2010

Adapost pentru ingrasarea porcilor in in satul Dirvari, comuna Dirvari, judetul Mehedinti.
Solicitant: IC SRL, din comuna Dirvari, Judetul Mehedinti
Ministerul Agricuturii si Dezvoltarii Rurale Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Iulia Cmit SC IC SRL 01/01/2010

.................................... 10 Indicatorii pentru evaluarea proiectului........................................................................................................................... ........................ .......... .................. ............ .... ......... 4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................................................................. ....................................................................... ................ ............................................................................... ............................. 3 Descrierea succinta a proiectului: .. 11 Riscuri potentiale pentru proiect ................................................................ ...................................................................Contents Descriere Proiect ........................................ .......... 7 Beneficiarii si grupul tinta ............................ ......... ............ 9 Rezultatele proiectului.................... 12 2|Page ...... .............. ....................................................... .... ................ .......... ... 8 Activitatile proiectului...... ................... 3 Titlu Proiect: ................................ .......................... ..... .. ........ ..................

3|Page . judetul Mehedinti.Descriere Proiect Titlu Proiect: Adapost pentru ingrasarea porcilor in satul Dirvari.

Investitia presupune constructia a doua hale pentru cresterea porcilor cu o capacitate de 740 locuri fiecare precum si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice tehnologiei de crestere a porcilor.800. Valoare proiect: 1. comuna Dirvari. contribuind astfel la cresterea competivitatii pe sectorul zootehnic.400. Obiectivul general: Obiectivul general in constituie cresterea competivitaii SC IC SRL printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie. 4|Page .000 EUR.000 EUR Valoare neeligibila: 400. Investitia de crestere a porcilor in judetul Mehedinti. din care: y y Valoare eligibila: 1. este motivata de: y y y y Cresterea cererii interne pentru acest produs Nevoia de diversificare a ofertei de carne de porc la nivel national Pretul competitiv pe piata interna pentru produs Obtinerea unui produs de calitate superioara.000 EUR Scopul proiectului: O mai buna satisfacerii a cererii de carne de porc. judetul Mehedinti si echiparea acestuia cu utilaje noi conforme cu standardele Uniunii Europene si Nationale.Descrierea succinta a proiectului: SC IC SRL isi propune prin proiect infiintarea unui adapost de crestere a porcilor in satul Dirvari. care indeplineste standardele in vigoare ca urmare a utilizarii materialului biologic din categorii biologice superioare si a aplicarii tehnologiilor performante. Principalul Obiectiv este infiintarea unei ferme de ingrasare a prcilor conforma cu standardele Europene si Nationale. sat Dirvari.

Obiective specifice: y Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi pentru adaptarea nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei y y Respectarea standardelor comunitare din domeniul zootehnic Protejarea si conservarea mediului Obiective operationale: y y y y y Stimularea concurentei Realizarea unei cote ridicate de piata Orientarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei Utilizarea rationala a factorilor de productie Cresterea niveului antreprenorial in zona Obiective tehnice y Construirea unui adapost pentru ingrasare de porci in conformitate cu standardele comunitare Obiectivele de mediu y Reducerea procentului de azotati din sol prin utilizarea unui sistem modern de captare a dejectiilor si de colectare a acestora dub bazine Obiective economico-financiare y In cadrul proiectului se propune infiintarea unei capacitati de 4320 porci ingrasati/an 5|Page .

6|Page . sat Dirvari     ¡   Cererea interna pentru produs a crescut Pretul este mai competitiv pe piata interna pentru produs Oferta este mai diversificata la nivelul ariei analizate Cresterea cererii la nivelul judetului £ ¢ crescut posibilitatea de aprovizionare cu acest produs Obtinerea unui produs de calitate si in conformitate. comuna Dirvari. Preturi mai competitve O mai buna satisfacere a cererii de carne de porc din judetul Me edinti. sat Dirvari.Scopul:O mai buna satisface ii a ce e ii de carne de porc. comuna Dirvari. Investitia de crestere a porcilor in judetul Me edinti.

astfel de afaceri stau cateva c nsiderente: © y Cererea verificata pentru carnea de p rc si preparate din aceasta si insuficienta existenta pe piata a acestui pr dus  © y y In prezent in R mania se imp rta un numar de cca. se va c nstrui  d ua hale pentru cresterea si ingrasarea p rcil r.     ¨ ¨ ¨ Infiintarea si rganizarea unei ferme de p rci are int tdeauna ¨ ¨ ¨ ¨ ¦ ¥ Fu d m ¥ ¤ r necesi ii si opor uni §¥§ § §¥§ ¤¦ ¥§ ii investitiei m tivatie c merciala si la baza unei ferma n ua cu 7|Page . aduc venituri mai mari decat daca ar fi vandute ca atare     y Pr ductia de cereale asigura pentru pr ducat ri venituri certe. 2mili ane de capete anual Existenta in z na a un r suprafete de teren care preteaza pantru cultura cerelalel r si care. cu finantare din f nduri    structurale. cu capacitatea de 740 de capete fiecare. S cietatea d reste sa activeze pe piata in c ntinua crestere. in revenire dupa un declin puternic. iar pentru fermier furaje la preturi mici Prin pr iectul de finantare adap st pentru ingrasarea p rcil r. prin f l sirea l r in crestera p rcil r. Se v r realiza 3 cicluri de pr ductie pe an.

Beneficiarii si grupul tinta Beneficiar: y y Intreprindere privata infiintata in anul 2006 Activeaza in domeniul zootehnic avand activa o ferma de capre Parteneriat in proiect: y y IMM Autoritatea Publica Locala (autorizatii etc) In Romania structura cerere/oferta de pe piata de carne de porc este deficitara. Grup tinta: y y Agentii economici ai zonei care formeaza cererea 900 agenti economici in judetul Mehedinti Locuitorii satului Dirvari si a comunei Dirvari Beneficiarii proiectului: y y Comunitatea de afaceri Comunitatea zonei 8|Page .

6. 10. 14. 20. 5. 9. 4. 3. 2. 8. 19. rodaje Achizitionare aparatura de laborator si dotari Organizare de licitatie pentru e ecutia lucrarilor Pregatire personal Lucrari de arhitectura Lucrari de fundatie si rezistenta Instalatii electrice Instalatii sanitare Montaj Achizitionare utilaje si echipamente tehnologice Achizitionare utilaje si echipamente de transport Canalizare Alimentare cu apa Duration Start Finish  December January February March April May June July August September October November December 12 days? Mon 11/01/10 Tue 26/01/10 39 days? Tue 16/03/10 Sun 09/05/10 111 days? Mon 01/02/10 Mon 05/07/10 6 days? Thu 15/04/10 Thu 22/04/10 12 days? Thu 15/04/10 100 days? Mon 15/02/10 Fri 30/04/10 Fri 02/07/10 141 days? Mon 21/12/09 Mon 05/07/10 26 days? Mon 31/05/10 Mon 05/07/10 28 days? Thu 22/04/10 Mon 31/05/10 11 days? Mon 08/02/10 Wed 24/02/10 3 days? Wed 24/02/10 16 days? 11 days? 11 days? 14 days? Fri 12/03/10 13 days? Wed 24/02/10 Fri 26/02/10 Fri 02/04/10 Fri 12/03/10 Fri 02/04/10 Sun 18/04/10 Fri 02/04/10 Sun 18/04/10 Fri 12/03/10 Wed 31/03/10 Fri 12/03/10 Fri 06/08/10 18 days? Mon 25/01/10 Wed 17/02/10 17 days? Thu 18/02/10 25 days? Mon 05/07/10 23 days? Tue 06/07/10 Thu 05/08/10 9|Page . 13. rodaje Achizitionare aparatura de laborator si dotari Organizare de licitatie pentru executia lucrarilor Pregatire personal Lucrari de arhitectura Lucrari de fundatie si rezistenta Instalatii electrice Instalatii sanitare Montaj Achizitionare utilaje si echipamente tehnologice Achizitionare utilaje si echipamente de transport Canalizare Alimentare cu apa Obtinerea terenului Obtinere avize. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TaskName Obtinerea terenului Obtinere avize. autorizatii Consultanta Elaborarea detaliilor de executie pe baza proiectului tehnic Proiectarea tehnica a proiectului Organizare de santier Supravegherea realizarii lucrarilor Probe tehnologice. 18. 16. 12. 17. autorizatii Consultanta Elaborarea detaliilor de e ecutie pe baza proiectului tehnic Proiectarea tehnica a proiectului Organizare de santier Supravegherea realizarii lucrarilor Probe tehnologice. 11. 7. 15.Activitatile proiectului 1.

   10 | P a g e .Rezultatele proiectului Pr iectul este menit a avea ca rezultat indeplinirea sc pului: Cresterea cererii de carne de p rc la nivelul satului Dirvari. c muna Dirvari. judetul ehedinti.

Indicator: Procentul de crestere a ofertei in comparatie cu nivelul actual al zonei. Investitie de crestere a porcilor in judetul Mehedinti. comuna Dirvari. Standard: O crestere cu 15% a ofertei de carne de porc in judetul Mehedinti si cu 70% in comuna Dirvari. Criteriu: Cresterea ofertei de carne de porc in judetul Mehedinti. comuna Dirvari. sat Dirvari.Indicatorii pentru evaluarea proiectului Succesul proiectului va fi evaluat pe baza urmatoarelor seturi de criterii: y y y y Realizarea si popularea fermei cu porci in proportie de 100% Calitatea managementului de proiect analiza calitatii produselor si lucrarilor Sustenabilitatea estimata a proiectului cresterea cu 15% a ofertei de carne de porc Activitatile necesare pentru indeplinirea obiectivelor indeplinirea in termen si in conformitate cu cerintele planului proiectului si a bugetului a obiectivelor in proportie de minim 90% Scopul proiectului: O mai buna satisfacerii a cererii de carne de porc. 11 | P a g e . sat Dirvari. sat Dirvari.

Riscuri potentiale pentru proiect Riscuri ale proiectului: y y y y y y y y Riscuri legate de intarzieri sau obstacole in contractare si licitare si de asemenea in finalizarea lucrarilor Riscuri legate de pregatirea personalului Riscuri legate de incapacitatea de a lucra la constructie datorita vremii nefavorabile Riscuri legate de calitatea lucrarilor Riscuri legate de intarzierea banilor din finantari Riscuri operationale Riscuri legate de obtinerea de certificate si autorizatii Riscuri de piata Probabilitate aparitie 60 Impact 20 Scor 30 Rating Scazut Risc Riscuri legate de intarzieri sau obstacole in contractare si licitare si de asemenea in finalizarea lucrarilor Riscuri legate de incapacitatea de a lucra la constructie datorita vremii nefavorabile Riscuri legate de intarzierea banilor din finantari Riscuri legate de obtinerea de certificate si autorizatii Riscuri de piata 60 40 50 Mediu 60 90 80 Foarte crescut 20 100 90 Foarte crescut 20 20 20 Mic 12 | P a g e .