Sunteți pe pagina 1din 20

FONDURILE DE INVESTIŢII LA

RAIFFEISEN BANK

Masterand:

Grupa 11

Iaşi 2010
CUPRINS

MOTIVARE ALEGERE PRODUS................................................................................................3

CAP I. Raiffeisen Bank ...................................................................................................................4

I.1.Scurt istoric al Băncii........................................................................................4

I.2. Viziune, misiune, valori...................................................................................5

I.3. Structura de administrare.................................................................................7

I.4. Actionari………………………………………………………………………8

I.5. Bănci Corespondente……………………………………………………….....9

I.6. Raiffeisen Grup în România…………………………………………………10

CAP II. Fondurile de investiţii.......................................................................................................11

II.1. Fonduri deschise de investiţii........................................................................11

II.2. Fonduri închise de investiţii..........................................................................15

II.3. Fonduri de pensii facultative.........................................................................16

CONCLUZII..................................................................................................................................19

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................20

2
MOTIVARE ALEGERE PRODUS

Am ales acest produs adresat persoanelor fizice deoarece sunt foarte mulţi care
deţin suficiente economii dar care nu ştiu cum să le folosească, datorită faptului că românii nu
sunt încă foarte atraşi de această industrie, mai ales ca înca predomină incertitudinea şi teama
generată de falimentele istorice ale unor astfel de fonduri de investiţii. O lipsă de informare
despre acest tip de investiţii blochează piaţa financiar-bancară să se dezvolte.

CAP I. RAIFFEISEN BANK

3
I.1. Scurt istoric al băncii

Raiffeisen Bank este o bancă universală, ce oferă o gamă completă de produse şi servicii
de cea mai buna calitate persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor medii şi mari prin
multiple canale de distribuţie: unităţi bancare (peste 430 în întreaga ţară), reţele de ATM şi
EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (myBanking) şi internet banking
(Raiffeisen Online). Banca are peste 2 milioane de clienti de retail (dintre care peste 130.000
IMM-uri) şi peste 5000 de clienţi companii mari şi medii.

Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea încheiată în iunie 2002, a celor două
entităţi deţinute de Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) în România - Raiffeisenbank
(România), înfiinţată în 1998 ca subsidiară a Grupului RZB şi Banca Agricolă, achiziţionată în
2001.

Raiffeisen Bank aduce în România tradiţia bancară de peste 130 de ani a grupului austriac
Raiffeisen, bazată pe accesibilitate, eficienţă şi încredere. Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
(RZB) Viena este instituţia centrală a Grupului Bancar Raiffeisen din Austria, cel mai puternic
grup bancar din ţară. RZB este cea mai mare bancă corporatistă şi de investiţii din Austria.
Grupul austriac activează în Europa Centrală şi de Est prin intermediul subsidiarei Raiffeisen
International Bank Holding AG (RI), deţinând bănci subsidiare, companii de leasing şi două
reprezentanţe în 18 pieţe din regiune, având o reţea de peste 3.000 de unităţi bancare.

Activitatea Raiffeisen Bank a fost recunoscută de prestigioase publicaţii de-a lungul


anilor. Astfel, în 2005 Global Finance desemnează Raiffeisen Bank Romania "Cea mai bună
bancă din România" pentru a doua oară consecutiv, iar publicaţia Business Press a apreciat
Raiffeisen Bank ca fiind "Cea mai bună bancă pentru activitatea corporatistă a anului 2005". În
2006, Raiffeisen Bank a fost desemnată "Cea mai bună bancă în 2006" în cadrul Galei premiilor
Tribuna Economică şi "Cea mai eficientă Bancă a anului 2006" de către Business Press. Anul
trecut, Raiffeisen Bank a primit trofeul "Banca Anului" pentru segmentul de activitate Corporate,

4
în cadrul Galei Premiilor Piaţa Financiară. De asemenea, Revista oamenilor de afaceri, Business
Press, a apreciat întreaga activitate din 2007 a Raiffeisen Bank, acordând premiul de excelenţă
"Banca Anului" pentru portofoliul diversificat de produse şi servicii.

Prezenta Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România a început în anul 1994


prin deschiderea unei reprezentanţe la Bucuresti. În 1998, reprezentanţa a fost transformată într-o
subisidară a RZB, oferind servicii şi produse pentru companii.

În acelaşi timp, una dintre cele mai mari bănci deţinute de statul român - Banca Agricolă
se afla într-o situaţie financiară dificilă. Datorită măsurilor luate de autorităţile române - precum
preluarea creditelor neperformante de către stat - banca a fost pregătită pentru privatizare în anul
2000.

În februarie 2001, RZB, împreună cu Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), şi-a


exprimat interesul de a achiziţiona pachetul majoritar de acţiuni ale Băncii Agricole. Contractul
de achiziţie a fost semnat la sfârşitul lunii iulie 2002.

I.2. Viziune, misiune, valori

Viziunea şi misiunea sunt linii directoare pentru întreaga noastră activitate, care exprimă
ceea ce doreşte banca să devină şi ce direcţii trebuie să urmeze. Valorile stabilesc coordonatele
principale ale comportamentului băncii faţă de clienţi, acţionari, competitori şi colegi.

Viziunea:

Raiffeisen Bank este liderul pieţei bancare prin calitate, dinamism şi inovare. Banca oferă
produse şi servicii de înaltă calitate, cu o atitudine constant dinamică şi se axează pe inovare,
astfel, putând să devină banca de primă opţiune pentru clienţi şi poate fi recunoscută ca fiind
liderul pieţei bancare.

5
Misiunea:

Raiffeisen Bank este un partener de termen lung pentru toţi clienţii săi, ce oferă o gamă
completă de servicii financiare la standarde ridicate şi generează un profit pe acţiune peste
medie.

Este o bancă universală, ce aparţine unui grup care oferă servicii financiare integrate în
următoarele domenii: bancar, bancă de investiţii, analiză şi consultanţă financiară, leasing,
asigurări.

Standardele ridicate se aplică fiecărui aspect al activităţii băncii: servicii şi produse de


calitate, investiţii în infrastructură, conceptul original Raiffeisen pentru "sucursală modernă",
multiple canale de distribuţie, inovare constantă în ceea ce priveşte produsele, soluţii alternative
sau personalizate nevoilor specifice ale clienţilor.

Valori:

 oferă servicii financiare excelente clienţilor – prin verificarea în mod periodic a


aşteptărilor şi nevoilor clienţilor pentru a optimiza gama de produse şi servicii oferite de
către personalul băncii;

 dedicaţi celor mai înalte standarde profesionale - acoperă nevoile clienţilor cu


profesionalism şi le oferă soluţii de cea mai nouă generaţie şi servicii cu valoare
adăugată; satisfacţia internă a clientului este la fel de importantă ca şi cea externă,
deoarece clientul va beneficia de cooperarea băncii;

 oferă flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienţilor

 cresterea valorii pentru acţionari - se încearcă să se ofere o creştere continuă şi


susţinută a valorii pentru acţionari, prin obţinerea un Profit pe acţiune excepţional;

6
 păstrarea eticii generale solide - serviciile bancare sunt în mod tradiţional bazate pe
încredere; se dezvoltă cu atenţie relaţii bazate pe încredere cu clienţii băncii; integritatea
şi onestitatea ghidează banca în tot ceea ce face;

 încurajează spiritul întreprinzător şi iniţiativa - spiritul întreprinzător şi iniţiativa sunt


cheia către o mai bună performanţă, timpi de răspuns şi calitate mai bună în tot ceea ce se
face; aceştia sunt indicatori ai cât de mult se identifică angajaţii băncii cu scopurile
corporatiste şi ai devotării lor faţă de muncă.

 le dă angajaţilor încredere în sine, creând un mediu care îi motivează pentru a


obţine performanţe ridicate - încrederea în sine este baza băncii pentru spirit
întreprinzător şi iniţiativă; se încearcă să se menţină un mediu de lucru bazat pe ajutor
reciproc şi încredere, rezultând în angajaţi motivaţi şi dedicaţi;

 încurajează dezvoltarea, satisfacţia şi loialitatea

 lucrul în echipă este baza pentru cooperarea de succes din cadrul RZB Group şi
pentru dezvoltarea sa viitoare - lucrul în echipă adaugă valoare prin discuţii,
dezvoltarea în comun de idei, rezolvarea de probleme şi pregătirea deciziilor;

Deşi RZB Group îşi are rădăcinile în Austria, majoritatea angajaţilor săi vin din medii
naţionale şi culturale diferite. Banca este pe deplin dedicată acestor valori şi se aşteaptă ca toată
lumea să se identifice cu ele şi să le respecte. Adăugând o tentă locală acestor valori cultura
corporatistă a băncii va ajunge mai aproape de clienţi şi de angajaţi.

I.3. Structura de administrare

Consiliul de supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.:

 Herbert Stepic - presedinte al Consiliului de Supraveghere

 Heinz Wiedner - membru

7
 Martin Gruell - membru

 Aris Bogdaneris - membru

 Peter Lennkh - membru

 Anca Ileana Ioan - membru independent

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.:

 Steven Cornelis van Groningen - Preşedinte al Raiffeisen Bank S.A.

 Marinel Burduja - Prim-Vicepreşedinte, Divizia Corporatii

 James Daniel Stewart Jr. - Vicepreşedinte, Trezorerie şi Pieţe de Capital

 Răzvan Munteanu - Vicepreşedinte, Divizia Retail

 Carl Rossey - Vicepreşedinte, Divizia Operaţiuni şi IT

 Vladimir Kalinov - Vicepreşedinte, Divizia Risc

I.4. Actionari

Structura acţionariatului:

 99,49% - Raiffeisen International Bank Holding AG

 0,51% - peste 17.500 de acţionari persoane fizice şi juridice

Majorare capital social - martie 2005:

8
Raiffeisen Bank S.A. şi-a majorat capitalul social printr-o emisiune de acţiuni subscrise
de acţionarii băncii, în valoare de 144.215.868,5 lei. În urma acestei operaţiuni valoarea
capitalul social s-a majorat de la 1.052.042.70 lei la 1.196.258.638,5 lei, reprezentând un număr
de 11.962.586.385 acţiuni nominative cu valoarea nominală de 0,1 lei / acţiune.

Subscrierea a avut loc în perioada 04.02.2005 – 07.03.2005, iar înregistrarea majorării la


Registrul Comertului s-a efectuat în data de 22.03.2005 în baza încheierii judecătorului delegat
nr. 13689/22.03.2005. Toţi acţionarii care au subscris au primit din partea Regisco S.A. un extras
de cont care confirmă numărul de acţiuni deţinute la Raiffeisen Bank S.A. după subscriere.

Politica de transfer a actiunilor

Acţionarii care doresc să înstrăineze (vândă) sau persoanele ce doresc să achiziţioneze


(cumpere) acţiuni ale băncii trebuie să identifice singuri cesionar (cumpărător), respectiv cedent
(vânzător).

I.5. Bănci Corespondente

Valuta Banca Corespondenta


EUR RZB, Vienna
DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt am Main
COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main
KBC BANK, Brussels
INTESA SANPAOLO SPA, MILAN
USD STANDARD CHARTERED BANK, New York
WACHOVIA BANK NA, New York
GBP HSBC BANK PLC, London
CAD ROYAL BANK OF CANADA, Toronto
DKK DANSKE BANK, Copenhagen
CHF CREDIT SUISSE, Zurich
JPY BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., Tokyo
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN AB, Stockholm

9
NOK HANDELSBANKEN, Oslo - Svenska Branch
HUF RAIFFEISEN BANK Rt, Budapest
AUD National Australia Bank Ltd.,Melbourne
PLN Raiffeisen Bank Polska, Warsaw

I.6. Raiffeisen Grup in Romania

Grupul Raiffeisen aduce în România o tradiţie de peste 130 de ani, ce a fost construită pe
filosofia Raiffeisen: accesibilitate, eficienţă şi încredere.

Profesioniştii Raiffeisen dezvoltă în fiecare zi o relaţie constructivă între bancă şi clienţi,


răspunzând cu promptitudine întrebărilor şi sugestiilor clienţilor şi prin oferirea celor mai simple
şi accesibile soluţii.

Grupul Raiffeisen este reprezentat în România prin:

 Raiffeisen Leasing

 Raiffeisen Capital & Investment

 Raiffeisen Asset Management

 Raiffeisen Investment Romania

 Raiffeisen Banca pentru Locuinte

 Raiffeisen Bank.

10
CAP II. FONDURILE DE INVESTIŢII

SAI Raiffeisen Asset Management SA, societatea de administrare a investiţiilor a Grupului


Raiffeisen în România, este locul unde banii clienţilor sunt fructificaţi eficient şi administraţi de
o echipă de profesionişti.

II.1. Fonduri deschise de investiţii

Fondurile Deschise de Investiţii reprezintă o modalitate foarte populară de plasare a


banilor în ţările dezvoltate, fiind o alternativă la instrumentele clasice de economisire (ex
depozite bancare) şi au ca obiective obţinerea unor randamente superioare acestora.

Acestea sunt organisme care colectează bani de la investitori şi investesc în diferite tipuri
de instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni, depozite, certificate de trezorerie), după reguli
care sunt stabilite în strânsă legătură cu obiectivele fondului.

În funcţie de obiectivele fondului, ele se clasifică în:

 fonduri monetare: investesc în instrumente de piaţă monetară (certificate de depozit,


titluri de trezorerie, depozite bancare).

11
 fonduri de obligaţiuni: investesc în instrumente cu venit fix (titluri de stat, corporatiste,
municipale, etc.) cu scadenţa de cel putin pe 1 an; principala sursă de creştere a activelor
fondului este dobânda.

 fonduri de acţiuni: investesc preponderent în acţiuni cotate pe o piaţă reglementată;


principala sursă de creştere a activului fondului este aprecierea valorii acţiunilor deţinute
de fond.

 fonduri mixte/echilibrate: investesc într-un mix de acţiuni şi instrumente de piaţă


monetară (certificate de depozit, titluri de trezorerie, depozite bancare).

În ultimii ani, fondurile de investitii au dobândit o importanţă din ce în ce mai mare şi în


ţările Europei Centrale şi de Est, aşa cum se poate observa si din această statistică realizată în
2007.

Activele administrate de fonduri ca procent din PIB

În România, gradul de dezvoltare al pieţei fondurilor de investiţii este unul extrem de


redus, totalul activelor administrate de fonduri de investiţii la sfârşitul anului 2007 fiind de
aproximativ 310 milioane Euro, reprezentând doar 0,3% din PIB-ul României, o valoare extrem

12
de redusă chiar şi în comparaţie cu ţările vecine, reflectând însă potenţialul uriaş de dezvoltare al
acestui domeniu

GAMA DE PRODUSE

 Raiffeisen MONETAR - fond monetar ce investeşte în depozite bancare şi alte


instrumente ale pieţei monetare

 Raiffeisen CONFORT - fond ce îşi propune limitarea scăderii, după 2 ani de la data de
referinţă a valorii unităţii de fond sub valoarea iniţială şi sub nivelul de 90% din valoarea
iniţială pe parcursul fiecărei perioade investiţionale de 2 ani

 Raiffeisen BENEFIT - investeşte până la 50% în acţiuni, piaţa locală şi internaţională

 Raiffeisen PROSPER - investeşte până la 90% în acţiuni, piaţa locală şi internaţională

 Raiffeisen ROMANIA ACTIUNI - investeşte până la 100% în acţiuni, piaţa locală.

1. Fondul Deschis de Investiţii Raiffeisen Monetar

13
Fondul are ca politică de investiţii plasarea resurselor preponderent în instrumente ale
pieţei monetare, efectuând plasamente în depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat,
obligaţiuni (corporative, municipale, garantate de stat) cu maturitate iniţială sau reziduală mai
mică de 397 de zile, inclusiv, precum şi instrumente financiare supuse unor modificări regulate
ale randamentului, conform condiţiilor pieţei monetare, cel puţin o dată la 397 de zile. Fondul nu
va investi în acţiuni.

Se adreseaza tuturor investitorilor care:

 doresc sa investeasca pe termen scurt;

 au aversiune la risc ridicata.

Avantaje:

 randamente mai ridicate decât dacă banii sunt păstraţi în contul curent;

 banii pot fi retraşi oricând fără pierderea câştigului deja acumulat (spre deosebire de
depozitele bancare unde dobânda se pierde în cazul retragerii banilor înainte de scadenţă).

2. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Confort

Fondul are o strategie de investiţii privind limitarea scăderii capitalului utilizată pe scară
largă la nivel internaţional ce presupune plasamente în active cu risc redus şi în active riscante,
dar şi o permanentă modificare a ponderilor acestor active în portofoliu în funcţie de evoluţia
pieţelor de acţiuni.

SAI Raiffeisen Asset Management SA, recomandă având în vedere strategia de investiţii
folosită şi obiectivul pe care fondul şi l-a propus, ca durata investiţiei să fie de cel puţin 2 ani de
la data de referinţă. Cu toate acestea, unităţile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

14
3. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Benefit

Fondul are o politică de investiţii activă şi disciplinată, bazată pe analiza factorilor


fundamentali care influenţează cotaţiile bursiere, dar şi transparenţa cu o atentă monitorizare a
riscului.

SAI Raiffeisen Asset Management SA recomandă având în vedere obiectivul de creştere


pe termen mediu şi lung a capitalului fondului şi faptul că pe termen scurt preţul acţiunilor poate
înregistra variaţii semnificative, ţinând cont de ponderea mai redusă a acţiunilor în portofoliu,
recomandă ca durata investitiţiei să fie de cel puţin 3 ani.

4. Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

Raiffeisen Asset Management lansează fondul deschis de investiţii Raiffeisen Euro Plus,
fond denominat în EURO, care investeşte preponderent în instrumente cu venit fix, efectuând
plasamente în obligaţiuni (corporative, municipale, garantate de stat) cu un rating similar cu cel
al României, titluri de stat, depozite bancare şi alte instrumente ale pieţei monetare. Fondul nu
investeşte în acţiuni.

Valoarea iniţiala a unităţii de fond va fi de 100 EUR, iar investiţia minimă va fi o unitate
de fond. Fondul permite subscrieri şi răscumpărări continue, exclusiv în EURO, fără comisioane
de subscriere sau răscumparare. Durata minimă recomandată de investiţie este 6-12 luni.

II.2. Fonduri închise de investiţii

15
Fondul închis de investiţii Raiffeisen Strategii Valutare urmăreşte obţinerea unor
randamente superioare dobânzilor interbancare (ROBID la 3 luni), în condiţiile asumării unui
grad moderat de risc, prin capitalizarea evoluţiilor de pe pieţa monetară şi cea valutară.

Fondul efectuează plasamente în instrumente ale pieţei monetare, în scopul obţinerii unor
randamente corespunzatoare instrumentelor cu venit fix. În vederea creşterii randamentului peste
nivelul ratelor dobânzilor, se iniţiază tranzacţii pe instrumente financiare derivate, având în
principal ca activ suport cursul de schimb.

Fondul nu investeşte în acţiuni.

Fondul se adresează investitorilor care pot plasa resurse pe termene scurte şi medii, au o
toleranţă moderată la risc şi se află în căutarea unor oportunităţi de plasament alternative
instrumentelor de economisire clasice.

Perioada de subscriere iniţială este de 1 luna. Ulterior, fondul va fi deschis trimestrial


pentru subscrieri şi răscumpărări.

Durata emisiunii inţiale de unităţi de fond este de 30 de zile de la data lansării oficiale a
fondului.

Periodic, în fiecare trimestru al anului, respectiv în primele 2 saptamani (zilele 1-14) din
lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie, vor putea fi efectuate subscrieri şi răscumpărări.

Un investitor care a subscris unităţi de fond în cadrul unei perioade de emisiune îşi poate
răscumpăra unităţile de fond subscrise numai începând cu următoarea perioadă de emisiune de
unităţi de fond.

Având în vedere strategia urmată de către fond, se recomandă ca durata investitţei să fie
de cel puţin un an.

II.3. Fondul de pensii facultative

16
Obiectivul fondului Raiffeisen Acumulare este creşterea pe termen lung a capitalului
investit în condiţiile asumării unui nivel de risc moderat.

Pentru asigurarea stabilităţii fondului şi a unui flux de venituri certe, cea mai mare parte a
resurselor sunt plasate în titluri de stat şi instrumente ale pieţei monetare. În scopul îmbunătăţirii
performanţelor fondului, aproximativ 25% din active vor fi investite în acţiuni listate şi 10% în
obligaţiuni tranzacţionate.

Pentru participarea la acest fond de investiţii clientul trebuie să ia legătura cu un agent de


marketing. Contribuţia minimă (angajat + angajator) este de 45 RON/luna, iar contribuţia
maximă (angajat + angajator) este de 15% din salariul brut.

Avantaje pentru companii

 este un important mijloc de motivare şi fidelizare a angajaţilor, pentru că le


suplimentează veniturile în perioada pensiei;

 asigură o legătură directă între contribuţia plătită în fondul de pensii şi pensia de care
beneficiază angajaţii la sfârşitul perioadei de acumulare;

 contribuţiile pe care le plătesc angajatorii pentru angajaţi sunt deductibile în suma de


până la 200 Euro anual/angajat, micşorând în mod direct valoarea profitului impozabil şi
implicit, valoarea impozitului datorat statului.

Angajaţii ce pot beneficia de dreptul la pensia facultativă trebuie să îndeplinească cumulativ


următoarele condiţii:

 au împlinit vârsta de 60 de ani;

 au plătit minimum 90 de contribuţii lunare;

 activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime
prevăzute de legislaţia în vigoare.

17
În cazul decesului, activul personal se va transfera beneficiarilor angajatului, iar în cazul
invalidităţii permanente a salariatului, acesta va putea încasa o pensie facultativă.

Avantaje pentru persoane fizice

 se păstrează acelaşi standard de viaţă şi după pensionare, iar sistemul public de pensii nu
poate asigura acest lucru;

 asigură o legătură directă între contribuţia individuală din perioada activă şi suma la care
persoana are dreptul la sfârşitul perioadei de acumulare;

 contribuţia este deductibilă din venitul impozabil la calculul impozitului pe salariu, astfel
încât o parte din contribuţie este suportată de stat prin reducerea impozitului pe salariu;

 contribuţiile sunt reţinute din salariu şi plătite lunar de către angajator, fără nici un efort
din partea persoanei;

 dacă persoana ce foloseşte acest tip de fond de investiţii are peste 45 de ani nu are dreptul
să contribuie pentru o pensie privată (obligatorie), iar pensia facultativă este singura
alternativă.

La data lansării fondului contribuţia deductibilă este de până la 200 EUR/anual. Pentru o
contribuţie de 200 EUR/anual se plăteşte în realitate doar 168 EUR, restul fiind reprezentat de
reducerea la impozitul pe salariu.

18
CONCLUZII

Deşi piaţa este încă slab dezvoltată, cu puţini participanţi, şi cu un capital de încredere
care trebuie crescut şi în aşteptarea unor completări legislative, fondurile de investiţii din
România prezintă potential şi perspective de dezvoltare.

Perspectivele de dezvoltare ale fondurilor de investiţii în România se bazează pe apariţia


unor factori care au generat o creştere în Europa Centrală şi de Est şi care, odata prezenţi şi în
ţara noastră, vor participa la creşterea acestei industrii.

In primul rand, consolidarea stabilităţii macroeconomice şi reducerea inflaţiei va


contribui la dezvoltarea fondurilor. Un alt element important este dezvoltarea sectorului

19
instituţional (fonduri de pensii, de asigurări), care va contribui la creşterea pieţei fondurilor de
investiţii.

Un alt factor important ţine de îmbunătăţirea semnificativă a legislaţiei. Modul în care


investitorii sunt protejaţi în legislaţia actuală arată că falimentul unui fond de investiţii nu este
posibil, deşi se poate ca valoarea unui fond să scadă conform evoluţiei pieţei, deşi posibilitatea
unor fraude sau pierderi majore este exclusă.

Îmbogăţirea culturii financiar-bancare va aduce oamenii aproape de piaţa de capital şi de


industria fondurilor de investiţii. Aceştia vor înţelege mai bine mecanismele şi vor lăsa în urmă
temerile legate de poveştile triste din trecut legate de fondurile de investitii. Pătrunderea băncilor
pe piaţa fondurilor de investiţii aduce un plus de credibilitate la acest nivel şi oamenii vor avea
înceredre să investească în fonduri administrate de grupuri financiare mari.

Românii ar trebui să înţeleagă că fondurile au nişte prospecte de emisiune şi creeaza nişte


linii directoare pentru investiţiile care vor fi faăcute şi care vor fi din ce în ce mai specifice.
Astfel, când se investeşte in fonduri de investiţii, trebuie să se ştie la ce sa se aştepte.

BIBLIOGRAFIE

http://www.raiffeisen.ro/prima-pagina?redirectare=false

20