Sunteți pe pagina 1din 1

SPECII ALE GENULUI EPIC

SPECIA CARACTERISTICI EXEMPLE


BASMUL - Specie epică populară sau cultă, în versuri Greuceanu
sau în proză Prâslea-cel-voinic şi
- Povesteşte întâmplări fantastice merele de aur, etc.
- Are acţiune simplă
- Elementele reale se împletesc cu cele
supranaturale
- adesea tema generală a basmului, marcând
victoria binelui asupra răului se împleteşte cu
alte teme secundare
BALADA - specie populară sau cultă Toma Alimoş
- acţiune simplă Mioriţa
- se narează fapte vitejeşti inspirate din Paşa Hassan, de G.
tradiţia populară Coşbuc
SCHIŢA - creaţie epică în proză Vizită... , de I.L.Caragiale
- acţiune densă, concentrată D-l Goe , de I.L.Caragiale
- intrigă simplă
- participă un număr restrâns de personaje
- personajele sunt surprinse într-un moment
semnificativ în mediul lor de viaţă
NUVELA - creaţie epică în proză La Vulturi, de G.Galaction
- acţiune mai amplă decât aceea a schiţei Budulea Taichii, de
- cuprinde mai multe momente din viaţa I.Slavici
personajelor
- conflict puternic, desfăşurat în mediul
social al personajelor
POEMUL - creaţie epică în versuri Dan, căpitan de plai, de
- inspirată din faptele eroice ale istoriei V.Alecsandri
unui popor Scrisoarea III, de
- personaje exemplare M.Eminescu
- acţiune mai amplă decât a baladei
- prezent uneori şi în cadrul genului liric

ROMANUL - creaţie epică în proză Neamul Şoimăreştilor, de


- acţiune complexă M.Sadoveanu
- intrigă bogată Mara, de I.Slavici
- conflicte sociale şi sufleteşti
- participă personaje numeroase
- prezintă mediul social, istoric sau
psihologia personajelor
- după tematică, poate fi: de aventuri,
istoric, psihologic, fantastic,
autobiografic, etc.