Sunteți pe pagina 1din 5

Hărţile minţii

O abordare puternică în luarea notiţelor


Alte variante: Spray Diagrams, Spider Diagrams, Spidograms, Spidergrams
and Mindmaps

Mind Map™ (harta minţii) este o marcă a Buzan Organization

Mind Mapping este o tehnică folositoare care îmbunătăţeşte modul în care iei
notiţe, şi susţine şi îmbunătăţeşte rezolvarea creativă a problemelor.

Folosind Hărţile minţii, puteţi cu uşurinţă să identificaţi şi să înţelegeţi structura


unui subiect, şi modul în care părţile de informaţii se potrivesc, precum şi
înregistrarea faptelor brute conţinute în notiţele normale.

Mai mult decat asta, hărţile minţii încurajează rezolvarea problemelor în mod
creative, şi păstrează informaţia într-un format pe care mintea îl găseşte mai uşor
de amintit şi mai rapid de vizualizat.

Popularizat de Tonz Buzan, hărţile minţii abandonează formatul convenţional, tip


listă, de luare a notiţelor. Ele faca aceasta în favoarea unei structuri pe două
dimensiuni. Ca atare, o hartă a minţii bună arată “forma” subiectului, importanţa
relativă a punctelor individuale, şi modul în care faptele se raportează una faţă de
alta.

Hărţile minţii sunt mult mai compacte decât notiţele convenţionale, adesea
ocupând doar o singură foaie. Aceasta te ajută să faci asocieri mult mai uşor. Iar
dacă aflaţi mai multe informaţii după ce aţi desenat o hartă a minţii, puteţi să le
inseraţi cu uşurinţă in hartă.

Hărţile minţii sunt deasemenea utile pentru :

• Centralizarea informaţiei.
• Consolidarea informaţiei din surse diferite de cercetare.
• Gândirea la probleme complexe.
• Prezentarea informaţiei într-un format care arată structura generală a
subiectului dvs.

Şi mai mult, ele sunt foarte rapide pentru revedere pe măsură ce se împrospătează
informaţia din mintea dvs. doar printr-o privire. În acelaşi mod, pot ajuta la
memorare : reamintirea formei şi structurii unei hărţi a minţii pot oferi indiciile de
care aveţi nevoie pentru reamintirea informaţiilor din ea. Deasemenea, ele implică
mai mult creierul în procesul de asimilare şi conectare a faptelor, comparat cu
notiţele convenţionale.

Desenând hărţi ale minţii simple

Site-ul original a fost planificat utilizând hărţi ale minţii. Ele sunt prea mari pentru
a le publica aici, dar cu toate acestea prezentăm în continuare o parte dintr-una.
Aceasta arată cercetarea în aptitudinile managementului timpului:

Figura 1: Un exemplu de Hartă a Minţii


Pentru a lua note despre un subiect folosind o hartă a minţii, desenaţi-o în modul
următor:

1. Scrieţi titlul subiectului pe care îl exploraţi în central paginii, şi trasaţi un


cerc in jurul lui. Acesta este arătat in figura 1 de mai sus, marcat cu 1.
2. Pe măsură ce ajungeţi la subdiviziuni importante sau subcapitole ale
subiectului (sau aspect importante care se referă la subiect) desenaţi linii de
la acest cerc. Etichetaţi aceste linii cu subdiviziuni sau subcapitole. Acestea
sunt arătate de liniile marcate cu 2 , din figura de mai sus.
3. Pe măsură ce “pătrundeţi” în subiect şi descoperiţi un alt nivel al informaţiei,
(subcapitole următoare, sau aspect particulare) care aparţin subcapitolelor
prezentate mai sus, trasaţi linii legate de cele ale subiectelor “părinte”.
Acestea sunt arătate de liniile marcate cu 3 , în figura 1.
4. În final, pentru idei sau aspect particulare, trasaţi linii de la cele mai potrivite
linii de nivel superior şi etichetaţi-le. Acestea sunt arătate in figura 1 prin
liniile marcate cu 4.

Pe măsură ce obţineţi informaţii noi, legaţi-le la harta minţii în mod corespunzător.

O hartă completă a minţii poate avea liniile subiectelor principale radiind în toate
direcţiile din centru. Subiectele şi aspectele secundare se vor desprinde din acestea,
ca ramurile unui copac. Nu trebuie să vă îngrijoraţi de structura produsă, deoarece
acest lucru va evolua pe măsură ce vă veţi dezvolta hărţile minţii.

Notaţi că ideea “nivelurilor” numerotate din figura 1 este folosită doar pentru a
explica cum a fost creată Harta Minţii.Tot ce arătăm este că subiectele importante
radiază din centru, cu subcapitole de nivel inferiorcare se desprind din aceste
ramuri de nivel superior.

În timp ce desenarea de mână a Hărţilor Minţii este potrivită in multe cazuri,


softuri de genul MindGenius îmbunătăţesc procesul ajutându-vă să produceţi Hărţi
de Concept de calitate pentru prezentări, care pot fi editate , distribuite şi
redesenate cu uşurinţă.

Îmbunătăţind hărţile minţii

Odată ce aţi înţeles cum să luaţi notiţe în formatul Hărţii Mentale, puteţi să vă
dezvoltaţi propriile dvs convenţii pentru a le duce mai departe. Sugestiile
următoare ar putea să vă ajute la ridicarea eficacităţii acestora:
• Folosiţi cuvinte singulare sau fraze simple pentru informaţii: Cele mai multe
cuvinte în notiţele normale sunt de umplutură: Ele potrivesc faptele în
contextul corect. Şi într.un format care este plăcut de citit. În propria dvs.
Hartă a Minţii, câteva cuvinte puternice şi fraze semnificative pot transmite
aceeaşi semnificaţie într-un mod mult mai puternic. Excesul de cuvinte doar
dezordonează Harta Minţii.

• Folosiţi litere de tipar: Scrierea de mână sau indescifrabilă poate fi mult mai
dificilă de citit.
• Folosiţi culori pentru a separa idei diferite: Aceasta vă va ajuta să separaţi
ideile unde este necesar. Deasemenea va face Harta dvs. mult mai uşor de
reamintit. Culorile ajută deasemenea să arate organizarea subiectului.

• Folosiţi simboluri şi imagini: Acolo unde un symbol sau imagine ar putea


însemna ceva pentru dvs., folosiţi-le. Desenele vă pot ajuta să vă amintiţi
informaţiile mult mai efficient decât cuvintele.
• Folosirea legăturilor încrucişate: Informaţiile dintr-o anumită parte a Hărţii
Mentale pot fi referite şi în altă parte. Aici puteţi trasa linii pentru a arăta
legăturile încrucişate. Acest lucru vă ajută să vedeţi cum o parte a
subiectului se conectează cu alta.

În continuare vedeţi un exemplu foarte clar de Hartă Mentală care are un impact
vizual extrem de puternic.
Puncte cheie:

Harta Minţii este o metodă extrem de eficace de a lua notiţe. Hărţile Minţii arată nu
doar fapte, ci şi structura generală a unui subiect şi a importanţei relative a fiecărei
părţi individuale din acesta. Ele vă ajută să asociaţi idei şi să faceţi conexiuni pe
care nu le puteţi face în alt mod.

Dacă faceţi orice formă de cercetare sau de luare de notiţe, încercaţi să


experimentaţi cu Hărţile Minţii. Le veţi găsi extreme de utile!