Sunteți pe pagina 1din 2

Nume ……………………..

… Prenume ……………………… Data verificării finale …………………………………

An …………..…. Grupa …………..……………….. Cadrul didactic ………………………………………


Data elaborării lucrării …………………………………….. Semnătura …………………………………………….
Cadrul didactic ………………………………………………… Nota lucrării ……………………………………………

Semnătura ………………………..

Anul II Sem.I/……...-………

Lucrarea aplicativă A5

Pentru grinzile din figură, solicitate la încovoiere, se cere:


1. Calculul reacţiunillor din reazeme;
2. Trasarea diagramelor de forţe (eforturi) tăietoare şi de momente de încovoiere;
3. Dimensionarea grinzii din profil I, material OL37;
4. Trasarea diagramei tensiunilor normale efective în secţiunea maxim solicitată;
5. Calculul tensiunii tangenţiale maxime, precizarea secţiunii în care se produce precum şi trasarea
diagramei de variaţie a acesteia.

Se cunosc următoarele valori:

Grupa l c F M q
[mm] [mm] [kN] [kNm] [kN/m]
1 1 270n 200n 13+0,1n 1 7
2 280n 210n 14+0,1n 1,5 8
2 1 290n 220n 15+0,1n 2 9
2 300n 230n 16+0,1n 2,5 10
3 1 310n 240n 17+0,1n 3 11
2 320n 250n 18+0,1n 3,5 12
4 1 330n 260n 19+0,1n 4 13
2 340n 270n 20+0,1n 4,5 14
Notă: Calculele se vor efectua analitic şi numeric.
Rezultatele obţinute vor fi utilizate pentru reprezentarea la scară a grinzii, a diagramelor şi a
secţiunii.