01111!1ne iesitc din S5n n~lr.Lh ~ lD~£:Z8iTI Ia P:~a:['. tJ.cl .~rln nnll' 17!J5--1jOO~ ir cti i'e ill le t,·,. V !i'o ulLot:tui.t ~b". de ~'L~t!l'i~~ 'snu tablulllil ~Hoo1iiLw mulll dinlre n~')m\ini] ie~i.lid,fu~ Sfill l~e'ln:: nu rnai crau In ~ i;']ttf~, ~.~ ~{.ie:i D~ 'l1llli pu Le:! 4 · j'~a in a.~J.d- {ablLllL ~ ~ ~' i [lea ~ li:pf oJ"iE'~ ni~'L1 1[';£'311 'lQH b'lltl".dn:L ~tin UJ::J..tii.I.JS{"~' 1t.'l.1"'1iinlnic; ,; fhltriwlfi ~ ·tU~n"l !te~H < e~1l!trlu$i In Wi:l'tn CIt ill La.lJda l1J Wn Siih P"l.:t!L"U au i~ ... _:t _~ Jl se rn~e~e m seusul d~ m:Ji BUg, ~Lnlci ~ '.1111.' '6li ,l]umtu ei :B.U iesH diu Sall -Petrn eijGi l>liJ·ilnii., d61tJt '17t";8 JtU tm.l}li lilltLJrtI'( Ii in vin.l~\ prln auii ISOO-l~. l~! ca. ~M se h, I.~PlLt cmlecLa llilb[1 ll'l'hu iesiL tli:rr~m Pe-tru B.11l UC viua i'tiic,;"l'~~U, din sinrplul, rnOM cii aculo uveau LDserica.

lslo.d~il s~tciui nmin lese in 'Jl1Q.d Iuarte ,.a_,:J. tl~llrQ ~ llIk!j·ill·ljlM cD.H:L11llei Pesac, nct'~'fszky ~("rie1 ~ bazo.!, preen rn~ 1'DS~~i rCc;~~()n.:5te~ p.e dateJe p.qm~tD rlela p~l:ra·hin U'.tII~'doxi1 - ~ Pesaenl ~ Intemeiat 10 1708. N 1.J. spune niH.~ 'aU Jest m temei~t~rii! m.ct 'tLa ;mule au Vf!rrU ~f nici ripll [··a :'ld us, D3tC:i ~e;l~:eH B,o 111 5:1m d'(" din P~~::l.c :;,.iltr II lac u t rl u pi1 plan u 1. ~ eu iIlfluviill\a.r.(Ja: llrn~etiu]l.ii emriale dID T'tnnS!':luifit Ilhrfl iulioitlUi C:l tstor icul mnRhjlLr 31' Ii .tl minli l d.¢!~ I 1u .I"lL "'ii'C{!rf>,g Iul i.J.Btl cmtfinni1 1r1 lulreg~Il1.g aIipnutillni.(c I]{I.!l$trl! de mat sus ~ adee.li~ cu :PeSf,lcul s'a ~ zu t I) l'IXceIHi~ P.flininl~\'l:J1'in cllreetil fi l:m parnI ul ui looU r J '~ care. pesLe ca Jl ul IfUV~lUl tOJ"ul ~ t i Pc~l~s~ . a m~~~rd~t ~rrnll41 sa t1n'P§r!hcn~c~ llomAnilttr nCdrcp~ talit, :Sl oolp1tla t~ wn Silo. Pe tru,

J. DF~ B(lrorJRIr.Y~ 1'Dromtii '(u11'11IqVL. p~ lO.}w

581

U 1 rtl!\"Sr.Jk,.,,· r!ifl~n HlSll" "nTH 1~"Tl~ ~ .. , n'~11l1cH.r ;11 f om uTI ei Pc-':-iIL'II; L:'~iruf :*i"Ti~· t."~~ In "!)] I Ol"Jj E!'i in 1H.!ltlinl' III 1 2 3 SII,Ut mai ~11

UI'D ... ~:"m t d~ Ji'!I.::li~;!lmH!:~ fJI't(.!~]H~i: I!'! 0;. 1flli:II1'1 u~ ~s~u

j

I gi I ~ ~i-. \b1. 1;~11l1 t\n 11 i 1 ~ I r.l~ ~f.. gO·rd~-kc'].cli VHll:i611 ~I kJ., J

D'·~I 'r· !LI-!a S r~m)'lfJ i 'rlOL1:Hlul~rgl ~ ~~1lll nr r'f fnsL L., anul ['~q~ ir ~71n lvlru _I ~l euri ;:it'" ll .fflst rulusc nici din itQJjp~r s J H\4J a rR1 J1 u ill eu ruunu rttr J. L~ tl(~ 1 (J e LL i L 'l'a iiJ lrbl s{ielrr!lli lift!! lJuh'lI"a [·[H"iL'" :'1 ItJ!lhlLil in anll 17P,8,_JlJ ~ .JHlln4 d 111 :~~~,l! ld'I'mi i :::/{'w !-;~Fl.iz~l ("YTItl~I~~cl. AlA~,

l~lIr:J p.lrl pcile-.i la1n"inl~}: I;; nSr1 ::m ... hptl :1 1 ~~~ll~ [l~H:~

..

iouu a luk:'~litl~ol. Ennek Jcll.ul C'~ L -n l .. u"l.·~M,,~.j,;.nn!nY'c?t h(;Jg_~· w.

iClil~'''1i,l·i ndnrLrush:':tllo ~l"th11yi ohlliuka.t !i ;t1Uillilt~ Il1 rd:~ LU ldlf :] t:'!uban br5y~H h4Jc~'Cn, ~Z't:rb{ildtj \'=-t1·~"1't. El~k :ny..Dn1~ J 7~S \"~ ~ell tuhilnn k, ~I!j illiJ;;!Ot llytJ~eoY. lu.)kill~z:Q {j.4111 u ~;nJI.idL[Qj tnft L'jji Ii emllt ~s ~ - ~

,CitWrl crl~ diIJ l11}Jg $U~~ ori(!~ J;n]hE~ 'S51t~1LD~~1l P;OIl ~e'S!j udl:f:( . en r .~1(: do ell men tat ~ 5 ~ U1.t st![i{;!tile. is~eri cilqr rU;;JJghmrri. t.:~ 11d :£~dw [l~pl'~' Hb1'il3inJ ~i :1I15e'i!~1ile' Ior.

~}l;[1i L d f!P: ~ dllJ in }e.,(J.tllTIl cu I t!B:f.;ub.lJ ffin•fnuci P~t;. BeI', ~\- ~ i",;] v - iIuln"Ct!l CO] nn r-l~~la]:l d V(I!FaR} Lat~Q a' irrn a:ijUlliJ 00" ai 0-

E •

~ s ll'~ ,~ seti,~ tJi~ Hnlpfu" a1. u I tow U. n d Ollar ~o m una Pesae,

i'rl!inllln~Cl1L pusl u Paea\:: ·'Ii,q]i~opii.lUi ~toUf" f'~ '-~m) J

U a j 1~ d 1 J C U d..rep l dti.! !:H.U!.t!e& uue [1 11 LrU irrq ii T IIi Ac~s;lri a IJiL ....

J.li!'rri~~ ill 'f1.munl1' clllt'iva E.3:miIli ~ eQ1Glti~.~ ~Cl'ilUl.ui~ s,[rA~Io~ii fOt:'mlorllal" g~rll1nJli de ·~ZL.

In 17f1S ("p3S~fiPlll D~j~id.h' iml}I~eUlla ell Lrnl~le. ~,ttu 103'1-

~J)t-itL!iru:l dipJ9Hi fi (fOL1..."-lialll :J.sulH~a CtiITI'U~', miJ[e ,WIli lB02~l ] ~ i ;;.'.1<1 ese i1] Pesac I1f.L ea s,b:d) care, dllIfU anul b 1831;11 :l tr.ee U ~ iH po~~"§:i unen ~,tjrrlrhri Zihll)r'.!I: iUTiudiL -p.rin cl1$}l~orJ.c eu rWl1iLi~.t Ii : ~izJ·1 Lh ,

A~ u 00 r il. co mUDD. Pes n e nrloi:ll i1 int~n1-~' i~, i u t e.uJ, raIet ru l d J ch;;"tf I L f.! JlICl! 1----1 dUl>~. olJiaciu..11',rmnii ~ (ltJl]~ I i~ 'CJ,lisooEJ1.dni .!Hh,l~r: .B,til,~·IUJ din Ve5j!_pl'w-Unga..ri.~ e3ve ~1 14e,vttnH :n:Uel dnmnul pnnl"lin lului ~i -~L~ltJiu .ul de d.:l:·l2pt ~d comlwei) iar lOC'LliIt-ri;i I J ,i-ll.~ tle'~GITrt ~11 pu~H sun ~'udJngLi lui.

r'J'sil" J l .~ .hnfJaJ·.~1 lul wt['~ a 'l"~vul.u(ij~n~IJ,: IJ. cp,ooi1 prill

r~'-H1it!nlc)u 1"LliO'fI.llC ililh"orllU~~ 'ill imporiu]' ,siin~ Ir.e~! rme t.",ari.

J. l~fdi1!Jl,. ~

'l. fJ lirOr6i.!'S" ~kjJ't'Z'.!:af,l'dd [turn fgyO ~Iiirten:~ i'l J~-ig~ ,. 4~~, 3, a,.. lJf)r~~ll.jI_: r"mrutL. bd!ln i}gp' 1. e,

~ . J'I.~ mni al~!-. ~tj ill'·l.w~l tl~~it~l d~ rlr 1I11lLii c .. ~'IC • ~i j'~~U~ ~d~ 1I.,.,:tI!11i 'd,r~r f: ~ I: 11 U:rOl"t'H ~f!JIl'IJJ 'nh I~~.IJ 1)[, - :U .:.u tJil. W;.Iitl '_n II Ii jll~t! PpSrtl'lIl' 1n 11iln. riHu l.l1~ li Llnrllil r)l ~l<rinli.llll I r't'.;1Jll i ~I (.U=- hrW .. oj ,-I Ilh'a 1I11H.U UIIUIJ-=,Y'll . ,~I '~l ~nll ~:!tlrL~ LoriCWJ1l: d~II' ~r nresu pll~1I'n !~I II rt'iiJul· ~~ ~\i'l JJI runi m ull n rn I! II! ~j COI1~ i Yw ~qtr! iu~h dr sn 1111,&1 i ~IIL flflllNlld pt~~'lHllJil ~JilLu I inlLl';Jr4tlf.~C; ~pi!':,

(' . (lui n:1hdUh n'u £I~h.il Ij1ral rh :Pc~ IQ nrllll~ g~~~rll'mjl 'Sl-ru

.._I nil ~w_ 1\ IJfJn UIJ Hi UlHJHIUninirl.

L:d Ii IU U .f1 h'~ 111 p{lU'un'~1I ~(lh'l Jlr aut 1111 PC;ilr cauj n-;j u ~'II~·

nn~clI~ ~!rdJll L~j . ii;li1l;~j}I.iI<ag~~i. Vii1l~t IU1~ s"u. sen t!:i Ulb] ]i-

lLi~liUt l L1nl I i' I nUIi ~i Il1~I] 11 LIIJ I ~I]TI'"tll de ~I ln ~~~in I '~LI1L Fi rnre tHjif1.dL.lul1-~i pnrl~~;'1 d~' 1~lnMtJlt :l'.'lJl~ in Silll PL"'Ll"'i1 ~i-.ll litIUUi.! ~lL Iueru, - ~J'gM nt~tlUI h.lli~i ~IJ~pildH~'i~ ,:i in LUllllJll!i'ml

v~.~tuL

Sl' ~Ht, iLl~~~ en Jill lj:.lluirut"rni~ ill \Jr.rna. J:l'e:a[:iL,,~nHi ) 'U'S:J

t.t~ durn nii elL' 11:imt1 nl din ~~inl 't~~J,[ U. l'c\.'oca (:oa!..! ref(H~n-dc. s:lll umuuilare Dupb lJH.mFh~.<l lui 17~O dnmnu l!li' f~fu.uim' L] rloy uil i u ~~J.~ i ~\ ~ ~ l~'IJ H l erni ei. llL ~ L ~ 0 t .Ii ute :1.'(( i i ~ lJJ.L· nu mai r('l.sJlQ~ I ~J" H..iJ.H'i e. n i ci: uvere I; .u lcl- dcm~l.1jl ul ej de un ~'i ui .. J t.:]~irrr l"iLLfI1 n~~r1llillt["_

Ur!"na~~L oClf SC[I r 1111 ~d U~JziH..u, l~rl~muu gr~IC£L: L.ttu.::.LlLneJ.ll~·lL:J S\UI purlp.t C!iI m*' c ~"le.$.'!I'0~i llr'Hni cu pprruk~l.i::..~ ilia P.~lt 'I'u]! IUC:.Llilj)Tli Cr.JJlL LtIH.ti ~;!';':lU.. Cn.lttid~l~n l i \J1lagi.. aU1 L em en 'HV{!J'e. l:,:l L ~ cei l1l..Fif :1 \'TfC"", r(J~j erB tlJ ~'lIj.HJ~il lli;au sau:yii (I~ ],11 ~IIL~' lui du rnll'ltuJJ L p]~0l1l"ic.1 ~U de J ~twanl ~.n-"'l1:.l • bli ~.a~i ~~) dc!I JJjlJ~,1 sau tQi'iuw rlln r j,1 nl'ilr: piHElJi . .L1l u lui .}j dhl :Hl1 illld.e; fur Sf't"'!'

.nu:~li rT..ll~l SLIlnlXii la rnb~ te J_rur. "W'· I tHLI~~= 'lUI .e rl~ t1 a!~ Iorl aEi sf gr.3lt1Hu~ lI'"",J:~UIJld sf!. hu~:' '1".! zite. .::.aJ't~. m~lrti ~i ] ~)Ili de zile, ~u b[[ll.t:h; L~~I ir;lSllltilt' 'c"ttii· loj', 'U prulL.~uluL !)fll r'~ l~u.i .UooHlului :de. H;llll.iwJ 1ILlUta j~ tui til~i;:l l~ .. a lI'uda ~ ).1' ,)u z..i ~i L~' unpu:,. se ${!1.l["~r'~1 ill hnnlhar.tlh.. sl [mz-ull •. rr- Ie 1'ITl.~ rUlitl ~e. chnunulni (,le 11LtnulnL

Uri..::-c IUltlI'ZUUr\1 in 1tlntt1 dijlnei, urice Jurn.l II Imlt.re cl ,La le~i h Urb1.iFj:dc sau aile neiusen III te ~r~ulI iJUldl .~Li (:'[1UI 1l\~.dotJ~Hp· uu tu.o;le HIll drJ1Hlj.cp ,..i r-t;JiJlJ"lb.:iJl:. IJedel - Unl:~uu~l d~ pl'imuuL ffiec=.J 11 u u II ru ri lll" vn n 1 t.:.~ U I pac:alos. ci ~ )10 J r I ,IiIaLlit crud f.i nehulurut. H us U'.j~ vtlrfdwil ~i ~tL1!JllJWalii dlJ.:"! Ulcnl;tli 'in Iruuie eu w1uunJ:slra'uru~ ~i~.;lU I-UCll.ll III Ui€:Jicdc dC!J u L.ll o;lll'1.l tle uuh i in a n UHC:L .sii.L1t~te.c. 2a wt.c. pe pI d en

Jloulit ;l, blutilor romauL

.Nlcl IUL~ruui~c l.:'-' C:D.riIl;~UJ ~()at lit'l.uiQ.ud u.brll:.ii: hI."

~ ~ InU It' 'iillltU n ~1 I h~ pu r~ ne, ~i ~~j.['i !'illiH pk· (~. In.~,,rIlrn • fj'rt ~', n It ~ I ~·UII~ ,I H .. i ~rH·.1 u ulll i JI-- ~lllUl u JI~ .·li.1 [I u .111 aVII~ ~llLb:!"fn ~h

tLhq 11pf.r I 111I1.l r'll1Tlllll J i I U II • b] ;IIi ~nr dim 1"1 I u-i .~~ p. Ul'flll [

flli" t fll1'~. l11'rp .. «r n I cu l(Jeri Ill] ~i ~(nH! ~ I~~d.r.. 1!.1hLj~H·HI iJir.UlClf rl I .. ~lBi1' u I ~~Il!1 fill I rf!8t1C,.

C'IIU i·. l' 11f' ~~l~ ~·IIi'J~. Ir~ iriz U II '-"lint I r'~"'11~ Il~!141~ pJ1 toniee . i ,drl; lilld i]lC l r i 1 hi~"'~~U, ~ ro,nU1111W (Tit itl $; a~tcral"l±UJ', ne d .. ~ Yl~1{'-se~ rril~lt puli u ttl til!: r]Q..(,jn.ll.u.l~,rl", l. llis~~- ~]nE11fnl"lF.IJt~ el'l i'.

u luu b~~ ~~'IW1.1I1 ~~ ~ Ilflb"i ~U Bli"lhhfd Prtn Ilrj~i ~um1m_e.ii Pu-

~H - I:I(~ I tL'Il n ~H- Ii ,..:t R"lJ L>l:t ~i urc-~ 11U n[ ~.!.!Tl' ri .p~~ta 1:1 HI i

Ij ~ i ~](~ :1 ~.i" c."l~~I truhu :ill C ~'l·(m:u.u·i si 1·e.s1}j~'t1im} ilcl~ld Ilbe-l"litUI .U fl j, II: :11- tl: ill . .n n pu ~ III u" U In l )a~l r;. ~i l"~'(N')'11 stii II i i tilt'ooga Vt il1 :1 I hHL":e.n:.:.~ I (!]lOpDf" it HOlIH~mi I [If' !l"Jiu P~s~c. E la- ngllmd:l~,,gQ S-] Ji~ Iii ul IIIl1l1nhlt ~k atuncl sl, UP. ~itLr-snMt CllrtOasre.t~ ~ ptiJl III un 1I)gj,I' ~. a vte lH h]tru n~' 1·1.amll.tlU, W ~~n;~Ull2m ~II h durnU'3~'fI

. "-,

tign~-hicl:i n;l1~(;i~'llD&a:r'[_ dq iTis;l,~ «100:nlo:rr~

PI·I:I Lrllli e~ [1;/1 [1~~S~ I"~;"'Y; nni ~!1ra. cl'aa ~nlcriieil. ~ t]C:I~tull~fllelo1'" .hm JIIL:J:l lOS. un lid rllu -1'7~i~).~ care' ~OiS~e ~ 'CO]il:ie de- llJe un ctrt .. 1 j r i ~l. "('-e.c hi u, SU. L1 ~1U1~. hb I ~ 1:19 'd l! pc I ut ~ct do nttlJa 1 bn~pti,.

'm iEC4 pri n 1'1 are ! I: f D n e ~l: :r~~ . C'~'3Jl'ncl_{"j no li [fue,Pcsae: 15:1 .,,111,31 ~H I.'." j ng.fUUIIJ t}nnillnt lj~ .. rte flPIU~I~ ~srti"tc: pen~r~r lotur.w. de ~fise;ll [~J ~ ~t LE'xi w~ g.e.1~m:fl~l nl dol"'u mautuhrls

tapia, K ~tJnh!JH d~t pjilS:~~ l~eItHtiBc.Ie tnj&!'tr rlGD 'f;eT.~ rnS.~ I~ L'lnti!rJ~ I ~l",· .... li () A rr,.:~ln ~ebrd~nd{l! CrJl~s' thdi:n ITllttill!! 1l1'~ ':fi~1 .hn!hrn~ j~'t'2'j(~h -I~d. d~l" .anr~:u~l'h!1ii:=!n J[ rrnnrles Ell\In ~.i l'lIH,g 1..11 ~11 fer h S"QC1" II" S1Iln$i,SI E'ltT~ uneh, :ullfi~t\,v,:l-i~ -:-",l~

I nc:h' Z\1~f:ll:~ss~n 11 ~H~ dia:s~ d~rRelDen III r~lg:e Rtlfl~ten :t{Qr Il\.~lin'r!.~· D~r:el von -I-tcn Sl'pl1JIUfi[ll" 17n~- ~'on ;dloF" hI ~ Sei:L10r r· ~n i~J it:iH~l1 r.~·aj~lm ~ lui to, Ilg_ell (kb~ 'b.mld ~I& thl!"' l~l"'lj rti.fgP.Tl1 hunt J1H 1 uem Dei~a.l'z r!JQsl all ig>et wnrrlun, 1'"11'us-s der l~ ~tLgt(l Pp~l.nkG1'" rJmn'r,i IICJ,r! Gcle.g-t~J.iliei.llH:flU Re!l'iguh'n n~ d les huts dunJ:l 6Ln ron IJU AnWG$"~U!.e'Jl f.olI11i'tals; .~eJ;g~!lull~ :1 u s:s l (, ~ IOn at'll ~ Z L.! L tgu i~ tl ~ e zu j'ti.).'c t" lie:.rsHtmi S 11 ti1i~:h~llZ ,g~ ~'" f:l11ln k Il! 7:iR .1 ut!J ie nn f C'\Y ~ t'i l::t~ \'1:: r .~ie li'Efll! ~ \\. erdeu soll nl!! d II ss ~ u d o l£C'J'~ l \V i rleu 1:0-11 II J em ,rnul~ 1 Z U I, Qiner l [Ji t 4n~ftl) ell1. L'1l wr-rrl H Ttf, I rn ' IIi.J9 nl I ln !_H1SSk'l" d~ell ~ulcli in 'Ii.!HeD l !OD.sLill1tiO Unilutel't und 1 O'~lif1IlOll nnnucli 3J)h .focn [he~h\l~~ unci ~Iu~{hr.:b.niis '~iI':1lnde sk-tl ~J[·rln(le['i WID '"GIn n~r 20 Hans J nch "[1 vers 1U(J11 knmcn 11UJ hin :rt1cH rlill'Sc ~ll'1h' .Ioc:'ti 'ilelll CwerneilUl(! llu:1IUs 7.1J.Ull r"JMlz HU-t'"T nbgenei;g 1'1 tfnus [lto [zen,

,.

I>

"'0

r

I .11 l1u: iI~ ~H dn'~ r" .li!. ~~nr~~J Su hsi ~li:!'lt:r~ heJo9iCX1 I'(~lglidli ~im

III nu ~ ~ P nk r .... r-- •

I t urUW11 In ~ h·~· ~~('hiU ~!II;Ug, dl' . "_irA ~L . fI!i1.: I~ :i.1.LUr uiahls ill

Hn~t.hlBg ~~brnt'h I .:'. 'nl -n ~ ~Il ~~h"d. i i1 t'n~Hc I~.n" JAI~ rhl'Jch[~nH n~ .1 ~llh.~H I~ud dl!C CrH~f~["u]iI'!.l;n ~ t.ll~l~ ~tH1~ cl".cr \\~~Dt"hlJlb~l

r ~ .ukel' 1m 111'ind _ iJ~ ... 'iS "I). d~ Z~I(fII~ h~t'2~nt ~rlli{!lH~~ IIiHlrl

lel~ ruhine b r lJLJi~~l1 ~ l1ii ml i'.r-he.. ~eM [j ~~bl' uu L"' dell" (:1'''"

.ui·ltLiuUll'ut~]g~-'~ I U u B Ul1~ pr.: Drei hnitl~~f'l N !fI,1J~ ,.':nd ~tJI1fl.; ,,1 _ ~olni~}I~1L :Iutth' tli'l·lioJ!' lHu:.~l; j-f4I!Jel.'" "~lnL.5, ~1IJ§ClbeJJl~ trlitd g~ 4': h5u~[lp. $oi }b('~l~ hundert Ailh,l und Ftiiuf':i~:clJ,

~ \11 VOl'tl1ug Sc:.bnLil ling rd.H:'.:r.;·~ ~~211Cifn :run.. HIIH nrci'~i'lfI Ein

H,:,db~Ul JQe11cujjh~L~clH1SS GrO rh'len. in derar C011S!~iLu(jQ, Pflt'", i03I'J~n d ~lr~i1 ~ltts getltm."\ii~F.'li:g ~wssLe]~li:tdtLJs Zougnl!m l~viW-

I e~Lr u r~ h:H un c1 ~ur Ewig_ als i Ltr Erboigc.1.1l;hmn \' ~rsiehd:l.. ~i2

j-l,,~ f!.k U0] l .. tC'n N b \fenll:li!~' 1700.

(_; ens h:U1 ~ i~ HLIj; D IJ k~ In. il· (L'_.. :~L) C fJ llu s 'T OI'.onlnl .1 u cUlum Joseplrns Shnoo,- ejusdem (I:~ S~) kn l tu is .T urat ~r.-

So m ~ be it d- £iJfCli di~ LQbI Com~taJs l a'llglensclin1~

hl ~cmdSth·'clLlfal~ AU~l~ n.ilrun1~ KK. mU"eiJ;~ l:1:Ifliutm8 i1l,. r. Pcl~k:cr. r:;6ilf :.iilldc cl1t" £rliei_gerLlliflfbiii,~t dereu vou . t\n~( flnciIsL j_Ju·:~r: l\[ajJ'sHH ri~scltal1.f\;tc,~ in de,r VOTJil1S~\o'

1:3 ssenen lI.UiJdie:ru.ng: Se:l:niJl lm.:n~ tau G l~l.de[l au bere i IS' or: ~Ifl.'ticlfe-.d VI~f}:'t-:'O~~~ :abu. ~ird aueh a.bseih:u dar ({~iltinEis. ..

Clop:l~sInH Vo.r.ar:uog .der V'O'l1, d~ rGlll~~'Tlu·e .... ~loo_t: i\tbnl[[lst~.lL~ J jnnAl1lMi-aIlt:i1iden Auf trag de:.r (;!~'slglen Pi:s~,&k(!l" &c.i:Jw.e.in.lo ..oh Qf:;S ,~ef:S"' hen von lhfe.r Mnjl!st1\l GfrJl11io-1Chlen .tcS'C:haul;jnises mW1U eI![heU~l tiig~ L-",: SUSZ:L

Marl N€.ltl rn. p, (L, 5.) {l" S.} Frtmz jety m. p,

Rat Ral l~lmt:Jl!lliitft.f'

~ :respt.ll(itUI C,'IMI:(isarius:1

DDS G~el1wnrl~e Abs(:lirin dem O'rrigilJaJi "ran Wart U1 -y.'fort Gloich: lhulcnB run wirtJ. \TD:t:;I selleD ~ Amts ,.ah1Uiget.

519. uahrif ~ 7.t~ November. 799+

Huki Konig. Ra.t (l1~i~";e UQhlr-mh-rlfl c~.1

.R~~nf;fjte: €~p.ie. CCmtlJ1ei P~&lC I '~~ QUVine, in .Vittuftr~ ~hS:RO(Hllttn,. ConsliLlltlei ID~t:Ua Angelo_ .3:79 Jogb"

Qlrl l~,..a prillu L In ineenLJ t ul 1 mplrtiril Pltnint uJ'uJ, br ~~: ~leuUt ruai hun' ::.~ mburlt 'I tia (fat I" ad. pi ~

~ ,.., ru ..... hut

1=-':; ju Mluu·l1• ~lj'll a \'M~Pl:I~ jude~~dui~ ~I hCf~a5 lu wr.'o.ufo":t·11 ~

't u ! .. l h1ltwU~~ Curu(lt'!fl1 !lin S[~J1ll!1nlw" J';r~lg, i"l dill tnu"-

.tt-ill echn Hl::T 1nnH:. f!p1" nl Mni~1 tl~ii Sale, t£tU1.U.1~~rIu4-~

. l rfnprh·ln.1 I c'iJ tb~eJ/L de SlU!C:e:SlUIlf!;, l-\C!!.WloG 758 ,llllhcru ~. 11 ani ~'lUI!I UIHll TJIf' 'tiU: l:l\'.'D lJ.·u U 11lUil tiuu!ft !Fl.JJJS.1.r5~ell ~'~I!i en ~.t ri'r n$igun lil n~ )"~ci ai· sll 11~ ~~c,~nl Ii ~1.a!~uLll ui.ci(uh\HI. ~~. tle ,~Jrc ni.rueni.

"

111

·>i. l:dts'Lvi!gUnd 'Ile nQfr.s'~cta, di.n p_Hr~~nl l1afl)JnVului C~U'""" ISUtu.lit~~uuJ. s.... 1~'1e nj~SiUf.~te si ~ll'£date iLnea. 3:11/~ lu,~W:u~ 11ln ~'ri jm.:1~O j~bH~ s.li l"ifi ni~~tl~ nie palllru 16tm:i de eDSfIj ~ JI~~fcl -al~.tr,e :-11 i/::r j~g,. '!l:amD1Uil~ s~ Ue foll~si1l.Te' p.t de PP.QJ:'[~ l·U tot in.lr~gilo~ 1 19 Ctl.S~ i:n: pe de Dlt~ Jlal"t~ p .. ko ~U~ I',('.utu mal bUl1.a a lee.wbJ1:!rD OJ"~ Ii e..:ll"i, lll'io ,UiJL1J]Itti~ nil fie. C:'Ir,"ah~.hl~ "00 ~',r'cl"lf! "a CDnl~ p'~];,ac'i fi, a'Sttf01 in u~Jt~a r.:e:l'ei IMi iu.:;l~ I~ CitZCiJLfW,llf dej~ cgnfi~:11l1ate de .PrlrnstrJ3J ClOliluuei ~17 ~:t~ se cill IdQVOO1~ ]ll";in a.'Clefl:S~ c~ ,~aleBte D.:t1i~.ul Dr~DPe:l.aE ~,.IJ

., .'11 !!J!"-~ ~ ~I- ••• L ... i '. '" ••• I'

'!I.W1rta..;1 ~eJl (n- a ,I ~ J ug~ler,~, i~U ~l- aG~' CP' ,~R'I.l0,Sll [~~~!O P;1<j

-t:Wruite." _

-#'

C ~le;, a.1 V~ _I ju:g.l1'W·e, cmt[OFmi disp,OI!jt innr e'(HlS_lil uUWl! S. I

lie eons i,a.cral e t!'u, p1!"apri~hl~~ ei ~ conn, ttei) eu drept. dJl' _no,letj~'e~ I~~]:€: (ir.$,p,t &c lllfw·d:li, fn mud, i:rb,1CH.!fiWl~ t~iu prGdl(.--utld.. ~£' Ij I' ~~l

{),~tlill P~g:.1;t{ lN u~::\l1.ie 17S9 .

·Col,slruJ I WeD, D1LlC~ ur, p_~. (L-' s.) C'l:tnn tJJaDbJ£ "'fuI"onlnl Iuil!,i um; IDsi! Simony m, n. (L;.. 'S.) lQ:~ac-eI~ cg,m&t Jua:arp1io

PyaeYm~ &"ll em--tilieat mlajsu5 tie Citre Dn[lra.t:ul F,ornHaL-,.

In ~~n1o'!·lmwL.srle en, C~fl. ~lfii In(illUi VOiIllti a K. Ii."' s'a :1~is;urBJ t;nmmlCi P1esac,. 'fJ.l·eJ~t1Jl de: [lI"Df1It'ieblL~ ell m,16$LCMIl; illir~~ilJ

.1, I • l ;-. It -..r:;I

.:ij!in l)3.rl~D oehti. mnl Sln~dL ~'Ol" nJ .Maj 5f~!tJii '~ru.eif . :ru"'C Lh~LiY~far1!J

.l{a ;ant JJo b.nZii molivelar s~rnintiK; illl" ClJ: w.u.u 1 M8~I!n~li S~le 'Stt se cn!nuntet s pr~ !ftiJ:ccomHlUei Pesse LIe tAt.re f\ifJJ!ii.

"'"

plstlr.;3'iim Il~ Slit!t ~'il1 lJilwIO'l1l!ta, REiu_ l:cu.]jlfia d'e ~'~n:gatiU!ne~

gig~ U1: fi:US'ZI9.

it.\larl N'ej;U "W! R. ~[;.. "S.) cQ!ns1U~.t h:D~l'ltlsc, pe:oJ;ru Corui.-sia "de l"csignn ~-h~llt1. F.'I1Ul.cilsc;, Jel,. IIJ,r,. g. m:fl-ertm C,O11 d,llcilur.

!i.e ~Li1lc~ ca. prelcOOra ;coWft din tu~t in etnlcanti file eo.iI1or~~

..

..

I. , r \metJ=f l'5~~l'ltiil Iim.PM-iulti~ j, l~~c~.,.l fwnmlul.

"1. K~/~~rlj{)h~1fI"iulilih~; c~ai"r.a- ,·~peAttd.

Illh I ~I'I ~rnllllllllli Ullt iii ~ 1~II,I~~ II. i ":,,"'ul-~ .. h~ 17n~ ~- L:pn _H~'C'l' ~l1djOi

hot (I ,.. S; II~ 1l l mill 11 [j I. ~n l'r ~hntl ~

\1 dujl':I ~J ,.t!mllL'J.'~ - IIIJ ~ Il!ulur~~c[ tin] ~H!~1~ illcll~~:uE inbl~ I '1l~lUnl~ ,It~ I r ,III ~ III ~ r ~i1q/lll ~I' ~i I· ilJ:tuh .1 lu J'l'~ii-ne __,_ ar~ltl ~" nruruul '1!11WQI pL' I'TII~" I1111.aHii I.· ·h~li HI ~~I~I Ih~~1 I ~l"~'mnuLII iI~l t1!IIPnuL r~aptHIIL' ruun nC ~nl]"¢; 11~,.rm] t in --?i"C.rnl~iflM .i e, ~~llU'{"'.1 !L lin IJ'~~ I n~l~ ~I~lll 1'~!klunL :sn ..Illi ~fl pJflrdt( 1l1Sl1 rl" 'P \'1'. i c l'C {~L II ~hD.,!Ii i rn r _I ;lu T I ar ,-t r.:1lli'1n r 11 U r~ u f'P-~ I ~.tl ill PH'IlI r~ 1'(

I h. (iN.J~~ 'fiLl IOff' ~W~d~~h: l'JnQn'~IL rlurnuu utul nl Il"cdl~a. I(U}-BtTf. ~!~11'11nnt Hirti IJ;iIlJ-],fLut II ~I ex.sl HlJ r rh~nnT'l!Ct,_: ~Llpnfi1im-'dcft, n a~ .~r:ij!L dt~ ej ~H-l 'f_ll:l Plif~p~fip~af~"a~~it L'LW eel 11J.,:Ii h~IIJ ~mn\~ spre, n-i P1UlB ::11li1!'('1 Ia ,=.lru\p0;fh"tl -!I-'U~:..i l!TId- ill! mml1~_

CPlll rtJl~~ ul ~i1.a.1 l·h __ L~SlitUu·hfb:_'nzti e.uu ,(Un ~Rla~ I.imll t·U.dr..l!illtU'j 1111 r \ ~,th~J mnilll~ll Hi~ltdplj,~L Din IOIIPT'~'J sul l'ui 11 f1 Ptl-

ern t ilf-(~Cil!l a pl"nxj Tal 11 W n n irtc ~ rl ~s pre nrtm: rrn I B~ ~ IJ1 ftmI~ v' ~jB~iti 111J.I Sftnr0i31ru. Numcf iobo.gilru~lI! ru Ij,;)rrh! ~a rlllZHl&1 l"i .. i!l~ si~ri:;-e d~ un -thC.~1n. inlr'frl~l!l U s-'n I Hzl'"'"f!ol'Ht' (.-trJII13 ~.~ It M"ir,,~J'-l1 J ~r [" hiar 'is tru el 11 rtl. .iu b~"';na~·l .j ['L:.c;5_~ St1J1 t de; '31 ~(;' lJ"! ~uC'J;S:(fyt~ D:in ,Ex,~~.mill~r~:l nte~J~ []~ li0!tlul'nii. german se pHaro 1:4~ tHii:J !I nil utnuclu ,tu~~\ritr;LL. GLl pruns:rn c(lnlL':~lieuiru" I~l~ PH~m~t[Ol"u1:

, _C()Pl:JL,; n ~l t r.q~ i' I ~ i I ';~.~b t:'~~ H rl lu:« ~~, ::J1f1;'Nflu' JJ dii~ [M.t. .l~\id,t'r~kfl ~

~~ 1" 1'0 ~tlrrHi J r .11: 1m r~ ~! ~'~H;··h,;df.,io;' Ii f~71 11 ft;~ ~!J~'~ ~ lr It, (·U~ (MJ "Jj ii'll i:!W'f!l!l ,,~ ; n Jlh t r"fT f'h J 41fNf hl~ ~I1'I~ f lJ ~I ~~ ~ In,llj~iIll·.~ i~l, ~ f ,h'll J~' II, - ~."H r - J=/.CIl$ .Dtc.(l _Ii f~ d" {1 j J" ;o;Nmf .aIHoIJ lfl w,~(1 "t'H~~r t:~~Jli "/~1rJrr'l~ ~~I'-JJ rl'~~ !-J.J~!~dr';1IiS in $.tr"~ CGl.,,a Ij~H,rfl,j_I,11 f}trJ ~I H !1!J'il ~ oN ~~r. J~ iN~ t Z~'tr~ ~p ~ .r(~ 'J 1'.'][ H't'l1! I Iff r.'~

,g,l ill Ilo\!! n t~srll~,~ (J'_~ J I ~i t ~~ f' i~ t, n ~f~ .~~I,'iFh)jl ; ~~ • ft~ () J'~} ttn I"l'" (un i' ~j

J r:.I'p{'j-~'lt'fJ'~~ ~r. : rr lU 'tftrrUr:1J: -

?Ir fiil 11r~'.::;t":'tl Nr~ I'll ~ lirli'!'i:~n

SUI'{.f1 u • nil ')r'JI.

~ If''fJ ~lJ tI, • (~(I ~·t1ll( JJ

ZW]'ilj .1':.4\,.~. I-.NJ ~ -

":1: I Ii II .r~.1 ~ ,. ~ t: ~~tj~1 J1 ;'If i h.·'ll/I,1 j'"

Sti--FJff -::~! II ·It;~,.. f. ~J.I ,~tlJ ~'u,j"'1 r ,,(iI ~I.' l'oI'H·t ~~ L ~ ~(- ~ 'o\i~ i ~ rll ~ -,~ t • -or { - t

S~'~l . P"_~~i1k ~~lli"Jl Jr,~ ~:. t~Hr .,~ oJ,- --!l~ 1fl,ttf~I'..-

L ~ R - ,1'~~cf}Jf ~'- Jj({j;'~IM nl. 1/. (;~ __. rT.IUu j r L'.rW L. e ~r j _

~t"""'~.I'''''P' L J':"I Inl ,I - j;-O. ~ /' v '!;... ' .• Lht.tHfl U

.. 'drr,l-_:o". l' Jo~ • I I. ~~ ~ r ~j to ~." },.." ~'" P .·n~ (I rr ff( II. ,,Ii. ...... '_ J

• ~. P L.. il j' ., ~ ~~ f..ii. E • JllillliJ " '-1r'Jh-

Ill"j j '1'tlCCJ" (r~IOill, J(:. I! - Ji}lj~J J-i.'fj,(J L ~~~J .", L" if.; IlWJ'" .:

'J~I.flr!; l: 1':~ r~~:::il~f Uhjs.; I... 1::' IJ I~ . - ... lW, ~J 'l(lJj,'ml

. ". , - - folU-" B,.tYIl~&1n I I· ,

-"' r.5:![tl R,(l.J~! Ih £. i ~:: 11'",~~n 1m ~,r uur, L J!,' Mliiu: .. fP lilr~il"!if' I ~ ~ (,17 - -

J .. lJ.y'~lt:.ff'r r ..... ~L '-";:f:mtJr~h'l ~i'C~".Q'~ ,~. 8;. luc!UJ l~J~(. • .:.:. ~~WJJf!l!P_' ~IO.t1 lIt, T... l~::: ~t I~ 1m/a it ~~I ~, 1 .. • e ~ PQJn~YQf! J. In J tl. 1.'-' ~ E,: ~tra Pi. ...

I • £: AU:1JC.dJl.

I. C~·{ltrl.' JJ~ (1.~~'E Dr ~~I' !{Jl ~'-' th' iltdir:bflf,cJlI. to c.-a

'Jfl~,~hMli; Q1'i m:flJiJ ~ {n~' 41t1l1l ; ;J~d/~j ilr! pla.,qtI· 'Ir,t r'_~ ~4 r S"II! tr-f'i p""'" ~~lI!liu~abn oiuJ. t:;M!p ~ IN i f:'t)~m-rlL 11Ir;tI._,." (. rhd u{,rll~t ,~:'thl _.,J0!HJr-lint'/J 1(1 Pta-it .. \. Pf '( IH~ t i'!,:r~j ~j,9f.l ~t lj lu. 'p I'(W L' ~r}~ j rell L .,. IW 1101«,.. ...

iI

593

N'~ rt· i/t_ I .. : E! lf1I1Jt'I • il,d ~OM Ill. ~j: B, O~Jl".I1 lJlJ/~fI 1. L { ~: t:lhl~~t 1"(1 .. I_ L, J1: f1 , ii* na n rnf~ L, ~ Ii: G~~IUi' r Jrll'fHHlI' t, :{.. ~: fo~an S~ 1'-

,~ L,' ~ Ii ·.1~ 11' J .iII.t;1rtU I' ~k t.: 6: l'n~ nFInt I. L: J~ ~ I'w. ff/r.'J,, i!fi t ,1 ~ ~ L.:' Ii' ~ IU W Ilrlfl Ul '/fj. .L. #: Inr.'li 1..0 C~{l T 1.~ 1.. ~ hi :Polr'll t~;~"._ f JI t, L to E ~ 111], ~I' II fa 6Uf}r'fl!J,~ t ~ ';;::f;.~ ~ G tiblc r llll~~hli tl(l I !J.,' h z E:, .. t~l'IJ .LU,f:.Zt. ~'.. L, 1£ - .. ilr. n~ 'uord tl t. .t: 8;: Md lr!C!'1 'tr,lit'ntfl n tt: E;

7. irLl "lliJ1it ,~, L ~ E.: !b."~(1f.,n ,ej1'It!i"~:M ~J. 't: E: IU!!t~'m frl~~k'Qrit.s.r.;.:

Gil .. "'1/01' S~I~d.njJ l/~1 I, ~ E:. ~1~~wctlJLriQU~"~ ~I.b lz~ E: flrca llnu~ I, .: f: .. ,il'r Hi::. CihlUJlj I! ,: Ii .' SLln,!!tllrtJi N.lfl:riJ.ii's I" l.. ,: E! -ThIJrr.hl JfjU8.'

rrlan -'II L ~ E;: I~YrJrilY~ 'S'Jirlr{l'u s, ,,t: E: lOll ~rruj,tUrl:rJ ,I/~ ,Is· ~; ~aiC Porq ~1 •• l~; B. /Jf~k N'V~(,f~~ n :I/~ Jj; HI! L~':;i!r G~,f11 k'rJ I, L. 'E': Nir,Il;f1 ff(!i1dll' J., ' .. :, ,-; l\rj~.r;!:tJ ..uri ji' i~fl t',.Ii.:. ,,; St1jlhu~ill C,:Ji.ntoy ill L,; &:, It t:I" t .,III','Y 1/] It: t:: (j'yf}cr[Ji~a Aurtr'w.i 1!J1'J.. ,£ ~ t::- U'!JfH"·t1~j~ Mirl$ 1~ , + ~ = 'JI"hu. ~ur G;:jirr~~'(.j.ll 'f. L; f.~; ~u'~~ GN.cdb ~ t'J. L: E~: ~:NIU,l1}"i2 J'j Bran~

~ - I. .£:: R:" GylJJ"1JUcJ: BirQ,7,jlktl « ":,=E:. 'flWdfMl' )}(1~ fi{:ro t, 11. E",:. ~ 'J,J'U -,rili~N, J. ,:r;;" $:: Irm D~z~rJ'l J/rtiJ ~! It ,L rAM~r' &t1rd"~nC;'L L R; _"[J J!'111'~1 ~~~f.iJ'~_.I~'1 ~'F L ~ .E ~/dnG:rtCU~a t; L " JE': lt~ll!a:rl !M'4t~:i~ I (i, tJ~ I ~ E:, tel rl.l P'~j:ia.nl~ ,f" ~ E : Mi.h~lt ~l:I;pII.(t:Q' 1~ t. ~ r.E :L1!!U~'~itJ C~(l j"=

y lilt .t. ':' B' f l~l"t~n',~.;ani{lj t; ,~, 'E t: Mi1j.i!l.1/ JJi;J!'h ~Ir. L .. E: ,.2i'm-i(J ~:,'urJ!.l!' 'f.}r;:, £. It":. f3~.tl J.f4gd..itL t. L: m :~~'·riJ. F8n.~ 1/~ .1.:. ~,' 1~f,1 ZJtJ;~!J f. 1,; .. .s: ..4~dFi<G '&:l~;fJ;f&a~1 l'iL ~ K:, 6Jiutlir matsirnik t. L:: .E:.:

PdUlJ fftJl',f t. L ~ Ii: "f"!'"!lholll Mi"r~'~ t, -L.~ It i Ki!~mll~ l.'r:rcl~ 1. L> EJm T/I'~!Jt'n ifstIli".L ;' E : Nj'rudtl IlTiJ''5~l'J I. L: n ,~ lao"" ~~r~H~ 1'~;1 Iava.-n Url1 ftk~ f 1 Ii ~ E . IfftJi r1' I"'~!J 'l" L: E: p~ ~"Q r Dob'os' J It, ~ ~ Ji:: ThDif~r t:~~ ir« n .a/" L:,~: "iV1~~~t:l:1 ~J,af'f n 'I •. ~; -11: rras . .:Bia l~~ui n "'/:; L: E,~ JJli~~IIfl'f Z$ivi 'fJ/ £;, E· ;Pz,ra ,1o[]itnQ'''_'' 1, L ; E: Anlf~iJt1 D6Dzin. It Ln E~

nu:rdJ:!1 nanen I., ~: E; JO&fffli 6J·"'~.~~,'Jj 11. L, : E;' llU'n, AlI,.,~I!I' ,t': E,~ ~'i~~(JIg~:utft~, l~ 1.. ~ f;~ p'Gir(l 1.[t~) 1. L ,: .E:, GgD:rgyC lJJl'QrilfltJ If.£, :

E ~ U'iU"~d~~farill ~ VI~ .PtH."e.J: s~~,." 'M t: : It; Ks; .q;n ~1il"fJS :~'~ t: E; tijJitll·tJ'!J~ .rio, I"n:n~:: "l,/!J." l'1' !ll' Stf1¢j tIn rJ/~. 1.. E: 1M1"{t NI»,'Jl ~h II'J 111 L; f.: ~ P~dtr A1'Utg~f I, .~:. E: A'11~~n l~fi!lln t, ,,; E1: S,Zl'nLt.pn. .l','u-ttt I.. .& ~ E.; ,jjlJXtl !raN~ II!!!. L:_ E.· S=urJa Bl1li,j,O-z I. tiJJG'rut)t. Ba~iC.t I. L; E; Jan"

... S::,~l.[l".ra~~ t, .t: Ie ~ n)·a,~~1i Dr~(U:l' i, L ~I!: O~iGu~~ .ly~l~'flt.~n I.. !; R: Ctr'y.(;J ~'atjtd It L • ,B,: 1:'&flm.a ,L1u,;~~~~s i. L-':.E: 61~~or'Lll!Jllcl :1./.L. ~ e. If:!S.M j'fit.D~, "/;. ,L; .'l!;, ,lJftll'ctt '(ig,Q.wkfJ "~. T{jQdfj~· J'o,t)dtln ~!I' L:U£: a'iita Bt'&lU,l. Jl~, t. ,: J; _. PI'Mll MitJ'!H) ~/I~ L_: .f!; ~i':JT~Jd JlJilv&~ J/~ L." E ~ r.a~l.amii:n llotJlJ.t> I, L ~ e ,: hiM Mll!iin 'ttl L: I!! r..rJl}cj~1i~ L{lC~il 1:.. C131U S'n~It'Slur ~l~" t: : E,; Yi!i$dilf@ litttir1.!.nl"tn~ 1~ L: e; la~iI.1'" .ililJ'iU ~ .. l.. ;, f; htn~ NlI~:fm~'u 9t" i.:1a:1ii~a f!td'l~fWl!i l;

DittOflMa: 6:!nle;in.diG' $l~'~lt:i ~lfii:9t17Jl Ctntfl'I'c~n iU',i rjll~ I!Jtr .B~ml'JI:'!h., ~ C'lJn: d'n f'~ ~u .. r~i K~il,ftrtr: '~JjJ~l Wiin~"1I S~r~fj.:N clJ C P1 1~ nL

Stu. P'~&~·Q ~ tJ m IIi.tbPt l:at'!J iiln:.

l.atin"y m. p. Ca~'um f~,t.: C_q7l"~fnt~in 11.~lm m. 1'.

Ora: J"u: 1fh"I,m.,

RomllMJ1t~

COliDL ,e 0 n I if .. e t:. ICDiII l~. Iii ckeillt b. -.I,d. de bJ Inlie.01"." DomuJe de pi min t dill ~ .... C';t d. 0 parte;. ,I illite lobqtl· : In if d'8 Daj" h m. p .. fl,G,m.a de pJm-.iild~

!L '; 11 ~:u VH]iI!'zdlkd, Stempl9"t Jollra'n HntlMlt~ N~~IDIII;_!5 - ,mrlbif ,Iohmm Krwde:r'l' p-eler R~o}~. 101lan :tk:Z!ler~, 'Cum:nRn BliJgd,go. llJJde'ri 'V,ni!dUe Mtll~ Puclifie'jaol A11 Dobri.u, loan IO'V;w]DI~, :M~.~ lO1!'amIQY'~ Difi~ .oMilb_e La1ehlLl, Se:mednt Co!!IJ8C I, lou Ropifll~ jl.ll'tl.u ]i:ltD Popov jll1lR", Pe~rn P. 1 ., Iel I OhDD;t"ghe1 U B. j 1iM"1 CllZm'8D Mh;~l jl1m"" loan

"MiI!D. n jOPL. IDprea Due~fI i, GliOOJ' 1IB.na If lUsta DRrl • GUgD]' lov8.QOll' il 10 II! s'kdlnA j~ -, " - . Momk jum ;P.10UU Bi&~, 1:. Va" Ie

ewmcePD. 1:,~ . .we Bobl Ja_m. 'lllw !.1;it8 irull!t., -Pe I Tinlwt:JI flld. C:h!:d~ II: bl!elllll"glk~ i,., (iII~Ij. Bilblt~ jmo. J $Ie:Y8, -l4ata. III Sf"tllaBuiL .Maz..'eUJ MuniDQ ~ ,Jl:v1Ul H~1iJj1[ 11 SId,an PaliilI!tlel junL .. ACh~m L ,teO"' vleL Ga'Vrl:l' Sl.atinft ~Qm.~ MVCIl ~ghcl .lum"t MIln;1I DBl'lli If P.~Errn~ ihtw"' 1 Semehu NinoUii, 1, Tom .. HU'IIh!an f.iTILi GheowfiA . Slirr 1~ IOn M'gleD 'LlDh'l~' OpM j l:ulcNeH'~ncea.n lilnDJ...,~.r Diaf~u 1. Nieolao ang_an 1. ~lcljJil II! i mil. Sahnla Tbrlol f,. Ioan..Th1lJtDi jnm",. Glu~or9]ie A.n(bB~ j_ ~ J~'Jr '~liIdrghe H'i:rci L fador Thdot 1", ~ eoh nJRt_ p:rm,~, Cnt!m'm IBI'Ii!l:mcu 1" Giu~' Hrllln~.u I, '[nd,OT D~n_UI. ~ PehD Nj,cold'llltf 1, J~m. DCjab jm:nll Teodnr s.e!r~Im~B".nf f. Marlin ,Ielr

jim I.~ [on m:rnda 1-1 CuzmM MIirl;:nlc: jUm.. Petru; Per-Ial] ju:nr"lf MilYd :~nefaD 'i. ~J-fjl~ IBrmd jam" lo'Y BrlUl~:I Hihld Mu-q j~ Zi:r " Soz:thli jiL.l.lDl.j Man!Ul .~1i8 1~ ,Fefril FalUIi'o:m, IDIil ha'ca f., A(nm-eJ 5.ei4jBn I. OUllO:r Mll::inle 1. P~II. Nge'l I,. 'Sldaota ~llr~J:I,. ClDman LBl1Sn II! tooder Dujw t Nteo ae C.i'lelDLDi i. J~a:n C~diul Jam.·, l.Q:11fi BrucH I .. Sima Rbt, 1" To der Dn_h0f--1/cL. Todo OhUe-.n '&\Lm. ~w~ ]a<e MB.rJRo, f II! y .. llre leyan jttm'El Millai lit u tum"" PiI!!'l rill, l.~V,IIlI1D;¥ I. A_nCke!.i Doce. l'M To,~or Dan j~ 'Iobin Cr'mJUl1 ~" Mlku A:aghe-l jum",; :aida Suclo 1.. Pell'lU Lata 1:.1 (UOl'gi,B Gs¥r.Uo- ju.llI.. M;al"tty ~ldmI jD1m..I, P, vel S'U!tdll!l. ~i Ih'8D. Milo$ jllmlj' QLo.l!'jie COIranI '"urn i Vldo $tdan jllllQ •• Petru CosUn :Ii Puda Mtlo,,:I. CUJ:Dla'n lo,'IBR 1 ,lim -DI'I

( -

Beiu 'I., , 1_' Nih-II. jum.. SPy. R.ld!Lr~ t. Giorgie Dob(ff 1. - .

ltjan.'i, DJ\~gD~ Q~an 'I'. O~g,OI' Newince-aft 1 On_ Ba£htlium .. '10ID1l LaleQiVl«i '-jl DJI.u.tlT ·ub.el fll.Im" 10" Hliol Jom., Ma.r'c_u tUm-C'O jUIfI" I T'a-dar' &lI1dU lw;nl' OUu W.Hn jQ.Dl •• Pr'og, Mitrory J,lIlm ••

..r-Ulli'c !UOI.., UD :Sci I

_ n I,,,,. SH III!L , amuon ~11'i g flP. n u~t pr,' 'l:C"n~ul emntrllCl ell Db ,erv ~ , -n In 1Gt.: d I t nrJlnl ,~ dCD dtu;[1 IrlBigr'l dQ pgi·e_.

Dat h1 r'e el' hd~iD "HKfl.

rIJ!l£~ 11h p .. [n lola m~iBi'~ ConJJtunUn CUlt' In. p" Otrd~ ,]McQ:lg 11

J h"r slca dD lUJIetlt - eare "1 n lrea h.l.m_,L (J.:.:rr.;_ diLU"HO

ID r u ,\ rttun!l a ~tJrCllnlelgF jQOOg,ilnT. I·om.nni 11 h sll'p'~ea T "P. ltJ '.,. 0, to [}mlrilQ~' rl B p~:DlIft OJ lJ Jl.reU:lW ~i -ndJloa eele p~l" uue 'In tJj'~\ia~fJ in~blzJ.bj:f"l~l[;! ]'Uti:el~mm\,e.l£, Ile Me)"lia:. cMlnl

I ~

UP]]$i!pl· JST - .I~ltm:drLe lin " -~,eriI:tl~rl: ·us.~Il.Q'S ;pe fi"nrrte,ru f~lul

stl·'J3l~Jlrirli. IH.~lI',O-'I:,n gfl1"(l~ UocU:1n?an.tul - ja11.m iabagiinF' ~nu

,

:P "':]11 I,~ 111J [lj~latf.Jfumj OIDmu de pamalt'lL BsaJ~~J;t" Oc1rl~aUt

S\.![hP_'l~.l'prhllm ~~I ului Tl'{nfbd~ 'In annl loS l2 - m O~~ ~U.ll~'. '-e,tis II u'ulun :gellmi:£tLtli, ~ UI:J!:lll1ItOW ca~s,

"- 91]1~e-ti ob i"H;!~) IhJ~1mu -ve'1!e11fu~e'~'es Lei'" Et.sJf_)"; Belt

. e!rJl1ftnf1J 1 ' "DU digsler' B;cl"( BelIT'.

'I. -J: , '''Ii

'Ii

"""'0' I wir Fndes t;@Z -gaK ~~ms.t 1fiDlei~khli'e:OO~I~3 so~ch 1 ,"-~'lIhitFi~t]: '----. als 'lluel)l daulsche I b].~_n del· tJe~lleinde

I" srnli UM$ere - c'limJ.r.- eJl.de. [~~:5~b'Vitard.~ W ur£li ,m· ~ rns 1· ~ IUlla,dig-e G.tU.lldh'M~rschBft 1>1 n~~r 'lw~cke,1; und ra~t

Z~j Gnrl' ~ .g£ritliL'&~ \Vc.rJ,lc!l1t U1 :;Itlh!''r- jIll crtb-:nuakclt xu un~ ilreitel1,iUJJ~ ,er;kfd, nell 59 unIerldOgen. wir OTIS zur :.mn~eo Be• • H l'L11 IDj~f'ndl.: Punkten Eln:---tul'chts'V'o.l1' anzu-rillH·em~ Als~

m J 8L m s - .. 2 I ~.; du ell men in Pesz nbgetud ...

1t.'11P.ll Lunlen Ilcrl"tJl~lWl], mge~cbJ.:tL "orden" da5's wit klYlff .. ilgllin [licl1~ w ~l [lnr (~IO wie - gascb'Men:) me QrIi:li~~d -..,; RHbl)~lhen, on, Itt' :Zahl~ :sou(lcm, :in JhFer ,Ne:ul:n:(il tUna z:wnr::

~oo_er I1lehr i1L~!i we J iger. unserer gniilil~n GtlJ;nflh~ ,ch'aft.

Jl ~udi&ll.ru} m1ge$.tr~ kt we~n diirlllIDh- ~ejdet aiJer hubcn -:wit'

2dp nleht nurim ,fel_"'fl'os-sene--n, 5oll.d~ :aucll in lesem f):-IUrnuilll .~~,l]lr l'baTiR1(\'~e'd,1iig eine ~tJ~ llob1::~[lllu.llL ]c1- 4tC'Jl miitr;"_~ni .so ~'WJar: (lass. ito" yangen ~rj.llfl m~h:r'e:r-e gan~8 \:'essionl~ten lln'3tul{ a5;}/~ Robbal.h~i:D &OJ 00 bra pO. - MehrcJ"[I. Ruple Sfs~jslen anslntL 1)1" - 40~ · J, hiS 0 Ro 't;hen

-abld dte .anne KIeiiiliau~l.ru- fiDslat B-2.~ 1115 3D Robhnt11 HI u '·Ol"llndi,gcn Ahreclln~bu·ID lJ ~ leislE;D, liDB a1i-

uss l i'~ 0..,..""","""-,,-,,,

IJIR ~1:'Hd J n

," L Zil -liL \1, " d"'l1

A,t ill I ..;"~,, ~J' en U~-~I HO-C.ll well mclltarc n~ b-

lJI.Jf'! ~{[[J ~" ,M. liJ,! J- iI" ~-- '_'-1

hfiU~ • 1 ' .Idst nnd 4I)j.;r.eiJ.iw - t. 'i\IH Clli: dass wenn

rli!T- undere UDtcT.lli~ 1 ,Wfth:~b.et t' 1C s'-uldig_ Il~1l -

• r ~!slet un I -eli u.hlJt rue II e.ofihr1ich 0_

~ , ~ Erndl '1 J' • Vu~

bi,t Uieb besch w lit-~ so 1st lin ,S 1· ~ U nlerth1lDD

, u rcK aa ·uL u llJL V 1 :-_ f.alLer~ ,me.fu.~ n _ 'd"f.n lin'

'i~ch ']1 ,At, til '~ng'_08nert; ~Dlld.em nc 1)&r: diese"lr' ~;, mi

g rag una rrrgcl,dlidier r,~t~ uu tJ{"E de~' N o.D'~f'n ~ Strai'I.-R QDbnUM)- kdin· anH beliltige1 woJilm.

"nd 8115 ~mn - I aW.D m'eh-, I ~ .....

;,r., iftnnr ,reUer,t und' aspae : chulde,.i VCI' F 7" ctilfmaU5lir,~1 mulltl II micllmfllichi:IL [iblJaW~ dlll'rQli !(len H~~oo .em: ~.~L~ 'ucndl_ hi ~"eihe ab YQ~ge'W'~e~.daU ie, nnd E\vaT du. '.' I:hann KreHer 12- .'Kaspu S'chuldle I:k l~,obh:;tW--,utJ.ef"; ibtu' Geni'tUrl rli~' rliasesl L J~ atJ.{t4dd:~ UJJlfl_ ~Ilrj den . .cm"I'@JJc

ihI ~ zum Auslrru.eIl ~egte· FE1lch der 'V.il-t~n8 uiCh

IjJre,SSS ~Qnnte.n"'um HI: v~r\VA!.ner LeruIen, un'cI :Il~dD.

r:i>ragl w~'rtlm. W~ sle niCllt ZUf {QIJha.th jebnnlLlem' lIJlfJen djJe Untel"l1lMelll~1 ~di 1ft! _ Qhen beSagt;,1 h'"llli,c I C,U tseh ul.dig-cl. o hIacx.a:e]jl,et ~ M LLliclil.tt .li:Ii'm~1:tnlvmgu·, lim l -8] ~ ',\re:r'\~! al ~«l'j nUl (;lie n t:.I:esdl 'el 1.1.r.6D" E mde l~~~iI< nncHm[U~l ' lim VarsebQnu_ Ii e1nd soIUh'm slFe~otleiJ, 51 ruJ" I Utf'll!~ &ind' unangeh{b~l; son~l~ :i~1md, au Hi: V J ..

~rs, B trebl d.nrCti' den HUSh3Lf"en' d...-b ;tb eibF'le~H; unil " r' Ilmul' is auf den .neI7C~ geZ:0:R~ unCi IDit'tlEzahl~ tllek ISII"cit'1im a b_geril-trolt w orden, V,[ O\1oD HI r BaldI deS Lt hI To- 1"6n,taie;r rCnrnils1s.. tiil"urg, w,'lruiem .sidi Johtton 1U-e"ter ~ zclgr HCDd ZehgD.il.i>lhei~n:K8J!W W51ilT! a diesez h~ 0011 B slra Ullg, tst HI: ,rerwa.ller th-eils. 1rm~ Zimln'fiu-, tl

~11l .J arte n herulll5p_:[l zler So LlI~ •

:ltl. - : 'WI lcb~ ,aUf 01 en Orlsc ~ i en unert I'UcH lsJ) ~wo~d .. von Item,. WallacbiACti(f~ nts ueti' D~tjlsCh6n SqhnJl.. Il {Ita s, J uJ U" Uchen emen G ulden W. u ill biia.r :mIll n N a lura B her.

"OIl jeden I Seli'aillia u. A obli;uHe-n alId"eJL

w.e:rUi'm uns '100 'un~r fI1li~ Herntch-a fUit

etzeu Kralk. von JriscB naali PeSr.ak' . 3 P urih ro

'''' __ 1_ 'Q~rzil -8 Ii UUJ~arJ '\'ll£ ml

~J' I

~97

. ","]11 I ru' .leu .tJjp- 'trod r I ~f"weg ? Slaljl!llll~ Rel'~!itJat" ~u .. ~ a

1 ~ n cl.r,,]J ba lOll 'II "C'~n.

5~o lst ~"n~, von Emem' Ul I~£sznck' ,11~}!lTtcnWl Lrll.il~

Jl('i"l"tm~ IIlll J.lllk·urujJsu·t warden.: d~& un:s, tm~['te Pl~ t;.runtlb:"rMcbnIl. "on L'ilne.ml ll!i.hJ-FcUl~ht lIU,~' ~Hecs~) ~ ... 'tJJh"cll~ "I,\IJ'~ ltohbuLb kunllig,hm '\, ~raD,"p1gCf.l wru:d£n wi1nlib~ .uu~i·urlILct th:S5~n ~'~ Wk(lIll_~ \,Vil" VOf]!1 ,a, K'!ilbl~ 'slaLU

nu,hhanu·~J .u W' 5" l"'w:uircl~1m V,taU G.ml~ka .::J.he£. ~.. .51J1 bs.c.:n \\1 ir

[;lu 'ill i Uaoutm~hlml a ~.Zte :rt1g~' :nf#'~f Pferd aekernci ;mu Feu' II KI.La fJ:oJz von CSilllllltt DJIl{t~l p.e-&?~ zu iMen. '"rbrtll.ecn ",~ir ~! H.ancl.r.oh"oo'Ulu~

'~filtUU "',U-' ub~r' aUdI.a k~w lloLz 'bekonJJB'~ so. wardeD flHiJ.9. aueh., rm~' di~ g:eleisLcte F~n, Jreine R(}bbaihEH ~ abcu 11 JJ.s \,\,~;r~J1~'\rwr:iFhm~ '~i1 kcin ltlllgr,ilnUi \;Q['Ilti'Wg ~

,ho F'fu: .tQ Eoo~<\V,ei~, ~o.n 'V.~scb·e'~; ullLa~, F'e~z~ Ell .fi:;JlIIL"'~ aU,\V'Q ,'\iBr t..ei sMl~cblem JW~.eg 7~ 1~g ~ll IMu'en b~ Uell~ ;sjnd nns n,nir 18 Hon'dr,eb.bJi Ilh'$ ,geg:etlen. ii\~nrd e(D.i .s ~ I\V~' uas

in i'l Bis Al·,~d und ~~m~~~ n:ill: 4: PEem ~n r~1 n I.Li[

.a H- -- . . d ... ~'~'l:"" ~ '] . .' "n.,I"folo-"h -

,I . .an F'~,Da~_l.e.u 1&,~~.'s;j!'M ..

lfJmc B =~111 Heu uad Phle;bren~~lLa~~u hckn'mmw '2,

Ilfl[J[n mil, ·"~~I.gen, mnd P:~d, ,m snh'w:ih~ Arlbdl-wf de~n Pnsta, :aU'\vu ~e- ,b.i;g Atie-nds 'uhti:te;n", ri1nnn heJm1lener~ nAdl~ JH.aD5Q falinm., deB 2f:eu Tag die.L UllUg (b'iftt abtadnn mu$eu, ~y!! Rtuldr~.f;.lb~Uim.,

11 m G trw.: rli e Vor-sprallu ,auf CfHIli:ao11 LmVlltlJ ~ -Pm:~rn,gSt (I~ld R ·82.ell.l:.Pfilet~ belkolmlten ~Iir ~~l k~,t n.Qbh:~W"":en.l SIOl~~ ~tlc,mmirs~n ~{j1~10 beS.~Btijlm.le._ F~ll, btf.frOindeT~ in d.ll~ SU~l]illz{"jL :Uirll.er dem Na.mcn Orr.UnaJ11 \'l~tgeblfuili leisle.LL. 1~'nc 1~MJlen \\1'11'" U!IlS~l",~r I!litdj~en l~l,~~~.d't~ den 'lrel~ fiend ZJ.fb:cniJ,; 'wei£:ltJir Q1]nfJ1UIl :1,1,; djeUroori.3]~ "'I.e·u.~ ~~ tJei,·Clf:hlJ;~l mitt: ,j II haaren, so wje ,,11.r :s6'lbu ~Ill· H Q'lllltw It' rnmer en1r~ehlel~ UH i!tmlloCh musse:n 'wir llt.Jrl die~'en klmrn~D {7;..t"b ene ~JLi m i.r!lil ,N ~~bJi'~, Ill11dZ\\tol.r :y~ J!IJn"' zu ,~a,'b.r In

rlfOsStf1"ell Gaben ]Gist~Jl. Se b"a;t z. B~ im for.[g~n :[u;hru,in f~ D2.C.. S es:J(Jl~ isLi fij.r;, Ilirnis.cli:mnil z 2~ r ~~, ~ri(_.vnin N II ~ t ll"1I tllllJru' li, gan.J.: i:1ns~w:ru:h'~ene H~f"!l ~il 1:2 nyu fillges~n~ .. ' I bl '~i e ~ bunnm de ,litUbtu~' rln.d u.bfr mi t t~s l dur G enleindll ·erkaUlt ''fOrdeD. In diesem 1 ,Jt ,mu~~ \!{ir' J 3 IIclm~r~ itur-Gli

IL

d~wcli dh;$(H'~ S .. uum~r ~~'IJUlit ~ llJ"(··v~ rull'~st!ll:iU.D.n'z llnofl:l l\ld~

I~ .'m,- ull 1'1 ) utrh dun ".] uter ~iJ.!.>.qhri.5dt~1~u~

~3a F"J~ d ... uausl~lrtl:&-h.r~lIzf·'t rnfiL "II ~lr, und JI:, .. \' 1'j

lur j ··d rtl1 I L{ u lJ~l.' jiI' .. IHmmtz 11/4 1\1 I Z,el] f IOf."S~eJl in NrJ.lurn lfnr die ltr~m 19f~rlCfl,. ~Ylt:lc:1ijJ. ll~~m T!';,cl! mit "'rinrclb tri ~ eselr,t slttd.j nJJ~r: ... L r. in. U;,tiiLJ.(' ~ 1111; IJ' Z~'l]lliE"U. \VOfVW ~vlr~ ~I "lllE" ~h'~~ h ~lC}" KriJl~~ mer ·~~tnem 1..T'i"iluttie,i:'" ~ ,E'Zah' L..

1 u 'I:!:~nu':\b\ l~lit !lIlsm"ttl[" gn[ld.l:ger~ GT'Illlnfn1C.!1h;;~ljlr r vJ--

riehl~t 11] r{l11~~ tdJe. u 1J l bel" 11111~· ~n ~Ill) u t' ~esii ouist, 12. IMut:z.oI!n ~ciu€'n "rn~taHml' 1. lI.~12.= Ifw.er 1'. fEl" ren1 unu ::! ~Mc17a1 Kul:Ui'~'l;'i tul-IJ jMu:'Uch ilt i.~u.lm:"& ,;.tbr.ia.hlrrn~[J:w a~f dJ.~ B~"l"S~blIUlche ':Ht!~~n :g:ebrgnn~r!; von denen EtntcrLh:,I-

Ipen. tdl.qen ~'tL1nu:n ~\yi~l~~ i s ~ ; so hat ~iltl jWllr. -O:~tetio:td'u! -;m.Uj ftlrrlld1_ ~'LnU 12 ,l\ic:lzrul~ Vi l\h.tt"2~ ~"':cin(9!]~ ~\¥. aHzell, "\H~J(1 oo~- nlL i l~Cfzoo: n:aHlJer-" ·und F]"~r.s~·llt ~ 1\Lci~ l.'I$S,lfaLl\ ~I' p,.md Sf.'lJLut h.at mIS' nn~m ~~dig8 ffm-I5£baft eJiDeDJ ~~~ nn.mhld len, Srbadtm ~ bh~ .E:n.d~ 18 l 0 .~ ug~L

Ml ~ An rllntll'1~ 1 j~l b er jst p ~ ~eJ! !Ii~:2: en .n:t) I \"-'$ ve ...

kle:lm~t ~QrGb~ ·wc.lieh~ l~ UDS o.ber ~en u o~tt Z] :§;!Ii"u5S ~u ~8yn ~1il.~1inc~!. 'H1ngr.§Ru nnh~);.m wir. deil, MeU'';~~1 oo~ f1I:L'F. L"l"Ueh h~'17~" zehendntlUei~cl'iI!lng, rnil rll!:ittgn~ lVm.~~ big liaUrelIl:;l alii: lnl\lru Jile: ~ Httsll!e.r "9.J1I. lrauIf!Ii llfJe.gtr nad 'S(J1.ult "W(-:-rf:l':e.n wir ~~~ lbnmeL" i"ll ,l1;illi?m, selir: b'T6:5"S'mJ· Schaden ·~THan.cn Uucrlle ~Ilo.l ,!t,\e~"S~~ rl.i.il~S '" ir d~ ~_illItei:a PauiEli'Ji.l-C onlm-el , rnIt In,ji~r1"'r

~ • I ~ ~

~u~mgtTI HocJ;scl1U.{L ~Hu'y den g;,nzen ZE:l\EnQ "labnn, , mil. 3Cn

\v11~ d_BnD~J~ti] fflll- 'Je:ur"Jl "in die Hra.cbfuldu J'ng:s~ t_'tlJ m ~.,: l1,~ 'kurlJ.r~) ti,tTl~ J1e 1. ~~ '2 M~Ii~ liultD.rult:1 ~r...r:rieht~t1, ,,\~odurd~ ~'\: if" nus .pm ,SI"l Hleb.r ;gefidnn.k.!:'{ IVMhLeD-r ,\\~ci]e.D \",11- 1']'}11 I.~Ollkactnlftssi;!:te.n. P~.mc)n\l-Z~hen~ ~!;.lw{,ilil ~i ~ute.~ ru5I aitdl !llissj:ahr.eu olme N"nehs;nn,unRS entri(th~~I~ IUits=ktrl, So hat sir Ii

',J,Id£lil

]1kI et'fIeig;n'el. d~ .. 1iI.JJiS.er dRriDl'6hli,gu' Ii ~: \' "~~\".fiIJter' '"i r

IfbIigGli ,J1ili!'CII~VQn NtCDl~ A,'1lrun~ p,irrutz c. intoi'i~ mk.oi'I' lHa.!lriEm1 und ]f)N(nn E:rn.es4 tbr.~l Zclhend poppeH (Ll~f".uom!llD:1HL UuG\ t1ta tJit.~~ Ull.lE"WtLmen. ~eU L-ei i1,c(lllt'htea HI; V t ... rwn] ~e~ mil. Ze ug~n aU6\ge'Wi.e&~] ~ !!i'i ud die Z~U~'11 a bg&.\:ic s.'~- n I '~c {~'~erihM1ef1 abar: l'"ing~~arIJ dar Nicri!!1i ·~Ltldalt luit 2.~ ~tocks:trrnci1 ht::sll'taft "'(J(1JeiD1 ,"WId samlt hahen EiI\fOOFI" RiC'l .. P.rdl Zch,!))uti ·mm. zw~ i lenrnuh 1 tl1lrichte{o. milssen ..

lSl~ . WiJrmn noeh :'VOn 'Gil triH.J ... ··Tag ule U\tllc r 9 hgel,;ll rt bel':' Zd::iand 1ii.e\"CUl :3'001" lm speleJ1 1::1 arbsl ~e.nnmmed Jt d ~'D1U ,ver.blruh&l uns- ~ile..~r L11m'm~r) zehentl, OL'b'nrlJ1f"1dr~i

·'

!lind ill der- RlIlIlitlllt1~ nt" iUJFolf 'irn dl'r~ tl.mm~r ~Ihli (h~'tI!nd£QI i~J 11 g . r llllr ~~~indi~ ~'c'h:w1hi'O ~~ j u nd ~ ~1:l.U]h'l'd Ilg \V'llltn.

lTnlo 'i'111 odc:r tjm.': rul!tI'ef~' UJjjL~'m'anll oil_[iil. ~ EII"~ 211 ,h'i'nli'rl ~S~H s~lirlBlt se ~ird d.Ll.!e :SD!~-hc' Se':ioll kame_rr.diJtg,!1

~i"'I]~~1 hiA1I~~bU~!.:n~n'elJ ~rih ''''·~Mill' llC)ch lJ1'a~l"' d~t tic.:JlL"(nhu llt i'(~11 dcw~n ".ul ~l"'ei1!1a s'lleJr}'e ~!8mUl:!J hel'S~8JDt!l ,~b"e~ll~, :lrHltJerl:l! snlche Sessiongn_ ~i\'crd,~ll ';011 Si!!ih:il! fl~F' U IJrv,t!irlcli1nn ~"e~~I:s~ht~~" Umlel·Uuallig.r.a urn ilamhfa[eli Pif~yml "lum N~nf'lh~i I l1Jn.(![·~;1I" padige;,m t.;1.*lmUh,e:lPcJtafl-j ,·,€~":nU~i! Uit..a_~ H) (!' \1j:] l L \lI,'c.1 ~ q I1d reel1 ~e Brlu:l,w.r':IIr-'~l1 ~ ttltW :Vrl,~teI·' s(3tc1ier' ~e. MIr)J(el1 \Toritns:se]]l lIlnd mit ih:rr,iBu ~(~~_rtdi£:i1~ A.(illel·5.tlcl1t~~,

. '41 • ._ •

~J Il~tllf,h:t ~ hrl~l!,"i;'i~Sf D. ~~, .. en

I~ ..... ~~IJ

Uhl(Jt, ~YC'rdtm.: mc:h;pur:~ _ n lerth ern en vrl2gim ~of e~I~!!I

Uett ,r(llrgeJj U ng;el~ t fi_ber 2f1l :::.t()lC~B.:f\&el?l e. !'il'iF ~ 194!l die T I osen ~lA~M1g_llZQ:e.D we1"iill].c:~ ~mirT.lidi iUeij,llnll. Su ['Sl aU~~'1 d~ '·h:'Vb:Jn i"uj 13riJ;?i em 70 Jli1trig~r ~ ~n;i~", Wdc1i~i '\fir' ~mt·l

'J;~_:I"Il~ Of!Ursi]l..!t,",a..s:sen mit Blh~:m,neebt ('h~n r'ea'h~ha'r~enEtll J\r£"'mi~he11 lUlllUE1il kQ~mli ~Jniah sBilrerm S elm \\I~ J'~ ~\'r~h.rullg einer Idtinoo. RtHlr6QY~ ~\"'fi'&~liQ11 'p'em ~t[U'¥t.D ~;b~ ... FU~iSnJl uud GcoTJe Brarrlco mIt 2 I~r;igen ull'~erir~..H,e'n' 1\.;rE.st~ dana a!lllJ l ~'i Slo,cfkstr,~~ch-tCll oltne a{le g-eriCll Umtie "Id~~l'~ch ung LriSti.;aft. An,- de~(!n ~llIll n,.hcr, -.i~t g10id I ilh r~~~ n~ltl~ liclH? ,S I I,are ~ i cttnlth I mIDi H cl"tU I ~ i c,h u.ng c1~ r J o~u, ""·0 U : ~ rye u n\'ofdfi1~

'V!fl_"l l i: blB?Ji~ i !i~, cl.~,r An,MQ9 25 Uir.,mj~ bo2l1Quilt'f:S tJllew n:rrm' ,:fi1L"!ScllWoh.!llle J t1c.kOj), G ~U'Z, du.rcllHL \f~l \';ftdt~.. :mi:ssh'gmdJel ~",,\',oYld.e~ Ip,t}e.nlP Erl: Vuwa~h:r diestJl unseren 6e$.cll~Db.l'~ m i l 'dem ,81"' Qtll\: u bei['" t.l~ Ii IlTpf· dlllUE mill.:fi ~_r a n¢ ins· G e.siMLP, Ul1'Si und reclus ,g,jS'~ll~:Jge1l1- ~daliia an dell H~r,eil: ~YF,ien·.d~, ,~ad zu r.tr.Jo,el't ge\Vor'fffi" mn ~tien Fii.is~.n, Mui riel)' Erde 1,!l~C" ru D.1~ft~rct:~IJ, und sonaeh erst iu:s Herl'schld llidu~-, (re ~ 11 :rn b.rell I ,(]~lda a, S.toc1titf\~ ht!Wn.tl5cbl a~ lzl$n~ nnd Hill Ius d.L.:~.~::E$.! muss s unsee t:"~5C'b w~'1n.:Ji1~'!I 'Lil nns i~;lel' Ur!!~r'IM~ t.,\("lnnur z.1 i ~ b r!'!rleirl'al'1 ~ wcU,e.n ~]i" u u fer; O~1:n Sonu tag" mi t 'ErhJ uhn~ss: rl,thr- lae:lisUi~hkFi1, VrOllZLl H'f!I',c:s~llicl p ~~egel(lreul ZUQ1' Ltir!fhanboL1; Zlegln ZU f~Hn:;:~ mlge'f.llng~~lhlfter urn uns ai"in!ell f) e ut ~a:'h elm:. in den, 1\:'1" hew L.,If~.3gr'n" di~ fJbnebin ~a su 1-

·~f6W Dati. hfuJ.r~~en ~Qh'r.611 ZlU IiJ'rspar~n-\; Narn lIi..~OJ~~- siren- 1'~ItJ1 BC811'arUn~1 (\VQlVtll![l m: Ch ·rwr~1.1:S a'~ldl; allu'o s-i'c.h Be-I ila~.hler G(\Sch"'D'hJ;'u~t \rOl"gcz,ei8,E~~ H~ldrn II iell ~er' [[en ..

.... ~ l~ Bti11 ten des l u S hf!n kllJIItt~} i,l [!I! I~

f$ch,y~,m c'~ eset z,1. lm.llll .li ot 'noc:fi. : 1(U 1J~jll II ~lll, ehll'

Xlr 'nc..m;tniJull,g linll I\h'd 'nnbau hcr:b~'itlYihll"'mmUBlga.

ttoa:'J 1.) Hill} ~Llaf.teD bt:s~gten Puriildan Ull _ rf~ent, 'w,ir; un, sm ntH SI'W2 ,geh a'r'S4m1isL u ' ,hi~ ~1l j E1w,e r fiua:deJl j]f chleu dj e

rch .. 1 Gt:r\va,gl~ih,e,i t lrahe rr, U'I1 II UDlS urmeu lJek f -.']1c[{i[e'bJ UDler: .. , ~lnomlJ, dell Sehailen Qell w,w ¢ t~' 1'~h@'fdab1iel'c.rUDgt ~ , ~ ~lcll' in I del" RmhbB tb.w~'ftUllHJ .~~ Jr: I)viele J nhren ~&J:.m W15el:Cl~ ~,['~ti's'hm Scb.~_dell erliUen, :r.U ~I}D9dlig;:S1 crset1..eh laS' - 17-1.1 \'''01] ern.

'Fur die rJ1~renR ~~ ',Jrnge BeS_lr,dun.g4D ,abex1' J;IrIiDlim .W~II g1'a.i:ch~ullS1 ~14F ~ereeld·~. van Hum Gnild'en, ,~ni uns~umi ell1z[lC_ttH-e::Bc1iitzfir~ ,er.l~ au k'm~.

D~ ~ in &ewai ~ UllSel"er' d.ie~'Irulii gfW.Z ~bo~"", B.oI{mS~ell IJiUe1 in n_llef"~ sj,nJj.dhlm H~~hachhnll ,glttt,f1I1re,h tl!V'a: ;efl1~~l'ren. ~f~. P'ifS~il!11k den .~ .A.u:ust ,uu~a

EuliUt G.il1l'd.en.

GeJiel·S:I.nts,teit' Diener .s~muletie·=--l '" aJl.]A'~.. 'alit :~ ~eh O~tltsf"h~ .' nsassen dm" G'Mlej.Dde :~z!\ck, CL. S.)

Pe , ~I''&Q: ~' 'dell "I" oblgebet':WJL:m Tifl, JI errn, 'F{et., l n.~pb '" . MaYffy ~es, 1. obi TMfib.~:e.r Cnmiicds E r'Stel1, . V. GeB-JlBnI1 lLJnG ~lJl.Bdilen He1TD~ Re:r.r;tl

UltlerWiinig5:1 ganz .c:ehQl's~ms.tB' Bille de:r UemfCln It: 'Pm'uclt al 19nnrli gsl 2:11 v'c;rn.etim en,

Pe eontral~Ggini'l~ Pre&clma jude~'uJ"~_i Pl1& In uQgw.':e~lLel IU r,luittnU-.en :razel utie:

~

1I1~21 M.niiI, ,!ltgV,1Il :1 II: ,tibbi kiv~e:l:ftnaptidn N ~1I:e:r.kl'i'ui!lzft viril!id.banlarfat6k;ifZ'6nli-l~ 9Jtih!am ~J iJ'(ordll1d llibnia.IJ8 P8J1'I1- -noh-a h:'i'fte l'iCmcle\&itk JegJd .kfiIg'¥e 4 .. IJi;, nLna. alatt. Duell Con.. lanUn Fa 51_ ,biro lli'na__k :mq [b1llg1.~, hogy' q ~MDk p'iI~nJtn' I ,J'I:Iq ,'vbRHvA OJ Ill:!". ba I e:IiBt .d:p qel'! vel en~e:qe u k6TO:a.Qdol )ohhliOlIi1u;rRk: el~g 'Ime_l.i!kDti.D.deJIekr,810~in~, kWlin b.en :uf.k.bel,rol .Hkbalpa re-!'iIR"lj:a.. Kiadi '1'.. -no tariuJS SQ.etult ,K .. cs..i.lD.4a),i ullOa""~.

ROmiDf1,te ~

tBin~ft'llsCUl~ll~ Jl1a1UHjm,aJlIJlui~ P~1IH1ulLri DoIUJI s, Phr{:e~ Pr~gr3 \ i es Demn ~ 1)lilmn~

N'~ pre~l umiUl1ii 13 uJ"wli. se.o:rnalj. ,;]JliH ViJUUhii eI~ si tpcu.itorii ~~'~nl3I'li din, eomliDa IJ'esa~ fi.i:nd eu 10L\l1' ~ubjU£U II _$( OPi'CDIpC Itlm~ei~i Hi! e~tre Dcmnia de Plmlnt~ eu umi1inji. '" inabJl m pl~ns.ar-ile n~~-re dureroIlBt!1 :)i \ A pUDem la.601

.,

'~i nun.

1. In ~ (. .. d Iiil:'Ii noratul ui :Sl'~ un n'f~nl!a-esc lln'Ull , uinte ~[.

2, nnl, rn flJSll nslQurnU cl: in ,,;iUUl" uu \;'fJmI r~ illli,. 'W - tlm nrrn S~[] IJ1I;li\mplnt.] n.(l n tum nlllfJJ e rltr§ 11 UlQljiBr. ci "lIm .. 1 luu m' uu iBID] .. 1- fi~ de" ono ;( nlel IU iW te ~ il

l.Oi I u lin _ I P , D gm ioM!~i n OilS IT Uumllii. d.c ,pr" man . . - .. "[ a til ins e· .

, .

~ N u n Unl'6" in ti':t!l 1111 treeu ~ ei 'iL In an u1 eurent a ~ 1"e.b Hit til. )nrc~,jtJlm.. eeu It'all" tU S,l1·fN~i'j uni!tM.' LeSiilll':lH.iJd~ 0 ,su-rlfl_

~I:e:.rile de :rofiole ~l anume ~ L

In anul trecu mai m ll~'li seslrmi ~Itti inw~, In l (~Co a e 35~l ~, ' ._ 'l, [1\1 ~u~~ -sl pres -eze ..00>-00 p!iniL]a:.. iO rubela, !Mai

~ulU (.rani 'ell ·'umltt 'J_e ..g.esi~, m lee die 21 · 1.[ Jest 1 fID-~r~ ~-.. In eo rob.@te; lar s.i1racii 'lileY· ~ p,a"eeum Idp'T~e~tf:.l ea ne!~ do tIm:-Qnl.fir;~~ au (tSi~. ,(I}rlnji sa E;ae~ tn lee ric ~ robotc; _-.;.

I1rm.~ lEa "SQ' IU'QhfJ:l~ - h~r ac,sfo ~'Qbot~ [orl,aJ;e e~ p~§;tQ ni:.1;i.u.r.u de anulte, C1J Ilnea .anului tall:! OOi:JLwa. . 'a;w tw:. U~ o~l:dre~ Sll\i'~]j pHll lit ell 12 cI"leitari. bam gHl'alJ inr' jn QJ1ul eurea t am i§:cu

'i mui muller bote 'u n~mfit'Ql'li1' adaus: Dae uuul san ,attul

tlintre ioiJngil 1t:M"e a prestar. deja :roDQ'Le peste D!UJlilll.Lll lixn '5~D. .plAns D-omDului Aduljm-sb"aWr, mail ,ul~lJe. \' -enrea S:i!~e~ rI~ulni~, un ase~eru=a ;iQHN~ r]~ll ordlnu1- DDmruJlui Admilni'Soro ,ra1o"f'!'l nu numni rlH. a Inst Inchis 'in. illcows;o:ll"en illLbleL~Jual cl ll;£sll?' ,.~eaps - ~,- . t~ a" mail I sL aspnu ped~·t ~1:1 ~J ~jJ.c. .(j B m uncli fildi pIa Sl!.a]j tUI u1 de ro botii diq daa .Iii

. LIm, m'Di mmli diritre. lPrcui:o ., D(j~,~ ('vulRdIi desigur n .

. ~ ~'~1 dpr mni al~s IO~ Kreidev- si IG3SlJr"l1' • "cliulde; ~ It'el!ratuJ lor m ni ~ [ .. auI in a:rie '___' a 11 "ns t eb~ema1l, I~rin h us it' 4 sit ,\'inl i ~f1 .1:acarc,JjoUL dQmnetu~joli.~ iar rind ac $t18. an ~~ .t',~ I can ~J'{lteulB?r are peutru anul eurent 12 s~ 6~pak'" Sch'utd f'()boh,

C~-·_ nunll1rU1 legm fix.,t lor, iI mO[Dcutm fin p' Jasa I dul

't'BIir;'l' P aci, pCildti ~e'miIi S him~M: i~eJ. au t ella

ill.nlulcA Dlui Admffimsttalo[" tti inter~-a~i ~ee_ n au " 11 'S ~ S - duet; ~ti !ra~i1 ro'l'lcUt. Elrep l"itspuns h.di~riji '" umnb'dili -c n umi Jj n] ~i au eeru L iutare. UQDl n 111 :Olmin isl1~ntor,~ ne] I cl.nd In on&id 3f\ TUg minlca 101" i invitut 13. eaunul de pe'

(lea r. (ercscfl) AtniiluloJ I ,cuituri rand iJlc- dat sr ria

1 u] U de astfcl Qt; ped~ge gvei . n au i~cst n ulhl ~ I

(nor Inc DomuL1lui AdmluJ ~lrohJr. ; lilnd au f,o!il b t~t1 da

~ ,.., "I ~:' nir1~~1 ti illf1 I nl: ~ IH! .("nll i III ~(!;"lr;u~.licilu li s'uu ar,H(!,nQ'

~ • lIII'Iii .... 1 .... , ..... ~ ~... _.""_ ," _ , '

~~{~Ul ~u1HrClI L-" ~irH'itl"'. t;\H Il'a~~nfllleJl!. 1J~I~)ln~ Cili"~ D! InTI,nul UBll~

rhirUl'Abd ~lId('LL:Wh H~I [nd. "r~~IF)}lJl:nWJ ~i ,nda :.-,,= 'U IT-lllat r'W~H'"'

m;oll rUl~11 ~ s~ ~ l€Hl (~"rant;JL' 'lTI_uvlJtlitur, In Uln pul 'LLe-C!s1or p:e.. lr[rlSi"d ~c\~ U~, ~\dm is~ is~al(w !o;~.L1 ,1l11m.ll8[ l"~,Jlt1 prll'll 't::'I ...

L II CJO"~ (" .. ~tl ad pn 11 I w'tr~in.d. N' ms,U1il\ml s:H1 ~~

~. ~(~ rru st,(iti rnal pomenlt hl nrcl~ comuHH - B:] pl:.U[)l.

It rll!a I,d :11 A I l' en h'1IJl. ~c"lah"l [',OIU,3.11C:!s_Cti ~t ',1 1f1 cntru CL1I.8 Ji"! r-

man i)~ 1 i1tor.. "~i 20 cr; itl h:1l~ gH.tn~ htr • rI In a~j l U~ il'u 1I1J Lie

~h'rn)!1 ii1('~":J1"~ 'edJfielu ~tnlar~

4, .JL'U se soccC'llcs'Le dln P~_lcoL~n vrefl_grt['li,u:nl$~i n~unJ!li~ J1~H ..

'tTU to lCyi.ntaJO': ~;n' ~lB,l~ ~ris tIg;["i~ IL tr:..) lulnii liJ Pe::o:ac I:U tr,Bl nai d rum d.us ,i in tQfSj 7 S ~Li ~ u~ VI umrri ,ij to!J orb: (it) IlIil'u~,

fl .. ~::-t haLfU-1:l ln~· n ~din~,!l It SC!~D.fitduJ lalliillf~c din _P'es~ ~,.l "D1.."'i<[1]]!_uJ[ de p.1m;i.:n,t ~m! sDl:pH r d"U~r-~;J unei lltMi,nri d.q RIDU i~ Dee,,_~e nil tuUot~ Ut:SI;unsIdurJJ.Lrf 'jnsU a,c~:at.stfi ~1 ~ 1i1- .r~'Fe,) :nn' 'sa"«ul'~~e f!luVn ~I ml1su.ri: m, ~fI~ t1ri f$ uums] ~~ :nlb ote de n11i~1 ~"i i~J"' dola r~io£n msmai l

I)~ Pentrn I. ruIJoLl! de tIu1nli l..r,i!!lIllc M JW';iln11 l 'lie- in l--reg; eu ::f eal,

7, .Pentru c~riltw UUJ.Ii :;til:hjin dn [CTIHn: dela G~ .la Pesac nl se SOC(J rm ~tI..~ J r'oIJol~" de "-ulna II ae1ij ll15ft:;, nell r JIlU Wrln:llm Icm Ij,~ pt~~ tnn rlF uarul, fa tD1 mn W se "·:wth"DI ~~ leo ui,eio lr.ob,fJl::it'll J1nrlGD.. nni. am li de ,"rna cit.:fin se rtiHi ~e~up;e noolu,.

;SW Pcntr u -adu'Ce,l'oo:,- a 10 AC'_,ll'tuTe !is; ,1. t1l eIi~Jt~ '\,. ~I' ,lilt la Pl? ..

$JI: f~ t!llJu:1e_;; pe vreme v:e!~1: ll-ieb'tJtF, d r:l(',em ; rile -- j:lj S~ :~~cgt~.,:le .i1:nmw. 'I, PO bu~,e de ullin&, Si fI.~fI Hl ~c ·SOCQtll. to ~l drum ill

I). j131l~ I a .ittltt ~i Ti~-ORl'~ ell 4- ,p~, rrum ~, :], rl~bo [ ~ de ml-mti

r,

to Pcnlrn ciil"alul r~nului ~,i ceroohdor ~ :2 uaun!H~ ~'U

trtis:w:tl ~l !t:d. muut..1.i g;L_e_a_ Ia pustl~ :adil! ph fl~ !iea.ru ]~ tncru ~]lm jIllJ Lr='is~ inct.i;rcnUl pau~ lIlnSli ~ namAL ;) d~"b n d~s{" f'~ care~i - Hi sa ;gncn~(I~~~ie n.Ulll~ Vl~ f"(~hrrbl de m:luit

1 J." Den tru w.rau sit ~ a L'(lL'RO', Lo vri 11 i J JcriJifnfo~ iJ S j' n. ~~tT' 11 S" n II ul -sa :!ij:o.cot~ te nrJclu roJi(]'tii ~ ~ t re b u e s.j t C'ffoU lls;lff1 de tlli'lumUFi Jr~let Dl1'Ji Ul~'S in. ~jmp..ul sec~ri~Wu.i ho"1.1ti

nuu de ormnlTI1t;y ~ rttcl"~ ~L J

12., No,i plhtim. phl~-a"nd~ in banl gata, Pf'e~MliDa!it'.i n~

60~

~U~~"'I )un ~III l, {Himfi, ~il~rt! ~~ .. is.l estc m~[\' II n hI lm prJl..ih~ld::. LltIrurrli~h" i il~;cnH tnw~1 p!:nlbll ~I J u:alllci Calum:C-1 :P. II~Lu~ lrelHLC'

,L ,I,t, nl ll~~,mr;Hl P .. !iiL " :-,iJl 1U. [L;lU:n-li -$[ arn1Ll't=~: din an in 1I U . n I :lIlliHlh! ltll !n"l~ n\~~ttN'i m;~a de p~UJn hl uuul lrN!i . .rl un ~'urun I.:U I~ ~",sinnu iJllr~figZll (11:'11 lru 11111 urn n pUd:i.l 20 ll '1m. ru® A~! tn, lfb r ] u .I'.lW. m' J' n I$tin.~ d e:~ 1m d e .. svo ~ ~~l e ~1 ~ 2. OUH '~il U.

·OJrw ~1i S~ PHVU'llC~U au rusL. \ ilnr1llU 11113 ella:'""; Prirnaria ["11- ~iTIU1H·da. in .a['~slL :~IJ '~21 ~~hui ~ d;'im~ 12 pui. ~ i11. tl!.ra 0.i- ('.a<5Li1, ouu! 11n! "kll~il sl yi [ei I a i.IlliLl1.:L

1:i. P..::~if JklJ supratata il1L['agjlotl..l~ 'OJ fwehr~ lac ite ca:s11 IIJ' HUm un ~ferl fie lntimo;";~, 'tHi ro'.'z; tar pm~tru .;JNi.Junllte, d,e;, rr~.~ •. ~~ril iu ]1: n:b:·" S;.JID~ ~adHm:! ell ,~lp{ de ~"lel- ~UUlal. I n ~riBi ~n h~fl'i :g%l.1I1 t]ltj}it e~r.I. hno~[l~sub 8HiIHlc1!1ir!.'~ E:.l1nlLe.i Canl'~ n'am

1.~'li1' nlel un. cr _ ~t~.

1\.:L IGQn:r~;:u:m.. e~~111~(";lutuj..;nrl,mcL1ftl inah.-r.iat . "u. fl're1agrn-

ti0ilSlL DlfJ'I{;;I'raj~~ un ~aD13lfl ~U' 10 s~sll],nt 111r·lebue .. ·a d~8 LL1lt1f1!iIf ua .J1i'1htlL"'~: 12. I]n'~lslui gr'11;u 'mn&at)) 7 mlns·u~i:. O\Ta~-, , fl1\5_Sfu.rf ..,\·z ~ 2· n~IHs;url "I1CUl!nZ.. D~r, f~inrlf!it m~u.r.ne. DErmJl.nl\;; IC'l".3.tl 11"r5lj mari ea aleiom~I~~ Iiecare iobag =:ill cl.al as~~e·t ir-

. ~

IlnH~ l~ ill tee klc 12 ·mas.u_ri - lb anM'I$I"i gran elJ.f",;.t~~ ~:i Iu \1 e

,na. 7 Il.DTnHI1~i .lc. m"'l;~~,l ~! ,iie t):$'i ~ d~ U ~~'fe3:surj:; .!:ii. asa 11or$sl~\tUli U nmn E e p,~ ll;~[ ln fill e,a anul U i J, j fl· ru-~ p1 i,,_.i1 niH pagu._ll e ~~ Il~~h~,~1J~lc. ~n i~ll'C[-n,urn1 '~Hru[u] 1811 m8KUl"9. S;lWDUlfliltr S~:l ~ Ilit~proL ell Ce~ t IdAF 1 III Ufl ·ni ~Il ~ hi:i,-esre = p r e~ IIIlt-t re, llJ~uL In pllitiTilU l:."1Wenlelor noi .i1ll.ll~ !>lliti s~ 'L1In pl~l.ll cu I\·n~~r w9snr.fi, de gr~tU eru'llI.-:; ~a earn' ~s'li!l! ob.trt.t11J.1 . a se [llr~ S'lU;O. t1'\~1'1:SJIJ~ '~i ~, ~.lr~11~a: su ff_r'lm! u r 3,brnbii [un rte mare, D:tI~rur' prD\r-adeili tor EOHb~ ~['1,11ui-]fH.H~ ~ru'!i inehe r ~t ft'l r .r (~3i'~li1iU ,I ,,;I IUlf . .u!(u~h,'i, sunlem !LiUU <~ll. iUlm Si penkU lJOTtutl1bu'I s·ern~n L in £ Hl1lnb.lJ."iJc m~tJ~leJl1nl2:'l~l:'p~l"3.l 2; 1l1.filSu;ri purumh prn jUglH~' ~~rhl en~~ .rfl p:t ne saRuliw. .sl mal mult, .tJ5gJ].hiji~ dt'onl·-i!ce i:lup. co n.tta.u ~ u I·-pau.~rd l.a:'"€llue. 8. ld11n1:j 'l9r-fl co Wdera re I' fI hU lu ~uiiLnni t¥J t ~i in .~ei ~.!ti. 1;\.~a! s.~~ [nILa'm~fi~

15. ,(;:~i u [It ualul uos lru Do,mn A'tlnrl r d$fr Itol l~ in~n LC e 'h

~'~tU'''3 ~11i it Iunt cJjm·ntutlhiHi. u_ela Ni~fl,laL 1\V".8111., P.AhLut 1 inl¢ J\i~a(Jlno J; [:.ufi an. ~i d¢La Ioau E.rnesl. 5,i, ~U.a l!I'W.t-.! ~ ~, C!l\ iOb:lgi 1. le-an doved it lUui Ad.:rn1nisLri.xlu r cu nUl:rt()~ ,U:lI~rtoltlJ a \J f O~il 1CSP.iU ~ [, j or hllJagJi b?l'gal;i 10. 'inch] SOllN'1 i-l N'if'olue T\Hl1iall pe~I~sit en .~5 !illle, ~ .1151 fel Iieeare.u tJrebllil

sti r1ta dijmo ~mh""'" :t deua o:rlf... ,

..

11. lnc~ lnuin I -u .ti I!!U ·rh! S4ng or! (~h)l"'jic-~n~·!i ,IlUHlNfil·~ iI'DiclJ. jnr i[jlJnffi SiiJ Hi tonml1D l.lll' 'ott. {il up ,!lID c.~ "duptl ~I' llr,) Si "'u::;lr'l·~. !1t:'c~'lil!t d_ijl1lL~t, dL1 m!i~ iC'$~ canitrpr, uzulul urr~}Ji.nl untru c!o1 !.: IV uijmll de IJUy;Ji ~.~rj dup1J, ard.~~ ~ I Ltil n_ If'.}, Acesle rn suri -- ulji 'U p.rivh·c, r,~ (1l1ml1iii -:M,.1 I L l1iei - sunl ruure fotdC3tU'Ul m 'IDl~ nonstro.

17, .Dac.~. unul S(l~l nnw dilltf'le job:nF .IIMJs.J"·e: f,firR ~ [,H:iJ!_

1.110$. (tun on ,~1 EJ~~ e~ alunel ft asi:rd de Hc~il1tW ~:t ulr-] Ih~

t'Jl% nu SlY l:lSfi Vild'llWi snu fn.liJor:i ni C]'1 r!if: I~lil~ ~~. lleTI ftlro-,.1rw ~Hfl m o.s l ~J~ ~eR.K.ti _ II][ ,ast~e L de cazuri. ~~i-

amile: 'stanl y;tul1nte~ de DontJ:d,fiL. d_~ ~J'nl~J1l Ijjl~nilur :ge'r:JnJ ~ iii "'0 JlFet[1,rt l:(}.umderl1.bUe:; m ~~""lI,Hd:ajul Pr~j;~ioasi'i 'n~a~JJ'e rUmnn.H (fe; f-!1~[mJfiL, jar !thingeme 'KJ:W.mn[(lei Yl1du~ ~i ,II~ fralilnT' ile~clah.tluj ~l.W sunt luaLp- i1i' cQ:lI_~derat,~

11 utlii· iol~~~ SR:m1L pedepdl~peil'tJr'u mid abalexi, eu. t"iIJ c· :25 bStu, c!nd II Sf t1"SS ll·fIllwJnnH. Jo 50 :td pede lJsi[,U fi1ra nd1.l. 41 ~i S tcluu at ui Bnbi, un mfQ~u£~ de 70. C;U.ll1 'GDIIJjS,CU [ d~

itali Imc:uHqril eemnnei ea om tiltrnir se ellde.;, Lot ff:$tn ~ til.ll ]lJi $~t:f'U JiBiij 9lh-1tl cH au. Iueerea l :sri PUill;l: eap i.1.trl i1 ei miFL ~~.r:h::J. isc;stl'i MltJr@" li[U.r~ll Ar1Jl~~lIU ,~i ~heo;rgheI3,n:ncll~ a fDs:t ItlWP~ 'Sit eu ,2 zile kll"l1isO,1lJ'i~ suhler·t«W. ~ JCU 25 bftLif; fllrb. wj_~ ~t:ru'= ~re j\ldiitiftr'J. l:rrf If.~ciQl''Jl1uti ~1C1S·t~ d.tq}li ce i-:s;4,'tt1 trias JHlll.-

4Jhlniil .a p:rimil fr~~~. pede,apsH. eu IlJUU iIlmi gr'n.v -a mtiJL: . ]"~ l031 p~ An.rilr:ei J urm a, ~i ID.1l1 ll~es."Dt! j nr-a_~ul 'J [1C4J II G ;}I'Z. D,f A~tr,;li.nr a 10'\;"'1£ p~ -jurnl eu: IatlJti I~.e.jj.te. ~~ eLL ,tlllfDllui in fal~ij, 1m nrm:l.pta ~i l!lSrnDga, apol ~p1"rcdlJdU.~.l fJ ~ V~ h~ tr,iIult 18.. P~'mRlll~ 'l::ll£IDIfl\'m·-J cu ]lI,iciottrw,e.·; iJ]lflm p.ce~a. J -;3 d U s ID. pB1a t ul dem nese ~i ID·Cm1· !-p! np1 i~l 25 b:Ue; ~.i b:uuoo 1l.I!es too it LTehu it S'~t Ie i nd lire j:lll"Uh1 ~ llilSiU·U 1].1'"[) W ai. LWnll"lll lap lul ri~ ~nU·' 0 D uurmeca, en per mJsi mu~, t:1~I' U hu, a tnee fl"ul '$it b'~JlQ~le~ debl an.pLmrul dernnese, car.il~.zi pentru zidllr.~1

lb~s~i til, ',':aill~ ~ UCMS La sit ne el"lltl e pe no! s?il~cli. gcf~ mam, tnallcle de 1.[lfi'u1 00 nsJ.te.l .d.e ~i1l'ci~ t~lTi ht u~em.en~:l rJ ruJ.ir.w snnt r,Qatj,lt.~ rnul le.

l?up(\ ~c~~~rla .gr~V:L PCdrul~t[ -=-- dcsflrc _t91"C m ~Ul'G, JJ.a.ld~ chrUtll numltul Jill',Q.h ~\1 ~u-iU.ul, (!'~".uud ~jlllol" i-i ill ~ 'Ii

{nace· de. "ohu'U~C: •. L!~; .ponte ~~ d.e.~ c~l:tili,6ij l do\"el1ihn" ~ jlH~!'Jul D fosl ~[jtUlt dJ~l sen'lC1H,. 1.ii111" In ~tU.k1 l!Q pcd~.j,(.rI$i1 supl i~~mt3r~~ ]:u. porancu stw truus P,l) r le 3000 ett.t~inl id pen t;ru t ._ ..(hren BlSCT'J t"~ i .

..

ell nmUim!ii 1f1l~J'ljnl p~ U ul rHnlt-'..£l \"flIIID:BlI·", ~M lliil~evvl:l:i!Je~ u tun in biu.e,\"gjhuu'c C1ln!iid'L~rfit'~ f.}er~r~a. ~ DUC!!,lrrtl, in to{l~~'" PLtnl'll"~I" jJllllni-d"nlt1, iji a lIe reduce, nllllJj~ I!iJ_bagJV)l~. . Uj'~11 r"J'ellJlI't,lfIIl sl ili'nlu~h·h~~ ~::tlrl n.c-aUC:D.\IZ£lL ('IE nhiUo nni t'a,nrw. m~ld mlll;g~ IlL~. Pt!1JU1J p1[~t~lel1S;'g~ mUI·~ ittulu.rnLc d~.{J.$i!1Ueftm~l1eptlhn lh:n~l1nl~(lL I hlslrUtHii '~ousL~ ea jmul ee ~mlte,~ ~gu.r'ul nCil~

~I i"~l o~o HI L]1"'. ••

lrul 0 S-~ elJ I area r-e ZQ I yb:ii ril,varahUc- H ,c.i!l!erij neasl l~ rlon:~'~ l'llnilib~! rumanem ~~NJ $ilin_}i{'e. ~id'C1!u .... tii :si en 001 mm l,f,"(r[uurl reS'mlcct~ Df'tt j,n Pe!!l~e in B,P AtafrPLllil 1,5 ~~-

Ai .I~~H1Iribltii r~_am~ pwea JJleet~::r supuSi~ bj\I l~mdtarm to ml1u1 g:i, .germlUli '(Ii'i camUl.ll~,t P~~t\ L:'.S.l,

P,GI. 'f~i;;o,: ,£Billen~sentulm nt'~. D,mn QOmDJ. II:)&if "1~11 M~y; ~ubpraf-Ed,ul On, j'lniG~ Toronhdl ~i ~;re~~limd~ ]JnIl1n,

·DOlD1l'.

Rug{jr-~ umUi Itll a eemun M Pesae ~ ,Lin~voia9~1I. en m1~

hl!.'itb·ire 9 e nseutta ~ ~

8:~~ol:'Q\ia PRfcl:t.u!H, "V~ c.tn-j-I:t:l.pa~nlh r~ ... ,. :nrl2;.. ]UU3 h~h

'.. .,

fit ~ iIi' :lIJ., 'pldlna, ~i'llzjle].c urmm(}UE~ m. l!~,Qhe,l~'CDl-i\ {ar~ L U

~~di n] n ,~F¢I1n ~r1it s \i Jt;IU',e~isb~a in JW;o~s Iii, v~bal ,sllil ~~ ·1 'I n::feia ~Ol" In pi,:il~e::I'i!e ~~T~6.b~'r DnnlluJll.li Cum~tmilin 'Elll,~-af pl~impEettorll1l plasm. se orHn,nll ~~ ~ercetmp [plbga-ea 11ote.n ... 'i I ~I 'd,au~ estt: posibll ~ at!!! ~oJ:itrlC'ti=t"":J ihTpJ.clui, Iar t(

II~ I ~ leu· p~ gubi~rW sD. Ie 'dea. saCis-facti~'1 l"fderA.nd rJ in .re~·e.(jl n ~~ h. r~edhL~a.~ Gretwv v, notaa"" Ludevte M,f.'j rfrz'lli~nsl B~Ir.hJ.ij

un p.'-

".rim::: c~,tlllercta:r es.lBo de pl."isb.s. Qoc'UmenLlll In ~rne neT \~:111l)!3 in I.o.ata golir.tunea d. ~nl:r'e .. ;aL l"'enULale soeinIH, lLitljtltll~l1 \?i~l~ '3 10 bttgi Io:yrOHlliini bti:ulte'~ de m~J D 'aHLri ~ ~V"..l d~f[D..t Sn1ti un 3~el. de l"'egh~Cl~ Inc.:'h]~ 1ibef'l~I~.il~ n,~pi:" ~'lltilla' ~l 1dD]~~i.ulane romf;lDulnt; ~,LlroQ -~fUma "'I~rTIL ~i p~ ... l~I'e~ lui de .m,lI.IT,en si-i fL.ntm\a1i;za 'via~a, IJml ~lra pciilllUJi. ~uh lJ~ei: 'lu~r~.pCJ.l'~~l ,itU~~r~4i! [ntti:r~Ba ,-i. iD~l'-.El!tfoo ioJili..Qtdui r~ miru bl1Ilu'te,aJ] I. treb~uit I;Ii .vtfitt. CD smn~ei de Joe, nnllllm'.". rilor prtifaeVlEi ii)(:;~hi: ~i 1!9JitiCe, 0001 '1118.\1 rt:~niJ 'in~ i"Cittd c( I '"

J.. SlgJIlJJ~ '..d".v C6.u6 f-a,Ji!1 ~mMllj ~lJ/l~ intrlJslalD IlgMIl Uri uJ .uta, rq~,gn:, ('jII ~Qg4 ~m:g~1 fU t'6l/ 1M Ill,;, lin!ll rut in - dnnp.fr1J~dt1 14,. In !fillip b~t"IUQ. M'Im'.OglJ l~ P'7ul J.lr.h_rAnflIl, ~ tXU~f,a umt,JIh17t1Jl iflS;;tlllu: ~.s~ m"

~ am iLntllilt/f l-,c9mll.iP,l5"I",

2 .. .!AtlDld tl!itl;;': ",,~dItIl-4 p/.aW, & S,"liIlJl£.oloJill .. MJrn; - ~- ':-.an dl-o

,/1Id8lJ aiJtnd -tom. P',flf¢. - 14 I'I§wliIJta ~d"ljllJl: B"IChl'l~l-MtlNw

..

Illr· M

r n.

,\1 U in ~HI t~l

'LUll! i, - ula u -nA ... ·

It'n .• lUU'1J H !I'ii~ i j ~llL1H 1 1111' .pri it 'f rn ~.

~'H'"1I~ Pt!~l1· ulul In lLliS. I Sl drnr. i{ll't udinl - Ii eu '~u

(':lui h"l ~. I U .1 ~1iI de rl 11l11ij n "COP jlit~ eu l u l i. ~i p-dit: i,~ io P , .. I ul 111] r, r ru ~u, ~Hn L ·~lc i "I nnlrnTic.l tl' Iu in

.. uumo pmu lli:i~ illllt"u'Hn In uueil, 1.D,rn:·p ii ryJ urn-

~(I;lcl d b dn s~r. hlmH flIl II()nl_'~nnrtr de ai·l ~ mun 0

-l'.'nhll eu P'~~~ I'P-'(I i'i '~1l ' '· ... tUe prU~l"I."~lItui, l.$1L in~ll nll 111~i lIU L m \ h£cr\~' ~ nn~~l' Ill"pl~ilr!'J;lui in~llrU!.tat ~i \llre:1:' no

nde In H~i7 nUln:trul C3~t'IJf . 'ra, d~ }i,pt. lililllll1\1' l131i in

I -·.t tie t 3 i1jUI~" .• ~ rL' ~ lci d.1 THi.

C,'~nLr~:uh~,'l1iT dULJ::'~ I HIS ""'iat:; ~f dam . e t~l~~ni ~e .. rzu ll(:'nlte

51.1'.': sh I:.~I !,)l' t;.t!'lr. 11" lohtWbcii 11 dn:.I1l-~' nil' dO'fL:!lh,i'~ te l 11 loblou fj(' 1'1.; 'p I'H~ie. I:Vur~h Lihliill;{g .. l..~~u'!ii,w1a'li'Ju ~~ ~lluH'!ll1''I!f' "I! 6\ I) J.U a ~{J ill J:l:S!oJ ze iIJlIjuii hl\~llUOiJiJ dill Pes- .teg Itl .1 Lad 1 ~rri _.

:jiLt -i 1.' "'reman a~~utis;mulU] t.tntth' -·lc r nn p}lrt[l3. [' rln"ulll lfi ad~iI a "t lu] ul, [1"" lru f'~l'ahrl pto'ri:-lol' d P!]V:lj~ [1~'nhD Iii .0 ,,' ,'1C1U1U~' tlrum si cud. sum,,' gTf1'U u~m1LJCll§U1 111 inrp jl.i.L~! ~ ,I~U"\ Lut:r re~\ Ilcens'[I_~ lLl~ 'I1l"enu!D.. \obitg~~4 ~i)l,!l1il6rH l~o"1l1[}Q'i trcbUIIIIU ~'Q preSlC2l! sub ,hu"m:i:t t~ nJlJ(]fn .. tu nroil :~lut gmt:Ulliil eN in ge~~t [ill I 5e pUtl~~ley GQDSLiluR C-c3 1llW, 1l-h\llD~ri~~ .

. Uo,,-, arh\ · . I PU~ UHUiCiL pat de slili UT,au i u e i

"TOJhhHlt ~ ofL._tlmr ~n fti.i.J f\la l~rlfnltrtci cam ~l'llule }~eE.;,u· _ s.c!fis ilI1 h!ubLt germQ[di'~ eunriudo ~u!ll:l.\el~ u ~38 L~uni~llj :si

8 G_111ilrn dln Pcsrn; intlie.and in dl'rphtl li~~I1L1i uurac mumt1r"Ul cui 'j sunra ee-e nr!! d· II\I'~ n 11 l ras He · U \loll L 1 iD'aI 'Illhre nUll~~r de. f'!1£.~ este i'OOl, ;Si ~lp'tn"~tLLe 'Iui '- i1pli, ,MjrcL N~ e~leN!t:-l~ cHill ntl~~t un sil r1 Iost ~i mni rnul tn l1U'meli"e lie £lJ~(t SU~l1:J de 1\jJ(hni~ 'f~lu·i:1l;. 1nh-U 1 florinl I? ureiiUri jfi

:ts n lu cr.

In rMiilteEt t{lblgulul I!'.stc $Cli! cuptiUbJ rui fare IlG ro-

Bled

I' hh ll~ M" 1-,r.ln:iCi ell ~J.H-nlffhHl Ni'I't:!: Ii uli f.'6i nu ~lliU ,

IrI L h 1111 ph 1'1~ I ~, In L ~ II ~ l~itJ i i.'l.'!1 urI' eiuu llA [ TJ U eIUl~G

~, ,inl' S'I"I"''''U; n ur 'i;'ll.tIIl1( Ip t ~ H _ euviu di IT1 surun ~j ~ 1lJl d"

2i 2 (I m Lr:P .ln eeu runl Irwn pad~~ n s'nu ~1l.mHIHi1l~H1 in illt~ I ~~,I _iI' ~·L'" -dalOn)n&~.. lillIi'I rlu!!rulnu II -se =;U!E:$flliHl 4.-i .iIJI I,.-'uru(!hd »1'" th" ll'illll~jh;, i~n" 1Jt;i tlirh r~ JUj1~UI'l nu ~}l"!m.iL .. In rn1tn~1 SU~ 111 II bona ~ 13:. t~u,W'(1sln tIld'r.,\~tirfl~ie' ~~~ h~CruHii la rlr.L.J!l~rh~ _ u C u n~ iii u ~ t!'n In lll~ ,.1 L eUI1:r e M' ilrt ailev ~u hJ1. 'Ill

111*1 [1;.1 ~ I w~n w 1 .. I:r'I!:t i u bagi::i!.i (:(1]11 tete Zicllij' a~V'{l1lil~~ tnen

'1 Olll"'l~rfiF. 'P~s.t"" inhuse 11~"};,'ilhl din hOLa-rul Jlnmu]Jlll. in auul 11Yf!2 pcln rt-'~crfnB ~1'B;U'i1 p:-fH:du1Lul nc~La u tu~~ 1~'qlr.ondH' ~.1 ~d,l J'h..h~\-'iH"'fIU lu~ p·.rdprfcIJl1fi ~ 'I~Llilni I OiL"'.

D:, ~ e 1'1i"~ ti(J.rt 00 en p;ri \ifi I"C I n tree u l u l t~l Olrlt: Zl rn lC~ln!U.'Il 01 p "8C W1. Ul HI inU:ftlJlnle dinl t!rlire r:iluJR11e. dm ltiscpico. Oil:rI (HJoxil-rflHl~IU:l E1c se 'N!ler!l aUH 111 b'llculul 00 Li.olJ.n L_--c.:rlltwtul .. ~, '\-0 l' riu l ~... I ~'U ~ n l;j ·.1 c '~H'1il uric, Sp ~!ls LtS~ ~~I. U e t'li n ~ aTI'LcniJ' I 1:-:. lOL"jL1i JwUofJnlL,-" ~ nniv;er~~h!l urn uUl1lc~hll ~p.uW~lHd.l: i .. l~~ ur rlln ~eI ,at asrrononnei,

rd n H" 1 ,nl.' JIIi [ll.iri ni ~ n u pns~!"n r nu.m:.n.i P iJ. ea ~ ~ ~r'Ud.i l lei> ~[:ll ~ A.lnlintim pe ooh::: l.O;ru im:l'tH"1 nRte.

In r. :l.ITlC"r t.~t .. let;:} J~ ~8·- (!eteh~' 1's"\,'olut[Dn,ar.c, um..gut'6.Sli, ,:,tlli [ul ti: es .. u lh InJ jj1fwl ~un.1UAill TU';lU:r.n'~d lIJ~ui!iiJl:i:i ~ pg .flrnn~

-duC'a~QTU sfl rtr~1J~ pe prw\~~' :;i' 'invataU1fli romanl, (I: ,dror \"~~ hI lin(laosehi I!hulruu ~i 01 rl!lljJltl111 _Pt1UJ'lii Njcrilile ,lPasi!ie\';ei Si lDan ~f a.l~o\fic.i, £ l.m 00 5:CtU,i co mari na,lJtnH\li-~u l."DWWI ,-it .. l ..... ndu .. sc ill p,riu1ejdie d~ nm~~el sll'au l'cl u_gl a 11 eare (lJ~: DiilL1c D I)MI u L 8MI rofl [Iii comuuol JHJvttSlf&e ell ~0i11:l NiDO]De. S~3 - i$mJI1S ill jJDdu1 oo~_cij: iu'L.r"O J!.Q(Jrh ·~idtBi. inlfi! CO$ ~, ~Lre.~Jl~ in ra.I'IC 3

,~,ru Lr:~. zilLi uemil1c.at §i Il~ru~ul~ Re\T~hldionA.ti!t 'iu furia ~Dr.'11rJlun J n~~ n.~-lld JH~ pOipU lulu~-IIIi-~ s"uu l]lipl!l~1:it· ,IlSupr.t ~a}HliliiJeu· ~ ~r I pL"lfrl!lndu-lc, jl:"'ruirldU!I-1e ,j ll)nljor:~'Findll-le. s~ pnd

'SPIUlC' Cit P. rei; jot eus n yhllii i N it:p ~iI.1~ ne'\'oi ud I. ~ll mol rrn 11l~C.t ~!i ..flh U]B~ O~ul1zl~ulso~ului s~~ a trebuit s!i sufere pe lilnun Ih~ JJ:l.lj url I:'l hH-nl1f'~ durcrodsl ar ;ID bite)·

I. COMUlIlEaft.a Pr, V/rier F-b~'lJf'iIl .,llJ 14r,IIlUI·tu I lriJ1ttaF PatPd'~ ,t~

.M 76 ""'" did p,1$~~ .

el ;u 7l:Jfl. :sill r hea scl1.,

Ir

f~1

I ~I !L- Julie enrnunn tst!l;! ru~np:llt~ dC01·Jlll/Lla mtl.ornJ::..lt .. IILnJ~ f:[! ~ j. Jfir iu -; 20 Augu~l l¥JUl FloluaJ!liLQl" P!J~lii!aui li RC reZl~'''~ , !:H P"'" "1lH"1l I yjci:iii") d -n vedca ICtt ~1chi1 J.Ql'" ~ cee ~eg ~tmuH' i~ ~ uum~ .r1 n '-' isa L ,I '8. u den-it ~1l~:U!! i1.ui ltrtumrt lO.lr pe slruzil e ~IUl' nUln ·i, tn ritm d rn1lJfic~ '$i ctinbw'~1 miiuurii W;g,rQhnnU ar re~.D:ilr1 d rahilor FcrdiDBod L Hduc5.11ld c;U [11 !Wtill '1ntrilJil'H ~i. IJ am.e..'(tirii pe v~c;e a CQ11l\UlPj Pcsm:: 1ni ~:rllm:!ul sfunt tU pah'h:·· (unrue: n_'ln',flla~~hwcI

a D1 1"iiUt~t lulunm:'~; NaUonaUi din .c\ll!a Julin deln 1 Jlet'_ HilS, eAnd s'a proelnmat alip.LrCQ pe vecj a Artle_aluLd sl n Ihmn(u~ui In ,PIDLrlt1-!djnu11~ illn P(l$be ~Itt l~t:4!iP.a,t! P~OIIl fi r jgorj e Vermtl~ti n _ l ~~jj: ~G uzman N. II ogd3l\ - 'Antltel .1\ ID~ IIlte.[-llom:lc ~i CUZUl1U1 J3lfJidnn 9. lui Stefan.. L. relDtogce[ .

I. UI!lJ.t'm..

In JIll ~ :fo;iJl g ',!MIl< 1'I,.~tlld. ~ p,rlndiilJu I~i()rll' .. - .11~g.·l1itn lutd~'~ V,II,' f(ft'lJta Pnlilfr{,,:~ 1~", t~f""iQ .. Dtt/rktJ· 21 ott /9(3. . • '. '1--12. ~

vv» ru:-.t areslat ric '~lirh' '$1, cOltal prln T'iinlfoRa-

un a ru~t llltmrnJ.al in c... . tua Nr.. 7.

• ~n C fJ :I SO . ,f r. l' ~ ctin ,1 DlreBmvrle I!n " nillllf J

n II II 1 r ,I. 1 ~ w i.f a fpsl ~ 1 i IJ ra L~ Tmbunu tnT Idin hichbr

or 'r:1 ~jt"n 11UUi, effi"~li*aL '~;t cel~wl· ,Wic;t~.feci, ~ ~'are ~

1- r~ p'lluri - un fj J d lUQu,S11rda de 0 pr-enru:etiU~te e'~m-

I t 'rL' .,_ l'rA' Q J1.·_~ J," Iwli d~ %1' h~lu~·Jinl1i!1e~fuBli~~tii r ' .

. ,' Bannl fir n, aVlfa. nU;.li '\7; 4 .. decal ~ .. ~:~ i

en . eamul ~i 31~ ~·,ea. de dcuui bhl"tiUU 1I1:1i'o;-

n Ie, p' ntru e~' u blpbLl tI i l-au firurll' mG~ii 5i - trim o~iI.

La 25 Septe·mvrlB 1921 oo~ulla .. losl Vi2iilal.l :ae V,a.siliB

d" 1 .. {J;j'~ 1[. II': ,"I ;1;;"- ""':1 , .. 'd' - \)' d N:no ,,",~..w

I' J Tli'--"".J:J!I iIlJwU ~u,;:U.lllh .n f.' .'J asr Q ... ~ CUIl'rO i! ., !r·OpO"--LJ,.,1111

~ al~jt

[0 ~} :Scp~mV'· 9'22 ,9. . :c wt j, ) io,lr~uD ll!S..arn tr'lI tQ:.re~e.

.fllr prj,ell riTe-a i1J:dr~{lt [i61~ din P~ac cu e tle 1-2 jugh"'... 11"cuJliint:. din ltnO~ja de peste 700 jn __ ere m]lmpriatl~ B~ _balD. tc gij de t~ agl.~~,,: ) di1'a eont~~' ZiooY.i 1:n preJ:e'm,~ UI. nlistr1!lIui_- Ifi!' {.\.grrcultura P 1]'omanii,lJ At. !r:M5rtanIItiDe~~IJI, ICar. .. · ~ U"o.s u plUgtUl pri:fi1B ~,

-

La·r. SEpL l'ilaB connm 0810 fJere~taut de mai ,mul1i fu.-

· ta . If_ "ani ~ O"illDte ell ~~ Doslr1;l islo1.i 1 ~l!Jre flJiI

Nicola e . rgiL

in ~ 'N,oenRrie '1~2.a l~~sa_cu1 ' . .a'"i~t lerldTelll unicl IIi oruiJ.cle, \, iefji sale d~ a, PlftmT· im;nJ,h;j vir;iUi 't Reg.elut rd~R.robirQ ~ .Intr . lor dc, rat~ E~dmand, J (f.t:Q2·7'~ imolit ue R¥-' ntinis 111 lone! 1. Ie. Brlli0Du 'tt~1l> Ji de ~D Ii' lliallj . emnitmi

V1-:D ~1l mi1i1a:ri ni S' i lulu: rom~ PeslooDji au prn1lil! nn;;.: uii"teste J.1e Heg!ale llor, eli banderil de ;;Il§reli 00 raid', l-.ftl. ~u 8 rCilIJ"i de trjum:f~, dra]lele· ~iflari.:t

InlS -'pri1ie '-192:6 a fost tn CQm,1m§;~proIeso,·ul Ulliy;o Jt. ~ IIU, )~diJ]tt!I' Sllprein all I:tBF jdu1u( Nulittnill Cre.stiO!l1

10 1,,1 S pL 192. foslul minim-tu. de 1u~uti0 CU~Q!buJi lUi-.

~istn, Anlcri, mi ,- jaml ~ ~Cllt, mo' Jii alJli ~ dlin:mi ,i ....

"utili de Iostut prefecl al judetOlui 'Ttm.i1j~Tal)Onbil Dr. I ADtom, 11 (J ~dm ~.~ nul (;~mJIn~i ~ au ~tat Pe.1C11I~1

Vjzirareg,al~ C4 p.. :rlzil~. atAt~ peno1\GfiU1U1 RM~ nen dill 48Ft ~ slrMn.!Ullte1· ade,v~c 0018 afirm· t de D' i

.

~r; Vezl: "tlfMll F.,dUtlllfd I .. 'Ii :Btm4~. TittlhfJ'IBtJ 1!11'.

2. Vi 311 Cmll.lCQ ptUOMlI fWIiHllU4 f(JIff,'"' llil1 P,fIU'. ",lid If, """ .. Gr.., 11"m, £ill (inanu'SJ:rlpl).

en ]l !h'iW~ In slnrea jnrllo'rHo~re ~] file ,wo0$irh HI~Lerhlllf ~ Ii enUulli'"::1.l!1 !l aC~i;jtcj QIJnUU1L11, eu ponte ti tUHI rl ~ suh l[Jute mip~(~ I "tIE:', 1111 del ue eomun pnutr'liJ n.f.icH(": s:rnL 1c1","tililol dil~l tume,

l .. lH pr.~l:e ~L! _julUl!l,1LJ1;J,u~rf~:1 (Jol~ iC.ll~t,uJn1iJ]jsb·.9:tl "tL n to.mluncl flo :1.' dlutru h1e-el !I.d ea ~~·fti 'irr·EJII"'edi1:l~~Ut p.rir;n.aJ"lI,~.uj 1,1' ~m~ L 1 \Ide. aj u~ ~! ~, ~'On~:ilie.ri num UI J ural j ~i cnme~, ~ ~i no[nrll ~ ~ Ii l~. ~ hn,~1lill iob~gii~~ R.~,hjI1itrul J, ("ol.'lSillui eO.b.1LLDJ.dJ m.mniL nnli~t~a S~ l·ell1·~zeXltl1.ttla t!!J,mwlH~~, ~u we5i de. IciiLrll!: j7DlrulaU a enmunei . ~t htHtiJ'lHi de Do:m,1U1::i1 de pH.l~Iilt. N· ~tJ .eF~: fJIlIIUll1 U~ ..tlr,~ptuJl Cle Q !jmllul de piimiut.

.. - {' -

Dc rn~ L iimliu.cl~ c!unUtJ1el lepau... 1D m~in:UB DO!,mBmhl i 'de II' ~!..lIiID1Dll ~. tJiIlfe ex,e:rcUq; (i inflnen,l9i, in em~1l!~ni:~a .~ a ~_tiSi v~ ~.~

, .

!upr.3. ~gnd:lIleerfi eermmale. ID ovada g,f-D dii j.:alhs dBl-a, .l~j.2,~

eare amln~e:sl"e d ~pre m'al'l:rtJ,,w.·e. J·'UJD'"a.ful ~i oO!muBul la-ecrU G [;liz ~ partea AdminmtF-atQ~lLll:U!i .' om-a:i:iia1.

.J!)Q:~r~ nuru il(\~ a net31J.!'.U~r de ~EFe; J]Dm~ 00 .P'lm!ol'i~LJ' ne-an rlim ~~ ~e.mBni- In ru:JliYti ~rin'1Jti': doved cO'Dcm!.' denh~", A,s;l:~e:l t - in n~J6 l'"'{m:tn!nd vacant p estul de 11. Diar, a 1;11

. .r~~ lac B,t:e51 pos~ 2 eandi,rWti.: ~re~~ ~1l~krJulfLlDl. ~,Sleru.n Slru~y'l ambri din ~~obuID.:..JJihtt,~ Pl~l' :;1,~ O,ijr,s.s~tDu1lll" Duilri de -pb:mI11t Bajt{t~" Ja fS A-u~~, 1&-o:m;".in llmlba ~D~~J1jbEl"i:jtil - al dmil.L~Il ~t a adf~t, ill li1lblG~le,~ '~:[;Il;(p~ehtmbd dj,l 'Sri1Il8rnioQlml-~[,ar~ ~Qt~·dait~, ~ a~5-sacll'~ de ·T~.ibumA~ J~ -19 :\_11g/" fS~i.

[D b-¥lJJ::&~ tom:arre·a:sd; ~E'reYaft ~];illl~ '!in crJl\'iidaYj!irt~ :SWlli ~;_ Druua't DQ1Jlsmu! l'nu· moa.r~, -lui- l.ud~vh;~ ~r.eJ,ek.)' .ij,ev~l1ilul WI~L1t Jtr@s~ul d,e ]];pram' ~ P)ea~ ,!lL~~unlAnU Cll tlJ.DlIln! ti l'tni i'3~, intI!-H~n~BJ~, ~ dlnpi1 .h1IOdr$ta men p~ire.I;«~ -cred ~tI .m$,p:nn de 8.l!Jfitiifm;Ut ca,p...-;"\oUale s£i GCUp aeet !pnst~ pe

.Liiilgfi ~~eJlsln. nUllOS:C Si lill]ld~: eeru&:e: lq1llb~iT ~ gumrmi-3{ ~ba ,~irmm'ffrna ., r:ugfmdu-lll s;l binf'ni1;ia ma UliUlli' :in {teel :po£t1, tar dupl ,obUneroa. lui 'irui voiu las. ~ .siil) I La, :s~ 'dfJ"Yedesc cl nm \n]J~1iita"t gmns:l;ia. d(lm.~i ai Sea' im.d;ep~in~ en ~H1J~fie'utiaziltate ard,ifwTB Ex~,d.eIil1iei= Vt1'am,~~ Re.t'Oma.niit.lnl tt-

..t'iiilh E·xe;e·]~~[:M VOllstrf; rrumi~rn).GlI ~ lmal prdilUln..11 ~Iimlt,

r •• 1

Onominlui Dumeniu

Daif Jll Stlnm~elnul4l~~) la ]8 Ang. lB.3&.

~ .~1 maj !;ml~]Jli ser y = $ t~ra.o Bruc.knrilDn .ut 'p.

~A~ru. notar,i [> IlreJJ~u si Jije cele ~ limhi $i sa 1 .. - 4!l\_p.Unease! neeondltj.'ollfllt Ytria ,i QP.,riii&:i1o Dom.o.uIui d

. B J;:W""

..

..

61(

, ... ;i'nl. hi lumiM ee:sl cl eererf nol.onI nw~;Iu Sri iU51~nn iu

'ill[r_rr~] p\lpn~[)U~ ,~i P,rQ :1"1.e DUTl101HUlliL

pr: 114ll1l '(lL:lI~'Ir"r tHH arlt!", p.rlmdiriaj (I{HlJJ,.lIl~~C nm pntbt

f'lqil!dH 11; II rrn. l [ n [rre!;] "edt"' dB prim ~ri sl nn lan {lm PQfii'l.~:

::t} l~rinH.ltrl: Gnrrnll.U ·BD_&dan "iWLiluf lif}l., 1.~J~eor;ghe Chl;roil! I- j I!Llh.~" Lol J n U:iOj ~ r OfYll ~Jlirdu 19~\tll '[\['i ~ sJ~ fl!Jl1 n1· l!lH'lJ!uil,l AHg:h~1 t.~lj _ GhY'n,r~lrc ~In:gdin 181S,! VasiliJ:l A rludan IJ LaieDt',J ~n~ Ill';ll~ ,lS$,tt 'Gl'lll'UI".ghL! ~hlgdlr'L 1'~~~ f7'llrtlllIJde ,,"'rnghlljl .lOO~ P~\ru HI tll~t, i-\)!Ilt~rw:l ~\._[jgl~~J, ~&t1~1 T.o·d6S 1'f9gd1n 1"0.1. ,Gh~rn:lr.lJh~ Ki!~~i;1 r]f '\'ruaJte' A..cdcl'J;:~ w~ BmLu-JJe An.ght.el l !lil-l~ 1,~ [I, lnflu CO:i'hl J!H2"! I om. Dobo~" 192~~1; t;Ueurg]l.e A~jfllitl;l ID~~i ll~1 L nnn S6bojlfiu - ('l):::tt~ P£U.iWie· ~~Hh;eil 1'9~m] 1 OD.. '~mE'.i an _ N'o('rn\'r~ ]fl~~, Go .. F(J,lU~ -lrM~ll 5i An"'tij~ Ln.U'@:t mcluWriI~ p riJ'lulr ~~ ~i 'ill. h" lli.fite,u I l<T:'i'mritIicl din I . AWJ:U~ a PM,,, 'sn~, ID:.i1Si~ut .hJ J.~J . ( tlbs~~",,·Wl .. Ij clflS'e J8 n(;;~1.d m].s\IIJ:U"B:S~ dln ~["c~u., E~te mred'ucul ~l .~mndulul'lll b~nCit .. n..,nMaLoli_Mll:tJ 5Gc. N, c.! ~;ti. .. e~qli~~ d~ L~[ .wornb~ rjonal'~t;l 1D I9!i~ Prin~iPEJlla!Sa ~m_tpaile

esle ";hi :a.i1mflne "agri,u-dlurn~ Pr;~lutlndiliri g~!!I;ljt,: .. .il'a~lc 00 p["ll,~

-c.J;.~Pi2'r,l'i, d'l!i.S~ si (,h.~mniln.t~.

... Xol'ill'i: 1 o~il Nm~ liL'l1 ___...: toW Dl;lLL'lLJiY&ik)" Hlt 1, ~ 10:'0

l~}r\"nj 1~17, - Andref nQm~ 181$ - Ste'fAn S~t~'{m~M, .. lS2.1, _ A'lli,onllR Tbln'oC'~y lS.!2,~.- L't.lllrlQvj'~ 'IJid.eky ts3 J~" - Stefnn B r I!JcR;tJ!L: "1111 '1 H~fi~ - EdJ!:lltlDd Kngtty~ - ~ Ie r.:m «0 Wu-IJB l~-lR~.l I~e m~i • lt~eut ] n IbrJti~ - Ionn ~,nuaSj'", - t sr.?",

_ ~Mexal'ld F'iU S u.b -l~n~ ,;l_m LirH ef:at pensJ'{)1."Ulr lu p~ ~ [ll"~ .lifr~111Qiirlvi,cl -18914 a rnurj], tn l~es~t; - 1 M.b1 Gal t~.~ - ~~ ,_ V{l~.iJ ~~' noo~doo.. di n Pesne 19251, -. PdrR G ubruiil - :1.!l3.I, j~~.r. ~n13 t NQ~~~.~~r.:. HJ3tl [)~uti. ~t ~iHfiu.i ~lbi&ti. t riJijnnr .di~tr cn.lllYun Mn'['\~ov,l~ CB~J~.a~lLEl.-jui:.osla.Vh st-u Ttascut la 2U N~ .-f!1~,vr:J.e ]"~4. ITmpK f.llh'oo1vJ1"e:a ~tn31e;i, SU~. de ~bm.~tt diilil Ti~ tm~i59at'~1 ~j; 0 i~iilalci cll! ;~u)ku:1i. qin, Lugaj 19~ 41 ~iJ~~1,11'l1UIl ill ~~lituJ[:: ds eQll~ahi~. jill.d~lu~tn il.l. Ti.mi~.ou,8. p~l1 Iq 1 ~Il., HI2,L 'nm arnnel .~~. p:[t~i:i ~ ti. llumit ill np,esi!:U~ D fun!:J ~'(fnnt 1:3:n II) Wr

l.('liJmllU~ 1 ~H etlmll"r:t~k ~ DtJi!l"go~~Lipow~ Sl1nnHu·~ID'll t~!ftlC;'ftr 16~lIlvJl7., ~i Jl"MJrc:.gsrfui-lla..lI':e. Ch w'~IO~l iII Reg .. , 1.07 J\n~:1 .Ju.hlil, ~~t di~iins in lllpLele delu Tfs~ fiI,n,d, P,h~eollar eu uiai

m~He nl~Hlllii.&te' un ~ [e!Ill ant de ~rIloare ,~~~l n J . a -u J _,

'fill! III oi ftH~a.cHe ill 7.ml1]i.oiA.L£[ ·eu~g.na'tieIltig(zila! e s i S'~~LU1I1 ,H; ... . lii]£! ~ dB',otie[ TlDtn ~u.i t:Mite~, .rlcl1enreo.,,1 eansclidarea r.ut~

~

llIFal ~ ~ eto no m:i101:l ~J l!Oluun~ r.!'ea:ac.", cu ICdncunm raCt~lll'-'

!iC:\J,Uunlli dill 'o!!lTI11IUJ.il; nl prcO'~i'rur ~ m'v!taln r.m::u~.

~~ ~ ill "" -"d- D, ret 1 !ill.' cn:gsDi z,a rQ .n~m,irn;~ljll:ra tl v,rl a ;,~ ....

~1li! l~ Cl i ~ n 1Ji~ f:l!1l) 'Ir ~ p eU v dh:J du €I [0 s~ aU I)ri tiltmt rlat,~ :P'rC-mif9ur, lmrU '.!1~.i ,cte!ummtW~1 il"o::m!~Hn':'SClh em1lt~~

lf~nHl dmIi,rhrl. 'VDlU iJtbS~ aJ,ci pe rep_rezntt'DJ1ltii 00 tl1'JIiDci I

IpnUU -. Ilt~ ,arntlIDit,e; p~ri~ad~1 ~ID' J~tfi.n.d, _Ctl r:tI1~l ~fli& _

, utis.~ Cf.IJ san ooimS.iUY:.I oomllJlud I R .~ lnr~,: ~)lri111tl1{: G Wl1mrg~ ~ f)

~, " d1ur V~efWimn.t: b~oli Het,old. J~aU-: 'V~J~i.li,e ~emln~rnl~ Jl.1~l:."{[l ld n{}~ Ga.ssn:eF = N ~ colae. Ito:d[. Th~()fil!! D.itfawai: 1nbn i AU

1111na:o. No ~nr. ~ A.l~Jandm. Se,rl1

Ilep~2.,~nmn1 m atmuruIU.: Y.ldUII (Plrlilli;ri de tl'_N'ptJ ,: ~'f U~

'11\1 B9jziltl~ Fr:nKcise Mi~ese'MI~ ,Andr,ei, Jrjz~~~ l~~o t, ]~,a~

tmI!iM;gli'el ~ii.II, Aql'ft.1, [on H .. (1,a~ V'adlie nngdan~ Gi't klejau. - M~h "]?M,m:r M:a:g.d;i:n~ 't;a.dJie :i~e -',£"1, Crli Bj~ ~drei 'Schu:s:zJ,r-;l"'~ DIJIi.U'l AM~Uiu" .Mitru lG'Van. IQ,n C~CT'an li 'TomB. L'alJ!u .. 1

La. ~MtJ ~ .P1:inrn',= Gljiea~e' M_a:grlHl~ n.el'!t"~21cmanIQ eoml1--~lLtl .. GDslta,~ Bcmj~tH~ .P',~Qm,e ~\ng.llTeJ,. VaJilli; Bogdan- J?mol tbdrei _ Fiuf3;llDj. TUJmtiQ Mi~ul~~ V~e llo~a, GIl. Sec.-. le]t=m~.Erem[e ~IiHml TQd~s'.Bgdin, ISI:e\lia Di~ 1~ nng~ ~:am;11 loaD ~ i(~ocro'~:J ~~ilDle ~~a~~ .AmdF~j SelejiUl, .r\Ddfcj BiB~ It.3l~ ,~_film~, MU1aJ: ,Ad.e~ $mv& .~, InUi Mi1.0~i

J .. o¥ly U~,:,; .Tij:Mh'Id~ilJl. ,~la ~ , ... ,f·fIrlhUiJidf . 1<.-.lE_ N

~,'~' p. li/JJU... nJll!!:lIfl.vlJ'~ . ~iD'-=

61~

h. 1·inb i, ~l~ .. (fI1 Nil; i,H :0' an Lu. A"raml PCirll

J 'l ~ lol ~ N ito : . ~~F U ba~! F~ 1)aJniall N I''''·rinw ,u\.

• 'oIl. Dobr~ MatC"u liD'van I Maxa ~.l

La tbl!: Pri mM: All.iIr J A'ogn.J. -' ,- [~rtm«r : To-

do Junti; Nh::o~'ae e pri.""a1 N ioo~ ~. Dot"IL-

b3ell~ D~urti,BII "I~.~ Avraml l.fl.ta.. Gassiel"l~ t - :D. .

L~.a. . ~uhn~e ilr-mal: 1- rClllii ,L" a .. Vlrll U·; E,lJIge'l1 Nsg¥,· Iunn riedmll'lr1nJ Gh Se~ "j{l~ ~ rt .L· AfidLd, Flm;3.Ul Andrui Bn~

I. I)OIl.i' DsUi D1K'e.a~ Peb1l B~gd.911i Pi' Pa ~,~ FWi'1i

nth'· i. Selejld.ill:: ~t iUt SclejH.D~, Antonie Bl~ V[as~ l)~1;I9i C ~Ul-

fA"l ·UIlJl Mihai ,t\r'de:lem1, Iean J017an. ~ &",1: Man ~jj:.

JnJ~ JrHUJ ;nH~! rrallmw .00)1 .fl!m;dan l\'~Demim ~~l ~~ dru~ :U~£d(i" J.\rde!enn,! I~Ue-fao !n~lir, . AurellS .. ~ Nitt chlhli. I fiJll1He An W !'-'!. 'Mmlai TJtlloi~ IQaD L'-ab~1 1~ -Bmgfll~ I~ \ Ei~ie ~\rdt=t ~nlj!i jo~ D01lld~ GUZl"Il~O nogdam, 2

La l~Ui.H PrimnF~ Todo J.iagdin., J"lll"ap" Gx]j. Lafa, (~Li, IlfF Ne~T.jlnc:eta-iI~ loaf 16s~~ VMi;Ua 8m~~ C~ev:-:: ~We.lltDlh-mBDIL 'T.ulare' 'MItman: :P~~trJ~ CH~r.~~ V:;rJU,th ·j);wderiu Dol~ f'~ky" ~Ii h N A nlrJe· II, P~f'O~ AIl'dl'ei Firestm. AntQn,lc lli!i-

]fi~"1 P~'l Belro B$ij:l Andrei HQgd,a:u" G~·,el'Jan ... U

Dan, Adoll' Eull.tlrwi .Petru Eogdan. Meill Selcja;Ql, ICuzman J}og':'" •• l :p.'1.armJ Dtibo~ Anarei AD-gb'c:l~ Ant::ome Hi,. Me--ll: h&

l1ghe~~ lrimj~ N'icQlii.ll,; Nie. Dprcat hmll ](',0&1 ,~-' Paor

4..iJ Le· ol\Jig eJ"l-,a v rJ'Ut _R811~c ~teja.o Lf;t~ Petru A'Tam~ ,lIl .. t1'l.1d B(j~da 1, T,cnd 0 I,· Ardelelln~ 'I'raian ,.~~le~n, Gb, Mil.D~1I luu. ,BdgdanJ Vasilie Ar.l1eb~aut"Ub', F~Joir r.:~m nngdal~ l&LeiJli N ieull 110:1. ~

TD~i. r.:ep.Jezen~aElii ICO.unali au ~tiut &0. :seri_e~ '10\,.' - '~ Ii,. ~ mrullu f'i~~l .kI·1.' Rro,r-U p:e .in'ViI lri1e 811l eon \'lJcrHle lLl .iLfwnfeme '1.Wr~,lliUlnt

Aelualul Consili:u f.;Q- D~ ales p.e lln .. 'Dd dG 4

_l 1n£UluH JJI. 1 ARrir:, 1'9J , B_l\R wrula.IQarea cQID'p"onenf_= Ilri·, mBl:·: AlIlonlB Lalla. Mamlbrl d'i dreet:FrCftt Gri§Jrj,e ~ ~etoo;L, Inv, foaf - M'ariJtes~ Dr, Her~, P020. . - e-si! rf'eodol"

.1lUlOi>. T aim .AIagdi~ loan Dor~ non N.i:C1Lli" G~,

I .. VIed! IlnJI-tdNi. g'"1V8:lIltur.iIlDr ~Q~ l~ "dwnlQt ~ sa.fl:l (i1fl1a b'~f(z tomwmid' III ·21;..lca NliWmbil d, n'L liJ 2 am.. Dbn - f IJd-l. Ii .. Y~l':IErul!J!lJlut '. (Atlllir ,t..fJprlils IJ In Um·~a ~mlJU).dJ. .

. 2. {f'g/flfJd ~ IIJP ol Aa,~"tus IHJ "1.1 If. PIll d ~, 1M CIfIrllfio" tt./~· tHJ g. 'misr liulanltA R1lIl1tlfJlJl1 h«J.!ali.va. tdIJY: ·,Qbk:rUr~ ~tllJtJl.l1J UirbQ ma~at' Ii Q"I br em·. rr»,nd~tV~

• 16m, di1I18 F'i/JIUQrU 19fJ5. Taa tb/J'lJDr:llllt s ~ In 1l,1ri'rlJ P, - ditJrlc.l U/mUIJdliJ ,.,.~ III "If;; mp,dwL

s. Locultorli,

llnld.t:~nlU F~iUl~1 CnOOIJ1 flO'· dun, J P!'tir f .. ~t1J~l'iu~ t ~ IiIC 3 I!J:-tU

,\1 ~ i J IU I '"l'j~IHJd C~HII nunh: Adn!bffr'i 11(!1!l2l sliu ~ 'f~.rwml ~1I!.t-

nntnr iil!!!ln I hill I H~:!2J AnitlrllO Hogdno diu POineJ jmlP..t~$1 duln ~ \i h~ II. tJl. ~ ~i l:UZlf3IfI n Jr:tQ.gd Ul WH P~S.I~ ftg(lll~ lie 11"-

IU, r'Ll"H rlelu 1 jj\ [lril~~ Iua.t

lu ~I rusn re ~ ~dlj lllar.ii ei r..;eum~CrlJ.~~ '[ L!im.!cdI [:3 ~.~ ~l C'U. ,S . .J' 1! ul In P -~Iti uu unlItL ,Ie m,.Jnl 1~ , ffJ.~1 ntHnil u:ru_.lrUJl.l~ ,~~Le1 EII:.sLihl~a {:.\iJLi~uI duetur fJ:Ul"a,a, IJI(J",a~ nul p.rQ-oLIIJ~ui (I.rt~ilo". di.u \ ,eULetia-dCrSl!i~ judo Fli'g:lnls. l.rngrOwla eu tot ,nlill n~, l~ll.1L~rlll llochll' d~ l~~u.1ruo VictOT :,F'iz~~ fha JU·cottdui ,~~ lC~Hlni~ ,cllin 'P~dC. ¥~gl:u~,az! ell JlepolomiUt (ir'i.l.6ro1le CD papti.lnl:[~l Ill: urn unei. ~'Jj~ m~nU,nU sun 'i1LB lhm ~ \' jgO&r,eR l rUI!~tfse!i,. C'o'D.mUtt, C!ii!llli1J~Ii. tJf':h~~tr[li p~'aJl'e5 si, in o:.ri~e. d(1If1jj'!ulu.. 'll~di:eafl"l1¥lbs:!l~ ~k,.~Cl·~&~ P'QPHltl~~u fl· .~It ~[,iOc-arJi dRJa ~~Mn]-ociH tim ]:0'" ~IJ Ul[~ te,

F.'tille,III uea d~ J111t~Ldi p_ostnlrt 6~i.ue 1 tJJ lu.n~ J t11·.illJl,.

CU:.igilUH"kti dm t.:crrn..eiILIJ a~s~ !1 ~co~i oortna([e: - ,ic8r' eea de

~ef de ~,a£,£t, G 11. G:b looa ~ LI11P)eg_~l it" mi ~~e ~ ~~ F. 8.

IlullUul COill1mBi are 0 intlnd:e-J'o8 de U2G'2 lug~ ~Qd.pk~ ~.runt~ troti.,krti ar~)o'r :si -0 p,:lf' fe m'CZl. N1llIIl1ri1"t:. liottu'(~ SlIUn:a-mil_re, s'l~r.u~~a-mi£8.: F.anMuirmco, Vilrla;.Ulw\' _A,hmhumlll"~~, P ug~a ]P~ei;! .. ~i Ll,ve.2i leo La. S ~ntw_~ ] Jll sre sa a.illl h uuea bit DeeE.a $1 ft;~~.IlM PIDlJli1~ iaJ: III V:&cl~1l1,d~ ~e: hnnca H'HUOe., huuc;a mic-i,,· hunea (~l0'3-lJ('wui ~ ajte. 01l1Dn mai mi.ei1 uu ju~hcr ~,m.L~1 rnl (lira) \~njl"t luUrati), I}sfu 'Ila Bt» P~LlU ~ 1 i liB. In lutU lllLiun ~Jl'\oduc!J ~i I.~lfl k:g~

llHlllb'i i.1 !til t:Oil'U]'~J·hJJl Il!hlld (1U1i.n t!tc~yoUd~~ R(~lfu:l.uu' s~ I ""i'n~i ure I!';H~H lie: pnmJll(-, -;;,l-rje au'·~~ eu bme1l '0, ,le'c~~ dl

U\1:!-lC ~ .. r~) In ~ -!.ltwQI n]lu"i1·din enllll.1ltij. ~11Il aid l:)!la rO~l '-lll tfiu (tl.l~.;.urNl lui de br~d.Jl~ su·, b\!Ln~.ll t;,"Hf:'C 1'r"l ~sirrtitnL I ~(LtCa-:unr ~"::\ '~l I1~Bt Nu putcm Sp'fiuer_ i~lt. cA 8~le :rn'muri fJ,1It p~(n.hllr\i1 ~ C'i~~ ig au r. ,S't eo. llvltul JJeghjuLc d.e RrH.1lnnii. de rri i

-u Ltl.'lh.L '-Ul·~gj.rL "\'Tel1rH.fl,Dol'" ~i' dwrs,llpm onc31r,l)I!'" ~ej't~d:e:c~.\~i ~i ~ ""~ I U C]~{i.'S.e III din sau ~J L Ltar ru~l ~J:nlgnrl fi ne.,tAu 5ltmil iJ;Cbfi~ i~h lei enrl sn l~ ~aUkfjm!!i lrebuln~eIe ~t ne,~ile de tOiIt ~dleJ~. llll:..t"'Linl ~~ rl'ri~Zlml ~ ~i ~i 'm ptivinla aeeasta:

!'tLt' .Lt~Ul~~d;, T.tl.mpJflJ'~ ,E~~Sten' Lntcu f~i 2. g~l'lfaui\ -

I FmJJ,"~ ['r~ljtul J [~[ {~ ~g,ru·m~DiJ.,·~ Hotrur,: TiI!odoi" 1~g1.1 f~ I~ErmW1~t or- IGrO.ilL1l;-:i: ~,[i1;ei DcigtJit D,m,M~ SelejsJJl[l V~udJle' 1"ml nlLul1 ~ te r sn L n It..,. -~ ].~ac~M ~ v~ Ilan (2 ~,~r:.mmrl), - ~[e"~~iDiet Ju·op,d'~:iii dOl n"tl~'h~ii de l.rOCFfd: ~ne:c~ _H~~~.:1U N ic, ~Ul~ ~~ rn I~. ~ !.u,e~~Y;t. _. .P~ n rof.aci ~ Pe U: u C:r.~C8!;, ~b . lyI1'ir= rlan n ger1uUll.} .. _ B~rblecl: T~odx~t Nl~.nli'I~'1:!l $te-fm IO'\fnn1 l L1JlU Tfln.loi1 l[oisit 11tn~n- 1-..2. Tw:tiu"·~ .I11l. 5elejaJl. ,~ ~~1.I,rhm.ul d~ 5.iWn ~. Um:una~l~'~ "~llie B:mne~ - TWic,:~ii~~1 ~lI"::IiffiEJ[J "8/iewc:'~ br~1LM"u.l M~Hl:gf' Q_i.e'tde:b jIl"owieUjr.nl d~ In~loa~'~ l~tr,(iJ]!G~':t ~~Dt~i fhl!tl"'~ RJ:~~um:'$i ~'. WI'r5.z d'~l lIi .... ulfl~~D,r Ilrtil.rie~ll,plll rL1br.It~·1 d~ Ugle'si ~iJ;irliml~ S\Hit gerLn-'rmi. ,

N eg~~hlr ji~ _8a:UI:l1l1. fin"i"tn'L lO1f~n ~..Matsili Ci~bU. -_ O.~tl~

t:il"ii: 19uu ,G'tl~;le-{1JJ ~u~n C~U:eitE,U i(~1l '~ ~~aa) ........ P~·~\In.- 1: i e I u~u lr U. '!it~hin~J)1 de [[(hift;. A llJll:d .8.orn!" ~t T['a~~ lG~ ..

1 uc·rpne de. lrJ~qmnt~ ,RG wi. lIn yi .. lei :pct _,~OO ~tl1 Jl1UII ~j nu l~ HO~ oblil~e ]-o (:OlnllnJrn;l $j:~lc ~I!ttcur.ii" dbl Peru'uo: I~H ~

dj u Tln]j~o~H·IY. .

UtiLuH en lns~~~iri ~rumO,~:se, ~RoUJI~i:mi ~estt~1J:1i ~.u {, wL~

limpIU'Hc :s!!l~H" rl1~.ni~gltl,~ ~.a ~11e_rutaJr'l ,burnie!, price~u~~,~ muucltnrl,~ .lubi'trn'i de D;r'\dtll~ $i 'Il,!utjd~n.iC\ de hlwinit qi lHJcrtHL.e .ii !U1:11 "p1~~~~aLi 00 lqblLe~ en. 0 dfivatlJa lI1l.a.i wlU.H a $.T~i~)rit~n[j. rnSiil;j dill t~LL"'C j"~l~ [p'UJI!"Le .. ·S'au nfruiife,ib:al eu n.a:[ional[:,li eoulj"'liel1~ i ~i Inr~lilcitt'a:~~i ~i ea, eTe$tini ortoa(a,"~i adevtfrU\t Pentrn UH.lll~ ItH' OJ:totlr.t':Kn .. rOmr~nBasC-a . .au avnt ri.~ ~;_ULrere -P: [!er,~cnlll din l~tu:lca d( [:iiU..Lite,r s;we,ine [.i~fillCO-.b.iscrlme.s.ti: lUlg'JI"i!Ji ~i ~"~l·IH;l~U .. (':H.[["i .9.111 ~TI~, .. flUaU CUr (Jell! buaL ridirm:ea ii if:ltlir~ .... n cialUi"riiuhu ernie ro~c.se din ac~la. enllr.u..tI1'~ caR 9i! I~(['i'Zi:ulA

Q Ia ade 'bat {"-e~11u.ie rp,lDbDis;m~1'lli 1D a te I!~ Ii, ill.f! n1 nlr.ll.hu l}osLI"~ Ulma.r, ~vai1a de lri2!hli .. Nohrrul' ~lJr. 1t1f1If1 -. nt!UHU,)'1 il:U CitlJltUllJit IC\Ii.l to~ .0 fosl ~al'Q!il ~bd ~ 'C\1imIlJJ~"

· ... t Itl

"I~ n .. :"11 n~Jli'OlUin Ii ~n_gcal""

Cfd1:~lieEilti .~~ .Ru_maipriD hnniuu mE;ni~ ~i I~W(W"a. S~~nE ~£ pozd>a ~~e;nlw~ P ridim 'WI ptipl)·r. fh;pmiinU d~. ,~!ui ~all h·lmi.5 eopJ ll m4 rm vlU Ulhu;it. fldnd dill I'j. ~Qt a!Lit~ lvm trd an au tJ ~l~icat Ii nll~n,p.l .wh .. w,erct?il i'rnt eare fQlu·fosL M~Ml&ti sn ~~st:!1 m,o~i,",5ll'l'im'p~U . crll MQJ,l,e din ,accSt~ lQnJini S firm

'Ibu rrrml]~ ,d~cle c:oaliuui sit ara!1< ~e ~.~~ oslor. ~ le;,.au nprins .. lTnrl'e. n~ ajuns 'sit tuminoftl: PO' cu]~~ p*-ve!~ N'"'V£t~p'~a ~Q~i1(jt d hninpti;i. ~.w~ I~e. ,. ~erni~a rrJft,~Jff.e tiu'lfil' ~lJtEe lreculul, mtrnle~ ~ vmQrm plin Ide ~jdi h; ....

- i

havi Itoare. ~Iltru :aeea.sJ.l.~ .R~~Di~ .z[dij~din ~.e ~i su n.

romili\ese~ CunJJa;jldln ~Nn',~tOlrii ,inlelcc[uVlJi. ~~~DJi K~.,i 1li1l

_. - i

Pesae:

hivi1itufj:A~,e&e PQP9vici., a abs'ol'¥q't Pn;P.al'I:anrd1a dIn I l"Jld in an~J :111~~'ll.t ~ ,te.fnn .PilemBrCf ill 181\ - Ul~ Mie~~u !W~ ~ 'V"itiflie Ru~su 1S27~, ~' ,,'~~ VilSiJiB\m JL~l - U:r~~

h', ] !lZro'~ ~ 11.., ~~.. 1- (!! iI!t I T' ..:a~"", D r ""~1 -,·,:L.Ji'

D1;Q .~.L= ~ (,',liJ. ~ y ru:w QI, '1li;ll ~ ~'Oui.ir an .:..O'~~, ~

gil Yini ~~1l ti7 t, - Ein~!1j nF]';zesJanll.UIQil ~ AntWile Nevrm~ .~ mooj - fOYil 'su:m,e.~or in, Or{ulea; .~, F.lpri~ DDj~r

:li!}Q,1_a, - C~rnelr{l JUtxa 1~, .~ Ao:dvel -An&:lt~ .Ilios, rtZi F~

.ro]1l .10 Brestovalt -~lli~ Jlooo", tWa, - Maria -DQgdan iuv. hi Pesjt~ '=- V~ilie »O~ 1914~j ,I foam B1IJ:l:lWb,ru~ tasl jnSR~ehJI' ~eol ~r In 0 tBde.'&,

~R~'I i' = llie ,~;~~e$e:l1,' ~bsGb~Qt In.sti~ tdul {eo~te ort, rrJim~ diD Al::~_ ill aunt :I;~~~,....J ,bIle. V~~lievit:i 112~ __ \r~[i\!. Hn~ lW~ ~ 'IeoCJ:oK(9 RUS'1ll 1~t. ~-Tead[tSje!i'.Iie:&c,tE 18 I~ -Nieol9.~: Fi:z,~a:]l J~ f,'~~ Rreof .$l Pl:ot~p liQ:}lIitilr in

~ ~~""'I;::""!iil ,~i~";.''''':::u ~ ... L+;"." t... iM'.'~ • .,.JC. -

U,;!J Q ... UII1 .. ~1..,,~'''JJJ~) .lJIe~rr.~l" Wll~, 1:e,~seJ: ~. ql~ te azl CD pe.nsi~

tmr.as ~ ~§JD nlei)hiU!l~\l'Drei ~ VicfDr Fi3.~-W 1J10I ~ ~r(Jh m Pesa'~ 'Si fanCtli Bat'huJJeSelJ I~~ 'fom !ruim~ $lor I, 1.aI 111 Lllillgtt ~l '''''a'~i!Ettnl, a,zj. ll..Bl"ohl aI HmmUni.lor I Drtodo.;· ,:("0 IlJ. ~

~L il 'I 1'·1 J .... !.-I.-.. ~~! - ~ YlAn '~1.1t""

i!~~ 03 a.:.e e- uine are atJdi~rlaJ~ -

P,O'I )l~,:: E.mH ~riJl'a1l R,rdespl" la $~ wP....:~1 lJ8

'. . i. lJ,,;. ];~or BrJt~~·, idd7:ia ~~«r:ct' ADrmQ". rF-r' .'. ,

t~Jk. tUI.~ (e-m! )111~ Am~. A .. .ad.~ .IvJ! '" p.. fill-I:" 9#l'dmJUlJ" c IfiJl.f,.. 2. Idlm P1 .. "/~~

_ :nlCrL .1~ 11 Tln:l!li:&OUf'fl ~ ~ J1. -'n«va II"J ;lill"C re&ttr !a ~ HMW if CU!il-

\0l1.l1 n t)':;.) C4.~i 11 ((h'lth:l. LI~I,~~ ·"['.~rn~ ~ntl.

Onl{f[': Adriru~ ~U_e.H~,~~eUt rf1'5:t cq'~anel in 3l:'m~ala rOO]lin. N nln,r;l: VMUie lugdJ111. los;l notar. ~n p~sIl:c:~i priimlpr~~I~r

I M [.un i 001 nul~-·Mmel' :.iii 'P~~·1\!1~:{f. ]J)l: i~ f!;1n. P~l1"ll-M~e:~ -

~"e:iLO.r 11[Ul: foot Sl!lBi:UlIIiobir ~ift_ P~3.'&; .~ Ef.e'mie Dan f'O'ii-t ~ ~:l1f to B~r!t~l'~l - .It.diu B·;.n~J:nlLq:s~l< DottLl[" IHIB~.lL])~tU"UJjlI! .- InMl. UtIIllf:!J ~i P,ettn N~Jtillitl lliiotnri di.pl,g~!1 'ia ... ! [:l !_l

'J\ rU~II'1 :' 11 r. Avd '(luie 18 Cldanj, - aL!fOoot In ·nm~~.ari~J lil.~~a·

ralduuJ'ilJ Pesseu LnL

)J1111'1 II1terl.U· pel'lsona_~,e; in .anii 1926~2~7 s{a tOJrrelJnicil a 5'C'

11Un 1~ .. lnDlllft dem.nU8'l~ de pr~re!O~ ml jlulel~ui rIi:m1:$-TDfuAAMI]. Gem.d'111ru 3 fost sti; 'U:dtirmtSeti .. ~lP\l,p_ii cari slalJ. 19. tdntrr- 113. l~";il ·mbeegite. EI n~st ~1"£:~, giln:d ~.-arcruizatiD chlR, de. '1iVllf"~l :JtYwse hlminc!;; c'tde ~uhiji.VI'ja orl6dox,e 2.tdi~ (rim '-~iil f~i.nn]; Mtmm"::I H~~sLov:lc~ ate) orirestli;u7am:M' _..:, ~l~ ~ morn~ ~lfL~n.te· ~~l t rll Em;B I N camu 1 ui m'"r'~~ ]n T-1t-bollll du 'lJ.,c~1l1]f,E!",gif\l:~ ~poi tr~J~~tim.!;i::l ~as~bn' natio~~_e -pitin'u,e, ~at~ ~i eea ,mn F"~lc ;..- ~r n- 'Case ~o;p~ 'Rru'nhiuIg- IdirL l,el euprim;u~

~ . .

judrdu]W.

P~n.tfu ~(Jal1l ,ltc~~:lejfj'J ~ii_ 11.~tllJ'u ;3i}te ~~.Ei"len;l!a r1l'Pte." ~i.~.~

..almS l"e~C1lffio$.'lia}8 lB:iRt[di ,!ttr.$mJm~e~ti s1 a ~@mtmsmJl1~ui din

Kmat..

S'l~6r ~11~eii ·~]:a'~[oJ1.ale 11~m a:tUJale.a, .S:~ Ide .~Te~~[nle: j;nil}~

lB2fll '~I, -pnrUcbJui _N~~l~oM1.~'Gre~liu. - die Sill}) ~eria pge~DtlJ_i p~'lw.n;mrii 110 1S~.f~1 O~lnvifll~ n~ - ~Mpt~ ,llemfct_t peaLru ~.nJjI~l?n i_~vi2ei~ R·i)l'lllnia ~ "Ron_\~~h;lih;Jl".

Medici.:. ne, Gh~orgh~ Sre[~JlllD~ ~die in TimisoarB!1 Dr"

iiheijtfl~e LaH31 C~bmnUnL fu Dri1!pl") m"emte ill ~P~imn,.. mJe'Ul.- "

...mu iD- C,~tSlliul 1~1-;e~n '~i Jpr.lin-n,a"f -:11 PetLi.mllilu.i~- Ill'

'"Pj c101" J'tW~¥riln 'UiP;esac.

~aullJr' IdtnJl!: Petrn H~~dml ~ Cluj'~

1 .. 1't"l!olio'l 01 A,ooiICIniJei COtue:fciah: Ican G1!i.\·rauf e01!1in)-

JJ'~)IL" iinan tiaJT".l Ti m!t"Suaf!a~ A hsQ~veul .e1 ~scf)rdui s,u~. 'de cam' r t ; ,Tns.i.lie C r n.~iUt]l P'C'S~'H:.

S'Ludeull lemo.~~: Andr,a C] I1rll4i ~.I I~ei[ rn ~ og,i~ .ShAd_.

. \c_adenria Itolugidl,A.ratt.

Diu sJmpli:e Tnliruire a .• .$~:sL!Jr 1ll1l1UC se pD~te vedea ,ar-

.t~.~a de ,~tl]llrUJu\le' atll1~~. de fUi Uirtb1imfi~ d.~n p,~sa~ (den 11~""' liaru.tl:eru. (r.:t:IlLl1l·ii_· l·Jinl~ l'1c,Li In g.eIl~;. Cd din fre~~.rl, .-

j.mb ~'m ",I upr~~tnllil ~ ."1..1 til erJ ~~~[1 pre,~Mt ~ :'!Iub (lhTft1l;i &-_ 1lT.:) SOUFi" ~~ ~ ~ i'tH'rt.M ri nilt~(U13lh._' ~ au. JUII"l c.!11 f!-u 1'~lrJtr~ l.~ ttL ~1 ti dJi11 j\ltlL~ nlrnre:~ ~l. tntlnil" ee se ~uJn.m~~lB ]ljiJJIflfnJi

'Nt:I"c: R nl1nll~=~UJ.n.

- ,

Sill t l mp~ ,i 0 5llIlL'f1l:~ni€ rl c- Lilnu d ;tl ~ so 1 \'t i., ~ i =.d_ I(j_ ~~a ...

zl ului, IH.i~ or"'Ll1pooll fnr~I-H_(H ru_[].c~iIi de S~.at~ Bllii .1'nnll .. rn~·(nd hi

N uarnele vln~uhli, 'dclr~~nd~ ~a!zllr(;l. ilhidui hdoJ('~lu'ill ,:l~ '~f'~. ili.rllii Lll~ nl .L in :rn'lld:l1J1"Hu 'C.LI·O,m!) nn S:!;!! gtt:j~.sc. ~l!l1 FIH·aJIt.li~

Sh4!11~;-.l uu [tj i~ I jurul hrSC'l'ieiJ ~ J'J."'[.oi..lCl£e il @:'

~oonJc~ c uf.csif,Pn.a.lC rmUe:nraJe iJ~Iidu~ .llD.t~~~P}!$'W r~e [lJ'i~' jr ~j ~tili]jj 10]"'1 rt1m~.n]i de ruo~i-au [Il'hdt-Jl Gra ~.c'IT.Jllb(ful~· ~!}i.mC!iril,e .Jnt£J<~:[!HnHc In]etn -'sb'&u-ato~i: J1.mjj1l. ob]:c~hJlIitr.::: ~ i led~Ji. ! oml[n~)5t!a":'~rhldQ~~. E.'i. vornese 10 Hrnb.i: eueut. rl!a~~ea<st!1 ~ mes ~.ctr3 t~'" ell, p.\r'C':.t puline etem>.e'lrtc s I re:tnc ~ unl ill hit.rui fie m~l ~.~ 'rJl~~m~ eu; J:1Lc~.u4~i dr,agl~S:[C .$:i lnt:le)11~3.r,e·d~,t1 dOillel~ OIl ~!nte"roLe: t1llliot1~{te: ~i FIlirl~li~, Vi .~i 'r; ... w:lh'ile· w~~l~ e~~ ll, G:.l n'l"ilrelti rl ~ 's1t' ill,l s~ bueura ,~g 11 c nnsi~eijl ~"ile ~t cinsh~ []~ln·i\RhiU1.. D~ "' i~ IlUID'lrn1 nfarc ~l earrtnrB~f1ar ll~tii· c~~Il'. ..-\~f1.'~ f'~e p~ l;e~ 'rrIDi InHri: O.reslti:~ 13'D_gdiH1i~ Ale'l:iEfDlltlJ 11.0gB I P {{ tru tI.ogtl~m~PGI"~ ru.l.. s aiejJ·1!11 P etru A vr~m:~ Ille ~1~ dinenn], ~[ft1"e.ll l\h .. r~~tdJ]l~ .Ilie Xnv.r:m.ec':ElJ! ·,'-agille n,og~ .. r~CJ.·n~ I(,1.u Uft~d;Ui=Pel'.";~~i 118'Jn~M 'M:t~~ V:J.Sjli~t} il[.gQ'~inj 1\llhal m~., P.~Ll'U I\tuu~~~, SllyiIts B'@ho,) L:lbz:tt, 1\1icuJi[~, P~,el J OViUJ, IM Mir:c11 Dnm1ian Ai'dul~ Tljlia.J.1.:A.J'de;re~ o.,lUIiimt Al'jl~.mll junO) GII- Ievan, 7.it;, .'\ 'l't~ 'p rtru ~lno~- ?asi1ic' 1l(1gtlan ti:l.l.41:.

en. BUeT~~i. ~fjn.temi~ lin ',t 13 jQ~uile £i1U d.:lflJ1Lt:iIH .naJ.; ~h-1nHl~i rom1tnE~,ti~ 'e9 ~ h.'ul"m hl~li:t ~~11 :J .. tdcl.enuH c~tlLJJ;:~rL1:l. $L ~Leltil.e!ipe:tU do ~l'Q~ fUJ U dal1..S- :r9JJl.ii nese, PI~ ~r L i I a tid. ,?bic.eiul'il~miC}~'L!E"ni.!c l1e1'a nun ~~. hor~ ;::.1 imt1~tDAn t:lr'e.

VAn Ja c'[[Un]j;d'!i~ ad ·t,a ~i ln ,! reeu i '1 se des fu ~tlr.. . rl s e fit- 1!l!]l~1'!~i ~ U' h UCl"'O·!j.rea !)~ in 111' um.ar~' I:::h s{rd cii. ~ 81' C u1 tu-

(~l.t DI"l~HJoxn R&'.Olfillla - iariiGt~ua in l' 1'L'l7 1'1 "'did . !!LX .

~ .' .. _. .' .,;~., ~ .. .,- arllw Il'cr-

~mianfi .! \1 !."",I rl IC'fU . ~~e eilleil . Tl"'ihuunl ul T~tni. T01'"rQ n loa] :s:·~ti 1.1 1-

J"!II 'iI" 1r\·ro'l .. nit·- ," 1ntl t, ~ 11_ '\.1' I~CII '19~1 1 II

'-'!i ~I-I: ".:U..I:]~ ...f.!:.~.lI .:""llU ~'!!jjr. ;-J;l",(.o) - st~ sub d~reaf.a !iUP-t~-

\"CghQ'J"~ n gl-s.m·~im 'PreuLu..l prrro rl CQ1' d ueJttnr de D#; .

. ·t·...._ 11'. rI ". llC!.l.n pn-

~(D\[lh:_~ Sl pE.:~.$OclJ~te ~'t Lt}r'pU'[-a~l1Ul1d-tl~ P~Y.rhh1ale ~ COft~fi'--

h u ~ .~~uIT,::tJ"e [~3ralh'WIQ - ~~te ~[ Jlrq~dintrue tit! drr.p'~ a~ C.iJS~1 CuI ru_f'~Lh:~ ~

CllS;~ :lCe~LBla ~ b udevti!·.1(1t \~·dj·n de IUnr:nl _ e.£(a

. , \ d. j~lJa 'III ruu dl" I"K." nrIJLHimHiQ .IC rulu ~,t· p r ,rij'Gfl r}~clt.!.

ul~nl" l"U~H 51"1 -'ii o.rfinllh II rise V.hllll htd~lriduL1J'~l ~i :'HH"'iat 'in

ar ,rll: 1~ tUl1Ir~II-·I, t'n~~~~IL' UIi'L!JjtIO~lil ~ n trleU nniiolit.!llG: rQ)Dl ..

n~t~ si ng nrc i· f i {U~'C ~ ~Il el 0: I "r. rghIi He ini~1L

lure ~L ~h-:s~J\ ~ 'sIn~~ n .dd1i.

l :0.1 h..t:t1n~i liri i:~L~~i ~i - prcoll iIPi{iR~l. ~r[l ne.~H.~ ~~ ,I ~l rir llll::lH Ii: i,!!' t-.i \!,rlij1 11 j L:l c. ----l 1n n n ul 19H all. l inult aw 1.1 uon-f~at~rr~1,! eu cn,..,tlc.'l~!1I" lr,eligif.~s~rH~llui·,slJ' isll,o:ri'~ll.liI\io:rr~~ eeoueTIlic ~i ~ilHijul ~15ULl;ll{ir. ~t1:ti1Iill.o-r ----: in. sula de ~,ec::I.~' dESchJ:'...

, .,

si~ lIt ~Oall~ zu. l~ - 1£1 ~L:1. l~aJ di~tJOlLtip. ·icntJd..in.ll1~tI 1.0 lJ!en~

d~ c" ~I ~'oJJ!.' h~li£! Utc'~8re ~L ilnS:ITH.L'e ~ 2I'-m~1 "cloTm~l1iul CCpD~. - nj'li~ic.~ cea ll'pIl'1u._r,!L ~U \~BlurtL·~.

~\J:H uri de sal1JJ de l~:C'tur5 allll1L: l ram 're' 1)eU.1rn IlQ~ ,1[7S~~lii ." jU!tUf[ 'lis~lh~{_"':'~ sl a saHt IDIIJre. peul~ l1an:si ~. '·C!)Nd fI tnUi.

Sru:1 (' taU- re ~igiol~~-fi,,,;rnli.iu.ri1 i e; SGri6!I'&l-c~ LUreriltl"f"'S r~ G lIe;urg]u.!!t ,eLJ ~M Il1{m]IDri: ~ SQ;(:L F't:li~ linel,"tdu.hill 'iCOP~~ Ig;rn~· 1ll&1 1tI~~\iJ[~r ~. K£ih:.lUl·,~. ~UB utgr1je:st~ Up. imflrurdu*wr~a _[ i~ ,i:i~t·i(.ii $i ;J cirIJJ~,1 i'r;[~'liir) ~ C.o.m~~luJ mJ:&iu.o1(Ul""~ ~ srs,tul ll:'"'t--

. . "'" '"

cji - FJtittlr.. O:rtnrioxa IRomt5uJt (F<or.) p. S.t1d:cUttea L 010 V.~

C.uL J.u·ive~!lJ! :pifiJl"luJ ~e Vl"ilflHhili. a ~o~t al' ',adflvaratrld;l, getodaei, - ~i 2,~ t:~] d pri~'t1 r~nmi le ;dlkrze w,~ p BlI~bf1i .;r. PesacmJui. iU pare cit 'vezi CQbmimd ~()~egU daci 1il.rIe noi 33. mUb~L"12 p~ :[:lJlIl1l,tttori. pCl1.JJnJ !c.piidh:~;iI T~~tbl.!lJllli .war9~jj I. ~l..rliiliuu~U~ .Aa~:~ m.Oi:l1lep cd p~ete· .$1 ll21i :tnm ]lg~l~m ciDareJT~ n]b~ de lallJi. ooioc rOl"l :s~~ ftusuJt: IClJ Jl1.\l:th~ rta\i~1! iO'pQI.d ~ ~~lr.lul~~"" TEllcrim.'C*'l~i f,e'mb11e" inn mm.U1t~ rd:e cl117cnLulLm!ller:ni'SJ, ~U udJ.'lpl~l ife.~lnr p(n~1 lIB. ~ 'Ronlifi.'L]ii elm .~r.ure.l4~ "[~~ C ~rn1 p~-M:QF~) ~ ~l!!bll C elU{~. n~Jb3-Vru.ili~~te. lIo dk ,fi -tuxnl f.acm8\'lrate ttt'Vagi~,. n~ fult1uSitr1;a, cnfnj~)JII ~cellee' Brh,,~,'l,~ t:,Il&1ihu ... n~ pe gh'C'rWi'c·£uri p. ~81J.h;d ~iD"'uiLI'akIT ~ at {flliilrn·ilm· din L~ Ei~pji :rJ. J.D~, C';Shi S'lllilienl desvul¢i Ui tntLt'fi' Ro~.nitlJii Hf! WlG'ipQarUilLain~: dec ~tafi. de I.abri~~ dupi tIlDJulhii Bli3tni~IM,eil' U 0 l~lleMcc:· Jlllode.rntt.

$nb hllI UAn)t1 a~en01~~!d'Ul fIl llcclw$ eureut mllderub.tg

l".e li n.d~ 'g~ d~;bL'I'"U,~~ N0B!mlW "1lIJSlrli_ de ata~- Ll'a~·~tll£i ~ l;,n.. &·Hnt6.l~ 'IJn.gwQlel de ,0 \':Ii"'2nte ineoaee a: ~ll~B:p,:QL R :.;:~ iui1.su in~5UEl~Lt[1 bf'a.\ilen:,~·om,t1I1hi de s.ii;ti.~ f1lit~uri, de 110riJe l~.iq,em""osi! J.Oilfe. ole virtuUJur -~i m'5tr,~W1J11. "l~I'/iH\ a pac..'tlUilui ~{]~ig; kll'"

1. C'Mi{!tJflfJroJ1iei an. ~~PJf" Pl'I$itJt1 •.

Iu F fl. ~l nu a C:B Gopli,wle 0 bMIDli Cl"1IJii:I1i en' alilliD '~~1

, ru JI_ul l!l t 'R.lurldtd. Gfth: \'h·tll d -. !return fill .se due ... _ hmjntt

_ t'C.Il!~ numnl pmlkn~ch nu '~o~,!"e ~ IliJ(\U IH-J., ~a: :~H~i ~Je:l

- - -lor; ~a-la l-te.fi>ehru ~roSr Un din ~and in 'ne,ptli~ din ~~ ne,..r 111 i"fteratT J ~ S duci1 1"fl!)j: dtJr1Mlcj' ~s:bJ!-l~~~~ rt!l.Jir~l~le dtl Ru-

"""11""Y_:l.1

C~ ble -l'en1 f)e aeesl Ne~ t1l1oo .l1l~i n~ ~pll~a~ .SA ~ h~~ de soarelc 'tielll' ~i dllljl:l (4utffi um[brm IflI'OiftI11 •• Tjruer~lli.eA\ :iii C~,QI:, .s I ri Ilearc p:rimlv~a Led', L10 Col rna, £!:!l \'i.i lar-JIIJ ~dt-.-i ~lIr,AdI ~j j];~ ejung~ loOJJJl1thl vie Iii'. eare este vr~ roadch:JC' tm 1::t>~[l&(Ht0i ~ J1ttrneaseli n~mhi dern1l rae u:r.Jmlh~ WJilIJr'JnIi~j<r) ~rl ~hnr(ru~

I eru mol ~tl1."iC rusine !af.ltll~ de-a :;n1_ll aven CURti.

o mJu~ stmnsi_ ~illITa in!L BJ;scri~ ~ en Fsfirhl1ele;,_ ei l":niu.;

" '-.I--

4) mol UilLim1t leg~tu.rJ.eu 1[iJusl~. Elltm~b'elh~ tl1tJ, va de "t9f1Qj

~ilTl!ull '. B r~.e m ~·ei ce ls-au IJ~C!rttuL;lV-1R s.'11.\'~aS<lJnelk:1C Dl",jI ~-:dte dtl' hdTntna:. pUi.c~rn," SCl17.WlJe: si mrii frtlu; \,'a dl!3.eh b ~q

4cl)i i ce10,r 1l.ll:'biU d,t4 pnli'fim, ban ul ul. ~ bDgl',~iei ~ a It rill uttd 1l11~q $1 d!.:un:O,Clj va, mmm.'l1l i-njmfDlc jll:fhm~te $'."'impj,elT"ile il1Lp,~~ ~~;, ". va tar"~d Ia rMH~~"ec ~ ]:1 ~~rn,!1 ~i.n~~ datfJriti p-f: t!e\ IJt; \rj-~~ 0 viEJ~ 5 'u,som1i. d- '[i!lred griJL

l.Jlpi·hnlu~ l' . .m:ui B:i~t;1lcii o'r-~od~e 11 Ie\"t11~ m~~N I'~l .°le ~. re~nrmlrl'~ a +-oiWl(1i rim [f'mdi~ wfletu~ qs~.or ctizul i .ih ~jUe" aeestul n,ullTtdarl ttr.:i~ .PM~rtl~~C ~ mi~B.UQr ~!e_tltl~l ~i at -l~tdn (1cjit creatlo\~f.e: mtlrile~ l!U"i, c·~nii -,im~lBgtj~ oun~riJer~" m~ em Illa'i fl~nt!U·tl,. c1~.t.ori-e dln lum~ ~ee..e.'1 (k~ a. llim\U~~~

~i~:Q 1~.aITrElll1i Q'Jjpi \"'oir.rJj] C:r~Loru_h ... i, tlLLQmR.'2:C~, _ _ ,

edna n~lUil.!iUtn.o,ajSl~!B) dtn. !O:,1[e ilill!h!iij'U,incl~.:I renlscub1'fj va

~. ,~~ . A~.a,~l§ 1l1't~la .JM ~'rm~lesJ-!.!ibi~~lor Ilet~ducq~:rlj,.. imml11 ,rl.HJl~ul :3:e;:esLq aemn~ H_Qm.3ni~ J"eliAltigal~11 eu al1U'ra ~l1bJi.m1e J~rlle~ va fl -as~gurllf" ,~d nn \'omt !l'l;ea . ~liciu.u tn'~~ ~. me' I,m.ai _L~~em de, ~mle'iji ~i' I~ Itieio, ~i~.z-u.ire a gra\lj.lk~Q

Itas aee d:ef~IU m" cu $~e~

"Vjilo(tli] ~~[ -fcr.rn'~,ea 1mD;i u.~a\rn ~~t1nt, c_opiH. ~i LlU c~U [I ~1 ~e~l :a.v~' rnilll.~ ~n'Ull~·. e6'p'~ ttre5CUU m, duhu{ r::v~B!b~licl ~uj Crl~_ns·l. CJl uUiL 'va 11 IDil\ ,feruJU, V 3.. I.riti mal rnnl L -_ -'!f.io

I ., .' ~ .-'1 l.... , , ".. . , ~l nume;t;t;; ~1 t1lfl'lC1uQ: a nu va It. ~l,~S din ci.~lea [lflP9,Dr4.!lor :si 8 \' _ :~

CIl'HlCti ~htt;IDa ~.e:o a~mt ~:s;te per~ct jUstiliftnt ", ie .. ~"1

'-' I:dt b _ x.· ~ $J. ~n~I( f'-

~I}rea 1l~ as;, . - . ~a:t.i:I, pe .t'ie8lJ tatea crud' -. _ te .. ~ .

·tiU\ lllNt rlo\'edt!~ te, r.l.l'a jill Ii n ~ de de~IinU~ I::tisti~";! i

62

I -.. - ':::i..
IQ m 9
'3 .!;J ;::,. 1 II i - t"
~ 11"1 'I=!!
m a '"'" t
~ ~ ~, GI ~
~ E :iJ
~ ~, III!I " m l
-
!19S 29 66 1131" Ii 6t 1902 19 66 ~
11.1"9& ~S "13 iB:18 ill: 10 t9d' 11 68 J
'il'~l1 51) 16 U~J9, 11J, 7'2 I 1904· 9S ,2.
"
'1798 2;9 :32; 1MD " 4,1 1905 ,19 .54
i7V9 44 ~ 26 118&'1. ~O2' ~j'2 1906 tl!
I 84
1100 :~n' "0 '1,&42, 70 :rOt \911 'J'1 H \
ISIt 15: '21. t.S4~ I Iii 661 tses t;.t· 71
1$12, 4·1 '25 1..L44, 1~~n SO -l9fl9! '78 " It
UUI3, 2~ 1-91 1145 IS4 s 11910 7,J 11
tit] :u 104, 1846 ill 13' i'l'1. 7s 67
1111.-1, 2' 21'-· is., 1012 1!JI ~9l2 19 6'8
11 81J5o 2:1 34_ 1.841'1 to'l 91 '191,1 54 ,i7 (
~~. ~
1.1"11' 11 '[5 jIA-t~ 141 1,66 ss 1,4 It, liil I
:1.11.7 2S 21' IIS{I f11 IDl :1,9H '15 7;5: 1
.Slni 2.5 14. taS1 1 i32 6\']' 19116 2~ 48
,
fll' ij1 16 1,852 J_2fi, &4 1,£1 '2i '76
" .
:11128 :13, 1,0 18535 tiV ,,. 1918 'If 1O
i.liU 44 I 16" IllS' itO 17' iJ9lfg .0 SI
1,812 5.2 1 11 ~,Sji5 fOS 71 'l~lID 79 4" J

'1125 61 :51; 1'856- f;Ji2 121 ~l •. 1 16' 5:8,
, ,·-j_:1 - .
1824, 65 :20 tSSl 1~1it '8 ,1,.22: '3 is
- I
fSlS', 163 :li t858 12.4 19' t921 'S 641
r·. , -,
f182~, ",',l- ,21 1,1,15, ti'l1 '~t· 1191l<i· 4,1 61
'lSI' 66 ~I, ~lfiO i.'li in 1925 Q fil
1,8,28 'I 46 '1c86i :Il1.5 65 , 11'9.26 16,2 it
I.S·2'1 tiS '4~f 1870" t~4 ~6 i 1:9:11' ,so 611
1.150 lij 65 187'5' !,].o 77 :It 911. 46 41
fRli 62 49 111D :ijU, 126 I.9Ig 4;9- 52
ila2 0: ~t '1185 120 .:001 I 1.930 4S 4:1
fi5~! 72 4,t. 1891) 1.1Z 7'2 fg3t -I' 41
1,Ri ~ 46/ It,s, 1:001 Jl :1.932 56 41
I. ala 14 48 t'~ til 66 1;'91]5, J.t 58
113(5 :1.01 ~iO, t9il '~' .5'81 19\54 33 40.-
- Evmlutia pDpu1a"I~1 eQiJltllllel. 11J!,~c ell? prectlm UlmL~~a.t aJ Dup3 nd~Ud1n\ille 'i'

P'(.r~Q.tll 'il l1li d rIi iii I 'C I
Sa [lnc:i a'l1uJu.i ',Q,:)4 t:
.~
~ 1 -
~ eu nu f\'at~ 903
! ~ Pern~hl
I - ....
= :I
I~ 1:11 !:i
!"'C. u N~denluLVt
t \19 -~\ S 1 1·'15 26 ~.) Cu I:~ n Lri'ict CWtl= i.2~.
1117.61 17 "17 to per~C:ht.
jl797 2:9 ~921 11 t;] CuueY bW:l: :=' ~l pl!reldU~
1198 19 '1'22 2'0
11991 l2 1923 9
jlOO ·15, 1926 :1]0
1101 2" 1921 8
'1802 2&1 1928 15
1163 4 19Z9 18
19(12 16 1']0 ;110'"
11~10 .20 19131 12 I
lliiJ12 14 ~9G2 J I... V8~i lfinfb,ld- ~tfJ!kUetJ. rtI&CA p&J""tJhiril I
fr'trt rom. Pt:~W! ,~~ l!}IJ~ . ~ I
- i
S ~ ..,.., 1:: 'S
I ...
-'iii '!IiI' ! ;;:J" - f.J 'l:I I !
~ B t:::I .,.!!ii >- ~ -
"-+ ;.,. a. ~
IIii:I ~ ~ "'"ili ::.. .0 Q
-e :t ~ Q!1 tt.J Vi ~ < ~
- 2138\1
lU'
ISSD 2'.i:3.e.
:1890 2515.9 I 1l393i
1900 2:4S4 19.8· 10 , 18 . _ .........." . 2 ]109101
t. .~
19H) 2223 4'[9 9'1 9 - ~ ........._ 111 l'~16rs
1921' 2150 46:3 52 I, 14· 10 lQil- _ l"l8'~'
1930 ,20J1 4. 491 S fl , il~ = ~'Z6'
t J .. ..".! I,
a • ~
~ B 'j .... ~
- ~ ~ ~ .:=:
Ii ..... d Q. I(l,! ra 13
IIOiJo 0 f.:
0 .~ L et III (!j
I' • ~ ~ Ip...,
I ~
1&.16; 1'4'9 I
~9OO 2J72' 81 6"" ~ - 18 j3098~
.... -
19,U~, 2~'8, 25 5,]2: '2i, = l' """'"' a!nt~~
'927' 2111 ,j, 5t:;i 21 21 t~ ~ 121~'!
I~lc) 2';1 7~B ], -11,2 23 2l 1;.3 - 2,12~~ fll(PU rX.JltUlif1 'RO"JrTh'!n.ii au i,o:fit (U.n .~ ~ebiI an ,(t:aum 1!U rl"(Joo~ii, f".oL~d\1C!'d,(J:r.ll 101'" rtr~N1 pu.nflnd pdatli cu hllzele XOtUIDlci Pe~Ile l~i~ llll:' e__~ I e j] h~ parol1la orlocl.o~~l"nm~ de: ]}.iciL.. Cnl'i umuee p:l'cP1w_ s'u 'teml '!?reas ua s.~ ~~e, 'r$m~rJ!llcll-m" I rieulele, t.:.t·1 u n;'itai "'R~h i dr.l~lIm-tm.~ rb:q1li, carl D£,=;SI[][. ri - pu[u ~ , ritntl.a~ mcep In ]lci;i/lC .n~tn l~ io];' in :SA1_~ Petru. deJa l l~, j, L~ .1"i7:i ~i~1i. r-n ]1re~'h~;t~e eM. ll'uluUuii ti1.n Pesac fLV'e!:I:ll D~'l(1llt j ~e ·llie V asi ~~e1L1 .. tli:a,_;, V ~Ji~1 CE-a W La : t"8 L. ~ nl lkJifcl1 )J1i"e(Jl _PIZ! Cheo.rgbla POP9viri~ hI. deQb.~ta. s~: cr"d~. cit a.eS.s1i rlttl. ! NOli an v-ejnil bda1~ iC;U H~iB:n~, di-nSWlfPetru. De n'bl)lu;=l ... 1

~ IX .. ID •... ' .... '",. .:Ii;::.~ [) ~,.- -.11' . '~:.~ ":'1 ~ IL

~"jj.D? Rill. EUJmal!lU litwtL j~I~~<; np, LLP!J~, PU,[_'h,UJ'j en urHl prao '~~~

~ tat'ob t, ~:~i ~irn :epncm~s'i :~a bJtzn S talillulm _ :L~~bl~ ~~'!.

La 17g~ 1[1. 'S.au Epe'lr-w-lr~Jl"~ ~1Il~: J1r~j)U.: ~~VcA P.~YLCII

I"-van 1':,~tI"'olici, NiC!l~,ae ~Uet}11cil '~'QVfK_l N·ico.lHe\jcl ~i Petru lMelr-.eov::iri.lj '11~a IjD~'\~hJj1 ~i:D~Sel ¢m. &in PelJL"U s"a In n:.... In ta t Il1Jm~ i hI 1771~ ,otTIlnm a1l~j lL'lli;ijr fK]"'~1i slU"W SIl:r'f~~e ~~ cep-intI en 'I1te's,1 an, Restu:l ~'r~Q,.tilorri1 c.UE!.es~llltli ;00 ID,aU mal lm.Mu.l(} j~ _i1J~$t ~. unii en a:p.r~~,e un ~ectl]tl [Oll ~ '3.W Plltll~ fi_ dCQat pre'a 1i TdmjL~i, ~1ff'Gfa, i f1",s;rhii ~1li-, eD ocadUtlD II i-

. '

f"otDlllsirii.' le-n sc.himffilal l1ume1e', nd!:i:~g~'nij -nuuml'pirIT~s'

, t, ',.! (~JI.sIJlm Q. d. l.BJ.tIf~fd ;" Unta,_mal(, S-t!k'l'lirdumlU:' l. rl'."

2. A mQI1!J: a~ M:J fi.o~elig J iil.!J 1.;111 n.f!p:U.~fm.l~ l, e,

3. StIJ~n:i(j,flJJmr~d 'd(H'.f Dfrra!il3; Cs.anllldknlsi~ 1.91fi pll~ J;l. f.. G'~ tlFii~ prl'f[tdt 1~1 ,crJm. 8Jiuc,.

:5. JlUd.. ~

. 6. JtIl:.:1 ",atntJJJ:14I!J' pa1111lt~1 i:l't(: .rArtl tJ'/1f. S'ttn-P4~ IfDtili:'1 ad,.a

,JJt p4r. iJ£,t. sUlb illn '!:Q_Il-PtI"li'l-Mll~i rt:i~

7.. V~,zl: icdielfl;13(ffi!9tiJ6? an. ,.omd'tti ''-~I.'Ul$C,u.I;-'' JJU.I~I... :&

I,~r nd 11 t iu.n,e.n sa rtHro.sdi de -lei ~-J ~t1clod ,l1:l!'l [I i n mum e~ fi'1"II .....

I ~1~ 'Ii~ Plvlp" flID~C1!l~ lonescu, (:;onshlBl\~ tJo"J~~~,

'rusili~" '\rll£Jile,sal, NI!C6hlJe, 'PC'ln,~ :rYh1JJ~_i 'hrrt,uiII 0m .nUJl~1IJ·

su.r~U· CD'~ Popovi~J 'lOWl -\ici, ~nsll1ult~h:t~~ici~,.VilS:iIm'ijYi. N icoHl!t Ni~t!dae\"iei~ PI,elml.m" "at~icl.1 JtI,fB'fb\~M I~l-;,. I.~;: schtm.h l llun, I,g dar au te~ prubd sch~~Il51dllE1DJ:! eare

'I,)L 'tOI!!L~i,ne5c :a l"imlns.

farohio. o:rtouo,xi\ miJ;;tlt ~'~ did MIl P'€(~ l~,·

17rl":1 depjuJ!ctt de~:trhma, Tjntis~rU, Frcotrq'lrc~~k'r"fol I~

'1: ~t:b]Jlu tl

~Dir,gihi~ ~rtQ d~Jtn-;~iIl tl din Pesac. dinh'"lI in ~ E '81 ,p4'n I·

~g. '1.16.5 a :5~,crt 'sub jll!ri9diei~1hU11eB ~piSfilp"iei d1n.'nlTI!ii$,~'U. ",1'0 .. Ll)llresb'i~uJ Ctm~dului t:~jJJ sedjul in Samlle.o~,iluI ... !l.JIm-e~ ip,!,"," de I.tl'lncl P pimi Mi d(!l"in~ de E»-isoopia. ttaU,O'uwl, a. Arm--, duJ m" ,protJJ,Rsbi.te;m:atul BImel~Q!mto~ul,N!lj'.

In 1,DIffi.IEI h'6~.drhii 1:1lngrtillluJi NaJ tan&l Bi~N'~e.ese - ~ ~1 mil. -m saEDB W'"tUn~ in BU(:"1U83'1i, J I, 15 Dl!t~riel 1035:. -_ naa~ se l':-eni!iva,· ~~ r~'-C'f:b'~"\ Hpi~.eDnlD r~.-t.tnll !lr.~f'I~ a ~r~,m~["~i~ '11c3.lf",al}l_& P~sa;G -= jmJnr'alm~' letl_ bllate pazt4Pliiln: dill tele (; p:fotepre"Sbil:erat,t: ap:lltIiniUn:are in P.ir'i!;lz~t }:!l E.( cljJJl~ Ar'hdulm, .,'. '\f~ k~ "5Uh: jrrr.iSfiic1ia ~uiii E;piGc:opij~ $[ pwdi la lli"r:m~n;:j;r~a t'l111lror mncrS,uod ~ aron~ g; ~ltnf..lL ~are a e.pisOOb.IP,ti 1im!i~ri~ p;h"ffhiLl:e din D~ ~~e el~ .JuRi, Armlutn 11, ln ll~~a ~eele1a,.'it hoHirtri a. ae-e~ uia$i CDngf'M ","or ~ 's u1] lni~liicl~ e:". is"cl1piID C::_ar~. UteS'lll~. III C!JJi-et (ib.da-m- v~· 1l1c~ nern·!lIIIiFea d;e_ l'EPls~D 1Jl ']"ftni$o.m, R d Wi!: ,iralu_llmSmmto.

_ ~mI:l §. 19ft 18 fa);ee 'l1''t .. acul ui ~:ol Xiji ~ flom"nil J:j~ fif.

S~U Petru 1m.Mu ~[~lmrl_ de (r.i!~Ut~ $i crediot4 'Cflll f~ DJ lI!(H" "St riinrniali, ill '"PJU:.~ ~reoti;i :9iLtbi din ian Perm, III 1[~'1::

mluJ~ In. .~:~l6rll~ m~ri'f tl~C~~.~ d~]a Pesw:; E\'-~lil\ .r'~D.JlnftilS~~l ~" Q. .t!lte~u ~.Btec.1:uituj~~ lor Qr.L ri./mj,ti..i diD P..~

IU3 lolE. rI

Dll~tl eMlliarl urln hi~1"M[lUO.I"~ R~nil indali J a 'lmirea lor\n Pesl!.~_ ,P-;IlUl :9.111,.0 bi'seneuUi de I emn~ .in care pt lit WI" ar1ci.at '~Cii!~. dilJIIb~i~3 .. _Pc J~tuJ. hiserld.1 ~b LI n ~ 1 L llJiJ all zldit ~El1 muJ t~ Jlr~ fe 0 bJ~enr:l lie dltJ""ldl, cadL

J. D. ,R:WO,am&," r,m.iIv!lll1ia tI~ftl J,J6I~ ta &pu:l SIt. L- , • .....,_~

4fJ6 fpIj. 1:9(J$. " ' ¥.T. u..,..~

! ~"'~ ,,~........ .,n- 1,l'lr ... ;b;o., F.f-JlW.,.Jh!p,

• ....uq....-B~ F!If~ t"'IK.IoIn' .. ~J,.-- tllle_

..I C~ lI,f/I'IltJJml' ~ 100fl4'tbPu«L62_

hi I~el' r(~ so '_ u rJ ~' iill__O:pM Ileh - jlll~Qr '11111Jl ~ r It· •

~iT' ~ F.

J_1mJ b.nZ!1- hlhiht]ui _ !M!Illjan 51 lnHi ltpui 8 DOUiJ LtgJ; ..

• r pniz ~ a :B seri.di nrtodoxe din cuprimmuJ Pa''1.hlE ~ Im"an IdeJ In~) 1.WUm din 'pi1rohi e:ste c nrluciturtil ori 'i~nI p t'i hiM ~i ru";~.cd~nlIitt: u.rpo.raUu~iJ()-r hi ',e: AI [:n:asi.

liulu] ~j ill dunfuii paroLlial cbWhl1e1t~ ondllc;:Eb~" ~ QH-·

Ginlni pm-rome] IBSI~- prfiQLw :Ug(Jlie Vermeian. Carul1'id p,Qr'om~r Ie" ptnml.. penedal 19&2-193'.i esl co'fl1wIs diD 1I_f".Io • t rii, dIDrl,o '"-; rr s~e: ~re._Q G i OJ h~' 'ierr.n 'WL •. l\fi ,mhri; Ordinru-l: Preot '\!idhlr _. F~$J.~ O:res lie B0ltdWl, V.Bsrue TIDioi, JE!y,:el1:1; B.rinc.lQa; iU",=rl'iir-"'!Ii T~alan. 1\'r.El~1 loan. ~i) gd~,_ Aruonie rn":l'J~ rue 'sOlNUmlf1l'" V ~ B gd1l;n. 'e

"aa'\u eh'u ..Bm~~ CP:.El'nWl. i\rt1~1 ~q~ TrltiP#. If"Jttei, Gl:\r~'Q'f'@llle

\ Urc_l. "Gh_ DfJ&D~ Vas'iLt Sfd ej au, Ilie L~ti I 1 nO: Tf;1-

1- Fsnu, 14.1inn J\fu.nteuu~ .AlIlQlliu pri~, Majs.K ;rmg .... U

~l!lsilj i,n, }:na Chbil.a_ _' Supleonli;\m len Munteauu

Peu u 18~!d~~ r Vf!~i.r e- TillLoill" liiliai Milo$" lC,usm ' 1. a.: Vadli~ l~tI''Cal .Iliu Doeea, - E:.giLr.q@.; _.-.flculae in~i~ V .

M. '&aia~V'a:J' ~ loaa TiPtm.

SectarU.

'~tl'eirll, ~TO~i de aces! frQmt Q ~liiJl-lAt tp~etto~ .1l~n e~ ti = n eanlat, -' ~na d e'tae· mai jamicc ~m jlon~ ·Sl-I (halru ;1 nriu inn l~ {rea UI~ ttrwiotlc 'Str~ de suflet,ul ll~ }Jo 'uhli 11u5LrU ~'ctal"is.mIUJ ,~i uniafistmnl III ~ 1Uflltete f!rj.

tmUna1e de cari Sl:au ser.vU du~;anii .N~ in !up'1 neau'u .

tfes-agr rea one lui ront rD~se r~dul lor ,r;D, ad.- -

. eo eredin 'a ul'tod-ON j~ $nl'u],gl diD sufi. te Ji COD$ , a

Ilali nl! r., naa.sc!. Unii~ lH~ldu~ se;tu~i ~au hlp?i 'd

I.crrd:h~ ~n ol"lclth.F~ti Irt:eiwlfl m l!' .. lndU!d.l~ s· et;_a ll~ I.JflpU~li . !lHt:: renl, 1I(:('jfr!i1 h.1C!fl\~ L d .as:((,~I, ~u t h~ f~:"J.f iEI ~id.ll1.durm 1111: su fIInitll~ar LU n~"i{lriclj ~i, Q S~a! ul u.i Jlu:JJ;rron,tMa t[Ulrt~.IJr:.

Aeli1J 1i:J~:~ II)F ~u bV~fsi ",,'=.1 U:ru.l~ hi hul ~viz,t:)iJrea Hl1ln alll,e

I d~dij ~ PiJ P~;$C do hlR,LlJ:lo·ti nH]]~1JJli (J~lt:Hl~C$~ l:t)jli~ I ~!~ 'tl lnri.tU3'l ~i doresc :d[ .. I hj.s~J1:111irJllP ,;>1, r~ nOTIl;i1'1~ Vue, .QlLjJ'~:

YI~m.r~,ni nl~~tJt1t(J~m, Cu ilLoslfcl rh~' Num;lu:d ri'l,Ifill _11 ,~liWl,~ III ~'1 Hi ~ ILt HID,tITu.nifi-~ ~,N't,.:-mD Ii' ]j)iJ21"dut dt9 In!yj! in ill~ 'IH kJ.(11 h'i.ttrislli1U lui

~":"CJ ,'~ '( lu

- C,r.e.:!jiUlli'~ ~lIJD:rlna1i ~i p.atrio'~]J: !l~'lJf1.rl.h,ti CODil&.(! ~~eStie, {]

~ elf' tU~e'n STe .S:! "~enes6: de, ac~t, agem l.i ,t,i ~ ~DlluW~. lilIJtrii5l~ J']cluv,~ .:tn:li,tae~iWl i-ij gntiDf3.~r~nat E.:u 'Vlicl !n -. S01i~ VI{d~~nn31il: orhOc]ffSJt. s~ru l1l~t12i.ra~ S'm~~ ee late e'~ l~a vils'tlral ~, le 'rtiffi p$lLli ~Inll~uJ ¥eacUrilru:~, &uTI'atul l ~En~ tu .. h:~rlHlie RO'llt~' n, N 'U.t 'Y~ reece m~lUi' V.;['el'UJ?; !l,a.nl ~D;!n

,~ 1"~.t!tcl.ti1 "iec~~tr[ '~vor ~OIlv:i~~' 00' ~l Iueru ~j eu ,cam.

~ ~ I

.~ ~ llkll~~e 1& matctL

P.!L"]o;rii rom~hl din, jl:efiaIL ~1.;uU .in m1"ejile seete.i l.C al u F~sL :so'~iJAndv'eli ~i Mnru~ !l.bw..f]1l; fa I 007; jar Ia batt~~ !r~lilleile: Si,fli ~ ~,~3iJl 5i Uario Hc .. ~..t~SCl~ 10. HnlJI lJ/J, a ~ L !&-:"J wrJ1'll3L~ m r!ibf"rnt; eu DiSwire ,.m..t rum.. Ull! .; 1t!f.lJ. nne I' ~ l'Pte llai'~0'~ (fuflT~ tnr-a:tall din oomuni_

N'm~]i(eniJ.. S8 adllnl In !rOOd chlndlMl~ ht,r' ~~,Iijtn au ~11 de rrrgit~~ _:Z1.illL! eu u;o~nri ,~.~ in ~re lJre.di~ tirarrm lnl}- ndse's~tJl dID. -,!?~~~~ mfnt.Ors 'Eft p~atM' tis t d t n Am.4~'lt~a d.eJ'1TnOli"l ~nde bJff d'us;' ea ~mJptu rnunei [.~ !p~m1tTu wA~n~nroo lrrfijlQacel'or de ~tenti~

If ~la -~.Bd:'t~i1br- la'S! m~ de do lit. Th f~jL: mep\i .mn~ ittr 1I1! .dflS ~ ~lllmi ~eeUnIJi 0fLtIi~li. AdtmArUe lor 8- 'emln,ri, sle :imhrW1tq..m .. ~i !1e~lr5.n. t'Y.rutijl sl "':SUl"oDie'l

',., _ ..... ,." ;Ii

111 lJC !JlLl,~ ei, 'RU ennese ,nleKJ~~ rlFmlcle~ Par: .

Fmu a IfJJn~ pe .I'&~a,. ,~~ l~. Maraov 'MiI.:m, din Pemc ~ 5 du.s au ea 1 ~ T1WiO-~ p~~tn:Uld i'nllr~ Ar:esJ.B ~k! .

'a.I:tlI.e:'lrUjnitr,~,(&le ~lL de .iudecautoti ~ rU~Di! h~ ,Ie

dndu l~nC' ae:cl a;rnOl" din Pesac. ne en

'A.rftW}]Utl~ bunit'intetegel'~~ ~l l?)cea ~t u9L!uni, ,'C cau:~,,~ K~~. Ctl1~a!~i fIe~ ~l4i.etate Ia eo~UDO

-uwm!u Q tinuau rum lan, mel deta ~ . '

t'~ i..-. '. '. ~ I - DQ.!4 III ~ ha

lS\:~!l l'I1l:': ~ lillmB -anu m 1m e .. e II.U ~eral ira b.t. ~

J. COrJJr:U.n:f~~ Pr; Vir"'-e=p1.ft I.' P. IQPM--~. taie

~

IJ.:,. ~1nr'ul lnI111He. ~ro\'(H~allUl lIkesbiusre.« b..-'1l.rt'll$li~nr p"s!io!1n.t hI

-ll)ull tnbere [lil~~ [WD! ~t~'lJ'Ld ~Ie li:orndu~;1't~:>i'-pT~d1~aIloJ EO' Gille u-uh{~ l\"l·~'[_ln. 5il ~l~[U pe ~m:rt] 1)ij£~Cu. l.li~JIlii·-lui Do~ '1111 linl U~!l' r"LIC\~oDtcnZ~t '~;~l,p~I~~l Hi ~ !!lr~illll prID ¢..&,,~ pal·_

U~u1I,cu' r

,. 0 pi i i- scclsn 11 I or nrurlitiptL 1 a ~IIlj'bel~ d i wine dJ.f]. h~'5tuiL a rlrit.Il.~n ~i' lLtrai~~~ cllBl,·tu:u11e de L"~'l'i!huutie in ~COlll'i rill luri all! eopUi Dl"'Ultl~~I~if'r:J 'm. nde li. H fuJi~re;gllefl.~ in EllHf:.:t QnC'Irl l1iO OO~-vn'rit~ ~~.}; ~1 O"l'lrtrtd in mn d (~e;finiti'" ()<:ci'eqltil"tlU

lor 51,1Del,e~sea "hlG~'.

~nllll~ I n 5uCte riin ]?e-,qll.le: sunt in C1Z;scOJ:tl~I!:Ii pp. ~le:bAbdc ~n JUirllliLrt lltC:tLShu: din Si.nYIcmnl'lS1iUU~ili ~ ~ de ~ .. s:e Vl2lie

, -

ilrarhi~b"1 rl~. n~l~eJ;1~i, ~i }ID' de~~rl1l ~arle run p.dcil'la coptuorl ~m·i'

~ d~l)'m:1G ~ Q a~EfllFlloonlb~t£,;,- .~ ¥]r.Vi slJ.t'~ ~ O,M '\,'nr ~'IJ. nici lin pre'l sa ''Ur.~m- ]_l5r.W1iJ; ftie ci1J'l!:a ra:~~dj 'I, leill ]. !n_ •.

IJrndm,(m,i crfdltu!tQ'ij. J»se.rlcii. LraruUci ~ obkiinru~ s~itmo-

~EJfj·

~

L

L

~~Iul T~tlLi_C]:&n: Mi!fl£CU1 "~seu.t in P:eS'lH~. din ramill,e. nu"lJ1111 a TigJt~~l}l~r~lu e~lilaJr;-ea. ~ ~ eapBblll pe liingii ¥fterrmlliut p~~J'uh ¥...[Ito~, -U~js:ll'. tt 3~Iif 01 pllrw:u j l"Jlveir'e-n1lois l. nf!;4 cu.'w-m.cinn$J.1 f.£lUi' de c~f'ul· ~au iePMI~ d_c: p:Jd'~liull 5au .. Sl~t-

l-nh:: dela eununii, i1!l-mnJ?m.i_nJ~i, ~~ de1a sHe ie.l''-PT~lIi.i, IDS I~£ eb~i:a~ ';:ll11'larm; 1 tl~i~ -:Sa Ie knJ!id~_Ui eu 'pw"'~lnJ1T ~! u, ~i-Jt\~a. 've~n~1 .~i~~ in il'~'~~~~~ Flind r~htmlll ]J_[F!"pLru FapL'd'B ~te rint"Or~t'l;JEi. E\P.. nu ~fi[td:m'~ cu di$D1J¥atLeu:. de' p:L"'aol". £r-i..{cp-Rul 'll-

mi$Orij':p !autelin.laj:\ Jivc~~icl" I-n aiam~l~~mt $ dojeoi~, sfnp tuin{}'~Jl -pll~rn:l~1'~) $1 5_e ~bfdr~AtB~ E~ inB~ 'in Ice de ilJitr,qi~ nmi rtL.n s'1t '8Ulj~~Pt s~ ill '~~. de 'rbtitma:rem i:n18i·fS fI Irfdl1 t 1'-3 mn ti~, -azUu! hl1.Uf'o0r infTl3.ctqrllo.r:. l~rtitj~ ~i ..I"nIitgJl\Uw" .ioitpr.cu-n~ en. mut.e- nealUWil'ie .Si.1l.e.

EpJSC~lpn~- unit ''\rf~iJ1t B1del}i din .1l1£-.£)deo. I;.;J 'denn11lii ~ _~!l! U~i:il ~H Prnm.e1 pentru a :luf8n,=i. s-pliJ'lum mClltl it] .mil!oe.m tontilnUetr dB' aiel

S~r'1ciile dunn:w~~ti le tmea ill ooso. I,Mrn;nuJul 1liu'ficl BQg~am, de sub ·Nr. S~, en '$1 iJQa!lJ ~~ ,clU m.Iai [Q'uUi romiDi ~or~odo~. 1 ~ tiU~cip,e~ sa, tlEe_S'~ 1'1~-e ot a pest at., rcnf!P I :.a nar-fuLll S~3 !mlom de ede InW P.e-riCl·e:~~ Ql uraa;r.:e ~

lnj~l are []Jiilt~~!~jl'I. ~Jr.j7.eU,bsUce dR, aQHPPfnre .:l ~n.ns1i!in! .... -

1Dr1 ~fl'ulfjl]d ~i h~F[C[ind J]JU nUlm'tlr1 eml.ul ci J!i lllil·l!'~sa

rl1~~ ur! dl:! (ftr~d~ II ~I 91 rrfltoraUla rcUgi-ei cl·e~litlte.

AllUIlJ.! j spl1ln bikinii. leA rn~e, ,tme d ~~~r;ge ~~Ju:jhtJ. di-

,"iuij in tluu~m2id ~i ~al"bll..lmci~ fllJl'~ Tudose, cmnii ~e<a. J'Jn l pon.'sl (Ie ~Gl. ce. \oreweau :~~_;.~ aseulle, lQ (~~t~ un [t'~ltir-cl d~ 1-11 ~hu;~ t IJ ie a jinr pmDle~ S~ .mgJ·i~ s;;{ trusteaiClt oiili-- 5 f~ uUi ell lC!.lUeu· p n1jil tllri"i n:um!iJJ il mtpirSll(ltt',P! 8'0 ~ d ~lci.1: u~ ~ r ,\ jQi, ell ,~dll1"~ biJle t1}"Ciji-J! prnrp,.'r ~ fO.gor:llinlraU In OOl\illUi. ~:L~ ~[i~c~ s[ujba ~(Intei .Qbttl~lt(i:. 0 ~. m"~voh~toa.re, l~n]t9~',an~Jlc' It:-e 'Sacd'1eJ:Pu~ MilltOa. sJ'iDlto~d .. mlliue mrmi~I'Ilmdlta In f:~Hn u nor Rslf.e~ de ] mr'.r.uri lOOJJJdaloll&e. ce nn mlsi :mtr~ l'lIgittiJl ~ p;, ~;nlUbabwii mil Mrlcm ~l ~i a s~ mID po~. ~U;~rUnjflfu. .Iall dar LJllnli, '~n.,d£ a colw,r:U ~ ~ e·obi)~I~i1. Hilla ~ is ill.aIcrillLit:ahB !;i,i' ron-

~ L i inta PO'mt'llU.e,3 ~g:!t.~

MltJiind. L~t.!i l Slu, pllUiBl T~lQU~e· - volt ~ :s!-i loUlclne 1~1"(Jrboihd 1n bi~~iro o_j1)l;iaiCl~" pe: 1Ln'UtYm-tt I~.~ $I dill'1:sad n runf:iftttf .11~. ridi car-en e~ a b~s~rlcil. flom1iliti 'ortodQG6i :rmR[_d1."i>ri]ld.u~ 'I P9P.Jl Tuuoge a ffiffil L mi nHld;,I,ii Jui IJDlaRj; scandal, eu ill.c~erw·.s, ~ b~ln ~iulg~ro$l:se. "]],'P1SCDP-Jll din TOO!.i soan. ~ud1ija. de 1J1Cnl.1 ~~rtr-a~. a mlitilp_r ~ll\REipe a 1J1e~te1nlal pQ.pagli T'uiieM ~ fe- 1IjJJ]jlii lui. zj,emd ea .f~.dt rru s:emai lu tiIJ.ne~-cI dai 6U ~i3~.:!

;&, . .-

'RlislemUl a pciID1.s .• Din vita ~td tndoSe opostaLnI'sJ] Luritllldttfir.~J.]; tU,r! 'vm\1 nT 1lL~, ~lm1as in e~ml~m~ ~ 0 rne·rit -51. UJ ~ uoa ~ ifli hlesle:'ma.lg ~i. s!unilultoare ~ mauii n t \IT buran,

Piill;inli r~~ Illl1:iU de ,~z\ fll'e:l P"ersoaneJ rae IlW·tr; d~n ClDa:i:a, eeier eee, 30 ,ialM'i I ii~ earl in annl lb5~ .D, 'an ,"oit ~ ~ il]il~~t;i ~·itUt pr~O'I~c.jj t~,e]e- ~ cult 118ntru s.nsLincma 1 [smnii Ii a ~~lBl ni:fll[n:Dla~e ~Ollresirmal~ ~d asUet cnll d;l1f,manii N,~tJ,:&1.w, JQ; $~~9rea. ~OU§tltnfiJ T<~~ i. 1-

Corw ,Ihledeeac.

CorDI VOf!'ru b:is~rl~se s~ infilntaf ltl 1881 de dtre; d_L1t~ rei ii de S~B1l~ ~d1:J ,caD;Elnchea ~ AtatIJlluJ Glieo_ ,reran Illio CbbittAu. mvAnd de pr·~s~~I.i.ut'E!. ve. pnaolul Andfti F-'i~.Il;.1 .. ittU!a!nnll Si sprijitrl.kJru~ ·eo~WnL Delll 1891' nonduftftlj eorullii 0 fa in'ltqfi.JQl'W EimRlLuiI BnrhnlescuJ tar ~ tOO!! pdD

I. CCJmurd~ '~rJVru.1u~ Pavel ~I)fJQ~ rt a Pr; Vlelar J=~ ~. Vtn .~,vyta Pholtl§, Ii di~' Ttm/ratJJ'o.~ N,.. '1~"6 di14 t1 0:: I!J} S

t· ...

,1-

II U~I ~lroillltl '\HI~!.~):[' Fhr.e'i1M1U, C(]If'I~ nlnJ'tlll,ri I~h~, !l::or'111 vocn! h~1rhlJl~s"'. JI rnui hrlnioo~fllt ~iI U~J OO't m~"t, ,U ~ltlll!,r'lll'C fB["l-oba~e le £l!\1i'I,~rH II~ Un~~tI"l'~r=:. Inl 'W.OO1'~ SUt;: lUiIlllli're,a tie R.eu"~ It!flJr.n!~ II1j L:h'rll dirt P~!l!loC" . AIil!1Jlch~ en eu r-J , ,R.ttIDlli!'aLil imsll·tI.t~ '~Ie. ~I(;i~sl hun ~ abn 'CDtNlufiltOT. d~~!~pu~lfll rpiWl~'~lJ.ti..md{!i!l~ sue-

~'M!jcSli·:H~H.i,1("~ p~ l:1nsh r:J_hitHltJr!iUl,ile tHurs~~ etll1wl'c. elu_pC'l ~.f'ci mn.I de ~C[lmti. ,"lJ'tn,pDz.itod rQ:iJitiIT~ c~rmim ill~.eut:811~ ~'L,~ u~ ~t~h 3rU~ ~i c(tn.Lul'-~ I,JlroJnne na'ioDW_~Dliee'!l. une]e dC~ll!i~ :I~l ~Itt~ con d~ p~ hl~; ,ulletla-bt: Mtrmlril lrui $lilf:Eli.ll ,e;€'l l\larel' ~t,;_ 1~~ rice~:rG ,1~ hl~.b:i'l.otile ~Ial·i., c:o,ilt.lifu arhnJall" Pe11tl'U

~m1h:H en ~i dG-sffl'lure=t 8~dl~ll1l_1i.d rGm~1f~c. ~ ,;;ti~ .repr,\~n-. iii ~h_ml;- cU<l~:lh'1 I e~u'"'rtl&~ ,ft)llulwlle; da.m.url :n~ll"iQ1l~ eft~ I~.l.nfn ~i 1~,i\u~el;HJ c~ Lh emulalla d,e a,oriLuri ,lilt Tjmi,[r'.ua J~;J,

nf,:.!.1~ ~o,n.d <J,lhutL FFi."mi1l1 Id III4~ lialr 1nJ 19~ i~. Satn,mC_£lbl~l!.I ~J U"Ie<l Ij;"H f;H,"~_~~iune~ de§:v~;i Jm.1Quum~lI_hdlJi _~~a.bIlu:i poet !\ J HI.~ Emin dSC1J.1 :g'LU b ,condr[]~)·el. sLuien l uhli in l~Dl~b\ ,vi pJ"iln I ill Chj ~~,D~' . 111~dea, Vi:eLor Bar'bllle~a~ a luat p~itld [.

lnh'i! : .. Hui JJ!Mn.- ....... l!l~~ cr,l'rlucila Btl stall :Sill) ee:n.ducem:e;a F·t ...

J1HTlll ru Illlr~~ntorSruvu LJ~c~he:1 em ;1 ~ ']n:f;fuj'Dt~t 1n~lI: tim,

. • .. ].. ,..~,~::: • L ,",._.:..-;,.I;i,..,.:.dl ~ ..... ,I~,.. I. I

tif] f' ml ~ L cue C'\"'ll ~!3i3J~ prlm!:1~ WUJ.l"~~ 'UI._I.J.--:il:j ';9;] . i\i

.en lJuultli rifrSloi n icie~~' pti~~I!crea J1nia lw:=~,ul~'liorn;a.ll I:I.~ ~'I eo

'~~i.ci ~iJ s~i in? [l1l,a~ L

~~rn llsl~t";j;-U:tH\ {It\. 1 Se i~ t 1'Wj,j. m} mvl1l~j1t£n"llhl.i[Tre~e lu

, ' '

]'&rt,~li a ny'tl'1 ~a lW111larc: LIloC,eitarea iE1ct.imULUi ~'01.'~l.iID.T~i3i:l& ~C5I!C

CIfU ... .l~ Iu lip $il . rl~ eonductL.l!n.r" en l ~'flt!pul s}~· VQ](' d~~;J r~.a ~:0}m1iIRt= l. r£~t.1rc nD-1j]:~~ en m~le .D1.l'ttjC p~~,nle_r'e sufiet.e.s$ll f]Mfidu.i1trTIl -et, [:f ICqn1!ril~ .. p r l~j~~ rolu] b!u" ulis H ~~~1 nb 0'1 rot ~

.:.au ~i .to:?!!,~ur1 h~ 1G:!(l' U.tl:.!~loill.~W ~i. bi~e ~~5.. C orur'le d,~ aid au L_ilJij~tc:.(' l eu un nQg:~L r~r.ertf)l"i l!l de I'JJi[l~e, ))1 U z.leW.!e;:I

51 Biserica ~i maniistiren veche ort"odoxi ... ro'mana din S'~nPetrul-Mare~

B~edGb \' "d'lS O.r~.. rolJi'ulffbl, din SM PetrlLll-l\lar6) nu brlif" mul liSI. Nicol~~~ J tidiJl! d..W. ci1.rMmlidA an,t; bellceu..iUl si 'I.,u,l'uiL\ flCOllcriHi. ell ~iuclJ:Ua~ ,nveq !I £er,eb~~:L. pi t2 tltjt P~clmw. UbI cal~jmiLlr.. BollA ('ib~ulril "dig liQnm., T\nrUlJl din 1~mD4

eo ~ clnlota

I. VIJ~/; CionJ/1.lJ fJUfDfI/,1 r»J. ,rQmdft.~ ~!.at:.

Ju aU r: IJ'ro lnlu ~ inn cillr'§ln~rlji [Cll~lI.!Ltt ~w Y~uiL; p~' t:'!~ 1 li!pi\:'f' " elll\" III ~i 2 ~ie~nitp de uMm~~ cr'U~ de. k.Jn,'1I1, e\".I.tl,q~IC' t(; i :lln~]LlJPs ~nnUL de cpirlt:'J'P.ru r'fJ~~ til j"!hl1~urli lua-

I ~j eliit ~l ~1fJJ S~lll·li ",lid, in uuul '1.'1 Ul "

Pt ~~~'~ ,~uj;Jljelrlll, dill: phl'trit ,rv;e:a:: lenann .H~11~LIilf!ul·'4ip~

plcfnUi 11e',~ rloHr ~~ kU~e dJi!!' ahlrJ'IKj .f;j,lcllL~UI d!..! ~·trrtjl'll~ 1 in ~ur~'~n ~l '\cu~i.(' demnbd, SlJ.10~ctmDr-trrILel~' {lg nl.ML~:sc:ii s{~]ic lie. zb~~ e~~11ot~1 . i d1 ",(\-all U lti t~~e' metal.

V ~Llltln~ f~r~,ll'~ir;: reti&~ sHlillt-, cC'pnI"nhiJ, .mAine"m ~t

brll!.\1 ch'll ltl~ ttJ.:!i""'~ pentru trei nr,e.,U!.

loumlBIl oUaflllul: J ,r,QIV oolQft']ll r] to le UiU.1:a '1f1 U 'l'lC~l'I~t i.l a,rGll:.·

~~~,m:t.,: fUi~tlgJJ1irl!jJ: ]U P.L'·{)oJl"deit !.2 .1'\P.I((I~i~~n .l,~ f~'Ofiml "JJe IH;;fI~mrl~~'01" im];"d:if~~ne~li ~i -'I ifiG~'H'~ rnLl~lip'l1'l!:{;.H., L"$i!e ~111~~ I eiuved u, :.... ~l·Qye,ninij ~sig'Jjl" ~fJ] ~ ,~ u.un bI!(~rlt'a, ~i ,row \~{u~j]e'l d~-ci 1na.il.l.Le de: ;:_(lnd nls "- ,g .. ;s~:e~ce mnr~ 2, [Jr!.:~~, p.od de .r11~lase en ]'oo'wele; Inv~ill~ pdm!tJuLnif gf. W'U£". Gh~ rrr~s. IBtgltn.'Ut Ddmlllului $1 m", ~l"l'avh Nlt_Q.~a

e ia·li~ ,3 Uc'Loj_~o, rtHnti al pra uice,hur, TI;iud. - rU~.d3L maJJrc- -'II' ·Ti'ple. Cia.i\;[o\" irr.9C i.i L'ilurgrihl~r. ~

Ii 1~,iSe.r;ll~;'~ Jlee~ sta, ~ $1 'eele1 a:Ufj I i~l" lLi rem a.l 1 e~u if! i~ ltce~tn Tt-~-n:[i file BiL~tLL1JJ~ a (ixist~~ en ~ fl!i;lLd problt:bi'J~ttLl'lllL. Ii pc vr,mI::le;tt ~;1 tl,I~.mUii L~~li Esle pll.[m proLab:B 'C~l. JIUnn i dilp'1l2 sui delOl SIYnqnl~ea turcHol-",'SA tl putu'l ritl.hta L~ll'mhlli: d~ mc--i ,]) iS~dt~~:- a-faJ 1f'1m.e_, MUllrn!u~t 1n&U~ J]1 S:in~ PcHtrr'Lul=~\hI'e, Ile ~1: hL.~lu.!:l'H~ eKJ.~ ta -§1 I) .IWI:D1tsLu·c "ToI;eh.c~ Pl'ohl'l,hll ~.~ Ut~Ue J;nl.plu: .. tl e:."ii d~llL hi swoo v,e~ vpr. :u: lJiI'f~)TeU i I d~l~ llll~ [it,~;sllir,ea ~ecoo_. In 1lJl',"11'1 lstnrle rum M3.Lit; Sv! se ~lin~:~re ca III amu lfiiU c_i~il[]~&i.i rl.in II1~!(l: au pt:hll \ ~ijurtI.ci '~HH dl~1-H [IIIP~ [eIiit~ip.; Cl"H st ft~ '~'e'M'jJnanrut1i: .~tillfiii"jI Scfl\rll ~ .slil·~~"t'l] ~".d cl'i n IJ l'llll~ 'nb~ D r.:v oe UdOOlOl'ls1.rn C bCSt!_l"icfl ...; itn,fiuiliCJ:~mn Jilin ,~6easUl l[!!rnllllUil au fast olipd'O.0: r(J'fIlftlle"!~t Ai1k ':::ih~ngiJ:111 !lIE" f~fil~ _eli .~~ aGRa ,,.e:m~ tn Siln r\1r1 ru nu e1\ r~l* l'lI1Ul pHp~ml(Liie 00 ~. ·c~ rnrrf .. m,mi~ 11l51lJi l1UHH1e Ixun!l!]]~ 01 p®m;,j;uLi~;lol' Slll~]tQI·Ji sIiutiti dela aeeste aHnre sniUt ,,';na

sti mnfirm, ud~v~rnQh!l.!i ealor GIh-,Dial" lu~i ~U~ J

A.~LYa'l:~ h~s~,r;l ~Orh'D.(h}d ·Ma Sdh, Pe~ t'ul:-lt'~rc nu Sf! J-IHt=" r.:G.nd 'S"fIj ~idn. In auul JI!~J 'SI~ rePOvlU Si .sIn J11'e!\iL1JSJt.3 ITsle

J. D. ~~va_~/ .. ' :ttlml~{Jr/S_M IparlJ'l/rJ Qd 11;0-'1 piJ11tHIMJ _..I '''' n

~; /faillll(:gJ_(}iltl. l fe~-I(Jtl6 ~, re~ . MI ~ .... "-1 p, 31

. 3, lJiJrtlfl IrJ/~ oaro_JrJJJ,l art Mil" Idln Still P.trtd ... Ma,.. ... ..

~ul DutDlI. Pr,~til-tl"" ~rtdr, LJ~ Mlttfud~"

..pn' I~ l~!L }111r1~' ~ en 'lrl n. I~, biscricl1i stu-iJ£nsr.1l sa uu fie nl Ll~1 Ln~f'rlf'~ "~rcl ~ [uH'~~noos~ti, I~IJll ~i ml;1r1:f

· .' iserico orlodoxi .. rom8na din Pe98e~ 1:9tor,~t!, s Ulill ,I .phlnu~"

.B j s.c.ri ("I. ur ~ uu ~ Ell i' ~,r I. _ fl M~,;.ll~~·G1:]].L..1n i1 din. "t ~ l2~n~ IC;IIJ I \'rru_n,ul I hl!tUarc:\ lJo.mnu]uv, .esto una din hme:r{~jle. ll~eH:~1I ~1~.1\f,. ':U .~bli_m~ r('n~;u:IJipl'~ ~n ,~l;;'c!:l'l'Js De 1lJi.ll. ~'1ecol -Gi un ~ 11l-s"'~

I r JI~ln i40 1[1, rtl.n.laB ~t fuill~;1]tt: uh;l:Inllll ~i ebulS.l~l'tJ:i' .

lJ l;l'h"a de l~;pl1J.Ue u baCSeJ"ieii $:',t pus l'H '1 l}t~'Vtil: 18001 !\'I~

. l"LT"o,ii .. eu t i .ff:{' i_J ell L uh t!:~ ~ ~ ~6i S;~a[lt~IDfV 1'1 e L I ~ ~ prill. ,[II'I') ...

lOFloprm.l ,,"e.l1sd111I.li; ~icolac 1\'!ioQtici (lSl£J-]l·H'3t)t cl~n. S1innir:ola- . ul-~Lru"e:} -L'U .Ln'blJdt1Lar at. ~~p'iscopnl:ui '1:.u~1~~I'U i1,ef.mi .A'frteu~ 1J].ryviei" Erllifichl.l ~blseriri[L u ,ens hlt ': 16.804. U.QQtl.I~ t5 t'U"11- ~cri..:t :suIn!l crJie-c~~'Ut escluslv rJeJa t~-©'ri~H 1,~rdhf~w Ul lilA" lnitr~ :!lJ u.n_ci, Qeapmxfm:aLh' '~3 r~mJi'm, $;i Clan" ~i J~' Ill,al,c biISc'li~ilc 1) oai!5l1~ din B,lua~, va; ft·) ll:c:in ,"{.e~t.."tl~.~', pi I'll! v:e ~ ,eli~u~\'l~ul1j n 1d.nl~s.I'~i ~t 5 ~p"[l·iltu].ni tlc }m~Ult' 'ee :iij B1l1m1.at ~fJe 8ll"ti"!" bunii, Btm.l~M pl'~odio~~ij;' d~ a~ef~~~ e.pm':i:m3.

Ca 'sui, plan ii ru~VlllieJ hfSud~1, ';ie aa~runfill~' t11ai a~r.~ip_UrC ru bIsetlcjie nrt, yt)lIDJ. dill \! i:iJearli'l C@mll~ul .. lht:r~ ;'5i Igriji ],;'lr 'c~ EiTttf gmlcr:nlI: CHl ~~~J'~ eJ!~aJ~ (1=s.erJse in :~olu.~mJel~ ue pun!i ah:i. C~M~ >0 fttB.o:sebe;;;,~ E8~p~~~:a ttl rn-mllll" ,ui t(riHrl I1il~-tri rle I.emrmlc, dell r.asarll1 .mE] mal CH~ en de ~bicei,' ill P ron"'rj's dire iq:Lbfri1t en 'fa! ada ~lUS;a.na:. a bise~"ici ill! 11 ~ Ine'fUi ~lu'']'nl~''1 CU IO;3,le ea esle' ah]~3l hisel,il~il, En Imlll"'e_ rhe ·dt~ rfn~ 1iJ.."'3:i!tt tm tol, Qrganit; esle jp J:nUie,gi,me' nrmri1 (ie, oorrlPu]1 .n, !lr.f;'51Jl~,(:ti~ do' !l'i"'Q;uagl, io.c"ti~pfl._nd: ti~]~ t.el1l~l,jc. 1\:U. rrutca P~lf . ~

pune .~ii turnul :sa Ii fcJst eousl ruit' t1f'!e:r.I.olio\ ,~ee.act nil palla p1teu ""'.r!"l~imtiL At"~u~L~ dj~;PQriUe a Iurnului uu Je~r3. 1ftm-ic din Irucrusetea hiSf'~iGU. flim'Pabri"~. PulJEi1J n hatnra ~!eld Jorrneh: COn&3(t1"m :(Ile sUlnlhi ba:rGic, "~h!)le.Z,, tLdus In Bnnat ~~0 n.uue,~O-To-m_{tni_, ar r:i ~us,. pl:Bh~hiJ~ Uij:\·a ,wui mull lu trumu~ell in fLi_li~tirii exlerne :tll bisoj'jeii. dal:U 00 n'tt'i r. uvu U

. II 1, .... ".!l ll.(iClllnCIl h" ue.eh tu,. rCli •• lnslJ!1l'RJJ'1i(J~ I (!r"fMillba' F.. NU_SJJ dehIl " Q out'". 1621. [Jin (;Ul!.rinfUt ~;Jsl1J'i d'OLl1JniY'~. 'i11JllJu."" dtrti ,a. din '{:iTC. lfPJes~ PTl,"ft~ 4'ou~ IDr~ Pln-.! ,~,~ rUh)r.d 'if~ inG.'/ .. , $I t'Dlut.aid IU SWft,ltr d Brim. ptlitru bi,,~,'.'~ V'a,mu ,tnl,., l-i~ llcrlnlj.

..

JlJ(rnJ("t1J sr. UC'~ ,azi,t ~n ~L11.··{JJlt rea n m4JlrydHi. 8 e dfutlch:dui. U':Oll(.;jj ~Qi c,lflnfp .. lo(JlYlW '1ll1."L rem ~ .!5l iL f:}JltD~- nl'a{1:ir.l~ ~i1[somu .. 1 \'Ill. .. "lrri1 ~1I~r~lc IJ:l~~~~ ~i3 tmd [I",~·~.stl ~. mltli lmp'r)l·ll!alft~.

Fpr.nL~ifthis~riCi1 Mtc- .. Ce9 tW!aplulLJIJ;bju~ar,:tj!. C!U ~~ sl(JI=I f'I rlln~, rului, ti:)j~LiU }nllli il]gll:sHi~ en S hdUJl:;l. A.h :".dtd' h.ltercQ]~, ,pt(g~,~r;'u. :lise, n u ~lm I. ,N u'mlli.. ~~1 iJ!iltribf' ird.e s u.~d il n sefmn~te J]l ~re t; ~i.m~ zi[j:lll"iinr ,rJi:t~'ljlul.ui~ dmnd. ,~o;;l'ritl biS!~iEi"i fUtffi'a l[le, ~U~at

- ~. ~ Ii

,D~m7e·Lnh.tuJIQ- bb6rl~ in exL'eI'21Ql'; hm@."in11e-a,'= ~~5' m., ~ IIl\S,

,~.S[) mi. ,zhlu.l lLUilu];ui_;, 111im~'a naQS~l:u.~ ~ a "~gucswuj ~ 1 L2.c~ ~~.~ ~1]~J~m!~,~ "zUIlJJfl:.ilnr ecl1 7.50 m;ab:1.

l.id tIlda dl~ eartlffiti:dl M"s,!" lenenilit ~. .. .. !.r ~M-tt. E:s Lel'"i~m I ros~ re~lmifI1 ~1I~altt in, 1926~W:n_ a;j_ulOllJ~~ bitn~~ PE"~uiLe ~l'l Iln4'ecbll Judel]llui~ ·Dr. Anton J]Q£dau, riljJ c.JM.q;~ Dffi!L j.lt~ :a;;cmIIlniiill"i ~~ l~~:ta!lD"ki au rant lue, ill an.i.i ]8,-1 ~ jJJ~'l SoclliL~ nnpl1e'$ prOil1Ll1Dta~, ar~l ]!fcfij ~pln. P~U"8ln I .. l~ 1 fJll iadruiqr ii.C'l a. mj~=tJ:i ~zi .~~ m~Ml,Jle cste l111'(11 ~ ell n oseu t.o-Ie .. fi'li'ider 'lb:.epkungh:'nuwe""3 .. :\0 partes SiU~~ W ~ p]JJj-t:Lulli1J~ lara cvazu.t.e. TNt .ffrl& dela mljloc sunt m:

.. ,,{ln~'i (no ~L~l " i:uf' Ic'c1,e dOU~1 Jle..,p,"el~" ~)Ulrul t1'~a IttlneteJlcI In'LI~h or. nntl h .. .rn'I"'UI1~.L!l~ _~] un" In rm(J:) , rn Ii l!lUU n Mldl1L1~i ~t .. H:dl~~U ~K;;n~ fill!. a S!(-'" ~m1l1,1lt"nS:I, hi r~tlil'u, llcl3 [l]I10S,. J}.llrLe.o. bHlll "u .,d:tI'l1 lLll" hli"r]l~cl'" dt 'I~LIntghh~~ 3Ite. crlll~ll 00 ~,nloauesa

lJsirh~J~l 11 '~ende.. lummi ,t],;t"\all m·oo filir [Jif" :a~ f!lt""e~ 'eu 11n~hJri shnp1p, In nt"'~uu'c din cu~e, ~n fit[(lB 511fi.t uep!~re, 1.n r~~u' tc [t d e sus, Citl 0"0 r~ f1!li_tsl rli ~dNfllllH~~ li. U~'i r~ en pa:rle;p d~ sus 1'I1 'tf~lB\'{I.IlIL t!lC eere, nUllgan,d cl.1~ Jlridd, c.n mruuri :.~1l1Jllu~ '~Wj rere5b1. nstn tl lliuhei~il.tt pJ'~etLuLJL ~Cj~rilej) op L 1 a num nJi', im p[1'1":1 He i ill. maL muUeg'Co.mtur j Ide diem n bi~""

11 u ~ L1. ~n \ ('tt 1'~t:.FV ((t de'~J J U:1"l i.ur,.u r i ls ~ I c Lt.'1Jl:Ji ta.rt. T 11 nlr,t lEI 11th

, "

m ui ]lUliM- AtHhi~l ala, Ptooou$uluJ~ f'e:I'~t.r:ile 8un:~ ~idlbe ell r!l-

Jrifn:udi1! huin..,1 rprm!'3 uuer I~~emlrite. In tea del~. N.orn ~te. 2u.gr~\'H -a lempepa~ l;LhlQul hrpm'uJ.kli. InIl~m"eaDoIllrn.Iilhl

ilMb" u nf; 111~, C rin®!s"

Im:t Iiriddt ~mlti:d.i:e.ne ~t~ €.i~ Q u:si1 d.r,eptnnghmInv& flrk

\oIi':h~nr.lY,~ ell donI] eq.~,ti~e M le'ltl'IL. In I.u ta ~I~i deln !fi.'1LiOtllzt in. iul,erlot; UinH piCmLn.l~ ]H'~u~il'e blrr'b~t£,~;.. ~ sm p;e.rma.-

... i ~ ~ ~ )'

neru 1""~J1J~4~

Tntre [UiridB S"L)L1i1 'ne@e~e' Q.M~ surd: Vjlastri :all,ga.lrdi ell

11Jl~:n ~]' (~lpnCl[lrnl:ilHh,~. li,ljJa.shilpF ,11 se Slrw-.apune ~ lin u

1 It~i~" ie~in.[l ~u kIl'uf~L D1Joi UJI Lor !;'Itill:pUlitJ:)r ~:i In. Iine, ~ub ~ H'~:-I:~i.J 1 fl.,!, Ij~ p.roii 1 Pt]l"l:i; ITiuh-lJs:- ~:O~ ~ [OB r (\ fiil· eamln entn

..!\'Ci?p!(u'1SU!, C~lllJ. I u~lh~t~ !lEs'L£' inv.(~LtiL cu ~.i~li, ~Dl7J__

.. ~ bsJr.lA ·nltm"u,hat. (il;l"§ l'ird~ are U"I. ~~ '0 f~~lfiL In pnrtua dtt m:ijl'ZiIn g:'1 P It! ii 'm!~ L~s.rn sa UI~ ea. 1 i loa biB£UwID1E'.a Dirt. ~IU. \lEu SLum.icol'au.l-~~[lFa, tJ 'Q1jc~ ~pul~J actJpEU:H.ti fHI Ugl1i

'So:1ti.

"rB!lrn.l1l; ~E ba~1); [l;;tirtl[~tl (h!Ji_giuWu Il:Jllci latl[E,ri: 5. 'Ill m,I,."

~ule~ ill ,clo."'1i~icJ It':!,:rn1I;l nnei pT'~$n1.~ LUTlgj,le.. l~,lu~e Lm"D i r:[]~fb ,",',e,;.,Uctt H hi:i~il."il 199fHuru se race ill IQf'lllB tre arc sueudul. Snelu] CI,:I., ~i L"lJr(ln~imawL111 itl~i1dlJ.i este In rel eu ru. ru.~\!'~'i,pj e~ tn 1l~C_~ 1 ~ apus, j e.s~e lj~R de LuuuI1ll, inl~atl11 'e" ~ llfc~~ ,,1£ nil,trbt. eu 2. I!H.iIl.a!e clfr JenWl,~ ;l\fWld d.~up.l"1l 0 mnrehlaa; ijru' Ia fahH.relc laierule pstecuJ,eo m-c;rlii ouhki, toaie; in r~H ltnl'i dn!tbl ~llghluJ_H.l~. ell cncnar slmJpl.u. D(o;ru;up r a l1~ii estc Q :r.i!I"&l'Sli"ii~ ifir(lr~at{le.ior larerale H S.c StJL[~''':lpun:e Cttlc !J ni~l{ de D1_,~hi"jn~,t!fIl $[ tormn 1'[1'll"esLri I P.:e CU1'11i~1t se ~u l~rrOD.tCinlil l1-illpgLiiub,~ te~rle 1~1"on1Lln1liL si ell lilruIl[ :bogntJ :u,;onc.rit (:w tini~he=l.

l~J ~~YClf~ p~irt1i s~~pcrJoru."" do~tlj[~li@i ~dbe c.~unI'JSeut'e[.Q.

d!nu~ rt'Wuifc- sunt ·1 t~r~tlrI dI"ept L1nJ.rbhdtil·~ ill] pa;rb:a d~ SUB, 11,1iLl-t:iu~nm, C;~ clU!1mf si1OOJphl. llei~'q .. U~r1 fttr~o~ m I"p~ofl~"!l'lj un [intou, inr dcrTesuLU ~J I~ l::1E'chiifi1 . l"'cxrll2!:~i 1',11ifJ snn t nn"~~FnC ~Il! piln.sLri [Hlluj).J.~ilo en I;}a~ til ca'(JHe1 :ID~1l!1~, C~'I!l dnua VQlt~l~. Sut, ~JrL~~~ de i~Iclie:ere CSOO ~l~~:cJt CJD.~'l'Jlo~illt At,O ... 'P~r(t~~:nl nl turnulul, din Imn~ eu \mGohLI~l~h:il_ulb.Jrtice). [ti~OE p r it eu fn.bUi d'0 lif1ljcllce~!II L~L~ 1nc:.i:Q:.s~~ rll1~j[fl~ au Qrurla:mde tie lI(wl \J~rli; tot ()e U:1il:iehsR. 111 mD3 lunnrl a 1'05'( 'fl'qrll~~1

. ,rl!niJVrl't lnttiU.nWa tu.mW~~ (13rlil!a1 de cW·'.;\mdt:ln ptlnri In fiel"'J·~ 1.0 rn~~ e se ~~: ~g ,.18, . m~ Lrl~

rn!~riund - C]]! ~ sUl.)le~ eu 1nI~liilJel· sll."lihLcit:l lell. z.u.w.·~',·ei.lJiJ.J In u:l'4;titllil~sinuan1 . de ~p_]';Lllti.\fU, eu i f:nl1 ij~~uJ I ',[)bi~ ,... ml,egor!c se u 1.ptnt, i'r.tl]lll(lobi~ eu leanne de nu aolttrit oo1d ~ rl~trIII e-c1ilQJ", in nuB 0 ~liJll: ·:reti~il ~ ml,oni1~! Lfi ;J.'r~ e 11.1 I llri I u}· rrit~ iU'Q.Me - orrnj"~1 .crtrti.m.ciopJ.or .)' ~11~lhif)n~tJ. de ~ni:m:nid.e· ~,[ ,de m~ruLi !inlrttualltnte, in eare :5C f"efLeernazli ima~;.neiil unni 'lem_pl,,[1 di\I'Jnl-m tl.a.te _funubnc~ smlBLIIl ~ di!s!Lv:lr~le erediLI~~

ftlJ]l. 5Emie1Jfndidci _ben'eril!l~\ e ste ~'~i lunhi §1 in 1M [ffi prill 7 nreuri t ~n~~'l:tr$ale sen uublour], :ile earor lmlll1ng:0ri esd tle .. n.:.tLnejj:fl ttl ll~ Mi:dirla.. Hal! riei L I .u [1110 c1 ul ,J e m~lhl] J;7eJ o t:iJlmsuUi etaj:alJ: s:rr[n',a-pusA dl~lilelL1lL.Li UJ.1ui pil~.r(]j amgaj fio~iIl lit rfWui' ru~ ~lnt:M~ llJllgin1~ l1~i de t nmlru, tdmUlG·:.t~ en unutt ',1 .reILl$il d:ecL (t'ceal'"atn~ £dc'\'~a(ii ~-ulas~

UoJ IH ill.b'd:[IlLm~ \ilIBj .J -'BSii ~ run [ lngjUS r a 1 C!Q eea il uaosul ui e.s:ta Z'L1,6.~~riHi eu stele. Pe PGI"~I.Qle drl!!ll at aJtru_,uiui e:.sLe xu~l';h'ii~.: in. 'u~eiu: .s, Grig~Il"'>ie Te~Jo~Jhl. iar _pr eeJ ~lilng~ s, ""~dne. eel J\fitr,e. "FW"',cacstr3;!i din j,3~~,'t ei1r~ 113 m.in~~.i:t ~dl~m~e.t:VfjzH ~n ~'\"'aHL ~u h, f.~r ,LS;lritJ in I/n·W 'in CQYe'" ar T~~bui sa r% ell de obiceil soaunal de ws ;:X!. ;w"hfel'euhd~ ~-ste ~) n,i~~ incli~ ell; 'L~~ de ]e~uj~ .tJn~[_~n, loclll diacQ.rneonu!ui Sl1U al l~esthl1"ulllj l'lC ~1J.fl_ ttm~~l" 'sa' 'P,!i:slre~,ztl; ~m ,m!~lle. Ir~ll~uri de o4~JdH, din I n~ lI"ru~il un '[~L~~ a fnst ~us di[~'C'l dln.VlL~lrl ell lU'eJuJ tie 5Q.UOfJ

J .... P.1~ un ll]~er. eUllurullb,. -$:[, alte oJ_jrec~ $tinUte necesa.re I ....

1~.1 ' 11.. ..:u_ ... f~. ~~, c:u

will. Jl:diL uruapta n-wm. e5ie n '~J.2n~rt, 111 eurc stan ~U~lfd~iLe--

cole do Wi fmde:!1u:t:e de to;r£htl. In III t W·03 de drea pta " ... 1

unlen [~~... ~.e II.

ee com . ~ ~u rnp,e';'1, III ur-e e p!!~(reazl1 sUhD.r.eJe mih1 .......

to

'Jr[lSUUI~lHH "nlll~ r~~hHi, til ~ ~irupUl ni~<tij iiIJ-~ P\tre~le d~n I ~h1~t,~ .1' I ~l~ in~his. cu If'} u$M de ler11l1l~ fn~dl~~l1!1 tLJ !1t'::1ul;Rtliri q~ldlc In huul~~l n.L~L.~i ~te piL'llnl "M ~l1hl~l{,fl'"1d CrisLnS;. .. bin,e'li"uV'JlnLiUld eu ~lrt'".ut;t!1 a l}liun:!L"'ul ~ Iru~n.[llI Iii] ~hl,~g{} Tl:WJ..tPt~

."th· i suut, lL Jl1Q LlI~ d IJl nrgin]; ~s~v I eu p:Mu~ru I Q:U r.U1 l:o.. illHi ,dlH~ eu p!jrcc~nll a!lj - prn~lie ~iilglEl"il10 , clhs.~ sl iUl.gUI·ll WIJ. mrlnl ::'u:-ginlaLJ looJ,tn ~i slclntn, !din :1..lnm[~ u _gar:rrItrtTa ute .:llllfllil (On .tuuli ""',·'Sf" P~HErU '~Ipn \~i '\lin. r.Ii 'sHu~a. PT"IJ:s~ulUjJjfu rultii Q~~ ~r~~dfHflr1J.l iI'~w"Ie.Hmd].'·(i,c, dill ~:1.:~ldlll :1.LH~,ill Ik ~d.

111 W'ij~hcld ~l~t~rllJlui,cidh:~nJ: pu 0 ~~plal< '~1e: PlJC'4lGJ ull,.,.... diu .. l sti'.ll1i d£' pio~ ~ eu, tabl!. du .lenrn dt·6pJutl.ghiulnra de.MU,pT..::I, Din tre eels rum. £1' umonse aeo~errnli ~1J 'LJJ ale 11 ~_ sl ~lI.:LJ'Ui una are CUSil ~ a lu~~r.lll\i.a ;Dh1)i L de. A1l£o M Fi z.e~.hr.o:~ sc.Ue. de Ip-reol, .~U'U:1 11~11 . In. f.::tJa pT."cSJloJUJui, ~11~l"=!th~ 12!i:!' I.:r~·~ l"i1nd.lJrT .s!loo : ]10 rilipi?'~ a" sfe-~njoo ~U :! C1r uei ~1~-j pen lru, mri~:ci&~mp PI~ ~Jl'jj;;{;~.u] ~UUl: 1 ~hh'Dl de ~~ -~ in. f~~I'.lltUl unui [nlt~l ~q~ cuplJUi In ITI~a1]nhk.rii1 eu eI-'TIee M;;1~u[)l"'-a Pi'! lal\~.d #!hPe.le: .l:l:~LJgnire==4 J aan si MArm! inIr P:fl '~~t: ~~rOOfld~lll nl di vi:ufi; S,fHlI a, Il r~1"U de prat, este inehb. in.ltl~n eadru ,te slicl~. ell bpi.z.~ d e ~] run U ~ ernee I~~RP ~"'O. -'J 1. eru ei ~j d d'S [~m [Ii ~ ::1 d ~ mela [ _. ~ncarn:and. 1n<Lii.HJ.liolLw s~W'p'LUF~:. de ~. ~ 1"epr~~'biud 'S("CJIl!C dif '~~fl Mftm.Lwt1ill"'l!lhlli - .. 4. l.e~ru!:ed& illamil, ;t, c]olilLll[l]e de DI"'9..lnD. sl fL~llim:j:wd :sr.intlt da 'Bp~(ZQlIUI JGfm. ~ij7 liElil~ h :111 til 1&107, dOfHIL de 1"?J..ora'>~. AngJn~ tlm. It:~,c. 1.~ preJ I1J 1}~i sun t .2 iMrn1e h,ili5l1~. LjJ;le~ ~ I~ re f'1r-9z~l1uul pe' :U il"1 i en ]J:oml:1ul ui ell prunenl Iisus in, J::u:&~ul ~llm.g, CllCOl'QI ~ l'lC ca 1 f.l..' .tll lOsL adI'ti0 ~i ru 1,;3;. uU ~1 eu e ~Z[ 1I fiLet~ sf:inH.rii ~i~ rimJ pr'G~ apit c;J tia.r ac~ fl!r.ol ~ ~oo .N1dr.Ja - NitiG11ui S-e piistreaza ~'U1 :ram'u de ~1~Nn:u" eft _nJ~t~ r$c~' sl'in:!e ~ l~rC:!~~~UiIC(

jnainw-u- preslol ulni :sunl 2, IDc:a'lVUffEg dt! ]_~lll!it ~e5ule {'U lml:! U,~e t~w ~ innale 1 [[lrui [;.0 de lli.u:O. 'N.fi:iri.ollrratl Br.i.I'lJle~ n, Ito ~UiElr lu ~M I mDare.

p"t l'er~, i i all~nJ1 rn:i. aJJh· . .ti~i' 1d]&U ~ rXlil~in;'~ ~i);~ it"!Q (11i'~- ~j;r1~ llit::are1 lil..IIHD le:¢cta h~ ,pe leml[L .altele p~ w.ri£bf:u. C eJ:c:, de: t~ln.n

. I ~I Nl~, ilr-mfm ~cr~~,_dl ~Ii / llhJl~'i fipltl. !¥!e1f,ite .y. 't.'.fJj'ti, m~t;l ~.nJ

mllli~lRi!#i~ .~l llc.esl .(J1i{4~trJ n Itljl{i!fJ dllfU.' Jl ,In ,... ~:,~rl~"ii din .Akin'.. '''~i1:

D'~ Jj(J~' Cll'~t1J}J1~ lJJtQtJ,r.;;.l-lllurglto,j a*·wc.$ti~ J)JJ) •. ~Dm" ,/~ p .. J4!J~

..

.1U

.61] ~L I nL ~ ~ \" ~1I i, .[J ~,~ tato ~ n :5b LLI ~ ~fU1 tin Hl' a~ld i~J1l$cri p ti~ t~H' ~~'w~d~r"r" I.J~lPCr

U'~w'LJ1' plU·tr.H~n1· cH ti~ r~)J.hd tliS'[lr~.clji~ 'e.iJ;E ,~"tiu~~ le aH)e 'rl~ Iii [:.II l r ~ ~ Ju.' III h ~j m II rI,., A l~.It:-j,tI!" £stu )]~ i n:[U ta k cu 0 ll"e~ t~ Em soJoo.[J ~i ~~I~ r!;uu't 1~;fI naia h~t'!bdi I . .dor. T.rerl~1c surrt 'dUJ i3b"~ dl,! ~re~u slit.i!i.'.iD.~."

l.l~ oIl.no;fi1l5;pl:,., sau L ~ t:r.l[;)hil) ttill. J ~l~Ffli .lli in. pa r.t e a le Sus funn

'" ~~~!i.c~'" uah'j a !a~U r:·i" $ ~ _ ;r~_lti rtl ~ d COpg Lt"ivu' ))e. 'Jere lii I~ lef":t.Li en ~i lQ; arctll_! d u !JJ ~ u {t~l.a. ~J I~ 1"" A.re:d.DI!l~ rand .. ~ft colorut:e ..ae cr.te s_. Sllpr~l"Usie3 ~- tl5~gBlil: eeler ~ hibica (lrt. ro.mA. diu Cenll·cl]Jl-~f.:l~e, t:o~ual1e!~ din rAnd I. Itt 0

·iUn rirl1 ~nn I H~ ~$ezallt ~~ 1.1.11 _lid i'!r1 Ibr'l11~I'UD1Ji ra:lllLsrm,.,

.u I HI ~ §"l C:l1 1.lt . frU.n9S prorB;J de ~are n1.b"D.~rri, e~ L

'~I'U lplud P.llJlrB I I.ur i!l:el.(t rlln rlincllli ~j,1 n-llefIJ ovirnJJ 0 .bi~ ~ '1:t~ ~ II pr II1Ni'l.lj cu hi '" £11 ne nQS~ 11!JJ.J~1 deas Upl"IlJ CtfnS-a lal ~r ~j fdr. "t!-1.1I1 p. pi~ .. e.I!c'c ,f!o;lo:lJ.lI£eltll" dlrr .rfi.aelm lri it Fll~nJt· (I' ~ emenre g!l:1I1J\W are 14 Cm!]]I(~~U Ye1·lit:me._ In pnr de (j<:i I unl)llUr en l l"'!Ju'-i audh~r uIl~lrgm:.ni.lB: d~_itlit picl.n. Q haulei, iHgll~m n ,rnl I_ tns~o!hl - . Q! 1 tQ!qi(ueJero M{i!-~ eane

~ - inliu. P'-;'g,t::"£t"e.~U apUeJu~ esle . . eDm':Po~it ·m'pIl~Dnaltt;l:

'~hd (i;u.r'i n ~ i e fr' ,. :ce~ i 0 me .-1' :f;::UM1B'L wn ! JrAuthl.r-i de fnllU::: de :D con L. C'tJ va I nIt] a'tu'ittc~ Calnanele ne. ~ ~I n'Pl8 ti1il. p=.JaB'te.$hl suslin un :fru.m~~ tfunrpflD.Olt" CJlI!e ,dee. RM' ior let. 5i e le d'~ UlIlt~WI iCOl'll~~tB.sului.diJi eilndu] dl:m;,re~ m.stb mi· n ·o~un8.s~u arcaprh en Junelta. fr~~ sc J, tal' _ en .~j

r.3. u8er'ioo oohul~aUi ort. rerm l1u AratL Pe arnada mLimimil::

~~ iJrLa1U:f. CJ'lWt"a. dID v::1rfu]' hLml;de.~ im- pe tela _llt~~· et l1li·tr~l Il'rni mll~ l~stjG c!teo ~n.r~8 8~p~tA~.nQd 1ft _f~. cDkrtU:H~icl''' (~~rnj3te, J!lJ1~[ i~i1l[;~· ~'L'au fiJ~ Mlpamc itmL~~I:ij" ~ augajaLe dei s~.rpl"m .• 1:1 Ieonostasulul, p,te:t:lrlml se EJbi$IhUrt~te II lM:te: ic.nnB-

~as,elc en to\CJUfi-e.

SCU~f l1;n:a .' oliloslasp1ui 1uCIra:~ en rDl-'idUi. ingemnzil!lte ~_

. I m'~ :B5tetj'4, ill lillg.:run"'ct c'u' motive' vegeEa1lJL .no -9l'l1 ti ~& jrn~~~ eslf~ op~ l1lllli Ktl"Ulptar ~fl.JGUl r~tftB ft,uJilJ.-: late (Un ,Znl~:a. 'M~ricG nu f~st uUimadnt;1 a;ur:fte ffiL anul l' J211; PThimH o.uri llJru n ,g_~CUW"'OI mitfi5truJ. ,surcJr' V!SJi.. DeTestlt.o .Jfulr d in. ann 1877. Plfi1iJ de I~ n [S uI'-'f.a.le ~ I' h~(Hflostesllhu_ IH'BCI.llll ~I rntray m\1bilieri:tl b.isericii, li!!arnllJre s.1h~strul~

lCOMl!w -iool1lls~asu1ui &un[ asezal e pe lWei ,W:1dw.-t C~lr-. ,Iia 'J"[)I.lduriie t-Il. SDD. ineJJ.J· flute iJj, rm:Il\l idrePlull&Iii~:J t"u L )~U"tea 51] pcd ar-il I1Jin .. cinLru; w tete dm rlDd ul Q m·

'h medalion. rdinaa ~OO~G ~

ftfindul II U,Iik! l.mJp!r!te5_· CR Bwu; es_~ 1 area It:

ltSiIor: Ilsas, usa dlaoo.nBUcll eu 91["liangRelul lli' il;1 '0 [I

le~~Lorul i hi stAnga: M:adolla ell pru,oeu) lisllB ta tirn:te. u , C11 tngeruJ RlrAe~ s, Nletilae a:rtiiJlN1l. iSuht ~cOWlide iJDpati~Li, deJn are.apta !!'Fe stanga: T~ ~PL S .. IDIlDl olu.llo,r,u ~~~ ... Ji SamarinOOU·CB 10. f§nftltU\ ViSuI lui Iacoll, s~ iJ!rArJi N_

nJae in eDl"'ahie .~l'l1td~i~," ~ !ldl. I ~

..

. i Ul Ii th lrJlltl; In CCJ.I! dllo.r..Dn(W~r~ de d ~Im: h,lr41r'1ea 1n

·i~r .. ,t ln~.l I' LI: I nlr$lr~~~ hli hS~3 ~ n illfrtl~tIU .. m',

- IHllu1nl n" rluln $t:ll1~!1 fln' i~b'ill]iJ[U! rv3~er:CUi P~ulTI.Hlu.i'i1 (J~'iJl,d U IH'UIIJuJ.. Illvh. rua U~ m:l.ntlUW, sr.· T:te ure In !llijrlU:jj Euruttlr'C~, U~~n I~ ulu], P~(H·i.i\~·u Duhului .h'1.,ni. Sehi'm I '~l'~ ~

ll·t~.

n:l n u ill U II ir'~')II=::Lfi ~1,(jf'l' su Uirn f.iln.I~) af Q c:.el~'li~ 12 A.·~.,05 [.0]1 J

r:n • ~JlllrL~11! I,(fw' ~I:tI huLic~" in .D1',Ljloe, sus-; Trim\r);I! fJhtlJ!l ...

I\:trulh'~ilorw ( .. n.sh)ji! tr]in tratulnl IJ uu dl"leajilta h~cu~ ,,·mln, i:l:r [U s'ttlll~fj [lne un slL~,ug; C]U na:m'llrD.. [";l['fatnd!L Esl~

dupi\ ~uvi.~re-= ea~i l~'m! vll_UIf ]'S ItblltDl .~i 10 _rrieio3:re, ~f[f2~ !l.'l~e'l_(a' M~d(hna, 1j~pig: R-'Lllietln:a~luUetli are in ffi.!i1un .Sbl;flgUi

IHl.I!1i'LUH:ud I:ilus~ Iur llJl dJ'eup'tti. 0 _na~.rr:,n: d~ orin.. .

! C'i'1lW.el t ;)t:.eslui lcfU.lris.t~, de e- Ir um usele M11hdldi, im-· tll'emOflml4\a co ~[ tl.t'~O CN.~uti.~ llhll;h~a ir.enr!ilS!lbUr!.~ s~u.nl, f"tl~im~!l rt"'elu! '1'D~1 de &~~nua nrUst pc; care :nl 1-3 d{a L M.Ul1ll1l

J~il1:t if] v~~k~1lL1 al X!:X=1 ea. NUftfc1e lui _' e~er.n~za~ RR ,t{!~~ -~U. 'freill1i, 9 ad,s:vlr.:itl 're""-Gli1J.~je 1ffWtiCi, pe care g.eniruJU!l '11 i C~Ol' ,B, l.uh"'nt=.~ In aLeti&UJ S~l!] din R ~ - ~,~,:: Ni6iil fl.

p"Pe..~(-Ui

IL~:]&~ :ridjea \uIio.~1!n. 3f'l1?5blr' ~,abluuri f5_j le InviiJ ue inl1'''~1.[l

llinl'lJ de 0 ~ange]jcl inmIJ$are~ ~[~. to~ r~l~ inspIT;aU~ IllfUCi'i ]_11: ~~~]]l ~&li~ a lu1istul.ui Popesen, de n-Ie I1rup;:r.im~ en Q ws~n~tj0 tchn~ ~.. en LUI rID'" si-m1 rl~' {Z1U0r1 un ~t~'n erug~81W '5PD(i£inromllnesc1 prln 31"lIlO;nit.ar£:l h300Ui a C~ll.o:rilor J_\4UOfJala ~\run_i[jjaft:ii· T:ricdIDl'lll 'fIonft1n("'!f;: f~-$U. Flb~ ,i nrubas_~ nll~~l A~I f~ul l:!.hl,ui:nor e;lt ~i imlbrlc1i ... ~lintea Jiglu"i].,r !lfUlte..

PQ~yt m_~ jl1~~I!Ij;m'e In ~~Dlile. apusuhli cl1lolie t 12'o:pJ2~~1 a rlmltls llfin1t Ja~~ritr~itrlI1 VJ.atll ildept in~er\_al nrlti aootl'em~~O'" ~(tmantieel 'sim ~l'u1 in acwflf lim~ ~1 iniluen1 a: sc'liihllW.mor intradu S. [1~ -prer.af-a eli,tii rqmlam~,'1

D~ Qr-t!IJdo,~: m~ ~dtlm. II~ ,q'[!~ biZ::lGJ.mi't ortndoxl, lbste lucrttrU~ lUi ,lIZrtJ'st~ b,lserl'f!e~ti ,QQarlli timurul fi~CUlui vie~ .core" S ~ nl\}'n ~ f~ s I ij; . ~ n aCCSI~. U mp" n U . 11 Ulna! i n ·:trhi ~ ecturl C1 ~ in 'pK1~rr~. Sflt lti zU,Wjn~I'L,,"1 d~ Popescu au, 0', 1ata.tj.~

ftaJ~_Vili~ d~ 0' ~~ru~Bbe· id~da~l·m~§.clmilltea. si~~ .. ~r.Dnle1n MllierestI, 'pQarll. pe~tca eu.toliel. EI, Q $I. IIU ~

t .. /J't',. ltm.dlim Mllo!~· /JIl~ P d(,j,u.f1i~lJ./~ lJf'JQi "If.riltJtul tali!:.

. NicoJiu Pop;mu~1J In ~n,lIfl:l.tr IillJllulidttJ .. (mJltI~ AIL /1,1-._1... I Itt'

t' ,It"-nr i~ , liu

I n,:j,c - I. - Lr~llc} 11·:),11 t.:_.i,f in

ern rl· ~r~a (C pu ~lloour6n JW l!:ChLn.~l:lJll .. do. I1\Lln~hlonc.

1 ~~ ti"', I" mdl. r 1~1LJ p llj7'l:1 pijn nrm 0 loMiv Ie, wow:r;ul

1 PC\) ru ~ I ~ I xe u la I [() , l ura In 1.lw"U!liij In 1LllI du, fI1 I ur ulid. -

oHil(H·. I.. 1 este iaru s' .jmnlurS lU Ii4'nM. I.1.LUJ' a III ~llJL-

III tUlhJ; p. ~ .. II· i'c~"' nul· [t1i mlpJpi Ca dV;j~ ,Ill] ~'e L ... : TJlinLi~ u a Sl. Tr: il'll'li' [1tL CruLtl se g I' ~~ 5e'Jrr1!n·ID;.udl,_ ~:

III NJtoto I Silt r~lpcSC1~., BOJll!a tc76. Phx\:1l:ra b>ol~lI2i~ UihJ.l"it dili!' eea 31 tro v ~~ lltl~ldJ111 .1 eU&u!na sule~·L del ~l"h.u·fjnu lJ.:.@LJ e Il;mldect_, it trebuil " Il ~ ml~m..WLI In ill..! 1·~liI.;1i;ci' . u - aJll~- C:Ke'l. nia ·~ .. e

d l~[JJ"'l--' uu ·c ln~al-. :J.seJ:D:llll' en nuhlln W. ur ~~lui POj . CI,.IT

~ l pri "'... ~la . i :ngttdi::.t_, ~l ~1I.i ~J.hil :l,l"tisl » , - In, !El" • rrW

. Di.n, 'du.P' . ~l,.'Ttnin. el e pieba l hi·se~r.i ca. din nE!'ooC'~ i)f!: 11~

I~M id. ea inUill~~t'ii ~ \P1 LA. clemii de :A.rl~ lJ'um\l).3 e. ~

l:h3.nc;~-) id~e c~ abiii1fiQ.1JJ Ireeu l s!.'~ ~ftruizi~J~. -. 0 uUPim in:stmilnrrHl 1t~ S!C'w~~ 'in mrtjcohd saris 160 ~rileju1 m I})l~lii '£'~I in l' ~ _ lii ,FunWid.~ din anul 181~ sub liHUl: S.l!venir~ _

I1mt1il _:..' reo]a ~nueR .11 hd.I1 ntutn nf)s'r1JL ~i .l tlru._ a I j

~l'a.us-:Jlu. in Lugosin Ia :!~ de I j'in ~Iun ten. hd· I i!(JlllI'" ~ ro-

mann iI._JJJ~a:~n ollu, crwi dansl.lll1 -&J jOust JlU numel U9U! Ul"l..kW csee:!iri ~ ~ dw' l ~illl~i!l.d~a sumu.nU IJ -Urllstla ~'$e ~are I um ~ural~ l_11 1 ;~~Ufi bflillO_Uora:. ti,$eullll in €.tlD'!.ton!a 'Zmrle1i1trulur mare, i11 eomithtl.ul11. Cal":iS;iu '~lD,eJ'W1J. POP~gC'l1 a datu e -11-

r,endu. [li -Il ~ nn idevernit:u talcllhl piclO'.E"CI .' n veuitu 1

~ I mi1"ll.m ,mce ·:s.~.tl dU~Ul. loa i"-ieD a, lUi un I t _ cu !Jen~ r Sly ~u U 1 J-

oro alu .il.nslrei Im.mi1ie 11.fH.::iQniane a me ·LJ In III It "'r J!~ COmlJ~etc.ze . tutliil, A ~~,,1 [ s·1,n ~i ill snrul u. L11 ~nlll\~p u I ~ I ,REir~a em]]: ~a. ROlu:aJ ve.l' ~ lin j[}I~iia~ll i~~~au.u hi-

&erid:~ ~ n urma Inse, 'remt)se in coJlltilluu ~ 'WIde lDuae 1.erki v' C9' serva ;utim le san; Elu a. muriku ill eta~c de JI:'"

~;t ~ I1t a '" u ~oliu ~o&iit~1 bi t09r-~ a dDi c '1, Fl1it-t l-· . ~

tl'31onb I t d1 D~~ I. ~DIQil1 diiSqUSuJ diruc ul Alu!· utu' 8!lnllcw, tin fr.LmiHlilt Il enJnehtnzeaza asH : ~'N'icOi lo~eseu reprez~nut ~,w.ndu.l eel mai iuall;]i. unzu~nl~IHr a'fl.ltl ice .... 11 .:B8.Wltu ~ui in -S(!~ -aj m . S:t nceasta ~"t pr-J.D form e.fe de' arl11 imlU,O .11.Utale neeon eniL Jn mediul din IlQm~

~"- m 'I!, nnat l~ui leu U. hJhJl MP.e"C1.LL_

I. ltl. "g. J9.,

Ull"in tivwil1ta sn ~I!~ :1. $("ldlj1\}l3! ii~(rre~ ~rmcrtU!i1rn:~. ijc~t!Jl IGm_ 0 m.t.n~Ullllf' Sflll] t'l~l~~( [fr~t'l urii lnclIIr tu ~'e~le~;Q., Uj;.~~~.d. lIDek".~j;!a luiscl'ioo(b'SiC,tl 11 rim 'leW" 3' tU 1 ll:]MaI dBriTIi d~ lle~ru: 1B, •• 1

, I~ n 0 ~~nnl;ydfi' nnul ~UJ·CU~t tmp,Uuidu-se ~e..nlLamjQ.ru~ ,l1a:r I ill'C pie.lorn1:ui (lupe;scu'~ i_I1~r~a Ill~ .. :dt dtm l:arm aL~ Rdl1~ ~ilnmnrltnlo ~~gj~ l'!lW1il~riQj mUflrllll r ~i 'ne'illLrrC:r!lUtu]U1 llf.'1U1 l,tl-

_n ~j~£:in~ .

r'l~t.!llll1'1 llw P~lri~~cul ~Inu~rj![l(h_HiIi.c,"e jUtl.i.t1~Ir~fi ~um~,..

11 il r u reel B m ,--'Ill f'J l':ad:ica,Ut 6.~1:':ti] :U·I.~ ~ i t·ur.-i't lIte.. .4. ooa:s]Ji. Q~~ ..

• ~ 101' ... ' • iii .

~"~l~ic BVU ~o'C iTt anul Jm~&J en oeHUUit~ Il'G1U:l1l1erU ~tetJ:6rull!f.·

l1i~ri.ni ItcIDl1.tl iCl"e~, a ccstat: Lei 450.000 B~M a Co m ~~lilJ diu noll d ~ .a.1$"~1 ill 01 E ph:CCf~), D1I1". G~~e.. ·tljj~ eQm~~tl

.1 iA.ID"in d tlJl~ utm La 2 lum~ 'lM.7

'U IUl, din- c.Gb:! trei' c_an.db1~ lie meL.al dela j:wnD"~ 8'te-

;nscri~\i.a: t;,D,itmlt de. \7!d~ SofL1. I·bwl1 iU11.

~G 'sdIaQ ill 'lH,ullll'ile m;c:J1I· un,gmu I lipil~. - I d~ ~1l~1~1 '

·~u.nl 4 ,!;C-Rline "SaU j~tm;.iJ pe s~lelE!l p11.,[_lWaWOp~eu ~ Z'I1F.~U *ilt"ed! li s:fin ~ ~ ])r06.n··oci ~i ~u\"iosi" avlnd ~'c icnJp1:;b~·; i1w. ~"t;U~U,IJjI"':I lor se ~-lHlll.l{ ~;evn firi:m fie; sCIDpluri ftu_riLej Ice :it! lermJnu .~\J1l. f11"in·~'J1mf1ranlcrn lrlun~hiula'J in Lhnp::al~hq ~i:aL esle san.l:pb~Ll~:]l.ro~d.tln~a d.i'~'inii, In lata s:csUJild·Qr ,sUnt ~!_I~' lWU ti: ,:;~tr~,e .~ .diJltcll·(~t:n{Jr~ plelato, III par~'ea. ·illnspl"e ~~~

. .

Il~ 'infertlj[ Rtmf1. Pe selee :nTIH smrt: a a.nnJ.Dg1~1~QalI el' 00 ~~I

1n:vkcli. ~an a pl"a?~nimlhd, .$1 .E~ghJ;T;hl~ ("\1 aeo~J)li:nte do~}Dnl~l b~PQ;;)ta eu wcg\iw natim.H"tle l'~~~L~ d~ujt.e j~e-~ au~()rgb~ J.~TI~.et:~ RanUi:re!1 ~i ~b~lfi ~1l ~'n,.~~~ 111. lItlill1 192Ji 1 l'e~ni['c de metal, SoLe~Reste .Lomi.Htl~ ~ .2 f:e~tr-il J~rg~\~~'!1.~

':n:rl~ ~r en d1'!E'lllttt z:u~·Kva.1 ~ en mntive i~ dln -:afn:a BHUll't'C' a rom in~:a.sei~ pr~Cunr ~I llreoom~ inainte- eu ;3 d-aoeniilt L ~~, S.. Palri Qrhul n()itD~njei Dr. Miron crulea, in studiu! SA,m

~aonolr,a [ia!6 ;~~ A~em.ienea: Cllpre uaUorrutle ~ toale: fe:rtilr~

LiI1l~' strane ~unl b':onwrlJ£: M"mu~, &i al N-blcS;r .. ~~. fommma [din ,cUe 2, '~1o~ sbnil.am eelnr ·dela..tmn bsta~ cBLri SLH ~, 0 'hwmo:as~'. ~Md~ La trenul a.r.hi~ QinD,p.r.a jn'~ulxu de lC'lIID_J iniJ:[.nL cu 21lrol!~ eM.e ~uGr!{v1t st. lOW! GUlIde-:A1m· ,-.II!& a~P1g['~LI i iar ~a h"-Q-lpll Nkdt+:. Sf. FJ-d6arU iI:U_ Jlt:mll~ It~l1"s in Jbralt; ~u slJRt ea Lab!oul~ lnllJnire1. M~i.G... ~ at EltSliib!eta. De-a:iallptas;uSJl;COfi 0 cR:ru:leJI de metaL

1 .. 411Jllcls ,8,~n:a:~tliu~~ JJ~, 11f~ ~,.. 1.. ,v.. 7: ,'., J'cmuJ8}fi/ia.1 am/u, }j{jJ, p. '1~~

110
i:j
011
,..,__
~'
~
~
,~ 'l';5,
=- --~-
~ ~
..... ......
~ ...
r~.!:~
..,.."" .~
~
"'S~
:; ..;:;:
~ """
~
~ ;i"
~ z
~
......
:rS' e
..!.,
,;._; ~
'"
~ ..,.
:~,
...::. ~
..... ....
..;:; "
-..:.
- ~ .".. -
,~ .:: ~
~ ~
"'- -Q, $;,
~. '~
"'Q '"
"""
,~ ~.F=l'
""'"' ""
;I!.l - l~
-.... _,
=- :;;::
._ '~ ~
""""
.~. ~ ....
0 ~
:t.o:f '~
~ .~
-
... -.
. ..,._
'-;0;
~ g:"
.....
~ 'R...
... ' ....
--l- "...
~ . :~
.......
~~ ~
~ .~
:':::a~
~~.
'= ~
~- """""
'"'""" ~
~ ~
o;t ~
..... P:...
. ..., ~
"..,
~ ':"-
..... .....
::!I~
~
:;.
..,..
~
-.. ~,fIilbll.!. lhcrp- Ul1glHU I mr I e m~ J~IS ell ~I treallll Cia &o<liii::-

In f ,; ~ I' _:Ij t. I 'l Ii j u m _I n~ ~"c so lpet 9 rC am '\tQU ul, IJ bibllDl1 c..E_ W ~.(r l 1 ~ , ~ III I} ~ ~ It I r-e~ lr -1_ ~h:. l~· II H fTDJgJl. E EI'eU' s u ni u1in1!EitB j [1 ... tu d~ Lll'rl'flLI lnr, ~t I ·Lie~~eL uXlIli pe spawle fie-c&·w jil] snu ~~. 111lt l·~h.~ .~ 'I~~~ In melc llQ$COOI"'IL~bli. ,In IJala '~~rr~lar:l de Lj ur e ~ li~ I ~iLIJ Ofitc pn.slalti. cotillHml" de· r.a]Jifrua, ~rij;mJiti pe, PfI lru pr j lD i f1 e 1 tH'IHlLUr! ,hi a llamJ.tf.!iw ui 8U:3:l!endi na ~~~ ill I i!. ndt inbru snu po~[~u [la bra~ ~Q 32 brutuRWIlnI fi."!'[~ r hu sinilor.

. ..

. I rillhu'1Sii\ tlonulorl ;oj C'mrieln.brulru au nLs::at" ea u~U;""'

lleG')e;~ l' w fU]lL!Ii s. fie. ete:mi2al~ ~ tn ~~ in Cftl:ma U!Iltd aUL UI HIOIlHIl'HU'\: Up~rU In mrd, llnllfe eK,e;mlP.~ AcluJ. BMlll ':i;SlJ •

Prn _oj em ..,ria! J1eul!U 3:d1J~l"e nmfil.le . sl m&a:mnllll ca peI i I C II 1 rn [J 1"r[ Ll~ IJru I ~ ~ Lin. bilsi!F'ica gllr'1!.~or. rltn;~_·~ ldlu Pesae sf'a JrI,"( eurnl PQ'~pe ''Ii;I.~!.l2 rom~Hilor dt! l~ rftsQtill1LlJli i'di;n Pesac ..

l·mig~·rJ~i. Ul AureriGo, ..

ruill"Uh" flyl U01'ltrUfilJt: Vas.iJ..e DoM., ~ soli{;t R.u]da 'm D~~ ~O C.~ '''milt: ~Iagd~" ~~. :~.HaUa CntltB Jl(kD. pQ c, nm Ardd~ .51i au U.3 ~~ \~fb 1n ~. ;j(J C·. ~ Andrei N'evrincBan $i s0:ti4 Aaa 011 nul Lof' Nico]ae rti D .. {jl] ~'7 Iosa Nel'tidLceall ~i sC')'~a I\t,aria 'otl

I il\l I'~ J1" ~n P~"i111l: ~. 1). $ C~ G~Qril~ Nevt1ndu~ $.[ ~tru AnA. en. fhd lor Auch"-oi:i 0 .2;7, c, Die ¥:1td ~ ~ntin Llna eu RA 10li no-UO D 2150 c, Trni2 n 1f1.agdirn. -$1 satin Roesa 5. Di 2i) 0:) G~ ~if·t:f~ ; (.hl J~ '-.i ~,nF.i:L Y~tciil ~ D~ 25 C.. Nil"pJac ~\J,:J:r]£tn ~1 :scUttM~rln~~ 'J U. ~ E.~ Tr~i:1:L Olari· ~i soj kt AI~, ,-, tJ~ :1, e., IWJii.il

L ,11 rd 51 ~I ~tta ir. u riel lur 5, D~ ~"'il c.., 1) ;u'la ule ~ ~ ~Ti Itr.:OOO J '., :'1] C.!I' TH d.t¥>j "il~ ~~ H' U $'j rt;u Uu C,~Ulll 1 .D~ o"Jll ~:.. ~ tnnu C r ad nn 2 n .. in c, All'r.~U~ Bllgd1.ul ~ s!O~ ia Ana a D. 1 0 r;~ I~J:n!arie fit nu ~i sntin 'snftIt ! 1J. 1U IC'J, M"nrbl f1eberrn ,f:i :;io~la ~'I idk ~ D. In (:.1 MlLlru T[u1lol $.i sotla C1.tIJln ,! D, JO t';',~ S~\ a. HI1}1"~U .2 u, H' C! "tJ:] Lau i e Mircl P soU n Eva :2 D1 1 0 L~I< :f\lihni M q In~' ~L 5!fJiii Roes-a r cu 'fiul lUm; 2: Dli ~D (~ nie. ;t.ri~(!iJ .~ D_ 10 E,"~ rr~orll~ 1. Slrulnn :lID. 10 c, .Ian t";rliCll1n illll';'li~trju.u ~ LJ. HI c.~~ L't}~"H·, M ~te~ '2 D,. 1 0 '1.tJ, Nieio at A vr~il~:! D. - r.;.~ l.Hhni S~.f!rlma~u~· .,; sa~ht Velm La" D .. 7.iO f:'., Amg.h:eHI1 Anru'!Ui "1 ~ n. fd!:l c., G-covge fh;n't~dllllMf!U ~i sa~1ia:. CntiJa 1 U, ~ C ~ Fi-nll', Mit>ci ¥ solin j;mu. 1 D. 5 C., IUlmian llWl.h:.~ t I Ila Rolia 1 D·~ !i C,~ Geot"ge 1'iint~i ~SLeflinut I 1)"1 ~i C., Ge~~~- .. .-.Vl'lHll :tti s-oprr l1oc~, 1 D. 5, Cl [lie Br:.Jnct:1 :wi so.ti~ Pal! a.:.

I •• JO~t-IMlamn{~: Oolsrl; far •• ~',",~ iClJ'rG!am .. Un (lornr faf'11. 0 ~,(JflnJl ....

I

6'

1 1 1111 UI':I!1U1l ul IIi l.~~Hlno ~ u .• ~i r:'1 f;il.~Ar,ge PtlJp-Ol' l'id~·1 1 - i~. n ,r.. Stll~'~' I~[ri~ ... i snUll V{'Lc!lI I I J. ~ t.,. Vailllli·

'III I, 1 n - I" ~rJ'lrrlUi NictllllJ1 i U. ~ C.'~ '\ :-Il!olL~tC. ~Uln",j

1II11.1~C.1I _ILl, ~I ,J.. .. _ .....

1 I .:l ._ Put" I N 'vri u (:.~ nil .si s~ IH ~I ~ U.l ~lil~"I 1 ~I. .J r; ~. Gl:,-

';r~~· Icj j t~ ~ at _,.-: nn. 2,~U : ~ t ~l~HI'. 1 Wl lnL ,.. ~! $I n t 1;3 A-k,:.ll1.n ~IJ Jlu I Y~us[(h: -.1ir~ H 2nD L. i\n~i I"pl UnlJ{~~ -A)tl HLLij~ t"

ni~W- ft1mHn. ~ f ~n1 hi rJullt -r~n [) 2.~n I~.., m Q~ r ~r untean ~i so11~ MUtiu'~t -AU U. :! C,. CUILS~~Hll!n ",~lIdr,~ :-'~ n 1 ~~ C~ NjL!t~tw' ~fn{!.d~n -~]5 I~~ -_'1'oJ c, TulLlI~ l-.~~Jn." llnhu'i

'Y1 U ~~OO ~1 ( , n 1';~1Iil.D n .

.." ):.1n~ I ~U· hUHilthlL de pab'u re.I·e.~tdiTIII' :1 ~h~ rtnun 1~IJli:.

J1e'.ilZl .i'U.UlilmHLf' l!fnllfl.Q~,1I1. F~'lre~lrIts tleh.p ~rrw 'f;WJt oo:r1 e. Pel.e:lji nflO~ultii ·u£rJ]jtllfjP iiI. lHLtlL~ _PMle ~~e: ~pn~e.[c 'scll.1plJl~~ ,:.i~ jil1'.lriJor. "S'(j]Jl .:ilJOiU :i~1 ver~ ,;ilb_~LnLI.

:p~ PJi!t"el~l~ ~tqr-~ aa:'T.::iUjll"."l ca;inl.~... sns:pCl:Udiill Q iC08btr 'C,!!! tftlW~ I u fie sr. .EC'l't'i I"Jtta ~lWla., C'U ~Illi llli eu 1 Ii3\t~ ill ,htat-uJ tlY11.¢ JJ t. !lJ1Wl ~ JfurLi,lul pe ~p ~m~~.e fi CY I'Olpe.. Ate ... L !.lab1oll;r Lip H'b~~ ~ :11 II ad en ei etSl ~ pict ~ l 1n u ~ L!hl~1 pe ,~l~ '[ 1ft slilul bi~inl tltlJ• n'li~ .[ud ~adr IJ. de:. lamn, !)I!{! '~se~ In ana uru [L en )ln~}.rtLLa ,[l~kl_ 1 rrJ~lul 'Nr~s~b):u'-eE din Contlosl kl-~r'tt':e~ ~i

"in li::1JCE1l (LID be ~0 Ull. rust pi r"l [11 E eLI Inl p.a;. Irt:t;;e~l~ 'VroImJ Ilj 11 F.i Iaee Sea ~:ru1 ,('11 SIUlt o~e:r:;l D ~1i ill a. ~i .:)J:.~hrhl:~ rd e I fit,; ~\.. Thl)"" dmtJ~·ici. .1 n~.u I:!l ]!lG3I~}' .~ ~ r .mi:i ~W"ea i njJ(l,]'.ffi p ~ Hi!": ,".fm paW1I,~~=--.sit

,~t l!pi'OO 1U'tLnfWloTllli.1i ~1J;"~-m£~1( ':r1L~~ rI ~J 11 n C!ll ~m~·(lItiell~l" J lrl ~1 ~[ill: Sl(lli.t(m:r~ ~et"l"re eel CC" sa LJ n.$i!:U L dl 11 line fJl 1m!J .1= irf1tesSll Iumll iii Dli.ifG~itoar{!. ctitOTOO acestei fil:n.:ltli!l ,~le l~i~ hMl ~I'.!T. PUtIJl'nd o~lol"'. A~lDl nt).mnTl~Di lS_Hb ... \cest g:im\'~er- de :arUl a ,l1triur ~tux.ril~~1 ;lteu~im.le4 lull-;].tto:r.\·izil.t..\IOO"li1nr

_ • '[r ~

:.:t~l~ j ~ I }~11~ ri Jjmu'I1~-e~sc. Ptl J,_i ole Ie V. fJ l.6fJi:.a nil LU :1J1i~'lir~~'

,~u. 1m uil[;~or i-,,_a oferit P:LlUJ.l·U ,~ati:uma de Le'i ~ .3O.nOa, r~rn csn e . Fi IJ"Jtu I, d:htine:

iln'II'~[eIII It?!! lUhQS se f;tl,C{e llrlrl U~~'i !fh~J3' ~i. De p.r~ ~iIJ~S; esle d~:D-lil prfllllTt'Ull 'F1ll1d (II~ 3C&1uue pent.rD 'fl&~~~ l.1rlt 4RLf(l'Ld II Gut:repa:ssth hi Ja'LilhjlC'. III tala flV1i.'IISi[eir m:";J!'l1ue Sl.wf c:~1'C lilinu ij "Sll·n.n'~ 01 ~ ~'pi lt~ ~~] lw-,~ io ~.arj_ $'E. pJl.stre1 t!l"; rntrll1-:" eulule, c~,;hr-!.iJI!' rlluale~ hnldnUr' etc, [n' rltJa slr.fi.lJ~lor SlUl~ .• s.~'{llm!~

II If) lira (twl, ,0 p1"oape. p'aLrf.ll~ es te ni..tli rime:] t Lt!',~ nnosul N'I' ~ lroaptIT., Pe 1:31181 pereli 'tlinl lLt~in~iteo ~aauncle remceU~rr. lat' ill In Ui SUl1'~ .2 prap,O"t 1 mici_ de m§.tas~~ Ce I verde de 51 inga are irt~cr.i[llia: ,DOUBt p coloohn de Pnrtenie ~1l1'utuann in

IHi .. i .1 d!ij~Wrql'ir,n' : ~ 11" '~1 ~l.lIl .IIm l't~r.llili U~WJil ~i '~jidnl~iI Ii i

ib<h"[nl 'II I fMI r··~ rr)<]' pnl·~j dtd~

~ • U U II i ~ h I' n!l r r U W I [? ~ : 3 t f"~ 11 i 1 ~ r t

~H'll!lOll lln h.1 I~ hind ~lnt1r~'r~~~~lullr .tit~ • ~ll~~Si! ~~ ~~flJ1Bt,1

. nn~ II~ ~·m I U! '111 HU IW.U"JI h I n ,Id~ IJPi • LH';i'gr~I'} '-ii I qmHd ~~ 'l~r:

nr.lrl lh' :.:!-H dl'l I U' ~I U1 ~ I'~I'.'I; 'I h~,~ •.

JnLt!ll'cn h~ prnrurns sa Jm;l1: plf'hl usa [lh1L nxn bi~e!'~cii ~( .. ~.ii ,r~~iRtl:J ~e,s~";'t;f!J i '1·~r.®d:;-.U1 fie H:$n l LlrJHU[[U, Ln 'Si~.dHgn inh'~rii~ .0 ~C31·:1, d~ l_["lfin, eli '17' I j'eph~~. f'fI J:C as.~ ~1~&11lD II C3 ln Ie) 1". [OiU ~ .alol\n~ l.UtL~:r~ljCC d~ ~Ar-~11llidll, ~J~~~LfI hI I11.iJ~~ uul [U"l1nnol:.;SlOl~j~ ~,u"~Vn ~rlJl C]] hal lL~bl"'.rlld~ eu il)lt din t~lrjmiclnl! ~enoliU

~1 ntgeH \.; ~ -II mul j\rl~ tL)rHiln~ "'11Lnll.:.... l .. a clren!p~ ]uh'~ ~iJ ~

~T r.TllhlS Uti d II ~ ~ W [J .n~I'r~ ,inc hittiC! J\.1(U.1'IJI.mu tul ~ u (u i, iw .rhJ])'fi du~np In Cl"lH'I11 p'l·(flJ,aOt .. nJ.h1j ,e:il-c cj!jlimvi~r.n tl1Jl c.ilr,lmidJ_Eu I'H'ln g:ua.:rii 'eta. -$-j ~ duJ.alJWUi· l'J[mi 'fI:~fJi;,file ~jjJJl1_LII.i1.IS:_ fcmt··Jlol"_

Bol 1:1 )l1"(Ul i.U~~ ~ II w. 1C3 '~ a; :n:fi~Suh1j 3 Eu5i r~iC la 15, in .'u].lt~u 1I'~ ] .. , 311 U I l~rlt),J ~ e dj,lr~ pictorul tttrlli uhmt lutiu ,Z uJdy. O~I pIlC- 1111;h ~1,. ••. I:sllUn nu l'i:C rid',c.rt ~a inRHjmea ariel lui I'tlpe.~ell bJu~l~ :Hrrmr~ in \~ucl£r!J sulfta. d·e· L~il- SO.,{I(Ii[\ in 1"'.Il,pc;u1 ell smna. rill:· ~~ --UJ tn"'i .mill 1irJ.JI.n! pre.ln~tsj. de pmcriJ n85L.!ri nr.tl~i'~nH1i., e}il~ 4es:l.nl de lli.H.lllumilor excQuhtJli.. B~ unale IW:ll~uiri~ lea, uu (l i! rid ce~ ec reltrezir:U,a umWuea. ~ oi lil&u.s: ps MU1~ es ~ e' " ta II

~ iu 5 u_ges ~ h . .,.. l!H]1'm"al n (btl m.eil poRb~ ii pDJi. [tbtuwea [Ife C.fruJiPi c 1?le~alE nie' co] 01'" PUli lie elJmli 'Rlelori C'on[umpa.r.ftlli.. P.a eetl2 ~i b~ilV&~ Jl.p ooUt1i - eJci ll",~vc:ea .~l%twtB"a .£QI'1l1hrl. (l;~ le u,eZ'IIJW'~ Vi'~llJ1 sent pietate ~lpU'~Ie I.a.bblnr'b

'Imvee{1 I. 1:.1 :u.cno~ dea'up'l\"ll ~01e.el: P.all_tocrab}f":m m 1 He .. ill""' lTI':I:mu~ i 'llD:t'", ~Ul~fl.nl·~t de c.et~ .ing~r-e.~ij, In miilo:c" iktr

~ .i! I t. ~ \.II I 1"1

'in ~e .!l lJlIIgbt~ c.ci, ,4: lEvp1Wl,d~ti 1~1U ~e1\1n~lu lor fiJm]l~-'

JJ(!C, EV'a:Dg"oo Ieau ,~~ lm1oorla, fi('ru .bMb£ tillar, ,.en lin, vll'~~j_i.d. ],Iu[.in Ciffi'm li~WU.Ci't 'in LII.I".murf!l1Dilnrierll mn ID26. tabJun1 .. ilii. MDS!~rll""ti d,eS{ul de. biJ'le (Jligj.lUlJjUn.~e;a' c~~·~'ril r SfIl~1l

'TJ'aveen, TI, rraes, 'd..rca.p~J~ AlU1lgar-e:1lI negustorilur rrfn bi. .. £'wjdi'~ ~11 in-s~-"pi-m dRla. lam, ,~: l\lu _rj~ee'j i ~]~itl ThUD1iU

I I '" :;: • C":~ I,'

meu ca;tili: de n~S-!ln::ti.e ~ l ~~: Ril5Jjbl]1~.::..t D·f.!.J;:rlll U I ui, fL t 1-

mscriplin dala Isms 5" l2: o.-'dP~t~mtele nurl rom a ~llrtut 'ii p-Efilrn f~d,eI~11c., ] h~"J ~1 a r1 ~ L •• ).

11rav·eeu. m~ na(')s:~ dr,ffapl2J~ l~.1"edt~t de pe m un It:iIi UH In~clpti~1 del:f Lue ... ~ ij; iU.~ a:¥recnm voiU sii ,'J. ,r~tei voull ,u\mertii ~i v:ai .st1 lefacItti .J iOr Sts,snlert L}'~''; --:-Sl!Ulga.:. lLstts fl ri'i u,.t~ Le ijlNDt'f., inn i~!p~~ dela lira!r~U 1011 .. J ~ .L'5Bari Pf'Rlluii ~.l

"rinli la 1d1n~:.. .

T.:rav'llelr.~ IV~ lru [_:)l"QllUltfSf d~eapta: P.egc~i !rea ~~ .mi.Bllnal~~ cuirlSietip,]hl deJa. Morui: 2111 11: 4: •• ,li 11. lrn~ nu:e;jeg. 1;1 IltBr. fLL rlit ii de Ht~U. lntarL,~ i - !lblil/:.8":: ]'18111.:3 umhlG pe mare, ClLI LU.~er.iptia dnla .lIr:lalfj, 1( ,51: JPLca Hl1. credinc.im.l:ile pe.ulI"{ll!e l'e~j rndDil~.

Fie.egl~ 1I . .H"~.e ~t~ incud:ro&Ht.!' a:a: ~i fe1"ULri1f.t co z"lFrl- ...

l~ I' I· - '. ~

"I e.aru II D: rnu :Il? ua ~ I r:uwij - ·t"flm!.1uelli.

Did U Ct)·r ~ prip U "1.1 ~(u n..se1.at~i..m. !INa his~.ti'tiil s:e race ill E L r aE.'OO jill U[Fn ~ de uiel. Pl7LO/ J.wj itl ci rea uaei s.elhi de Iemn, ell

fi,~5, ~ ~ I ~~'au " SC~ f~ rci1 ,pimil l:l ~l~f~'i IH1!1i1 eu rhC'hnllbJJ1ul C',rMu i['[~

It! ~ 1]]':;;lal.lt in ~ 90~J, (!o(J~!nlul HlllO r.-rII,.-..,,_~u,u~J. rlr- " .. g.

~ " . OJ., ~ ...... !WI u...u"l.. ~ 11.- tIL! ~ prj II ~~

.. H~, irlul lnl·l~uh.1..tl s~· rllf'~ '!rt~"~rC'l Ln DoH J hI .. ~;.

fU·a u 1 ~~ ~ '[', "'r] lc <!! _" I ~ . U ,ilu fJ I!i.l, 13 I" 'r· iu

""iT , ~ ," '!; ~ '1,'1 0.],," 811 rlJ a ~iI.,1! J rl'oput',l: tll I'~ lUiru~

LI 1111J~ "I ~,II.' 11>L1n,rUI H r'~Htil oIll"rull1!. j Illic~~iffilUi.;

t.IO}JHL1.d r c~l rn 'J..re~ ,A t:~ elQP:o~ s'n fiu:~ Ut'1d lEI 1~r7 J'I, ~rH]~oIL' bi~, idi. Prcf"~i llJl 10st &ldl"d Fi2l~iBn u ~i ;rer. .

• "IH~U[IJ~d·lI. .111..112 corn unnl a Jt}st PRr~e i~I'L~l .

. :luJ~Q~ ul 1]4 in Croui :llL~ d~ aoo l'~": TU,f"W,ll h~ ,u. 1~22 I -eulrn 1 II ~e. u =u ~lT.k~~e~)..:ttl In ~1n tt rlin 1j L.;i.'!y'UC· r~e ~s;pesij!lccrdlllult,C din een-

iJ"UmlJti b(lIU""·oh! I.II'~ l~redblt;icr~I1CW" eurl"Rro~~i in .. l.\,nl,,"l'i:::n.. PreQn rUlllll!' lclor I~ I?ilm;tl~Ji1,t GK'ifarla \'r~~~_ Pt~. cum pur, VasiHe: S~cJ'j_n.~ ulJ1h"QP Nfua,lite' B,fJp;i~m~1 P:.rimLll" ion TIu-nQ,:"_ rrU..I.'THl J f I ~ Il ill j u i d 'l'1l u rt 'N D VO lni, pr111 maes lrut de. urnn l:

N ~(hlh al dill Timi.j(Ulr,.1 NJ'- i:im~ N.

C!opoLul nl rn. I"L'811ta1:H de 110 kg .. ~ c.Tta:rIl»t hl & 1m! jM.u l ru bbe ti~ orl.nl"loxn _J-n lTiJ.iiffii diu: ppBue. din CQJ II rih ui J"j i~{Hll:\·1.~l~ Sf m ,~j u lurul I~a ~.l~ l~ Lei dat -dB Ilt:.lulin~en de. ~a:r Lira ~i rle J 111 Iann S'cle ]3.11. gi fiul ,~n~n:i, pentru P(H~ltid..l'cJII ~i;fobl1!JJ i.)J. TIl.lor, e..il:urf i:'u ¥"~1.L~,i ~ 'Tll1"Jlat ije 11.1i!icsLrlli tuuluti I

I '

10m SUS~ Nr., J 11- ~.

e!up otul I ,r ~ reel rni e ~ tRillieat ~ I t1u. ~ i'\t-lrllr~ La D nm i all j ~~I1fU p. ~m{:Hil~n fi.u,c'eI Ini' A:I'i:I!~ Preot V~,cl~' Fu"~~inJll! 1'!12.~' ""'It ur 11 HJ ill.. o~el a'S UIY~S tr u en Nr·- 4~tG.

x:![ It- trei clopn le thn m:'ffr:'i in~.m:'.1esc c1.'f"JDot~lQ ,r~c.hi I'(!~~lJiYLlll L!:' !Je imgnrt, in mull 1~.lU.J p'ell1rU ~culJ Lll~l~ i !lr~lr· J1ul~ 'ale rfI7.noi.Q1u.i,. CJLr~ le-a rnsl ~HU (ie fnhll~ :si n~.··tf,hl I!(j ·c'$:1 se 'l?ri n~as:~[3<c"r'iptruil. care ~iec. ~:.t. IJhJ'll1..il;C.t:4:lI I Lll se 1run

1I;a tjrlcn-rih', III illS a~lU,mTrLL H~22, ill (;~arul unnr ilHrd ... l!f"i l1dri; au IrQSl sJl[}~U~, ri~LiCl!lil ~f H'1.l'lUtii.d ~ 111 IllJ..[jj ,1 JJ! .Lclc III ul

(~UJ·t(,,l dLr~ llil ~ ng 1 JJl LHnrll' ::L Irlserlcil, rru I J t';lJ])_ sll'~ t r 11 ~l!I ~li l"s.l;(;" iJJgr~dj LIT~ to. l'il~lln I ~ i nlliID'~~~~ eu ~~d [1£1 cfi1-r!iru if].. im- 1:] c.~h:~ bJ tte t\du ~11 11 L urr (til :$fiaJ 1 rl u rl, lnh',ill 'ek prj II ~ J p.]JJJ es1.c I J 1)&l"hm d.:. J.ninzttz\. ill ullla mare. Iusuutrul CLll'H~' aunt I lail~' lfi,li (.;AsJall.i, t-ei ~1 saJ.~;\lnl. .La strnd~~ lit [ueu I zitl:ulul \1sb!trotour dt! etlrClJlU(h.~. La I1Ila.]"'~ lrnlutil: II 1 u i ~ll fl,ra de lui - Llr. :-1 Ws~MeiL l~1 diruapld illll'fJcil, cste ~U{lIHHlltJ t u 1 fl"nihJr,a

btl" ~n swnga, 0 cruee, uiare th~ III rmLlI~.

{. Iftrt" Il~.etthldPrrtO#f1DTH ~ no!". ItJ"tnl ..

M'on II me'[1l,i U I Rroilllr',.

1'! 111'111111," u 1111 L'1!'OnUl"~ .HIli, hW nH Ul'll !II ~ I~Sr1"LLe, eli 8"' !(.IIII ilk-=h 'I mM. .~['" urur Ulil '11] 1"IIIn,ll (J'c ~ il!!1' D~il.._"fJpl· l Jl1!U'JII lI.J"'Cw p~a~ IL~ft':1 un ,nil 'I ur dl~ Hl"-nl1S~ c:tI W~~pl II.. 'kil;)ll'll1'L,}l,:I\·njl~i in {".fur" ~j ~ ~"II'Il-"L'. IfLI' II' ~h !Un· .! t.~ II LlJllt.\ rI~ II fi~ dlu firQcl:~'!i LU "1 ... J p~ 11IIt,I.rnt: ~b~la N!l11"~l s1 ~wl xunl !.!I"tL\·alo !L1U1nA~ m"olj, Ir n'U'lv~i \11 rf[~oil1l muurllul - lIlP~~LIIt~ JJ LM b sulrn lI'n!U'IJl"'~ 6

pcnlru 1)r.d~lT~lr~u lIlQn~H·IT~L.~i ~\LHil rn-,UIi.!J,OlI 1-" - ~ ~1J;jtUj"'L LI_e--

j unus fi£.~1 ~ "'~ruI1~1 11111['1 lrul ui - IIj"OU 'in Tlln.:d 11~'rHI.

Pc h.III~·~i:L IIlH·.lldi, "'I us oste IJ i'IfH~U dl"ull £wlLuf1t: [U[l"U pumeuireu ~'~i ~"l.H~~1~. D.':!i1.I1Li. III ~, n ~i In ,.p~jJ'uli In l"!1:s;JJiJiu~ 1U -1~ !Ins I. ilL.rl Jmi, HI mct1Z~d J1ILlli~ f~it:l or ~t4 1~,1":,-Ji: : Hcril ic.:d i re tdturul ~1~~I,ru:~ ~Hr(""~,",~ l·ui nun mull r [q1~Jn in urmitto:rl',elf!.f' .ro...;. IhHll: J_.:~lii.~ ,\[.mu.11 n. ~l ~ riuu, [.Jpi~1 ,~rl _\HBlo$~ ~\n1(J~. ,,\r'ic,.. ~~"II ~I ~11J1 in, M kill I ,'tIU. :\,~ H':Jl,'i' )1 Wl''';,fl U, i\~L:\TjJlt~:.nJt't NIu!_l1.il:l~ ~P'I~ ~U"iO (Jbdll, f I ~H'L'il~ U tdipI! 1~:.I'1:nli.'C;~ 11;1'11 ~f,", PfJll eu, 's~leJ~ ~l"r[Jin(-"lln'l~ S~:1.1 HI u. ~Jl"rn... T,J,~ 11 ~oi rhlC~lnG~ln111q \iL:rl irn. illlf!.lH~l~ 1'-\ d.Hhl1,.J~l A["'! Ll:h'" u, _ \'1,'1':. rn, Hi! h ,1,LU.. I.H1.I:.ttil1~ B~'bulL-srUl' lk:..rlil,t'?llll l\~\,- 8,'Ji.y.~ :U,I'II Hn-':'inlr: (fll~Pl ( fJ~1nr. C~U:HC: {11-"'~witJ,iJ~ .. H(a:~:lj' OIJ bw~ Urt~gln~ !~'~111.u. [fUl1lL)r~ JruynnJ1 H,:.1J~ e-d~ J (lIj\j.,1n ~ JlIj["C:Q~ Lajcu etc., . .Los' se lnC'h~c ~'II' urs ("rlp,1 ta,: rid[L.~'ut. iL1 :,uF~L

] ~~:!1' din d~nliJ'lly lil u('"n~k ilio c.:r~LlirlL![~.l~~jWl" l"HUI_ his, 'Jr~l, ,3,";1] rn, PJZi~ftr.'} iI:U s lJ r UiJ 1111 P!'~' r ~It""h] LLli nr. )~ III n n IJ n~ hu:;1. diu in'rUn.Lrnl 't~l·t.:r)~ Llo~~' "rell ~r 1..:. T~·.iJ.';~.$iulnl purnh, (Id'j ..,te) Ij-c V~ mt!~.j]n\L parrih ~i a ICU'DS. [!ll.il:'- .~LI (u:&.Uli ,pr~ien.lIl1r'1C CU2,mlltt

J h)~tlnTI ~ 11 i lld 121~1 [["[lil. 1. iJa u lli;i"d:t.

Crllceu dlq fa'ia biseflc'iJ,.

~ ,

l':.rllfZl'll UJ.C! ,E'LL:.,~"'I1H.ld.i L"RllUStl' .. pe 1111 soclu 10 l1'ili1clll~ csle

lr g~diW en g.riJaj de fw1J"'11 pLlI I m SUlHL~~ul rJe I't!o.n., fl',;e CD~"_ P[l;r..1 (:If'luriJ. JW hH ureu ,llu:srw~ hi~r'ic.t.l 'e~h.: SJ'1lrnllt1, lU.~TI:1tiJLcr eti. In'SqiV li~: «tA t;Co1iShm ~'TU aC8~ wi d[ ~JJ liHrllL P~..I.r~"'Cil1 eu ~ Fniculul e1."'nS'iLn C ~rznlwLH, ~ .i\da 1,I~r,I~nn rep. !a.. 11 Iunie liI.:!,_ rJiL1 f1Ll;ud~I,~fYului sa, J ~L.nlli sl~i nQiJS~'r~ li~eriei, Pe&1Jc l(i!l!1 ~ hill[ p~ lnlureu d~'1 'I r':ll,[ldl: 'lAJldhJi .1'lle~aIU.l pnf't;,U:. L~u!' .. ru nn I h)'gd UU~ P rM1~ec]j nt e com" ~tLL·.f' p~ l rU. Pea sc '-,I [J.r'l r.~" 11

C,rueeo IdeI. :m,BJ'glnR,a eomunet,

Ililll J ri'l t! bIn.J.u· f' ., I i ad ~] ~ T I or so U in roth h) r i HJTi i, den, s'a ritliCIU iu. l~,:U [a 111:p'wnan du rnln :1tlliorrple-,,-j JJ.u;s ~ ~a.nlUlIl·~ tJitl.. ..

7'i Tiilurile IcartUolF vechi ~i noiele de pe ale,

'!Ii

DOW;

II! ~j~~Fk~;J 01l~1. rum, "i~ ~f[l\lr1 Ul·.MUhm:rch:J: cnrti :cn~ 1 e:

I~ ~ ~L~llelie)'.~ LlpUl"it.l UJi 13bl..i, l'rJ. auul 1~]7~ NGle.;

It 11l 17. S(~P cnl\n~Ic Hum lnJ'~lIn lj,"ldruhJHh l,e plL"euhL Ai1Cltil~

,Fiz~:.)inn LI 1HII1'oh u!<

~ LQ; uuul l)lui lS01 m tV £~ A1pm.ld 1:1 S(3himbmr~.n In r~il~i1

,:3, Iliut lfl :\l·nd m urn hu·g!"Q]li.t Drill Ill. IJ;re~ $. S;n D,~m'llU

l~ piSC~)lI J! ~~. u ~'l!JliauH.. Pt~~H~" tn ,rt Irec; Y. tOO,}, s.3. t::'clr-u,

r. I Il~~ II ·1) _.L'llul rirl. g"11I u, I1$Na H" Senunaf -S-i' lit gJifter. Loonb.

d n ll"ti!1 UpLOID\Th." il'eflphm.:p-rcl 11o'1u Nlillaln~rje~lnlll

1.,,0 nu lost Lllirllpeslattl plole IflKlrr:c. ell Il [l~J:~~·e ~ tr,e-.sul?Je 11.,)G.F.i, P"Illi.l.,~ ]11 I-lu N[rI~vrll" IS7n ·~S. TII.!t:elllliU ~liclJil~~cu l1n.rul1'l~

,t - \d n~h'lin~ . 5i111\1 • .1150. LIIilIJ":JJtu ill I~.alif'ca :r(;)~i~ ~·.1'ifU:u1 ln eolhtrl h· SLI..~~uh1i din ntltl C"ldpw;ilc [~~d,vJ'" .j E ~~ng~'nlt~[j ... ~·l r ]W IJ.'Ilj II (lt~ uu ft i1~ I; cl.fJN: cato li~ ttll) [e din T j1 rogiu l [[1:9 sslv. Nt. h~ :

\C'(I.:lSl~~ ~r.1111 fi E'¥a.[l~1l.!2JJe 'S':l ~:Cg;flL lu sOfno1 cu spesele

dn H IIU ~ .... I ~. I t"1'1' ~\ I L~!( m II ~ 'f"tt A I'd 1 e.11 HJ 811 re :n nVl1lwtt ~ '~du...fl LQ b:: ·ii

i·Hdflnng}1 vialn ;I S~I. P~",:.u;. Anul ;UJUI. L_egfll,~ Ia ("'TW.r'1:rJ:,tl:Oiti

I!n I.. ~

j_ 11tJ.;UjOtl:£a:t •

S]lf~ nr]u~tt1r~ .amin leo lu. anul I)Q:mn.rihii lS·i7· l~ n U1J'1 o.'IHO-11LVl"ir s'u ~~hdt "En 1"(1 uavarea le.mplei bis~~Gci ~. l~eNepe.GII \',~ eu pic [u l"~ l1e ~,t!hn~ le (I:.CJ(I,~ i e !)!C r eotac ~ in Hescu. ~re: i.h~ I'tl llnlrc.."1 fH~es I. ~f p~~ I L1 ri ill ace~1 nn 11 H.l 2~1 De ~t)IJ"'e" :t .I'0.l)e~'1:1 ill L~I!lJ;U.lhl~ ear CU~U.dtUi·~].j lotu In xJ~S'btl anu, dt: 3.ur"<2I'lLJ lu tliu ArarlLl! y~~ Dere:t!~~.!Er_ SLgJ.1atu in Pegal!1l i • . ] ~ m J~ h unriu 187~1 ~J1'"BtRfiUU }ficiU~ ~ puro]] Lb-.

eL.n 17· :SBprt"m~fjte- v. 1853 '.a::rr:r f~s~ sYhIl-it intrn. Di'll:Ol1 §i I) 1!1 Se]~eu~~ 'i~ liStl3 de prea,~ Pe¥a~ Ia -lU f~'u.r 19i1li ~. :.\.n[lj·i!oi 1 ! ~~~Sian1:l par(lh_~ j

I.H nl-~I - J901 am rflls,t sfia[Il m:[ru dif1!:fU] ja.r 1~11t 1fj - ~L - i.E1JIU. p~e·Olt nrin cp,isJIQ,pul J~·I;aduhtl I·OU:!1 I lJappm In st ~o~m.vl'.ie 1.'iK)~!. am -s1u"iiL crn ill.a.coOn ~1l sf, ]jk,erll'~illH P .. asae S,l l·u l Doorcm-vrie (;'~ lJj~ot: l'!. lad Hm_ lost 1nP"ndu~, rl' psxc.}1ie. Pe~c ~,~ ;i, innl+mie I-H:J1. ss, T1~hu"· c, Fizo~ru'[;lu JP-n}"o-b "Ir ~

I.: In ,a 11JJ.i JISll2tl ~':1 .1'\00 n va L bi8CU'lc~.si r/ &. auri] din nou icn-

, . ,

~1~~:5nL l.J~1:."h.!nl dE JUl boH..ilura: ~~a--.j_ esta OPl!ton. r4«lOr"Pw Iii

Jirliu .luluy $[11 COtiL.'1IL 50,000 Lel, in .2 I unie 1927 ::;'a sJLn~it! ~~5e'1M llrthl P. 'So So::] D,r. (j["iRql1~e, {ich~ C{HIWtl (q~is.copu.1 Afr..1-

~uh']j. l\~!sR'p Ia l 1\U1H~i 19Ht ss, Vlefor FhB&iathJ p~~rJ)h ,~~ ·,Pfi~·_ .lrulrci Fi~(I~iamz n rNRfJ~at in ~tJ!J Dlni IH~~ ~\:11.Q~ ~l Si1Pl. 1~ .

. ~ Lu ::!H.; J 1..11J.,. ~ m~tk " .. jn€~~'~~·~L, :·l:l ::r:iilicul ~J vromc gl'l.!'a ~rl:.t

Pl! la urelu :- ,r\~t1 ~Ul'lJl! nLL ~,- a~nl~.i \rt!zu~ l.ticJ- de cui mal htih •. ilni Of" men I ::;.1, ;\ 1 d~'"IiJ.aJ lLli·e. i11~1t ~,Inu riclicat inlll"'nu sr[>rt de ntH 3LJrI nt;obi:'ifiilliL de sus, "E de atl!:rinUl !ci'i ill a~l an ali;

In '°r'rfi Ii 1l lli!JllC llli'.I cum nu :sta l',.. ... ~ . '

.u.!U Pi mWI L,~ Prco ~

\ ~l~mll!!~nll •'hif 'Idll.r '" .~f~~OhDJI f;EitH ,UUtt. N (IlL":

cCntlf:!...3; n~'[i eumch err ~cl dlu ~1t.Jfil subseeis ".;.Ji" i '[.

.. b I' 11 II,J 'J .~ ~ in, UU n

'~ti'': UU.U "' Ill~~ •• UL' tt1.i'n.u ltIrnliCIuiL P.::wtJellUe Jh~(nlitiu

l:.1)I~Or' III !U'r,j$<:mrei, in :iIlulll'l:liI ill lliua U"i NQe~[u-rli~ ,,~h~~~ m~lf"llinnL.nkC de stinl.w. .LUiLfL_u~cn.am fosL ditl~Q.n ~ ,:rnl~'rl db,I:~!1 ~r. Atrh"OIDJlfl;.'U i:ujTc~, in 10 m~aml s.rinUlr,le lir'eO~

"'.!l d!Ql~ IcE 'U~:.lr hl~ ,

P'1l ul ~u~~tLJ mt~l irn;1~~Utl1 d.c r"re~t 111 21 Iulie 1 an~ ,,_ L:al-cnrlaru' 'Vc~~ 1J~. W"~ms~ h~ ~ll, fij,. ~ Hul.eseul ·

L!:t\.~e~I:~l sla:n~~ Litlitghi~~: ~te ~tu1 .AJ\di~iBl~gsI'iu}r_:U1J1 =IL ~jnns :.lrC~~L LiLurgruef" ~hm T01lLlI::;' 13. pi~at.: "litH 'lD~em sli, ProhtIDll. 1cl.L ~'1 a lost ]lfat ru.cl de rra[ill(lpo~~ I)tiulctCu~ eare ~.;I O:rigillOd'" diu le.omllD:.a ToitlcUl-MiCt din ,JnglJi' 1Sln;,~ia. Si nJ.l rlQIG"gltim !Ii p:rco.tnhd G,e~gie B~~riu ·("'liu nl!~,n

.e.o m.UIlll.

I .. Ulli"'~h.lef t ~ S ~ hh ~ 1 g,.L. )a·ub:;

Andrei Fi~hl11lll ~[u7fJh. p~£ U1 j,~ InUIJ 18;88, ..

lJ:e$1:n 'sh\'Tht Iti l rnr,g \ner i es.te It. sfinl el TI I&em-1...ni u sa.~

It~ ilui lPtfS'ac- S~TtS u-saa ,W ~fa.il.b 1 S?JJ B.1J1U e U p rsa ~ u f. ru I '

Rll~H4 l"ftl'JI.,h, am :sCr~":.1;~:+ ..

l~it Ull'gJ I itt ~, Bllt_~\l'~~l i lITlll:o~',;lfra Cl~~1 Of'

~nt'tulltllr. all:l'~ 6£;m;Qg:I~' l'll~lil!it ~ ~iIl!J£ 1'19~lui :I n: (~(U.'il.SJ;;u.H~ R, B,~S:llrab ,roevrJ~a~. !C·U Q:s{l.,nJ.ia cJ cu tutljtn lCb'iilt uiula ~pi:tlnrldill dfl' .tunre. neo.m ~11l1.'11iu C=.Jlltau~mILO, ell 'il'llg~,~tl'l'illli~ II:fiI..rO'>polilu!ui Kif Taoll: 51!!, In Sf. Eph.~l)i~i£ II ·ft!l:rrnJiEulw ~],l.u.]: 7:!1~1 (l'J"[~u) .: N,ol~.;

.~Inl'Le sen April sen Maiu sen lu;nt"[j j\lrtl1ij'La:tl~1. hlJif· ju-

rn1lilnll<. 31m jllil!lliillle .. , piioQ!.:.. .II" api:L Se 1t.."'l11wrie sen Cd vtic j um~tate, ~eJ1 illnll\1'ilhl (l'B NG~'lln'W'h:~-,", 1,1111 •. M3i sunl

£Are,~n 110W !L\'3 de llcuicip.tc ,i)jj:sl fill se pot J6ciu-J. U:na dcta

~:ftur1'"il it~de ~ri.sti 1;1 .t.nu1 1'711 L . ..

IoJOI:loih ,OIl cnm,;asir!riu l Him!!), 1~2(j!

Drl,lIl;!iu • L'lm:I.U:l!~Ii, 'fi ~;OIta[i9 C!il'l Lloil I'liSlilli08ilI, HM2

Ii: Otlulh lIY.H'~ . BuC'uJ'c~lrt ,', C, 1] .. l~Ml. '

.\lI!f'r. I'fln fib I 1)1~.-rit"'L'!iI; !WU U,'IIIIlI l1u·.!,ll1 de Coil. (,It·

_ ~l un i n\t, Dud~llldSkt" :1002 •

e Oe'l ,"illllj,iti " S ~ 1 .. 1 u. TI, ~~U8..

• ~ 'i;j·~li" ~IIIII I Fp:- t~P

"lfJn ,Iu~ f.:h~a,i)'ip' 1 ~ J I

e ('it'l~o~lln-~. 'Siljlu~ iKl~~L l:tl;.h,hn· ~ S b lJt u, 1 ~ ~2.) .

. 'S'llI'u,~~lnh·7". I ~ pAri I in ~iJ ~I' hiJ p~ ~~l1~ !Sj'k'i .'lru::.i,jJ T~l~'7h, I.a.lII~ago$>unm~u flce:~vr uml nl1~~ri II ~ rll _Hl_n:j 111 .lJ [tr~l ~~ie~ 1~73. Lu run:'(] t"flrl it t:''s'lc MrJSa, C11 f;irit'L] veeh r hrqJ1!lrl1!f'li3 d~IQ.

P~I~I,i.

,S.E"'.rI~"mh~' .. nl~~rLt~j f~ U:.

I IUll'aJdiUkv,fIj ri lI~vH In. z. [1'-10 VQe,\"'odl.duI I n ~ frl'jLgnlLeie

1l:iJcrn; eu blcJ~usln\''{tllin ~'·~jl rnl'li ~IHul ,Pi l ngro- J{I,ntd l.], Ii h~ l'J'Vtjl..

Iil. uu dJlOlJ ui~~ll,,1 &nJl'l;"u[1I1J lit Kit· G ,igorJf:"' ::d nii nfnic-II II hi, T11 Brunuj~ I,,· SL t::~~[~enph·. ill ,.unjv dm;.L \ll.:..u:n 'ji!.]rs f=lr- nel}.L Grlslo:s ]'7 .~U.

t .,\ n ~1 ~:!I.UUII '). ~D ~u: zicc i" F4Ml.J"t!'U _ 't' u., I! II c r ~ j,~f.. U J fd I ci l .illl ~it~!e IH~ IJ'dl"lLlulul RII,mt"L L;ln:J1 \ I, J i[Dlj rHre::-lra" Tm_~ii A_'rI~ ~ uln i ~i "fhliltlll:li (~ro r ~~ yr n h:~;.'IIt eu t~ 1~f'(JS J f) nUll ct ,~ Ina t~ ~hQH ~ I j.;.rz1.u CI}isj":fi]HiI1ui tlhlleul :11 n(tm nieulul ill It!rr[l1i~ I~ annl dd,u J~lCL'J'~\a Iunrll- 72~~ fur' •. Iela C,I·jl<..l~~:<! J 7ai.

P,,·n.1Urcl?-':i!. S1:bi'u._ t~ 11. ]i\f nlo:

-:.~ee:~Hojl::1 Psrdli 1,'tJ es.tLi .:J P;Jrililel u.i (~l,~'ol'~lle P:o{,!o"l'iC'1 lLiiJ lle~ue. Ul.S:-lnUJ3];(I'-.

I,n;li~nl·"Fea cfu1d lS au n"[~iHlt un 'C1111DI1 I inil r rl1.' Jll)j .u CO~~ L an lUJh",: G Be!]~ e l r il~1 :P~l'P~ 1L i cJ :itl ,L fu ."1 j it: Iii 17 auul . ~~ ::d~ itt. f p' li]},~ u ... 1Hr in _i~~d e 'en.! \:n('.! 111 U r ~\Hiiai St u r <tat dlu wt6n dn i rU:fl Mil1~ljU ~ il"c14-ltd S Ul;e,'n. si HI l ~ o~.lkn ei V!J:lll(unh.il e,liShti£;'ll i ~ J II s.~. I S~j).

~".il·rhJr"n:uj.~ n ~I[hj~ 1810. N Jt~

",\¢il:'~l Tr'r ~tl ~'[1U es:~e tI ~,fjm1JfljtIHil Ptlbi"ac111 ul CUTe pi ill. l:i laru M~t'h,"ii V£l~dJ,I~ BL'!lll-..~n diu C:l:8t1 b~"!.,"ri U snu I~li..l 7~ t.. In (:1\:,s,:i'te .:}"j Ft,~ilru1Jri~ 1821., SiS. FUffi Husu parrill

La' rID' ~\l~i1l.nn tJ~sl'u~('· CUlup1:Ru EtirnIi (;j"I~ -S~:lU iuEh~

p~nt dill :.i 'N(l~m"'i;rtc lSi!n ~ .n;a;a tut din ee himE,~ llrlirindu .. se In,l RIal l.THU·e! I Iria, un [inut [Jan:ti. illl~li u llnrte uuu 18:{o. Afur:"~\l ] JtlftIljin ':LnM]l_"!td. X tcciL Jl~r5eciit frdsi1nll, loli au de-

i(H~~ n ~telln}~U:! T]l!. 8, His. t9~ "Pl!1.J,Ul;'O Inrjmu". Htll!!Jt~4;L 17' 13. blcto:

i-;;II"lfiil ~m.c~~d~1 ell nurnelb l.l!'prt.l.~ooslaric.n este ~ sfln lGi IfL~crl~'i '11'1"11 uu I lIla~..IJti'~i, lj~int\rtuj_ui 51 M.:i:ntl.t1JcuL·ulul Itsus C.ri· ~tos.. lU P~~a{" Sc:r~~s 7 ~lni~l lS28.~

I n 'Iii I ul Uh:Li HJ20 1)1:1 .. M.~,jll s'a n]f;$ [)t.ro.l_]l'U primi:t dnru 111 ,,'~n1 HmL P~Sbll.: ~a apru~~iu!UalIIE'e let n.')mfill:taJ.rlJla.:ro c1e In·r.., nrar n,ttJl C:U~l:'L .MeHSI u :l~1 In:Se:..l[[l:D.,~,ll ~;H"(! el~T'u~~ li.l1iL~Tltil"e

_ I J II _

~uil1 JJ:P.il1ltl- ~n'''l~'ft,El()ruJl1j JOH]] YOV,::tt il:~~Cl1 L In L."1~ f'11 U,mIL J;;-

:.!I '$hJJ [uil, Uartl~-..iIi1e\rtLrhl. nl:"1 He Iliad dw= l~r'!lni1 vu ,I.1U[l"el.L i.Gl~· !jcrb,il:J.j~·.K 1.. ,·~~i ~ \1l1 110mCRh.

PLHUh'u~litriul1 111 i3:jJ; ISUs..

lli:ul1lul lnll~i' Jnnunri9~" DUI la, 100:1

JlliiJuJ"rn1 luu~~ itlr"i'lie;la~ Buda~ 11:1[1· J' 'oW,: t! j,)~ttl. :ilfirtll

l l!"lc:nn 'eu,mp1truL eu p:r.c~ 7 r. III prc.ote.n$'x ~ui. l){l'pa Fwrl pt!lllru su n~"l11,1 mtu"lU."e' ~[l'f::Ii~l"U !"iihlllilLl[C;U y[ji[1~. 1800 Fehru ;u"io. lJ II ~

~ \li'nt"iLd ~ Ulil t' I AIJriUf.',1I'.> iii Bu elm, :1l5ltL ,N'I'J nt ~ A.C!e.~bl R ~riu 1 d t a.l'h an eu LDpiLL"tl1 eu, pre] 7-1'".1 Iue ~n~iru1t :11u S:[o[un ~Iu'S.tu

puniJ'~] mdl~l~Jl rnnrHhu"",. ete,

}U nt~i nl IUIlI el ~I aill B 1:.1 ~ 181}" N Ii) llo : '\'ct'!lS It I s ffiI1l:A

carll! t~st, 0, lJis.:!.riCjti T'egmt'ului~,. L(triJJ~: Uupa. 'l~~~behtl e~l,'" !J It1Ip~al1 lin ~-1.~ ill l{'t'1 Iuuie lr~:l{l au SU,biiW1s: LJUYLU."ii' Ili!QIb-'lnl.clui de Ji;a~:c iu neeca xi in IQ):TTn dOOllJ ss, E. Ru~"but'e5i:u '. ~llll.tt~ul Iuuel .lunie~ BtlWl~ lSI)~~ C'Ull1LJj'tl"nt ~ll i trIa

f uznum EngtJam.

~f!.rnt ~L Il1Id II ~ r.1 l'.1 '., IllLrd IIH~ ud ~",~\nl]~Ln UTn: l,lJtlttrn r IHHUT!H i=n:-:Ill en ueurs: 1. In l ~.,1<1.; in ,M n'[Le li3~O, ss. l.;"~li]il H tt8.!IJ parch ~ _\~J ... I Tt IutlL~ Itt ]O.sti' (l eorn u..llBi!H Pesaeul ul In ~~' F'-=hrLLulll,i" J. ":!fl ~J! LI ~ujll , 11IB tL Ul~1!I'i'cil ~~~~li ~lHJ plUUiI ~ Flit' LlL!L~ u II ['I J11 \ h P' lt~JI,:;

ln ;~q ul 1~(J I au rn~1 ·fo."1rn~h;: mare .~i surl re:rL .10 m._tlll-

our lU .. ~uh"l ~~dtclnlA~ ~o hOS!l( {)~lrlui p11mfLy::'J.l'tll pl\mI lu

!!i 1-6£: I"~'I. fi.~-;- A.,. hI" pi ri:tu~i run ~ t'll Im.£laroh -

L;} 1 U ~~ l'~l JJ! \'rit" 1 Nff~~ W.'UILk ~fill'll 1.[1 Arad de PI"i],('t l'n'ill ~)I hpU;;Io'!Q[JI -;P.rl;u;'I"Jpie h·H_~'r'~nv~~,iLU. ,~ ~-\'ndre1 F~;,:i.lmu ~' .Irh

AUIJs.1 TriO(JJUll lasle n ctJlUlm.illltii lJe-sacuh!i J-l ,.r1 1~ ~1H"(llLL In ,~ Fi.bruaeie 1820 S'~I u ~d~$" £Iii ... FlIl12 Rt!5U P-ur'dh: ~ lieslHZ "

N'iifH~nn-rJ" ~ Bu[!l~l 1"01. IJl!tC~flrl,vdc :Ii _8L1-Ll~l~ UU,j.

l'IilltnlUl rif'.. veeh i f:I.r5: U llu, Li:i fi me C:i hit

~ i:'

f,J 'EH1t:1 $L~miL diLl Dar!,!. $;.~ mal J.lo.at~ eJU n LJlJ1,l11 iI:.ft.f¢ de: ~tn

II, 1 IILI~ '; ~(J~ I'l~ tUnaiH en "I UJ'1'_iJ

~, I ru' rill hmel lulh' . f nUl. 11.1. , • ~

u ~()5:11 ~ ,I n sa " ti t .,.,

'Ihlt.h.! ihul I h[Tfi( I' • 1111~IJ11 I ~n I. LurHr~ m"JJ eu ~ f, I(~

Vr, ih~ 'brd Itl :i,r"~(lb:runrh' TKOC NrJh1. J~l. rJ I ~~_! tSitl~[liD

N -1~ I I ..-..J':I'itlTl.~~ .ITi !l'uill I~!!r! rUII';CPl~lIli 1'lIlt1wlI ..

t'r J 0 s L rI 'HI h ""'... • ~ ~ i I!. _--

1'J'1 i~wliit 11111rl SI~ld'~J]~jirlf'l l1IU~IU~ 18U L '(;Ufu p?illl':1t tin cu.

MJt ~I,~ ~ 1i .. ~-~I ft 1'1,.

« linl'iul hI 11 "J t~iClonrnriJ~ 'I B"IId~. I ttu L CHml,.tt.ru~ d~ r~li.

wtli" 'M~I diu ~IJ '!l n .. j\t~}II~: .. S . .l ~ ~ifu ~1.lL=~, _~~,~"l5 TOctlJOm'rr'!1'"

l'l:.t!rH rrL~W~~lS~ ~riJil ~d re,ge ill I ~l.llI.NHlH~H lnll.'"eg,de ~I .S.

] I;:: .. I I ""<Or k'i .~ r~ei'J"1tJll ~',llHr~n In Ubfl Iulla, It! I" m

• fellth.:J!lHU] u "'" ... -,;, .. "l ifI1 0-

:1'1 'I ~ (~1, ~nH I \ ['i(l I fl!l~ S!'~I rillil·_,.'d in lurun 1 ~ ,f~l.fIol·jd~ :2 '-·!O]1ot~ I iI!)~1'I~lc diu conn iLu;:r.I heuevela '[b n-edh I(UI i~i ler, nnul d~~ :.:01) I~~I" si ~J HII !ia 1211 l~gl~- :SS. gm~.uuil U.ll-rhlli.[IJ,~[3tJ iuv.1

L~ tiue: . Ill' 0-1.11 u~ J 92; I~i u I"'ilm~~ H""f1r,~muJ1(; z~!t 1- ~:; • )~.~ ~i ~~11 1';~ ~'tJl ,Ira J ~/~. S':a unit clrJ;!Col.:na-u' u~ n(Jsln~ l.tUun eu '-:E'~I ~n::tf~Tim I in 'Ul"lllur'C'''l h otdriirii seborulul, 59" E- EarlaHIoscu lJl'!.i' • .,'I

,nJlil[fii-ul hnm[ «:lI:I..I11Ih1l IUJJei ru m('~p' 1ruu~'i

1'\llJi1i_He liS.t=.

f~lliu'iu1 hUll,·i Q_~U11Imr"C~.~, Bu,Cure'-;llL J"l'i-p.~g~-tl.tia C~ llih;t n~. N ~b"1; .. N:r.e llibH. ;Jl~/ trH,t Acea minulu ~'H ds:t pe ~2am:! MS~l"icii J]on~trt:i :H-~L":-m·. rtJm~tu~ (.JIU _P~I{:c. d~ Imc ~~:;iI:\io~Ul ~i bunul tre$lin ~ t:':~nlbil· S1, &rer~~Ii$CU Jh. ;ri-k·l~ prea Imnulul n ~~ sh:u Ulom'l:rJ I Fr~t!~lf5C Tu!'..LL 1 ~ a _PJ(II~ ,i~H~nt~i Snl(! I~ L ~~lj'P i!J~!P~nll> ':11 Ali'adu h-lli -lUnd j_jP{..-oll in ctJmJ_ll.l~: JuuJ ra~ l.1izp.~r.L - \,'icliJJt :Fiz.e';mll' $I, Gl·'ill.:op'iL~ Vcr.rm:-e$~1~ 1W" ]:nvr!ollUctlii:.. Emnnul] !~ru,'lHlI~en. Ib~ Pupa ;;;i:U, \'i:H::t{oaru ~Ul1rIrC~,.;_lf:)" nDgd~.l!1~ S.pm snJll}l.h~i~ cll.: .l:Ehdc .!jT'u]!!,., -':lk! t3 nul aU En L R~:SJ]CGII ~, Q-'~il1Jfvri'!i; j~ L4 .. ss Jl.lW."jJ1 _M:i~F~oS<~~eLl_ ss, (~ri~-rJl~fr~ \"~1IU~'SIlJl'J .m1Jcln.w ..

(:~:l1"h~ til! TedJi'uITlJ:Il 'SUItI] r">~,li, - '1HUi. -!JIW~ ~t'illrJ~.;'=;_, lI11sulillif.1rH'IJ :13udLn, Ali 17_

t T~I.{I '~IIFfI"'r- r·.bl~ilIUlEPa nuehur~1 SJinlu~, AI':ru;f J'l~~U. ~fi~~lwh: !lr hnilU"[:uularlp.IJ~~(·l·nl'1i'r.~,! til.f I rite in Dll~ II' c .11·1::~til 1 J. T J 1" o;:l;I'',fI11'1 Cf"lr n [t1r IDl)Hd c~_SJi.. in tte D uii ] 008~ 1 ~11 [I_

t -IIIflr t~'~ ~-I1I~'U'I"J b'l1i ... UI1~br.lll~ ~i r,urlodc • r,ill QI.h,', th! "~l ..l.'~P(}~'1lH JilL ,1\ l'-:HI~ I~H 1...

Irnltl~~(, J 'rliri~~~'1u!· ~ p~ rl~~e, d Tr, og'l)Jan .~lfdurl bj~. ~I I[.~h~ I!lVt ~la.surL Il .. llol~ d:GP'rt.~r. Tt'. Lu-

lIj;)n~

8~:Ser~6 preoli!or ortedecsi romani c'Unoscu,til'" ,8,) Din SO:n P,etruI .. Mare ..

.

'Pel~~~r il.e1 Lmd~, l~SfJ.1

lern mmrIO'~, ..\'19U1", l~B.O_~· l:eriftJfitiP:a'b 'SUlfa'." 'OOll:j -1~.r(Ul1 nlTll.~1.l , .. _; h,' 1!'$..~·flUJ; 'Ili~QL~

P OJ;; ~ htfllt" l"tl ~-ii'

li'n1'19 P~llli'a~ 1. 72'1);:

1.-9z3r f~Q Jll:i~ s .,;~ nitR~ut ln cl1 m,~ Fe'~ DH~ jud Ti ~P5--

IrorO"'I.11.ni, Ia fl2U. ,~.i!!tte.3 md~t 1m T~Ila-,.a"la: diaJ::oJlu~1 Nleotae: s:'-a l'litsatm-i t ~~ '1 ~ am §i ::L"\'aA ,2:r~ ~ 2 fete. A resl 1rir. .. til .. H~jl ~J~h·L. d'i~~Otl 011', JlIi"66hlra de- ~·pi.scoJ1ul :C1[Dl~nt~.nl R5..iDjTJic" wm1 11'1, Edmlli{;, hl 25 Martie l7·4D. Sing,rrclia pcnlru pm"goJ;J\nI di;n St'~n 'p,str:nl~ll~~ a p_tImi~~ mlm epllioopul ~r~Po-jptHi.ci 01 Timi.$ol·ii. A,~m pcavM $i :md "6 ~.i ~ria 511 sn~..a:~~lSea LO~~·c 'T,:;tiuele L~gj i eelei naui, EJ ttq~ -ai a~: II "-

n. 3f; cr,." ~nI" ~TItru ~ea'rut~l. 1 'il 00 cr.'

"ban ConS~lU1il'J£i. ~ U J,_f:1scut iu: BiJl"ine.oll B ill Ui~ JI_ A 111-

",cl'~tUH !;1:J'lr~ In r'6}Ul !\~~de.!~~J, S':e, c.ls1it-oril ]:1 .lli,,. . "1\"';) ~ ~£·cit.w'i ~ 1. j',::1h.L iV. KfJ!it llj!~fJIi';J.)[Ljl pr{(~t :d,e e-pi..IJt"_.CJplI,u f"!ln1~·nt :'1,1 Th:rl:i~9riT l~Jlle..b.j:,~ Vladr~la;rlfie\'icl'i hI, U Apn1il! 17'1~ \ l"ea-;. 'fHisvilll ~i 2· ~!irU- 1?;011 l ~,' u '~a\~ ~ £UHea~ :2 [J. ~ de ~[I.l o i e ~ra.

se c,) li't 8

bjUa'l:lU ,~'~n\i~iu Y3 1iI:1 .. ""j,euL ill 'hllL\liiOVat;3 ~~ r?l~,. Chr.le

~ -1l1 vrrtni ] ~l POF~ ~~ar D;D2~vHd1] riln 8ibl Petru. li~ s c-b~h ri· 1:1. '''l1rst·~k. de r; ani. CnpT;lBtJl a '1(D&l hiJl'otnnit 1m, TI:nri~i')[,H"'~'l I~ 1,5 ~fai j 7sr~ 'Nrill epi.sMpuL Gboor.ghc "PQp:D.,vicilL ~:VM i ~.~rr ~ Xu nl~lI!3. ~ia~;lX.,C.:I 1n sehirnb Ipllitea pentru ~oallt:~ 3 n}3

1. Malilt s«. I(a talag p£rkl J oo1J- i!(}Ii!.(i l (:. 2, /-gtJt

3" fliitl ..

~~ I.bi{f ..

s: Do< Rtilh'Jlil.: Opl~ l;;mrJfJllrn1M' opnrllijO J1'27 ~d~ L CO'

B_ lbilil ..

T,; O. $f-(wa_raf; :tumts\){J,tJklJ. ~)uirh£l,fJ ..• , ,17.iJlitJ "..31,.

e. fOid' r "'~' -

it .. 1,11111;IIiit' \';~,Ui~"il!r'~ a ~~l'I1!1:: ~' ... n:nH'il1 it! ~~Utult1 en Homla' ill rlin ~ln Pulru, In 1Ir~a~ llJ! ~ plimll LSiJ]g~'I'~1 i(.d. iJjJllLI~'u pni·ohhL ~JIIJL tn.,. nLana din Pe;:,wt- tlif~a "icblf..~nt1t! lrnm.!H'id .. \"id.nl_c, ~ .. pi!iJIl:Of.nd Til1Ti~fiirn 'Ii al Ll'fl(i,'~h .~. 1PL-I~ir)r~sL8 eu i\tlfl:(:,ii~iLicii. (lfin# j La m uQ·l'b:.; ~I ... ~hhl"r l,C' 1~ liP. fle; TllLlITIC·le lui se ll!ii:1gi: p.rul~ulr.rtllrea uunl1Jn'ei~ .:!L ~'i!'JihltI'i si ~ ~ e~tU:1['.L: si Li~1 cl oste prlmul erho~.~ ill 1Jj~ed ~ii.

. Ghel~'F~ht! Pnpp,-irjn~ t:mqllll1 pornn en Jlj~t \; ;JsiJiie,-ic:i,f "\ n II f\l1u[l ~i l"l L~~i ILitU S.nll ~C~ rn. .\ 'prll'llH -.:irr:glH:!Ue TIBl1.Lru. pul"ul.t:ia din [Jlts:!tr. ta 1181.,P(:ffia aliuJciy~~ Ii ~eT'Va eaadr,lTI~lli~h'(1jto:t~ P{'\~~1lJi.ul ern nbieelul, :MO~~'\B ill 1 ~'e:s:l(" hi 115!l3)

Filii'" ."~11 ii er igin rut dln, Co If] I o~-m,'bt:r\l[ lier':"T~te (·n pu-

_1't.:)1b. m "P~~~ d.efa ~6 ~mn. ],r[ 1 Al ai liS .ra), cl nd mnare, EJ

este 1"e!l~lePI~Hdrul can¥mll ~ei WtUQuruy a 1'nTI.~ uilor diU Pc~H£'.. !~c'v':~ll:lll pfin.~~ j; I ·utiireul ~un("~1j hli de .starea de' 'Sl':_bl,n r' f1~:~Jiiim.;llJ:·1 in cru~~ genven bl::::mi.ea ~·oru'§.H~a.'iciT Slil1J int"w'!hla :SfJIlf~H"" untl :il-Hrt lU dWiJ!]ti,IIic~., 5JHTJ! b~l f l""'dn.ii l- _Q ~s l H1AI't1Z; I~iu :~ lual. o~rHlll ,rH:IJ.ale :s.mi.'01;U~t) i~ ('?~ se lIl~j una u r~riJ] lHserTe~i: $ii JQ.rQ:loC~r!ltt]-tl.~.J.rbe~U.. pe cnJi ~lr ca TUmlln I II~JI;;'buin sf; le v~ta1'le ill. lJmh;.1 tr;Lr!i''nl: i~l< semn de p:NJte$t r~-a nm in ml.rl. ~i·n :::Lpl~1.fuZnJ~ C1' Lcu.zia.~,I0; nle l~~J rnhieul] Of" s.=li_ ;,\£e,,'1t 111d.r~~nc~ ,: i ., L, rap r Jrl at J a ,':r,clIliIe- {J ee lea de 0 p rcsiLtnv ~,idtg;i b1J;S_~ ~i nrr. i ~ oHallit ""re JH." 'd~,pl ill [us Ltri Clil. E.j serlea s r U [1 Ut.frreu Lr:r.ilui1uu ~a '5-'C' t11b1.ancIpe;z!,,: ,gtia~ ~ en Qrl~ 'll'lijlQcuoo ~j tll orl~e· li&rU'1 rle

- =-tuU Cr~ie[ljuJ RR*sz1lc,t" al ~lreErnilor:.. P··bl1-el"~d a pllzrumt cttinr

• 1" ~

~. ~cgl~l'riI~ pe 'semna ~~.~h.U erou naUon~_d~ .eara a Foal P~.,a

]j'~hp Rl1!lll • .f

NhnllhiL': ';_e~ine'fM Ul.ll prnottlLui Ille VasiJiewlei .. n sea",'iL . C:L 1),fU·oh ill P.· '""ar' i~]l~ auii IS3Ii-tSOG. Si'flgliel ill a pl"'i11lft,..o

J~ Iilii~

- _ .2., ~~'fl:fJ!Wi!~., ill lJ~1I'Ibil ~QTb6-ll$f'4 I 0 p4~kl!tld Pr.. v.. "'/~."/41lu.. 'fdll'~

ti!~'f}lul pr. I. Vtu;dievltfL _,. - ,. .. ~~.

- a~ V",!/ Cmlfica jJJtmhk.1 r;n. n:}1tI. P.4if1c.

4. Intrc (lnil J 8Ofi--JIJ.I!l,m nfl1ff4~ ~t1Jnr.

;' IS S~ f;l~Ul\'l~ic Utili 'rhll:~ i)phn.allr)lI~ ~raxlml ~,rAn ~iLJ '·id~ " .. 11 c.' l'hu i ~(J I·~i, JJtI!" ~ t.'h~fCC.ll1u_j ~tnrCl. j~ laur;;i QlfCi Ei:.a.Cf 1'\"1!i ~~ Li pn .... ' .... ~i j P'hlj!_l Nid~1i era lJw'JlaL ,,~ae"~c: .si tI ulocHur', i\slH'Ll f~t1 C!· 11:H":1 .~I ::;i ill.J.1IUft L.t1h~~1 l::t~ AUL.lcLL! d~ rn~L nl cOInuL1.'Ij:l~ j)('I fHJJtul il roop~'"r~Ll S~ .. l hth~'lL:1 :J

'f(!OlLmic 1 'U~CII~ din Pcs~~ ~Kl~eJ81il In; Popa. Fll~ LJ tinsli. \ h:" pri u a 11 i i 1 is 11 p ti.llit bl Uii U~· ~ QJJ !l}st~'l.5.u.:a:(i l ~BC-iD.d l-u

nnlti, hi lu.3Jl"ifJul~ TIM ri~u~,~ .z~" •

1 pm.n ~l1h·n'f,'icfll a r05l l1~m iiiHll in~iimtm," 1m ~("~~'U.; triJL" ,c"a l):1J'nll ln IJc~lip ~erv~te: ~1{1· 18(6 pffiiIl laWBG.?",,_

.t.I1l1rL,jj f.m.,e~jnILu s. a lIit.s!l;;~l~lliinf,~ate, llt~\e:..:l~~ .~i1 WS~,ll1 comuna rT;.'~d.i·~ ~Ju~Q"sl:avia.)~ ~ar(\e 1ibH'IIcir jf~oea i[;1mii.'i: (lin dislTitleh~ ;btrilnk:tr~ijti. h~alru:u!!~ '"'N m:nId d.U'I)U eB a priInIIl ",l\uleljlrlznUn austrrlts "Qd~!ljlld,~~ dt11i m~ndml:Lm grln:i~IDt'i

p~hn;, ~mniliafii~t ~i 'partca Qin :aver,~ ~ii 500 ,c 1'~';ati ~ plll!:,~ u--~ di11 e.npnEl'sm ,tli:Slri.ehLlui ~;:;m!iJeffL"~K in mvoJufia 'D;hda 18~~, lnHtL' s .. .u, irnprem'tn. C!J 9 ~il"ani ~rn-mgm.ll fttm~~ 'dill UZ(nu"}, a [ost ~'llpu~{;.m t de bnld1."Ilcii llili fe\nzSc I SAnrlJOif'.

D;blp;;J ~soh1'[rea ~lnr 4: clase glmn.ftziale ~{"{L ~CQ.ale~i nur-

.. Hills. nAlJi:rteili ~ Lrei!u~ la tnalowa din VA!i.s:e:I, unde, dlt]J~ trei .au! ~d@ studii, In. 3:11!J..tiie l~ prlnJ~5i~~ I'T~U'mn't1i'L;1, TeolDgicLiIo. l:~eat.e-b"a vreme 12 "Teo lo~..j.€ "Si 'au preda:t u.rm tuareie ~'~ u.1 L i ~ E nJm~ti~, ~t tililtkiC~~ ~e~o~ea, ~~t(!,ria bisari (!"e.~ c;'! !i.e t 0-

~p:.1 stI 1~ UttR;,l:e.o.logta ftO.glfilLtirrJ.~ PlstOr.ruH~ mnl~ala ~i pk)~ ctl1i er\S~"Clili _~\~ru.g]lm1e.. ~Ietodu'Th 1n\"aun~ !5i SUIU) ~~.e~~ PZuufi un s1~I1L eminent, dir~c~iu.u£a $:MlIlci sull sem ne:Li:1.1ra, ~H'ore~()T'ilm" de teD~ogie' :G~r~~ .Pqteanw ttl Nioidae Tlw'u"~B1ea'i' reuumitnl, iSldrie fifuale3J1~ la ruhrica da L'"B rndv'hl:_ l serie: Vt',*~1: de ~~UiniUl l"a~i]~clunn' - ~

S"u ~iJsal.ol"'it in. Pesac ell I\@"'i"ll, )1e.~·~pr.r:AI ului NicolnQ ,: '~e viel ~ p.a'lfic.La 19 S eRfettf\n~ 1S6.1 .a fost llil;"~b11 u~ iu"eol ·dg ~pjSC.(H]ul Aradnlui Praoo¢e lva('j~\I'i8~ pantrn 'Paron i a <dill P.'f,sa ell unde, pitni1. Ja rue ~a ~1)~cni1 ui s~ N:

VDSille¥K'(:I 5~ r~'iZ~t.. In ~lJ L~le de e:t~ i..1.lr dela l~ pun ~ .In 12, Se~phunvri.(_" 19'18, ea ,pm'oh, In_\"';~lii C.USiD.~~Ue.

I~~QI.ulAndrel Flzeslauu esl£ simJjbb!~~1 preolidlU 1l~

~rC:Dn~titnlt ~e ~i-a 1nchinnL futte.aga. sa 'r~aUj;, h1..~eJicii ~

,I .. S1ngMl/Q ~st~ Itt, 'rJJ_'s'i:U".I.~ Pt:., v! Fiu~i6nu...

2.; 6amuhkirfiUll p;~ v;; F_ia~

s. l~trJ~pllJ,1rI. ~ID'" ~-£~Qlt)1 fJ'}IifJ:8r.u-ta &~maQ~mJUJ ~ e. f. r~tlml1!'lJll t.ooltJ.g«u ,'~,~ itl ~'ti$NIUIJe ,1'1",. V,. flMflaDD.

u atuutul L!I sconl 11 pd IH. i;.j 1'j_jl\r,:~I;j;J iJlHd~L1 u1 1""i_.,.~fi;t I·ALill.~l. dir!!,-'lt.l.I' n r~ ,,11 .T,~~~ n~U rnt 0 ~ HI fm:;"lJ. ~i hlh~I1l'"I'f'I~~n cu~1 h:~r::'~'f dllUd I iUr.r:llHi ,1 \'I h.;.hrJ1u~" f) cro~k~r'" ~de:lISn Ul ~lJjlr~ t T~eIJW-flfS=, !.l\'l d.-.S si nn liur~fil i't~ utu:UH'~C. Tlnq) do. p"'~;II" II ~IHHI ute Veml~

l h~\ ~iuh'IIB,nlol' ~piritIJn~ "i'ii i II J.~nn.lli n1 1{~Ju]"ILlUhl" 1l~:;j!~~1]:i I'u~ ::J1~ ruf"W H· pil"a~J i ltil [lefUU1{l 's~n iLlf' III 1 rl~1 L

~ ~ s 111.1 nlll or-L ~{d' ~fIJ 1 ~ i 0;1 ~ ill !.IIU. c, !~oFa A ,n rl rlfli ~~:! 'l!trl.a':'} l

~, [I ;11: 1"'('31 h"~il.)~ ll<li5;.lIOla"iUhl'f' st:'L UatLH'ha £lJb~~bi~~ ~iiWu SQS-l In-

. ureSt_, merun pralJll'lllpfU ilu fiI :s.pori :1 ''[' k'L(·LlW:s~.~it~·~~} e 8~(D, ~mJ]]llti.t!tJ 'prin anij ]!'~071 pe ~eam!l (J~ro~]:i~il dcJI~ fu~~n] JI1 g.~!":" HUlli11. 1 •. Hc.inrich 0 !CULiH mnre ~i ITlwuDns~ Ell cWltrul cCHnunei ~Ul n.r~clul de laOOO COl"{HH1B CQ&~ m"~~:ita, .:ii, R.ii.rm 'l.ralo~·e- in in unu I M9l3 so.riw l!~ I a ~ .0l(1 Il.;otD:U IllI?:.. ~ rust ~ r WlS'r.Q.l'imt_l n ! jUlllt1t:al~ l1Cll1Yull'ebl,IiulG.lu iI·~llluFrue . i d~trac~lve ule r}1~J~ '~jen:tl~~-I it ]'um~l;tl["' n rosl nm~':tl~~l.tt!1 r:e'!Lib'u rl:!io,~lauranl-l]ar~nen, C.fil·e'~ J1.illd a re~'l~~i~ pal1'~ n2.il ee n rs ~ll up urt lsvar. ile

~'i'Jol1iL f~lrntt[( 'ilox.,oili·e .. ':t

~l~~tJ~i d.e \11&l ul e:ll WrLndt"'\,e ~,1 ~ 11 cernle ie ~ ptl pa .~\..J;iili·i~r

~l"nie-ir1! ill UlJ31ftar.in !iU'~'l" ~J~ ~tc~U eaei (]j&~.[]ru1!;.e PjisbG,rUT lui l~r hruiL!IJ vec-h) i cl1 reew:I ~ )~l.iJl. ~'i. ~

t.retMlh~ ~oo.h~!jc:u-1i Ilul UJJtltdOlliat ill pr~oluJ W :1638 Mn~ lllo,~Zci:, sin D.tmoul in P~.a.JC In l&~;ri. A absohvllt 6 elase ~ tnll~l1.Z.ia1e fi teolnfFin 10 ..h-n.d~ 1..8. ~O SG1(dEInITlc. 1S6_3 a i"if)~l ~tirolQttlL preo'l. de ell·i~s.:t]pul U.rI100]1:'lf' Iva-t!il~'I~iici. a~ Acidul Llf~ pe III ru lKu'~Jhin din _~~""'~u~" uujle ,:1.. s~rU p_inri la I1JTtrn'[lle~ II·

e

I ~\' P Li ~~YII~j j'l IS\l~t i>

P .Jru P.a~~ s1p. llus,cnl ill Cn·l.:pl'bS!b(;r~,M,m·,~ to 'J;Sr,~ din p.t~

riu U rn:r:~rl'D.h :Mib:ai ~i ~Ua rll. ~~ urtnaL ~OO31a Imi m ara kl COLllh.l!l~l U~eill In Mu.e:!u ~~ l!.1ol.ogia in t:\.T'rul .. en :sLilll.~naJ at 111 fl][[iJu1ui .Ht,5_fil rle ingiJu::.rut '(]Dm~ LTis.tofor SC~l1n djn r.onLlIl5. T~ei ani du:pa a:bSt)hTi~ te(]inf~iei ".,l~a-jS~l) fUncliloJiJe~:t2Ji ill ~n~~.atia.. Consutorulul run: Ar:or.c:iL ] "n. ~5 Iu~ ]I~l s\1. clt~llorll cu EP~~I~ I.rnw ro~luh,li Lo\ifUHo.1' nixt Lung~ Tlie Grozo.,Jlrc ! r~tc<i;· iar .fe:t:iul"u.I, ,Ell~:.· n lliUn:L ~ 1100 ~ rtc d~ "-", ou Fe e ~un [lill de J up Ll1 de tn nl'"~O" ~ ill 1916. L a liAugm~1 18£U a ~ost hwotQnil pt:ent de cpisoop_ul Ar«dw~ul JomMeUaWl,. pe~lJ. pultdllll:& din cotuuua Sa,g, Juu~ Tim"i~,.

'~" l.rt~l. II·R";lJisJd PrriJ/:i IlJI ~ .W'. stt.

('o..c: J'~. nt« mllmil£ fJ.cVi$~a.i f~I:~~ Pl'i!ftt. la i St1pll 19[f..lt (/1 'Sf. &iufl,cJ dill'

,:Junn.,.-ulauJ- "! II 1£1 • a ,!~miJ r~nlJi!JJ. flQIfi:.! tutklru~ ~fJsi.p1' ,rolidurL .

J~ M~T,llJt~ t~~ :mvUJ'tan.~ ,airy Cfrdf#,-$ag~. ,. t. Bdt:nhJ- Voil~g-

-

6S?

tunl~ n ~er, .. it. ~n (" lHfIllo, de Mpsla)lpe llitjll ~obtJ Nic-cf~.e na~nrilll I1ftn~ In t8nJl~ in r de ~ [unci sl pJtn~ ]~ In>oart~ B Oe~ ~ ('Hl1''';1"~rt lOUt I,Hl IHh·l1h, ~ ~M" 4i'v~~[U !)~I $~iLruie, ~':Il Pesae, '[\1 rml"~VU llU"~a lim PlIll;ll.' :.~ tJlMi Cil]jIl! unci '1jrJe~i: d~ p~llll" ce l'tr4U~ ir","~~ mull I:~ IJ'~~I en :dcs~ i11SU{ilirj sunBL~~i ~:SI ~thJt irn., llnlu~ j u t1LiJ11:il .s~ WLl~tl~I(UI :ian.nrk~$n[jr ~:1i, ~,e le~u·l i~ pnst j~11

~~H H u : uIl.~"'ii I': ~ ( ~ll'1rlult" • .

.

• 'lJ~OO [Ii-OP!fn:Efd. i('U'f~nh:l[1[~ 189fi-189~t Be mel a trettuL rOO pjl-

i"Or.' 7ti Slll~n~t~ll~'::J.tJl-~tare~1 IiJlu}e 'SU'Jrv~lc. '.lna ~d

lTh: lor F'i ltOSiiiklIIU., ii-u IIp.reo tnl ut And 1"lei F1z-Bij.'f:il &lU~ ~!<a nfis'" !i!~ 11 j alP esnc la 30 Ianuarte -"880_ J\ T 'til' w:a.l ~otlfa ~1l:.imn.-r.~ i Jl !t"(l~n IL~ IU1 U Hh~ U] .$i :r,~m,;i"o'i'l(m I'~ I iaeuJin l'i(11 i~ofl.rt~', R] 3Jj' ~~ j]' ra~('a ","', JUT' Itv.tl logi!l 'I ~ II At' nd I fi iad £,lq.~lt~,c~t per! tJ"u. R_tf;t"'oJjiile. dt'l."" e~nSln [ A [(r:enl ~i G~1h.:.va 1lXfiUlmre la, 'F::h!U~.tQtca 'da OreP,t m..m G~~LjT In "1!~ Oc~om'rnc 1w~1 -stN ~tt:s~lorit eu Aor~':Ir~~ 4i~ F,"~-' ~ ulnf S-:eo~:'hfa \t~~1.1 ,Hen lclur, Sln1Rrutli~ lar 'r~1t WC;~m"~ n !),WC'J~;.! l ~n~dtciJ]a in 1I.::aJifIJ, A r,Gti'~ hrrotOult ~r:eot ta m NoBiruvrie:;:

J~'IU JJc p]"~n efJ~·S:~H,ul Iqan .L P.a.pp' 0] A:rat~'uluii pClllrli IJ:W_'l,llifit I. dill PL.~f:. .p.~.u:.t Ia, 1007 a {DSl m_llc~bIJJ_J1,L falalui .sff1i~ J~wr ,[hl].~t\ rnG!rnJrtea. ]U'CGluH'1i Pascu ~f:n~t prQ.U'l]~v~t pn.nllf! ~ir:J.d in !(c$ti ~ $1 eo ~inglig]i~

~reotul F.il.e~~\finu .~ Iost mu1U:i ''.:re-m'e c,nndtH:~.!Uor-ill Ofieiulut pf!l"nIii ttl ~ t'orrlaml. ill hauea (Pesa.t'lw~ fOl1crntJi Ia nrtu I fflO7. bclTmffiloo.hl estc ~ngm'hAl k Se.a'l'l11.ul w.hl~·'l!upk.."S~: d_c'lc-,at at p.r~(.lU~u1~i diu trflctnJ ft~t~m108111lii ta rnn~ul '{jr.; blellzi:nnea~ preuU.lO:E:"l §l ElrJ:lpntB.l W C'On,g-r.eSI1~ n::lp[Jn:ll-i-bi8f~ J"i"~es-c; n rl t"TO'P olli{on d.in' S wi u. :a;t\ ~"e n '~~tH W hU ~ trC>(;'H: ~ II P riL uti l]~ I

• [I ~

SCI t-~'i"ile [£ior msi (lie. 'VD11Qrwe ~crlit~ci TOl::D:1ni ,ri ~lrelni P.rtal ~Il

[7iz~irrnll -este LUl 'wH'!mhtu 'Illt[~H~lj' :]1 p,.I",mJif.1lrii no:-n.d re, ~iJ ij \)'1 rnn1 e llf i l'L enl Lll'Hl~& S:~ vas I a, ool-;1elruiw ~ ~ II r ~~m\ Ir.,g ud U i l \ sa irellrn~~l.J.Uli, prin pu tnraa de .~nunil;ffl ~1 pm u. "'i~.~:1 S:l de n ~l~rnr{} l p.raot ~

lJrlgutJe 'Verlll~ad S'.fi Illtseul hi 7 IrnnKu:ic 1~B9 in CGfflU~ un u'alfl,ti ,dl[JI Ardent Stuwuil 'soo~J:l .l1rimllrit jG Ga..lu~i t;li N i Mfi 11 d "lice-ttl In ~bti i.ui I' iAr t~ lo,g ia ~ II S.i I_g L U,n \'..iutl ujl'j de t"olel!; pe r~s.rr:t~lul ep_iscD1l. :Dr. Cr-j,Q()Jjr:' Gu: Ctlfjl:S~, ,iJ .£rallullll. Ftind 'sru{JimL disliil~ tt nblimJ.L c'·{JUfica[iunc lJcnlru

t, Tlmpul'li~r 'I pboJ.T11£9 in. (Jklur/d ,~4IJ. llnd~ t,~ D m4e&u~/c, df1 t4n: ... plaT IVflImt f,t DNi{}IIlIJ, w '~1f1 celt. rre&r.,$(JN ClJ.~'~' IJi I Q r:r1i:'ntJe. In'iel1~n.a'" tUlItlIU 4lIiJr..fQr.

..

11~lJrohHl~ 1!o'1~ al' 1. S,~ ~a1lla1"ci~~c u ,Eierui.. ~iJ~lI rfun(a~tL'rlii liirrm t\u~lH~l tUn P8)Suc, ~~ Ii M~jt ~u3. Ai' n rc~lq,~~ CUI ~JrC!~l f1i !osl hirctoull lu 16qnlUJJll Sn.lclJh~~,I:.§ ln H liUflil:L1 ~n 4, priu C I~i ~OlI'P.~J J AI"lt{l u ~ IIi JnlwL p~~ p fl~~pm:d l"U Ilt w~ h itl n,-~l ~ U 11

,

~ ~ II .lril~~ li ~ ~Ld i n \~~~~ li; ~ ~ i rl!. t~· b 1 L ~ g~ U': ~ i e .

PI~l'l'l,h~ ~ L111"" V~nHe~~11I dl·s~',oUJi - aJJilm.r.i tlc \"11 h) 1· I fJt'l~1 ~aH ~oh=..g - (l 3cLi~dl ulc laudn 1J~lj~: ~;;JI:'~.t1)l1'alnj 11l·'_'df~tll-nil'i~.lti r ij l- 1u:[tca ~i l1PL~~cfHn~l~!l~linln~HW~fbJ ~ ia Sei'''I U nl ~iJ~1 'iu (~f).nHnA cou fl!l"iu ~ ,"l~ lll.'nll'H 1 II nul IW !'I~. ~I, pUi ]~al"1l I'll i. ..r!1I'~di{:~ ~i stl,;.,\icGI C i ~ tlHIHrt IHLic'lufl-nr1JfC' A 1.I'i~hHn,j11 fj ilnl]10Jllli! de urtl ole .. ll~r ,eup:i.·ll~s r~ll·giDs1~ng.r:ttll priu d1~erUif.~ "~'ti:;:~E ~,~~lp~1ti~ Si lfIMrmu~. t\ ty:uhts~ din unglH'cslc l'on'l-Uln~l 0; P~'lOsle toal e in.fl\fifi1oi!1.c'Ji ~'i nedil ,. E~tc alljtl11ilha"u la Seauunl l'H."{)ln'111)pcSC. Pn,nu in 11111110 1n~~1 f~ ;ul mirlis~ r-tH ¥i i.wgnmzM I llfl1rrr.ahl.,?t .unrrin ~Lj ~ll ~nr!'i ItHul!'u nIL lim PI(! .. ricm, lUld~ din. h'~dn.tf"r~ ~f prin ~J~ mmlllJlc; sale .d, cu ClJUfJlW.2 sut btl1:~esc al foslBJlui p'r~f~'Ct .Dr, r\:L;rloll JR~ s'5'~ I"idi~~~ u rL·Ut"J)~ga msm·'h.:it, ill slllul hriiJ,(J ~lLiI1~

A~l:!~ 1 L~ rech ~" S~l']SJ:l ,U'lIU·'[ ~ h1 Ilmlm ~ .. t.! rn~o~ [int'tre m ,~en s~~~fl~lje't,st!':lt sunl cuprinS]g in nrotocQlul ci1:iCnb~ ~L€JJ' ~O'n~rsl~,.ia[e ~(, prD Lop ~paslj) Inceptmd tleln ] 80') , Pro ~1jJ ~~ ilu [ tadmH~JlOr C,.'IJ ~n;~ I ~h~l 1.11 ii .a,] SUn'odc.lui J..li'u·(,~h·irll ~'Ifl -1~ia }jlfilricu:lelcr: h~~ r:~

~ , '"i: '

~un~hn" 1i~~:1'l. lS11h ($lII.Ll]lI~tUar de iI~8~lJ iiW a JrSpB~~li'jol:'" l1e:j'n

8 Decem'~rie J795. Diu, lanu~;6e 1~45 S;i p[otu. la 2. Apr[]l~" 1Ell ~ ~ n lin rll a L "~lr.m LeI ri ,.JJI 0,111 ~,h·leudH r~ ]Jum:" [l ~ or 'III .u Ilgt.r,tr.~~ e nc~~nln-LiUJ hfl1c'1d1rHQll=- CUltllnJjIUl~ ~i [11 inJ11'[I''l·p1i1nti1r.· ~"Or ,(ti,r1l\:~r : .. ~H 17~1J=i~ 1 Ji01 i1 mrl!itn lCf)nStUilrn~t in (T'uim.n..u di 11 dncumcrtLu~ \,tltlu ::nnmlil. :rlil~iiutc!;JB. ]l'f31·U:h;'uIG au iH1k~': ~7 'Yo1ulHe, 1\[1'li-i ~~ l L 1 fl,e !O i IJI:t"J luc.va I el C! \Tl,"!e hi ~e Jd'i sil JI'e.:1'1"dii 'i ~ 1 dill fI pul nlD.. in~ f;~~·h:..~ {~Lr·~]g CrJn~IDpll,t1l~~ i ~ 'I~Lrd le· U.[1 Of.idul J!1;'I'Qllj~I,' ttl I!I

,,~~f~n' ul ~i:iJ~n~i, Pi':jHlfi1"~ Jl!~nfesi0M~t!.

t~lI, H1 ~l rgln en comu rt ci suut non t1 C 11111 llre 0 l 'lu ~I Q~~ L"[J ml(ln lie : ~jillll uti mi l Deln lr'1lhl" ~i att ul iDcltt {it~! II. A'ndiolQ~ cu rnlrlUl Pi, ~'~J;)~t! ;ill~rijit~ .. Hunt _inlprcjmuHe (JU ziti de rJ:iJ1hl1hUI ~1l"'S~,

Ii

11 fll.~I'nl~ dt'l ~ nl rntr~ tli!1 wUJ.ij dn rilIJT, Cn!!'lll1 sun t du 1p';11n1 ~i rlu I ~HUr'nn.]lni IH clt.n1iUlI'lIl d~iLl lnllc~ u1~]ffl de L~nlllJ~HJ~' en 11~Ht eu rri l1~u I'L l'n RHil rull;i. L~iir.UJlH tinu~ kI '~I~lIlIl illliT ~UBI t".(t'lb,·.·l ,,~~tl_Hll.1Ii cu I1.:l·UJl!i d _:Ii ,~~i,lj"B1 nll,~~. ~1p'u'rUniJm1 ,lL1"mtllo J n~1{~ir' ta:ILLd~ ~i; 'Ptll'l~,L I~ic ~i ~ l~u,1'lIC Vft!;il~,\,·j.r:i ~i ~\ I i~ rl'l·~ r1'i?~~i.U1 u, ~f.1 ;l1T 'lJ)LiUc l~h_'l~~bn~ II ~1lW ['h'tlLUj;'J:Jl1 sl ~t'I"I·I:al Sclf!jH.n-L_k-II~ aQ)bJ;Il)o"ln ILt]n unl1f]~ de t) ~ph~hU~[l_;jl'.a n.uii. eslc lr,n~1 .HIl1I 111'lffiH'lN-H ~llh\ In,t:i1hill eu sUU'll ~i ~l·1 r~y lh~ Hcc\ aCup~_"iUt cu lnl.Hit de HuicHua ~u1"Il]']jmEt Itt lnDl'.m1['1.~ll ldw~ U2l11 sunt llflll:Ul:·~ ~ [,.~:jH t~~ U lWi;Q'Il L .. ,FH11) L'hlb"'l\< lu.llJu ~II~ll·~~,'ici; 'Th' i~.'i,:H li,~ :\UC'li~CS~ u ~~ ~jeLtu f-b~!~~IJ~ lL~c~1 ~wtm~lul ulul Lui .,FLHp T1.u~l!I~..ill!l1 Ll1 V"fH HI.': pjir1i~i11 ~ dqLq 1,H~7 ,~J. df~.I.:rnooztu. L1 tttnlc jlli.Tli~ dill ~n. hHll1 ,_ H~:.'in !;]'-ij:m 1Pl~,ee'~-ului V, FjZ:l'~U:UiU _. Llln. r.1nrt~,~ l:Ii-RM'ldi

fh;ln~ii ~"'4 !.'!qnl111l3 ~] parohin lli u iuJIm~~li in P'eS~C:. ::;i u ~C,fjHrrt t!c)n£~~tjJnfd~ .I."~m!lne$;e:~.1._ R~,'ll1iutii 111.V~~·hll tiL in .S,;ll~ l~eh~ u ~co~~ In ,L.:ltJllIl1:g.~ ul1d~. Ll1 17.1']:6 et1l ue-ljl~]ll1iii \ ~ll.D~· ifli an p~v\rl.u,-[~t~ in)" ~l:oCl'ij'hk Fr"~ Ir~~'i!:nlnm L~P :10 iil!~~~9? rOl.-lul'lIi. llA,i\\Ui j~'fhl1L{!lli. du p,1 's:tt·.~.m'ttLfIJ"~ in Pf"~'L~ tlU r.u~t ~1~-li!ulli,' IHMti ~ f~ ~~ i ~.l, au pu .J:tJ..fi 1'.n'Al·f::t. Pdd:1:lg"ogi e i d11._, J,\J1RU ~ ~g 11) ~u ~ t'l lit nor] u ~i ui,~ 'm lOU ~ LQrl' '!"i? LU::lu' C1][ c·llii'tiifh.in ~ Iuue ill re!4lil H"

AIU \·tfzut trt l~d~fJ.b.qt dhl Pesae in JuJOf:! .fer d~b~ ]S I it .1~ .. lLil.1l.litu~ ,I (~ ~~1l~~lf1 ~ li'Qluchl]1' <~i gerIll3 E1~} dLI1 PC:~llet ].1~]ih·u c.ru;J-.~ trahlli~, lieC~fl"a sri I] 1hilea!i~'~ !!Ute- 1 n nr j ~ i ,,1 ,W cb~ i lj [' i I!·~t ~11 .rM.~ ~~lLG ~ L_:iiJ~)oh~. anuul ..' ~ 11~11 rr.Cf.)'·ldllle·.~ ~t!otila .. 1~1 • l~~n'l1eaSi('1i 19 elcvi:l\,

DILLl.r~1 i hCGfUJL ,Ora -sisl'lemj1.!l.t UlJnlj,1; Ull SiJ1QU1~ IH)~l. jH~ \1 ii t r¥to ~~~ ~ C.U I I' s1ugu tof' clustl de in 'It t) t~L mfm ( . , . n l~7~ s n $i~Le.ruizrd 01 dttUCil .l'6sL; ~ll s!l'a. cl,!d~t D. (luna stllri dfJ tn""lVtIII ~-1"1. peu ~ eu ch:{'.S~~ e I V -"Vl. La UllU) s'a h.lIiip ~ i. t n l !:re i J ell hu"; lu ~2Q' :::;,~,9. i'nriinlAl ~~], pulI·ul'ep: pust dar I in,l"lltlH.ot_, rj~Ihl'mudu!~c

n11mitr'u' cl.u~~lQ;r lu VII..

I~difichjd tl~Unal ail ji€oalcl l"O!~e$iO[1,aJe - (_U1l £'llr:HnftHl

UI'~n, iii slllul ua~~'C]elor ve;chj;r en cQlv.anc JiJ. hltrure) dlu imedh(\u. apl::fq:iierr~ ~l bI~vril'!liJ dJns.prc. U1JUS - s'n zldU 10 nuul ~8U2..

I. V,.z_+- roniUI palOfriru a~tmf~'mn"~! hSiJt.'

2.0. RLWai41t Tl1ml f;Jdrdka ~~hift.J.: . J 1 S8J I.. ~ .

• .j~ AI-o){L.m R~ch d~ ~~lflff-.' tJllltJ_mIIJ' Stli&m411l'm~j'lI '. t:: ..

$e ria' 10 w Ii ,'a:lorUD:r CUIIlQ 5,co1i"

.

~i... Iih~nln1!~ j III ~TlS I I [I'~flh"l~rl!~1 LJlUII 111IU $i tilt~·l!i5~Iu.n:lltillJl'" IIldln~~u ',(':L lnr cu utu i, ! LlL HI!,!t "t t:o~.dn t. III ~'f"d~~1l. II i iI I 01:i11 ~luLi~ "1_~ul~1 SI nlu I Lt!LInlftL1 ·~JW-_1l .. 1 .1'l..j,lJPro ~p. -:,:;.l~"rllhw tit;. 1 l'll=1U ~ I'~ ".lt~~lij)TiiT ~\Hij'pnuTt; tll•llti I!!ILIIUU~ ue. p.lr'oldc. din ~Rxule .l~ o'Ul~ h I h~l[ii ~r uaturulu, i luHl:i~_I i '" ~h_'~a Il.!nli ~riu~~[ 11Ilrnbr!.1i.,

[u .HI U] £~ullli' Hl;U J1 fUI rn~t TU~(!r :~it I,JIll (llUS11[C l-YU~

6"11 ele\"i:r ~~l~ tl·.W,.flHHul 2i!~ 001 C'lilad :!14_ HOlllAun, ,::s r.e,I'mIjHti~ ll'll~.lt]a:b,' ce-i LJL,!i, ~l.c~h.gevrJi'.EIllZi~,~ ~I Ilnuurl ~1 a S!oyftei Rec~'i'~~m;u1ntrd [)C 1'Q&!) lim 11 anal -I1~r.2 curm lie .seoala, rliu l.:Pl'i: S3S ROIn'~ll i, 00 'G(~ rrtfa l]], 5 11 uJ:::uri ~l. 2 Sl ~,\" an

. ,

r-\~lt..i!d~ Popln"I"i~ 'iJ~[LL Pw:aH~1 Hn~l-l~2.i." F SillU:~011 '~td.i(J· I~;jl -1 t*::rn,

~1,tI~ _ i'nilr'~~ :lB30~

~UefUD JlcJ1foncn, 184G1i .

. \Dl<roi~ '1Ihllb,u~ ]~11~

$tefau tlllitlIdrt rLin. I'esae, t::*~ pa~flh~il .. rnu 5i a~-iH~i.: pk'~soal1n Ci"..1 ~Lci'8.l1 Pnlsueu UTIl~', 1&111. t2!il.r!;_lia 8-a.J"bj~ -r-au :!i~~Iu.m7 bal ]lam,~l~ in Palemlel t~a215.

t\_[o1irp~ic Cosl:p~ 1Sii6-1 iOO~

'Pt!lrll Isae, IBOo-18G.:1

VB lerIe: !\1Ji:~ .~Iffi ~ U.. dlu CO::Q_\.l~lul_.lA:rlll"'p'~ Um2,~ J'877" Er~t~lil _Bnjor, lSj~--lSJ$,"

Y.Qieu 'ff9mS1!'Fi~ 1~7&-1 8195 .Fu nd ~ bsol ,-en L IJ e l ItOlo.gJ fi. g, ~ unge, LUll! Ull'u'u pi['litnpo p Is Ll jJ. 0 yo

D.lmUr[r. P'qlrllnr.,7 181-8-iS79, InHc auii L~12-1.~7~, f'

fos L Inv ln eamiG, lll-MDl"C

~I f'(~Jl A1'lI'1!:o., I1tn E,t:O~(9) 1 ~19 -1 MM GbJHJ r~ll~ ,I\llni,fill .. , I J7~-lB.g~

1-1)"'1'1 ,H~rlltl .. tli It NerltUJ UJ8rl'--HfH. UIIi! a~t .... i trece k. u"'lLiu -unde hmc'li.lI1,et .. n ~u(ii In ntnane.1 l~.~rJ

IllEbnin UuiQr,; IB81-lB~Q a

"..... 01- ... I

· "i - - .

It huU rh· t\h·S~'f I!~. ! f.l:il-·· 1 tm':l.

F~lnJ lUU;'. Ri.Trblll~· tLL o1'.lJJilu]f du~ r!taHlft~l.jJ ... 1U;Jll1i.·c.l [I n IHiiOI .. l'al Pcdu~oJJdH d~n A1"'u~~ ku. 18071... :tlJ1trc anlt tR76-~ fundrj.U. 'tll,lL t2I. Iu Ij, '.li ~ ~.Hu 1" ill e'fJ! munu r1Ul a H1. rt[t}9i 111 M l.Ulm~ l L ar dill 11 S!}] ~)~l uft la W2" ~~ LJr1.L·lhlltu~li.~ n t::tti.d..re'r U pl ~ 11 Pt>=s ae. ~ 1H ( .. u uti Dt:U"bLd.h:~tLl ::j .rn~.l un .:11ll~ij,l", l ,iJ:I _mi!sLuua;)! &:1. Jim "'~~I dhrull l~ll S:~~ i.nLj'1~ *~{~li:i 'r't1Il1.111~$[t~ p~ urI!! ::I ~l-DvH"1l.1 eu ~Jr::\'~ijsl!Q '51 tlevc I iJllH~J] l. C u, -~~["JA~i. ~~dJ]TI Ui -$' _ ri rfl,A-:r~~ eo. I}J n lit lu, .id·r\r'LQ.~ liIJ ~i .ciUi:ll ~c sale brltrille.\:C, -oCI sbd ~ ill ea U ~Q le ~u l!iU l'LO r. _ lu :.:s~lelul ljl scrleii 5h"u rn1O~~I]~ kmt 1 rln ~i. Sirnl nelntrarupt de gme:ra~ w ~~L'{)lnllit, cra:t:lcta. ~~ in ~prri L ul l1tLUo)udJsnudul ~~ al 'C!irto~LlX~'i '~il.il Rafii"'bules~~~~ ~n:sii m;01;[mm~g lI1t";a:muh~ ,8 leo'pit· in ~\1 l,,,rt e htvNffihrri, ICmi lillie rna I d~p~trlle lurrriuile 'iufletulm ii ~lrtu.tUQ ,~rBhe:rilluJni Il)J· [.lI~riL1l!;;, c.t~~rn ~i p1tl'lLillrn aceU~QfQru:'jUi nurnele d~ -rJascltl 'Cd II ~~rrnu IL I ~

J:mm POPO.I :um~:tg50. -l'llU"el In.icll~! ~~~lll~Ui.

~ltll"IQu:I D.-1uilea", n, I]O,Sth.tHt ~Qlla .. [lV, dir~ Brind.el-l ~lilt nnS&l~~ .m.p'~c Ia I Sfi{lt 1 S~:::I 8m ~ ~0:3 -" nun I rd:ui'i{ivirTi p1ed qo~ei dill Arl1d - funlO~j;m:menztL ell "T!Zd ni ele TljL t t1i . rul I~n l.n:Vttlllo·ire tn com~ nJ~:litltt.. U'n;rp ~]'C l_l·f4 ~~ Liil D oara n n Bcinde~ $,T:L ~ll- :a ~.ltHa.. ~U:tc1~ .1l"Oltrd~e d~n c,p.i!;s LC :ELt9Lill

'Iulnela ll1,:1UlllJr]i CDL"t'li oo_t sH ill eele nle; ~le.&i"jtlJr;iel de C:"'JI\rl)1ire

,

It.LLtionn1e ~~ Ttru!'lS:iCllei ii. in fL1[! ensutulm de c05t\1me r!Ut.hHifiJD.

An '~e anaceasf-l marG 'nlltiflSlili 'i'n .a] e LaslilElciei 3. r:osL PJ'emittth... p.~ trJl 1 uC'ril~ll e ~l15e - r. u t::rc'lrn: in ~c;&alfi - In 11m l.; eXRDzi·,iile d; 1~'loF"i~e dln rm:d~ofLr.lli rn Rl!eas'l~ fHIJ"\E a Bai.Ha. hllt!]i,t unda mstumlli FI~~i'ona1 .a,; fust a.OOJU1J ona t; 3 '" ~:t1. mea ntlam~ ei BriluLI~ c~\e dta OOle rrMl' mil utare, D~ctl· prt tuliiuh~1 rifJr Rune: ,a:;t-6t.a. :sufle_t ~i '.all:rn sl~Hin'1& iq_ ucCfi~Ui dlre~'Uc: 1111 nslsta .lJI eUrttnet 1~ f) J;eJla:~t:e.r~ 1I sim tulm de onLiu e; ;:.j_ eul"'i ,. hlliie ~i a gu_slului ~Us'tic ~n rem·ul.'l l·mnflllCi., cltci eoslumul lIIi.:1liOneJ -eu w,~tl2 DU,:m.~~ hi i rl~ 1n(11[\ e ~i eulnrl rUee parte integ.nUlll din p~lq_illi][HJ-mru. su fietuluJ [·lIm.;)'n D5-C: ..

~beoqb.tl Dliniaui" U'l2tJ.

EJ.l"l.m BD:u~ ·s~ii. Jlj.SC]JL. La. In Martie lilS In conrun

Nildlnc, ., ~Qhtnt ;PJi'ep:u":l11di,:l di.li~a.d la H117~ Intrc anB 1007 -Ul2fl 3. fIlJDc(iuna.t C&'t in'\~~tl,n,Lot' i~ It.W::uldlll.Mie sau lI~lgures _ t

In amoo· 'Icd1:ii ;:U.l _ .~~tG' lJ,kf u:n J~ 'Ill .,=~ flU,.,. Dtlfl/ldill

'Milled paf;oll.tel_ 'ef",'1Pfr l(i t~.OlJ.tI" • .,_~t e.ul'-S, .rOillil! din oonka Ie. OfniIWUtJ LIJJ1U'4t PMIIl IrrgJ!If~ dhf RfJQr~l

u~l In L.llnr~"l Tren ·11 ul ill Rpf~l~) j'-r~ ft' r~p~l nic S '~a "m2iJ. i't1~ ~'~qHI~.i~r ~1 mal .. lplli 1"1] l.Ll''1'.4:Urc-dr!r' 'in P>l.·~'J'~ muh .. - rlJ.LIle'l~Ji!tr~,t'l~t1,

1~~1Ilh in lltmnL

~1I!'jnfl pnrl~ I!. nn;~f"H ralUlHJFP: plllit~n:lllitl dtl~JiI 1 Har't""ffl

J~U b! din AItJ.fI~,r ulin,fL n,illl de i Ilduf'",KI'I' 1 "lJ,U·1i.1 .~I~uUml}\nri11G: S3JC l1a~InIUlHl- nJec'iJ~l SlOfjrHi 00 Preouil ~ ~I", V~1"J1le,~,.111li eu 0D.r~ h 11 P l~ji\:Wi; ,:!1 f(li ~ I i 1l1.~ l H s tJ,_:1 ~J rhl, in i' m;w ~ ~~" 1];"'1t!' ~ dh] ~!e ~~;bl L I

ll1'unh:l.dl em'~llll ~~ Idlfl' rW1trl~e.~hHH.l.'1c. JlfJ1h·n ii1mph:tpt=J! ~~ l~l'\'U fl. rEim;~90;a~ f~;l\"", llrh\dL.:§I~ mOlld I i!:: lhi1i (Jeeleu~,i' P1Ljll!zi pi ~ ell =;;i SDUH sa; de (l r.'1.c.c(mb~:i. L~t ntpi ~ni~~1L plD'siWl l~hIE'.a prfl.~lilJlE a in,·ai~rumfl~dului! amfj ill ~~t un rl. aHttr de tfLnlp~lari~3 iu ~,.r8re l'Il evii .s·t:f'I';;11~.' i ~ S-,l!lnl ~-rHI UP.~1·OO 11Il1estrul~.l L j;);e J,1C,f:! I(il!!io IH~n tt~1 rtJITl·wa.1e· d, ~ati ~u nevole in v~tI CH ij..i inaihl~li tilli_~, lnv, o,dndM ~st~" lU'l\ffi:h],l·'1JS t;n,il'lboTt,d'OI·' ;tl ~~ l~ iluil 51 lUI st'·']!"i= jln HfJl'~ ~I ,DJfs,~l"lcn.· ~b"-ijm~ ~g~i,~ .p e eare 1) CbiS te~l~ pT[ nt rapE l~~t,~ ~i tlaulile ~'\lp.] ~u .~ r;jEin ptem1lta 'sa. regllhlUt ~ a 'Ow'1j~o.r Qti - ~u [lnr-t lmV'E"E.lllult 1rr ~'Qr clf:lj r.iltiUuusuxile· U~Ul·~lue _. lu srl'in luJ t' stu j be din d u..m.iTL'~·C:[ , i '8.ru~lj'i1tQr~

SO,IU IT,ret'he! din COiwll)~ul-l\Ifl!~ n.~~ao,-1~"J3~~ De ~iC"j ~ ,~osl' InLn~t'J'H1 lu TgrL~. III PciH& ~"'f1_ d~lm"s ea IUIO t1ll!1.illlc:Hol" ~~' ~r.~Mliz.:rl m;:" de co r..

lndl :n~urlp:j\DI; s'a Alf~r!ul lh .~1. L\hll nmB III G adin£$ti;ll }1JId. (;.Jl~r. 'euabt N OJ,"DL;1i1l .1 HJjs,o.tv~ll ... Q Ia rth·~L~-l\fure$~. rn l.927. }( ~_t L"m ~UOfiQl eft in v!1:t.c.l:i hH~ in C: L] pOJi"1]Jl Jud." G"e.t~AI h~ R~iii~rulllil1 }uU. l\hlt~~~~; ~Ull'i:1e] jml A~ttill Vhigm-X~nltl~ Iar debt 1 ~~l.l'l 1)~~4. J'WJJ~liWuc~f~tm ill Pt&I,c.i~Jnde:. s'a ~(!~tHol'll en flwu I rtv, E:.. 11orhulc"'iQli,:.

rnv~'it~ lon u' l MU1'1Q'8Cti c1&SJ\.'OllJt n :llelh'llL{lLe. IHCl"!lih'i1 Insem- 1.:1 ~tt, 'NlLlli~h~ hd[iYll"~ nJAl ill. l'el!; islelu ~e :II:l IJel:-illiU(rJ.ltt~ ca. ,~h.::o{th", v:r(H11i'~'" gcb{] rL-t; BliIn~~e.'ll1"~ GlI,;S'uJ nnstru, .- ~t ~ in t:l11~ reviste ~ ?Ii ure diu. fnlii. S m,·i.e "'l~U ,ld oesil ,tAl t ~, pro zi1 A !Ii -ris $1 ,muH,;ry; f1'11.t1Jlli. l;tD~im.lllJ ]rd dcbu! este vh~,8n 1J~1ac fi'n~·",· enu ~ :cll[j]'IJ~ l·4~Hli~. In pr~~Mt llreg1Jg:te. lIm L·QmiSil.

{\~ ;5] tb~' O(lnh~.l1)L?lTI It ill, :r.eierv;-:;, induilH;u este ~i fn neLi,1 rn~.u

i.Io~ ,~I al sal]Jr.~u l r Uc] I ill ill tnslrue ~I.'ll PmD.·~til ue rrdJ.tN1,

, lU~~larl{!P1~u! 1] B:lrbllJ~s~u~ diiQ !J,e;SIU!J ·ti~I]~1(!tlt IJ; 3,m ~J~l~ .)l.l}Og'. .A ftllsgl \"ut ~CM InN 0 I"1:f1Hl.J:i1 dlJ l L 1I1j oj ] n J 025. In ... l:t~JJjjfl .. , III. eu LIn u[ 1'H~1:. i IlIu~'~ lC.llifU~ij, ea ill vii~ itltl'ar~ ttl! ["e...;:J.:.c.

r~u D II ~1'!"1

~L tHU:lilLiH rjJld~HI H ~a,l·ei clevl a, Ies], cultlvil 111 ~~oa:llct

t;U rouU21 Ru5i_ijJle~ [UC1TW 'lnnl~illal $I ·c~u.SlH.lor[B~

~ . F~1 ia, biserica ~, scoala germana romano-catollca, -

I' I I n~m~ ['"nL ~~ i u 1 ~l~*~I~ ~ iurHn,ln~ fJ' utili Ut eu cH~lm'ib_f" ,.~ II I I f.'nlrl!ln~J,r ~i1 f·.~~l1UUtl ~ (h!l"J~IUI~ fit" ,],HU"tfllrin llill tn'rll1 l~hl~l'j~·Jl! nrll ~n lu I h,l r·nt~ - rlin nnru m.Jf1ri, s n ud'ifh-',i~ I n ~1~:!l1, A~ ~u~ ]u-n !II(' porull ~iI t~o,rl·inutlli ~d admj,J!kh'llrnlL~I' nl riHt'i 1 ~e"" ,j\(C" este P rcotul E'~~uard Srbar.ithn" I

1 'uh" sf1'ri, cI} !lit' .p~"IJ:' h~,rnnt!!J'I·i~f.I ~f"(mJ>I.'IIi g~I'rm:_wlle tlhl I J'C~lot;. n Ll SUIlL Jupu LrndiH(j~ si ~cunJn l'i~c'l' n inl'ti IJtall O(~~~!1 Cl1'~OII lur..n l~ n'('('Ii'TIi1!Lni hYL- at~i. J .~lL 1St3 ~ufl,lJI!l ~isl u deju~~ Ln j~nI4!CPU,~ ~I·OOJ a Inl(liu t:nI"HlJ~~:r a'I.J.lllffi~·~i(JHlltlIl rnm, Ir-,::'! io'[)li~J mui t~~·Till it I"IO\'l'~l;j IClJr.tI.llllUlil'l h r dulu H'~ C~I I) lfl,st sl.ttJi.rioorJi. In auul ~{1Io~nr In~ 1/35 ill elasele 1~ ltiV un rre(·'t4,H~r~l.l seo .. ln n Itl·Ir:\~1 rg'llJ Jutlui.. CU.l!~ur'i'Lp s~ Un lrll Ibd I nC'iu11 ~!l~~I.w· al IIi I :1"[ L&~u5

:?(1I~Jil irf"lt~t.llftrUt1r gt;n11~ani, ,tll_~~iJ: 11'fltlj ~ it~: l~tHli~, []j fuu~tiOl1:1~ lnatnle de l~mji' este nlmOl11'Liii;nhll in I 'esac, ~ Vi.rz~ JIH1U J.Hdi lS1~ - liL.=u'::5.d"~~1J --J it~Bjl - SalTer ~~n8"",,""Hm£), rlu [ll~,~'i a l!l'tl!~~1 h~ (~f"~~h:-1C'il' - N' i~"I,1a~ ~IIh:ail cli 11 $Ii'mdl·"t~ I K~lIJl St~pt ] U3J:~ Ionn Illll?ckJ, diu C~lnllse.be~. ~1ml~~ d,u,. alel fI 1 rcr-ul In Aiin~ - NicuLuc J~',uuH) p.:lllU it! 16 Dt'COIn, lW:l~ ~dnd rue~ 1~(Ll ~ Carol Klejt~ IUrl ~:li u ... At~u·e, ._, ~J1L ~,~~311' - hlr ~Je ~H unci si p'(~n:1 nzi func~ion~s.iI!~ cal 1n.Y'a~nl{'!r titular dr.·~·intUy ~Gn!fr~1 MjJ~nIl K:rI~S["li~ lur:i,g.tl~J.1r uin .h'l~nllil:lll .~h.lriHd Ii jULJ. Timr~/lmt'flnl nil! ul':!i~J~ vnoi nl ~(;1:H11~ nnrmale ~.rnr. rllu Tim·i.":"I'H'II'lI ~i D csJl:!i de. stat din. T!r.go'''i~te .

.. [~j n , :..;:nIHl~ • pO~~UlilU·i l1CT"~l:.:)jU~ din. 1 \:.s:u~ . au f(!~H ~.ll~~n~I nl"I1 IJJIII;II~~~ uah· IH"_ lneuh Ko(:h~ tnedie rle (::H·I1I.LI1Ij.,_'iiI.·~~HI ~1Ia IT\ Tunnmln-, - M J hal Gtfll(Jfo, n{l~nl'" conmna [ iT1 Sll ng[liu, ~ \hll'gnr1l,1 .. ~ NiQul,H. i I ~t\'!'U~hJHrc jJ1 ~~Hl .. b·u~ \ViJi"tl,lfIl I{ lc.h'J June~iu~lm;;. Hi. p'['jmUr~ i n'~tnrr"iriI1h-d 'Tii1l1i~'o:'lr:1 - P'l"lm~i5~ I~u(,!h .1 TO(1)l ~7.llc~l sludcn ~i. mJCHlitinil;io'__:L~

I. ~"h6rnft.ILsmuJ d~ri alO('.Pa- fim~a(JnJtI(J$J"s, IOJ". prrg.. PI. - Dr.

Rmawlltjl: 7"omntl!i Ijd"m~cc~ p. fi~J. -

): v • .u; J~Jhil iOMI!.ItIN lt1ifPM$$.. d4ta i /j} 2.

_ l lJ.n&.r.. , 'l'~1J1J(J.1i' tu ~r.(ttIl!l ~nrtfiniJl IJJ In rr41diorll ~l Irlfel,ctualJi #'''''''''' ~tn Pt'f.lt /''''111 p1'J'fI11 prm. bUll4fJDI"la In ~1! M iJ,al Ka~1I1' ,J/fl PdM',

•••••••

" in . ~ IiII1 : ~ till, d [dW de litem Oil) .. .n:a.t.

,""", __ ' ./t C lea L p. 12 T.rm _ l'J.

~_ Dm _nd. BlnatulUL. _- mUD ~I ._ el1dle dfD SdnnI co laul 11

Mare., ami! Il, p~ ......... ~, ,- .. TImJfiWU"il i 9.3'4~

. ~ Dr., trecu'~ul, BihIi1l1u!lllL COJDllna .""~ ,Rls.e:ridle uta CgmJ~u.lj'Mare t1 lUJ1., .. Gmea m~ Pj,' 392" TlnJ~al1 1934 ..

'" n _ _ ~ luI itMltdul~ Co Ill1UliI ~ BJs.e-rtd1'_ dID GJdtLwa.M

tis enaij. CMtu IV.. JIll -496" T~a Iq}j,.

5. l fpiSQt1p1ei T~m orO .. Test8ml!ntui oj, guJlDl VI5J'

. rutf~riO P~'" 9&. TImtJOtIFd I91S.,

6~ Din tm:eub.d Bona.M u1 CornIOla ,1. Blse.rl:llde dhl N r.r!JUil Quia v. p .. -5'10. Tlm~ ,1~35~

7:. n tf ' tw B.tnatui'uL Co _ 11M Ii Bfsetii:i[e ,', P'esac:.. Q.nta V1. p. -~ ~i1t_a 193EL

Sub tipllr'~'

I. Din trel!u.tld mnaMuI~ ComtmB ~ 8Iarf~.dIn 'Vlltanl ~" ~m trecutw B,lna.t.wuL Comama it BisetJdle dln Sa:ravaIEi, J" Din tr.ecutu1 Bttn.tulut CemuM 'Sf Btsettelle dEB I~ii

'!I Dm H"eCYW Ba'natufW. COmuml ;J ~[ 'e din IJclwVech '" 5 .. ",BibU. ,!d ala" .. t:onfeTJnp"

6.i .Pmrm de SnilDt~il"'F C~terea pdmatutul papa!.~