P. 1
Literatura Romana in Analize Si Sinteze

Literatura Romana in Analize Si Sinteze

3.67

|Views: 6,871|Likes:
Published by iulia_minor6401

More info:

Published by: iulia_minor6401 on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

Emil Alexandrescu

Literatura română în analize şi sinteze
Ediţia a VII-a revăzută şi completată

Introducere în axiologia literaturii
1. Literatura este arta cuvântului. Ea este creaţie şi valoarea ei este realizată şi receptată din perspectiva unui concept de valoare. Totalitatea conceptelor de valoare alcătuiesc axiologia ca domeniu al filosofiei. Pentru a interpreta obiectiv o operă literară trebuie să ştim să o analizăm din perspectiva mai multor concepte de valoare, a unei axiologii a literaturii şi a artei în general. De aceea vom expune şi vom defini elementele creative, estetice, de specific naţional, teologice, filosofice, critice, temporale, atemporale, psihologice şi stilistice ale unei axiologii literare. 1.1. Interpretarea din punctul de vedere al creatologiei înseamnă a situa opera literară pe unul din cele cinci niveluri ale gândirii creative: expresiv, productiv, inventiv, inovativ, emergent (vezi Erika Landau, Psihologia creativităţii). Calitatea actului de creaţie literară este încorporată în textul literar, rolul nostru este doar să o identificăm. Criticul care nu-şi exprimă de la început conceptul din perspectiva căruia analizează opera literară sau nu-şi precizează elementele axiologiei literare, curentul literar la care aderă se autodiscreditează, fiindcă fie că aduce o interpretare subiectivă impresionistă sau îşi declină de la început competenţa. De aceea începem demersul nostru axiologic prin definirea nivelelor de creativitate literară. 1.2. Nivelul expresiv se caracterizează prin utilizarea particulară a limbii, prin calitatea limbajului folosit, prin acel „timbru unic” de care vorbea Garabet Ibrăileanu, prin crearea de sensuri noi ale cuvintelor (denumite de unii cercetători cuvinte-modul), prin crearea de grupuri de cuvinte cu un nou înţeles (sintagme-modul), prin accentele conotative date prin semnele ortografice, prin tehnicile de redactare utilizate de autor, prin modelele de limbă literară ce le pune în circulaţie, care se impun prin imitaţie şi de aceea influenţa marilor scriitori în dezvoltarea limbii este considerabilă. Criticul Titu Maiorescu anticipa influenţa pe care marii scriitori ai secolului al XIX-lea Mihail Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici o vor avea asupra scriitorilor secolului XX. Acest nivel expresiv al gândirii creative poate fi bogat ilustrat cu exemple din literatura populară, literatura religioasă, literatura istoriografică, cu exemple din creaţia scriitorilor generaţiei de la 1848, a scriitorilor clasici sau din creaţia scriitorilor secolului XX. Le vom remarca la fiecare scriitor care are în acest sens o contribuţie semnificativă prin figurile de stil (metafore, comparaţii, metonimii, epitete, simboluri) au introdus cuvinte noi, au creat cuvinte, au folosit jocul umoristic cu limbajele

3

(I.L. Caragiale, T. Arghezi, Anton Bacalbaşa etc.). Modelul îl avem la I.L. Caragiale, în „Congresul cooperativ român“. Literatura are un rol de modelare a personalităţii, a gândirii şi exprimării prin cuvântul convingător, care pătrunde prin imagini, sentimente, modele, muzicalitate, prin funcţiile cuvântului, fiindcă ne determină să participăm la viaţa eroilor, să ne exprimăm stările de conştiinţă, să ne însuşim modelele. Cuvântul autoritar are doar funcţia tranzitivă, pe când cuvântul este utilizat în textul literar prin funcţiile: reflexivă, simbolică, conotativă, referenţială, sacră, legică, tainică, de lumină, sfântă. Aceste funcţii dau o valoare conştientă sau una greu de sesizat cuvântului şi expresivităţii textului. 1.3. Nivelul productiv al gândirii creative încorporată în textul literar poate fi identificat prin persoane-eroi determinate de un anumit timp şi spaţiu, adică cronotopi, reprezentând categorii sociale sau eroi model pentru diferitele curente literare. Putem situa pe acest plan eroi ca: Dan (V. Alecsandri, Dan, căpitan de plai), Ştefan cel Mare (V. Alecsandri, Dumbrava Roşie), Tudor Şoimaru (M. Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor), Jupân Dumitrache, Ziţa, Rică Venturiano (I.L. Caragiale, O noapte furtunoasă), Ilie Moromete, Nilă, Paraschiv, Achim (M. Preda, Moromeţii). Ca exemple de construcţii epice de nivel productiv pot fi menţionate: Enigma Otiliei de G. Călinescu; Întunecare de Cezar Petrescu; Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat Bengescu; Ochii Maicii Domnului, Lina, Cimitirul Buna Vestire de Tudor Arghezi; Papucii lui Mahmud, Doctorul Taifun, De la noi la Cladova de Gala Galaction; Neamul Şoimăreştilor, Zodia Cancerului, Venea o moară pe Siret de Mihail Sadoveanu; Ciuleandra, Adam şi Eva de Liviu Rebreanu. În această sferă a actului de creaţie la nivel productiv se situează şi volumele de versuri: Doine şi Lăcrămioare, Legende, Ostaşii noştri de Vasile Alecsandri; Legende istorice, Florile Bosforului de Dimitrie Bolintineanu; Flori de mucigai, Cuvinte potrivite, Cântare omului de Tudor Arghezi; precum şi o serie de piese de teatru ca: Năpasta, D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, Patima roşie de M. Sorbul. 1.4. Nivelul inventiv are mai multe trăsături caracteristice: realizarea de prototipuri umane, crearea de noi tehnici de roman, folosirea sau crearea de specii literare, folosirea conceptelor filosofice sau teologice în realizarea eroilor, în metafore, în structura narativă. Astfel, în comedia O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale eroul Zaharia Trahanache este construit pe conceptul de putere. Ca deţinător al puterii, el trebuie să o apere şi nu-l interesează adevărul din scrisoare. Tot astfel, personaje ca Mara din romanul Mara de Ioan Slavici, Costache Giurgiuveanu din romanul Enigma 4

Otiliei de George Călinescu, construite pe patima avariţiei, devin prototipuri. Tot la nivel de prototipuri trebuiesc consideraţi eroii lui Mihail Sadoveanu din Hanul Ancuţei, Emirul din Noapte de decembrie de Alexandru Macedonski, Ladima din Patul lui Procust de Camil Petrescu; Nică din Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Tehnicile de roman inventive ca tehnica de reflectoare sau de dedublare a eului utilizată de Camil Petrescu în Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război sau tehnica de voci ideologice din Patul lui Procust, tehnica algoritmică folosită de Liviu Rebreanu în romanul Ion sau tehnica introducerii funcţiei de lumină a cuvântului în romanul Pădurea spânzuraţilor sunt semnificative în sensul ilustrării nivelului inventiv. Trebuie să mai precizăm felul în care Alexandru Odobescu aduce în Pseudo-Kynegheticos eseul ca specie literară, felul în care Geo Bogza realizează în Cartea Oltului primul reportaj eseu, iar Ion Creangă prin Povestea lui Harap Alb aduce basmul cult, ca modele de specii noi ca trăsătură a nivelului inventiv de creativitate. Utilizarea de concepte filosofice ca fortuna labilis, panta rhei, homo mensura, carpe diem, de către Mihail Eminescu, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita Stănescu sunt semne de marcă pentru acest nivel de gândire creativă. 1.5. Nivelul inovativ se caracterizează printr-o gândire creatoare la nivel de principii, ceea ce dă eroilor caracterul de arhetipuri. Când Mihail Eminescu în poemul Luceafărul o compară pe fata de împărat cu luna şi cu Sfânta Fecioară („Cum e Fecioara între sfinţi / Şi luna între stele”) el aşează în interiorul eroinei principiul feminin „kore kosmou”. Când Liviu Rebreanu în romanul Ion ne aduce prototipul ţăranul dar în scena când Ion sărută pământul (Geea) văzut ca o fecioară el devine mirele arhetipul construit pe principiul masculin. La fel George Coşbuc în Nunta Zamfirei dă eroinei valoarea de arhetip iar nunta este unirea principiului masculin cu principiul feminin, adică o împrejurare arhetipală. La fel avem la Ion Barbu această proiecţie arhetipală în Riga Crypto şi lapona Enigel. Acest nivel este sugerat de Lucian Blaga în Mirabila sămânţă, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Valoarea de nivel inovativ o găsim şi în poeziile populare ca Mioriţa (nunta arhetipală a păstorului arhetip), Legenda Mănăstirii Argeşului (realizarea actului arhetipal de construire a Bisericii sufletului, reconstruirea lui Adam arhetipul pe principiul pământul), Soarele şi luna (nunta principiului masculin cu cel feminin). 1.6. Nivelul emergent arată o înţelegere legică a universului. Eroi sunt construiţi pe o lege, devin actanţi, adică ei fac actul arhetipal poruncit de o lege, de o voinţă divină, este structurat pe un ideologem, are mai multe ipostaze, reprezintă o dimensiune a conştiinţei. 5

Vom urmări aceste trăsături în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu unde actantul Hyperion este construit pe ideologemul luce ca o exprimare a funcţiei de lumină a cuvântului („Să-ţi dau cuvântul meu dintâi”, adică Fiat lux). Este necesară o aprofundare a problemei actantului şi de aceea suntem nevoiţi să facem mai multe precizări, referiri şi exemple, fiindcă actantul este un model de gândire emergentă, ceea ce nu înţeleg cercetătorii în semiotică, fiindcă nu l-au înţeles pe Mihail Bahtin. a) Actantul este structurat pe o lege ca Hyperion din poemul Luceafărul de Mihail Eminescu aşa cum el însuşi o spune („Primind o altă lege”); ca Agamiţă Dandanache din comedia O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale realizat pe legea adaptării la mediu preluată de autor din biologie; ca Ştefan cel Mare şi Sfânt din romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu; ca Apostol Bologa din Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu construiţi pe legea creştină. b) Actantul nu face voia proprie ci o voinţă din afara lui, el realizează doar actul. De aceea Hyperion face voia Demiurgului, a Creatorului, a lui Dumnezeu, ca şi Apostol Bologa care este dus de lumina interioară, ca şi Ştefan cel Mare şi Sfânt, care în Apus de soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea spune că a făcut voia Moldovei. Paradoxul este că Agamiţă Dandanache spune că nu este decât un instrument în mâna celor care îl conduc. c) Actantul este structurat de multe ori pe un ideologem, ca Hyperion din poemul Luceafărul de Mihail Eminescu, care este exprimat prin particula „luce” sinteză a funcţiei de lumină a cuvântului şi o găsim reluată în mai multe cuvinte ca un lait motiv (Luceafărul, străluce, luceşti etc.). Ideologemul trebuie înţeles ca o sămânţă de lumină, ca un germene generator al eroului, al actului de creaţie din care se generează textul. Acest ideologem este sugerat în Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu, când pătrunde lumina în Apostol Bologa, este sugerat prin simbolul „soare” ca nucleu al eroului Ştefan cel Mare şi Sfânt din Apus de Soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea sau din romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. d) Actantul reprezintă o dimensiune a conştiinţei. În acest sens Hyperion este sugerat a fi o dimensiune a conştiinţei universale, de aceea nu poate deveni muritor, aşa cum o spune Divinul Creator într-o variantă din ediţia Perpesicius că este din El a treia parte. În acest sens Apostol Bologa ne apare ca un exponent al conştiinţei creştine în forma ei de lumină ortodoxă, ca şi Ştefan cel Mare şi Sfânt din Apus de Soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea, dar şi în romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu, unde primeşte şi o dimensiune de reprezentant al conştiinţei

6

naţionale. Miron Iuga din romanul Răscoala de Liviu Rebreanu primeşte această proiecţie de actant ca reprezentant al conştiinţei clasei feudale. e) Actantul poate avea mai multe ipostaze. Astfel Hyperion din poemul Luceafărul de Mihail Eminescu primeşte ipostazele de astru, lumină, gând, fulger, înger, demon, Hyperion. Ştefan cel Mare şi Sfânt are în Fraţii Jderi ipostazele de domn, părinte, diplomat, strateg. Trăsăturile nivelului emergent le-am tratat astfel în legătură cu problema actantului. Diferenţa dintre nivelul emergent şi cel inovativ ni se pare cel mai bine exprimată prin problema incompatibilităţii dintre actantul Hyperion structurat pe o lege şi fata de împărat arhetip structurat pe principiul feminin. 2. Valoarea estetică a actului de creaţie literară ne apare cel mai bine exprimată prin programele curentelor literare şi artistice. Între valorile creative şi cele estetice trebuiesc făcute corelaţii, fiindcă una este programul estetic şi altceva este nivelul de creativitate la care a fost realizat. Eminescu rămâne unul din cei mai reprezentativi poeţi romantici ai lumii, fiindcă a realizat prin poemul Luceafărul cea mai înaltă exprimare la nivel emergent a programului estetic al romantismului. Dacă urmărim etapele de evoluţie ale creaţiei lui Mihail Eminescu, putem observa că poeziile de început: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, O călărire în zori, La o artistă sunt de nivel expresiv. După plecarea la studii nivelul de creativitate devine productiv în Epigonii, Mortua est, Împărat şi proletar, Venere şi Madonă, Memento mori. În perioada ieşeană atinge nivelul inventiv prin Călin (File din poveste), Dorinţa, Revedere, Sonete, Floare albastră. Înţelegerea mai adâncă a lumii îl va duce la realizarea de poezii de nivel inovativ: Tat twam asi, Scrisoarea I, Scrisoarea III, Înviere, Răsai asupra mea, pentru ca în Luceafărul să atingă nivelul emergent. Eroul se înalţă la cer, are un Dialog cu Dumnezeu, schimbă şapte ipostaze, este actant, este structurat pe o lege, contemplă eterna creaţie a lumi din lumină, foloseşte funcţia de lumină a cuvântului, este excepţional şi trăieşte în ipostaze excepţionale, depăşind toate poemele romantice ale lumii realizate de Byron, Victor Hugo, Puşchin, Lermontov, Lenau etc. Când Hyperion îi cere Bunului Părinte al Vieţii să-i schimbe condiţia de nemuritor cu „o oră de iubire” avem punctul cel mai înalt al unei axiologii romantice unde afectul este valoarea, dar în acelaşi timp avem şi o axiologie de specific naţional prin evaziunea în basm, în vis, în natură, în mit. Se sugerează şi o axiologie filosoficoteologică prin imaginea cosmogonică unde valoarea este dată de funcţia tainică şi de lumină a cuvântului („Vedea ca-n ziua cea dintâi / Cum, izvorau lumine”).

7

Vom căuta de aceea să dăm elementele esenţiale care caracterizează principale programe estetice, pentru ca să putem defini modul în care fiecare scriitor realizează un anumit program estetic sau face o sinteză originală a mai multor programe.

A. Umanismul
A.1. Renaşterea şi umanismul în culturile şi literaturile europene a) Renaşterea — curent european din secolele al XIV-lea – al XVI-lea, determinat de redescoperirea valorilor culturii şi literaturii antice. b) Trăsăturile: – omul — centru al universului, în locul lui Dumnezeu; – toleranţa religioasă, ca reacţie împotriva inchiziţiei catolice; – redescoperirea valorilor spirituale antice şi traducerea de texte; – înflorirea artei, culturii, literaturii şi susţinerea dreptului la cultură; – atac împotriva privilegiilor feudale şi a dreptului divin; – lupta pentru drepturi democratice şi reforme sociale. c) Reprezentanţi: Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Lorenzo de Medici, Raffaelo Sanzio, Rabelais, Thomas Morus, Erasmus din Rotterdam, Nicolaus Olahus. d) Umanismul este efectul ereziei lui Arie şi a păgânismului asupra lumii occidentale. A.2. Renaşterea şi umanismul în principatele române a) Voievozi români, care au susţinut Renaşterea şi umanismul: – Ştefan cel Mare – Cronica lui Ştefan – Voroneţul – stilul moldovenesc. – Neagoe Basarab – Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie – Curtea de Argeş. – Constantin Brâncoveanu – Biblia de la Bucureşti – Horezu, Mogoşoaia – stilul brâncovenesc. – Vasile Lupu – Pravila aleasă – Limba română în cancelaria domnească – tipografie la Trei Ierarhi – Sinteză de stiluri – Activitatea Mitropolitului Varlaam. b) Reprezentanţi ai umanismului românesc – creatori de limbă şi literatură: – Mitropoliţii: Varlaam, Dosoftei, Simion Ştefan, Antim Ivireanul. – Cărturarii: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Constantin Cantacuzino, Udrişte Năsturel, Nicolae Milescu, Radu Greceanu, Nicolae Costin.

8

c) Dimitrie Cantemir — ctitorul literaturii române. personalitate reprezentativă pentru umanismul şi iluminismul european – Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman, Istoria ieroglifică.

B. Iluminismul — curent naţional şi european
B.1. Iluminismul — curent european a) geneza curentului – Declaraţia drepturilor omului (1688). b) definiţia: iluminismul este un curent filosofic, literar, ştiinţific, cultural, ideologic, social al burgheziei în ascensiune, care luptă pentru drepturi şi libertăţi democratice şi este îndreptat împotriva absolutismului feudal. c) trăsăturile: antifeudal, pozitivist, materialist, critic, revoluţionar, reformist, umanist, raţionalist, enciclopedic, gnoseologic. d) concepte fundamentale: egalitate în virtutea dreptului natural – suveranitatea poporului – teoria contractului social – toleranţa religioasă – cauzalitatea istorică – dreptul la cultură; formele de guvernământ: monarhia luminată sau republica iluministă. e) principalele tendinţe: tendinţa revoluţionară, exprimată în Franţa, la 1789, având ca scop instaurarea republicii iluministe şi abolirea monarhiei. – tendinţa reformistă ca la Viena, promovată de Iosif al II-lea, ducând la o monarhie luminată, constituţională. f) reprezentanţii iluminismului european: Franţa: Montesquieu Scrisori persane, Voltaire Brutus, Zadig, Diderot Călugăriţa, Jack fatalistul, Jean Jaques Rousseau Emil, Contractul social, Beaumarchais Bărbierul din Sevilla, Nunta lui Figaro. Germania: Lessing Laocoon, Nathan înţeleptul, Emilia Galoti. Italia: Carlo Goldoni Hangiţa, Bădăranii, Gianbatista Vico Ştiinţa nouă. Moldova: Dimitrie Cantemir Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman, Nicolae Milescu De la Moscova la Pekin. g) iluminismul este efectul ereziilor lui Arie şi Varlaam, al păgânismului şi umanismului asupra culturii apusene.

C. Clasicismul
C.1. Trăsături a) Mitizarea – transfigurarea realităţii prin mit, ca mod de a exprima conceptul de lume ca mit, preluat din antichitate. Zeul Apolon, între cele nouă muze, ca în tabloul lui Rafael, intitulat Parnasul, ne dă o imagine a clasicismului. 9

b) Etica – cultivarea virtuţilor ca sens al artei, ceea ce-i dă un caracter moralizator. Virtuţile clasice sunt: cumpătarea (sophrosyne), dreptatea (dikaiosyne), înţelepciunea (sophia), curajul (andreea). Lor li se vor adăuga virtuţile creştine: credinţa, speranţa, dragostea, hărnicia, mila, curăţenia, smerenia. c) Spaţialitatea – sublimarea timpului în spaţiul sacru – templul – Platon – cetatea ideală în dialogul Republica. d) Măsura – legea armoniei şi echilibrului, concentrată în numărul de aur, secţiunea de aur, pe baza căreia s-au construit toate monumentele de artă: piramidele, templele, statuile. Conceptul de homo mensura – omul – măsura tuturor lucrurilor. e) Principiile – preluate de la Platon: Binele, Adevărul, Legea, Armonia şi Frumosul; principii primordiale: apa, aerul, focul, pământul şi eterul (apeiron). Unii cercetători consideră că principiile pământul şi aerul caracterizează clasicismul, iar apa şi focul, barocul. f) Conceptele – mimesis — a imita. – catharsis — purificare, înălţare (susţinut de Aristotel în Poetica). – carpe diem — trăieşte clipa, adică pentru prioritatea valorilor materiale. – homo sapiens — omul cugetător, cunoscătorul. – homo faber — omul făurar, creatorul. – homo ludens — omul lumesc, plin de vicii. – panta rhei — toate curg, devenirea. – fortuna labilis — destinul schimbător. – tehne — artă şi meşteşug. – hybris — strălucire. g) Caracterul – determină acţiunea – trăsături ideale sau generalumane. h) Analogia – eroii sunt asemenea, de unde conflictul implacabil, ca în Antigona lui Sofocle, între Creon şi Antigona, fiindcă ambii sunt inflexibili. i) Eternul – anistorismul – eroii sunt fără evoluţie interioară – arta este autonomă – se cultivă atemporalitatea. j) Antropocentrismul – omul, centru al lumii, şi nu Dumnezeu – Sofocle Antigona: „În lume-s multe mari minuni / Mai mari ca omul însă nu-s“. k) Raţionalismul – omul, condus şi caracterizat prin raţiune, eliberat de patimi şi purtător al virtuţilor. l) Utilul şi plăcutul – utile cum dulci – scop al artei – susţine Horaţiu: „Arta să fie desăvârşită, dar să fie şi utilă“. 10

m) Homeostasia – societatea, un organism viu, într-o continuă metamorfoză – artistul, o conştiinţă a unei lumi. n) Obiectivismul – atitudinea logică, obiectivă – aspectul juridic al lumii, al omului, societăţii. Înlăturarea subiectivismului. o) Kalokagathos – tipul uman ideal – arhetipul realizat pe baza unui principiu (arhe). C.2. Boileau — L’art poetique — program al clasicismului francez a) Arta este o imitaţie a naturii umane – conceptul de mimesis aplicat. b) Idealul literaturii este adevărul, care se confundă cu sinceritatea – interpretarea subiectivă a principiului Adevărul, al lui Platon. c) Arta, literatura – un produs al muncii – conceptul de tehne aplicat. d) Există un frumos absolut, care este greu de diferenţiat, foarte simplu şi foarte complex pentru toată lumea – principiul Frumosul, al lui Platon, aplicat. e) Natura este un ideal dificil. C.3. Programul realizat de scriitorii clasicişti a) eroi ideali în împrejurări ideale sau general-umani în împrejurări general-umane. b) tema, eroii, conflictul, subiectul sunt luate din viaţa claselor dominante. c) raţionalismul. d) armonia şi echilibrul. e) caracterul moralizator. f) specii: epopeea, fabula, epistola, satira, epigrama, comedia, tragedia. g) procedee: – regula celor trei unităţi de spaţiu, timp şi acţiune, – mitizarea, – analogia. h) reprezentanţii: Pierre Corneille Cidul, Horaţiu; Jean Racine Fedra, Andromaca; Molliere Tartuffe, Don Juan, Avarul; La Fontaine Fabule; La Bruyere Caracterele.

D. Romantismul
D.1. Trăsături a) spiritul subiectiv, opus obiectivismului clasicist: Fritz Strich: „Expresia romantică încearcă într-adevăr să spargă formele spaţiului şi timpului mărginit şi să creeze melodia infinită, aşa cum 11

poezia romantică a putut să se realizeze numai sub chipul basmului şi al visului, unde legile spaţiului şi ale timpului nu mai au nici o valabilitate”. b) reîntoarcere la natură – începutul istoriei în matca generatoare a naturii: Achim von Arnim Slujitorii coroanei: „Poezia nu este adevăr aşa cum îl pretindem de la istorie şi de la relaţiile cu contemporanii, ea nu ne-ar căuta pe noi dacă ar aparţine numai pământului şi nu ar mai călăuzi astfel înstrăinata lume pământească înapoi spre comunitatea veşnică”. c) fascinaţia folclorului şi cultivarea specificului naţional: Frantz Liszt Rapsodia română – reia motive din poezia populară. Ludwig Uhland Istoria legendelor la popoarele germanice şi romanice: „O alcătuire populară nu se află niciodată încheiată”. d) modelul organic vegetal – structuri şi configuraţii deschise – peisajul dă imagini particulare, şi nu tipice, dă o trăire, o comuniune. Bernardin de Saint Pierre: „Sufletul meu se abandonează, se leagănă cu frunzişul unduitor al copacilor, se înalţă cu creştetele lor, către ceruri“. –Natura o fiinţă vie ca în Upanişade. e) evaziunea în natură, în mit, în vis, în trecut, în istorie, în basm. f) autotrofia – sinteza afectivă interioară – peisajul – o stare de suflet. g) visul – conceptul de lume ca vis – „poetul se hrăneşte cu idealurile“. h) metafora are un model vegetal – floarea, copacul, sămânţa. Mihail Eminescu Atât de fragedă – Floarea albă de cireş. i) cultivarea unicatului – clasicismul cultivă modelul. j) dinamismul fanteziei – zbaterea copacilor sugerează starea sentimentelor. Mihail Eminescu: „codrului bătut de gânduri“, „flori albastre tremur ude“. k) floarea, esenţă a lumii vegetale, dă dulcele, frumosul care alină tristeţea, durerea, disperarea, refularea. l) cultivarea contrastului, care poate fi afectiv, liric sau cromatic. m) melancolia sfântă – moartea este voluptatea supremă – Marea Trecere. Mihail Eminescu Mai am un singur dor. n) titanismul – eroul excepţional în împrejurări excepţionale. Mihail Eminescu Luceafărul. o) cosmicizarea – evaziunea în cosmos, trăirea raportului om–univers. Mihail Eminescu: „gânduri ce-au cuprins tot universul“, Luceafărul: „Un cer de stele dedesupt, / Deasupra-i cer de stele — / Părea un fulger nentrerupt / Rătăcitor prin ele”.

12

p) iubirea – iubita o imagine a iubirii, un centru al lumii – heliotropism erotic. Mihail Eminescu Luceafărul: „Scăldat în foc de soare“ – îşi arată iubirea, devenind ca un soare; Singurătate: „Icoană de lumină“, Atât de fragedă. r) transfigurarea naturii prin mit – natura – un mod de a trăi. Mihail Eminescu Venere şi Madonă: „Lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii“. Vasile Alecsandri Fata din dafin. s) muzica – ca mod de a transmite afectul – penetrarea în interior, dar şi în natură – ecoul – detaşarea de semnificaţii – vibraţia sufletului. Jean Paul: „Numim fenomenul romantic rezonanţa unduitoare a unei strune sau a unui clopot, în care unda sonoră se pierde în tot mai vaste depărtări şi, deşi afară e linişte, înlăuntrul nostru mai răsună încă...” Rollinat: „Chopin luă locul lui Liszt şi făcu ecoul să cânte şi să plângă“. Schumann, comentând Simfonia în C dur de Schubert: „Într-însa se află un loc acolo unde un corn cheamă parcă din depărtare părând a fi coborât din altă sferă. Aici totul se află prins în auz ca şi cum un oaspete din cer s-ar fi strecurat în orchestră“. Mihail Eminescu Peste vârfuri: „Melancolic cornul sună“. ş) istoria şi istorismul – romanticii introduc devenirea istorică: Victor Hugo Legenda secolelor; Mihail Eminescu Memento mori. t) ruinele – motivul fortuna labilis: Fritz Strich: „Un templu grec e clasic, ruina lui e romantică“. ţ) călătoria – un mod de evaziune: Byron Peregrinările lui Childe Harold, Vasile Alecsandri Călătorie în Africa. u) paraconştientul – raportul Unul – Totul, discutat de Platon în dialogul Parmenides: Mihail Eminescu Povestea magului călător în stele, Avatarii faraonului Tla. D.2. Victor Hugo — prefaţă la drama Cromwell — manifest al romantismului a) „Frumosul are o singură înfăţişare, urâtul o mie“. b) „întâietatea grotescului asupra sublimului“. c) „se prăbuşeşte în faţa raţiunii şi a gustului, arbitrara deosebire între genuri“. d) „să dăm cu ciocanul în teorii, în poetici şi în sisteme“. e) „nu există alte reguli decât legile generale ale naturii“. f) „unitatea de ansamblu este legea de perspectivă a teatrului“. 13

1. eroii. Vasile Alecsandri Pasteluri. b) este favorizat de revoluţiile burghezo-democrate din Franţa. Mihail Eminescu Sara pe deal. g) procedee romantice: contrastul. e) evaziunea în vis. Anglia. scientiste. La Cozia. Mihail Eminescu Luceafărul. Shelley Prometeu descătuşat. pastelul. care-şi produce operele. Vasile Alecsandri Pasteluri. h) specii romantice: elegia. în trecutul istoric. d) preţuirea folclorului şi cultivarea specificului naţional: Vasile Alecsandri Doine şi Legende. temă. Floare albastră. h) „poetul este un copac. procedee: Mihail Eminescu Luceafărul. poemul. drama. de dezvoltarea ştiinţei şi culturii. b) tema. Călătorie în Africa. într-un decor de basm oriental: Edgar Allan Poe Prăbuşirea casei Usher. Alfred de Musset Nopţile. Byron Don Juan. Mihail Eminescu Luceafărul. Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Mihail Eminescu Luceafărul. pozitiviste. în sec. ca reacţie împotriva romantismului. Aleksandr Puşkin Evgheni Oneghin. Victor Hugo Ruy Blas. antiteza. Programul realizat de scriitorii romantici a) eroi excepţionali în împrejurări excepţionale: Goethe Suferinţele tânărului Werther. Împărat şi proletar. Wilhelm Tell.3. E. aşa cum un arbore îşi produce fructele“. evaziunea: Mihail Eminescu Luceafărul. Istoricul a) apare în Franţa. ca o apropiere a literaturii de concepţiile materialiste. Lara. c) exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut: Mihail Eminescu Scrisoarea III. 14 . Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea.g) „poetul nu are de primit sfaturi decât de la natură. idila. D. transfigurarea. i) „drama este o oglindă în care se oglindeşte natura“. Manfred. La Cozia. Ţările de Jos. Realismul E. Ion Heliade Rădulescu Zburătorul. Mihail Eminescu Scrisoarea III. de filosofia iluministă. Alexandru Macedonski Noaptea de decemvrie. de la adevăr şi de la inspiraţie“. Vasile Alecsandri Sburătorul. La steaua. al XIX-lea. Revedere. Schiller Don Carlos. meditaţia. conflictul. subiectul au o structură afectivă. Despot Vodă. jurnalul de călătorie. f) cultivarea fantasticului prin eroi.

John Steinbeck. Stănică Raţiu. Augustin Buzura. Mauriac. ca o culme a spiritului critic în Moldova. Programul realizat de scriitorii realişti a) eroi tipici în împrejurări tipice – eroul reprezintă o categorie socială. iar Mihail Eminescu. L. Marin Preda. Hemingway.3. Flaubert. Camil Petrescu. Proust. el are temelie puternică în psihologie şi sociologie“. demagogul. conflicte sociale – de clasă (Camil Petrescu Jocul ielelor). E. Gogol. Camil Petrescu Bălcescu. Dostoievski. trecutul istoric. Caragiale O scrisoare pierdută. inadaptabilul. Garabet Ibrăileanu Creaţie şi analiză: „Un creator nu copiază realitatea ci-şi realizează concepţia sa despre realitate”: „Romanul tinde a deveni o ştiinţă. istorică. Conceptul de realism în critica literară românească Titu Maiorescu Direcţia nouă în poezia şi proza română – susţine un concept de realism de factură clasicistă şi de specific naţional: „tipurile realiste să reprezinte“. E. Pasternak. d) reprezentanţi: Franţa: Stendhal. luptătorul.L. Hortensia Papadat-Bengescu. „viaţa specific naţională“.Rebreanu Pădurea spânzuraţilor). Valoarea textului literar este dată de spiritul critic. fiindcă dă axiologia realismului. Virginia Wolf. Balzac. Galsworthy. Cezar Petrescu. c) criticismul – atitudinea critică a autorului faţă de realitatea socială: 15 . Şolohov.2. Faulkner. România: Ion Creangă. Liviu Rebreanu. Eroul este arivistul. Mateiu Caragiale.Caragiale. conflictul. Rusia: Lew Tolstoi. realis > fr. „permanenţe umane“. Anglia: Dickens. George Călinescu. Cehov. I. eroii. teme realiste – satul şi ţăranul. subiectul sunt luate din realitatea socială. Ioan Slavici.L. Kafka. ascensiunea arivistului. réel > realisme. naţionale (L. b) tema. Mihail Sadoveanu. războiul. Spiritul critic în cultura românească este o carte fundamentală. ca trăsătură fundamentală a realismului. Maupassant. Barbu Ştefănescu Delavrancea. George Călinescu Enigma Otiliei.Caragiale este definit ca o culme a spiritului critic în Muntenia. America: Mark Twain.c) termenul este utilizat de pictorul francez Gustave Courbet şi provine din lat. I. iar împrejurarea — o „felie de viaţă“. De aceea I. Camil Petrescu Patul lui Procust. George Eliot.

eseul. L. e) procedee realiste: tipizarea – I. întâia noapte de război. Geo Bogza Cartea Oltului – realism liric – reportajul-eseu-poem în proză. Alexandru Odobescu Pseudo-Kynegeticos. Augustin Buzura Vocile nopţii. I. ură – Zaharia Stancu Desculţ. descrierea – Geo Bogza Cartea Oltului. Pristanda.4. reportajul. f) specii realiste: schiţa. împletit cu obiectiv critic. Costache Negruzzi Fiziologia provinţialului – conceptul de fiziologie cu sensul de funcţionalitate a tipului uman în mediul social. documente. Caragiale Momente şi schiţe. d) scientismul – introducerea de concepte şi modele de gândire ştiinţifică: Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste. Caragiale O scrisoare pierdută – personajul Agamiţă Dandanache este construit pe legea adaptării la mediu din biologie. Fraţii Jderi. patriarhal. Hanu Ancuţei – realism liric de specific naţional. analiza psihologică – Camil Petrescu Patul lui Procust. Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. nuvela. I. de specific naţional.ironică – I. Nicolae Filimon Ciocoii vechi şi noi – critica societăţii fanariote – aduce primul roman realist. umor – Ion Creangă Amintiri din copilărie. Mihail Sadoveanu Baltagul. aduce primul model de nuvelă realistă. Contribuţia scriitorilor români la dezvoltarea realismului a) precursori ai realismului: Dimitrie Cantemir Istoria ieroglifică – critica societăţii feudale. 16 . Orgolii. colajul – introducerea în text de scrisori. Camil Petrescu Patul lui Procust. L. Antim Ivireanul Didahiile – critica moravurilor şi a instituţiilor feudale. Zaharia Stancu Desculţ – realism liric. Alexandru Odobescu Pseudo-Kynegeticos – aduce eseul realist. E. Caragiale: Tipătescu. b) tendinţa realismului liric – subiectiv de factură romantică: Ion Creangă Amintiri din copilărie – realism liric. rural. Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul – critica absolutismului feudal.L. Augustin Buzura Refugii. romanul. întâia noapte de război – Ştefan Gheorghidiu ţine Ellei o prelegere de filosofie. articole. Geo Bogza Cartea Oltului. obiectivism lucid – Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste. L.Caragiale Momente şi schiţe.

înţelegere legică. de conceptul de poezie pură. Drumul cenuşii – o critică de acuitate socială. balzacian. Hortensia Papadat-Bengescu Concert din muzică de Bach – aduce o critică de moravuri. simbolic de factură barocă. cu elemente de baroc. Jules Laforgue. obiectiv. un articol manifest Le symbolisme. Refugii. Păsările. alegoric. Alexandru Ivasiuc Apa.c) tendinţa realismului de factură clasică şi barocă: Ioan Slavici Moara cu noroc.1. preluând idei din Fichte. Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste. G. Cel mai iubit dintre pământeni – un realism de problematică politică şi socială. obiectiv. Augustin Buzura Orgolii. Momente şi schiţe – de problematică. Istoricul şi reprezentanţii în literatura universală a) Simbolismul este o reacţie: – ideologică împotriva pozitivismului şi raţionalismului burghez. de acuitate critică. F. 17 . – estetică împotriva parnasianismului şi o reluare în profunzime a romantismului. Caragiale O scrisoare pierdută. întâia noapte de război – analist. critic. analitic. moralizator. Liviu Rebreanu Ion. Schelling. umanist. Mircea Eliade Noaptea de Sânziene. realism al stărilor de conştiinţă. – socială împotriva valului reacţiunii după înăbuşirea Comunei din Paris. de ideologia idealistă. în revista Le Figaro. Mateiu Caragiale Craii de Curtea-Veche – ornamental. Stéphane Mallarmé realizează o grupare simbolistă. Paul Verlaine realizează un grup al decadenţilor. Interval – realism al stărilor de conştiinţă. L. de problematică. Iluminări. Răscoala. precis. Schopenhauer. c) Unitatea curentului simbolist este dată de atitudinea antiparnasiană. concis. d) tendinţa realismului critic obiectiv: I. Simbolismul F. iar Rene Ghil — o şcoală simbolist-instrumentalistă. Pădurea spânzuraţilor – un realism sobru. În acelaşi timp. Mara – sobru. o aderare la filosofia lui Bergson. care publică. critic. de problematică. comic. din care fac parte Arthur Rimbaud. nuanţat. Călinescu Enigma Otiliei – retoric. de problematică. Tristan Corbičre. b) Numele curentului a fost dat de Jean Moréas. Marin Preda Moromeţii.

în articolul Despre poemă. – originea ei este misterul universal. Trăsăturile programului estetic a) Personaje-simbol în împrejurări simbolice: – Thalassa – din romanul cu acelaşi nume de Alexandru Macedonski – este construit pe conceptul de corespondenţă dintre microcosmos şi macrocosmos – izolat pe o insulă. Iuliu Cezar Săvescu. N. – experimentală: Ovid Densusianu — Viaţa nouă – 1892-1908. în articolul Poezia oraşelor. George Bacovia. F. – o reacţie împotriva semănătorismului şi tradiţionalismului. – poezia să pledeze pentru sinteza lirică. susţine ideile: – poezia este formă şi muzică. Emil Isac. – de declin – după primul război mondial. El este al imaginaţiunii. – specificul naţional este şi în viaţa oraşelor. Ion Minulescu. I. F. – poezia să fie „însăşi inima omului“. c) Reprezentanţi: Alexandru Macedonski. – de realizări – 1908-1916. Raşcu.“ b) Alexandru Macedonski. b) Particularităţi: – o reacţie împotriva epigonismului eminescian. – pentru progresul în artă şi principiul libertăţii. Dimitrie Anghel.4.2. să nu fie ea însăşi cugetare.M.3.F. 18 . în articolul Poezia viitorului – 1892. militează: – împotriva epigonismului eminescian şi a semănătorismului. Ştefan Petică. – „Domeniul poeziei este departe de a fi al cugetării. în articolul Rătăciri literare. – asimilează obiectivarea lirismului de la parnasieni. – poezia să cuprindă stări spirituale limită. Teoretizări a) Alexandru Macedonski. – poezia are o logică proprie. d) Ovid Densusianu. Davidescu. susţine: – pentru o artă înaltă. Elena Farago. c) Ovid Densusianu. Simbolismul românesc a) Etapele: – estetică şi teoretică: Alexandru Macedonski — Literatorul – 1880-1892. care să reflecte viaţa în totalitatea ei. nu numai la ţară. susţine următoarele idei: – poezia să deştepte cugetarea.

mirosuri există o corespondenţă subtilă arhetipală. eroii. conflictul. – Alexandru Macedonski Noaptea de decemvrie. dar poate fi intuit şi exprimat prin simbol. – Cunoaşterea umană este relativă. 19 . b) Tema. ca şi poetul.– japonezul – din Rondelul apei din grădina japonezului – sugerează poetul şi poezia. – Dimitrie Anghel Paharul fermecat. – simbolul — un centru de sugestie. gusturi. i) Specii specifice simbolismului: – rondelul – Alexandru Macedonski Poema rondelurilor. drumul spre conştiinţa de sine. e) Cultivarea intuiţiei şi sugestiei prin simbol: – Henri Bergson aduce filosofia intuiţiei – Adevărul nu poate fi cunoscut. George Bacovia Note de primăvară. – analogia este o metaforă în devenire. d) Conceptul de poezie pură – poezia – o floare a spiritului: – Alexandru Macedonski Rondelul rozei ce-nfloreşte. – George Bacovia Plumb. f) Gândirea analogică în locul celei logice: – poezia este o exprimare a misterului. h) Procedee simboliste: – cultivarea simbolului ca centru de sugestie. – emirul – din Noaptea de decemvrie – sugerează eul poetic. care concentrează cunoaşterea. g) Sinestezia simţurilor: – între culori. fiindcă grădinarul — japonezul creează. Alexandru Macedonski Rondelul rozei ce-nfloreşte. – romanul – Alexandru Macedonski Thalassa. de aici o exprimare ambiguă. – Ion Minulescu Romanţa celor trei corăbii. Mircea Demetriade Sonuri şi culori. o nouă armonie a universului. – Alexandru Macedonski Rondelul rozei ce-nfloreşte. – Dimitrie Anghel În grădină. – sinestezia simţurilor ca procedeu poetic. – poemul – Alexandru Macedonski Noaptea de decemvrie. – Dimitrie Anghel În grădină. c) Cosmicizarea – proiecţia cosmică a eroilor: – Ion Minulescu Romanţa celor trei corăbii. Lacustră. prin felul cum aşază pietrele. Rondelul rozei ce-nfloreşte. sunete. – utilizarea laitmotivului pentru a sugera ideea poetică. subiectul sunt structurate pe conceptul de corespondenţă: – Alexandru Macedonski Thalassa. fiindcă simţurile ne dau o percepere relativă a universului.

curat. b) grupul „Podul“ (Die Brucke). Heckel. e) Expresionismul caută relaţii transcendente. Definiţie a) Expresionismul este un curent. Kandinsky. tehnocratism. b) Expresionismul este o reacţie împotriva tehnicizării. şi vrea să construiască o nouă imagine a lumii. f) Expresionismul vrea să promoveze o artă aspră şi nemiloasă ca realitatea. Paul Klee. Thomas Mann.2. Istoricul curentului a) precursorii expresionismului au fost o serie de mari artişti nonconformişti ca: Van Gogh. care susţineau ideile: – „principiul necesităţii interioare“.1. a mitului. a standardizării şi a îngrădirii libertăţilor democratice. ca să-l înveţe pe om să privească spre Dumnezeu ca spre piscul sentimentului. – „Regulile pentru fiecare operă de artă în parte se formează în timpul lucrului“. de depersonalizare a omului. un nou raport între el şi univers. alcătuit din artişti ca: Frantz Mark. Otto Dix. care critică pozitivismul burghez al lui Auguste Comte.– pastelul – George Bacovia Decor. G. alcătuit din artişti ca: Kirchner. care ar putea împiedeca fluida manifestare a inspiraţiei“. Munch. în adevărul sufletului“. – idila – George Bacovia Note de primăvară. căutând omul pur. ca formă de artă burgheză. a valenţelor sufleteşti. Nolde. în Eul lăuntric. c) grupul „Cavalerul albastru“ (Die Blaue Reiter). – meditaţia – George Bacovia Plumb. înarmare. Emile Zola. între om şi Dumnezeu. ca să dea omului o nouă valoare. Lacustră. Gauguin. d) Expresionismul este un apel de salvare a omului. Otto Muller. critică naturalismul şi impresionismul. fiindcă „arta este acelaşi mare Paradis. Pechstein. război. căuta să atragă elementele revoluţionare. – „Sfărâmarea oricărui canon. – „Pictorul transformă în operă de artă concepţia experienţei sale“. ca să raporteze totul la etern şi să vadă în extazul interior adevărul. a spiritului. – „spre spiritualul din natură. c) Expresionismul este strigătul conştiinţelor sensibile sufocate de birocratism. o întoarcere la lumea misterelor ancestrale. 20 . Ei susţineau o serie de idei reformatoare în artă. pe care Dumnezeu l-a creat la începuturile lumii“. – „a distruge vechea idolatrie pentru fenomenele realului“. care distruge natura. Expresionismul G. G.

e) conflictul ideologic – lupta tinerei generaţii de a-şi realiza idealurile şi aspiraţiile. în general. de aici dezvoltarea la extrem a principiului romantic al inspiraţiei prin cultivarea dicteului automat suprarealist. generator : – Lucian Blaga Meşterul Manole. simbolului. mesajul esenţial. şi literatura. drama de idei. fiindcă visul este o parte esenţială a existenţei. în special. k) specii specifice expresionismului: piesa mitologică. h) cosmicizarea – înţelegerea acţiunii spiritului în natură. d) Conştiinţa unei rupturi între artă şi societate. pun în joc destinul omului. l) procedee expresioniste: metafora totalizatoare. eroii. conflictul. e) Crearea unei alte lumi. din basm şi structurate pe conceptul de cunoaştere. care dă o libertate totală. b) tema. metamorfozele. între fantezie şi realitate trebuie să ducă la unirea dintre vis şi realitate spre a crea o suprarealitate. folosirea mitului. cunoaşterii. d) împletirea realului cu fantasticul: – Lucian Blaga Meşterul Manole. destinul său. f) reîntoarcerea în trecut. artei. meditaţia. romanul de problematică. i) misterul dă sens vieţii. poeziei. pastelul cu valoare filosofică. între exterior şi interior. c) cultivarea intuiţiei pentru descoperirea ideii interioare.3. în legendă. a civilizaţiei pozitiviste burgheze. valoare şi caracter revoluţionar. reprezentat de Tristan Tzara. negarea stilului. a miracolului interior. din mit. în mit.G. metaforei ca instrumente de cunoaştere. spectacolul de sunet şi lumină. – Ion Barbu Riga Crypto şi lapona Enigel. continuând expresionismul şi opunându-se dadaismului distructiv anarhist. b) Arta. c) Crearea libertăţii materiale şi spirituale a omului dă artei autenticitate. H. Zamolxis. 21 . Suprarealismul a) Propune un sistem de cunoaştere. a absolutului prin psihanaliză. j) dorinţa de a descoperi esenţa omului. psihanaliza. subiectul sunt luate din viaţă socială abstractă. Trăsăturile programului estetic a) eroi arhetip în împrejurări arhetipale – eroul construit pe un principiu (arhe). având un rol primordial. sondarea subconştientului spre a descoperi principiul ordonator: – Ion Barbu Ritmuri pentru nunţile necesare. g) respingerea tehnologiei.

ne mărturiseşte acelaşi procedeu: „Chiar şi atunci când scriu stihuri originale/nu fac decât să tălmăcesc. şeful suprarealismului. îngânat. /Aşa găsesc că e cu cale/Numai astfel stihul are un temei/să se-mplinească şi să fie floare. 1928. ca să pătrundă în adâncurile cele mai tainice ale fiinţei. Paris. în limba ei“. Prima frază va ieşi fără eforturi. Gallimard. prin care se poate ajunge la ceva. 192). atât de rapid încât să nu vă opriţi şi să nu fiţi ispitit să recitiţi. pentru a sugera delirul paranoic al lumii contemporane. on force l’inspiration). pe care noi am fi vrut să-l scriem“. Metoda. care nu e convenabil pentru ele. suav. fără un subiect ales dinainte. adică a pune alături două realităţi. 22 . dovedind profunda continuitate dintre expresionism şi suprarealism. adică să se realizeze o exteriorizare nemijlocită a fluxului psihofiziologic. spre a surprinde mesajul pur al sufletului: „Cereţi să vi se aducă tot ce vă este necesar pentru scris. după ce v-aţi aşezat în locul cel mai favorabil concentrării spiritului dumneavoastră asupra lui însuşi. exprimată de André Breton în Primul Manifest al suprarealismului. după cum este adevărat că în fiecare clipă există o frază străină gândirii dumneavoastră conştiente care nu cere decât să se exteriorizeze./Traduc întotdeauna. E foarte dificil să te pronunţi asupra reuşitei frazei a doua: „aceasta participă fără îndoială la activitatea noastră conştientă şi la cealaltă. adică o dezvoltare halucinantă a imaginii. Cel mai spectaculos procedeu este frottage-ul. Repetaţi-vă că literatura e una din căile cele mai triste. dacă se admite că scrierea primei fraze comportă un minim de percepţie. suprarealiştii căutau modul de a intensifica „iritabilitatea facultăţilor spiritului“ (Max Ernst: Comment. p. Un alt procedeu este neasemănarea. în aparenţă de neîmpăcat. Puneţi-vă în starea de spirit cât mai pasivă cu putinţă sau receptivă. De aici conexiunea cu hazardul obiectiv.” În acelaşi context. pe un plan. sau unirea absurdului obiectiv cu absurdul subiectiv. este edificatoare în acest sens al penetrării în interior. Luis Aragon remarca: „Fondul unui text suprarealist e de o importanţă extremă.f) Utilizarea unor procedee specifice cum ar fi colajul. referindu-se la piesele lui: „Acesta este teatrul. pentru că acest fond e cel care dă preţiosul caracter de revelaţie“ (Traité du style. cât mai depărtate una de cealaltă. Aceste trăsături şi procedee le găsim în teatrul lui Eugen Ionescu şi de aceea poetul André Breton. Scrieţi cu iuţeală. Lucian Blaga. adică a alătura obiecte disparate sau cuplarea a două realităţi. Faceţi abstracţie de talentul dumneavoastră. în poezia Stihuitorul. Prin dicteul suprarealist. de capacităţile dumneavostră şi de ale tuturor celorlalţi. Traduc/în limba românească/un cântec pe care inima mea mi-l spune. afirma.

negrul. în carnaval. luxul. volutele frânte. precaritatea social-istorică. bufonul. somptuosul. iluzia. i) Utopia – cetatea ideală – ascunderea realităţii. hybris. proporţiile uriaşe. arlechinul. f) Cultivarea conceptelor de fortuna labilis. legi. clovnul. care să fie un corelativ al clasicismului. principii. de sunet şi lumină. vizionarismul. impresia. în aspiraţia la suprauman. subiectul sunt o formă de exprimare a conceptului de fortuna labilis. Barocul I. l) Specii: spectacol de operă. extravagantul. g) Mitul oglinzii ca drum spre conştiinţa de sine. la circ. b) Tema. eroii. bogăţia ornamentelor. o putem asocia nivelului productiv de creativitate.I. fastul. spre a sugera tragica condiţie a existenţei. în spectacolul de operă. Valoarea filosofică a textului literar este exprimată prin modelul de gândire sintetică încorporat. conflictul. trubadurul. aspiraţia la suprauman. panta rhei. Caragiale Craii de Curtea-Veche. Mateiu I. rafinamentul. Tema este jocul vieţii şi al morţii ca la Horia Lovinescu Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă. meraviglia. concepte. prin principiile focul şi apa. adică uluirea. fiindcă o cultură filosofică are drept rezultat constituirea unui model noetic alcătuit din categorii. în drumul spre conştiinţa de sine. actorul. litota. acolo unde eroii sunt construiţi pe 23 . stilul ornamental. pe scenă. auriul. spectacolul care caută. strălucirea. prin strălucirea formei. d) Efeminarea – rafinamentul decorativ – exprimat prin simboluri ca perla. j) Retorismul – strigătul ornamentat. masca. romanul fabulos: Swift Gulliver în Ţara uriaşilor. k) Procedee: cultivă grotescul. coloanele torse. 3. scoica. mimul. Orlando gloriosso. c) Fascinaţia. Ei sunt prezenţi în ospicii. epopeea: Torquato Tasso Ierusalimul eliberat. clarobscurul. discursul. e) Compensaţia – strălucirea spiritului care să compenseze precaritatea social-istorică sau complementaritatea. Trăsăturile programului a) Eroi tragici în împrejurări tragice şi structuraţi pe conceptul de lume ca joc. de aceea eroii specifici sunt: nebunul. să ascundă drama interioară. Gândirea pe categorii pe care o propunea Immanuel Kant. dar să nu facă o versificare de idei.1. h) Imaginarul structural – cromatica. De aceea Titu Maiorescu le cerea poeţilor o cultură filosofică. prin culori ca roşul. complexul lui Narcis. hiperbola. carpe diem.

a principiilor kantiene (Timpul. felul în care el reprezintă tipul ţăranului.. Ion Barbu. prin simbolul „oglinda” sugerând conştiinţa de sine „Şi din oglindă luminiş” şi ideologemul „luce”. nu fără a remarca modul particular în care legile sunt încorporate în text. La poeţii de factură filosofică. crape diem. al arivistului. Legea. Eminescu. Modelul conceptual îl putem asocia creativităţii de nivel inventiv unde eroii sunt construiţi pe un concept. lumea ca univers al cunoaşterii etc. aerul. Vom distinge acest model legic la autori ca M. găsim încorporate într-o formă mai evidentă sau mai ascunsă concepte ca: fortuna labilis. cât şi la Ion Barbu mai ales imaginarul poate fi cristalizat până la a sugera simboluri geometrice: „Şi apa unde-au fost căzut / În cercuri se roteşte / Şi din adânc necunoscut / Un mândru tânăr creşte”. geometric.categorii sociale sau estetice. care poate fi situat pe nivele diferite de creativitate. Lucian Blaga. Spaţiul). apa. adică eroi structuraţi pe un principiu (arhe) şi vor ridica textul la nivelul inovativ. Frumosul. el construieşte actanţi. Formaţia filosofică a unor scriitori ca Mihail Eminescu. Simbolul oglindă cu sens de conştiinţă îl găsim şi în poezia Din ceas. Eminescu exprimat prin metafora „mreajă de văpaie” care încorporează ideologemul „luce”. lumea ca univers al afectului. În studiul O cercetare critică asupra poeziei române la 1867 Titu Maiorescu definea imaginarul ca fiind „condiţia materială a poeziei”. Trebuie să remarcăm că atât la M. Când autorul ajunge să gândească legic. apeiron). Eminescu. panta rhei. dreapta („Vis al Dreptei Simple”). precum M.. al omului politic. Ion Barbu.L. Armonia sau Noncontradicţia). Tot aşa Ion Barbu în volumul Joc secund realizează un alfabet prismatic: punctul („Nadir latent”). focul. Imaginarul de nivel emergent îl putem remarca nu numai în poemul Luceafărul de M. lumea ca univers al corespondenţelor dintre microcosmos şi macrocosmos. adică eroi structuraţi pe o lege ca semn al creativităţii de nivel emergent. metaforic. al boierului. Lucian Blaga. Lucian Blaga. dedus. Caragiale pe Zaharia Trahanache pe conceptul de putere. homo mensura. se face prezentă prin încorporarea în textul literar a principiilor primordiale (pământul. adică ideograma Soarelui. aşa cum a realizat I. a principiilor platonice (Binele. Ei vor realiza arhetipuri. Eminescu. Adevărul. În realism aceste categorii sociale dau nivelul de sinteză al personajului. de Ion Barbu. Pentru a realiza sinteza profundă între modelul de gândire filosofică şi textul literar cu problematica lui scriitorul foloseşte un imaginar de tip simbolic. triunghiul („Ochi în virgin 24 . ceea ce reprezintă nivelul de performanţă intelectuală al autorului. lumea ca mit. metonimic. Ion Barbu. modelul filosofic fiind „condiţia ideală a poeziei”.

Legea armoniei şi echilibrului este legea fundamentală a creaţiei.61809338875 (vezi Matyla Ghica. În armonia limbii vocalele ca nucleu fonetic al cuvântului se rostesc cu un număr de vibraţii diferenţiate prin secţiunea de aur (u = 450. Imaginarul de tip simbolic îl găsim la George Bacovia în poezii ca Plumb.triunghi”). i = 7200) sugerând felul cum prin legea armoniei şi echilibrului exprimată prin cuvânt s-a creat universul când Dumnezeu a rostit: „Fiat lux”. Modelul sau sistemul noetic alcătuit din categorii. matematică sub diferite forme ca poliedrele perfecte din geometrie (icosaedrul. principii. modele simboluri formează locul de conexiune dintre valorile filosofice şi valorile psihologice care se generează tot din imaginar. legea identităţii sau identificării. legea discriminării. Cel mai înalt punct al sintezei ca esenţă a valorii filosofice este concentrat în modelul legic care cuprinde legea armoniei şi echilibrului. concepte. arhitectură. legea conexiunii. poezie. legi. legea refracţiei. moleculele se autodistrug şi avem cancerul. o = 900. legea redundanţei.. când emirul priveşte în ea ca în sine. cubul). precum şi numărul de aur = 1. „treaptă” din poezia Testament de Tudor Arghezi. sugerând că tot drumul emirului este un drum al cunoaşterii de sine. Tot la acest nivel al conştiinţei de sine este simbolul „roza” din Rondelul rozei ce-nfloreşte. Acest lucru îl găsim sugerat în poezia lui Lucian Blaga: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. patratul („Patratul zilei”) care este o abstractizare filosoficogeometrică. legea emergenţei sau a generării. Enunţul ei creaţia sau emergenţa este egală cu sacrificiul sau sublimarea arată că de fapt legea lui Lomonosov-Lavoisier din fizică nu este decât un aspect al acestei legi. tetraedrul. e = 3600. dodecaedrul. Lacustră la nivel de simboluri arhetip. legea sublimării. Tot astfel aşa-zisa lege a consonanţei a lui Odobleja sau conceptul de feed-back din informatică. ca şi simbolurile „cartea”. legea comunicării. Fără ea atomul se dezintegrează şi avem explozia atomică. La Alexandru Macedonski simbolul „fântâna” din Noapte de decembrie sugerează conştiinţa de sine. Legea emergenţei din lumină o găsim bine exprimată în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu: „Vedea ca-n ziua cea dintâi / Cum izvorau lumine”. Numărul de aur). pe care legi le găsim influenţând textul literar. Metafora lui Vasile Alecsandri „lan de diamanturi” din poezia Miezul iernii rămâne însă la nivel productiv. octaedrul. Această funcţie de lumină a cuvântului primordial o căuta Eminescu când se întreba: „Unde vei găsi cuvântul / ce exprimă Adevărul” 25 . legea înţelegerii (insight). a = 1800. Numărul de aur sau secţiunea de aur o găsim în artă.

atributul. principii. valoarea. articolul. această înţelegere prin legi. cumpătul. simbolurilor. concepte. Legea înţelegerii este direct proporţională cu nivelul de sublimare şi invers proporţională cu legea redundanţei cuprinsă în mijloacele de exprimare. conştiinţa. În literatură ea exprimă analogia conţinută în modelul metaforic şi determină iluminarea sau legea înţelegerii. boală. Ea este temelia sintezei. verbul. Aplicată la sistemul limbii. al omului. Personajul Harap Alb prin antiteza negru-alb sugerează legea armoniei şi echilibrului şi este de fapt un actant structurat pe această lege. adică valoarea teologică. De aceea opera literară este interpretată în mod diferit de fiecare persoană. care împiedică acţiunea legii comunicării. al cunoaşterii. ca sens fundamental al vieţii. redundanţei. fonetice (vocale. semivocale). această funcţie subtilă care construieşte universul lăuntric al omului pierdut de Adam. Poetul trebuie să fie un creator al acestui univers lăuntric pentru sine şi pentru cititor. delimitând sferele de acţiune ale legilor. a omului în elemente subtile care hrănesc intelectul. reprezentări. spirituală. a apei.ca să-şi reconstruiască universul lăuntric. categorii. Legea înţelegerii a iluminării este această lumină a Cuvântului lui Dumnezeu. Ea 26 . fiindcă se face pe baza altei axiologii. sistemele şi problematica socială. Dacă realizează această valoare spirituală. interjecţia) sau cele sintactice (subiectul. transformarea. dincolo de timp şi de spaţiu. principiilor. iar personajul Gerilă este de fapt actantul ei. complementul). ea determină categoriile gramaticale morfologice (substantivul. consoane. atunci nu va mai acţiona legea emergenţei. sfântă. în specii. umană. Legea identităţii este o continuare a legii armoniei şi echilibrului şi are un enunţ simplu (A = A). iar legea sublimării va face să dispară această lume a morţii şi a răului. conjuncţia. Ea consemnează lipsa legilor refracţiei. modelelor. fie ea critic literar. predicatul. a unui concept diferit de valoare şi în timp creşte sau scade valoric. simboluri. conceptelor. Legea sublimării coordonează substituţia. sublimarea vieţii materiale spre a determina emergenţa viaţa veşnică. cantitatea şi calitatea categoriilor noetice şi invers proporţională cu timpul şi spaţiul procesului de cunoaştere discriminativă. Când Dumnezeu va opri lumina harului Duhului Sfânt. de moarte. adjectivul. În basmul Harap Alb de Ion Creangă casa de aramă este o reprezentare a legii sublimării. împarte în categorii. prepoziţia. Legea discriminării este cea care separă. desparte. al literaturii. Enunţul ei este la nivelul noetic următorul: discriminarea este direct proporţională cu numărul. adverbul. el poate regenera conştiinţa de sine. Procesele de sublimare succesivă în fiinţa noastră pe diferitele nivele determină transformarea hranei. numeralul. în nivele. reprezentărilor.

între scriitor şi cititor.. La Eugen Ionescu în Cântăreaţa cheală avem un alt model al ei.În opera literară ca în Luceafărul de Mihail Eminescu avem versurile: „Ea îl privea cu un surâs / El tremura-n oglindă / Căci o urma adânc în vis / De suflet să se prindă”. adâncul acestel calme creste / Intrată prin oglindă în mântuit azur”/ avem o sublimare a realităţii: „adâncul acestei calme creste” în „oglinda” conştiinţei spre o refracţie într-un alt plan: „mântuit azur”. el arată indicele de refracţie dintre avariţie şi paternitate. Ea este direct proporţională cu efectul legilor enunţate şi invers proporţională cu legea armoniei şi echilibrului sau cu legea identificării. rasele de animale. Ea are un efect invers decât legea identităţii şi formează temelia analizei. ţările. adică este o lege universală. stelele. În filosofia indiană în Bhagavat-Gita „liniştea vine imediat după renunţare”. plantele. dedus. La nivelul psihologic vom analiza categoriile psihologice. dialectele. 17) şi în acelaşi timp ea continuă legea armoniei şi echilibrului. dar avariţia îl împiedică. dedus.. el le sublimează prin cuvânt în sine şi ele devin pentru el un univers lăuntric spre a căpăta prin închinarea lor la Dumnezeu ca să le desăvârşească un univers nou ca un 27 . La Ion Barbu în poezia Din ceas. ea reflectă relaţia profundă dintre om şi univers. El a vândut localurile pentru a-i da Otiliei banii. felurile oamenilor. avem versurile: „Din ceas. adică atunci când încetează acţiunea legii care a determinat-o. neamurile. Legea comuniunii şi a acţiunii este modul de acţiune al legii înţelegerii ca o exprimare a versetului: „Dacă ştiţi acestea fericiţi sunteţi dacă le veţi face” (Ioan 13.separă limbile. Când în Enigma Otiliei de George Călinescu personajul Costache Giurgiuveanu îi dă lui Pascalopol o treime pentru Otilia şi reţine pentru sine două treimi. Legea refracţiei poate împiedica evoluţia interioară a unui personaj sau a autorului. care determină Samsara. Ea aduce o opacitate a gândirii şi împiedică o comunicare corectă între vorbitor şi ascultător. spre a se obţine un alt univers spiritual: „un joc secund.. Legea reacţiei este cea care determină efectul invers al tuturor legilor. fiindcă refracţia este în oglinda conştiinţei. De aceea când Adam pune din porunca lui Dumnezeu nume vieţuitoarelor. Tratată mai ales sub forma mitului comuniunii dintre om şi natură. a cuvântului şi a minţii. Prin Karma ei înţelegeau de fapt legea reacţiei. În Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu eroul principal Apostol Bologa trăieşte ca urmare a legii refracţiei o înstrăinare de realitate. Ea determină în plan social diferenţierea grupurilor sociale. Legea refracţiei exprimă devierea determinată de nivelele diferite de înţelegere a textului literar potrivit cu nivelul de performanţă intelectuală atins de fiecare persoană fie el considerat critic literar. De aici asceza trupului. mai pur”. Toţi eroii vorbesc fără să comunice între ei devenind legea redundanţei. adică reîncarnarea.

Caragiale. Ion Creangă. instincte. aşa cum era făgăduinţa lui Dumnezeu. Această valoare căuta să o exprime Garabet Ibrăileanu în Creaţie şi analiză. somn. 4. de avariţie. instincte de conservare. aşa cum le vor arăta Nicolae Filimon prin Dinu Păturică din romanul Ciocoii vechi şi noi. auz. reflexe. Legea redundanţei este noncomunicarea. care se exprimă prin foame. dar n-au minte. Despre acest raport. căldură.pământ şi un cer nou. miros. ca o contribuţie a scriitorilor la dezvoltarea limbii literare. care se deosebesc structural de eroii lui Eugen Ionescu. Valoarea psihologică este de fapt capacitatea de analiză a scriitorului şi este dată de numărul şi de calitatea actelor psihice implementate care este condiţionată de cunoaşterea. pipăit şi un comportament determinat de senzaţii.2. de a realiza cunoaşterea de sine. Ioan Slavici prin Mara din romanul Mara sau Lică Sămădăul din nuvela Moara cu noroc. Gelu Ruscanu din Jocul ielelor de Camil Petrescu. Caragiale prin Caţavencu din O scrisoare pierdută.L. presopunctură. Nivelul energetic este locul unde prin sublimare alimentele devenite energie dau un comportament foarte activ caracterizat prin mişcare. Călinescu. ci şi la scriitorii importanţi ca Mihail Eminescu. G. care se agită. I. în piesele lui I. Coşbuc. la acapararea de bunuri materiale. aşa cum sunt Ion din romanul Ion de Liviu Rebreanu. ale fiinţei umane. frig. Legea la nivelul comunicării şi al literaturii este exprimată printr-o limbă vie. analiza şi înţelegerea nivelelor interioare ale fiinţei umane. 4. dar de fapt nu comunică între ei. Ele duc eroii la arivism. acţiune. Caragiale. de reproducere. Prin modelare. avem personalităţi reale superioare ca intelectualii lui Camil Petrescu. Pentru a înţelege această valoare este necesar să tratăm în primul rând nivelele eului. desfrânare. L. George Călinescu prin Costache Giurgiuveanu. noetic. despre această profundă relaţie vom vorbi nu numai la literatura populară. în romanul Enigma Otiliei de G. Cântăreaţa cheală. sete. unde eroii vorbesc. creativ. funcţii profitabile. este înstrăinarea şi separarea omului de univers. par nişte manechine. adică prin dezvoltarea sistemelor de echilibrare. I. Ea apare în piesele lui Eugen Ionescu Rinocerii. armonioasă. 28 . gust. escrocherii.1. dar şi de eroii lui Eugen Ionescu. furt. decizie. Pe acest nivel se practică medicina tradiţională orientală prin acupunctură. se sublimează succesiv aceste instincte şi avem un comportament echilibrat. structurile interioare care sunt subtile. Octavian Goga. 4. Mihail Sadoveanu. Nivelul biologic înseamnă o trăire prin simţuri care trezesc instinctele: văz.L. El este intens folosit de sportivii de performanţă. Stănică Raţiu din romanul Enigma Otiliei. fiindcă s-au dezumanizat.

invidia. fiindcă ele sunt realizate din materiale aparţinând nivelului biologic. reprezentări. În literatură sentimentele. concepte. Este nivelul intelectualilor.5. dor. lăcomia. al filosofilor. mituri. emoţiile pot determina un anumit comportament al eroilor sau pot declanşa procesul de creaţie al unor opere literare în special tematice. 29 . teamă. noi înţelegeri sub formă de unde luminoase în corpul noetic. încât nu pot fi sesizate de aparate. În planul creativ ele exprimă râvna de a cerceta. băutura. Virtuţile trăite dau o aură luminoasă în culori de galben. Viciile ca fumatul. sau alb. 4. În literatură găsim hotărârile. ritualuri creştine. La momentul morţii corpul biologic primeşte o culoare întunecată. portocaliu. afectele de bucurie. pun în mişcare corpul biologic sau sublimate determină gânduri. Acest nivel are formă rotundă.4. care pot fi surprinse de aparate de fotografiere speciale. drogurile. tendinţele. zgârcenia. mânia. Nivelul mental ia formă de aură şi coordonează memoria. mânie etc. Vibraţiile acestui corp pe care de obicei îl numim suflet exprimă emoţiile. energetic. ca şi candelele.4. Indienii disting în interiorul omului patru astfel de focuri. În biserică el este reprezentat prin candelabru. Pentru procesul creativ mentalul este locul unde se face prepararea. creativă. ura. raporturi. care. al sistemului volitiv.6. Aici se trăiesc. Aici legea sublimării se exprimă printr-un foc lăuntric. durere. concepte. 4. decizii. Ele pot determina în corpul energetic degajări bruşte de energie. Acesta determină acţiunile şi sentimentele.3. 4. iubire. se generează categoriile sistemului noetic: legi. mândria. Nivelul legic este locul unde acţionează legile şi se produc efectele. se hotărăsc acţiunile. virtutea sau patimile. fiindcă aura însoţeşte sufletul care se desprinde de trup. la rândul lor. Nivelul afectiv are forma unui corp subtil alcătuit din particule atât de fine. Pe acest nivel avem visele şi alte categorii care reflectă trăirile pe nivelele biologic. al creatorilor de artă. Aici este locul unde se produce iluminarea în creativitate. care dau nuanţe întunecate aurei sau culori violente. când avem gânduri luminoase ca cele determinate de rugăciuni. intuiţiile. Aici se iau deciziile. sexualitatea. când ducem o viaţă spirituală. Nivelul noetic este al intelectului. În ritualul ortodox avem lumânările care sunt sacrificii de purificare şi de influenţare a acestui nivel. afectiv. Înţelegerea lumii este dată de nivelul la care trăieşte omul şi care se concentrează la acest nivel sub forma unui concept despre lume şi viaţă. principii. duioşie. ca un soare interior alcătuit din lumină. El are formă de flacără. Nivelul legic este de fapt nivelul voinţei. simboluri. provocate de spirite malefice dau o culoare întunecată vânătă sau neagră. tristeţe. opţiunile eroilor. idei. desfrânarea. În creştinism anahoreţii simt pe acest nivel căldurile. La acest nivel apare atacul patimilor: lenea.

în Duh şi în Adevăr. care este ca o cupă. adică active. G. Spiritul este autonom şi este legat de Dumnezeu printr-un subtil cordon de Lumină Lină al Sfintei Slave. El este reaşezat prin Taina Sfintei Euharistii după ce păcatul a fost îndepărtat prin Taina Spovedaniei. Bacovia. în poezia Din ceas. La Liviu Rebreanu în Pădurea spânzuraţilor eroul său Apostol Bologa trăieşte această iluminare privind crucea bisericii. Acest bob de diamant îşi aruncă razele pe pereţii ca oglinda ai conştiinţei. Este locul unde se concentrează rugăciunea făcută cu atenţie. restructurează toate celelalte nivele.7. fiindcă soarele noetic devine luminos şi luminează. Acest nivel este comunicat prin simbolul „oglindă” în poemul Luceafărul de M. Este locul unde în creativitate are loc verificarea. Nivelul de conştiinţă este sub formă de cupă. Când conştiinţa este curată. Nivelul spiritului este locul unde stă frântura. iar în viaţa creştină este ca o balanţă a judecăţii şi determină unghiul din care privim lumea. Acesta este rolul Sfintelor Taine din ritualul ortodox şi al rugăciunilor. de aceea în ritualul ortodox avem Sfântul Potir în care se introduce Sfântul Agneţ care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. logica şi toate categoriile sistemului creativ. adică un cerc cu punct. Lucian Blaga. avem naşterea a doua oară. ea reflectă lumina harului Duhului Sfânt şi avem starea de extaz. Nivelul cordonului sau al razei dată de harul Duhului Sfânt. cu smerenie şi lacrimi. Este condiţia pe care a avut-o înainte de căderea în păcat. În ideograma divinităţii în interiorul lui este un ochi. pe care o trăiesc cei ce au rugăciunea minţii în inimă.9. de aceea în biserică el este altarul asupra căruia veghează conştiinţa. Aici este nivelul actelor de conştiinţă. Dacă lumina harului din spirit răzbate prin ochiul conştiinţei. Octavian Goga. de Ion Barbu.. În literatură marii scriitori M. oamenii şi pe noi înşine. Vasile Voiculescu. în poezia Poem în oglindă de G. adică o trăire a versetului din Sfânta Evanghelie: „Fericiţi cei curaţi cu inima. Macedonski au realizat poezii cu caracter religios. modelele. dată creştinului de Taina Sfântului Botez. dedus. lumina Duhului Sfânt. La Taina Sfântului Botez ortodox el este pus ca o legătură divină şi păcatele îl disipează ca un roi. ochiul lui Dumnezeu. Omul devine o lumină aşa cum Domnul Iisus Hristos preciza că dacă ochiul omului este luminos în el toate devin lumină.8. Coşbuc. Nivelul cumpătului este dominat de legea echilibrului şi armoniei şi are forma unui triunghi. care devin luminoase. La momentul intrării în 30 . că aceia vor vedea pe Dumnezeu”.4. Al. Este locul lui Dumnezeu din biserica lăuntrică a omului înălţat prin Sfintele Taine.. Când spiritul îşi trimite razele ele luminează oglinda conştiinţei. 4. Eminescu. când se reia arhetipal momentul când Dumnezeu a suflat asupra lui Adam şi i-a dat viaţă. 4. Aici la nivelul de conştiinţă este urmărită evoluţia omului de către Dumnezeu. Eminescu.10. 4. cu evlavie şi iubire.

pentru că au căzut în erezii. de echilibrare. actele sale. când Hiperion coboară în conştiinţa eroinei. Motivul va mai apare la Radu Gir. La tunderea ca schimonah. Cei ce nu au Sfintele Taine nu au această pogorâre a Duhului Sfânt. Acea rază pe care o văzuse strălucind în ochii ofiţerului ceh Svoboda. Literatura are rolul de a modela generaţiile.11. la momentul ungerii unui episcop se pun cordoane mai deosebite. creative. se dau puteri mai mari. dar li se dau încercări mai viclene şi mai subtile. 4. De aceea. oferindu-le nu numai prototipuri care să fie imitate. la Taina Preoţiei. li se va cere un rod mai bogat. Model de modelare a sistemului subconştientului prin conştientizarea pe niveluri A Niveluri E Eureme P Praxeme 0 Existenţa 0 Instincte 0 Trăirea 1 Acţiunea 1 Reflexe 1 Automatismele 2 Afectul 2 Afecte 2 Pasiunile 3 Mentalul 3 Memorie 3 Actualizarea 4 Cauza 4 Tendinţe 4 Căutarea 5 Separarea 5 Senzaţii 5 Sensibilizarea 6 Intuiţia 6 Percepţii 6 Sesizarea 7 Conştiinţa 7 Vise 7 Reflectarea 8 Spiritul 8 Extaze 8 Comunicarea 9 Relaţia 9 Legături 9 Restructurarea 31 .monahism se pune un alt cordon. În liturghia ortodoxă la momentul epiclezei se pogoară Duhul Sfânt. În poemul Luceafărul de M. aplicândule la actul de creaţie sau la sine. redăm aceste categorii. se sfinţeşte Sfântul Agneţ care devine trupul. În romanul Pădurea Spânzuraţilor Liviu Rebreanu surprinde acest moment. când Apostol Bologa. pe care. întors rănit la Parva. de aceea anahoretul este împărtăşit şapte zile la rând. când este dus la spânzurătoare. fiecare să străbată etapele cunoaşterii de sine. priveşte din cerdac crucea de pe turla bisericii. a eroilor sau pentru ca cititorul să trăiască diferitele categorii noetice. cât mai ales modelele de modelare. de unde-i vine o rază. de decizie sau ale subconştientului. iar vinul din Sfântul Portir devine sângele Domnului Iisus Hristos. pentru a înţelege amprenta psihică a autorului. să vadă pe care sistem sunt concentrate trăirile sale. Eminescu avem versul: „Alunecând pe o rază“.

Temporizare 4.Dezechilibrare 7 Refracţie 7 Decizie 7 Subiectivă .Obiectivă 8 Reacţie 8 Reflexă 8 Excitaţie .4. Model de modelare a sistemului voinţei prin conştientizarea pe niveluri L Legi E Eureme P Praxeme 0 Senzaţiei 0 Atitudini 0 Afirmarea 1 Acţiunii 1 Interese 1 Utilizarea 2 Iubirii 2 Opţiuni 2 Alegerea 3 Motivaţiei 3 Motivaţii 3 Angajarea 4 Efectului 4 Hotărâri 4 Comunicarea 5 Aleatorie 5 Reacţii 5 Simularea 6 Intenţionalităţii 6 Intenţionalităţi 6 Intuirea 7 Modelării 7 Voinţă 7 Modelarea 8 Consonanţei 8 Credinţe 8 Comportarea 9 Identificării 9 Aspiraţii 9 Identificarea 4.Obscurizarea 2 Fuzzy 2 Legică 2 Continuitate .Discontinuitate 3 Vrittis 3 Noetică 3 Analiza . Model de modelare a sistemului de decizie prin conştientizarea pe niveluri L Logica E Eureme P Praxeme 0 Autonomă 0 Emergenţă 0 Iradiată 1 Generală 1 Noetică 1 Conştientizată 2 Discretă 2 Necesară 2 Operativă 3 Conexiune 3 Intuitivă 3 Revelată 4 Logică 4 Autoritară 4 Legiferarea 5 Axiologică 5 Intenţională 5 Valorificarea 6 Echilibrare 6 Armonizată 6 Nuanţare 7 Fuzzy 7 Afectivă 7 Pasională 8 Grup 8 Interactivă 8 Utilizată 9 Binară 9 Reflexă 9 Automată 32 .12. Efecte E Eureme P Praxeme flux-reflux 0 Phönix 0 Creativă 0 Emergenţa .Sinteza 4 Hyperion 4 Logică 4 Coordonare .Subordonare 5 Discriminare 5 Axiologică 5 Ierarhizare . Model de modelare a sistemului de echilibrare prin conştientizarea pe niveluri Ef.Periodizare 6 Echilibrare 6 Echilibrare 6 Echilibrare .13.14.Inhibiţie 9 Modelare 9 Armonizare 9 Spaţializare .Sublimarea 1 Flux-reflux 1 Intuitivă 1 Înţelegerea .

Dimitrie Cantemir şi cărturarii iluminişti de la Şcoala Ardeleană specificul naţional însemna susţinerea tezelor etnogenezei poporului român. Specificul naţional este un concept. care se îmbogăţeşte mereu cu sensuri şi valori. apărarea fiinţei naţionale. Nicolae Bălcescu.Expresivităţii 7 Expresii 7 8 Comunicării 8 Mituri 8 9 Conexiunii 9 Raporturi 9 4. Niceta Remesianul. 33 . Pentru umaniştii români Grigore Ureche. Pentru sfinţii romani Ioan Cassian. folosirea limbii române. Alecu Russo. Model de modelare a sistemului creativ prin niveluri M Modele E Eureme P 0 Ideologemic 0 Ideologem 0 1 Imaginarul 1 Imaginar 1 2 Conceptual 2 Intuiţie 2 3 Dicriminatoriu 3 Discriminare 3 4 Emergent 4 Refracţie 4 5 Simbolic 5 Concentrare 5 6 Metonimic 6 Reacţie 6 7 Metaforic 7 Acuitate 7 8 Mitic 8 Ambiguitate 8 9 Itemic 9 Item 9 conştientizarea pe Praxeme Coordonarea Iluminarea Concentrarea Conştientizarea Cristalizarea Substituţia Tipizarea Stilizarea Naraţiunea Analogia conştientizarea pe Praxeme Emergenţa Reprezentarea Înţelegerea Separaţia Devierea Sublimarea Substituţia Analogia Sugerarea Conexiunea 5.15. afirmarea conştiinţei naţionale. Model de modelare a sistemului noetic prin niveluri L Legi E Eureme P 0 Emergenţei 0 Legi 0 1 Echilibrului 1 Reprezentări 1 2 Înţelegerii 2 Concepte 2 3 Discriminării 3 Principii 3 4 Refracţiei 4 Categorii 4 5 Reacţiei 5 Simboluri 5 6 Sublimării 6 Prototipuri 6 7 Acuităţii . Dimitrie Bolintineanu. Dionisie Exigul specificul naţional era înţeles în sensul creştinismului nediferenţiat în mai multe culte. Grigore Alexandrescu. Miron Costin. Ion Neculce. rituri. o afirmare a patriotismului ca la Vasile Alecsandri. Cezar Bolliac. La scriitorii generaţiei de la 1848 şi în programul Daciei Literare specificul naţional era conceput ca o tematică pentru creaţia literară.4.16.

La nivelul productiv avem preluate motive. la George Coşbuc în Balade şi idile. Cezar Petrescu. O. în care datini. Baltagul. Mihail Sadoveanu. miturilor şi eresurilor în sensul unui program estetic ca la M. prin literatura populară ca punct de plecare pentru crearea unei literaturi de specific naţional. obiceiuri. mituri. Alexandru Macedonski. Lucian Blaga. la Lucian Blaga. Ştefan cel Mare şi Sfânt (Apus de soare). la Alexandru Davila în Vlaicu Vodă. Ovid Densuşianu susţinea la revista Viaţa nouă specificul naţional al vieţii citadine. datini. Dimensiunea balcanică a specificului naţional a fost afirmată prin creaţiile lui Anton Pann. 5. Grigore Alexandrescu. Arghezi.1. obiceiuri. cum au făcut V. Specificul naţional dă o altă dimensiune a conceptului de valoare prin mitologia românească. specificul naţional era un mod de a penetra în conştiinţa universală şi de a afirma conştiinţa socială prin spiritul critic. Făt Frumos fiul iepei) fiind structuraţi pe principiul Frumosul. Ştefan cel Mare şi Sfânt (Fraţii Jderi). Eminescu. V. datini aşa cum au făcut G. Fata de împărat). La nivelul expresiv de creativitate specificul naţional înseamnă a prelua proverbe. Goga. Mihail Eminescu. Apostol Bologa (Pădurea spânzuraţilor). legende. la Liviu Rebreanu în romanul Ion. legendelor. Specificul naţional exprimat prin mituri. limbă. concept care a fost exprimat de George Bacovia.Pentru scriitorii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. la Geo Bogza în Cartea Oltului. elemente de prozodie literară. Vasile Alecsandri. Ion Creangă (Povestea lui Harap Alb. La nivelul emergent scriitorul ca reprezentant al conştiinţei naţionale creează eroi ca Mircea cel Bătrân (Scrisoarea III). joc îl vom găsi la Mihail Sadoveanu în Hanul Ancuţei. T. în timp ce Eugen Lovinescu va milita spre o înţelegere a conceptului naţional ca dimensiune a apartenenţei la spaţiul european. La nivelul inventiv avem modelarea basmelor. ca Titu Maiorescu. continuând pe Ion Heliade Rădulescu şi fiind continuat de Alexandru Husar în eseul Ideea europeană. Alecsandri. La Barbu Ştefănescu Delavrancea în Apus de soare. Ion Creangă. Mateiu Caragiale. la Alexandru Vlahuţă în România pitorească. dau acel timbru unic. Eminescu (Călin. George Coşbuc. zicători. File din poveste. Voiculescu. Ion Barbu. Alecu Russo. port. la Mihail Eminescu în Scrisoarea III specificul naţional este un mod de a afirma conştiinţa naţională a poporului român. acea originalitate ca să o 34 . Asaki. Camil Petrescu în creaţiile lor. La nivelul inovativ de creativitate avem eroii lui M. muzică. în Traian şi Dochia. Lostriţa. Călin. port.

Vasile Voiculescu. 5. devenind Dumnezeu şi satana. rupeau copacii din păduri. Locuiau în peşteri. Nucleul ei este dat de mitul Fârtaţilor.. Uriaşii. coţofana. rândunica. fiindcă atunci când Fârtatul a creat omul. Fârtatul a creat bradul. care erau urâţi şi antropofagi. Tatăl Pădurii. Octavian Goga. cu paloşul retezau 35 . Oamenii şi Uricii ca experienţe antropomorfe. câinele. stejarul. El este înconjurat în cer de sfinţi populari şi coboară uneori pe pământ ca să-i înveţe pe oameni aratul. neghina. vânau. se pare. privighetoarea. crinul. pisica. Cele mai semnificative elemente ale specificului naţional sunt doina şi dorul. în piesele lui Lucian Blaga. păroşi. Octavian Goga. De aceea ele sunt intraductibile. lătrau şi au reprezentare mitică la egipteni. Ion Barbu.deosebească fundamental de alte culturi. Nefârtatul a creat uriaşii. Ioan Slavici. Dintre cei ce au supravieţuit avem Muma Pădurii. secau pâraiele. T. În literatura română mitul îl găsim în Pădureanca de Ioan Slavici. viespea. Fetele pădurii. modelele arhaice. iar Nefârtatul – Pământul. trăsăturile. Creaţia din această cauză este complementară sau mai exact duală. iar Nefârtatul a creat plopul. ghiocelul. vulturul. varza. vrabia. Nucleul acestei originalităţi este dat de mitologia românească. Doina este o specie unică specifică poeziei populare româneşti. păstrând funcţiile. scaiul. în basmele lui Ion Creangă. cap de câine. oaia. Fârtatul reprezintă principiul Binele. Din făpturile create de Fârtat şi corupte de Nefârtat au rezultat căpcăunii. Lucian Blaga. Ei au creat Căpcăunii. păduri. Arghezi. Uriaşii aveau dimensiuni mari. semănatul. răsura. Păduroiul şi Zmeii pe care le găsim în basmele populare şi culte. George Coşbuc. trandafirul. albina. Ei aveau un ochi în frunte ca Polifem din epopeea greacă Odiseea cu care se confrunta Ulise. adică de a crea făpturi după asemănarea lor. călcau de pe un deal pe altul.2. şoarecele. Mihail Eminescu. bufniţa. Emilian de la Neamţ etc. Ei aveau. lupul. Nefârtatul a creat măgarul. păstoritul. pe care o vom găsi în poeziile lui Vasile Alecsandri. Fârtatul şi Nefârtatul au suferit o metamorfoză la momentul penetrării creştinismului. căpcăunii şi blajinii. Fârtatul fiind Spiritul. capra. Spiţa lor a fost distrusă de uriaşi. Când Fârtatul a creat calul. liliacul. Specificul naţional este cheia pătrunderii în aria literaturii universale aşa cum arăta Garabet Ibrăileanu. ochi însângeraţi. viţa de vie. care nu aparţine altor popoare. agrişul. iar dorul este un sentiment complex unic. Fârtatul mai este numit şi Moş. porumbelul. Mitologia populară este străveche şi are mai multe straturi aşa cum bine arată acest lucru Romulus Vulcănescu în Mitologia română. nucul. culegeau rodul sălbatic. Aceeaşi dualitate o găsim în crearea lumii vegetale. iar Nefârtatul principiul Răul. grâul.

Aspectul antropologic etiopian al unor oameni din Oltenia par a fi urmele prezenţei acestei armate a lui Osiris. dacă nu se pocăiesc. Basarabia (Bas-arabia sau Bas-Sarabi. ţin posturi. Regele Rohman i-a pus să se abată de la faptele rele. ziguratele. De aici brazda lui Novac (Osiris). obeliscul de la Polovraci. Oamenii s-au luptat cu uriaşii. Numele de Pelasgia a fost dat Peloponezului cu Thesalia şi Arcadia ca ţara lor. Primul rege pelasg a fost Uran (în mitologia greacă Uranos) adică Munteanul. iar în rădăcinile lui Nefârtatul. Pelasgii se pare că au fost un popor care au întemeiat state. Zosima este adus în peştera lui de către un înger.munţii (ca în legenda muntelui Retezatul). oraşe. Uriaşii au început a zgudui cerul (se pare că urma lor au fost Turnul Babel. iar Typhon a luat reşedinţa din Carpaţi (se păstrează şi în creştinism Sf. care a împărţit imperiul cu cei doi fraţi Osiris cu reşedinţa în Egipt. După moartea lui Rohman noul împărat i-a aruncat în închisoare. se roagă. Ei i-au dezvăluit că se trag din cetatea Ierusalimului. au dat legi. de unde au fost scoşi de un înger şi i-a dus în ţara unde se găsesc. Avem astfel în mitologia greacă titanii ca fii ai Geei (Pământul Mumă). Flămânzilă. steme cu trei capete. Uran a fost detronat de Saturn ca în mitologia greacă. iar pe cei rămaşi i-au ucis fulgerele. Saturn a fost detronat de Typhon. dar păstraţi în taină. În coroana arborelui cosmic locuia Fârtatul. Tifon cu funcţii foarte puternice). De aici piticii din basme care sunt foarte iscusiţi. blajinii) sunt creaţi de Fârtaţi. ajută sufletele în Marea 36 . sarabii erau castă nobiliară la daci). piramidele) care se sprijinea pe arborele cosmic. Păsărilălăţilungilă ne dau o imagine păstrată în conştiinţa populară despre ei. Uricii (rohmanii. Uricii duc o viaţă permanent fericită. care-i dă o carte despre viaţa blajinilor şi mâncare de pe tărâmul lor. iar uricii s-au retras în ostroavele Apei Sâmbetei. Ei introduc cultul zeilor. iar uricii reparau stâlpii cerului. Cumania neagră. Oamenii au pus stăpânire pe pământ. când proorocul Ieremia a proorocit distrugerea. Joe cu reşedinţa în Italia. Osiris l-a învins pe Typhon şi introduce ordinea lui miticoreligioasă în Carpaţi. Pelasgii din nordul Dunării s-au numit hiperboreenii. Marea Neagră. Oamenii sunt cea de a treia experienţă antropologică a Fârtaţilor. columna boreală de la Istrul de jos. Acesta trece Ermilisul şi ajunge la rohmani. când au fost ajutaţi de ei în războiul cu uriaşii. De aici şi unele denumiri pentru Dacia date de străini: Valahia neagră. Mitul blajinilor păstrat în Paştele blajinilor îl găsim deplin exprimat în „Cetania lui Sveti Zosima” traducere din limba rusă. La Ion Creangă Gerilă. Babele şi vârful Omul din Bucegi. Ei când se certau se prindeau de torţile cerului şi căutau să-l răstoarne pe pământ. Ei au dezlănţuit potopul care i-a înecat pe toţi. lucrează pentru salvarea speciei umane.

În creştinism versetul: „Fericiţi cei blânzi că aceia vor moşteni pământul” reia şi aminteşte parcă acest mit. Văzduhul este un protocer în care stau blajinii şi ajută sufletele să treacă prin vămi. templu. Cerul al treilea este al Stelelor-Logostele. înlăturând piedicile de la Vămile văzduhului. Sfânta Lună. De aceea bradul este prezent la nuntă. ca în balada Mioriţa. Pentru acest ajutor dat celor adormiţi li s-a consacrat Paştile blajinilor. Aici trebuie amintită pasărea măiastră – simbol al sufletului ca la Brâncuşi. Sfântul Soare. fiindcă sufletul reprezentat prin Pasărea măiastră urcă spre cer. Cerul Tată este o făptură antropomorfă. Fârtaţii se arată oamenilor prin teofanii. 5. care face legătura cu cerul al şaptelea în care trăiesc Fârtaţii.3. are modelul bradului. în poeziile şi basmele populare. marcând ziua şi noaptea. Cerul al cincilea este al marilor sfinţi populari. De aici obiceiurile de înmormântare când se dau pomeni. moarte. când cerul se deschide. tema principală a basmelor româneşti. adică timpul şi destinul hotărât eroilor. Lumina se concentrează în sori. lună. 37 . Urcarea la cer este Marea Trecere. În acest cer mai stă Sfântul Ilie. semn al puterii. La Mircea Eliade avem Noaptea de Sânziene. se plătesc rugăciuni. prototip al cerului. invizibilă. Înălţarea la cer este condiţionată de o transformare a fiinţei într-o mănăstire. Trecerea de la un cer la altul se face printr-o conjunctură arhetipală. este aruncat de Fârtatul în Sfintele Ape şi se generează bradul de lumină. liturghii. pentru sufletele celor adormiţi. de unde simbolul arian al bradului de Crăciun. în coborârile lui pe pământ. a luceferilor prezenţi la Mihail Eminescu. pentru că la Crăciun (solstiţiul de iarnă). aşa cum se arată în balada populară Soarele şi Luna. Familia mitică este alcătuită din Cerul Tatăl.Trecere. care mână norii spre a-i împiedica să aducă un potop pe pământ. 5. la Lucian Blaga. Acestea se aprind la naştere şi se sting la moarte. stele. este posibilă Marea Trecere. bani. zeul Moş. Cerul al patrulea este reşedinţa făpturilor mitice. Cerul al doilea este acela în care Sfântul Soare şi Sfânta Lună trec succesiv. ctitorii. care-l însoţesc pe Fârtat. grădina mirifică străbătută de bradul cosmic. Cerul al şaselea este al raiului. Mitul Cerul Tatăl are ca model bradul. Toiagul. se fac parastase. Stelele-Logostele. la Moşi (solstiţiul de vară). biserică a Duhului Sfânt. Sfintele Ape. devenit în creştinism Dumnezeu. El cuprinde spiritele astrale ale făpturilor. ca să împlinească destinul hotărât la timpul stabilit. luceferi. Luceferii. simbol al nivelurilor diferite din cer şi al arborelui cosmic. Pământul Mumă.4. sărbători. haine.

La Vasile Alecsandri în Hora Unirii avem versuri ca: „Şi să vadă Sfântul Soare / Într-o zi de sărbătoare / Hora noastră cea frăţească / Pe 38 . De mitul Sfântului Soare se leagă astfel Hora ca element ritualic solar şi reprezintă conjunctura şi ascensiunea arhetipală spre cer. Ursitoarele. biserica. Alecsandri. Ea. A treia legendă povesteşte cum Fârtatul s-a apucat să facă soarele şi l-a făcut din cremene şi aur. dar este refuzat şi atunci caută să se căsătorească cu o pământeancă. Acesta este motivul din poemul Luceafărul de Mihail Eminescu. Lună. Eminescu. în legendele bogomililor (care s-au numit cabiri când au trecut în Italia) şi a devenit în creştinism Sfântul Foca. fiindcă el sugerează un model al Universului. Luceferi. Semnele lui sunt paloşul fermecat. fiindcă ea este cea mai aleasă. Hora (zâna dansului sacru).P. ca în Făt Frumos din tei de M. a cărui lumină s-a concentrat în Soare. De acest mit se leagă Rusaliile. la Ion Barbu Oul dogmatic. Calea Laptelui şi Calea arborelui cosmic. Mitul Sfântului Soare are trei legende arhetipale. În tradiţia populară sunt trei căi de urcare la cer: Calea Curcubeului. odată cu bradul cosmic. Eminescu. La Constantin Brâncuşi avem Oul începutului. care este o sărbătoare creştină ce s-a suprapus peste sărbătoarea rosaliei (a ielelor) păstrată de catolici. cornul. în Mioriţa.5. A doua legendă a Oului Cosmic susţine că din gălbenuş s-a creat soarele şi din albuş norii. în poezia Bradul de V. Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. la indieni oul lui Brahma. El se îndrăgosteşte de sora sa Ileana Cosânzeana – Luna. la egipteni Oul păsării Dog. Cea mai mică este Ileana Cosânzeana: „din cosiţă ruja-i cântă / Nouă-mpărăţii ascultă”. fluierul magic. El este însoţit de nouă zâne: Doina (zâna cântecului liric). La Constantin Brâncuşi Coloana Infinitului este tradiţionalul stâlp al morţilor pe care se opreşte Pasărea Măiastră a sufletului înainte de a se înălţa. SteleLogostele. calul înaripat. 5. nuntă. Jocul căluşarilor care se practică la solstiţiul de vară şi la solstiţiul de iarnă ţine tot de cultul soarelui. cu capul de aur şi de aceea în basmele populare are înfăţişarea de Făt Frumos. Făt Frumos fiul iepei de Ion Creangă. este locul unde naşte Pasărea Măiastră a sufletului ca dintr-un ou cosmic şi devine îngerul care trebuie să ia locul celor căzuţi din cer. Îl găsim menţionat în Luceafărul de M. moarte. Hasdeu. Prima legendă susţine că Sfântul Soare a fost creat din Sfintele Ape.care în exterior în lumea simţurilor înseamnă o zidire de lăcaş sfânt ca în Legenda Mănăstirii Argeşului. în obiceiurile de sărbători. Creştineasa. voinic. frumos. Soarele este tânăr. Focul ca faptură mitică antropomorfă este prezent în mitologia indiană. Monumentul sugerează drumul spre cer al eroilor şi mucenicilor neamului. Sfântul Soare are capacitatea de a prezice şi de a practica divinaţia. în poezia Bradul de B. Avrămeasa (zâna descântecului şi a practicilor magice). şoimul.

Mitul Sfânta Lună este exprimat prin trei legende arhetipale. cerul cu stele. 5. castitate. Dacă sufletul este curat. în balada populară Soarele şi luna. sunt părticele din sufletele oamenilor care la naştere se urcă la cer. mitul Marea Trecere unde trebuie să fie desăvârşit. În a doua legendă Dumnezeu a luat un boţ de aur. Avem această legendă sugerată la Mihail Eminescu în Călin – File din poveste – „Nunul mare mândrul Soare şi ca nună mândra Lună”. Stelele indică destinul uman. Îl mai găsim la G. pentru a se odihni. cosa – coamă). sunt îngerii care vizitând pământul s-au apropiat de cele pământeşti şi Dumnezeu i-a prefăcut în stele. cum ar fi aratul. La Mircea Eliade în Noaptea de Sânziene avem motivul destinului.6.7. A treia legendă este cu Iovan Iorgovan şi Cerna. Sunt prezente în 39 . Ea mai este numită Ochiul Maicii Domnului. adică frumoasa lumii (kore kosmou). de înălţarea la cer. la Marin Preda în Moromeţii. Stelele Logostele sunt legate de legenda Cerbului cu pielea de aur sau de nestemate ca în Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. cad din cer lăsând o dâră de lumină şi se sting ca în Mioriţa: „Şi la nunta mea / A căzut o stea”. culesul plantelor de leac (ca la Ion Barbu în După melci). semn al puterii. în Sfintele Ape a apărut bradul cosmic de lumină şi el s-a concentrat rezultând Sfântul Soare. la Peter Neagoe în Soare de Paşti.câmpia românească”. pe care o găsim în nuvela lui Ioan Slavici Pădureanca (Iorgovan şi Simina). 5. sunt luminile palide ale raiului ce străbat prin crăpăturile podului ce străbate cerul. Ea se caracterizează prin frumuseţe. De mitul Sfânta Lună sunt legate o serie de tradiţii. semănatul. Legendele originii cosmice sunt legate de stropii de lumină cu care arborele cosmic a ieşit din Sfintele Ape. sugerând titlul romanului lui Tudor Arghezi Ochii Maicii Domnului. se îmbată de lumina cerească şi dăinuiesc acolo veghind destinul oamenilor. În prima legendă Fârtatul când a aruncat toiagul. În balada Mioriţa este sugerată prin versurile: „mândră crăiasă / A lumii mireasă”. La sărbătoarea Sânzienelor fetele aruncă pe hornul casei cununi să vadă dacă se mărită. aşa cum o găsim sugerată în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu: „Cum e Fecioara între sfinţi / Şi luna între stele”. Veşmintele ei sunt câmpul cu flori. Mitul Luceferilor şi al Stelelor-Logostele sunt legate de mitul Marea Trecere. Când se încheie Ursita purtătorilor lor de suflet de pe pământ. după ce a dobândit universul său lăuntric. marea cu valuri. Stelele-Logostele. fragmentul din stea îl răpeşte şi se întoarce cu el în cer. Coşbuc în Nunta Zamfirei şi Păstoriţa. puritate. Întoarcerea sufletului în cer este. trecerea prin vămile văzduhului pentru a ajunge în cerul stelelor sau în rai. a rupt mai multe bucăţi şi le-a aruncat pe cer. Luceferii şi Sfânta Lună. În forma sa umană mitul este exprimat prin Ileana Cosânzeana (helios – soare.

căci arborele primordial iese cu rădăcinile în sus. iau chip de oameni şi se întorc în cer sau apar umanizaţi ca în poezia Mai am un singur dor de M. vrăji şi practici magice făcute de cititori în stele sau de vrăjitori. El are doar o lumină difuză. Steaua este ursita: „O. Peştii. Luceferii coboară uneori ca Luceafărul lui M. Constelaţiile în mitologia populară sunt: Carul mare. Stelelelogostele. Toate suprapământurile cereşti par de pe pământ cele nouă ceruri sau şapte care sunt luminate de Sfântul Soare. Constelaţiile au un mit sau o legendă a lor. El a aruncat în necuratul cu tot ce avea. Sfânta Lună. Fecioara. unelte şi din ele au rezultat constelaţiile. iar Iadul. molime. Calul. Coasa. Eminescu. căci după ea s-a călăuzit împăratul ca să vină în Dacia. Vizitiul. / Şi fă-mă să-nţeleg / drumul meu întreg”/. unelte. fiindcă după ea s-au întors de la Roma dacii luaţi în robie. Berbecul. dar şi Calea robilor. a suprapământurilor. El este Lumea albă. animale. Secera. 5. a luat două căruţe. Luceferii sunt cei ce închid şi deschid porţile nopţilor. Hora. Vierii. fiindcă 40 . Cloşca cu pui. Pământul Mumă are două legende. / îndură-te de mine. Altă legendă o numeşte Calea lui Traian. Ele prevestesc nenorociri. Eminescu. În prima legendă arborele cosmic când s-a înălţat din Sfintele Ape avea între rădăcinile lui pământ din fundul acestor ape. Ciobanul cu oile. Crucea mică. Şarpele. A doua legendă este inversarea situaţiei. Omul care a urcat la cer spre a-l ruga pe Fârtat să apropie cerul de pământ. Carul mic.8. / tu. Calea Laptelui. Scorpia. Căţelul. Luceafărul de seară (planeta Venus) se numeşte Steaua ciobanului este înlocuit de Luceafărul de zori care uneori este confundat cu Zorilă (steaua Sirius). care. Luceafărul mare (steaua Vega) reprezintă prezenţa discretă a Sfântului Soare alături de Sfânta Lună. logostea. Luceferii. Văcarul. războaie. Scaunul lui Dumnezeu. care are rădăcinile în cer şi fructele pe pământ. crepusculară. Omul. Celălalt Tărâm este faţa de dedesubt a pământului propriu-zis şi este locuit de făpturi malefice. animale şi în văzduh unde bate vântul turbat s-a întâlnit cu necuratul care a încercat să-l împiedice. stea. Calea Laptelui a fost albită de cobiliţa ciobanului când a vrut să-l lovească pe balaur. a luminii. ursita mea. Fârtatul îl trimite pe Nefârtatul să vadă în ce stă înfipt arborele primordial şi acesta a adus în mâini pământ pe care l-au pus la rădăcina bradului cosmic. Raiul are pământurile cereşti deosebite de pământul propriu-zis. Gemenii. Celălalt Tărâm are subpământurile. Pentru că drumul era lung. Barda. unde în Rig-Veda vedele sunt comparate cu un smochin. ca în mitologiile asiatice. Stele cu coadă sau cometele sunt însemnele arhedemonilor care caută să pătrundă în ceruri spre a perturba făpturile mitice şi ordinea cosmică.folclor multe descântece. Fata cu cobiliţa. Crucea mare.

Pentru cele mai mici nedreptăţi el sângeră şi pe păcătoşi nu-i primeşte ca pe animalele demonice (şarpe. Ceahlăul. Fârtatul l-a albit pentru a nu se vedea tot ce se petrece în pământ. bătrânii cudalbi şi fetele blonde. Ca zeitate primordială are puteri discreţionare de viaţă şi moarte asupra oamenilor. De acest mit se leagă legenda Maicii Bătrâne plecată în căutarea fiului pierdut ca în Mioriţa. erau cirace ale Ilenei Cosânzene. El este locuit de zmei. drumul spre Ţara Sfântă. Celălalt Tărâm este situat între Lumea albă şi Tărâmul lumii negre sau împărăţia Nefârtatului. pământul era translucid. creată de Sfântul Soare spre a se însoţi cu Sfânta Lună. dar oameni l-au murdărit. la Horia Lovinescu în Moartea unui artist. se înstrăina sau aruncarea unui bulgăre de pământ. Când a fost creat. În Dan Căpitan de plai de Vasile Alecsandri. hiena). iar rohmanii sau blajinii erau numiţi tot albi. fiindcă ruşii au preluat creştinismul de la români) 41 . mitul românesc. când Dan sărută pământul acesta tresare şi-l recunoaşte. De aici Mănăstirea Albă. Piticot regele piticilor. Pajurele călărite de zmeoaice şi aici veneau vrăjitorii şi vrăjitoarele ca să înveţe magia neagră. Mitul Pământul Mumă îl mai găsim la Lucian Blaga în Noi şi pământul. a fost numită aşa pentru strălucirea ei. Ea are nouă altare şi a devenit mănăstirea labirintică de la Basarabi. Aici sunt balaurii. Retezatul. bufniţă. pentru că aceşti urici locuiau în Ostrovul alb. când este îngropat cineva. Împăratul Alb din Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă primeşte astfel un înţeles cu totul special. Izvorul Alb. Ea. zeiţa fertilităţii şi numită mama zeilor. Pietrele Doamnei. pentru că albul era însemnul luminii. Parâng care erau consideraţi reşedinţe ale unor făpturi mitice. La venirea romanilor mitul ancestral s-a suprapus cu Mama Gaia sau Terra Mater care a cunoscut o vastă iconografie apropiată fiind de Cybela.există credinţa că la început pământul era străveziu. precum şi munţii mirifici Godeanul. adică codalbe. iar cei cu părul alb. se îmbrăcau în alb. Pământul Mumă este o personalitate unitară care are sentimente proprii şi o înaltă moralitate. De aici datina păstrării unui bulgăre de pământ de către cel ce se deplasa. În romanul Ion de Liviu Rebreanu. Bucegi. legenda Mănăstirii Argeşului şi biserica Vasile Blajenâi (de la blajini. fiindcă era făcut din apă. Poarta Albă. zânele rele. Lumea albă. El posedă un corp cosmic şi este o făptură vie. De aceea când vine un om după moarte în sânul pământului. idee pe care o găsim în Upanişade. pământul nu are odihnă timp de o săptămână. Lumea albă este lumea pământească în contrast cu Celălalt Tărâm care este Lumea neagră. Eminescu în poezia Mai am un sigur dor. adică doliul alb. Mănăstirea Albă. la M. când Ion sărută pământul îmbrăcat în haine de sărbătoare el trăieşte acest mit. Labirintul este o formă de exprimare a mitului Marea Trecere.

datini sunt foarte multe. Motivul îngerului îl găsim la Lucian Blaga în Paradis în destrămare. La M. la Vasile Voiculescu în Poeme cu îngeri sau poezia Bătea la poarta cerului. Caloianul (kalos – frumos) sugerează probabil moartea lui Făt Frumos. După trei zile este dezgropat şi i se dă drumul pe o apă cu lumânări. practici magice. Sunt plini de ochi. Serafimii stau în apropierea lui Dumnezeu. 5. Paparudele sunt un obicei străvechi arian prin care tinerele fete sunt udate cu apă în timp ce joacă pentru a provoca ploaia şi rostesc un cântec magic. leu. Ei sunt structuraţi pe iubire spre deosebire de Heruvimi care sunt structuraţi pe cunoaştere. Sfânta Lună care a devenit Diana. Satanail. Înmormântarea unui chip de lut într-o covată de lemn după un ritual şi o procesiune din care fac parte 33 de fete. Ursitoarele care au devenit cele trei Parce. probabil Sfântul Soare. De aceea toate zeităţile. taur. Ursitoarele sunt de obicei potrivit tradiţiei trei: cea mare Ursitoare ţine furca.9. Nona. de aceea îl ispiteşte pe Adam la pomul cunoaşterii binelui şi răului. Se dă de pomană plăcinta caloianului. La romani se numeau parcae şi erau trei: Parca. Începătoriile. Decuma şi Morta. iar mai târziu Nona. Obiceiuri. Vom menţiona pe cele care au devenit motive pentru creaţii literare. au şase aripi şi cântă rugăciunea „ghel” pe care doar ei o cunosc. la 42 . Îngerii păzitori îi primim la Taina Sfântului Botez odată cu o cruce şi veşmântul de nuntă al harului Duhului Sfânt. Ele scriu cartea vieţii omului aşa cum o să se desfăşoare. Lahesis care hotărăşte soarta şi Atropos cea neînduplecată de la hotărârea luată. Soarta care toarce e mijlocia şi Moartea care taie firul. dar şi mitul stelelor. Domniile. Sfinxul. Arhanghelii şi Îngerii. Decuma. Se sugerează Marea Trecere a unui zeu. Heruvimii. După alte credinţe ursitoarele cântă cuprinsul scrisului care rămâne aşa cum a fost cântat. La greci sunt moirele: Cloto care toarce. mitologiile antice erau de fapt ale îngerilor deveniţi demoni. îngerul care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu urmat de alţi îngeri. De altfel grecii au preluat de la traco-daci Pământul Mumă – care a devenit Geea. au patru aripi şi au patru feţe de înger. vultur. Stăpânirile. Eminescu în Feciorul de împărat fără de stea găsim acest mit cu cele arătate aici. care se duce într-o altă lume.de la Moscova de lângă Kremlin sunt moduri în care se materializează Mănăstirea Albă. era din această ceată. Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu şi potrivit tradiţiei sfinte sunt nouă cete: Serafimii. Tronurile. adică în Dacia. aşa cum zeul Apolon preluat de la traci de către greci pleca în ţara hiperboreenilor. Puterile. cele nouă muze care sunt cele nouă zâne ale Sfântului Soare. Căpcăunii şi Uriaşii care au devenit titanii.

Zânele le găsim în basmele populare. le găsim în povestirile fantastice ca cele ale lui Vasile Voiculescu. la G. găină. apar ca năluci. motiv. la Tudor Arghezi în Doină pe fluier. Fecioara-peşte o găsim în Lostriţa de Vasile Voiculescu. dar şi în creaţia cultă. Sfânta Vineri ajută. comuniunea dintre om şi natură la Octavian Goga în Noi. Moartea ca personaj o găsim la Ion Creangă în Povestea lui Ivan Turbincă. Piaza rea şi piaza bună este potrivnica Norocului. sau amintite de Vasile Alecsandri în piesele lui. Balaurii apar în basmele populare.10. Specificul naţional înţeles ca o temă.M. 5. 43 . la Vasile Voiculescu astfel de prezenţe stranii ale şarpelui în viaţa omului. Ştima apei o găsim şi la Cezar Petrescu în Aranca. Eminescu în Strigoii. la Mihail Eminescu în Doina. Ea se întrupează în câine. Norocul – are o înfăţişare de om şi-l însoţeşte pe omul bun toată viaţa. Murgilă. la Tudor Arghezi în Heruvim bolnav. Motivul doina şi dorul îl găsim în poezia populară Doina la Vasile Alecsandri în Doina. care n-au spălat cămăşile.. dar şi ca metaforă. Moşul Codrului. om. sugerând lucrarea lor malefică. n-au grijit casele. ielele. mâţă. dar îi ia sufletul la moarte. unde sugerează războiul mondial. Cântec haiducesc. Sorbul sugerat în piesa lui Mihail Sorbul Patima roşie. ca în romanul Balaurul de Hortensia Papadat Bengescu. dar şi pedepseşte pe cei ce nu ţin ziua ei. ştima lacurilor. dar şi în piese de teatru ca Jocul ielelor de Camil Petrescu. poate da omului avere. Eminescu în poezia Înger şi demon. subiect de creaţie literară îl vom găsi la mulţi scriitori. Stafia. Căţelul Pământului îl găsim la M. Joimăriţa pedepseşte femeile şi fetele pe care le găseşte cu cânepa netoarsă. Samca. zmeii. având rolul de a-l ajuta pe om. la Lucian Blaga în Gorunul. Ea este un fel de mamă a zmeilor şi vrea să-l pedepsească pe Făt Frumos sau pe eroul care s-a luptat şi i-a biruit pe zmei. Şarpele casei trăieşte cât trăieşte omul. El iese dintr-un ou întâiul al unei puicuţe negre purtat purtat la subţioară şi iese în noaptea de Paşti. Muma pădurii este un personaj malefic pe care-l găsim în basmele populare şi culte. şarpe. Coşbuc în Vara. Eminescu în Strigoii. Zorilă. Oltul. Găsim la Mircea Eliade. Strigoii ca eres popular îl găsim la M. La Ion Creangă în Povestea lui Harap Alb ea îl ajută pe feciorul Împăratului Alb. Spiriduşul este un fel de drăcuşor care aduce nenorocirile casei şi poate schimba chiar cele rânduite de ursitoare. la Emilian de al Neamţ în Doinele dorului. lucrând pentru prosperitatea şi ajutorarea lui.

Barbu Ştefănescu Delavrancea în Apus de soare. George Coşbuc în O scrisoare de la Muselim Selo. Tema istoria este un mod de a realiza o literatură de specific naţional şi de a cultiva sentimentul patriotic ca Alecu Russo în Cântarea României. la Augustin Buzura în Drumul cenuşii. Geo Bogza în Cartea Oltului.Tema datina ca lege nescrisă a pământului românesc o dezvoltă M. Papucii lui Mahmud. Costache Negruzzi în Alexandru Lăpuşneanul. Pentru alţi scriitori istoria este o temă folosită pentru a critica autoritarismul feudal. Dan Căpitan de plai. Istoria poate oferi prilejul de a exprima programul estetic al romantismului. Vasile Alecsandri în Dumbrava Roşie. Dimitrie Bolintineanu în Muma lui Ştefan cel Mare. Alexandru Davila în Vlaicu Vodă. George Coşbuc în Nunta Zamfirei. la Varlaam în Carte românească de învăţătură. la Lucian Blaga în Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi Mirabila sămânţă. aşa cum au înţeles Vasile Alecsandri în Despot Vodă. Eminescu în Scrisoarea III. la Dosoftei în Psaltirea pre versuri tocmită. Sadoveanu în Baltagul. Ştefan Bănulescu în Dropia. la Liviu Rebreanu în Ion. Ostaşii noştri. Pentru Ion Budai Deleanu în Ţiganiada. aşa cum o fac Mihail Sadoveanu în Zodia Cancerului sau Nunta domniţei Ruxanda. la Lucian Blaga în drama Meşterul Manole. la Alexandru Macedonski în Psalmi. Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. la Liviu Rebreanu în Pădurea spânzuraţilor. Bogdan Petriceicu Hasdeu în Răzvan şi Vidra. Mihail Eminescu în Scrisoarea III. Baltagul. Pădurea spânzuraţilor. Dimensiunea creştină a conştiinţei naţionale o găsim exprimată la Mihail Sadoveanu în Fraţii Jderi. Vasile Alecsandri în Groza. Mihail Sadoveanu în Hanul Ancuţei. Moartea lui Fulger. la Vasile Voiculescu în Călătorie spre locul inimii. pentru Nicolae Bălcescu în Istoria românilor supt Mihai Voievod Viteazul istoria este un mod de a exprima ideile iluministe. Modelul epic complex oferit de istorie îl găsim la Mihail Sadoveanu în Fraţii Jderi. Tema conştiinţa în dimensiunea ei naţională o găsim deplin exprimată la Mihail Sadoveanu în Fraţii Jderi. 44 . la Liviu Rebreanu în Pădurea spânzuraţilor. la Octavian Goga în Rugăciune. la Gala Galaction în Roxana. la Marin Preda în Cel mai iubit dintre pământeni. la Emilian de la Neamţ în Legea Iubirii. la M. la Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică. Ion Creangă în Amintiri din copilărie. la Ion Barbu în Lemn sfânt.

ale lui Octavian Goga: Rugăciune. Pocăinţa minunată a sfintei Thaisia. Bobotează. Danie cu clopte. Scrierile călugărilor sciţi. 6. celelalte fiind aşa cum spune Titu Maiorescu „Beţia de cuvinte”. la Lucian Blaga în Drumul sfântului. Cristos a înviat. ale lui Vasile Alecsandri: Paştile. la Tudor Arghezi în romanul: Ochii Maicii Domnului sau poezii ca Nehotărâre. desăvârşită a fiilor lui Dumnezeu şi de aceea se deosebeşte fundamental de celelalte valori relative tratate până acum şi care fac parte din această lume relativă. Mănăstire. Maica Scintila. la Nichifor Crainic: Iisus prin grâu. fiindcă vizează pătrunderea într-o lume eternă. mitropolitul şi sfântul Antim Ivireanul în Didahiile. Tot la acest nivel sunt: Scrierile lui Leonţiu de Bizanţ.2. Biblică. Colindă. Paradis în destrămare. Ţara peste 45 . desăvârşirii şi înfierii. La acest nivel putem situa scrierile sfântului Ioan Casian Despre întruparea Domnului contra lui Nestorie şi Colaţiuni şi convorbiri cu părinţii. Psalm. curselor şi vicleniilor duhurilor necurate. Pe acest nivel putem situa şi poeziile lui Mihail Eminescu: Rugăciune. aşa cum Mihail Eminescu căuta limba „vechilor cazanii” care este ca „un fagure de miere”. Ioan se sfâşie în pustie. Nicolae Ionel: Cuvânt în cuvânt şi versificarea psalmilor. Munte vrăjit. mitropolitul Varlaam în Carte românească de învăţătură. a păcatului. De vigiliis servorum Dei. ale sfântului Niceta Remesianul Libelli instructionis. Floriile.1. Nivelul productiv al conştiinţei creştine se caracterizează prin preluarea motivelor creştine pentru creaţii literare. Biserica din groapă. Sfântul. G. să se desăvârşească prin poruncile mântuirii. Lucian Blaga: Tăgăduiri. Icoană. sfântă. ale sfântului Dionisie Exigul Viaţa sfântului Pahomie. adică o demagogie spusă de un orb care vrea să-i ducă pe alţi orbi. Tămâie şi fulgi. Nichifor Crainic: Desamăgire. Unei doamne. Sfântul Gheorghe bătrân. Cruciada copiilor. Cuvântările fericitului părinte Ioan. a morţii şi întunericului. Al. Paradis. Lumina. Lumină din lumină. să se sfinţească prin Adevăr. Înviere. la Tudor Arghezi în Psalmi. Conştiinţa creştină surprinsă în formarea şi afirmarea ei este un indicator de valoare absolută.6. Rugăciunea din amurg. Dumnezeu şi om. o căutare a funcţiei sacre a cuvântului. Arhanghel spre vatră. Mateevici: Limba Noastră. Ion Barbu: Timbru. Nivelul expresiv al conştiinţei creştine este o intrare pe teritoriul sacrului. dar cad toţi în prăpastia minciunilor. Ea caută să ajute pe cititor. 6. Magii. Coşbuc: La Paşti. De ratione Pasche. Bunavestire. Colindă. Pătimirea sfântului Sava Gotul. pieritoare. sfinţirii. Numărul sufletelor care se mântuiesc prin opera literară dau valoarea ei absolută. de divertis apellationibus. aşa cum găsim început acest proces la sfântul mitropolit Dosoftei în Psaltirea pre versuri tocmită. pe scriitor să se mântuiască. Iisus şi Magdalena sau în piesele de teatru: Meşterul Manole.

veac, Rugăciune, Cântecul potirului, Noaptea învierii, Rugăciunea din amurg; la Vasile Militaru: Divina zidire; sau în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie; la Dimitrie Cantemir: Imaginea cu neputinţă de zugrăvit a ştiinţei sacre; Mihail Eminescu: Răsai asupra mea; Octavian Goga: Ruga mamei; George Bacovia: Plumb, Amurg violet. 6.3. Nivelul inventiv al conştiinţei creştine se caracterizează prin problematizarea motivelor creştine formarea conceptului de conştiinţă şi exprimarea lui prin funcţia simbolică a limbii sau a cuvântului. Putem exemplifica în acest sens poeziiel lui Tudor Arghezi: Potirul mistic, Ruga de vecernie, Buna vestire; la George Bacovia în Poem în oglindă şi Rondelul rozei ce-nfloreşte; la Mateiu Caragiale în Craii de curtea veche camera plină de oglinzi; la Marin Sorescu: Iona, Paraclisierul; la Vasile Voiculescu: Bătea la poarta cerului, În grădina Ghetsemani, Iisus pe ape; Anatol Baconski: Biserica neagră; Emilian de la Neamţ: Legea Iubirii; Ion Barbu: Lemn sfânt; George Coşbuc: Poetul, Moartea lui Fulger; Alexandru Davila: Vlaicu Vodă; Nicolae Steinhardt: Jurnalul fericirii. Nivelul inventiv se mai caracterizează prin crearea de specii sau modalităţi noi de exprimare a conştiinţei creştine ca în Psalmii moderni ai lui Alexandru Macedonski: Oh! Doamne, Ţărână, Iertare, Duşmancele, Zburam, Eram, Şi-am zis, N-am în ceruri, M-am uitat, Doamne toate. De nivel inventiv este şi momentul când Apostol Bologa din Pădurea spânzuraţilor vede raza care vine din crucea bisericii şi pătrunde în el, moment din care pentru el începe o viaţă nouă. 6.4. Nivelul inovativ al conştiinţei creştine se caracterizează prin ridicarea la înţelegerea adâncă a poruncilor lui Dumnezeu, prin descoperirea lui Dumnezeu în interiorul inimii ca în cartea lui Vasile Voiculescu: Călătorie spre locul inimii, prin drumul spre nucleul sacrului, adică literatura de ritual, ca în Cina cea de Taină, Maran Atha, Teu, Tea, Tion, Tawma ale fratelui Emilian de la Neamţ, prin afirmarea elementelor de conştiinţă creştină ale Sfântului Ştefan cel Mare în piesa Apus de soare a lui Barbu Ştefănescu Delavrancea sau în romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu prin apariţia simbolului oglindă în poemul Luceafărul de M. Eminescu. („Şi din oglindă luminiş”) sau la Ion Barbu în poezia Din ceas, dedus... („Intrată prin oglindă în mântuit azur”) prin această funcţie sacră a limbii. 6.5. Nivelul emergent al conştiinţei creştine se afirmă prin prezenţa unor creaţii care au intrat în nucelul sacrului ca Te deum laudam al Sfântului Niceta Remesianul care este un imn celebru şi cu el se oficiază în ocazii solemne în bisericile ortodoxe, dar şi Doxologia care este realizată cu versuri din acest imn. Textul a fost scris în latină şi greacă, dar a fost tradus în multe limbi. Aici aveam înţelegerea şi formarea conştiinţei creştine prin 46

poruncile mântuirii, sfinţirii şi desăvârşirii, prin comunicarea stărilor de extaz ca formă de manifestare a conştiinţei creştine şi prin comunicarea teofaniilor. Putem menţiona în acest sens cărţile Euharistia cuvântului şi tainei, Pravila poruncilor, Taina Tainelor ale lui Emilian de la Neamţ, o serie de momente din poemul Luceafărul de Mihail Eminescu cum ar fi dialogul dintre Dumnezeu şi Hyperion ca moment de teofanie literară, imaginile de extaz din versurile ce descriu zborul Luceafărului: „Un cer de stele dedesubt / Deasupra-i cer de stele / Părea un fulger neîntrerupt / Rătăcitor prin ele /” sau versurile prin care se exprimă legea emergenţei: „Vedea ca-n ziua cea dintăi / Cum izvorau lumine”. Astfel de imagini de extaz literar găsim în poeziile lui Ion Barbu din volumul Joc secund ca Poartă, Timbru, Înfăţişare, Falduri, Suflet petrecut, Steaua imnului, Imagini de seară, Mod, Aura, Legendă, Grup, precum şi momentul din romanul Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu când Apostol Bologa contemplă raza ce vine din crucea bisericii cum intră în el şi dăruieşte o stare de extaz. La fel al Vasile Voiculescu în volumul Călătorie spre locul inimii avem poezii ca: Liturghia cosmică, Centrul eternei gravităţi, Noul apocalips, Nemurirea, Vorbesc şi eu în dodii, Agonie, Caut, Rugăciunea cordială în care găsim funcţia tainică a Cuvântului şi a limbii. 7. Axiologia stilistică înseamnă un demers care vede profunda identitate dintre conţinut şi formă. Vom porni de la expresia: „Le style est l’homme dans lui-même” a lui Buffon, fiindcă limba sau mai exact cuvântul are mai multe funcţii aşa cum le-am menţionat şi implică atât pe autor, cât şi pe cititor într-un proces de devenire spirituală. Aceste funcţii sunt într-o strânsă corelaţie cu cele zece structuri interioare pe care le-am tratat la axiologia psihologică. Fiecare funcţie are altă putere de penetrare în interiorul fiinţei noastre şi de aceea sfântul apostol Pavel ne atrage atenţia că în noi „Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţurile şi cugetările inimii” (Evrei 4, 12). Vom căuta să dăm câteva jaloane pentru a înţelege de ce unii scriitori au o influenţă adâncă asupra limbii, căreia îi dau funcţiile ce le vom menţiona, au o influenţă asupra societăţii, asupra sufletelor, asupra dezvoltării fenomenului literar, iar alţii nu. 7.1. Funcţia denotativă este funcţia de comunicare în lumea percepută cu simţurile a obiectelor, fiinţelor, fenomenelor, faptelor sociale, este planul trăirii şi acţiunii corpului fizic. Aici este glasul trupului, trăirile corpului biologic, sublimarea alimentelor, acţiunile vizibile ale persoanelor, animalelor, motivaţia lor. Pe acest plan se exteriorizează lăcomia ariviştilor 47

ca Dinu Păturică din romanul Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon, vicleniile eroilor lui Ion Luca Caragiale, instinctele primare ale eroilor lui Liviu Rebreanu din Ion şi Răscoala. 7.2. Funcţia referenţială de relaţie este a planului energetic, calea care dă acţiunea, mişcarea, raportul, legea reacţiei, reflexele, cum le găsim în Amintiri din copilărie de Ion Creangă, în romanul Mara sau în nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici, în romanul Craii de Curtea Veche de Mateiu Caragiale, în romanul Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat Bengescu, în romanul Enigma Otiliei de George Călinescu, în Rapsodii de toamnă de George Topârceanu, în Plumb de George Bacovia, în Cântăreaţa cheală sau Rinocerii de Eugen Ionescu. 7.3. Funcţia conotativă pătrunde în sufletul omului, care este subtil şi-l face să vibreze, fiindcă este teritoriul de manifestare al afectelor, care sunt o concentrare a energiilor din corpul energetic şi o sublimare a lor. De aceea muzica şi versurile penetrează acest plan şi determină reacţii, motivaţii, intenţionalităţi, pasiuni, acţiuni de ordin afectiv, aşa cum găsim în poeziile lui Mihail Eminescu, Vasile Alecsandri, Alexandru Macedonski, George Coşbuc, Octavian Goga şi alţii. Pentru această funcţie ca să o exprime, scriitorii creează sensuri, nuanţe noi prin metafore, metonimii, aliteraţii, asonanţe, comparaţii, ritmuri, rime. De aceea avem cântecele în ritualul ortodox. 7.4. Funcţia reflexivă este reflectarea în mentalul cititorului a imaginilor-suport construite de scriitor, adică ceea ce Titu Maiorescu numea „condiţia materială a poeziei”. Aici este locul unde se realizează starea de vis, refugiul romantic în vis, în basm, în natură, în trecut. Când cuvintele dau imagini luminoase, ca în poeziile lui M. Eminescu Rugăciune sau Răsai asupra mea sau în poeziile lui Vasile Voiculescu Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, la Octavian Goga, George Coşbuc, Lucian Blaga, Alexandru Macedonski, ele dau o stare de echilibru şi armonie în sufletul cititorului. În alte scrieri, ca Biserica neagră de A. E. Baconski, dau o stare de anxietate cititorului. Acelaşi lucru putem spune despre Groapa lui Eugen Barbu, Orbitor de Mircea Cărtărăscu, Drumul cenuşii de Augustin Buzura, Acasă de Fănuş Neagu, Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt. 7.5. Funcţia legică acţionează în nivelul legic sau karmic prin legea sublimării, de aceea acest plan sau nivel este descris prin imaginea focului, prin flacără în gândirea indiană. La acest plan avem sistemul volitiv şi categoriile acestuia, atitudini, interese, opţiuni, hotărâri, reacţii, aspiraţii, credinţe, intenţionalităţi, le găsim mai ales în romanele de analiză ale lui Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul lui Procust, în romanul Hortensiei Papadat Bengescu Concert din muzică de

48

Bach, în romanul Orbitor de Mircea Cărtărăscu, în romanul lui Horia Vintilă Dumnezeu s-a născut în exil. 7.6. Funcţia noetică este a sistemului noetic şi este exprimată prin idei, concepte, modele, legi, reprezentări, mituri, principii, categorii, simboluri, prototipuri, şi a fost localizată ca fiind intelectul sau ceea ce de multe ori numim prin termenul „mintea”, care este reprezentată ca o sferă în mâna Domnului Iisus Hristos. Când gândurile noastre sunt luminoase, avem un soare interior, care luminează corpul mental, aura, determină acţiuni benefice ca rugăciunea, actele de caritate, virtuţile ca milostenia, blândeţea, curăţia, credinţa, iubirea, nădejdea, bunătatea, trăite de corpul afectiv, de sufletul care vibrează, aşa cum avem cuvintele eroului Ştefan cel Mare şi Sfânt din Apus de soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea, ale lui Vlaicu din drama Vlaicu Vodă de Alexandru Davila, ale feciorului de împărat din basmul Harap Alb de Ion Creangă. 7.7. Funcţia simbolică este o mai subtilă încorporare a ideii în cuvânt şi determină o sinteză, o concentrare a gândirii, care angajează interpretări, participarea cititorului cu propria lui înţelegere, adică pătrunde în cuget, unde acţionează legea armoniei şi echilibrului şi determină iluminarea din planul gândirii creative, fiindcă lasă să pătrundă lumina venind din nivelul conştiinţei în sfera nous-ului, a intelectului, determinând o altă descoperire, o altă înţelegere, o altă idee, concept aşa cum o analizează Liviu Rebreanu în Pădurea spânzuraţilor, cînd Apostol Bologa vede raza ce vine din crucea bisericii din Parva şi îşi schimbă tot modul de a gândi; sau cum în piesele lui Camil Petrescu Suflete tari (Andrei Pietraru), Jocul ielelor (Gelu Ruscanu) ajung la o transformare lăuntrică ca urmare a unei dezbateri lăuntrice. 7.8. Funcţia sacră este aceea care pătrunde la nivelul conştiinţei şi este comparată cu Sfântul Potir, fiindcă are pereţii oglindă, aşa cum este camera plină de oglinzi din romanul Craii de Curtea Veche de Mateiu Caragiale, sau cum este simbolul oglinda în poezia Din ceas, dedus de Ion Barbu, în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu, în poezia Poemă în oglindă de George Bacovia, în volumul Poeme cu îngeri de Vasile Voiculescu, dar mai ales în scrierile sfinţilor Ioan Casian, Niceta Remesianul, mitropoliţilor Dosoftei, Varlaam, Antim Ivireanul. 7.9. Funcţia tainică a limbii şi a cuvântului o găsim emanând din punctul central, al fiinţei omului care este spiritul reprezentat simbolic în ideograma soarelui printr-un punct într-un cerc, aşa cum îl va utiliza Mihail Eminescu spre a crea în Scrisoarea I imaginea genezei universului: „Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l / Cum din haos face mumă, iară el devine Tatăl / Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumei, / E stăpânul fără margini peste marginile lumii”. Această 49

funcţie tainică a Cuvântului din care s-a creat lumea o căuta Mihail Eminescu când se întreba: „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul?”, dar o găsim în Teu, Tea, Tiou, Tawma, Euharistia cuvântului, Pravila poruncilor ale Fratelui Emilian de la Neamţ, care o găseşte în cuvintele Sfintei Evanghelii. 7.10. Funcţia de lumină este cordonul de har sau firul de argint care leagă sufletul de Dumnezeu şi se pune la Taina Sfântului Botez ortodox şi se reaşează la Taina Sfintei Euharistii. În literatură la Mihail Eminescu în Împărat şi proletar avem versurile: „Spuneţi că omu-i o lumină / Murdară-i este raza ca globul cel de tină”, în poemul Luceafărul în versul: „Alunecând pe-o rază” sau în versurile: „Vedea ca-n ziua cea dintâi / Cum izvorau lumine”, la Liviu Rebreanu în Pădurea spânzuraţilor raza ce vine din crucea bisericii din Parva. La Vasile Voiculescu în poezia Bătea la poarta cerului raza este o mesageră a lui Dumnezeu în lume, iar la Radu Gir raza este cea care generează poezia. 8. Spiritul critic aduce un alt concept de valoare determinând o axiologie de tip realist, aşa cum o formulează Garabet Ibrăileanu în cartea: Spiritul critic în cultura românească. În acest studiu Mihail Eminescu este văzut ca un scriitor realist, ca o culme a spiritului critic în Moldova, fiindcă în poeziile Epigonii, Împărat şi proletar, Scrisoarea III, în celelalte satire, în Criticilor mei face o acută acuzaţie societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Sunt menţionaţi în această carte în primul rând Ion Luca Caragiale, care, în O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, D’ale carnavalului, în momentele şi schiţele sale, critică moravurile societăţii burgheze şi era definit ca o culme a spiritului critic în Muntenia. Spiritul critic în literatura română este prezent permanent de la Didahiile lui Antim Ivireanul, Istoria hieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, Satiră. Duhului meu de Grigore Alexandrescu, comediile lui Vasile Alecsandri Chiriţa la Iaşi, Chiriţa în provincie, romanul lui Nicolae Filimon Ciocoii vechi şi noi; la cei mai importanţi scriitori ai secolului XX: Liviu Rebreanu Răscoala, Cezar Petrescu Întunecare, Hortensia Papadat Bengescu Concert din muzică de Bach, George Călinescu Enigma Otiliei, Camil Petrescu Patul lui Procust şi Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război; Tudor Arghezi 1907 – peizaje. Spiritul critic cultivat de critica literară poate fi situat pe nivele de gândire creativă, aşa cum am făcut şi cu operele scriitorilor. Nivelul expresiv înseamnă o preocupare pentru expresivitatea cuvântului, aşa cum arată Valeriu Anania în Rotonda plopilor aprinşi, prin studiile de stilistică, aşa cum sunt cele ale lui Tudor Vianu, sau prin eseuri ca cel al lui Constantin Noica Creaţie şi frumos în rostirea românească. 50

Nivelul productiv presupune o aderenţă la un curent literar, la o axiologie anterior exprimată. Aici pot fi integrate istoriile literare, dicţionarele literare, monografiile despre scriitori sau studii ca: Paul Zarifopol Clasicii, Pompiliu Constantinescu Consideraţii asupra romanului românesc, Emil Cioran Amurgul gândurilor, Mihai Ralea Tudor Arghezi, Perpesicius Menţiuni critice. Pentru nivelul inventiv putem aminti personalităţile care au adus direcţii noi în dezvoltarea fenomenului literar, aşa cum au fost: Mihail Kogălniceanu şi revista Dacia Literară, Titu Maiorescu la Junimea şi Convorbiri literare, Garabet Ibrăileanu la Viaţa Românească. Alte personalităţi au adus o axiologie aşa cum l-am menţionat pe Garabet Ibrăileanu care în Spiritul critic în cultura românească aduce o axiologie de factură realistă. Tot aşa Constantin Ciopraga în Personalitatea literaturii române aduce o axiologie de facto, iar Alexandru Husar în Ideea europeană dezvoltă coordonatele unei axiologii spaţiale de nivel european şi încadrarea sau locul literaturii române în acest spaţiu. Nivelul inovativ este realizat de sinteza unor concepte de valoare aşa cum o realizează Rene Wellek în Istoria criticii literare moderne sau propune o interpretare a textului literar din mai multe unghiuri ca Benedetto Croce în Poezia. Exigenţele pentru nivelul emergent sunt ceva mai deosebite, fiindcă în afară de sinteza conceptelor axiologice formulate, trebuie să aducă şi concepte noi, să aducă dezvoltări şi completări la cele insuficient precizate, pentru a impune o interpretare obiectivă bine argumentată a textului literar. Valoarea este aceea pe care o încorporează autorul în opera sa şi nu cea care binevoieşte sau nu să i-o acorde criticul. 9. Valoarea operei literare o încearcă şi o decantează timpul, care devine astfel cel mai obiectiv critic. El selectează deobicei valorile de nivel emergent şi care sunt specifice, reprezentative pentru anumite spaţii culturale universale. Astfel Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Upanişadele sunt valori reprezentative pentru spaţiul indian. Epopeile Iliada, Odiseea, Eneida, poeziile lui Virgilius, Horatiu, Ovidiu, tragediile lui Eschil, Sofocle, Euripide sunt reprezentative pentru spaţiul european antic. Se poate aprecia că operele create de Goethe, Schiller, Lenau, de Shakespeare, Byron, Shelley, de Victor Hugo, Paul Verlaine, Puşkin, Lermontov, Lev Tolstoi, Dostoievski, Gogol, Ion Barbu, Mihail Eminescu, I. L. Caragiale sunt reprezentative pentru spaţiul european în alte perioade istorice.

51

Valorile de nivel inovativ sau inventiv sunt selectate de timp pentru apartenenţa lor la diferite curente literare pe care le reprezintă: Clasicismul, Romantismul, Realismul, Simbolismul, Expresionismul, Suprarealismul, aşa cum le-am tratat la curente literare. Trebuie să remarcăm că la trecerea timpului şi a curentelor literare mulţi scriitori reprezentativi pentru acele grupuri sociale, naţiuni, reviste sau curente intră într-un con de umbră, chiar dacă sunt menţionaţi în dicţionare, istorii literare, fie şi dacă au fost traduşi în mai multe limbi sau au primit distincţii internaţionale. Valorile de nivel productiv ca şi cele de nivel expresiv supravieţuiesc cu greu timpului, de aceea scriitorii şi textele aparţinând acestui nivel intră în anonimat, chiar dacă la un anumit moment au avut parte de tiraje impresionante, chiar dacă sunt menţinuţi în atenţia sau conştiinţa publică prin ediţii noi, prin activitatea unor oameni de cultură sau prin introducerea lor în manuale şcolare. Timpul ca motiv literar apare bine conturat în opere de mare valoare. Astfel în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu avem versurile: „Şi unde ajunge nu-i hotar / Nici ochi spre a cunoaşte / Şi vremea-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte” sugerând o ieşire din timp şi spaţiu, ca şi la Ion Barbu în versurile: „Din ceas, dedus, adâncul acestei calme creste / Intrată prin oglindă în mântuit azur”, unde intenţia autorului de a da o valoare absolută poeziei, de a o transfigura este mai bine exprimată. Tot aşa Hyperion îi oferea fetei de împărat viaţa eternă: „Colo-n palate de mărgean / Te-oi duce veacuri multe / Şi toată lumea-n ocean / De tine o s-asculte”. Aceeaşi căutare a eternului o vom găsi la Lucian Blaga în Mirabila sămânţă, Peisaj transcendent, Munte vrăjit sau la Vasile Voiculescu în Călătorie spre locul inimii ca o ieşire în etern, în inefabil, în divin, ca semn al valorii. 10. Valoarea eternă sau transcendentă a unei creaţii literare izvorăşte din harul sau lumina dumnezeiască care emană din ea determinând schimbarea sufletelor, prin adevărul pe care îl conţine, îl exprimă. Obiectivul susţinut de Junimea de a impune adevărul ca o condiţie a valorii actului de creaţie a făcut ca o serie de scriitori să plătească mai apoi cu viaţa, aşa cum s-a întâmplat cu Mihail Eminescu, Alexandru Davila, Marin Preda, Nicolae Labiş sau să fie închişi, chinuiţi ca Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Vasile Militaru, Antonie Plămădeală, Nicolae Steinhardt, Ioan Slavici, Ionel Teodoreanu, Păstorel Teodoreanu, Alecu Russo, Nicolae Bălcescu. Alţi scriitori au fost exilaţi sau s-au autoexilat ca Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Horia Vintilă, Ion Luca Caragiale, Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Petru Dumitriu şi alţii. Unii au fost marginalizaţi sau exilaţi în propria ţară: Lucian Blaga, Ion Barbu, 52

George Bacovia, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Hortensia Papadat Bengescu, Cezar Petrescu, Ion Vinea. Această valoare transcendentă a fost cultivată de la începuturile literaturii române de sfinţii Ioan Casian, Niceta Remesianul, mitropolitul Dosoftei. Sfântul Paisie Velicicovski ralizează în acest sens un curent cu centrul de iradiere de la Mănăstirea Neamţ concretizat prin traducerea şi tipărirea de cărţi religioase. În acest curent un rol important l-a avut Filocalia tradusă în limba rusă determinând în Rusia un curent mistic popular consemnat în cartea Pelerinul rus, dar şi prin influenţa ce a avut-o asupra unor scriitori importanţi ca Lev Tolstoi, Dostoievski, Gogol. La noi Nichifor Crainic a realizat prin gruparea de la Gândirea un curent literar, iar prin cărţile sale Nostalgia paradisului şi Sfinţenia – împlinirea umanului a favorizat apariţia grupului de la rugul aprins cu Vasile Voiculescu, Sandu Tudor şi alţii. Aceasta a determinat atacul satanisto-ateisto-comunist asupra ţărilor ortodoxe ca Rusia, România, Serbia. Literatura capătă în acest context valoare prin harul încorporat, o lumină harică, o cunoaştere contemplativă superioară oricărei operaţii intelectuale prezentă la Vasile Voiculescu în Călătorie spre locul inimii, la Emilian de la Neamţ în Taina Tainelor, Legea Iubirii, Cina cea de Taină. Sinteza tuturor punctelor de vedere, a conceptelor, a programelor estetice, a categoriilor psihice, a nivelelor de gândire creativă are ca scop să obiectiveze interpretarea operelor literare şi să-l înarmeze pe cititor cu o serie de noţiuni fundamentale, încât să nu mai poată fi înşelat de falsele valori, de beţia de cuvinte, de toate mistificările aduse adevărului, pe care trebuie să-l exprime scriitorul reprezentant al conştiinţei naţională, socială, umană, religioasă, critică şi estetică. Valoarea absolută a unui text o dă sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu dintr-un text prin care se luminează, se mântuiesc, se sfinţesc sufletele. Cuvântul lui Dumnezeu încorporat în textul realizat de scriitor este duh şi viaţă, este Adevărul care sfinţeşte, este Taina Tainelor pe care scriitorul adevărat o mărturiseşte.

53

1. Originea şi evoluţia limbii române
1.1. Definiţia limbii române Limba română a fost definită de majoritatea cercetătorilor ca fiind limba latină populară, vorbită neîntrerupt timp de două mii de ani, în nordul şi sudul Dunării, într-un mediu trac, grec, turc, slav, adică oriental: „Limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului roman, cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia, Panonia de Sud, Dardania, Moesia inferioară şi superioară) din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii şi până în zilele noastre.“ (Al. Rosetti, Istoria limbii române, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 77) 1.2. Perioada de formare a limbii române Luptele dintre romani şi daci, începute din timpul împăratului Domiţian (Tapae, 88, e.n.) sunt continuate de împăratul Traian (101-102 şi 105-106) şi duc la transformarea Daciei într-o provincie romană, timp de 165 de ani, adică până în anul 271 e.n., când împăratul Aurelian retrage garnizoanele romane în sudul Dunării. În această perioadă, în Dacia sunt aduşi colonişti romani, negustori, soldaţi, care, după ce-şi îndeplinesc obligaţiile stagiului, sunt răsplătiţi cu acordarea de privilegii (pământ, drepturi cetăţeneşti etc.). Împăratul Caracalla dă, în anul 212 e.n., „Constitutio Antoniana“, prin care dacii devin cetăţeni romani, ca urmare a însuşirii limbii latine şi a modului de viaţă roman. În perioada dintre anii 101 şi 271 e.n., avem o perioadă de bilingvism, când limba dacă se încrucişează cu limba latină. Limbile sunt ca nişte săbii, ele separă net o comunitate socială, etnică de alta, de aceea limbile nu se amestecă. Limba latină a ieşit învingătoare, fiindcă era un instrument de comunicare, perfecţionat prin activitatea marilor scriitori şi oameni de cultură romani. Între anii 271 e.n. şi sec. al VI-lea, când vin slavii, avem perioada de formare a limbii române, fiindcă regulile de transformare ale cuvintelor de origine latină nu vor acţiona şi asupra cuvintelor de origine slavă. Unii lingvişti discută despre o a doua încrucişare între limba română proaspăt constituită şi limba slavă, încheiată cu victoria limbii române. Fiind mai numeroasă în nordul Dunării şi mai bine organizată, populaţia română i-a asimilat pe slavi sau i-a respins. Slavii au trecut în sudul Dunării şi au lovit comunitatea română, dispersând-o. Totuşi, primele state din sudul Dunării sunt româno-bulgare, sub Ioniţă Asan. 54

Perioada de formare a limbii române (271– sec. al VI-lea) este urmată de perioada limbii române comune între secolele al VI-lea şi al IX-lea. În această perioadă, avem şi o separare a grupului etnic al aromânilor, care coboară treptat în sud, sub presiunea grupurilor slave şi maghiare din Podişul Panoniei şi din zona dalmată. Locul de formare a limbii române comune este situat atât în nordul, cât şi în sudul Dunării, pe teritoriul fostelor provincii romane Dacia, Moesia, Iliria, Panonia, Dardania. Este semnalată prezenţa aromânilor în Macedonia, Ahaia şi la Salonic, începând cu anul 1308, precizându-se că unii ar fi venit din Ungaria sub presiunea ungurilor şi hunilor, iar din regiunea râului Sava au fost deplasaţi de venirea sârbilor. În această perioadă, limba română a căpătat trăsăturile sale specifice, diferite de celelalte limbi romanice: a. avem schimbarea unor vocale („a“ , „i“) în cuvintele latine sub influenţa limbii dace în “ă” şi “î” (ex.: manus > *mănu > mână; fontana > făntănă > fântână; imperator > emperator > împărat; inter > între); b. modificarea timbrului vocalei accentuate, ceea ce a dus la crearea de diftongi (lat. lege > v. dr. leage > rom. lege); c. tendinţa de a închide timbrul vocalelor (ex. e > i, dentem > dinte; a > ă gula > gură; aqua > apă); d. palatalizarea oclusivelor labiale (lat. petiolus > rom. chicior); e. afereza lui a (lat. aranea > dr. râie; autumnus > dr. toamnă). Perioada limbii române literare vechi începe din secolul al XIII-lea, o dată cu primele manuscrise, şi este exprimată deplin mai ales cu primele tipărituri în limba română. Ea continuă până în secolul al XVIII-lea. Este limba textelor religioase, a cronicilor, a primelor pagini literare, ale scriitorilor umanişti, pe care o tratăm la capitolul Umanismul. Perioada limbii române literare moderne începe în secolul al XIX-lea şi se dezvoltă în secolul al XX-lea. De aceea ea cuprinde în primul rând activitatea marilor scriitori clasici, care au oferit modelele limbii române literare moderne. Ea este continuată de intensa activitate a scriitorilor din secolul al XX-lea. 1.3. Teritoriul de formare a limbii române Limba română s-a format şi s-a vorbit în nordul şi în sudul Dunării, în provinciile: Dacia, Dardania, Moesia inferioară şi superioară. Ea s-a constituit, ca şi limbile dalmată, sardă, dialectele italiene din sud, din limba latină populară orientală. Expansiunea romanilor pe teritoriul Daciei este până la est de râul Prut, fiindcă avem urme de castre romane la Bărboşi, Şendreni, Poiana, aidoma celor din Muntenia de la Piscul Crăsani (Ialomiţa) şi Spanţov (Argeş). Au fost remarcate apropierile dintre limba română şi limbile sardă, dalmată, italiana de sud în conservarea consoanelor oclusive p, t, k, în unele cuvinte, spre deosebire de spaniolă. De exemplu: 55

română: căpăstru, roată, păcurar (lat. capistro — are; rota — ae; pecorosus, a, um) italiană: capestro, rota, pecorario spaniolă: cabestro, ruieda portugheză: pequieiro 1.4. Caracterul latin al limbii române Caracterul unei limbi este dat de vocabularul esenţial (fondul principal de cuvinte) şi de structura gramaticală. Nucleul limbii române (vocabularul esenţial) este latin, iar structura gramaticală este latină. Cuvintele din fondul principal de cuvinte, care denumesc părţi ale corpului omenesc, sunt peste 90% de origine latină: dinte (lat. dentis), gură (lat. gula), ochi (lat. oculum), ureche (lat. auricula), mână (lat. manus), picior (lat. petiolus), inimă (lat. anima), coapsă (lat. coxa), frunte (lat. frontem). De asemeni avem termeni religioşi ca: Dumnezeu (lat. domine deus), creştin (lat. cristianus), biserică (lat. basilica), botez (lat. baptisium), rugăciune (lat. rogationem), cruce (lat. crucem), înger (lat. angelus). S-au păstrat termeni ce denumesc noţiuni esenţiale ca: sat (lat. fossatum), ara (lat. arare), semăna (lat. seminare), grâu (lat. granum), secară (lat. secale), cânepă (lat. canapa), sare (lat. salis>salem), in (lat. linum), aur (lat. aurum), argint (lat. argentum), cal (lat. caballus), vacă (lat. vaca), vie (lat. vinea), poamă (lat. poma), ceapă (lat. caepa), mamă (lat. mater), fiu (lat. filius), frate, soră, fiică, familie, bărbat, ajutor, adăpost, cântec, împărat, băiat, cuţit, lingură, mire, oaie, plăcintă, piersic. Toponime: Dunăre, Retezat, Drobeta, Napoca, Sculeni, Criş, Someş, Olt. Onomastică: Liviu, Octavian, Tiberiu, Ovidiu, Agripina, Letiţia, Emilian, Traian, Cezar. Pentru ca un cuvânt să pătrundă în vocabularul esenţial, adică în nucleul limbii, el trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să exprime o noţiune fundamentală, să aibă vechime în limbă, să fie cunoscut de majoritatea vorbitorilor, să intre în expresii şi locuţiuni, să aibă putere de derivare şi compunere. Acest nucleu al limbii este peste 70% latin şi mai are cuvinte de origine dacă, slavă, greacă, turcă, franceză etc. El cuprinde în jur de două mii de cuvinte, ceea ce reprezintă cam 1% din masa vocabularului limbii române. Nu cantitatea, ci calitatea cuvintelor este esenţială pentru a defini trăsăturile unei limbi. Această calitate a limbii o modelează, o dezvoltă scriitorii. 1.5. Conservarea elementului dac Păstrarea elementelor dace a fost discutată pentru prima oară de Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a observat că o serie de cuvinte au o mare putere de derivare şi compunere, îndeplinesc condiţiile de a face parte din 56

vocabularul esenţial, dar a căror origine nu fusese stabilită. Dintre aceşti termeni amintim: abur, baci, baltă, balaur, balegă, bâr, brad, brâu, buză, bucurie, căciulă, cătun, ceafă, ciută, ciucă, ciupi, copac, copil, curpăn, droaie, fluier, fărâmă, gard, gata, ghimpe, ghionoaie, gogă, grumaz, guşă, mal, mazăre, mărar, mânz, mugur, moş, murg, noian, pârâu, pupăză, rânză, scrum, sâmbur, scăpăra, spuză, strungă, ţap, şopârlă, vatră, zgardă, zară. Toponime: Carpaţi, Argeş, Buzău, Mureş, Ciucaş, Căciulata, Bucegi, Bârsei, Bucureşti, Tisa. Onomastică: Baciu, Bârsan, Bârzu, Baltă, Goga, Brad, Cătuneanu, Ciucă, Buzatu, Grumăzescu, Bucur, Curpăn, Scrumeda, Zară. Substratul dac constituie elementul de originalitate al limbii române faţă de celelalte limbi romanice: franceză (substrat galic), spaniolă (substrat iberic), italiană (substrat etrusc). 1.6. Influenţa slavă Prezenţa populaţiei slave pe teritoriu, începând cu secolul al VI-lea, şi oficierea cultului religios în limba slavă au determinat o influenţă a acestei limbi asupra limbii române. S-au păstrat termeni de cult religios: liturghie, maslu, iad, rai, schit, sfânt, utrenie, vecernie, molitfelnic, stareţ, pocrov, vovidenie; termeni din agricultură: plug, ogor, brazdă, pogon, snop, stog; termeni de organizare socială: logofăt, vornic, paharnic, vistiernic, stolnic, boier, jupân. Toponime: Târnava, Bistriţa, Dâmboviţa, Cozia, Craiova, Cerna, Ilfov, Lipova, Jijia, Prahova, Ialomiţa, Râmnic, Zlatna, Vodiţa, Tismana, Snagov, Stolniceni. Onomastică: Ivan, Ciornei, Cernat, Vornicu, Târnoveanu, Stoleriu, Olga, Tania, Boris, Stolniceanu, Bistriceanu, Oleg. Influenţa slavă în structura gramaticală este exprimată prin vocativul în „o“ al substantivelor feminine (Mario, Ioano, Florico), prin numeralul sută, prin modelul de construire a numeralelor de la 11 la 19. 1.7. Influenţa greacă S-a exercitat de către coloniile greceşti din Dobrogea, mai apoi din centrul de mare influenţă a Bizanţului asupra culturii noastre, a prezenţei populaţiei greceşti refugiate după căderea Constantinopolului şi a domniilor fanariote. S-au păstrat termeni ca: alfabet, filosofie, geometrie, condei, condică, psihic, dialog, analog, analogie, arhon, logică, diac, mustaţă, trandafir, catarg, horă, plapumă, zodie, scandal, zugrav, prăvălie, zahăr, Evanghelie, teologie, paraclis, omilie, amin, arhondaric. Onomastică: Vasile, Ioan, Alexandru, Constantin, Elena, Andrei, Teodor, Vasiliu, Hangerliu, Cantacuzino.

57

1.8. Influenţa turcă S-a realizat prin prezenţa turcilor în nordul şi în sudul Dunării, prin administraţia turcească şi ca urmare a deselor şi violentelor incursiuni militare făcute de Imperiul Otoman în principatele Moldova, Ţara Românească, Basarabia, Banat, Dobrogea. S-au păstrat termeni ca: paşă, vizir, sultan, agă, iahnie, cataif, harem, haraci, hazna, turban, şalvari, rahat, cafea, alivenci, halva, sarma, simigiu, geamgiu, ciulama, musaca. Onomastică: Hagiu, Cihodaru, Hasnaşi, Turpan, Başa, Ciaglâc, Ciubuc. Toponime: Techirghiol, Babadag, Medgidia, Bairamdede, Ceatal, Tighina. 1.9. Influenţa franceză Se datoreşte contactelor culturale, introducerii limbii franceze în şcoli. S-au impus în limbă mulţi termeni ca: republică, administraţie, egalitate, librărie, parfumerie, galanterie, constituţie, revoluţie, libertate, cavalerie, infanterie, artilerie. Această influenţă continuă şi avem multe neologisme adoptate din limba franceză. 1.10. Dialectele limbii române Dialectul daco-român este vorbit de o populaţie de peste 23 de milioane de pe teritoriul fostei Dacii, dar şi sub forma limbii naţionale de circa 4 milioane de români din Republica Moldova, Bucovina de Nord, Banatul sârbesc, Cadrilater şi de alte câteva milioane de români din Ungaria, Germania, Franţa, America, Canada şi alte ţări. Limba naţională a statului România s-a constituit pe baza dialectului daco-român. Pe baza lui s-a realizat limba română literară, care este aspectul cel mai îngrijit al limbii naţionale. În limba română literară s-au scris cărţi de valoare pentru literatura naţională şi universală, cărţi ştiinţifice. Dialectul daco-român are mai multe graiuri: moldovean, muntean, oltean, bănăţean, crişan, maramureşan. Dialectul macedo-român este vorbit de românii din Macedonia, grupaţi în oraşele Niş, Skoplije, în Munţii Pindului, Munţii Olimp, unde ei alcătuiesc grupări etnice distincte. În acest dialect s-au realizat o cultură şi o literatură originală. Dialectul megleno-român este vorbit de românii din Bulgaria şi Grecia, de pe valea fluviului Mariţa, unde ei alcătuiesc o comunitate etnică. Dialectul istro-român este vorbit de românii din peninsula Istria, din nordul Mării Adriatice, pe teritoriul Iugoslaviei. În afară de acestea, pe Valea Timocului, în Serbia, vorbesc limba română circa un milion şi jumătate de români, care sunt total lipsiţi de orice fel de drepturi. Ei au un grai daco-român, cu elemente olteneşti şi bănăţene. De asemenea în Bosnia vorbesc limba română cam o jumătate de milion de 58

sarda. tăria. În acelaşi timp. Limba română a conservat termeni din limba latină. ce fără veste / S’a trezit din somn de moarte. care are la bază imaginea unui şirag de pietre preţioase.români. Din această familie mai fac parte limbile slave (rusă. cehă. strălucirea luminilor sensurilor ascunse în cuvinte: „Un şirag de peatră rară. de fapt. ca şi poezia. germana). Mateevici — Limba noastră 1. O naţiune se defineşte prin comunitate de teritoriu. în limbă. franceză. bulgară). Mateevici începe poezia Limba noastră cu versul: „Limba noastră-i o comoară“. imagine ce sugerează valoarea cuvintelor. Limba. ce spintec / Nouri negri. Tezaurul spiritual al unui popor se găseşte ascuns. deoarece este singura limbă orientală. / Pe moşie răvărsată“. Metafora „roi de fulgere“ este extrem de sugestivă pentru funcţia limbii de a reda idealurile naţionale şi sociale. ca urmare a oficierii cultului religios în limba latină. care s-au pierdut în celelalte limbi romanice. catalana. frumuseţea. Ea trasează limitele fiinţei naţionale. Substratul limbii române este dac. daneza). în limba spaniolă este iberic.12. a unui neam. Limba este o trăsătură definitorie a unui popor. profunda identitate dintre poet. Limba dalmată a încetat să mai fie vorbită pe coasta dalmată din secolul trecut. albaneza. De aici tema poeziei care este. de viaţă social-istorică. limbile nordice (suedeza. din familia limbilor indo-europene. în limba franceză este galic. norvegiana. Această comoară spirituală. / Ca viteazul din poveste“. această factură psihică defineşte cel mai bine o naţiune. zări albastre“. ucraineană. Al. avesta. către Dumnezeu: „Roi de fulgere. persana. Nu avem un adstrat latin. care sunt lipsiţi de orice fel de drepturi din cauza regimurilor de dictatură. / Doina dorurilor noastre“. aspiraţia către cer. ca o comoară. în limba italiană este etrusc. care se exprimă prin cultură în general şi prin poezie în special. Locul limbii române între limbile romanice Limba română ocupă un loc aparte între limbile romanice. Poezia este o definiţie lirică a limbii române. 1. hindi. Limba română face parte. polonă. fiinţa noastră istorică îşi are rădăcina înfiptă în glia străbună. portugheza. retoromana. spaniolă.11. De aceea poetul Al. De aici valoarea versului: „În adâncuri înfundată“. 1. franceza. Aceste limbi sunt: italiana. ca toate limbile romanice. provensala. a unei naţiuni. fiindcă ea se naşte din adâncul fiinţei naţionale. fiindcă doina şi dorul sunt specifice poporului român. ca în limbile italiană. greaca. este o sinteză a spiritului naţional: „Limba noastră-i numai cântec. sârbă. spaniola. limbile germanice (engleza. ce arde / Într’un neam. de limbă şi de factură psihică. Limba conţine (ca un potir al conştiinţei naţionale) focul spiritului românesc: „Limba noastră-i foc. popor şi patrie. 59 .

viaţa spirituală neîntreruptă a poporului român. sedimentată în limbă aşa cum apele Nistrului ascund în adâncuri lumina luceferilor. au împlinit destinul naţional. din care se poate revărsa „un potop nou de cuvinte“. în care poetul îşi exprimă concepţia sa despre poet şi poezie. de aceea cuvintele ei sunt cuvinte de sărbătoare sfântă a sufletului. Este graiul faptelor. De aceea. străbunii. 2. / Când de vânt se mişcă vara / În rostirea ei bătrânii / Cu sudori sfinţit’au ţara“. Această profundă identitate dintre poet. de muncă. de-a lungul timpului. Limba este ca o fântână a conştiinţei noastre naţionale. Graiul românesc trebuie cultivat continuu. au sfinţit cu sânge şi sudoare pământul ţării. modelându-i sensibilitatea şi frumuseţea: „Limba noastră-i limbă sfântă / Limba vechilor Cazanii / Careo plâng şi care-o cântă / Pe la vatra lor ţăranii“. putem desprinde următoarele sensuri ale conceptelor de poet şi poezie: 60 . aşa cum ne sugerează metafora „vechi izvoade“. Limba este un dar dumnezeiesc. de simbolul Nistrului. care înalţă şi înnobilează sufletul. fiindcă limba este o carte vie care determină viaţa noastră lăuntrică. aşa cum este momentul unui hram. mucegaiul / Al uitării’n care geme“. În limba noastră se rostesc cuvintele sfinte din cărţile sfinte. Limba română este sacră. ale cărui izvoare nu seacă niciodată. ei. prin faptele de vitejie. tot aşa limba trebuie cultivată şi îmbogăţită: „Ştergeţi slinul. În limba română s-au adunat. / Să ne spue’n hram ş-acasă / Veşnicele adevăruri“. aşa cum o fântână trebuie curăţată. mărgăritarele nepreţuite ale înţelepciunii neamului nostru: „Limba noastră-s vechi izvoade / Povestiri din alte vremuri / Şi cetindu-le’nşirate — / Te’nfiori adânc şi tremuri“. ce-n valuri pierde / Ai luceferilor sfeşnici“. fiindcă apa sugerează cunoaşterea. popor şi patrie o găsim şi în metaforele din strofa: „Limba noastră-i frunză verde / Sbuciumul din codri veşnici / Nistrul lin. Poezia Limba noastră poate fi interpretată şi ca o poezie programatică (ars poetica). spiritul naţional când descoperă în el această conştiinţă naţională: „se-nfioară“ şi „tremuri“. care-i asigură existenţa. Metaforasimbol „frunză verde“ sugerează viaţa spirituală a poporului român şi valoarea ei este reluată de metonimia: „Sbuciumul din codri veşnici“. fiindcă în concepţia poporului român „omul sfinţeşte locul“. din care poetul face parte integrantă: „Limba noastră-i graiul pânii. Prin sacrificiul permanent. În ea am aflat adevărul despre Dumnezeu. fiindcă în ea se oficiază de secole cultul religios: „Limba noastră îi aleasă / Să ridice slavă’n ceruri. În limbă este sedimentată istoria naţională ca într-o cronică. Limba este bogăţia sufletului românesc. fiindcă prin ea aflăm drumul spre cer al sufletului. Citind-o cu atenţie.Limba este fiinţa naţională.

să trezească puterile lui creatoare. figuri de stil. Poetul este un cărturar şi îşi propune. fiinţa lui („frunză verde”). Poetul este identificat cu fiinţa poporului său şi de aceea poezia sa este „Doina dorurilor noastre“. conştiinţa lui naţională („Nistrul lin”). aşa cum le găsim sugerate în versurile: „Limba noastră-i frunză verde / Sbuciumul din codri veşnici / Nistrul lin. „graiul pânii“. Cele zece metafore care definesc limba: „Un şirag de peatră rară“. Stilul poeziei Limba noastră este metaforic. „o doină de dor“. dragostea faţă de ţară şi de neam a poetului. fiindcă în ea stă sedimentată puterea spirituală a unui popor. / Ce din soare se aprinde — / Şi-ţi avea în răvărsare / Un potop nou de cuvinte“. care substituie efectul prin cauză. ce-n valuri pierde / Ai luceferilor sfeşnici“. care: „S’a trezit din somn de moarte. / Pe moşie răvărsată“. ce spintec / Nouri negri”. accesibil. asemeni lui Eminescu.Poetul este o conştiinţă naţională. adică o emanaţie a sufletului neamului românesc. din care se revarsă un izvor creator: „Răsări-va o comoară / În adâncuri înfundată. Viaţa lăuntrică a poporului român este comunicată printr-un şir de metonimii. Comoara limbii este spiritul naţional. 3.„doina dorurilor“. simbolic. concept pe care-l găsim adânc exprimat prin „Doina dorurilor noastre“. iar poezia poate deveni o armă de luptă naţională şi socială: „Limba noastră-i foc ce arde“. „cântec“. prin care s-a realizat caracterul ortodox al conştiinţei naţionale. Poezia este o exprimare a conceptului de armonie şi echilibru specific poporului român: „Limba noastră-i numai cântec“. „izvoade“ dau un câmp de sensuri acestui cuvânt cheie. hiperbolă menită să exprime puterea creatoare ascunsă în ea. De aceea ea poate deveni o armă de luptă: „Roi de fulgere. frumuseţe. să dea noi valori cuvintelor. să cultive „Limba vechilor cazanii“. / Ca viteazul din poveste“. nuanţat. să le şlefuiască ca pe nişte diamante: „Strângeţi piatra lucitoare. iar poezia este o emanaţie a acestei conştiinţe. Poetul este un luptător. Rolul poetului şi al poeziei este să dea strălucire. „o comoară“. „Nistrul lin“. Poetul este român. iar poezia trebuie: „Să ridice slavă’n ceruri“. metonimic. De aceea limba este capabilă să izvorască „un potop nou de cuvinte“. este o frântură din Duhul Sfânt. vitalitate limbii neamului.. cauza prin efect: 61 . pentru a transmite mesajul profund patriotic al poeziei. forţa lui spirituală („roi de fulgere”). fiindcă încorporează hrana spirituală a unui popor („graiul pânii”). un preot ortodox şi un reprezentant al conştiinţei creştine. / Un şirag de peatră rară.. „frunză verde“. „roi de fulgere“. De aceea pentru el: „Limba noastră-i limbă sfântă“. Poezia este „un cântec“.

„Ruginit de multă vreme“. Metafora-simbol „Ai luceferilor sfeşnici“. Literatura română în limba latină 2. Poemul în limba getă sau sarmată. Deşi foloseşte figuri de stil. „Sbuciumul din codri veşnici“. fiindcă în Ponticele şi Tristele. Constantin Brâncuşi. care au plecat şi au creat în alte ţări ca: Eugen Ionescu. nici nu existau în Europa. „Al uitării’n care geme“. 2. fiindcă a trăit pe teritoriul ţării noastre. fiindcă noi continuăm nu doar prin limbă. „Să ridice slavă’n ceruri“. „Nistrul“. aşa cum a fost timp de două milenii poporul român prigonit şi lovit. o utilizare funcţională a mijloacelor stilistice. „Cu sudori sfinţit’au ţara“ etc. Martha Bibescu. George Enescu. Elena Văcărescu. scris de poet. Aceste metonimii exprimă. au fost integraţi în literaturile şi 62 . prin destin şi prin creaţie. Revendicarea poetului latin Ovidiu ca protopărinte al literaturii române nu trebuie să surprindă. Vintilă Horia. Prin creaţie. Epitetele utilizate de Al. „mucegaiul“. Al. Aceleaşi trăsături le putem remarca şi în legătură cu simbolurile: „soare“. devenind un cântec. asociată metonimiei: „ce-n valuri pierde“ dă densitate expresivă textului poetic. dar am şi creat o literatură de nivel european. Mircea Eliade. rolul limbii în viaţa spirituală a poporului român. dar el a fost prima formă de exprimare a literaturii noastre de specific naţional. fiind prigonit şi lovit. iar în Metamorfoze găsim elemente ale mitologiei româneşti. Mateevici au multă expresivitate: „Veşnicele adevăruri“. de fapt. Ana de Noilles Brâncovan. Emil Cioran. nu s-a păstrat. „nouri negri“. „frunză verde“. „Nistrul lin“. textul are multă claritate.1. aceste imnuri şi cărţi de morală dovedesc nu numai că am existat. această literatură hagiografică. În situaţii similare. Poetul Publius Ovidius Naso trebuie considerat ca fiind protopărintele literaturii de specific naţional. Prin destin. Această literatură patristică ortodoxă. românii. ceea ce explică aşezarea lui pe note. Mateevici conferă sensuri noi cuvintelor. „slinul“. într-o perioadă când cei ce ne contestă.„Te-nfiori adânc şi tremuri“. Argument Literatura română în limba latină este o dovadă a permanenţei noastre în spaţiul carpato-dunărean în perioada de după retragerea aureliană (271 e. Panait Istrati. „zări albastre“ şi funcţionalitate. ci şi prin spirit pe latini.n.). el prefigurează dorul şi doina de înstrăinare specifice spiritului din spaţiul carpato-dunărean.

care era chinuit de un duh necurat. Pătimirea sfinţilor Epictet şi Astion Pătimirea sfinţilor Epictet şi Astion face parte din literatura hagiografică. Aici preotul Epictet vindecă un paralitic. Niceta Remesianul.“ (cap. fiindcă ea atestă valoarea spiritului românesc. ca sfinţii Ioan Cassian. redăm un scurt fragment: „Astfel. Titlul complet este Despre sfinţii Epictet preotul şi Astion monahul — martiri almiridieni din Scytia. în Scytia Minor. adică demonilor. aşezaţi într-un cazan cu smoală fierbinte. apoi a fost hirotonit preot de Sfântul Ioan Gură de 63 . Latronianus înnebuneşte şi moare chinuit de demoni. hagiografică şi poetică. devenind buni creştini. n-a mai apărut niciodată. i-a ieşit în cale un om. Demonul dintr-acel ceas a ieşit din el. şi acesta îi va ucide.culturile ţărilor în care au trăit. sunt înfometaţi şi apoi li se taie capetele. A fost călugăr. Vigilantius. Scriitorul Vintilă Horia scrie romanul Dumnezeu s-a născut în exil pe această idee.n. scoate demonii. le împărtăşeşte în mod simbolic trecerea lui în rândul sfinţilor. Reconsiderarea literaturii române în limba latină este o datorie patriotică.. care însumează cincizeci de fragmente şi este scris în limba latină. Textul este împărţit în patru capitole. şi curăţia cugetului au primit mare putere de la Mântuitorul împotriva noastră» şi zicând acestea. Latronianus trimite ostaşi să-i aresteze pe Epictet şi Astion. S-a păstrat în colecţia Acta Sanctorum şi atestă prezenţa creştinilor ortodocşi români. care au creat o literatură patristică. le-au uns cu mirodenii şi le-au îngropat cu cinste. alungă duhul necurat. Ei sunt creştinaţi de un preot din Scytia. reprezentată de mari personalităţi. Trupurile lor s-au făcut albe şi strălucitoare. 2. Pentru a arăta stilul clar şi calitatea actului narativ.3. Părinţii lui Astion află că fiul lor trăieşte şi vin să-l caute. Îl botează pe Astion.2. i-a făcut pe frunte semnul mântuitor al crucii şi l-a însemnat pe toate părţile trupului. fiul unei familii de nobili. Dar fugind zicea: «Credinţa ta. Părinţii se întorc acasă şi-şi împart averea săracilor. vindecă orbii. Preotul Epictet face multe minuni: vindecă o fată paralizată. 15) 2. fără a fi vinovaţi de ceva. Îi pune să jertfească idolilor. Dionisie Exiguul. care-i promite că va intra în Latronianus. Scrierile Sfântului Ioan Cassian Ioan Cassian s-a născut în anul 340 e. Şi apropiindu-se de el şi rugându-se pentru el mult. Un creştin. Priveghează la mormântul celor doi sfinţi şi în zori îi văd într-o lumină imensă. conducătorul cetăţii. Ei refuză şi sunt torturaţi cu cârlige de fier. pe când se ducea la Dunăre să ia apă. adică în Dobrogea. Astioane. într-una din zile. Creştinii din cetate le-au luat trupurile. care locuiesc în idoli. II. mirosind a smirnă şi lăudând pe Domnul. şi vin împreună în ţara sciţilor.

c) Despre întruparea Domnului contra lui Nestorie. liberul arbitru. viaţa ascetică. În ea tratează despre Maica Domnului. b) De vigiliis servorum Dei — Despre privegherea robilor lui Dumnezeu — în care discută ritualurile de priveghere introduse în biserica ortodoxă. Cărţile Sfântului Ioan Cassian au avut o mare răspândire în Apusul Europei. prin profunzime. Scrierile Sfântului Niceta Remesianul Niceta Remesianul s-a născut în anul 340 e. este scrisă pentru papa Leon al Romei. Ioan Gură de Aur la papa Inocentiu I. c) De psalmodie bono — Despre foloasele cântării de psalmi — în care discută despre evoluţia sentimentului de evlavie. au avut un rol important în edificarea vieţii religioase în Apusul Europei. aduse în sufletul celui care cântă „tainele lui Hristos“. scrisă între anii 420 şi 429 în 24 de volume. unde se găsesc osemintele sfinţilor Zoticos. carte care a influenţat organizarea vieţii monahale în Apusul Europei. La Niculiţel. continuând o tradiţie creată de Sf. în Egipt. Cărţile Sfântului Ioan Cassian au combătut ereziile lui Arie. Attalos. contemplaţia. Vasile cel Mare. despre crez. mântuirea. Pleacă apoi la Marsilia. lângă Niş. Apostol Andrei şi întreţinută de episcopii de Tomis. dragostea faţă de Dumnezeu. 64 . la gurile Dunării. A fost episcop al comunităţii române din sudul Dunării. 2. „ştiinţa duhovnicească“. Philippos. El egalează. în şapte volume. al V-lea. L-a cunoscut pe Sfântul Evagrie Ponticul. Nestorie şi Origen. A scris: a) Despre aşezămintele mănăstireşti cu viaţă de obşte şi despre remediile contra celor opt păcate principale. scrierile Sfinţilor Atanasie cel Mare. harismele divine. harul. Este trimis de Sf. despre Fiul Omului şi Cuvântul lui Dumnezeu. Ieronim şi Augustin. despre erorile păgânismului. a) Libelli instructionis — Cărticele de învăţături — tratează despre botez. curaţia. cunoscută în Apusul Europei.Aur. unde Sfântul Ioan Cassian a trăit o mare parte a vieţii. despre echilibrul interior şi liniştea.n. au existat astfel de mănăstiri. la Basarabi. unde cunoaşte mulţi sfinţi. Cărţile lui intră în literatura patristică. A păstrat legături cu aşezări monahale din Scytia Minor. înainte de marea schismă de la 1054.4. Grigore de Nyssa. despre jertfirea mielului pascal. de la Bela Palanka. unde şi azi avem o mare comunitate românească. unde întemeiază două mănăstiri. desăvârşirea. Este una din cele mai importante cărţi de teologie din sec. Kamasis. în care tratează probleme fundamentale ale literaturii patristice ca: rugăciunea. b) Colaţiuni sau Convorbiri cu Părinţii. A călătorit mult la Bethleem.

Domnul Dumnezeul Savaot! Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea Slavei Tale. Dumnezeule. Pe Tine Sfânta Biserică Te mărturiseşte pe întregul pământ. pe Tine. Unul-Născut. e) Te Deum laudamus — Pe Tine. Tu. mila Ta peste noi precum am nădăjduit în Tine. Sfânt. Miluieşte-ne pe noi. Aşadar. şi. catolică. Doamne. Tu. condu-i pe ei şi-i înalţă în veac În fiecare zi Te binecuvântăm şi lăudăm numele Tău în veac şi în veacul veacului. Doamne. vino în ajutorul robilor Tăi. Te rugăm. să nu mă ruşinez în veac!” 65 . Oştirea îmbrăcată în alb a mucenicilor. în ziua aceasta. Pe Tine. El a circulat în limbile latină şi greacă. Dumnezeule. miluieşte-ne pe noi. nu Te-ai înfricoşat de pântecele Fecioarei. Învredniceşte-ne.d) De divertis appellationibus — Despre diferitele numiri. Tu eşti Fiul veşnic al Tatălui. veşnicule Părinte. pentru stilul său poetic şi pentru faptul că există în ritualul ortodox liturgic fragmente din el: „Pe Tine. Mulţimea vrednică de laudă a prorocilor. Tată al nesfârşitei măriri Pe adevăratul Fiul Tău. în toate bisericile creştine (ortodoxă. ai deschis credincioşilor împărăţia cerurilor. Sfânt. Mântuieşte. am nădăjduit. Ţie toţi îngerii. Textul este scris în proză ritmată. Hristoase. ca Domn al lor. Te lăudăm. Te mărturisim. Ţie cerurile şi toate puterile. Doamne. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu în slava Tatălui. care trebuie cinstit şi pe Sfântul Duh Mângâietorul. Dăruieşte-le slavă cu sfinţii Tăi. Doamne. poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta. Fie. fără păcat să ne păzim. Redăm acest text pentru valoarea lui literară. împărat al slavei. Te lăudăm! este un imn celebru. Credem că vei veni ca Judecător. Ţie Heruvimii şi Serafimii cu neîncetat glas Îţi strigă: Sfânt. Doamne. dar apoi a fost tradus în toate limbile în care se oficiază culte creştine. Doamne. cu care se oficiază în ocazii solemne. tot pământul Te cinsteşte. protestantă). după ce ai învins acul morţii. În Tine. care aveai să Te întrupezi în om pentru a-l mântui. Tu. Pe Tine Te laudă ceata Slăvită a Apostolilor. pe care i-ai răscumpărat cu preţiosul Tău sânge.

Contribuţia lui Dionisie Exiguul la tezaurul literaturii patristice Dionisie Exiguul s-a născut la 470 e. Egipt. Mesopotamia. Palestina. dar este menţionată şi folosită până în Spania. Africa. Era un erudit al epocii antice. Groenlanda. Scrisoarea Bisericii din „Goţia“ către Biserica din Capadocia. A creat un alfabet cu litere proprii care s-a numit Alfabetul lui Aethicus Histricus. Viaţa Sfântului Pahomie. Armenia. căutând neamuri. Pătimirea Sfântului Aemilianus. A primit o instrucţie cu profesori de literatură greacă şi latină. Scrieri ale Sfântului Teotim I.6. Botezătorul Canoanele Sinoadelor Ecumenice. 2. este greu de imaginat cum au putut fi creştinate popoarele migratoare.). iscusinţă şi inventivitate. slavii şi hunii. bulgarii şi tătarii (găgăuzii) de către românii din nordul şi sudul Dunării. A predat dialectica la Mănăstirea Vivaricem. episcopul Tomisului. Epistola Sfântului episcop Bretanion către Sfântul Vasile cel Mare. A călătorit mult. de unde este chemat la Roma de papa Ghelasie. Cartea a avut o mare răspândire. Tibet. De ratione Paschae. Epistola Sfântului Vasile cel Mare (din 373-374 e. şi a aparţinut clasei conducătoare din Histria din provincia romană Scythia Minor. Europa. popoare. în Scytia Minor. Scrisoarea sinodală din anul 430. 66 .n. creată de către sfinţii români. Arabia. India. Alte scrieri în limba latină Numărul scrierilor în limba latină este destul de însemnat şi atestă o bogată viaţă spirituală a românilor din nordul şi sudul Dunării. explorator în Asia. Suedia. Canaan. Descoperirea capului Sf. strategiile. dintre care amintim Despre crearea omului de Sfântul Grigore de Nissa. Un prezbiteriu Ieronim o va reduce la o sută de pagini spre a o utiliza în scopuri didactice la Freising în Bavaria. 2. Pătimirea Sfântului Sava Gotul. bogăţiile. unde dă rânduiala sărbătoririi Învierii Domnului. Dintre acestea menţionăm: Pătimirea ostaşului daco-roman Dasius. Libia.7. A stat cinci ani în Grecia şi i-a cunoscut pe cărturarii şi filosofii greci. aptitudini de arhitect.n. A umblat mult prin Norvegia. 2. A fost filosof.n. Filosoful străromân Aethicus Histrius a trăit la jumătatea secolului IV e. Ioan. El realizează o Antologie de texte patristice. A stat un an în Spania. Cunoştea bine limbile latină şi greacă.5. A fost instruit în mănăstirile din Dobrogea. În cartea sa Cosmografia prezintă date importante despre cultura. etnografia a zeci de neamuri necunoscute până atunci. grec şi european. Ajunge la Constantinopol. avea o cultură vastă. culturi despre care nu se ştia în epocă nimic fiindcă erau în afara spaţiului latin.Fără această zestre spirituală. Mongolia. limbile. Tomosul către armeni ale patriarhului Proclu. Finlanda. Pocăinţa minunată a Sfintei Thaisia. negustor. care se păstrează şi azi. Ceylon. obiceiurile. armele. agricultura.

păstrate în condiţiile istorice atât de vitrege. spirituală. dezvoltate de alţi creatori populari. Dar chiar în condiţiile cele mai vitrege. Hr. George Coşbuc.n. în tinereţe. II î.).1. de formule şi expresii. în zona Năsăudului. care toate se încadrează într-o datină. prelucrate. cântece. punând în circulaţie. Literatura populară a fost modelul reluării firului creaţiei literare culte. a procedat ca un rapsod popular. ca emanaţie a spiritualităţii specifice poporului român. fără ca ei să-şi revendice rolul de autori. când era redactor la ziarul Tribuna.). Heraclides Lambos din Calatis (sec. un fond spiritual specific românesc. Aceste trăsături sau caracteristici sunt: a) Caracterul oral. de motive. c) Caracterul colectiv este strâns legat de celelalte două. ritualuri. Satyros din Calatis (sec. Între ele există un element comun. versuri create de el în stilul popular şi le-a cules apoi cu multe variante în jurul Sibiului. literară. Datina este o lege nescrisă şi cuprinde un cod de norme morale păstrate cu sfinţenie. o creaţie colectivă. de jocuri. Toate aceste lucrări. în cutume. ea s-a continuat sub forma literaturii populare. d) Caracterul tradiţional are în vedere o serie de modele. dovedesc că viaţa spirituală din nordul şi sudul Dunării a fost foarte importantă pentru spaţiul creştin răsăritean ortodox. atunci când condiţiile social-istorice au permis aceasta.Cuvântările fericitului părinte Ioan. Rapsodul popular realizează versuri. 3. care sunt preluate. Hr. Trăsăturile literaturii populare Literatura populară are o serie de trăsături specifice. al VI-lea). obiceiuri şi practici magice. Scrierile lui Leonţiu de Bizanţ (536-543). că doar migraţiunea popoarelor barbare a întrerupt parţial această viaţă culturală. Scrieri ale călugărilor sciţi (din sec. care o deosebesc fundamental de creaţia cultă. în reguli. Literatura populară — parte integrantă a literaturii române 3. Epistola episcopului Teotim al II-lea al Tomisului (458 e. de fapt. III î. b) Caracterul anonim rezultă din faptul că autorii rămân anonimi. păstrată prin viu grai. de mituri. doar uneori autorii ajung să fie recunoscuţi.) care ne-a lăsat o „Viaţă a lui Arhimede” şi o lucrare „Despre tragedie”. fiindcă ea a fost realizată. fiindcă o creaţie populară circulă prin viu grai de la o persoană la alta şi toate modificările aduse formei iniţiale de creatorii anonimi fac ca ea să fie. episcopul cetăţii Tomis din provincia Scytia. transcrisă. 67 .

descântece. transhumanţa. moartea. cu fire de argint sau aur. Muntenia şi Transilvania. de modele. costume populare. aşa cum sunt în ritualurile ce însoţesc momentele esenţiale ale vieţii: naşterea. strigături. portretul păstorului moldovean. cântece. ci o prefigurare a unui destin legic. De aceea păstorul moldovean nu vede în moarte o plecare la Zamolxis ca dacii. snoave. şi cel roman. iar dorul este un sentiment complex. nunta. să păstreze datina. Toate au o mare varietate de forme.e) Caracterul sincretic reprezintă această profundă unitate de stil a creaţiei populare prin poezii. Doi păstori se aliază împotriva celui de-al treilea pentru a-l omorî şi a-i lua oile. complotul celor doi ciobani. Dreptul este 68 . instrumente populare. salbele. din cele trei principate Moldova. mobilier. şi ne diferenţiază profund de alte popoare. testamentul simbolic. încondeierea de ouă. Mireasa sau tânăra. dar şi bogat. adică om drept. nunta alegorică. Subiectul baladei este luat din viaţa păstorilor. de culori. arhitectură populară. sculpturi în lemn. pe baza a două metafore. basme. venirea măicuţei bătrâne. dialogul păstorului moldovean cu oiţa năzdrăvană. are o intrigă şi un conflict pământean. care vine la horă. jocuri. răbojul ca scriere străveche. care este un dar dumnezeiesc. mai evident în Transilvania şi Muntenia. specific poporului român. să cânte. Balada începe cu o frumoasă descriere a locului unde se desfăşoară acţiunea: „Pe-un picior de plai. care nu este prezentă în alte culturi populare.2. de motive. reprezentat de acest stil unic al creaţiei populare. Trăsătura principală a păstorului moldovean este cuprinsă în cuvântul „ortoman“. conservat în Moldova. legende. zicători. Cele mai semnificative elemente ale caracterului specific sunt doina şi dorul. nici un drum în Hades ca romanii. dar şi rădăcinile unui conflict etnic între elementul dac. însumân-du-se într-un stil specific al spiritului nostru românesc. Cei trei ciobani sunt aleşi în mod simbolic. să joace hore. iar ideea o formează conceptul de armonie şi echilibru specific poporului român. 3. Doina este o specie unică a poeziei populare româneşti. tânărul trebuie să aibă un comportament arhetipal. dar. f) Caracterul specific. teatru popular. Maramele. spre a sugera unitatea poporului român. Subiectul are mai multe momente: prezentarea păstorilor. să facă obiecte tradiţionale. sugerând comuniunea omului cu universul. ornamentele cu o mare varietate de culori. La fel. oraţii de nuntă. proverbe. trebuie să imite modelul arhetipal. sunt într-o profundă concordanţă cu mitologia populară. Mioriţa Tema baladei este mitul Marea Trecere. care face ca portul popular să fie o reprezentare a conceptului de frumos. adică dansul arhetipal. / Pe-o gură de rai“. măşti. ghicitori.

rafinament. în ipostaza de păstor. / Mândre şi cornute. În stratul arian al mitologiei populare. fiindcă păstorul–spiritul stă ca un punct. ca mit şi model cosmic.”). Lumea recreată va purta amprenta spiritului. dar nu este sigură: „Şi de-a fi să mor / În câmp de mohor“. din ochiul stâng — luna. Portretul păstorului făcut de măicuţa bătrână. pentru a sugera profunda legătură dintre om şi univers. Este jocul arhetipal al naturii. Simbolurile sunt arhetipale. păstorul. mândra crăiasă — principiul feminin). principiul masculin. Locul arhetipal este sacru şi se oficiază un ritual sacru: „Preoţi.cel care are virtuţile morale: blândeţea.. de a reţine spiritul. care asociază elementul antropomorf: picior. munţii mari“. care dovedeşte gust. de aceea el este binecuvântat de Dumnezeu şi toate ale lui sporesc („Ş-are oi mai multe. Astfel.. Mioriţa este o sinteză a mitologiei populare româneşti. lumea s-a născut prin sacrificiul unui gigant Puruscha (Spiritul). ochişori. patronează ca naşi unirea arhetipală a spiritului cu natura (păstorul moldovean — principiul masculin. în formă umană. ca ipostază a principiului feminin. la momentul stabilit. sugerat prin metafora „gură de rai“. în timp ce miturile Sfântul Soare şi Sfânta Lună. rai. o recreare a lumii. este menţionat în versurile: „Brazi şi păltinaşi / I-am avut nuntaşi“ pe baza analogiei om–pom. care a conservat mitul arian. care coboară pe pământ la locul arhetipal („Pe-un picior de plai. în mitologia indiană. îndemnându-l să se ascundă „La negru zăvoi“. gură. perişor.“. mustăcioară. care a generat-o. ca să aducă. adică sugerând recrearea universului prin sacrificiul de sine al păstorului. lumea a luat naştere printr-un sacrificiu. într-o aleasă formă literară. care Îşi dă viaţa pentru oile Sale. din oase — munţii. este realizat printr-o analogie continuă la natură: „Mustăcioara lui/ Spicul grâului. subtilitate. ca şi domnul Iisus Hristos. mila. reprezentare a mitului Pământul-Mumă. pentru a-i învăţa pe oameni păstoritul simbolic al sufletelor. cinstea. pană. Din părul lui au apărut pădurile. / Şi câni mai bărbaţi!. / Pe-o gură de rai”).. din vene — râurile. demiurgul creator al universului. Păstorul nu se teme de momentul sacrificiului de sine. Oiţa năzdrăvană sugerează intervenţia subtilă a naturii. prin sacrificiu. care vrea să-l ocrotească pe păstor. / Şi cai învăţaţi. faţă. curajul. duioşia. de aceea interpretarea textului trebuie să pornească de la această nuanţă. mură. deci este posibilă. răbdarea. Este o prefigurare a venirii Păstorului cel bun. Păstorul este Fârtatul. Bradul. Acţiunea este tratată la modul prezumtiv. Din această cauză toate metaforele sunt construite pe acest model mitic. este o ilustrare a proverbului „omul sfinţeşte locul“. grâu. fiindcă se coboară.. un centru în cercul -inel 69 . / Ochişorii lui / Mura câmpului!. / Perişorul lui/ Pana corbului. din ochiul drept — soarele. cu elementele naturii: plai. lapte. hărnicia.

cu care păstorul moldovean ascunde destinul său tragic. Se sugerează şi valori ale mitului Fârtaţilor. altfel spus. Motivul Pasărea măiastra a sufletului este sugerat prin versul: „Păsări — lăutari“ şi sugerează integrarea în legea armoniei şi echilibrului. Rolul păstorului moldovean este cel al Fârtatului. care însoţesc actul sacrificiului de sine al spiritului — păstorul moldovean. Metaforele au la bază analogia om–natură. Răsuflarea păstorului va deveni vântul. relevă o trăsătură a poporului român. care. ca în ideograma soarelui: „Tras printr-un inel“. cele trei fluiere sugerează cele trei dimensiuni ale eului: timos. păsările („Păsări — lăutari“). conservată în balada Mioriţa. locul unde se face Nedeea-sărbătoarea sacră. nous şi frenesis. Mitul. Aşezarea sa „în strunga de oi“ înseamnă o permanentă prezenţă a sa: „să fiu tot cu voi“. universul. fără mitologie. Acelaşi sens îl găsim şi în simbolul „brâul de lână“ al măicuţei bătrâne. munţii („Preoţi. Mitul Pământul-Mumă este interferat cu motivul munţii mirifici. Prin analogie. emergenţa (generarea) este egală cu sublimarea. aşa cum le-a spus şi Domnul Iisus ucenicilor săi. ca nişte îngeri. ca semn al armoniei şi echilibrului. că va fi cu ei şi că este poarta oilor. / Pe-o gură de rai“). pentru a o feri pe mama sa de durere. răpesc la cer sufletele curate.Este oral. brazii şi 70 . în timp ce rolul Nefârtatul este jucat de ciobanii ungurean şi vrâncean. ca model generator al baladei. / A lumii mireasă“). numită de unii cercetători motivul comuniunii dintre om şi natură („Pe-un picior de plai. În tradiţia populară stelelelogostele sunt spirite. Analogia dintre gândirea mitică străveche. De aceea şi testamentul păstorului este alcătuit din simboluri adânci. a plâns în grădina Ghetsemani). în care spiritul este încorporat în lume. care devin naşi ( „Mi-au ţinut cununa“). care-l vor plânge cu „lacrimi de sânge“ (aşa cum Păstorul. iar cântecul — simbol al armoniei şi echilibrului — va fi recunoscut de oi. soarele şi luna. fără acele conflicte din alte părţi ale lumii. munţii mari“). împlinind legea armoniei şi echilibrului şi anume: creaţia este egală cu sacrificiul sau. preluate de greci din spaţiul trac. Stilul baladei are trăsăturile specifice ale stilului popular românesc. cuprinde dialoguri cum este cel dintre păstorul moldovean şi mioara năzdrăvană. Acesta este sensul sacrificiului de sine al Domnului Iisus Hristos pe cruce. nu există poezie. Reîntoarcerea la cer formează substanţa mitului Marea Trecere. Delicateţea. reprezentare a mitului Pământul-Mumă. dar şi un adevăr arhetipal: natura nu trebuie să cunoască locul şi modul. şi valorile creştine are ca sens să exprime cauza pentru care poporul român a devenit creştin ortodox de la crearea sa. se sugerează Natura („mândră craiasă. Domnul Iisus. cu plaiul. care este tema dezvoltată prin toate elementele şi motivele subiectului. Astfel. justifică afirmaţia lui Lucian Blaga că.al principiului feminin. a recrea lumea. spre a regenera. Structura narativă a baladei este o succesiune de motive mitice.

Legenda Mânăstirii Argeşului a) Legenda Mânăstirii Argeşului explică felul cum. tot aşa microuniversurile sociale trebuie să urmeze legea armoniei şi echilibrului. Balada este o capodoperă a literaturii noastre populare şi un model pentru creaţia cultă. Acest loc este ales de legendarul Negru Vodă. are o armonie şi un echilibru. păstorul. meşterul Manole. Textul are densitate. încărcătură afectivă. nume simbolic. ci acolo unde au ieşit învingătoare puterile opuse creaţiei.3. pe care-l comunică celorlalţi. munţii. 3. Ideea este că aşa cum lumea s-a creat printr-un sacrificiu. varietate de mijloace artistice. ca lege fundamentală a creaţiei. o prelucrare originală a mitologiei populare. Valoarea sacrificiului determină generarea valorilor create. Motivaţia pentru alegerea meşterilor şi atragerea lor este materială: „Că v’oi da averi / V’oi face boieri“. pentru această confruntare între forţele creaţiei şi cele ale dispersiei: „Iată zidul meu / Aici aleg eu / Loc de mânăstire / Şi de pomenire“. măicuţa sunt reprezentări ale unor mituri. puterile malefice ale distrugerii: „Un zid părăsit / Şi neisprăvit / La loc de grindiş / La verde-aluniş?“. a jertfei pentru zidire. prin sacrificiul de sine. este dependentă de sacrificiul făcut. sugerând puterea lumească. De aceea împlinirea ameninţării domnului devine foarte apropiată: „Domnul se mira / Şi-apoi îi mustra / Şi-apoi se-ncrunta / Şi-i ameninţa / Să-i puie de vii / Chiar în temelii“. sugerând unitatea sacră a edificiului conştiinţei naţionale. „că-i mai ortoman“. potrivit cu numărul provinciilor româneşti. Expresivitatea textului se realizează prin grupuri unice de cuvinte — sintagme-modul ca: „lacrimi de sânge“ „câmp de mohor“.păltinaşii („Brazi şi păltinaşi / I-am avut nuntaşi“). „lână plăviţă“. Starea de spirit a meşterilor este a unei tensiuni. deci şi mănăstirea ca simbol. Eroul. profunzime. se culcă şi are un vis simbolic. De aceea el le spune că „o voce de sus“ i-a cerut să zidească pe cea dintâi 71 . se generează lumea. Legenda este construită pe simboluri arhetipale. Mitizarea este un procedeu specific stilului popular. a unei spaime: „Meşterii cei mari / Calfe şi zidari / Tremura lucrând“. „picior de plai“. Viaţa oricărui lucru. „brâu de lână“. Forţele răului continuă să activeze în acel loc: „Dar orice lucra / Noaptea se surpa“. „a lumii mireasă“. „tras printr-un inel“. reprezentată de Biserica Ortodoxă. ca şi ameninţarea: „Iar de nu apoi / V’oi zidi pe voi / V’oi zidi de vii / Chiar în temelii“. sugerează practici anterioare creştinismului. Simbolurile au în structura lor un mit. stihiile. luna. Ideea sacrificiului uman. care sugerează sublimarea simbolică a celor zece meşteri. făcut de mâna omului. Stelele. Meşterii sunt zece la număr. soarele. „gură de rai“. Alegerea locului nu este întâmplătoare.

unde se arată prima parte a sacrificiului de sine. Sub acest unghi de incidenţă. ameninţările domnului şi necesitatea legământului. vântul. în final. Ana. Sufletul ei va însufleţi zidurile de piatră şi le va face să reziste timpului. adică stihiile aerul. fiindcă surprinde faptele unui erou legendar. cu apă sărată de lacrimi udată. Sufletul – fântână este o metaforă-simbol. ci a domnului Negru Vodă în alegerea locului şi „a vocii de sus“. Firul narativ are opt momente: alegerea locului pentru zidire. pe care urcă la cer sufletele. de aceea. prin sacrificiu. artistul. Chiar ritualul creştin este o repetare a actului sacrificial iniţial al Domnului Iisus Hristos în ritualul Sfintei Liturghii. încearcă să zboare cu aripi de şindrilă. Aici se sugerează efortul lumii de a continua creaţia prin repetarea actului arhetipal iniţial. Vinovăţia de a-şi fi sacrificat fiinţa iubită îi întunecă mintea. când o sacrifică pe Ana. Apa vie este semnul Duhului Sfânt. Arhetipal cel ce zideşte o mănăstire. pentru a recrea lumea. Caracterul excepţional al eroului este pregnant construit. dacă vedem în el principiul masculin. este zidită de vie într-un joc tragic de-a viaţa şi de-a moartea. Actul este simbolic. imitând creaţia lumii. apa. când rugăciunea îi este ascultată de Dumnezeu şi declanşează ploaia. prezentă şi în textul Sfintei Evanghelii. un prototip. textul poate fi interpretat ca având trăsături de baladă. Meşterul Manole este creatorul. neputinţa de a zidi. prăbuşindu-se. în acest sens. ca Icar. al vieţii spirituale şi o găsim reluată de Ion Barbu. Meşterul Manole. spre a o împiedica pe Ana să ajungă la mănăstire. Gesturile lui sunt arhetipale. ca o biserică a Duhului Sfânt şi aceasta devine un loc sacru. fiindcă orice lăcaş de cult este un izvor de cunoaştere a tainelor. fiindcă a construi o mănăstire este un act arhetipal. şi atinge apogeul în partea a treia. în parabola cu femeia samariteancă. soţia lui Manole. terminarea mănăstirii. generează lumea. Meşterii depun un jurământ. În crisalida trupului ia naştere un înger. asupra căruia se concentrează acţiunea. b) Meşterul Manole este eroul principal. care. care va veni să le aducă merinde. spiritul. moartea meşterului Manole. Fiinţa Anei va da naştere. astfel încât îşi pierde cunoştinţa. o scară. El este. o zideşte şi în sine. care. care zboară la cer. apare un izvor simbolic. fiindcă el nu face voia lui. prin sacrificiu. Meşterul Manole poate fi interpretat şi ca un actant. începând cu versurile din prima parte: „Şi Manole zece / Care-i şi întrece“. dă naştere unui microunivers.soră sau soţie. care vine prima. Legenda este parcă complementară faţă de Mioriţa. Mănăstirii Argeşului. dramatica luptă a Anei pentru a ajunge la mănăstire. dar şi un arhetip. universul. sacrificarea meşterilor ca să nu zidească altă mănăstire. El reprezintă conştiinţa 72 . În locul unde a căzut. ca mod de a exprima valoarea legii armoniei şi echilibrului. aşa cum ar naşte un prunc. Ideea este că nimic nu se poate crea fără sacrificiu. dar şi arhetipal.

estetică şi realizează Frumosul. pentru cel care intră în labirintul lumii. ce-l însoţesc pe Sfântul Soare. înţeles ca unic. pe care poporul român a avut-o întotdeauna. care alină durerile omului sărman („De-mi mai mângâi zilele. fiindcă zidirea unei mănăstiri ortodoxe este o victorie în lupta cu forţele răului. o definiţie lirică a doinei. este o imagine a conştiinţei estetice. prin care acesta îşi exprimă o mare varietate de sentimente. 73 . în drumul spre cer. Doina este un prieten nepreţuit al omului prigonit („Doina zic. spre a se confrunta cu Minotaurul. era un cântec de ritual sacru. doină. motive specifice poporului român. Doina Doina este o specie literară specifică poporului român. determinate de o istorie extrem de violentă („Vine iarna viscoloasă / Eu cânt doina închis în casă“). Doina este un cântec de voinicie. care. o înfăţişare umană (antropomorfă). cântat toamna („Cade frunza jos în vale. Poezia Doina are ca temă doina şi dorul. prefigurat în cartea prorocului Isaia şi realizat integral de Domnul Iisus Hristos. reprezentare a demonului. este firul Ariadnei. prin sacrificiu. este un fel de ars poetica în manieră populară. duce de două mii de ani crucea creştinismului ortodox. este o reprezentare a Poeziei. în special de dor şi de jale. cântec dulce“). este zâna care-l inspiră pe poetul popular. Doina este un cântec melancolic de tristeţe. încât unii le consideră ca fiind elementele unui mit. fiindcă doina. Doina este un mesaj al sufletului uman. Doina este un cântec încărcat de patimă („Doină. În acelaşi timp. care se cântă în iarna împrejurărilor grele ale vieţii. De aceea Meşterul Manole reprezintă modelul uman al creştinului. 3. El reprezintă poporul român. imnul către zei al dacilor. doină. rostit de haiduc primăvara („Frunza-n codru când învie / Doina cânt de voinicie“) sau un cântec de jale. în care autorul îşi exprimă concepţia sa despre poet şi poezie. în care poetul popular îşi exprimă dragostea faţă de natură („De mă-ngân cu florile / Şi privighetorile“). de aceea doina este zâna bună. fiindcă ele primesc. este zâna cântecului liric. atacat şi lovit mereu de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi ai lui Dumnezeu. este o imagine a Frumosului./ Zilele şi nopţile“). doina suspin / Tot cu doina mă mai ţin“).4. viers cu foc“). Doina este poezia lirică. ca şi Sfântul Soare sau Sfânta Lună. Doina este cea care exprimă raportul dintre om şi cer. Doina este una din cele nouă zâne. aflat în Marea Trecere. dar şi un mod de a-şi exprima duioşia („Doină./ Eu cânt doina cea de jale“). el reprezintă conştiinţa naţională în forma ei cea mai înaltă a conştiinţei creştine ortodoxe. Doina este un cântec. numit simbolic Emanuel.

realizată pe motivul comuniunii dintre om şi natură. Apoi. ctitor al Mănăstirii Horezu. care reprezintă principiul binelui. 3. care a caracterizat întotdeauna satanicul imperiu turc: „Că de mult ce eşti avut. Toma Alimoş îi dă să bea din plosca sa cu vin roşu. dar şi un model de viaţă spirituală al românului („Doină zic. fuge. adică jaful. îl ajunge pe Manea. „din copită să-ţi faci sapă“. povesteşte faptele şi moartea unui voinic. încalecă murgul. Constantin Brâncoveanu. Apare pe un cal negru (simbol al destinului malefic) Manea „hoţomanul ’nalt. miţos“. create prin metafore: „cum e un stejar stufos” sau metonimii: „murgu ochii-şi aprindea“. „Ulmii că s-or clătina“. adică. El este acuzat că ar fi dus tratative cu ţarul Petru cel Mare. El trăieşte într-o profundă comuniune şi armonie cu lumea. caută ceartă. / Făr’a-ţi fi de mine teamă. sub forma ei cea mai înaltă conştiinţa creştină ortodoxă. Constantin Brâncoveanu Tema baladei o constituie afirmarea conştiinţei naţionale. / Boier vechiu. căpăta un aspect tragic. pletos / Cu cojoc mare. că-i strică fâneţele. la care erau supuse principatele române de către turci. Manea însă nu primeşte prietenia cu Toma şi-l loveşte pe ascuns. cu viclenie: „Paloşul din sân scotea / Şi-aşa bine-l învârtea / Şi-aşa bine mi-l chitea / Că pe Toma mi-l tăia“. doină şoptesc/ Tot cu doina vieţuiesc“). tâlhăria. este un mod de a exprima Legea iubirii („Doină. domn iluminat. la groapa cu cinci ulmi. cade victimă regimului despotic. Prietenos. 3. / De a noastră ’mpărăţie?”. prezent în realizarea palatului de la Mogoşoaia. Balada are multe imagini sugestive.Doina este o rugăciune. ghiaur hain! / Adevăr e c-ai chitit / Pân’a nu fi mazilit. de fapt. Toma se-ncinge cu brâul peste rană. o taină: „În tainiţă să m-arunce“. Locul acţiunii este pe malul Nistrului. în condiţii social-istorice extrem de grele. când lupta pentru apărarea fiinţei naţionale împotriva duşmanilor.5. Moartea eroului este o integrare în natură. o invocaţie către cer. către bunul Părinte al Vieţii. că i-a călcat moşia. armelor. reprezentaţi de Imperiul Otoman. îi cere murgului să-i sape cu copita o groapă şi să-l aşeze în ea: „Ulmii că s-or clătina. doină./ Făr’a vrea ca să74 . către Cel ce l-a creat pe om. / Frunza că s-o scutura. laş. viers cu foc“).6. unde Toma Alimoş stă la masă şi închină murgului. dar înainte de a muri. Balada evidenţiază şi o altă cauză a arestării sale. pentru ca acesta să vie cu oaste şi să-i alunge pe turci: „Brâncovene Constantin. Manea îi cere socoteală lui Toma Alimoş. promotor al stilului brâncovenesc. Domnul Ţării Româneşti. ulmilor. simbol al principiului răului. îl taie. fiindcă are un rol decisiv în traducerea şi tipărirea Bibliei de la Bucureşti. ca şi Dimitrie Cantemir. / Trupul că mi-a astupa“. / Bani de aur ai bătut. Toma Alimoş Balada de voinicie Toma Alimoş. / Să desparţi a ta domnie.

nu mai plânge. El îi spune sultanului: „Mare-i Domnul Dumnezeu!/ Creştin bun m-am născut eu. În acest context. 75 . îi săruta/ Şi turbând apoi striga: — Alelei! Tâlhari păgâni!/ Alelei! voi. Balada poartă amprenta stilului popular./ Pe toţi trei mi i-aţi pierdut!“ El rosteşte un blestem cumplit împotriva turcilor: „Dare-ar Domnul Dumnezeu. îi făcea ieniceri şi-i punea să lupte pentru menţinerea. Martiriul domnului român este semnificativ pentru tăria credinţei sale în Dumnezeu. care este încercat pentru credinţa lui. simplitate../ Nici copii de sărutat!“. prozodie. ghiaur hain!/ Cască ochii-a te uita/ De-ţi cunoşti tu pielea ta!“ El moare ca mucenic mărturisitor şi de aceea a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română: „Să ştiţi c-a murit creştin/ Brâncoveanu Constantin./ . El asistă neputincios la uciderea fiului său cel mai mare: „Din coconi îşi alegea/ Pe cel mare şi frumos/ Şi-l punea pe scaun jos/ Şi cât pala repezea. a tezaurului nostru spiritual în zilele noastre este o datorie a fiecărui român./ Creştin bun a muri vreu./ Ghiaur vechi.“./ Cum se şterg norii de vânt. decât cea pământească: „Taci. a duşmanilor ortodoxiei este satanic. / Lasă legea creştinească / Şi te dă-n legea turcească”./ Că tu ceru-i căpăta!“. specific naţional. /Îi bocea. Ca şi Iov./ Pe copii se arunca. ci vrea să facă şi tâlhărie de suflete. dar şi pentru bestialitatea turcilor: „Trupu-i de piele jupea./ Taci şi mori în legea ta. domnul muntean îşi sărută fiii morţi: „Apoi el sentuneca/ Inima-i se despica./ Capul iute-i reteza!“. adică să se lepede de Domnul Iisus Hristos şi după moarte să se ducă în iad cu mahomedanii: „ — Constantine Brâncovene. consolidarea şi expansiunea imperiului turc. Brâncoveanu răspunde: „Doamne! fie-n voia Ta!“. nuanţare.Nu mă lăs de legea mea!“.. „ — Facă Dumnezeu ce-o vrea./ Nu-mi grăi vorbe viclene / De ţi-e milă de copii/ Şi de vrei ca să mai fii. nici cu birul spoliator pe care îl lua. viclean şi vizează tâlhăria de suflete. feciori de câini!/ Trei coconi ce am avut. iar fiului său mic îi spune că-i mai bine să dobândească lumea cea cerească. care formează esenţa baladei. De aceea sultanul nu se mulţumeşte cu mazilirea lui. pe care-i trecea la legea islamică./ Să fie pe gândul meu:/ Să vă ştergeţi pe pământ. care se caracterizează prin oralitate. profunzime. fiindcă atacul sectelor.mi dai seamă?“. modelul domnului român. personajul din Biblie. El cerea băieţi./ Că-n piept inima-mi se frânge./ Prin noroi o tăvălea/ Şi de-un paltin o lega/ Şi râzând aşa striga:/ — Brâncovene Constantin. Plin de durere. se cuvine urmat de toţi cei ce poartă cu mândrie numele de român. drăguţă.. i se cere ca să-şi părăsească credinţa.“ Apărarea credinţei ortodoxe../ Să n-aveţi loc de-ngropat. adică îndepărtarea de la domnie./ Pielea cu paie-o umplea. Domnul Constantin Brâncoveanu păţeşte acelaşi lucru.

blândă („Faţa blândă el spăla“). dar şi mult mai expresive. Blestemul nu este creştin. fiul de împărat pleacă să-şi împlinească destinul. „coconi“ — copii. gealat — călău. mazilit — domn alungat. a năvăli. dar şi durerea neamului românesc. în dialectul muntean. neted. fiindcă ucid copii nevinovaţi. Prozodia populară este bine exprimată prin versuri de 7–8 silabe. Durerea domnului exprimă însă pedeapsa ce-o meritau turcii. prin cuvintele. sultan — împăratul turc. ca în baladele populare. „Trupu-i de piele jupea. ghiaur — creştin. prin monorima împerecheată. vizir — ministru turc. pentru care s-a născut. Mai numeroase sunt metonimiile: „inima-i se despica“. mare. fiindcă el este Făt-Frumos. dar şi pentru a sugera coborârea lui în lumea umbrei morţii. pe care domnul muntean le adresează fiului mai mic. turbaţi („câini turbaţi“ — metaforă pentru turci). gălbiu („Pe cel gingaş mijlociu/ Cu păr neted şi gălbiu“). dominată de legea lui Dumnezeu. „inima-mi se frânge“. dovedind măiestria artistică a poetului popular. gingaş. prin blestemul rostit împotriva neamului turcesc. 3. din folosirea cuvintelor: „se oţerea“ cu sens de a se mânia./ Pielea cu paie-o umplea“. amar („amar se spăimânta“). fiindcă porunca Domnului Iisus Hristos este: „Iubiţi pe duşmanii voştri“. „iuruşea“ — a da iureş. greu („greu ofta“). asimilaţi în limba română ca: ienicer — infanterist turc. Specificul naţional rezultă din folosirea unor termeni turceşti. aşa cum sunt folosiţi în limbajul popular. arătând mânia domnului Brâncoveanu înainte de a rosti blestemul. ca să-l încurajeze. prin ritmul trohaic. metonimiilor. Nuanţarea se realizează prin expresivitatea epitetelor. ghiaur hain“. Stambul — Constantinopol. Tinereţe fără bătrâneţe Tema acestui basm o formează mitul Marea Trecere. prin aliteraţii şi asonanţe: „că tu ceru-i căpăta“.7. ca şi „feciori de câini“. „ai chitit“ cu sens de ai urmărit. Imbrohor — nume turcesc. Metafora „cum se şterg norii la vânt“ dă expresivitate blestemului rostit de domn. Versul „Apoi el se-ntuneca“ nuanţează psihologic personajul. ca în limba veche. Ideea este că dobândirea vieţii eterne trebuie însoţită şi de o pregătire pentru a respecta reguli specifice acestei lumi. Fiul de împărat se naşte doar când tatăl său îi promite Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. frumos („Pe cel mare şi frumos“). sfâşiat de aceste fiare cu chip de oameni. care este de origine turcă şi înseamnă rău). „De-aţi mânca şi carnea mea“. care are „u“ final. prin care sunt definiţi ienicerii turci. şi hain („Boier vechiu. 76 .Oralitatea este exprimată prin dialogurile dintre Constantin Brâncoveanu şi sultan. Crescut mare şi voinic. „să vă ştergeţi pe pământ“. Astfel avem epitetele vechiu. comparaţiilor.

asemeni lui Făt77 .adică o reprezentare antropomorfă a mitului Sfântul Soare. el calcă această regulă şi este cuprins de dor şi tristeţe. întâmplările au un caracter simbolic şi impun o interpretare. sentimente.8. Eroii. Firul narativ este o succesiune de motive ca: motivul împăratului fără urmaşi. fără boli şi necazuri. regrete. se caracterizează prin eroi fantastici sau reprezentări ale unui mit. care are amintiri.1. Nu mai avem un erou zeu nemuritor. Începe să albească. moartea. de Ghionoaie şi toţi oamenii râdeau de el. El dobândeşte calul cu aripi.8. absolute şi nu mai pot fi reparate. Feciorul de împărat cutreieră ruinele şi-şi găseşte. A treia încercare era de a trece pădurea plină de fiare. Calul îl părăseşte. motivul fortuna labilis. motivul dorului. Greuceanu este un basm popular şi are ca temă lupta dintre bine şi rău. el stăruie să plece să-şi vadă părinţii. pentru care între condiţia omului şi aceea a lumii eterne apar incompatibilităţi. La o vânătoare. să îmbătrânească repede. în lumea perfectă. armele tatălui şi pleacă însoţit până la marginea împărăţiei. Binele este reprezentat de Greuceanu. greşelile sunt eterne. asupra idealurilor lui. Nimeni nu mai ştia de Scorpie. în general. oraşele se schimbaseră. ci un erou supus destinului uman tragic (fortuna labilis). 3. vor fi reluate în poemul Luceafărul de Mihail Eminescu. Imaginea lui Făt-Frumos nu mai este ideală ca a zânelor. Greuceanu 3. reprezentări simbolice ale forţelor răului. Ajuns în împărăţia tatălui său. Această problemă o regăsim şi în textul Bibliei. Basmul. eternă. El va fi recunoscut de lighioanele pădurii şi se va bucura de viaţă fără bătrâneţe. ca să aibă timp să se întoarcă în ţara zânelor. Făt-Frumos află că nu are voie să intre în Valea Plângerii. El le învinge pe Ghionoaie şi pe Scorpie. greşeli. ca zânele să le dea de mâncare. constată că palatele erau dărâmate. aşteptându-l. în împrejurări fantastice sau sugerând un mit. obiectele. Cauzele. animalele. Zânele îl apără şi intră în palat. În lumea relativă a omului. Basmul propune o meditaţie asupra condiţiei omului. De aceea a trebuit Domnul Iisus Hristos să vină pe pământ şi să ne răscumpere prin sacrificiul de sine. ca în mitul Sfântul Soare. Aceasta este cauza pentru care greşelile demonilor sunt eterne şi ei nu pot redeveni îngeri. Făt-Frumos se întoarce. absolută. dar locurile şi oamenii erau complet schimbate. El profită de momentul când fiarele se adunau. prin miturile Adam şi Eva şi a îngerilor căzuţi. greşelile sunt relative. În zadar îi spun zânele că ai lui au murit demult. ascunsă într-un tron. asupra lumii eterne. motivul învingerii obstacolelor puse de forţele răului. motivul lumii ideale a zânelor. motivul tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. El are sensul de a da o învăţătură esenţială şi cultivă virtuţile morale. Însoţindu-se cu zâna cea mică. fiindcă.

Cu zmeul cel mare lupta a fost grea. prin care să cunoască fiecare soarta celuilalt. pe care-l fac zmeii. Mulţi voinici se oferiră. El intervine pentru iertarea voinicilor. El află de la zmeu că soarele şi luna erau închise într-un turn. pândind întoarcerea zmeilor de la vânătoarea din Codrul Verde. şi chiar a sfetnicului mincinos. 3. pentru a afla unde sunt zmeii. El are un paloş fermecat şi acesta îi dă o putere deosebită asupra zmeilor. care voiau să se răzbune.2. Greuceanu. Apoi Greuceanu se desparte de fratele său. cu ajutorul diavolului. se va lupta cu zmeul cel mic şi cu cel mijlociu şi-i va omorî. Oamenii mulţumesc lui Dumnezeu că a dat putere lui Greuceanu în lupta împotriva zmeilor. Greuceanu se întâlneşte cu fratele său şi loveşte zmeoaicele.8. realizate în scopul unei învăţături morale. Muma zmeilor îl înghite şi moare. curajos. Acesta pregăteşte un chip de fier al lui Greuceanu. când şi pe unde se vor întoarce. înseamnă a respecta normele de viaţă creştină. prefăcându-se într-un munte de fier. înroşit în foc. Greuceanu îl bagă în pământ până la gât. Greuceanu însă ajunge la palatul zmeilor. El pleacă împreună cu fratele său la Faurul Pământului şi se sfătuiesc cum să ducă lupta. luptă împotriva zmeilor. fiindcă nu au reuşit să se lupte cu zmeii. când a vrut să-i fure răsplata. La întoarcere. Răul. este viteaz. se preface în porumbel şi apoi în muscă. îl ucide. iar cheia era degetul cel mic al zmeului. personificări ale demonilor. cu personaje fantastice şi întâmplări excepţionale imaginare. ci şi faţă de duşmanul său. Greuceanu se ascunde sub un pod. inteligent. Îi ia zmeului degetul cel mic. Basmul Greuceanu este o creaţie epică în proză. care se roagă de împărat să-i ierte pe ceilalţi voinici. a avea milă nu numai pentru flăcăii căzuţi în închisoare pentru orgoliul lor. Eroul principal. Fratele lui Greuceanu rătăceşte fără nici un rost prin lume şi se întoarce la locul despărţirii. îi furase paloşul şi susţinea că se luptase cu zmeii. Lupta sa este împotriva vrăjmaşilor zmei. aşa cum au arhanghelii asupra demonilor. Împăratul Roşu promite celui care le va aduce că îi va da fiica de soţie şi o jumătate de împărăţie. care reprezintă răul. găseşte cula din Codrul Verde şi aruncă soarele şi luna pe cer. după ce se înţeleg asupra semnelor. căci el va aduce înapoi soarele şi luna. Greuceanu dovedeşte de mincinos pe sfetnicul care. constă în faptul că fură soarele şi luna de pe cer. şi reprezintă războiul simbolic cu lumea căzută în puterea forţelor întunericului. fiindcă a ierta.Frumos. Greuceanu oferă un model de comportare morală. Greuceanu posedă atributele lui Făt-Frumos şi este o personificare a mitului Sfântul Soare. adică lumina. Mama zmeilor îi urmăreşte până la Faurul Pământului. Ele luaseră forma unui păr cu roade şi a unei grădini înflorite. dar nu reuşiră. 78 . bun cu toată lumea. Acest element arată caracterul excepţional al lui Greuceanu.

„culă“. Exemplificăm cele mai semnificative epitete: „pasăre cernită“. metafore.Urmează apoi un război direct cu demonul. „tartor“. Pentru a da expresivitate textului. comparaţii. Nunta cu fata împăratului Roşu exprimă. „semeţi“. Cel care este etern este spiritul. „întrolocare“. menţionăm: „nămezi“. care-i fură paloşul. „de sărea scântei din el“. „pasămite“. „d-alea“. „mumă-sa“. „chipul lui Greuceanu din fier“. Capacitatea lui Greuceanu de a se transforma în porumbel. El poate. Zmeii le fură pentru a împiedica în mod simbolic lumina. „poticăli“. „răvaş“. Faptul că el obţine jumătate din împărăţia lumii. în muscă. Stilul din basmul Greuceanu este popular. Metonimiile arată substituţia cauză-efect: „Suflă asupra lor şi le dete duh de viaţă“. metonimii. „începu stana de piatră a tremura“. care vor în esenţă să distrugă lumea. „nu toate muştele fac miere“. adică a împăratului Roşu. în buzdugan reflectă înţelegerea deosebită a poporului nostru faţă de lumea ce ne înconjoară. el nimiceşte forţele răului.8. adică spiritul să existe în lume şi să o conducă. „se face un porumbel“. „stană de piatră“. unirea dintre spirit şi natură. „merinde“. adică puterea. „nebun de bucurie“. Dintre termenii dialectali şi regionali. prin puterea lui. „becisnic“. „diavolul şchiop“. utilizaţi în basmul Greuceanu. „semnul de întrolocare“. „repede ca vântul“. „se prefăcu într-un munte de fier“. „veric“. ca principiu feminin („O mândră crăiasă / A lumii mireasă“). „trămise“. ce pot fi schimbate. „de-i pârâi oasele“. Simbolurile concentrează firul naraţiunii: „luna şi soarele“. Soarele şi Luna sunt simboluri ale conştiinţei universale. „reteza-ţi-l-voi“. „a scos la bun capăt“. „înfurci“. Ele patronează ca în balada Mioriţa o nuntă simbolică dintre spirit. ca şi în Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. „a tărăgăi“. „cătrănit“. nuanţat. reprezentat prin păstor ca principiu masculin (mirele) şi natură. simboluri. bogat. pentru a face posibilă existenţa lumii şi a oamenilor. Oralitatea stilului este cultivată prin multe expresii ale limbii vorbite ca: „a umbla în sec“. „zmeul spurcat“.3. „li se înfurci calea“. cu mulţi termeni dialectali şi regionali. „dau din colţ în colţ“. „împieliţaţilor vrăjmaşi“. „palavratic“. cu expresii ale limbii vorbite. „dete“. Ea este o lume a formelor. autorul popular utilizează o serie de procedee stilistice ca: epitete. „Greuceanu de aur“. „sfetnicul cel palavratic“. Dintre comparaţii şi metafore amintim pe cele mai semnificative: „mergeau ca săgeata“. Actele lui Greuceanu au astfel sensul de a restabili echilibrul cosmic. „leş“. arată restabilirea echilibrului dintre spirit şi lume. În acelaşi timp. să realizeze orice metamorfoză. 3. adică expresiv. şi-l dă sfetnicului. „stană“. „ogurliu“. „cheia este degetul meu cel 79 . „frate de cruce“. fiindcă oralitatea este o trăsătură caracteristică a stilului popular. „cuşniţă“. „mangosit“.

graţie stăpânului meu. fie din dragoste. având un rol decisiv în apariţia culturii în limba română. nici din dragoste. nu-i cedăm din pământ nici cât un deget. interjecţii predicative: „Ea. nici de frică. 80 . Noi însă. Teritoriul însă. a Moldovei. acuma însă. figură proeminentă a umanismului românesc. în Cronica Notarului Anonim găsim înserat textul în limba latină al răspunsului dat de Menumorut. „cuţitul ruginit“. slavona. folosită de poporul român.1. duce al Bihariei — Crişana. „cu o falcă în cer şi cu alta în pământ“. Şi ne-a părut rău că ducele Salanus i-a cedat un foarte mare teritoriu. lui Arpad. în care avem o descriere a Ţării Româneşti. câtă vreme vom fi în viaţă. şi instrucţia se făcea în aceste limbi. Limba română. greaca. că ne-a arătat că descinde din neamul regelui Attila. alcătuit de către Radu Grămăticul.“ Un document redactat în limba latină este Memoriul lui Vlad Ţepeş către Matei Corvin. „hâţ în sus şi hâţ în jos“. Limba latină va fi prezentă pe multe inscripţii. „a lovit stana de se cutremura pământul“. care se numea biciul lui Dumnezeu. Ţării Someşului. Ţării Crişurilor şi a Ţării Timişului. Cultura şi literatura română în Evul Mediu 4.mic“. înghiorţ! înghite“. nimeni nu poate să mi-o mai smulgă din mâinile mele. Datori îi suntem ca un prieten la un prieten. Transilvaniei. Şi vorbele lui nu ne tulbură inima. ca aşezăminte de învăţământ. Limbile de cancelarie în Evul Mediu Limbile de cancelarie în Evul Mediu erau latina. dar Biserica Ortodoxă Română îşi va asuma rolul de a folosi scrisul şi cititul în limba română. ceea ce dovedeşte că scrisul şi cititul în limba latină s-au continuat în Ţara Românească. fiindcă e om străin şi duce lipsă de multe. „basmalele vor fi rupte la mijloc“. cum se spune. ce l-a cerut bunei noastre voinţe. Nicolaus Olahus. Hiperbolele au rolul de a impresiona prin exagerarea efectelor: „se zguduia unul pe altul de se cutremura pământul“. nu i-l vom ceda niciodată. 4. În ea se arată originea latină a limbii române şi originea romană a poporului român. Şi chiar dacă acela a răpit prin violenţă această ţară de la strămoşul meu. domnul vostru. cu toate ce-i sunt necesare. dar şi în documente. ducele Hungariei. fie de frică. va pătrunde mai târziu în cancelariile domneşti. ceea ce se tăgăduieşte. Sunt utilizate. deşi a spus că are un drept asupra lui. Astfel. în care se oficia cultul religios creştin în mănăstiri. împăratul din Constantinopol. scrie în limba latină cartea sa Hungaria. ducele Hungariei: „Spuneţi lui Arpad. cu efecte expresive.

vistiernicul lui Mihai Viteazul: Povestea preafrumoasă a lui Mihai Viteazul. al X-lea. ajunge egumen al Mănăstirii Neamţ. cneaz al Moscovei... 81 . Este o copie a originalului de la Putna. Monede romane se găsesc multe în acest loc şi ele constituie un neîndoielnic semn al vechimii stăpânirii romane prin părţile acestea. din anul 1300. de un cunoscător al limbii polone (probabil un sol Brzeski Nicolae. urmate de cronica lui Macarie. de la Mănăstirea Slatina. Filotheiu monahul. Cronica lui Gheorghe Palamed. în afară de cronica lui Ştefan cel Mare.“ În limba greacă s-a oficiat cultul religios.unitatea poporului român şi continuitatea românilor în Dacia. Dovada de acest lucru este faptul că au multe cuvinte comune cu limba latină. ne-a lăsat un imn (polieleu). Cronica moldo-polonă a fost scrisă la curtea lui Alexandru Lăpuşneanul. al XV-lea. din sec. un logofăt al lui Mircea cel Bătrân. în care se povesteşte martirajul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Letopiseţul de la Bistriţa cuprinde. pentru a cere venirea unui medic german. mitropolit în Rusia. De la el ne rămâne. 4. când a fost ucis de tătari în Cetatea Albă. Este o variantă a cronicii de la Putna. Cuvânt panegeric al sfântului şi cinstitului mare mucenic Ioan cel Nou. trimis al regelui Sigismund August). care începe de la descălecatul Ţării Moldovei (1359) şi ajunge până la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare. o fiică a lui Ştefan cel Mare. care avea un fiu căsătorit cu Elena. tot în limba greacă. adică tezele etnogenezei: „Românii se spune că sunt colonii romane. căruia i-a arătat cât sunt de rătăciţi catolicii de la adevărata credinţă. al XII-lea avem primele documente scrise. care s-a păstrat sub forma unor copii mai târzii. Cronica lui Ştefan cel Mare s-a păstrat la München. A fost dusă de o solie în Germania. dusă de solii lui Ivan al III-lea. Letopiseţul de la Putna s-a păstrat într-un grup de cronici la Kiev şi a scris-o călugărul Isaia. dar s-a păstrat la British Museum. Moldovenii au aceeaşi limbă. şi o alta mai mare. în limba slavonă. Cronica anonimă s-a păstrat într-o colecţie de cronici ruseşti.2. Grigore Ţamblac vine în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun. de unde se întoarce în Bulgaria. s-au realizat unele scrieri ca aceea a lui Stavrinos. într-o traducere în limba germană. în urma intrigilor catolicului Rietz. Literatura română în limba slavonă Scrisul şi cititul în limba slavonă pătrund pe teritoriul nostru în sec. Cuprinde vechile cronici ale Moldovei. religie şi obiceiuri ca şi muntenii. este mai puţin cunoscută. ţine un ciclu de şaptesprezece cuvântări. care să-i trateze rana de la picior. dar abia din sec.

cum să înlăture 82 . modele bizantine. a celor trei prieteni. ca domn evlavios. pe când ajutorul lui Dumnezeu îl va scoate din toate necazurile. având un conţinut religios: unul referitor la cinstirea sfintelor icoane şi altul referitor la iubirea lui Dumnezeu. Cronica lui Azarie care a fost călugăr. fără date precise. apoi episcop de Roman în timpul lui Petru Rareş. El îl sfătuieşte pe fiul său să cultive cu grijă grădina boierilor şi a slujitorilor săi. provocată de mutarea osemintelor mamei sale şi a copiilor săi în criptele de la Argeş. ctitor al Mănăstirii Slatina. În prima parte. Se folosesc argumente din viaţa regilor Saul şi David. a dorit să pună bazele unei culturi naţionale în spirit renascentist. Scrie din porunca lui Petru Rareş. militar. Continuă cronica de la Petru Rareş. Ion Neculce. El utilizează în acest sens Oglinzile domnitorilor şi Ceasornicul domnilor. la Mănăstirea Golia. a celor două coşciuge. din porunca căruia scrie. ctitor al Mănăstirii Curtea de Argeş şi al Mitropoliei din Târgovişte. instruitul şi patriotul domn o cunoştea. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Neagoe Basarab.3. nepotul lui Ştefan. Eftimie a fost episcop în Transilvania. Reia cronicile Moldovei de la descălecat. În partea a doua sunt cuprinse sfaturi cu privire la guvernare. probabil. Se introduc parabole ca cea a privighetorii. din romanul popular Varlaam şi Ioasaf. pe care evlaviosul. jefuind ţara. Cartea sa a fost redactată în limba slavonă. El scrie din porunca lui Alexandru Lăpuşneanul. căci nu-i va fi de nici un folos sprijinul împăraţilor lumii. Cronica lui Eftimie a fost scrisă de Eftimie. arată toate abuzurile fiului acestuia Iliaş. dar şi un mod de a modela în spiritul moralei creştine. Îl descrie în culori favorabile pe Alexandru Lăpuşneanul.Cronica lui Macarie este scrisă de un călugăr cu acest nume. apoi o adaugă pe aceea a lui Macarie şi o parte proprie până la urcarea pe tron a lui Petru Şchiopul. Cartea are unsprezece părţi şi cuprinde sfaturi cu caracter politic. Toate aceste cronici au alcătuit izvoarele marilor cronicari moldoveni: Grigore Ureche. egumen al Mănăstirii Neamţ. Reia cronica de la Putna. imitate de literaturile în limba slavă. la care adaugă evenimentele domniei lui Bogdan cel Orb şi continuă cu evenimente din timpul lui Ştefăniţă. Domnia lui Petru Rareş este prezentată vag. cum să facă judecăţile. Miron Costin. Neagoe sfătuieşte pe fiul său să păzească poruncile lui Dumnezeu. milos. Îl învaţă cum să primească solii. Cronica se încheie cu anul 1541. care s-a turcit. care ajunge egumen de Neamţ. Cel mai liric capitol este o meditaţie pe tema fortuna labilis. dar începe cu două capitole. 4. bun. din viaţa sfinţilor Constantin şi Elena. dar şi primele modele narative.

mănăstiri şi alte edificii. În Ţara Românească. datorită activităţii unor domni luminaţi şi patrioţi. Sâmburele acestei cărţi îl formează ideea monarhiei absolute de drept divin. îşi începe activitatea o tipografie. la crearea unei culturi şi literaturi laice. Această nouă concepţie — omul ca centru al universului — a dus la apariţia umanismului. introducerea limbii române în oficierea cultului 83 . să-l discute cu boierii şi apoi să-l comunice solului. Principiile de guvernare au la bază morala creştină. scrie Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Discreţia. care ctitoreşte Mănăstirea Horezu. Funcţiile în stat să le dea după vrednicie şi să le cumpănească bine.pizma şi răzbunarea. Reforma a fost o mişcare contestatară religioasă împotriva bisericii catolice. apare stilul brâncovenesc. Activitatea mitropolitului Varlaam dă o deosebită strălucire epocii domniei lui Vasile Lupu. răbdarea. Curtea şi domnul să fie împodobiţi de gală. construieşte palatul Mogoşoaia. se introduce limba română în cancelaria domnească. se întemeiază Şcoala Vasiliană. care impunea o dictatură asupra ţărilor din Apusul Europei. Ecoul acestei mişcări în ţările române a constat în traducerea şi tipărirea cărţilor de cult în limba română. cu acel „cuvânt de iertare“. 4. cum să organizeze armata pe câmpul de luptă. specifice lumii feudale. se începe munca pentru traducerea şi tipărirea Bibliei de la Bucureşti. dintre care cel mai de seamă este Vasile Lupu. să se sfătuiască cu boierii. pe care domnul îl adresează fiilor săi. În Moldova şi Ţara Românească avem câteva momente semnificative ale Renaşterii. Sunt inserate fragmente din omiliile lui Ioan Hrisostomul şi din Simion Monahul. care puneau în centrul lor omul. cum să fie milostiv şi îndurător. Ştefan cel Mare a fost şi un ctitor de cultură. domnul Neagoe Basarab zideşte Curtea de Argeş. Când primeşte soli. Activitatea lui va fi reluată de alţi voievozi. Domnul să nu răspundă nimic solului. prudenţa. Apare stilul moldovenesc bine reprezentat de mănăstirile din Bucovina. Cartea se încheie cu o rugăciune.4. dar mai ales de Mănăstirea Voroneţ. Dintre cei mai luminaţi domni munteni îl amintim pe Constantin Brâncoveanu. determinat de redescoperirea valorilor culturilor şi civilizaţiilor antice. Este scrisă cronica Ţării Moldovei. să se roage Mântuitorului şi Maicii Preacurate să-i dea gândul cel bun. Renaşterea şi reforma — ecourile lor în spaţiul carpatodunărean Renaşterea este un curent european. înţelepciunea să fie reguli de conduită. în timpul căruia se zideşte monumentul de la Trei Ierarhi din Iaşi. În timpul său se construiesc cetăţi. apare Pravila aleasă. şi nu pe Dumnezeu.

religios, în apariţia primelor elemente de viaţă culturală şi literară în limba română. 4.5. Textele rotacizante Textele rotacizante sunt primele traduceri de texte religioase în limba română, care s-au păstrat. Se numesc aşa, fiindcă se caracterizează prin prezenţa fenomenului fonetic al rotacismului, adică a folosirii consoanei r în locul consoanei n între două vocale (lumiră pentru lumină, bire pentru bine), în cuvintele de origine latină. Fenomenul este prezent şi astăzi în Bucovina, unde au fost găsite. Teoria că ele ar aparţine zonei Maramureşului, unde este prezent rotacismul, nu este un argument. În Maramureş nu au existat mănăstiri, focare de viaţă spirituală, ca în Bucovina. Elementele ardeleneşti, prezente în aceste texte, au o explicaţie foarte simplă. Este atestată prezenţa, în satul Voroneţ, a unor grupuri de români, refugiaţi din Ardeal, din cauza violentelor persecuţii maghiare. Textele rotacizante sunt: Codicele Voroneţean, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea Hurmuzachi. Codicele Voroneţean a fost descoperit la Mănăstirea Voroneţ, în 1871, de către Grigore Creţu. El cuprinde partea de la sfârşitul Sfintei Evanghelii, Faptele Apostolilor şi trei epistole, una a Sfântului apostol Iacov şi două ale Sfântului apostol Petru. Textul a fost publicat pentru prima oară în 1885. Originalul se păstrează la Biblioteca Academiei Române. Psaltirea Scheiană a fost donată Academiei Române de Sturza Scheianu. Cuprinde Psalmii lui David, Rugăciunea Anei, Cântarea lui Moise, Cântarea Sfintei Fecioare. Are 530 de pagini. Psaltirea Voroneţeană a fost găsită de Simion Florea Marian. Se află la Academia Română. Ea dă în paralel textul slavon şi traducerea românească. A fost publicată de Ovid Densusianu. Psaltirea Hurmuzachi a fost donată Academiei Române de Eudoxiu Hurmuzachi. Este o traducere deosebită de celelalte. Textele rotacizante se disting printr-o serie de particularităţi ale limbii: – prezenţa rotacismului: genune>gerure, tine>tire, rugăciune >rugăciure; – folosirea lui gi pentru j: gioc, giude, gios; – contragerea diftongului oa: nopte, totă, morte (ca în Ardeal); – păstrarea lui n urmat de i: întâniu, spuniu, vulponiu; – păstrarea lui u final: domnu, împăratu (îl găsim şi azi în Bucovina); – păstrarea unor cuvinte latine, azi dispărute din limbă: ariră, agru, gerure, gintu, măritu (mire), vărgură (fecioară), fămeaie (familie); – cuvinte cu sensuri vechi: codru–munte, săruta–salutare, strat– aşternut, cumplit–sfârşit, giudeţ–judecată. 84

Concluzii Textele rotacizante: a) conservă forme de trecere de la latina populară la limba română; b) păstrează cuvinte din limba latină, azi dispărute; c) arată influenţa limbii slave asupra limbii române; d) arată efortul cărturarilor români de a introduce limba română în oficierea cultului religios; e) au constituit punctul de plecare pentru tipăriturile făcute de diaconul Coresi şi pentru alte traduceri şi tipărituri în limba română. 4.6. Primele tipărituri în limba română Primele tipărituri în limba română — Liturghier (1508), Octoich (1510), Evangheliar (1512) — sunt realizate de călugărul sârb Macarie, la Târgovişte, cu ajutorul unei tipografii, cumpărată de Radu cel Mare de la Veneţia. Dimitrie Liubavici tipăreşte, la Târgovişte, începând cu 1547, câteva cărţi: Molitfelnic, Evangheliar, Apostol, Triod – Penticostar. Filip Moldoveanu tipăreşte, în 1544, la Sibiu, Catehismul luteran. Diaconul Coresi tipăreşte, la Braşov, cu ajutorul judelui Hans Benkner, care avea o fabrică de hârtie, mai multe cărţi în limba română şi altele în slavonă. Dintre cele tipărite în limba română menţionăm: Catehismul (1559), Tetraevangheliarul (1561), Lucrul apostolic (1563), Cazanie şi Molitvelnic (1564), Liturghier (1570), Psaltire (1570), Psaltirea slavoromână (1577), Pravilă (1570-1580), Evanghelie cu tâlc (1581). Cărţile tipărite de diaconul Coresi au avut o mare circulaţie şi au pus bazele limbii române literare vechi. Palia de la Orăştie (1582) este tipărită de Şerban, fiul lui Coresi. Cuprinde primele două capitole din Biblie: Creaţiunea (Bitia) şi Ieşirea (Ishodul). Traducerea s-a făcut după un text latin. 4.7. Primul document laic în limba română — Scrisoarea boierului Neacşu Scrisoarea boierului Neacşu către Hans Benkner, judele Braşovului (1521) este unul din puţinele documente păstrate. Se mai pot menţiona: Scrisoarea lui Cocrişel, ostaş al lui Mihai Viteazul la 1600, Scrisoarea lui Ştefan cel Mare, trimisă principilor europeni după victoria de la Vaslui. Spre deosebire de alte texte, scrisoarea boierului Neacşu are o limbă fluentă, presărată de expresii slavone (I pak, za), care dovedesc o anumită deprindere a scrisului în limba română. Prin ea, boierul Neacşu din Câmpulung (Dălgopole) îl înştiinţează pe Hans Benkner, judele Braşovului, de o eventuală incursiune a turcilor în nordul Dunării. Textul atestă unele particularităţi ale limbii române folosite în acea vreme, particularităţi pe care le menţionăm: 85

– păstrează forme vechi ale unor substantive ca: ţeară, corabii, omin pentru oameni, dar şi umin; – conservă u final (cumu) şi formele vechi ale unor prepoziţii: den, pre, pren; – foloseşte forme vechi ale pronumelui: loi (lui), tote (toate), miu (meu), ceale (acele); – păstrează elementele slavone în introducerea scrisorii.

5. Contribuţia literaturii religioase la formarea limbii şi literaturii române
5.1. Literatura apocrifă, hagiografică şi a romanelor populare Literatura apocrifă păstrează documente, care arată răspândirea unor legende cu caracter religios, cum sunt: Legenda lui Adam şi Eva, Lupta lui Satana cu arhanghelul Mihail, Disputa Mântuitorului cu Satana, Apocalipsul Sfântului apostol Pavel, Călătoria Maicii Domnului în iad, Moartea lui Avram, Legenda Duminicii, Legenda Sfintei Vineri, Legenda Sfântului Sisinie. Au avut o mare circulaţie romanele populare: Alexandria, Varlaam şi Ioasaf, Archirie şi Anadan, precum şi Viaţa Sfântului Nifon, scrisă de Gavril Protul. 5.2. Mitropolitul Varlaam — Carte românească de învăţătură Cartea românească de învăţătură a Mitropolitului Varlaam cuprinde 74 de predici, în care, plecând de la textul Sfintei Evanghelii, se dau sfaturi privitoare la îndepărtarea viciilor şi patimilor, de ajutorarea aproapelui. Sunt introduse legende hagiografice, precum cele despre sfinţii Gheorghe, Dimitrie, Petru şi Pavel, Ioan cel Nou, sfânta Paraschiva, preluându-le din Cazania, tradusă de Udrişte Năsturel, sau din Cazania lui Coresi. Mitropolitul Varlaam foloseşte o limbă curăţită de expresiile slave, având la bază limba populară, cu fraze pline de expresii plastice, dovedind talent literar. Redăm un scurt fragment spre ilustrare: „Ce easte frica războiului: Două oşti stau împotrivă cu arme întrarmaţi. Săbiile strălucesc, săgeţile acopăr soarele, sângele se varsă pe pământ ca pâraiele. Trupurile voinicilor zac ca snopii în vremea secerei.“ El are un rol important în formarea limbii române literare vechi, fiindcă scrie pentru întreaga „seminţie românească“ într-un stil literar. Activitatea sa este bogată şi cuprinde următoarele scrieri: Cele şapte taine, Răspunsul la catehism, Pravila (1646). În Cele şapte taine arată că mântuirea se face prin ele. Se explică necesitatea unor canoane pentru 86

diferitele păcate. Cartea Răspunsul la catehism combate tezele protestante din Catehismul luteran, tipărit în 1544 la Sibiu, pe care îl găseşte la Udrişte Năsturel. Pravila, tipărită în 1646, introduce limba română în cancelaria domnească, este o replică la Pravila, tipărită la Govora, de către Matei Basarab. Varlaam reprezintă cel mai bine momentul de înflorire a culturii din Moldova în timpul lui Vasile Lupu. 5.3. Mitropolitul Dosoftei — Psaltirea în versuri (1673) Dosoftei are ca model pe Ian Kochanowski, care tradusese Psaltirea în limba polonă. Traducerea Psaltirii i-a cerut multă muncă, fiindcă o prelucrează cu ritmul, rima, metrica poeziei populare şi dă o culoare de specific naţional temelor biblice. El foloseşte expresii ca: „descălecarea moşiei“, „urice“, „caftane“, „bucine din corn de bour“. Face efortul de a adapta limba română la problemele limbajului poetic şi dovedeşte capacitatea limbii române pentru o activitate literară. El face paşi importanţi pentru introducerea limbii române în oficierea cultului creştin ortodox. Imaginile folosite creează o stare afectivă pentru receptarea mesajului religios: „Am mâncat pâine cu zgură / Şi lacrimi în bătătură / De faţa mâniei Tale“, „În ce chip doreşte cerbul de fântână / Cându-l strânge setea de-l arde-n plămână / Sufletul meu, Doamne, aşa Te doreşte“. Unii psalmi, în urma versificaţiei populare, au pătruns în colinde, în cântecele de stea, în dramele populare ca Vicleemul. Pentru talentul său literar, el este considerat primul poet cult din literatura noastră. Vieţile Sfinţilor cuprinde traduceri din greceşte şi sârbeşte ale unor legende hagiografice. În prima parte cuprinde legende referitoare la Domnul Iisus, la Maica Domnului, la apostoli. De exemplu ne povesteşte felul în care Domnul Iisus îşi imprimă chipul pe o năframă şi i-o trimite lui Avgar. Acesta se vindecă, închinându-se la icoana Domnului. În partea a doua se cuprind legende ale martirilor şi asceţilor, având ca idee centrală ajutorul dat de Domnul Iisus. Astfel, sfântul Tars este pus într-un sac cu vipere şi aruncat în mare. Este scos de îngeri şi merge pe valuri. Sunt cuprinse legendele sfinţilor Alexie, Eustaţiu, a celor şapte coconi din Efes, a sfintei Tecla. 5.4. Mitropolitul Antim Ivireanul — Didahiile Didahiile sunt o suită de predici cu caracter moralizator, în care apar accente critice cu privire la lăcomia turcilor. Antim Ivireanul se consideră un doctor sufletesc şi de aceea face din literatură o armă ideologică creştină, folosind imagini pline de tâlc: „Şi când ieşim de la biserică să nu ieşim deşerţi, ci să facem cum face ariciul, că după ce merge la vie, întâi se satură el de struguri şi apoi 87

scutură viţa de cad boabele pe jos şi se tăvăleşte pe jos de se înfig în ghimpii lui şi duce şi fiilor.“ Didahiile au un stil vioi, idei precise, un accentuat spirit critic la adresa moravurilor şi instituţiilor epocii. Ele sunt pagini de literatură realistă, fiindcă tema, eroii, subiectul sunt luate din viaţa socială. Antim Ivireanul le spune boierilor cum trebuie să fie supuşi domnului. Remarcă năravul urât al înjurăturilor, critică obiceiul de a se duce la cârciumi. Combate lipsa de evlavie, făţărnicia, luxul boieroaicelor, lupta dintre partidele boiereşti, lipsa de patriotism. Va fi victima atitudinii sale patriotice, fiind ucis puţin timp după Constantin Brâncoveanu. A introdus limba română în toate momentele ritualului ortodox. A tradus şi tipărit multe cărţi. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă ca mucenic. 5.5. Mitropolitul Simion Ştefan — Noul Testament de la Bălgrad Personalitatea lui Simion Ştefan se exprimă prin cele două cărţi, tipărite la Bălgrad (Alba-Iulia), sub îngrijirea sa: Noul Testament (1648) şi Psaltirea (1651). Traducerea Noului Testament s-a făcut după metoda comparativă, folosindu-se septuaginta şi traduceri în greacă, slavă, maghiară. Pentru realizarea traducerii s-au adoptat neologisme, cărora li s-a dat o haină românească: sinagogă, iotă, canon, areopag, teatron, ceea ce este o dovadă că s-a folosit textul septuagintei. Textul are 23 de predoslovii la fiecare din cărţile Noului Testament. Ele au fraze concise, clare şi aparţin, după stil, aceluiaşi autor. În Predoslovie, adică în cuvântul introductiv, Simion Ştefan pune problema limbii române unitare, fiindcă era conştient de unitatea poporului român: „Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni, carii umblă în toate ţările, aşa şi cuvintele acelea sunt bune, care le înţeleg toţi.“ El remarcă diferenţele dialectale şi rolul cărturarilor în modelarea limbii. Alături de Cazania lui Varlaam, de Psaltirea lui Dosoftei, textul Noului Testament a stat la temelia formării limbii noastre literare. În acelaşi timp, predosloviile şi notele laterale pot fi considerate primul manual de exegeză teologică. Textul a fost preluat în Biblia de la Bucureşti, fiindcă, aşa cum spunea mitropolitul Andrei Şaguna: „Limba Bibliei pentru un popor numai odată se poate face.“ 5.6. Biblia de la Bucureşti Biblia, apărută în 1688, este un monument al limbii române literare. S-a folosit pentru redactarea textului, traducerea făcută de spătarul Nicolae Milescu, după o ediţie în limba greacă (Frankfurt, 1597), Biblia, tipărită la Anvers (1595), Biblia de la Ostrog (1581). Revizia textului au făcut-o mitropolitul Dosoftei, patriarhul Ierusalimului Dosithei, Mitrofan, episcop 88

de Huşi, Ghermano de Nyssis, directorul Academiei din Constantinopol, fraţii Şerban şi Radu Greceanu. Textul este realizat într-o limbă română literară unitară, folosindu-se atât elementele graiului muntean, formele impuse de cărţile religioase tipărite în Moldova, precum şi de literatura istoriografică din sec. al XV-lea – al XVII-lea. Este cea dintâi operă de unitate naţională, în acel domeniu moral, de unde pleacă pe urmă toate celelalte forme de activitate socială. Biblia de la Bucureşti este o operă monumentală, care sintetizează efortul îndelungat al cărturarilor români de a scrie, citi şi oficia cultul religios ortodox în limba română. Nicolae Cartojan, în Istoria literaturii române vechi, arăta: „Prin Biblia de la Bucureşti se pune în circulaţie o limbă literară, care reprezintă sinteza eforturilor tuturor scriitorilor ecleziastici români de până atunci şi se deschide calea, pe care se va dezvolta limba română literară de mai târziu.“

6. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române
6.1. Grigore Ureche — Letopiseţul Ţării Moldovei – de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron Vodă (1359–1594) a) Originalul cronicii nu s-a păstrat, dar avem copii făcute de Simion Dascălul, Misail Călugărul şi Axinte Uricarul. Grigore Ureche a cunoscut o serie de izvoare interne: Cronica lui Ştefan cel Mare, Cronicele lui Macarie, Eftimie şi Azarie, Cronica Poloniei a lui Ioachim Bielski, Letopiseţul moldovenesc de Eustratie Logofătul, Cosmografia de Gerard Mercator, Cronograful lui Manasses. El utilizează termeni arhaici, din limbile slavă, turcă, greacă: adet(tc.) — obicei, a astruca — a îngropa, brudiu — tânăr, crijeci — cruciaţi, dabilă — bir, ferinţă — apărare, a hălădui — a se salva, ocină — moşie, olăcar — curier, ţenchi — sfârşit, volnicie — libertate, predoslovie — introducere. Grigore Ureche, alături de Miron Costin şi Ion Neculce, întemeiază genul epic, din care a evoluat romanul istoric de mai târziu. El reconstituie, din informaţii izolate, disparate, unitatea unei epoci într-un stil personal. Povestirea lui Grigore Ureche nu este ficţiune, ci un gen de literatură de factură istorică, fiindcă intenţia lui este de a ne prezenta istoria aşa cum s-a desfăşurat, o istorie evocată, şi nu una trăită direct. Cronica este o reconstrucţie, căreia i se dă un sens global educativ-umanist, ceea ce înseamnă creaţie, intenţii patriotice. Modelul narativ este organizat pe 89

nuclee, legate între ele printr-o viziune generală, moralizatoare. Cronica are aspectul unei povestiri de tip mozaicat, pentru că eroii şi evenimentele nu au continuitate. Eroii sunt caracterizaţi printr-o expresie: Rareş — „păstorul cel bun“, Alexandru cel Bun are „darul de înţelepciune“, Petre Şchiopul — „domn de cinste“, „o matcă fără ac“. b) Portretul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt este o pagină de literatură. Domnul este un model de vitejie şi înţelepciune. El este eroul luptei pentru apărarea fiinţei naţionale, este conştiinţa naţională personificată, este un prototip al principelui. Portretul începe cu o antiteză între trăsăturile fizice („om nu mare de stat“) şi cele spirituale. Domnul este văzut obiectiv: raţional, echilibrat („amintrelea era om întreg la fire“), dar şi „mânios şi degrabă vărsătoriu de sânge“ faţă de boierii nesupuşi. Era harnic („neleneşu“), bun organizator („unde nu gândeai acolo îl aflai“), strateg („la lucru de războaie meşter“), era viteaz şi curajos („unde era nevoie, însuşi se vârâia“), era tenace şi perseverent („şi unde-l biruiau alţii, nu pierdea nădejdea, că ştiindu-se căzut jos, să ridica deasupra biruitorilor“). Unitatea dintre domn, popor şi ţară este subliniată afectiv: „Iară pre Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mânăstire la Putna“. Imaginea domnului este proiectată într-un spaţiu al mitului, fiindcă el pare a ţine un echilibru al universului, încât la moartea lui se declanşează stihiile: „au fost ploi grele şi povoaie de ape şi multă înecare de ape s-au făcut“. Domnul este un părinte, ţara este o familie: „atâta jale era de plângea toţi ca după un părinte al său“. Modelul eroului se împleteşte cu cel el sfântului: „îi zicu sveti Ştefan Vodă nu pentru sufletul ce iaste în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti“. Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost şi un om politic, care a înţeles problemele sociale şi politice, de aceea, fiind pe patul de moarte, „chematau vlădicii şi toţi sfetnicii săi, boierii cei mari şi alţi toţi câţi s-au prilejitu arătându-le că nu vor putea ţinea ţara, cum au ţinut-o el“. Împletirea modelului eroului cu forţele supranaturale intră în concepţia astrologică a umanismului Europei de Est şi este determinată de războaiele neîntrerupte. Eroul este excepţional, are o tentă romantică „câtu n-au fost aşa nici odinioară“, dar şi realist prin ancorarea lui în problemele supravieţuirii fiinţei naţionale: „au datu învăţătură să se închine turcilor“. Cronica lui Grigore Ureche conservă universul mental al omului culturii româneşti din prima jumătate a secolului al XVII-lea şi utilizează stilul narativ, care face primii paşi pentru a se desprinde de cel oral. El întemeiază, sub raportul limbii literare, o tradiţie, care va fi continuată de Miron Costin, Ion Neculce şi va fi valorificată apoi de Costache Negruzzi, iar mai târziu de Mihail Sadoveanu. 90

Interpolările lui Simion Dascălul, care introduce în textul cronicii o legendă şovină maghiară, că românii sunt urmaşii tâlharilor de la Râm, daţi în ajutor unui crai maghiar Laslo sau Laslău, nu are nici un temei. Nu a existat acest crai, iar la momentul venirii hunilor Imperiul Roman încetase să mai existe de şase secole. Ea va fi dezbătută de Miron Costin în De neamul moldovenilor şi de Dimitrie Cantemir în Hronicul vechimii romanomoldo-vlahilor. 6.2. Miron Costin — Letopiseţul Ţării Moldovei — de la Aron Vodă încoace, de unde este părăsit de Ureche Vornicul din Ţara de Gios, scos de Miron Costin, vornicul de Ţara de Gios, în oraş în Iaşi, în anul de la ridicarea lumii 7183, eară de la naşterea Mântuitorului lumii lui Hristos 1675 Intenţia lui Miron Costin era aceea de a scrie un Letopiseţ întreg al Moldovei, „de la descălecatul ei cel dintâi, carele au fost de Traian împăratul“, însă „cumplitele vremi“ nu i-au îngăduit să-şi împlinească proiectul. Letopiseţul cuprinde povestirea istoriei Moldovei de la Aron Vodă (1595) la Dabija Vodă (1661). Este un document de epocă, dar şi o frescă narativă despre o istorie crudă, despre moravurile politice, despre tragedia Moldovei. Sursele de informare sunt orale — povestirile boierilor bătrâni, care au participat la evenimente ca „om de poveste“. Are un stil instruit, cultivat, cu idei universal valabile. A utilizat, probabil, şi Honograful leşesc. Limba cronicii lui Miron Costin are ca model limba vie a poporului, cu o construcţie savantă a frazei, care arată influenţa limbii latine, cu verbul la sfârşitul propoziţiei, cu o logică a ideilor. Fraza este amplă şi cu imagini plastice: „biruit-au gândul“, „se sparie gândul“, „iaste inimii durere“, „ţara înlăcrimată“, „cumplite vremi“, „om de poveste“. Foloseşte cuvinte care azi au dispărut din limbă: „a amirosi“ — a simţi, „cumpănă“ — primejdie, „dodeială“ — hărţuială, „a hălădui“ — a scăpa, „îmă“ —mamă, „leato”— an, „a se legăna“ — a sta la îndoială, „lunecos“ — nesigur, „fără nădejde“ — pe neaşteptate, „a prepune“ — a bănui, „a se prileji“ — a se întâmpla, „ţenchi“ — sfârşit, „vâlfă“ — fală, „răpitor“ — aprig. Introduce neologisme din limba latină: „astronomie“, „cometă“, „canţeliar“, „comisar“, „gheneral“, „senator“, „ţărămonie“. Miron Costin este mai întâi un scriitor şi apoi un istoric, fiindcă pagina textului este elaborată ca stil şi ideaţie. El comentează, prin maxime şi cugetări, viaţa din Moldova. Elogiază cartea „că nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor“. Miron Costin este un creator de atmosferă retrăită prin actul povestirii, în care îl atrage pe cititor. Istoria, oamenii şi ţara sunt ruinate, totul e un 91

infern, din care scapă doar un „om de poveste“. Este un naufragiu al omului şi al culturii. El contemplă „paradisul devastat al Moldovei“ cu durere, aşa cum o va face şi M. Sadoveanu în romanul Zodia Cancerului. Modelul narativ al cronicii lui Miron Costin este al unei povestiri cu idei, ca o meditaţie pe tema fortuna labilis. Prin cele 40 de maxime şi aforisme, avem o esenţializare a evenimentelor, se exprimă ideea ascunsă în povestire. Naraţiunea îşi află punctul de pornire în adevărul maximei. Istoria devine un spectacol tragic, într-un stil preromantic, demn de un povestitor meditativ ca M.Sadoveanu. Structura narativă este liniară, cu puţine digresiuni. El introduce analiza psihologică, portretul moral, dramatizarea acţiunii, ca în episodul căderii domnului Vasile Lupu. Logofătul Ştefan Gheorghe vine cu „faţa scornită de mâhniciune“ şi cere voie domnului să plece „că îi este giupâneasa spre moarte“. Domnul îi urează „să afle lucrul spre voia sa“. Comentariul „Neştiutor gândul omului spre ce meneşte!“ este meditativ, dar şi ironic. Ştefan Gheorghe pleca la Bogdana, ca să vină cu oşti din Muntenia şi Transilvania şi să-l schimbe din domnie pe Vasile Lupu. Boierii Ciogoleşti şi serdariul Ştefan sunt arestaţi pentru participarea la complot. Punctul culminant este executarea lor. Comentariul este o concluzie: „Iară osânda trage la plată“. Vasile Lupu fuge spre Hotin. Atmosfera este specifică, ca în romanul lui Mihail Sadoveanu Nunta domniţei Ruxandra. Drama se bazează pe gesturi de mare adevăr psihologic, legat cu subtilităţi şi nuanţe. Cronica lui Miron Costin aduce un moment de început al artei narative în literatura noastră. De neamul moldovenilor şi din ce ţară au eşit strămoşii lor este o scriere polemică, în care combate „basna“ lui Simion Dascălul şi lămureşte originile neamului. În Predoslovie, el arată răspunderea celui care scrie: „Nici este şagă a scrie ocară vecinică unui neam, că scrisoarea este un lucru vecinicu. Când ocărăsc într-o zi pre cineva, este greu a răbda; dară în veci? Eu voi da seamă de ale mele, câte scriu”. Patriotismul este exprimat prin susţinerea tezelor etnogenezei: romanitatea poporului român, latinitatea limbii române, continuitatea românilor în Dacia, unitatea poporului român. El are convingerea că scrisul trebuie să slujească adevărul, că istoria şi literatura au un rol educativ, că a scrie este un act de răspundere în faţa istoriei. Lucrarea urma să aibă şase capitole. În primul capitol este descrisă Italia, în capitolul al doilea — evoluţia Imperiului Roman, în capitolul al treilea se prezintă Dacia, în capitolul al patrulea — războaiele purtate de Traian şi colonizarea Daciei. În capitolul al cincilea urma să se vorbească despre limba, credinţa creştină, portul, numele poporului român. Uciderea sa timpurie (1691), sub bănuiala

92

că ar fi participat la un complot împotriva lui Constantin Cantemir, opreşte activitatea sa creatoare. Şi prin celelalte scrieri ale sale: Cronica Ţării Moldovei şi a Munteniei, scrisă în limba polonă, Despre Moldova şi Ţara Românească — poem în limba polonă, Viaţa lumii — poem ce are în centru motivul fortuna labilis, Miron Costin se dovedeşte cea mai luminată minte a epocii din Ţara Moldovei. În prefaţa poemului Viaţa lumii, el se consideră poet fondator în limba română. 6.3. Ion Neculce — Letopiseţul Ţării Moldovei — de la Dabija Vodă (1661) la Nicolae Mavrocordat (1743) În Predoslovie, el promite să fie obiectiv, adevărul făgăduit fiind adevărul privirii sale asupra istoriei. Accentul cade pe propriile informaţii: „singur dintru a sa ştiinţă cât s-au tâmplat de au fost în viaţa sa“. De aceea legendele şi informaţiile nesigure le adună în O samă de cuvinte, fiindcă doar cea referitoare la Dumbrava Roşie şi cea cu aprodul Purice le considera că ar putea fi reale. Miezul istorisirii lui Ion Neculce îl formează domnia lui Dimitrie Cantemir, care devenise „blând şi bun către toţi“. Acesta realizează o alianţă cu Petru cel Mare. Venirea lui Petru cel Mare la Iaşi este prilejul pentru cronicar de a-şi arăta măiestria în arta portretului: „Împăratul era un om mare, mai înalt decât toţi oamenii, iară nu gros, rotund la faţă şi cam smad, oacheş şi cam arunca câteodată din cap fluturând“. Nucleele povestirii sunt formate din informaţiile referitoare la evenimentele unei domnii. Ordinea narativă este cronologică, dar cultivă şi anticipaţia. Cronicarul este atras de evenimentele spectaculoase ca lovitura de stat a ţarinei Elisabeta sau salvarea hatmanului Buhuş, care se agaţă de coada unui cal şi este salvat de Constantin Cantemir, căftănit pe ascuns, face o farsă lui Dumitraşcu Vodă, punând să-i scrie „cărţi cu vicleşug“, că-i aduce caftan de reînnoire a domniei. În loc de caftan, îi citesc „firmanul de mazilire“. În timp ce poporul aruncă cu pietre după domnul mazilit, el puse „de dzâce surlele şi trâmbiţeli şi bate tobele“, iar cronicarul comentează ironic: „cu această cinste frumoasă au ieşit ... din Moldova“. Ion Neculce foloseşte expresii, care fac din el un mare povestitor: „plânge de se risipie“, „s-au strâns ca puii de potârniche“. O samă de cuvinte cuprinde 42 de legende, „audzite din om în om“, „de oameni vechi şi bătrâni“, şi în Letopiseţ nu sunt scrise. Rolul lui Ion Neculce este de a transforma povestirea orală în povestire scrisă. Textul are secvenţe cu eroi şi întâmplări mereu schimbate. El le aşază separat, la începutul cronicii.

93

Unele legende au un caracter ritualic, ca legenda întemeierii Mânăstirii Putna, unde locul alegerii se stabileşte după un ritual arhaic. Altele sunt un fel de roman concentrat, ca ascensiunea lui Ghica Vodă la tron sau aventurile lui Nicolae Milescu Spătarul. Acesta ajunge sfetnic al ţarului din Rusia, este trimis cu o misiune la împăratul Chinei, de unde se întoarce cu multe lucruri rare. Este jefuit de boierii ruşi şi închis. Este scos de Petru cel Mare şi repus în drepturi. El ne lasă prima carte de călătorii din Europa — De la Moscova la Pekin —, dând ştiri despre împărăţia Chinei înainte de Marco Polo. Ion Neculce face un frumos portret mitropolitului Dosoftei, dovedindu-se un scriitor autentic. El înţelege cu mintea şi cu inima, pune pe cititori în situaţia de a trăi şi ei cele povestite de dânsul. Antonie Ruset este chinuit de turci după mazilire, într-un mod satanic: „L-au închis turcii şi lau bătut şi l-au căznit cu fel de fel de cazne. Pân’şi tulpanuri subţiri îl făce de înghiţie şi apoi le trăgea înapoi de-i scote maţele pe gură“. Ion Neculce procedează ca un regizor preocupat de efectul, pe care trebuie să-l producă scena înfăţişată. În legenda 37, Grigore Ghica îşi reîntâlneşte prietenul din copilărie, devenit vizirul Chipriolul, într-o scenă definitorie pentru trăsăturile de caracter ale eroilor. El ştie să surprindă şi scene de psihologie colectivă, ca în lupta de la Varadia: „şi-aşa s-au făcut un hramăt şi o spaimă în turci, de treceau om peste om, cât s-au rumtu şi podul“. Stilul lui Ion Neculce se caracterizează prin expresivitate: „s-au curăţit de grijă“, „tătarii sunt lupi“, „i s-aprinsă inema de voie re“, „i-au fost lovit mânia lui “, „cu piele de iepure la spate“, „cum ar arde un stuhu mare“, „cum ar sta pădurea“, „ca lupul cu oaia“, „pere turci ca frundza“. El utilizează maxime şi proverbe, luate din Sfânta Scriptură: „Ruga smerită nouri în cer pătrunde“, „Răbdând am aşteptat pe Domnul“, „Taina împăratului să o acoperi“, „Ce gândeşte omul nu dă Domnul“. Cele mai expresive fragmente sunt acelea, în care se simte primejdia, fiorul morţii, situaţie caracteristică pentru Moldova acelor timpuri: „lui Duca Vodă boierii stau să-i mănânce capul“, „a plăti cu capul“, vornicul Lupu s-a dus „cu capul a mână“ în cortul vizirului, împăratul „i-a iertat de cap“, boierii pribegi se duc să-şi „prinză capetele printr-alte ţări“. Ion Neculce reprezintă matricea populară originală a povestirii româneşti, care devine model pentru literatura cultă, reprezentată de Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Mihail Eminescu, Mihail Sadoveanu, Ion Creangă. 6.4. Stolnicul Constantin Cantacuzino S-a născut în 1650, ca fiu al postelnicului Constantin Cantacuzino. Face studii la Constantinopol şi Padova. Este unchiul şi sfetnicul lui Constantin Brâncoveanu şi îndeplineşte multe misiuni delicate. Căderea lui Constantin 94

Brâncoveanu şi numirea fiului său ca domn îi aduc o serie de acuzaţii. Fiul său Ştefan Cantacuzino este mazilit şi pleacă la Constantinopol cu el. Vor fi ucişi în urma unor intrigi. Istoria Ţării Româneşti este un răspuns la interpolările lui Simion Dascălul, în cronica lui Grigore Ureche. În introducere, el arată dificultăţile pe care le întâmpină: hrisoavele interne împrăştiate, povestirile bătrânilor variază, letopiseţele sunt încurcate, cântecele bătrâneşti aduc laude. În capitolul I tratează despre numele ţării, despre daci şi romani, despre victoriile lui Burebista. La capitolele II şi III sunt prezentate războaiele purtate de împăratul Traian cu dacii şi aminteşte de valul lui Traian şi podul de peste Dunăre. Transformarea Daciei într-o provincie romană este realizată prin colonişti şi armata adusă de Traian. Se dau hotarele Daciei între Dunăre, Tisa şi Nistru, iar în nord — la izvoarele Prutului. În capitolul IV se urmăreşte romanizarea Daciei, se discută despre războaiele lui Traian cu armenii, parţii, evreii şi despre moartea sa la Chiliachia. Urmaşul său, Adrian, reprimă răscoala evreilor. Capitolul V este al tezelor etnogenezei: originea romană a poporului român, continuitatea românilor în Dacia, unitatea poporului român, existenţa românilor din sudul Dunării. Încheie cu căderea Panoniei sub hunii conduşi de Atila şi explică de ce o parte din români se găsesc asupriţi sălbatic de unguri. El publică şi o hartă a Ţării Româneşti cu imaginea lui Constantin Brâncoveanu, care a fost tipărită de Hrisant Notara la Padova şi se păstrează la Britisch Muzeum. 6.5. Stoica Ludescu Stoica Ludescu a fost logofătul familiei Cantacuzino şi a copiat cronici şi documente pentru Constantin Cantacuzino. El preia vechile anale pământene, fragmente din Viaţa patriarhului Nifon de Gavril Protul, legenda întemeierii Ţării Româneşti cu Negru Vodă, o listă a domniilor până la Radu cel Mare, cu ctitoriile şi cu războaiele ce le-a purtat. Surprinde luptele dintre partidele boiereşti şi tratează în special evenimente din timpul domnilor Mihnea cel Rău, Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi până la Mihai Viteazul. Pentru epoca lui Mihai Viteazul el reproduce o variantă a cronicii lui Tudosie Rudeanu. Apoi încorporează o cronică, scrisă de Matei al Mirelor, Istoria celor întâmplate în Ţara Românească de la Şerban Vodă până la Gavril Vodă. Pentru perioada lui Matei Basarab, el foloseşte o cronică a lui Matei Basarab. Compilaţia lui Stoica Ludescu este inegală ca întindere şi ca valoare. 6.6. Radu Popescu — Istoriile domnilor Ţării Româneşti Tratează istoria Ţării Româneşti o dată cu a ţărilor învecinate: Moldova, Transilvania, Turcia, Rusia. Este o istorie a românilor în contextul Europei răsăritene. Utilizează pentru Moldova cronica lui Grigore Ureche, 95

pentru Bizanţ şi turci Cronica lui Gheorghe Phrantzi, care a fost martor al căderii Constantinopolului, iar pentru Muntenia aceleaşi surse ca Stoica Ludescu. Partea personală începe cu domnia lui Grigorie Vodă şi se încheie cu căsătoria Smaragdei, fiica lui Şerban Cantacuzino „frumoasă şi înţeleaptă“, cu Grigorie Băleanu, postelnic „de neam bun, frumos, înţelept“, ca semn al împăcării celor două familii boiereşti. 6.7. Radu Greceanu Realizează cronica lui Constantin Brâncoveanu, pe care-l elogiază pentru salvarea ţării de trupele germane conduse de generalul Heissler. Se arată înfrângerea nemţilor de la Zărneşti, prinderea lui Heissler şi uciderea lui C. Bălăceanu. Este împotriva lui Constantin Bălăceanu, care îi stârnea pe austrieci să intre în Ţara Românească. Trecerea lui Toma Cantacuzino în tabăra ţarului îl îngrijorează pe domn. Se surprind şi evenimente mai puţin importante ca: venirea hanului tătarilor, războiul dintre creştini şi turci, drumurile şi ctitoriile lui Constantin Brâncoveanu. Cronica se încheie cu anul 1714, când Brâncoveanu este ucis de turci. Radu Greceanu a avut un rol important în traducerea Bibliei de la Bucureşti (1688). 6.8. Nicolae Milescu — De la Moscova la Pekin Nicolae Milescu a realizat prima carte de călătorii din literatura universală, care aducea veşti despre Orient. El este trimis, cu scrisori, de ţarul Rusiei la împăratul Chinei. Se surprind toate greutăţile drumului. Este atacat de tunguşi, mandarinii vor să vadă scrisorile, ajung la Marele zid, li se deschid porţile de fier către Pekin. Se descriu bogăţiile feerice ale curţii imperiale, protocolul, pitorescul obiceiurilor, cupolele aurite, pavilioanele de cărămidă roşie şi ţigle galbene, podeţe, flori, grădini, sala tronului, ostaşii înarmaţi cu lănci şi arcuri. Lui Milescu i se pictează portretul care va ajunge la Paris. Cartea are trei părţi: traversarea Siberiei, misiunea din China, cu o descriere generală a Chinei, cu manifestările religioase, care aveau loc în acel timp. Cartea a circulat în lumea slavă şi greacă, a fost cunoscută în Occident şi a determinat călătoriile de explorare a lumii. Activitatea de cărturar a lui Nicolae Milescu este foarte bogată. El traduce Vechiul Testament, un catehism ortodox, Întrebări şi Răspunsuri, după Atanasie al Alexandriei; traduce, în Rusia, o adevărată bibliotecă cu caracter sociologic. 6.9. Ştefan cel Mare şi Sfânt — reprezentant al conştiinţei naţionale şi creştine 6.9.1. Personalitatea marelui voievod al Moldovei trebuie înţeleasă sub două coordonate, iar imaginea lui ca două feţe ale unei singure medalii, reprezentând, pe de o parte, eroul luptând pentru apărarea fiinţei naţionale şi 96

de la Soci şi Vodnău. Nu în zadar eşti socotit printre eroii secolului nostru“. care aveau o foarte bună cavalerie. el este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales funcţiunea de comandant şi conducător contra turcilor. numai ţie ţi le-a hărăzit la un loc pe toate. unde distruge oastea tătarilor. Ştefan cel Mare şi Sfânt a înţeles marea primejdie. este viteazul. în desfătări şi lupte civile“. asociat. şi anume prudenţă împreunată cu şiretenie. prevăzător. sfântul. când marea armată turcă. De aceea el a fost. care cel dintâi dintre principii lumii a repurtat în zilele noastre o victorie atât de strălucită contra turcilor. Om fericit. şi tătarii. Ca reprezentant al conştiinţei naţionale şi creştine europene. sfinţilor militari. ucigaşul tatălui său Bogdan. condusă de sultanul Mohamed al II-lea. ca model al lumii feudale. bineînţeles. care invadaseră Europa: turcii. alcătuit din cetăţi. unde-l învinge pe Ioan Albert. care conducea o coaliţie polono-ungaro-prusaco-lituaniană. mănăstiri cu fortificaţii. iar cronicarul polon Dlugosz va scrie o surprinzătoare laudă: „O bărbat demn de admirat întru nimic inferior ducilor eroici pe care atâta îi admirăm. pe de altă parte. ca prototip al eroului. atacă din sud. organizatorul vieţii sociale. care ai biruit pe toţi regii vecini. este acoperit de gloria câştigată prin victoriile asupra duşmanilor ţării. timp de o jumătate de secol. biruitor tuturor duşmanilor. Această intenţionalitate este exprimată de atacul simultan asupra Moldovei la momentul 1476 (lupta de la Războieni). altora biruinţă contra duşmanului. scutul Europei. unde nimiceşte oastea condusă de Soliman Paşa. Cronicarul polon Michowski sintetizează trăsăturile personalităţii domnului Ştefan. constructorul unui sistem eficient de apărare a ţării.. Dimensiunea europeană a voievodului moldovean era recunoscută şi de aceea papa îl felicită.. numindu-l: „Bărbat glorios şi victorios. unde-l înfrânge pe Radu cel Frumos. ca cele de la Neamţ şi Putna. de la Lipinţi. înţelegerea şi hotărârea creştinilor. care aveau cea mai bună infanterie (ienicerii). regele Poloniei. pe care o reprezintă joncţiunea dintre cele două forţe asiatice. este Mare în fapte istorice. iar de la răsărit 97 . de la Baia. unde distruge armata lui Mateiaş Corvin. de la Vaslui contra turcilor. Ştefan. După părerea mea. altora virtuţi eroice şi spirit de dreptate. Căci pe când altora le-a dat numai unele însuşiri. într-o perioadă de mare criză politico-militară. pe când ceilalţi regi şi principi creştini trândăvesc în lene. isteţ.pentru afirmarea conştiinţei naţionale şi. creată de căderea Constantinopolului. când îl alungă din domnie pe Petru Aron. de la Codrii Cosminului. Aceste cuvinte au acoperire în victoriile de la Doljeşti şi Orbic. căruia soarta i-a hărăzit cu multă dărnicie toate darurile. strategul. aliatul turcilor. Tu eşti drept. dar mai ales prin puternice obşti de răzeşi la hotarele ţării. cu sfatul comun.

Aceasta constă în faptul că el şi-a închinat toate faptele. Hotin. a luptat cu cei mai mari duşmani ai Domnului Iisus Hristos. Se ridică. de aceea toţi paşii vieţii sale i-a făcut cu o permanentă conştiinţă. Vad pe Someş. Piatra. Rolul lor nu poate fi comparat decât cu Skanderberg şi Ioan Sobieţki. care erau strategice. încât ei n-au mai avut puterea de a continua ofensiva asupra Europei. obiectiv asiatic al hunilor lui Atila şi al slavilor. fiindcă toată viaţa sa şi-a închinat-o salvării lumii creştine. obligând pe Ştefan să-şi divizeze armata şi să îngăduie steagurilor de răzeşi să plece spre Orhei. Se realizează construcţii temeinice. alături de Mircea cel Bătrân. Acum apare stilul moldovenesc. Neamţ.atacă tătarii. Acum se întăresc şi se zidesc cetăţile Suceava. Orhei. atacă Moldova. 6. Ei izbutesc să cucerească cetăţile Chilia şi Cetatea Albă. Ştefan este Sfânt. Chilia. dar mai ales. de Maica Preacurată. Pierderile Moldovei au fost de asemenea mari.9. în care a fost condusă ţara. Dorohoi. La aceasta a contribuit şi prada importantă. Mihai Viteazul. Voroneţ. Vaslui. Deşi câştigă lupta. a atenuat aceste efecte ale atacurilor permanente. Dobrovăţ. al turcilor şi tătarilor. adică distrugerea completă a Moldovei. Iaşi. Râmnicu-Sărat. conduşi de Ioan Albert. ca semn de mulţumire pentru ajutorul dat în războaie de Dumnezeu. de sfinţi. dar modul înţelept. Intenţionalitatea dă valoare faptei. luată în urma războaielor câştigate. Hârlău. Epoca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt este a renaşterii. Soroca. Ioan Vodă cel Cumplit are rolul de a măcina forţele asiatice şi a împiedica distrugerea Europei. Bistriţa. Pierderile turcilor şi tătarilor au fost atât de importante. având ca obiectiv „Super extirpatione valachi“. sprijinul şi judecata. sau din bisericile din Suceava. turcii trebuie să se retragă. doar 32 au pisanii păstrate în mănăstirile de la Putna. Baia. fiindcă a trăit şi a cunoscut taina vieţii creştine. Neamţ. Sub pretextul că vin să-i alunge pe turci din aceste cetăţi. prin surprindere. polonii. în 1484. Războieni. bine reprezentat de mănăstirile din Bucovina. dar revin. Dintre acestea. acum se scriu cronici şi se pun temeliile specificului naţional în cultură. Cetatea Albă.2. cu turcii şi tătarii. 44 de mănăstiri şi biserici prin grija domnului. că nici un fir de păr din capul său nu se mişcă fără să se ştie că face voia lui Dumnezeu şi nu voia sa. potrivit tradiţiei. De aceea Ştefan. regele Poloniei. Ioan Corvin. Tazlău. că stă în faţa lui Dumnezeu. Ca reprezentant al conştiinţei creştine. conduşi de sultanul Baiazid şi sunt sprijiniţi de tătari şi chiar de voievodul muntean Vlad Călugărul. Radu de la Afumaţi. fiindcă de la Dumnezeu îi vin ideea sfântă. cuvintele şi gândurile sale lui Dumnezeu. Răuseni. Vlad Ţepeş. iar el s-a 98 . Borzeşti. Ea se caracterizează prin înflorirea meşteşugurilor şi a artelor.

că l-au adăpostit. când era prigonit. n-a fost a mea şi nu e a voastră. potrivit mărturiilor contemporanilor.considerat doar cel ce duce la împlinire porunca sfântă. păzind cu sfinţenie talantul de har. el caută sihaştri la Ceahlău.9. se pare. Imaginea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. ni-l prezintă Barbu Ştefănescu Delavrancea. deci. care caută să realizeze o coaliţie antiotomană. când afirmă: „Moldova n-a fost a strămoşilor mei. ducând o viaţă de cinstire şi iubire a lui Dumnezeu. să pribegească şi s-a ascuns pentru o anumită perioadă la Muntele Athos. Este posibil ca aici să fi primit ascultarea dată printr-un pustnic de a veni în Moldova şi să preia tronul. era ajutat direct de sfinţi. Duhul Sfânt sălăşluieşte în Biserica Domnului Iisus Hristos şi se descoperă aceluia. De aceea el îşi punea nădejdea în Dumnezeu şi. şi trimeşii mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de zavistie şi să se ridice împotriva primejdiei obşteşti a creştinităţii“. care. Mihail Sadoveanu şi alţii. 6. aceasta era cauza strălucitoarelor sale victorii. În romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. în drama Apus de soare. că zic că sunt creştini. aşa cum cu mult discernământ ni-l prezenta Barbu Ştefănescu Delavrancea în Apus de soare: „C-am încercat să unesc Apusul într-un gând. a fost realizată în toată complexitatea ei în literatura română. trăieşte plinătatea conştiinţei creştine. Contururile esenţiale ale personalităţii sale au fost trasate de Grigore Ureche. unde s-a împărtăşit de viaţa cea harică. Era momentul când. am căutat să 99 .3. ca reprezentant al conştiinţei naţionale. De aceea alăturarea sa la sfinţii oşteni ca Dimitrie. fiindcă a trăit în adâncul inimii o comuniune reală cu Dumnezeu. Mina este firească. ca să afle dacă să angajeze Moldova în lupta contra turcilor. aproape o sinucidere. Ca exponent al conştiinţei naţionale. fiindcă ei i-au stat alături încă din timpul vieţii pământeşti. El este diplomatul. care. Vasile Alecsandri. Barbu Ştefănescu Delavrancea. după căderea Constantinopolului sub turci. dar mai ales să fi primit el însuşi în inima sa darurile harice ale Duhului Sfânt şi starea înaltă a comuniunii cu Dumnezeu. de către Petru Aron. Gheorghe. fiindcă a pune un principat contra unui imperiu era un act temerar. ci a urmaşilor voştri şi-a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor“. Ion Neculce. pentru care domnul Moldovei a făcut danii atât de importante anumitor mănăstiri de la Muntele Athos. după uciderea tatălui său Bogdan. soarta lumii creştine depindea de felul în care principii români vor şti să oprească valul satanic păgân turco-tătar. trăind răspunderile istoriei. prin ascultare faţă de credinţă. Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost nevoit. aşa cum spune Grigore Ureche. când. Cercetarea arhivelor şi documentelor de la Muntele Athos ar arăta deplin cauza. care i-a fost încredinţat. „Văzând că rămâi cu făgăduinţele.

precum şi vizita delegaţiilor Veneţiei alcătuiesc momente importante ale istoriei surprinse în roman.. 6.9. a fost un reprezentant al conştiinţei creştine şi modul în care această calitate a lui a fost reflectată în creaţiile literare implică. fărâmiţată de conflicte mărunte. descendentă din familia Paleologilor. ne dă o imagine a domnului patriot în lupta de la Codrii Cosminului. În acest context. fiind pe patul de moarte. în paralel. a bătăliei pentru Pocuţia. creează o armată de răzeşi. În drama Apus de soare. trebuie s-o folosească pentru obşte“. la ruşi. Îl învaţă pe fiul său Alexăndrel că: „puterea lor. la tătari. unde domnul Ştefan. pornind de la cuvintele lui Grigore Ureche: „la lucruri de războaie meşter“. de orgoliile. adică viteaz şi curajos: „unde era nevoie. şi o discutare a argumentelor canonizării sale de către Biserica Ortodoxă Română. ca strateg. rămasă singură în faţa valului otomano-tătar. 100 . aşa cum ni-l prezintă Grigore Ureche în Letopiseţul Ţării Moldovei. valul păgânasiatic al tătarilor şi turcilor să lovească decisiv lumea creştină. după bătălia de la Vaslui. să ridica deasupra biruitorilor“. Ca apărător al fiinţei naţionale. căsătoria cu Maria de Mangop. făcută de Moghilă. Ştefan cel Mare şi Sfânt. de aceea „au datu învăţătură să se închine turcilor“. În primul rând. la leşi. cum îl numeşte papa. el opreşte. era o recunoaştere a faptului că Ştefan cel Mare era considerat singurul principe european în stare să ducă un război de eliberare a Bizanţului. timp de o jumătate de secol. şi face dreptate ţăranilor în conflictele lor cu boierii. Scrisoarea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt către principii Europei.unesc Răsăritul. el înţelege că Moldova. „atletul lui Hristos“. trebuie să facă pace cu turcii. Barbu Ştefănescu Delavrancea ni-l înfăţişează ca iscusit în arta războiului. Ca domn ştie să folosească puterea.. la litvani. Ca reprezentant al conştiinţei naţionale. pentru a supravieţui după moartea sa. îi atrage pe turci în mlaştini şi câştigă bătălia de la Vaslui. să cadă în mâna duşmanilor lui Dumnezeu. însuşi se vârâia“. iar pe tătari îi zdrobeşte la Lipinţi între două dealuri.4. el este eroul. laşităţile şi lenea principiilor. boierii cei mari şi alţi toţi câţi s-au prilejitu arătându-le că nu vor putea ţine ţara cum au ţinut-o el“. Astfel. oglindită în romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. Cea mai complexă imagine ne-o transmite Mihail Sadoveanu. că ştiindu-se căzut jos. nu va putea rezista şi că. în Dumbrava Roşie. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei şi degeaba“. Ş-am trimis la unguri. aşa cum reiese din relatarea. era tenace şi perseverent: „Şi unde-l biruiau alţii nu pierdea nădejdea. Grigore Ureche spune: „Chemat-au vlădicii şi toţi sfetnicii săi. cu care contracarează puterea boierilor. Vasile Alecsandri. a împăraţilor Bizanţului. fiind de la Dumnezeu. în romanul Fraţii Jderi.

morile şi pâraiele cântau în văi“. A fost un părinte al ţării. ci iaste dea şi crederea. Când. dar şi a celui natural: „Şi deci preste vară fostu ploi grele şi povoaie de ape şi multă înecare de ape s-au făcut“.1. în Apus de soare.Victoriile sale împotriva unor armate de trei-patru ori mai numeroase nu pot fi explicate de cronicari decât prin intervenţia unor factori supranaturali. urmează acelaşi drum. el este însoţit de fulgere. fiindu-i întru ajutoriu şi dând vâlvă oştirii lui. când mormântul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Grigore Ureche arată felul cum moartea domnului a însemnat nu numai o rupere a echilibrului social. Trăsăturile umanismului românesc a) Caracterul educativ al literaturii – cronicarii scriu dintr-un motiv umanist: 101 . a determinat ca jumătate din Bucovina să nu poată fi luată de URSS. creaţii literare.. Nu întâmplător cronicarul precizează că în luptele sale era ajutat în mod vizibil de sfinţi: „zic unii că să fi arătat lui Ştefan Vodă la acest războiu sfântu mucenic Dimitrie călare şi într-armata ca un viteazu. Icoana lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. din Creangă de Aur. el a apărat datinile. dar şi din Carpaţi. De aceea. de la Putna. obiceiurile.. Mihail Sadoveanu nu putea să ignoreze acest aspect esenţial şi de aceea. 7. aşa cum ni-l prezintă Mihail Sadoveanu pe Chesarion Breb.“. Ştefan trăieşte într-o profundă comuniune cu Dumnezeu şi. de vreme ce au zidit biserică“. după cel de al doilea război mondial. sugerează această putere spirituală a domnului: „De când acea putere se aşezase asupra Moldovei. confirmând cuvintele cronicarului: „îi zicu Sveti Ştefan“. dar şi cu forţele naturii. păstrată timp de cinci sute de ani în conştiinţa poporului român. ca să nu fie răpită integral de ucenicii satanei. Legendară este şi apărarea Bucovinei. Grigore Ureche scria: „luând ajutoriu pre Dumnezeu şi cu ruga Precistii şi a sfântului marelui mucenic Dimitrie. cântece populare. părea că s-au schimbat şi stihiile. Ploile cădeau la timp. Fiind un domn evlavios şi drept. familia. cu sfinţii. a generat legende. Grigore Ureche spune că la moartea lui: „Plângeau toţi ca după un părinte al său. domnul ţine în faţa sfatului discursul. Ca anahoreţii de la Athos. Iazurile stăteau liniştite în zăgazuri. Umanismul românesc 7. în Fraţii Jderi. fiindcă a fost anahoret la Athos cu numele Pahomie şi ia aceeaşi ascultare venind ca domn. prin El. iernile aveau omături îmbielşugate. În acest sens. fiul său.’’ Petru Rareş.

zicători. c) caracterul militant – ei luptă pentru independenţa naţională: Dimitrie Cantemir Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman. la domni şi la noroade de cinste“. Ion Neculce folosesc proverbe.– Grigore Ureche Predoslovie: „ca să nu se înece a toate ţărâle anii trecuţi şi să nu ştie ce s-au lucrat să să asemene fiarălor şi dobitoacelor celor mute şi fără minte”. „au lăsat izvod pre urmă şi bune şi rele să rămâie feciorilor şi nepoţilor. 7. despre cele rele să se ferească şi să se socotească iară pre cele bune să urmeze şi să înveţe şi să se îndirăpteze“. Stolnicul Constantin Cantacuzino foloseşte documente pentru a realiza Istoria Ţării Româneşti. e) caracterul popular – descoperirea folclorului şi a specificului naţional: Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae. popoarelor asuprite din Europa de către imperiul turc. continuitatea românilor în Dacia – cu argumente arheologice şi filologice: – Miron Costin De neamul moldovenilor. Grigore Ureche. latinitatea limbii române. Istoria ieroglifică. scrisă pe baza documentelor din arhivele turceşti de la Constantinopol. b) caracterul patriotic – ei susţin tezele etnogenezei: romanitatea poporului român. – Dimitrie Cantemir Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor. unitatea poporului român. – Miron Costin: „Deci fraţilor cetitorilor cu cât vă veţi îndemna a ceti pre acest letopiseţu mai mult cu atât veţi şti a vă feri de primejdii şi veţi fi mai învăţaţi a dare răspunsuri la sfaturi. Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea. d) caracterul filosofic – se introduc meditaţii şi concluzii asupra istoriei şi omului: Dimitrie Cantemir Compendiul sistemei logicei generale. Dosoftei (mitropolitul) Psaltirea – pre versuri tocmită. eresuri. Miron Costin Viaţa lumii – poem filosofic pe tema fortuna labilis. Miron Costin.2. Rolul umanismului românesc în formarea limbii şi literaturii române a) contribuţia literaturii religioase la formarea şi dezvoltarea limbii literare. expresii ale limbii populare. precum şi la apariţia elementelor de literatură beletristică: 102 . să le fie învăţătură. – Istoria ieroglifică – arată lupta sa pentru a stăvili influenţa imperiului turc în Moldova – alianţa cu Petru cel Mare. dă speranţa eliberării. tradiţii. f) caracterul ştiinţific – fac trecerea de la cronici la istorie: Dimitrie Cantemir Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman.

Vasile Alecsandri Despot Vodă. ale culturii şi ale literaturii române: – Spătarul Nicolae Milescu De la Moscova la Pekin – prima carte de călătorii. – tema luptei pentru putere: Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. – Grigore Ureche Letopiseţul Ţării Moldovei – portretul lui Ştefan cel Mare – genul epic – primele pagini de literatură beletristică. model de limbă literară. Doine. – Miron Costin Letopiseţul Ţării Moldovei – aduce analiza psihologică şi descrierea. Lăcrămioare. Legende. Imaginea cu neputinţă de zugrăvit a ştiinţei sacre – pune bazele teologiei. b) cărturari umanişti. Vasile Alecsandri Dumbrava Roşie. geografiei. Barbu Şt. – Mitropolitul Antim Ivireanul Didahiile – introduce stilul oratoric – precursor al realismului prin elementele de critică socială. – Biblia de la Bucureşti – 1688 – dă un model de limbă română literară. – Mitropolitul Dosoftei Psaltirea – pre versuri tocmită – 1673 – foloseşte versificaţia populară. 103 . pamfletul politic. Descriptio Moldaviae – pune bazele etnografiei. care pun bazele limbii române literare.– Mitropolitul Varlaam Carte românească de învăţătură – 1643 – are un stil propriu pe baza limbii populare: aduce primele versuri în limba română. Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman – pune bazele istoriei pe documente. Dimitrie Bolintineanu Muma lui Ştefan cel Mare. – Mitropolitul Simion Ştefan Noul Testament – 1648 – are un rol important în realizarea unei limbi române unitare. Compendiul sistemei logicei generale – pune bazele filosofiei. c) Umanismul dă modele şi teme pentru dezvoltarea literaturii beletristice: – modelul principelui creştin: Ştefan cel Mare şi Sfânt. – Dimitrie Cantemir Istoria ieroglifică – prima carte de literatură română – aduce romanul alegoric. eseul. Vasile Alecsandri Pasteluri. – modelul de limbă română literară este preluat de: Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. dovedeşte capacitatea limbii române de a realiza valori literare. primele texte teologice. iar în poemul Viaţa lumii — genul liric. Este primul poet cult. specificul naţional. Mihail Sadoveanu Fraţii Jderi. – Ion Neculce O samă de cuvinte – aduce stilul narativ – arta portretului. Delavrancea Apus de soare.

Viaţa lui Constantin Cantemir. 104 . Descriptio Moldaviae (1716). Curamus). iar prin cultura teologică şi credinţă — un bun creştin. 8. metafizica. De aceea el caută să concilieze principiile creştine cu cele păgâne. Mihail Eminescu Luceafărul. e) Scrieri de istoria religiilor: Sistema religiei mahomedane (lat. prin ideile preluate din filosofia antică. prin spiritul enciclopedic — un reprezentant al iluminismului european. dar turcii. etica.2. După lupta de la Stănileşti (1711).1. Dimitrie Cantemir — personalitate multilaterală a culturii române şi europene 8.Bogdan Petriceicu Hasdeu Răzvan şi Vidra. când face un tratat cu Petru I pentru eliberarea Moldovei de sub jugul otoman şi pentru înlăturarea puterii oligarhiei boiereşti. Călin (file din poveste). Îl va reprezenta pe fratele său Antioh Cantemir la Poarta Otomană. – teme. Imaginea cu neputinţă de zugrăvit a ştiinţei sacre. Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor. Dimitrie se retrage la Constantinopol. când acesta va deveni domn. b) Scrieri filosofice: Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea. Moare în 1723. îl numesc domn pe Constantin Duca. contradicţie exprimată prin creaţia şi viaţa sa. pleacă în Rusia. La moartea tatălui său este ales domn. persana. d) Scrieri istorice: Incrementa atque decrementa aulae othomanicae. atitudinea mistică. ca om de bibliotecă cu atitudinea activă. geografia. Va mai învăţa rusa. Legende. Dimitrie Cantemir — opera Dimitrie Cantemir este. religia mahomedană. ca domn şi luptător împotriva fatalităţii. unde învaţă greaca. a condiţiilor social-istorice. 8. Dimitrie Cantemir se naşte în 1673. Viaţa şi activitatea a) Fiu al domnului Constantin Cantemir. araba. Îşi face studiile la şcoala Patriarhiei din Constantinopol. A fost membru al Academiei din Berlin şi sfetnic al ţarului Petru cel Mare. câştigaţi de aurul lui Constantin Brâncoveanu. turca. literatura. logica. politica. latina. Va deveni el însuşi domn în 1710. Compendiul sistemului logicei generale. motive şi mituri din literatura populară: Vasile Alecsandri Doine. un umanist. c) Scrieri literare: Istoria ieroglifică (1705). exprimată prin retragerea din viaţă.

ci şi dimensiunea divină pierdută. scrisul. b) Compendiul sistemului logiciei generale este construit pe ideea că logica este cheia filosofiei şi de aceea ea poate mântui pe om de păcatul originar. În prima parte el afirmă că singurul mod de cunoaştere este revelaţia divină. dansurile. Sf. iar ateii sunt nişte brute bipede. poeţi şi sfinţi ca: Thales. el susţine că. fauna. aşa cum susţinea Voltaire. În prima parte avem o descriere geografică. poate să-i redea nu numai umanitatea. a creaţiei prin divinitate. Pitagora. Homer.a) Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea este un eseu compus după modelul dialogurilor platoniciene. şi nu poate fi demonstrată raţional. Autorul dă eseului o formă alegorică. ritualurile. despre zâne. Partea a patra tratează problema timpului. Drăgaică. d) Descriptio Moldaviae este redactată la cererea Academiei din Berlin şi are trei părţi. 105 . oraşele. Fizica. iar în partea a treia se ocupă de biserică. dotată cu liber arbitru. pe care se găsesc paharul vieţii şi paharul morţii (la care face aluzie Eminescu în Epigonii). Socrate. Erasm. natura are o viaţă independentă. câmpiile. dar acceptă şi idei metafizice. pe care îl considera divinitatea în ipostază de eternitate. contactul mistic dintre om şi divinitate. care continuă pe Platon) afirma că noţiunile există înaintea creaţiei. Sânziene. organizarea statului. poeziile populare. Cicero. În partea a şasea. pentru el. ca cititorul să aleagă. Omul are o parte divină predestinată şi o parte materială. Grigore de Nazianz. De aceea. Plutarh. care-l invită pe filosof să-l picteze. Ca în legenda lui Avgar. Progresul creaţiei. metamorfoza continuă a acestuia nu poate fi un model pentru o icoană statică. Joimăriţe. Hesiod. Principiile etice sunt luate din Biblie. graiul. iar nominaliştii (Occam) că existenţa lui Dumnezeu se bazează pe credinţă. În partea a treia. care îi poate modifica destinul. materialistul Aristotel este „fiul întunericului“. portul. cu care a purtat corespondenţă. Demiurgul apare ca un bătrân înţelept. dar mai ales ca în extaz. pâinea vieţii şi pâinea morţii. Aici apar primele ştiri despre motivul zburătorului. dar şi din filosofi. flora. discută problema liberului arbitru. ci şi obiceiurile. Partea a cincea pune în discuţie problema universalelor. Cartea dă o imagine asupra Moldovei din timpul său. În partea a doua. Sf. ceea ce dă ştiinţei un caracter sacru. funcţiile. miturile populare. tradiţiile. Salustiu. apele. c) Imaginea cu neputinţă de zugrăvit a ştiinţei sacre este un eseu filosofic din şase părţi. De aceea el prezintă cele trei cărţi ca pe nişte „mescioare spre a sufletului dulce gustare“. Etica. Toma d’Aquino (şi realismul medieval. Augustin. poama vieţii şi poama morţii. în a doua — viaţa socială. pune problema cosmogonică. Epictet. după creaţie. cuprinde prima hartă a Moldovei şi descrie nu numai munţii.

fiindcă tema. cumpărând nişte demnitari turci. are un caracter moralizator. Antioh este răsturnat de Constantin Brâncoveanu. În partea a şasea. Corbul (Constantin Brâncoveanu) izbuteşte să aducă la domnie. Cartea vibrează de dragostea de ţară a autorului şi are calităţi literare. Scapă. avea dreptul la tron în Ţara Românească. fiindcă Dimitrie. În părţile a şaptea şi a opta. În părţile a treia şi a patra se urmăresc aceste intrigi politice şi o răscoală a ţăranilor (albinele) împotriva trântorilor (adică marea boierime). Antioh Cantemir este numit domn. În partea a cincea este trimis Cameleonul (adică Scarlat Ruset) să întindă o cursă Inorogului (adică Dimitrie Cantemir). Antioh Cantemir izbuteşte să-l înlăture de la domnie pe Constantin Duca. fiica lui Şerban Cantacuzino. Inorogul este 106 . în ţara patrupedelor (Moldova). eroii. El izbuteşte să-i cumpere pe bostangii turci. pe Struţo — cămila (Mihai Racoviţă). nici Filul (Antioh Cantemir) nu-l pot ajuta. ceea ce dă textului şi o dimensiune clasicistă. ginerele lui Constantin Brâncoveanu. Perioada de descreştere este urmărită de la 1673 la 1711. ca să-l aresteze pe Inorog. Este criticată boierimea Moldovei. legende. f) Istoria ieroglifică este un roman istoric realist. prin intermediul căruia să pună mâna pe o parte din veniturile Moldovei. scris într-o limbă aleasă. De aceea Constantin Brâncoveanu îi confiscă moşiile şi-l prigoneşte. şi este protejat de consulul francez. Paparude. e) Incrementa atque decrementa aulae othomanicae a avut ca scop să trezească în Europa ideea luptei împotriva imperiului turc şi dorinţa de eliberare a popoarelor asuprite. iar Dimitrie Cantemir primeşte o compensaţie pentru moşiile luate de Constantin Brâncoveanu.Ursite. Dar cu daruri la templul lăcomiei. căsătorit cu Casandra. Cameleonul îl denunţă pe Şoim (Toma Cantacuzino) că nu vrea să-l prindă pe Inorog. conflictul. fiindcă nici Lupul (hatmanul Lupu). În părţile întâi şi a doua. cu imagini. Oligarhia boierilor din cele două principate se aliază contra fraţilor Cantemir. Istoria ieroglifică este un pamflet politic. Inorogul rosteşte un bocet în stil popular. Creşterea Imperiului Otoman începe din secolul al XIII-lea şi ţine până la cucerirea Cameniţei (1672). Tema o formează lupta pentru putere. Mai târziu ajunge mare vizir un prieten al fraţilor Cantemir şi Brâncoveanu este nevoit să facă pace. Este arătată lăcomia demnitarilor turci ca Alexandru Mavrocordat. Subiectul urmăreşte evoluţia luptei dintre fraţii Cantemir şi Constantin Brâncoveanu. Inorogul povesteşte Şoimului (Toma Cantacuzino — trimis al lui Brâncoveanu la Poarta Otomană) intrigile lui Constantin Brâncoveanu şi felul în care pradă veniturile Moldovei. care trădează interesele ţării şi devine instrumentul oligarhiei boiereşti din Ţara Românească. subiectul sunt luate din realitatea social-istorică. iar eroii au trăsături generalumane.

pamfletul. care cunoaşte bine problemele creaţiei literare. – pune bazele etnografiei şi geografiei – Descriptio Moldaviae. Cartea are modele ilustre ca Istoria secretă a lui Procopie din Cezareea. soţia lui Mihai Racoviţă) este imorală. istoric. creează specii ca romanul. muzicolog. Ana Racoviţă (nevăstuica. c) Dimitrie Cantemir — reprezentant al umanismului: – militează pentru înflorirea artei şi culturii – Istoria ieroglifică. Sunt demascate corupţia şi violenţele de la Poarta Otomană. cugetările. din Horaţiu. ceea ce dă cărţii un caracter de unicat. filosof. moravurile. – pune bazele muzicologiei – Tratat de muzică turcească. Homer. om politic. Victoria Ruset este folosită de Scarlat Ruset (Cameleonul). Pildele. – discută despre soarta omului superior. o lume degradată şi inumană. etnograf. Sunt ironii şi anecdote jignitoare la adresa lui Constantin Brâncoveanu. ca în limba vorbită. ca să-l atragă pe inorogul Cantemir într-o cursă. ca parte a problemei drepturilor omului – Istoria ieroglifică. – reprezintă tipul domnului luminat. uneori greoaie.prigonitul. care fierbe plin de uimitoare şi neaşteptate situaţii. – critică instituţiile şi moravurile feudale – Istoria ieroglifică. 107 . într-o lume coruptă. teolog. – pune bazele filosofiei – Compendiul sistemului logicei generale. Corbul este intrigantul. 8. Fiziologul. – susţine tezele etnogenezei cu argumente ştiinţifice – Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor. b) Dimitrie Cantemir — spirit iluminist: – caracterul enciclopedic al formaţiei şi activităţii sale: poliglot. scriitor. expresivitate şi alteori este limpede. Cartea ne dă imaginea unei lumi cu eroii. Sindipa.3. care dezvăluie. proverbele sunt culese din literatura populară. simplă. Dimitrie Cantemir — personalitate multilaterală a culturii române şi europene a) Dimitrie Cantemir — om de ştiinţă sau spirit ştiinţific: – pune bazele evoluţionismului şi cauzalităţii în istorie – Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman. Dimitrie Cantemir este primul scriitor de talent. – pune bazele istoriei religiilor şi teologiei – Imaginea cu neputinţă de zugrăvit a ştiinţei sacre – Sistemul religiei mahomedane. eseul. instituţiile ei. Fraza este amplă. Caracterul compromiţător al textului îl determină pe Dimitrie Cantemir să-l redea întro formă de alegorie. Sfântul Augustin. Cameleonul este vicleanul. Floarea darurilor. frământările. în adevărata ei faţă. dar are ritm. Este o carte. – deschide drumul literaturii spre realism. având aspectul unui cazan. se văd influenţe din Halima.

Şcoala Ardeleană — expresie a iluminismului românesc a) Lupta pentru eliberare socială şi naţională a românilor din Transilvania a cunoscut mai multe momente: răscoala de la Bobâlna. prima creaţie beletristică din literatura noastră. Sofronie de la Cioara. – Descriptio Moldaviae — expresie a dragostei faţă de ţară. 9. credinţa. antifeudală. răscoala lui Gheorghe Doja. – afirmă caracterul educativ al literaturii. Petru Maior Lexiconul de la Buda – împreună cu Samuel Micu. Dizertaţie pentru începutul limbii române. obligându-i să-şi părăsească limba. le fură pământurile. filologic. prin scris şi faptă. de cultură şi chiar politice. culturală. Cei care s-au opus au fost prigoniţi sau ucişi ca: Ilie Iorest. – aduce caracterul de specific naţional – Istoria ieroglifică. îi obligă să treacă la catolicism. le ard satele. Cloşca şi Crişan împotriva odiosului act Unio trium naţionum (1437). de către urmaşii celor care l-au ucis de Domnul Iisus Hristos. Iosif de la Partoş şi alte zeci de mii de ortodocşi români. – realizează. îi ucid. Descriptio Moldaviae. datinile. îi silesc la o maghiarizare forţată. prima carte de etnografie. socială. politică. le dărâmă bisericile. Dintre aceştia s-au ridicat reprezentanţii Şcolii Ardelene. portul. d) Dimitrie Cantemir — întemeietorul literaturii române: – Istoria ieroglifică – roman realist. În acest scop.– creează şi modelează o limbă aptă pentru activitatea ştiinţifică şi literară. răscoala lui Horia. care au primit privilegiul de a studia la Roma şi la alte universităţi catolice. pentru reforme sociale şi drepturi politice. – aduce caracterul ştiinţific în cultură şi literatură. Oprea Miclăuş. b) Şcoala Ardeleană este o mişcare iluministă. ideologică a românilor din Transilvania. saşii şi secuii. Şcoala Ardeleană 9. în care se afirmă latinitatea limbii române: Samuel Micu Elementa linguae daco-romanicae sive valahicae.1. Dialog pentru începutul limbii 108 . îi lipsesc de drepturi pe români. o serie de cărturari români scriu cărţi cu caracter istoric. – Imaginea cu neputinţă de zugrăvit a ştiinţei sacre — primul eseu filosofic. pamflet politic. c) cărţi cu caracter filologic. literar. după ce invadează Transilvania. caracterul patriotic şi militant. Sava Brancovici. prin care ungurii.

– pe planul mitic avem lupta dintre îngeri şi demoni – îngerii îl ajută pe Vlad Ţepeş şi pe români. este comică. argintarii au 109 . realizând o satiră la adresa moravurilor feudale.2. c) Compoziţia este complexă şi se desfăşoară pe patru planuri: – pe planul istoric avem lupta lui Vlad Ţepeş şi a armatei române împotriva turcilor. Idei susţinute de reprezentanţii Şcolii Ardelene a) ideile etnogenezei: unitatea poporului român. Astfel. Defilarea lor în cete. 9. – pe planul comic avem falsa luptă a ţiganilor cu turcii. d) cărţi cu caracter istoric. în care se susţin idei iluministe: Ion Budai Deleanu Ţiganiada. ceea ce duce la crearea curentului latinist). în care se arată latinitatea poporului român. romanitatea poporului român. b) Ideea — critica instituţiilor şi moravurilor feudale. e) susţin principiul etimologic. 9.române între nepot şi unchi. f) introduc alfabetul latin în locul celui chirilic. Se urmăreşte evoluţia ţiganilor în timpul luptei lui Vlad Ţepeş cu turcii. Exemplu: panis — pâine. ca să nu-i ajute pe români. d) puritatea latină a limbii române (Se scot.3. în care autorul se preface că o serie de savanţi au studiat textul şi-l explică. Petru Maior Istoria pentru începutul românilor în Dacia. Pentru a nu fi folosiţi ca iscoade de către turci. latinitatea limbii române. unitatea poporului român şi continuitatea românilor în Dacia: Samuel Micu Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor. Ion Budai Deleanu — Ţiganiada a) Tema — lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. prin faţa lui Vlad Ţepeş. d) Subiectul. demonii îi ispitesc pe ţigani. e) cărţi cu caracter literar. ceea ce era o exagerare. Gheorghe Şincai Hronicul românilor şi al mai multor neamuri. continuitatea românilor în Dacia. Vlad Ţepeş îi adună pe ţigani într-o tabără. f) Scrieri cu caracter politic. – planul comentariului. adică să se scrie cuvântul ca în limba latină şi să se citească ca în limba română. din Lexiconul de la Buda. dar explicaţiile lor sunt complet false şi comice. în care se militează pentru drepturile românilor din Transilvania Supplex Libellus Valahorum Transilvaniae – 1791. elementele de alte origini şi se înlocuiesc cu termeni latini. b) egalitatea în drepturi cu celelalte naţiuni în virtutea dreptului natural. Trei viteji. c) romanitatea pură a poporului român.

– neagă dreptul divin feudal (prin discursul lui Goleman). Văzând că-i Vodă. şi de Romica. – propune discutarea formelor de guvernământ iluministe: republica sau monarhia luminată (în discursul lui Slobozan). Satana o fură pe Romica. Pe alt plan. care au ca steag o tipsie de aramă şi bat într-o căldare. într-un castel. este silit de boieri să părăsească ţara. fiindcă aceştia se tem de răzbunarea turcilor. Vlad Ţepeş. ca să nu se înspăimânte de vederea turcilor. conduşi de Corcodel. în loc de „dobă“. Fierarii sunt conduşi de Drăghici şi au ca steag o tigaie de plăcinte. – combate intoleranţa religioasă de pe poziţii materialiste. în virtutea dreptului natural (în discursul lui Janalău). au ca steag o cârpă şi sună din cornuri. – susţine egalitatea în drepturi. Tandaler îi conduce pe aurari. Dau peste o turmă de boi şi se bat cu ea. face minuni de vitejie. Bălăban îi conduce pe căldărari. exprimată în descrierea raiului ţigănesc. se iau la bătaie şi pierd şansa să-şi dobândească conştiinţa naţională. ţiganii se predau imediat. ia armura lui Argineanul. sunt conduşi de Parpangel — un fel de Ahile ţigan. Eroul român. fiindcă înnebuneşte. – enunţă o concepţie materialistă. Apoi îşi dau seama că se află în tabăra abandonată de turci şi găsesc o mulţime de provizii. pleacă s-o caute. Brânduşa. ca orice cavaler rătăcitor. Este îngrijit de mama sa. luminat în figura lui Vlad Ţepeş. când turcii îi atacau pe ţigani. şi acesta. – susţine lupta pentru libertate naţională ca afirmare a conceptului iluminist – „poporul suveran“. dar acesta. De aceea hotărăsc să-şi facă o ţară şi discută despre cele două forme de guvernământ: republică sau monarhie luminată. Parpangel bea din izvorul cu apă vie. Ajunge la două izvoare: unul cu apă vie şi unul cu apă moartă. logodnica lui Parpangel. O găseşte în pădurea fermecată. Argineanul. cu un grup de oşteni. 110 . dar cade de pe cal şi-şi rupe oasele. – ne prezintă prototipul domnului. iar lăieţii. deşi îi bate pe turci şi-i alungă. promit că se vor bate cu turcii. Nu se înţeleg. îmbrăcându-se în haine turceşti. dar se pomeneşte într-o baltă. – critică instituţiile şi moravurile feudale (ca în defilarea ţiganilor). Ei îi jură credinţă lui Vlad Ţepeş. care au ca steag o suliţă de aur. vine în tabără. vine să-i încerce. îi alungă pe turci. vine şi bea din izvorul cu apă moartă. Ţiganii hotărăsc să se bată legaţi la ochi. Între timp. îşi leapădă armura.ca steag o cioară de argint cu pene de aur. e) Mesajul iluminist constă în discutarea următoarelor idei: – susţine lupta pentru drepturile omului (în discursul lui Janalău). Armata română continuă lupta condusă de Romândor.

În Povestea vorbei. 1907 – trecerea puterii politice în mâna burgheziei. el versifică şi concentrează proverbe şi zicători.9. un gânditor raţionalist de factură romantică. 1947 – abolirea monarhiei ca formă de guvernământ. în care descrie locuri. 1877 – Războiul de Independenţă – obţinerea independenţei naţionale. o carte de călătorie. apare burghezia care declanşează lupta pentru reforme democratice. b) desfiinţarea monopolului turcesc asupra Moldovei şi Ţării Româneşti. Muntenia şi Transilvania a) principalele momente ale revoluţiei burghezo-democrate au fost: 1821 – mişcarea lui Tudor Vladimirescu – cucerirea puterii politice– înăbuşirea de forţele feudale din afara ţării. c) obiectivele revoluţiei burghezo-democrate au fost realizate astfel: 111 . Momentul 1848 — etapă a revoluţiei burghezo-democrate 10. Cartea sa Din năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea aduce o critică plină de umor lumii feudale. de specific naţional balcanic. b) În Moldova. Prin afirmarea ideilor iluministe. dreptul la cultură. 1859 – Unirea Principatelor Române – reformele realizate de Alexandru Ioan Cuza: dreptul economic (împroprietărirea ţăranilor). Nicolae Văcărescu. modele de viaţă europene. 1945 – desfiinţarea clasei feudale – împroprietărirea ţăranilor. revoluţia este înăbuşită de intervenţia militară turcă. duce la dezvoltarea negoţului. Alecu Văcărescu.1. obiceiuri. prin manipularea masei ţărăneşti. Dinicu Golescu publică Însemnare a călătoriei mele. aceşti cărturari au pregătit momentul de la 1848. la crearea de capitaluri. Iancu Văcărescu. care publică primele încercări de poezie lirică de factură romantică. 1848 – primul guvern provizoriu în Ţara Românească. 1918 – desăvârşirea independenţei şi unităţii naţionale – reforme sociale democratice: împroprietărirea ţăranilor. Momentul 1848 în Moldova. votul universal.4. Iluminismul în Moldova şi în Ţara Românească a) În Ţara Românească. în urma păcii de la Adrianopol (1829). iluminismul este promovat de poeţii Ienăchiţă Văcărescu. 1989 – restauraţia – reintroducerea relaţiilor de producţie capitaliste. dreptul de vot. poetul cel mai reprezentativ al perioadei de pătrundere a ideilor iluministe este Costache Conachi. Anton Pann este un poet minor. 10.

g) dezvoltarea teatrului în limba română: 112 . Grigore Alexandrescu. Costache Negri. Transilvania – Gheorghe Bariţiu scoate Gazeta Transilvaniei în 1828. Simion Bărnuţiu. August Treboniu Laurian. iar din 1836 adaugă Curierul de ambe sexe. universităţi. Ion Ghica. academie. în 1840. Alexandru Ioan Cuza. presă) – crearea de instituţii democrate: stat–monarhie luminată–principe Al. – Mihail Kogălniceanu scoate. Dacia literară.Cuza – partide politice–parlament–justiţie–armată–şcoli–spitale–arhive. e) dezvoltarea învăţământului în limba română: Moldova – 1814 – Gheorghe Asachi ţine primul curs de ingineri hotarnici. Vasile Cârlova. căreia îi adaugă Foaie pentru minte. de arte şi meserii. Transilvania – 1754 – ia fiinţă. Alecu Russo. iar în 1844 Propăşirea.I. Gheorghe Bariţiu. 1918) – trezirea conştiinţei naţionale (1848 – 1859) – dreptul la cultură (şcoli. d) reprezentanţi ai ideologiei iluministe şi ai mişcării de la 1848: Moldova: Mihail Kogălniceanu. Apoi iau fiinţă şcoli de învăţători. la consolidarea burgheziei. – 1834 – Gheorghe Bariţiu înfiinţează. – 1828 – Şcoala de la Trei Ierarhi şi Seminarul de la Socola. societăţi culturale şi literare – se creează noile relaţii de producţie capitaliste şi ele duc la apariţia întreprinderilor industriale. Transilvania: Andrei Mureşanu. Timotei Cipariu. de agricultură în cele trei principate române. iar din 1837 — Alăuta românească. Costache Negruzzi. f) dezvoltarea presei în limba română: Moldova – Gheorghe Asachi înfiinţează Albina românească la Iaşi. Muntenia: Gheorghe Lazăr. la Braşov. prima şcoală în limba română. Vasile Alecsandri. la Blaj.– independenţa naţională (1877. Nicolae Bălcescu. Gheorghe Asachi. inimă şi literatură. – Vasile Alecsandri va continua cu România literară din 1855. 1829. Muntenia – Ion Heliade Rădulescu va înfiinţa Curierul românesc din 1828. Dimitrie Bolintineanu. Cezar Bolliac. Muntenia – 1818 – Gheorghe Lazăr înfiinţează Şcoala de la Sfântul Sava. teatre. preluată din 1823 de Ion Heliade Rădulescu. la apariţia băncilor. 1918) – unitatea naţională (1859. – 1835 – Academia Mihăileană – prima instituţie de învăţământ universitar. Şcoala Comercială. Ion Heliade Rădulescu.

“. altfel spus. Cristian Tell – Frăţia. fiindcă „traducţiile nu fac o literatură“ şi „istoria noastră are destule fapte eroice. fiindcă vizează unul din obiectivele revoluţiei burghezo-democrate–unitatea naţională. – iau fiinţă primele şcoli pentru pregătirea actorilor şi cântăreţilor: Iaşi – Conservatorul Filodramatic. 1861. obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice. autorul îndemnând pe scriitori să se inspire din folclor. fieştecarele cu ideile sale. istorie şi realitatea socială. Sibiu. b) pentru o literatură originală şi de specific naţional. ca obiectiv esenţial al ideologiei iluministe. – au loc primele reprezentaţii în limba română: 1816 – Iaşi – Mirtil şi Hloe de Florian şi Gessner. 113 .Kogălniceanu publică nuvela Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi. Direcţia Daciei literare şi rolul lui Mihail Kogălniceanu Trăsăturile direcţiei sunt exprimate în articolul Introducţie al lui Mihail Kogălniceanu şi ele sunt un program al generaţiei de la 1848: a) pentru o literatură militantă sau. Conceptul de specific naţional este înţeles la nivel tematic. ardeleni. ca aplicare practică a programului. pentru prioritatea criteriului istoric asupra criteriului estetic în aprecierea operei literare.. Nicolae Bălcesu. Acest sens militant este exprimat prin titlul revistei. bănăţeni. În ea avem o critică a societăţii feudale.. 1819 – Bucureşti – Hecuba de Euripide. cu chipul său“. De aceea alături. 10. frumoasele noastre ţări sunt destul de mari. Costache Negruzzi. cu limba sa. declamaţie şi literatură. în carele ca într-o oglindă se vor vede scriitori moldoveni. bucovineni.– apar primele trupe de teatru conduse de Matei Millo. Costache Caragiali şi Mihai Pascali. în primul număr. este exprimat prin „duhul naţional“ al publicaţiei: „O foaie care părăsind politica s-ar îndeletnici numai cu literatura naţională“. Transilvania: „Asociaţia transilvană pentru literatură română şi cultura poporului român“.2. M. Alecu Russo. munteni. c) pentru unificarea culturală înaintea unificării politice a românilor din principatele româneşti: „Aşadar foaia noastră va fi un repertoriu general al literaturii româneşti. h) apar primele societăţi literare şi culturale: Muntenia: Dinicu Golescu şi Ion Heliade Rădulescu creează Societatea literară. Bucureşti – Şcoala de muzică vocală. Ion Ghica. d) pentru o limbă română literară unitară: „Românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi“. – se fac eforturi pentru crearea unui repertoriu naţional de către Vasile Alecsandri.

La Mănăstirea Dealului. – unitatea de timp. de critica literară subiectivă. de loc şi de acţiune. căpitan de plai. Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Trecutul. – exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut: Alecu Russo Cântarea României. Dan. Nicolae Bălcescu Românii supt Mihai Voievod Viteazul. La Cozia. Momentul 1848 — moment al formării conştiinţei estetice a) Dimensiunea clasicistă a literaturii patruzecioptiste – personaje ideale sau general-umane în împrejurări ideale sau generalumane Vasile Alecsandri Dumbrava Roşie – Ştefan cel Mare şi Sfânt – eroul şi sfântul. Ibrăileanu şi alţii. La Cozia – homo mensura. – tema. reprezentată de Titu Maiorescu. Dimitrie Bolintineanu Muma lui Ştefan cel Mare. 10. subiectul sunt luate din viaţa claselor dominante. Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Vasile Cârlova Păstorul întristat – cadrul bucolic – tema. Contemporanul. conflictul. – armonia şi echilibrul – concept clasicist. eroii. dar şi de specific naţional. Vasile Alecsandri Pasteluri. La Cozia.3. reprezentată de Eugen Lovinescu. Vasile Alecsandri Ovidiu.e) pentru o critică literară obiectivă: „Critica noastră va fi nepărtinitoare. patriotismul. Grigore Alexandrescu Boul şi viţelul – arivistul şi naivul – Satiră. subiectul au o structură afectivă: Vasile Alecsandri Dumbrava Roşie. detaşând critica literară obiectivă de la Iaşi. Constantin Dobrogeanu Gherea. Fântâna Blanduziei – din viaţa antică. Ion Heliade Rădulescu Zburătorul. Viaţa românească. iubirea. vom critica cartea iar nu persoana“. G. Duhului meu – din viaţa protipendadei. impresionistă de la Bucureşti. Vasile Alecsandri Fântâna Blanduziei. căpitan de plai. Concertul în luncă. Dumbrava Roşie. Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Grigore Alexandrescu Satiră. Vasile Alecsandri Dumbrava Roşie. – preţuirea folclorului pentru o literatură de specific naţional: 114 . b) Dimensiunea romantică a literaturii de la 1848: – eroi excepţionali în împrejurări excepţionale: Vasile Alecsandri Dan. Duhului meu – parazitul. Călinescu şi alţii. eroii. Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Această linie va fi urmată de revistele: Convorbiri literare. G. patriotismul. La Cozia. conflictul.

Vasile Alecsandri Sburătorul. Gheorghe Asachi Traian şi Dochia – motivul etnogenezei. malul Siretului. Spancioc. conflictul. 115 . Fântâna Blanduziei. – tema. Costache Neguzzi Alexandru Lăpuşneanul. Costache Negruzzi Reţetă. Sburătorul. Spancioc — tipul boierului patriot. Iaşii în carnaval. pastelul – Vasile Alecsandri Miezul iernii. c) Dimensiunea realistă a literaturii de la 1848: – eroi tipici în împrejurări tipice: Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul – Moţoc — tipul boierului intrigant. eroii. drama – Vasile Alecsandri Despot Vodă. Baba Cloanţa. bogaţi–săraci. Sandu Napoilă — boierul retrograd. elegia – Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Fiziologia provinţialului. – evaziunea în mit.Ion Heliade Rădulescu Zburătorul – motivul zburătorului. într-un decor mirific oriental: Vasile Alecsandri Pasteluri. Dan. în istorie. Rusaliile. Lăpuşneanul — tipul despotului feudal. Ovidiu. documentarea din cronici. – analiza psihologică – Vasile Alecsandri Despot Vodă. Dimitrie Bolintineanu Florile Bosforului. Alexandru Lăpuşneanul. – scientismul – în sensul documentării sau în sensul realizării unui program: Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. – procedee realiste tipizarea – Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul – Moţoc. Doina. La mănăstirea Dealului. Ovidiu. Vasile Alecsandri Fântâna Blanduziei. documentare de epocă. Sânziana şi Pepelea. Iarna. în natură. Vasile Alecsandri Chiriţa în provinţie. La Cozia. – comedia Chiriţa în provinţie. căpitan de plai. subiectul sunt luate din realitatea socială: Vasile Alecsandri Balta Albă – realitatea socială. Grigore Alexandrescu Trecutul. – specii romantice: poemul – Vasile Alecsandri Dumbrava Roşie. – specii realiste: Vasile Alecsandri Istoria unui galbân şi a unei parale. Vasile Alecsandri – Clevetici — tipul demagogului. Dumbrava Roşie. Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul – lupta pentru putere – atitudinea critică faţă de realitatea înfăţişată.

10. d) lupta pentru înlăturarea absolutismului feudal: Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. La Cozia. Concertul în luncă. Alecu Russo Cântarea României. Lunca din Mirceşti. reviste cu caracter naţional. o legendă. Deşteptarea României.5. le determină să se îndrăgostească de el şi apoi dispare. h) evocarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut ca mod de a cultiva conştiinţa naţională Vasile Alecsandri Dumbrava Roşie. Compoziţia este complexă. teatre. politice: Vasile Alecsandri Dezrobirea ţiganilor. f) lupta pentru independenţa naţională: Vasile Alecsandri Deşteptarea României. Vasile Alecsandri Deşteptarea României. e) lupta pentru realizarea unităţii naţionale. un pastel. Vasile Alecsandri Despot Vodă. Zburătorul este un personaj fantastic. j) cultivarea limbii naţionale – mod de a exprima sentimentul patriotic Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. Ideea este că patimile trebuiesc evitate („Să fugă fata mare de focul de iubit“). Alecu Russo Cântarea României. 116 . Grigore Alexandrescu Umbra lui Mircea. Ostaşii noştri. i) natura patriei – mod de a cultiva sentimentul patriotic Vasile Alecsandri Pasteluri. fiindcă pătrund în inima omului şi sunt greu de îndepărtat („Nici rugi nu te mai scapă. în partea a doua. afirmarea idealurilor revoluţiei burghezo-democrate prin şcoli. Ion Heliade Rădulescu — Zburătorul Tema poeziei este motivul zburătorului. Andrei Mureşanu Un răsunet. sintetizată prin cuvântul România: Dacia literară. pe înserat.10. În prima parte este o idilă. Vasile Cârlova Ruinurile Târgoviştei. România literară. g) mesajul patriotic – scop al activităţii literare: Grigore Alexandrescu Anul 1840. iar în partea a treia. presă. Momentul 1848 — moment al trezirii conştiinţei naţionale a) cultivarea conştiinţei naţionale. Hora Unirei. — / Ferească Dumnezeu!“). sociale. tinerelor fete. Plugul blestemat. Vasile Alecsandri Deşteptarea României.4. care se arată. Vasile Alecsandri Rusaliile. societăţi. c) lupta pentru reforme democratice. de aceea se înscrie în programul Daciei literare. b) rolul şi locul literaturii ca armă ideologică: Vasile Alecsandri Deşteptarea României.

ca un punct culminant. prin imagini vizuale şi auditive. de vânt („dar e un vânt uşor“). ce prefigurează venirea zburătorului. pe care le trăieşte: „pieptul mi se bate“. conflictul. al XIX-lea. de flăcăiandru („Ca brad un flăcăiandru“) şi de fulger („Dar ce lumină iute ca fulger trecătoare“). conflictul. fiindcă tema. în care zburătorul primeşte alte ipostaze: de balaur („balaur de lumină cu coada-nflăcărată“). ca în poeziile romantice. Această metamorfoză a zburătorului face din el un personaj fantastic. şi altul mi-a răcit!“. iar eroina. prin caracterul său fantastic. Partea a treia are o formă de legendă. surato. în care se prezintă imaginea unui sat pe înserat. iar pastelul presupune existenţa sentimentului naturii. după care urmează o linişte („Tăcere este totul şi nemişcare plină“). eroii. un erou romantic excepţional. Imaginile vizuale sunt realizate. care caracterizează realismul. în general. „o piroteală de tot m-a stăpânit“. Imaginile auditive sunt realizate prin gerunzii („ţipând parcă chema“). 117 . Mama îi propune soluţiile din viaţa satului: „du-te la moş popa“. folosirea unor expresii ale limbii vorbite aduc acel plurilingvism caracteristic realismului: „tras printr-un inel“. „miţi vine“. Tema. devine excepţională în împrejurări excepţionale. Partea a doua este un pastel. prezenţa unor elemente dialectale din Muntenia. ca specie literară. Motivul zburătorului arată preţuirea folclorului şi. de zmeu („Tot zmeu a fost. Ea descrie mamei sale aceste senzaţii fizice. de fior („prin vine un fior“). câteodată. Elementul de ironie arată prezenţa spiritului critic. o trăsătură a romantismului. babele din sat. metonimii („lătrătorii numai s-aud“). „Obrajii.. pastelul. În poezie găsim şi elemente realiste. tot cade câte-o stea“. „a laptelui fântână“. eroii.. aici avem o idilă. Al doilea moment surprinde sugerarea prezenţei zburătorului prin trei ipostaze subtile: de destin („Eu parcă-mi auz scrisul“). subiectul reflectă viaţa satului românesc de la mijlocul sec. „ochii-mi văpăiază“. „Ah! inima-mi zvâcneşte!“. De aceea.“). „Un foc s-aprinde-n mine. Ele sugerează multă mişcare la momentul înserării. „tremur de nesaţiu“. „cobe. prin trăirile şi evenimentele prezentate. aliteraţii („şoaptă în susur“). Idila. subiectul au o structură afectivă. răcori mă iau la spate“. dintre mamă şi Florica. legenda sunt specii romantice. în prima parte. prefigurând Luceafărul de Mihail Eminescu. care este o trăsătură a romantismului.Textul dezvoltă. vrăjitorul. Dialogul dintre cele două vecine. „nas ca vai de el“. Florica. prin metafore şi simboluri: „Veşmântul său cel negru de stele semănat“.unul arde. trăirile unei adolescente.

. Iancu de Hunedoara. Mircea! Oltul repetează“. care ar reprezenta adevărata glorie: „Au trecut vremile-acelea. exprimată prin dragostea faţă de patrie. trece slaba-ne măsură. fiindcă vizează trezirea conştiinţei naţionale.6. preţuirea folclorului sunt o modalitate de a exprima caracterul romantic al eroului. „Mircea! îmi răspunde dealul.“ Ideea sau mesajul are o dimensiune romantică. în care autorul îşi defineşte programul estetic romantic. o subtilă sinteză îmbinând structura romantică a poeziei cu elementele realiste şi clasiciste. Grigore Alexandrescu — Umbra lui Mircea. Motivul mormintelor. Ne-ndoim dac-aşa oameni întru adevăr au stat. fiindcă poezia este scrisă în 1844. Mircea este un prototip. fiindcă. deci. un erou. cum privim vechea armură Ce un uriaş odată în războaie a purtat. dar şi o dimensiune clasicistă prin preţuirea raţionalismului. vremi de fapte strălucite. munţii vârful îşi clătesc“. Greutatea ei ne-apasă. care este o metaforă. Skanderbeg. Aşa au făcut şi Ştefan cel Mare. Prin ştiinţe şi prin arte naţiile înfrăţite În gândire şi în pace drumul slavei îl găsesc. Mihai Vitezul. Ion Heliade Rădulescu face. a ştiinţei. Elegia realizează evocarea uneia dintre cele mai semnificative personalităţi ale luptei pentru apărarea fiinţei naţionale. culturii.“. exprimat lapidar prin: „Lumea e în aşteptare.. Comuniunea dintre om şi natură. care sugerează cadrul romantic excepţional. o imagine a poporului român. Zburătorul apare strălucitor. 10. evaziunea în vis sunt elemente. dar şi aderenţa la obiectivele generaţiei de la 1848. De aceea poezia poate fi interpretată ca o ars poetica..“ Avem sugerat subtil şi un mesaj politic. Vlad Ţepeş. zburătorul este duhul rău. când se prefigurau starea de spirit şi evenimentele de la 1848. Ele aduc o ilustrare a programului Daciei literare. ca un erou ideal („Şi pietre nestimate lucea pe el ca foc“). Ioan Sobieţki. ca să nu distrugă ţara şi lumea creştină. a artei. al mănăstirilor. De aici şi titlul poeziei Umbra lui Mircea. care luptă împotriva valului otoman păgân. o metonimie şi un simbol al conştiinţei naţionale. nocturnul. de fapt. Avem şi unele elemente 118 . adică o poezie programatică. La Cozia Tema poeziei o formează exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut: „Noi privim luptele voastre.. năravuri se-ndulcesc. văzut ca personaj fantastic: „Râul înapoi se trage . Însă triste şi amare: legi. dar această imagine ideală („tras printr-un inel“) este ironizată („nas ca vai de el“).Elementele clasiciste sunt mai mult sugerate.

fiindcă „dă bine din mâini şi din picioare. Tema. nu are un rol social major.7. concept fundamental parazitar despre lume şi viaţă al clasei dominante. duhul îi stă în pălărie“. fiindcă este de un egoism monstruos şi el doar consumă munca altora. dedus. / Şi trânteşte la vorbe fără să se gândească“. zicându-le: „Ce lornetă! te-arată mai frumoasă!“. când începe satira. în versurile: „Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate“ avem o repetare a vocalei „u“.. eroii. şi altele mai multe“). izolarea lui. Acesta este prototipul parazitului. Sensul criticii se îndreaptă împotriva modelului de viaţă parazitar al societăţii feudale de la mijlocul secolului al XIX-lea. pe care-l exprimă poetul. De aici rezultă o incompatibilitate între poet şi societate. care crede că. nu dă nimic societăţii. care sugerează ruperea planului real spre a face posibilă prezenţa fantasticului. 10.. domnişorul) au trăsături generalumane. Duhului meu Tema poeziei este critica societăţii feudale şi a moravurilor sociale. Poetul se preface că se autoironizează pentru orgoliul de a crede că. El nu este om. subiectul sunt luate din viaţa claselor 119 . El se pune pe sine în antiteză cu „domnişoru cela care toate le ştie. în sensul că războiul este „bici groaznic“. care generează atitudinea de frondă a acestuia. Satira este o specie a clasicismului. Astfel. de aceea „umbra intră în mormânt“. Eroii (poetul. gloria se obţine cu mari sacrificii: „Şi ai lui sângeraţi dafini naţiile îi plătesc“. că „Tot e groază şi tăcere“. a mesajului patriotic. În expresia „ca să compui o carte“ este vorba de conceptul de conştiinţă naţională şi socială. Ideea sau mesajul sugerează că o societate parazitară este sortită pieirii. În expresia „Trageţi toţi câte-o carte“. Este o aliteraţie şi o asonanţă de tip simbolist. ci este expresia esenţializată a procesului de dezumanizare. Originalitatea poeziei constă în subtila afirmare a ideologiei iluministe. în subtila personificare a conştiinţei naţionale prin spiritul lui Mircea cel Bătrân. Lipsa patriotismului înseamnă că „întunericul domneşte“. Cuvântul cheie al textului este „carte“. / Meropa. dacă are o instrucţie aleasă („De rost puteai a spune tragedii însemnate. Modelul de gândire al acestui parazit este inexistent. poartă lornetă şi insultă cu obrăznicie doamnele. poate fi un om de societate. / Căruia vorba. pe care-l trăieşte cel ce nu munceşte. conflictul. de aceea poezia poate fi interpretată ca o ars poetica în sensul afirmării aderenţei scriitorului la programul estetic al clasicismului. Atalia. este vorba de carte de joc. care are două sensuri opuse. aşa cum o vom regăsi în poezia lui Ion Barbu Din ceas. prin sugestiile de tip simbolist. care sintetizează conceptul de lume ca joc. nu creează. dacă are haine cusute la Paris. este un model. Grigore Alexandrescu — Satiră.realiste. prin atmosfera nocturnă romantică.

El cheamă sutele de mii de voinici („Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii. lovit cu bestialitate timp de două milenii de toate hoardele de tâlhari ale lumii („O patrie a plânge cu multă jale cer“). Poezia are şi elemente de meditaţie pe tema fortuna labilis. pe toţi bărbaţii („Bătrâni. Ioan Corvin. după definiţia lui Horaţiu. El deplânge decăderea naţională şi pierderea independenţei naţionale („Când cea mai tare slavă ca umbra a trecut. Este susţinută descendenţa romană a poporului român („Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman“). Andrei Mureşanu — Un răsunet Tema o formează lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. ori moarte!“) şi se înscrie în programul Daciei literare. juni. Motivul ruinelor însemna o imagine a acestei teme. Poezia este o reacţie faţă de sălbatica teroare maghiară şi austriacă din Transilvania. determinată de motivul ruinelor („Şi de vederea voastră cea tristă însuflat / A noastră neagră soartă descoper ne-ncetat“).“). Ideea este trezirea conştiinţei naţionale. Satira are un caracter moralizator. tineri. în viscol de dureri. Mihai Viteazul. 10. fiindcă este exponentul conştiinţei naţionale. / La voi spre uşurinţă cu triste vin păreri“). cu glorie deplină. cu focul vostru-n vine. / În care te-adânciră barbarii de tirani!“). Poezia este o chemare la luptă hotărâtă pentru afirmarea idealurilor naţionale („Viaţă-n libertate. 10. 120 .“) şi să lupte. Această poezie a devenit imnul naţional. fiindcă arta trebuie să fie utile cum dulci. Ea afirmă trezirea conştiinţei naţionale („Deşteaptă-te. bărbaţi. aşa cum au luptat românii sub Ştefan cel Mare. cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină. din somnul cel de moarte.“). / Murim mai bine-n luptă. Ideea este că lupta trebuie dusă până la sacrificiul de sine. adică frumoasă şi utilă. ca mesaj al generaţiei de la 1848. Vasile Cârlova — Ruinurile Târgoviştii Tema elegiei Ruinurile Târgoviştii este exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut. din munţi şi din câmpii!“) să ia armele („Cu braţele armate. / Când duhul cel mai slobod cu dânsa a căzut. / Deviza-i libertate şi scopul ei prea sfânt. / De cât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ!“).dominante.8.9. poetul caută un sprijin moral („Aşa şi eu acuma. române. Poezia este o exprimare a durerii neamului românesc. Venit în acest loc sfânt al gloriei străbune. faţă de violenta agresiune a catolicismului („Preoţi.

Costache Negruzzi — Alexandru Lăpuşneanul Tema nuvelei este lupta împotriva absolutismului feudal. pre mulţi am să popesc şi eu. cerându-i să vină fără oastea turcă... De mă voi scula. ea îi cere fiului să nu-şi întrerupă lupta: „Du-te la oştire! pentru ţară mori! / Şi-ţi va fi mormântul coronat cu flori!“. a venit vremea să vă mulg şi eu pe voi“. Capitolul III. Lăpuşneanul îi promite că nu-l va omorî. El fusese înlăturat de la domnie de aventurierul Despot. rostind cuvintele: „Dacă voi nu mă vreţi. Ideea este că abuzurile feudale. Ai să dai sama.. Capul lui Moţoc vrem. Ideea este că această luptă trebuie dusă până la sacrificiul de sine. Alexandru Lăpuşneanul le răspunde. Capitolul IV. Învins de turci.“. eu vă vreu Capitolul II. fiecare având câte un moto: Capitolul I. aşa cum o cereau ideile ideologiei iluministe.. asemeni matroanelor romane (care le spuneau fiilor „cu scut sau pe scut“. de a afirma necesitatea reformelor sociale. că ei îl vor apăra.10.. Când vornicul Moţoc caută să-l atragă în cursă. care nu-l sprijină pe Lăpuşneanul. deci realistă.10. ci îl va păstra în slujbă. Ştefan vrea să se retragă cu o parte din oastea sa în Cetatea Neamţ. eu vă vreu. ci îşi calcă jurământul de credinţă prestat faţă de domn. ca să-i spună că ţara nu-l vrea. Subiectul este luat din cronica lui Grigore Ureche şi alegerea lui exprimă intenţia autorului de a critica societatea feudală. Mama sa nu-l primeşte. Alexandru Lăpuşneanul se întoarce la a doua domnie cu ajutorul turcilor. unde să se pregătească pentru noile sale expediţii războinice. Dacă voi nu mă vreţi.. Compoziţia este clasică. 10. generate de dreptul divin feudal. preluate de autor din cronică şi le promite că-şi va întreţine armata turcă cu averile boierilor: „Voi mulgeţi ţara.11. Ştefan ascultă povaţa mamei sale şi reia lupta ieşind biruitor în războiul cu turcii.. ei se tem de consecinţele actului lor de trădare şi trimit o delegaţie reprezentată de vornicul Moţoc. fiindcă are patru capitole. Motivul este luat din O samă de cuvinte de Ion Neculce. paharnicul Veveriţă. doamnă!. trebuiesc oprite şi realizată o nouă societate pe alte principii şi legi. adică învingător sau mort). Din această cauză. Dimitrie Bolintineanu — Muma lui Ştefan cel Mare Tema o formează lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. care se echilibrează între ele. Spancioc şi Stroici. fiindcă.. 121 . Acesta venise cu o armată de mercenari în înţelegere cu boierii.

care-l ucide. îmbrăcat ca domn. Lăpuşneanul se îmbolnăveşte de lingoare (tifos). După ce doamna Ruxandra îi dă paharul cu otravă. care. Lăpuşneanul dăduse această poruncă. dacă vor vedea că-i pe moarte. De aceea fiul său este desemnat domn.. intenţia de a-l ucide. Potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe. iar pe celălalt mal se găseşte cetatea Cameniţa. mercenarii pătrund în sală şi-i lovesc cu săbiile pe boieri. având. acţiunea se petrece în cetatea Hotin. nu ştie ce să ceară. Cetatea Hotin se găseşte pe malul românesc al Nistrului. El rosteşte cuvintele: „De mă voi scula. înţelegând cursa întinsă de el. doamnă!. În ultimul capitol. Este prinsă psihologia mulţimii. Călugărirea este ca un al doilea botez şi şterge toate păcatele anterioare ale omului. Viclean. Ei spun în oraş ce se întâmplă la curtea domnească şi o mulţime de oameni se strâng la poartă. când vede „leacul de frică“ promis de Alexandru Lăpuşneanul. Aceasta. Îşi cere iertare de la boieri şi. fiindcă se ştia plin de păcate grele. ca să-şi salveze fiul. Alexandru Lăpuşneanul a venit aici. află că Alexandru Lăpuşneanul nu mai e domn şi vin fără teamă în cetatea Hotin. Trezindu-se din leşin şi văzându-se îmbrăcat călugăr. care veniseră împreună cu familia domnului. doamna Ruxandra îi cere lui Alexandru Lăpuşneanul să se împace cu boierii. spre a-i urmări pe boierii Spancioc şi Stroici. Alexandru Lăpuşneanul se ţine de cuvânt şi începe să pedepsească. pre mulţi am să popesc şi eu. de aceea cere să-i fie adus fiul. Capitolul al treilea este punctul culminant al acţiunii. Vodă îl trimite pe armaş să-i întrebe ce vor. au fugit în cetatea Cameniţa. fiind cel ce le lua birurile. până când îi omoară pe toţi. la început. deşi fusese călugărit. i se schimbă numele şi destinul. dar unele izbutesc să fugă. exterminând-o fizic. Apoi face din capetele boierilor ucişi o piramidă şi o cheamă pe doamnă Ruxandra. se duce la liturghie. cu multă cruzime. Întoarsă la palat. iese din viaţa socială. leşină. În curte se începe uciderea slugilor boierilor. care reprezenta pentru ei răul. ei trebuiau să-i împlinească această dorinţă şi-l călugăresc. îi invită la palat la un ospăţ. probabil. Apoi cere capul vornicului Moţoc..“. Ei îi dau doamnei Ruxandra o otravă să-i ducă lui Lăpuşneanul. El se preface că vrea să se împace cu boierii. boierimea lacomă şi trădătoare. să-l călugărească.Redevenit domn. Lăpuşneanul înţelege că a fost deposedat de domnie.“. fiindcă Lăpuşneanul loveşte decisiv boierimea. ceea ce arată intenţia de a continua viaţa sa de ucigaş. În timpul ospăţului. ca să fie călugărit. purtând coroana Paleologilor. Spancioc şi Stroici. El le spune episcopilor. Vodă îl dă pe Moţoc mulţimii. Văduva unui boier o întâmpină pe doamna Ruxandra şi o ameninţă: „Ai să dai sama. care. el îi spune că de poimâine nu va mai pedepsi nici un boier şi că îi va da un leac de frică. ca semn al împăcării. Sensul actului este că cel ce se călugăreşte.. De aceea cei doi boieri fugari. iar doamna Ruxandra devine regentă. ea pleacă împreună cu 122 ..

de aceea alcătuiesc un cuplu romantic. eroii. Cetatea era goală. dar ispravnicul aşază în ea nouăsprezece plăieşi.12. tunderea lui Alexandru Lăpuşneanul în monahism. constituit pe contrast. Finalul este. După cinci zile de luptă. modelul de gândire al eroilor. care îi spun: „Învaţă să mori. pentru că garnizoana. alcătuită din soldaţi în leafă. Avem o serie de procedee romantice ca: piramida de capete. Tema. 10. Ei ridică un steag alb. regele Sobieski. El ştie să utilizeze tipizarea. Ei sunt hărţuiţi şi înfometaţi. atitudinile. nici muniţii. Nuvela are şi multe elemente romantice. Moţoc — tipul boierului viclean. Nuvela Sobieski şi românii. plecaseră. deci. cu intenţia de a o cuceri şi de a se bate cu turcii. conflictul. văzut într-o perspectivă romantică. Ideea este că vitejia adevărată izvorăşte din dragostea de ţară. la Fălciu. mor zece plăieşi şi mai rămân doar trei răniţi şi şase buni de luptă. Alexandru Lăpuşneanul rămâne singur şi moare în chinuri. dar şi analiza psihologică. văzând numărul 123 . Caracterul realist al nuvelei rezultă din faptul că eroii reprezintă tipuri sociale. astfel. Leşii le permit să iasă. Ion Sobieski. cu mitropolitul şi curtea. tu. fără a putea da o luptă decisivă. Moţoc — spaima de a fi dat mulţimii. trecând prin apropierea cetăţii Neamţ. deci realistă. Armata polonă este lipsită de merinde şi de aceea Ion Sobieski se hotărăşte să atace cetatea. dezvăluind intenţiile. pe care o exprimă: Lăpuşneanul — ura. alături de domnul Cantemir. otrăvirea lui. Lăpuşneanul este tipul despotului feudal. care îi ucideai pe alţii“. Atitudinea sa critică se exprimă prin alegerea subiectului. dar nuvela este realistă. scrisă de Costache Negruzzi. Costache Negruzzi — Sobieski şi românii 10. moralizator clasicist. Siliţi să se retragă din Iaşi spre Polonia. Subiectul este inspirat din istoria frământată a Moldovei. Spancioc — tipul boierului patriot. promiţându-le că-i vor lăsa în viaţă şi să se ducă unde vor voi. Polonii bănuiesc că înăuntru se găsesc averi şi cer plăieşilor să le predea cetatea. fac un ocol. Scriitorul se documentează din cronici şi arată. vine cu o armată în Moldova. În primul rând. în abordarea temei. Plăieşii refuză şi începe atacul cetăţii. o concepţie scientistă. Când plăieşii ies din cetate. cu elemente romantice şi clasiciste. fiindcă domnia lui Alexandru Lăpuşneanul este una din cele mai sângeroase din istoria Moldovei. Împrejurările sunt tipice şi caracterizează lupta pentru putere. regele Poloniei. Doamna Ruxandra — teama. subiectul sunt luate din realitatea social-istorică. Doamna Ruxandra are un caracter angelic. dar nu mai aveau nici merinde. „leacul de frică“.fiul ei. mila. adică încărcat de glorie. eroii au şi o dimensiune afectivă.1. iar Alexandru Lăpuşneanul — caracter demonic. deci o sinteză specifică pentru programul Daciei literare.12. are ca temă trecutul istoric. supravegheat de Spancioc şi Stroici. Nuvela este realistă.

soldaţi fiind. n-au făcut decât să-şi apere ţara. în sensul programului revistei Dacia literară. multă libertate fanteziei sale. când după pierderile suferite vede cine erau cei care-l înfruntau. ca să ducă război împotriva turcilor. Plăieşii s-au urcat în munţi. care. şi grupul de plăieşi.12. demnitatea. purtând pe ziduri urmele bombardamentului. la Zamca. El trece prin Botoşani şi Târgul Frumos. El recreează istoria pentru a-i da un mesaj patriotic militant. pentru a arăta vitejia. s-au împotrivit regelui Poloniei timp de cinci zile. prezentul şi viitorul“. îndemnat fiind de Constantin Brâncoveanu. spunându-le că se pot lăuda de fapta lor de arme. lasă tunurile la Repcea şi se retrage în Polonia.căci într-însa îşi vede trecutul. deci. Nuvela Sobieski şi românii este realistă. Nuvela preia un episod din istoria frământată a Moldovei. după ce lasă garnizoane în cetatea Neamţ şi în Suceava.lor mic. Unul dintre cei doi hatmani. la „Câmpu Lungu“ şi la Hangu. oastea polonă a plecat. înţelepciunea. fiindcă. de care au dat dovadă strămoşii noştri. ţin în loc o armată. Oastea lui este lovită de un viscol şi de o boală. fiindcă pierderile armatei polone erau mari. 10.. că numele său este suficient pentru a determina capitularea imediată a unei cetăţi. cu tunuri. deci şi-au făcut datoria. la Agapia şi Secu. cu câteva puşti. evidenţiind adevărul din cuvintele rostite de Nicolae Bălcescu: „Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Intenţia lui era să cucerească cetăţi creând un sistem de luptă împotriva domnului Cantemir. pe care tătarii nu-l sprijină suficient. El crede că linguşirile hatmanului Potoţki sunt realitatea. El pune în antiteză vitejia grupului de plăieşi cu orgoliul regelui Poloniei. vrea să-i spânzure. Iablonovscki. fiindcă a salvat Viena. la care a fost supusă. creând o legendă sau preluând-o din tradiţia orală. pentru că evenimentele sunt luate din realitatea social-istorică. având scopul de a arăta ce valoare are patriotismul autentic. ca să-l prindă pe regele polon şi să transforme incursiunea lui militară în Ţara 124 . dar transformă acest episod trist într-un moment eroic romantic. încât pierde o jumătate din oaste şi o mare parte din cai. De aceea. mânia lui nu are margini. Costache Negruzzi dă. Sobieski le dă drumul plăieşilor. nu poate găsi o altă manifestare decât o pedeapsă exemplară pentru plăieşi. puternica armată polonă. Regele Sobieski este cuceritorul orgolios. îi aduce aminte regelui că le-a făgăduit să-i lase să plece şi că ei.2. iar cetatea a rămas cu porţile deschise. Din această cauză.. Scriitorul Costache Negruzzi le preia din cronica lui Ion Neculce. Regele Sobieski intră în Ţara Moldovei „cu oşti grele“. dar atacă Moldova. deşi erau puţini. spune cronicarul. El era înţeles cu împăratul Prusiei şi cu papa de la Roma. spiritul de sacrificiu.

bagaje. „semilună“. „steagurile strânse“. „cuceriţi – cetatea“. acurateţea. El îmbină armonios naraţiunea cu dialogul şi descrierea. Nuvela are un profund mesaj moral şi patriotic. adică îşi vor arăta dragostea de ţară.3. „ştergar alb”. „oaste ticăloşită“. Nuvela Sobieski şi românii surprinde trăsăturile stilului lui Costache Negruzzi ca: armonia. El introduce în text o serie de cuvinte din limba vorbită ca: „merinde“. pedestraşi. „plăieşi“. „surlă“. „priveau cu înduioşare“. „şleahtă“. „plecaţi-vă – primejdie“. „trup de lăncieri”. folosind o serie de termeni. Pentru a da dinamism acţiunii. „îngiosat“. „ştergar alb“. „gânditor“. „încungiurată“. metafore – „floarea vârstei“. „flintă“. „cuib al tâlharilor“. „horopsită“. „nimică“. „ca deşteptat din somn”. „laviţă“. Negruzzi introduce în text: comparaţii – „ca un mare schelet de uriaş“. „se trase ruşinat“. „tocmală“. „înturnându-se“. 10. cu o mare frecvenţă. el foloseşte. „cu întristarea pe faţă”. „faptă defăimată“. care dau caracterul oral al stilului său. care dau atmosfera de epocă: „lăncieri“. Negruzzi utilizează înşiruirea: „trăsuri. „metereze“. „spăriet“. Pentru a accentua concizia stilului său. „armură“. „vă puneţi capul“. „ca într-o ţarină pustie“. „să nu zică“. „cu durerea în inimă“. „se va cotropi“. epitete – „posomorât şi mânios“. „norocire“. „pre numele patronului“. „au intrat“. metonimii – „se va trece sub ascuţişul sabiei“. Pentru a da o mai mare capacitate de nuanţare limbii folosite. oralitatea. „pedestraşi“. „posomorât“. verbele „încuiaţi-le“. „turbat de mânie“. „piste“. la Codrii Cosminului cu Albert. „a da pas“. concizia. nuanţarea. „bea o duşcă“. „hatmani“. „parlamentarul“.Moldovei într-un dezastru. „bătrâni“. „tăbărâse armia turcească“. „a face spor“. introducând procedee ale stilului poetic ca aliteraţii şi asonanţe: „gloanţe – greş“. „marşa“. „aşezaţivă“. cu care plăieşii vor lupta. dar şi pentru a-i mări expresivitatea. „buciumă“.12. dar la care putem adăuga şi o serie de expresii: „a i se cuceri“. 125 . şleahtă pospolită“. „faţa i se însenină“. „buciumă străjerul“. regele Poloniei. „îl curmă“. „muniţiile şi merindele“. dar şi pentru a arăta hotărârea. „sire“. „ai cuvânt“. Scriitorul are chiar dorinţa să dea mai multă armonie frazei. arătând destul de clar intenţia scriitorului de a cultiva conştiinţa naţională prin evocarea trecutului glorios. aşa cum s-a întâmplat în timpul lui Ştefan cel Mare. „pospolită“. simboluri – „trufia Semilunei“.

El alege acest mod de a scrie pentru a ne prezenta tipuri sociale. Scrisoarea este un act intim. Ideea este că. iar capitolul Gorăslău nu a fost scris din cauza morţii timpurii a lui Nicolae Bălcescu. şubă de urs. lornetă. Capitolul Mirăslău tratează trădarea lui Mihai Viteazul de către Austria. Mirăslău şi Gorăslău. Negru pe Alb.13. timp de 18 secole. Se dă drept rudă cu boierii din târg. Subiectul cărţii îl formează lupta românilor pentru independenţă şi unitate naţională sub Mihai Viteazul şi are şase capitole. imagini. Imaginea lui Mihai Viteazul. Acest legământ este subiectul capitolului Robirea ţăranului. prin care el inaugurează genul epistolar. pentru Nicolae Bălcescu. cu ciubuc. ca aceştia să nu mai poată pleca pe alte moşii. faptele lui eroice şi pline de patriotism au constituit. datorită vitejiei. Este orgolios. incult. Unitatea naţională. „felii de viaţă”. publicat în 1857. lipsit de bun simţ. Fiziologia provinţialului face parte din cele 32 de scrisori. mincinos. răbdarea. Călugărenii. În capitolul Călugărenii. el grupează toată creaţia sa în proză în trei secţiuni: Amintiri din juneţe. românii au luptat să-şi apere fiinţa naţională şi să-şi afirme conştiinţa naţională. Este un portret al unui tip social-realist. el dă legământul ţăranilor de moşie. Capitolul nu este terminat.14. Este comportamentul tipic al unui arivist. iar pe cea în versuri o intitulează Neghină şi pălămidă. posibilitatea de a oferi contemporanilor 126 . revenirea lui Ieremia Movilă cu ajutor polon în Moldova şi apoi pierderea domniei Ţării Româneşti. presupune confesiune şi sinceritate. se descrie lupta lui Mihai Viteazul împotriva turcilor. Nicolae Bălcescu — Românii supt Mihai-Voievod Viteazul Tema acestei cărţi este lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi afirmarea conştiinţei naţionale. când. Capitolul Unitatea naţională urmăreşte luptele lui Mihai Viteazul pentru eliberarea Transilvaniei şi a Moldovei. se urmăreşte alungarea turcilor şi grecilor din ţară. arnăut.10. adunate sub titlul Negru pe alb — Scrisori la un prieten. tacticii şi strategiei sale. Pentru a putea începe lupta de realizare a unităţii naţionale. Fragmente istorice. se modernizează făcându-şi frac. Tipul social al provinţialului — boierul ţinutaş sau micul boiernaş rural. pierderea Transilvaniei. 10. pe care n-a avut răgazul. adică fragmente ale unui roman. urmărind principalele momente ale domniei lui Mihai Viteazul: Libertatea naţională. îndemânarea de a-l scrie. care arată spiritul critic al autorului. Mihai Viteazul era eroul model al acestei lupte. În primul capitol. Robirea ţăranului. dar stă într-o cameră la han. el învinge o armată de zece ori mai mare. o variantă masculină a Chiriţei. sosit la Iaşi. Costache Negruzzi — Fiziologia provinţialului În volumul Păcatele tinereţelor. ca să se ducă la teatru. eroina lui Vasile Alecsandri.

în care sunt adunate toate frumuseţile ţărilor din Europa. aurul — creează imaginea unui colier de nestemate pe gâtul sugerat al acestei zâne a plaiului românesc. cu „o cetate“ împrejmuită de un „brâu de munţi“. Scopul evident era de a trezi cititorilor sentimentul dragostei faţă de ţară şi de a arăta motivul. Personificările sugerează legendele. Înşiruirea bogăţiilor naturale — sarea. arsenicul. „diademă de ninsoare“ se împletesc armonios cu epitetele. Epitetele inundă textul. care au o veşnică „diademă de ninsoare“. pâraiele „mugind groaznic se prăvălesc în cataracte“. El compară această provincie românească cu „un măreţ şi întins palat“. tuteaua. argintul. Nicolae Bălcescu continua tradiţia encomiastică a cronicarilor munteni. tătarii şi grecii. „mare de grâu şi de porumb“. fiindcă munţii devin „ca doi uriaşi. Metaforele ca „brâu de munţi“. „măreţe piedestaluri înverzite“. „păduri întunecoase“. Mihai Viteazul devine.săi un model. antimoniul. el exista. Pentru a putea rezista presiunii celor trei imperii feudale. fierul. sunt comparaţi cu două piramide. „ca nişte valuri proptitoare“. teluriul. Ca şi Caius Iulius Caesar în De bello Galico. ursul este „domn stăpânitor“. comparaţia „ca un întins curcubeu“ are rolul de a colora şi nuanţa întregul tablou. pe care să-l urmeze. îl nuanţează şi-i dau relief: „câmpii arse şi văruite“. Turcia. prin toate mijloacele. trebuia doar înfăţişat în adevărata sa valoare. care străjuiesc Transilvania. „limpede apă“. unde el începe cu descrierea Galiei. hiperbolele şi personificările. prin lupta sa. fiinţa naţională. Nicolae Bălcescu începe descrierea campaniei lui Mihai Viteazul în Transilvania cu imaginea acestei provincii româneşti. 127 . care stau la ambele capete ale ţării cătând unul în faţa altuia“. Munţii înalţi. la care se adăugau polonii. sugerând tricolorul. din care se revarsă. şiruri de dealuri. plumbul. zincul. Descrierea Transilvaniei este realizată de Nicolae Bălcescu cu mijloace artistice specifice unui text literar şi nu are caracterul unui text ştiinţific. Realizarea independenţei şi unităţii naţionale erau obiective esenţiale ale generaţiei de la 1848. ale revoluţiei burghezo-democrate. cobaltul. arama. comparaţiile. care înţelege comandamentele majore ale epocii şi apără. Românii supt Mihai-Voievod Viteazul este o carte de literatură encomiastică. adică de laudă şi de aceea istoria se împleteşte cu literatura. „păduri stufoase“. cazacii. pentru care Mihai Viteazul se vede nevoit să întreprindă această expediţie militară. un erou legendar. Astfel. Ele vor să sugereze intenţia lui Dumnezeu de a realiza această „cap d-operă de arhitectură“. Prototipul eroului naţional nu trebuia creat literar prin ficţiune artistică. Austro-Ungaria şi Rusia. fiind o imagine a conştiinţei naţionale. românii trebuiau uniţi într-un singur stat puternic. dealurile „varsă urnele lor de zăpadă peste văi şi lunci“. mercurul.

Mesajul patriotic este rostit de doi supravieţuitori simbolici: „Fală şi mândrie ţie. exilaţi după înăbuşirea mişcărilor de la 1848 din principatele româneşti. şi acolo stau mormane grămădite. ţara noastră.. Ion Ghica — Scrisori către Vasile Alecsandri Genul epistolar era frecvent în perioada de început a culturii naţionale. ca să-i fure halviţa. adică dobândirea independenţei şi unităţii naţionale. ce vor fi reluate de Nichita Stănescu şi Marin Sorescu. îl ajută să-şi strângă caietele. oasele neamurilor care se întâmpinaseră pe acest câmp de bătaie“. Textul se pare că a fost tradus în limba română de Nicolae Bălcescu. De aceea Scrisori către Vasile Alecsandri este. Poemul este o vibrantă imagine a istoriei naţionale în metafore. metonimii. primul curs de istorie naţională.. pe alta un turban însângerat cu semiluna înfiptă pe dânsul. binecuvântată şi cuvântâtoare de Dumnezeu. adunat cu migală. simboluri şi alegorii. 10. însemna a da glas şi expresie idealurilor generaţiei de la 1848.. şi tu ai fost peştera ciolanelor lor.. personificări.... Ion Ghica are prilejul să-l ajute. de fapt. şi nu intenţia autorului de a constitui o anumită imagine a unor persoane ca Nicolae Bălcescu. potopul Asiei a vrut să înghită lumea. scăpându-l din mâinile unui găligan.15.“ 128 . care a fost scris în limba franceză la Paris şi publicat în România viitoare. şi nu de autor. spre a sugera autenticitatea.”...10. după seminţii şi lege. într-un moment când ea nu exista. de fapt.. A doua zi. Contribuţia lui Bălcescu însă este a unui traducător.. revista revoluţionarilor români. Alecu Russo — Cântarea României Este primul poem în proză din istoria noastră literară. Textul cultivă un profund sentiment patriotic şi un vădit mesaj pe linia programului Daciei literare. A vorbi de România. mai departe o suliţă tătărască sfărâmată. de aceea a fost atribuit de unii cercetărori acestuia.16. De aici imaginile. Fiind elev la şcoala de la Sfântul Sava.. Marile pasiuni se manifestă de timpuriu... sugerându-se imensa năvală de popoare asupra neamului nostru: „pe fiecare din acele morminte era un semn deosebit. care tăbărâse pe Nicolae Bălcescu. El îl cunoaşte într-o împrejurare deosebită. o cruce roşie plecată. avea să constate cu surprindere că în acele caiete era. feciorii hunilor s-au încumătat să te supuie. o culegere de amintiri şi eseuri sub formă de scrisori.. şi tu ai fost stavila lumei.. pe una. După ce îl alungă pe agresor. Imaginile par a fi o meditaţie pe tema fortuna labilis şi aduc aminte de „deşertăciunea deşertăciunilor“ din Ecleziastul: „şi oase peste oase de morţi acoperă pământul.

În 1840 ia împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Costache Negruzzi conducerea Teatrului Naţional din Iaşi şi văzând lipsa unui repertoriu naţional începe să scrie la început cântece comice ca: „Iorgu de la Sadagura”. „Rusaliile”. Crimeia. Pleacă în Italia împreună cu Costache Negri. la Florenţa face o idilă pe care o va istorisi în „Buchetiera din Florenţa”. „Şoldan viteazu”. Anglia. Italia. pictorul Negulici şi va cunoaşte pe Ion Ghica şi alţi tineri veniţi la studii. „Cinel-Cinel”. „Sandu Napoilă ultraretrogradul”. Apoi va continua cu o serie de comedii: „Chiriţa la Iaşi”. Data este cea aleasă de poet fiindcă povesteşte cum familia se refugia de mişcarea Eteriei în munţii Bacăului. „Stan Covrigarul”. pentru a pregăti un public care să vină la teatru. Este numit comis la vistierie. „Barbu Lăutarul”. „Agachi Flutur”. Legende nouă. „Doi morţi vii”. „Farmazonul din Hârlău”. apoi la drept şi vrea să facă studii la şcoala de drumuri şi poduri. „Boieri şi ciocoi” şi piese de specific naţional ca „Sânziana şi Pepelea”. „Istoria unui galbân şi a unei parale” au mai fost retipărite şi menţinute în atenţia cititorilor. Ostaşii noştri. Va călători mereu la Constantinopol. Din 1829 urmează la pensionul Cuenim din Iaşi. „Cucoana Chiriţa în balon”. După îndepărtarea prin lovitura de stat din 11 februarie 1866 a lui Alexandru Ioan Cuza se retrage la Mirceşti şi scrie „Pasteluri” care alcătuiesc alături de volumele: Suvenire. „Iaşii în carnaval”. A primit un premiu al felibrilor pentru poezia „Ginta latină”. unde învaţă franceza. În 1834 este trimis la Paris împreună cu Alexandru Ioan Cuza. Copilăria şi-o petrece la Mirceşti. „Fântâna Blanduziei”. Partea cea mai rezistentă a dramaturgiei sale o vor forma dramele: „Despot-vodă”. Legende. căreia îi va dedica poezia „Steluţa” din volumul „Lăcrămioare”. Se întoarce la Iaşi prin Viena. „Dridri”. „Nunta ţărănească”. La Mânjina va cunoaşte pe Elena Negri. A primit şi 129 . „Ovidiu”. Trece un bacalaureat în litere. Poeziile sale inspirate din folclor le va aduna sub titlul „Doine” (1842-52). apoi în „Mărgăriterele” (1852-62) va aborda probleme sociale: „Deşteptarea României” care a fost manifestul mişcării de la 1848 din Moldova. „Clevetici ultrademagogul”. germana şi greaca şi are coleg pe Mihail Kogălniceanu. Spania. Vasile Alecsandri Viaţa şi activitatea literară. Africa. „Mama Angheluşa doftoroaia satului”. „Herşcu boccegiul”.11. se înscrie la Facultatea de medicină. Scrierile sale în proză: „Călătorie în Africa”. pe care le va scrie către sfârşitul vieţii. „Chiriţa în provincie”. în Franţa. Dar nu reuşeşte. partea cea mai consistentă a activităţii sale poetice. S-a născut la 21 iulie 1821. A fost ambasador la Paris. Va colabora la societatea „Junimea” şi la revista Convorbiri literare. La 1859 scrie Hora Unirii. unde are ca prim dascăl pe părintele Gherman.

care sintetiza tezele etnogenezei şi aspiraţiile poporului român. unde are un mausoleu în curtea casei memoriale. care este personificată prin valorile mitului PământulMumă. aşa cum prevedea programul Daciei literare. Prut. România era un cuvânt-simbol al unităţii şi independenţei naţionale. cultivarea patriotismului. somn — lipsa conştiinţei naţionale.. În Alecsandri vibrează toată inima... Mesajul poeziei este actual.1. În ce constă valoarea unică a lui Alecsandri? În această totalitate a acţiunii sale. frumuseţea proprie a pământului nostru natal şi a aerului nostru el a descris-o. el singur a încălzit ostaşii noştri cu raza poeziei. trezirea şi afirmarea conştiinţei naţionale. egalitate. este fericirea de a vedea sfărâmată cătuşa feudală: „Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!“. Dragostea de ţară este „dor de libertate“. 130 . îndemnul la revoluţie. Va muri în 22 august 1890. Farmecul limbei române în poezia populară el ni l-a deschis. Tema poeziei este lupta pentru libertate naţională. „Alecsandri are o altă însemnătate. pentru a patriei iubire.. vultur — libertate. folosirea unor toponime ca: Milcov. pentru afirmarea idealurilor revoluţiei de la 1848. Românii devin fraţi viteji. vin din acest nucleu: mamă — patrie.. aceeaşi problematică a stat în faţa conştiinţei naţionale în 1989. conştiinţă naţională sunt o afirmare a ideologiei iluministe. Expresiile retorice au scopul de a determina participarea celor ce-l ascultă. Carpaţi devin coordonate ale noţiunii de vatră românească.un premiu al Academiei şi a fost membru al Academiei Române. Locul său în literatura română este definit de Titu Maiorescu în „Poeţi şi critici”. Când societatea mai cultă a putut avea un teatru în Iaşi şi Bucureşti. poporul suveran. fiindcă aceleaşi idealuri de la 1848. cete mândre şi poetul le adresează îndemnul: „. când a fost chemat poporul să-şi jertfească viaţa în războiul din urmă. soare — conştiinţă naţională. El afirma mesajul generaţiei de la 1848. iubirea omenească şi dorul de patrie în limitele celor mai mulţi dintre noi el le-a întrupat. Vasile Alecsandri — Deşteptarea României Titlul poeziei Deşteptarea României exprimă deplin programul Daciei literare. ca armă ideologică. ale cuvântului patrie. car — stat. toată mişcarea contemporanilor săi. În acest scop. el a răspuns la această dorinţă scriindu-i comedii şi drame. Valorile. date cuvintelor prin metafore şi simboluri. Conceptele de libertate. în sensul afirmării conştiinţei naţionale printr-o luptă socială şi naţională. fiindcă poezia s-a tipărit pe foi volante şi s-a împărţit ca manifest al revoluţiei de la 1848 în Moldova. deci. Deşteptarea României însemna.. la Mirceşti.” 11. / Pentru-a mamei dezrobire/ / Viaţa noastră să jertfim!“...

adică libertatea socială: „Nu sunteţi sătui de rele. Vasile Alecsandri — Hora Unirei Hora Unirei este un cântec care exprimă sentimentul de bucurie. sentimente specifice („dor sfânt şi românesc“. toponime.2. trebuie făcută cu insistenţă şi perseverenţă.Ideea este că adevărata glorie o constituie lupta. e) afirmarea ideologiei iluministe se realizează prin expresii poetice: – egalitate şi fraternitate: „iată timpul de frăţie“. – specificul naţional poate fi exprimat prin mituri. c) realizarea de reforme sociale şi democratice: „Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!“. f) exprimarea programului Daciei literare este urmărită prin: – poezia trebuie să devină un manifest politic. viteji. iar poetul — un luptător social. b) înlăturarea privilegiilor feudale. Conţinutul îl formează argumentele pentru ridicarea la luptă: a) lupta pentru libertate şi independenţă naţională: „Până când în ţara noastră tot străinul să domnească?“ este o datorie care trebuie împlinită. – conştiinţa naţională: „sub un falnic soare“. perseverentă. – cultivarea unei limbi române literare — model de claritate. este o necesitate istorică. hotărâtă. Poetul afirmă unitatea destinului naţional: „Amândoi o soartă-n lume“. culturală a românilor: „cu toţi mâinile vă daţi“ este un comandament istoric. / Ca doi brazi într-o tulpină.“. măreţ acela care sub un falnic soare / Pentru patria sa moare!” Deşteptarea României este un cântec. generat de momentul istoric al Unirii Principatelor Române. 131 . determinat de venirea momentului istoric de prăbuşire a societăţii tiranice. Ideea este că dobândirea unităţii şi independenţei naţionale se poate realiza printr-o luptă continuă. – unitate naţională: „hai cu toţi într-o unire“. – unificarea politică. lumea se deşteaptă din adânca-i letargie!” h) sensul vieţii este dăruirea ei pentru un scop major: „Fericit. / Ca doi ochi într-o lumină“. la arme. unitatea fiinţei naţionale: „Amândoi suntem de-o mamă. n-aţi avut destui stăpâni?“. – poporul suveran: „Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!“. „pământul mumă“ ). cu orice sacrificii. pentru apărarea fiinţei naţionale şi afirmarea conştiinţei naţionale. „sfântul soare“. concizie. consensul cu evoluţia istoriei: „Iată. d) conştiinţa naţională se afirmă prin luptă: „La arme. spirituală. ce devine tema acestei poezii. latinitate. g) deschidere către ideile europene. care are la bază sentimentul de bucurie. 11. / De-o făptură şi de-o samă.

Specificul naţional este prezent în titlul poeziei. Destinul naţional este sugerat prin simbolul stelei din frunte. accesibilă. unire care s-a realizat la 1 Decembrie 1918. / Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie“. vultur naşte. Dobrogea. Agerimea şi iscusinţa sunt sugerate prin simbolul şoimului: „dragii mei şoimani de munte!“. au obţinut eliberarea fiinţei naţionale de sub jugul turcesc.. iar simbolul ochiului sugerează unitatea conştiinţei naţionale: „Ca doi ochi într-o lumină“. Astfel. / Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumei pusă în mirare / Că din vultur. însemnaţi cu stea în frunte!”. nepăsători de moarte. Banat. Vasile Alecsandri a exaltat trecutul glorios în ciclul Legende: „Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie. care în tradiţia populară înseamnă semnul celor aleşi: „Juni ostaşi ai ţării mele. curajul (andreea) este sugerat prin simbolul vulturului: „Că din vultur.“. vultur naşte. Vasile Alecsandri utilizează o serie de simboluri.Versurile de tipul: „Să-nvârtim hora frăţiei / Pe pământul României!“ incită la o unire deplină a tuturor celor zece provincii româneşti: Moldova.. legat de mitul Sfântul Soare „Şi să vadă sfântul soare. Victoria românilor în Războiul de Independenţă a avut un ecou european: „Ridicând o ţară mică peste-o mare-mpărăţie!“ şi a încununat 132 . În acelaşi timp. stejar răsare!”. din stejar. Muntenia. 11. Vasile Alecsandri — Odă ostaşilor români Tema acestei ode este lupta pentru independenţă naţională. fiindcă prin aceasta se făcea încă un pas spre independenţa naţională. Ca poet romantic. spre a arăta trăsăturile definitorii ale spiritului naţional: „Ca eroi de mari legende. stejar răsare!”. El compară pe eroii din trecut cu cei contemporani. Ideea este că dobândirea independenţei naţionale se face cu sacrificii şi luptă. dispreţuitori de viaţă. armonioasă. Transilvania. Bucovina. / Hora. iar stejarul sugerează tenacitatea. vin să vă privesc în faţă / Voi. Basarabia. încât a fost pusă pe note de Flechtenmacher. Maramureş.3. Poezia exprimă sentimentul de admiraţie al poetului faţă de eroii Războiului de Independenţă. prin care burghezia naţională devenea stăpână pe bogăţiile ţării. prin sacrificiul lor. din stejar. Poezia este o exprimare a programului Daciei literare şi prin modelul de limbă literară modernă. Pentru a sugera virtuţile poporului român. cei care. sugerând fiinţa naţională: „Ca doi brazi dintro tulpină“. mitul bradului primeşte valori noi. fiindcă hora este un model de cântec şi de joc popular. / în zi de sărbătoare. Crişana. Oltenia. Realizarea statelor naţionale unitare era un obiectiv prioritar al revoluţiilor burghezo-democratice.

pentru victoriile sale asupra turcilor şi tătarilor. Vasile Alecsandri îşi exprimă indirect conceptele sale despre poet şi poezie. unde astăzi cei întâi aţi pus piciorul“. ca armament. ca frunze de laur pe cununa eroilor români. Drept mulţumire pentru efortul şi sacrificiile făcute de moldoveni pentru a apăra lumea creştină. mamă şi părinte / Ca la domni. El se bate într-un mod. fiindcă tema. Ideea este că apărarea fiinţei naţionale a însemnat o luptă neîntreruptă. valachi“. prin care urma să treacă această armată. doboară 133 . regele Albert al Poloniei face o coaliţie cu regele Ungariei. Subiectul este inspirat din cronica lui Grigore Ureche. soarele neatârnărei!“. atacul mârşav polono-maghiaro-prusac. cu mangraful Prusiei. Ştefan cel Mare şi Sfânt nici nu încearcă să se confrunte în câmp deschis cu o armată de patru-cinci ori mai numeroasă. şi nu aşa cum s-a desfăşurat de fapt. Vasile Alecsandri — Dumbrava Roşie Tema poemului este romantică. dar şi european. care salvează Moldova. adică exaltarea trecutului glorios. Ştefan cel Mare este eroul naţional. cu pâni şi sare. Ioan de Tiffen. fiindcă au întors soarta războiului prin vitejia lor: „Ca la Rahova cu tunul. pentru a ataca şi distruge definitiv Moldova „super extirpaţione. ca experienţă tactică. bine instruită. în împrejurări excepţionale. Influenţat de estetica romantică a romanelor cavalereşti. Ideea identităţii dintre poet. soră. subiectul sunt structurate pe sentimentul dragostei de ţară şi fiindcă aduce în prim-plan un erou excepţional. de aceea ei nici nu-şi închipuiau că Ştefan ar putea să se apere cu mica lui oaste. Sunt evocate locurile de glorie ale Războiului de Independenţă. Ştefan cel Mare şi Sfânt.îndelungata luptă a poporului român pentru apărarea fiinţei naţionale: „E triumful luptei voastre. din O samă de cuvinte de Ion Neculce.4. cu o cavalerie în armuri. şi cu ducele Lituaniei. Sigismund. iar poezia — o emanaţie a conştiinţei naţionale. popor şi patrie este exprimată prin faptul că poetul le adresează ostaşilor această odă în numele întregului popor: „Tot poporul. El îi pune pe ostaşi să taie copacii unei păduri. rudă. şi transfigurează romantic episodul luptei de la Codrii Cosminului. Ştefan este pizmuit de trufaşul rege Albert. Vasile Alecsandri prezintă lupta ca o confruntare de viteji. Poetul este un exponent al conştiinţei naţionale. dotată cu tunuri. Armata coaliţiei polonomaghiaro-prusaco-lituană era superioară ca număr. conflictul. în care avantajul adversarului să se transforme în dezavantaj. dusă cu multe sacrificii. ca la Griviţa cu zborul. vor ieşi vouă’nainte!“. dar şi Europa de invazia elementului asiatic. / Ca la Plevna. 11. eroii. Poemul este romantic. frate.

Matei Cârjă. la Valea Albă. în cetăţi şi mănăstiri. ca semnul crucii de lumină. la Scheia. Ioan de Tiffen. Caracterul romantic al poemului este accentuat de faptul că Vasile Alecsandri introduce elemente de specific naţional. domn cel Mare“. Ei sunt puşi în jug să are pământul ca boii şi să semene o altă pădure în locul celei distruse. Portretul fizic şi moral al domnului urmăreşte să trezească admiraţia faţă de trecutul glorios şi să cultive conştiinţa naţională a contemporanilor. surprinde banchetul dat de regele Albert oaspeţilor săi. spunându-i că va trece prin Moldova. la Baia. El trimisese o solie vicleană lui Ştefan. Regele Albert îşi priveşte cu mândrie oastea. Şcheianul. fiind convins că Ştefan nu va putea sta în faţa unei armate atât de puternice. din calea bătrânului Matei Cârjă. era o ţintă bună pentru arcaşii lui Ştefan. Roman. Glasurile ce se aud în această pădure sunt un element fantastic. În capitolul al patrulea. la Racova. cum ar fi cântecul popular: „Ştefan. sunt episcopul catolic Lonzinski. oamenii şi animalele se ascund în codri. Ştefan. Herbor. Ştefan. Capitolul al treilea. Pală-Dalbă. Ei cântă imnul „Ştefan. Purice Movilă. intitulat Visul lui Albert. Satele sunt părăsite. Ursul. care l-a atacat pe neaşteptate. respectiv orgoliul lui Albert şi invidia provoacă conflictul. la Grumăzeşti. Tabăra leşească. Vitejii se adună în jurul unor eroi ca Balaur de la Galu. Între realitatea istorică şi ficţiunea literară romantică este o mare deosebire. se expune la modul clasicist. Ştefan. Ei 134 . arată felul în care Moldova a fost atacată cu viclenie.copacii peste ei şi-i imobilizează. foloseşte motivul comuniunii dintre om şi natură şi elemente de legendă. Alături de el. deci romantic. Sigismund al Ungariei. Cioplan din Pipirig. Capitolul al doilea are ca titlu Ţara în picioare şi se arată felul în care Moldova se pregăteşte de război. şi nu cauzele social-istorice obiective. Toporski şi fratele său. Coman de la Comana. Ei îşi amintesc de felul în care s-au luptat la Lipneţ. deschide lupta. Între ei sunt viteji ca: Mihul. eroul luptei finale. căzut de pe cal. Toţi oştenii lui Ştefan îşi afirmă hotărârea de a lupta până la capăt cu polonii. Păun. prin hatmanul Boldur şi paharnicul Coste. pus să sară peste crengi sau să se strecoare printre butuci. Mircescul. Ştefan ţine un discurs. În primul capitol. care are ca titlu Tabăra română. cum caracterul ţine loc de intrigă. Partea a şasea are ca titlu Asaltul. Compoziţional. Imaginea domnului Ştefan este subiectul capitolului al cincilea. Romantică este şi pedeapsa. care o dă Ştefan cel Mare şi Sfânt polonilor. poemul este structurat în opt capitole. ca şi semnele care-i prevestesc lui Albert dezastrul. Un cavaler în armură. de aceea are ca titlu Ştefan cel Mare. Sparge-Lume. ca să se bată cu turcii. domn cel Mare“. avem o imagine a celor ce se strâng în taină în codru.

Dan. El ar fi vrut ca lumea să fie bună („El ar fi vrut-o bună ca bunul Dumnezeu“) şi i se pare că este „prea largă pentru rău!“. cu o parte din cavalerie. Capitolul al optulea cuprinde deznodământul. alături de arcaşii din Orhei. încearcă să-i oprească. ca să fie semănată altă pădure. Împrejurările. dar sunt prezente elemente realiste şi clasiciste. Dan este un luptător pentru bine. când Dan aduce vestea „Ne calc păgânii. căpitan de plai 11. frumos şi adevăr.5. Punctul culminant îl găsim în capitolul şapte. Tema poemului este lupta pentru apărarea fiinţei naţionale. împotriva celor răi. Toporski este întâmpinat de bătrânul Cârjă şi ceata lui de viteji. De aceea. fiindcă munţii sunt făpturi mitologice (ca în balada Mioriţa: „Preoţi munţii mari“). El este intitulat Aratul şi surprinde umilinţa la care sunt supuşi prizonierii poloni. ucideau şi distrugeau totul. care reprezintă poporul român în lupta lui pentru apărarea fiinţei naţionale. Eroii Dan. Dan este un viteaz. iar subiectul este o imagine a luptei permanente. pe unde treceau. atunci când l-a prins pe hanul Mârza. Dan îşi aminteşte cum l-a învăţat Ştefan cel Mare şi Sfânt să trăiască. la focuri de tabără. fiindcă are ca temă exaltarea trecutului glorios („Ai timpilor eroici imagina augustă”). Dan este un personaj simbol. Dane!“. prădau. şi ţara-i la pieire!“. Ursan se pregăteşte imediat de luptă şi „mult cu drag priveşte grozavu-i buzdugan“. Imaginea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt este evocată în momentul când l-a împuternicit pe Ursan să ia în primire o mare întindere de pământ ca răsplată. În acelaşi timp. în care acţionează Dan.1. alungând-i pe poloni. când Albert îi cere lui Toporski să intre în luptă cu vitejii săi. De aceea. sunt excepţionale. El trăieşte într-o profundă comuniune cu natura patriei. sunt gata oricând să lupte pentru ţară şi neam. Finalul este moralizator. fiindcă tătarii erau foarte cruzi. Fulga. Îşi iubeşte ţara şi de aceea. Ceata lui Cârjă va învinge vitejii lui Toporski şi Ştefan dă atacul final. 11. clasicist. unde peste sute de ani se va spune această legendă. deci ca un erou mitic. în timp ce prin copaci se vor auzi vaietele sufletelor celor ucişi aici. Vasile Alecsandri — Dan.pătrund în tabăra polonă şi Herbor. în faţa căruia „munţii albi ca dânsul senclină-n depărtare“. Herbor cade sub buzduganul lui Boldur şi polonii speriaţi se retrag. el nu şovăie: „Să vânture ca pleava oştirile duşmane“. faţă de duşmani. căpitan de plai este un poem romantic. Ei vor ara pământul. De aceea 135 .5. Poemul este romantic. Ursan. pe care a dus-o poporul român spre a-şi apăra ţara. Lupta. frate. Dan este un erou excepţional. ucigaşi şi vicleni („Deci îi plăcea să-nfrunte cu dalba-i vitejie / Pe cei care prin lume purtau bici de urgie“). „a lui mânie ca trăsnetul era / În patru mari hotare tuna şi fulgera“. când aceasta este în primejdie şi-l cheamă: „La luptă. Conflictul este naţional.

când ascultă dialogul a doi bătrâni stejari. care să-i îndreptăţească mesajul patriotic de afirmare a conştiinţei naţionale. şi alta a bestialităţii păgâne. iar propunerea hanului tătar de a-şi părăsi legea creştină o respinge ca pe o viclenie satanică. deghizările. însoţit de vulturi: „Iar vulturii carpatici cu zborul îndrăzneţ / Făceau un cortegi falnic eroului drumeţ“. prin răpirea lui Ursan de către fiica sa. care caracterizează poporul român şi sunt puterea. în munţi. constrâns să-şi apere permanent fiinţa naţională. Fulga. construit de Ştefan cel Mare şi Sfânt în jurul Moldovei. Dan este o imagine simbolică a poporului român. în faţa căreia armatele duşmane. iubirea ţării şi a neamului sunt trăsăturile. Puterea credinţei. cele două tipuri umane. când Dan află de năvălirea tătară. iar pe păgâni i-aşteaptă pieirea. El nu se teme să umble noaptea prin „codrii fioroşi“. Ca şi Baiazid.tema ar putea fi enunţată într-o lumină realistă. vitejia. Evaziunea în trecutul istoric este romantică. un eveniment semnificativ din istoria ţării. Răpirile. astfel. înscriindu-se în programul Daciei literare şi al generaţiei de scriitori de la 1848. Vasile Alecsandri alege. era de căpitan de plai. Dan răspunde senin şi demn: „Ea pleacă fruntea-n pace“. Scutul viu de răzeşi. El este sugerat. dată de domnul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Vasile Alecsandri întregeşte această apartenenţă a poemului la programul curentului romantic. prin hainele bărbăteşti. De 136 . Slujba lui Dan. iar când vine de dincolo de Nistru. pe care le poartă Fulga. fiindcă ştie că legea creştină îi va aduce mântuirea. Viaţa lui este curată. acesta „tresare“ şi îl „recunoaşte“. adică de apărător al hotarelor ţării: „Iar ţara dormea-n pace pe timpii cei mai răi / Cât Dan veghea-n picioare la căpătâiul ei“. Antiteza dintre Dan şi Ghirai pune în evidenţă două laturi: una a dreptăţii creştine. El reuneşte. reprezentată de hanul Ghirai. din Scrisoarea III de Mihail Eminescu. curăţenia. reprezentată de Dan. prin felul în care Dan locuieşte. Procesul va forma subiectul romanului lui Mihail Sadoveanu Neamul Şoimăreştilor. Motivul comuniunii dintre om şi natură este specific poporului român şi prezenţa lui în poem este expresia aderării poetului la estetica romantică. ca şi în poemul Dumbrava Roşie. se dovedesc a fi neputincioase. retras ca un pustnic. El trăieşte ca un şoim într-o peşteră („În peştera de stăncă pe-un munte păduratic“). mult mai numeroase. ca să mai sărute o dată pământul ţării. este treptat sfărâmat. evaziunile sunt procedee romantice. Ghirai reprezintă tipul cuceritorului orgolios. de cultivare a sentimentului patriotic. Ameninţările lui Ghirai nu au pentru el nici o valoare. caracteristice pentru epoca feudală: eroul şi ascetul. care-l întreabă pe Dan: „Ce simte firul ierbii când coasa e vecină?“. din mijlocul păgânilor. adică Moldova în perioada de decadenţă de după Ştefan cel Mare şi Sfânt. ca a unui pustnic: „Vechi pustnic rămas singur din timpul său afară“. sultanul turc.

şi nu acceptă ruşinea lepădării de Dumnezeu din laşitate: „Deci nu-mi convine viaţa mişelnic câştigată. Dan îl apără cu preţul vieţii sale: „Căci paloşu-i năpraznic e vultur de oţel“. toţi şerpii de pe plai!“. este pentru Dan pierderea sufletului. la care-i cere Ghirai să renunţe („De vrei să te lepezi acum de legea ta“). o viaţă eternă. de dragoste de ţară („Având o viaţă verde în timpul tinereţii / Şi albă ca zăpada în iarna bătrâneţii!“). care „tresare şi care-l recunoaşte“. nu voi“). îi dă calul său şi Dan. 137 . Concepţia ortodoxă despre lume şi viaţă. rugând pe Dumnezeu să-i dea zile. îi taie cu paloşul. deci. în timp ce el. trece Nistrul şi sărută pământul drag al ţării. închinător la Zoroastru. Tătarii izbutesc să-l lovească cu o săgeată şi pe Dan. Poemul Dan. Ghirai. Dan.“ iar „Mormântul meu să fie curat şi alb ca mine“. fiindcă a refuzat. Rănit. El se întoarce şi moare în cortul hanului tătar. Dragostea de ţară şi de neam îl determină să-şi ia paloşul din cui. de vitejie. să-şi facă cruce. creştină ortodoxă şi să devină păgân.aceea dobândeşte capacitatea de a înţelege graiul naturii. religioasă şi conţinutul poemului. luptând împotriva tătarilor. El îi cere lui Ghirai să-i împlinească ultima dorinţă înainte de moarte. Dan refuză darurile viclene ale hanului Ghirai: „Ceahlăul sub furtună nu scade muşunoi! / Eu. o profundă concordanţă între realitatea istorică. Căzut prizonier la tătari. de cinste. căpitan de plai de Vasile Alecsandri poate fi interpretat şi ca o meditaţie pe tema destinului uman. el află nenorocirea ce loveşte ţara: „E sabie în ţară! Au năvălit tătarii! Şi-acum în bălţi de sânge îşi joacă armăsarii!“. Există. fiindcă prin ea a dus o viaţă curată: „Alb am trăit un secol pe plaiul strămoşesc“ şi va avea după moarte o mântuire. Dan refuză cu demnitate să-şi părăsească legea strămoşească. cum erau tătarii. oferind duşmanilor săi o lecţie de demnitate. ca un stâlp de pară. în care a venit. care face pârtii largi prin oastea tătară cu-al său buzdugan. uimit. până când va strivi toţi şerpii de pe plai: „O! Doamne. El trăieşte. Propunerea hanului tătar este o cursă vicleană. Dan îl ia cu sine la luptă pe Ursan. sub vântul soartei să scad păgân. ca duşmani ai lui Dumnezeu. Sensul moral al faptelor lui Dan. Dan. senin să mă sfârşesc. Când ascultă cuvintele a doi vechi stejari. 11. Aceeaşi propunere i s-a făcut Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava şi. fericit. mai dă-mi zile de trai / Pân’ ce-oi strivi toţi lupii.2. nu voi“. Când Ursan este lovit de o săgeată şi cade de pe cal. Doamne sfinte. să mai sărute o dată pământul ţării. şi-o păstrează ca pe un odor. / Nici pata fărdelegei pe fruntea mea săpată“. care ar însemna pierderea vieţii eterne: „o cupă plină de amaruri“. binecuvântată: „Şi vreau cu faţa albă. a fost martirizat. sub vântul soartei să scad păgân. fiindcă tăria eroului principal Dan constă tocmai în confruntarea cu destinul („Eu. el vede cum Fulga îl răpeşte pe Ursan din mijlocul tătarilor şi cum vin în ajutor arcaşii din Orhei.5. Credinţa ortodoxă.

În poemul Dan. este pentru el dureroasă („Iar hanul. claritatea. Ca şi Baiazid din Scrisoarea III de Mihail Eminescu. gios pe covor el zace“). ca în versul: „Se duc vârtej ca gândul plecat în pribegie“. Unirea celor două puteri militare ar fi zdrobit armatele fărâmiţate ale statelor din Europa. când rosteşte cuvintele: „Amin şi Doamne-ajută!“.chiar uciderea tătarilor. funcţionalitatea. a Europei. hanul tătar Ghirai îşi smulge barba. fiindcă ştie că este vinovat de moartea miilor de tătari. el este disperat şi zace ca un cadavru („Întins ca un cadavru. ci pe toţi 138 . apare ca o împlinire a voinţei izvorâte din „ochiul cel de sus“. de aceea el este comparat cu un „stâlp de pară“. / Clădiri de visuri-nalte. expresivitatea. le găsim mai ales în împletirea metaforelor cu metonimiile şi comparaţiile. reprezentată de tătari şi turci. Tătarii hanului Ghirai simt „un lung fior de spaimă / Când văd curgând pe dealuri arcaşii din Orhei“ şi fug. în care puterea sa este distrusă („tot ce-i era fală / Cai. crud. Expresivitatea. El vede acest „pas cumplit al soartei“. plin de ură şi de lăcomie. de exemplu. izvorât din contextul social-istoric. 11. avea un sens european. Aceeaşi concepţie creştină ortodoxă o afirmă şi Ursan. Simbolul „lupi“ sugerează nu numai pe tătari. de aceea este orgolios. căpitan de plai apar pregnant trăsăturile stilului poetic al lui Vasile Alecsandri: simplitatea. de invazia asiatică. este continuat de vitejii săi. Claritatea şi simplitatea le putem urmări. Poetul îl înfăţişează ca „un lup din codri“. lung privindu-l. Hanul Ghirai reprezintă spiritul rău. şi al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. fiindcă ştiu cum au fost distruse armatele tătare de Ştefan. în general. pe care o ia de la Dan. Ca cei din acest poem. dar şi Moldova. ca acela care ia condus pe evrei prin deşert. originalitatea şi funcţionalitatea figurilor de stil. unde metafora „Se duc vârtej“ este urmată de comparaţia „ca gândul“ şi de metonimia „gândul plecat în pribegie“. Era lupta pentru salvarea lumii creştine. După luptă. simbolul „zimbrul“ sugerează simultan pe Dan.3. a românilor. rosteşte cu durere: / O! Dan viteaz. la momentul Ştefan cel Mare. de a opri valul asiatic. magie triumfală. Rolul decisiv al Principatelor Române. În versul „Precum aşteaptă zimbrul de lupi încungiurat“. Lecţia. îşi smulge şalul verde „Privind urdia-ntreagă în clipă cum se pierde“. Lupta lui Dan şi Ursan. sensibilitatea.5. nuanţarea. în special. crede că are dreptul de a-i distruge pe români. originalitatea. ferice ca tine care pere“). strălucitoare arme. folosite de poet. cete mândre. steaguri. / Au fost de-ajuns o clipă ca totul să se dărâme!“). prin felul în care redă trăirea dragostei de ţară a bătrânului Dan („Bătrânul Dan pe sânu-i apasă a lui mână / Şi simte că bate tot o inimă română“). Este parcă o împlinire a destinului stabilit prin voia lui Dumnezeu. al cărei steag avea un cap de zimbru.

fantastic“. Se poate face o analogie între versurile: „Mii de stele argintii / În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii“ şi „Preoţi munţii mari“. Simbolurile sunt utilizate de Vasile Alecsandri într-un context expresiv şi original: „a vremii lungă coasă“. „vis de sânge“. „zăpada cristalină“. „E sabie în ţară“. Această imagine este generalizată. fiindcă unele metafore au fie o dimensiune de mit. dar mai ales conceptul din Mioriţa.6. Se sugerează. „ca şoimul singuratic“. „doi crini ieşiţi din undă“. Codrii devin o imensă orgă: „Codrii — organe sonore“. Stilul lui Vasile Alecsandri este predominant romantic. context alcătuit din epitete. metonimii. Epitetele au multă expresivitate: „ger amar. ca mai toate poeziile care fac parte din ciclul Pasteluri. „să vânture ca pleava oştirile duşmane“. Stilul lui Vasile Alecsandri se mai caracterizează printr-o profundă sinteză între elementele romantice cu cele realiste şi clasiciste. „Dar râul îl cunoaşte şi scade a sale valuri“. movile. „S-aprinde-n gândul său“. Cele două simboluri sunt încorporate într-o comparaţie amplă. „vecinice făclii“. 11. fie un caracter vegetal. „tablou măreţ. De aceea zăpada „pare-un lan de diamanturi“. ce se ridică la cer. cumplit“. pletos ca zimbrul“. Personificările au rolul de a sugera mitul comuniunii dintre om şi natură: „Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi stejari“. metafore. Vasile Alecsandri — Miezul iernii Tema acestui pastel o formează frumuseţile naturii patriei. că lumea este un univers al sacrului. „Stele făclii“. dar şi prin multe metonimii: „Luciri de arme crunte pătate roş de sânge“. ca în estetica romantică. „stele argintii“.duşmanii ţării. astfel. Ideea este că dragostea faţă de ţară transfigurează natura. ca nişte fiinţe. preluând imagini din poezia populară. mitul Stelelor-Logostele. iar „stelele par îngheţate“ de ger. ceea ce dă densitate expresivităţii şi originalităţii. „Încrederea-nfloreşte în inimile mari“. „E luna însetată de sânge de păgân“. „Ursan. Ele întregesc valoarea expresivă a textului. „Păduri. 139 . mitul Sfânta Lună („Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină“). precum şi prin împletirea elementelor lirice şi dramatice în structura epică a poemului. în care coloanele sunt fumurile. devenind un templu al lumii („Ca înaltele coloane unui templu maiestos“). Poezia ne dă o imagine a luncii din Mirceşti. realizată mai ales prin comparaţii: „Atunci a lui mânie ca trăsnetul era“. „Acolo râde moartea în crâncenul război“. Metaforele au o deosebită originalitate şi expresivitate: „Căci paloşu-i năprasnic e vultur de oţel“. şi par a sprijini bolta: „unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină“. râuri apar căzute-n visuri“. „bici de urgie“. deci preţuirea folclorului. Tabloul sugerează imagini din poezia populară Mioriţa.

fără drum. fără urme. când îi publică pastelurile „. pe dealuri. aşa cum se îmbracă miresele. Motivul ciclului Pasteluri îl formează. „stelele par îngheţate“. Dacă unele imagini sugerează viaţa socială. precum Ileana Cosânzeana în alb. Vasile Alecsandri — Iarna Pastelul Iarna este romantic. cu o mare putere de sugestie. Concertul în luncă. fără drum Se văd satele pierdute sub clăbuci albii de fum“. aşteptând pe Făt-Frumos („soarele rotund şi palid“). „Şi pe-ntinderea pustie. creat după înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza de la domnie. Astfel. de fapt. pentru că tema. lunca din Mirceşti. „farul tainic“. în cosiţă floarea-i cântă“. în depărtare. pentru a sugera corespondenţa dintre cer şi pământ.“ conjugată cu o personificare. împregiur. Înseninarea din final sugerează deschiderea socială. în care „mândra ţară“.7. Astfel. Stilul lui Vasile Alecsandri are o serie de subtilităţi. Satele par pierdute în „oceanul de ninsoare”. pe care i-o fac tinerii de la Junimea. care şi-a pierdut sensul de a fi.„templu maiestos“. metonimii. când Vasile Alecsandri se retrage la Mirceşti.. de culoarea albă a zăpezii: „Tot e alb pe câmp. de aceea unele dintre ele poartă titluri ca: Lunca din Mirceşti. metafora „ai ţării umeri dalbi. comparaţii. Imaginile vizuale sunt realizate printr-o succesiune de metafore. Tabloul de iarnă este dominat de „oceanul de ninsoare“. se îmbracă. o alegorie a naturii. / Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare“. epitete. personificată. imagine care-i aduce aminte „de-o minune ce-am iubit!“. tabloul are ca esenţă conceptul popular că lumea trebuie privită ca un univers sacru şi ne transmite mesajul dragostei de ţară al autorului. „norii de zăpadă“ devin „Lungi troiene călătoare”. Imaginea este. se corelează cu metonimia „fiori de gheaţă“ şi cu metafora „roi de fluturi albi“. 11. / Se văd satele pierdute sub clăbuci albii de fum“. „cerul pare oţelit“. aşa cum se credea poetul în tinereţe („Ca un vis de tinereţe printre anii trecători“). Malul Siretului. ceea ce sugerează climatul social. Acesta era sensul interpretării lui Titu Maiorescu. doritul soare / Străluceşte şi dizmiardă oceanul de ninsoare“. Metonimiile au sugestii de hiperbole: „trăsnesc stejarii“. Metafora „zale argintie“ sugerează felul. cele două metafore rezultă prin inversarea valorilor şi termenilor.. ideea sunt structurate pe sentimentul de dragoste faţă de ţară. Dacă la început poezia are 140 . oamenii nu mai comunică între ei: „Şi pe-ntinderea pustie. de fapt. fără urme. Este o continuare a imaginii din poezia La gura sobei: „E Ileana Cosinzeana.

deci clasică („Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde“). un tablou de natură. de la mijlocul secolului al XIX-lea. pe baza motivului comuniunii. creată de metafora „şopârlă de smarald“. asociază imaginea de balaur a râului cu „solzii de aur“.note de elegie prin sentimentul de tristeţe. o şopârlă de smarald / Cată ţintă. ce caracterizează specificul naţional. pastelul Malul Siretului poate fi interpretat şi ca o meditaţie pe tema panta rhei. şi redă impresiile de călătorie ale unui pictor francez. lung la mine. construit cu variate mijloace de stil.. Meditaţia pe tema panta rhei este exprimată prin gândul poetului. este mereu prezent în gândirea autorului. în casa consulului francez. Subiectul este imaginea despre această viaţă plină de surprize.Bălăceanu (1847) de către autor. adresată lui I. de existenţa unor băi miraculoase. forma unei scrisori. Pastelul este. aburii „plutind deasupra luncii. „Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară“. Ca o subtilă corespondenţă între om şi natură. fie ca panta rhei. mersul şerpuit al şopârlei sugerează. care lecuiau 141 . Vasile Alecsandri — Balta Albă Tema este viaţa socială din principatele româneşti. Sunt sugerate subtile personificări ca: „adoarme la bulboace“. Povestirea are. făr-a se opri din cale“. Astfel. 11. Acesta află. Vasile Alecsandri — Malul Siretului Construit pe o imagine a luncii din Mirceşti. din care izvorăşte viaţa: „Lunca-n giuru-mi clocoteşte“. părăsind năsipul cald“. deci. râul este comparat cu un balaur („Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur / Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur“). pe care o are un străin venit în principatele româneşti. De aceea tema poate fi formulată în două feluri. raţele „se abat din zborul lor“.. care conţine şi o aliteraţie.8. care curge ca şi râul: „Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale / Cu cel râu care-n veci curge. sugerându-se profundele probleme ale generaţiei de la 1848. curgerea. fie ca exaltarea frumuseţilor naturii patriei. preluat de poet din literatura populară. în final se sugerează lumina unui sentiment de bucurie. 11. şopârla îl priveşte „ţintă”. ca şi râul. Ideea este conţinută în întreaga mişcare a elementelor naturii. aparent. deci romantică. Ideea este că profundele contradicţii sociale caracterizează viaţa socială de la jumătatea secolului al XIX-lea şi de aceea este necesară o schimbare. sugerând parcă rolul de „mater genitrix“ al naturii.9. care coboară în portul Brăilei. ceea ce îmbină metafora „solzii de aur“ cu metonimia „în raza dimineţii“ şi comparaţia „ca un balaur“. cu scopul de a cultiva dragostea faţă de ţară. pentru că motivul comuniunii dintre om şi natură. Imaginea. adus de un vapor pe Dunăre. Îl găsim sugerat şi în finalul poeziei: „. Astfel. pintre ramuri se despică“.

prin care caută să se dea drept descendent din familia Paleologilor. fiindcă el pune în evidenţă realitatea socială. şi adânca mizerie în care trăia poporul de jos. spre a încerca să obţină domnia. prezenţa unui francez într-un mediu rural românesc. poreclit Despotul. în loc de trăsură. o serie de documente. încât un cal îşi rupe piciorul. care-l duc seara la un bal. Surprizele călătorului francez sunt atât de inedite. iar căruţa se răstoarnă. încât se crede într-o ţară din Europa. introduse în text. îl roagă pe consul să-l ajute să ajungă la Balta Albă.multe boli. înrudite cu familia Paleologilor. exprimată prin jocul umoristic cu limbajele. o gazdă. au rolul de a sublinia problematica socială majoră. alcătuit din bordeie de lut. de unic. a discrepanţei dintre viaţa clasei dominante. prin ajutorul unui tânăr. Despot. adică a împăraţilor din Bizanţ. Alexandru Lăpuşneanul este el însuşi un arivist. Ideea este că perioadele de instabilitate politică fac posibilă ascensiunea ariviştilor. care vorbea franţuzeşte. Stilul fluent. îşi însuşeşte. Vasile Alecsandri — Despot Vodă Drama romantică Despot Vodă are ca temă Moldova în perioada de decadenţă. Călătoria. instruită. ca element de contrast. În salonul acela găseşte imaginea unei societăţi alese. cafea. pe malul căruia o mulţime pestriţă de oameni se dădeau cu nămol. la curtea lui Alexandru Lăpuşneanul. El ajunge într-un sat. spre a avea acces la tron. o face într-o căruţă de patru cai. cu elemente moldoveneşti dialectale. ciubucuri. Povestirea se înscrie pe linia programului Daciei literare. Dornic să cunoască această staţiune balneară. Face cunoştinţă cu nişte tineri români. Despot vine în Moldova. Dimineaţa are imaginea unui lac înconjurat de corturi şi adăposturi improvizate. încât i se pare că trăieşte atmosfera unui basm oriental. mânată atât de violent de surugiu. Astfel avem introducerea cu elemente orientale. Subiectul este preluat de Vasile Alecsandri din cronica lui Grigore Ureche. la moartea lui Iacob Heraclit. care se căsătorise cu fiica lui Petru Rareş. de după Ştefan cel Mare şi Sfânt. Vasile Alecsandri realizează un text profund realist. de excepţie. Elementele romantice. cum îşi închipuia. ducând o viaţă de lux. Realistă este şi atitudinea ironico-critică a autorului. şi găseşte. El cutreieră Europa pe la diferitele curţi princiare. contradicţiile sociale în momentul de la 1848 spre a arăta cauzele care au dus la revoluţia burghezo-democratică. fiindcă ne dă o imagine a profundului conflict social. căutându-şi un rost. vorbind limbi străine. El înţelege că Despot este un ambiţios. un aventurier din Creta. pe care o vom găsi în comediile sale. un 142 . cu elemente franceze.10. 11. duce la un plurilingvism caracteristic textului realist.

iar acesta înşală pe paznici şi fuge la castelul prietenului său Laski. Alexandru Lăpuşneanul trimite ostaşi conduşi de Toma Calaibacanul să-l ia pe Despot din castelul lui Laski. El îmblânzeşte calul şi sare peste zidul curţii domneşti. De aceea el se dă drept rudă cu doamna Ruxandra. Despot scapă printr-un vicleşug popular. fiindcă nu vrea să fie domn. Carmina. pradă Moldova. El face o serie de abuzuri. 143 . ca să o toarne în vinul lui Despot. l-a înşelat cu Despot şi-l va părăsi cu mercenarii lui. văd în el un viitor ginere al vornicului. clerul prin jefuirea mănăstirilor şi a bisericilor de odoare. Laski pregătise o armată de mercenari. pe boieri fiindcă nu le dă privilegiile dorite. stârnind admiraţia boierilor. ca socru. cu care Despot să ia domnia Moldovei. tema. prefăcându-se mort. potrivit înţelegerii. dar mai ales a Anei. în casa căruia fusese invitat să stea. fiica vornicului Moţoc. Între timp. un fel de măscărici de la Curtea domnească. de fapt. Acum boierii nu-l mai sprijină. pentru ca Alexandru Lăpuşneanul să nu-şi ia măsuri de apărare şi astfel oastea. fiindcă Ana. El nemulţumeşte poporul prin biruri mari. adusă de boierul patriot Tomşa. să lovească prin surprindere. El îi spune lui Ciubăr Vodă. Despot visează acum o căsătorie cu o prinţesă străină. care omorâse pe toţi cei ce au încercat să-l încalece. fiindcă boierii. un domn favorabil lor. în frunte cu vornicul Moţoc. care-l iartă. Finalul este moralizator. subiectul au o structură afectivă. Lăpuşneanul trece la un atac făţiş asupra pretendentului şi-l aruncă în închisoare. pus pe seama lui Păcală. că a fost închis. cu care. prin care Alexandru Lăpuşneanul devenise domn. În actul al patrulea.viclean şi de aceea încearcă să-l înlăture prin diferite procedee caracteristice epocii. Din închisoare. Este trezit din visele de mărire de oastea. care să-l ajute să facă o coaliţie europeană şi să elibereze Bizanţul. acel ce-şi vinde ţara îşi perde neamul său!“. Caracterul romantic al dramei este dat de faptul că eroii. cade leşinată pe pieptul lui Despot. Alexandru Lăpuşneanul cheamă o slugă credincioasă şi-i dă o sticluţă cu otravă. fiindcă nu i-a omorât copilul luat ostatec. Despot însă le joacă o farsă. ca să-şi întreţină armata de mercenari. Se visează împărat. Caracterul de pretendent la tron al lui Despot provenea din faptul că Ştefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop. Între Lăpuşneanul şi Despot există o ură de moarte. Despot are însă un antidot într-un inel şi scapă. cu care vine. Ciubăr Vodă schimbă hainele cu Despot. iar Laski află că soţia sa. De aceea Tomşa rosteşte cuvintele: „Moţoace aşa vrea Dumnezeu. fiica vornicului Moţoc. Despot este un cavaler iscusit în arta echitaţiei. Îi dă să călărească un cal sălbatic. descendentă din familia Paleologilor. Despot rămâne singur în faţa lui Tomşa. Despot este însă ucis de Ciubăr Vodă. Moţoc trăieşte dezamăgirea de a fi respins de Despot. Despot este domn în cetatea Sucevei.

folosirea analizei psihologice. În faţa invitaţilor chemaţi la logodna lui Guliţă cu Luluţa. Comedia este realistă prin spiritul critic. Leonaş este tipul tânărului inteligent. care-şi dau aere de nobili. care se preface că a înnebunit. şi o şantajează pe Chiriţa cu portretul. ci şi prin caracterul general-uman al eroilor. o nepoată orfană. Motivaţia actelor eroilor este afectivă. Despot este aventurierul. trebuie să dispară. 144 . Vasile Alecsandri — Chiriţa în provinţie Tema este critica instituţiilor şi moravurilor societăţii feudale. dar care moşteneşte o avere importantă. prin faptul că eroii. Monologurile lui Despot. cu Luluţa. Avem deci un comic de caracter. travestiul. Lăpuşneanul — tiranul. El află de felul. care-i arată gândurile. de limbaj. Subiectul este comic şi critică arivismul micilor boieri rurali. Moţoc — intrigantul. Jocul umoristic cu limbajele este un procedeu realist. farsa cu moartea lui Despot. bazată pe abuz. Chiriţa l-a adus în casă pe musiu Şarl. fiindcă Leonaş a obţinut funcţia de ispravnic. Tomşa — patriotul. Ea îl îndeamnă pe Bârzoi să obţină funcţia de ispravnic.11. Luluţa îl iubeşte pe Leonaş.Ana şi Carmina îl iubesc pe Despot până la moarte. subiectul sunt luate din viaţa socială. adică schimbarea hainelor cu Ciubăr Vodă. A doua oară vine îmbrăcat ca ofiţer şi pretinde să locuiască în casă. îl recunoaşte şi cere să fie logodită cu actriţa. Clasicismul este prezent nu numai prin finalul moralizator. De aceea vrea să parvină. El îi face curte Chiriţei şi aceasta-i dă portretul. Chiriţa este un personaj comic. fiindcă la ispravnic nu se intră cu mâna goală. 11. În casa ei locuieşte Luluţa. Chiriţa este tipul arivistului. Acesta se deghizează în brişcar (vizitiu) şi se preface că are o pricină cu Bârzoi. băiatul ei cam lipsit de minte şi de educaţie. ca s-o poată vedea pe Luluţa şi să intre în casă. Ideea este că o societate parazitară. sunt folosite de autor cu multă îndemânare. conflictul. Chiriţa şi Bârzoi sunt nevoiţi să accepte căsătoria dintre Leonaş şi Luluţa. să adune o avere importantă şi să intre în rândul boierilor. Procedeele romantice ca otrăvirea lui Despot. Sunt criticate administraţia şi moravurile sociale. un răzeş mai înstărit. Bârzoi este tipul ispravnicului abuziv. caracterele tipice ale boierilor dau dramei şi o profundă notă de realism. ca să-i înveţe franţuzeşte pe ea şi pe Guliţă. ca prin abuzuri să se îmbogăţească. A treia oară vine îmbrăcat ca actriţă. Luluţa. anacronică. de situaţii. problematica socială abordată. Chiriţa este căsătorită cu Bârzoi. în care trebuie să cumpere un curcan şi să-l dea ca plocon. ca semn că-l acceptă. Sinteza estetică este realizată însă pe o structură predominant romantică. De aceea Chiriţa vrea să-l căsătorească pe Guliţă. care creează situaţii comice.

proverbe. – motivul doinei şi al dorului: Doina. Legenda rândunicii. Cântec haiducesc. eresuri. Ostaşii noştri. Iarna. Crai nou. Vântul de la miază-zi. – realizarea unei literaturi de specific naţional: Baba Cloanţa. mituri.Vasile Alecsandri realizează un ciclu de comedii. – România literară – continuatoare a Daciei literare – într-un alt context istoric. Vântul de la miază-zi. – legende populare prelucrate poetic de Vasile Alecsandri: Legenda ciocârliei. metafore. 11. Grui Sânger. Doina de dragoste. – trecutul istoric – temă de specific naţional: Dumbrava Roşie. Ursiţii. Concertul în luncă. Dan. Concertul în luncă. căpitan de plai. Crai nou. Despot Vodă. Sânziana şi Pepelea. – aduce o contribuţie deosebită la formarea limbii literare. – motivul comuniunii dintre om şi natură: Malul Siretului. căpitan de plai). conflictul. Sburătorul. Chiriţa în balon. Vasile Alecsandri — reprezentant al conştiinţei naţionale – PLAN DE IDEI – a) Vasile Alecsandri — propagator al programului Daciei literare – afirmarea caracterului militant al literaturii prin creaţia sa: Dezrobirea ţiganilor. subiectul au o structură afectivă: patriotismul – Dumbrava Roşie.Caragiale. Baba Cloanţa. Dumbrava Roşie. natura – Iarna. – haiducia.L. Despot (Despot Vodă). – exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut: Deşteptarea României. Cântec haiducesc. Odă ostaşilor români. Crai nou. Sburătorul. b) Vasile Alecsandri — poet de specific naţional – poezia populară – sursă a specificului naţional la Vasile Alecsandri: Doina. Andrii-Popa. Deşteptarea României. Crai nou. Doina. zicători. utilizate în poezia lui Vasile Alecsandri: Groza. Malul Siretului. Hora Unirei. Altarul Mănăstirii Putna. Legenda rândunicii. Plugul blestemat. Sburătorul. – motivul zburătorului: Crai nou.12. Ana (Despot Vodă). Sburătorul. Miezul iernii. eroii. Chiriţa în voiaj. – tema. – datini. motiv al luptei pentru libertate: Strunga. având acest personaj: Chiriţa la Iaşi. Aceste comedii au pregătit drumul pentru I. Strunga. iubirea – Steluţa. 145 . August (Ovidiu). Dan. ura – Lăpuşneanul. c) Caracterul romantic al creaţiei lui Vasile Alecsandri – eroi excepţionali în împrejurări excepţionale: Sânziana şi Pepelea (Sânziana şi Pepelea). căpitan de plai. Ştefan cel Mare şi Sfânt (Dumbrava Roşie). credinţe. eresuri. introducând expresii. Dan (Dan. Miezul iernii. Despot (Despot Vodă). sensuri noi.

– poetul – o conştiinţă naţională: Ostaşii noştri. mituri. Legendele. Despot Vodă. Balta Albă. 146 . – poetul – purtătorul mesajului unei generaţii: Deşteptarea României. – eroii au o dimensiune general-umană: Despot Vodă (Moţoc — viclean). e) Elemente clasiciste în creaţia lui Vasile Alecsandri – tema. subiectul sunt luate din viaţa antică: Fântâna Blanduziei. d) Caracterul realist al creaţiei lui Vasile Alecsandri – eroi tipici în împrejurări tipice: Chiriţa în provinţie. Dezrobirea ţiganilor. Doine. se documentează. Ostaşii noştri. Crai nou. – aduce specii ca: doina. Fântâna Blanduziei. utilizează motive. conflictul. eroi. – scientismul – atitudinea ştiinţifică în literatură: Ovidiu. Ovidiu. Hora Unirei. – evaziunea în natură. – caracterul moralizator: Despot Vodă. Odă ostaşilor români. Sburătorul. luate din viaţa socială: Balta Albă. – tema. tipizarea (Clevetici. Horaţiu (Fântâna Blanduziei) – imagini ale eului. Balta Albă. Iorgu de la Satagura. eroii. Istoria unui galbân şi a unei parale. Călătorie în Africa. Legende. Rusaliile. – atitudinea critică faţă de realităţile sociale: Chiriţa în provinţie. Barbu Lăutarul. Istoria unui galbân şi a unei parale. drama. Hora Unirei. istorie. jocul umoristic cu limbajele. meditaţia. Sandu Napoilă — ultraretrogradul. Pasteluri – cultivă sentimentul patriotic. conflictul. Sandu Napoilă. – aduce o sinteză estetică: Despot Vodă. legenda. – procedee realiste: analiza psihologică (Despot Vodă).– cultivarea fantasticului: Baba Cloanţa. eroii. – poetul – omul de geniu al unei societăţi – prototipul uman: Ovidiu. idila. modele de prozodie. – poetul – o conştiinţă estetică. Clevetici — ultrademagogul. Fântâna Blanduziei (Horaţiu). – preţuirea folclorului – culege poezii populare (Balades et chantes populaires). Ovidiu (poetul). Chiriţa). Malul Siretului. balada. decor mirific oriental: Pastelurile. Barbu Lăutarul. pastelul. f) Vasile Alecsandri — reprezentant al conştiinţei naţionale – poetul – o conştiinţă socială: Deşteptarea României. Plugul blestemat.

Ghinea Păturică.12. constată abuzurile făcute de arendaşi. Vătaful Gheorghe îl previne pe Andronache Tuzluc. Viena. Revista română. îl refuză şi Andronache Tuzluc o găseşte pe Chera Duduca. Dinu Păturică este trimis să o supravegheze. Postelnicul îl trimite la şcoală. corist. dar este dat afară din slujba de vătaf de curte şi-n locul lui este pus Dinu Păturică. o grecoaică frumoasă. la Opera italiană şi îşi face ca autodidact o temeinică pregătire muzicală. ţinând o 147 . 12. adică să pregătească cafele. Tatăl era protopopul Mihai Filimon de la biserica Enei şi al preotesei Maria. Independenţa. dulciurile. Acesta vine în casa marelui postelnic Andronache Tuzluc. fiica banului C. A urmat se pare colegiul Sfântul Sava. Întors. Dinu Păturică este descris ca purtând haine rupte. prin care se pregăteşte pentru romanul „Ciocoii vechi şi noi” comparat de George Călinescu printr-o serie de analogii cu „Roşu şi Negru” al lui Stendhal. Acum primeşte haine noi şi o cameră. lipsa principiilor morale este sortită pieirii. ciubucele de fumat. Praga. şi să intre în rândurile boierimii de neam. îi sileşte să-i dea o jumătate din ceea ce au furat. cu care erau trataţi vizitatorii sau oaspeţii postelnicului. când vine în casa postelnicului. Se îmbolnăveşte şi moare în 18 martie 1865. În acest scop va călători în Italia. Dâmboviţa. corupţie.. Nicolae Filimon — Ciocoii vechi şi noi Viaţa şi activitatea literară. adică obţinuse din această „inspecţie“ o sumă echivalentă cu o moşie. El devine logofăt şi câştigă încrederea boierului. Banul C.1. München. el pune într-un sipet o mare sumă de bani şi spune: „Una la mână“. El se aliază cu Chera Duduca şi pun la cale ruinarea postelnicului. Monitorul. A fost secretar şi apoi membru în Comisia documentală şi mai apoi la Arhivele Statului. Ciocoii vechi şi noi Tema romanului o constituie viaţa socială din Ţara Românească. Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de mahala. S-a născut la 6 septembrie 1819 la Bucureşti. Activitatea sa literară este alcătuită din câteva nuvele romantice: Frideric Staaps. Mateo Cipriani. va scrie multe cronici muzicale în ziare ca Naţionalul. dar imorală. Ideea este că o societate construită pe abuz. flautist. acesta administrează întreaga avere a lui Andronache Tuzluc. Andronache Tuzluc îi dă funcţia de ciubucciu. Dinu Păturică îl fură pe Andronache Tuzluc şi de la cheltuielile curente ale gospodăriei. Andronache Tuzluc voia să se căsătorească cu Maria. în timpul domniilor fanariote. El îi ia o casă şi-i face vizite. Subiectul urmăreşte ascensiunea şi prăbuşirea unui arivist de tip fanariot. El face o vizită pe la moşii. cu o scrisoare de recomandare din partea tatălui său. ca să obţină o slujbă. A fost cântăreţ şi epitrop la biserica Enei. Dinu Păturică. De aceea.

Intră în relaţii cu Alexandru Ipsilanti. Andronache Tuzluc este părăsit de toate slugile. fiind sameş la hătmănie. şi va face din casa sa un centru de activitate diplomatică. Sosirea noului domn Ghica Vodă pune capăt nelegiuirilor lui Dinu Păturică. Îl va alunga pe tatăl său şi va fi blestemat. Momentul loviturii finale este bine ales de ciocoi. conduse de prinţul grec Alexandru Ipsilanti. la mezat (licitaţie). în Bucureşti pătrund trupele Eteriei. chinuit de vedeniile celor pe care i-a ucis. pe care tot el îl va sfătui să le vândă. Emisarul primeşte banii. căruia îi aduce servicii importante. Este adăpostit de Gheorghe. trimiţându-l la ocnă. fiindcă. moşiile lui Andronache Tuzluc. Operaţia va fi secretă. acesta o îneacă în Dunăre. cu dobânzi foarte mari. pe care-l pedepseşte. În Ţara Românească are loc răscoala lui Tudor Vladimirescu şi. Prin intermediul unui negustor. Dinu Păturică îl va păgubi pe Andronache Tuzluc şi de o parte din banii. prin darurile scumpe cerute de Chera Duduca şi pentru care va semna poliţe lui chir Costea Chiorul. dar pe drum este ucis de Neagu Rupe-Piele şi banda lui. în administrare. Rămas fără sprijin şi fără funcţie. în acelaşi timp. vedem cum el vinde unui oarecare Ciolănescu funcţia de ispravnic pentru o sumă enormă. Postelnicul îi încredinţează această sarcină lui Dinu Păturică şi. vor intra în mâna lui Dinu Păturică şi acesta va provoca vinderea moşiilor. fiind imorală. de Chera Duduca şi rămâne muritor de foame. datorită averii. va deveni stolnic. pe care le va jefui fără milă cu ajutorul unor escroci violenţi ca Neagu Rupe-Piele. Domnul Caragea este nevoit să părăsească ţara ca urmare a răscoalei grecilor. fiindcă toţi ştiau că şi-a tocat averea. în capitolul „Ce dai ca să te fac ispravnic!“. aşa cum le arată celorlalţi vătafi de curte. fiindcă acesta face dreptate ţăranilor. dar. Va pune la cale uciderea emisarului lui Alexandru Ipsilanti. Dinu Păturică moare la ocnă. cum ar fi trădarea lui Tudor Vladimirescu şi uciderea lui. Aceste poliţe. vătaful său de curte. Andronache Tuzluc este deposedat de o parte din avere. Dinu Păturică se va căsători cu Chera Duduca. Chir Costea Chiorul dă faliment şi este pedepsit cu baterea unor piroane în urechi de obloanele prăvăliei. adică fără bani. Chera Duduca fuge cu un turc. fiind falit. împărţindu-le averea lui Dinu Păturică. deci funcţia de ispravnic. În faţa prăvăliei sale.partidă dublă. el va cumpăra. pe care acesta i-ar fi câştigat din vânzarea funcţiilor. Pentru aceasta el primeşte. chir Costea Chiorul. pe care îl alungase. autorul regizează trecerea carelor cu trupurile lui Dinu Păturică şi Andronache Tuzluc. Dinu Păturică va împiedica o licitaţie publică. În acelaşi timp. care-i cere o sumă mare de bani. 148 . două judeţe.

El îi face lui Dinu Păturică o serie de servicii importante. dar banii. fără scrupule. Pedepsirea ei este urmarea vieţii de desfrâu. lipsit de conştiinţă. corupţie şi violenţă. la soţie a lui Dinu Păturică însemna un alt mod de a-şi vinde marfa. în timp scurt. Dinu Păturică este un prototip al arivistului şi ascensiunea lui este urmărită cu atenţie. El obţine. haraciul sau tributul la Poarta Otomană. Prin huzmetul spătăriei se înţelegea venitul din prinderea hoţilor. astfel. adică graţiile de cadână. vătaf de curte. sameş. care se îmbogăţeşte rapid în timpul domnului Caragea. avea grijă să-l strângă de câteva ori mai mare. a comportamentului. conflictele. funcţia de vel-cămăraş. logofăt. escroc. a hainelor. 149 . Finalul este clasicist moralizator. sunt tipice pentru epoca fanariotă caracterizată prin abuz. ispravnic. iar cei buni sunt răsplătiţi. viclean. corupt. Fură cât poate şi cumpără calemul vinăritului. vicleană. Ciocoii vechi şi noi îl considerăm un roman realist. adică dreptul de a strânge un bir. apoi calemul oieritului şi huzmetul spătăriei. venit în ţară. El nu avea timpul necesar să strângă birurile pe producerea şi vânzarea vinului. Tema. câştigă sume mari de bani. diplomat.Vătaful Gheorghe. fiindcă cei răi sunt pedepsiţi. Cine cumpăra un calem. eroii. Pedepsirea lui este o împlinire a blestemului părintesc. coruptă. care nu sunt câştigaţi cinstit. Andronache Tuzluc îşi agoniseşte. case. în care acţionează aceşti eroi. Jefuirea lui de către Dinu Păturică este a unui hoţ de către alt hoţ. ei scăpau de pedeapsă. pedepsindu-i pe cei răi şi răsplătindu-i pe cei care duc o viaţă morală. apoi mândru. Domnul fanariot. bani. a lui Andronache Tuzluc. subiectul sunt luate din viaţa socială. ucigaş. de aceea evoluţia ei de la amantă. mai iscusit. o mare avere alcătuită din zece moşii. Este imorală. pe creşterea oilor. supus. abuziv. de către poterele spătăriei. La început este servil. Romanul este realist. Eroii săi sunt tipici. trebuie să trimită. condamnat. prin intermediul Domniţei Ralu. pe căi necinstite. dar şi prin schimbarea ţinutei. Împrejurările. funcţie cu funcţie: ciubucciu. vii. devenit mare spătar. Andronache Tuzluc este tipul boierului fanariot. şi de aceea aceste venituri erau scoase la licitaţie şi cumpărate de cel care avea bani. pe alte surse. se va căsători cu Maria. fiica banului C. se risipesc. Cine lua huzmetul spătăriei se înţelegea cu hoţii să primească o parte din ceea ce furau şi. trădător de ţară. violent. Pe chir Costea Chiorul îl analizăm ca fiind tipul negustorului necinstit. fiindcă reprezintă categorii sociale. stolnic. fiindcă scriitorul adoptă o atitudine critică faţă de realitatea socială. cu care cumpără funcţia de mare postelnic. adică de administrator al magaziilor de la curtea domnească. În Chera Duduca vedem varianta feminină a arivistului.

– ciubucciu – haine bune. a lui Dinu Păturică cu Chera Duduca şi conflictul cu Andronache Tuzluc în biserică sunt puţine şi fără importanţă în economia romanului. caracterizată prin abuz. diplomat.Scriitorul se documentează ca funcţionar la arhivele statului şi tratează ştiinţific elaborarea romanului ca Balzac. când a fost scris romanul. este o imagine a unei lumi. idila dintre vătaful Gheorghe şi fiica banului C. energic. produs de toleranţa faţă de abuz. celebrată noaptea. dornic de a învăţa. acte. – vătaf de curte – haine strălucitoare. mândru. 150 . ca şi cele clasiciste. ipocrit. Analiza psihologică şi tipizarea. ineficiente. Maria. Romanul este realist şi va constitui un punct de început al romanului românesc. călimări la brâu. fiica sa Maria. b) Dinu Păturică — evoluţia portretului fizic şi moral – cerşetor – haine rupte şi vechi. schingiuirea ţăranilor. Dinu Păturică — prototip al arivistului a) Dinu Păturică — produs al epocii fanariote – Dinu Păturică este un personaj sinteză a unei lumi. plocoane la străini. utilizarea abuzivă a funcţiilor. a climatului de instabilitate istorică. Structura narativă este simplă. – logofăt – haine elegante. al lui Mihail Kogălniceanu Tainele inimii.. mituire. adică reproduce documente ca: scrisori. trădarea intereselor naţionale. vinderea funcţiilor. Clasicismul se face simţit prin finalul moralizator. Elementele romantice ca: serenadele unui calemgiu făcute Cherei Duduca. inspectează pe arendaşi. prin trăsăturile general-umane ale eroilor pozitivi mai ales. bacşiş. pentru a întări nota de autentic. corupe pe Chera Duduca. corupţia funcţionarilor publici. Evoluţia eroilor pozitivi ca banul C. specularea viciilor. căsătoria. umil. sunt. are suită. El este o profundă analiză a societăţii fanariote în mecanismele ei esenţiale. în cazul eroilor pozitivi. servil. 12. prefăcut. ca în capitolele care tratează viaţa teatrală. Aceştia sunt schematici şi neconvingători.. ras pe cap. socotelile din registre. liniară. iscusit în serviciu. El introduce tehnica colajului. ordonat. – Dinu Păturică este un erou tipic. vătaful Gheorghe este slab urmărită. ca moduri ale corupţiei administraţiei fanariote. lacom (una la mână). alături de romanele lui Dimitrie Bolintineanu Manuil şi Elena. dar are unele digresiuni inutile. care deja dispăruse la jumătatea secolului al XIX-lea. El arăta cauzele care au dus la prăbuşirea societăţii feudale şi la impunerea reformelor realizate de Alexandru Ioan Cuza.2. cumpărarea funcţiilor. cu care surprinde bine pe arivişti. – Dinu Păturică reprezintă o sinteză a abuzurilor arivistului: jaful.

unde dă un bacalaureat în litere. A fost director al Şcoalei normale din Bucureşti. Activitatea sa literară cuprinde nuvele istorice: „Mihnea vodă cel Rău”. În 1870 devine membru al Academiei. cumpără moşii. apoi va avea o catedră de arheologie la Universitatea din Bucureşti şi director onorific al Teatrului Naţional din Bucureşti. Va călători la Londra şi va vizita muzeele şi palatele care-i vor alimenta paginile din Pseudo-kynegheticos. crud. la Congresul de arheologie. A fost director la Ministerul Instrucţiei. intrigant. Va călători în Italia vizitând muzeele. fricos. Constantin Caracaş a fost medic al ţarului Alexandru I şi consilier de curte. Pleacă apoi în Rusia. Îşi face studiile liceale la Sfântul Sava. unde vizitează muzeul Brukenthal. fără scrupule. Zurbaşa. scrise după modelul nuvelelor lui Costache Negruzzi. Călăreţii. Face Facultatea de Litere şi în 1855 se întoarce în ţară. flămând. Catinca. director la Ministerul Agriculturii. alungă pe Ghinea Păturică. apoi la Paris. deznădăjduit. Moare la 10 noiembrie 1895. trădează pe Tudor Vladimirescu. Ridiculizează pe Laurian şi Massim care au scos un dicţionar latinist al limbii române cu acel Prandiu academicu în limba stâlcită a dicţionarului. Este fiul generalului Ion Odobescu care prin mama sa Saşa Odobescu era fiica naturală a generalului Kiselef şi înrudiţi cu generalul Bragation. Cozia şi din Oltenia.– sameş – poartă caftan. un eseu pe tema 151 . Călătoreşte la Curtea de Argeş. dar lacom. 13. ministru al Departamentului Instrucţiunii şi ministru ad interim la Externe. Al. înţelegere cu chir Costea Chioru. după ce îl ruinează. ucide pe curierul lui Alexandru Ipsilanti. pradă două judeţe. botezat la biserica Buna Vestire are ca naş pe generalul Constantin Ghica. Comerţului şi Lucrărilor Publice. îl părăseşte pe Andronache Tuzluc. părăsit. face din casa sa un centru de diplomaţie. Cheltuieşte peste măsură atât el cât şi familia. face o căsătorie cu Chera Duduca. Participă la Expoziţia universală din 1867 şi expune Tezaurul de la Pietroasa. Odobeasca. – stolnic – haine de boier. „Pseudokynegheticos” sau „Fals tratat de vânătoare“. negustoreşte funcţii (ce dai ca să te fac ispravnic). apoi la Braşov şi face explorări arheologice la Pietroasa. mănăstirile Cotmeana. – ispravnic – bogat. laş. a fost tatăl mamei scriitorului. face relaţii. Odobescu — Pseudo-Kynegeticos Născut la 24 iunie 1834 în Bucureşti (Curtea Veche). pierzând importanta avere a familiei. umilit. Va fi secretar al legaţiei de la Paris. „Doamna Chiajna”. – ocnaş – rupt. Corneţ. Va moşteni de la părinţi o avere importantă. Sibiu. şi va avea mai multe funcţii la Ministerul de Externe ca membru al Comisiei documentale. moşiile Dragomireşti..

Diana cu ciuta este o sculptură antică. Prin sclipitoare asociaţii. Asociaţiile muzicale se referă la Cele patru anotimpuri de Haydn. amintiri de vânătoare. ni se dezvăluie o personalitate creatoare autentică. ironii şi nuanţe. Orfeu de Offenbach. basmul cu feciorul de împărat cel cu noroc la vânat. seninătatea artei antice. rezemată de un cerb uriaş. „Le Trésor de Pétrossa” şi un curs de arheologie alcătuiesc activitatea sa ca istoric. Zeiţa exprimă modelul spartan de viaţă antică. mai ales. Viaţa şi lumea sunt un prilej de desfătare şi de desfrâu. Ronsard. o altă concepţie despre lume şi viaţă. a semnului care sfinţeşte. echilibrul şi armonia. este o temă iconografică. Astfel sunt comentate versuri din Horaţiu. observaţii asupra felului cum a fost tratată tema în capodopere ale artei universale. conceptul de lume ca mit. Uvertura de vânătoare a lui Méhul. Snyders. în care zeiţa vânătorii este îmbrăcată într-o tunică spartană. Schiller. care are între coarne semnul crucii. Vânătoarea a devenit un privilegiu de clasă. Oudry. Elias Ridinger. sintetizat într-o imagine plină de evlavie.1. Dante Alighieri. Henry Landseer. iar cu cealaltă ţine de coarne o căprioară. Tema devine. Este o reprezentare simbolică a sacrului. al unei vieţi parazitare. În biserica catolică. Cele mai amplu discutate sunt trei capodopere ale artei universale pe tema vânătorii. scris de Alexandru Odobescu ca urmare a invitaţiei prietenului său Cornescu. orice ucidere. Pseudo-Kynegeticos — model de eseu Pseudo-Kynegeticos sau Fals tratat de vânătoare este un eseu pe tema vânătorii.vânătoarei reflectată în literatură şi artă. aduce o altă concepţie despre lume şi viaţă. Lessing. În pictură câmpul asociaţiilor cuprinde comentarii ale tablourilor lui Rubens. Tabloul prezintă o altă lume. specific lumii antice. a legii care interzice. Wouwerman. Diana de Poitiers a lui Jean Goujon reprezintă pe ducesa de Valentinois în ipostaza zeiţei vânătorii. Buffon. un alt model social creştin. 13. Gravura lui Albert Dürer. Sfântul Hubert. Gravura înfăţişează un vânător îngenuncheat în faţa unui cerb măreţ. unic. elevat. Alfred de Musset. Marţial. versuri din marii poeţi ai lumii. de a-i face o prefaţă la Manualul vânătorului. fiindcă ducesa era amanta regelui Henric al II-lea de Valois şi era un model al conceptului de carpe diem. evocaţiunea miraculoasă a Sfântului Hubert. patronul vânătorii. Alecu Văcărescu. eternul şi. dar în acelaşi timp vigoarea. descrieri de natură (ca cea a Bărăganului). Freischütz de Weber. un pretext pentru a realiza un eseu amplu. goală. snoava cu vulpea bearcă. 152 . structuri narative ca: fabula cu lupii. pentru Odobescu. însumând. potrivit decalogului. din poezia populară. François Desportes. Guilom Tell de Rossini. Ea scoate cu o mână săgeata din tolba de pe umăr. printr-o tehnică de colaj.

conturate din câteva trăsături. Interesante pentru noi sunt versurile din Ovidiu: „Moris au oblitus patrii. de un creator de talent. I. Moş Vlad. cel cu noroc la vânat.13. la Virgiliu şi Marţial. Ut pictura poesis (ca şi pictura. Apar referiri la Arta poetică a lui Horaţiu.C. „inigerul“. Structurile realiste consemnează trăirile autorului. mulţumirile adresate lui C. în contrast cu servitorul credincios. poezia foloseşte imagini). atunci când i-a propus să-i facă o prefaţă la Manualul vânătorului. prototipul vânătorul. de scriitor. cu care autorul însoţeşte activitatea sa de vânător. aduce preţuirea folclorului. în împrejurări specifice de vânătoare. analiza psihologică sunt procedee realiste. adică ţara mitică şi am fost fericit). clasiciste şi de factură barocă. et trahat arte loci?“ („Uitând obiceiele patriei. colajele de texte literare înserate. se dau dictoane şi expresii latine ca: dificiles nugae (nimicuri pretenţioase). îl găsim chiar în primele pagini. mai bine de jumătate biata. Tipul vânătorului lăudăros. Plurilingvismul. care însumează structuri realiste. care împuşcă curcile din ogradă. cu elemente retorice. pentru ideea pe care i-a dat-o de a scrie această carte. Pseudo-Kynegeticos — sinteză estetică Pseudo-Kynegeticos este o sinteză estetică. Caraiman. romantice. V) Avem şi eroi ideali ca zeiţa Diana. Tipul vânătorului ageamiu. tipizarea. latiniştii („pricopsiţii noştri lexicografi şi scornitori de grai nou“). frumoasa noastră limbă românească“. îl găsim în snoava cu vulpea bearcă. dar şi pe cei din jur ca: bătrânul colonel Engel. învăţa-voi să încordez Arcurile sarmatice şi trăi-voi după chipul locului ?“) (Ovidiu Pontica. Clasicistă este şi structura frazei lui Odobescu cu perioade. care aruncă „ca borhot. jocul umoristic cu limbajele. Imaginea împăratului Traian este aceea de pe patru basoreliefuri. 153 . Eseul aduce o mare galerie de tipuri umane. Caracterul clasicist este exprimat prin asociaţii la literatura şi cultura antică. cu ritmuri interioare. În acelaşi timp. Cornescu. prin însumare. împăratul Traian. utilizate cu mult rafinament. care aduce un erou excepţional în împrejurări excepţionale. Caracterul critic al textului rezultă nu numai din ironiile. Dimensiunea romantică însumează basmul cu feciorul de împărat. avem o evaziune permanentă în spaţii şi momente diferite ale istoriei sau în basm. prezenţa fantasticului. flăcăul din Bisoca realizează cu toţii. de pe arcul de triumf. Et in Arcadia ego (şi eu am fost în Arcadia. contendere discam Sarmaticos arcus. Gheorghe Giantă.2.

ca o imagine asupra felului în care conştiinţa estetică. h) analiza psihologică – Mihnea Vodă. pe care-l presupune vânătoarea. în Pseudo-Kynegeticos. administraţia — fabula cu lupii). călătoria – împrejurări tipice care evidenţiază caracterul eroilor. stil înalt. devine o realitate pentru scriitorii generaţiei postpatruzecioptiste. deci. Radu Socol. alegând tipuri de ambiţioşi ca: Mircea Ciobanul. obiectivismul. Mihnea Vodă. versuri şi citate din literatura antică. conceptul de homo mensura. conceptul de lume ca mit. Doamna Chiajna. în această continuă „meraviglia“ (fascinaţie). subiectul – luate din viaţa socială – tehnica de colaj: snoava cu vulpea bearcă. în elementele de meditaţie pe tema fortuna labilis. armonia şi echilibrul. retoric. b) lupta pentru putere. vânătoarea. De aceea şi criticul Garabet Ibrăileanu.Caracterul baroc constă în jocul de-a viaţa şi de-a moartea. d) critica societăţii feudale. care-i distruge. Radu Socol. citate. pe care caută s-o realizeze prin scânteietoarele asociaţii. versuri. faţă de moravurile şi instituţiile epocii (Academia — latiniştii. i) împletirea cu elemente clasiciste. basmul cu feciorul de împărat. fabula cu lupii. Se poate discuta. în cartea Spiritul critic în cultura românească.3. c) tema. realizată în PseudoKynegeticos. e) atitudinea ironică. tipuri de despoţi. perioade. pentru Pseudo-Kynegeticos – introducerea de concepte. g) scientismul – documentarea pentru nuvelele Doamna Chiajna şi Mihnea Vodă cel Rău. f) caracterul moralizator – finalul nuvelei Doamna Chiajna – basmul cu feciorul de împărat. eroii. care-i dau o factură clasicistă. Anca — eroi romantici eşuaţi într-o lume violentă. conceptul de armonie şi echilibru. Alexandru Odobescu — reprezentant al realismului a) eroi tipici în împrejurări tipice: Mihnea Vodă. Doamna Chiajna. despre o sinteză estetică. Doamna Chiajna. descrieri (stepa reproduce o descriere a stepei din Gogol Taras Bulba). 154 . formată de generaţia de la 1848. îl defineşte pe Alexandru Odobescu „un junimist postpatruzecioptist“. caracterul moralizator. conflictul. cel cu noroc la vânat. 13. nuanţe şi trăiri ale spiritului său. expresii.

contrafăcând şi prelucrând propriile versuri de factură romantică. primele litere dintr-un proiectat dicţionar al limbii române. Rezultatul lor este consemnat într-o carte. ca membru al Academiei Române. printre care Aghiuţă şi Satyrul. înseamnă o publicare şi o analiză de texte vechi în limba română. Cuvente den bătrâni. îl şochează. Se retrage la Câmpina. De aici versuri ca: „O poezie neagră. mistificând adevărata personalitate a lui Răzvan. de aceea ajunge batjocura demonilor. pe care îl intitulează Etymologicum Magnum Romaniae. f) teosoful – Un eveniment tragic. prefigurând pe Tudor Arghezi. în care îşi exprimă spiritul critic. b) dramaturgul – aduce prima dramă romantică – Răzvan şi Vidra (1867) – cu personaje bine conturate. Hasdeu realizează o versificaţie programatic contestatară. c) prozatorul – încearcă. care apare stranie în contextul unei creaţii atât de critice. Va mai scoate revista Din Moldova. să şocheze opinia publică. seducerea unei fete şi apoi felul în care este plasată într-o căsătorie cu un june boier. Comedia Trei crai de la răsărit este o încercare de critică socială. care publicase o plachetă de versuri în limba franceză. prezentând. Impresionat de personalitatea voievodului moldovean Ioan-Vodă cel cumplit. e) istoricul – aduce o amplă sinteză a istoriei şi civilizaţiei românilor prin Istoria critică a românilor. / Când o silabă spune un chin nemărginit“.1. d) filologul – realizează. Din această cauză. cu lux de amănunte. mai ales în volumul Sarcasm şi ideal. intitulată Sic cogito. g) gazetarul – scoate câteva reviste. ca un atac iluminist la adresa „dreptului divin“ feudal. / Ca vocea răguşită pe patul de tortură. / O poezie de granit / Mişcată de teroare şi palpitând de ură. 155 . Bogdan Petriceicu Hasdeu — personalitate a culturii româneşti a) poetul – „Genul imperios al inspiraţiunii mele poetice oferă aspra idee sub o formă dură“ — susţine în prefaţa la volumul Poesie (1873). de atâta rigoare ştiinţifică. moartea fiicei sale Iulia. cu acest titlu. Mai scrie drama istorică Domniţa Ruxanda (1866). prin nuvela Micuţa. o monografie (1865). pentru a justifica teoria sa a nobleţei morale şi nu de naştere. Bogdan Petriceicu Hasdeu 14. Proiectul de roman istoric Ursita a rămas nerealizat. o poezie dură. Altă lucrare. numită iniţial Duduca Mamuca. unde îşi construieşte o casă ciudată şi face experienţe teosoficospiritiste. El trăieşte drama intelectualului fără Dumnezeu. scrie. Lucrarea îl depăşeşte ca amploare şi după opt ani ajunsese abia la litera b. căreia îi schimbă titlul în Lumina. În ziarul Traian şi Columna lui Traian îşi exprimă personalitatea de istoric.14.

Răzvan redevine rob. Apoi. În piaţă vine boierul Başotă. care sintetizează conţinutul. şi nu prin naştere. creat de lupta pretendenţilor la tron. fiindcă instrucţia aceasta o primeau doar fiii de nobili şi clerul.2. dar îl prind şi pe boierul Sbierea. pentru scurt timp. ia un galben. Târgoveţii îl citesc şi râd. Boierul Sbierea vine şi vede punga la Răzvan. Tănase. dorind să se căsătorească cu Vidra. Haiducii o răpesc pe Vidra. marele armaş. domn. cu un grup de oşteni. Constată lipsa unui galben şi-i cere lui Başotă să i-l dea pe Răzvan rob pentru un galben. care are ca temă exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut. Răzvan. numite cânturi. fiecare având câte un titlu. De aceea îi dă drumul boierului Sbierea. dar acesta. Compoziţia dramei este realizată în cinci părţi. În mănăstire Răzvan a învăţat să scrie şi să citească. dar autorul îi împrumută teza sa despre nobleţea înnăscută în suflet. din cauza climatului de instabilitate politică. În cântul al doilea. Răzvan are prilejul să se răzbune. Primul cânt are ca titlu Un rob pentru un galben. nepoata vornicului Moţoc. Răzvan nu poate răbda ca altcineva să fie pedepsit în locul său şi se autodenunţă. morală. Bogdan Petriceicu Haşdeu — Răzvan şi Vidra Răzvan şi Vidra este o dramă romantică. Ideea este că lupta pentru putere aduce nenorocire unei ţări şi persoanelor implicate. refuză să plece cu boierul Ganea şi cere să rămână cu Răzvan în codru. Acţiunea se petrece într-o piaţă din Iaşi. deşi ştie că va fi pedepsit cu moartea.14. El dă punga unui sărac. vine în codru şi-i cere lui Răzvan s-o răpească pe Vidra. Boierul Ganea. Drama este realizată în versuri şi dovedeşte îndemânarea autorului de a versifica. şi-i arestează pe târgoveţi. Familia voia s-o trimită la mănăstire. care are ca titlu Răzbunarea. lăsându-i pe ceilalţi să fie daţi altor săraci. 156 . la început. Răzvan scrie un pamflet la adresa domnului. văzând nobleţea sa. un ţigan eliberat de pe una din moşiile mănăstireşti. pe care o arată Răzvan. devine. Răzvan vine şi găseşte o pungă pierdută de boierul Sbierea. pentru ca să nu înstrăineze averea familiei prin căsătorie şi să decadă din rândul marii boierimi. după ce îi spune plin de patos retoric: „Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău E silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i rău”. Subiectul este inspirat din istoria Moldovei. pe care-l afişează în piaţă. Vidra este impresionată de această „nobleţe morală“. de aceea acţiunea se desfăşoară în codru. refuză să primească pomană de la un ţigan. Răzvan fuge de pe moşie şi este căpitan de haiduci. deşi ar fi preferat să fie ucis.

a nobleţei morale. Sosit în ţară. intitulat Nepoata lui Moţoc. bani. când vine o delegaţie de boieri. adică de comandant al armatei. Fiind căsătorit cu Vidra. se autoproclamă domn. Aron Vodă îi oferă lui Răzvan funcţia de hatman. Răzvan se găseşte după o altă bătălie câştigată de poloni împotriva ruşilor. ca şi patima avariţiei. a sufletului. dar Răzvan este rănit grav. subiectul pot fi interpretate ca o poveste de iubire. rosteşte câteva replici de un retorism patetic şi moralizator. Vidra îi spune că pentru ea a fi căpitan nu înseamnă nimic. eroii. De aceea. Sensul mesajului moralizator clasicist este că mândria. În cântul al cincilea. Boierul Başotă deschide porţile cetăţii. Personajul iese din teza lui Hasdeu. Pentru a salva cetatea. contemplând cadavrul boierului Sbierea. Răzvan şi vitejii lui se bat cu multă hotărâre. adică să fie unul din conducătorii armatei polone. lupta pentru putere generează. În cântul al patrulea. El meditează pe tema fortuna labilis. Polonii sunt alungaţi. De aceea cultivarea virtuţilor morale este şansa de a fi a omului. nenorociri şi moarte. ambiţia. Evaziunea în codru ca haiduc. polcovnic. Caracterul romantic rezultă din faptul că ascensiunea lui Răzvan de la rob eliberat la căpitan. hatman. Răzvan intrase în rândurile marii boierimi şi în mod firesc putea ocupa o funcţie înaltă. intitulat Mărirea. Ţara este atacată de armata polonă. când o ştiu din ţara mea“. domn este excepţională în împrejurări excepţionale. trimişi de Aron Vodă. după mai mult timp. ca să treacă în armata lor. Cei fără minte se zbat toată viaţa. Răzvan devine un ambiţios şi-şi propune să urce în ierarhia socială. înainte de moarte. El este adus în faţa Vidrei şi. în care el a avut un rol important. dar boierii nu-l acceptă. se dovedeşte viu. Îl înlătură pe Aron Vodă. acţiunea se petrece în cetatea Sucevei. cetatea Sucevei este asediată şi înfometată.În cântul al treilea.. unde Răzvan şi toţi haiducii săi s-au înrolat ca mercenari. obraznic şi viclean. Răzvan este numit căpitan. răpirea 157 . El nu se mulţumeşte cu acest rol social important. afirmând că puterea şi averea sunt o iluzie înşelătoare. acţiunea se petrece în Polonia. deşi Răzvan este mândru de această numire. violent. dar în faţa morţii află adevărul că valoarea omului este sufletul său. cu sfârşit nefericit. Tema. în care oamenii săi au arătat multă vitejie. el refuză să participe la luptele armatei polone cu Moldova şi pleacă în ţară. Hatmanul polon îl ridică la rangul de polcovnic. deşi şleahticii poloni se opun. ca să le obţină. a societăţii. pentru a fi demn de poziţia socială a Vidrei. care-l cheamă ca hatman.. Răzvan însă este cuprins de dorul de ţară şi vrea să se reîntoarcă: „. La Răzvan vine o delegaţie secretă din partea ruşilor şi-i propun onoruri. în tabăra armatei polone. intitulat Încă un pas. aşa cum a fost Răzvan cel real. aşa cum îi plăceau autorului. Fie pâinea cât de rea / Tot mai dulce mi se pare. După o bătălie.

Sinteza estetică se realizează pe structura romantică a dramei. din angelic. 15. ca soluţie de eliminare a falselor valori. Maiorescu îl continuă pe Ion Heliade Rădulescu. prin adevăr. Sbierea. Matilda Cugler Poni şi critică cu exemple edificatoare modele de maculatură literară. subiectul. arivist. a tendinţelor de a falsifica cultura şi literatura.1. În piesă avem şi unele elemente realiste. El devine. demonic. prin care Răzvan îl înlătură pe Aron Vodă. prin înţelegerea ideilor. Samson Bodnărescu. este romantică. ca ipostaze ale prototipului boierul. care. care promovase această deschidere la Curierul românesc. fiindcă „cu o cultură falsă nu poate trăi un popor“ (În contra direcţiei de astăzi în cultura română). El combate prioritatea criteriului istoric. dau conturul eroilor. Scriitorul se documentează ca un istoric şi actul de creaţie este o elaborare pe baza unor realităţi. Ganea — arivistul. Sbierea este avarul. Boierii Başotă. Ei reprezintă respectiv boierul autoritar. Mihail Eminescu. combinate cu tipizarea. Avem şi elemente de analiză psihologică. Luceafărul. pe care l-au urmat Vasile Alecsandri în Despot Vodă. avar. ce omenirea întreagă le datoreşte civilizaţiei apusene şi totodată prin păstrarea şi chiar accentuarea elementului naţional“. promovată de Dacia literară. Barbu Ştefănescu Delavrancea în trilogia Apus de soare. felul în care haiducii cântă o doină sunt tot atâtea elemente romantice. conflictul sunt luate din realitatea social-istorică. eroii. Titu Maiorescu 15. Vidra — orgolioasa.Vidrei. Alexandru Davila în Vlaicu Vodă. El poate fi la început generosul. b) Deschidere către ideile şi culturile europene pentru a combate lipsa de orizont a literaturii patruzecioptiste: „Noua direcţie în deosebire de cea veche şi căzută se caracterizează prin simţământ natural. Chiar lovitura de stat. în sensul că tema. clasiciste se integrează armonios. Ganea sunt tipuri bine conturate. în care nuanţele şi elementele realiste. care a dus la apariţia unei maculaturi literare. Aceste trăsături general-umane reflectă bine modul de a gândi al autorului. iar apoi ambiţiosul. Răzvan poate fi interpretat şi din unghiul esteticii clasiciste. Viforul. 158 . Dă exemplu cultura europeană a lui Eminescu. Titu Maiorescu — Direcţia nouă în poezia şi proza română În acest articol Titu Maiorescu ne dă trăsăturile direcţiei Junimii: a) Prioritatea criteriului estetic asupra criteriului istoric în aprecierea operei literare. El dă ca exemple de urmat pe Vasile Alecsandri. Drama Răzvan şi Vidra a constituit un model.

din Vasile Alecsandri: „Galben ca făclia de galbenă ceară“. Sub acest aspect. În acest scop. poetul utilizează mai multe procedee: „O mai mare repejune a 159 . având ca subtitlu Condiţiunea materială a poeziei. Maiorescu nu are noţiunea de simbol. dar o intuieşte. 15. din Vasile Alecsandri. personificarea şi metafora. munţii vârful îşi clătesc“. sculptură.. poetul utilizează o serie de procedee: simbolul. numai să fie dreaptă. din Shakespeare: „Orce te-ar depărta de la cercul de aur“. poezia nu are în cuvânt condiţia sa materială. Heine. tocmai fiindcă Alecsandri. aşa cum o reprezenta atunci Vasile Alecsandri.c) Cultivarea unei literaturi de specific naţional. dând exemple corecte din Andrei Mureşanu: „N-ajunge iataganul barbarei semilune“. el continuă direcţia Daciei literare. Epitetele sunt luate din Homer: „Minerva cu ochiul albastru“. ca semn al valorii scriitorului: „Cel mult mai putem constata că pentru epoca de acum autorii cei mai buni şi mai răspândiţi ai românilor sunt Alecsandri. Dimitrie Bolintineanu: „Mihai mândru vine iară / Falnic ca un stâlp de pară“. este un element neapărat al susţinerii şi propăşirii noastre.“. Exemplele de metafore şi comparaţii le ia din Goethe. Bolintineanu şi Odobescu şi că multe forme ale vorbirii adoptate de ei au dintre toate cea mai mare probabilitate de a rămânea. În acest sens el combate latinismul. Mesajul poeziei este. „un simţământ sau o pasiune şi niciodată o cugetare exclusiv intelectuală“. spre deosebire de pictură. d) Pentru o critică literară obiectivă: „Critica. Titu Maiorescu arată că. e) Pentru o limbă literară de valoare estetică. după opinia autorului.2. Horaţiu şi Shakespeare. realizată ca obiectiv al activităţii societăţii Junimea. Bolintineanu şi Odobescu sunt scriitori estetici. În prima parte. care falsifica limba şi cultura. muzică. fie şi amară. recomandând contemporanilor să aştepte venirea marilor scriitori. Articolul are două părţi. ci trebuie s-o creeze prin imagini artistice. denumind-o „alegerea cuvântului celui mai puţin abstract“. epitetul. Pentru a transmite mesajul său afectiv. Personificările le ilustrează cu exemple din Grigore Alexandrescu: „Râul înapoi se trage. care să fixeze limba: „Datoria noastră este dar de a ne împotrivi în contra orcării monotonizări a limbei sub jugul vreunei filologii şi a aştepta venirea acelei poezii şi proze clasice care să fixeze limba“.. Titu Maiorescu — O cercetare critică asupra poeziei române Articolul a fost scris pentru o antologie a poeziei române de până atunci. din Homer.“ Acelaşi lucru îl susţinea şi Mihail Kogălniceanu în Introducţie din primul număr al Daciei literare. Condiţiunea ideală a poeziei este subtitlul părţii a doua a articolului.

1). în care susţine ideile de mimesis şi catharsis din Poetica lui Aristotel. bărbieri şi ipistaţi. Cei ce fac această blasfemie se duc în iad cu duşmanii lui Dumnezeu. Numele unei persoane este cel din certificatul de naştere. Titu Maiorescu — Comediile dlui I. „O dezvoltare grabnică şi crescândă spre o culminare finală sau spre o catastrofă“. Ea nu avea la bază democraţia. — Către dnul Maiorescu în Contemporanul (1886. Goethe.4. ci amorală. Articolul a stârnit o polemică şi Constantin DobrogeanuGherea îi va replica în articolul Personalitatea şi morala în artă. nici imorală. „O exagerare sau cel puţin o mărire şi o nouă privire a obiectelor sub impresiunea simţământului şi a pasiunii“. un fals în acte publice.“ 15. Titu Maiorescu — Eminescu şi poeziile lui Articolul a fost scris pentru a sluji ca prefaţă la volumele de poezii ale lui Mihail Eminescu. care încep să fie publicate cu anul 1889. adică voinţa poporului. din punct de vedere juridic.“ Mişcarea de la 11 februarie este lovitura de stat. fiindcă în certificatul de naştere este Mihail.mişcării ideilor“. El vrea să susţină ideea că arta nu este nici morală. Destinul poetului naţional este angelic şi nu 160 . cari sunt baza organizaţiilor noastre politice. Maiorescu stabileşte locul şi data naşterii. fiindcă sunt ucenicii minciunii şi demonilor. în registrul Junimii scriitorul se iscăleşte cu Mihail Eminescu. ci instaurarea dictaturii dinastiei de Hohenzollern. În numele dat la botez stă destinul omului. Alecsandri. nr. „să ne poată emoţiona prin o ficţiune a realităţii“. prin care este înlăturat Alexandru Ioan Cuza. că aduce situaţii scabroase. care-l acuzau că sunt imorale. Pentru a-l apăra de unele atacuri. El reproduce fragmente dintr-un articol.Caragiale Comediile dlui I. în care I. poezia populară. şi astfel o înălţare morală“ şi. Titu Maiorescu face un demers teoretic. Rolul criticii este „să arate modelele bune câte au mai rămas şi să le distingă de cele rele. potrivit cu certificatul de naştere. 15. culeasă din locurile unde se aruncă gunoiul. adică deasupra oricărei morale. şi nu Mihai Eminescu. Caragiale era acuzat dur: „O stupiditate murdară. Femei de stradă de cea mai joasă speţă. fiindcă Titu Maiorescu îi spune Mihail.L.3. triviale. Pentru a-l apăra pe Caragiale. în scrisoarea reprodusă de Titu Maiorescu şi fiindcă toate ediţiile publicate în timpul vieţii poetului sunt iscălite cu Mihail. în acelaşi timp. Horaţiu.L. în gura cărora se pun cuvinte insultătoare pentru mişcări ca cea de la 11 fevruarie. pentru că sora sa îi spune Mihail. Spunem Mihail. fiindcă devine. care nu poate fi contestat de nimeni şi nici schimbat. că amorul este nelegiuit. pentru libertate şi egalitate. El dă exemple din Heine. Numele de botez Mihail s-a dat prin Taina Sfântului Botez şi nu-l poate schimba nimeni. Caragiale au stârnit multe discuţii în epocă. Scopul artei fiind „o combatere indirectă a răului. Maiorescu scrie acest articol.L. Lessing.

realizarea poeziilor cu formă fixă. premiile. în ebraică. decoraţiile: „Rege el însuşi al cugetării omeneşti. rangurile sociale „îi erau indiferente“. Concluzia lui că „literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui“. în articolul Direcţia nouă în poezia şi proza română. alienări sau s-a pus la cale uciderea lui. cum vor să sugereze ateii. susţine Maiorescu. spre deosebire de Constantin Dobrogeanu-Gherea. Nicolae şi Iorgu se sinucid). a fost ucis cu o piatră aruncată în cap. El dă. în această afirmaţie. făcute fără un îndrumător (guru). va deveni „punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veşmântului cugetării româneşti“. medita. Particula Il sau el. care alt rege ar fi putut să-l distingă?“. ca şi concluzia sa că „forma limbei naţionale“. codrule?. Eminescu. (vezi Dr. Eminescu se considera „organul accidental prin care însăşi poezia se manifestă“. În partea a doua a studiului său. 15. Maiorescu se bazează. Se afirmă că ar fi fost otrăvit ca Grigore Alexandrescu şi Al. În prima parte el prezintă personalitatea poetului. pe care au elaborat-o marii scriitori clasici. trăsăturile direcţiei Junimii: 161 . El remarcă modelele de prozodie preluate de Eminescu din poezia populară ca în Ce te legeni. o memorie excepţională. pe cazurile de alienare din familia Eminovici (Şerban moare alienat. trăia în lumea „ideilor generale“. scria. modelele poetice populare sau culte. muncitor. Maiorescu arată că: „Eminescu este un om al timpului modern. modelele filosofiei indiene. iar în a doua felul în care această personalitate a emanat opera. Cauza alienării este ereditară. citea. ar fi făcut exerciţii de tip yoga (vezi Iacob Negruzzi Amintiri de la Junimea). de un fals nebun. Era silitor. Titu Maiorescu — spiritus rector I. Ion Nica Eminescu – structura somatopsihică) ar fi fost bolnav (lues). Davila. cultura lui individuală stă la nivelul culturei europene de astăzi“. înseamnă Dumnezeu. care dau. Trăsăturile spiritului maiorescian a) spiritul director – realizează o critică de direcţie. ca reacţie la articolele sale politice şi antisioniste. s-a împlinit. rimele rare cu nume proprii şi cuvinte compuse. pe care le îmbracă într-o formă stilistică unică. dar fiindcă nu s-a reuşit aşa. încât munca de la ziar nu era pentru el o povară. modelele preluate din textele vechi ca în Scrisoarea III. De aceea el trăia în „lumea cugetării şi a poeziei“ şi „nu vedea în femeia iubită decât copia imperfectă a unui prototip irealizabil“. Poetul asimilează organic modelele gândirii europene prin filosofia greacă şi germană. Articolul are două părţi.5. după alte teorii. care susţinea că efortul supraomenesc al muncii de la ziar şi mizeria materială l-au adus pe poet în această situaţie. nu-l interesau valorile materiale. Eminescu avea o „covârşitoare inteligenţă“.demonic.

El dă trăsăturile direcţiei Junimea. c) raţionalismul – îl apreciază pe Mihail Eminescu. „farmecul limbajului“. Legea. f) spiritul iluminist – se exprimă prin caracterul multilateral al activităţii sale. tumultos şi iraţional. e) cultivarea formei – remarcă la Eminescu limba corectă. e) spiritul dialectic – cere respectul tradiţiei. după ce ea se constituise. – pentru o limbă literară de valoare estetică. dar atacă tradiţia. Adevărul. dar să nu facă versificări de idei. – pentru o critică literară obiectivă şi orientativă. b) spiritul filosofic foloseşte concepte şi principii ca cele de mimesis şi catharsis. fiindcă trăieşte în sfera ideilor generale „Eminescu şi poeziile lui“. b) anistorismul clasicist – arta să exprime ceea ce este etern. folcloric. elegantă. b) interesul pentru folclor îl găsim în articolul Asupra poeziei noastre populare. Dimensiunea clasicistă a esteticii lui Titu Maiorescu a) preţuirea literaturii clasice – dă exemple în Direcţia nouă în poezia şi proza română. 162 . ci în elementul lui etnic.– prioritatea criteriului estetic asupra criteriului istoric în aprecierea operei literare. d) folosirea conceptelor filosofiei antice: de la Aristotel. Ţine „prelecţiuni populare“ (conferinţe) şi scrie articolul „Oratori. III. retori sau limbuţi“. neagă patruzecioptismul. Platon. sau principiile lui Platon: Binele. c) spiritul oratoric – articolele lui sunt un model de retorică. un raport nou dintre om şi univers: – O cercetare critică asupra poeziei române la 1867. dar îl continuă. Armonia. adică instituţiile fără rol social real „În contra direcţiei de azi în cultura românească“. II. pe care le asociază cu cele din filosofia clasică germană: Kant. din Poetica lui Aristotel. Dimensiunea romantică a esteticii lui Titu Maiorescu a) Eugen Lovinescu: „Peste structura clasică a lui Maiorescu s-a altoit şi romantismul nu în ceea ce avea el sumbru. Schopenhauer. d) spiritul critic – el critică „formele fără fond“. „semnul celor aleşi“ – Eminescu şi poeziile lui. Spiritul filosofic se exprimă şi prin teoretizarea realităţilor. – deschidere către ideile şi culturile europene. – pentru promovarea unei literaturi originale şi de specific naţional. Frumosul. istoric şi de pură ordonanţă retorică“. cere poeţilor formaţie filosofică. înaltă.

d) valoarea textului este dată de sentimente: „ideea sau obiectul exprimat prin poezie este totdeauna un simţimânt sau o pasiune“ – O cercetare critică asupra poeziei române la 1867. folclorist.. ca şi fraţii săi Şerban. 16. era căsătorit cu Raluca Iuraşcu. IV.. adică romanele să reflecte viaţa poporului „realitatea socială“. V. Iorgu. Oratori. academie.. scriitor. militant cultural. lingvist. Deci Eminescu aparţine micii boierimi rurale. b) îndrumător al culturii – teoria formelor fără fond – cere transformarea instituţiilor culturale: şcoli. Titu Maiorescu – spirit iluminist a) continuator al ideilor Şcolii Ardelene–creează şcoli. Nicolae. rector.deputat. manuale. enciclopedic: senator. care a generat-o: „O exagerare sau cel puţin o mărire şi o nouă privire. fiica stolnicului Iuraşcu. care aduce aspecte realiste – Direcţia nouă în poezia şi proza română. inspirare adevărată“. c) pentru o proză realistă şi o poezie romantică – promovează teza „realismului poporal“. e) transfigurarea realităţii exprimă intensitatea sentimentului. şcoli – În contra direcţiei de astăzi în cultura românească. Va pleca cu o trupă de teatru Tardini-Vlădicescu şi ajunge la Sibiu de unde ia certificat de absolvire pentru clasa a III-a de gimnaziu unde era student fratele său 163 . f) sentimentul naturii ca trăsătură a poeziei promovate de Junimea: „simţământ natural. avocat. Neologismele. director. Tatăl.“ – O cercetare critică. critic literar.c) specificul naţional îl susţine în articolul Direcţia nouă în poezia şi proza română. Va avea profesor pe Aron Pumnu.. Studiile le începe la Cernăuţi Ober-Gymnasium. aprecierea prozei.. Elemente realiste în estetica lui Titu Maiorescu a) spiritul critic în articolele: Beţia de cuvinte. căminarul Gheorghe Eminovici. realiste – Direcţia nouă în poezia şi proza română. c) preocupări de limbă – Despre scrierea limbii române. ministru. d) spirit multilateral. – Direcţia nouă în poezia şi proza română. prin descendenţă şi prin faptul că tatăl Eminovici cumpărase jumătate din moşia Ipoteşti. universităţi în sens calitativ prin crearea de cadre.. retori sau limbuţi. Mihail Eminescu Născut la 15 ianuarie 1850 la Ipoteşti sau Botoşani. Ilie. b) atitudinea obiectivă afirmată prin promovarea unei critici literare obiective.

şi locuieşte la Trei Ierarhi într-o chilie. apoi la Teatrul Naţional din Bucureşti. care-i va traduce poeziile în germană. Ajunge la Bucureşti în trupele lui Iorgu Caragiale şi Pascaly ca sufleur. Va lucra la ziarul Curierul de Iaşi. îl îndeamnă să-şi dea doctoratul spre a putea ocupa catedra de filosofie. ritmuri şi rime specifice scriitorilor patruzecioptişti. Este restabilit şi pleacă însoţit de Chibici-Râvueanu într-o călătorie prin Italia. „Numai poetul”. Tatăl său îl găseşte la Cernăuţi. O călărire în zori. Este internat în clinica doctorului Şuţu. Moare Aron Pumnu şi va scrie „La mormântul lui Aron Pumnul”. „La moartea principelui Ştirbey”. Speranţa. devenit ministru. „Amorul unei marmure”. Maiorescu îl va numi revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui. „La o artistă”. în locul lui Samson Botnărescu. Moare în 15 iunie 1889 şi a fost îngropat la cimitirul Belu. Densuşeanu îl îmbracă şi-l trimite la popa Bratu din Răşinari care-l ajută să treacă peste munţi. „Horia”. Activitatea literară a lui Mihail Eminescu a fost împărţită în mai multe perioade fiindcă există o diferenţă calitativă a creaţiei sale de la o perioadă la alta. După un an rămâne fără serviciu şi este adăpostit de Ion Creangă. L. Se întoarce la Botoşani şi apoi la băile Hall de unde se întoarce sănătos. Se întoarce la Iaşi şi în 1874 este numit director al Bibliotecii Centrale. care au o metrică. dulce Românie”. Locuia la Ioan Slavici şi se îmbolnăveşte. Va pleca iar în Transilvania unde încearcă să dea în particular câteva clase la Blaj.”. un vocabular. Aici va avea colegi pe I. Se reîntoarce la Cernăuţi în casa lui Aron Pumnu. Din străinătate. Titu Maiorescu. 164 . „La Heliade”. La Bucovina. care alături de cele publicate în Familia (Deaş avea. Caragiale şi pe Ioan Slavici. I. Este luat de Veronica Micle la Bucureşti şi colaborează la Fântâna Blanduziei.Nicolae. Se îmbolnăveşte şi pleacă la Mănăstirea Neamţ de unde iese ameliorat în 1887. apoi dus la Viena la Ober-Döbling. apoi cu Mite Kremnitz. „Amicului F. Mistere nopţii) sunt cele care ni s-au păstrat din perioada de debut. După o întoarcere în ţară pleacă în 1872 la Berlin ajutat de o bursă dată de Junimea şi va fi secretar la legaţia română... Din 1877 este redactor la Timpul din Bucureşti. Ajunge la Sibiu unde N. care-i dă în îngrijire biblioteca. îl aduce la Ipoteşti şi în toamna anului 1869 îl trimite la Viena unde va cunoaşte pe Ioan Slavici. Revine la Iaşi unde predă la Şcoala Comercială şi este bibliotecar la Biblioteca Centrală.. Va urma cursuri de filosofie. Perioada debutului şi a adolescenţei cuprinde poezii realizate sub influenţa celor de la 1848: „Ce-ţi doresc eu ţie. Are o idilă cu Veronica Micle devenită văduvă. Trimite versuri la revista Familia a lui Iosif Vulcan carei schimbă numele în Eminescu.

„Decebal”. „Miron şi frumoasa fără corp”. Compoziţia este romantică. „Cel din urmă Muşatin”.1. „Cezara”. „Povestea teiului”. „Şi dacă. este o meditaţie pe tema poetul şi poezia. „Rugăciune”. „Ce te legeni”. „Mortua est”. alcătuite din metafore. Este o temă romantică. „Strigoii”. totu-i calp. de unde ia titlul poeziei. „Rugăciunea unui dac”. „Făt Frumos din lacrimă”. fiindcă are la bază o antiteză. Acum va scrie: „Luceafărul”. „Sărmanul Dionis”. „Memento mori”. „Făt Frumos din tei”. rămâi”. alte ritmuri. „Crăiasa din poveste”. căci din inimi era scoasă“). „Epigonii”. adică expresii poetice. „Bogdan Dragoş”. mamă. „Mureşanu”. „Revedere”. „Singurătate”. convorbeaţi cu idealuri“). totu-i străin!“. de inspiraţie. „Alexandru Lăpuşneanu”. „Tat. „Dorinţa”. „Învierea”. „Aur. Imaginea evoluţiei literaturii române este realizată prin sintagmemodul. „Lacul”. „Kamadeva”. „Mai am un singur dor”.”. twam asi”. ce definesc contribuţia 165 . construită pe contrastul dintre „zilele de-aur a scripturelor române“ şi „Noi în noi n-avem nimica..Perioada studiilor aduce o altă ideaţie. În prima parte se arată evoluţia poeziei române până la Vasile Alecsandri. Perioada de la Bucureşti reprezintă punctul cel mai înalt al creaţiei sale. Perioada de la Iaşi este marcată de o creştere calitativă în sensul specificului naţional: „Călin – file din poveste”. utilizând ca punct de plecare Lepturariul românesc al lui Aron Pumnul. „Junii corupţi”.. „Avatarii faraonului Tlà”. Din încercările sale dramatice menţionăm: „Mira”. „Pe lângă plopii fără soţ”. „La steaua”. teme: „Venere şi Madonă”. de har. rime.. „Călin Nebunul”. iar în partea a doua se critică lipsa de mesaj. „Amor pierdut – Viaţă pierdută – Emmi”. „Grui Sânger”. de frumuseţea mesajului social şi naţional („Şi de-aceea spusa voastră era sântă şi frumoasă“). „Peste vârfuri” şi cu accent social critic: „Împărat şi proletar”. „Gogu tatii”. mărire şi amor”. „O.”. „Mureşanu” – tablou într-un act. „Trecut-au anii”. pierduţi în gânduri sânte. 16. „Răsai asupra mea”. cele cinci scrisori sau satire. în care acesta deplânge decăderea poeziei în Germania şi Die Epigonen al lui Karl Immerman. de frumuseţea spirituală a celor care au scris („Căci de minţi era gândită. Ca specie literară. elegia Ieremiade de Schiller. Ideea este că valoarea textului literar este dată de înălţimea idealurilor încorporate („Voi. Mihail Eminescu — Epigonii a) Tema poeziei este exaltarea trecutului literar glorios şi critica prezentului literar decăzut. „Povestea codrului”. „Odă – în metru antic”.. Din creaţia în proză a lui Eminescu remarcăm încercarea de roman „Geniu pustiu”. „Doina”. de patriotism a poeţilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. „O.

pe care o pune în contrast cu poezia romantică autentică: 166 . ce-i azi drept. Ion Heliade Rădulescu prin poemul cosmogonic Anatolida. pierduţi în gânduri sânte. Sihleanu — Donici cuib de-nţelepciune“.unor scriitori mai puţin cunoscuţi: „Cichindeal gură de aur“. care joacă un rol. convorbeaţi cu idealuri“). conceput după un model clasicist: „Ochiul vostru vedea-n lume de icoane un palat“. Astfel. Conceptul de catharsis devine esenţa înţelegerii clasiciste a poetului. mâne-i minciună“. El este evocat prin aluzii la volumele: Doine („Ce din frunze îţi doineşte“). Este un concept apropiat de estetica realistă. coborât din Parnasul poeziei: „Voi urmaţi cu răpejune cugetările regine. Conceptul de erou romantic transfigurează poetul într-un înger („Sufletul vostru: un înger“). Grigore Alexandrescu prin elegia Anul 1840.. Costache Negruzzi prin nuvela Alexandru Lăpuşneanul. „Liră de argint. b) Conceptele de poet şi poezie alcătuiesc esenţa temei poeziei. goală. noi mânjim marea cu valuri“. Conceptul de mimesis înseamnă a vedea lumea ca pe o scenă. Andrei Mureşanu prin poezia Un răsunet. / Pe-a lor urme luminoase voi asemenea mergeţi“. fără sentimente: „Noi cârpim cerul cu stele. Dimitrie Bolintineanu prin elegia O fată tânără pe patul morţii. Pentru Vasile Alecsandri poetul are o atenţie deosebită.“ iar poezia este o dezvoltare a conceptului de lume. Poetul respinge poezia retorică. „Mumulean glas cu durere“. Vasile Cârlova prin poezia Marşul oştirii române. puse bine pe-un caracter inimic. El realizează un univers. Conceptul de poet – conştiinţă naţională este exprimat prin întreaga generaţie de la 1848 („Voi. Legende („Vremea lui Ştefan cel Mare“). Mărgăritărele („Sau visând o umbră dulce cu de-argint aripe albe“). / Când plutind pe aripi sânte printre stelele senine. Iancu Văcărescu prin Primăvara amorului. poetul este un actor. Anton Pann este evocat prin Povestea vorbei. care va fi mereu reluată de-a lungul celor şaptesprezece ani de creaţie literară. ca joc de factură barocă: „Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate“. iar poezia este o transfigurare a realităţii („Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea“). Dridri („. adică idealizat. Scriitorii mai importanţi sunt evocaţi prin referire la o creaţie reprezentativă. Cezar Bolliac prin poezia Clăcaşul. o delectare. ca în estetica de factură barocă: „Măşti râzânde..Când o cântă pe Dridri“). iar poezia este o emanaţie a acestei conştiinţe naţionale („Şi deaceea spusa voastră era sântă şi frumoasă“). fără aspiraţii. regizată de convenţii sociale arbitrare: „O convenţie e totul. contrafăcută. Pasteluri („Visul apelor adânce şi a stâncelor cărunte“). acordându-i trei strofe şi numindu-l „rege-al poeziei“.

luntre-a vieţii mele. cu enunţul „viaţa e vis“.. o cetate / Cu muri lungi cât patru zile. cam un fel de a ilustra „Sic transit gloria mundi“. cetate mândră cât o ţară. Epigonii sunt urmaşii nedemni.“. 16. ne dăm seama că Împărat şi proletar are aspectul unor secvenţe din acest amplu poem. într-o manieră romantică.2. degradând-o până la maculatura de cea mai joasă calitate. ce puneaţi steaua să zboare“. / Alta-i lumea cea aievea. care sunt. cu „Racle ce încap în ele fantazia unui Scald“. Această lume „Unde sfinţii se preîmblă în lungi haine de lumină“ este romantică. aşa cum o putem remarca din versul final: „Toate-s praf ... Mihail Eminescu — Memento mori (Panorama deşertăciunilor) Memento mori este o încercare de a realiza un poem sociogonic. toate sunt deşertăciune“. Fiind realizat în anii.. şi ca dânsa suntem noi“. care deschide piramida ca „să vad-acolo tot 167 . Este o meditaţie pe tema poetul şi poezia. Lumea-i cum este . ca şi poemul Împărat şi proletar. dar şi a conceptului de fortuna labilis. Această notă de sceptică amărăciune venea din contactul sensibilităţii poetului cu o realitate socială dură. aşa cum Sara pe deal este un fragment din Eco. fiindcă deşertul i-a înghiţit ruinele. cu „piramidele-uriaşe“. apare regele „În haină deaur roş şi pietre scumpe“. unde cu sudori muncite. poeţii contemporani cu Eminescu. cele două motive: „Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite. care realizau o poezie minoră. aşa cum o criticase Maiorescu în Direcţia nouă în poezia şi proza română. Sunt evocate grădinile Semiramidei. În timp ce „Nilul doarme şi ies stelele din strungă“. în timp ce dimensiunea realistă „Cearc-a da fierului aspru forma cugetării reci“.„Rămâneţi dară cu bine. sânte firi vizionare. Al doilea fragment este dedicat Babilonului şi civilizaţiei sumeriene: „Babilon. pe-a visării lucii valuri“.. când poetul se găsea la studii la Viena şi gestaţia poemului Împărat şi proletar cunoştea varianta Umbre pe pânza vremii. Textul este mai mult un mod eminescian de a acumula. dar şi pe tema fortuna labilis. ca una din cele şapte minuni ale lumii antice. Prima secvenţă începe cu o enunţare a conceptului de lume ca vis: „Mergi tu. pe tema fortuna labilis. ca într-o sonată. de a versifica istoria lumii. dar din cetatea Ninive n-a rămas nimic. Sunt evocate Sadarnapalul şi ospeţele regale. Al treilea fragment este dedicat Egiptului „Ca un vis al mării sfinte“. cu o mare de palate“. Destinul naţional este pus în contextul unei evoluţii a societăţii omeneşti. intimistă. fiindcă textul este încheiat. Subtitlul Panorama deşertăciunilor sugerează versetul din Ecleziastul: „Deşertăciune a deşertăciunilor. retorică. / Ce făceaţi valul să cânte. care-i rănea inima..

Dacă el „ar fi aruncat în caos arfa-i de cântări îmflată. care „pier prin bolţi de frunze. unde „Pe Sion. pedepsind regii „pătaţi de crime“. ca în nuvela Avatarii faraonului Tla. regele Solomon. fiindcă „Şi popor şi regi şi preoţi îngropaţi-s sub ruine“. Al şaselea fragment este o apologie a gloriei Romei antice.. aşa cum găsim la Alexandru Macedonski.trecutul“. Dar el şi-a aruncat harfa în mare şi de aceea marea cântă a Greciei durere: „De-atunci marea-nfiorată de sublima ei durere. ginţile „efeminate“.. o minune îl privim“. Sunt evocaţi poetul-rege David „Zdrobind arfa-i sunătoare de o marmură curată“ şi fiul său. caldă“.. Păcatul însă îi pândeşte şi după el vine pedeapsa: „Dar venit-a judecata şi de sălcii plângătoare / Cântăreţul îşi anină arfa lui tremurătoare“. „unde-n săli lumină luce“. de-al ei sunet atârnată. Al cincilea fragment este al Greciei antice.“. pe-un drum verde şi îngust. / Pândea umbra mlădioasă unei fete pământene“. cu împăraţi „stând pe tron cu trepte multe“. / Unde-a cerului mii stele ca-ntr-un centru se adun“ şi „A aflat sâmburul lumii. cu imobili ochi sub gene. care se naşte ca Afrodita. Memphis rămâne însă o cetate de vis „Sub nisipul din pustie cufundat e un popor“. „Undele visează spume“. preoţimea „desfrânată“. în timp ce „frunzele toate îşi comunică misteruri“. „Joe preschimbat în tânăr. / În imagini de talazuri. în Noapte de decembrie. a citit semnul întors. . Magul priveşte „în oglinda lui de aur. în timp ce Satyr îşi stoarce-n gură „poamă neagră“. ca în Ospăţul lui Pentaur de Alexandru Macedonski. Eros „crenge lin îndoaie“ şi face semn nimfelor. încât „Soarele stetea pe ceruri auzind cântarea-i lină“.. disperat „Asculta cum vântu-nşală şi cum undele îl mint“. din spuma mării: „Astfel Grecia se naşte din întunecata mare“. 168 . Este o exprimare a conceptului lumea. fiindcă nimfele se lasă „Duse de obraznici unde cu glăscioare de argint“. încât: „Soarele priveşte galben peste-a morţii lungă dramă“. Iordanului. ca gigantice sicriuri“. Poetul mitic Orfeu stă cu „arfa sfărâmată“. „Se strâmbă de râs şi-n fugă se dă vesel peste cap“. / Ar fi curs în văi eterne. „Noaptea zeii se preîmblă în vestmintele lor dalbe / Ş-ale preoţilor cântec sună-n arfe de argint“. care „cânta pe Împăratul în hlamidă de lumină“. El este „gard al răzbunării. / Ş-atunci vântul ridicat-a tot nisipul din pustiuri / Astupând cu dânsu-oraşe. ca mit dominant în Grecia antică. / Toată lumea după dânsa. care au „Fruntea-ncinsă în luceferi“.“. Mecca. templul Iehovei. o cetate din vise. cânt-a Greciei cădere“. De aceea „Nimfe albe ca zăpada scutur ap-albastră. Al patrulea fragment este dedicat Ierusalimului. tot ce-i drept. frumos şi bun“. Natura participă la această lume a mitului: „A fi râu e-o fericire“. Totul este dominat de motivul lumii ca vis: „Sufletul se-mbată-n visuri“.

din Împărat şi proletar. / Soarele. de-mpărat frumoase fete“. asociază imaginea regelui Lear. Al şaptelea fragment este al Daciei. Joe. între care Dunărea este „fluviul care taie infinit-acea grădină“. ca o grădină cu „dumbrăvi de aur“. între zeii Daciei şi ai Romei. Apar imagini şi expresii. şi „ostaşii Romei”: „Lupta-i crudă. în tabloul luptei de la Rovine. se confruntă cu Zamolxis: „C-o strigare rece Joe fulgerul i-nfige-n coaste“ şi-l răneşte. iar pe pământ — între armata dacă. palatul Dochiei. Sunt descrise moartea conducătorilor daci. condusă de Decebal. împăratul nebun. împletite cu mitul Sfintele Ape. trecând spre Apus. Zâna Dochia călătoreşte într-o barcă. cântul Troiei funerar“. De aceea „Pe oglinzile-i măreţe. De aici conexiunea cu mitul Sfintelor Ape. „Regii ţărilor învinse gem cu greu trăgând în jug“. care se vor relua în Scrisoarea III. când proroceşte migraţiunea popoarelor şi distrugerea Imperiului Roman. Mitul Stelelor-Logostele din versul: „Stelele în cârduri blonde pe regină o urmează“ are valorile din poezia populară „Un rai dulce se înalţă. „cu rodii de-aur“. în timp ce „la carul lui de aur“. trasă de lebede până la poarta soarelui. blondă şi cu braţe de argint“. cu „Ochii ei cei mari albaştri“. unde stau „a soarelui copile“. Gloria este umbrită de Neron. ca să vadă cum arde Troia: „şi din frunte-i cântă Neron . zâna Daciei. ale stelelor icoane / Umede se nasc în fundu-i printre ape diafane“. unde vin. precum şi blestemul lui Decebal. iar mitul cu zâna din dafin devine: „Din copaci ies zâne mândre. cu dumbrăvi. Mitul Sfânta Lună este dezvoltat într-o imagine antropomorfă: „O regina jună. cu „fluvii de briliant“. Imaginea lui Traian. Mitul Sfântul Soare şi mitul Sfânta Lună sunt reprezentări antropomorfe: „Luna. Rănirea lui duce la retragerea zeilor daci din luptă şi ei sunt. Gloria Romei este evocată „Pe sub arcuri triumfale trece mândru-nvingătorul“. copil de aur al albastrei sfintei mări“. Fragmentul opt este al războiului dintre daci şi romani. lungă. sub a stelelor lumină. răniţi de „ploaia de săgeţi“. care a dat foc Romei. „codri de argint“.. aspră“. sufletele viteze ale eroilor Daciei. / Alt rai s-adânceşte mândru într-al fluviului fund“. vine la a zeilor serbare. „păduri de flori“. după moarte. la „Zeii Daciei“. Este descrisă chiar o împărăţie a Sfântului Soare..fiindcă „Cesarii-mpart pământul în Senatul cel de regi“. Ca în epopeile antice. 169 . lupta se dă în cer. care iau otravă. care contemplă cortegiul Cezarilor. „păduri de aramă“. Mitul Pasărea Măiastră apare în versul: „Zâna Dochia cu glasu-i cheam-o pasăre măiastră“. Motivul cornului din creaţia lui Eminescu este o sugerare a lor: „Câteodată-un corn de aur ei răsună-n depărtare“. Motivul mănăstirii lunii apare ca o componentă a grădinii raiului. adică Zeus. cu aer „de diamant“. la rândul lor.

Motivele de fortuna labilis şi „lumea ca vis“ sunt elemente de nivel inventiv. în acelaşi timp. ca prototip ideal: „Vai! în van se luptă firea-mi să-nţeleagă a ta fire!“. / Acolo decid ei moartea Romei şi o scriu în rune“. iar locul său îl ia „oceanul de-ntuneric“. alături de mitologia naţională. „turnuri negre“. „Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine“. fiindcă este evocată revoluţia franceză de la 1789. care se apropie mult de Împărat şi proletar. „Exilat în stânce sure şi-n titanica-i gândire“. 16. în ea se scaldă“ în Împărat şi proletar. Întrebările poetului rămân fără răspuns: „Cum eşti tu nimeni n-o ştie“. culminând cu instaurarea primului stat socialist. Eminescu fiind nemulţumit de valoarea sa. fiindcă „viaţa este vis“. modul în care poetul devine militant social. care lupta pentru drepturi economice. Textul rămâne nefinisat. o împletire cu tema „lumea ca vis“. Mihail Eminescu — Împărat şi proletar a) Împărat şi proletar sintetizează principalele tendinţe ideologice ale epocii. Expresiile lui Proudhon „statul este anarhie“.3. care încearcă să trateze tema istoriei. venite din nord: „Odin stă-n frunte — cu părul de ninsoare încărcat. Deci finalul este identic ca în Împărat şi proletar. însă. „prin bunuri ce furară“. participant la marile confruntări de idei. prin căderea Bastiliei.Al nouălea fragment este al zeilor nordici. „oglinda lui de aur“. „se preface-n d-aur cruce“. prin sintagme poetice ca: „Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur“. Toate tablourile sunt. „furtuna . Nivelul productiv este realizat prin cele zece tablouri. Suliţa lui Odin. urmând ca saltul calitativ să fie realizat mai târziu. Cum va fi sfârşitul acestei lumi: „Soarele divin ce-apune varsă ultimile-i raze“.. Ideile lui Proudhon generează sindicalismul revoluţionar. se împletesc cu „specificul naţional“. angajată. în textul eminescian. Poemul se încheie cu al zecelea fragment. „ploaie de săgeţi le toarnă“ le vom regăsi în Scrisoarea III. Valoarea poemului este de nivel expresiv. Finalul este o adâncire a temei fortuna labilis: „La nimic reduce moartea cifra vieţii cea obscură“. Odin moare în faţa Romei şi „Tibrul este a Credinţei lui sicriu“. Comuna din Paris. cu Napoleon. „a stelelor ninsoare“. dar şi social-politice. El este văzut. „umbre pe pânza vremii“. ca ecou al evenimentelor sociale. Unele expresii ca: „şiruri lungi de bătălie“. care în Valhala hotărăsc căderea Romei sub valurile migratoare. „Adâncit vorbeşte noaptea cu-a lui umbră din părete“ va fi reluată în Sărmanul Dionis. de fapt.. „proprietatea este furt“ devin. cu Robespierre. „ies stelele din strungă“. iar 170 . realizând o poezie socială. care. dar. când preia puterea printr-o lovitură de stat şi însângerează Europa. nepublicat. Poetul meditează la condiţia omului de geniu. ca emanaţie a conştiinţei sociale. El aparţine unei perioade de acumulări cantitative.

care are ca scop schimbarea relaţiilor de producţie şi a modului de producţie.expresia sa „forţele colective“ devine „batalioane a plebei proletare“. iluminat în tabloul doi: „Cezarul trece palid. Conceptul este înţeles ca hazard: „Zvârlire hazardată.. Eminescu era la o vârstă când nu înţelegea adevărul.“). cauza tuturor relelor în concepţia lui Schopenhauer. de fapt iluministe. fraternitate („Egală fiecare. fiindcă aceasta este cauza contradicţiilor sociale. Egoismul. devine în versul eminescian: „Al lumii-ntregul sâmbur. dar şi în esenţă satanică. poporul suveran — prezent în tabloul trei sub forma Comunei din Paris — contrastează cu imaginea iluminist-iosefinistă a monarhului. cu o pseudoreligie. din Lumea ca voinţă şi reprezentare şi din Aforisme. El se exprimă prin voinţa de a trăi. şi să trăim ca fraţi. influenţează gândirea în formare a lui Eminescu. aparent romantică. de a se construi gigantici piramide. sunt convergente pe această linie ateistă. era nu numai utopică. altu-mpărat“. ateiste („Sfărmaţi statuia goală a Venerei antice“).. creştin. fiindcă viza reîntoarcerea la „vremile aurite“ ale idolilor. iluzie care ia sfârşit o dată cu moartea („Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte“) şi-l determină pe poet la o meditaţie pe motivul fortuna labilis. „Sfărmaţi tot ce arată mândrie şi avere“. El ştie tot. în gânduri adâncit“. Conceptele de egalitate. Desfiinţarea statului era de aceea primul şi ultimul act al revoluţiei: „Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă“. în care spiritele malefice erau preamărite. dorinţa-i şi mărirea“. din Esenţa creştinismului. Aspectul juridic şi moral specific gândirii lui Proudhon este reluat mereu: „cercul lor de legi“. Distrugerea artei. se găsea într-o profundă concordanţă cu anarhismul proudhonist. care nu sunt. care încorpora idei incompatibile cu idealurile proletare. susţinând că: „morţi sunt cei muriţi“. înţelege 171 .“. Ideile iluministe predomină în tabloul al doilea şi sunt preluate de Eminescu în timpul studiilor la Viena. „Cu umbre. v-a-ntunecat vederea“. era modul de a transforma lumea creştină într-o lume satanică. de unde şi titlul poeziei. trebuie împletită cu lupta ideologică de a restructura modul de a gândi al oamenilor. dar această strădanie spre mai bine este zadarnică: „În veci aceleaşi doruri mascate cu-altă haină“. Această pseudolege ateistă a unităţii şi luptei contrariilor este văzută ca esenţa misterelor lumii: „a vieţii crudă taină“. b) Ideile lui Ludwig Feuerbach. Chiar soluţia din final. în forma reformistă iosefinistă. cum pomu-n înflorire“ şi determină fiecărui om un alt rol „Se petrifică unul în sclav. „Ei îngrădiţi de lege . Găsim aici şi conceptul de lume ca vis: „Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi“. Ideile lui Arthur Schopenhauer. cu un model ateu. De aceea lupta socială. religios. „Iar legi sunt pentru voi“ spre a sublinia caracterul de clasă al justiţiei.

/ Pe toţi ea îi înşală. nu pe linia socialismului utopic. pe malurile Senei. dar nu poate să facă nimic: „Zâmbirea lui deşteaptă. / Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!“. a construirii unei societăţi mai bune. ci o reîntoarcere la lumea păgână a „mitelor albastre“. c) Tema poemului o formează meditaţia pe tema destinului şi pe conceptul de lume ca vis. Ideile revoluţionare au devenit o realitate socială: „Suiţi pe baricade de bulgări de granit.tot. Alpii cu frunţile de gheaţă“ şi lumea celor săraci. / Robia viaţa toată. / Se mişc batalioane a plebei proletare. În primul tablou avem imaginea unei „taverne mohorâte“. la nime se distaină“. / Trec zilele voioase şi orele surâd. Aceştia nu au decât dreptul la muncă: „Munca. socială. Ideea este că taina vieţii nu poate fi cunoscută: „În multe forme-apare a vieţii crudă taină. / Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare“. constituind aluviuni în gândirea poetului. Este vorba de Napoleon al III-lea. axat pe idei proudhoniste. aşa cum regele Lear îşi pierde regatul în piesa lui Shakespeare: „Trecea cu barba albă — pe fruntea-ntunecată / Cununa cea de paie îi atârna uscată 172 . care circulau la sfârşitul secolului trecut în Europa. fiindcă „Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu“. prin imagini romantice. care petrec: „Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă. De aceea el îndeamnă la revoluţie: „Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă. Idealurile socialismului utopic sunt sugerate de simbolul steagului roşu: „Căci flamura cea roşă cu umbra-i de dreptate / Sfinţeşte-a ta viaţă de tină şi păcate“. Tabloul al doilea ne aduce imaginea promenadei Cezarului într-un faeton de gală. politică. căderea Comunei din Paris: „Parisul arde-n valuri. / Vara petreceri. Este o imagine a monarhiei iluministe iosefiniste. în care un proletar ţine un discurs. Este realizată o antiteză între lumea celor bogaţi: „Cei tari se îngrădiră / Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi“. Soluţia din final este utopică. verdeaţă. Tabloul al treilea sugerează. Cele patru tendinţe ideologice sintetizează lupta ideologică. opusă iluminismului revoluţionar al Comunei din Paris. care pierde în războiul franco-prusac ţara. / Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt“. lacrimi pe-o neagră pâne“. fiindcă este construită pe antiteză din patru tablouri. / În cupe vin de ambră — iarna grădini. sintetizată de simbolul „gigantici piramide“. / Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti“. Subiectul îl formează discutarea conceptelor ideologice. care se echilibrează potrivit unui model clasicist. furtuna-n el se scaldă. din care dânşii sembată în plăceri. Tabloul al patrulea sugerează meditaţia Cezarului pe malul mării. Compoziţia este romantică. adâncă şi tăcută.

care inversează valorile. fire narative şi prototipuri umane este un poem. 173 . ca imagine a eului poetic în evoluţie spre conştiinţa de sine. Se sugerează o evaziune în lumea mitului: „Ce mitele albastre ni le şoptesc ades“. care joacă un rol ca şi Cezarul. sau prin conceptul de fortuna labilis. reprezentat de imaginea Venerei. Critica societăţii. Scientismul este prezent prin felul în care este realizată confruntarea ideologiilor epocii. burgheze. Antiteza din titlu şi compoziţie determină o alternare continuă a planurilor vieţii clasei dominante cu cea a săracilor. sau ale lui Schopenhauer. războiul franco-prusac. prin spiritul critic — o satiră. în secvenţa a treia — un imn. 16. „turnuri ca facle negre“. mitul. Sunt prezente precaritatea social-istorică şi compensarea ei prin strălucirea spirituală a Cezarului. Se gigantizează proporţiile: „gigantici piramide“. conflictul. cum a fost Comuna din Paris. Mihail Eminescu — Scrisoarea I a) Scrisoarea I este o sinteză a temelor universului eminescian: natura. Avem şi o antiteză ideologică între ideile lui Proudhon cu cele iluministe. eroii. e) Caracterul realist al poeziei este exprimat prin tipul agitatorului în împrejurări tipice ca taverna mohorâtă. d) Caracterul romantic se exprimă prin eroi excepţionali. eroii. adânci şi desperaţi“. secvenţială. Formal este o epistolă. poetul şi poezia. Avem şi un contrast cromatic: „marmura de albe“. ca Cezarul. subiectul sunt luate din viaţa socială. revoluţia proletară.“ Conceptul de lume ca vis: „Că vis al morţiieterne e viaţa lumii-ntregi“ este turnat într-o metonimie. prin problematică. Tema. Este subliniat caracterul de clasă al statului. în împrejurări excepţionale. „flamura cea roşă“. istoria. Textul are o compoziţie modernă. Romantică este şi respingerea idealului de frumos clasic. armatei. prin conţinut este o meditaţie. Finalul arată o aderare a poetului la poziţia lui Schopenhauer. ca alienat. a instituţiilor şi moravurilor dă sens mesajului. Sensul vieţii pământeşti este dobândirea vieţii eterne în rai. se cultivă clarobscurul „taverna mohorâtă“.4. omul şi societatea. justiţiei ca forme de exprimare a ideologiei iluministe. Este cultivat fantasticul prin imaginea regelui Lear şi a corăbiilor de lemn. Elementele de baroc le găsim sugerate prin imaginea regelui Lear. Comuna din Paris. nu a morţii. iubirea. Tema. exilul lui Napoleon al III-lea. conştiinţa şi materia. ceea ce dă textului o structură complexă. în care temele şi motivele. „aerul cel roşu“. grotescul „cununa cea de paie“ ca procedee de tip baroc. subiectul au o structură afectivă: „ — e ură şi turbare / În ochii lor cei negri. conflictul. ideile şi miturile se întrepătrund.— / Moşneagul rege Lear.

Eminescu meditează asupra sensului vieţii. concentrate pe simbolul luna. Concluziile acestei dezbateri lăuntrice sunt clar enunţate ca în Ta twam asi. prezentând câteva prototipuri umane: – parazitul („Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr“) – filosoful („Altul caută în lume şi în vreme adevăr“) – negustorul („Iară altu-mparte lumea de pe scândura tărăbii“) – regele („Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac“) – săracul („Când la ziua cea de mâne abia cuget-un sărac“) – geniul („Iar colo bătrânul dascăl cu-a lui haină roasă-n coate“). creat de demonul Mara. exprimată deplin prin versuri ca: „Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii“. principiul feminin. prin care omul poate penetra conştiinţa universală. Tema omul şi societatea este dezvoltată printr-o suită de litote: „microscopice popoare”. / Că-ndărătu-i şi nainte-i întuneric se arată. şi are rolul de a transfigura realitatea: „Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi!“. El devine atotputernic. dacă a ajuns să aibă Cunoaşterea. Este tema care generează secvenţele de început şi de sfârşit. Influenţat de gândirea indiană. fiindcă aşa cum în Upanişade. sugerând mitul Sfânta Lună. Scrisoarea I este şi o meditaţie pe tema poetul şi poezia. care-l integrează în Sinele suprem (vezi Bhagavad–Gita). Conştiinţa universală este penetrată de cel ce are Cunoaşterea. De aceea „Universul fără margini e în degetul lui mic“. nocturn. adică să conţină acele „mantra“. Vede. De aceea laudele pentru omul de geniu nu sunt un scop. fiindcă în el stă spiritul. imagini care au drept numitor comun conceptul de fortuna labilis. formulele sacre fundamentale. fiindcă nu are nici un obstacol. b) Scrisoarea I este o meditaţie pe tema fortuna labilis. care sugerează conştiinţa universală. care generează şi susţine lumea („Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr“). Sensul vieţii este aflarea adevărului. fiindcă. Bhagavad-Gita sunt sintetizate problemele fundamentale ale vieţii şi universului. “lume mică ce se măsură cu cotul“. „muşti de-o zi”. iar poezia să devină arhetipală. Secvenţa a doua a textului dezvoltă tema omul şi societatea. spiritul se descătuşează de iluzia vieţii (maya). aşa cum vom găsi formulată această întrebare în poezia Criticilor mei: „Unde vei găsi cuvântul / Ce exprimă adevărul?“. dominat de simbolul lunii. de vălul aparenţelor.Prima secvenţă aduce un tablou romantic.“ Conceptul de lume ca vis îl găsim sintetizat în versul: „Căci e vis al nefiinţii universul cel himeric“. care este centrul universului. ipostază a conştiinţei universale. realitatea 174 . De aici o interferenţă cu motivul viaţa şi moartea: „Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată. „muşuroaie de furnici”. Temele se derulează interferându-se. tot astfel Eminescu ar dori să ajungă Poetul arhetipal. Lumea. prin care s-a generat lumea.

care nu poate fi schimbat: 175 . fără această renunţare. cele două căi de după moarte sunt Calea prin vămi. prin care se realizează contopirea în conştiinţa universală. după momentul morţii. a adevăratei credinţe. Ideea este că adevăratul patriotism se exprimă prin lupta pentru apărarea fiinţei naţionale. sufletul omului merge pe una din cele două căi. pierderea identităţii eului. Cunoscătorul. omul de geniu. este dată spiritului. în Bhagavad-Gita. care vede cum luna se coboară sub forma de fecioară şi-i propune o însoţire simbolică: — „Las’ să leg a mea viaţă de a ta . Calea strămoşilor. Calea Adevărului. De aceea Ortodoxia este calea cea dreaptă. Această Cunoaştere fundamentală este că. Sensul poeziei. în concepţia indiană. aşa cum vor dori să-l formuleze poeţii expresionişti de mai târziu. rostit de cel care are Cunoaşterea revelată. a soarelui. în esenţă. trebuie să afle că adevărata valoare se impune după moartea sa. spiritul nu poate înţelege jocul subtil.5. deci. adică esenţa legii identităţii. fiindcă se bazează pe o antiteză. un mesaj esenţial. însă este alcătuită din patru tablouri. Secvenţa întâi este visul unui sultan... Calea luminii. El.senzorială. Mântuirea se face prin Domnul Iisus Hristos. după un model clasicist. Primul tablou este format din mai multe secvenţe. prin sacrificiul de sine al Mântuitorului. În creştinism. fiindcă ştie formula mantra. Calea luminată. când sufletul este dus de îngeri direct în faţa Domnului Iisus Hristos. întreaga poezie a lui Eminescu. când sufletul nu este spovedit şi împărtăşit. În braţu-mi vino. cunoaşterea relativă prin simţuri trebuiesc integral părăsite. care duce spre Lună. De aceea. Compoziţia este romantică. pe care trebuie s-o rostească. se eliberează. 16. Drumul spre acest adevăr îl reflectă.. prin afirmarea conştiinţei naţionale. Mihail Eminescu — Scrisoarea III a) Tema este exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut. Poezia este. Krisna îi descoperă discipolului să nu spună niciodată eu. fiindcă. De aici drumul Cunoaşterii se deschide: „În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte“. având Cunoaşterea. a poetului şi a filosofiei este pierderea identităţii eului.” Este o împlinire a unui destin prestabilit. Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o .. prin faptul că ea conţine adevăratele lumini. adică o abordare în perspectivă romantică a temei istoriei. Nimeni nu poate intra în Împărăţia dată de Tatăl Fiului Său decât prin Sfintele Taine. prin care natura reţine spiritul: „De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi“. când va fi întrebat de Sinele Suprem: Cine eşti tu? Răspunsul este Tat twam asi — Eu sunt Tu (sau Acesta eşti Tu). valoarea cunoaşterii şi a vieţii. a reîncarnărilor — Samsara — spiritul se va reîntoarce spre a încerca într-o altă viaţă eliberarea. care.

cocoşat şi lacom. Asia şi Africa. curajos. Al doilea tablou este al bătăliei de la Rovine. sultanul o vede pe frumoasa Malcatun. Mlădiţa cea Sfântă. de la Argeş mai departe“. este calm. Mesajul concentrat în aceste versuri este patriotic. respectă legea ospitalităţii. Tabloul următor este al taberei române de după bătălie. tu stăpân vieţii mele. fără cuget.“ Umbra arborelui se întinde peste Europa. Domnul Iisus Hristos: „Iar din inima lui simte un copac cum că răsare. În partea a doua avem o satiră virulentă la adresa societăţii contemporane. realizând un text dens. Trezit din somn. aşa cum este sugerat în cel de al doilea vis prin simbolul arborelui. patriot: „N-avem oşti. de o mare forţă expresivă. afectiv şi deci romantic. epitete. aşa cum şi creştinismul este simbolizat prin arborele ieşit din Iesei. metafore. Visul devine realitate şi armatele turceşti ajung la Dunăre. este demn. Mircea reprezintă poporul român. în stil popular: „So trimiţă dragei sale. violent. Poetul imaginează un dialog între cei doi conducători militari. Care creşte într-o clipă ca în veacuri. Baiazid este orgolios. mereu creşte. el foloseşte multe verbe. invocarea lui Allah şi frunzele se îndoaie deasupra „Romei nouă“. fie la Caţavencu. repetiţii. dintre Mircea cel Bătrân şi Baiazid. un isvor de şiretlicuri. Pentru a-şi satisface acest orgoliu. În frunzişul său se auzeau strigăte de bătălie. Momentul luptei este plin de mişcare şi ilustrează parcă ideile lui Titu Maiorescu din condiţia ideală a poeziei. comparaţii. adică o scrisoare. tocmai pentru a arăta forţa sentimentului de dragoste faţă de ţară a străbunilor.L.„Scris în cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele Eu să fiu a ta stăpână.“ Se poate face o paralelă la ariviştii lui I. lăudăros şi evocă victoriile sale asupra armatelor Europei. a violenţei luptei. La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri.“ Sensul acestei însoţiri este apariţia şi expansiunea islamismului.Caragiale. Baiazid!“. hiperbole. Pentru a sugera mişcarea ideilor poetice. Cu privirea-mpăroşată şi la fălci umflat şi buget. simboluri. din piesa O scrisoare pierdută. nu a pregetat să provoace moartea a sute de mii de oameni. Negru. unde unul din „fiii falnicului Domn“ scrie „o carte“. fie la Agamiţă Dandanache „grecotei 176 . dară iubirea de moşie e un zid / Care nu se-nfiorează de-a ta faimă. în centrul căreia stă demagogul politic — liberalul — ca prototip al arivistului: „Vezi colo pe uriciunea fără suflet. adică a Bizanţului. atribuie acest vis prorocului islamic Mahomet şi îl interpretează ca prevestind expansiunea Imperiului Otoman.

verde“. Caracterul realist constă în faptul că tema. dialoguri. Textul are un scop moralizator. prin structura afectivă a eroilor (Mircea — patriotism. găgăuţii şi guşaţii. mincinoşi. modele creative romantice. realism şi clasicism. „capete pletoase“. 177 . eroii. b) Scrisoarea III este o sinteză de romantism. Cel mai încărcat de podoabe stilistice este fragmentul bătăliei de la Rovine. Demagogia patriotardă a parlamentarilor corupţi: „Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!“. „ca o mare“. ca să legifereze abuzul: „Ne fac legi şi ne pun biruri. „caii sălbateci“. funcţionalitatea figurilor de stil. subiectul sunt luate din realitatea social-istorică. repetiţii. care se caracterizează prin claritate. „zid înalt“.cu nas subţire“. Caracterul romantic este exprimat prin temă. trădători „în două temniţi large“. aliteraţii. deci clasicist. „săgeţile în valuri .L. venali. prin compoziţie. / Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!“.Caragiale. interogaţii retorice. „nouri de aramă“.. prin evaziunea în vis.. Poetul îl cheamă pe Vlad Ţepeş să-i adune pe aceşti arivişti corupţi. „mare turburată“. rime rare. cuvinte-modul care au sensuri noi. expresivitate. „ca potop“. c) Scrisoarea III este un model al stilului eminescian. iar stilul folosit de Mihail Eminescu este înalt. sintagme-modul. „grindin-oţelită“. Baiazid — ură). prin versificaţia populară a scrisorii fiului de domn. „large uliţi“. ceea ce l-a determinat pe criticul Garabet Ibrăileanu să-l considere pe Mihail Eminescu o culme a spiritului critic în Moldova (Garabet Ibrăileanu Spiritul critic în cultura românească). „flamura verde“. concizie.. ca să încapă toţi şi să le dea foc. „ca ropotul de grindeni“. când realitatea Războiului de Independenţă era tot atât de eroică.. prefigurând evoluţia islamismului. se toarnă“. prin folosirea antitezei. ca şi scrisoarea. „ca vijelia“. prin evaziunea poetului în trecutul istoric. conflictul. Soluţia din final este romantică. Baiazid — cuceritorul.. conceptualizare. pocitura cu „bulbucaţii ochi de broască“. asonanţe.“ este de-o actualitate evidentă. aşa cum remarca Titu Maiorescu. Elementele clasiciste sunt reprezentate de valoarea general-umană a eroilor (Mircea este patriotul. muzicalitate. adică unice. Apoi eroii sunt luaţi din viaţa claselor dominante. „ca un zid“.. în spiritul critic. acurateţe. prin structura excepţională a eroilor Mircea şi Baiazid. roiesc“. „după un semn“. ipocriţi. prin împrejurarea excepţională a luptei de la Rovine. „negrului pământ“.fonfii şi flecarii. – comparaţii: „ca nouri de aramă“. fiindcă „. care au valoare de prototipuri.. ne vorbesc filosofie. demagogul — arivistul). unde avem o adevărată tornadă de mijloace artistice: – epitete: „poala.. Satira este o specie clasicistă. – metafore: „călăreţii. comparându-l cu I. „ca şi crivăţul şi gerul“.

178 . creat de sentimentul naturii. de fapt. „şi de tropot şi de strigăt“. în dimensiunea căruia iubita şi luna sunt ipostaze: „Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară. vine. „orizonu-ntunecându-l vin săgeţi“. care. „calcă totul în picioare“.. 16. prin prototipurile create. de arme şi de bucium“. prin sugestiile lor..– hiperbole: „câtă frunză câtă iarbă“. exprimă. este o trăsătură fundamentală a originalităţii actului de creaţie. „veneau a ţării steaguri“. iar ochii sunt definiţi ca nişte zei. prin structura narativă. spre a defini modul în care se naşte sentimentul iubirii: „Pieptul de dor. a ritmurilor alternante. are la bază principiul feminin. Scrisoarea III poate fi interpretată şi ca un poem de factură realistă. Corespondenţa dintre conştiinţa universală. adică sentimentul de tristeţe. „arcuri se întind“. vigoarea spiritului eminescian. pe fondul afectiv. „săgeţile . de aceea continua alternanţă şi marea varietate a ritmurilor utilizate de Eminescu dau conturul timbrului unic. Starea de poezie este creată prin expresiile: „buciumul sună cu jale“. „tot mai mare şi mai mare“.. / Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară“. clar isvorând în fântâne“. Aceeaşi analogie o găsim între simbolurile stele şi gânduri. „a ţării steaguri“. a metaforelor. Este modelul constelat al gândirii poetice („Stelele nasc umezi pe bolta senină“). stele le scapără-n cale. „plesnetul de ploaie“. exprimată prin simbolul luna. „umbra morţii se întinde“. – repetiţii: „care vine. „apele plâng“. pe măsură ce corelativul său. şi conştiinţa individuală. „se năruie tot cerul“. care. prin iradierea celui mai puternic sentiment.. aşa cum arăta Garabet Ibrăileanu. Preponderenţa metonimiilor.. a rimelor rare. şuieră“. „lănci scânteie“. – metonimii: „codrul clocoti .. din care iradiază sentimentul naturii. Ritmul cristalizează ideea poetică. De aceea mişcarea ochilor în microcosmos echivalează cu mişcarea lunii în macrocosmos. vine“. se constituie şi se amplifică sentimentul iubirii. exprimată prin simbolul ochi. fruntea de gânduri ţi-e plină“. „pe copite iau în fugă faţa negrului pământ“. În Upanişade luna este ochiul stâng al conştiinţei universale. „ după un semn“. „păgânitatea e ca pleava vânturată“. angajează pe cititor în perceperea afectivă a imaginilor vizuale şi auditive: „Turmele-l urc. care dau relief ideilor. adică melancolia. „urlă câmpul“. „se-mprăştie a duşmanilor şiraguri“. Mihail Eminescu — Sara pe deal a) Sara pe deal este o idilă. „se clatină . Prin spiritul critic. „coifuri lucitoare ies“. „durduind soseau călării“. „înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi“. în care. aşa cum îl vom găsi cristalizat în Luceafărul. şiruri“.6. „vâjâind ca vijelia“. – simboluri: „flamura verde“. – aliteraţii: „codrul clocoti“. / Apele plâng. scade.

. raze-a lor şiruri despică“. de ridicare la nivel de conştiinţă. fiindcă principiul feminin este pasiv. este principiul feminin. dar şi de corespondenţe mai puţin vizibile („vom adormi“. generat de aceste imagini. Pronumele personal noi devine cuvântcheie. „apele plâng“. raportat la poet. într-o corespondenţă arhetipală (clopotul–sufletul. fiindcă în el se concentrează sensul sentimentului de iubire.. conceptul de fortuna labilis este sugerat de simbolul „frunza”: „Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară“. Conceptul de armonie şi echilibru. construit pe principiul masculin. gradată. Făt-Frumos. este static: „maştepţi tu pe mine“. aşa cum Luceafărul vine la fata de împărat: „scăldat în foc de soare“. centru al universului. Conceptul de armonie va fi reluat prin simbolul fluiere. spiritul. devenind iubire: „Sufletul meu arde-n iubire ca para“. fiindcă iubita este natura. „buciumul sună cu jale“). este „aşteptare“ şi „căutare“. în acelaşi timp. „cumpăna“.. Sentimentul de iubire. „dor“ şi „gânduri“ („Pieptul de dor. se concentrează în versul: „Clopotul vechi împle cu glasul lui sara“ şi se sublimează. care au în structura lor conceptul de panta rhei. sugerat de simbolul „cumpăna”. Sentimentul de iubire are o ascensiune nuanţată. este 179 . Se sugerează miturile Sfântul Soare şi Sfânta Lună în ipostazele antropomorfe poetul şi iubita.Imaginile din catrenele 3–4 sunt alcătuite prin metonimii şi simboluri: „Nourii curg. iar poetul este principiul masculin. construită ca ipostază a principiului feminin: „sta-vom noi noaptea întreagă“. conceptul de panta rhei devine „Nourii curg.. Imaginile simbolice şi auditive din versul: „Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână“ sugerează conceptul de armonie şi echilibru prin simbolul cumpăna şi conceptul de conştiinţă prin simbolul fântâna. raportat la iubită. care se va desăvârşi în Luceafărul. Raportat la iubită. iar raportat la poet. Sfântul Soare. în timp ce conceptul de mimesis este sugerat de imitarea mişcării lunii prin mişcarea ochilor de către iubită. simbolurile sugerate prin context. fiindcă substituie omul care cântă. de comuniune între om şi univers. „toaca“. fruntea de gânduri ţi-e plină“). el este dinamic. Unitatea lor generează echilibrul cosmic.”. Actul este arhetipal.. legile. principiile. sugerat ca mit într-o devenire. Sensul vieţii este sugerat de simbolurile toaca şi clopotul. b) Caracterul filosofic este exprimat prin conceptele.“. Fondul afectiv. este luna. „fluiere“. stele–gânduri). Astfel. „satul în vale-amuţeşte“. luna–ochii. „Luna. sugerat de simbolurile: „buciumul“. şi iubita. o metonimie. Conceptul de catharsis este sugerat de versul: „Sufletul meu arde-n iubire ca para“. de unde o anume înţelegere legică. care uneşte.. „clopotul“. care intră în alcătuirea sintagmei-modul „fluiere murmură-n stână“ şi este. devine „foc“ („Sufletul meu arde-n iubire ca para“). fiindcă principiul masculin este activ: „pasu-mi spre tine grăbeşte“. Iubirea determină unirea dintre poetul arhetip.trece.

este viu. „casele-n lună ridică“. este amplificat prin asocierea stelelor care: „nasc umezi pe bolta senină“. Arborele Sacru. Elementele clasiciste sunt sugerate de caracterul general-uman al eroilor. un lied în care „Amestecă-n vorbe de miere. fiindcă eroii sunt excepţionali. de aceea este firească prezenţa principiilor primordiale: apa („apele plâng“). eroii.o trăsătură clasicistă. c) Sara pe deal este o ars poetica şi conţine modelul estetic eminescian romantic. raţionaliste. ceea ce argumentează satisfăcător interpretarea ei ca o ars poetica. conflictul. din care Sara pe deal este un fragment. Ele alcătuiesc. principiul masculin. Elementele filosofice se integrează în trăsătura scientistă a realismului. dar şi filosofică. conflictul. fortuna labilis. Avem şi o sugerare a miturilor populare: Sfântul Soare. Stelele-Logostele. sugerat de simbolul „fântâna” („Apele plâng. Structura romantică este iradiată prin conceptul de lume ca univers al afectului. de conceptele clasice: panta rhei. iubita — principiul feminin. Se sugerează modelul constelat al gândirii poetului ca model al conştiinţei creatoare. / Durere”. un cântec al poeziei. ca şi celelalte concepte discutate până acum: panta rhei. ca o pledoarie pentru estetica romantică. are o continuă metamorfoză. catharsis. subiectul sunt structurate pe sentimentele de iubire. dragoste faţă de natură. aşa cum răsar gândurile: „fruntea de gânduri ţi-e plină“. mimesis. armonie şi echilibru. Elementele realiste sunt sugerate de faptul că tema. În ea se concentrează un cântec al cântecului pentru „Regina albelor nopţii regine“. fiindcă tema. Ritmul este viaţa. Sfintele Ape. adică o poezie în care se exprimă programul estetic al autorului. un context arhetipal fundamental. Caracterul filosofic este amplu dezvoltat de textul poeziei Ecó. clar isvorând în fântâne“). sintetizate în conceptele-cheie ale acestor programe estetice. realism. Sfânta Lună. „toaca răsună“. prin această idilă. fortuna labilis. cu elemente de clasicism. este romantic. unde a aderat poetul. Avem sugerată prezenţa omului prin „buciumul sună cu jale“. tristeţe. „fluiere murmură-n stână“. focul („arde ca para“). care potenţează textul. ca mod al romanticilor de a preţui folclorul şi a realiza specificul naţional. Intenţia lui Eminescu a fost să exprime. din care face parte Sara pe deal. Universul se recreează mereu. împreună cu poetul. subiectul sunt luate din realitatea socială: „Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare / Vin de la câmp“. aerul („vânt“). ultimul fiind conceptul-cheie al acestei structuri filosofice. baroc. 180 . pământul („deal“). Sunt sugerate şi principiile kantiene timpul şi spaţiul (Sara pe deal). Contextul poeziei Ecó. eroii. mimesis. în împrejurări excepţionale arhetipale. Conceptul de conştiinţă. catharsis.

„foi de mure“. miturile populare. aduc prefigurări de estetică simbolistă. vibraţia adâncă a sufletului. Poetul are gândirea structurată pe conceptul de conştiinţă. are o aspiraţie către cer. Iubita este lipsită de înţelegerea.7. arhetipală. densitatea şi claritatea. Poezia va deveni un univers autonom. Trăind în dimensiunea sa interioară conceptul de iubire absolută. care transfigurează realitatea. floarea sugerând relativul. Mihail Eminescu — Floare albastră a) Idila Floare albastră are ca temă iubirea. Ea simte această distanţare şi-i spune: „Nu căta în depărtare / Fericirea ta. către care converg eroii arhetipali — poetul şi iubita. / Eu pe181 . „buciumul sună“. d) Sara pe deal este o ars poetica şi fiindcă în ea găsim trăsături ale stilului unic eminescian: muzicalitatea. „piramide” sau metaforele: „râuri în soare“. tergiversând-o şi sperând s-o rezolve în timp. În ea găsim cântecul „frumos ca din rai“. desprins de realitate. Poezia Glossă va fi punctul terminus al unui proces interior. stele–gânduri). definind un concept despre poet şi poezie. afectivă. „câmpiile Asire“. melancolia. de senzorial. Se poate discuta chiar de o tehnică de simboluri centrale. luna–ochii. Această concepţie îl determină să rămână depărtat de iubita sa. spre a realiza Iubirea. de caracterul militant. Înţelegerea poetului asupra lumii este conceptuală. metaforele şi metonimiile unice („fluiere murmură“. de social. simbolurile şi contextul arhetipal. 16. cosmicizarea. ca eroii lui Camil Petrescu. Salcâmul sugerează un centru al universului. Antinomia dintre absolut şi relativ este conţinută în titlul poeziei. unde simbolul stâlp sugerează centrul universului. „lumea mea“. exprimat în Sara pe deal. Iubita trăieşte pe coordonata conceptului de carpe diem. pentru a nu pune în discuţie problema incompatibilităţii. iubite!“. alternanţa ritmurilor. spre a deveni un univers al conştiinţei. pe care o comunică prin simboluri şi expresii edificatoare: „fir de romăniţă“. de concret. iar simbolul lună principiul feminin. În Sara pe deal se sugerează momentul în care poetul se desprinde de lume. „Voi fi roşie ca mărul“. „Streşine vechi casele-n lună ridică“). aşa cum o sugerează simbolurile: „stea“. aşa cum o spune în versul: „Ca un stâlp eu stam în lună!“. iar albastrul sugerând absolutul. păşind pe un drum spre interior. care prefigurează simbolismul şi expresionismul. spre o altă înţelegere. care va fi dezvoltată şi în Luceafărul.Simbolurile. el nu-i răspunde: „Eu am râs. n-am zis nimica“. care sugerează corespondenţa om–univers (clopotul– sufletul. care definesc universul poetic. un univers spiritual. către absolut. spre a deveni „nemuritor şi rece“ ca în Luceafărul. rimele rare. principiul masculin. dorul. De aici caracterul modern al poeziei lui Eminescu. care duce la adevăr: „Şi mi-i spune-atunci poveşti / Şi minciuni cu-a ta guriţă. spiritul. trăieşte o iubire relativă.

Este o exprimare în esenţă a romantismului. Momentul când se constituie oglinda conştiinţei de sine este dat de imaginea zeiţei Isis. Iubita. Eroii urmează un alt drum. în timp ce poetul. care îi apărea hierofantului însoţită de această floare. fiindcă însumează conceptele de carpe diem. ci surâde: „Eu am râs.un fir de romăniţă / Voi cerca de mă iubeşti“. de conceptul despre lume şi viaţă. În Orient. din care se generează celelalte legi. b) Floare albastră poate fi interpretată ca o meditaţie pe tema destinului. trandafirul albastru — semn hieratic. aşa cum o găsim exprimată în strofa finală: „Şi te-ai dus. aşa cum îl va exprima Eminescu în nuvela Avatarii faraonului Tla. Iubirea devine nucleul. legea iubirii. Eroii înţeleg în mod diferit lumea. forţele. Floarea albastră este natura. relativul. astfel. Iubirea transfigurează oamenii şi realitatea. mecanismul subtil şi de esenţă al lumii. izvorâtă din asimilarea filosofiei indiene. Această înţelegere. subiect. ca etapă în drumul dobândirii conştiinţei de sine. este iubirea. care totalizează universul lumii antice babiloniene. a plecat lăsând în sufletul poetului un sentiment de tristeţe: „Totuşi este trist în lume!“. definită prin metafora „floare albastră“. sugerează ideea că aşa cum această lume înfloritoare a devenit pustie. aşa cum legea iubirii generează unirea lor. ca în literatura de factură encomiastică. Acum pentru ea poetul este: „Sufletul vieţii mele“. nu se lasă înşelat. înţelegând jocul naturii. conştiinţa. adică hazardul. precum şi o gândire legică sugerată de legea discriminării. c) Floare albastră poate fi interpretată şi ca o ars poetica. plină de vitalitate ca viaţa însăşi (Eva). Avem ca temă. de structura eului. Metafora „floare albastră“ ne apare. Iubita este expansivă. printre care şi legea discriminării. ca în Luceafărul. panta rhei. care generează separarea eroilor. realitatea şi de aici drama incompatibilităţii. idee. drumul spre conştiinţă. iubirea şi natura. este mitul zeiţei Isis. nu se lasă sedus. fiindcă afectul are puncte de concentrare şi de disoluţie. fiindcă încorporează modelul universului poetic eminescian. dulce minune. Deci iubirea va dura. determinat de evoluţia interioară. este iubita. Budha însuşi este reprezentat pe un lotus albastru. Floare albastră este o meditaţie. Drumul legic al Karmei este eliberarea spiritului prin cunoaşterea discriminativă. tot astfel plecarea iubitei va face ca viaţa să-i pară pustie şi lipsită de sens. Ea joacă rolul subtil al naturii. după cum va spune firul de romaniţă. fortuna labilis. De aceea şi comportamentul lor este diferit. n-am zis nimica“. încărcată de un strat mitic. nu-i poate împiedica reacţia melancolică şi profund romantică. este universul poetic. de nivelul de conştientizare. / Ş-a murit iubirea noastră“. fiindcă valoarea este dată de afect. de aceea iubita devine „dulce 182 . edenul pământesc. Metafora-simbol „câmpiile Asire“. care vrea să reţină spiritul încorporat. întâmplarea.

subtilitatea. care reprezintă modelul de modelare prin catharsis. este comparată cu o floare. Trebuie să mai remarcăm cele două modele de modelare a personalităţii. care se confruntă. proiecţia spre o eroină ideală în împrejurări ideale. „Mătasa sună sub picior“.. profunzimea gândirii eminesciene. printr-o comparaţie cu „floarea albă de cireş“. pe de altă parte. aşa cum în filosofia antică greacă principiul Eros unea principiul masculin (spiritul) cu principiul feminin (natura). este edificator. fiindcă realitatea. Atât de fragedă. Finalul este realist. felul în care se penetrează din planul gândirii creative de nivel inventiv. cultivarea sentimentului naturii. Metafora eminesciană. Chiar structura afectivă iubirea şi melancolia sunt într-un contrast romantic. dar şi atributele principiului feminin. realism. este o idilă reprezentativă pentru tema iubirea din lirica lui Eminescu. utilizat de iubită ca model de modelare. la nivelul inovativ.minune“. contextualizată. Ideea poetică o va relua Lucian Blaga în Bunăvestire pentru floarea mărului. care conturează virtuţile eroinei: puritatea. fiindcă realitatea biologică neiertătoare o transformă într-o babă. delicateţea. în gândirea lui Eminescu. ca şi în Luceafărul. cu ajutorul metaforelor pentru a construi imaginea iubitei ideale şi apoi a Iubirii în sine. dar şi conceptul de lume ca univers social. Mihail Eminescu — Atât de fragedă. iubita fiind „dulce minune“. structura vegetală a metaforei „floare albastră“. în mit. procesul... carpe diem. panta rhei. ca formă superioară a raţionalismului. ca la Platon. idila ca specie literară. deşi este romantică. candoarea. ridicarea la nivel de arhetipuri a eroilor îi transformă în eroi ideali în împrejurări ideale. Iubita trebuie să reprezinte „frumosul în sine“. 16. Pentru a înţelege problematica. ca şi dulcele sugerat de nectarul florilor. Conceptul de catharsis este subtil implicat şi prin el avem dimensiunea clasicistă.. Problema va fi reluată în poemul Luceafărul. pe de o parte. în sensul urmăririi felului în care se realizează.8. nu are efect asupra poetului. lumea ca univers al conştiinţei. procesul de formare şi evoluţie al universului eminescian este important să vedem în această poezie o ars poetica. Modelul vegetal este o trăsătură a romantismului. de la conceptul de lume ca univers al afectului. sugerează sinteza estetică 183 . sinteza estetică a romantismului cu elementele de clasicism. În acelaşi timp. Elementele clasiciste sunt sugerate de conceptele de fortuna labilis. de aceea ea trebuie să dispară. destinul rup unitatea poet–iubită şi impun incompatibilitatea. modelele. simbolism. Conceptul de mimesis. contrastul dintre poet şi iubită sunt trăsături ale programului estetic romantic. Evaziunea în natură. De aceea studiul imaginarului eminescian. Iubita primeşte de la început o haină romantică vegetală. în care Iubirea devine un principiu (arhe). gingăşia. Suportul în realitatea socială este redat prin „covorul moale“.

184 . spre a ajunge în Luceafărul la arhetipul: „Fecioara între sfinţi“. adică Kore Kosmou — fecioara lumii. generând eroina din Luceafărul ca arhetip al principiului feminin. aşa cum îl găsim la Platon. Iubita devine un „vis ferice de iubire“. Este Frumosul ideal. Poezia lui Eminescu trebuie înţeleasă ca un univers într-o continuă metamorfoză. unde eroinei i se propune să devină doamnă a lumii spirituale: „Şi toată lumea-n ocean/ De tine o s-asculte“. adică Virtutea însăşi: „Pe fruntea ta purtând coroană“. la vis. de la exterior la interior. care va distruge această imagine ideală. Ea va rămâne „Mireasa sufletului“ pentru poet. Imaginarul eminescian este creativ în sensul că este o matrice generatoare de prototipuri. Proiecţia spre ideal a imaginii iubitei are ca scop să exprime „Iubirea“. Transfigurarea ca procedeu romantic este utilizată de Eminescu cu multă subtilitate. arhetipuri. metamorfoza ei în Iubirea ca model ideal. la planul oniric specific romantismului. apoi devine concept. spre a realiza metamorfoza de la real la sublim a iubitei. Metonimia „Mătasa sună sub picior“ dă coordonata auditivă a imaginii vizuale. care este tot romantică. Pentru a rămâne ideală. pe care-l vom găsi în Luceafărul. deşi va fi „Pierdută vecinic“. fiindcă poetul a făcut greşeala transformării visului în realitate: „Că te-am zărit e a mea vină“. metaforă care sugerează devenirea. exprimând o etapă de la Înger şi demon spre Luceafărul./ Cu-mbrăţişări de braţe reci“. Algoritmul interior al imaginarului eminescian aduce imaginea de „înger“ („Şi ca un înger dintre oameni“). Iubirea ca temă la Eminescu are o continuă metamorfoză de la instinct („Astfel dorinţa-i gata“) la afect („De dorul lui şi inima/ Şi sufletu-i se împle“). ca principiu. ca moment al proiecţiei iubitei spre sublim. Imaginea aceasta ideală determină vibraţia sufletului poetului: „Satârnă sufletu-mi de ochii/ Cei plini de lacrimi şi noroc“. Poetul trăieşte în realitate visul: „Cu-a gurii tale calde şoapte. Iubita trebuia să rămână „visul de lumină“. transfigurând-o: „Pluteşti ca visul de uşor“. principiu.eminesciană. ca o reprezentare a sublimului: „Ş-o să-mi răsai ca o icoană/ A pururi verginei Marii“. Devenită înger. Aici e punctul de geneză a idealului feminin. fiindcă timpul va aduce o metamorfoză. metamorfozându-se din „iubită“ în „iubire“ („Mireasă blândă din poveşti“). Ea poate determina mutaţii adânci în gândirea poetului („Cât poţi cu-a farmecului noapte/ Să-ntuneci ochii mei pe veci“). iubita trebuie să renunţe la împlinirea iubirii. actanţi. mitică. iubita îi îndrumă paşii gândului creativ spre sublim.

Dorinţa devine o subtilă metaforă a amintirilor. aşa cum obrazul naturii. a armoniei şi echilibrului. Dorinţa devine o subtilă metonimie a legii iubirii. Imaginea iubitei este idealizată romantic prin transfigurare: „Fruntea albă-n părul galben / Pe-al meu braţ încet s-o culci“. dar şi o ars poetica pe tema poetul şi poezia.rânduri“. este descoperit. a conceptului romantic de lume ca univers afectiv.10. 185 . ascuns sub văl. unică: „Vom visa un vis ferice. iar poezia — o emanaţie. dar este cunoscut de ochiul conştiinţei poetului: „Să-ţi desprind din creştet vălul. o exprimare a acestei conştiinţe naţionale. a lumii şi a omului. felul în care obrazul iubitei. Idila este construită pe seria de imagini reprezentate în conştiinţa poetului de dorinţa de a actualiza prezenţa iubitei printr-o idilă imaginară. Cadrul este romantic. Iubirea declanşează momentul de armonie şi echilibru al lumii. este punctul din care se regenerează universul: „Adormind de armonia / Codrului bătut de gânduri. în mijlocul naturii: „Vino-n codru la isvorul / Care tremură pe prund. fiindcă dorinţa poetului se transfigurează prin flori în iubire. Metafora „prispa cea de brazde“ sugerează. Mihail Eminescu — Revedere Revedere este o meditaţie pe tema destinului. / Unde prispa cea de brazde / Crengi plecate o ascund“. ci determinată de imaginea iubitei. Mihail Eminescu — Dorinţa Idila Dorinţa este reprezentativă pentru tema iubirii. fiindcă în ea poetul realizează imaginea ideală a iubitei pentru a defini iubirea în poezia Atât de fragedă. care rămâne în conştiinţa poetului şi după ce iubita a dispărut din viaţa lui. printr-o subtilă analogie.16. „Codrului bătut de gânduri”. / Îngâna-ne-vor c-un cânt / Singuratece isvoare. într-o versificaţie preluată de poet din poezia populară. / Să-l ridic de pe obraz“. / Flori de tei deasupra noastră / Or să cadă rânduri. a viselor. a puterii de a crea.9. Metonimia „Iar în păr înfiorate / Or să-ţi cadă flori de tei“ atribuie delicat naturii rolul de a o mângâia pe iubită. Iubirea aduce o evaziune într-o stare de vis. / Blânda batere de vânt“. Ideea este că poetul trebuie să fie un exponent al conştiinţei naţionale. al pământului-mumă. ca lege generatoare a armoniei şi echilibrului. 16. Iubita este delicată ca o floare şi doar florile au delicata mângâiere pentru ea. Starea afectivă ni se comunică prin subtile metonimii: „isvorul / Care tremură“. este ascuns sub crengile plecate. „înfiorate flori“. Ideea este că dorinţa nu este abstractă.

individual stă sub semnul relativului („Numai omu-i schimbător. poezia Revedere aduce în discuţie nu numai conceptul de poet şi poezie. două în care se concentrează întrebările poetului exponent al sufletului românesc şi două în care răspunde codrul. unde eul poetului îmbracă ipostaza lui Mircea cel Bătrân. rea. soarele — Sfântul Soare. al Sfântului Duh. Poetul îşi exprimă într-o formă declarată. / Ce le-am dat-o tuturor. Imaginea stelelor în lacuri reflectă modelul constelat al conştiinţei naţionale. din Ce-ţi doresc eu ţie. la modelul interior. izvorul — spiritul. exponent al acesteia. care nu este doar o exprimare a caracterului romantic al poeziei. Tema naturii este dezvoltată în sensul de univers naţional prin codrul — fiinţa naţională. meditativ. dorul pe care l-a trăit. luna — Sfânta Lună. din care se adapă şi poetul. / Împlându-şi cofeile. ci mai ales o concluzie la meditaţia pe tema destinului naţional şi personal. Dunărea — Sfintele Ape. vizează eternul („Iar noi locului ne ţinem. la sensul vieţii. Această eternă conştiinţă naţională este izvorul etern: „Pe cărarea spre isvor. stelele — destinele. / Cum am fost aşa rămânem“). exprimat şi trăit de codru. află în poezia populară răspunsurile pe care le-a căutat în marile filosofii europene şi asiatice. Destinul uman. poezia este alcătuită din patru secvenţe. într-o aparentă simplitate de factură populară este un drum de la poetul–bard la poetul exponent al conştiinţei naţionale. care încorporează miturile autohtone: soarele — Sfântul Soare. frunza — destinul. arhetipal mitic Sfintele Ape. prin tematică. Fiinţa naţională. Astfel. al fiinţei naţionale. patruzecioptist. ci. la eternitatea sufletului şi a creaţiei. Iubirea pentru o persoană este transfigurată în sensul iubirii faţă de ţară. întregul univers poetic eminescian. luna — Sfânta Lună. / Mie-mi curge Dunărea“. stelele — destinele. dulce Românie. filosofic. De aici preţuirea folclorului. întors. prin sinteza estetică. / Pe pământ rătăcitor“). în timp ce destinul naţional. temele acestui univers sunt sugerate de simboluri. când de veacuri / Stele-mi scânteie pe lacuri“). de aceea este un simbol al conştiinţei naţionale. Dunărea — Sfintele Ape. popor şi patrie. Acest drum cunoaşte etape intermediare ca în Scrisoarea III. dar şi al poetului. fiindcă apa este un simbol al spiritului. / Mi-o cântă femeile“. la legea armoniei şi echilibrului ca nucleu al conştiinţei naţionale a poporului român („Ce mi-i vremea. De aceea unele versuri au adâncime arhetipală: „Şi de-i vremea bună. când a plecat la studii în Germania şi. Interpretată ca o ars poetica. Aici este izvorul veşnic al eternităţii: „Tu din tânăr precum eşti / Tot mereu întinereşti”. devenind elementul de legătură dintre poet. al omului şi al lumii. De la modelul retoric exterior. conştiinţa naţională sunt sugerate printr-o serie de simboluri. lacul — conştiinţa naţională. simbol al poporului român. indirectă. Dunărea adună geografic apele ţării. Această idee a 186 .Compoziţional.

spiritualitatea naţională. clasicismului şi realismului. prin extindere. George Coşbuc. Analogia om– pom. / Pe pământ rătăcitor“). care va găsi cea mai înaltă formă de exprimare în poemul Luceafărul. construit pe coordonatele romantismului. angelic. un profund specific naţional. adică distrugând părţi (crengi) ale codrului (neam). din această cauză. 16. lumină. / Crengile-mi rupându-le. Zburătorul este. Sburătorul. de fiinţă naţională. astfel. preţuirea pentru folclor specifică romanticilor. În acelaşi timp. fiindcă Eminescu este unic. Poezia este romantică. fiindcă are ca subiect o poveste de dragoste. ascunzând. când de veacuri / Stele-mi scânteie pe lacuri“. / Apele-astupându-le“. prin simbolul izvorului („Pe cărarea spre isvor“). care poate lua diferite înfăţişări. Mihail Eminescu — Călin (file din poveste) a) Poemul Călin are ca temă motivul zburătorului. în concepţia poporului nostru. Se arată. dar mai ales prin sugerarea mitului Sfintele Ape („Mie-mi curge Dunărea“) cu valoare de simbol al conştiinţei naţionale. de fapt o dezvoltare a motivului popular al Zburătorului. eternă. poetul va opta pentru cer. pentru evoluţia eului eminescian poezia exprimă momentul când poetul descoperă coordonatele eternului prin conştiinţa naţională sedimentată în folclor. Motivul a constituit punctul de plecare pentru multe creaţii literare cum ar fi: Zburătorul de Ion Heliade Rădulescu. De aceea orice paralelă la un alt poet român devine un act incompatibil cu realitatea. transfigurează simbolul codrului. dintre duhul satanic şi cel angelic. Octavian Goga. Eroii poemului sunt profund 187 . Tema istoriei ne apare sub forma conceptului de armonie şi echilibru: — „Ce mi-i vremea. Ion Barbu. care au. dintre teluric şi solar. programul estetic eminescian. aşa cum o va exprima deplin poemul Luceafărul. În acelaşi timp.11. Lucian Blaga. Tema conştiinţei este subtil contextualizată prin mitul doinei şi al dorului („Vara doina mi-o ascult“).identităţii poet–popor–patrie este filonul poeziei române de specific naţional. Crai Nou de Vasile Alecsandri. prin profunda sinteză dintre gândirea filosofică universală şi haina de specific naţional a poeziei populare. un personaj fantastic. etern. pentru un timp. În opţiunea dintre efemer şi etern. dintre lume şi cer. trecând prin evenimentele istoriei „Iarna viscolul ascult. este o exprimare a programului direcţiei Junimii — a lui Titu Maiorescu — prin prioritatea criteriului estetic. le determină să se îndrăgostească de el şi apoi dispare. Motivul comuniunii dintre om şi natură este împletit cu motivul panta rhei („Numai omu-i schimbător. dându-i valoarea de neam. ca sinteză a conştiinţei naţionale. Luceafărul de Mihail Eminescu. soare. El se arată pe înserat tinerelor fete. reprezentat de Vasile Alecsandri.

romantici. sugerând mitul comuniunii dintre om şi natură. dar mai apoi şi bătrânul crai. asemeni lui Narcis. în acelaşi timp. ascunsă în iatacul tăinuit. ca în Luceafărul. dublat de o nuntă alegorică între un fluture şi o floare („mireasa viorică“). ca o clipă-i“. veniţi „din patru părţi a lumii“. deci romantic. în Nunta Zamfirei. b) Fragmentul al optulea din poemul Călin (file din poveste) construieşte o imagine a unei nunţi. în care pătrunde un voinic. şi cuprinde nunta din codru dintre Călin şi fata de împărat. ca în basmele populare. vin’ la noapte de mă fură“. părăsită. fiindcă este construit la punctul de interferenţă dintre motivul Zburătorului şi un prinţ sau un voinic din basmele populare. cu alte mijloace artistice. prin descrierea realistă. Ascensiunea sentimentului de iubire în sufletul fetei de împărat o remarcăm în fragmentul al treilea. Astfel. Este un fragment de basm. adică Sfântul Soare. Călin este un erou excepţional. în vis: „Al vieţii vis de aur ca un fulger. El găseşte fata după şapte ani într-o colibă. Zburătorul se întoarce sub forma unui voinic. Ea este alungată. alcătuit din opt fragmente. În fragmentul al doilea. unde trăia ascunsă cu băiatul ei. Masa împărătească este lângă codru. lăsând pe cititor să participe. sub aspect poetic. Fata de împărat. spre a cuceri inima frumoasei fete de împărat. zmei cu solzii de oţele. Zburătorul. Primul fragment aduce un decor romantic cu un castel. „cu barba-n noduri“. potrivit destinului său. iar unitatea o dă trăirea sentimentului de iubire. trebuie să dispară. dar şi spirituală. Este un tablou romantic. Eroina este excepţională prin frumuseţea ei fizică. numit Călin. „Feţi-frumoşi cu păr de aur. când eroina se contemplă. un fragment din viaţa socială. „Pare-că şi trunchii vecinici poartă suflete sub coajă. la umplerea spaţiilor dintre acestea. alegorie care ar vrea să definească parcă iubirea prin metafora „un fluture pe-o floare“. Ideea realizării acestui poem îi este dată de versificarea basmului Călin Nebunul. lângă lac şi adună împăraţi şi împărătese. În fragmentul al şaptelea. Zburătorul este un personaj fantastic. / Cititorii cei de 188 . trimite zadarnic crainici ca s-o găsească şi s-o aducă înapoi. în oglindă şi constată că este frumoasă: „Cum că ea — frumoasa fată — a ghicit că e frumoasă“. Este o evaziune romantică în natură. Eminescu abandonează firul narativ din basmul amintit şi creează un poem romantic. aşa cum o va relua George Coşbuc. fata de împărat constată efectele venirii Zburătorului şi în taină îl cheamă: — „Zburător cu negre plete. Avem o evaziune în basm. dar. Fragmentul al optulea este cel mai bine realizat. / Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă“. cu fantezia lui. Clipele de bucurie sunt urmate de cele de durere din fragmentul cinci. trăieşte clipe dramatice: „S-au făcut ca ceara albă faţa roşă ca un măr“. dar în acelaşi timp. dacă nu chiar cu Făt-Frumos.

alţi fluturi îi fac o suită. prin efecte. se bate“. Craiul este gătit cu mitră. Un greier crainic sprinten sare pe masa împărătească şi-şi cere iertare pentru faptul că pornesc şi gâzele o nuntă alături. „bulgări fluizi“. Nunul mare este mândrul soare.. prin simplitate şi profunzime. greierele este vornic. „curg în râuri sclipitoare“. „bulgări fluizi“. Modelul de frumuseţe.. „ţapăn. faţa îi este „roşie ca mărul“. Furnicile duc sacii de făină. în codru. „codri de aramă“. viorica. dar mai ales din balada populară Soarele şi Luna. „somnoros şi lin se bate“. epitete şi personificări ca în expresiile poetice: „Împlu aerul văratic de mireasmă şi răcoare“. Eminescu utilizează metafore ca: „iarba. drept“. Albinele aduc miere. Epitetele au o deosebită expresivitate: „Faţa-i roşie ca mărul“. prin specific naţional. „pădurii de argint“. Alegoria este un procedeu venit din literatura clasicistă. Fluturii sunt „şăgalnici şi berbanţi“. „foşnea uscat“. împletindu-se cu metafore. în dosul uşii. „suspinăn flori molatic“ pentru a sugera profunda comuniune dintre om şi natură. cariul face cercei. sau au sunete care dau asonanţe. dar şi personificări: „trunchii vecinici poartă suflete sub coajă / Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă“.. „păr de aur moale“. „Faţa-i roşie ca mărul“. mirele este o atitudine umană. prin originalitate şi muzicalitate. Este o subtilă notă de critică socială. cauzele care le-au produs: „de noroc i-s umezi ochii“. este mireasa prinţesă. ca să coacă pentru nuntă pâine şi colaci. peste care luna zace“. Găsim deci şi în această poezie romantică elemente de realism şi de clasicism. „cuibar rotind de ape“. de omăt“. fiindcă ele sunt integrate în structura unor metafore şi a unor metonimii. Se poate face o analogie cu poezia Concertul în luncă de Vasile Alecsandri. ceea ce dă poeziei un profund caracter de specific naţional. pe care le are în păr. cu schiptru şi şade pe perine de puf. Metonimiile sugerează.. „În cuibar rotind de ape. c) Stilul eminescian se caracterizează printr-un imaginar romantic de basm. mireasă este o floare delicată. 189 . Pentru a construi imaginea feerică de basm a nunţii. „Lângă lacul care-n tremur somnoros şi lin se bate“. în concepţia poporului român. Ea are „păr de aur moale“. un bondar zice un cântec. Alegoria nunţii gâzelor are o nuanţă ironică. „şăgalnicul Pepele“. sugerând o imagine din Mioriţa. „sar în bulgări fluizi“.zodii şi şăgalnicul Pepele“. fluturele mire are „musteaţa răsucită“. „o stea în frunte poartă“. „lacul. iar nună este mândra lună. cu aluzii evidente la epocă. bondarul „rotund în pântec / Somnoros pe nas ca popii glăsuieşte-ncet un cântec“. Alegoria nunţii gâzelor sugerează pregătirea şi desfăşurarea nunţii împărăteşti. sugerează imaginea iubitei din poezia Floare albastră a lui Mihail Eminescu. ţânţarii joacă rolul de lăutari. fluturele este mirele. Felul în care mireasa viorică îşi aşteaptă sfioasă. prin marea varietate a mijloacelor de versificaţie. Florile albastre.

În basm.Din această împletire a mijloacelor de stil rezultă expresii specifice lui Eminescu. cules de un german Richard Kunisch şi tipărit în Germania într-o carte de călătorii. folosind cuvinte ca: „omăt“. prin contrast. specificul naţional. în timp ce furnicile.12. este o prelucrare a elementelor basmului Fata din grădina de aur. prefigurând motivul Zburătorului tratat şi în poemul Călin ( file din poveste). fiindcă în el găsim toate temele (natura. rima bogată: rangul–hangul. poetul şi poezia). bondarul somnoros este „rotund în pântec“ şi pare a rosti un cântec. rima interioară: nună–lună. Compoziţia poemului este realizată din patru tablouri. răstoace–zace. rima asonantă: omăt–tămâiet. iubirea. În tabloul al doilea avem idila dintre pajul Cătălin şi Cătălina. Subiectul poate fi interpretat în mod diferit: fie ca o dezvoltare a motivului Zburătorului. Eminescu ştie să dea valoare elementelor de versificaţie. fie ca o poveste de dragoste. Motivul zburătorului este prezent prin faptul că Luceafărul. cu care începe o analiză literară clasică. punctul înalt al evoluţiei eului poetic. „răstoace“. coc pentru nuntă „şi plăcinte. Alegoria nunţii sugerează comportamentul uman cu vădit caracter de umor spre a obţine. De aceea tema şi ideea. În primul tablou este dezvoltată idila dintre Luceafăr (Sfântul Soare – Hyperion) şi fata de împărat. fie ca drama omului de geniu. de gâze. 16. „colb“. asemeni unor servitoare „ducând în gură de făină marii saci“. rima variată. Apropierea de limbajul popular se face. principiile. programul estetic. mesajul filosofic. la naşterea fetei de împărat ursitoarele îi 190 . care dau un caracter spontan stilului. precum şi cuvinte cu valoare onomatopeică: „murmuitoare“. În tabloul al treilea se dezvoltă dialogul dintre Demiurg şi Hyperion. simbolurile. fluturii sunt „şăgalnici şi berbanţi“. utilizând rima rară: oţele–Pepele. sunt mai greu de definit. „Cu musteaţa răsucită şede-n ea un mire flutur“. o paralelă între excepţionalitatea eroilor romantici şi caracterul de duzină. modelul noetic (conceptele. „bâzâit“. istoria. şi colaci“. o determină să se îndrăgostească de el şi apoi dispare. fie ca dezvoltând drama incompatibilităţii. De fapt. Găsim o abundenţă de elemente narative şi de dialog. ca şi zburătorul. adică verb cu substantiv: pună–lună. fie ca o imagine a universului eminescian. se arată fetei de împărat. legile. „zdrumicate“. conştiinţa. rezultă acea originalitate şi densitate a stilului. „ţânţarii lăutarii“. albinele ca nişte femei harnice aduc miere. mare–soare. fie ca o dezvoltare a mitului Sfântul Soare. categoriile). iar în tabloul al patrulea — izolarea Luceafărului. sprinten–pinten. omul şi societatea. al eroilor de tip social: „vornicel e-un grierel“. mitul. „hangul“. modelele esenţiale. Mihail Eminescu — Luceafărul a) Poemul Luceafărul este o sinteză a universului eminescian.

b) Iubirea este o temă a universului eminescian. Iubirea primeşte. spre cer. Luceafărul. / Alunecând pe-o rază. cu ajutorul unor obiecte miraculoase. Eroina simte această prezenţă subtilă a Luceafărului în ipostază de lumină: „Ea îl privea cu un surâs. pe un munte de cleştar inaccesibil. / El tremura-n oglindă“. ceea ce face posibilă evoluţia Luceafărului. Eroina trece în starea de vis. Lumea eroului este a luminii. care se răzbună. omorând-o pe fata de împărat. Ascensiunea iubirii se exprimă prin ridicarea ei la valoarea de dor („De dorul lui şi inima / Şi sufletu-i se împle“). care din luceafăr–astru devine „mreajă de văpaie“. spre etern. de aceea împăratul o închide într-un castel.“).. / De ce nu vii tu? Vină!“. / Oftând din greu suspină: / — O. prin care el îi construieşte fetei de împărat aspiraţia spre lumea luminii. deşi distanţa fizică dintre eroi este mare. deci. De aceea asistăm la o schimbare a ipostazei eroului.prezic un destin tragic. ca reacţie. spre a comunica direct de la conştiinţă la conştiinţă cu Luceafărul: „Iar ea vorbind cu el în somn. Reacţia. care ascultă invocaţia eroinei („Cobori în jos. Basmul ridică problema incompatibilităţii dintre lumi şi această problemă. dar fata îi cere să devină muritor. sugerându-se o subtilă influenţă a filosofiei lui Platon. de aceea iubirea devine o vibraţie a conştiinţei. care se îndrăgosteşte de ea. este prin valoarea de aprindere: „Şi cât de viu s-aprinde el“. izbuteşte să ajungă la fata de împărat şi să o elibereze. Tinerii sunt văzuţi de zmeu. / Pătrunde-n casă şi în gând / Şi viaţa-mi luminează!“). Plecat să obţină condiţia de muritor. Reacţia 191 . o stare de conştiinţă. spre absolut. prefigurată în idila Floare albastră. enunţată. ca mod al legii reacţiei. De aceea credem că prima problemă ar trebui enunţată prin iubirea şi incompatibilitatea ca fir narativ principal al poemului. Aici avem şi primul element al incompatibilităţii. devine o problemă corelativă la tema iubirii.. la un anumit moment. Iubirea primeşte. Simbolul oglindă sugerează valoarea de „conştiinţă de sine“ a Luceafărului. ca primă formă de valoare. dorinţa („Astfel dorinţa-i gata“). Eroii se întâlnesc pe acest plan al conştiinţei. raportată la eroină. participă printr-o formă spiritualizată („Îi cade dragă fata“). sugerat prin contrast în versul: „Spre umbra negrului castel“. zmeul lipseşte mai mult timp şi un fiu de împărat. Metafora defineşte modelul de modelare prin catharsis al Luceafărului–Hyperion. iar feciorul de împărat rămâne s-o plângă toată viaţa. legătură care se realizează pe planul conştiinţei. valoarea de punte de legătură între Luceafăr şi eroină. Fata este văzută de un zmeu. luceafăr blând. în poemul Luceafărul ca o lege („Primind o altă lege“ va spune Luceafărul) şi-i va da în faţa Demiurgului contur prin versurile: „Reia-mi al nemuririi nimb / Şi focul din privire. dulce-al nopţii mele Domn. / Şi pentru toate dă-mi în schimb / O oră de iubire. lumea eroinei este a umbrei.

/ Ci voi să mă dezlege“. fiindcă noua ipostază ia fiinţă „din a chaosului văi“. care rosteşte pentru a doua oară invocaţia. sugerând ipostaza angelică a Luceafărului. aşa cum va mai deveni în drum spre Demiurg („Şi s-arunca fulgerător“. propus de pajul Cătălin: „Şi ca să-ţi fie pe deplin / Iubirea cunoscută. trăită de eroină. modelată prin catharsis. / Cu vecinicia sunt legat. ca să joace rolul sugerat de versul „Şi luna între stele“. devenind fulger.lui este de a-şi schimba ipostaza.“ de aceea vine „Scăldat în foc de soare“. / Tu iarăşi mă sărută“. de aceea afirmă: „Da. „Părea un fulger nentrerupt“). joc în care eroina treptat intră: „Mai nu vrea. vin!’ odorul meu nespus. Eroina îl vede „frumos“. / Când sărutându-te mă-nclin. / În sus rămâi cu faţa“. / Şi tu eşti muritoare?“. este prezentă în sufletul 192 . pleacă la Demiurg să ceară condiţia de muritor. / Şi ochiul tău mă-ngheaţă“. a creaţiei. / Cum că eu sunt nemuritor. Ipostaza de „mândru tânăr“. de „mort frumos cu ochii vii“ este o proiecţie în conştiinţa eroinei. / Eu sunt luceafărul de sus. Incompatibilitatea revine ca un laitmotiv. „ca un înger“. oferindu-i să devină doamnă a lumii. vin’. rostit de astă dată de Luceafăr: „Au nu-nţelegi tu oare.“ Este o lume spirituală. De aceea eroina refuză propunerea făcută de Luceafăr („Iar tu să-mi fii mireasă“) şi-i spune: „Dară pe calea ce-ai deschis / N-oi merge niciodată“. tu eşti mort. / Iar tu să-mi fii mireasă. de „tânăr voevod“. / Şi lumea ta o lasă. ca zmeul din basmul Fata din grădina de aur. pe care Luceafărul o ia din iubire. mai se lasă“. adică are o reacţie inversă. Iubirea lui este exprimată deplin. în care o cheamă: „O. este o ipostază spirituală.“ de aceea el o cheamă în lumea cerească. cum numa-n vis / Un demon se arată. iubirea are forma unui joc. Iubirea. Luceafărul crede că iubirea poate rezolva problema incompatibilităţii. însă incompatibilitatea dintre lumi este deplin exprimată: „Căci eu sunt vie. / Primind o altă lege. în părul tău bălai / S-anin cununi de stele“. dar de data aceasta el „Se stinse cu durere“. adică al valorilor mitului Sfânta Lună. Mitul Sfântul Soare este bine conturat şi el asociază mitul Stelelor-Logostele: „O. În tabloul doi. Ipostaza este însă demonică: „O. în care ea să aibă un rol conducător: „Colo-n palate de mărgean / Te-oi duce veacuri multe. mă voi naşte din păcat. spre a veni în lumea eroinei: „Ca în cămara ta să vin. prin gesturi de tandreţe. eşti frumos. Al doilea moment al dramei incompatibilităţii este declanşat de iubirea–dor: „Şi dor de-al valurilor Domn / De inim-o apucă“. / Şi toată lumea-n ocean / De tine o sasculte“. care să provoace o dragoste lumească: „Când faţa mea se pleacă-n jos. Este modelarea prin mimesis. El este solar: „Şi soarele e tatăl meu. / Am coborât cu-al meu senin / Şi mam născut din ape“. / Iar noapteami este muma. / Să te privesc de-aproape.

mitul Pământul-Mumă prin metonimie devine marea. Incompatibilitatea a devenit definitivă: „Ci eu în lumea mea mă simt / Nemuritor şi rece“. a fetei de împărat. totul“. mitul îngerului („Un înger se arată“). când Luceafărul – Hyperion ajunge la Cerul Tată. o mitologie autohtonă. / Jur împrejur de sine / Vedea.eroinei sub forma unei aspiraţii: „În veci îl voi iubi şi-n veci / Va rămânea departe. ca Hyperion în faţa Demiurgului. Sfântul Soare. Mitul genezei are o mare putere de a sugera momentul trecerii de la creat la increat. creat de Eminescu. 193 . Cerul Tată („Şi cerul este tatăl meu“). sugerat de Demiurg. În tabloul al patrulea iubirea devine evaziune în natură. sugerate de Hyperion. cosmocrator. Astfel. mitul demonului („Un demon se arată“).“)... mitul genezei („Vedea ca-n ziua cea dintâi / Cum izvorau lumine“). Aceste mituri sunt transfigurate artistic de Eminescu. gând purtat de dor. în Luceafărul. Cătălin şi Cătălina şi-au pierdut identitatea.. Imaginea eroinei se construieşte prin sugerarea miturilor Sfânta Lună („Şi luna între stele“).“. mitul StelelorLogostele. ca demon şi înger în proiecţiile din conştiinţa eroinei. Eminescu încă nu înţelegea că iubirea este eternă. ca fulger de mitul Zburătorului (aşa îl găsim şi la I. Demiurgul cosmocrator: („Şi din a chaosului văi. mitul Stelelor-Logostele („S-anin cununi de stele“). / Cum isvorau lumine. a Demiurgului – Cerul Tată.” Iubirea atinge cel mai înalt punct în tabloul trei. / Şi pentru toate dă-mi în schimb / O oră de iubire.. / Pân’ piere totul.H. Zburătorul. Hyperion îşi oferă nemurirea pentru o oră de iubire: „Reia-mi al nemuririi nimb / Şi focul din privire.“.ajuns la Demiurg. Trecerea dincolo de această limită o poate face doar în ipostaza de gând: „El zboară. Luceafărul ca astru este apropiat de mitul Luceafărul de noapte. având rolul de a sugera ipostazele diferite ale eroilor. interferate în construcţia imaginii Luceafărului – Hyperion. Aspiraţia către cer. În acest sens. devenind „doi tineri singuri“. Este cel mai înalt punct de axiologie romantică din literatura universală. c) Mitul aduce dimensiunea de specific naţional a universului poetic. modelată de Luceafăr. ca-n ziua cea de-ntâi. Valoarea unei ore de iubire este mai mare ca nemurirea. mitul Sfânta Lună sugerat de fata de împărat. reprezentată de Dumnezeu – Fârtatul. Modelarea prin mimesis a iubirii lumeşti a ieşit biruitoare: „Abia un braţ pe gât i-a pus / Şi ea l-a prins în braţe . că Dumnezeu este iubire. când. mitul Fecioarei („Cum e Fecioara între sfinţi“). o mai face pe eroină să rostească invocaţia schimbată şi fără efect.. găsim. Rădulescu). Luceafărul de noapte..

dar şi „scăldat în foc de soare“.. / Cum isvorau lumine“). împletită cu tema poetul şi poezia. eşti frumos. reprezintă conştiinţa de sine.. sub forma metaforei „râuri în soare“. realizată de-a lungul celor şaptesprezece ani de creaţie literară. în Strigoii este Arald. în Sărmanul Dionis este Dionis. el este Toma Nour. sunt arhetipuri construite pe principiul platonic Frumosul („O. fulger. d) Tema conştiinţei. de mit al Luceafărului de noapte. este sugerat conceptul de om–lumină („spuneţi că-i omul o lumină“). În Luceafărul. ca în balada populară Soarele şi luna. Glossă. ca-n ziua cea de-ntâi. În poezia Împărat şi proletar.. dincolo de care spre a putea penetra conştiinţa în sine sau Sinele Suprem („Jur împrejur de sine“). care să-l definească. Şi dacă. Hyperion au în vedere rolul diferit. ceea ce formează substanţa narativă a poemului Luceafărul. demon. De aceea Sfântul Soare încearcă să se însoţească cu o frumoasă muritoare. iar ideea de lumină revine. cum numa-n vis“). Sfântul Soare. Sfânta Lună. îşi găsesc în poemul Luceafărul punctul cel mai înalt al unei evoluţii. el realizează cea mai completă imagine despre sine. Ipostaza de astru. În poeziile Sara pe deal. Ideea capătă o altă înfăţişare sub forma omului de geniu. În poemul Luceafărul. printr-o continuă metamorfoză. este construit pe o Lege. pe care trebuie să-l joace eroul în lumi diferite. lumină. În romanul neterminat Geniu pustiu. înger. fiindcă nu face voia proprie. ca dimensiune a conştiinţei universale. ci a Demiurgului. care-şi au punctul de plecare în poezia Înger şi demon. Dar acest lucru nu este permis şi cei doi eroi primesc această sancţiune de a fi mereu în contratimp pe cer. renunţă la masca unui personaj şi caută un drum în interior. vrea să se însoare cu sora sa. şi schimbă. „Tu rămâi la toate rece“). în care Făt-Frumos. conţine în sine un ideologem — nucleu generator — ca o sămânţă a unui univers. devine conştient de această căutare. drumul conştiinţei de sine. şapte ipostaze. el ia ipostaza de gând („El zboară. Ipostaza de fulger este de deplasare până la limitele creaţiei („Vedea. 194 . Floare albastră. Poetul este într-o continuă şi febrilă căutare a unui model uman. Ipostazele de înger şi demon.Mitul Sfântul Soare cuprinde acest episod. a celui ce are în el „lumina conştiinţei“ („bătrânul dascăl“). în Scrisoarea III este Mircea. ipostaza de lumină a eroului principal este sugerată prin metafora „mreajă de văpaie“. în Floare albastră. ca în Odă (în metru antic) („Pururi tânăr. gând. gând purtat de dor“). El este un actant. este contemplativă ca cea din poezia Glossă („Ci eu în lumea mea mă simt / Nemuritor şi rece“. înfăşurat în manta-mi“). în Scrisoarea I. trăind cu subtilitate toate metamorfozele eroului. Cele şapte ipostaze ale eroului de astru.

legea reacţiei („Se stinse cu durere“. Spaţiul („Din goluri a se naşte“) alcătuiesc un sistem. Principiile primordiale: apa („Apa unde-au fost căzut“). pe care Luceafărul o reprezintă. este pe deplin exprimat în Luceafărul. pământul („Pământu-n lung şi marea-n larg“). „Cercul vostru strâmt“. Într-o variantă publicată de ediţia Perpessicius. unde cuvântul generează lumi. Sistemul conceptual eminescian cuprinde un grup de concepte filosofice clasice asimilate profund. focul („Scăldat în foc de soare“). găseşte în Luceafărul exprimarea de poet — conştiinţă estetică şi poet — ipostază a conştiinţei universale. cum numa-n vis“). legea reflectării („El tremura-n oglindă“. este mult mai mare. prin care se comunică acest sistem. Adevărul („Venea plutind în adevăr“). reprezentat de eroină („Cum e Fecioara între sfinţi / Şi luna între stele”). adică este o componentă a conştiinţei universale. e) Modelul intelectului eminescian (nous-ul). / Ca dup-a ei cântare / Să se ia munţii cu păduri / Şi insulele-n mare?“). Conceptul de poet — conştiinţă naţională din Revedere. „conştiinţa de sine“. împreună cu principiile platonice: Frumosul („O. el devine o parte a acestei conştiinţe universale. Legea („Primind o altă lege“). din care mai fac parte principiul feminin. Demiurgul arată cauza. legea discriminării („Eu sunt vie. Dintre acestea amintim: fortuna labilis („Ei doar au stele cu noroc / Şi prigoniri de soarte“). „sfera mea“). / Eu nu te pot pricepe“. aşa cum arăta Titu Maiorescu prin expresia „idei generale“. „Ţesând cu recile-i scântei / O mreajă de văpaie“). aşa cum o va spune în Ta twam asi. tu eşti mort“. alcătuit din: legea iubirii („Primind o altă lege“). Binele – Demiurgul. aşa cum în Bhagavad-Gita poetul este o ipostază a acestei conştiinţe. formula arhetipală. şi principiul masculin („Şi apa unde-au fost căzut / În cercuri se roteşte. Armonia („Cum isvorau lumine“) şi cu principiile kantiene: Timpul („Şi vremeancearcă în zadar“). sau cum i-o propune Demiurgul („Vrei să dau glas acelei guri. legea armoniei şi echilibrului („Pe mişcătoarele cărări / Corăbii negre duce“). discutat vag prin caracterul filosofic. aerul („Prin aer rumene văpăi“). legea identităţii („Dar moartea nu se poate“).Prin ipostaza Hyperion. fiindcă este sămânţa arhetipală a universului. Eminescu a fost dornic să atingă această treaptă. legea înţelegerii (insight — iluminării) („Deşi vorbeşti pe înţeles. descoperindu-i că este din el a treia parte. eşti frumos. la momentul arhetipal. „Şi din oglindă luminiş / Pe trupu-i se revarsă“). carpe diem („Hai ş-om fugi în 195 . Este Cuvântul credinţei creştine din Sfânta Evanghelie. rostită arhetipal. „Se aprindea mai tare“). este mantra. Numărul exemplelor. / Şi din adânc necunoscut / Un mândru tânăr creşte“). De aceea Demiurgul îi răspunde: „Dar moartea nu se poate“. Acest model are ca nucleu un sistem de gândire legică.

prin caracterul excepţional al întâmplării (Sfântul Soare vrea să ia ca mireasă pe cea mai frumoasă pământeană). El cuprinde categorii. care nuanţează atât de profund textul. în primul rând. homo mensura („Tu vrei un om să te socoţi“). ţi-aş arăta / Din bob în bob amorul“). este o dimensiune a conştiinţei universale. gând. pe care se grefează elemente realiste. fulger. / O prea frumoasă fată“. mituri. simboluri. avem o serie de procedee specifice. / A fost ca niciodată. ceea ce-i dă mai multe ipostaze: fată. lună. reprezentări. versificaţie. o evaziune în vis. are şapte ipostaze (astru. subiectul sunt structurate pe sentimentul de iubire. Caracterul de excepţie al eroului este dat de dimensiunea lui de actant. care. Găsim însă o suită de concepte filosofice clasice. prin caracterul excepţional al eroilor (Hyperion. sintetizată în simbolul luminii. f) Modelul estetic eminescian are o structură romantică. iar Luceafărul „nemuritor şi rece“. Demiurgul). lumea ca mit („Iar cerul este tatăl meu / Şi mumă-mea e marea“). raporturi. eroii. sunt mai puţine decât în alte poezii eminesciene. lumină. panta rhei („Pe mişcătoarele cărări“). Excepţionalitatea eroinei este la nivel de arhetip. contrastul şi antiteza. Caracterul moralizator îl găsim în finalul poemului. în basm. 196 . în Luceafărul. doi tineri fără nume. Apoi tema. Cătălina. de factură barocă şi chiar simboliste. lumea ca joc („Dacă nu ştii. La acestea adăugăm faptul că poemul este o specie romantică. fata de împărat. Elementele clasiciste. Caracterul excepţional al eroinei este de unicat („Şi era una la părinţi“). înger. modelul vegetal sugerat. când eroina devine „chip de lut“. chip de lut. dau raţionalismul ca trăsătură a clasicismului. Hyperion). Avem armonia şi echilibrul ca lege sugerată la momentul şi locul genezei lumii. Structura romantică se exprimă. Modelul noetic eminescian este amplu. / Din rude mari împărăteşti. la locul unde ea se recreează mereu: „Vedea ca-n ziua cea de-ntâi / Cum isvorau lumine”. lumea ca univers al afectului („De dorul lui şi inima / Şi sufletu-i se împle“). este structurat pe o lege („Primind o altă lege“). clasiciste. Fecioară. El face voia Demiurgului („În locul lui menit din cer / Hyperion se-ntoarse“). de valoare arhetipală sugerată („Cum e Fecioara între sfinţi / Şi luna între stele“). prin totalizare. avem o cultivare a fantasticului ca trăsături esenţiale ale romantismului. basm. Avem o preţuire a folclorului prin mituri. în natură. conflictul. fiindcă legea armoniei şi echilibrului. generează şi susţine creaţia. demon.lume“). Acest lucru este subliniat din primele versuri: „A fost odată ca-n poveşti. mireasă. încât expunerea lui amănunţită n-ar putea fi cuprinsă decât într-un spaţiu echivalent cu o carte. lumea ca vis („Căci o urma adânc în vis“).

metaforele. Sfântul Soare. Sfânta Lună. ochi. sau care sugerează dimensiunea cosmică a universului eminescian: „Un cer de stele dedesupt. prezente în poezii ca Împărat şi proletar. / Nici ochi spre a cunoaşte. Scrisoarea III. eroii. în conceptul de mimesis. „cununi de stele“. Lumea Luceafărului. „coroana-i arde“). Lumea eroinei este a umbrei („umbra negrului castel“). devenit lume ca joc. modelele creative. „raza“. „fulger” . din a cărui lumină s-au născut. g) Modelul creativ eminescian este de cel mai înalt nivel. modelul noetic. „lumina şi-o revarsă“. a nopţii („corăbii negre“). Imaginarul eminescian este de tip romantic. Stelele. Ideologemul generează şi metaforele de tipul: „mreajă de văpaie“. în Luceafărul. Structura mitică este profund conexată la ideologemul luce. imaginarul. ca Fârtatul. ca sămânţă din care s-au generat actantul. altfel spus. pe care este modelată eroina în finalul poemului. „isvorau lumine“. „isvorau lumine“. „S-aprinde iarăşi soare“. raportul dintre om şi univers. vis. prin caracterul arhetipal simbolic al eroilor în împrejurări arhetipal-simbolice. adică emergent. fiindcă este alcătuit pe contrast. problematica. modelul estetic. specificul naţional. timbrul unic. Elementele de baroc le găsim în jocul erotic dintre Cătălin şi Cătălina. caracterizată prin lumină. pe ideea de lumină. lucesc) sau sugerează lumina („scântei”. sunt doar subtil prezente. simbolurile. ideea poetică. fiindcă toiagul este un simbol al puterii creatoare. ocean. prin versuri ca: „Ei au doar stele cu noroc / Şi prigoniri de soarte“.Elementele realiste. şi acest nivel este exprimat prin ideologemul luce. „luminiş“. „foc de soare“. / Deasupra-i cer de stele“. conceptul de conştiinţă. / Şi vremea-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte“. Luceafărul sunt generate din lumină. textul. „mreajă de văpaie“. subiectul au o continuă corespondenţă între microcosmos şi macrocosmos. apă. actantul Hyperion. evoluţia eului. Epigonii. palate de mărgean. trăsăturile esenţiale ale stilului sau. precum şi simboluri. prin faptul că tema. De aceea Luceafărul poartă în mână un toiag. Se poate discuta despre faptul că Eminescu este un precursor al simbolismului. „Şi din oglindă luminiş“. Junii corupţi. fiindcă toată mitologia autohtonă: Cerul Tată. când Fârtatul a aruncat toiagul în Sfintele ape şi a ieşit bradul cosmic. miturile. penetrarea conştiinţei universale. Din el se desprind coordonatele esenţiale ale universului poetic. este conturată prin cuvinte ce conţin particula „luce“ (Luceafăr. Avem şi imagini ale increatului: „Căci unde-ajunge nu-i hotar. în conceptul de carpe diem. care redau nuanţele conceptului de conştiinţă ca: oglindă. devenind din excepţională un „chip de lut“. străluce. El 197 . conflictul.

către care converge filosofia indiană. Publicată în 1883. / Nu băga nici chiar de seamă. în general. poezia este o glossă. fără podoabe stilistice.decantat. ritmurile sociale. susţinut de estetica simbolistă. Se discută. Conceptele filosofiei clasice devin motive poetice. o continuă momeală („Cu un cântec de sirenă. mânuite de demonul Mara. vreme vine“. Compoziţional. concentrarea în sine. de răspuns. lipsită de elemente narative. conştiinţă naţională şi socială. prin articolele sale politice şi polemice. despre conceptul de ataraxie. de concluzie la întrebările pe care poetul. adevărul este turnat în modelul unui erou („Venea plutind în adevăr“). / Lumea-ntinde lucii mreje. Epigonii. care înseamnă negarea voinţei de a trăi. Ele alcătuiesc un vârtej. de explicaţie. pe care a cunoscut-o Eminescu. / Te momeşte în vârteje. dulce Românie. fără elemente narative. o sinteză mai bună. adică o poezie cu formă fixă. contemplativ. 16. care este viu şi reflectă drumul spre conştiinţă. / Ca să schimbe-actorii-n scenă. Împărat şi proletar. prin modul în care a creat metafore. Mihail Eminescu — Glossă Poezia Glossă este o meditaţie pe concepte filosofice clasice. Odă (în metru antic). Conceptul de panta rhei.caracterizează marile personalităţi creative şi Eminescu este un unicat. Modelul poetului militant a fost exprimat deplin în poezii cum sunt: Ce-ţi doresc eu ţie. în mod evident. sugerat prin: „Ce e val ca valul trece“. este dezvoltat în sens moralizator. şi le punea: „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul?“.. ritmurile universului. ci şi sensul de limbă. expresii. texte. În poemul Luceafărul. pe baza unei analogii între mişcarea naturii. preluat de la Schopenhauer. care pune în discuţie două modele de viaţă. şi mişcarea umană. Scrisoarea III. a modelului contemplativ-estetic. 198 . Şi dacă. la care aderă în a doua parte a activităţii sale creatoare şi este prezent în poezii ca: Luceafărul. Modelul poetului. dar „Vreme trece. simboluri unice. în care versurile din prima strofă sunt dezvoltate în câte o strofă. / Din cărarea ta afară / De te-ndeamnă. Titlul nu vizează doar explicarea formei fixe. Scopul este de a împiedica eliberarea spiritului („Tu pe-alături te strecoară. eliberarea de mrejele magiei. având drept consecinţă izolarea omului de geniu. Glossă..13. Este un punct. fără personaje. mai clară. izolarea spiritului. ale sufletului. o apropiere de conceptul de poezie pură. de te cheamă“). într-un text simplu. ca în poezia Criticilor mei. două concepte diferite despre poet şi poezie. este al filosofului preocupat de marile probleme ale destinului uman. iar ultima strofă este prima strofă inversată. ea este.“).

desprins de lume. Spiritul optează pentru absolut şi respinge relativul lumii materiale. / Totuşi tu ghici-vei chipu-i. / Pururi tânăr. devine în Glossă („Tu rămâi la toate rece“). ca în poemul Luceafărul. Autorul nu se mai ascunde în spatele unor eroi. Filosofia îşi propune să-l înveţe pe om să trăiască după anumite principii şi să moară frumos ca Socrate. Glossa devine.”. fără podoabe stilistice. Mihail Eminescu — Odă (în metru antic) Tema acestei meditaţii este clasică şi anume fortuna labilis. înstrăinat. Între filosofie şi religie există o deosebire esenţială. Motivul îl formează această imagine despre sine a poetului. Spiritul devine conştient de rolul său de centru al universului şi nu mai vrea să ia parte la drama naturii. / Ce din moartea ei se naşte / Şi o clipă ţine poate. Cei ce nu cunosc filosofia indiană şi n-au meditat pe Bhagavad–Gita sau Upanişade discută despre soarta omului de geniu. devenind un om de principii. Pentru conceptul de homo mensura. de care vorbea Maiorescu. de fapt. De aceea textul este simplu. specific pentru cel ce înţelege legic lumea. se interferează lumea ca joc: „Privitor ca la teatru / Tu în lume să te-nchipui: / Joace unul şi pe patru. cititorul este îndemnat să opteze pentru conceptul de armonie şi echilibru. Ideea este aceea a răspunsului dat de toate filosofiile. în creştinism. Poetul se regăseşte pe sine: „Regăsindu-te pe tine“. precizăm că. jucând un rol arhetipal. şi reprezintă o etapă de evoluţie mult mai avansată a eului. Doctrina renunţării se deosebeşte. Problema incompatibilităţii din poemul Luceafărul se decantează în Glossă şi devine un conflict exprimat direct. sociale. Religia îl învaţă pe om să dobândească viaţa veşnică.Conceptul de fortuna labilis. prezent în finalul poemului Luceafărul („Iar eu în lumea mea mă simt / Nemuritor şi rece“). adoptat de Mihail Eminescu. de factură clasicistă. în modul filosofiei indiene. Conceptul de autonomia esteticului. colinde. Colinde. care. sugerat de versuri ca: „Nici încline a ei limbă / Recea cumpăn-a gândirii / Înspre clipa ce se schimbă / Pentru masca fericirii. decât cea din Luceafărul. astfel. El devine autonom.“ sau de mimesis de factură barocă. Acest lucru începuse să-l înţeleagă şi Eminescu. aşa cum îl avea Hyperion în Luceafărul. ca şi hybris: „Lumea-ntinde lucii mreje“. trăieşte într-o evaziune 199 . cu seninătatea abstractă. Răsai asupra mea. Învierea. prezent în versul „Dacă ştii a lor măsură“. Dumnezeu şi om. un moment de cristalizare mult mai accentuată a spiritului eminescian. ci tranşează direct problema raportului dintre spirit şi natură. care-l învaţă pe om să trăiască şi să moară demn: „Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată. nu-şi mai asumă roluri. de acest lucru ne convinge prin poeziile: Rugăciune. înfăşurat în manta-mi“. de modelul filosofic indian.14. 16.

înseamnă. / Pe-al meu propriu rug. adică o închinare făcută cu evlavie faţă de Dumnezeu. vrea să guste voluptatea morţii. aşa cum o trăia şi Luceafărul–Hyperion: „Se stinse cu durere“. şi face posibilă reintegrarea sinelui individual (atman) în Sinele Suprem (mahatman). care-i doar un mod de înlănţuire a spiritului. dureros de dulce. fiindcă iubirea şi moartea sunt corelative: „Pânîn fund băui voluptatea morţii / Neîndurătoare“. dar şi pe tema Sinelui Suprem. sufletul.. Poetul săvârşeşte renunţarea arhetipală.. este sugerată printro metonimie: „Suferinţă tu. dar şi 200 . Problema dogmei Preasfintei Treimi. pe care le ridică. Interpretarea. care aduce liniştea interioară. Iubirea este un vis. Iubirea este aprinderea rugului lăuntric al patimii: „Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus. Întrebarea chinuitoare pentru el este dacă metempsihoza sau renaşterea spirituală creştină. se izolează ca şi în Luceafărul. este posibilă: „Pot să mai reînviu luminos din el ca / Pasărea Phoenix?” Ca şi în Luceafărul. deci o poezie filosofică. de fapt.romantică: „Ochii mei nălţam visători la steaua/ Singurătăţii“. ca şi în Glossă izolându-se şi fiindu-şi suficient sieşi. Poeziile Tat twam asi.“.. 16. ca şi Hyperion. Mihail Eminescu — Rugăciunea unui dac Rugăciunea unui dac este o meditaţie pe tema fortuna labilis. ca temă fundamentală a universului poetic. sărăcie şi ascultare.15. Textul este realizat pe două modele de gândire. / Ca să pot muri liniştit. Există o consonanţă interioară cu poezia Glossă. / Focul meu a-l stinge nu pot cu toate / Apele mării“. pe care o discută Domnul Iisus Hristos cu Nicodim. / Vino iar la sân. este momentul în care spiritul. nu mai vrea să ia parte la drama Naturii. nepăsare tristă. spre a desprinde spiritul de lume: „De-al meu propriu vis. în sensul regăsirii. mistuit mă vaiet. devenit conştient de sine. şi nu o „rugăciune“. de aici şi titlul poeziei. / Ori ca Hercul înveninat de haina-i. care incendiază viaţa. Eminescu presimţea că va fi ucis. Iubirea. poetul doreşte această desprindere de iubirea pământească. pe mine / Mie redă-mă!“. deşi are accente de imn religios. presupune o discuţie asupra problemelor. revelată creştinilor în general şi ortodocşilor în special. naşterea a doua oară. spre a-l împiedica să se elibereze: „Piară-mi ochii turburători din cale. Kamadeva. mă topesc în flăcări. la creaţie. ca o meditaţie a acestei poezii.. în lumea ca vis a universului său. Scrisoarea I marchează momente ale acestei căutări. o cunoaştere directă. De aceea. aşa cum o mărturiseşte în Luceafărul. Modelul creştin european se interferează cu modelul indian din Upanişade şi din textele budiste. În creştinism este intrarea în viaţa monahală cu cele trei voturi: castitate–curăţie. Eminescu căuta să reconstituie nivelul arian al specificului naţional prin comparaţii la cultura indiană.“.

Atotputernicia. 201 . deşi are trei ipostaze: Tatăl. El creează spaţiul şi timpul. Neschimbabil. g. Ei se roagă pentru duşmanii lor şi fac Legea Iubirii. fiindcă puterea lui Dumnezeu nu este mărginită de nimic. Dogma Preasfintei Treimi ne-a fost împărtăşită de Domnul Iisus Hristos.indirectă a lui Dumnezeu. f. înţeles. Atributele lui Dumnezeu sunt: a. nici în hotărârile şi cuvintele Lui. De aceea apelativul Părinte din versurile: „Astfel numai. Părinte. El este Alfa şi Omega. neîmpărţibil. cum au trăit-o sfinţii. Cel ce a fost. omniscient. Toate fiinţele. b. nu poate fi cuprins. Creaţia este o dovadă netăgăduită a acestei atotputernicii. Dumnezeu este aspaţial. dar cel mai greu de exprimat. eu pot să-Ţi mulţumesc/Că Tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc“. pe cale apofatică. Pantocratorul sau Atotţiitorul. contemplativă. pentru Sfinţii care se încununează prin virtuţi şi dobândesc viaţa eternă: „şi dă-i pe veci viaţă!“. dar şi de Sfinţii apostoli (vezi Epistola Sfântului apostol Ioan) şi anume că Dumnezeu este unul în fiinţă şi întreit în persoane: Tatăl. adică prin afirmare. adică nemijlocită. adică prin Domnul Iisus Hristos. pământul au o alcătuire. El este propria-I cauză. e.25). fiindcă „Duh este Dumnezeu“ (Ioan 4. de aceea nu are limite. universul şi omul. fiindcă Dumnezeu face după voinţa Sa timpul să existe. este invizibil. Fiul şi Sfântul Duh. Atotprezenţa. pe care l-a dăruit Dumnezeu oamenilor. o înţelepciune inimaginabilă şi de necuprins pentru mintea omenească. d. Ea se poate realiza pe cale catafatică. Fiul şi Sfântul Duh. măsurat. Îşi descoperă existenţa prin Cuvântul Său. Dumnezeu există de la Sine şi pentru Sine. cerul. fiindcă „Toate cu înţelepciune le-ai făcut“ (Psalmi. directă prin teofanii. Spiritualitatea este atributul cel mai uşor de stabilit. 103. adică prin creaţie. adică prin extaz. fiindcă e Duh absolut. c. pe care poetul o cere prin glasul unui dac. care are două valori deosebite: — dreptatea după sfinţenie a celor ce fac voia lui Dumnezeu. fiindcă nu se schimbă nici în Sine. Cunoaşterea lui Dumnezeu poate fi naturală şi supranaturală. Cel dintâi bun. începutul şi sfârşitul. este şi va fi. el le poate transforma sau să le facă să dispară. să-i dai coroană scumpă“. este existenţa lor prin creaţie. Înţelepciunea. El îi încununează pe sfinţi după dreptate. generativă. precum şi darul vieţii trebuiesc considerate ca aparţinând modelului creştin din gândirea lui Eminescu. Aseitatea. adică prin negaţie. este omniprezent.26). simbol al poporului român: „Ş-aceluia. Veşnicia. care sunt eterne. o rânduială. incomunicabil. Părinte. Atotştiutorul.

fiindcă Vedele. simţul intern („ . dar un indian ar vedea o apropiere de Brhad aranyka Upanişad. care poate fi interpretată potrivit cu formaţia. cea spusă în momentul Bunei-Vestiri de arhanghelul Gavriil Preasfintei Fecioare. care domină văzul („Şi el îmi dete ochii să văd lumina zilei“). pentru el însuşi. gustul.. deşi un indian ar vedea o expresie a imnurilor vedice. versul: „El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii“ ne dă o imagine mai apropiată de modelul indian. La fel în versul: „El este moartea morţii şi învierea vieţii!“ poate fi asociat imnului: „Hristos a înviat din morţi/Cu moartea pre moarte călcând/Şi celor din morminte/Viaţă dăruindu-le“. Astfel. sau cele văzute de alţi sfinţi. De aceea întrebarea: „Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?“ o putem alătura modelului indian.“). înţelegerea. cei ce se desăvârşesc. dacă ştie să rostească această mantra... fiindcă din iubire Dumnezeu dăruieşte creaturilor bunurile cele mai de preţ: viaţa şi fericirea eternă. ca principiu primordial.” o alăturăm Genezei din Biblie şi modelului creştin.. sinele individual (Atman) se contopeşte cu sinele Suprem (Mahatman). pipăitul.— dreptatea de a-l răsplăti pe fiecare după meritul lui.. glasul („Şi-n glas purtat de cântec. simţii duiosu-i viers“). care se cântă la Sărbătoarea Învierii Domnului. Versul final: „Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă!“ ne apare ca semnificativ pentru modelul indian. se naşte din apă. fiindcă. În Upanişade „suflarea“ sau „suflul vital“ este văzută ca zeul suprem din interiorul fiinţei umane. ca un model al smereniei. pe care-o trăiesc asceţii: „Ce-o să amuţe cânii. aşa cum o cere dacul. cum este cea de la Botezul Domnului Iisus Hristos. ca inima-mi s-o rumpă“. dar versul „El zeilor dă suflet şi lumii fericire“ este realizat la interferenţa cu modelul creştin. Preasfânta Treime şi-a afirmat existenţa prin teofanii. Versurile eminesciene au în multe locuri o conotaţie. Upanişadele sunt închinate zeilor. la momentul când este întrebat sufletul în drumul spre cer. mirosul. cea văzută de Sfântul Ştefan în momentul martirizării. Tot astfel sintagma: „Sus inimile voastre!“ poate fi interpretată ca o parafrază la: „Sus să avem inimile!“ din liturghia ortodoxă.. simbol al eului poetului. iar în Upanişade focul. cea de la Schimbarea la Faţă. 202 . auzul („În vuietul de vânturi auzit-am al lui mers“). aşa cum am arătat la poezia Tat twam asi. intenţionalitatea celui care comentează textul. Stingerea. cea văzută de Sfântul apostol Ioan. pe când sintagma: „Pe-atunci erai Tu singur. disoluţia eului este scopul final al filosofiei şi ritualurilor indiene: „Să simt că de suflarea-Ţi suflarea mea se curmă“. Modelul indian este prezent şi în versurile: „El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii/Şi din noian de ape puteri au dat scânteii“.

se face printr-o înstrăinare de sine: „Gonit de toată lumea prin anii mei să trec. de aceea îşi fac din ei înşişi un chip cioplit. p. Poarta oilor. Împărăţia lui Dumnezeu este un dar. /Pân’ ce-oi simţi că ochiu-mi de lacrime e sec. în forma sa ortodoxă. chinul sunt o prefigurare a destinului.. dar creştinismul. unde ura. a osândei. În acest sens. dacă se silesc să respecte poruncile.Desprinderea de lume. căreia îi cad pradă cei ce nu au darul deosebirii duhurilor. Judecătorul cel drept şi bun. Pantocratorul. 1997. Esenţa creştinismului este Legea Iubirii ca motivaţie a creării lumii de către Dumnezeu. smerită şi binecuvântată. care încununează toate faptele sale (vezi Sf. un zeu. care merge până la autodistrugere. morală.. a drumului spre împărăţia morţii. determinate de Karma (legea reacţiei. ura./C-ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaşte“./Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec“. prin reîncarnare sau prin disoluţia sinelui individual în sinele suprem este iluzorie. Domn al Cerului şi al Pământului. fiindcă Domnul Iisus Hristos este Păstorul cel bun. pe care am iubit-o — /Când ura cea mai crudă mi s-a părea amor. renunţarea la tot ce-l leagă de lume pe anahoret. Bunavestire. să lucreze cele ale lui Dumnezeu. reîncarnarea sunt trăsături ale modelului păgân. De aceea versurile: „Că chinul şi durerea simţirea-mi ampietrit-o. când intră în monahism. individualismul. este fapta bună. 122). Nimeni şi prin nici o altă cale nu poate ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu. /Ş-aceluia. să-i 203 . Învăţătorul unic. o viclenie satanică. a celor ce nu au optat pentru mântuire. asiatic. Este un egocentrism. am zice noi). yoghinii cred că se pot mântui prin ei înşişi. dacă se împărtăşesc regulat cu Sfintele Taine. fiindcă ei fac parte dintre cei blestemaţi. Soluţia de a scăpa de pedepsa eternă prin metempsihoză. Problema esenţială a diferenţei dintre modelul indian şi modelul creştin constă în faptul că indienii. În creştinism. de ciclul reîncarnărilor succesive (samsara). Efrem Siriul Cuvinte şi învăţături. ale celor ce nu au harul Duhului Sfânt ca haină a sufletului: „Să cer a tale daruri. pe care-l primesc cei aleşi pentru viaţa lor cea curată. Există în modelul indian ceva similar./Că-n orice om din lume un duşman mi se naşte. dăruirea unică (vezi Bhagavad-Gita). se leapădă de sine şi-l urmează pe Domnul Iisus Hristos. pe care Tatăl Ceresc a făcut-o pentru Fiul Său cel Iubit. creştinii ortodocşi au un sfârşit binecuvântat. Sfârşitul din versurile: „Străin şi făr’de lege de voi muri — atunce/Nevrednicu-mi cadavru în uliţă l-arunce. Bacău. Fiul lui Dumnezeu. deschide porţile cerului./Că pot să-mi blestem mama. fiindcă-l ridică în rândul celor ce-şi iau crucea. a întunericului. Ed. disoluţia eului. Orgoliul./Poate-oi uita durerea-mi şi voi putea să mor“ aparţin modelului păgân. genunchi şi frunte nu plec. Părinte.

cu merele roşii ca faţa cea dulce-a Aurorei“. unde „aerul e vioriu“. unde albinele-şi fac „. Colinde. Mihail Eminescu — Dacă treci râul Selenei. Tema acestui pastel este mitul Sfânta Lună. ce lucesc mai clare ca ziua“. unde sunt „Mari cireşi cu boabele negre“. îmflat cu dulce de miroase şi cântec“. decantat. prin care „pătrunde-o lumină albastră“. ca inima-mi s-o rumpă“ nu este creştin. colinde. Este o încercare de a reda metafora populară./Plini de faguri de miere.. în care universul poetic eminescian romantic îşi dezvăluie particularităţile. fără podoabe stilistice. filosofic. a grădinilor Semiramidei. cu „vechii copaci“. spre a exprima efortul gândirii poetului de a depăşi modelul indian. 16. păstrează imaginea mitului Sfânta Lună.. „Viţa de vie. „mărgeanul ce cade pe sâni“ se împletesc cu subtile metonimii într-un contrast romantic. dar şi baroc în acelaşi timp. unde între flori sunt palatul Selenei. stupii sălbateci. ca zeiţă./Codri de basme cu arbori vrăjiţi “. de refugiu într-un univers mirific de basm oriental. cu strugurii vineţi şi galbeni“. zeiţa. care curge în valuri/Pe umeri în jos. Zidurile palatului au „oglinzi de diamant. /Ce-o să amuţe cânii. În mijlocul acestei grădini este „o luncă de verzi portocale“. Poetul îşi imaginează o lume de vis.dai coroană scumpă. 204 . a mitului. În acest decor mirific de basm oriental. Este o imagine romantică. /Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă“ se deosebesc structural de modelul creştin.. ce curge ca auru-n soare“. îmbrăcate-n albastru. „Mândre icoane cu fete de crai. Învierea. care însoţeşte imaginea Ilenei Cosânzene: „din cosiţă ruja-cântă/Nouă-mpărăţii ascultă“.16.. Grecii au preluat de la traci. a evaziunii romantice. sau de provenienţă barocă. Stilul lui Eminescu în această meditaţie este simplu. Metaforele „Mânile albe de ceară se joacă cu cozile blonde“. aşa cum îl vom vedea exprimat în poeziile: Rugăciune. păgân şi de a-şi însuşi modelul creştin ortodox. Răsai asupra mea. Falsa smerenie budistă şi falsa mucenicie: „Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă. „într-un codru măreţ“. Selena este denumirea antică a lunii şi. cu un palat din 1001 de nopţi. concentrat. ci budist. ci voia lui Dumnezeu./Să binecuvânteze pe cel ce mă împilă/Sasculte orice gură ce-ar vrea ca să mă râdă. Nimeni nu devine mucenic. unde „se întinde o mândră grădină“. cu „liane ce spânzură-n aer snopii de flori“. Se exprimă delicata interferenţă a elementelor clasiciste. Ea poartă o „manta albastră“. „cu mii de ferestre“. Este o lume a Sfântului Soare („Deşi-ntr-a soarelui lume eternă noapte nu ţine“). în această dominantă apartenenţă a poetului la estetica romantică. apare Sfânta Lună „cu părul ei blond desfăcut. Sfânta Lună. În mijlocul acestui codru este „o vale frumoasă şi verde“.. făcând voia proprie.. cu „cerdacuri în aer — ţinut de-argintoase columne“. care sugerează veşmântul „cerul cu stele“ din basmul popular. o dată cu miturile Sfântul Soare. „Meri.

care consemnează efectul „iese-n luciu“. el cristalizează tridimensional întreaga structură compoziţională a textului.Pământul-Mumă. eul poetului. Itemul „Şi dacă“.. care devine un mesaj. îl găsim în cel de al treilea catren: „Şi dacă norii deşi se duc/De iese-n luciu luna. Aceste elemente dau cauza pentru efectul din metonimia: „E ca aminte să-mi aduc“. „luna“ cu universul interior sugerat prin „minte“. ca trăsătură a nivelului emergent. „stele“. conceptul de armonie şi echilibru. dă o nuanţă de prezumtiv întregului text.. 205 . cu o proiecţie spre emergent. pentru a determina efectul „E ca în minte să te am/Şi-ncet să te apropii“. alcătuit dintr-un mit. cuprins în metonimia. angajate într-un model metonimic tridimensional. elegia Şi dacă. 16. alcătuit din două conjuncţii. preluate de greci. Pan.. versul simplu şi decantat vădesc influenţa poeziei populare. fiindcă cele nouă zâne. lumea exprimată prin simbolurile: „lac“. Acelaşi nivel inovativ. motivul comuniunii dintre om şi natură ia forma unei subtile personificări în strofa întâi: „ramuri bat în geam“. pentru ca ambele să determine efectul exprimat prin metonimia: „E ca durerea mea s-ompac/Înseninându-mi gândul“. ca simbol. unde simbolul „norii“ reprezintă greutăţile vieţii. „aminte“. Itemul „Şi dacă“. conştiinţa. „luna“. conexează universul exterior. De aceea zeul Apolon pleca în Hiperboreea. Mihail Eminescu — Şi dacă. este structurată pe trei strofe. care-l însoţesc pe Sfântul Soare din mitologia noastră. între microcosmos şi macrocosmos./E ca aminte să-mi aduc/De tine-ntotdeauna“. fiindcă simbolul „luna“ reprezintă conştiinţa universală. în acelaşi timp. Motivul comuniunii dintre om şi natură. sugerează mitul Sfânta Lună. „durerea“. specificul naţional sugerat în mod subtil. cauza efectului din metonimia principală. Astfel. sugerată legea conexiunii ca o corespondenţă între poet şi univers. Simbolul lacului sugerează principiul apa. au devenit cele nouă muze. mitul Stele-Logostele este corelat cu o metonimie: „Şi dacă stele bat în lac/Adâncu-i luminându-l“. Publicată iniţial cu titlul Şi dacă ramuri bat în geam. Trebuie să remarcăm că strofa finală este apropiată de nivelul emergent. prin simbolul „plopii“. Grupurile de cuvinte au valoare de unicat. În strofa a doua. muzele. de specific eminescian: „ramuri bat în geam“. situată undeva pe teritoriul ţării noastre. care se corelează cu metonimia „se cutremur plopii“. ceea ce determină situarea construcţiei pe nivelul inovativ. În acelaşi timp. El este corelat cu o metonimie. „gândul“. Avem. De aceea întreaga structură este ridicată la nivelul inventiv de creativitate. alcătuite din trei metonimii.. Personificarea naturii sugerează principiul feminin ca numitor comun cu iubita.17. iar „aminte“ — conştiinţa individuală.

care vor să-şi vadă ursitul. a ideii poetice./Trandafiri aruncă roşii/Peste unda fermecată. este raportat la un personaj feminin şi are un profund specific naţional. /Căci vrăjiţi sunt trandafirii/De-un cuvânt al sfintei Vineri“./Trandafiri aruncă tineri. Aşa este tradiţia ca în noaptea de Sfântul Andrei.“ De aceea. în primele trei strofe. se uită/Cum aleargă apa-n cercuri. De aceea asistăm la un moment de mantică populară. Imaginea lacului este realizată prin metonimia: „Lângă lac. /Faţa ei lucesc în lună. pe care norii / Au urzit o umbră fină. fetele aflate în pragul măritişului. 16. „Înseninându-mi gândul“. cu un cuvânt arhetipal. sunt sintagme-modul ale stilului său. în care o fată pare a-şi face de ursită. 206 . Ea are ca temă mitul lui Narcis. /Iar în ochii ei albaştri/Toate basmele s-adună. care poate fi interpretată şi ca un pastel./Căci vrăjit de mult e lacul/De-un cuvânt al sfintei Miercuri”. să stea pieptănându-se şi rostind anumite cuvinte consacrate./Şi anină-n haina nopţii / Boabe mari de piatră scumpă“. aparent. Imaginea eroinei este transfigurată printr-o subtilă translaţie în lumea mitului şi apoi lumea basmului: „Ea se uită.18. Mihail Eminescu — Crăiasa din poveşti Crăiasa din poveşti este o idilă subtilă.„se cutremur plopii“. aflată la o perioadă de gestaţie./Ca să văd-un chip./Stă copila lin plecată. pe care o caută Sfântul Soare. rostit la momentul arhetipal./S-adun flori în şezătoare/De painjen tort să rumpă. „iese-n luciu luna“.19. Păru-i galben.. când Eminescu căuta modul în care să realizeze un poem de specific naţional. 16. De aici versurile: „Dându-şi trestia-ntr-o parte. cât şi printr-o comparaţie: „Ca de bulgări de lumină“. iar Blanca este frumoasa muritoare. Poetul face o subtilă substituţie a oglinzii cu un lac. Mihail Eminescu — Făt-Frumos din tei Idila Făt-Frumos din tei este romantică şi are ca temă mitul Sfântul Soare în varianta Făt-Frumos. Este o prefigurare a Luceafărului. adică dobândirea conştiinţei de sine prin contemplare. cu o versificaţie apropiată de cea populară. doar că de această dată sensul profund al mitului./Le întinde pe câmpie./Ea le scoate peste ape. o etapă a evoluţiei scriitorului spre măiestria din Luceafărul.. a cuvântului fermecat ce trebuie să-l rostească fata. Găsim în aceste versuri simple. cititorul este sensibilizat prin imagini construite din subtile metonimii: „Neguri albe. strălucite /Naşte luna argintie. Sfânta Miercuri şi apoi Sfânta Vineri: „Ca să iasă chipu-n faţă. în faţa oglinzii. de un personaj arhetipal./Ruptă de mişcări de valuri“. rostind cuvinte menite să-i aducă imaginea celui sortit de ursitoare să-i fie iubit sau soţ. după ce este refuzat de Sfânta Lună (Ileana Cosânzeana).

află că din leagăn/Domnul este al tău mire./Mâni în zori de zi pleca-vom/Către schitul vechi şi sfânt“. ca personaj malefic. ca univers al sacrului./Din nevrednică iubire“. determinând un abandon al eroinei („Şi pe umărul lui cade/Al ei cap cu faţa-n sus. de aceea tânărul are „Flori de tei în păru-i negru/Şi la şold un corn de-argint“. dar şi reacţia eroinei de a respinge conceptul de lume ca univers al sacrificiului: „Nu voi părul să mi-l taie/Ce-mi ajunge la călcâie/Să orbesc cetind pe carte/În fum vânăt de tămâie”. Este sugerat conceptul de lume ca joc. dar şi rezultatul unei opţiuni. — Parcă / Îi venea să plece-n lume. Ea determină o reacţie romantică. ca o consecinţă a naşterii din păcat./Îi netează mândra coamă/Şi plângând îi pune şeaua. al trupului. 207 ./Mântuirea feţei mele”. Sensul acestei hotărâri este dobândirea vieţii eterne în schimbul vieţii relative de pe pământ: „Mâni în schit la Sfânta Ana/Vei găsi la cel din stele/Mângâierea vieţii tale. al destinului cast. Hotărârea tatălui este fermă: — „Ştiu mai bine ce-ţi prieşte. ne apare mai mult sugerând zburătorul. precum şi intrarea ei într-o altă lume („Dar ei trec. angelic al eroinei: „Şi plângând înfrână calul. Idila împleteşte sentimentul de iubire cu sentimentul naturii: „Numai murmurul cel dulce/Din izvorul fermecat/Asurzeşte melancolic/A lor suflet îmbătat“./Traiul lumii alţii lese-l“./Căci născută eşti./Dusă de pustie gânduri / Şi de-un dor fără de nume. jocul.“ Evaziunea ei în codru pare o împlinire a unui destin./El înceată din cântare/Şi-i grăi cu grai de jele“). biruitor.“ Calul alb este un simbol al timpului. care se prefigurează: „Ea aude — plânge. se pierd în codri/Cu viaţa lor pierdută./Ea-l privea cu suflet dus“. Calul negru sugerează un destin de păcat. Conceptul de carpe diem al eroinei este enunţat limpede de eroină: — „Nu voi. pentru ca să răscumpere păcatul părintesc: —„Blanca. calul alb o părăseşte pe eroină şi se reîntoarce la castel („La castel în poartă calul/Stă a doua zi în spume“). Conceptul de lume. copilă./Calul ei cel alb ca neaua. tată. vesel:/ Eu iubesc vânatul. adică şi-a pierdut sufletul. o evaziune faţă de realitatea. În mod simbolic. El o ispiteşte („Şi-ncepu încet să sune/Fermecat şi dureros — /Inima-i creştea de dorul/Al străinului frumos“) şi-i cânta de dor sau de jale („Când cu totului răpită/Se-ndoi spre el din şele./Las’ de-a lumii orice gând. spre a duce o viaţă ascetică.“). este afirmat de tatăl. să usuce/Al meu suflet tânăr. fiindcă eroina şi-a pierdut destinul alb al fecioriei („Dar frumoasa lui stăpână/A rămas pierdută-n lume“). care-i hotărăşte aşezarea într-un schit. un refugiu în codru./Pe când caii pasc alături. axat pe două concepte fundamentale despre lume şi viaţă.Primele cinci strofe sugerează un dialog între Blanca şi tatăl ei.

stejari.“ şi determină chemarea: „Deunde eşti revino iarăşi. în primele trei strofe. duioşi plutind“. tot prin subtile metonimii. „dureros“./Când cu ea m-am prins tovarăş!/O poveste încântată/Care azi e-ntunecată./Ca o zână să răsară/Tuturora”. prin sintagme ca: „Schitul vechi şi sfânt“. „melancolie“. ca şi izvorul: „Se întreabă trist isvorul:/ — „Unde mi-i crăiasa oare?/Părul moale despletinduşi. 16. fiindcă primele sale strofe sunt structurate pe sentimentul naturii. nu mai vine!/Singuri.. „Şi vorbesc cu-atât de multe / Înţelesuri“. sugerează sentimentul de iubire. „câmp alb“./Iară florile să ploaie/Peste dânsa“. Mihail Eminescu — Freamăt de codru Idila Freamăt de codru poate fi inclusă în universul eminescian atât la tema natura. „fermecat“. „Eu iubesc vânatul. Sensibilizarea cititorului se realizează. atribuind cucului întrebarea: — „Unde-i sora/Viselor noastre de vară?“. „Ea în valuri sperioase/Se azvârle“. „Apa sună somnoroasă“. „Vei găsi la cel din stele“.Stilul romantic eminescian este bine conturat prin constrast: „păru-i negru“. „Flori de tei în păru-i negru“./Să fim singuri!“./Cu privirea ostenită. dar şi din compararea iubitei cu o zână: „Mlădioasă şi iubită. „Plini de vis./Ea să poată să-l îndoaie./Faţa-n apa mea privindu-şi. fiindcă teiul este o subtilă ipostază a eului poetic. care fie că sunt construite pe un afect. voi./Ea nu vine. interferat cu sentimentul iubirii. „jele“./Ce luciră pentru mine/Vara-ntreagă“. Ispita zburătorului-demon este bine sugerată. jocul“. izvor. 208 . „de vis“. sugerat prin tei. cât şi la tema iubirea./Ramul tânăr vânt să-şi deie/Şi de braţe-n sus s-o ieie. „duioşi“. Sentimentul de tristeţe şi melancolie din finalul poeziei dă o notă de elegie: „Ce frumos era în crânguri. cuc. devine dominant prin intervenţia poetului: — „Pădure dragă. „corn de-argint“. „dor fără de nume“. fie pe un mit. „Domnul este al tău mire“. fiindcă poetul simte nevoia să sugereze cu subtilitate raportul dintre om şi univers.20. Tot printr-o metonimie. prin sentimentele de melancolie şi tristeţe. pe un contrast sau pe un simbol romantic („Şi la şold un corn de-argint“). prin epitete ca: „dulce“. „murmur duios de ape“. Ultimele două strofe. „Las aleanul să mă fure“. De aceea. „Inima-i creştea de dorul“. aduc o apropiere de trăsăturile unei elegii.. rămâneţi/De visaţi la ochii vineţi. prin imagini vizuale şi auditive. „fum vânat de tămâie“. sentimentul de iubire este transferat teiului: „Teiul vechi un ram întins-a. „umbre negre“./Să m-atingă visătoare/Cu piciorul?” Motivul comuniunii dintre om şi natură. care iradiază sentimentul naturii. imagini reprezentative pentru modelul metonimic eminescian: „Tresărind scânteie lacul/Şi se leagănă sub soare“.

Drama poetului este această pierdere a luminii interioare. o. Tema iubirii se împleteşte aici cu renunţarea. Lumina. ce însoţeşte drumul spre conştiinţă. Trecutul s-a mistuit în „zarea tinereţii“. Acest moment de echilibru face 209 . eresuri“. pline de-nţelesuri“). Tema panta rhei o găsim în primele versuri: „Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri / Şi niciodată n-or să vie iară“. seninătatea. act sacrificial interior în Bhagavad-Gita. o elegie. face ca izvorul poeziei să sece în sufletul poetului („Să fac. / O. exprimată prin versurile: „Când însuşi glasul gândurilor tace. tradiţiile.21. Mihail Eminescu — Sonete (III) (Când însuşi glasul. a echilibrului şi armoniei interioare. Insensibilitatea. 16.”. Metafora „Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri“ este cea mai semnificativă pentru a exprima conceptul de panta rhei. mărturisită în final „mă-ntunec“. Acest gând al trecerii în întuneric generează sentimentul de tristeţe. Poetul îşi reaminteşte un moment fericit. fiindcă pentru romanticul autentic moartea este voluptatea supremă.) Poezia este o idilă. datinile: „Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară / Poveşti şi doine.. fiindcă mesajul ei este romantic. asfinţit de sară“).. Această insensibilitate determină o amuţire lăuntrică a spiritului („Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri“). au trecut... afectiv şi constă în sentimentul de tristeţe. Ea este urmată de metonimia „Iar timpul creşte-n urma mea. ceas al tainei. ca din nou să tremuri / Cu mâna mea în van pe liră lunec“). acum se prefigurează întunericul etern al morţii („Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri. care dădeau farmecul vieţii de copil („Ce frunteami de copil o-nseninară“). Trecut-au anii. cauzat de trecerea inexorabilă a timpului. atunci când poetul trăia încântarea şi mişcarea sufletului ce i-o dădeau poveştile. Această curgere a timpului nu este doar un fapt exterior.. suflet. ghicitori.22. este o meditaţie pe tema panta rhei şi. o prefigurare a unui sentiment de durere.. determinat de prezenţa iubitei. în acelaşi timp.. de luceafărul din cer / M-a prins un dor de moarte“) şi o mărturiseşte poetul în elegia Mai am un singur dor. Această continuă descoperire este semnul penetrării în interiorul Cuvântului. care determină dobândirea liniştii. este semnul împărtăşirii cu harul. / Mă-ngână cântul unei dulci evlavii“.16. aşa cum o spune şi eroina în Luceafărul („O. doinele. ca o prefigurare a destinului său. care devine dor. mă-ntunec!“. Metafora „ceas al tainei“ sugerează că momentul sfârşirii vieţii („asfinţit de sară“) îi va revela marea taină a eternităţii.... determinată de paralizanta idee a morţii. Mihail Eminescu — Trecut-au anii. de prefigurarea sfârşitului tragic: „Iar timpul creşte-n urma mea . ci un proces interior al dobândirii conştiinţei de sine („Abia-nţelese.

Aşa cum imaginea stelei.23. iar de poetul popular în Mioriţa. afectul îşi păstrează. aici avem o detaşare.posibilă apariţia icoanei iubitei în oglinda conştiinţei şi o cheamă. poate comunica cu iubita devenită înger şi trecută în eternitate: „Atunci te chem. / Azi o vedem. unde poetul caută să readucă icoana iubitei în minte. redefinind cu o altă nuanţă sensul de idilă. Reconstituirea imaginii iubitei.). încât îi dă retrăirea senzaţiei că iubita este o prezenţă vie. chemarea-mi asculta-vei? / Din neguri reci plutind te vei desface ?“. pe care-o vedem. Textul este construit pe o analogie. prin conceptele de fortuna labilis 210 . potrivit concepţiei poporului român. / Să simt fiorii strângerii în braţe“. fiindcă steaua este un simbol al destinului şi. vecinic adorato !” Poezia este o idilă subtilă între poet şi imaginea iubitei. ale cărei ecouri le regăsim în meditaţia La steaua.. aşa vii !“. Trecutul rămâne însă o proiecţie de conştiinţă. zâmbetul ei îl retrăieşte cu intensitate: „Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă. tot astfel când iubita. / Lumina stinsului amor / Ne urmăreşte încă“. iubita ca icoană este o altă nuanţă a temei iubirii în poezia lui Eminescu. vigoarea. Caracterul filosofic al poeziei este reprezentat de legea sublimării. Mihail Eminescu — La steaua La steaua este o meditaţie pe tema fortuna labilis. o renunţare. fiind convins că. sugerată în versul: „Icoana stelei ce-a murit“. Iubirea ca amintire. o înstrăinare. icoana ei este încă prezentă în conştiinţa celor din jur: „Tot astfel când al nostru dor / Pieri în noapte-adâncă. Spre deosebire de sonetul III (Când însuşi glasul. dar realitatea nu poate fi schimbată: „Pe veci pierduto. fizică. pentru o clipă. apropiată: „Cu geana ta m-atinge pe pleoape. corelat cu: „Tot astfel când al nostru dor / Pieri în noapte-adâncă“. 16. imaginea iubitei: „Răsai din umbra vremilor încoace. / A ta iubire c-un suspin arat-o“. devenită iubire sau dor. nu mai corespunde unei realităţi („Icoana stelei ce-a murit / Încet pe cer se suie: / Era pe când nu s-a zărit. şi nu e“). pe teritoriul conştiinţei. dacă puterea iubirii va mai putea readuce. lumina ei. Poezia este construită pe simboluri care sugerează şi metonimii care inversează rolurile. ca şi în poezia La steaua. din cauza depărtării în timp şi spaţiu. Poetul se întreabă. Iubirea rămâne în sufletul poetului după stingerea din viaţă a iubitei şi este atât de intensă. Acest destin este dezbătut de Eminescu în Povestea magului rătăcitor în stele. destinul stelei este dependent de destinul omului.. / Ca să te văd venind — ca-n vis. aplecată deasupra sa. nu mai există.

Imaginile utilizate de poet sunt romantice. iar contopirea cu Pământul-Mumă este un alt mod de integrare în mit: „Ci eu voi fi pământ / În singurătate-mi“. alcătuind un motiv specific poporului român. idee care îi caracterizează pe aproape toţi scriitorii. Trecerea în nefiinţă. ca şi poetul popular din Mioriţa. ce răsar / Din umbră de cetini.. izvoarele vor rosti o litanie: „Pe când cu zgomot cad / Isvoarele-ntruna. Nucleul generator al poeziei îl formează motivul dorului. Ideea textului este identitatea dintre poet. care. aici ele sunt mai mult sugerate. o stare de nelinişte. Participarea naturii la această reintegrare va fi continuă. Tot astfel. de dorinţa de a trăi sentimentul de iubire. se transformă într-o elegie sau într-o meditaţie pe tema destinului uman. Teiul sfânt îşi va întinde ocrotitor braţul unei crengi deasupra mormântului său: „Deasupră-mi teiul sfânt / Să-şi scuture creanga“. b) Mai am un singur dor este o elegie romantică. Dacă în poemul Luceafărul aceste mituri sunt prezente în structura epică. / Fiindu-mi prieteni. Această contopire are la bază profunda identitate dintre poet. Comuniunea cu luceferii este un semn al mitului Marea Trecere: „Luceferi. George Coşbuc. şi nu e“). fiindcă sentimentul de tristeţe structurează tema. / O să-mi zâmbească iar“. ce răsar / Din umbră de cetini. de unde şi titlul Mai am un singur dor. / Alunece luna / Prin vârfuri lungi de brad“. evenimentele mitului autohton. Acelaşi sens integrator îl are înlocuirea „sicriului bogat“ cu „un pat din tinere ramuri“. / Fiindu-mi prieteni. pentru că avem o evaziune în natură. „Teiul sfânt“ — prelucrare a mitului arborelui sacru — îşi va întinde creanga 211 . / Ci eu voi fi pământ / În singurătate-mi“. 16. Toamna va da glas „frunzişului veşted“. Mihail Eminescu — Mai am un singur dor a) Mai am un singur dor are ca temă motivul comuniunii dintre om şi natură. se împleteşte cu o evaziune în natură: „Să-mi fie somnul lin / Şi codrul aproape. Poezia poate fi înţeleasă. Dorul este un sentiment specific poporului român şi exprimă aspiraţia către absolut. / Pe-ntinsele ape / Să am un cer senin“. El se împleteşte cu doina. Eminescu trăieşte.24. prin legea reacţiei („Azi o vedem. mitul Pământul-Mumă participă la moartea poetului: „Va geme de patemi / Al mării aspru cânt. de melancolie şi de tristeţe. prin legea armoniei şi echilibrului („La steaua care-a răsărit“). în mit şi chiar în nefiinţă. Octavian Goga. în contextul temei iubirii. popor şi patrie.şi panta rhei. / O să-mi zâmbească iar“. Ion Barbu. sintetizată în mitul Marea Trecere. sau mitul reintegrării. Mitul Luceferilor este dezvoltat prin personificare: „Luceferi. ideea şi eul poetic. Lucian Blaga. care reprezintă linia poeziei de specific naţional: Vasile Alecsandri.. fiind tratată prin prisma sentimentului de melancolie şi tristeţe. şi ca o idilă trăită sub forma unei amintiri. popor şi patrie.

În acelaşi timp. un echilibru al universului.“). simte acea profundă unitate între om şi univers şi-şi imaginează momentul reintegrării ca o răscumpărare de toate dezamăgirile trăite într-o societate plină de contradicţii. aşa cum vedem în poezia O. ea exprimă şi o trăsătură a clasicismului. rămâi („O. c) Mai am un singur dor are patru variante: De-oi adormi curând. care se realizează prin sacrificiul său. rămâi la mine. Mihail Eminescu. Sfânta Lună va veghea Marea Trecere a poetului. dându-i o identitate cosmică: „Ci eu voi fi pământ / În singurătatemi“. prin Bradul cosmic şi este profund naţional. Ea. poezia poate fi interpretată ca o meditaţie pe tema destinului uman (fortuna labilis). Marea Trecere. luceferii. Iar când voi fi mormânt. ca simbol al principiului feminin. Prezenţa şi a altor concepte clasiciste sugerează să se poată discuta despre sinteza adusă de Eminescu. Luna. Poetul va realiza un drum spre eternitate. prin prezenţa bradului cosmic. Luceferii. teiul „Să-şi scuture creanga“. Cerul Tată. dar. Îl va alina durerea. în acelaşi timp. Specificul naţional. exponent al conştiinţei universale şi. marea. sugerând curgerea timpului. ca trăsătură a romantismului. elementele naturii: luna. frunzele. iar aici luceferii. Moartea este o evaziune romantică în mijlocul naturii. repetând acelaşi procedeu. De aceea. este prezentat prin integrarea miturilor populare. Poetul găseşte. deci discutarea poeziei ca o poezie programatică (ars poetica).protector asupra sa. al soarelui spirit („Alunece luna / Prin vârfuri lungi de brad“). va plânge ca o mamă trecerea în nefiinţă a poetului („Va geme de patemi / Al mării aspru cânt“) şi îl va reprimi sub forma mitului PământulMumă. de corupţie şi arivism. ca şi Lucian Blaga în poezia Gorunul. Universul eminescian este sintetizat prin simbolurile: luna. prin accesibilitatea şi simplitatea doinei. rămâi. tristeţea. prin aceasta. un poet de profund specific naţional. vor exprima durerea naturii. marea. brazii. talanga. însingurarea. prin peisajul carpato-dunărean. teiul. corelativ. fiindcă poetul. ca şi păstorul moldovean din Mioriţa. Sentimentul naturii se împleteşte organic cu sentimentul de dor şi cu dragostea faţă de ţară. aşa cum o are poporul român. pe care în Mioriţa îl sugerează soarele şi luna. iar toamna va da glas „frunzişului veşted“. devenind Spiritul etern 212 . Sfintele Ape. pământul. va aluneca peste vârfurile brazilor. pe care le-a criticat în Scrisorile sale. dorul. provocată de moartea poetului: marea „Va geme de patimi“. Nu voi mormânt bogat. apele. brazii. Se sugerează mitul Cerul Tată. Legea armoniei şi echilibrului exprimă înţelegerea lumii şi a universului. natura. precum şi prin miturile: Sfânta Lună. care-l iubeşte. Eminescu se dovedeşte. ca şi în Mioriţa. poezia populară de care se apropie Mai am un singur dor. Pământul-Mumă. cântecul. Mai am un singur dor. / Te iubesc atât de mult! / Ale tale doruri toate / Numai eu ştiu să le-ascult.

Mihail Eminescu pare a relua. prin marea varietate a sentimentelor degajate din text: tristeţe. prin integrarea organică a simbolurilor. „sicriu bogat“. făcându-se substituţia dintre cauză şi efect. în care găsim prelucrate mitul Luceferilor. când bradul cosmic se iveşte din Sfintele Ape. mitul Sfintelor Ape. dar şi de a mitiza: „un singur dor“. Versurile „Ci-mi împletiţi un pat / Din tinere ramuri“ aduc o sugerare a renaşterii ca efect al integrării în natură. durere. Ele se împletesc funcţional cu o serie de personificări. Alte simboluri sugerează principiile primordiale: apa („Pe-ntinsele ape“. de poetul latin Ovidiu. pământul („Ci eu voi fi pământ“). Metaforele au o profunzime deosebită. Tema poeziei este doar sugerată de conceptul fortuna labilis. în timp ce timpul îşi va continua curgerea („M-or troieni cu drag / Aduceri aminte“). care primeşte funcţii umane: „Deasupră-mi teiul sfânt / Să-şi scuture creanga“. pe care acesta o reprezenta. care pentru romantici însemna chemarea eternului. după două milenii. „cer senin“.“.. ca în Mioriţa. d) Stilul eminescian se caracterizează prin echilibru şi armonie. mitul comuniunii dintre om şi natură. Teiul Sfânt devine arborele sacru. Luna. dragoste faţă de natura patriei. trăită la Pontul Euxin.şi nemişcat.. duioşie. focul („Luceferi ce răsar“). care exprimă mituri: „Luceferi ce răsar. Epitetele au rolul de a nuanţa textul. vizează aceeaşi integrare prin mit în conştiinţa universală. ca o prefigurare a destinului naţional şi ca o primă exprimare a conştiinţei naţionale. 213 . „marginea mării“. Poetul devine pământ („Ci eu voi fi pământ“). Cerul Tată („Să am un cer senin“).. 16. va rămâne neclintit. „La marginea mării“). sau mitul Pământul-Mumă. a cerului. purtând Soarele. adică generând. sugerând mitul Adam şi Eva. „Doar toamna glas să dea / Frunzişului veşted“.25. În Mai am un singur dor. Luceferii. Un alt efect („Va geme de patemi / Al mării aspru cânt“) sugerează o metonimie a felului în care natura va plânge moartea poetului. cuprins în versul: „Îndulcind cu dor de moarte“. „Va geme de patemi / Al mării aspru cânt. melancolie. „tinere ramuri“. a metaforelor şi a miturilor. cu forţa lor de sugestie. voluptatea supremă în estetica romantică. Moartea este văzută ca o adormire până la cea de a doua venire a Domnului Iisus („Somnul lin“). / O să-mi zâmbescă iar“. Simbolurile. Stelele. ce dă acel „dor de moarte“.. Tot aşa versurile „Alunece luna / Prin vârfuri lungi de brad“ sugerează momentul primordial. dor. „rece vânt“. „somnul lin“. „frunzişului veşted“. elegiile încărcate de tristeţea. „teiul sfânt“. Mihail Eminescu — Peste vârfuri Cuvântul cheie este „corn“. aerul („Al serii rece vânt“).

apoi la cea teologică şi foarte rar la cea mistică. De la cunoaşterea senzorială la cea filosofică. încheindu-se cu formula mantra: „Tat twam asi Swetaketu“. această comuniune cu omul. ajunge. Swetaketu. Mihail Eminescu — Tat twam asi Tat twam asi este o mantra (formulă sacerdotală indiană). „Codru-şi bate frunza“. bătut şi răstignit. din Chandogya-Upanişad. De aceea termenul de „sofrosyne“ înseamnă înţelepciune. este sensul existenţei. ca în Rugăciune. simbol al destinului. „cornul sună“. Întors de la studii. cu o fărâmă din puterea sa. care percepe vizita „oaspetelui“ din cer sugerată de corn. Răsai asupra mea. Această smerenie duce la depăşirea limitelor cunoaşterii. al conceptului de fortuna labilis. fiindcă tema naturii este dominantă. religioasă. Această Cunoaştere este o iluminare.26. încât atinge doar vârfurile copacilor. că valorile conceptului de Cunoaştere sunt mereu altele. dar esenţa lor este aceeaşi. specifice stilului eminescian: „Peste vârfuri trece lună“. care sintetizează legea identităţii şi a unităţii Sinelui Suprem. care este atât de subtilă. sugerând prin mişcarea frunzelor. Elegia este construită pe metonimii cu valoare de unicat. 16. de către Aruni fiului său Swetaketu şi tratează despre identitatea Sinelui Suprem cu cel individual. a acceptat să fie batjocorit. El. Aşa cum oalele au ca substanţă lutul. Poezia poate fi interpretată şi ca un pastel. trecând spre poezia de factură teologică. Orgoliul întunecă ochiul minţii. Parabolele înţelepciunii sunt expuse concentric în capitolul VI. aşa cum obiectele de aramă au ca substanţă arama. Sensibil. încât. la poziţia lui Socrate: „Eu ştiu că nu ştiu. orgolios. „Îndulcind cu dor de moarte“. Sentimentul de melancolie se împleteşte cu cel al naturii şi cu cel de dor într-un context afectiv. şi-i umple de farmec fiinţa: „De ce taci. Swetaketu primeşte de la tatăl său o lecţie fundamentală. Poezia exprimă faptul că Eminescu a atins limita.Versul „Peste vârfuri trece lună“ sugerează. „Inima-mi spre tinentorn?“. Înviere. Smerenia Domnului Iisus Hristos a fost atât de mare. tot aşa întreaga creaţie este susţinută de Sinele Suprem. sensul ultim al procesului cognitiv. din orgolios. la care poate ajunge filosofia şi a depăşit-o puţin. prezenţa conştiinţei universale. ei nu ştiu că nu ştiu“. când fermecată / Inima-mi spre tine-ntorn? / Mai suna-vei dulce corn. munţilor. prin simbolul lunii. aflând că drumul în cunoaştere este continuu. / Pentru mine vre odată?“. romantic eminescian. dar simultan smerenie. aşa cum razele de lună ating aceste limite ale lumii create. este răspunsul ontologic indian la întrebarea: Ce/Cine este adevărul? („Unde vei găsi cuvântul / Ce exprimă adevărul?“). Dumnezeu fiind. codrul îi remarcă prezenţa: „Codru-şi bate frunza lin“. 214 .

fiinţa. la întrebarea „Cine eşti tu?“ el trebuie să răspundă Tat twam asi. căldura şi apoi Fiinţa. Refăcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Antitetic este prezentată conştiinţa decăzută printr-o femeie de stradă. Este o meditaţie pe tema fortuna labilis. ci se sfinţeşte. Răsai asupra mea. devine asemenea Bunului Părinte al Vieţii. cunoaşterea adevărului. ceea ce înseamnă pierderea identităţii sinelui şi contopirea în Sinele universal. fiinţa se păstrează. cu „privirea sfioasă“. fiindcă exprimă conştiinţa de sine. Tat twam asi este răspunsul. 215 . Suflul se contopeşte cu căldura. Înviere. când Sfântul Agneţ devine Trupul Domnului Iisus Hristos. de unde sufletul se întoarce în ciclul renaşterilor (Samsara) şi calea soarelui. conţinută în formula Tat twam asi. aşa cum mintea se generează din hrană. principiul apa. Ea rămâne „sfânta cea frumoasă“. „lacrima“ şi „roua“ sintetizează rădăcina celor două vieţi. de aceea textul poeziei este un punct terminus al unui proces de conştientizare destul de bine exprimat de la Înger şi demon. devenind fiu al Luminii. al Învierii. sunt două căi: calea strămoşilor. Această limită o va depăşi prin cunoaşterea teologică din poeziile Rugăciune. Mintea se sublimează şi se contopeşte cu suflul. după moarte. Fiica de rege este „vasul ales“. după epicleză (rugăciunea de sfinţire. care generează suflul vital. De aceea în liturghia ortodoxă. În creştinism. de unde reacţia lumii „Toată lumea ce te vede e de tine-nseninată“. Tat twam asi este punctul de limită al eului eminescian. În tradiţia filosofiei indiene.Legea identităţii. pe care trebuie să-l dea sufletul ajuns în pragul cerului. care o reface dându-i „strălucirea cea dintâi“. sufletul capătă o altă structură de lumină. al Împărăţiei. în căutarea conştiinţei de sine prin filosofie. adică: Acesta eşti tu. din care a căzut protopărintele Adam. Prin sfinţire. prin simbolurile „lacrima“ şi „roua“. care duce spre lună. care generează în lume binele. după o prealabilă încercare. Cele două simboluri. sugerat în Luceafărul prin simbolul Fecioara. dusă pe teritoriul unei parabole a unicităţii sinelui din Upanişade. are un destin divin. care ia naştere din apă. orice dihotomie. ea. „Fiică gingaşă de rege“ atinge rădăcina. luminată. Ajuns în faţa acesteia. iar vinul sângele Său) urmează adăugarea căldurii. ca entitate spirituală. făcută de voinţa divină. Colinde. care duce la identificarea cu Sinele Suprem. adică forma prin care se face sensibilă conştiinţa universală. nu se pierde. Destinul de „vas ales“ şi de „vas spurcat“ este o distincţie esenţială. în condiţiile destinului general al unui neam. înseamnă a depăşi orice dialectică. Fiica gingaşă de rege este o reprezentare a conştiinţei pure. sintetizând. iar căldura cu divinitatea supremă. Venere şi Madonă la Luceafărul.

caută să realizeze. ca şi preotul sau profetul.colinde. ca fiind Luceafărul („Rugămu-ne-ndurărilor / Luceafărului mărilor. el vrea să ajungă poetul profet. răspunsul asupra căruia a meditat îndelung. de apărătoare „Fii scut de întărire / Şi zid de mântuire“ să înalţe şi să mântuie neamul românesc: „Înalţă-ne. adică a Domnului Iisus Hristos. rugăciunea Ei este ascultată. Mihail Eminescu — Rugăciune Oda Rugăciune este închinată Preasfintei Fecioare şi se înscrie pe tema poetul şi poezia. Lumina Lumii şi din icoana de lumină a Maicii Domnului trebuie să se desprindă. poetul sacerdot arhetipal. Eminescu exprimă ideea că poetul. Poetul. ca şi preotul. 16. are cunoaşterea fundamentală.27. fiindcă poetul. fiindcă Ea a ascultat poruncile lui Dumnezeu. de Maică Preacurată („O. Ea este Maica Luminii. ca şi preotul. fiindcă Preasfânta Fecioară este ocrotitoarea poporului român. în calitatea ei de Doamnă a Cerului („Crăiasă alegându-Te“). de „Regină peste îngeri“. De la condiţia de poet filosof. ne mântuie / Din valul ce ne bântuie“. Pruncul Iisus în biserica inimii („Din neguri te arată. poetul rugător. de aici obsesia de a căuta locul aripilor ei: „Locul aripelor albe l-aş căta-n delirul meu“ (Locul aripelor). De aceea poetul se adresează Preasfintei Fecioare. ca şi preotul sau filosoful. ca o Lumină din Lumină. trebuie să exprime raportul dintre Dumnezeu şi neamul său: „Tu crezi că eu degeaba m-am scoborât din stele Purtând pe frunte-mi raza a naţiunii mele?“ Tema iubirii la Eminescu are la bază ideea că iubirea faţă de femeiaînger este o parte a iubirii faţă de Dumnezeu. Maică Preacurată“). în sensul arătat de poezia Rugăciune şi anume că poetul. Mihail Eminescu — Învierea Poezia Învierea este construită tot pe tema poetul şi poezia. este Maica noastră Preacurată. direct ideea că poetul. devenit rugător. / Lumină dulce. că sensul vieţii pământeşti este dobândirea vieţii veşnice.28. prin poezie. clară“). De aceea poemul Luceafărul şi întreaga poezie a lui Eminescu trebuie înţeleasă ca oglindind drumul spre cer al sufletului. Sentimentul dominant este de adoraţie. ca formă elevată a temei iubirii („Privirea-Ţi adorată / Asupră-ne coboară“). de aceea poezia lui Eminescu este mare şi adevărată. definit în Apocalipsa Sfântului Ioan. Maica Domnului este o mare rugătoare la tronul lui Dumnezeu. trebuie să 216 . un nou raport între Dumnezeu şi sufletul neamului său. în poezia Întunericul şi poetul. 16. ştie că poezia trebuie să devină rugăciune. prin care trebuie să dobândim cea de a doua naştere din Duh Sfânt („Îngenunchem rugându-Te“). Eminescu enunţă clar. În poezia Preot şi filosof.“). De aceea. o cale către Iubirea divină: „Căci femeia-i prototipul îngerilor din senin“ (Venere şi Madonă).

de către preotul din veac. Poetul devine.. cunoaşte lupta ce-o dă „veşnica viaţă“. împlinind cuvântul „Veniţi şi luaţi lumină!“. Doamne Sfinte. „moşneagul cu barba ca zăpada“. reprezentată de Niceta Remesianul. cel care: „îngână cuvintele de miere. De aceea chiar unele poezii ca Ce-ţi doresc eu ţie. / Închise în tratajul străvechii Evanghelii“. El cere Bunului Părinte al Vieţii o „rază mângâioasă“. Poezia Înviere aduce conceptul de poet-preot al sufletului naţional. unde poetul devine o voce a neamului. / Cântând Aleluia!“. fiu al Împărăţiei. fiindcă doar ei au credinţa cea adevărată: „Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală“. rostit la momentul arhetipal. Poezia devine cântecul arhetipal. adică Mântuitorul cu moartea: „Pieirea. un sacerdot.“. consemnat poetic ca o minune: „Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor. Lumina cea cerească nu se dă decât ortodocşilor. prin care Eminescu încearcă să se apropie de marea tradiţie a poeziei româneşti. Rugăciunea unui dac: „Românu-n trecut mare e mare-n viitor! Şi tu vrei ca poetul să fie trecător“. unde la miezul nopţii. / Cu cetele sfinte. adică Lumina Lină a Duhului Sfânt. de marea valoare a poeziei de ritual. ca nucleu al poeziei sacre („Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate“ — Epigonii). când se fac rugăciunile speciale de Înviere de către patriarhul ortodox. El trebuie să exprime idealurile poporului său. ceea ce redimensionează valorile poeziilor Revedere. / Lumina ducând-o / Celor din morminte!“. iar poezia este un act sacerdotal. Este momentul arhetipal al Învierii. al Luminii. / Cu moartea pre moarte călcând-o. idee prezentă şi-n poeziile Preot şi filosof. Întregul popor aduce jertfa laudei: „Un clocot lung de glasuri vui de bucurie. al Învierii. dulce Românie capătă un alt înţeles. Poetul imaginează un imn: „Cântări şi laude nălţăm / Noi. 217 .exprime un nou raport între Dumnezeu şi sufletul neamului său. adică arhetipal. cel care a scris imnul Te deum. / Înveninând pre însuşi isvorul de vieţe“. Ca la Sfântul Mormânt. / Primindu-L cu psalme şi ramuri / Plecaţi-vă neamuri. Cum din mormânt răsare Christos învingător“. Ţie Unuia. lumina din cer coboară şi din mâinile patriarhului Ierusalimului îşi aprind toţi lumânările. căzu în orice colţ. care este Poetul: „Christos au înviat din morţi. Întunericul şi poetul. astfel. Poetul. destinul naţional: „A munţilor Carpatici sublime idealuri Ce-noată-n a lui suflet cum ’noată-n mare valuri“..

„Ca să te-ador de-acum pe veci. fiindcă ne aduce eroi excepţionali în împrejurări excepţionale. blândeţea. Este invocată Maica Domnului („O. întunericul conştiinţei lor demonizate. şi nu Mihai. a cărei prezenţă. iar cea de ritual devine nucleul sacrului.. pierdut în suferinţa / Adâncă a nimicniciei mele“. prin care se exprimă conştiinţa creştină în forma ei cea mai înaltă. ca model de gândire. sintetizată prin cele trei virtuţi teologale: credinţa. profund creştină. Poetul. Această trăire. De aceea Eminescu este Mihail. întruparea milei. Particula il înseamnă în ebraică Dumnezeu. pururea Fecioară.. sensul speranţei. se formează treptat în mintea. ca virtute creştină şi metonimie a tuturor virtuţilor: curăţenia. deci metempsihoză. Metafora „lumină lină“ este. Sonetul. prin reîncarnare. Călugărul Dan. Toate elementele poeziei devin metafore ale acestei sublime conştiinţe. Preasfânta Fecioară este o întrupare a frumosului absolut. Mihail Eminescu — Sărmanul Dionis Nuvela Sărmanul Dionis este romantică. conştiinţa ortodoxă. Poetul trăieşte kenoza neputinţei. aruncând. care. din geniu. devine. aşa cum arăta Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului. îşi afirmă neputinţele: „Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie“. împreună cu smerenia. conceptul de conştiinţă creştină. „Speranţa mea tu n-o lăsa să moară“. fără să-şi dea seama. credinţa („redă-mi credinţa“) şi cerul de stele („Şi reapari din cerul Tău de stele“). aşa cum îl numesc cei care-l denigrează. fiindcă: „Tăria mea întru neputinţă se desăvârşeşte“. dau cele zece virtuţi creştine. nădejdea şi dragostea („redă-mi credinţa“. prin arătarea Maicii Preacurate cu Pruncul. adică înger.29.. Adevărata valoare a spiritului eminescian abia apăruse. dedicat Maicii Domnului şi intitulat Răsai asupra mea. Maică Sfântă. Ea este prototip al îngerilor. exprimarea cea mai deplină a principiului feminin. mila. adică ateu. una din şansele de a dobândi o poezie pe dimensiunea sacrului. 218 . asupra poetului. cumpătarea... frumoasa lumii. nădejdea şi dragostea. hărnicia. prin stingerea prematură a poetului. ar fi devenit Sfânt. prin harul Duhului Sfânt. inima şi sufletul românului.16. De aceea îşi afirmă înstrăinarea dată de suferinţă şi smerenie: „Străin de toţi. este semnul că poezia a pierdut. fiindcă cea mai înaltă valoare o are poezia sacră. 16. ca principiu ea este kore kosmou. Marie!“). de fapt. Poetul înţelege că cel smerit se va înălţa. de aceea se smereşte adânc spre a dobândi înălţarea prin teonoză.30. are ca temă conştiinţa în forma ei cea mai înaltă. reprezentată de Preasfânta Fecioară. / În noaptea gândurilor mele vină“). adică înger negru. adică ortodoxia (dreapta credinţă). Mihail Eminescu — Răsai asupra mea. din timpul lui Alexandru cel Bun. credinţa. răbdarea. pentru a-i reda tinereţea („Dă-mi tinereţea mea“).

o prefigurare a vieţii sale viitoare. fiindcă alături de şoareci îi alungă singurătatea şi melancolia. care are o ambiguitate vicleană. ca nucleu epic. pe care o percepem cu simţurile noastre 219 . în vis. un tratat de astrologie. Dionis aude un glas. Avem. Eminescu. lumea creată. ceea ce ar simboliza adevărul. cu cerul limpede şi adânc. idee preluată din filosofia lui Fichte. mesajul sub forma unei meditaţii pe tema fortuna labilis. concept preluat de Eminescu din filosofia lui Schopenhauer şi de aceea avem o continuă alternare de planuri între realitate şi vis. cu nouri de jăratic. nimicind neştiinţa. având la urmă o imagine a Sfântului Gheorghe. Făt-Frumos din lacrimă. Textul are înserată o poezie. Tema. care conţine. El se vede pe o câmpie cu iarba cosită. Cugetările sărmanului Dionis. Este o idee paradoxală. când răsfoieşte o carte magică. conflictul şi subiectul sunt structurate pe conceptul de lume ca vis. sub masca lui Dionis. Dumnezeu există în clipa când cred în El“. Nuvela are. la îndemnul rabinului Ruben. Moartea lui Ion Vestimie. ceea ce îi aduce o alunecare extatică în vis. Din acelaşi filosof. pe care le trăiesc Dan şi Ruben. a modelelor. Din centrul de jăratic al acestei cărţi. Fantasticul este o coordonată a gândirii eminesciene: „În faptă lumea-i visul sufletului nostru“. Îl găsim la Eminescu în nuvelele Cezara.funcţionarul Dionis. pe motan ar vrea să-l facă vornic peste un sat de mâţe. Călugărul Dan trăieşte. Autorul caută să găsească planurile narative. Lumea ideilor eterne (eidos). eroii. la care sunt anexate un zodiac. Metamorfoza şi metempsihoza sunt deci împrejurările excepţionale. o evaziune în trecutul istoric. fiindcă acelaşi personaj Dionis – Dan trăieşte în două lumi paralele. o schemă mistică cu calcule geometrice. Avatarii faraonului Tla. de fapt. el mai preia idei ca: „Orice credinţă este minunată şi creatoare de minuni. Arhaeul lui Dionis se sublimează într-o imagine romantică. în acelaşi timp. care-l întreabă: „Unde să stăm?“. se găseşte într-o etapă de căutare. El are o nuanţă de umor. romantice. Împrejurarea excepţională este determinată de greşeala. al cărui chip iese din tablou. nimicind balaurul. Fantasticul este o trăsătură a romantismului. ca Dionis. Arhaeus. sunt puse faţă în faţă două lumi. devenit prin metamorfoză demon. Este un mod platonic de a concepe lumea sub forma a trei dimensiuni. El duce un dialog cu tatăl său. sentinţe greceşti. pe purice nu vrea să-l strivească. pe care o face Dan. o carte Arhitecturae cosmicae sive geometricae compendium. folosindu-se contrastul. tâlcuiri de vise. prin care să-şi exprime ideea: „Lumea-i visul sufletului nostru“. materială.

iubita lui Dan. ba mai 220 . motive filosofice din Platon. atunci când face versuri. este fiică de preot şi are faţă de Dionis o iubire maternă. De aceea îl va numi Făt-Frumos din lacrimă.Caragiale rămâne dramaturg. La Kant avem „Cerul înstelat deasupra mea. care-l primeşte după tradiţia ospeţiei şi-i propune să trăiască în pace. Mihail Eminescu deschide în proza românească seria prozatorilor. iar Dumnezeu — Totul. Prezent în text. Al doilea motiv este al frăţiei de cruce. Primul motiv este al împăratului. Mihail Eminescu — Făt-Frumos din lacrimă a) Basmul Făt-Frumos din lacrimă are ca temă mitul Sfântul Soare.31. Conceptul de corespondenţă este văzut într-o perspectivă kantiană: „reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă“. 16. aşa cum Arghezi rămâne prozator. Genul acesta de nuvelă fantastică. ca fiind toate timpurile şi toate neamurile. Kant. de aceea vrea să rezolve conflictul cu împăratul vecin şi să curme războaiele purtate de tatăl său.L.L. care este o copie a lumii simţurilor. Copilul creşte repede şi devine voinic. în dialogul Parmenides. cum este cel eminescian. Nu avem plurilingvism.Caragiale. Conceptul de lume ca număr este preluat din filosofia lui Pitagora şi este prezent în cartea lui Zoroastru. eroii. mama lui Dionis. La rugămintea împărătesei. structurează tema. Mihail Eminescu rămâne poet chiar şi când se exprimă în proză. Schopenhauer. în care un eu etern – eidos – arhaeus ia diferite întrupări. Fichte. Omul este unitatea. De aceea limbajul eroilor din Luceafărul rămâne unic. Unul. Maria. Vasile Voiculescu. pe care-l vom regăsi la Martha Bibescu şi la Panait Istrati în Codin. ca în basmele populare. ca în Avatarii faraonului Tla. Este o concepţie panteistă.şi nu-i decât o copie a modelelor eterne. metempsihoze. iar ideea este că binele învinge. aşa cum I. Mircea Eliade. conceptul de lume. Maria. care vor cultiva nuvela fantastică: I. ca univers al afectului. ca în filosofia lui Platon. este fiica spătarului Tudor Mustaţă şi-l iubeşte pe Dan ca o logodnică. dându-le o dezvoltare romantică. care obţine un copil excepţional. Apoi avem lumea artei. care confundă creaţia cu Creatorul. Subiectul este o succesiune de motive. redate într-o haină romantico-fantastică. este romantic. subiectul. pe care împărăteasa o soarbe şi dobândeşte un fiu. legea morală în mine“. Nuvela este o meditaţie pe teme. cu metamorfoze. Omul este un număr într-un şir. fiindcă în proza lui Eminescu nu avem trăsăturile textului în proză. Făt-Frumos pleacă la împăratul vecin. în ipostaza antropomorfă de Făt-Frumos. printr-o împrejurare excepţională. chiar când scrie proză. Dumnezeu este definit de rabinul Ruben-diavol. icoana Maicii Domnului dă o lacrimă sfântă.

Motivul Ghenarului este introdus prin mărturisirea împăratului vecin. La cuvântul Domnului. Făt-Frumos o urmăreşte şi găseşte pe frumoasa fată a Mumei-Pădurii. care îi devenise frate de cruce lui Făt-Frumos. jurământ pecetluit cu sânge. de la Ghenar. haina ei părea un nor de raze şi poartă o cunună de mărgăritărele. simbol al lumii răului. sunt scoase de ţânţari din pădurea. ce se face între doi flăcăi. Făt-Frumos şi fata Muma-Pădurii se întorc la împăratul vecin. Această fată schimbă poziţia celor două „buţi cu apă“ şi „cu puteri“. Este motivul creştin al minunilor. unde se ascunseseră şi din mare de către raci. din care beau Domnul Iisus Hristos şi Sfântul Petru. cum poate obţine Făt-Frumos calul năzdrăvan. pe braţul stâng. în legătură cu Sfântul Gheorghe. spre a-i înlesni lui Făt-Frumos victoria în lupta cu Muma-Pădurii. Al treilea motiv este al Mumei-Pădurii. ori pustieşte sufletele celor nenorociţi“. Întors la castelul Ghenarului. se declanşează stihiile şi o furtună violentă. Aici avem motivul ajutorului ce-l dau omului cele mai neînsemnate vieţuitoare. Datina frăţiei de cruce este un ritual străvechi şi constă într-un jurământ. Muma-Pădurii fuge cu tot cu stâncă şi lanţuri. fiindcă fata Muma-Pădurii are părul de aur. este prefăcut de fata acestuia într-o floare şi aşezat într-o glastră. FătFrumos o trânteşte pe Muma-Pădurii într-o piuă de piatră. Ea toarce. care nu ştie cum să-i mulţumească pentru felul în care i-a salvat împărăţia de o aşa pacoste. el redevine om. salvează pe împăratul ţânţarilor şi pe împăratul racilor. iar sufletul ei de vampir suge inimile celor care mor. dintr-o furcă de aur. să devină fraţi de cruce. rezultat dintr-o tăietură sub formă de cruce. Motivul mireasa răpită este prezent în literatura populară. la care-l pune baba vicleană. Fără ajutorul lor. Motivul calului năzdrăvan. Motivul îl regăsim în mai multe poveşti. dar şi în literatura hagiografică. deci atributele ce-o însoţesc pe Ileana Cosânzeana. cade ca pulbere pe pământ. un fir ca o rază de lună. Făt-Frumos trece cu bine şi a treia 221 . Cele şapte iepe. Făt-Frumos. să se ajute în viaţă ca fraţii. prăvale o stâncă peste ea şi o ferecă cu şapte rânduri de lanţuri. pe care-l are Făt-Frumos. în drum spre mare. Când fata află.mult. Când Făt-Frumos o omoară pe Muma Pădurii. Făt-Frumos n-ar fi izbutit să treacă prin cele trei încercări. devine un izvor. fiindcă Făt-Frumos ratează în cele două încercări şi este azvârlit de Ghenar în nori. are în acest basm o variantă a calului cu şapte inimi. că o iubeşte pe fata Ghenarului şi-l roagă să i-o răpească. care vine să ia birul de suflete de copii şi să-i înghită ca un balaur. unde locuieşte baba vicleană. dar Eminescu complică acţiunea. De aici avem motivul Sfânta Lună. pe care trebuia să le păzească Făt-Frumos. fiindcă ea noaptea „cade într-un somn adânc. el aude şi pleacă să-l obţină.

Alături de el împărăteasa. stropi cu ele grădina şi ea se umplu cu lăcrămioare. printr-o subtilă metamorfoză. Calul năzdrăvan sfătuieşte pe Făt-Frumos să nu călătorească noaptea din cauza sufletelor morţilor. care devine o pădure. adică Sfânta Lună. spre exemplificare. aceasta se prefăcu într-un lac. calul Ghenarului îl aruncă pe acesta în nori. îi ajută pe toţi şi de aceea este ajutat de ţânţar. care fusese plecat în timpul nopţii.noapte cu ajutorul unei fete. care locuise cu baba. Îndemnat de calul lui Făt-Frumos. visează cum Maica Domnului desprinde din cer două stele şi i le aşază pe frunte. Baba vicleană ascunde într-un tretin slab. aşezat pe un gunoi. Este viteaz. aflând de venirea lui Făt-Frumos. transformându-l într-o constelaţie. fata aruncă peria. Ghenarul nu-l mai poate ajunge şi el pleacă cu fata acestuia. De data aceasta. fiindcă fata Mumei-Pădurii. b) Caracterul romantic al prozei lui Eminescu este cel mai bine exprimat în basmul Făt-Frumos din lacrimă. care devine o stâncă. de fata MumeiPădurii. Fata voia să scape de la babă şi de aceea ia o perie. Dar FătFrumos ştie viclenia. Motivul calului năzdrăvan intră acum în prim-plan. O dată cu ele pleacă şi fata. ca să-l înşele pe Făt-Frumos. se întoarce şi-l duce pe Făt-Frumos la castelul Ghenarului. Dimineaţa. dar baba trece de ele. unde toţi eroii au un caracter excepţional şi acţionează în împrejurări excepţionale. aceasta cade la pământ. Acum. baba este cuprinsă de somn şi se îneacă. o legendă a horei: „Un roi de raze venind din cer a spus lăutarilor cum horesc îngerii. aşa cum stabilise cu Făt-Frumos. de fata Ghenarului. Când aruncă năframa. o năframă şi o gresie. ia calul cel slab şi pleacă în grabă. Motivul Ilenei Cosânzene revine în finalul basmului. când se sfinţeşte un sfânt şi roiurile de unde răsărind din inima pământului 222 . dar Făt-Frumos loveşte cu buzduganul miazănoaptea. luând-o în drum pe fata ce locuia cu baba. adică Ileana Cosânzeana. s-a închis într-o grădină şi cu lacrimile ei a umplut o scăldătoare. drept. Când baba îi urmăreşte. în care vede cum scheletele morţilor urcau spre lună. se înveleşte în mantaua ţesută din raze de lună şi se culcă. transfigurată din fata Mumei-Pădurii. de rac. Ileana Cosânzeana. de bucurie. calul. aşteptându-l pe Făt-Frumos. care devine. Redăm. Făt-Frumos îşi spală faţa în baia de lacrimi. îşi respectă cuvântul dat. În timpul nopţii. se ascunde în pădure. Finalul basmului dezvoltă romantic mitul Sfântul Soare şi mitul Sfânta Lună. dovedind faptul că Eminescu cunoştea bine mitologia populară. Făt-Frumos are un coşmar. Făt-Frumos are însuşirile mitului Sfântul Soare. cele şapte inimi ale cailor ei. de fata ţinută cu vrăji de baba vicleană. apoi gresia. care locuia la baba cea vicleană. fiindcă ea fusese adusă pe pământ cu vrăji. care se urcă în lună. Baba se străduieşte să-l treacă.

apoi încredinţaseră taina lor unui curtenitor flutur albastru stropit cu aur. om al şcolii ca revizor şcolar.32. Astfel lăutarii măiestriră hore înalte şi urări adânci“. Alexandru cel Bun. mitică. cu multe epitete. cerul cu stele. acest Făt-Frumos al poeziei romantice universale. o metamorfoză permanentă a textului. Ştefan şi Ilia. Ambii rămân eterni. deci om al scenei. Petru Rareş. crinii de argint. dramaturg. Barbu Ştefănescu Delavrancea. vremea nu numai că nu l-a îngropat în uitare. când se visă atât de frumoasă”. metafore. printr-o logică de vis. om al cărţii ca director al Bibliotecii Centrale Universitare. fiindcă existenţa lor trancede realitatea lumii. ci în acelaşi timp prozator. într-un vis luciu ca oglinda. în mit. folclorist. în natură. Ştefan cel tânăr. în care este descrisă rochia de mireasă a Ilenei Cosânzene. o permanentă prezenţă a fantasticului. a făcut să crească aura sa de Luceafăr al literaturii române. când ea dormea. cum trebuia să fie-mbrăcată. fiindcă moartea prematură a lui Eminescu a făcut ca acest proiect grandios să 223 . Stilul prozei fantastice a lui Eminescu este romantic. aşa cum şi pentru Eminescu. Era firesc să încerce să realizeze texte pentru teatrul românesc. dovadă a deosebitei documentări a lui Eminescu. spre a reda permanenta evaziune în basm. Despot Vodă. piese pe care le vor realiza Vasile Alecsandri. dar şi a capacităţii lui de a transfigura realitatea: „Mirele-şi puse cămaşa de tort de raze de lună. marea cu valuri sunt modelele veşmintelor. pe care le poartă Ileana Cosânzeana. brâu de mărgăritare. ci dimpotrivă. Ea zâmbi. lăcrămioarele sure ca mărgăritarul. Bogdan cel Chior. Alexandru Lăpuşneanul. personificări. de la un episod la altul. a eroului. Modul. Câmpul cu flori. inspirate din istoria naţională: Neamul Muşatin. fiindcă pentru Feţii-Frumoşi „vremea nu vremuieşte“. ziarist. Mihail Eminescu a fost nu doar poetul cel mai important al secolului al XIX-lea. Chiar şi hainele de mire ale lui Făt-Frumos au o valoare simbolică. când urzesc binele oamenilor. 16. mironosiţele viorele şi florile toate s-adunaseră vorbind fiecare în mirosul ei şi ţinură sfat lung cum să fie luminile hainei de mireasă. exprimă o cunoaştere profundă a mitului: „Trandafirul cel înfocat. alcătuit dintr-un ciclu de drame.le-a spus cum cântă ursitoarele. manta albă ca ninsoarea“. şi-o făcu să vadă. Mihail Eminescu — dramaturgia Personalitate complexă. Alexandru şi Ilieş. ba mai mult. metonimii. Acesta se duse şi flutură în cercuri multe asupra feţei miresei. actor şi sufleor. Ştefan cel Mare. săşi propună a realiza un Decameron dramatic.

probabil nepotul lui Ştefan cel Mare. iar doctorul îi spune lui Alecu. arată că autorul încă nu-şi clarificase nici perioada. Acesta îl înconjoară cu oamenii săi.rămână la o fază incipientă. Gruie este ucis de turci. în care Ştefăniţă Vodă. dar ar rămâne ca o icoană în sufletul voievodului. Lăpuşneanu îşi arată intenţia ca viteazul Gruie şi 224 . de componente ale unui proces creator în perioada de gestaţie. o carte de iertare la cetatea Hotinului. din finalul fragmentului. deşi era cu vreo 20 de ani mai mare. intitulat Cornul lui Decebal. în care Emmi. Fiul lui Dragul este Bogdan Dragoş. În fragmentul actului I. Fragmentul al doilea este o alunecare spre o melodramă desuetă. nici problematica. fiindcă. Conflictul puternic şi intriga de factura shakeasperiană promiteau o dramă romantică istorică. duce o viaţă de desfrâu. prima variantă a ceea ce va deveni poezia Răsai asupra mea. vistiernicul. unde Emmi este internată într-un sanatoriu. orice durere o poate omorî. Rugăciunea Anei. se juca cu ea. care o iubeşte. soţia lui. de aceea şi conflictul este neconturat. că-l salvează. În acelaşi timp. care spală ruşinea Bogdanei. este. Este o piesă într-un act. Drama Bogdan Dragoş are realizate două fragmente. aşa cum văzuse în trupele lui Caragiali şi Pascali. lungind cu imagini inutile dialogul dintre Bogdan şi Ana. Melodrama Amor pierdut – viaţă pierdută (Emmi) are un aspect de vodevil cu părţi cântate. Schiţele pentru drama Mira cuprind fragmente de scene. care este îndrăgostit de Ana. Aflând de acest lucru. pe care trebuia s-o dezbată. Orice bucurie îi poate prelungi viaţa. iar Bogdana. Vistiernicul o înşală pe Bogdana. în care Mira moare. viclean şi cinic. în loc să aibă iubirea izbăvitoare pentru Mira. fecioara înger. să fie ucis. probabil. iar vestea plecării lui spre Italia cu o altă femeie o omoară. Alexandru Lăpuşneanul. că fata nu va trăi mult. îi dă posibilitatea să-şi crească copiii şi împlineşte pravila rostită de vlădică şi anume că cel ce înşală o femeie. Oscilaţia lui Eminescu către perioada lui Petru Rareş. Fragmentul Alexandru Lăpuşneanul contura elementele unei drame realiste. dacă-i acceptă iubirea. de fragmente. avem o luptă pentru putere între Voievodul Dragul. Alexandru Lăpuşneanul dispune ca vistiernicul s-o ia de soţie pe Bogdana şi-i dă o moşie ca zestre. o tânără capricioasă. unde acesta era închis de turci. a cărui domnie este subminată. soţia lui Gruie. şi vărul său Sas. determină moartea viteazului Gruie. fiindcă vistiernicul omite să ducă scrisoarea de iertare a lui Vodă. sau s-o ia de soţie. un tânăr. Venirea lui Vasile provoacă această bucurie. Cinismul domnului Lăpuşneanu este interpretat ca un act de dreptate. Acţiunea se petrece la Baden-Baden. prefăcându-se că trimite prin vărul său. îl iubeşte încă din copilărie pe Vasile. îl otrăveşte spre a-l ajuta pe Sas să-i ia tronul.

Mihail Eminescu rămâne mult în urma lui Vasile Alecsandri. adică spânzurat şi dat hrană în codru lupilor şi corbilor. care au un înalt profesionalism. Aceasta este explicaţia faptului că Eminescu a renunţat la o mulţime de proiecte: Cel din urmă Muşatin. trădătoare a intereselor naţionale. în care pătrunde poetul Mureşan: „Eu voi căuta cu fală ca leul ce-a învins./ În şirul orb al vremii şi-a lucrurilor lumei?/ Sau oarba întâmplare fără-nţeles şi ţinută/ E călăuza vremii?”). şi nu cea reală a voievodului. nu are datele reale ale desfăşurării războaielor dintre daci şi romani.. nu poate problematiza conflictul. rosteşte împotriva lui Mureşan. Richard al III-lea în piesa Împăratul. Genaia. Ondina. De aceea mai toate încercările dramatice ale lui Eminescu sunt marcate de diletantism. spre deosebire de I. În alt fragment vedem mai puternică influenţa poeziei germane. El nu se documentează când porneşte să realizeze drama Decebal. Ovid în Dacia. precugetare. Despot Vodă. Acest pseudopersonaj. El parodia după Shakespeare. a lui Goethe probabil. unde apar ca personaje: Visurile. Vântul. Călugărul.33. În scena următoare. în Ovidiu. pe care le-a audiat I. Undele.L. Acesta vrea să distrugă „sufletul divin“ al neamului românesc. Fântâna Blanduziei. Doamna Chiajna.după moarte să fie pedepsit. Anul 1848.Caragiale la Conservator. Sirena. împărăteasa şi căuta specificul naţional în Cenuşotcă. Silfii de lumină şi vocea lui Isis exprimă conceptul romantic de lume ca vis. Bogdan Vodă. ca mod de exprimare a duhului lumesc. apărător al sufletului românesc. reprezentant al conştiinţei naţionale. 16. Delfinul. Lui Eminescu îi lipsesc lecţiiile de artă dramatică. un blestem: „Moartea să te cuprindă în braţele ei de viu/ În suflet să-ţi domnească un seraf surd şi mut/ Şi-o secete cumplită în capul tău tăcut!“ . alcătuit din versuri pe tema fortuna labilis (“E plan..Caragiale. În dramaturgie. Este o imagine influenţată de nuvela lui Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. „Cu raza morţii negre eu fruntea ta ating/ Şi harfa ta o sfarm şi geniul ţi-l sting!“. personaj simbol al Timpului. Regele Somn. Mihail Eminescu — Andrei Mureşan Subintitulat Tablou dramatic într-un act fragmentul atribuie poetului ardelean Andrei Mureşan un solilocviu. Întrebarea este retorică.L. fiindcă soarta aduce “Atâta neferice pe ţara mea pustie” ca şi 225 . ca nepot al lui Costache Caragiale./ Iar tu luceşte pală al deşteptării vis!“. drame romantice de certă valoare. care realizează. Poetul sentreabă: “Ce legi urmează vremea?” Nu cumva vremea este oarbă: “E vo dreptate-ntr-asta sau oarbă-mparte bobii/ Soarta fără-de-lege?”. Fragmentele dramei Mureşan caută să ne dea imaginea poetului arhetipal. nevoit să răpună oligarhia boierească. fiindcă ura lui nu are limite. care are o confruntare cu Anul 1848.

dulce Românie: “. prin arşiţă şi-ngheţ”. Doamne.O. ca un stejar. Românii au trecut prin aceste vijelii: “Iar stejarul/ Poporului meu tare ridică şi-azi în vânturi/ Întunecata-i frunte şi proaspăta lui frunză”. aici fiţi fericiţi/ Aici spirit. puternici. Îndemnul “Şi sfărâmaţi c-o mândră strigare triumfală/ Ordinea cea nedreapta şireată. odată cu răul (“Sâmburele lumii”) adică Satan (“O. mă fă să recunosc/ C-a Ta făptură slabă-s. cuvîntul nimicirii/ Adânc. fiindcă nici un neam din lume n-a trecut prin atâtea năvăliri ale tuturor tălharilor lumii: “Popoarele barbare/ Ce-au cotropit românii sunt vijelii măreţe”. iubito! nu fericită . Satan! Geniu al desperării”). ce-n sufletu-mi trăieşte. Mesajul propriu-zis este însă concentrat în versurile: “Stinge. unde accentele de critică socială sunt bine conturate. naţie iubită!/ Vei înţelege doru-mi. poporul meu. care trăiesc din jaf şi cotropire. fiindcă popoarele conduse de închinătorii la demoni se vor osândi la focul cel veşnic. Acest stejar a trecut “Prin viscole turbate. curagiul şi pumnii au valoare/ În mână de vei prinde-a istoriei carte”./ CoboarăTe în mine./ În loc de-a sparge capul năpârcei sub picior. Poetul trăieşte dramatic războiul interior cerând lui Dumnezeu: “Nu răscoli-n bătaie-Ţi ruinile sfărâmate/ A lumii-mi dinăuntru”. Nu mă lăsa să sper/ Că liber-mare-mândru prin condamnarea Ta. Imaginea poetului reprezentant al conştiinţei naţionale se concentrează în jurul unui simbol (“E un stejar”) cu care este asemănat poporul român (“aşa. care însoţeşte întreaga creaţie a lui M. De aceea şi reorientarea maselor spre stânga ca urmare a nedreptăţilor făcute de jaful organizat de partidele politice şi de organismele internaţionale.mare!” Este dimensiunea patriotică a mesajului. Aici aceste note critice sunt mai vag exprimate: “Voi v-aţi hrănit duşmanii. infernală” va fi reluat în poemul Împărat şi proletar./ Căci numai răul are puterea de-a trăi”. demonic-rece. mesaj care va fi cel mai bine exprimat în Scrisoarea III.astăzi din cauza faptului că neamul românesc îşi plăteşte păcatele în această lume spre deosebire de cele bogate şi puternice. 226 . Conceptul de “Carpe diem” ar vrea să fie într-un fel poate mesajul pus în gura lui Andrei Mureşan: “Aici fiţi mari./ N-oi coborî în iaduri de demoni salutat”./ Voi aţi crescut-o mare şi astăzi vă zugrumă”./ Atunci a lui cădere şi moarte sunt aproape. nălţarea-ţi şi pieirea-ţi”). i-aţi apărat cu sânge. În final apare ideea care a generat şi poezia: Ce-ţi doresc eu ţie. de mafiile care le-a demascat poetul. Eminescu./ În tine e puterea-ţi. Scepticismul determinat de lecturile din Arthur Schopenhauer determină meditaţiile versificate: “Când un popol/ Începe a fi nobil şi generos în cuget. vei şti să-l preţuieşti?/ Voi să te văd.

O. Revedere. – rolul literaturii în viaţa social-istorică – Epigonii. Şi dacă. a spiritului cu natura – temă romantică – Luceafărul „Primind o altă lege“: – iubirea – valoare romantică fundamentală – Luceafărul – „o oră de iubire“ pentru veşnicia sa. opus liberalului demagog. b) Iubirea – lege fundamentală a universului – generează lumea prin unirea principiilor masculin şi feminin.. Împărat şi proletar. Dorinţa. – raportul dintre conştiinţă şi univers – raportul omului de geniu cu societatea – Povestea magului călător în stele.17. Revedere. – Mircea – tipul domnului patriot. Scrisoarea III. 227 . e) Conştiinţa – drumul cunoaşterii de sine – soarta omului de geniu – temă specific eminesciană: – caracterul excepţional al celui ce dobândeşte cunoaşterea de sine – Scrisoarea I. ideologie – Scrisoarea I. – natura – mod de a sugera valorile eului poetic – Sara pe deal – omul — centru al universului – Scrisoarea I – spiritul generator al lumii. c) Istoria – exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut: – evaziunea în trecutul istoric – mod de a cultiva patriotismul – Scrisoarea III. – tipuri realiste – proletarul (Împărat şi proletar). – critica prezentului decăzut – punct de conexiune cu atitudinea critică realistă în Scrisori. – iubirea – lege generatoare a armoniei şi echilibrului – Sara pe deal. Împărat şi proletar. mamă. d) Omul şi societatea – temă realistă a universului eminescian: – Garabet Ibrăileanu Spiritul critic în cultura românească – Eminescu – culme a spiritului critic în Moldova. moravuri.1. – iubirea – mod de a exprima patriotismul – Scrisoarea III. Lacul. – critica societăţii burgheze – instituţii. – istoria – prilej de meditaţie pe tema fortuna labilis – Memento mori. demagogul (Scrisoarea III). Mihail Eminescu — universul poetic ( PLAN DE IDEI ) 17.. – natura – o exprimare a motivului comuniunii dintre om şi natură – Revedere. Sara pe deal. Marile teme ale universului eminescian a) Natura – temă romantică şi de specific naţional: – natura – mod de a exprima armonia şi echilibrul – ca o concepţie despre lume şi viaţă a poporului român – Mai am un singur dor.

– poetul este o ipostază a conştiinţei universale – Luceafărul. o delectare – Epigonii – „voluptos joc cu icoane“. – izolarea şi înstrăinarea omului de geniu – Luceafărul.– rolul omului de geniu – Luceafărul. îngerul. care generează universul poetic – Scrisoarea I. – poezia este universul conştiinţei – Luceafărul – „Din sfera mea venii . – poetul este un generator al poeziei – Criticilor mei. – poezia este lumea mitului – Călin (file din poveste). – poezia este geneza unui univers spiritual – Scrisoarea I. Miercuri. naţională – Revedere. Odă (în metru antic). Sfântul Soare. – poezia este conştiinţa sacrului – Epigonii – „înger palid cu priviri curate“. Luceafărul. Odin.. Odă (în metru antic). Kama. însingurat – Luceafărul. Luceferii. – poezia este o imagine a universului naţional – Revedere. 17. – poetul este un înstrăinat. Venus. – mituri universale – Hyperion.2. Sfânta Lună. – poezia este un joc. Sf. dulce Românie. b) Conceptul de poezie: – poezia este o expresie a idealurilor naţionale şi sociale – Epigonii. un bard naţional – Ce-ţi doresc eu ţie. Ce-ţi doresc eu ţie. f) Mitul – temă de profund specific naţional – Luceafărul: – mituri autohtone – Cerul Tată. 228 . Glossă.. – poetul este un demiurg. Apolon. – poetul este un contemplativ – Cezarul – ipostază a eului – Împărat şi proletar. Scrisoarea III.“ – poezia este retorică – Criticilor mei – „când nimic nu ai de spus“. – motive creştine – Sf. geneza. – poetul este o conştiinţă socială – Epigonii. Scrisoarea I. Sfintele Ape. Rugăciunea unui dac. – poezia este un mod de a modela personalitatea – Luceafărul – „mreajă de văpaie“. dulce Românie. Poetul şi poezia — temă şi motiv ale universului poetic — dimensiune a programului estetic a) Conceptul de poet primeşte valori diferite de-a lungul creaţiei sale: – poetul este un luptător. Vineri. – poezia este adevărul în haină sensibilă – Criticilor mei. – poezia este o transfigurare a realităţii – Epigonii – „strai de purpură şi aur“. Pământul-Mumă.

lumea ca vis – Împărat şi proletar. homo mensura – Glossă. e) categorii: – cunoaştere: senzorială.– poezia este o armă ideologică – Împărat şi proletar. Epigonii. – legea discriminării: Luceafărul – „Eu sunt vie.3. Revedere. Frumosul. panta rhei – Trecut-au anii. – kantiene: timpul. Împărat şi proletar.. 17.. Epigonii. spaţiul – Luceafărul. Armonia – Luceafărul. Floare albastră. Mai am un singur dor. Scrisoarea I. – transfigurarea realităţii – Epigonii. Luceafărul. Epigonii. Scrisoarea III. Luceafărul. focul. – legea înţelegerii: Luceafărul – „Deşi vorbeşti pe înţeles / Eu nu te pot pricepe“. tu eşti mort“. Atât de fragedă. Legea. – legea armoniei şi echilibrului – lege fundamentală a creaţiei: Scrisoarea I. – generatoare: masculin (spiritul). pământul – Luceafărul. feminin (natura) – Luceafărul. aerul. lumea ca univers al afectului – Dorinţa. carpe diem – Floare albastră. „Se aprindea mai tare“. Adevărul. Sara pe deal. subtilă. lumea ca număr – Scrisoarea I. Luceafărul. lumea ca joc – Luceafărul. Scrisoarea I. – hybris – Luceafărul – „Scăldat în foc de soare“. – platonice: Binele. Floare albastră. – legea refracţiei: Luceafărul – „Şi din oglindă luminiş. Floare albastră. 229 . Luceafărul.“ – legea reacţiei: Luceafărul – „Se stinse cu durere”. Sara pe deal. Sărmanul Dionis. – specific naţional – Revedere. Luceafărul. Veneţia. Floare albastră. b) principii – primordiale: apa. – legea identităţii: Tat twam asi. de sine. Luceafărul.. Floare albastră. Caracterul filosofic al poeziei lui Eminescu — modelul intelectului a) legile — model fundamental al gândirii şi al universului: – legea iubirii: Luceafărul – „primind o altă lege“. d) concepte estetice: – autonomia esteticului – Luceafărul – „Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor şi rece“. – catharsis – Luceafărul. lumea ca mit – Călin (file de poveste). – mimesis – Luceafărul. c) concepte filosofice: fortuna labilis – Scrisoarea I. – corespondenţă – Luceafărul.

Sara pe deal.. Hyperion. natură. – procedee romantice: antiteza – Scrisoarea III. demonul (Înger şi demon). demonică. Floare albastră. e) Dumnezeu – Bunul Părinte al Vieţii – „Părinte mă dezleagă“. angelică. – tema. Scrisoarea III. Mircea (conceptul de patrie). toiagul. coroana. c) arhetipuri – eroi structuraţi pe un principiu (arhe): – fata de împărat – principiul feminin – Luceafărul – are ipostazele: copila. Floare albastră. Floare albastră. oglinda. lumină. Evoluţia modelului uman a) modele estetice – structurate pe o categorie estetică: – romantice – îngerul. agitatorul (Împărat şi proletar). conflictul. stelele. Memento mori.. Creatorul („Vedea. – modelul vegetal: Floare albastră. Cătălina. contrastul: Luceafărul. f) mituri: universale. eroii. mireasă. b) prototipuri – eroi structuraţi pe un concept: – clasice – Cezarul (concept de putere). iubire.– conştiinţă: de sine. luna. – Demiurgul – Luceafărul – reprezintă conştiinţa universului – Legea.4. Arald. Arald. Fecioara. Modelul estetic a) dimensiunea romantică: – eroi excepţionali în împrejurări excepţionale: Călin. trecutul istoric. d) actanţi – care nu fac voia proprie. luna. Şi dacă. Sinele Suprem – „Jur împrejur de sine“. 230 . decor oriental: Luceafărul. Epigonii. – de factură barocă – Regele Lear (Împărat şi proletar). universală. Baiazid (conceptul de putere). – afect: dor. Călin.. 17. Maria (Strigoii). dorinţă. basm. autohtone. castelul. natură. Hyperion. în sine.. gând. – realiste – parazitul ( Scrisoarea III). – bătrânul dascăl – Scrisoarea I – „şi vecia într-un număr“. Atât de fragedă. patriotism. doi tineri – chip de lut. subiectul – structuraţi pe afect: Luceafărul. ci doar actul – structuraţi pe o lege: – Hyperion – Luceafărul – reprezintă conştiinţa de sine – are şapte ipostaze: astru. – evaziunea în vis. ca-n ziua cea de-ntâi. 17. g) simboluri: soarele./ Cum isvorau lumine. fulger. – romantice – Călin (mitul zburătorului). proletarul (concept de muncă). fulgerul. – poetul – Floare albastră – „Ca un stâlp eu stau în lună“. – exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut: Scrisoarea III.”)..5. Călin (file din poveste).

Luceafărul. Ion Creangă Născut la 1 martie 1837 este data aleasă de scriitor din mulţimea de date susţinute. hybris. Junii corupţi. – concepte clasice: fortuna labilis. dascălul bisericii Sf. 18. era rudă cu mitropolitul Iacov Stamati şi de aceea voia să-şi facă băiatul preot. Nicolae din Humuleşti. – armonia şi echilibrul: Sara pe deal. mimesis. mimesis.– specii romantice: poemul – Luceafărul. eroii. Scrisorile II. subiectul – luate din viaţa socială: Împărat şi proletar. Junii corupţi. Frumosul. Mama. c) elemente realiste interferate în texte: – Garabet Ibrăileanu îl defineşte ca o culme a spiritului critic în Moldova (Spiritul critic în cultura românească). c) Sinteza programului estetic romantic – Luceafărul. Tatăl său era răzeş. fortuna labilis. se întoarce la Humuleşti şi apoi urmează şcoala din Târgu Neamţ. – specii clasice: oda Odă (în metru antic).IV. fiind coleg cu Vasile Conta. catharsis (Luceafărul. Şcoala de la Humuleşti se închide fiindcă pe bădiţa Vasile l-au luat la oaste cu arcanul. conflictul. demagogul (Scrisoarea III). panta rhei.6. pastelul – Povestea codrului. Călin. satira (Scrisoarea III). – tema. Legea. Învaţă carte cu bădiţa Vasile. Adevărul. Caracterul naţional şi universal a) Specificul naţional – mituri – istoria – versificaţia – expresii – datini – eresuri – structura stilului – natura. catharsis. David Creangă. avea două locuri bune de semănat. d) Sinteza dintre specificul naţional şi gândirea universală – Titu Maiorescu Eminescu şi poeziile lui. Kant: Timpul. – eroi tipici în împrejurări tipice – proletarul (Împărat şi proletar). – principii: Platon: Binele. idila – Sara pe deal. Se îmbolnăveşte de râie. – criticismul: Scrisoarea III. b) elemente clasiciste interferate în texte: – eroi ideali în împrejurări ideale: Luceafărul. Floare albastră).V. Atât de fragedă. Epigonii. – caracterul moralizator: Scrisoarea III. Spaţiul. 17. Apoi la Seminarul de la Fălticeni. b) Concepte filosofice universale – panta rhei. Smaranda Creangă din Pipirig. Epigonii. oi şi făcea negustorie cu sumane. Armonia. meditaţia – La steaua. bunicul său. unde e mândru că are ca înaintaş 231 . îl duce la Broşteni la Şcoala lui Nanu şi stă în gazdă la Irinuca.

din patru capitole. Liviu Rebreanu. Acul şi barosul. Nuvele: Soacra cu trei nurori. în esenţă. Stă în gazdă la Pavel Ciubotarul. Moare în 1889. fiindcă este o temă realistă. În 1855 pleacă la Seminarul de la Socola. Fata babei şi fata moşneagului. căci cunoştea bine literatura populară. de fraţi şi surori. Compoziţia este clasică. Activitatea literară este alcătuită din amintiri căci la „Amintiri din copilărie” va mai lăsa Fragment de biografie. trage cu puşca după ciori. apoi diacon însurat cu fata preotului de la Patruzeci de Sfinţi din Iaşi. Povestea lui Stan Păţitul. Face câteva greşeli. glume. de cei cu care împarte bucuriile şi necazurile. Se înscrie la Facultatea de teologie şi se mută la mănăstirea Bărboi. Inul şi cămeşa. dragostea faţă de ţară. zicători. Ursul păcălit de vulpe. dar citeşte Amintirile din copilărie. Este suspendat din slujba de diacon şi va fi institutor la Şcoala nr. Basme şi poveşti: Povestea lui Harap Alb. se duce la teatru. de părinţi şi rude. ci prin faptul că ne dă o imagine a universului rural românesc de la mijlocul sec. Povestea lui Harap Alb. adică de cei mai importanţi scriitori realişti. Fata babei şi fata moşului. fragmente de cântece 232 . Prostia omenească. Ideea este însă romantică. Făt Frumos fiul iepei. datini. 2 din Păcurari. Popa Duhu. În prima parte structura secvenţială a textului adună. împănată cu proverbe. Maiorescu. devenit ministru. Capra cu trei iezi. fiindcă dragostea faţă de satul natal. Mihail Sadoveanu. Ion Creangă — Amintiri din copilărie a) Amintiri din copilărie se intitulează cea mai importantă creaţie a lui Ion Creangă. Este destituit şi din învăţământ. printr-o tehnică de colaj. Moş Nichifor Coţcarul. Povestiri: Moş Ion Roată şi Vodă Cuza. Marin Preda. Punguţa cu doi bani. primul roman rural românesc. al XIXlea. Tema satul şi ţăranul va fi apoi dezvoltată de Ioan Slavici. Duiliu Zamfirescu. Povestea lui Stan Păţitul. Cinci pâini. obiceiuri. episoade din viaţa de şcolar a lui Nică. Povestea porcului. ceea ce îi va atrage din partea lui George Călinescu aprecierea de erudit al satului. La Junimea spune multe anecdote. Povestea unui om leneş.. 18. de casa părintească. de aceea Amintiri din copilărie are întinderea unei nuvele. Îşi ia o bojdeucă în Ţicău şi îşi câştuigă existenţa ţinând un debit de tutun în Târgu Cucului. poveşti ca: Dănilă Prepeleac. este. Gospodăria i-o ţinea Ecaterina Vartic şi duce o viaţă rurală. nu prin întindere. îl readuce ca institutor la Şcoala primară nr. Va colabora la manuale şcolare. divorţează. Moş Ion Roată şi Unirea. Devine institutor fiindcă urmase cursurile Şcoalei de institutori organizată de Titu Maiorescu la Iaşi.pe Ciubuc Clopotarul. Ivan Turbincă. apoi la Golia. Devine cântăreţ.1. 1 de băieţi. cimilituri. nuvele ca Moş Nichifor Coţcarul.

Mogorogea. felul cum Chiorpec. Eroii sunt vii. şcoala domnească de la Târgu-Neamţ. ca în estetica realistă. îi dau un aspect de unicat. În partea a doua avem evenimente din viaţa de copil la casa părintească. cu plecarea la Seminarul Socola din Iaşi. În capitolul al doilea. reprezintă categorii sociale. „plecarea cu telegarii“ lui Moş Luca. b) Arta de povestitor a lui Ion Creangă constă în autenticitatea episoadelor. prinderea muştelor cu ceaslovul. prinderea pupezei care îi aduce al doilea conflict cu mătuşa Mărioara. plecarea la Broşteni. cu jocurile lui moş Bodrângă. de stil popular autentic. în limbajul viu. Subiectul este construit potrivit cu starea sufletească a autorului. portretul Smarandei Creangă. în măiestria de a surprinde tipuri umane. Dintre acestea amintim câteva episoade: crearea şcolii din Humuleşti de către preotul Ioan. îl unge cu dohot pe la bot. ciubotarul. fuga cu plutele pe Bistriţa. „feliile de viaţă“ încep cu descrierea casei părinteşti. „felii de viaţă“.populare. de lumea copilăriei. În partea a patra avem hotărârea Smarandei Creangă de a-l trimite pe Nică la Seminarul Socola din Iaşi. cu învăţătura lui Trăsnea. de oameni. în partea a patra. ca motivaţie esenţială a scrisului. Târgu-Neamţ. moldovenesc. cu furnicarul de oameni. prin 233 . procitania. în care simţim dragostea autorului faţă de locuri. care dau textului un profund caracter naţional. Capitolul întâi începe cu o descriere a Humuleştilor. bătaia Smărăndiţei popii. desfiinţarea şcolii de la Fălticeni. umplerea de râie. cu părintele Isaia Duhu. dărâmarea casei Irinucăi. Avem fragmente care istorisesc cum săreau noaptea în capul tatălui. impregnată cu sentimentul de duioşie. distrugerea casei lui Pavel Ciobotarul şi pierderea purceilor. În partea a treia avem descrierea zonei Neamţului. filmică. expresiv. pentru a încheia. de viu. moş Fotea aduce calul Bălan şi pe Moş Nicolae cel din cui. colorat. sentimentul de tristeţe cu care se desparte de locurile natale. prinderea lui bădiţa Vasile la oaste. iar în partea a treia — întâmplări din viaţa de şcolar la Fălticeni. cum s-a dus la urat cu băşica cea de porc. pusul poştelor lui Oşlobanu. felul în care sunt îngrijiţi de bunica la Pipirig. ruşinea din episodul cu scăldatul redau imagini pline de viaţă autentică. ca mesaj al cărţii. în umorul robust. distrugerea cânepii în episodul cu cireşele. dar. care alătură evenimentele şi le potenţează afectiv. Secvenţele se succed într-o regie modernă. fiindcă din dragoste l-a purtat prin şcoli. cu mănăstirile. aşa cum se structurează un roman concentrat la Friederich Dürenmatt. cu petrecerile la crâşmăriţa din Rădăşeni. în profundul specific naţional. apoi avem serialul de isprăvi de la şcoala de catiheţi de la Fălticeni.

care dintr-un „boţ cu ochi“ ajunge un flăcău. gospodar harnic. cu o evoluţie a eroilor. prin părintele Isaia Duhu. Prototipul ciubotarul este reprezentat nu numai de şugubăţul Chiorpec. scripcarul din Humuleşti. face pentru ei sacrificii. îndrepta vremea. Arta lui Creangă constă în faptul că izbuteşte să construiască imaginea vie a unui univers rural românesc în plină mişcare. de aceea Amintiri din copilărie este o carte realistă. avar. Smaranda Creangă este tipul femeii de la ţară. Prototipul călugărul este sugerat prin stareţul Neonil de la Neamţ. căruia îi „sălta inima de bucurie“. cântece. evlavioasă. de părintele Isaia Duhu. sugerează prototipuri ca în estetica clasicistă. Moş Luca reprezintă harabagiul. blând.însumare. luminat. închega apa cu două picioare de vacă. ştie o mulţime de practici mantice: îi făcea copilului un benghi în frunte ca să-l apere de deochi. jocuri. cu personaje conturate din câteva linii sigure. dar şi de evaziune romantică în lumea copilăriei. abătea grindina. Nică al lui Ştefan al Petrei din Humuleşti este prototipul copilul. Este mama. de sub deal. impregnat de specificul naţional moldovenesc: port. Prototipul preotul este sugerat de părintele Ioan. care îşi iubeşte copiii. El retrăieşte „vârsta cea fericită“. punându-l să râdă la soare. pentru el. „este veselă şi nevinovată“. înţelept. 234 . fiindcă ea. ruşinos şi fricos“. evlavios. care munceşte în pădure la Dumesnicu. la făcut şi vândut sumane. care-i alungă când se duc cu uratul. care-i găzduieşte la Fălticeni. unchiul Vasile şi mătuşa Mărioara „pui de zgârâie brânză“. cântând. inimos. satul este plin de farmecul copilăresc. De aceea. când îl auzea pe Mihai. care face şcoală la Humuleşti. proverbe. la câmp pentru a agonisi existenţa familiei. „aşa cum au fost toţi copiii“. de părintele Oşlobanu. bun şi blând. prin ceea ce gândeşte Nică în capitolul al patrulea. fiindcă au şi trăsături general-umane. plin de jocuri şi jucării. Prototipul ţăranul rezultă prin însumarea unor eroi ca: Ştefan al Petrei. ca prototip. făcută de Ghica Vodă. harnică. când vrea să-i propună mamei să rămână călugăr. „cu ruşinea zugrăvită în faţă şi cu frica lui Dumnezeu în inimă“. crede în destinul de excepţie al lui Nică. care plăteşte pagubele nepoţilor. iubitoare. „un holteiu. romantică. din păcate!“. pentru care-i „saltă şi acum inima de bucurie“. ci mai ales de Pavel. obiceiuri. bunicul David Creangă. adică atât de zgârciţi amândoi încât „parcă a tunat şi i-a adunat“. îl poartă pe Nică la învăţătură. din Pipirig. care-i învaţă la şcoala domnească. răbdând toate năzbâtiile copiilor. înfigând toporul în pământ. cărturar. un prototip care va fi dezvoltat în nuvela Moş Nechifor Coţcarul. copilăria. Motivaţia scrisului este lirică. Creangă scrie pentru a retrăi acele clipe. datini. care devine dintr-un „băiet prizărit.

ca băiat mare. horele. Scientismul. realizată de Ion Creangă. horodinca. În acelaşi timp. de n-are păreche“. Umorul însoţeşte situaţiile comice ca în episodul cu scăldatul. fiindcă romanticii aduc preţuirea culturii populare. fie sub forma ironiei („dascălul Iordache. trăieşte ruşinea de a veni în pielea goală prin grădini acasă. conflictul. cu mersul preotului prin sat. aceea de erudit al culturii populare. eroii. unde torcea întrecându-se cu Măriuca. ţiitura. obiecte. benghiul în frunte pentru deochi. cântecele spuse de Mihai scripcarul din Humuleşti. dar mai ales prin umor. practicile mantice ca: datul cu bobii. folosind o economie de mijloace. Măriuţa şi alte jocuri cântate de moş Bodrângă. dar elementele de specific naţional sunt romantice. alivencile. rezultă din faptul că eroii săi reprezintă categorii sociale. doinele. încât Călinescu îl definea astfel printr-o concluzie a studiului său: „Creangă este însuşi poporul român într-un moment de genială expansiune“. lui şi tuturor părtaşilor săi“). reală. catrinţă. opinci cu obiele de suman alb. fârnâitul de la strana mare“. Călinescu. Tema. care trăiesc „felii de viaţă“ autentică. dar au o trăire afectivă ca eroii romantici. plăcintele cu poale-n brâu şi alivenci. iarmaroacele şi mersul pe la mănăstiri. termeni. o ajută pe mama sa la făcutul sumanelor. subiectul sunt luate din viaţa socială. Fie sub forma blestemului.zicători. ei au trăsături general-umane. ca şi în cazul lui 235 . Umorul are şi un sens moralizator. vii. dau o imagine a satului moldovenesc de la mijlocul secolului al XIX-lea. când este prins bădiţa Vasile la oaste cu arcanul („Afurisit să fie câneriul de vornic şi cum au ars el inima unei mame. înfiptul toporului ca să alunge grindina. cobăit şi leneş. iarna „pe gheaţă şi la săniuş“). aşa să-i ardă inima sfântul Foca de astăzi. are în cazul lui Creangă o formă particulară. încât aceasta îl laudă şi el plânge de bucurie. proverbele şi zicătorile. aşa cum observă G. c) Sinteza estetică. reprezintă prototipuri ca în clasicism. locuri. corăbiasca. un stil atât de autentic. De aici profunda prietenie a lui Ion Creangă cu Mihail Eminescu. „bate prundurile după scăldat“. care „clămpănea şi avea darul suptului“). fiindcă Nică redevine harnic. expresii. obiceiurile de sărbători cu uratul. toate dau acel specific naţional. fiind de râsul fetelor („iar eu intram în pământ de ruşine şi cât pe ce să mă înec de ciudă“). o densitate. sunt tipuri umane bine conturate. când mama îi ia hainele şi. o acurateţe. oameni. a autoironiei pusă în gura tatălui său („că-i o tigoare de băiat. care caracterizează realismul. claca. românească. Aceasta ne arată. Portul popular alcătuit din: sumane. „prinde muşte cu ceaslovul“. Particulară este şi forma prin care se exprimă spiritul critic.

Cu toate acestea. de parcă se hrănesc numai cu ciuperci fripte în toată viaţa lor“. cu uratul sau cu râia.. expresivitate. Vorba ceea: „Lasă-l. „ursul nu joacă de bună voie“. rezultat şi dintr-un comic de limbaj. „paşlind-o aşa cam pe după toacă“. ca în episodul cu holera. iar concluzia este ironică: „lucrul rău nu piere cu una cu două“. lua pomană covrigi. d) Stilul lui Ion Creangă se caracterizează prin oralitate. folosirea termenilor dialectali. „să nu-ţi salte inima de bucurie“. de la Irinuca trebuie să fugă. ce-o ia Nică de la caprele Irinucăi. Moş Chiorpec îl dă cu dohot pe la bot. fie din metafore: „ar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele 236 . turte. prin care-i vine darul de la Dumnezeu de a fi hirotonit. mere. Umorul nu-l împiedică pe cititorul atent să vadă în conflictul dintre mama evlavioasă. ca şi în episoadele cu scăldatul. „mort copt“. fiindcă au nume comice: Trăsnea. „bucuria zugrăvită pe feţe“. Creangă nu poate să treacă cu vederea felul în care satul. Expresivitatea rezultă fie din sintagme ale limbii vorbite: „frunza frăsinelului“. se autoironizează cu expresii plastice: „pe loc mi s-a muiat gura“. Este.“).. cei din jur sancţionează comportamentul său. fiindcă-şi pierdea banii prin crâşme. mama îl lasă fără haine. Uneori Creangă face umor negru. de fapt.George Topârceanu. Oşlobanu. duioşie. nuci. cată să nu dăm cinstea pe ruşine şi pacea pe gâlceavă!. când „boscorodea“ morţii cu cimilituri. care-i vine prin tatăl său. masca sub care autorul îşi ascunde sensibilitatea. şi rătăcirea de la destin. Mogorogea. În episodul cu pupăza. o situaţie comică tratată cu umor. cu cireşele. „după ce-i face tărăboi“ moşului şi acesta-l ameninţă că-l spune tatălui său. „de ne degera măduva-n oase de frig“. Umorul este. căluţii tatei“). „cât era de tare de cap“. Umorul însoţeşte pe eroi. „şi unde-am croit-o la fugă“. prin zicători („ — Ioane. de fapt. „cum nu se dă ursul scos din bârlog“. încât se îmbolnăveşte. de fapt. Moş Chiorpec. prin interjecţii cu valoare predicativă („Hii. fiindcă zmeii lui moş Luca sunt ca nişte „mâţi de cei leşinaţi“. se face bine. „parcă ţi-a ieşit un sfânt din gură“. măi! L-aş lăsa eu. densitate. Umorul izvorăşte din bucuria de a trăi „de-ţi părea tot anul zi de sărbătoare“ sau cum redă cuvintele unei babe: „Dare-ar Dumnezeu tot anul să fie sărbători şi numai o zi de lucru şi chiar atunci să fie praznic şi nuntă în sat“. nuanţare. candidaţii veniţi la Socola au nişte „târsoage de barbe cât badanalele de mari“. Oralitatea este realizată prin particule demonstrative („iaca şi soarele răsare“). că ironia şi umorul sunt. oamenii de la şes sunt „sarbezi la faţă şi zbârciţi. dar vezi că nu mă lasă el acum !“. mătuşa Mărioara pretinde plata cânepei. El este învelit în seu de moş Vasile Ţandură.

„culeşeriu“. capra pe un gânsac. Fiind leneş. La început el este sărac. adică autorul. „ocniţă“. spurcaţilor. Este ispitit de un diavol ieşit din iaz. ca să dureze un schit. „duglişi“. fiindcă era „nechibzuit la trebi“. Subiectul este comic. fiind „nechibzuit la trebi“. iar eroul său Dănilă Prepeleac este un hâtru. şi distruge carul. Ispita este mare şi Dănilă recunoaşte: „— Aveţi noroc. De aceea fratele său îi spune: „se vede că tu ai fost bun de călugărit iar nu de trăit în lume. Îi spune fratelui său ce a păţit şi-l roagă să-i mai dea o dată carul cu boi. farmecul limbajului. Aici îşi aduce aminte de cuvintele fratelui său. schimbă boii pe un car. că v-aş arăta eu vouă“. Acest specific rezultă şi din introducerea de proverbe. „mitoc“. dar „ori fugea el de noroc şi norocul de dânsul“. pe care-l doboară. se gândeşte să-i ceară şi iapa ca să fugă în lume. originalitatea. cum sunt cele cântate de Mihai scripcarul din Humuleşti: „Frunză verde de cicoare / Astă noapte pe răcoare / Cânta o privighetoare / Cu viersul de fată mare“.drept inimă“. dă de ştire lui Scaraoschi. se ducea mereu la fratele său să împrumute ba carul.2. „megieş“. „harabagiu“. care. „rohatcă“ nuanţează şi dau specific moldovenesc textului. ca să-l dea „pusnicului Dănilă“ şi să-l poată „mătura de-acolo“. „holtei“. ca să-şi aducă lemne din pădure. se întoarce în pădure să caute toporul. „ogârjiţi“. zicători. apoi carul pe o capră. aflând ce vrea să facă. „bortă“. Dănilă Prepeleac. disperat. Scaraoschi este tare mâhnit pentru pierderea unei comori atât de mari. „semnul celor aleşi“ cum spunea Titu Maiorescu. avea o mulţime de copii. „ştiubei“. că-mi sunt mai dragi banii decât pusnicia. gânsacul pe o pungă goală şi se întoarce acasă. îmbogăţind limba literară cu tezaurul termenilor dialectali. Ion Creangă — Dănilă Prepeleac Povestirea Dănilă Prepeleac are ca temă lupta dintre bine şi rău. plin cu bani. ba uneltele de muncă la câmp. Folosirea unor termeni ca: „ştioalnă“. omoară boii fratelui său şi. Acesta-i spune să-şi ducă boii la târg să-i vândă şi să-şi cumpere car şi alţi boi mai mici. are umor. Fiindcă-i lipseau cele necesare pentru gospodărie. ca în poveştile populare. fragmente de poezii populare. Densitatea şi varietatea continuă a acestor procedee dau acel timbru unic al textului. ce-l aruncase după nişte lişiţe. să aleagă copacii. decât demonii. leneş. 18. Acesta îl ispiteşte cu un burduf de bivol. fie din metonimii: „că-ţi venea să te scalzi pe uscat ca găinile“. fiindcă povestitorul. „cociorvă“. să necăjeşti oamenii şi să chinuieşti nevasta şi copiii!“ După ce ia şi iapa fratelui său. „aşa-mi sfârâia inima-n mine de dragostea Măriucăi“. trage carul lângă copacul. „babalâci“. „zamparagii“. Ideea este că omul are mai multă minte de la Dumnezeu. cu care „ar fi putut dobândi o 237 . că ar fi bun de călugăr şi începe să însemne locul.

Dracul este depăşit de iepure şi propune să se ia la trântă. prin expresii ale limbii vorbite: „Ce vrei să faci aici. din punctul de vedere al conţinutului.leu“. Ion Creangă — Povestea lui Harap Alb a) Harap Alb este. ca să răsufle. măi. poate ieşi învingător în lupta cu forţele răului. ş-apoi îşi ia tălpăşiţa spre casă“.“ „Măi omule“. A doua încercare la fugă îl pune pe drac să se ia la întrecere cu un iepure. A patra încercare este care chiuie mai tare. un basm cult. „Bun!“. Dracul îl blestemă şi-i plesneşte un ochi în cap.mulţime de suflete“ şi de aceea trimite un alt drac şi-i zice lui Dănilă. „Măi. El îi leagă ochii şi urechile cu un ştergar.3. Umorul se împleteşte cu fantasticul.Vine alt drac şi-i spune să se întreacă în blesteme. Întâmplările au o succesiune şi-l determină pe cititor să-l asculte pe povestitor. Oralitatea stilului este realizată prin interjecţii: „u! ia! na! na!“. de s-au zguduit temeliile lumii.. făcândul să piardă boii. spre a sublinia ideea că şi un oarecare om. „Na-ţi-o frântă că ţi-am dres-o“. „dă. apoi reabilitându-l. Dracul înconjoară iazul cu iapa în spate. ca săşi încerce mai întâi puterile şi apoi să ia banii. Prima încercare propusă de drac era să înconjoare iazul cu iapa în spate de trei ori. 18. m-am pornit cu graba şi m-am întors cu zăbava“. Dănilă ascultă felul în care dracul chiuie de se cutremură pământul. „Mai şede el cât şede. Dănilă îl pune să ia burduful cu bani şi să-l ducă acasă. „A. dă. o nuvelă simbolistă. ia buzduganul şi sare în iaz.L. unde-i pune pe copii „să ia ragila şi pieptenii de pieptănat câlţi“ şi „să tabere pe el să-l schingiuiască după placul lui Dănilă“. care ca un hâtru şuguieşte pe seama eroului său Dănilă. dar vine altul cu un buzdugan mare de fier.. Prin poveştile şi basmele sale... fără s-o pună jos. făcându-l să câştige întrecerea cu dracii. zicând că el o duce între picioare. „Apoi dă. I. Michiduţă!“. nu tocmai isteţ. ca modalitate 238 . ca formă. Ion Creangă se alătură marilor scriitori Mihail Eminescu. „V. alta la tâmpla dreaptă şi alta în frunte. şi-i trage „cu o drughineaţă groasă de stejar“ una la stânga. „Bine v-am găsit. măi omule?“. Dracul fuge în iad. Dănilă se preface că vrea să-l arunce în lună şi dracul se sperie. leu“.Caragiale. zicând că acela-i copilul lui cel mai mic. iar Dănilă o încalecă. „s-a cufundat în adâncul pământului“. „Mă. ca să nu-i sară creierii din cap. de cască gura prin târg. cu expresivitatea limbajului popular. bădiţă. Ioan Slavici în sensul că ei pun bazele prozei fantastice în literatura română. care-l aruncă de nu se mai vede trei zile şi trei nopţi şi când cade. măi!“ şi substantive la cazul vocativ: „Doamne!“ „Sărmanul!“ „băieţi!“. ca mesaj — o fabulă. Dănilă îl duce la bârlogul unui urs şi-i spune că acolo stă un unchi de-al lui şi să se bată cu el. bădiţă!“.

este milos.artistică — o alegorie şi are ca temă lupta dintre bine şi rău. ca principiu masculin. îngrijeşte calul. freacă armele. care-l încearcă. Iniţierea are în vedere o însuşire. de Flămânzilă. milostenia (dania făcută unei bătrâne – Sfântei Duminici). de spirit conducător al ordinii universale. o sacralizare a lui prin dobândirea cunoaşterii. Prin milostenie. Setilă. fiindcă simbolizează înţelepciunea cu care îl va înşela pe ursul demon. spre a obţine apa rece – psihe – psihon – Spiritul rece. se cred îndreptăţiţi să aibă această cinste. cu demonii. dând un ban Sfintei Duminici. curajul (andreea). fiindcă nu au virtuţile morale necesare. aşa cum i-l aduce la cunoştinţă Sfânta Duminică. Cei doi fraţi mai mari. de cal. ca un drum prin labirint. Atacul spânului — reprezentare a vrăjmaşului — înseamnă lupta cu lumea. 239 . harnic). Lupta are deci trei etape distincte: cu trupul. ascultarea (împlineşte sfaturile Sfintei Duminici). curăţenia (respectă cuvântul dat prin jurământ). Gerilă). de a nu-şi lua un slujitor spân. de albină. de principiu. pe care le obţine. fiecare element constitutiv fiind. Alegerea calului cu o tipsie de jăratic sugerează purificarea trupului (calul). Subiectul are o structură secvenţială. înţelepciunea (simbolizată de salatele din grădina ursului. Păsărilă. de centru al universului. ocroteşte furnicile). Andreea — curajul — îl ajută să intre în labirint. călăreţul este spiritul care trebuie să conducă trupul. fiindcă ascultă. Toate elementele naraţiunii au o ordine simbolică. cu lumea. de fapt. adică în sine. se petrece când intră în fântână. îi aduce toate necazurile. a conştiinţei de sine. simbolizând arhetipal investirea sa. o afirmare. orgolioşi. prefăcându-se într-o bătrână. În mod simbolic. cumpătarea (echilibrul cu care trece prin încercări). El ia hainele de mire ale tatălui şi armele. o iniţiere a eroului principal. trecând peste podul străjuit de tatăl în piele de urs. Ochilă. Alegerea eroului este realizată în prima secvenţă şi este determinată de destinul său. Ideea este că binele învinge. ca o trecere de la condiţia de muritor la cea de nemuritor. blândeţea (are grijă de furnică. Dobândirea pielii de urs îi este necesară. care păzeşte salata — cunoaşterea — simbolizată în Mahabharata prin amrita — soma nemuririi. el află cum să se pregătească de drum. smerenia (fiului cel mic îi este ruşine de întoarcerea fraţilor săi). hărnicia (face adăpost pentru albine. O singură neascultare a sfatului tatălui său. o verificare şi o consolidare a virtuţilor: răbdarea (furnicilor care aleg macul de nisip). dar se întorc umiliţi.

de aici şi strălucirea de soare a capului cerbului. iar Împăratul Verde. exprimată prin simbolul mire. de aceea se ascunde pe lună. dobândeşte botezul eternităţii. înfierbântată de demonul mâniei. calul înaripat a înfrânt balaurul-demonul-cerbul. de iniţiere în tainele lumii. adică paloşul fermecat. De aceea. ea sugerează că este o ipostază a principiului feminin. Lupta eroului nu este pentru o cauză personală. 240 . ca şi Sigfried. într-un alter ego al eroului. coordonată de legea discriminării. Lupta cu demonul — Împăratul Roşu — are ca scop obţinerea fetei acestuia (simbol al principiului feminin şi al conştiinţei).Lupta cu trupul se încheie prin dobândirea calului. Apa vie este apa Duhului Sfânt. Harap Alb. a fost sacralizat prin botezul cu sânge. a hainelor şi a pielii de urs. eroul din Cântecul Nibelungilor. adică pe demonul ascuns în lume. în războiul cu gândurile. Fata Împăratului Roşu devine Ileana Cosânzeana. Prin încercarea cu casa de aramă se sugerează puterea de a răci mintea. o dimensiune a conştiinţei universale. care curge în grădina raiului. Când fata Împăratului Roşu se va ascunde pe lună. De aici încercarea puterii discriminative a nuanţelor. pentru care trebuie să aibă darul deosebirii duhurilor sau cunoaşterea discriminativă. luna este ochiul stâng al conştiinţei universale. adică cu vrăjmaşul — spânul. Harap Alb are atributele lui Făt-Frumos – Sfântul Soare. adică a condiţiei arhetipale. În Upanişade. Alegerea adevăratei fete a Împăratului Roşu este lupta cu demonul minciunii. adică să realizeze o metamorfoză a conştiinţei. smicelele de măr dulce sugerează cele trei etape ale cunoaşterii. el preia însemnele puterii asupra lumii. unde se bat munţii în capete. Ea trimite o pasăre săi aducă apă vie şi trei smicele de măr dulce. care declanşează maya (iluzia valorilor materiale). atunci când preia sabia şi obrăzarul lui Statu-Palmă-Barbă-Cot. adică a virtuţilor. adică la limita lumilor. Încercarea cu multe feluri de mâncare este înfrângerea demonului lăcomiei. a puterii când îl va învinge pe Mara (cerbul cu nestemate). dar sugerează şi mitul Pasărea Măiastră. ci are ca scop salvarea lumii din mâna duhului rău. Lupta cu lumea. Cu ele. fata Împăratului Roşu îi va da lui Făt-Frumos viaţa veşnică. Bunul Părinte al Vieţii. adică supunerea trupului. că aceia vor moşteni pământul“. să o transforme într-o „sosie“. Locul este simbolic. înseamnă dobândirea cunoaşterii (salatele din grădina ursului). prin dobândirea armelor. adică dobândirea credinţei adevărate. simbolizată de alegerea macului de nisip. Când groapa se umple de sângele cerbului. făcută de furnicile — gânduri. iar soarele — ochiul drept. ca să se împlinească una din fericirile din textul Sfintei Evanghelii: „Fericiţi cei blânzi. îi va da ca răsplată împărăţia.

în situaţiile create. Rădăcina este alegerea şi plecarea eroului. jăraticul. nu vrea s-o răcească. Ochilă. Flămânzilă. Romantice sunt tema. unde însă accentul cade pe dimensiunea romantică. ineditul situaţiilor. fiindcă avem o evaziune în basm. subiectul. furnicilor. casa de aramă. fetişoara împăratului ne-a tras butucul. a calului care vorbeşte. apa vie. luarea tovarăşilor de drum: Gerilă. De aceea structura narativă este romantică. furnica. Comicul este de personaj. eroii. este desăvârşit. albina este adevărul. Păsărilă. furnica este hărnicia. În acelaşi timp. Setilă. turturica. fiindcă are modelul vegetal. Gerilă se întindea de căldură „de-i treceau genunchii de gură“. Ochilă are un singur ochi. Păsărilă se lungeşte. fântâna. La aceştia adăugăm pe Sfânta Duminică. realizată de Ion Creangă. a comunicării eroului cu albinele şi furnicile. de situaţie. A dracului zgâtie de fată s-a prefăcut în păsărică. distingem însă vorbele şi trăsăturile de caracter ale unor ţărani din Humuleşti. Eroii sunt priviţi cu umor. smicelele de măr dulce. ca trăsătură a romantismului. a puterilor celor cinci tovarăşi de drum. ceea ce arată că realismul este o prezenţă vie chiar şi în structura basmelor lui Creangă. o preţuire a folclorului prin dezvoltarea unor structuri şi simboluri preluate de Ion Creangă din folclor. „cotrobăie“ pe după stânci şi o „găbuieşte“ pe fată în spatele lunii. salatele. împreună cu albina şi furnica. trunchiul îl formează cele trei încercări: cu salata din grădina ursului. cu cerbul şi cu fata Împăratului Roşu. cerbul. de limbaj. calul. Sub înfăţişarea lor de eroi de basm. Ochilă este prevederea. Contextul simbolic este bine realizat şi punctează etapele drumului prin labirint: podul. Comicul sau umorul alternează în realizarea unor eroi. element sugerat prin numărul zece. Făt-Frumos. Fantasticul. a zburat ca săgeata pe lângă ceilalţi şi ei habar n-au de asta“. în limbaj. ursul. Când este introdus în casa de aramă. şi vorbeşte ca un ţăran din Humuleşti: „Măi. eroii au şi trăsături general-umane: Gerilă este egoistul. fac şapte. prin expresivitate.b) Sinteza estetică. munţii care se bat în capete. conflictul. Arborescenţa este dată de evenimentele legate de cea de a treia încercare: protejarea albinelor. fiindcă el. care. calul şi fata Împăratului Roşu. se pune o promoroacă groasă de-o palmă. fiindcă 241 . care le dau aspectul de unicat. Setilă şi Flămânzilă sunt lăcomia personificată. paloşul. o găsim şi în poveştile sale. albina. în frunte. Personajele au detalii semnificative. Gerilă are „urechi clăpăuge“ şi „buzoaie groase şi dăbălăzate“ şi când suflă din ele. fata Împăratului Roşu. prin simboluri. constă în prezenţa Sfintei Duminici. iar toate dau măsura omului. construirea personajelor. Păsărilă este priceperea. luna. Arta povestirii se caracterizează prin profunzimea sensurilor. de aceea se poate discuta de o prefigurare a simbolismului la Ion Creangă.

Oralitatea este evidentă prin onomatopee. Ion Creangă a ştiut acest lucru şi a lucrat mai puţin diaconia. minciuna (alegerea fetei). Această luptă trebuie dusă cu iscusinţă. nuanţare. ci semnul drumului spre desăvârşire. amestecarea (amestecul de mac şi nisip. Când calul îl prinde pe Spân. ei îi lasă pe Flămânzilă şi pe Setilă să-şi arate măiestria. vitejie. 242 . pentru Dumnezeu trăiesc. printr-o poezie. expresii ale limbii vorbite. La fel când li se dau cantităţi mari de mâncare. printr-o zicătoare: „La plăcinte înainte / La război înapoi“. că cei aleşi fie că sunt în trup. cumpătare. cu afirmarea virtuţilor. „de-ar şti omul ce-ar păţi / dinainte s-ar păzi!“. Măsura omului. Caracterul moralizator constă în concluzia pe care trebuie să o tragă cititorul şi anume că. valoarea lui sunt date de faptele. Cunoaşterea interioară. proverbe şi zicători. spre a intra pe teritoriul sacrului. omul trebuie să ducă un război cu trupul. pe care le îmbunătăţeşte mereu. reprezentată de fata Împăratului Roşu. Ca erudit al culturii populare. sugerează cunoaşterea exterioară. cu lumea şi cu demonii. expresii: „înţeles-aţi“. discriminativă. ascunderea (fuga fetei în lună). Ca diacon. înseamnă o luptă cu spiritul răului — Împăratul Roşu. care nu sunt o problemă teoretică. împlinind cuvintele Sfântului apostol Pavel. Comicul este că. „ce-mi pasă mie?“. El caută să reţină spiritul în lumea exterioară prin fascinaţie (meraviglia). Creangă ştie să caracterizeze o situaţie sau un personaj printr-un proverb. Cunoaşterea de sine. cuvintele şi gândurile. exclamaţii. ca să-l pedepsească. Dativul etic sugerează participarea autorului la actul narativ şi-l va angaja pe cititor. care utilizează aprinderea patimilor (casa de aramă). pentru a ieşi de sub influenţa duhului rău. înseamnă îndepărtarea mayei — iluzia pornită de Mara împotriva celui ce începe acel drum în interior. obiecte şi port. Stilul lui Creangă se caracterizează prin oralitate. ei strigă că mor de frig. Puterea Împăratului Roşu se dovedeşte neputincioasă. vocabularul moldovenesc. pielea cea de urs. Astfel. fie că sunt în cer. închiderea drumului (munţii care se bat în capete). a lumii senzoriale. Caracterul arhetipal al simbolurilor dă valoare textului.pentru el este foarte bună. în loc să ardă. Aruncarea ei arată depăşirea acestei etape. avem un dativ etic: „şi odată mi ţi-l înşfăcă cu dinţii de cap“. iar apoi strigă că mor de foame. sugerată prin tăierea capului cerbului. dar scrisul său a adus lumină în multe minţi şi inimi. de adevăr şi minciună). lăcomia simţurilor (hrana abundentă). pe care o ia de la tatăl său.

Povestea lui Harap Alb. vrea să-şi facă băiatul popă. a autorului. crede în destinul de excepţie al lui Nică. b) Smaranda Creangă – mama – iubitoare. Soacra cu trei nurori. inteligent. cântecele. ruşinos şi fricos la holtei. Ileana Cosânzeana. m) arhetipurile – componentă a spiritualităţii satului românesc: FătFrumos. când critică şcoala. g) Preotul Isaia Duhu – preotul cărturar. harnică. plăteşte pagubele. zicătorile. transfigurată în umor. surorile. lumea satului. s) specii realiste folosite de Ion Creangă: – nuvela: Moş Nichifor Coţcarul. ruşinos. c) Ştefan al Petrei – harnic. cântecele. inteligent. gospodăria. îi învaţă carte. o) elemente specifice ale vieţii satului: iarmarocul. harnic dar şi leneş. k) Moş Chiorpec Ciubotarul şi Pavel Ciubotarul – exponenţi ai prototipului ciubotarul. – amintiri: Amintiri din copilărie. f) Preotul Ioan – face în curtea bisericii şcoală. i) Bădiţa Vasile – frumos. şcoala.19. claca. eresurile. n) Făt-Frumos. Universul satului românesc a) Nică al lui Ştefan al Petrei – copilul şi copilăria – vioi. basmele. mama. l) prototipurile – nivel al artei de scriitor al mediului rural românesc. fraţii. r) scientismul – formă particulară de erudit al culturii populare. evlavioasă. biserica. p) atitudinea critică. Povestea porcului. gospodar. neîncrezător în ştiinţa de carte. portul. vrea ca nepoţii să înveţe carte. hora. armata. sărbătorile. evoluţia de la prizărit. îi duce pe copii cu datinile. îşi iubeşte copiii. d) David Creangă – ţăranul luminat – bunicul bun şi iertător – plăteşte pagubele făcute Irinucăi. obiectele. administraţia. j) Moş Luca – prototip al harabagiului – Moş Nichifor Coţcarul.1. h) Preotul Oşlobanu – avar. Ion Creangă — reprezentant al realismului 19. e) Mătuşa Mărioara – avară ca şi unchiul Vasile – „pui de zgârâiebrânză“. este prins cu arcanul la oaste. călătoriile. obiceiurile. tradiţiile. poveştile. poeziile. îndrăgind satul şi casa părintească. proverbele. tehnica rurală. munca la sumane. Fragment de biografie. bolile. basmele. eroul basmelor populare – reprezentare antropomorfă a mitului Sfântul Soare: Făt-Frumos — fiul iepei. cărturar. moravurile. 243 . vrea să-l înveţe carte pe Nică. bună dar şi aprigă.

tratate cu umor – Amintiri din copilărie: – la Broşteni – dărâmă casa Irinucăi. Ochilă. – numele personajelor: Chiorpec. Ivan Turbincă. – Povestea porcului – peţirea fetei de împărat de către un porc.– basme: Povestea lui Harap Alb. Făt-Frumos — fiul iepei. c) evenimente şcolare tratate cu umor – Amintiri din copilărie: – omorârea muştelor cu ceaslovul. Ursul păcălit de vulpe. „zamparagii“. – poveşti: Povestea lui Stan Păţitul. Prostia omenească. Inul şi cămeşa. – zicători: „La plăcinte râde gura / La vărzare şi mai tare“. tratate cu umor: – Dănilă Prepeleac – pune pe copii să-l bată pe drac. Capra cu trei iezi. Popa Duhu. Păsărilă. „lălâie“. dărâmă soba. – Ivan Turbincă – prinderea dracilor cu turbinca. – Moş Nichifor Coţcarul – rămâne peste noapte în pădure cu nevestele tinere. – Povestea lui Harap Alb – îngheţarea casei de aramă. „tântul“. – bătaia Smărăndiţei – inaugurarea Calului Bălan şi a „Sfântului Niculae cel din cui“. Flămânzilă. „dugliş“. „pătimirea cuvioaselor muşte şi a cuvioşilor bondari“. Umorul — semn al apartenenţei scriitorului la realism a) situaţii comice tratate cu umor: – Soacra cu trei nurori – bătaia şi interpretarea ei. se umplu de râie. – cuvinte populare cu valoare de umor: „balcâză“. Punguţa cu doi bani. Dănilă Prepeleac. 19. Povestea porcului. Povestea unui om leneş. se bat. – Punguţa cu doi bani – cocoşul varsă apa din fântână în cuptor. Cinci pâini. – Prostia omenească – prinderea soarelui cu butoiul. pierd purceii. Trăsnea. Acul şi barosul. e) limbajul popular – sursă de umor: – expresii populare: „Na-ţi-o frântă că ţi-am dres-o“. Mogorogea.2. Oşlobanu. d) evenimente comice în poveşti. b) întâmplări cu sfârşit nefericit. Moş Ion Roată şi Unirea. – la cireşe – distruge cânepa. tatăl plăteşte ispaşă. el ia o bătaie. – povestiri: Moş Ion Roată şi Vodă Cuza. după procitanie. – Amintiri din copilărie – când rămâne fără haine la scăldat sau se ascunde în păpuşoi. 244 . – învăţătura lui Trăsnea – adoarme cu capul pe carte. – la Fălticeni – pun poşte. Setilă. „hojmălăi“. fug cu plutele. omoară o capră.

apoi restaurantul gării din Buzău. 245 . Geo Bogza. Se căsătoreşte cu Alexandrina Burelly. Luca Caragiale. Locul lui Ion Creangă în cadrul realismului românesc a) reprezintă linia realismului liric sau de factură romantică. Claponul. Această schimbare permanentă a locurilor îi dă posibilitatea să cunoască medii sociale şi personajele pe care le va surprinde în piesele şi schiţele sale. g) arată felul în care specificul naţional constituie un argument pentru valoarea de scriitor universal. redevine funcţionar la Regia Monopolurilor. o rudă bogată. Unirea democratică. apoi o prăvălie în strada Doamnei. Va începe să înveţe la Şcoala Domnească nr. de tipuri umane. Până în 1881 este revizor şcolar pentru judeţele Neamţ şi Suceava. îmbogăţind limba literară. Ecaterina Caraboa. Tatăl său va fi mai apoi advocat şi judecător-supleant la Tribunalul Prahova. f) realizează o subtilă sinteză a structurilor realiste cu elemente romantice şi clasiciste. era secretar la Mănăstirea Mărgineni. continuă pe Vasile Alecsandri şi este continuat de Mihail Sadoveanu. e) creator de cronotopi. La Timpul va avea o redacţie cu Mihail Eminescu şi Ioan Slavici. provenea dintr-o familie de negustori. profesor la Liceul Sfântul Gheorghe. apoi pentru Argeş şi Vâlcea. dar şi de prototipuri. Se stabileşte în 1904 la Berlin. Colaborează la ziarele Alegătorul liber. fiind unul din cei opt scriitori români de pe lista UNESCO. Naţiunea română. Va călători foarte mult până în 1912 când moare pe 9 iunie 1912. Este berar în Gabroveni. Ghimpele. b) realizează o imagine a satului românesc de la jumătatea secolului al XIX-lea. c) ne dă o imagine a spiritualităţii poporului român. d) arată expresivitatea limbii populare. Tatăl său. 1. 20.19. foarte riguros la regulile de ortografie. o moşie în Vlaşca. funcţionar la Regia Monopolurilor. o avere considerabilă. Mama lui Caragiale moşteni de la Momuloaia. iar mama sa. a termenilor şi expresiilor. Va continua liceul la Ploieşti şi Bucureşti şi clasa de declamaţie şi mimică a unchiului său Costache. apoi sufleur şi copist la Teatrul Naţional din Bucureşti. unde va avea învăţător pe Bazil Drăgoşescu.3. director al Teatrului Naţional. Ion Luca Caragiale Născut la 29 ianuarie 1852 în satul Haimanale de lângă Ploieşti. Este din 1870 copist la Tribunalul Prahova. Până la această dată trăieşte din negustorie.

„Poetul Vlahuţă”. „Două loturi”.1.L. Zoe Trahanache. Nae Caţavencu. „Grav eveniment literar”.F. transformând-o în capital politic.Activitatea literară este de dramaturg. „A. Dacă ar fi fost un lider politic real. „Conu Leonida faţă cu reacţiunea”. postul de avocat al statului. fiindcă putem distinge în ea trăsăturile programului estetic realist critic al autorului. „Proces verbal”. Zaharia Trahanache caută în trecutul lui Nae Caţavencu şi găseşte două poliţe falsificate. îl constrânge pe Ştefan Tipătescu să-i dea drumul lui Nae Caţavencu. – momente şi schiţe: „Telegrame”. „Kir Ianulea”. şi o dramă: „Năpasta”. „Bacalaureat”. „La Nirvana”. iar ideea este că o societate coruptă este sortită prăbuşirii. adică lupta pentru putere. Reacţiile eroilor sunt diferite. „Criticile lui Gherea”. „Ion”. – pamfletul: „1907 din primăvară până-n toamnă”. „Highlife”. „Câteva păreri”. prototipul arivistului. o scrisoare de amor a prefectului Ştefan Tipătescu către Zoe Trahanache. „Politică şi literatură”. alcătuind. – reportajul: „O vizită la castelul „Iulia Haşdeu”. cu care îl poate băga la închisoare. momente. pe care acesta îl arestase şi-i percheziţionase locuinţa. prozator. „Garda civică”. „Obligativitatea opiniilor”. „Păcat”. „La conac”. „O scrisoare pierdută”. adică poziţii sociale şi mijloace de câştig. „La hanul lui Mânjoală”. „Monopol”. „Diplomaţie”. Ca dramaturg a scris comedii: „O noapte furtunoasă”. administrator la moşia Zăvoiul. arivistul care vrea să ajungă deputat. schiţe. – foiletoane: „Scrisorile unui egoist”. funcţia de primar. Astfel. „Bubico”. Ca pe tarabă. „Da şi nu”. epitrop la Sfântul Nicolae. „Dl Goe”. Odobescu”. Scrisoarea devine elementul de intrigă şi cu ea începe acţiunea piesei. Subiectul este luat din viaţa socială şi reprezintă eşantionul cel mai caracteristic al vieţii burgheze — alegerile parlamentare. „Congresul cooperativ român”.R. „O făclie de Paşti”. în schimbul scrisorii. „Lanţul slăbiciunilor”. „Căldură mare”. „D’ale carnavalului”.Caragiale – O scrisoare pierdută Comedia O scrisoare pierdută este o ars dramatica. 20. un loc în comitetul electoral. Ca prozator a scris nuvele. şeful local al partidului de guvernământ. găseşte. sau mai bine zis fură. El şantajează grupul de la conducerea judeţului cu publicarea scrisorii. povestiri: – nuvele: „În vreme de război”. disperată. Eroii sunt tipuri de arivişti. a) Tema este realistă şi constă în critica instituţiilor şi moravurilor societăţii burgheze. mai 246 . „Urgent”. prin însumare. I. „Vizită”. „C. Caţavencu şi-ar fi instalat toată gruparea în aceste funcţii şi ar fi dobândit cu siguranţă. ziarist.”. încercare de roman: „Smărăndiţa”. soţia lui Zaharia Trahanache. Tipătescu îi oferă lui Caţavencu.

Pristanda subordonează poliţia lui Zaharia Trahanache şi lui Ştefan Tipătescu. El este enunţat de Zaharia Trahanache prin expresia „enteresul şi iar enteresul“. Instituţiile publice ca prefectura. poliţia. Zaharia Trahanache anunţă numele candidatului. De aceea eroii lui Caragiale sunt dominaţi de „voinţa care ordonă“. statul sunt în slujba intereselor unor persoane. fiindcă nu are puţintică răbdare. Situaţiile comice inundă scena. Pozitivismul burghez. Cei care 247 . A fi deputat într-un parlament după dobândirea independenţei. legea. Interesul dă sensul acţiunilor. un loc în Parlament. caracterizează eroii. în schiţele sale. El refuză. şi nu o exprimare a lor. aşa cum o spune Caţavencu: „Într-un stat constituţional un poliţai nu e nici mai mult nici mai puţin decât un instrument“. devine motivaţia. în jurul căreia se constituie lumea eroilor lui Caragiale. Calitatea de deputat era o trambulină spre funcţiile din conducerea statului. are temei. Zoe Trahanache. de intrigă. De aceea Caţavencu. La întrunirea electorală. sintetizat prin pragmatismul conceptului de util. care falsifică poliţe. când toate bogăţiile ţării sunt la discreţia burgheziei. vizează transformarea oamenilor în instrumente. după ce Caţavencu şi Farfuridi ţin două cuvântări pline de paradoxuri. la care. familia. de limbaj. de aceea Caţavencu îi spune lui Tipătescu: „E puţin. „îşi pierde enteresul“. b) Interesul este principiul care coordonează societatea burgheză şi el devine sămânţa (ideologemul) care generează textul. falsa democraţie burgheză. ridiculizează farsa alegerilor. Caţavencu îşi pierde pălăria şi cu ea scrisoarea. Este o exprimare a ceea ce Titu Maiorescu definea prin expresia „forme fără fond“. adică de autoritarismul deghizat în democraţie. Eroii lui Caragiale sunt continuatorii lui Dinu Păturică. către un portofoliu de secretar de stat sau de ministru. comicul de personaj. poşta. presa. justiţia. ceea ce duce la o bătaie între grupurile rivale. fiindcă este sigur că va fi ales şi visează să devină o mare personalitate politică. Este anunţat numele candidatului oficial de la Bucureşti prin Agamiţă Dandanache. parlamentul. În această bătălie. Tipătescu subordonează prefectura capriciilor şi intereselor amantei sale. Trădarea. Agamiţă Dandanache devine deputat. onorabile“. Instituţiile ţării sunt o parodie a legilor. iar Caţavencu este pus de Zoe Trahanache să conducă manifestaţia publică. introdusă de Carol de Hohenzollern. înseamnă a te îmbogăţi rapid. caracteristic pentru politica de tip prusac. Caragiale va adăuga şcoala. grupuri sociale. El este la discreţia duşmanilor săi politici. de aceea aservesc instituţiile. de care se tem Farfuridi şi Brânzovenescu. Tipătescu este constrâns de Zoe Trahanache să-i sprijine candidatura. subordonează interesele sociale şi naţionale faţă de interesele lor personale. unde un escroc.târziu. ar fi avut o mină de aur.

Aşa cum în biologie se enunţă legea. El obţine mandatul de deputat şi utilizează puterea în interese personale. de şantaje. sunt tot pentru enteresul ţării ?“. potrivit cu interesele ariviştilor.. c) Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dintr-o galerie de arivişti. esenţiale“. cu care onorabilul Caţavencu a ridicat cinci mii de lei de la soţietate. Arivistul Farfuridi se ceartă cu arivistul Caţavencu şi are câştig de cauză licheaua – Agamiţă Dandanache.reprezintă aceste instituţii le consideră un fel de moşie personală. ci cum să apere puterea pe care o deţine. pe care o au. legea fundamentală. ca să-şi dovedească calităţile de lider 248 . de aceea pe el nu-l preocupă raporturile reale dintre Tipătescu şi Zoe Trahanache. De aceea el construieşte comedia potrivit proverbului: „când doi se ceartă al treilea câştigă“. Această înţelegere legică. Zoe Trahanache subordonează judeţul intereselor ei de fustă: „Ei. nu mai e nimic“. este accentuată de faptul că subiectul dezbaterilor este Constituţia. ca trăsătură a realismului. adică parazitară. care trebuia modificată după Războiul de Independenţă. Ştefan Tipătescu calcă legile şi-l arestează pe Caţavencu. care este Zaharia Trahanache. putredă. scientistă. este atacat. eu şi cu bărbatul meu“. o trădare a intereselor naţionale. Puterea este mirajul acţiunilor ariviştilor. fiindcă sunt dominaţi de principiul interesul. cetăţeanul turmentat este arivistul inconştient. Zaharia Trahanache ştie regulile jocului şi câştigă: „Girurile astea două. nu mai sunt prinţipuri. decăzută. de încălcare permanentă a legii. Ei toţi tind spre „stâlpul puterii“. finalul rostit de Caţavencu: „Iată binefacerile unui sistem constituţional“ este profund comic şi sintetizează parodia democraţiei burgheze. Caragiale are o înţelegere legică a lumii eroilor săi. Acesta ştie că cel care deţine puterea. de escrocherii. Agamiţă Dandanache este sinteza trăsăturilor ariviştilor şi a lumii eroilor lui Caragiale. tocmai fiindcă au o anumită autonomie faţă de autor. de minciună şi înşelătorie. În spatele acestei aparente incompetenţe se ascunde. primesc ! dar atunci să se schimbe pe ici. ca sens fundamental al democraţiei burgheze. derivată din situaţia socială diferită. fiind de o actualitate totală. în care „Nu mai e moral. nu ţine discursuri. În acest context de abuzuri. Cearta pentru os are forma paradoxurilor rostite de Farfuridi: „Ori să se revizuiască. de fapt. Eroii sunt vii. Ghiţă Pristanda este arivistul servil. Caţavencu este arivistul demagog şi escroc. eu te aleg. tot astfel într-o societate. potrivit căreia cel mai adaptat la mediu învinge. în mod firesc învingător trebuie să fie parazitul sau idiotul. pe colo şi anume în punctele. ameninţându-l: „Canalie neruşinată ! Nu ştiu ce mă ţine să nu-ţi zdrobesc capul“.. Farfuridi este arivistul fudul. primesc ! dar atunci să nu se schimbe nimica ! ori să nu se revizuiască.

lipsa de raţiune. fiindcă politica partidelor şi compoziţia parlamentului se fac prin şantajul cu scrisorile de amor sau prin acte de corupţie ca în sistemul actual. Tipătescu se crede o personalitate politică. este rezultatul evoluţiei unei lumi: „eu cu famelia mea de la pazopt“. d) Caracterul comic rezultă firesc din convingerea autorului că râsul este o armă socială.Caragiale. Tipătescu vrea „să-l lucrăm pe onorabilul“. Zaharia Trahanache vrea să ascundă de Zoe conţinutul scrisorii. ci el este cu toate partidele ca tot românul imparţial“. Jocul umoristic cu limbajele însoţeşte această farsă a imaginii eroilor. dar este o păpuşă manevrată abil de Zaharia Trahanache prin Zoe Trahanache. Situaţiile comice rezultă din inversarea valorilor. dar ea îl ştie de mult. iar posesorii lor devin moftangii. ceea ce vor să pară şi ceea ce ar trebui să fie eroii săi. tot cu o scrisoare de amor. Agamiţă Dandanache este idiotul. Dandanache a devenit „instrumentul“ şi utilizează „instrumentul“. Agamiţă Dandanache vrea să pară o personalitate marcantă. ci prietenul. de intrigă. Este total dezumanizat. Atitudinea critică a autorului se exprimă prin ironia. aşa cum o spune el însuşi: „Pupă-l în bot şi papă-i tot“. Comicul îmbracă. Farfuridi se va întrece în paradoxuri cu Nae Caţavencu.L. Prin el se defineşte o lume imorală. fără principii. adică pe Nae Caţavencu. Farfuridi şi Caţavencu se ceartă. Intriga este comică. Pristanda ar trebui să fie un model de cinste şi corectitudine. Jocul umoristic cu limbajele caracterizează realismul. de viaţa parazitară. care-i asigură existenţa sa de parazit. capriciile. fiindcă este un profesionist.politic. este produsul pragmatismului burghez. este un profitor. dar este total ramolit. de limbaj şi are ca scop să arate că întreaga societate burgheză este o parodie penibilă. sortită pieirii. în O scrisoare pierdută. fiindcă este construit pe legea adaptării la „mediu. ca cel cu steagurile. pe care le provoacă eroii săi Cuvântul moft. produsul ultim al unei societăţi dezumanizate de bani. iar Agamiţă Dandanache devine deputat. 249 . Îşi şantajează nu adversarii politici. este un mod de a exprima răsfăţul. ceea ce ar vrea să spună şi ceea ce ar trebui să spună eroii lui Caragiale. utilizat pentru titlul revistei Moftul român. dar se compromite prin furtişaguri. dar nu ştiu ce vor să susţină. El are o economie a mişcărilor. de fapt. şi nu face voia proprie. Caracterul comic al eroilor lui Caragiale rezultă din raportul dintre ceea ce sunt. în care ideile sunt suplinite de mofturi. în loc să dezbată problemele legate de noua constituţie. Comicul de limbaj rezultă din diferenţa dintre ceea ce spun. El este un actant. Caţavencu şi Farfuridi ţin discursuri politice. ridicolul şi râsul. este esenţa spiritului critic al operei lui I. Ghiţă Pristanda vrea să pară fidel conducătorilor judeţului. dar. de caracter. dar este lucrat de Caţavencu prin Zoe Trahanache. mai multe aspecte: de situaţie.

joc umoristic cu limbajele. un paradox de context: „curat constituţional“. Caracterul comic este o coordonată a universului eroilor lui Caragiale.L. paradox. nuanţare şi sinteză. e sublimă putem zice dar lipseşte cu desăvârşire. partidul de guvernământ şi Zaharia Trahanache sunt puşi în slujba unei ariviste. compromis. murdar“. paradox de comportament: „şi eu. Se poate discuta. cum îi spune Trahanache la un moment dat lui Agamiţă Dandanache. Astfel distingem un paradox de expresie. dramatizare. ca şi în discursul lui Farfuridi.. pe care-l găsim în discursul lui Farfuridi: „Ori să se revizuiască. Fiecare personaj are expresiile. Stâlcirea cuvintelor este un procedeu de caracterizare a personajelor: „Cetăţeanul turmentat spune cioclopedică“. În discursul lui Caţavencu avem. travaliul. „ziţea“. Din falnicul Agamemnon. Plurilingvismul este un mod de a contura eroii. primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo. expresivitate. „ţentral“. Parodia este un procedeu tipic al lui Caragiale. limbajului exprimă minciuna. Agamiţă Dandanache. oralitate. poliţia şi poliţaiul Ghiţă Pristanda. care-l caracterizează: Trahanache — „Ai puţintică răbdare“. ticurile. plurilingvism. Zoe Trahanache. murdar’’.. spre a arăta devalorizarea instituţiilor sociale. sarcastică a subiectelor. ce aclamăm? Noi aclamăm munca.Numele eroilor este comic. fix. Farfuridi — „iubesc trădarea. Criticismul rezultă din atacul frontal îndreptat împotriva instituţiilor şi moravurilor sociale. care s-a măritat cu un bătrân spre a-i moşteni averea. primesc! dar să nu se schimbe nimica. am. noi. dar urăsc pe trădători“. e) Stilul lui I. Pristanda — „bampir“. care devine principiu într-o societate construită pe şantaj. împotriva ideologiei burgheze şi a oamenilor ce o reprezintă. Pristanda — „curat. eroul de la Troia. un gagamiţă“.. Cel mai spectaculos este paradoxul în serie. ori să nu se revizuiască. parodia unui discurs: „Industria română e admirabilă.. Societatea noastră dar. a mai rămas „o stârpitură. situaţiilor. esenţiale“. Prefectura şi prefectul Ştefan Tipătescu. tipizare. Parodierea instituţiilor. din tratarea comică. mă duc la tribunal“. în cazul lui Caragiale. 250 . sau în slujba unui ramolit. adulter. din ticurile verbale puse în gura eroilor. dar şi o trăsătură a stilului său. moravurilor. Tipătescu — „ş-apoi să-l lucrăm pe onorabilul“. o iscăleşti şi o dăm anonimă“. Agamiţă Dandanache — „paţe“. parazitism. şi anume în punctele.Caragiale se caracterizează prin criticism. parodie. Paradoxul ramificat îl găsim în dialogul dintre Farfuridi şi Brânzovenescu: „Trebuie să ai curaj ca mine. n-am înfăţişare la douăsprezece trecute. ca în replica lui Pristanda: „curat. abuz. „ţinevas“. de o tehnică a paradoxului. care nu se fac deloc în ţara noastră!“. din parodie şi paradox.

20. dar a căzut mort. mă ardea sub coastele din stânga“. rămasă văduvă. „un junghi m-a fulgerat pân tot coşul pieptului de colo până colo“. pe lângă viforniţa din văzduh. Subiectul este ispita pe care o trăieşte povestitorul la hanul lui Mânjoală. când „îşi face cruce după datină“. coana Marghioliţa a pus pe picioare hanul. Vrea să se închine. contextul. Cu subtilitate. Jupâneasa aduce o lumânare şi mâncarea.L. dar nu vede nici o icoană şi. mişcarea. fratele său a devenit mut. sugerând că a găsit o comoară sau că umblă cu farmece. „tilinca – tilinca“. apoi răspunsul ei: „ — Îmi plăteşti când treci înapoi. Pentru a ne identifica cu povestitorul. uitându-se adânc în fundul căciulei“. răspunse gazda.2. autorul îşi aminteşte — prin locutorul povestirii — cum. coană Marghioalo!“ Invitat în odaia coanei Marghioala. dar şi o viforniţă interioară: „Căciula parcă mă strângea de cap ca o menghinea“. povestitorul cere cucoanei Marghioala de mâncare şi fiindcă este „tânăr. încă din primele rânduri ne sunt redate gândurile lui la persoana întâi. Tema este lupta dintre bine şi rău. ca în basmele populare. îl fac viu. iar ceilalţi doi au fugit. o ciupeşte şii face complimente: „— Straşnici ochi ai. indicaţiile regizorale redimensionează şi nuanţează permanent textul. curăţel şi obraznic“. este însoţit de o lumină ciudată din ochi. care era sub masă“. Cucoana Marghioala dă drumul cotoiului pe uşă. iar vântul stinge lampa. Apoi gradat. Expresivitatea sintagmelor. dusă pe gânduri. o tot învârtea ş-o răsucea“. Cu subtilitate este introdusă imaginea vrăjirii căciulii: „Femeia. o apucă peste mijloc. şedea pe pat cu căciula mea în mână. unde poposeşte spre seară. o ameţeală: „Dar vârtejul norilor mă ameţea. I. iar ideea este că ispitele trebuiesc îndepărtate prin credinţă. Trahanache — „o soţietate fără de prinţipuri care va să zică că nu le are“. fiindcă autorul se identifică cu locutorul (povestitorul) spre a da mai multă autenticitate elementului fantastic.Jocul umoristic cu limbajele: Dandanache — „zdronca – zdronca“. când tâlharii au vrut să spargă hanul. prilej pentru povestitor s-o îmbrăţişeze şi s-o sărute pe cucoana Marghioala. el o descrie remarcând: „un miros de mere şi de gutui“ şi faptul că era cald „ca sub o aripă de cloşcă“. şi cel mai voinic dintre ei a lovit cu toporul în uşă. viitorul său socru. povestitorul vrea să plece cu toate împotrivirile cucoanei Marghioala. narează o întâmplare. fiindcă au văzut cum vin dorobanţii călări şi-i prind. tulburat.Caragiale — La hanul lui Mânjoală La hanul lui Mânjoală este o povestire. Se porneşte o viforniţă şi. prin post şi rugăciune. „Deodată sângele începe iar să-mi arză 251 . Pe drum simte. „când se ducea spre Popeşti la pocovnicu Iordache“. punctuaţia. apoi vin şi cafele. aude un răcnet şi presupune „că a călcat un cotoi bătrân. Intrat în han.

care a aflat tehnica răsturnării situaţiilor sau. „matracuca“. în scurt timp. o avere importantă: două sfori de moşie. că iedul şi motanul erau.L. Deznodământul este tragic.Caragiale — În vreme de război a) Nuvela În vreme de război este realistă. când vede luna în spate. jupân Stavrache. care este preot şi adună. calul se cutremură şi dârdâie din toate încheieturile ca de frigurile morţii“. vine la han şi. cum spune Lefter Popescu din Două loturi. „chilibarii“. să gradeze şi să nuanţeze acţiunea. eroii. Povestitorul află că în căciulă i-a pus vrăji. apoi o ia la goană pe câmp. Un ispravnic aduce vestea că hanul lui Mânjoală a ars până-n temelii. Sosirea unui grup de voluntari. Scriitorul ştie să utilizeze suspense-ul. în loc s-o aibă în faţă. Este scos cu tărăboi de socru-său Iordache.“ „mergea ca praştia“. „vice-versa“. Iancu. „nori după nori zburau opăciţi ca de spaima unei pedepse.3. „asta-i altă căciulă“. „Ucigă-te toaca. „cotoroanţei“. Îşi dă seama că se întoarce din drum. mătănii şi molitve“. o pereche de case. duce-te-ai pe pustii“. implicat. „m-au legat cobză“. „chiorâş”. de la han. Eroul principal. Îngrozit. unde era aşteptat de cucoana Marghioala. „Ţi-a pus ulcica la polcovnicu“. dar cu multă subtilitate autorul nuanţează textul. îi cere ajutorul. Firul narativ se menţine în dimensiunea realismului. când ia forma unei căpriţe. Astfel aflăm că atunci când banda este prinsă. sugerând prezenţa fantasticului. cu pocăinţă. Cu abilitate scriitorul aşază ideea la punctul culminant. Textul este reprezentativ pentru maturitatea cu care autorul ştie să selecteze cu grijă elementele firului narativ. jupân Stavrache la început nu ştie ce să facă. iar iedul a intrat în casă. aşezându-se sub pat. I. Autorul rămâne şi în proză un dramaturg. care-i opreşte calul şi-l determină cu toată împotrivirea calului s-o ia în desaga din dreapta: „În vremea asta. fratele său. El are un frate. de fapt. Este ideea că din ispită se scapă doar printr-o viaţă creştină. bani. a elementelor romantice. Tema. „ca sub o aripă de cloşcă“. Îl 252 . Aceste nuanţe sunt ca o pregătire pentru confruntarea cu duhul necurat. conflictul. Îşi face cruce. fără păcate. dar şi expresii ca: „i se zbârlise pe lângă urechi puful piersicii“. termenii rari ca: „igliţa“. laitmotivul. vite. „vreme vajnică“. 20. duhul rău. este hangiu în Podeni. aude un ţipăt şi iedul nu mai era în desagă. iar cucoana Marghioala s-a prăpădit sub un morman uriaş de jăratic: „— A băgat-o în sfârşit în jăratec pe matracuca! a zis socru-meu râzând’’. este legat cobză şi dus la un schit în munte: „patruzeci de zile post. „lafuri“. înspăimântat de consecinţe.pereţii capului“. să-l ajute sau să-l alunge. îl ajută să-l scape pe fratele său. „hârbuită“. care plecau să lupte în Războiul de Independenţă. subiectul sunt luate din viaţa socială. Calul se smuceşte şi-l aruncă din şa. un han. Ajunge iar la han. De aceea este atacat de o bandă de răufăcători.

Cei doi îl prind şi-l leagă. care-l iau cu ei pe Iancu Georgescu. Iancu se distinge în luptele de la Plevna. fiindcă i se pare că visează. Finalul este trist şi exprimă mesajul. jupân Stavrache. care-i spune: „Credeai c-am murit. dar rămâne zdruncinat. Leiba Zibal trăieşte. pe care o pune în discuţie nuvela În vreme de război. Spaima îi dă un comportament anormal.tunde. Astfel. Iancu ofiţerul îi explică necazul care-l aduce. Plecat pe front. unde a deschis o prăvălie. Zdrobeşte o masă ca să se convingă că ceea ce vede este real şi nu coşmar. La sfârşitul secolului al XIX-lea. de aceea se culcă. neică ?“. fratele său vine la han ca ocnaş evadat. Întoarcerea fratelui ar fi însemnat pentru el pierderea averii. pe care îl crede mort. Jupân Stavrache crede că este un coşmar. Jupân Stavrache îl alungă. un coşmar. un evreu. fiindcă i-a rămas de la el o avere importantă. prin care scriitorul a realizat comediile şi o parte din proza sa. din care află de izbânzile lui. în O făclie de Paşti. prin efectul legii. Jupân Stavrache primeşte o scrisoare de la fratele său. autorul nu construieşte deznodământul. Fratele Iancu vine în mod real pe-o vreme de viscol şi-l surprinde pe jupân Stavrache. Jupân Stavrache este cuprins de o criză de furie. să-i dea banii. îl rade şi-l prezintă voluntarilor. Moartea mamei sale îl făcuse unicul moştenitor. Etapele procesului de alienare sunt sumar tratate cu o motivaţie exterioară şi de aceea nuvela nu convinge. dar acesta trece prin uşi şi-l întreabă: „Credeai c-am murit. neică?“. un argat. Leiba Zibal. În primul. avem tot un hangiu din Podeni. al întregii averi a fratelui său. avariţia dezumanizează. El se vede la Iaşi. Pentru a-l lăsa pe cititor să mediteze. Timp de cinci ani el nu mai află nimic de fratele său. Drumul celor doi fraţi este un eşec. Plăteşte slujbe la biserică pentru odihna sufletului fratelui. care se teme de ameninţarea lui Gheorghe. Un tâlhar este prins. aşa cum intenţiona. face demersurile legale pentru a intra în posesia averii. pe care l-a concediat de la han. b) Analiza psihologică este un procedeu al esteticii realiste şi formează problema principală. Creaţia sau tipizarea era sistemul curent. îl trânteşte la pământ şi-i strigă: „Gândeai c-am murit.Caragiale experimentează procedeul analizei psihologice în mai multe nuvele. când primeşte o scrisoare. cu un detaşament de ostaşi. apoi are două coşmaruri. adus în 253 . care-l înştiinţează de moartea fratelui. înaintat în grad şi devine ofiţer. dar nu se bucură. el descoperă că unul dintre cei doi musafiri este fratele său. ca şi jupân Stavrache.L. Scriitorul realizează concordanţa dintre viscolul de-afară şi viscolul din mintea hangiului. Avariţia îl roade şi de aceea. A cheltuit din banii regimentului şi-i cere fratelui său. Banii. Jupân Stavrache caută să fugă. Al doilea coşmar îl aduce la han pe fratele său ca ofiţer. este decorat. I. Când duce demâncare celor doi străini sosiţi la han. neică?“. analiza psihologică era un procedeu modern şi puţin utilizat în proza românească.

Apoi i-o arde cu o lumânare. Acesta îi ucide nevasta şi copilul. Autorul discret foloseşte suspense-ul în final. fiindcă hangiul evreu. În noaptea de Paşti. verosimile. crezând că va trăi ca rentier. după cum îi spune căpitanul Pandele. El face o criză de nervi.4. avocat şi fost deputat. actele eroului principal sunt logice. fiindcă este redată cu un stil lapidar de proces-verbal.L. Gândirea lui este. Directorul prefecturii dintr-un orăşel de provincie. ci se consideră creştin. alienarea lui jupân Stavrache nu este convingătoare. pe când el aplică legea talionului. în esenţă. ci îşi dă demisia din postul de funcţionar la un minister. lăsându-l pe cititor să dea o soluţie. Pentru a se căsători cu Raul Grigoraşcu. Leiba Zibal se hotărăşte să vegheze. ca o împlinire a legii talionului. Creştin se devine prin Taina Sfântului Botez ortodox. Cele două coşmaruri nu sunt suficiente pentru a justifica alienarea lui jupân Stavrache. fiindcă a aprins o lumânare în noaptea de Paşti. când Gheorghe bagă mâna ca să deschidă poarta. mai nuanţată. Aceste elemente aduc o acumulare a tensiunii interioare a eroului. El solicită reacţia cititorului ca efect al analizei. Trezit brusc de un client. Analiza este aici mai subtilă.Caragiale — Telegrame Schiţa Telegrame este realistă. din satul vecin. soţia lui Albert Gudurău. care. fiindcă aşa suna ameninţarea lui Gheorghe. pe unde să bage mâna şi să deschidă. El nu verifică numerele. a fost prădat şi ucis cu toată familia.faţa prăvăliei. îi prinde mâna şi i-o leagă. La bancă află că biletele erau necâştigătoare. Leiba Zibal află că trăsura poştei a întârziat. Hoţii furaseră şi caii de poştă. el aude paşi şi glasuri în faţa porţii hanului şi înţelege că era Gheorghe. fiindcă eroii sunt tipici în împrejurări tipice. care cu alţi tovarăşi dădeau târcoale hanului. mai verosimilă. 20. nepotul lui Costăchel Gudurău. Când oamenii ies de la Înviere şi soţia lui se trezeşte. eronată. În O făclie de Paşti. Pregăteşte un laţ şi. au ieşit câştigătoare. I. domnul Lefter Popescu trăieşte dramatic vestea pierderii celor două bilete de loterie. El îşi trimite nevasta la culcare şi stă la pândă în spatele uşii hanului. ei se reîntorc. mâna lui Gheorghe era arsă. Raul Grigoraşcu. Mai târziu. fiindcă în creştinism totul este construit pe Legea Iubirii. Leiba Zibal nu înnebuneşte. unde este eliberat. întreţine relaţii de concubinaj cu Atenaisa Perjoiu. 254 . madam Atenaisa Perjoiu divorţează de Albert Gudurău. Leiba Zibal priveşte cum ferăstrăul face o nişă şi are o idee. Analiza psihologică este bine introdusă. În nuvela Două loturi. În nuvela În vreme de război. fiindcă sosise diligenţa. ca să taie o bucată din uşa hanului. când găseşte biletele. şi nu prin aprinderea unei lumânări. în timp ce analiza cere o urmărire atentă a meandrelor gândirii eroului.

fiindcă procurorul lipseşte din oraş. într-o soţietate „fără prinţipuri“. ca în textul telegramelor. adresată primului-ministru de Costăchel Gudurău. A treia telegramă.Caragiale. are şi un comportament iresponsabil. fiindcă l-a înjurat şi pălmuit în cafeneaua târgului. al ministrului justiţiei şi chiar al regelui. Conflictul de mahala este prezentat ca un conflict politic. Panica domneşte cetăţeni“. Compoziţia este extrem de originală şi dovedeşte felul în care autorul găseşte pentru fiecare schiţă. A doua telegramă este adresată tot de Costăchel Gudurău primului-ministru. Autorul le dă o notă de autenticitate.dar pretinde restituirea dotei (a zestrei). cerându-i să înceteze atacurile lui Raul Grigoraşcu. care să caracterizeze fiecare personaj implicat în această falsă confruntare politică. josnici. Raul Grigoraşcu este un alt Tipătescu. presă. Este o situaţie analoagă cu cea din O scrisoare pierdută. Tema. Caracterul critic al schiţei rezultă din comicul de situaţie. iar apoi 255 . partide politice. redă un al doilea moment de conflict în piaţă cu Raul Grigoraşcu. telegramele fiind frânturi de viaţă socială. Raul Grigoraşcu. unde fiecare cuvânt se plăteşte. cărturarii. deşi a dus o viaţă de lux şi a cheltuit-o. Nu interesele publice. adică face parte din clasa dominantă. Prima telegramă este adresată primului-ministru. comedie o formă adecvată conţinutului. pe trei colegii. de tipul Zoe Trahanache. în care-l reclamă pe directorul prefecturii. directorul prefecturii. fiindcă. Iordache Gudurău adresează o telegramă primului-ministru. de către Costăchel Gudurău. Ofensiva este continuată de Iordăchel Gudurău. trimise către Bucureşti. fost senator şi alegător la colegiul I. lipsiţi de conduită morală. eroii. fiind plecat să chefuiască. de stil personal. nuvelă. fiind mare proprietar. dar şi a moravurilor sociale. conflictul sunt luate din viaţa socială. Ei sunt inculţi. iar la colegiul al treilea aveau drept la vot ţăranii şi meseriaşii. după ce-i ia soţia lui Albert Gudurău. iar Atenaisa Perjoiu o altă „damă“ sau „madam“. adică-i „bună cu perje“. exagerând proporţia scandalului: „Oraş stare de asediu. Raul Grigoraşcu. Alegerile se făceau în timpul lui I. contra lui Costăchel Gudurău. Este o satiră la adresa instituţiilor societăţii burgheze: guvern. adică o stricată. procuratură. ci interesele personale ale clanurilor politice determină conflictul. fiindcă exagerează proporţiile conflictului din cauza orgoliilor. Textul are forma unor închipuite telegrame. Eroii sunt comici. eroii comit grave erori de exprimare. miniştri. prefectură. numită în textul telegramelor parafernă. Atenaisa Perjoiu are un nume semnificativ. abuzul este o formă de exprimare a puterii. în sensul că o intrigă de mahala determină o agitaţie artificială până la nivelul primuluiministru.L. la colegiul al doilea mica burghezie. pe care a adus-o la momentul căsătoriei. dar vrea să i se dea zestrea sau paraferna din momentul căsătoriei. Sub pretextul unei exprimări eliptice. La colegiul întâi aveau drept de vot doar marii proprietari.

„pănă pentru până”). „di“. dar mai ales greşelile gramaticale şi ortografice: „fratemeu“. Telegrama lui Raul Grigoraşcu are aceleaşi elemente dialectale: „congediu“. 256 . „cafine“. sunt corecte şi contrastează flagrant cu raportul procurorului. cu elemente dialectale („acu“. calificat de prietenul lui Caragiale.5. „agrisorul“. „talari ucidi di“.Caragiale devine mai subtil. Ranetti. „agrisorul“. Din punctul de vedere al nivelului de creativitate. 20. „trii“. „concubinagiu“. „alaltaeri“. arătând gradul de cultură al personajelor. Ca şi în farsa partidelor politice de azi. „măti“. „fimeea“. Dar sintaxa greşită dă alt sens şi anume că Raul Grigoraşcu îşi face de cap. „faceţ“. telegramă care are acelaşi limbaj comic şi arogant: „Costăchel Gudurău liberat az dimineaţă lipsă probe intenţie asasinat. „di“. precum şi cu greşeli de ortografie („directoru“. ridicol. Conflictul ia sfârşit fericit. „vieţi“. „lovindul“). provenind de la Ministrul Justiţiei către procurorul urbei X. Prin telegramă. Împăcat cu directoru. fiindcă a tras cu revolverul împotriva lui Raul Grigoraşcu. aşa cum aflăm din telegrama procurorului urbei X către ministrul justiţiei. prin compoziţia extrem de originală. nuvela este situată. Mâne sară logodna Raul madam Atanaisa Perjoiu“. „pentru vieţii“. „endependenţi“. fiindcă „porcii opoziţiei“ vor să-şi facă de cap. „răpide“. adică se reiau elementele din O scrisoare pierdută. La intervenţia lui Raul Grigoraşcu. şi numele franţuzit este o ironie ca şi textul în limba franceză al generalului Grigoraşcu. printr-un compromis. unde prefectul Tipătescu îi oferă un post similar lui Caţavencu. „di“. „giurat“. I. către ministrul de interne.chiar regelui. „mami“. vărul lui Raul. Cele trei telegrame. ministrul de interne respinge demisia lui Raul Grigoraşcu. decât în O scrisoare pierdută sau O noapte furtunoasă. ca fiind „monumente“. domnul Costăchel Gudurău este numit avocat al statului. Costăchel Gudurău este arestat. să lichideze conflictul cu opoziţia. „iee“. Spiritul critic al lui I. „socie pentru soţie“. şi mai sintetic. „mencionatu“.Caragiale — Bacalaureat a) Schiţa Bacalaureat face parte din volumul Momente şi schiţe. „meaza mare“. telegrafic. prin care îi cere să nu aprobe demisia lui Raul Grigoraşcu din funcţia de director al prefecturii. la nivelul inventiv. Pupat toţi piaţa endependenţi. „me“.L. Telegramele lui Iordăchel Gudurău către primul-ministru şi către rege pretind că este torturat în beciurile poliţiei Costăchel Gudurău. „ipistaţi“. „pept“. care are aceleaşi trăsături de stil: eliplic.L. „parafernă“. pentru ca. „gios“. Deliciul lingvistic îl constituie formele moldoveneşti ale cuvintelor: „bagiucurind“.

este aici tratat mai subtil şi mai profund. b) Bacalaureat are ca temă familia românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Este leneş. ca tot românul „imparţial“. Agamiţă Dandanache. Brânzovenescu sau Agamiţă Dandanache. ca un laitmotiv. nici un principiu. un arivist. Ovidiu. Ovidiu Georgescu urmează un drum deschis de fraţii săi. apare ca un paradox. ci este structurat pe legea adaptării la mediu. un drum de „protecţie de fuste“. Ovidiu Georgescu. Farfuridi. parazitism.Caragiale. toate formele de abuz pe care legea le sancţionează cu detenţie. devenind un instrument în mâna celor care conduc societatea la un anumit moment. că „este de familie bună“. El nu urmăreşte să impună nişte principii. furtul.L. ca jurist. nu ar mai putea fi un ambiţios. de hărnicie. De aceea nu şovăie să-şi şantajeze prietenul. va fi un „stâlp al puterii“. de trafic de influenţă. obrăznicie. Numele dat fiilor de doamna Caliopi au o doză de parodie. El. cu care l-a şantajat. Tânărul Ovidiu Georgescu este lipsit de principii morale. Familia este pepiniera în care se produc aceste personalităţi monstruoase. de aceea el este „cu toate partidele“. va construi climatul social. este efectul asupra conştiinţei umane a viciului puterii. Dacă în antichitate o matroană romană putea spune fiilor săi: „cu scut sau pe scut“. vicii. va face şi va aplica legile. De aceea el nu are nevoie de morală. Ideea este că o societate „fără de principii şi fără de morală“ se constituie prin mecanismul formării membrilor săi. Doamna Caliopi Georgescu îl caracterizează prin calificativul „ambiţios“. de către Zaharia Trahanache: „O soţietate fără de prinţipuri şi fără de morală“. din acest punct de vedere. traficul de influenţă. n-ar mai putea practica şantajul. Subiectul este modelul de modelare al arivistului. Dacă ar avea „principii“ morale. nu are de gând să-i înapoieze scrisoarea. va deveni lider politic. Rolul de arivist Ovidiu şi-l însuşeşte din familie. Personajul Agamiţă Dandanache reprezintă. învaţă de mic un comportament bazat pe lene. este lipsit de înţelepciune. plin de semnificaţii. fiindcă el nu are nici o opinie politică.L. de cinste şi de aceea argumentul folosit. este drumul formării parazitului. pentru a cărui transmitere scriitorul a construit textul piesei O scrisoare pierdută. minciuna.Mesajul. un viitor Caţavencu.Caragiale se îndreaptă asupra întregii societăţi burgheze. de aceea în mod semnificativ a luat nota 3 la morală. principiul lipsei de principii şi de orice morală. un arivist. corupţia. fiindcă subliniază nivelul de decadenţă al societăţii în contrast cu principiile 257 . demagogia. dezumanizate. În comedia O scrisoare pierdută atacul lui I. pe care o definea printr-o replică reluată. în contrast matroana română Caliopi Georgescu îl învaţă lecţia traficului de influenţă. notat cu ironie de I. nu învaţă. ca şi Ionel din schiţa Vizită sau Goe din Dl Goe.

L. critica societăţii burgheze. va aplica şi va susţine un cod de legi. Doamna Popescu îi expune musafirului preocupările ei de a-i da lui Ionel o educaţie. Traficul de influenţă este sancţionat penal de justiţie. Ionel ia o trompetă şi-i sparge timpanele. Ionel îi răspunde obraznic 258 . deschiderea spre un rol social important. modelul accesului la putere. se rafinează. atunci când el primeşte şansa socială. care-i cere doamnei Popescu să intervină. ideile. Parodia este procedeul utilizat de autor. doamna Popescu îl pune s-o sărute. care venea cu cafeaua şi dulceaţa. pe care aceşti mari poeţi latini le-au afirmat ca reprezentanţi ai conştiinţei sociale. întrebându-l: „Vrei să moară mama?“. ca mod tipic de a exprima relaţiile decăzute din societatea burgheză. Fiind obraznic. fiindcă Ionel poartă uniformă de maior de roşiori. Subiectul este. Ionel. imoralitatea. fiindcă tocmai atunci se aud din bucătărie ţipetele servitoarei. este învăţat de mic să calce toate normele de conduită morală. Ca reprezentant al unei clase sociale parazitare. problematica. personajul principal. Doamna Popescu. expuse pe larg în lupta pentru putere. Ovidiu Georgescu primeşte bacalaureatul prin încălcarea legii. impostura. se urcă pe cal. când va fi jurist. 20. ipocrizia şi abuzul. el va elabora. Ionel scoate sabia şi atacă servitoarea. Este semnificativă absenţa eroului Ovidiu Georgescu. În loc să-l certe sau să-l pedepsească. modul prin care un tânăr este modelat pentru un rol social important. Autorul intervine şi-i explică felul în care trebuie să se poarte un maior de roşiori. din O scrisoare pierdută. Un fapt de viaţă aparent mărunt şi neînsemnat devine modelul unei societăţi. componentă a temei generale a momentelor şi schiţelor lui Caragiale. El face parte dintr-o serie cu fraţii săi. I. care să apere interesele clasei sale şi să cultive parazitismul. se generalizează. traficul de influenţă. El nu face nimic. Ideea este că parazitul este modelat în familia burgheză. de fapt. îl ia în braţe şi-l sărută.6.Caragiale — Vizită a) Schiţa Vizită are ca temă formarea parazitului. Materialul social. Subiectul este modelul de modelare al parazitului. devin mai subtile. Schiţa Bacalaureat reprezintă un moment al drumului arivistului la putere. Răsfăţul îşi arată imediat roadele. este doar o marionetă într-un mecanism denumit semnificativ: „lumea eroilor lui Caragiale“. fiindcă este parazitul. în loc să-l certe. ceea ce sugerează modul în care apar eroii din O scrisoare pierdută. Doamna Popescu intervine şi este lovită cu sabia lângă ochi.morale. de aceea nu avem nici un dubiu asupra modului în care va proceda. bate din tobă. Ionel era gata să verse cafeaua şi să răstoarne maşina cu spirt pentru făcut cafea. mesajul.

îi spune musafirului: „ — Nu-i nimic ! iese. care a fost cândva funcţionar la poştă. ramolit. I.Caragiale — o lume ridicolă. ia chiseaua cu dulceaţă. răsfăţat. moşie pe spatele lui Trahanache aşa cum arată Pristanda. El ia ţigări din cutia musafirului. şantajist. b) Parazitul. va lovi ceaşca de cafea a musafirului şi-i va păta hainele. El va fi obişnuit să fie obraznic. Bacalaureat. Aşa cum biologul urmăreşte o specie într-un anumit climat. Formarea parazitului este urmărită din familie ca în Vizită. să i se facă toate mofturile. din faţa Universităţii. Doamna Popescu în loc să-l certe pe Ionel. Obrăznicia lui Ionel nu se opreşte aici. precum Coriolan Drăgănescu din schiţa Tempora. josnic. parazitism. dar doamna Popescu este încântată: „Scuipă-l să nu mi-l deochi“. i se face rău. unde nimeni nu munceşte. scrie articole în Amicul poporului. în şcoală prin schiţele Un pedagog de şcoală nouă. să nu facă nimic util societăţii. Ionel din Vizită este începutul unei serii. parazitul învaţă arta demagogiei şi corupţia. o republică care să dea lefuri şi pensii. 259 . adică să devină un moftangiu. ca prototip. care le formează şi le face posibilă existenţa.Caragiale a) Caracterul comic. nu mai munceşte. Lumea eroilor lui I. Seria parazitul este bine reprezentată în O scrisoare pierdută. să nu muncească. demagogie. Tipătescu trăieşte parazitar. Devenit student. El trebuie să fie slujit de ceilalţi şi rolul său este să facă mofturi.L. parazitul va dori toată viaţa lui să obţină un trai fără muncă.L.L. ci bea..1. grotesc al lumii create de I.musafirului. să fie servit.Caragiale — reprezentant al realismului critic 21.“. căţărat pe statuia lui Mihai Viteazul. care jefuiesc ţara. aşa cum şi-o imaginează Conu Leonida din comedia Conu Leonida faţă cu reacţiunea. Ionel va lua o minge. este studiat de Caragiale cu pasiunea unui om de ştiinţă. 21.. Dacă rămâne un simplu funcţionar ca Lefter Popescu din Două Loturi. ipocrită. Lanţul slăbiciunilor. Schiţa este semnificativă pentru felul în care se formează parazitul social. abuz. deşi are funcţie. El ţine discursuri înflăcărate. corupt. Agamiţă Dandanache este punctul cel mai înalt al evoluţiei parazitului. fumează. hoţie. să trăiască pentru el. iese în hol şi-i toarnă dulceaţa în galoşi. ca să nu-şi mai poată scoate pantofii. tot aşa scriitorul realist urmăreşte tipurile sociale în mediul social. bazată pe minciună. devine un instrument în mâna ariviştilor fără scrupule. Chiar cetăţeanul turmentat. Escroc. Dl Goe.

relaţiile — cauze ale procesului de dezumanizare a eroilor şi ale prăbuşirilor sociale. Rică Venturiano — demagogul politic şi al familiei. a falsei democraţii.L. a escrocheriilor şi trădărilor. f) Familia — o pepinieră de formare a paraziţilor – Vizită.3. h) Presa — un mijloc de intoxicare socială – Ultima oră. High Life. escrocul.2. d) Banul. Lanţul slăbiciunilor. impostor. O scrisoare pierdută. f) Alegerea temelor şi subiectelor — mod de a surprinde momentele esenţiale ale evoluţiei parazitului şi problematica socială majoră. imorală. mărginit. Ei se prefac că au un rol util social. Five o’clock. interesele. g) Justiţia — un mijloc de a cultiva corupţia şi decadenţa – Articolul 214. g) Lipsa principiilor morale — cauză a decăderii oamenilor şi societăţii. La Peleş.Caragiale – ipostaze ale arivistului sau parazitului. Temele şi problematica universului creat de I. Justiţie. b) prototipul arivistului şi ipostazele sale sociale tipice: Nae Caţavencu — demagogul. traficului de influenţă.L. dar sunt nişte fantoşe. Zaharia Trahanache — prototipul puterii – punctul spre care tind ariviştii. vicleană. e) Şcoala — un instrument de formare a ariviştilor – Bacalaureat. a falselor alegeri. O noapte furtunoasă. nişte instrumente.b) Eroii lui I. abuzului. şantajistul. Lanţul slăbiciunilor. cultivă beţia de cuvinte. c) Decadenţa moravurilor — trăsătură caracteristică a lumii burgheze – D-ale carnavalului. I. ruginit. instrumentul. Agamiţă Dandanache — parazitul puterii. 260 . Zoe Trahanache — arivista coruptă.L. 21.Caragiale drept o culme a spiritului critic în Muntenia. a legilor de clasă.Caragiale a) Alegerile parlamentare — moment crucial al luptei pentru putere – O scrisoare pierdută. d) Parvenitismul — proces social caracteristic pentru lumea burgheză – O scrisoare pierdută. b) Industrializarea capitalistă — mod de formare şi consolidare a burgheziei – O noapte furtunoasă. 21. snob. idiotul. e) Parodierea instituţiilor sociale — cauză a caracterului hibrid al societăţii româneşti. Un pedagog de şcoală nouă. Farfuridi — demagog. Bacalaureat. c) Societatea burgheză este o lume a corupţiei. a parazitismului.Caragiale — reprezentant al realismului critic a) Garabet Ibrăileanu – Spiritul critic în cultura românească – îl caracterizează pe I.L. a şantajului. fals lider politic. Dl Goe.

c) lupta pentru putere – alegerile parlamentare – punct culminant al evoluţiei arivistului – temă realistă – O scrisoare pierdută. Conu Leonida faţă cu reacţiunea. Eminescu îl pune în legătură 261 .Ionel. O făclie de Paşti. 22. f) procedee realiste: – tipizarea: Caţavencu. Leiba Zibal. Bacalaureat. care era şi el student. – colajul: Telegrame. Bacalaureat. Telegrame. Proces-verbal. Dl Goe. – de intrigă – scrisorile de amor determină rezultatul alegerilor. Leiba Zibal – Două loturi. mofturile – trăsături ale modelului de modelare al parazitului – Vizită. – de caracter – Caţavencu. ca şi Leiba Zibal. Agamiţă Dandanache. şantajul – arme politice ale arivistului – O scrisoare pierdută. d) atitudinea critică a autorului şi nuanţele ei: – ironia – La Peleş. Sava Slavici. apoi la Viena unde îl cunoaşte pe Eminescu. – nuvela – În vreme de război. – drama: Năpasta. Pristanda. Face liceul la Arad. şi al Elenei Borlea. Tmişoara. – scandalul. Urgent. Farfuridi – analiza psihologică: Jupân Stavrache. Dl Goe. Jupân Stavrache — parazitul alienat. fiica preotului din Măderat. un om de ştiinţă. răsfăţul. O noapte furtunoasă. care studiază societatea – legea selecţiei naturale – adaptarea la mediu – Agamiţă Dandanache. jupân Stavrache. Vizită. – de limbaj – O scrisoare pierdută. apoi începe să studieze dreptul la Pesta. D’ale Carnavalului. Conu Leonida faţă cu reacţiunea. Vizită. silit să lucreze. Lefter Popescu — parazitul ratat. Bacalaureat. Ovidiu Georgescu — momente ale evoluţiei arivistului. – sarcasmul – 1907 din primăvară până-n toamnă. – schiţa – La Peleş. Ioan Slavici Născut la 18 ianuarie 1848 la Şiria-Arad ca fiu al unui cojocar. Farfuridi. O scrisoare pierdută. Dl Goe. – îmbogăţirea fără muncă – ideal de viaţă al parazitului – Lefter Popescu. – comicul: – de situaţie – O scrisoare pierdută. – traficul de influenţă. e) scientismul – scriitorul. Urgent. – pamfletul – 1907 din primăvară până-n toamnă. g) specii realiste: – comedia – O noapte furtunoasă. În vreme de război. O noapte furtunoasă.

adică un viitor nucleu de întreprindere capitalistă. ca să-şi adune banii. Divorţat se recăsătoreşte cu o profesoară. „Ioanea Mamei“. „Moara cu noroc“. piese de teatru. „Negru împărat“. „Fapta omenească – scrisori adresate unui om tânăr”. la Şcoala normală şi la Institutul Manliu. În 1894 este director la Institutul Ioan Oteteleşeanu din Măgurele. „Floriţa din codru“. Va fi închis de mai multe ori la Vatz şi va scrie „Închisorile mele”. „Băiet sărac“. deci o idee realistă într-o perspectivă clasicistă moralizatoare. „Amintiri” – studii şi articole: „Literatura poporană”. „Păcală în satul lui“. adică patima avariţiei. „Comoara“. „Gura satului“. Ioan Slavici — Moara cu noroc a) Nuvela Moara cu noroc este realistă. „La crucea din sat“. apoi pleacă la Bucureşti ca secretar al comisiei documentale şi profesor. romane. Ideea este că banii. „Pădureanca“.1. în timpul ocupaţiei germane din perioada primului război mondial. – nuvele: „Popa Tanda“. în viaţa satelor şi oraşelor din Transilvania. Dă examen şi devine ofiţer. „Doi fraţi buni“. A fost întemniţat pentru vederile sale antiunioniste exprimate în ziarele ce apar în Bucureşti. apoi arhivar la Consistoriul din Oradea. este cizmar într-un sat ardelean şi visează să aibă un atelier cu zece-douăsprezece calfe. este rădăcina răului în lume. „Românii din Ardeal”. în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. „Gaspar Graţiani”. Activitatea literară cuprinde nuvele. „Limir Împărat“. Se însoară cu o unguroaică Catinca Szöke. Ghiţă. Eleonora Tănăsescu. cu care să deschidă atelierul de 262 . „Rodul tainic“. 22. Eroul principal. „Mama” – poveşti: „Zâna zorilor“. precum Gazeta Bucureştilor. În 1874 vine la Iaşi. „Închisorile mele”. basme. „Stan Bolovan“. Subiectul este urmărirea procesului de acumulare primitivă a capitalului prin comerţ. Moare la 17 august 1925 la Panciu. De aceea el ia în arendă hanul de la Moara cu noroc. „O viaţă pierdută“. Este apoi redactor la Timpul. „Petrea Prostul“. „Estetica”. „Toane sau vorbe de clacă” – povestiri: „Din bătrâni”. „Băiat sărac şi horopsit“. „Spaima zmeilor“. „Budulea taichii“. Va călători în Italia. Îşi va câştiga existenţa la Viena dând meditaţii. Din 1884 pleacă la Sibiu şi organizează ziarul Tribuna. fiindcă tema o formează penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste. „Scormon“. „Tribuna şi tribuniştii”. Va fi profesor la Azilul Elena Doamna. „Ileana cea şireată“. Obţine o bursă de la Junimea pentru continuarea studiilor. „Institutul Ion Oteteleşeanu”.cu Junimea. „Crucile roşii“ – romane: „Mara“ şi „Cel din urmă armaş“ – piese: „Fata de birău”. Se întoarce la Arad unde va fi funcţionar la un advocat. „Doi feţi cu stea în frunte“. „Împăratul şerpilor“ – amintiri: „Lumea prin care am trecut”.

Valoarea moralizatoare este conţinută în îndemnul de a nu cădea în patima avariţiei: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa. de aceea soacra lui Ghiţă cu copiii este plecată la Înviere şi. decât să fie dat pe mâna justiţiei. fiindcă gândul cel bun vine de la înger. Pintea va încerca să-l aresteze pe Lică. căci. eroii sunt parcă judecaţi şi condamnaţi la momentul Învierii. careşi întinde influenţa asupra pădurilor de lângă Ineu. Este. Ghiţă. deci clasicist. refuzul Demiurgului de a-i da lui Hyperion posibilitatea să trăiască pe conceptul de „carpe diem“. care îl transformă treptat dintr-un om cinstit într-un ucigaş. Finalul este moralizator. şi am făcut din tine om vinovat“. Lică îl sileşte pe Ghiţă să colaboreze cu el. iar ispita gândului rău de la demon şi are la început forma sugerată a 263 . când cei buni sunt în biserică. eroul lui Goethe. care va prefera să se sinucidă. nu bogăţia. personaj primejdios. Ghiţă o ucide pe Ana. Ghiţă pleacă să-l aducă pe jandarmul Pintea. când nu era lume la han. ca să se osândească. ceea ce sugerează concordanţa dintre viaţa oamenilor şi a naturii. Lică. Moartea eroilor şi incendierea hanului coincide cu o furtună. fiindcă altfel îl pradă sau îl omoară. Ghiţă este un arivist rural. care ştie că se mântuieşte. conducătorul porcarilor din zonă. ar fi avut parte de liniştea sufletului. b) Ghiţă reprezintă procesul de distrugere a sufletului prin patima avariţiei. stai. Când Lică vine la han cu un chimir plin de bani furaţi. Lică va profita de situaţie şi o va seduce pe Ana. ci liniştea colibei tale te face fericit“. Înseamnă biruinţa duhului lumesc asupra Duhului Sfânt din sufletul omului. Conflictul dintre Ghiţă şi Lică Sămădăul are ca punct de geneză banii. El începe să strângă capitalul. Sfatul soacrei lui Ghiţă este moralizator şi are valoare religioasă. adică „o oră de iubire“. Valoarea religioasă o găsim în cuvintele. când se întoarce. Ghiţă îi va da informaţii despre mişcarea turmelor de porci. care vrea să parvină în rândurile burgheziei. Întors. unde pasc turmele de porci. ci diavol!“. iar cei răi fac cele rele. îi dă martorii care să-l acopere în faţa justiţiei. soţia lui Ghiţă. îi va schimba banii furaţi. dar şi pe Ana. eşti atât de frumoasă“. În esenţă. iar Lică Sămădăul şi oamenii lui îl vor ucide pe Ghiţă. de aceea Ghiţă îi spune: „Tu nu eşti om. Dacă Ghiţă ar fi trăit viaţa lui săracă de om cinstit. Rolul modelării malefice îi revine lui Lică Sămădăul. are şi acest aspect. de fapt. În mod semnificativ. aşa cum a şi încercat să facă într-o duminică. apoi vor da foc hanului. care este ispitit de Mefistofel spre a-şi însuşi conceptul de „carpe diem“ — trăieşte clipa — sau „clipă. iar Lică recunoaşte: „Tu eşti om cinstit. deci cu dovada care să-l ducă la ştreang. dar procesul este stingherit de Lică Sămădăul. drama lui Faust.cizmărie. crede că hanul a fost incendiat de un trăsnet. Momentul e în noaptea de Paşti. pe care bătrâna nu întâmplător le repetă: „Gând bun să ne dea Dumnezeu!“. dacă e vorba.

când „privea la dânsa“. ca să-l apere de furtună. subiectul sunt luate din viaţă socială a Transilvaniei. conflictul. la care aderă Ghiţă şi Ana. în timp ce soacra pleacă la biserică. chiar dac-ar trebui să merg şi eu de hăţ cu tine“. întâmplările nocturne de la han. Pintea împinge cadavrul lui Lică. cinstea. Pintea. cu iadul. fiindcă a fost prădat arendaşul. comisarul şi un grup. Ghiţă şi Ana vor muri. tâlharii. ca soacra lui Ghiţă. Chiar furtuna. această iubire. Consecinţele vieţii fără Dumnezeu sunt dezastruoase. fiindcă acum „inima îi era plină de amărăciune“. adică realişti. La început Ghiţă face această opţiune din dragoste pentru familie: „Din dragoste pentru dânsa şi pentru copii venise la Moara cu noroc“. Unul. în Gheena. Această ură îi întunecă mintea. care s-a sinucis în apă. se înstrăinează de Ana şi ar vrea să retrăiască bucuria pe care o simţea odinioară. izolarea şi confruntarea cu bandiţii lui Lică. Duminica. c) Moara cu noroc reflectă sinteza estetică. se gândeşte să se răzbune: „Te crezi tu mai rău decât mine!? Să vedem! Te duc la spânzurătoare. în sufletul lui Ghiţă. El va fi pedepsit cu moartea în păcate. sugerează parcă mânia lui Dumnezeu. ca o împlinire a unui verset din Psaltire: „şi urma lui de pe pământ o va şterge“. Dimensiunea romantică constă în iubirea lui Ghiţă faţă de Ana şi copii. dar mai ales că trăieşte fără Dumnezeu. ura. introducând calul. adică virtuţile morale. este înlocuită de o ură împotriva duşmanului său Lică. Destinul lui Ghiţă este tragic. hulitorii. hanul va fi incendiat. de la sfârşitul sec. El constată că pe măsură ce averea sa creşte. eroii. Lică profanează o biserică. se sugerează două grupuri socioumane. El va plăti scump neascultarea cuvintelor soacrei. treptat. fiindcă reprezintă categorii sociale. patimile care-i dezechilibrează pe eroi. ateii se duc în fundul iadului. iubirea familiei. Treptat. contrastul. Pedeapsa vine în mod semnificativ de Paşti. În mod subtil. dar nuvela începe cu o morală şi se încheie cu o morală. care se amestecă cu obrăznicie în viaţa lui.dictonului timpul este bani: „Atunci să nu mai pierdem vorba degeaba: mă duc să vorbesc cu arândaşul“. Avariţia dezlocuieşte. Eroii sunt tipici. care însoţeşte evenimentele tragice de la han. Osânda şi-a dat-o singur. polarizat pe valorile morale. Sinucigaşii. Blasfemia şi 264 . al XIX-lea. curăţenia. în confruntarea dintre bine şi rău. copiii. copiii vor rămâne orfani. paternitatea. polarizat în jurul lui Lică. dar au şi o dimensiune general-umană. Lică şi ai lui vor fi pedepsiţi. realizată de Ioan Slavici. de aceea nu au parte de sfârşit creştinesc al vieţii. care-i lumina sufletul. participarea naturii la destinul oamenilor sau motivul comuniunii dintre om şi natură. după ce este dus şi anchetat de comisar. De aceea când este arestat el. el şi Ana stau la han. Tema. mai ales.

fiindcă plănuieşte ca Iorgovan s-o ia de soţie. Conflictul are un caracter complex şi ramificat între Iorgovan şi tatăl său Busuioc. se adunau grupurile de oameni. care o iubeşte pe Simina. la gospodăria lor. de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Subiectul are o desfăşurare liniară. anul trecut. pe care a susţinut-o la Tribuna din Sibiu.profanarea. potrivit unui obicei. conflictul şi subiectul sunt luate din viaţa socială din Transilvania.. unde soţia lui Vica vrea s-o ţie. o fată frumoasă. vine cumnatul său de la Socodar. de fapt. prin munca la câmp. în viaţa satelor şi oraşelor de pe valea Mureşului. Neacşu moare de holeră şi Simina rămâne singură într-o situaţie conflictuală. este omul satanizat. eroii. Iorgovan o caută. să-şi ia lucrători. 22. Pedeapsa vine la momentul arhetipal. De aceea Busuioc îi cere lui Iorgovan să se hotărască s-o ia în 265 . Simina nu pleacă cu tatăl ei la Socodar. popa Furtună.. ca şi linia realismului poporal. să-i strângă şi lui grâul. când Iorgovan are un accident la moară. de ceea ce s-ar putea întâmpla. Lică. Tema o formează penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste. Lică n-are nimic sfânt. Neacşu. Ioan Slavici — Pădureanca Nuvela Pădureanca este realistă. el îi răspunde: „ — Pentru că nevasta mea nu are să-mi fie numai mie nevastă. preţurile şi perioada de lucru. la culesul grâului. pleacă la Şiria. unul din cei mai avuţi oameni din Curtici. Ei se duc în satul fetei. este bine conturată. veniţi din munţi. care a venit să lucreze cu tatăl ei. în acelaşi timp. sugerat de cele cinci cruci. între fiecare dintre ei şi Simina. Când munca la Busuioc este pe terminate. fiindcă tema. Iorgovan. care vor deveni cei cinci morţi: Ghiţă. Linia realismului de factură clasicistă. care a lucrat la treierat grâul şi fusese prins între roţile maşinii. să-l îngroape pe Pupăză. ci şi părinţilor mei noră şi rudelor mele om din casă şi ar trebui să fie moarte de om“. sunt tot romantice. Iorgovan îl bănuieşte pe tatăl său că o iubeşte în taină pe Simina şi şovăie so ceară de nevastă. Ideea este că legile lui Dumnezeu coordonează lumea şi viaţa semenilor. care-şi introduce calul în biserică. o găsesc şi o aduc împreună cu tatăl ei Neacşu şi alţi cosaşi. Ana. Aici se stabileau grupurile de lucrători angajaţi de gospodarii avuţi din câmpia de vest. doamna cu copilul. că de vrut vrei?“. La întrebarea lui Neacşu: „ — De ce nu vrei dacă vrei. pe Simina. un argat voinic cu armată făcută. dar. Este o prefigurare a finalului tragic. la locul arhetipal. pe care o reprezintă în literatură Ioan Slavici.2. un argat al lui Busuioc. ca să-şi agonisească. făcute de Lică. între Iorgovan şi Şofron. Finalul sugerează justiţia divină. fiindcă îi este teamă. fiul lui Busuioc. unde. Iorgovan este însoţit de Şofron. cele necesare pentru hrana din timpul iernii. ci rămâne să lucreze în casa lui Busuioc.

„durui“. unde a fost îngropat Neacşu. „adecăte“. ca s-o ceară pe Simina pentru fiul său Iorgovan. „doană“. dacă se va căsători cu Iorgovan. Când Busuioc vine la Socodar. dârzenia. Simina este ajutată de popa Furtună. dar mai ales prin expresii ca: „dâca omului zăcaş“. ci fiindcă aşa e rânduit de la Dumnezeu. dar mai ales prin felul în care conflictul se declanşează din caracterul eroilor. tremurau cu toţii în trupurile lor şi neastâmpărul. „oauă“. care sintetizau situaţia ei de fată săracă. fiindcă Busuioc. „prav“. „omul să-şi poarte beleaua care şi-a luat-o“. Neacşu: „Îi era şi lui Busuioc ruşine de ceea ce făcea. „patrahir“. dar. Neacşu. iar Simina. şi nu dintr-o cauză socială. adică mândri de poziţia lor socială. fiindcă de data aceasta Simina şovăie. Iorgovan. ea îi spune să vină s-o ceară de la rudele ei. Şofron. „Vlădicului“. „rumpă“. 266 . Ioan Slavici ştie să cultive specificul naţional prin folosirea unor termeni ca: „iestimp“. Se duce apoi să facă socotelile la moară.căsătorie pe Simina: „Nu pentru că vrei tu. de fapt. cheltuieşte banii tatălui său şi intră în încurcături. „pui de cuc în cuib de cioară“. Neacşu. Şofron — tăria. avea datoria de a şti cele ce se petrec. Nunta se amână. În mintea ei răsună cuvintele tatălui ei: „Pui de cuc în cuib de cioară!“. tremura şi Şofron. intră în localuri de petrecere. tremura şi Iorgovan. dar nici el nu putea să nu o facă. „doniţă“. Şofron. „a umbla cantre oauă şi cuţite“. Neacşu — cumpătarea. Simina. care o ia la el şi-i face lui Neacşu „toate pomenirile. Unul singur dădea din lipsă şi tocmai acesta tremura mai tare. „odajdei“. plecat la Arad să vândă făina de la moara lor.“. Rămasă fără sprijin. îşi caută moartea. fiindcă se izbeşte cu lampa de petrol de un stâlp şi ia foc. Iorgovan. Eroii sunt tipici. „giur împregiur“. în Socodar. popa Furtună — iuţimea. „Acum tremura şi el. i-a citit iertările“. Simina află de accident şi vine să-i vegheze ultimele clipe ale vieţii. care nu mai avea timp să aştepte“. dedeau toţi din prisosul vieţii lor. tipuri de ţărani harnici cu mult bun simţ. Iorgovan şi popa Furtună reprezintă tipuri de chiaburi ocoşi. „m-a pus căpitanul în fer scurt“. Iorgovan — nehotărârea. „sucmanul“. „petri“. Caracterul clasicist al nuvelei Pădureanca rezultă din faptul că eroii au trăsături general-umane: Simina — iubirea. „colacul pentru zilele vieţii şi lumânarea pentru ceasul morţii“. aşteptând parcă hotărârea Siminei de a se căsători cu el. „molitvelnic“. nici pentru că doresc eu. pornit de la Simina. Şofron îşi ia banii de la Busuioc şi se aşază la gospodăria lui. „cioareci“. îi cuprinsese pe toţi. De aceea acelaşi verb „tremura“ devine numitorul comun al stării ce o trăise simultan Busuioc. Busuioc — mândria.

fie ca să ieşi. Nuvela poate fi interpretată şi ca o poveste de dragoste între Iorgovan şi Simina. este ghimpele bănuielii. şi totuşi de câte ori era vorba de plecarea ei. „îl ardea parcă la inimă“. ci te duce altul după cum te poate“. iar întâmplarea e noroc ori nenorocire. subiectul.“ Dimensiunea romantică rezultă din faptul că tema. cuvintele lor au un caracter arhetipal: „Era dus Şofron şi era parcă dus pentru vecie. „obraznicul mănâncă praznicul“. Simina confirmă acest adevăr: „De când e lumea nu s-a spus adevăr mai mare“. fie ca să intri. Simina. căci „lumea din întâmplări se alcătuieşte. Avem deci o pătrundere a mitului în structura narativă. ori dacă va face ori nu ceea ce-şi pune în gând“ . Când se află la Zimbru să-i cheme la strânsul grâului. de aceea „Şofron rămase cu ochii aţintiţi în pământ. că ea. obiceiuri. „Şofron nu era vesel pentru că nu ştia să fie trist“. când treci pragul casei. Când se întoarce la Curtici. şi pământul nu se deschidea ca să-l înghită“. Era grozav lucru. zicători: „îi treceau de-alde-astea prin cap“. fiindcă. „Nu ştie omul care o să-i fie gândul de mâne“. urări. Avem apoi datinile de înmormântare în legătură cu Pupăză şi Neacşu. Caracterul moralizator este evidenţiat de autor încă de la început. proverbe. îi venea să răcnească şi-şi înfigea ghearele-n şolduri. jocuri. mâncarea lui n-a fost mâncare şi somnul lui n-a fost somn. de fapt. sugerând mitul Sfântul Soare şi fata pământeană în varianta bănăţeano-ardeleană cu Iovan Iorgovan şi fata sălbatică Cerna. Trăirile eroilor sunt dominate de afect. cântece. tradiţii. de aceea Iorgovan „tremura din tot trupul“. şi nimeni nu ştie dacă e rău ori e bun ceasul în care a pornit. „umbla ca printre oauă şi cuţite“. prin sentinţe. nu-l lasă în pace. „ai putea să treci prin foc şi prin apă alăturea cu dânsul“. „îi era sărită ţandăra“. Şofron spune clar că vrea s-o ia de nevastă. de când venise Simina în casa lor: „zâmbet pe faţa lui nu s-a ivit. pentru a da un profund caracter de specific naţional. „îşi pune carul în petre. Simina este veselă: „ parcă-i venea să zboare ca pasărea ce se vede întoarsă la cuibul ei şi să caute să facă toate nebuniile“. ei se iubesc. Actele eroilor. Simina îl alungase şi nimeni nu-i mai putea zice să se întoarcă“. Iorgovan îi spune Siminei: „Ştiu numai că-mi eşti dragă de mi s-au urât zilele“.Urmează confruntarea. conflictul dintre Iorgovan şi Şofron. ca şi în nuvela Moara cu noroc: „Fă trei cruci şi zi Doamne-ajută“. „Dumnezeu să te poarte-n căile tale!“. iar Iorgovan că el nu vrea. De aceea când Şofron o sărută cu sila şi acest lucru îl vede 267 . conflictul au o structură afectivă. care-i desparte. dar între ei stă ceva nelămurit. ca mod de exprimare a duhului rău. eroii. când vrei să nu voieşti ce vrei şi simţi că nu poţi voi nimic. Iar răspunsul ei: „Eu dragă şi tot eu arsă de dor“ arată că. Specificul naţional este prezent prin datina la seceriş.

Este ridicat în aer şi aruncat între alte roţi. reacţiile eroilor în împrejurări unice. autorul făcând o selecţie riguroasă a împrejurărilor în care ei acţionează. Busuioc vede cum chinga. 22. o simt în tot ceasul că ţi-e ruşine de dragostea ce o ai către mine şi te fereşti ca nu cumva lumea să afle despre ea“. Ideea este 268 . De aceea Busuioc strigă maşinistului: „Opreşte-o! Afurisit să fie ceasul în care am adus-o în curtea mea“. şi pe toţi din neamul său: „Toţi erau în sfârşit rămaşi într-însa dar nici unul mai mult decât el însuşi. potriveşte chinga. descrierea şi suspense-ul. o văd. Ioan Slavici ştie să împletească analiza psihologică cu creaţia. când Neacşu vede în Simina când pe tatăl său: „Taica fie iertat. ea începe să tremure. pe soţia lui. când Iorgovan îi destăinuieşte lui Neacşu cauza nehotărârii sale. Ioan Slavici — Mara Romanul Mara este realist. Acest dor prefigurează parcă o chemare: „de a se întoarce acolo înainte de a muri la morminţii în care atât de ades a aprins de ziua morţilor lumânările de ceară galbenă“. taica întreg“. căruia îi împărtăşeşte gândurile şi cuvintele eroilor săi. că mă omor“. Mai târziu ea îi va spune: „Ştiu. În acelaşi timp: „Îl apucase de-odată dorul de casă. Iorgovan însă simte în adânc această mustrare: „— Nu-mi mai zice vorba asta. n-ar mai fi avut ochi să-şi mai vadă feciorul care l-a osândit atât de greu“.3. la sfârşitul secolului al XIX-lea. Neacşu.. În acelaşi timp. colajul. Atunci Pupăză. maica întreagă“. tatăl Siminei. În caracterizarea personajelor. sare din cauza neîndemânării lui Pupăză şi se duce s-o pună el. nu numai foloase. „El îşi simţea sufletul trecut în trupul ei cel tânăr şi plin de viaţă. Industrializarea a adus şi multe nenorociri. Evenimentul consemnează consecinţele pătrunderii maşinismului în viaţa oamenilor. cu laitmotivul. care transmitea de la locomotiva cu aburi la maşina de treierat. fiindcă tema o formează penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste în viaţa satelor şi oraşelor din Transilvania.“. bine conturaţi. Romantică este şi acea înţelegere a comunităţii neamului.. Astfel. firea cea aşezată şi îndărătnică. dintr-un exces de zel..Iorgovan. memorabile dau acel stil narativ cu specific ardelenesc al lui Ioan Slavici. când pe mama lui: „Mama fie iertată. care-i sfărâmară într-o clipă oasele. Plecări bune şi rele. slăbiciuni şi apucături. de biserica în care s-a cuminecat atât de adeseori“. Astfel. de oamenii cu care şi-a petrecut viaţa. o iubea şi el pe Simina: „dar niciodată el n-a simţit atât de viu că o iubeşte“. dar este neatent şi-şi prinde mâna sub chingă şi roată. Saveta. de satul lui. ca şi în nuvela Moara cu noroc. toate erau rupte din el şi de aceea toate mângâieri pentru sufletul lui“.. de aceea eroii săi sunt vii. Autorul îl determină pe cititor să participe la acţiuni ca un confident. cititorul află că „dacă Busuioc ar fi auzit aceste cuvinte.

este protestant. Naţl şi Trică. cei doi tineri se întorc în Lipova. În acelaşi timp. ortodoxă şi săracă. dar mai ales formarea unui mediu social mercantil. realist. iar pe băiatul Trică îl dă ucenic la Bocioacă. Trică şi Persida. dar nu sunt acceptaţi. cu doi copii. Trică are şi el nevoie de banii Marei. aşa cum îi spune maica Aegidia. Romanul se încheie cu momentul în care cei doi cumnaţi. suma adunată devine importantă şi de aceea Mara ia în arendă podul de peste Mureş. din cauza pasiunii pentru Persida. dar în acelaşi timp pentru că nu mai vrea să cheltuiască banii strânşi pentru copii. El reflectă un proces istoric. aparţine burgheziei. Ea va reveni în Lipova. Când Persida este cerută de Codreanu. După un timp. treptat. începe să pună zilnic câte un ban în trei ciorapi. Mara refuză să-i dea zestrea şi familia lui Codreanu va împiedica nunta. Când Persida dă naştere unui băiat. de problematică socială. Mara alege următoarele soluţii. unde Naţl deschide un magazin cu produse de carne. Puterea este banul. Huber se va hotărî să-i ierte şi să-i ajute. băiatul lui Huber. Cu timpul. Mara nu-i dă. îşi dau examenul de meşteri în faţa breslei. văduvă. Mara doar le promite că le va da bani. Pe fata Persida o dă la o mănăstire. nu şi-a făcut stagiul de călătorie prin diferite ateliere. rănirea lui Trică pe front sunt secundare în roman. starostele cojocarilor din oraş. De aceea. Pentru a-şi micşora cheltuielile determinate de creşterea copiilor. Căsătoria dintre cei doi tineri nu este acceptată de cele două familii din cauze sociale. altfel spus. adică avariţia simbolizată de bani. 269 . De aceea interpretarea romanului. avariţia înlocuieşte dragostea faţă de copii şi Mara nu le dă banii atunci când aceştia au nevoie de ei. este rădăcina răului în lume sau. determină dezumanizarea şi pierderea sufletului. ea îşi întinde sfera de acţiune la Arad. unde totul se vinde şi se cumpără. Cei doi tineri se căsătoresc fără prezenţa familiilor şi pleacă cu banii daţi de Huber la Viena. o avară ca şi Mara. aderarea la conceptul „carpe diem“. este rănit şi se întoarce. Elementele romantice ca idila dintre Persida şi Naţl. un teolog din Arad. Mara este un roman major. acela al formării societăţii burgheze. care leagă oraşele Lipova şi Radna.aceeaşi. Treptat. este superficială. el pleacă pe frontul din Italia. fuga la Viena. Naţl ia în arendă un han şi Persida devine. Subiectul este tot acumularea primitivă de capital. Persida este româncă. Naţl. se va îndrăgosti de Naţl. ca să scape de armată. De aici va rezulta un destin zbuciumat pentru Persida. apoi ia împreună cu Huber. ca un roman de dragoste. în exploatare nişte păduri. unde-şi câştigă existenţa şi instrucţia muncind. Se ajunge la un compromis. aşa cum cereau regulamentele breslelor şi nuşi putea da examenul de meşter. starostele măcelarilor. Mara este o precupeaţă săracă. etnice şi religioase. Din dragoste pentru copii. Naţl este neamţ (sas).

profitându-se de slăbiciunile Imperiului Austriac. el îşi aminteşte cu nostalgie de locurile natale de Şiria. Ineu. consemnând acele evenimente care i s-au oglindit în suflet: „în trecerea. Ea este respectată de toţi. Mara este bogată. ci: „cum mi le aduc aminte după trecerea unui timp de cele mai multe ori îndelungat“. Mara spune: „Eu pot.la un moment dat. Căsătorită cu Codreanu. aplicat de unguri. adică distrugerea şi denaţionalizarea românilor printr-o violenţă politică de exterminare şi genocid. pentru a determina pe cei slabi de înger să se prăbuşească în iad. El arată felul în care principiul „să facem şi din pietre maghiari“. În prima parte Drumul în care am umblat. fiindcă este scrisă în 1924. Oradea.. dar lecţia pierderii destinului este evidentă. Caracterul moralizator este mai puţin evident ca în Moara cu noroc. primitori de oaspeţi. dominată de cetatea Vilagăşul. Devenită cămătar. la Bucureşti sub înrâurirea lui Titu Maiorescu. care provoacă maya.. Lipova. Fapta omenească. prin care românii au căutat să împiedice acest proces de şovinism. care frământau viaţa socială a Transilvaniei în secolul al XIX-lea. Mara este demonul avariţiei. susţinut de Petőfi şi Kossuth. prin lumea aceasta“. Această lume este lovită de invadatori şi scriitorul consemnează felul în care românii se adună spre a-l sprijini pe Avram Iancu împotriva generalului Bem. El mărturiseşte că la Viena şi la Iaşi a scris sub influenţa lui Mihail Eminescu. Ea făcea parte dintr-un şir de cetăţi ca: Lugoj.4. Lumea copilăriei sale este: „a unor oameni blajini. nu ca urmare a unui jurnal ţinut. când scriitorul avea 77 de ani. Cea mai arzătoare problemă era aceea a felului în care Transilvania a fost alipită cu forţa la regatul ungar. Titlul romanului şi al eroinei este semnificativ. Făget. Pe la şcoli. Cartea are trei părţi: Drumul în care am umblat. cărora ungurii bogaţi le dădeau subvenţii. fiindcă: „Nu eram în stare să mă stăpânesc“ şi fiindcă: „Nu puteam să mă împac cu gândul că lectura de orice fel e numai o plăcută pierdere de vreme“. Persida şiar fi păstrat candoarea şi frumuseţea lăuntrică. El arată modurile creştine şi legale. fiindcă în societatea bazată pe bani. de dărâmare a bisericilor şi de organizare a bandelor de tâlhari intitulate: „băieţii săraci“. banul devine criteriu de apreciere a conduitei. dar umblă în aceleaşi haine ponosite. se înscrie pe linia mitologiei naţionale. că ar fi fost făcută de o uriaşă. Ioan Slavici — Lumea prin care am trecut Lumea prin care am trecut face parte dintr-un ciclu de scrieri cu caracter memorialistic. 270 . unde scriitorul se simţea pretutindeni acasă“. Beiuş. a cărei legendă. Închisorile mele. Din lumea largă şi dezbate mai multe probleme. adică strălucirea valorilor materiale. dar aşa devine o avară dezumanizată. eu am“. 22. dintre care amintim: Amintiri.

cărturar şi cu stare frumoasă. Iosif de la Partoş. dar mai ales al lui Ioan Behnitz în realizarea acestui ziar.. Oprea Miclăiuş. Redactorii Tribunei au făcut. de sălbatică era asuprirea românilor din Transilvania. „să nu pofteşti casa aproapelui tău. ce mia-nseninat viaţa pe urma acestei călătorii şi-i plâng adeseori pe nenorociţii care n-au avut în viaţa lor parte de mângâierea credinţei?“ 271 . mişcările românilor de la Bobâlna. Aşa au devenit eroi şi martiri episcopii români: Sava Brancovici. Ei au furat şi au dărâmat nu numai bisericile. Urmaşii săi Roman şi Metianu sunt corupţi de autorităţile maghiare.. Unchiul său după mamă. fiindcă politica papală „divide et impera“ a dus la dezbinarea croaţilor de fraţii lor sârbi. Mihai Fercu. Este evidenţiat rolul de organizator al lui Diamandi Manole.Problema religioasă este profund angajată social cu cea naţională. adică a-i trece cu forţa pe ortodocşi sub conducerea catolicilor. în Slovacia. provocând. cât de vicleană. care ridică steagul luptei pentru apărarea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi obţine: „asigurarea drepturilor românilor prin statutul naţionalităţilor“. închisoare. El ia parte la procesiunea religioasă. Ioan Slavici povesteşte în Închisorile mele. Ilie Iorest. la Bodrog. batjocorind legea lui Dumnezeu: „Să nu furi“. Aceste bogăţii au fost strânse din sudoarea poporului român şi scopul principal al catolicilor a fost jaful. ci şi sufletele celor mai slabi. la care el va fi numit director. Ioan Slavici notează cu indignare: „Între românii ortodocşi şi cei greco-catolici nu se urmează lupta cu atâta îndârjire ca la Oradea Mare. cea sub Avram Iancu. pe rând. care a susţinut. care-i aduna pe românii lui în jurul Aradului. în Tribuna şi tribuniştii. Problema formării cărturarului. sub Horia. le-au aplicat metodele inchiziţiei. i-a rupt de conaţionalii lor din Boemia şi Moravia. Venirea episcopului Procopie de la Arad la Şiria este un eveniment important pentru el. timp de două decenii. Este evocată imaginea luminoasă a mitropolitului Andrei Şaguna. prin crearea pseudobisericii greco-catolice. era foarte credincios şi are un rol important în formarea sufletească a lui Ioan Slavici. intelectualului român din Transilvania este urmărită etapă cu etapă. fiindcă este hirotesit citeţ şi urma să fie diacon sau preot. De aceea el simte că: „parcă nu mai sunt tot cel de mai nainte“.“. la Sfânta Maria Mare. Cloşca şi Crişan. iar în Transilvania. prin rapacitatea demonică a episcopilor. unde bogata episcopie greco-catolică face printre ortodocşii români propagandă mai fiind sprijinită şi de mai bogata episcopie romanocatolică“. pentru crearea cotidianului Tribuna. Visarion Sarai. precum şi sfinţii Sofronie de la Cioara. Sunt urmărite zbaterile pentru menţinerea activităţii ziarului Telegraful român. Cei care le-au rezistat. El îşi aduce aminte şi după şaptezeci de ani „de mulţumirea sufletească. lupta pentru drepturile românilor din Transilvania.

Vorbeşte limba maghiară bine. Aceste principii le-a urmat Ioan Slavici. o atitudine morală. Intelectualul. trecut la catolici şi care „se jurase când s-a călugărit că va face propagandă catolică“. ca şi preotul. romane. să se întoarcă în România. de care vorbeşte Sfântul Ioan Scărarul în Scara. fiindcă: „nu viaţa mea o descriu. să scrie nuvele. prin care se face tâlhăria de suflete. de la Paşti. în Sfântul Agneţ se face reacrearea lumii şi a universului. Duhul Sfânt coboară în momentul epiclezei doar în liturghia ortodoxă şi. Acela deci care ia asupra sa sarcina preoţiei are să se împace cu gândul că va trebui să li se supună-n toate privinţele rânduielilor stabilite de sfinţii părinţi şi de tradiţiunile bisericii. 272 . adică sunt împărtăşiţi. Nici un fel de abatere de la aceste nu i se iartă. prin prezenţa Domnului Iisus Hristos. ca răspuns la această scrisoare. faţă de francezii colonişti din Banat „care s-au pus în rând cu şvabii“. adică cu Duhul Sfânt.. să publice manuale. ci icoana mai frumoasei lumi de atunci îmi dau silinţa să leo pun în faţă celor de azi şi celor de mâine“. Gheorghe. stăpânirea de sine. de care au parte ortodocşii. memorialistică. articole. trebuie să aibă. la Şcoala Normală. Sfântul Ioan Botezătorul şi Domnul Iisus Hristos aveau treizeci de ani la momentul botezului Domnului. castitatea şi supunera necondiţionată. croat ortodox. Ioan Slavici participă de copil la ritualul ortodox. înfrânarea de orice fel sunt rânduite fiindcă prin ele omul trăieşte mai puţin cu trupul. El reproduce scrisoarea lui Titu Maiorescu. care-l determină să părăsească sanatoriul şi spitalul din Viena. Postul. cu foc. Dacă duc o viaţă duhovnicească şi urcă cele treizeci de trepte interioare. de la Rusalii sau Sf. Ioan Slavici nu putea face distincţia dintre dragostea de Dumnezeu şi de aproapele ortodocşilor şi vicleanul concept de „toleranţă“. de aceea va fi socotit drept „om lepădat de neamul său“. se pătrunde de demnitatea omenească şi-şi îndulceşte firea“. echilibrată. adică vârsta duhovnicească „şi de aceea doar Sfântul Ioan Botezătorul vede Duhul Sfânt coborându-se din cer. se înalţă sufleteşte. în concepţia lui Ioan Slavici. să fie redactor la Timpul. la Institutul „Ioan Oteleşanu“. când se botează în botezul pocăinţei cu apa sfinţită.Credinţa este darul Duhului Sfânt. lor li se deschide ochiul interior al conştiinţei creştine şi trăiesc versetul: „Fericiţi cei curaţi cu inima că aceea vor vedea pe Dumnezeu“. să lucreze la documentele Hurmuzachi. cu mir. din sărbătorile mari de la Crăciun. basme. El are o atitudine conciliantă faţă de profesorii săi ca pater Vuchetich. El spune următoarele: „Nu e nimeni silit să se facă preot. adică să devină una din personalităţile literaturii române de la sfârşitul secolului al XIX-lea.. ca un porumbel şi a rămas peste El“. Cu atât mai puţin i se pot ierta abaterile celor ce s-au călugărit şi-au jurat lepădarea de bogăţiile lumeşti. să fie profesor la liceul „Matei Basarab“.

calităţile dar şi lipsurile. Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul. tendinţelor şi contextului social. 23. Istoria unui galbân şi a unei parale. El ştie să dea specific naţional acestei cărţi prin vigoarea eroilor conturaţi din câteva linii. al XIX-lea a) Principalele tendinţe în dezvoltarea realismului: liric romantic. „Sufragan“ (ajutor). Doamna Chiajna. simplu. apariţia capitalului financiar – Mara – cămătar. 273 . acumularea de capital. – Mara – acumularea de capital. cărturari: Huţu. Ghiţă. d) tema. „ceuş“ (impozit) „stihar“. „birău“ (primar). „heruvim“. „minorit“ (călugăr catolic). eroii.L. „septemvir“ (judecător). Alexandru Odobescu Mihnea Vodă cel Rău. Vizită. Bocioacă. „protosingel“. „checicheneţi“ (unguri). afirmându-şi răspicat convingerile. „irmos“.Caragiale Bacalaureat. apariţia marilor ateliere – nuclee de întreprindere – Mara. clasicist baroc. „tropar“. b) împrejurările tipice: acumularea de capital – Moara cu noroc.2. conflictul. „Coposul“ (pleşuv). Caracterul realist al creaţiei lui Ioan Slavici a) eroii reprezintă categorii sociale – tipuri de avari: Mara. „dieceză“ (episcopie). b) Tendinţa realismului de factură romantică: Vasile Alecsandri Balta Albă. „solgobirău“ (pretor). „priceasnă“. c) penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste în viaţa satelor şi oraşelor ardelene – temă centrală a creaţiei lui Ioan Slavici: – Moara cu noroc – arendarea hanului. „ulan“ (cavalerist).Stilul său este clasic. Dezvoltarea realismului în sec. Mara. preotul Trandafir. „litanie“ (rugăciune). „patentă“ (diplomă). burghezia: Huber. să folosească termeni ca: „iorgovan“ (liliac alb). „beanter“ (funcţionar). În vreme de război. e) obiectivismul critic – mod de a analiza structurile şi problemele sociale – împletirea lui cu caracterul moralizator – trăsătură a realismului de factură clasicistă. critic obiectiv. 23.1. „lictar“ (magiun). cămătarul – formă de început a capitalului financiar. subiectul sunt luate din viaţa socială. Ioan Slavici — reprezentant al realismului 23. c) Tendinţa realismului de factură clasicistă: Alexandru Odobescu Pseudo-Kynegeticos. clar. „zăcaş“ (răzbunător). I. prin subtilităţile partidelor. „vostinar“. d) Tendinţa realismului critic obiectiv: Nicolae Filimon Ciocoii vechi şi noi. robust.

Elemente clasiciste în creaţia lui Ioan Slavici a) caracterul general-uman al eroilor realizaţi de Ioan Slavici – Mara – drumul de la iubirea de mamă la avariţie. care răspândeşte lumina culturii. 274 . b) caracterul moralizator – Moara cu noroc – începe cu o învăţătură morală.5. d) conservarea relaţiilor de producţie feudale – bresle meşteşugăreşti – mănăstiri – războaie – proprietăţi imperiale. d) Satul – nucleu de viaţă românească – Pădureanca. 23. Problematica socială — trăsătură a realismului a) rolul revoluţiei burghezo-democrate în introducerea relaţiilor de producţie capitaliste. demitizarea – Iorgovan şi Simina în Pădureanca. e) elemente iluministe în viaţa satului: Popa Tanda – preotul Trandafir – cărturar model iluminist. e) raporturile de colaborare dintre români şi minorităţile naţionale. b) acumularea de capital — formă incipientă a penetrării relaţiilor de producţie capitaliste. f) ideologia iluministă şi rolul ei în viaţa socială. tipizarea – Huber. Mara – înlocuită de ură şi avariţie. Ghiţă. Elemente romantice în proza lui Ioan Slavici a) dragostea de familie – Ghiţă.3.4. f) Rolul literaturii în luminarea poporului. b) împrejurările romantice – Moara cu noroc – furtuna. – Persida – drumul de la candoare la avariţie. Scriitorul este un cărturar de tip iluminist. b) Ioan Slavici — propagator al liniei realismului poporal la Tribuna din Sibiu.f) folosirea procedeelor realiste – analiza psihologică – Mara. care este confirmată de final. 23. c) echilibrul şi armonia – compoziţie şi eroi. 23. Bocioacă. d) basmul – model de proză romantică – Zâna Zorilor. personale. Naţl. Budulea taichii – Huţu – cărturarul care vine să ridice satul. c) idila Naţl – Persida – fuga şi căsătoria ascunsă. – Ghiţă – drumul de la cinste la avariţie şi apoi la crimă.6. Ioan Slavici — propagator al realismului poporal a) Titu Maiorescu – teoria prozei realiste inspirate din popor. Spaima zmeilor. sociale. 23. Trică. c) banul — centru al relaţiilor economice. Persida. c) Ioan Slavici Novele din popor — model de proză realistă.

24. Ce iertător şi bun ţi-e gândul în preajma florilor plăpânde!“ Este un univers. adică o formă mitizată. un univers al sinesteziilor create şi sugerate de flori-imagini. sunt cultivate simboluri florale care asociază stări de spirit. corespondenţa dintre microcosmos şi macrocosmos: „Sfioase-s bolţile spre seară şi mai sfioasă-i iasomia: Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia“. Dimitrie Anghel — În grădină În grădină este o ars poetica. această analogie în ambele sensuri este o trăsătură a universului poetic. spre a sugera persoane. care sugerează prin corespondenţă unitatea universului.24. Ion Minulescu — Romanţa celor trei corăbii Tema acestei meditaţii este mitul Marea Trecere.1.2... eroii. mesajul sunt structurate pe afect (iubire. pe conceptul de corespondenţă specific simbolismului. pe tema fortuna labilis. şi visuri de argint Îmi surâdeau cu drag. Viaţa interioară. Este sugerat. Este un univers romantic. mirosuri-parfumuri.“ Tema. creat la punctul de corespondenţă dintre romantism şi simbolism. creat de Dimitrie Anghel. Ş-un chip bălan lâng-o fereastră răsare-n fulger şi se stânge. tristeţe. este sugerată prin analogii la universul grădinii: „Ca nalba de curat odată eram. Ele au la bază ideea sugerată că poezia este o floare a spiritului: „Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alintă gânduri blânde. prin flori. natură). Avem o subtilă personificare a florilor. subtile asociaţii şi corespondenţe. Este o meditaţie. cu elemente simboliste. dar. De-atuncea mi-a rămas garoafa pe suflet ca un strop de sânge. conceptul de poezie pură. cărora amintirile poetului le asociază flori şi parfumuri: „Atâtea amintiri uitate cad abătute de-o mireasmă“.“ Această permanentă corespondenţă între lumea interioară şi cea exterioară. Simbolismul românesc 24. Motivul comuniunii dintre om şi natură din estetica romantică. este transfigurat simbolist.. într-o manieră simbolist-romantică. în acelaşi timp. în acelaşi timp. cum râde lumina-n foi de mărgărint.. preluat din literatura populară. prin personificări subtile. microcosmosul. avem o sinestezie subtilă între mirosuri şi imagini şi o gândire analogică în locul celei logice. fiindcă sintetizează universul poetic creat de Dimitrie Anghel. 275 . persoane. de aceea poezia este o idilă simbolistă: „Parcă-mi arunc-o floare roşă o mână albă de fantasmă. romantică a conceptului de fortuna labilis.

care asociază farmecul. / Smaralde verzi Şiopale blonde“. Alexandru Macedonski Viaţa şi activitatea literară. Mama sa. că va reprezenta un pas mai departe în evoluţia artei. Poezia are un caracter de evaziune romantică. Simbolul corăbiilor sugerează destinul sau. puritatea.. utilizarea gândirii analogice în locul celei logice. al evadării. preluat din poezia lui Baudelaire cu acest titlu. Ion Minulescu caută o descătuşare a poeziei de formele tradiţionale. atunci când viaţa are ca sens conceptul de cunoaştere: „În golul zărilor pătate de violetul înserării.. aşa cum arată în Revista celorlalţi: „Mă-nchin în faţa artei de mâine. albul. chihlibare. Tirol. Boemia. era dintr-o familie de boieri şi moşteneşte moşiile Adâncata şi Pometeşti. fiindcă avem o sugerare a trăsăturilor programului estetic al simbolismului. destinul. Acest citat duce la interpretarea poeziei ca o ars poetica. Lyon. Gândirea merge de la vechi la nou. Al doilea model de viaţă este al căutării. Revine ca student la Bucureşti şi debutează în 1872 cu volumul „Prima 276 . Iar albul pânzelor întinse. limită sugerată de faptul că „cele trei corăbii’’ devin mauzolee. pentru mine n-are decât valoarea monedelor antice de prin muzee. violetul înserării. cosmicizarea. care sunt sigur. Nisa. dar sensul este al drumului vieţii spre eternitate. la momentul răstignirii şi înhumării Domnului Iisus Hristos. Cel de al treilea model este de a penetra cunoaşterea de sine. cultivarea intuiţiei şi sugestiei prin cele trei corăbii. conţinut în laitmotivul: „Porniră cele trei corăbii. mai bine zis.. Neapole. începutul. trăit în sfera valorilor materiale. Paris. De aici aluziile la Sfânta Fecioară.“. Destinul. Muzeele sunt interesante şi instructive../ În cenuşiul depărtării“. sacrificiul de sine sugerat de mitul creştin. Maria Fienţa... trei tipuri fundamentale de existenţă. El înfruntă furtuna. Nu voi admite niciodată însă să se transforme toate magazinele de noutăţi în muzee. geneza. este drept. pe conceptul de carpe diem: „Grămezi de aur. Arta de ieri însă. Va călători la Geneva. al culorilor. Simbolul Albatrosul=poetul. Este fiul generalului Alexandru Macedonski şi care a fost ministru de război în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Marsilia. subtilă şi de sine — dau un sens diferit vieţii. este sugerat ca având un rol de mesager al cerului. Roma. Poetul născut la 14 martie 1854 va face liceul la Craiova şi va pleca la studi în Italia la Universitatea din Pisa. 25.Ideea este că nivelurile de cunoaştere diferite — senzorială. Viena. pe care n-o cunosc încă dar. spre necunoscut“.

trăsnit stă de soartă“ este generată de condiţiile social-istorice. Va mai scrie piesa de teatru „Moartea lui Dante Aligheri” (1916) şi o serie de articole: „Arta versului” (1890). alături. care generează cele trei dimensiuni ale universului poetic. Sălbatică fiară. 25. Lovitura de stat. socială. „Le calvaire du feu” (1906). „Poesii” (1882). Este sugerată ideea că naşterea conştiinţei estetice simboliste este un proces de evoluţie a eului. „Nuvele” (1923). iar universul poetic este sugerat prin simbolul odaia: „E moartă odaia şi mort e poetul“. criticoobiectivă.1. Este inspector al monumentelor istorice.. „Dunărea”. administrator al gurilor Dunării la Sulina. Va scoate revistele „Oltul”. răstriştea-l sfâşie — Şi luna-l priveşte cu ochi oţelit. militantă. „Poezia viitorului” (1892). Iuliu Cezar Săvescu. Epigrama împotriva lui Eminescu îi atrage oprobriul public şi pleacă la Paris. care scria pamflete antidinastice în ziarul Oltul. „Flori sacre” (1912). urgia 277 . Va scoate „Literatorul” şi publica volumul „Poesii” în 1883. „Excelsior” (1895). „Thalassa” (1915). care. Poetul este o conştiinţă socială. Dimitrie Anghel. Activitatea literară este alcătuită din volumele de versuri: „Prima verba” (1872).. Nucleul îl constituie cele trei ipostaze ale eului poetic. Această moarte a eului poetic: „Poetul. angajată social. Traian Demetrescu. sugera acelaşi climat politic: „Pustie şi albă e-ntinsa câmpie. aşa cum a fost Macedonski. unde vor colabora: Ştefan Petică. În proză va publica: „Cartea de aur” (1902). Mircea Demetriad. generată de aspiraţia spiritului spre absolut. aderenţa sa la o estetică realistă.. George Bacovia.. „Despre poemă”. Sub viscolu-albastru ea geme cumplit. Ipostaza poetul sugerează cunoaşterea senzorială. o necesitate legică.. Alexandru Macedonski — Noaptea de decemvrie Noaptea de decemvrie este o meditaţie pe tema poetul şi poezia şi exprimă drumul poetului de la estetica romantică la cea simbolistă. De aici imagini ce amintesc de Vasile Alecsandri.“ Acest climat social nefavorabil determină moartea poetului militant. „Poema rondelurilor” (1927). aşa cum şi Eminescu părăsea treptat poziţia patruzecioptistă: „Un haos. un model de cunoaştere a lumii. exterioară.. În limba franceză va publica: „Bronzes” (1897). Tatăl lui Macedonski a fost ministru de război în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. „Dramă banală” (1896). care a dus la îndepărtarea lui Alexandru Ioan Cuza. Se reîntoarce în 1885 şi va conduce cenaclul şi revista „Literatorul”. Va fi director de prefectură în judeţul Silistra.verba”. în poezia Iarna. a adus decăderea familiei Macedonski.

bun şi drept. / Şi jaruri de pietre cu flacări de sori. Valorile din lumea materială devin nonvalori. pe care o găsim în Rondelul rozei ce-floreşte. pentru mahomedani cetatea sfântă. / Îi cere simţirea. reprezentată de simbolul fântână şi înseamnă o altă concepţie despre poet şi poezie. Macedonski este silit să părăsească conceptul de poet. Este. / Movile înalte de-argint şi de aur. sugerarea dimensiunii simboliste a universului poetic macedonskian.. când ajunge la sfârşitul vieţii: „Şi nu mai e viaţa grozavă / Deşi mi-a brăzdat tot obrazul“. e farmec. toţi însoţitorii emirului mor. emirul întâlneşte în mod simbolic. Ipostaza emirul este adusă în mod simbolic de „un arhanghel de aur“ şi reprezintă dimensiunea romantică a universului poetic. aşa cum îl vom găsi în Poema rondelurilor... / Spre poamele de-aur din visu-i ceresc“. Poetul nu mai 278 . prorocul musulman. ca o exprimare a conceptului de poezie pură. / Dar zilnic se simte furat de-o visare. Emirul este un erou excepţional în împrejurări excepţionale. subiectul. cai repezi cu foc în copite. / Şi-ochi împrejuru-i — ori spuză ori flori“. ca o exprimare a conceptului de poezie pură. eroii ne apar structurate pe conceptul romantic de lume de vis: „Şi el e emirul. şi are-n tezaur. strâmb.. Drumul prin pustiu al emirului este simbolic şi sugerează viaţa săracă. Visul pe care-l nutreşte emirul este de a ajunge la Meka. unde se găseşte mormântul lui Mahomed.. adică a conştiinţei de sine. un drumeţ cerşetor.. de fapt. e zeu. sugerată de simbolul Bagdadul. şi toate le are. Înainte de a pleca la drum. iar el.se face cu-ncetul“. Meka este lumea interioară a conştiinţei de sine. reprezentat prin simbolul Meka. Romanticii considerau Bagdadul oraşul basmului oriental al celor „1001 de nopţi“. Este „sosia“. În deşert. Ipostaza drumeţul pocit este simbolistă... aşa cum îl visau romanticii: „Şi el e emirul. Pentru a-şi realiza visul şi datoria faţă de credinţa sa: „Spre Meka-l răpeşte credinţa — voinţa. de basm.“. conştiinţă socială militantă şi de poet al idealurilor patruzecioptiste. Meka este cetatea ideală. fiindcă în lumea conştiinţei de sine toate se inversează. De aceea „drumeţul pocit“ nu este decât dublul emirului în oglinda fântânii. imaginea poetului despre sine. devine pocit. îi cere fiinţa. Acestei ipostaze îi corespunde un alt univers. / Cetatea prea sfântă îl cheamă în ea. vede năluca cetăţii ideale: „Ca gândul aleargă spre alba nălucă. ce este frumos. un simbol al universului poetic. Tema.. când ajunge la capătul puterilor. / Hangiare-n tot locul. / Îi vrea frumuseţea — tot sufletu-i vrea — / Din tălpi până-n creştet îi cere fiinţa“. e trăsnet. pe care a dus-o poetul: „.ş-acea duşmănie / De lupi care urlă“. la fântână./ E tânăr. însă nu poate ajunge la ea: „Dar visu-i nu este un vis omenesc“. oţeluri cumplite — / În grajduri. din faţa realităţilor sociale. locul de evaziune într-un decor mirific.

din Psalmi. deşi poetul a ajuns. Rondelul este o poezie cu formă fixă. aşa cum îl găsim în Psalmii moderni: Oh! Doamne. Ţărână. Duşmanii. care se adaptează uşor la estetica simbolistă. prefigurează acea creştere 279 . care este dominat de sentimentul de bucurie („Puternic mă poartă extazul“). Simbolurile roza. Cât am trudit. 7-8. spre a concentra poezia pe simbolul roza. toate. generează extazul mântuirii şi slavei lui Dumnezeu („Puternic mă poartă extazul / Spre-o naltă şi tainică slavă”). care aduce o altă înţelegere a lumii. care înfloreşte atunci când sămânţa simbolică a credinţei (Spre Meka îl poartă credinţa-voinţă) creşte şi devine iubire faţă de Dumnezeu. 13). Iubirea este cheia cerului pentru suflet şi cheia universului poetic. când pornea spre cetatea ideală. 25. Doamne. prin repetarea versurilor (1-2. fiindcă. ursită sugerează conceptele de renaştere panta rhei şi fortuna labilis. tot aşa poetul aşază vocalele şi consoanele. iar poezia este un drum spre Dumnezeu. Poetul devine un simbol în împrejurări simbolice. a vieţii (şi nu mai e viaţa grozavă). iar poezia nu mai este o evaziune în vis ca în estetica romantică. a inefabilului: „O roză-nfloreşte suavă“. panta rhei (talazul). talazul. Imaginile construite prin metaforă şi comparaţie: „a vieţii otravă“. spre a obţine o muzică a apei.2. un emir al poeziei. N-am în ceruri. relevat prin extaz. un psalmist. Aşa cum falsa credinţă a emirului îl pierde în iadul deşertului lumii. În Rondelul apei din grădina japonezului. este sugerată concepţia sa despre poet şi poezie. a poeziei pure. Alexandru Macedonski — Rondelul rozei ce-nfloreşte Rondelul rozei ce-nfloreşte este o ars poetica. „Să-mi fac din ursită o sclavă“. Şi-au zis. ca „nor risipit e necazul“. Conceptele de corespondenţă (extazul–necazul). Zburam. a doua naştere. tot aşa iubirea creştină ortodoxă. ca şi cele metonimice: „mi-a brăzdat tot obrazul“.este un prinţ. aşa cum dorea Macedonski în ipostaza emirului din Noaptea de decemvrie. Iertare. Valoarea afectivă a textului este dată de sentimentul de melancolie („Nu mai e viaţa grozavă“). spirituală. poezia este o emanaţie a acestei conştiinţe. un centru de corespondenţă între om şi univers. a poeziei religioase. Simbolul rozei sugerează această a doua naştere. Aşa cum japonezul aşază cu măiestrie bolovanii. M-am uitat. cultivă laitmotivul. Poetul este un profet. Poetul devine o conştiinţă. fiindcă exprimă concepţia despre poet şi poezie a lui Macedonski. care curge. adică spre universul poeziei pure. asemeni drumeţului pocit. fortuna labilis („Să-mi fac din ursită o sclavă“) sunt depăşite de marele adevăr. a poeziei sacre. în perspectiva simbolismului instrumentalist. spre a obţine o nouă armonie a universului. din Noaptea de decemvrie („Deşi mi-a brăzdat tot obrazul“). Eram. Roza sugerează viaţa spirituală.

280 . Poetul este asemeni unui iscusit grădinar. definit prin expresia „carmen saeculare“. o apropie de conceptul de armonie şi echilibru specific clasicismului. spre Dumnezeu. aşa cum îl găsim sugerat la Macedonski. a unei alte înţelegeri. din care vor răsări rozele parfumate ale extazului conştiinţei de sine. cu evaziunea romantică. din Poema rondelurilor. pe care o dobândeşte. Poezia ocupă în lume o situaţie unică. Această putere lăuntrică face din „ursită o sclavă“. arătând drumul omului spre conştiinţa de sine. spre stele“ echivalează cu emirul. 25.3. uit şi cânt / În ciuda cercărilor grele“ sau mai degrabă conceptul de armonie şi echilibru. Ipostaza eului romantic: „Priveam dintre oameni. De aceea simbolismul. cultivă în sufletele oamenilor seminţele. Ipostaza eului simbolist este rezultatul unei maturizări. Este momentul corespondenţei dintre spirit şi natură. când natura.interioară a sentimentului de iubire faţă de Dumnezeu. ca în Rondelul ajungerii la cer. Ea determină apariţia florilor spiritului. Ca şi drumeţul cerşetor. în poezia Noapte de mai. fiindcă era animat de idealuri patriotice: „Pe-atunci eram falnic avânt“. pregnant în Poema rondelurilor. trecut prin labirintul lumii. dar şi în Rondelul privighetorii. din Rondelul apei din grădina japonezului.4. care trebuie să fie asemeni unei grădini de flori (ca şi la Dimitrie Anghel În grădină). pe care o aducea în oglinda conştiinţei de sine. este floarea albastră. 25. prin privighetoare. care se exprimă deplin în Psalmi. Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor ce mor Roza este un simbol al conştiinţei de sine. aşa cum o găsim şi la Mihail Eminescu în Floare albastră. definit ca un neoromantism. De pe poziţia acestui concept despre poet şi poezie sunt consemnate ipostazele evoluţiei eului discutate în Noaptea de decemvrie. dând un sens înalt poeziei. care se duce la cer. care. a dobândit înţelepciune. Claritatea textelor. Motivul poeziei îl formează viaţa sufletului. exprimă despărţirea de spiritul-poetul. viaţa spiritului. în fântâna sufletului zeiţa Isis. patruzecioptist: „Când ceru-l credeam pe pământ“. ca şi japonezul. preia modelul vegetal. Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor de august Rondelul rozelor de august este o meditaţie pe tema destinului: „Zadarnic al vieţii cuvânt / A stins bucuriile mele“ şi are ca mesaj o atitudine optimistă a poetului: „Mereu când zâmbesc. din Noaptea de decemvrie. adică Poema rondelurilor. este rezultatul acestei decantări interioare. poetul. adică schimbă destinul. putere spirituală. A doua etapă era cântecul privighetorii. Depăşirea acestei etape o găsim sugerată în Noapte de noiemvrie. Prima ipostază este a poetului militant. spre cer. ca o exprimare a conceptului antic despre poezie.

/ Mor în grădini. o dată cu poetul. Este Marea Trecere: „Şi-n marea noapte care vine / Duioase-şi pleacă fruntea lor“. poeţi şi despoţi. Această împietrire („În soarta mea m-am împietrit“) îl determină să mediteze pe tema fortuna labilis şi să-şi exprime tristeţea: „Şi sunt un cântec neîncetat“. dar care. Şi a mea inimă a îngheţat’’. din trei catrene cu versuri scurte. Ţărână continuă meditaţia pe tema fortuna labilis. Devenit conştient de sine. Moartea este aceeaşi pentru păgâni şi filosofi. Iertare are ca temă smerenia celui care recunoaşte: „M-am îndoit de-a ta putere/ Am râs de sfintele mistere“. nu se mai încorporează. care urmează după kenoză („Puternic mă poartă extazul / Spre-o înaltă şi tainică slavă“). senzorială şi intrarea în sine. Alexandru Macedonski — Psalmi Psalmii moderni ai lui Macedonski nu au versetele şi modelul clasic al psalmilor. pe care i-o aduce păcatul: „E azi mocirla noroioasă / Cu-adâncim-ntunecoasă“. care se întorc în somnul etern: „E vremea rozelor ce mor“. „Ţărână suntem toţi ţărână“. Doamne. în poezia Munte vrăjit. pe cine nu-l laşi să moară. Dacă în Rondelul rozei ce-nfloreşte avem bucuria trăirii extazului. Oh! Doamne este un psalm pe tema împietririi lăuntrice. nu te lasă să trăieşti. 281 . Este o moarte cosmică arhetipală: „În tot se simte un fior..De aici sentimentul de duioasă melancolie cu care natura. Natura nu mai poate reţine spiritul. care-i dă sensul de a fi. nu a fost părăsit de Dumnezeu: „Dar. ca semn al teonozei. provocată de răcirea iubirii sale faţă de Dumnezeu: „Rămân ca marmura de rece. se desprinde de lume. în general.5. 25. / Mor în grădini şi mor şi-n mine“. şi mor şi-n mine“. aşa cum ne-o va comunica şi Lucian Blaga. în Yoga eliberării. dar au sentimentul de evlavie. a naşterilor şi morţilor succesive. El nu mai participă la drama naturii. de câteva silabe.. potrivit căruia. au credinţă. Zburam compară viaţa de înger când era copil: „Zburam pe aripi strălucite“ şi Kenoza. aici avem momentul desprinderii de lumea exterioară. ci sunt alcătuiţi. plânge despărţirea: „E vremea rozelor ce mor.“. deşi a decăzut: „Sunt ticălosul peste care/ Dacă se lasă o-ntristare/ De toţi se crede prigonit“. / O jale e în orişicine: / E vremea rozelor ce mor. Momentul este tratat în BhagavadGita. au o trăire creştină. Rozele sunt spiritele. nu m-ai părăsit. ca un proces legic. parafrazând un verset din Ecleziastul: „Nimicnicia nimicniciilor toate sunt nimicnicii. spiritul se izolează.” Duşmanii este o parafrază a proverbului. aşa cum o spune şi Eminescu în finalul poemului Luceafărul: „Ci eu în lumea mea mă simt / Nemuritor şi rece“.

ministru al lucrărilor publice şi la Ministerul Cultelor şi Instrucţiei Publice. Acest moment când: „Era o lege-a mea voinţă“. „Luceafărul”. trăit ca emir. ca prinţ al poeziei: „Eram puternic împărat:/ Prin sufletească poezie/ Prin tinereţe. rude. „Hagi Tudose” şi din piesele de teatru: „Apus de soare” (1909). mângâierea“. fiindcă Dumnezeu este Atotştiutor. „Paraziţii”. Va mai scrie schiţe ca Bunicul şi Bunica./ Fă oricând ce vrei din mine“. Însă viaţa nu-mi blestem/ Şi nici moartea nu mi-o chem“. Activitatea literară este alcătuită din volumele de nuvele: Sultănica (1895). prin mândrie“. Poetul a înţeles că sensul vieţii este integrarea în voinţa lui Dumnezeu: „Eşti puterea înţeleaptă/ Şi justiţia cea dreaptă. dar nu doriţi”… 26. va fi deputat. advocat. va fi un bun orator. când: „Domneam de soartă neîncercat“ este urmat de căderea în durere. fiindcă: „Traiul crud şi nempăcat/ Te sfărâmă nencetat“ şi are ca sens să dea o învăţăturâ morală: „Fiţi. toţi mă duşmăniră/ Pe cât plângeam. Momentul Teonozei este evidenţiat în final: „Dar. Face şcoala primară cu învăţătorul Vucea. toate sunt prin Tine. Toate sunt zadarnice. toate este renunţarea definitivă la voia proprie. S-a născut la 11 aprilie 1858 ca fiu al unui căruţaş din marginea Bucureştilor (Delea nouă) şi căra grâu la Olteniţa. va lua licenţa în drept. trăiţi. de fapt. „Viforul”. apoi ministru al industriei. a nefericirii: „Cei pe care-i vezi în slăvi/ Adăpaţi sunt cu otrăvi/ Cei trăiţi în sărăcie/ Plâng pe-a lor nemernicie“. „Sorcova”. Atotputernic: „Doamne. o meditaţie pe tema fortuna labilis. „Neghiniţă”. / Şi averea şi puterea. Doamne. „Trubadurul”. apoi al Sfântul Sava ca bursier. / Fericirea. Se întoarce în ţară. M-am uitat este. Doamne. pe-atât rânjiră/ O ţară-ntreagă s-a-ntrecut/ Să-mi dea venin-şi l-am băut“. „De azi şi de demult”. va fi profesor. primar al capitalei. Eram este un moment de bucurie.Şi-au zis are ca temă Kenoza: „Cu mici. Barbu Ştefănescu Delavrancea Viaţa şi activitatea literară. Moare în 29 aprilie 1918 la Iaşi. 282 . povestiri ca: „Poveste”. senator. nu Te biruiră“. Se căsătoreşte cu Mary fiica unui magistrat şi pleacă la Paris pentru studii. cu mari mă răstigniră:/ Din inimă nu mi-au lăsat/ Un singur colţ nesfâşiat/ Fraţi. vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor. N-am în ceruri este momentul de deznădejde şi durere din momentul când vine încercarea: „Am pierdut orice putere/ Nimicită de durere/.

sau în termen turc hagi. Tema este viaţa socială românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea sau. la locurile sfinte din Palestina. fiindcă întreţinerea familiei înseamnă cheltuială. El moare pe o grămadă de galbeni. Ideea este că avariţia dezumanizează. penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste în viaţa satelor şi oraşelor româneşti. sentimentele. Barbu Ştefănescu Delavrancea — Hagi Tudose a) Nuvela Hagi Tudose. 283 . De aceea se consideră un ucigaş. de tânăr. Se îmbolnăveşte şi. vânzând lemn. ca să-i facă o supă de găină şi să facă focul. adică să cumpere lemne. când vă e cald şi ce cald. pentru ca să-i facă mâncare. ca un jeratec de galbeni“. dă un galben nepoatei. un tată care şi-a ucis copiii. de ideea satanică de a strânge valori materiale ca o dezvoltare a conceptului de carpe diem într-un mod monstruos. să lucreze într-un atelier de găitănărie. altfel spus. eroul principal. a lui Barbu Ştefănescu Delavrancea. Când vrea să mănânce. când vă e frig. pe care nu l-ai cumpărat.26. simte o adevărată dragoste părintească faţă de prăvălie. Hagi Tudose. reprezintă tipul omului căzut. el învaţă să ducă o viaţă de privaţiuni. apoi asociat şi la urmă patron. Hagi Tudose intră. Subiectul este acumularea primitivă de capital. în patima avariţiei. Ea va dezlocui în el toate gândurile. despre care zice că e sfânt. ca să şi guşti bucuria lucrului. Ţipă la nepoată să ducă ciorba înapoi şi lemnele. se duce în hagialâk. Ca şi Moş Goriot. Devenit patron. Apoi avariţia va creşte monstruos: „Moartea să aibă coasă de aur. pentru a se pune bine cu Dumnezeu. îngrozit de spaimă că îi va pierde. este realistă. eroii lui Honoré de Balzac. ca să-i aducă o parte din bani. el şi-ar înfige amândouă mâinile în tăişul ei’’. E destul să te gândeşti ce poţi face cu banii.’’ Patima avariţiei devine atât de evidentă. Hagi Tudose trăieşte spaima bogatului nemilostiv şi de aceea. Hagi Tudose este dezumanizat de bani. La ceremonia de înmormântare.1. Grandet. Gobseck. spre a deveni aghios — sfânt. Când este nevoit să închidă atelierul. când vorbeşte de bani: „Ce lucru poate fi mai luminat. adică să se abţină de la consum şi să strângă bani: „Da’ vânturaţi banii în mâini şi veţi simţi ce răcoare ţine. petele de grăsime i se par aur şi ciorba are gust de aur: „Ciorba îi mirosise a aur“. Drumul îl transformă într-un mijloc de câştig. el devine cămătar. încât i se aprind ochii. determinându-l să nu se căsătorească. fiindcă găitănăria nu mai mergea. Pentru a realiza acest drum. văzând că e gata să moară. Avariţia îl determină să nu cumpere lemne pentru iarnă. devine calfă. nepoata Leana a cheltuit o mulţime de bani. să nu-i dea bani nepoatei sale Leana.

sobru. dar patima lui are nevoie de prezenţa concretă a aurului. El nu vrea să împartă cu nimeni bucuria lui de a vedea aurul. Gobseck. de a respinge o societate.“ Este o subtilă asimilare. pentru că avariţia este o trăsătură general-umană şi avarul este un personaj clasicist. b) Hagi Tudose este o nuvelă cu un accentuat caracter clasicist. familia. el. deci clasicist. ca să audă Hagi Tudose. ca să se mai întărească după boală. prin felul în care restrânge la absolut consumul propriu. continuând pe Alexandru Odobescu şi Ioan Slavici. trăind din ce gusta. Banii sunt. Suma enormă. considerându-se „ucigaş“. să-i facă focul. 284 . fiindcă „ochii fură“. care distruge sufletul. comportamentul tipic al avarului. De aceea. şi să-i cumpere o găină. este realizată cu mijloace poetice: „Se văzu topind. căzut în această patimă. în stilul viguros realist al autorului. Grandet. până intră pe uşă. Elementele romantice sunt prezente în câteva momente ale nuvelei. copiii. Astfel avem momentul când la biserică epitropii discută despre iadul unde se duc avarii. fiindcă îl găseşte trântit pe o grămadă de aur. de factură clasicistă. în care banul este considerat un criteriu de apreciere a valorii omului. Transfigurarea realităţii. şi îl determină pe cititor să mediteze pe tema fortuna labilis.Finalul este moralizator. Avariţia dă o logică ciudată modului său de a gândi. Leana îl crede nebun. Avariţia este o patimă satanică. „nebun“. Structura realistă a nuvelei încorporează organic elementele clasiciste şi romantice. Hagi Tudose îi depăşeşte pe toţi avarii cunoscuţi în literatura universală: Moş Goriot. Stilul este realist. „nelegiuit“. Vrea să taie coada motanului. îi spune să închidă ochii. ca să nu moară de frig. subtil. de un milion. Dacă l-ar fi investit. Barbu Ştefănescu Delavrancea este un prozator realist. a elementelor clasiciste şi romantice. De asemeni concordanţa dintre natură şi trăirile eroului nuanţează romantic textul. când trecea prin prăvălii şi se prefăcea că vrea să cumpere. cu mâna lui. Caracterul moralizator determină în cititor reacţia firească de a respinge acest fenomen de alienare socială. Harpagon. ca să se sfinţească moartea sa spectaculoasă pe grămada de galbeni. Romantică este plecarea sa la Ierusalim. De aceea plânge cu hohote. nuanţat. fiindcă a dat nepoatei sale Leana un galben să-i cumpere lemne. determinat de bani. bulgări de aur. „muşcă în vânt“. îngropat în galbeni. are „ochii ca nişte sticle reci“. prin sinteză. ca să nu se răcească casa. când surprinde viaţa socială. de a-l pipăi. turnându-i în strachină şi sorbindu-i cu lingura. ar fi obţinut un profit. cu elemente dramatice şi poetice. pentru Hagi Tudose. reprezintă un capital important. pe care o lasă. prin patima avariţiei.

n-a fost a mea şi nu e a voastră. Moghilă povesteşte. la bătrâneţe. încheiat în urma înfrângerii de la Codrii Cosminului.26. Rana nu i se închide şi sunt chemaţi trei doctori ca să-i ardă cangrena: Şmil. ca garanţie pentru tratatul de pace. Metafora care sintetizează domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt o găsim în actul I. doamnei Maria. Ştefan. Ştefan aude strigătele 285 . Profitând de situaţie. Barbu Ştefănescu Delavrancea — Apus de soare a) Drama Apus de soare are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. Este lupta pentru putere. în jurul său sunt familia. pentru a împiedica luptele ce s-ar fi declanşat pentru tron după moartea sa. pe care autorul îl aseamănă cu un soare. cei trei boieri Ulea. şi a lăsat pe Luca Arbore în faţă cu o mie de ostaşi. Cesena şi Klingensporn.2. încă în timpul vieţii lui. în perioada de maximă ascensiune. în cercuri concentrice. Metafora este preluată din poezia populară Ştefan. dar i-a răsfirat în faţa lui Bogdan. Stavăr şi Drăgan pun la cale să fie ales domn Ştefăniţă. sub domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. în care ideea principală este păstrarea ţării pentru generaţiile viitoare: „Moldova n-a fost a strămoşilor nici. Acesta fiind un copil. El îi pune mantia de domn lui Bogdan şi coroana. s-ar fi creat o locotenenţă domnească. o provincie situată la nord de Bucovina. Ştefan s-a bătut aproape o jumătate de secol cu ungurii. fiul său. El este nevoit şi acum. să se bată. soarele apune trist şi-n urma lui o baltă de sânge“. domn cel Mare şi exprimă sistemul social heliocentric. Moldova. nepotul lui Ştefan. tătarii. Polonii îl atacă pe Luca Arbore. turcii. Subiectul este Moldova. sub comanda lui Bogdan. Ştefan află de complot de la Oana şi hotărăşte să fie ales domn Bogdan. curtea. Drăgan şi Stavăr complotează să-i influenţeze pe boieri să-l aleagă domn pe Ştefăniţă. Ştefan. Ideea este că lupta pentru apărarea ţării se duce cu sacrificii şi creează eroi. Ca să poată apăra Moldova. acesta se preface că fuge. Fiind imobilizat. este lovit la un picior. Domnul este centrul universului social. spre a i se arde rana. o serie de boieri ca paharnicul Ulea. Apoi se încredinţează doctorilor. polonii. toamna a sosit. fiindcă regele Poloniei nu mai recunoaşte faptul că a cedat lui Ştefan Pocuţia. felul în care s-au desfăşurat ostilităţile. în cuvintele doamnei Maria: „Stăpânul meu. El rosteşte un discurs patriotic în faţa Sfatului ţării. alcătuită din boieri. care i-a lovit din plin. Ştefan şi-a ascuns grosul armatei într-o pădure. ci a urmaşilor urmaşilor voştri şi-a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor“. în actul al II-lea. Ştefan i-a înconjurat şi bătălia s-a transformat într-un măcel al polonilor. la întoarcere. Puterea ar fi trecut din mâna domnului în mâna boierilor. cetatea.

De aceea pune soarta ţării mai presus de viaţa sa şi-l pedepseşte pe paharnicul Ulea. fiindcă dă un cod de legi. Domnul Ştefan a fost un bun organizator. Ştefan a fost un domn al legii. turci. El caută să realizeze o coaliţie antiotomană. pe care cititorul o are din cronica lui Grigore Ureche. dar există şi o imagine. ca să întărească viaţa spirituală ortodoxă. dacă ar fi eliberat Constantinopolul. dar şi un sistem de colonii răzeşeşti. Le poartă tuturor de grijă şi-i ocroteşte. el nu s-a temut să-l facă paharnic. unguri. Se întoarce şi moare în braţele doamnei Maria şi ale fiului său Bogdan. În timpul vieţii sale. dar nu a fost sprijinit. din romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. ar fi distrus aşezările răzeşilor. să distrugă Europa. aduce meşteri ca să creeze ateliere. a fost un mare domn patriot. pe care acesta îl prestase în faţa domnului Ştefan şi-l călcase. se creează stilul moldovenesc. b) Imaginea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt se construieşte treptat. care apărau hotarele ţării. rostind cuvântul Moldova. Ştefan a fost un diplomat. este un exponent al renaşterii. care să apere hotarele de năvălitori. reprezentate de turci şi tătari. El contrabalansează puterea boierilor cu această armată de răzeşi. El a trăit răspunderile conştiinţei istorice şi a căutat să asigure independenţa şi unitatea ţării după moartea sa. se petrece marea tragedie a căderii Constantinopolului. Ştefan este o imagine a poporului român. Căsătoria sa cu Maria de Mangop era o recunoaştere a faptului că. poloni. pentru supravieţuire. ar fi avut dreptul la coroana Paleologilor.lor din sala tronului şi. Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost unul din marii principi europeni. Dar Ştefan cel Mare a fost şi un pater familiae. încheie înţelegeri cu negustori străini. El a construit un sistem de cetăţi. deşi ştie că orice mişcare îi este fatală. 286 . ia sabia. când i-a judecat pricina cu moşia. care a oprit forţele asiatice. pătrunde în sala tronului. ca să dea luptători. le-a dat acestora partea lor. deşi. apar primele cronici. Fiind drept. a fost un bun strateg. Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost un mare ctitor şi a zidit multe biserici. ce-o luase de la răzeşi. timp de două milenii. de-a lungul dramei. austrieci şi alte neamuri. şi Moldova ar fi căzut în mâinile duşmanilor ei. fără ca principii europeni să se unească împotriva duşmanului comun. Dacă ar fi devenit domn Ştefăniţă. boierii s-ar fi luptat pentru putere. În timpul său. mănăstiri. silit să se bată. unde îl ucide pe paharnicul Ulea. cu o mulţime de valuri de tătari. Pedepsirea paharnicului Ulea era o consecinţă a jurământului. fiindcă pentru el Moldova este o familie. care făceau un scut viu în jurul ţării. organizează paza drumurilor. din poemul Dumbrava Roşie de Vasile Alecsandri. Fiind evlavios.

de fapt. într-un moment semnificativ al specificului naţional. ca parte a temei satul şi ţăranul. „Cântece de vitejie” (1904). în revista Convorbiri literare. Publică primele versuri la revista Muza Someşană. Moare în 9 mai 1918. Este chemat de Titu Maiorescu la Bucureşti după ce publică „Nunta Zamfirei” în 1889. o imagine fizică şi spirituală a satului. altfel spus. „Viaţa liberă“. din Byron „Mazepa“. În 1884 se înscrie la Facultatea de filosofie din Cluj cu un ajutor din partea fratelui şi a grănicerilor din Năsăud. la „Albina“ şi „Foaia interesantă“. fiindcă este punctul de generare al unei lumi. poezia arăta că. A fost membru corespondent al Academiei Române. Va colabora la revistele „Vatra“ cu Ioan Slavici şi I. moment arhetipal al unirii principiului masculin — mirele cu mireasa — arhetip al principiului feminin.27. dacă va mai fi posibilă apariţia unui poet. fiindcă moartea prematură a lui Mihail Eminescu punea problema. continuatorul lui Eminescu. L. S-a născut în 8 septembrie 1866 la Hordou lângă Năsăud. era George Coşbuc. la Braşov de unde era soţia Elena Sfetea.1. George Coşbuc Viaţa şi activitatea literară. apoi redactor la revista Vatra (1894). pe care o va cultiva George Coşbuc. „Fire de tort” (1896). Reprodusă după publicarea ei în Tribuna din Sibiu. la Tismana. pe care voia s-o scrie George Coşbuc. George Coşbuc — Nunta Zamfirei a) Tema poeziei Nunta Zamfirei o constituie datina. din Dante Aligheri „Divina Comedie“. „Ziarul unui pierde-vară” (1902). din Kalidasa „Sakontala“. înseamnă un act de importanţă cosmică. pe linia poeziei de specific naţional. Este chemat de Ioan Slavici la Tribuna din Sibiu unde publică principalele poezii ce vor intra în volumul „Balade şi idile”. poetul va publica volumul Balade 287 . reprezentată de micul prinţ. Va traduce Divina Comedie a lui Dante Aligheri. Face şcoala primară la Telciu şi liceul la Năsăud. Momentul publicării ei este semnificativ. Karlsbad. Florenţa. anul morţii lui Eminescu. Ideea este că nunta. care să exprime specificul naţional. Activitatea literară este concentrată în volumele de poezii: „Balade şi idile” (1893). din Homer „Odiseea“. Va traduce din Virgiliu „Eneida“. Va ocupa funcţii mărunte la Ministerul Cultelor. Tatăl său Sebastian era preot iar mama Maria fiică de preot. din Schiller „Don Carlos“. Subiectul îl formează datina nunţii sau. la „Semănătorul“. Pierde în 1915 pe unicul său fiu Alexandru. De aceea ea trebuia să facă parte din acea epopee populară. când era redactor la Tribuna din Sibiu. 27. care se va naşte. Va călători la Veneţia. Chemat la Bucureşti de Titu Maiorescu. Caragiale.

/ Cu pas uşor“. La oglindă. El este spiritul. / Ieşit-a-n cale-ales alai / De sfetnici mulţi şi mult popor. împreună cu cei nouăzeci de feciori. cu nănaşi. construit pe principiul Frumosul: „Frumoasă cât eu nici nu pot / O mai frumoasă să-mi socot / Cu mintea mea“. / Cu muzici multe-n fruntea lor“. Ospăţul este. Este un arhetip. Ei sunt personaje care sugerează universul rural românesc: „Sosit era bătrânul Grui / Cu Sanda şi Rusanda lui. / Cu trupul ’nalt. Structura epică a baladei construieşte imaginea unei nunţi după modelul popular românesc. fac o sută. / Şi Bardeş cel cu adăpost / Prin munţi sâlhui“. este exprimat prin hora jucată-n exterior de flăcăi şi fete. sacrificiul care se face în planul material pentru a genera. Numai una. dar ea l-a ales pe Viorel: „Un prinţ frumos şi tinerel. Ospăţul de după ritualul nunţii este redat prin hiperbole: „Iar la ospăţ! Un râu de vin! / Mai un hotar tot a fost plin / De mese. Alaiul mirelui este arhetipal: „Rădvan cu mire. Eroina este o prinţesă ideală: „Icoană-ntr-un altar s-o pui / La închinat“. ca şi la Eminescu. / Cu stemă-n frunte şi-mbrăcaţi / Cum astăzi nu-s“. Aceste idile ca: Rada. valorile spirituale. şi tot oaspeţi rari“. chemaţi: „Toţi craii multului rotund“. sau personaje de basm: Barbă288 . / Că doară tocmai Viorel / I-a fost menit“. Cântecul fusului. / Cu socrii mari şi cu nuntaşi. Oaspeţii se pregătesc în mod deosebit pentru acest eveniment: „Şi-atunci din tron s-a ridicat / Un împărat după-mpărat / Şi regii-n purpur s-au încins. / Şi nouăzeci de fecioraşi / Veneau călări“. Dansul arhetipal al nunţii. „Venit-au roiuri de-mpăraţi. Vestea nunţii s-a răspândit atât de repede încât: „Şi patru margini de pământ / Ce strimte-au fost în largul lor“ şi sunt înştiinţaţi. Interferenţa dintre basm şi realitatea satului o găsim şi când se descriu oaspeţii. Tradiţia presărării de flori în calea mirilor semnifică urarea ca viaţa să le fie ca-n rai: „Şi drumul tot era covor / De flori de mai“. Brâul Cosânzenei alcătuiesc ciclul poeziilor de iubire. ca în Bucolicele lui Virgilius. sugerat prin simbolul zece. în Luceafărul („O prea frumoasă fată“). cu părul creţ. de fapt. De aceea eroina este peţită des de un şir de prinţi. în care lumea satului este văzută într-o atmosferă senină. Duşmancele. Alaiul miresei îl întâmpină: „Şi ca la mândre nunţi de crai. Zamfira este: „Frumoasă ca un gând răzleţ. Păstoriţa. / Ca niciodat’“. Nu te-ai priceput. / Şi Ţinteş cel cu trainic rost / Cu Lia lui sosit a fost. / Şi fata s-a-ndrăgit de el. Acest model interferează planul realităţii sociale cu planul basmului. din interiorul bisericii. ca un prototip ideal de frumuseţe în concepţia populară. care se încheie cu Nunta Zamfirei.şi idile. pe baza legii armoniei şi echilibrului. Mânioasă. teleion. arhetipale. / Şi doamnele grăbit au prins / Să se gătească dinadins. Hiperbolele inundă textul spre a sublinia caracterul excepţional al întâmplării: „Nuntaşi din nouăzeci de ţări / S-au răscolit“. şi. simbol al desăvârşirii.

Elementele realiste vin din faptul că aceste ritualuri. un flăcău la două fete. adică fluiere. tradiţii. ritualuri. fiindcă poartă nume autohtone. Elementele clasiciste se fac simţite prin faptul că eroii au un aspect ideal în împrejurări ideale. de se miră şi soarele: „Că l-a ajuns şi-acest noroc. principi falnici. ci şi spirituală: „Roşind s-a zăpăcit de drag“. ca şi eroii Tinteş. Grui. Acest caracter excepţional este subliniat în legătură cu toţi eroii: „Dar ca Săgeată de bogat / Nici astăzi domn pe lume nu-i“. / Să vadă el atâta joc / Pe-acest pământ!“. nume. este specific zonei Năsăudului. muzici. datini. de unde este poetul.Cot. / Atâţia ani la miri urez! / Şi-un prinţ la anul! blând şi mic. legat de mitul Sfântul Soare. Jocul după tilinci. tradiţii. Viorel este „frumos şi tinerel“. ca joc arhetipal. / Se-adună cerc şi iar se-ntind / Şi bat pământul tropotind / În tact uşor“. aşa cum o sugerează simbolul trandafirului: „Un trandafir în văi părea“. Mugurîmpărat. b) Caracterul romantic al poeziei constă în faptul că eroii sunt excepţionali în împrejurări excepţionale. Tema. a datinii. Ea este structurată pe sentimentul de iubire: „Şi fata s-andrăgit de el“. este „cel mai drag“. fiindcă în versul: „Şi soarele mirat sta-n loc“ avem sugerat mitul Sfântul Soare. Atitudinea critică este redusă la câteva elemente de umor. Sanda. / Se prind de mâni şi se desprind. Zamfira este o eroină romantică. feţi-frumoşi. portul construind un univers rural românesc. fiindcă „de-i porneşti sunt greu de-oprit“. sfetnicii-nvechiţi în legi. subiectul degajă un sentiment de bucurie. tilinci). constatăm faptul că George Coşbuc este un erudit al culturii populare. / Să crească mare şi voinic — / Iar noi să mai jucăm un pic / Şi la botez!’’ Specificul naţional este exprimat prin: mituri. cu clopoţei pe pulpe. Ca şi în cazul lui Creangă. feţi-voinici. cu care-l însoţeşte pe Barbă-Cot sau pe bărboşii regi. Această preţuire a folclorului. vine însoţit de nouăzeci de fecioraşi. datini. Bardeş. este descrisă cu atenţie: „Trei paşi la stânga linişor / Şi alţi trei paşi la dreapta lor. basme aparţin unui univers social rural românesc. dar şi motivul comuniunii. Nunta are durata arhetipală de patruzeci de zile şi se încheie cu o urare rostită de Mugur-împărat: „— Cât mac e prin livezi. Caracterul excepţional este subliniat şi de comuniunea om – natură ca mit sau ca motiv. 289 . obiceiuri. jocuri. a mitului. eroii. prin elementele care sugerează conceptul de armonie şi echilibru (trâmbiţi. imagini. excepţională prin frumuseţe nu doar fizică. De aceea hora. prin cultivarea modelului moral al lumii rurale româneşti. bărboşii regi. adică o profundă structură romantică. Peneş-împărat. evaziunea în basmul popular sunt elemente care dau un caracter unic întâmplării şi eroilor.

/ Făclii de ceară ţi-au făcut / În dreapta cea fără temut. Versul „Vântul când a bate“ ar echivala cu „N-ai glas de vifor. printr-o 290 . „brâu de-argint“. conceptul de fortuna labilis. Bocetul mamei lui Fulger asociază imagini din Mioriţa. cu epitetele realiste: „mers isteţ“. încât nu se pot face distincţii de apartenenţă la o anumită estetică. / Iar banu-i vamă peste râu. Datina cere ca cei adormiţi să fie jeliţi prin bocete. cădelniţând“. / Dai zare negrelor poteci / În noaptea negrului pustiu. într-un sicriu de argint. colac: „Pe piept colac de grâu de-un an. iar ideea o formează. Semnificaţia lor este anterioară ritualului creştin: „Cu făclioara peunde treci. sugerate prin „Toţi morţii parcă s-au sculat“. metonimiile: „Sunt grei bătrânii de pornit. cu simboluri ca: „semn din steag“. de fapt. „oşteni în şir“. soare sfânt?“.2. Se poate face o asociere şi la Caloianul. Astfel. „Sărea piticuntr-un picior“ sunt atât de subtil contextualizate. să jeleşti“. / De dragul cui să mai trăieşti. pentru ca de strălucirea lui să se dea la o parte îngerii şi soarele. simbolurile „brazi şi păltinaşi“. care înseamnă un fel de ritual de înhumare al lui Făt-Frumos. cu elemente clasiciste şi realiste. Subiectul este constituit din datina la înmormântare. Astfel. George Coşbuc — Moartea lui Fulger Poezia are ca temă mitul Marea Trecere. / Şi-n mâna care poartă scut. / Dar de-i porneşti sunt grei de-oprit!“. / Tu. crăiasa afirmă. oştile duşmane.Stilul lui George Coşbuc este romantic. ca ipostază antropomorfă a Sfântului Soare. când se va duce la Dumnezeu. Datina înseamnă un cortegiu de înmormântare. transformată într-o cruce. „roiuri de-mpăraţi“ se împletesc cu aliteraţiile: „Prin vulturi vântul viu vuia“. „feciori de crai“. În mâna mortului se pune o lumânare de ceară. cum însuţi eşti. De aici compararea lui Fulger cu soarele: „Pe cel frumos. De aceea eroul este îngropat cu armură pe el. „Soarele mirat sta-n loc“. cu simbolurile vegetale: „Un trandafir în văi părea“. ca un fulger pe pământ. „gând răzleţ“. Analiza în profunzime aduce argumente pentru apartenenţa lor la mai multe estetici. metaforele de tip romantic: „Icoană-ntr-un altar s-o pui“. / Ţi-au pus un ban“. „părul creţ“. „nat de rând“. un ban pentru vămi. / Merinde ai colac de grâu / Pe-un drum de veci“. care străbate cerul ca un fulger („Părea un fulger nentrerupt“). şirag. aşa cum Fulger străbate. Punctul culminant al poeziei îl formează dialogul dintre mama lui Fulger şi bătrânul sfetnic. Sub impulsul deznădejdii. „sfetnicii-nvechiţi“. 27. metafora „lacrimi de sânge“ devine hiperbola „mări de lacrimi“. Pe această linie se poate face o asociere cu Luceafărul lui Mihail Eminescu. alcătuit după o rânduială ortodoxă: „Şi popi. „bărboşii regi“. / Şi-n loc de galben buzdugan.

de viteji purtat!“ şi o datorie faţă de neam: „Viaţa-i datorie grea / Şi laşii se-ngrozesc de ea — / Să aibă tot cei laşi ar vrea / Pe neluptat“. popor şi patrie: „Sunt suflet în sufletul neamului meu / Şi-i cânt bucuria şi-amarul“. 27. din iubirea lui faţă de ţară. sfinţirea. care este nebunie pentru cei din jur. „iubirea-i vânt“. „credinţa-i val“. Viaţa este un război cu trupul. Poetul trebuie să fie o conştiinţă naţională. Teama de împlinirea acestor cuvinte i-a făcut pe atei să evite discutarea acestei poezii programatice. de care se simte strâns legat: „Şi-oricare-ar fi drumul pe care-o s-apuci / Răbda-vom pironul aceleiaşi cruci“. pe care am moştenit-o ca pe un mărgăritar de preţ. fiindcă trăiesc pe conceptul de carpe diem. drumul spre cer. trebuie să iasă din textul sacru: „Iar dacă vr-odat-aş grăi vr-un cuvânt / Cum nu-Ţi glăsuieşte scriptura. Replica bătrânului sfetnic este afirmarea conceptului despre lume şi viaţă al poporului român. Finalul readuce pe alte coordonate meditaţia pe tema fortuna labilis. / Ai fulgere-n cer. mesajul poetului şi al poeziei. / E numai dus“. pierdut privea / La sfetnic. De aceea el este un mucenic o dată cu neamul: „În ranele tale 291 . cu demonii: „Război e. relaţia dintre om şi Dumnezeu. Tu. că sufletul este etern: „El nu e mort! Trăieşte-n veci. Credinţa dă măsura valorii omului: „Credinţa-n zilele de-apoi / E singura tărie-n noi. conceptul de fortuna labilis: „Viaţa-i fum“. din ura lui faţă de cotropitori: „Sunt inimă-n inima neamului meu / Şi-i cânt şi iubirea şi ura“. ca pe un destin naţional. Esenţa omului este dată de credinţa lui. Ea nu mai înţelege nimic. iar forma cea mai înaltă a conştiinţei naţionale este conştiinţa creştină ortodoxă. lung. Motivul îl formează meditaţia pe tema destinului său de poet naţional. / Că eşti nebun când le-nţelegi!“. De aceea meditează pe fortuna labilis cei ce nu vor să ducă acest război: „Cei buni n-au vreme de gândit / La moarte şi la tânguit“. aşa cum se constituie mesajul: „Nu cerceta aceste legi. înfierea. deşi mesajul ei patriotic este total. De aceea ideile mamei lui Fulger se risipesc ca fumul: „Ea n-a mai plâns. fiindcă ea îi poate da mântuirea. deci este o ars poetica. / Şi-nchide-mi cu fulgerul gura!“. capătă un alt mod de a gândi. Cel mare şi sfânt. George Coşbuc — Poetul Poezia Poetul este o meditaţie pe tema poetul şi poezia. „Nu-i nimeni drac şi nimeni sfânt!“. ca pe un dar dumnezeiesc. totul i se pare un vis. / Că multe-s tari cum credem noi/ Şi mâne nu-s!“. cu lumea. dar nu-l vedea“. Poezia trebuie să fie izvorâtă din inima neamului. Ideea este a identităţii dintre poet.3. Cel ce le înţelege. Idealurile sacre ale poporului român sunt idealurile poetului: „Şi-altarul speranţei oriunde-o să-l duci / Acolo-mi voi duce altarul“. Cuvântul său.serie de imagini.

conflictul sunt luate din viaţa socială.“ care au devenit fiare în formă umană: „Dar ce vă pasă! Voi ne-aţi scos / Din case. mulţi boieri renunţaseră să-şi gospodărească moşiile. / De ai cu iadul legământ“. popor şi patrie este mesajul reluat şi amplificat al poeziei: „Din suflet eu fi-ţi-voi. / Hristoşi să fiţi. adevărurile crude 292 . unde Dumnezeu le spune. fiindcă prototipul ciocoiul este o continuare a lui Dinu Păturică. evrei. care străbate fiecare vers. neamule-al meu. Unitatea profundă dintre poet. tu. Ideea este că abuzurile sociale determină revoltele ţăranilor. din romanul Ciocoii vechi şi noi. de conducătorii evreilor (Isaia 28: 18 şi 9. nerupta sa parte!“ 27. Pentru a-i determina pe ţărani să muncească pentru ei. Lăcomia i-au dus să are şi cimitirele.durutul sunt eu. sunt tipice pentru societatea de abuzuri şi compromisuri burghezo-moşierească de la sfârşitul secolului al XIX-lea. / Ne-aţi scos şi morţii din mormânt“. autorităţi — a dus. despre legământul făcut cu iadul şi cu moartea. Caracterul profund critic. prin gura prorocului. când ţipăm. Motivul îl formează suma abuzurilor arendaşilor şi boierilor. / Avem un suflet încă-n noi / Şi parcă l-aţi uitat!“. armeni). fiindcă toate abuzurile. De-a pururi.4. / Băieţii tu-n război ni-i duci. în mod firesc. / Şi plumb când istoviţi strigăm. durerea adâncă. ciocoii utilizează măsuri represive violente: „Bătăi şi chinuri. eroii. arendaşi. Cum arendaşii erau de cele mai multe ori străini (greci. Parazitismul agresiv al claselor dominante îi determină pe ţărani să muncească din greu permanent: „N-avem nici vreme de-nchinat. fiindcă tema. surprinse în poezie. goi în ger şi-n vânt. Această conştiinţă naţională este izvorul poeziei: „Izvor eşti şi ţinta a totul ce cânt“. nu veţi scăpa / Nici în mormânt!’’ Poezia are un profund caracter realist. Este o aluzie la un verset din Isaia. Avariţia i-a dezumanizat complet pe aceşti arendaşi sau ciocoi: „O coajă de mălai de ieri / De-o vezi la noi tu ne-o apuci. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. comportamentul lor faţă de ţărani era violent: „Şi m-ai scuipat şi m-ai bătut / Şi câne eu ţi-am fost! / Ciocoi pribeag. adus de vânt. / Pe fete ni le ceri. fiindcă erau plecaţi în străinătate sau la oraş. / Obezi şi lanţ când ne mişcăm. George Coşbuc — Noi vrem pământ! Tema poeziei Noi vrem pământ! o formează lupta pentru dreptate socială. 15). şi la reacţii violente: „Când nu vom mai putea răbda / Când foamea ne va răscula. / Şi-otrava deodată cu tine o beu / Când soarta-ţi întinde păharul“. / Căci vremea ni-e în mâni la voi. / Că vrem pământ!“ Acest comportament violent al claselor dominante — boieri.

să ştii c-a fost război / Şi moarte-aici. Specificul războiului constă în faptul că turcii aveau redute întărite: „Măcar stetea pe sub pământ / Şi nu ieşea pe-afară“. faţă de casa părintească: „Şi-aşa mi-e dor deacasă“. 27. dintre noi. de aceea: „ŞiAnton al Anei zace / De patru luni. într-un ciclu de poezii. Îşi rememorează o parte din problemele. în care avem coordonatele psihomorale ale luptătorului român. care apăra poziţii dinainte fortificate? Soldatul Ion. / Că-l împuşcase-ntr-un picior / Şi-aşa i-a fost sfârşitul“ au dus la victorie armata română. Ion a devenit erou. / Decât în piept la mine“. fără să aştepte vreo răsplată. El înţelege că trebuie să se lupte pentru independenţă. cu care ar fi putut cumpăra de la preotul din sat juncanii. / Că numai oasele-au rămas / Şi sufletul dintr-însul“. / Un plumb simţii că vine / Şi n-avu loc. El scrie o scrisoare mamei sale. Ideea este că lupta pentru independenţă naţională s-a dus cu jertfe. mai bine înzestrată. 293 . băiatului să-i facă o căciulă. ar aduna la ea tot satul. nume simbolic al poporului român.5. nu şagă: Cădeau pe dealuri. / Să-l vezi. este unul din eroii Războiului de Independenţă. / Pe-Osman nebiruitul. Scrisoarea este scrisă de căprarul Nicolae. iar scrisoarea — un testament spiritual. fiindcă nu mai are banii. mamă dragă“. care-l aşteaptă acasă. în volumul Cântece de vitejie.“. / Măicuţa mea iubită. cât larg era. Rănirea generalului Osman Paşa şi cucerirea redutelor: „Şi-am prins şi pe-mpăratul lor. / Ca frunza. mai puţin dotată să înfrângă o armată mai numeroasă. Consecinţele războiului pentru armata română sunt grele: „Să vezi pe-aici şi ciungi şi-ologi! / Cristos să-i miluiască!“. care.. cum fulgera.relevate arată ce sălbatică junglă socială s-a realizat în ţara noastră.. George Coşbuc — O scrisoare de la Muselim-Selo Tema luptei pentru păstrarea sau dobândirea Independenţei naţionale este realizată de George Coşbuc. că-ţi vine plânsul. pentru ţară. Coordonata războiului este plină de imagini dure: „Apoi. prin prezenţa elementului neromânesc. Soţia să-i cumpere o coasă. Poezia este profund realistă. cu mai multă experienţă. Coordonata satului este dominată de imaginea mamei. deşi are multe elemente romantice. de bucurie că i s-a întors băiatul. Două coordonate trasează viaţa eroului: războiul şi familia. Sentimentul dragostei faţă de ţară capătă forma dragostei faţă de mamă: „Şi-o să te strâng de după gât. Consecinţele războiului nu l-au cruţat nici pe Ion: „Şi-acolo-n deal. Cum a fost posibil ca o armată mai mică. Motivul poeziei îl constituie cauza victoriei românilor în Războiul de Independenţă. publicate în 1901. şi-i slab şi tras. faţă de familie: „Pe Nuţu vi-l lăsasem mic. / Cu creştetul cât masa — / O fi acum ştrengar voinic / Şi vă răstoarnă casa?“. Finalul este dur.

este o exprimare a plenitudinii vieţii: „Şi tot văzduhul era plin / De cântece ciripitoare“. în mormântul meu.e sentimentul de comuniune recunoscătoare cu natura. ci este şi vara vieţii omului. de fapt. b) Poezia Vara are trei părţi concentrate în trei strofe. De aici lumina care îi inundă sufletul: „Natură./ Naturo. în care se redă acest cântec al vieţii: „Iar spicele jucau în vânt. / Că simt suflarea ta divină. fiindcă vara nu este doar anotimpul. / E totul cald. în care lumea vegetală trăieşte deplin. Este semnul unei renaşteri interioare. Prin analogie. şi-o să mă-ngrop şi eu!“. 294 . că e lumină!“. ca semn al harului divin. poetul. o formează profunda identitate dintre poet. al unui tablou care sintetizează plaiul românesc. poetul este un exponent al conştiinţei naţionale: „O mare e. deţinut de poezia Vara. Prima ne dă o imagine a planului profund. Această profundă unitate cu poporul. ca reprezentant al conştiinţei naţionale. Dragostea sa faţă de frumuseţile ţării este determinată de această explozie de viaţă: „Că pot să văd ce-ai plăsmuit!“. cu ochii sufletului. inundându-i inima: „Mi-e inima de lacrimi plină“ şi profunda legătură.. Garabet Ibrăileanu definea astfel locul aparte. / E totul cald. iar ideea. este: „Un uriaş cu fruntea-n soare. general. fructele spirituale. popor şi patrie. tu! Ca o virgină / Cu umblet drag. comuniune în viaţă şi în moarte“.27. ci este semnul duhului naţional. Sensul poeziei îl găsim în cuvântul Vara. poetul exprimă. care dă mesaj poeziei. care este o metaforă. George Coşbuc — Vara a) Tema acestui pastel o formează dragostea faţă de ţară. Poetul contemplă. / Juca viaţa-n ochii lor“). în mormântul meu.“). pe care o are cu neamul său: „Că-n ea s-au îngropat mereu / Ai mei. conceptele sale despre poet şi poezie. / Când saltă largul lor vestmânt“. în mod indirect. germinează. care „Pluteantr-acest imens senin“. când acesta produce. adică viaţa spirituală. ca şi Ceahlăul. Poezia este: „o taină călătoare“. iar poezia este lumina emanată de această conştiinţă: „Natură. că e lumină!“. cu glia străbună îl determină să constate că. în creaţia lui George Coşbuc: „.. De aceea poetul simte lacrimile acestei bucurii imense. / Şi ei cântau o doină-n cor. / De pază ţării noastre pus“. dar mare lină“. cu chip iubit! / Aş vrea să plâng de fericit. / Ca-n horă dup-un vesel cânt / Copilele cu blonde plete. care-i defineşte fiinţa. aidoma unui pom. sporeşte. Poetul. ce dau sens vieţii sale. Strofa a doua este alcătuită din imagini vizuale şi auditive. Poetul este lumina conştiinţei. exprimă dragostea sa faţă de natura patriei („Cât de frumoasă te-ai gătit. rodeşte. frumuseţile ţării („Privirile de farmec bete / Mi le-am întors cătră pământ“) şi receptează acest mesaj esenţial al poporului român („În lan erau feciori şi fete. care nu este doar a sufletului său. Cu această bogăţie în suflet.6.

astfel. care este proiectat pe imensitatea albastră a cerulul. cu chip iubit!“ Natura devine astfel.A doua ne prezintă. Imaginea Ceahlăului. Deşi George Coşbuc realizează un pastel romantic. Acest sentiment este comunicat parcă de grupul de flăcăi şi fete: „În lan erau feciori şi fete. Ceahlăul este un uriaş împietrit: „Un uriaş cu fruntea-n soare. Dimensiunea orizontală este aceea a vieţii. spre sufletul neamului. totuşi dimensiunea clasicistă este prezentă prin conceptul de armonie şi echilibru. Buteanu. în timp ce mieii şi graurii îi însoţesc în jocul lor. văzută ca o zână. Se sugerează zborul spre înalt. un mesaj al lumii luminii. spre profunzime. a jocului. iar după George Coşbuc. de fapt. A treia strofă este cea mai lirică şi cuprinde mesajul. care stă în echilibru: „Plutea-ntr-acest imens senin /. George Coşbuc se afirmă. vor urma Octavian Goga.“. poetul trăieşte sentimentul de bucurie: „Aş vrea să plâng de fericit“. formează. ca şi la poetul Mioriţei. 295 .’’. care începe cu Vasile Alecsandri şi continuă cu Mihail Eminescu.. / Juca viaţa-n ochii lor. Imaginea este construită pe conceptul de armonie şi echilibru. a mişcării. a iubirii. tu! Ca o virgină / Cu umblet drag. în jurul căruia se concentrează prima strofă. prin conceptele de mimesis şi catharsis. De aceea. / Naturo. o imagine a Fecioarei lumii. Poezia este. o horă cu flăcăi şi fete. după care Marea Trecere devine din mit o realitate. Cele trei părţi aduc parcă cele trei dimensiuni. Amplificarea sentimentului de dragoste faţă de natura patriei determină transformarea lui într-o admiraţie faţă de natura. un continuator al poeziei de specific naţional. prin mesajul moral. ca şi în legendele despre Munţii Caraiman. creştin şi naţional. / Şi ei cântau o doină-n cor. a conştiinţei individuale şi să devină un exponent al conştiinţei naţionale. conţinut în imaginea unui nor. Dimensiunea verticală este sugerată de imaginea Ceahlăului./ Şi tot văzduhul era plin / De cântece ciripitoare. adică exprimarea dragostei faţă de ţară a poetului. spre purificare. Transfigurarea realităţii este determinată de intensitatea sentimentului de dragoste faţă de ţară: „Privirile de farmec bete“.. pe care-l găseşte în elementele naturii: „Iar spicele jucau în vânt. astfel.. iar norul sugerează echilibrul.“ Păsările exprimă armonia. / De pază ţării noastre pus“. care cântă o doină. în care se-ntrupează ţara: „Cât de frumoasă te-ai gătit. Dimensiunea spre interior. are ca model o posibilă legendă în care. dar şi de corespondenţa acestui sentiment. / Ca-n horă dup-un vesel cânt / Copilele cu blonde plete. Căliman. care corespund unor unghiuri. ca şi la Eminescu. cu care poetul vrea să se identifice prin pierderea eului. de unde este privită imaginea ţării.. în prim-plan. ideea celei de a treia strofe.

Ion Barbu şi alţii. nu întâmplător. lirismul este exprimat direct. generată de 296 . prin iubire. adică a conceptului de armonie şi echilibru. De aceea „Privirile de farmec bete“ sunt aduse în planul realităţii. pentru felul în care exaltă frumuseţea vieţii de la ţară. Sentimentul de iubire este cel care rupe cătuşele lirismului şi acesta inundă calm. Treptele imnului Vara sunt date de sentimentul de admiraţie. în care „Taina călătoare“.Lucian Blaga. prin delicateţea şi candoarea mieilor albi. O poezie. şi cea mai frumoasă“. frumuseţea peisajului italic. în Bucolicele sale. tot aşa George Coşbuc găseşte drumul spre lumină. Aşa cum Dante Alighieri pătrundea în Infern. care. jocul spicelor de grâu cu jocul fetelor şi flăcăilor. care ne sensibilizează în mod indirect. Spre deosebire de Mihail Eminescu. De aceea criticul G. fiindcă. În strofa a doua. În strofa a treia.Coşbuc dă dovadă de maturitate artistică şi de profunzime.Ibrăileanu afirma: „Vara este poezia cea mai lirică din toată opera lui Coşbuc. care sunt alte modalităţi de exprimare a conceptului fundamental despre lume şi viaţă al poporului român. dar influenţa lor se resimte în structura acestui imn. În strofa a doua. cu lumina sa pornită din inima poetului. coborând prin pământ. Pentru această atmosferă senină. c) Poezia Vara poate fi interpretată şi ca un imn. aducea un sentiment de melancolie şi tristeţe. este armonia şi echilibrul. spre a contempla şi compara. inima cititorului („Mi-e inima de lacrimi plină“). George Coşbuc îl continuă pe Mihail Eminescu. în care Ceahlăul este asemănat cu „Un uriaş cu fruntea-n soare“. spre Dumnezeu. în elegia Mai am un singur dor. prin interior. avem o imagine marcată a naturii. ca o explozie în interior. cu cât este mai lirică. G. acum două mii de ani. cânta. care pluteşte în preajma Ceahlăului. cu atât este mai poetică. ca o descoperire a Marelui Adevăr că viaţa are un sens atunci când prin iubire se rup cătuşele egoismului.Coşbuc a fost comparat cu poetul latin Virgilius. George Coşbuc aduce bucuria şi iubirea. trecea prin Purgatoriu şi se înălţa la Empireu. Deşi profund original. În prima strofă. lirismul se întrupează prin doina cântată în cor de flăcăi şi fete. d) Poezia Vara poate fi interpretată ca o idilă concentrată. Având afinităţi cu Virgilius şi cu Dante Alighieri. George Coşbuc nu numai că i-a tradus în limba română. G. care vor adăuga noi dimensiuni acestui specific naţional. creat de imaginea „sălbatică splendoare“. Poezia are trei registre. închinat vetrei străbune. sugerată de norul. sentimentul de bucurie inundă sufletul poetului. ca lege a creaţiei şi a Universului. determinat de gândul morţii. îmbogăţind cu noi valori spiritualitatea românească. prin zborul graurilor suri.

ca în poezia antică. Dacă la Eminescu natura este vioara. Astfel. cu ţara. Idealizarea realităţii este exprimată direct în versurile: „Privirile de farmec bete / Mi leam întors cătră pământ“ şi completată de emoţiile muzicale: „vesel cânt“. sensibil. la George Coşbuc avem o altă înţelegere luminoasă. motivul comuniunii dintre om şi natură. în care s-au îngropat străbunii. a smeritei ascultări a voinţei divine. sugerează nunta cosmică din Mioriţa. exprimat pregnant în strofa întâi. Expresia „sălbatică splendoare“ sugerează. actul unirii spiritului. De aceea. Metaforele dau o profundă valoare textului. a doinei. care transformă moartea într-o renaştere spirituală. echilibrat. Epitetele sunt cromatice: „zări albastre“. „chip iubit“. sau încărcate de semnificaţii: „sălbatică splendoare“. ca un arcuş. Această „suflare divină“ este „o lumină“. cu imagini vizuale şi auditive. când spune: „Căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce“. cât şi în conţinut. ca şi Mihail Eminescu. „vesel cânt“. ca în filosofia indiană. propria emoţie. Ea are forma luminii. „blonde plete“. Sentimentul naturii. a inimii pline de lacrimile bucuriei vieţii. „taină călătoare“. ca principiu feminin. deci. „Juca viaţa-n ochii lor“. Actul creaţiei arată cât de complex este sufletul omenesc în general şi al lui George Coşbuc în special. „umblet drag“. cu mijloacele poetice simboliste. eul poetului ar voi să încorporeze în sine Universul. adică „Mândra crăiasă / A lumii mireasă“. a expresiilor. care sugerează iubirea creştină. suflarea divină a naturii devine „o mare lină“.iubire. neamul. „grauri suri“. Ea este „acest imens senin“. profundele intuiţii. nuanţat. în care pluteşte norul „ca o taină călătoare“. Motivul comuniunii cu natura. cu neamul devine o religie. se reîntoarce. sugerează în strofa a doua o idilă. şi natura. la care. versul „Plutea-ntr-acest imens senin“. vădeşte influenţa poeziei antice atât în formă. În strofa a treia. colorat cu metafore şi simboluri. într-o înviere. trăieşte mitul Marea Trecere spre deosebire de Mihail Eminescu. caracterul peisajului montan. e) Stilul lui G. în eternitate.Coşbuc este afectiv. „cântece ciripitoare“. face să răsară melodia. adică o împletire cu sentimentul iubirii. dintre viaţă şi moarte. în care poetul se reintegrează. o funcţionalitate poetică. sugerând parcă locul unde se găseşte eul 297 . prin extindere. „mare lină“. imaginea naturii. ca principiu masculin (poetul). care devine o iubită ideală. prin care eul poetului. au. Natura devine Pământul-Mumă. „mieii albi“. care par o elaborare meditată a sensurilor. epitete şi comparaţii. De aici. a cântecului. pe care-l cântă feciorii şi fetele: „Ca-n horă dup-un vesel cânt“. în care cele patru accente principale determină scandarea lui. a metaforelor şi simbolurilor în economia clasică a textului. „cântau o doină-n cor“. George Coşbuc. intuieşte legătura structurală dintre natură şi femeie.

Câteva subtile hiperbole întregesc acest tablou al mijloacelor artistice. fiindcă tema.. şi când de când era să ajungă pe Hasan-paşa să-l taie cu mâna lui. îşi transferă o parte din sensuri. Tot astfel comparaţia „Iar spicele jucau în vânt. prinzându-le de veste. 298 . „spicele jucau în vânt“. cu titlul Istoriile domnilor Ţării Româneşti: „. „Juca viaţa-n ochii lor“. iar ideea este că afirmarea conştiinţei naţionale. văzută ca o fecioară. Simbolurile. simbolizarea. adică pe Ileana Cosânzeana.. sugerează imaginea lui Făt-Frumos. şi dau textului o imagine deosebită: „Şi tot văzduhul era plin / De cântece ciripitoare“. în timp ce natura. însă au scăpat. Tema o formează lupta pentru apărarea fiinţei naţionale. 27. iar. în 1894. tu! Ca o virgină“). asociind subtil o corespondenţă cu eul poetic. dragostea fierbinte faţă de ţară a eroilor români s-au exprimat prin nenumărate acte de vitejie. George Coşbuc — Paşa Hassan a) Balada Paşa Hassan a fost scrisă în 1885 şi publicată în revista Vatra. / Ca-n horă dupun vesel cânt / Copilele cu blonde plete“ este construită pe motivul comuniunii dintre om şi natură. Astfel. că e lumină!“.. Subiectul redă momentul când Paşa Hassan. George Coşbuc surprinde un episod din bătălia de la Călugăreni din 1595.. spiritual.7. Hasan-paşa cu Mihnea vodă venea pen pădure să lovească oastea lui Mihai vodă pe denapoi. în Magazin istoric pentru Dacia (1845). eroii. unele metonimii au la bază substituţia cauză–efect: „Şi n-avea aripi să mai zboare!“. În această baladă. precum şi în compararea Ceahlăului cu un uriaş („Un uriaş cu fruntea-n soare“).poetului. Ea a fost mai apoi inclusă în volumul Cântece de vitejie. principiul masculin. „Mi-e inima de lacrimi plină“. a mitului Sfântul Soare. subiectul sunt luate din realitatea istorică. Ceahlăul. „E totul cald. aşa cum sunt toate metaforele din balada Mioriţa. El mărturiseşte că s-a inspirat dintr-o cronică. care se încorporează. conflictul. asociază principiul feminin. iluminarea ne dezvăluie o personalitate creatoare. care are fruntea în soare. Metonimiile se împletesc cu subtile personificări. Acelaşi model îl găsim în compararea naturii cu o fecioară („Naturo. „Departe-n zări albastre dus“. Personificările vizează analogii între om şi natură: „Şi vântul le juca prin plete“. care se exprimă deplin prin poezia Vara. s-au pornit însuşi cu sabia a mână şi vitejii lui după dânsul. Ceahlăul „soare“. utilizate de George Coşbuc. care era atribuită lui Constantin Căpitanul şi publicată de Nicolae Bălcescu. au intrat ca lupii în oi. fiindcă George Coşbuc atinge o înaltă măiestrie artistică de nivel inventiv. Mitizarea. armonia. accentuarea. cărora.” Balada are deci un caracter realist.

/ Cu ochii de sânge. Chiar Sinan Paşa. / Şi vorba-i e tunet. un val după val“. în Istoria românilor supt Mihai Voievod Viteazul. ce o simte cel care ştie că. El realizează o poezie de profund specific naţional. fiindcă voia să se retragă: „Iar fulgerul Sinan. fiindcă propune un erou excepţional. care obţinuse atâtea victorii. încearcă să-l lovească pe la spate pe Mihai Viteazul. iar Paşa Hassan sentimentul de frică. Frica. Panica de care este cuprins Paşa Hassan ne este comunicată prin comportamentul său: „Dar paşa mai tare zoreşte: / Cu scările-n coapse fugaru-şi loveşte / Şi gâtul i-l bate cu pumnii-amândoi. De aceea „el fuge nebun. Mihai Viteazul îşi exprimă dragostea faţă de ţară. Este spaima. pentru faptele lui cele rele. care fuge şi evită lupta.însoţit de pretendentul la tron Mihnea Turcitul (care a fost de două ori domn în Ţara Românească (1577–1583 şi 1585–1591). Vitejia lui Mihai Viteazul şi strategia aplicată la Călugăreni au făcut posibilă victoria micii lui armate. Paşa Hassan. Acest lucru este redat în baladă prin versurile: „Turcimeanvrăjbită se rupe de-olaltă / Şi cade-n mocirlă. fiindcă el „Aleargă de groaza pieirii bătut. Mihai Viteazul. eroii sunt structuraţi pe sentimente bine exprimate. adică avem exaltarea trecutului glorios. aprecia cam de zece ori mai mare armata turcă. răsufletul ger. b) Balada Paşa Hassan are un profund caracter romantic. el pune în contrast romantic pe unul din conducătorii armatei turceşti. imagini. Dar mlaştinile şi drumul îngust nu permiteau armatei turceşti să se desfăşoare. Această frică duce la exagerarea. a imaginii lui Mihai Viteazul: „Gigantică poart-o cupolă pe frunte. / Iar barda-i din stânga ajunge la cer. motive din viaţa poporului român. / Că-n gheară de fiară şi-n gură de tun / Mai dulce-i pieirea“. În momentul când Paşa Hassan ajunge aproape de tabără şi-i dau ajutor spahiii. cu barba vâlvoi / El zboară şoimeşte“. Pentru a sublinia excepţionalitatea eroului. obiceiuri. dar în acelaşi timp tema. spaima au parcă o ascensiune. / Mănâncă pământul“. îi „dârdâie dinţii“. George Coşbuc utilizează chiar imagini din textul cronicii: „Şi intră-n urdie ca lupu-ntre oi. Tema este de asemenea privită într-o lumină romantică. „Şi 299 . care zdrobeşte detaşamentul condus de Hassan-paşa. Nicolae Bălcescu. Voievodul însă sesizează tentativa şi conduce el însuşi grupul de ostaşi. în împrejurările excepţionale ale luptei de la Călugăreni. va fi pedepsit nu numai cu moartea. subiectul. dar şi din istoria naţională. / Se-nchină prin baltă“. e „galben pierit“ şi apoi zace „de spaimă o lună“. / Şi-o frânge degrabă şi-o bate’napoi / Şi-o vântură toată“. izbit de pe cal. / Şi vodă-i un munte“. tradiţii. cade de pe pod în mlaştină. preluând mituri. prin hiperbole. încercând să oprească armata turcă. Mihai pare un arhanghel „cu fulgeru-n mână”.

Expresivitatea este cultivată prin utilizarea unor cuvinte. Acest refugiu în trecutul istoric este tot romantic. Textul are şi note de ironie. paşă. Oralitatea rezultă din folosirea dialogului: „ — Stăi.. o vorbă deaproape să-ţi spun“. care. „ochii de sânge“. prin acurateţea imaginilor. dar şi din expresii ale limbii vorbite: „Nu ştie de-i vis. / Iar barda-i din stânga ajunge la cer. c) Stilul lui George Coşbuc se caracterizează prin oralitate. dintre care ultimul este mai scurt. şi-i galben-pierit!“. spre deosebire de Mihail Eminescu. pe care-l trăieşte Paşa Hassan: „Gigantică poart-o cupolă pe frunte. „tăriile plevei“. „zboară şoimeşte“. / Şi vorba-i e tunet. simplitate. critica prezentul decăzut. „beii“. Ele se împletesc cu un torent de metonimii şi hiperbole. răsufletul ger“.. cu mijloace realiste. prin rimele rare şi compuse: „aieve-i — Sucevei“. / Mănâncă pământul’’. care preia modele populare. în Scrisoarea III. G. cupolă“. care creează imagini: „negrupământ“. care să dea culoarea epocii: „ienicerii“. se-ndeasă. „gheară de fiară“. prin repetiţii: „val după val“. fiindcă în celelalte poezii din Cântece de vitejie el arată. când alungă pe cei răi cuprinşi de „o groază nebună“. răsufletul ger. Epitetele au o deosebită putere de sugestie: „sălbatecul vodă“. Efectul acestor mijloace stilistice este susţinut prin aliteraţii: „zalele-i zuruie crunte’’. eroismul ostaşilor români din Războiul de Independenţă. El îl continuă pe Mihail Eminescu în realizarea unei poezii de profund specific naţional. Coşbuc nu introduce elemente de critică socială sau aluzii la societatea contemporană. „spahiii. Din această cauză. ca atunci când subliniază dificultăţile.. pe care le întâmpină generalii turci în faţa lui Mihai Viteazul: „Iar fulgerul 300 . „spahiii“....vorba-i e tunet. Modelul strofelor este preluat din baladele populare cu şase versuri. „Îşi rupe cu mâna vestmântul / Că-n largile-i haine se-mpiedică vântul“. „urdie“. Hiperbolele au rolul de a-i comunica cititorului intensitatea sentimentului de spaimă. „barba vâlvoi“. care dau textului profunzime şi dinamism: „Aleargă de groaza pieirii bătut. / Să-i dee scăpare“. „gură de tun“. „gigantică. „groază nebună“. prin rimele variate: „poruncă — aruncă“. prin versificaţia. „Alah“. „ghiaurul“. „vine furtună“. / Şi vodă-i un munte“. „paşă“. „Şi-i dârdâie dinţii’’. expresivitate. dar mai ales prin bogăţia mijloacelor de stil folosite.. inspirată din istoria atât de eroică a poporului român. „Mihai — cai“. „de-olaltă — saltă“. Avem un mare număr de metafore. ori aieve-i’’. „Şi-i dârdâie dinţii.

atacă pe neaşteptate. folosită de unguri în scopurile lor agresive. budiştii conduşi de Buda nu sunt decât popoarele căzute în stăpânirea demonilor. Vlad — voievodul Banatului. îndrumaţi de iezuiţi. a creştinismului în special prin calamităţi. De aceea tătarii conduşi de Gingis Han. izbit de pe cal.. cu viclenie. Carolda şi Garalta. Alungaţi de pecenegi şi cumani. ca semn că începuse creştinarea lor ca ortodocşi. şi fiul lui Ştefan i-a creştinat pe unguri. erau ortodoxe. În anul 935. Acesta. ungurii ajung în bazinul Tisei. episcop al ungurilor. Mesajul patriotic al textului este bine exprimat şi toate mijloacele de stil. din jurul podişului Gobi. În cartea sa Cuibul invaziilor. apoi dincolo de Bug (anul 889). / Se-nchină prin baltă’’. 301 . hunii conduşi de Atila. procesul de distrugere a lumii în general. fiindcă acolo sunt locurile de unde Lucifer conduce. Penetrarea ungurilor în Transilvania s-a făcut timp de trei secole. Garalta se va căsători cu Geyza. revoluţii. masonii conduşi de iniţiaţi. prin lupte. japonezii şi indienii conduşi de demonii zei. De aceea cele două fiice ale lui Gyula. 27. Gelu este surprins de atacul neaşteptat al ungurilor. Peste douăzeci de ani. „Şi-n ceasul acela Hassan a jurat / Să zacă de spaimă o lună“. un principe maghiar. fiind numit de aceea Ştefan cel Sfânt (997 – 1038). se aliază cu biserica din Apus. Este consemnat de doi cronicari bizantini faptul că. trimisă de papa.8. Schimbarea valorilor creştine i-a înrăit pe nobilii unguri şi. se retrage în cetatea Dobâca. Himalaya. secte. Ungurii vin în vremea hunilor şi se aşază între Volga şi Ural. ideile. Gelu — voievodul Transilvaniei. pe principii români Menumorut — voievodul Bihariei (Crişana). apoi între Don şi Nipru (anul 830). grecii. evreii când se închinau la zei. unde a fost prins şi ucis. şi ajutaţi de secui (SIKI în turcă înseamnă nobil). prin ucenicii săi.Sinan. care are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. pentru a obţine coroana de rege (1001). aflat în misiune la hazari. sprijiniţi de cavalerii teutoni. şi pentru a obţine sprijinul militar. unde sunt bătuţi de împăratul Otto cel Mare (955). care sunt o populaţie turcomană. imaginile au în structura lor intimă acest sentiment al dragostei de ţară. ca şi egiptenii. ungurii conduşi de şamani (vrăjitori). Mihail Sadoveanu se ocupă de aceste popoare sălbatice din munţii Altai. patriarhul Teofilact al Constantinopolului îl hirotoneşte pe Ierotei. De aceea ei sunt siliţi să caute aliaţi în resturile armatei hunilor lui Atila. un conducător maghiar l-a chemat pe Sfântul Metodiu şi-l roagă să-l pomenească în rugăciune. Chiril este înconjurat de unguri. războaie. George Coşbuc — Moartea lui Gelu a) Moartea lui Gelu este o baladă. romanii.

a reluării luptei pentru apărarea fiinţei naţionale. dar şi prin celelalte elemente ale naturii: „Vino. / Pe marginea apei. / Vorbeşte cu calul“. /E noapte-n văzduhuri. / Degeaba împrăştii tu vântul / Din coamă. pe care poetul le reprezintă. ca trăsături ale esteticii romantice. / Vor trece 302 . / Ca-n taberi al cailor tropot. vor geme / Cu hohote mamele-n praguri. De aici o serie de mucenici ca ierarhii Ilie Iorest. de Avram Iancu împotriva ungurilor. / Când munţii vor fierbe. sosi-va o vreme. Mesajul poeziei îl constituie ideea renaşterii conştiinţei naţionale. / Din rană şi-ar smulge săgeata / Şi n-are putere“. ungurii le fură românilor cele mai bune pământuri. /O rugă de clopot“. organizează falsa biserică greco-catolică. prin noapte. le ard satele. şi rară / E zbaterea apei. murgule. iar la 1700. Oprea Miclăuş. deasupra-mi o-ntinde / Şi-apoi cu picioarele-mi sapă / Mormântul pe margini de apă. Iosif de la Partos. Sofronie de la Cioara. b) Moartea lui Gelu este o baladă romantică. Gelu îi transmite calului său testamentul. când valul / Atinge cu aripa-i malul — / Iar Gelu. răscoalele conduse de Horia. Ca şi în balada populară Toma Alimoş.. Motivul comuniunii dintre om şi natură este prezent prin dialogul dintre Gelu şi calul său. silit să ţină piept valurilor barbare. Sava Brancovici. Visarion Sarai. jalea mă curmă! / Mă lupt cu durerea din urmă. de aici luptele de la Bobâlna. aşa cum o afirma în poezia Poetul: „Şi poate. / Şi piere. / Iar veşnicul apelor şopot / Să-mi pară ca-n ceasul vecernii. / Şi-n urmă cu dinţii mă prinde / Şi-aruncămă-n groapă“. Gelu este o imagine a poporului român. Mitul Marea Trecere este sugerat de „apa morţilor“. Cloşca şi Crişan. silindu-i pe români să treacă sub conducerea bisericii din Apus. Ca şi în balada Mioriţa. şi ziua de mâne / Ne-ajunge pe cale!“. / Căzu de pe cal. Moartea eroului înseamnă o noapte istorică adusă de valul satanic al tâlharilor: „Pierdut-a şi oaste şi ţară. ultimele dorinţe: „De-acuma tu. Avem o evaziune în trecutul istoric şi o exaltare a trecutului glorios. stând singur. de durere. stăpâne! Vezi picură ranele tale / Şi neguri se-nalţă din vale. / Căci ranele-mi sapă mormântul..Treptat. cât va cuprinde / Mantaua. să ducă o cruce de mucenic a lumii creştine: „Răzleţ din oştirea bătută. piciorul tău scurmă / Degeaba pământul“. hotarul care desparte lumea aceasta de cea veşnică: „Jelească-mă apele Cernii! / Să-mi bubuie crivăţul iernii. uniţi prin tratatul Unio Trium Naţionum (1437). / Fugind pe câmpia tăcută. o comuniune dintre om şi natură. le distrug bisericile. secuilor şi germanilor în Transilvania. sub presiunea iezuită. fiindcă avem un erou excepţional în împrejurări excepţionale. calul rămâne singurul său prieten în cea mai grea cumpănă a vieţii: „— Vai. / E noapte.

şi-o-ntinde: / Şi vâjie slaba săgeată / Cu gemetul morţii deodată / — Arcaşii trec repezi în cale.bărbaţii-n şiraguri / Când bucium suna-va să cheme / Pe tineri sub steaguri“. vegheat de calul său. fiindcă Gelu ascultă vuietul năvălirii oştilor duşmane: „Iar Gel. pământul-mamă îşi plânge fiul: „Iar apa pe maluri se frânge / Şi cade pe spate şi plânge: „Cu fierul potcoavei tu-mi sapă / Mormântul pe margini de apă. Gelu face un gest simbolic. construite pe o interferenţă de metonimii. auzindu-i prin zare. metafore. / Şiaduşii de vânturi în ţară / Sunt astăzi stăpânii!“. Imaginea morţii eroului. unde Toma Alimoş spune aceleaşi cuvinte calului său: „Iar calul. ca toţi eroii. în sensul că-şi smulge. va ieşi din morminte şi va relua lupta pentru libertate împotriva duşmanilor ţării: „Şi-armat voi ieşi eu afară. / De spaimă şi groază tresare — / El moare! Şi cântă păgânii! — / N-au domn şi n-au ţară românii. dintre care ultimul este scurt. pe care-l vom regăsi la Lucian Blaga. o pune în arc şi trage-n duşmani: „Şi Gelu le judecă toate: / Se ‘nalţă proptindu-se-n coate / Şi-a calului glezn-o cuprinde. / Şi-nvârte săgeata şi-o scoate /Din rană. personificări. fiindcă natura. Astfel. deci două metonimii. De aici imaginile poetice. prin forma strofelor de şase versuri. este romantică şi vădeşte influenţa poeziei populare. / Cu grabă el arcul şi-l prinde. / Sta-n noaptea cu neguri de pază / Lui Gelu. vedenie mută. / Cu coama de vânturi bătută. avem o personificare în versurile: „Ecoul izbindu-se-n dealuri / De zece ori jalnic răspunde / Pustiilor maluri“. / Şi-n urmă cu dinţii mă prinde / Şi-aruncămă-n groapă!“. ca mod de personificare a naturii. epitete. se împleteşte cu motivul comuniunii dintre om şi natură. unde metonimiile exprimate prin verbele „răspunde“ şi „izbindu-se-n dealuri“ sunt interferate prin „jalnic răspunde“ cu motivul comuniunii. mitul Sfânta Lună. c) Stilul baladei Moartea lui Gelu este caracterizat printr-o influenţă a poeziei populare atât în structura versurilor scurte de 7-8 silabe. care şi-au dat viaţa pentru apărarea ţării. / Să ţie potrivnicii minte / Că-s vii. / Şi veseli vom trece noi iară / Prin suliţi şi foc înainte. în versurile: „Iar apa la maluri se frânge / Şi cade pe spate şi plânge“ avem efectul durerii morţii lui Gelu asupra naturii „apa la maluri se frânge / Şi cade pe spate“ /. / Şi morţii-n morminte!’’ Balada are dramatism. mitul Marea Trecere. Mitul călăreţului trac. cât mai ales prin faptul scă în structura interioară a figurilor de stil găsim motivul comuniunii dintre om şi natură. cu ultimele puteri. şi trist el aşează / Pe pieptul stăpânului capul / Şi astfel veghează“. / Şi-i vuiet şi-i chiot prin vale: / Ce cânt de-ngropare lui Gelu / Şioştirilor sale!“. săgeata din piept. 303 . mituri. când e vorba de ţară. Atunci Gelu.

asociată cu metonimia: „ce clăteşte Pădurea. unde sunt vii. Rada. mai tare“ sugerează acest val al năvălitorilor. când ploaia soseşte“. Păstoriţa.2. Din perspectiva creativităţii.“ fiindcă metafora „margini de apă“ sugerează „apa morţilor’’ — Marea Trecere. atitudini şi sensuri ale dezvoltării sentimentului iubirii – La oglindă. când e vorba de „ţară. Brâul Cosânzenei. b) Motivul comuniunii dintre om şi natură – Vara.1. / Cu coama de vânturi bătută. şi toţi trei. cu analogia „Aşa din adâncuri de zare / Un vuiet prin noapte răsare“ şi metonomiile: „Iar vuietul vine. iar calul. George Coşbuc — poet de specific naţional 28. La fel comparaţia: „Ca un vânt“. „aruncă“. Pe lângă boi. vedenie mută. Metaforele. Duşmancele. 28. care „Răsar de pretutindeni. au putere expresivă. prin metonimiile. Istoria — temă a poeziei lui George Coşbuc a) Trecutul istoric – motiv pentru cultivarea patriotismului – Paşa Hassan. îl găsim structurând metonimiile din versurile: „Mantaua deasuprami o-ntinde / Şi-apoi cu picioarele-mi sapă / Mormântul pe margini de apă. care arată efectul morţii lui Gelu (ca FătFrumos) asupra lunii (Ileana Cosânzeana). b) Războiul de Independenţă – motiv al creaţiei lui George Coşbuc – O scrisoare de la Muselim-Selo. reintegrarea în „pământul mumă“. Numai una. „sapă“. / Şi-n urmă cu dinţii mă prinde / Şi-aruncă-mă-n groapă. de pare / Că-i varsă pământul“. vor geme“. Doamne. / Şi morţii-n morminte!“. Mitul Marea Trecere. George Coşbuc — poet al naturii şi iubirii a) Natura – cadru pentru dezvoltarea sentimentului iubirii – Vara. c) Sentimentul patriotic — mesaj al poeziei lui George Coşbuc – Poetul. 304 . Păstoriţa. sugerată prin „bolnava lună“. exprimate de verbele „mă prinde“. / Mai iute. simbolizează natura. d) Împlinirea sentimentului de iubire – Nunta Zamfirei. Golia ticălosul. Trei. o personificare. şi creşte.În versurile: „Tăcerea-mprăştiată s-adună / Şi-n neguri alunecă rece / O bolnavă lună“ avem mitul Sfânta Lună. poezia este de nivel productiv şi expresiv. împletit cu motivul comuniunii dintre om şi natură. Noapte de vară. deci o asociere a mitului Pământul-Mumă. 28. conturând un tablou romantic: „Iar calul. c) momente. dar şi o metonimie. de aceea munţii „vor fierbe. / Stă-n noaptea cu neguri de pază“. construite de George Coşbuc.

c) George Coşbuc — poet al datinii. 28. Publicase versuri în Familia lui Iosif Vulcan. volumul de evocări „Precursori” (1930). d) Caracterul de specific naţional al poeziei sociale – Doina. f) Ion Barbu – dimensiunea balcanică a specificului naţional. S-a născut la Răşinari la 1 aprilie 1881 ca fiu de preot Iosif Goga. obiceiurilor. Va traduce „Tragedia omului” (1934) a poetului maghiar Madach şi va publica piesa de teatru Domnul notar (1914). Îşi va continua studiile la Universitatea din Budapesta. Va mai publica piesa de teatru „Meşterul Manole” (1928). Vor mai apare apoi volumele de versuri: „Ne cheamă pământul” (1909) şi „Din umbra zidurilor” (1916). Va muri în 1938. revista pe care o scoate în 1902.28. Tipăreşte în 1905 primul volum intitulat Poezii.4. George Coşbuc — poet militant social a) Nedreptatea şi oprimarea — cauze ale revoltei sociale – Ex ossibus ultor!. e) Lucian Blaga – reconstituirea vetrei mitice româneşti. Va fi membru al Academiei Române din 1920. b) Mihail Eminescu — poet al conştiinţei naţionale. 29. 305 . Mama sa Aurelia Paraschiva învăţase la şcoala ursulinelor din Sibiu şi ştia bine germana şi franceza. George Coşbuc — reprezentant al poeziei de specific naţional a) Rolul lui Vasile Alecsandri. tradiţiilor.3. Octavian Goga Viaţa şi activitatea literară. Volumul de jurnalistică „Mustul care fierbe” reflectă calitatea sa de bun orator. c) Identitatea poet–popor–patrie — idee poetică fundamentală a liricii naţionale – Poetul. Va fi secretar al societăţii Astra şi va publica în revista Ţata noastră a acestei societăţi. fiind îngropat la Ciucea lângă Cluj unde este o casă memorială. Face şcoala primară din Răşinari iar liceul la Sibiu şi Braşov. Va avea şi o activitate politică. Debutase la Revista ilustrată a lui Ioan Pop Reteganul şi colaborase la Tribuna literară din Sibiu şi în Luceafărul. d) Octavian Goga — poet al pătimirii noastre. Grigore Alexandrescu. fiind pentru scurt timp chiar prim-ministru. b) Mesianismul social al tribunului poporului – Noi vrem pământ!. Va lupta pentru independenţa românilor şi va scrie această durere a poporului român în volumul „Cântece fără ţară” (1916). Ion Heliade Rădulescu de a pune bazele poeziei de specific naţional.

Poetul. angajaţi într-o continuă luptă pentru salvarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale împotriva Imperiului Austro-Ungar. iar ideea este că poetul trebuie să fie un luptător. Este un motiv care tratează un acut conflict social şi naţional. de fapt. Caracterul militant al poeziei lui Octavian Goga derivă din faptul că el nu se mulţumeşte să critice aspectele sociale contemporane. Scientismul. legea conexiunii universale. conflictul universului poetic. iar poezia o trâmbiţă de alarmă. ca personaj ideal în împrejurări ideale. pentru a înşela vicleana cenzură a Imperiului Austro-Ungar şi pentru a-i da o profundă originalitate. conceptele. Caracterul moralizator devine mesajul militant al poeziei („Încheagă-şi glasul de aramă: / Cântarea pătimirii noastre. adică modelul noetic sau caracterul filosofic al poeziei lui Octavian Goga. Octavian Goga — Rugăciune Poezia Rugăciune este o ars poetica. sugerată prin simbolul lacrima: „Ci jalea unei lumi. iar conceptul de lume. Părinte. deci şi legea înţelegerii (insight): „Dă-i raza soarelui de vară / Pleoapei mele ostenite“ sau legea sublimării. dar şi conceptul de lume ca univers al afectului prin antinomia iubire–ură („Tăria urii şi-a iubirii“). Legea armoniei şi echilibrului. ca dimensiune a realismului. El ascunde această armă politică sub formă de rugăciune. Conceptul de corespondenţă dintre microcosmos („lacrimile mele“) şi macrocosmos („jalea unei lumi“) este punctul de generare al elementelor simboliste. Iubirea este legea. / Să plângă-n lacrimile mele“. Dimensiunea clasicistă a programului estetic al lui Octavian Goga o găsim exprimată prin caracterul general-uman al eroilor („De mult gem umiliţii-n umbră“) în împrejurări general-umane („jalea unei lumi“). miturile. prin care se realizează tot sistemul legic. / Pe veci strigarea lor o frânge. Tema. toată creaţia („Şi zvonul firii-ndrăgostite“). fiindcă el. Motivul poeziei îl formează lupta pentru dreptate socială şi libertate naţională a românilor din Transilvania. ca univers al afectului. este exprimat prin legile. un tribun al poporului. este rugătorul. ci el transformă poezia într-o armă de luptă politică. adică o mediaţie pe tema poetul şi poezia. este sugerată de simbolurile cântecul şi lumina. raporturile încorporate în text. generează dimensiunea romantică. aşa cum armonia şi echilibrul generează dimensiunea clasicistă. principiile. devenind un rapsod mesianic al pătimirii poporului român din Transilvania. simbolurile.1. creat de Octavian Goga. ca lege fundamentală a creaţiei („Şi legea farmecelor firii“). satul şi ţăranul român din Transilvania. sunt.29. stabileşte un nou raport între Dumnezeu şi sufletul neamului său: „Alungă patimile mele.“). / Şi de durerea altor inimi / 306 . ca şi profetul sau preotul. reprezentările. eroii.

/ Să plângă-n lacrimile mele“. ca expresie a dragostei faţă de ţară. jalea („jalea unei lumi“). Astfel. Părinte. eroii. o găsim prezentă prin versuri ca: „Dă-i raza soarelui de vară / Pleoapei mele ostenite“. popor şi patrie. Dimensiunea romantică este exprimată prin tema. realizată de Octavian Goga. dorul („Atâtor doruri fără leacuri“). exploataţi şi asupriţi de Imperiul Austro-Ungar. 29. efectul durerii unui „neam“ în sufletul poetului. aşa cum joacă acest rol Dunărea. prezent în aceste versuri. iar metafora „negură“ istoria: „Şi-n negură se-mbracă zarea“. revolta („Dă-mi viforul în care urlă / Şi gem robiile de veacuri“). ca şi metonimiile sau personificările: „Ci jalea unei lumi. durerea („Şi de durerea altor inimi“). poetul. în poezia Revedere de Mihail Eminescu. „cărarea“ reprezintă destinul: „Părinte-orânduie-mi cărarea!“. haiduc („Erai şi tu haiduc“). părinte („Când la 307 . din poezia populară. „moşnege“). „În suflet seamănă-mi furtună“. dar şi „zvonul firii-ndrăgostite“. romantismul. Conceptul de corespondenţă dintre microcosmos şi macrocosmos. fiindcă au o structură afectivă. Astfel „cântecul“ şi „lumina“ redau armonia. dar şi intensitatea. Simbolurile lui Goga sugerează ca-n estetica simbolistă. Textul este construit pe motivul comuniunii dintre om şi natură. ca trăsătură a esteticii simboliste. ci şi o metonimie a conştiinţei naţionale. nu numai o exprimare a mitului Sfintele Ape. Prin el acţionează această lege a armoniei şi echilibrului. ca reprezentant al conştiinţei naţionale. Cosmicizarea. călătorul („Drumeţ. în acest context. care are mai multe ipostaze: frate („Tu. realismul şi simbolismul. „Dă-mi viforul în care urlă / Şi gem robiile de veacuri“. simbolul „viforului“ asociază furtunile sociale. conflictul poeziei. De aceea Oltul devine o făptură antropomorfă. în timp ce lacrimile poetului ne comunică „durerea unei lumi“.Învaţă-mă pe mine-a plânge“. Octavian Goga — Oltul Tema poeziei o constituie lupta pentru dreptate socială şi libertate naţională a românilor din Transilvania. El. bătrânul („Bătrâne Olt“. împleteşte într-un tot clasicismul. dar şi universul poetic: „Dă-mi cântecul şi dă-mi lumina / Şi zvonul firii-ndrăgostite“. bătut de gânduri multe“). În text găsim exprimate sentimentele de iubire şi ură („Tăria urii şi-a iubirii“). asociază apartenenţa la estetica simbolistă. Ideea este a profundei unităţi dintre poet. care generează lumea. Sinteza estetică.2. Metaforele au o structură afectivă romantică: „doruri fără leacuri“. Oltul devine. bea din izvorul credinţei: „Cum vor să-mi tulbure izvorul / Din care sufletul s-adapă“. adică Legea Iubirii. Motivul comuniunii dintre om şi natură. dragostea faţă de ţară („Cântarea pătimirii noastre“). frate plânsetelor noastre“). îl regăsim în versuri ca: „În smalţ de fulgere albastre“.

de fapt. / Urlai tăriilor amarul / Mâniei tale-nfricoşate. dragoste („Îţi sărutăm unda căruntă“). 308 . „Tu. tovarăş. în esenţă. viteazul“).“). de conştiinţă naţională: „Înstrăinatul nost’ tezaur“. drumeţ. Structura conceptuală dă densitate textului. jale („tăinuita jale“). reprezentări.. cât şi de faptul că tema. conflictul. Conceptul de corespondenţă („Şi codrul chiotea. bucurie („Şi veselia deopotrivă. de către catolici (. mesajul au o puternică încărcătură afectivă: „Urlai tăriilor amarul / Mâniei tale-nfricoşate“. răzbunător). prin legi. murea arama. legea conexiunii în forma comuniunii om–natură („Iar tu. de panta rhei: „Nu duce valul. este transformat în mânie. răzbunătorul („Tu. Poezia este. Sunt prezente principiile apa („În cetăţuia ta de apă“).. pe planul noetic. cu sensul de a sugera fiinţa şi conştiinţa naţională. frate plânsetelor noastre/ Şi răzvrătirii noastre frate. Oltul. îl găsim în expresiile: „Oştiri cu coifuri de aramă“. Ele sugerează condiţia de actant.“). fiindcă tema. frate. călătorul. durere („Durerea unui neam“). patriotism („Zdrobită-n praf. murea arama“). Oltule. tată. pământul („Ţărâna trupurilor noastre“). mare meşter“). Este romantică şi sugerarea mitului popular: „Feciorii mândrei Cosânzene“. ca în versurile enunţate. subiectul au un caracter social („Tu. personaj simbolic al conştiinţei naţionale (haiduc. ca univers social-uman. „grumaz“. „feciorii“). ca trăsătură a realismului. concepte.“. „scump nisip“.strigarea ta de tată“). principii. simboluri. robul („Te-a-ncins cu lanţuri împăratul“). Amprenta psihică a autorului se conturează. Sunt prezente în text legea armoniei şi echilibrului („În cetăţuia ta de apă / Dorm cântecele noastre toate“). / Şi codrul chiotea.. atacată prin odioasele prigoniri asupra ortodocşilor şi transformarea lor în mucenici. „unda căruntă“.’’ Dimensiunea romantică este reprezentată de caracterul excepţional al eroului principal. eroii.. „buză“. ca esenţă a creştinismului. eroii. mare meşter“.Să sfarme sfânta noastră lege”). construită pe programul estetic al realismului. să ne răzbuni!“). Astfel. moşnege. viteazul“) se împleteşte cu cel de lume ca mit: „Feciorii mândrei Cosânzene“. legea sublimării („Zdrobită-n praf. Metaforele au un caracter de unicat: „cetăţuia ta de apă“. Caracterul critic. frăţine. legea iubirii. cel de fortuna labilis: „Slăvite fărmituri a vremii“. ca esenţă a programului estetic al realismului. cei care au dor („Din fluier povestindu-şi dorul“). conceptul de lume. conflictul. cei care au această bogată viaţă spirituală şi afectivă. mare meşter („Iar tu. fiindcă arată cine sunt. frate plânsetelor noastre“). „Te-a-ncins cu lanţuri împăratul“. frăţine. Imaginarul antropomorf sugerează comuniunea dintre om şi natură („trupuri“. sau în durere: „Durerea unui neam ce-aşteaptă / De mult o dreaptă sărbătoare. categorii şi raporturi.

încă nerealizat: „Din vremi uitate. transfigurare. Tot jalea duce la crearea de sugestive hiperbole şi simboluri: „Iar codrii cenfrăţiţi cu noi / Îşi înfioară sânul / Spun că din lacrimi e-mpletit / Şi Oltul. Poezia este o meditaţie. răbdată de-a lungul a şase secole de românii din Transilvania. în sensul că jalea unei lumi nu înseamnă doar durerea unui neam. împlinit la 1 Decembrie 1918 prin zdrobirea coaliţiei austro-ungare. „Urlai tăriilor amarul“. pe tema fortuna labilis. în acelaşi timp.3. duce la delicata exprimare a sentimentului de jale. de odiosul Imperiu Austro-Ungar. Octavian Goga — Noi Elegia Noi are ca temă lupta pentru libertate naţională şi dreptate socială a românilor din Transilvania. Motivul comuniunii dintre om şi natură stă la baza unui transfer metonimic.. / La noi atâţia fluturi sunt. mitizare.“. / Şi-atâta jale-n casă“. „Te-a-ncins cu lanţuri împăratul“. pe baza motivului comuniunii dintre om şi natură. ci şi a întregii naturi: „La noi de jale povestesc / A codrilor desişuri. exprimată prin durere: „Căci cântecele noastre plâng / În ochii tuturora“. Poetul este un exponent al neamului său. Poetul este un exponent al conştiinţei naţionale. murea arama“. iar valoarea simbolului este de arhetip. / Şi duc tustrele Crişuri“. aşa cum o afirmă Octavian Goga în Rugăciune. prin violenţă. este pusă în contrast cu frumuseţea ţării: „La noi sunt codri verzi de brad / Şi câmpuri de mătasă. Stilul lui Octavian Goga se caracterizează prin oralitate. / Deşertăciunea unui vis / Noi o stropim cu lacrimi. Jalea devine o coordonată a universului 309 .. Oltul devine o imagine a conştiinţei naţionale. / Şimbrăţişându-şi jalea plâng / Şi tata.“. Metonimiile dau densitate textului: „Să verşi păgân potop de apă“.şi feciorul“. dar şi pe tema poetul şi poezia. era la vremea anului 1905. Această jale. simbolizare. 29.. „Zdrobită-n praf. Durerea naturii se suprapune cu jalea românilor de a-şi vedea ţara cotropită de hoardele barbare: „La noi nevestele plângând / Sporesc pe fus fuiorul. iar poezia este o emanaţie a acestei conştiinţe. când a apărut volumul Poezii. de aceea poezia trebuie să fie o emanaţie a dragostei faţă de ţară. exprimată prin pronumele personal „noi“. popor şi patrie. ca urmare a ocupării ei. pline de romantism: „Doar roua de pe trandafiri / E lacrimi de-ale noastre“. / Şi jale duce Murăşul. Acelaşi transfer. această suferinţă îndelungată. de demult. nost’ bătrânul. este afectiv şi profund patriotic.. prin imagini.„înstrăinatul nost’ tezaur“. Ideea fundamentală a poeziei este profunda identitate dintre poet. / Gemând de grele patimi. Visul libertăţii naţionale şi al dreptăţii sociale.

Casa noastră.’’ Poetul îşi propune în mod deliberat să cânte durerile poporului asuprit de veacuri: „Eu n-am fost ţăran. Dacă Vasile Alecsandri aducea. concizia. Mihail Eminescu. realizat de Octavian Goga. dar am priceput păsurile satului şi m-am contopit cu toate durerile lui“. coordonată care este exprimată încă din primele versuri ale poeziei: „La voi aleargă totdeauna / Truditu-mi suflet să senchine. de Lucian Blaga. Poezia lui Octavian Goga este o continuare a liniei poeziei de specific naţional. Stilul lui Octavian Goga împrumută trăsături ale stilului poeziei populare ca: oralitatea. George Coşbuc aducea datina. începută de Vasile Alecsandri şi continuată de Mihail Eminescu. Ion Barbu.poetic. miturile şi eresurile populare (credinţele. popor şi patrie este o coordonată a universului poetic. prin care poporul îşi exprima dorinţa şi lupta sa pentru libertate naţională şi dreptate socială. Lucian Blaga. creat de Octavian Goga. / Voi singuri străjuiţi altarul / Nădejdii noastre de mai bine“. fiindcă ortodocşii sunt loviţi de toţi cei ce se duc în iad. 29./ Copii ai mândrei bolţi albastre. claritatea. această idee devine: „Al vostru-i plânsul strunei mele“. portul şi jocul. Bătrâni. Apostolul. reprezentată până la el de Vasile Alecsandri. George Coşbuc. aşa cum o va spune poetul în poezia Plugarii: „Sfinţiţi cu roua suferinţii / Ţărâna plaiurilor noastre!“. în poeziile sale. Avem şi aici o interferenţă a realismului cu romantismul şi cu clasicismul. Dăscăliţa. Vasile Voiculescu. George Coşbuc şi. La groapa lui Lae. 310 . o dimensiune a destinului nostru naţional creştin ortodox. de voinicie. de toţi duşmanii lui Dumnezeu. În acest sens. o imagine lirică a satului transilvănean. simbolizarea. şi redă. Octavian Goga continuă linia poeziei de specific naţional. n-am putut să-l văd în acea atmosferă în care l-a văzut Alecsandri în pastelele sale şi nici n-am putut să-l văd încadrat în acea lumină şi veselie a lui Coşbuc. De aceea metaforele sunt structurate pe comuniunea om–natură: „Privighetori din alte ţări / Vin doina să ne-asculte“. Apropiindu-se de doinele de haiducie./ Sfinţiţi cu roua suferinţii/ Ţărâna plaiurilor noastre!“. după el. tipărit în 1905. În versuri. Octavian Goga — Plugarii a) Poezia Plugarii face parte din volumul Poezii. Oltul. Octavian Goga aduce această dimensiune socială a satului ardelean: „Eu am văzut în ţăran un om chinuit al pământului. alături de alte poezii ca: Rugăciune. care dau un caracter specific universului său poetic. Motivul comuniunii dintre om şi natură devine astfel dezvoltat în multiple variante: „Fraţi buni ai frunzelor din codru. legendele. Ideea identităţii dintre poet. natura şi istoria). Noi.4. conflictul social din viaţa satului era nesemnificativ. La ambii poeţi. ca reprezentant al conştiinţei naţionale. mitizarea.

este semnul unei justiţii divine şi vorbeşte despre marile speranţe naţionale. este un nedreptăţit. o imagine cheie. ei sunt martirii marilor suferinţe. un izvor nesecat de forţe spirituale./ Trăieşte-nfricoşatul vifor/ Al vremilor răzbunătoare“. ţăranii. faţă de alte denumiri ca: ţăran. al datinilor. Legătura profundă a neamului românesc cu natura patriei este un semn al harului divin: „El v-a dat suflet să tresară/ Şi inimă să se-nfioare. părinţii. lăutarul. sătean. Tema. Caracterul critic devine activ. într-un limbaj artistic solemn. sociale şi religioase ale poporului român. un refugiu al intelectualilor români din Transilvania în vremurile grele. Octavian Goga va da ţăranului această valoare în poeziile sale. el realizează un portret colectiv al truditorilor pământului. omul celor mai grele munci. dar sunt îmbrăcate într-o haină romantică. ei sunt răbdarea şi forţa primilor creştini./ Şi-n ochiul vostru-i primăvară“. Ei sunt încrederea în destinul naţional. fiindcă: „La voi coboară Cosânzeana. Ţăranul este. social. în mintea cititorului. / A visurilor noastre doamnă“. oprimarea naţională. construieşte. militant. Plugarii sunt baza edificiului social şi naţional. vecinul. demiurgul unui microunivers vegetal. Octavian Goga aduce în poeziile sale tipuri umane caracteristice mediului rural: preotul. Suferinţa este alinată de mila cerului: „Cu mila-i nesfârşită. cei mai buni copii ai firii/ Urziţi din lacrimi şi sudoare“./ Ca-ntr-un întins adânc de mare. în final. un creator de valori materiale şi spirituale. vitregiile istoriei sunt văzute ca forme ale unei pedepse divine. fiindcă sărăcia şi greutăţile materiale nu au influenţat decisiv evoluţia sufletului poporului român. pentru scriitorii ardeleni./ De şopot tainic de izvoare“. Ca şi în poezia Rugăciune. Termenul ales de Octavian Goga „plugar“. suferinţa. prigoniţi şi nedreptăţiţi permanent: „Creştini ce n-aveţi sărbătoare. cu o tentă religioasă. învăţătorul. cu elemente arhaice şi de specific naţional. exploatarea socială. conflictul au un profund caracter social. în sensul că el este creatorul. un rob al pământului. învăţătoarea. Răzbunarea. cerul / Clipirii voastre-nduioşate/ I-a dat cea mai curată rază/ Din sfânta lui seninătate“. un purtător al tradiţiilor. agricultor. 311 .Octavian Goga dă un sens militant poeziei sale: „Ci-n pacea obidirii voastre. b) Poezia Plugarii a lui Octavian Goga are un caracter profund realist./ E primăvară pe câmpie. „talpa ţării“./ Voi./ De glasul frunzelor din codru. dar şi ca un semn al mântuirii. eroii. esenţial pentru existenţa socială: „În coapsa grăitoarei mirişti/ Devreme plugul vostru ară. fiindcă. nu au putut opri forţa lui spirituală să se exprime: „Vin crai cu argintate coifuri/ Şi-n aur zânele bălaie:/ Atâta strălucire-ncape/ În bietul bordeiaş de paie“. jalea. care va veni.

un simbol care sugerează capacitatea creatoare. Întregul univers este personificat în spiritul tradiţiei populare: „glasul frunzelor din codru“. de Dumnezeu. este o trăsătură definitorie a spiritualităţii poporului român./ Va străluci odată vremii/ Norocul nostru. Acestea sunt un adevărat izvor al poeziei populare. a supranaturalului.-al tuturora“. cât şi poetul au un suflet. În acelaşi timp. Această evaziune în natură este un mod de a fi al poporului român. din „Durerea unui neam ceaşteaptă/ De mult o dreaptă sărbătoare“. de popor. În poezie mai avem şi o antiteză romantică./ De glasul frunzelor din codru. de la care preia acea înţelegere adâncă a tainelor firii: „Blând tainele vi le desface/ Din sânu-i milostiva glie. c) În poezia Plugarii. fiindcă atât poporul. Octavian Goga exprimă profunda sa aderenţă la romantism prin preţuirea valorilor culturii populare./ Urziţi din lacrimi şi sudoare“. un neam care este alcătuit din „cei mai buni copii ai firii. între mila milostivă a cerului faţă de sufletul cald al poporului român şi asuprirea socială austro-ungară. de natură. în înţelegerea raţiunilor lui Dumnezeu ca forme spirituale ale înţelepciunii. dar. constă în înţelegerea tainelor lumii. o zână a poeziei. originalitate. subliniind raportul nu numai dintre om şi pământ./ A visurilor noastre doamnă“. un simbol al conştiinţei artistice a poporului român./ Al meu e cântul ce-n pustie/ Neputincioasa jale-şi plânge“. mitizare./ De şopot tainic de izvoare“. eroii au o profundă structură afectivă: „Din casa voastră. trăire intensă a dragostei faţă de ţară. profunzime. care vibrează într-o profundă consonanţă: „Al vostru-i plânsul strunei mele“. unde-n umbră/ Plâng doinele şi râde hora./ Căci toată floarea vă cunoaşte/ Şi toată frunza ei vă ştie“. fantezia şi înţelegerea mitică. crudă. prin fantezie. Acest filon al sensibilităţii artistice îşi trage seva din sensibilitatea poporului: „Al vostru-i plânsul strunei mele“. „coapsa grăitoarei mirişti“. al plugarilor. asupra românilor din Transilvania. Această înţelegere adâncă a firii este semnul destinului celui ales: „El v-a dat suflet să tresară/ Şi inimă să se-nfioare. o poezie de profund specific naţional: „La 312 . poetul ştie să realizeze. ci şi socială. nu numai naţională. Tema. Destinul excepţional al poporului român este sugerat în versuri ca: „I-a dat cea mai curată rază/ Din sfânta lui seninătate“.Scientismul lui Goga. Ileana Cosânzeana devine. ci şi dintre pământ şi cer. Cultivarea fantasticului. dar şi a programului estetic romantic: „La voi coboară Cosânzeana. el se dovedeşte a fi o conştiinţă estetică: „A mea e lacrima ce-n tremur/ Prin sita genelor se frânge. în acelaşi timp. subtilă. metafore şi mituri. poetul este o conştiinţă. d) Stilul lui Octavian Goga se caracterizează prin simplitate. astfel. Ca şi în poezia Rugăciune. „milostiva glie“ şi se extinde chiar asupra obiectelor: „Când doarme plugul pe rotile“.

distingem o mare sensibilitate: „Prin sita genelor se frânge“. care aduc o substituţie a întregului printr-o parte componentă. ele se împletesc cu metonimii. fiindcă are la bază o aluzie la Ioan Botezătorul. cerul“. „Sfinţiţi cu roua suferinţii“. numită sinecdocă.. Alte personificări dau sensuri poeziei. mai apropiate de definiţia dată unei figuri de stil. „Clipirii voastrenduioşate“.-al tuturora“. altarul/ Nădejdii noastre. „De glasul frunzelor din codru“. ca şi în poezia populară. în care. Plugarii. „Cu mila-i nesfârşită. Alteori. popor şi patrie – Aşteptare. Cosaşul. ele se alătură efectului de personificare: „Trăieşte-nfricoşatul vifor/ Al vremilor răzbunătoare“.. Astfel. „Şi-n ochiul vostru-i primăvară“. „Ca-ntr-un întins adânc de mare“. Metonimiile lui Octavian Goga sunt extrem de sugestive şi expresive: „Urziţi din lacrimi şi sudoare“. „clipirea“ înlocuieşte privirea. „De şopot tainic de izvoare“.voi coboară Cosânzeana. b) ţăranul — rob al nedreptăţii sociale şi al violenţelor naţionale – Clăcaşii. titlului: „Când doarme plugul pe rotile“.. 30. Uneori./ A visurilor noastre doamnă“. lira. „Fraţi buni ai frunzelor din codru“ spre a sugera un mit sau un concept. mesajului ei.1. „. „De glasul frunzelor din codru“. Stilul lui Octavian Goga se caracterizează şi prin alte mijloace: „sfânta lui seninătate“. aceste metonimii se împletesc cu simbolurile: „Va străluci odată vremii/ Norocul nostru. Simbolurile lui Goga au funcţia de a sugera ca în estetica simbolistă: „I-a dat cea mai curată rază“. care este definit în Psaltire prin „Glasul celui ce strigă în pustie“. Alteori. fiindcă scriitorul ştie să utilizeze aliteraţiile şi asonanţele. Alte simboluri au la bază motivul comuniunii dintre om şi natură: „Căci toată floarea vă cunoaşte/ Şi toată frunza ei vă ştie“. Epitetele nuanţează trăsăturile poporului român: „Blând tainele vi le desface/ Din sânu-i milostiva glie“. Substituţia este delicată. Acelaşi motiv generează personificările: „În coapsa grăitoarei mirişti“. vioara. „strună“ sublimează cântecul. „A mea e lacrima ce-n tremur“. 313 . construite pe substituţia unui mit: „Al meu e cântul ce-n pustie/ Neputincioasa jale-şi plânge“. „plânsul strunei mele“. Octavian Goga — rapsod mesianic al pătimirii noastre 30. fiind. „urziţi“ substituie făcuţi sau născuţi..“. Universul poeziei lui Octavian Goga — monografie lirică a satului a) Satul — loc al identităţii dintre poet. din această cauză. „Copii ai mândrei bolţi albastre“.

Cosaşul. – preotul — cărturar iluminist – Apostolul. „fărmături“. Rugăciune.4. nost“. – lăutarul — depozitar al spiritului naţional – Lăutarul. b) elemente de prozodie populară şi de grai ardelenesc: „maşteră. d) Părinţii — sumă a regretelor înstrăinatului – Bătrâni. c) evoluţia conceptului de specific naţional: tematic – Vasile Alecsandri. 30. b) Transilvania — loc al pătimirii românilor – Noi. „împăratul“. „văleatul“. Cântece. Oltul.c) Casa — loc al desţelenirii şi înstrăinării – Casa noastră. Calistrat Hogaş — Singur a) Calistrat Hogaş a fost un îndrăgostit de frumuseţile ţării noastre. A murit. c) Identitatea poet–popor–patrie — coordonată a universului creat de Octavian Goga – Noi. f) satul — loc al luptei pentru apărarea fiinţei naţionale. 31. Oltul. 314 . d) Durerea — mesaj al sufletului poporului român – Noi. 30. „Cosânzeana“. b) Natura — mijloc de exprimare a durerii naţionale – Noi.2. conştiinţa naţională – Mihail Eminescu. lupta – Octavian Goga. – învăţătoarea — confidentă a fetelor – Dăscăliţa. temă şi mesaj al universului poetic creat de Octavian Goga a) Poetul — depozitar al durerii seculare – Rugăciune. „vost“. tradiţii. Durerea — sentiment. datini — utilizate în definirea universului poetic al lui Octavian Goga. 30. pe care le surprinde cu talent şi căldură sufletească în volumele sale Pe drumuri de munte şi În munţii Neamţului. – învăţătorul — cărturar iluminist – Dascălul. Lupta pentru dreptate socială şi independenţă naţională — temă şi coordonată a universului poetic creat de Octavian Goga a) Lupta pentru angajarea României în războiul de desăvârşire a libertăţii şi independenţei naţionale – Cântece fără ţară.3. datina – George Coşbuc. „frăţâne“. Oltul. c) Asuprirea socială şi naţională — izvor al durerii poporului român – Clăcaşii. La groapa lui Lae. Octavian Goga — poet de specific naţional a) mituri. obiceiuri. e) Figuri reprezentative ale vieţii satului: – vecinul Nicolae – Casa noastră. Oltul.

al oamenilor. Fragmentul Singur redă patru secvenţe mai importante din capitolul omonim. este că această dragoste faţă de ţară se trăieşte. prin Alecu Russo cu Cântarea României. sufletul românesc. fiindcă rătăceşte cu Pisicuţa pe cărările munţilor. De aceea. Calistrat Hogaş mărturiseşte profunda sa legătură cu natura: „Nu ştiu cum vor fi alţii. pe care ni le împărtăşeşte cu generozitate. Găsind o peşteră în mijlocul unei păduri. în necunoscutul dar al naturii. în furtună. ascultând doina în codrii de brad şi în murmurul izvoarelor. în Descriptio Moldaviae. că prin măsura timpului de îndată ce rămâne pe voia slabă a pornirilor mele de sălbatec. ca apoi să le transcrie. fiindcă acesta. pe care ni le dezvăluie treptat. plaiul românesc. dar şi în feerica renaştere de după această multaşteptată şi binecuvântată ploaie. Subiectul îl formează. Scriitorul este mereu prezent şi de aceea capitolul se intitulează Singur pentru a ne face părtaşi la trăirile sale. dar mai ales al impresiilor sale. evenimente. cât despre mine. văzută în timpul arşiţei.El continuă. aşa cum îl găsim şi pe Geo Bogza în Cartea Oltului. străbătând munţii şi pădurile. ascultând cântecul păsărilor sau privind culoarea delicată a florilor. în care scriitorul surprinde. se agoniseşte cunoscând-o.“ Această mărturisire este realizată nu doar cu vorba. adunându-le cu truda mersului. tradiţie ce se va continua prin Vasile Alecsandri cu O plimbare la munţi. oameni. împărţind pâinea cu oamenii ei. ci mai ales cu fapta. adunând în sufletul său imagini. de fapt. care începe cu Dimitrie Cantemir. imaginea naturii. a surprins imaginea Ceahlăului şi a munţilor Neamţului. cu iscusinţa mâinii şi a minţii în valoroasele volume: Pe drumuri de munte şi În munţii Neamţului“. 315 . iar ideea. echilibrul şi armonia în natură. cu multă măiestrie. ca un mare iubitor al naturii. este dragostea faţă de ţară. Atitudinea scriitorului este romantică. Geo Bogza. Tudor Vianu îl definea prin aceste trăsături: „Acest Creangă trecut prin cultură a dat naştere impresiilor sale de călătorie. trăind în mijlocul naturii ei. prin Ion Creangă. care se desprinde ca intenţie a efortului autorului. iapa care-l poartă cu iscusinţă pe aceste drumuri de munte. fiindcă în Amintiri din copilărie dădea o imagine a Moldovei. ştiu atâta. el se hotărăşte să poposească spre a se odihni împreună cu Pisicuţa. tratată de Calistrat Hogaş. care-şi caută liniştea. George Coşbuc şi alţii. oferindu-ne un spectacol al locurilor. o tradiţie. fiindcă el vrea să trăiască evaziunea în natură. viaţa în mijlocul codrului. b) Tema. ce va constitui un model reluat şi amplificat de scriitori ca Mihail Sadoveanu. în acest sens.

atunci când denumeşte această luptă cu o muscă. apoi „se înfunda cu iuţeala unei săgeţi“ în una din nările ei. aruncând-o în ierburile încâlcite. Moartea ameninţa întreaga pădure. iar „potopul greu al apelor cereşti se prăpăstuiră asupra pământului. foloseşte ca pretext „lupta uriaşă“ dintre Pisicuţă şi o muscă mare. Arşiţa este momentul al doilea al naraţiunii. când e aruncat de viu şi fără păcate. în timp ce autorul meditează la sentimentele „pe care le încearcă cineva. Atitudinea ironică a scriitorului se apropie de aceea a lui Ion Budai-Deleanu din Ţiganiada.Distingem. în derularea acestor patru fragmente.. este „miezul înflăcărat“. înseninarea. se zvârcoleau neputincioşi şi ţipau de usturime înăduşită. ca motiv şi moment al naraţiunii. câteva motive. care „fusese cu mult mai harnic. în timp ce musca „ochea şi prindea nasul Pisicuţei din zbor“. Vântul „şuiera. picioarele. „Liniştea netulburată în cer şi pretutindeni” face ca somnul să-i pară o clipă. renaşterea. care năzuia să se ascundă de arşiţă în nările ei umede. Umorul. încât „Codrii uriaşi. Puterile adâncului se treziseră şi îşi dezlănţuiră asupra pământului îngrozit furia lor prăpăditoare“. capul. Pisicuţa o scotea suflând puternic aerul pe nări. în gurile de flăcări ale Tartarului!“. sorbind ultimele picături ale apei şi ale vieţii ascunse în „vinele adânci ale lucrurilor“. liniştea. pământul înfricoşat se cutremura nemernic“.. Geamătul vijeliei. Uraganele umplură jgheaburile largi ale munţilor. fierbeau văzduhurile şi cerurile clocoteau. gemea şi urla. Toate parcă „se topeau în văpaia înaltă a cerului aprins“ şi lumea părea „cuprinsă. Norii devin „urdii de fantome uriaşe“. se înălţase pe ceruri. Această linişte este parcă o prefigurare a luptei dintre viaţă şi moarte. Musca căută apoi s-o atace în punctele sensibile. care asaltează „ţăriile cereşti. Lumea părea incendiată de împărăţia focului. spionând ca să afle ce face însinguratul călător. evenimente esenţiale în viaţa naturii: arşiţa. Pisicuţa scutura din cap în toate părţile. ca o mână de vreascuri netrebnice. „o epopee măreaţă şi crâncenă ca şi lupta ţiganilor cu turcii“.. fiindcă „Soarele îşi acoperise faţa cu un zăbranic de aburi roşietici şi stihiile păreau că plănuiesc ceva în încremenirea lor“. care „muşca cu dinţi de foc“ şi „îşi ostoia setea“. Momentul furtunii este parcă cel mai bine realizat artistic şi comparat cu cel surprins de Geo Bogza în Cartea Oltului. parcă. tocmai în fundul peşterii“.. dar Pisicuţa se apăra cu coada. de neclintirea prefăcută a morţii“. furtuna. în vârful degetelor“ şi „se uita furiş. iar soarele. sub văpaia incendiului universal“. care contempla „deşertul înalt şi plin de lumină al văilor adânci“. dar mai ales cu un cutremur „prăpăditor al spinării“. îşi amesteca simfonia sa de nimicire cu urletul rostogolirii clocotitoare a şuvoaielor 316 .

prin echilibrul şi armonia interioară. Personificările sugerează o umanizare a naturii. prin structura frazei. „codrii adormiţi”. Epitetele sunt profunde şi nuanţate:. din sânul adânc al apelor creaţiunii. Alteori. De aceea este comparat cu Cartea Oltului a lui Geo Bogza. „săgeată neagră“. florile galbene. Stâncile se rostogolesc în „genunile adânci ale văilor“. sau Cântarea României a lui Alecu Russo. care se dezvoltă retoric. „cutremurul prăpăditor al spinării“. chipul său peste adâncuri“. „glasuri de trăsnet“. „viforul şuiera“. de lumină frântă ale fulgerelor“. albastre şi roşii. „aburi roşietici“.. Prin aceste imagini. prin utilizarea contrastului şi antitezei. Picăturile mari şi grele de rouă curată atârnau pe frunzuliţele de brad. Latura romantică a stilului este dată prin varietatea sentimentelor. prin cromatică. „valuri străvezii“. „florile galbene“. arşiţa. sau pe ierburile subţiri şi mlădioase.. tunet răzleţ“. Textul pare aproape un poem în proză prin caracterul său liric. „înalte trepte de haos“. îşi ridicau încet. care se frâng „cu glasuri de trăsnet“. potirul lor strălucitor. Metonimiile se împletesc în structura textului cu alte figuri de stil.” c) Stilul lui Calistrat Hogaş este clasic. Momentul renaşterii este văzut în lumina dimineţii. scriitorul pare a ne învăţa să citim marea carte a vieţii. care „îşi cumpăni sfioasă. ca o rugă de mulţumire. „stihiile păreau că plănuiesc ceva“. Momentul înseninării este marcat în mod simbolic de „o stea cu lumina tremurătoare“. izbesc brazii. „grămezi vinete“. 317 . ca trezite din somn. către Ziditorul puternic a toată făptura. când firea întreagă îi apare ca răsărită „pentru întăiaşi dată. Valoarea textului este dată de profunzimea sentimentului de dragoste faţă de natură. „discul său alb“... „epopee măreaţă şi crâncenă“. metafore sau personificări: „brazii trufaşi ai codrilor se frângeau cu glasuri de trăsnet“. „Puterile adâncului se treziseră“. ieşind parcă prin acea „poartă de senin“. În acelaşi timp. în perioade. către ceruri. „albastre şi roşii“. „lumina topită“ şi ating calitatea de expresii unice. ca în creaţia populară: „soarele se uita furiş“..pământului“. care se deschide prin „perdeaua neguroasă a norilor“. muşca cu dinţi de foc“. „sclipirile. Imnul tăcerii neturburate se înălţa de pretutindeni. parcă. Metaforele sunt sugestive: „potopul greu al apelor cereşti“. „gemea şi urla“. în vârful degetelor“. pe care le trezeşte. „Soarele îşi acoperise faţa cu un zabranic de aburi roşietici. metaforele se împletesc cu personificări: „Soarele se înălţase pe ceruri. care se împleteşte cu dragostea faţă de ţară şi faţă de oamenii pământului românesc. Cromatica textului este romantică: „albastrul şters“..

dar şi o concepţie fermă religioasă şi crede că fericirea este în cer.D.1. Activitatea sa literară cuprinde nuvele şi romane dintre care amintim: Bisericuţa din Răzoare. care-l desparte de Borivaje. deci conceptul de carpe diem. un prizonier turc. în timp ce se afla în stare de ebrietate. Doctorul Taifun. ceea ce îl situează pe autor. Borivaje fu fericită. şi-l iubeşte cu patimă. Savu Pantofaru ucide. Borivaje se îmbolnăveşte. trece Dunărea şi o împărtăşeşte.Cocea. între scriitorii realişti. ca semn că viaţa trebuie trăită pe pământ. o sârboaică frumoasă. Gloria Constantini. pentru el. care este căsătorit. la Cladova. 318 . care aprofundează analiza psihologică. Gala Galaction — De la noi la Cladova De la noi la Cladova surprinde drama sufletească a preotului Tonea. ia chipul tinerei femei. iubirea pământească! Atâta cât ţinură rugăciunile. care.32. Gala Galaction — Papucii lui Mahmud Papucii lui Mahmud este un roman realist de problematică. De la noi la Cladova. Mi-e dragă Nonora. A fost defensor al episcopiei Olteniei şi a Curţii de Argeş. are patru copii. Preotul rămase nemişcat. ce trăieşte de cealaltă parte a Dunării. Tema ar fi porunca Legii Iubirii: „Iubiţi pe duşmanii voştri“ sau „Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Respinsă. venind s-o spovedească şi s-o împărtăşească. El se roagă pentru ea. Lângă apa Vodislavei. Face Facultatea de Litere şi Filosofie. Incompatibilitatea este drama. din Dideşti. pe care ar fi putut să i-o dea. într-o familie de mici proprietari agricoli. alături de Camil Petrescu şi Hortensia Papadat-Bengescu. Preotul Tonea are tăria de a învinge ispita demonică. De aceea finalul este o concesie. Se naşte în 1879. Moartea Borivajei este simbolică. A fost membru al Academiei Române (1947). pe care preotul Tonea o face. La Vulturi. Teleorman. care introduc analiza psihologică şi romanul de problematică: „Borivaje îşi puse capul pe pieptul sfâşiat al preotului creştin şi în ceasu-i din urmă trăi fără păcat. Clopotele Mănăstirii Neamţu. Accentul cade pe latura interioară a eroilor. atât cât ar fi putut să fie într-o jumătate de veac!“ 32. Gala Galaction Viaţa şi activitatea literară a lui Gala Galaction (Grigore Pisculescu) nu implică probleme deosebite. apoi Facultatea de Teologie şi îşi dă doctoratul în teologie.2. La ţărmul mării. Când aude că este pe moarte. care „îi vâjâia între inimă şi creier“. 32. Papucii lui Mahmud. Face liceul «Sfântul Sava» din Bucureşti şi este coleg cu Ion Theodorescu (Tudor Arghezi) şi cu N. înăbuşind cu sforţări de uriaş cercurile de ispită şi de flacără. toată fericirea. cu dobânzi atât de grele şi de amare.

ci îşi face zilnic canonul de rugăciune.prins în timpul Războiului de Independenţă. din boala de tifos. El vede încălţămintea turcului spartă. Salvat de doctorul Cloajă. El înţelege ce grav este păcatul de a omorî un om. programe de televiziune. îi dă canon să facă o mie de perechi de pantofi şi să-i dea la săraci. asupra judecăţii sufletelor. Privirea lui ajunsese lăuntrică şi adâncă“. fiindcă tratează evenimentele momentului mişcării de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu. Gala Galaction — La Vulturi! a) La Vulturi! este o nuvelă realistă. 319 . Veneau cohorte întregi de nebuni scăpaţi din balamuc. el îşi aduce aminte că a ucis. unde moare văzând coborârea Domnului de pe cruce. 32. nu-l mai interesează atelierul. dar fugăreau pe Savu până când îl prindeau şi-i înfingeau sub ţeastă unghii încovoiate ca secera“. ca moment al luptei pentru câştigarea independenţei naţionale şi sociale.3. se călcau. lucrând atâţia pantofi încât sărăceşte. că simţirea lui întreagă se răsucea ca o pâlnie în vârtej. El are mustrări de conştiinţă. cu degetele ieşite din pantofi şi înţepenite de ger. şi citeşte cărţi. de căinţă. Trezit din beţie. se muşcau între ei. pleacă la Constantinopol. care. care urlau. când îl îngropase în zăpadă. a ieşit un obraz prelung brăzdat de suferinţă şi dospit de gânduri. îmbujorat şi copilăresc. Apoi. eroul lui Dostoievski din Crimă şi pedeapsă: „Era în el trezire de durere. Este drama lui Raskolnikov. veneau peste el berbeci uriaşi ca nişte maluri. Autorul caută să ne implice în trăirile celui pătruns de duhul necurat. Acum Savu arăta ca un om duhovnicesc. face canonul. Se îmbolnăveşte de tifos şi are coşmaruri îngrozitoare. fiindcă „spre el vin spaime fără număr şi fără nume. care are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. Scriitorul urmăreşte metamorfoza lui Savu. într-un burghiu năpraznic de vânturi întâlnite“. din mia cerută de canon. cu ultimii pantofi. de deznădejde. cum remarcă mama Slamna: „Azi se închină câte un ceas şi cu ceaslovul în mână ca un popă!” Romanul ar trebui citit de toţi cei ce fac şi distribuie cărţi. la rudele lui Mahmud. banii. după o noapte de rugăciune. atât de grabnică şi de înfricoşată. că a călcat porunca „Să nu ucizi“. Are discuţii cu părintele Năstase. Din chipul aproape rotund. Izvorul acestor mustrări de cuget este din cauza faptului că Savu este obsedat de gândul morţii şi de judecata ce-l aşteaptă. pe care-l avea. fără conştiinţa faptului că distrug sufletele generaţiilor tinere. marfa. filme. Savu se spovedeşte schivnicului Silvestru. el are o altă înfăţişare: „Săptămânile de boală au pus pe obrazul lui o pecete nouă. ca moment al Revoluţiei burghezo-democrate. iar apoi să se ducă şi să ceară să fie iertat de rudele lui Mahmud. Mahmud.

adică pe Vlad. Dănilă a aflat că Tudor Vladimirescu a pus stăpânire pe Bucureşti. un rost şi o stare. b) La Vulturi! este un nume simbolic al unei nuvele simbolice.“ Agripina îşi ia copiii. ca şi viaţa poporului român. şi l-a ajutat să supravieţuiască. ca să-l ajute pe Tudor Vladimirescu. care au năvălit în ţară. fiica lui Dănilă. Măriuca. Păun Ozun plecase la luptă îndemnat de Dănilă. cazaci. de greci. ca să lupte împotriva jugului otoman şi a jafului fanariot. fiindcă erau „toţi copii de munte. cu un efort disperat. Vulturii reprezintă cele trei imperii — turc. fiindcă Agripina şi Păun Ozun sunt eroi tipici în împrejurări social-istorice tipice pentru neamul românesc de la începutul secolului al XIX-lea. conflictul. Agripina făcea de mâncare la copii. Nuvela are un caracter realist. unguri. care s-au alăturat lui Tudor Vladimirescu. nuvela tratează viaţa unui personaj. Viaţa acestuia este brăzdată. Păunaş. spre a-şi pune copiii la adăpost. de trei ori totul a fost distrus de puhoiul străinilor. greci. subiectul sunt luate din realitatea social-istorică. urcă muntele Scripetele pieptiş.Ideea este că libertatea socială şi independenţa naţională se dobândesc şi se păstrează cu multe jertfe şi suferinţe. de multe valuri de amărăciune. Scriitorul adoptă o atitudine critică faţă de expansiunea imperiilor turc. evrei. tătari. cazaci. când a auzit pocnete de pistoale şi strigăte : „Fugiţi! Fugiţi! Vin turcii!. jefuit fără milă de tătari şi de turci. în tinereţe. Aşa cum Agripina se ascunde pe poteca de munte şi-şi salvează copiii. rus şi austro-ungar — care sfâşiau poporul român. pentru a 320 . starostele ciobanilor din satul La Vulturi. de unguri şi de austrieci. împreună cu zece flăcăi înarmaţi şi pregătiţi de Dănilă. De trei ori şi-a făcut. prin gândurile şi sentimentele trăite de eroii săi. rus şi austro-ungar. de pe Valea Iablanicioarei. ruşi. Soarta lui Dănilă este o imagine a destinului poporului român. tot aşa ţara şi-a ascuns în munţi fiii. până la stâna lui Dănilă. poloni. germani. tot aşa Ţara Românească va face un efort disperat. adică poporul român. El a plecat. că boierii i s-au supus. eroii. aşa cum vulturii din nuvelă l-au sfâşiat pe Păunaş. se căsătorise cu Păun Ozun. şi. aşa cum satul a fost atacat de turci. poloni. Viaţa se scurgea în sat liniştită. Arta prozatorului constă în felul în care el redă această realitate social-istorică. austrieci. simbol al poporului român — Dănilă. În acest sens. În acest context simbolic. dar n-a mai primit de mult nici o veste şi toţi erau îngrijoraţi. Tema. Agripina. cu bunăştiinţă într-ale flintei“. unul dintre vitejii. Aşa cum Agripina face eforturi disperate pentru a supravieţui. tot aşa ţara a fost jefuită sistematic de tâlharii organizaţi în hoarde: turci. care doreau să-şi extindă puterea asupra principatelor române.

cu care luptă pentru destinul său. Curgerea apei Iablanicioarei sugerează scurgerea vieţii şi nu întâmplător ea curge pe lângă casa lui Păun Ozun şi a lui Moş Dănilă. dând dovadă de sacrificiu. au ajuns până aici în munţi. bărbăţia. ca să-şi agonisească existenţa. soţul Agripinei. Îşi iubeşte copiii. ci pentru întregul popor român. fiindcă tema. Satul este el însuşi comparat de scriitor cu un cuib de vulturi. ciobani!“. coboară. pentru a-şi salva copiii.scăpa de lipitorile fanariote. un prototip al omului carpato-dunărean. de unguri sau de austrieci. printr-o continuă exprimare a adevărului istoric. fiindcă numai Dumnezeu putea să pună un sfârşit acestui continuu martiraj al neamului românesc. de grecii conduşi de Ipsilanti. Numele satului La Vulturi este semnificativ pentru refugiul în natură. Moş Dănilă ia buciumul şi sună „Alergaţi. nu pentru el. împreună cu ceilalţi păstori. prin efortul excepţional pe care-l face şi trăieşte intens. eroii. cu tenacitate. 321 . arată cât de adânc era lovită ţara şi cât de adânc era jaful practicat asupra poporului român. duce greul gospodăriei. Tema. Chiar Dănilă. c) La Vulturi! este o nuvelă cu caracter romantic. prin viaţa unor eroi. Agripina este tipul femeii de la ţară. al celor ce locuiesc aici. căzut în genunchi. Ştie să găsească cea mai bună soluţie la venirea turcilor. conflictul şi subiectul sunt construite pe o continuă corespondenţă între planuri. prin faptul că-şi reface de trei ori gospodăria distrusă este un personaj excepţional prin tenacitatea. de dragoste faţă de ţară. printr-o continuă sugerare a generalului prin particular. conflictul şi subiectul au la bază sentimentul dragostei faţă de ţară. pentru a-şi păstra fiinţa naţională. Românii au trebuit să ducă un război permanent în toate părţile. Faptul că turcii. însoţit de o ceată de voinici. silit mereu să refacă ceea ce au dărâmat năvălitorii. Roirea continuă a vulturilor deasupra satului sugerează permanenta ameninţare a vulturilor imperiali. răbdarea. iscusinţa. care au aşteptat tot timpul ca nişte păsări de pradă să sfâşie principatele române. în poiana unde fusese ascuns Păunaş. dar şi pentru destinul naţional. pentru vitejia şi curajul cu care luptă. Moş Dănilă este un personaj simbolic. eroii. de ruşi. duşmanii ţării. este un erou romantic şi împrejurările social-istorice pot fi considerate excepţionale. Ea este şi o eroină romantică. care a supravieţuit cu greu timp de două milenii. se roagă lui Dumnezeu. are simţul obligaţiilor şi îndatoririlor ce-i revin. Nuvela aduce o imagine a satului şi a ţăranului român de la începutul secolului trecut. Păun Ozun. de tâlharii turci. vede penele care arătau lupta dintre vulturi şi. care pleacă. întâmplarea dramatică a năvălirii turcilor în ţară. să-l sprijine pe Tudor Vladimirescu.

rostită de Dănilă. Trăsăturile morale ale eroilor pun în evidenţă trăsăturile morale ale poporului român: vitejia şi curajul — prin Păun Ozun şi Tudor Vladimirescu. nenorocirii noastre! Ajungă Sfinţiei Tale atâta jertfă!”. d) Stilul lui Gala Galaction este poetic. „aripile negre ale pădurilor de brad“. Astfel. au de multe ori rolul de a surprinde trăirile interioare ale eroilor. Astfel. Epitetele au o valoare sugestivă şi se împletesc cu asonanţe şi aliteraţii: „ploi putrede“. care îi dau un anumit specific local: „sădile“. „chisnea“. „În pieptul ei ardea toată pădurea“. Stăpâne. Păunaş este pentru Dănilă „berbecelul cel mai 322 . „Gurile de secure ale Scripetelui muşcând din cerul albastru“. răbdarea şi tenacitatea — prin Dănilă. „o cunună de securi“. exprimate prin metonimii de tipul substituţiei cauzei cu efectul: „Munţii se învârtiră cu ea şi toată greutatea trupului i se răsturna în cap“. „ţăpure“. „coame de cai izbucniră într-o clipă şi în fiecare coamă câte un cap de turc“. Există o profundă unitate între destinul tragic al lui Dănilă. „dincolo de odorul adormit“. „fiorul nenorocirii“. dragostea şi devotamentul — prin Agripina. Sunt utilizate şi simboluri. cum să se comporte în faţa destinului tragic al poporului din care face parte. Alte metonimii au rolul de a stabili o relaţie între realitatea socială şi trăirile lui Dănilă: „Gospodăria lui şi tot satul cu ea s-au zvârcolit în flăcări. „zăplan“. „pirostrii“. ea trăieşte o serie de senzaţii. „smaciat“. metaforele împodobesc textul: „acest cuib de vulturi“. „bătăile inimii erau bolovani încinşi“. Năvălirea turcilor este redată tot prin mai multe metonimii: „prăpastiile rostogoliră un ropot de pistoale“. de la eroii lui Gala Galaction. „venetic“. dar şi destinul tragic al poporului român transformă nuvela într-o meditaţie pe tema destinului uman. „Copacii din jur zvâcneau şi începeau să se facă roşii“. vădind maturitatea artistică a scriitorului: „Gânduri-gânduri — nori şi corbi — treceau prin cugetul lui Dănilă“. „schimele“. Nădejdea şi credinţa în Dumnezeu sunt bine exprimate prin acea rugăciune din final: „— Pune un hotar. al lui Tudor Vladimirescu. Unele metafore au o construcţie mai deosebită. „ochi de flacără“. dacă o fi să ne ceară pielea. Textul are şi o serie de termeni specifici satului muntean. „ghenarie“. când Agripina face efortul disperat de a urca muntele. Metaforele. „Cu pumnii îşi vâra ochii în cap“. „i-o plesni inima-n piept“. „gândurile i se topeau în cap“. „laptele meu e acum foc şi otravă“. Cititorul trebuie parcă să-şi răspundă în final la cuvintele lui Lucian Blaga: „Oare vitregia vieţii nu constituie tocmai piatra de încercare a adevăratelor caractere?“ şi să înveţe. o să le-o vindem cât vom putea mai scump“. ca şi metonimiile. „clocotul ceaunului“. al lui Păunaş şi al poporului român.Evocarea trecutului glorios într-o formă indirectă.

Anca. Face şcoala primară la Goleşti. Va fi secretar şi şef de cabinet al ministrului D. medic militar. 33. iar. Alexandru Davila Viaţa şi activitatea literară. pentru a-i răpi şansa unei alianţe cu voievodul sârb. pe Doamna Clara. Subiectul tratează lupta dusă de primii voievozi ai Ţării Româneşti pentru a contracara expansiunea statului feudal maghiar şi a Bisericii Catolice. când un bujor frânt. iar pentru autor. Boierii patrioţi nu înţeleg şovăielile lui Vlaicu şi faptul că n-o poate înfrunta. care e susţinută de regatul 323 . pe sora şi pe cumnatul său. ca ostatici. inspector de poliţie. Vlaicu Vodă. Se căsătoreşte cu Hortensia Keminger în 1885. când un trandafir. 33. În acelaşi timp. este nevoit să se retragă la Curtea de Argeş şi să lase în Ardeal. cu craiul sârb Simon Stareţ. care au rămas nescrise. Românii. profesor de limba franceză la Azilul „Elena Doamna”. a condus Teatrul Naţional din Bucureşti. Toată expansiunea maghiară în Transilvania s-a făcut prin viclenie şi cruzime. Procedeele artistice. conduşi de domnul Nicolae Alexandru. el este nevoit să accepte pe Doamna Clara şi pe baronul Kaliany. A. Vlaicu Vodă are nevoie de alianţe politice puternice şi de aceea vrea să o căsătorească pe sora sa. Eroul principal. utilizate de Gala Galaction. pe de altă parte. maturitatea şi măiestria artistică a scriitorului. Domnul se opune şi de aceea Mircea trece de partea Doamnei Clara. profunda sa aderenţă la realism. care vor să transforme Ţara Românească într-un principat vasal regelui maghiar. Institutul „V. subprefect de Tulcea. fără un ajutor militar puternic. Se încearcă asasinarea lui în 5 aprilie 1915 şi a rămas paralitic până la 19 octombrie 1929. Unica sa dramă „Vlaicu vodă” trebuia să fie continuată de piesele „Dan-vodă”. ca fiu al generalului Carol Davila. Doamna Clara. „Mircea cel Bătrân”.1. Născut la Goleşti la 12 februarie 1862.drag“. Alexandru Davila — Vlaicu Vodă a) Drama istorică Vlaicu Vodă are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. când moare. Doamna Clara caută să profite de neîncrederea boierilor în Vlaicu Vodă şi îl constrânge să-i accepte autoritatea şi amestecul în treburile interne ale statului. pe de o parte. Urechia” şi continuă studiile la Paris. dacă nu ar fi fost trădaţi. au un rol profund funcţional în text şi ele dovedesc. Va fi redactor la „Indépendance Roumaine”. încurajează pe Mircea Basarab şi chiar anunţă căsătoria acestuia cu Anca. pentru că duşmanii sunt puternici şi vicleni. căsătorit cu Anica Racoviţă. Ideea este că această luptă trebuie dusă cu iscusinţă. Sturza. i-ar fi putut învinge pe maghiari.

de aceea boierii îl socotesc laş şi trădător de ţară. Doar unii dintre boieri văd adevărul. lupta sa pentru apărarea suveranităţii. ce iubeşte şi ce crede/ Făr-a cerceta. Vlaicu arată un respect adânc faţă de datină. îşi asumă rolul de a-l apăra cu preţul vieţii pe Vlaicu Vodă. De aceea. într-un moment de apoteoză. El ştie s-o silească pe Doamna Clara să-şi dea pe faţă adevăratele intenţii. Baronul Kaliany este izgonit de la curte. jur aici păcatul mare“. El. vede şi prezintă. devotamentul său faţă de popor îl îndeamnă să acţioneze cu mult tact. iar Costea Muşat îi rosteşte: „Nu se poate. fost-au întrupate/ Însuşirile de suflet în popor adânc săpate“. El este curajos. ştie să sufere bănuielile şi ofensele. pentru hotărârea lui de a o căsători pe Anca cu Simon Stareţ.maghiar. biet Rumâne Gruie. ce tace. rabdă. ca lege nescrisă a neamului şi a ţării: „Datina e legătura/ Sfântă între domn şi ţară“. dovedindu-se iscusit în luptele purtate în Ardeal cu nobilii maghiari. 324 . mânuieşte cu multă abilitate masca supunerii faţă de Doamna Clara. Această dragoste faţă de ţară îi dă clarviziunea politică. Este răbdător şi inteligent. Rumân Gruie îl apără şi este lovit de moarte de către Mircea Basarab. tace. Vlaicu reprezintă idealurile de independenţă şi libertate ale poporului român. întemeietorul statului independent Ţara Românească. suferă şi crede în domnul ţării: „El ce suferă. el vede întrupate în Rumân Gruie trăsăturile poporului român: „Căci prin tine. dar pândeşte/ Şi aşteaptă cu credinţa ceasul tainic ce soseşte“. să-i convingă pe boieri de adevăratele lui intenţii. pus de datina. La vestea sosirii lui Simon Stareţ. Boierii trec de partea lui Vodă şi-i dau sprijin împotriva Doamnei Clara. al unui principat liber şi independent. integrităţii şi demnităţii naţionale. aşa cum a făcut-o Rumân Gruie. în domnul. acţionează cu prudenţă. „lupta pentru neam“. ca domn al Ţării Româneşti. ţara este comparată cu un rug. muritori într-o credinţă/ Moştenire-şi lasă vlaga şi nădejdea-n biruinţă“. Finalul piesei ni-l prezintă pe Vlaicu Vodă. Poporul român este statornic. Vlaicu. vai! decât un rug/ Unde mucenicii noştri. se preface: tace. Din această cauză. iscusinţa de a ieşi din încurcătură. Mikede“. b) Vlaicu Vodă este eroul principal al dramei. Dragostea faţă de ţară. iar poporul român. un bun conducător militar. cu un lanţ de mucenici: „Şi de când această ţară nu e. Mircea Basarab încearcă să-l ucidă pe Vlaicu Vodă. Vlaicu Vodă o sileşte pe Doamna Clara să-şi dea pe faţă adevăratele intenţii şi să încerce să-l ucidă. De aceea. să găsească mijlocul prin care să scoată ţara din impas fără jertfe: „Sfânt se face orice mijloc pentru-a ţării apărare/ Şi că ţara mi-am scăpat-o. El este viteaz. planurile ei de trădare a ţării. El este urmaşul lui Alexandru Basarab. el a fost pentru Vlaicu Vodă: „Singurul statornic reazem ce-am avut în ţara mea“. Când Mircea Basarab ajunge să înţeleagă că a fost o unealtă mânuită de Doamna Clara. tenace.

„lanţurilor făurite pentru noi de Doamna Clara“. ale unui domn român“. În piesă. pe care o realizează Vlaicu Vodă. cu al lor sânge. deloc!“. „rănile de veci deschise“. acţionează în împrejurări excepţionale. d) Drama Vlaicu Vodă este scrisă în versuri culte. adică acei ce înroşesc. un purtător al crucii neamului: „Iată chinurile noastre. mai găsim şi o serie de procedee romantice. adică înainte de sângerosul an 1907 şi de războiul mondial. poporul. vise/ Pe moşia strămoşească-n lung şi-n lat. din vale. „pristavii“. ca temă romantică. „gergul“. de 14–15 silabe. Metonimiile au rolul de a spori capacitatea de transmitere a mesajului patriotic: „Iată zorile ce-n neguri le zăream doar tu şi eu“. conflictul.. Se utilizează şi aluzia la textul Sfintei Evanghelii. eroul principal. într-o meditaţie pe tema destinului uman. Ele au sensul de 325 . Peste tot el vede acel rug. „letopiseţ“. Preţuirea datinii. eroii. şi cu ele doruri. Din această cauză. Exaltarea trecutului glorios. ţara este văzută ca o mamă.“ Alexandru Davila ştie să utilizeze termenii rari. în final. c) Drama Vlaicu Vodă este romantică.. un reprezentant al conştiinţei naţionale. a culturii populare este o trăsătură a esteticii romantice. în discursul său. din deal sabie şi foc!/ Ani de groază şi de sânge mult!. Cea mai profundă funcţionalitate. boierii. în constituirea limbajului poetic. roşul sângelui peogor“. „kralul“. fiind eroul excepţional. subiectul au la bază sentimentul dragostei faţă de ţară. „pogribanie“. nesătui moştenitori/ Ucenicii biruinţei amânate atâtea ori“. cocoşul lui Sân Petru a cântat. Dintre metafore. cândva. Tema. În acest sens. repetiţii. rănile-i sunt încă crunte!/ Sabie şi foc. Domnul este un exponent al neamului. Rumân Gruie – Kaliany. Durerile domnului sunt ale destinului naţional. el arată felul în care ţara poartă rănile făcute de duşmani: „Despicate de cu veacuri. pentru a discuta îndoiala boierilor în domn: „Pentru toţi. cum ar fi alcătuirea cuplurilor de eroi pe contrast: Vlaicu Vodă – Doamna Clara. pentru că Vlaicu Vodă. simbolurile şi metonimiile. întrun limbaj poetic cu multe elemente de stil ca întrebări retorice. care plânge pentru fiii ei: „Şi murind săruta sânul ţării mume. cu care să dea culoare de epocă: „hotnogul“. „papistaşa“. remarcăm pe cele care au o deosebită expresivitate: „Rugul vitejiilor române“. cu sânge scrise! Iată chinurile mele. pe care se tot urcau mucenicii neamului românesc de-a lungul timpului: „Rug pe care se tot urcă. exclamaţii. avea ca scop trezirea sentimentului patriotic într-un moment critic. De linişte. cerul şi ogorul: „Roşul focului pe ceruri. căci îi doare/ Plânsul ei bătrân pe-obrajii înc-a unui fiu ce-i moare!“.Drama se transformă. pe care-l trăiesc voievodul. îl au metaforele.

Va fi chemat de Garabet Ibrăileanu la Iaşi ca redactor la „Viaţa Românească” din 1911. Va participa la războiul din Bulgaria.a evidenţia trăirile eroilor: „Suntem două inimi crunte“. Se va îmbolnăvi de cancer hepatic. găsim parcă o dezvoltare a baladei strămoşilor. „Minunile Sfântului Sisoe”. „Parodii originale”. Tatăl. Alte metonimii surprind înţelegerea momentului istoric: „Văd cum dragostea lui Stareţ înfăşoară ţara mea“. gâzelor. copist la administraţia Casei Bisericii. Migdale amare. Activitatea literară este concentrată în volumele de poezii: „Balade vesele şi triste”. care asociază mituri. şi a fost maestră de ţesut covoare la Azilul „Elena Doamna” din Cotroceni unde se naşte poetul. Moare în 7 mai 1937 şi este îngropat la cimitirul Eternitatea din Iaşi. idei: „Doamne. corespondenţe. un câmp de sensuri. În proză a scris: „Amintiri din luptele de la Turtucaia”. iar mama. cu volumele sale de versuri: Parodii originale. fiind definit. George Topârceanu — Rapsodii de toamnă a) George Topârceanu aduce în literatura noastră. gesturile. 34. În Rapsodii de toamnă. „Revista noastră”. prin care tipurile umane. Balade vesele şi triste. păsărilor. pentru neamul nostru. viaţa socială este prezentată printr-o alegorie. „România ilustrată”. era cojocar din Ocna Sibiului. Va pleca la Viena în februarie 1937 şi se reîntoarce la Bucureşti în 15 martie. delicată. „aceleaşi gânduri negre ni se zugrăvesc pe frunte“. „Scrisori fără adresă”. Va colabora la „Tribuna. În toate aceste versuri. Simbolurile creează. „Adevărul literar şi artistic”. Se va căsători cu Victoria Iuga în 1912. Va mai colabora la revistele: „Însemnări literare”. roşul sângelui pe-ogor“. „Însemnări ieşene”. Se realizează permanente şi subtile personificări. Va fi institutor. cuvintele. de criticul Constantin Ciopraga. pentru ca spiritul critic şi incisiv al autorului să nu 326 .1. realistă. Din 1926 este director al Teatrului Naţional din Chişinău şi apoi inspector teatral pentru Moldova din 1930. 34. pregătit-a o-nviere“. S-a născut la 20 martie 1886. atitudinile omeneşti sunt puse pe seama florilor. Paraschiva Coman. „Roşul focului pe ceruri. o poezie tradiţională. Ion Topârceanu. prin forţa lor de sugestie. Face şcoala primară la Bucureşti şi liceul la „Matei Basarab” şi „Sfântu Sava”. „Pirin Planina”. din Sălişte. drept umorist sentimental. George Topârceanu Viaţa şi activitatea literară. „Migdale amare” şi altele publicate postum. în care Alexandru Davila îşi exprima profunda sa admiraţie faţă de strămoşi: „Dormiţi în morminte tăcute/ Sub dâmburi sădite cu flori/ Sub pânza curatei ninsori/ Sub umbrele liniştei mute“.

delicată ca o balerină. George Coşbuc. Caracterul epic şi ironic al poemului rezultă nu atât din succesiunea unor tablouri. cât mai ales din felul 327 . sugerând reacţia unei fete. preocupată de comentarea veştilor: „Mai târziu. O păstaie de sulcină face explozie de emoţie. sau prin frunzele care „au pornit-o peste luncă“. salcâmul adoptă o atitudine plină de curaj: „Un salcâm privi spre munte / Mândru ca o flamură“. oralitatea i-au dat lui George Topârceanu posibilitatea să realizeze o creaţie. Coţofana joacă rolul unei femei. Octavian Goga. Mihail Eminescu. fiindcă ea a fost dezvoltată în poezia românească de Vasile Alecsandri. nu privesc situaţia reală cu luciditate. dar această atitudine este privită cu o undă de umor: „Solzii frunzelor mărunte / S-au sburlit pe-o ramură“. Alexandru Macedonski. Tema naturii nu este nouă. adevărata faţă plină de tristeţe a unui suflet sensibil. Fricoşii sunt personificaţi prin ciulinii care „Fug. rapsodia datează din antichitate. Procedeul este generalizat. / Mă cuprinde o tristeţe / Iremediabilă“. acompaniat de o liră sau de o citeră. face graţii pe un vârf de campanulă. fiindcă vrăbiile „alarmate“ ies din şanţuri. Ca specie literară. Astfel. Ţânţarul reprezintă un tip uman coleric: „Un ţânţar. în final. fiindcă nu pot influenţa cu nimic venirea toamnei. preocupările lor devin astfel ridicole.rănească sensibilitatea socială. ca şi oamenii în bejanie. cuprinşi de panică“. Eretele joacă rolul unui poliţist. Această tristeţe este provocată de destinul lor tragic: „Dar când ştiu c-o să vă-ngheţe / Iarna mizerabilă. o coţofană / Fără ocupaţie / A adus o veste-n goană / Şi-a făcut senzaţie“.“ Buruienile vor să se facă schivnice. Toate elementele acestui univers mărunt îşi exagerează importanţa. / Peste baltă şi boschete / Vine-n recunoaştere“.. iar situaţia lor devine şi mai tragică. când era o creaţie epică. la vestea venirii toamnei. care vine în recunoaştere: „Când de-odată un erete. / Poliţai din naştere. care le închină „de drag la toate / Câte-o strofă lirică“. în timp ce rumenele lobode vor să trăiască slobode. accesibilitatea. b) Rapsodii de toamnă este un poem epic. în timp ce un pui de cioară îi aruncă unui bâtlan altă „veste stranie“.. recitată de un rapsod. O libelulă. în raport cu omul şi cu lumea. De aceea poetul arată. apare / Sus pe-un vârf de trestie / Ca să ţie-o cuvântare / În această chestie“. nervos şi foarte / Slab de constituţie. Dalia „Ca o doamnă din elită / Îşi îndreaptă talia. / În zadar vrea să ia parte / Şi el la discuţie“. adică o creaţie de relativă întindere. Caracterul narativ al rapsodiei. care i-a adus o popularitate comparabilă cu cea a lui Vasile Alecsandri sau Dimitrie Bolintineanu. între lirism şi ironie.“ O gărgăriţă îşi caută bărbatul plecat în costum de ginere şi-l găseşte „Mort de inaniţie. care oscilează între solemnitate şi parodie. Tipul demagogului politic este reprezentat printr-un lăstun. care „în frac.

din umanizarea elementelor naturii. La baza alegoriei se găseşte. este specific unui poet delicat. Reacţiile gâzelor „Se re-ncep idilele“ sugerează inconştienţa socială şi sunt în contrast cu cele ale floriisoarelui. de fapt. prin finalul încărcat de melancolie. romantic: „S-a ivit pe culme Toamna. în acest sens. prin reacţiile elementelor naturii. o apropiere de mitul popular. c) Rapsodii de toamnă ne dezvăluie dragostea faţă de natură a lui George Topârceanu. Refugiul în natură este specific unui temperament romantic. Imaginea utilizează şi elemente de tip simbolist: „Juvaer de smalţ şi aur / Cu sclipiri de platină“. Valoarea textului îşi trage seva din această profundă sinteză între romantism. / Zâna melopeelor. cu solzi ca de balaur. o zână din basm. deci un personaj fantastic. Toamna devine şi ea un personaj uman. ele redau aspecte din viaţa socială. 328 . Accentele sale critice şi ironice ne dau semnul inteligenţei sale. Fantasticul este cuprins pe de-o parte în imaginea subtilă a toamnei. Imaginea libelulei este. Delicateţea poetului se exprimă prin descrierea libelulei. „Ca-ntr-un nimb de glorie“ îşi poartă „haina iluzorie“. fiindcă sunt structurate pe sentimentul naturii. din George Topârceanu. gâzele. păsările au o deosebită capacitate de comunicare. flori întârziate! / Muza mea satirică / V-a-nchinat de drag la toate / Câte-o strofă lirică“. fiindcă nu atinge profunzimea acestuia şi fiindcă sublimează melancolia în umor. / Trupul fin se clatină“. Alegerea măselariţei ca stareţă aduce nota de ironie şi umor. cu care meditează la destinul tragic al gâzelor şi florilor. care fac. faţă de care are o profundă atitudine critică. Este comparată cu un balaur: „Mic. dovedind dubla intenţionalitate a autorului: una satirico-socială şi una afectiv-romantică. care-şi ascunde această sensibilitate romantică sub o mască ironică: „Gâze. care nu poate accepta conflictele şi contradicţiile vieţii sociale. adică un personaj izvorât din mitologia naţională. dar şi modern. subiectul să aibă un caracter romantic. dar. din Mai am un singur dor. care se sperie: „C-au să-i cadă în ţărână / Dinţii. Romantică este şi reacţia buruienilor: „Se vorbiră pe şoptite / Să se facă schivnice“. sentimentul dragostei faţă de natură. ideea. Eroul liric al textului este poetul care notează reacţiile sale indirect. în care florile. dar şi o intenţionalitate ironică. Ea stă în centrul acestei alegorii a naturii. un poet clasic. nu este comparabilă cu cea a lui Mihail Eminescu. adică intenţionalitatea critică realistă. / Spaima florilor şi Doamna / Cucurbitaceelor“. conflictul. fiindcă exprimă duioşia şi tristeţea. de mizerie“. Autorul subliniază. Aceasta face ca tema. în acelaşi timp. prin contrast. rea-lism şi simbolism.în care utilizează alegoria. un exemplu edificator. în acelaşi timp. care. dar. iar tristeţea.

„răstoacă“ – „provoacă“. prin oralitate. trăirile proprii cu cele ale gâzelor. prin cuvinte şi expresii unice. „zâna melopeelor“. Efectul se împleteşte. ca o exprimare a maturităţii artistice. la emoţia „păstăii de sulcină“. pentru a nu părea ridicol într-o lume dominată de interese meschine şi de avariţie. delicateţea cu critica socială. la hotărârea buruienilor de a se călugări şi până la alaiul de frunze moarte al toamnei. tradiţia cu modernismul. utilizat de George Topârceanu.. Uneori. o gradare a evenimentelor de la „A trecut întâi o boare“ la „Svonul prin livezi coboară“. „glorie“ – „iluzorie“. d) Stilul lui George Topârceanu se caracterizează prin simplitate şi echilibru clasic. „Lişiţele-ncep să strige“ au la bază mitul comuniunii dintre om şi natură. prin folosirea alegoriei.Raportul dintre poet şi natura patriei se exprimă într-un mod subtil. „schivnice“ – „potrivnice“. de exemplu. drumul de la viaţă la moarte. în acelaşi timp. ca procedeu poetic. Găsim. „Toate florile şoptiră“. Personificările: „De mirare parcă-şi ţine / Vântul respiraţia“. de mizerie“.. în timp ce autorul consemnează: „Farmec dând regretelor“. Aliteraţiile şi asonanţele sintetizează raportul dintre cuvintele care alcătuiesc un context: „Şi din papură-l provoacă / Cu prelungi aplauze“.. Floarea-soarelui. „mizerabilă“ – „iremediabilă“.. fantezia în realitatea concretă. cu trăirea psihologică a eroinelor. „mătrăguna“ – „una“. în 329 . / De pe-acum se sperie / C-au să-i cadă în ţărână / Dinţii. la regretele petuniilor. la spaima florii-soarelui. fiindcă au aceeaşi particularitate. un pastel într-o satiră. „inaniţie“ – „poliţie“. bătrână. Metaforele au un aspect particular. simplitatea cu originalitatea. realismul cu romantismul. o păstaie de sulcină / A făcut explozie. pe baza sentimentului patriotic. Sufletul romantic al lui Eminescu nu mai exista în perioada interbelică. de la vară la iarnă. Alegoria. „zâna melopeelor“. Se cuprinde. „melopeelor“ – „cucurbitaceelor“. „campanulă“ – „libelulă“. petuniile se întreabă: „Ce ne facem fetelor?“. reia parcă procedeul utilizat de poetul popular în Mioriţa. pe care a atins-o poetul. prin folosirea neologismelor sau a cuvintelor rare în rimă: „podgorii“ – „contradictorii“. metonimiile se împletesc cu alte figuri de stil ca. analogia continuă cu viaţa umană: „spaima florilor“. „stranie“ – „bejanie“. ascuns cu grijă sub masca ironiei. „măselariţă“ – „stareţă“. „Doamna cucurbitaceelor“. „Un salcâm privi spre munte“. El ştie să ascundă o elegie într-o rapsodie. El ştie să îmbine tragicul cu ironia. dalia / Ca o doamnă din elită / Îşi îndreaptă talia“. Alte metafore vizează o expresie originală: „Juvaer de smalţ şi aur / Cu sclipiri de platină“. Metonimiile au la bază substituţia cauză–efect: „De emoţie. în Rapsodii de toamnă. „petuniile / Stau de vorbă între ele“. de fapt. personificarea: „.

Sosirea unui vânător aduce o întâmplare dramatică în viaţa prepeliţei. Puiul. pentru ca acesta să nu poată trage. În aliteraţia „C-un bâtlan de baştină“ sugerează zgomotul convorbirii — rumoarea. în 1868. Copiii ce nu-şi ascultă părinţii vor trăi dramatic experienţe triste şi grave. aripa caldă a mamei. la Viaţa Românească. cu schiţe. Venirea crivăţului o hotărăşte să plece. Nuvele şi schiţe – 1903. ca poem sau ca pastel. cu obiceiuri patriarhale. Prepeliţa îşi dă seama că el este pierdut. A mai scris drama Sorana. I. îşi face în marginea unei pădurici un cuib. din cauza frigului. Puiul cel mare nu ascultă de sfatul mamei şi zboară din cuib. Scriitorul introduce dialogul. îndemnat de criticul Garabet Ibrăileanu.Brătescu-Voineşti este realistă. adică situându-l pe punctul de interferenţă al mai multor specii literare şi al mai multor programe estetice. are dureri mari. Păsările (cocorii. Puiul cel mare a fost prins de un flăcău. Scriitorul îşi imaginează moartea puiului asemeni celei a oamenilor.Brătescu-Voineşti s-a născut la Târgovişte. pentru a da viaţă acestui poem complex. fiindcă tema şi subiectul sunt luate din realitatea naturii. într-o familie înstărită. O prepeliţă.Al. dar îşi ascunde durerea. Ea hrăneşte puii cu boabele rămase pe mirişte.care repetiţia lui p sugerează zgomotul palmelor.Al.Brătescu-Voineşti — Puiul I. interogaţia retorică. contrastul. fiindcă nu se îndură să se despartă de puiul schilodit şi disperat. venită din Africa. El nu a ascultat de mama lui şi a fost mustrat. 35. aluzia. care justifică interpretarea lui ca rapsodie sau ca meditaţie. Prepeliţa întârzie. 330 . apoi este cules porumbul şi cade bruma. Este rănit şi cade în lăstăriş. dar acesta îi dă drumul. rândunelele) încep să plece. Ideea este moralizatoare. în care depune şapte ouă şi scoate şapte pui. Finalul este anunţat treptat. Moare cu ghearele împreunate. Miriştea este arată. zburând în dreptul câinelui. care îi vor face să înţeleagă valoarea sfatului părintesc. La început. miriştea.Al. Apoi simte o piroteală şi retrăieşte crâmpeie din scurta lui viaţă: carâmbul cizmei vânătorului. deci clasică. stă zgribulit de frig. Puilor le cresc aripile şi mama lor îi învaţă să zboare. Ea izbuteşte să-l înşele pe vânător. ori ca satiră socială. pentru a-i salva pe ceilalţi. Va colabora. schiţând gestul uman al rugăciunii. rupându-şi o aripă. rămas singur la marginea lăstărişului. nuvele şi povestiri. Ele vor forma substanţa volumelor În lumea dreptăţii –1907. Întuneric şi lumină – 1912. a) Schiţa Puiul de I.

se dă o luptă sfâşietoare: să rămână cu puiul schilod sau să plece ca să-i salveze pe ceilalţi de gerurile iernii. este prins de un flăcău. adică o povestire cu personaje din lumea animalelor. Pedeapsa. când vine vânătorul. El utilizează termeni expresivi ca: „lăstăriş“. De aceea.Personajele au un caracter tipic. „piroteală“. O dată cu creşterea lor. cel care distruge şi arată raportul profund greşit dintre om şi vieţuitoare. în societate. păsărilor. Ei calcă porunca „Să cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta“ şi ieşirea în afara legii are consecinţe tragice. personajele au un caracter general: prepeliţa este iubirea părintească a mamei. Îşi pune viaţa în primejdie. când face prima greşeală. când pleacă cu puii sănătoşi. plantelor. prin personificare. Prepeliţa este asemeni unei mame grijulii. atrăgându-l spre lăstăriş pentru a-şi salva puii. care caută să scape el. Scriitorul imaginează întrebări şi răspunsuri umane între prepeliţă şi puiul rănit. scriitorul utilizează alegoria. prepeliţa le spune puilor: „— Eu o să zbor. cărora li se dau. independenţa. determinate de ascultarea părinţilor. De exemplu. voi să rămâneţi nemişcaţi. „carâmb“. În inima prepeliţei. „alică“. prepeliţei şi puilor. puiul cel mare este neascultarea specifică tinerilor. „pârloagă“. fără să-i pese de ceilalţi. c) Stilul utilizat de I. Puiul cel mare este egoistul. pentru ca vânătorul să nu poată trage. „schilod“. va rămâne singur în gerul aspru al vieţii. Această alegorie are în vedere cultivarea unor comportamente sociale morale. care vor să-şi arate curajul. Îl ceartă pe puiul cel mare. frig.Brătescu-Voineşti este realist. „cu sens de pădurice“. preocupată să le dea puilor tot ceea ce este mai bun. exprimat şi prin dialoguri. împrumutând. puiul cel mare — tipul copilului neascultător. şi-l va pierde. dar şi ca 331 . ca prepeliţa pentru ceilalţi. Vânătorul reprezintă tipul ucigaşului. b) Puiul este o alegorie. „herete“. pe care o ia. ca în cea a unei mame. care zboară e pierdut.Al. Pentru a ne sensibiliza şi pentru a ne sugera o analogie între viaţa oamenilor şi cea a păsărilor. copiii trebuie să înveţe normele de conduită socială. calităţi şi trăiri omeneşti. răul. Prepeliţa reprezintă tipul mamei iubitoare. ploaie. Aţi înţeles?“ Acest comportament raţional al prepeliţei este sugerat prin felul în care zboară în dreptul câinelui. Este rănit şi nu va mai putea zbura. are un caracter moralizator. Ei trebuie să ştie cum să se comporte în familie. El atribuie celor două personaje sentimente umane sau hotărâri ca acea luată de prepeliţă. Cel care nu-şi pune sufletul său în primejdie. „a se pitula“. un comportament uman. Cea de-a doua greşeală puiul o va plăti scump. şi. Ea îi ocroteşte sub aripile ei de soare. „preajmă“. în împrejurările grele ale vieţii. din neascultare. „mirişte“. când vine vânătorul.

Face Facultatea de Drept la Bucureşti şi audiază cursurile Facultăţii de Litere. „ochişorii ca nişte mărgele verzi“. Budapesta. naraţiune şi dialog dă textului momente de intensitate ca reproducerea cuvintelor vânătorului: „Unde fugi? înapoi. Această îmbinare între descriere. Se căsătoreşte cu Henriette Allievi. „Tănase Scatiu”. „au întors locul“. Bruxelles. Simbolizarea sugerează intenţionalitatea umană: „pică mort cu degetele ghearei împreunate ca pentru închinăciune“. „Poezii nouă” – nuvele: „Inundaţia”. 36. „a rămas împietrit“. „ca sticla“. „ger aprig“. În 1880 este supleant la Hârşova. 332 . epitete etc. Astfel.să-i îndepărteze de cuib şi de pui. Intră în diplomaţie din 1885 şi este secretar de legaţie la Roma. personificări. Va fi transferat apoi la Atena. pentru a reda imaginea iernii. în 1881 procuror la Târgovişte. Şcoala primară şi gimnaziul le face la Focşani şi liceul la Bucureşti. „Îndreptări”. Apoi va mai scrie „Lume nouă lume veche” şi „În faţa vieţii”. Activitatea literară este alcătuită din: – versuri: „Imnuri păgâne”. fiica unui senator şi a unei contese. „În război”. Duiliu Zamfirescu — Viaţa la ţară Viaţa şi activitatea literară. Duce o viaţă de saloane. el utilizează termenul expresiv „preajmă“. Tatăl său era arendaşul Lascăr Zamfirescu la Plăineşti. Mama. la „Literatorul”. Sultana. „puii au clipit din ochi“. Moare la Văratec în 3 iunie 1922 şi este înmormântat la Focşani. epitetul şi metafora „haina albă şi rece a iernii“. A fost deputat şi ministru. „fâşâitul unui câine“. îşi pierde viaţa şi sufletul“. Nero!” Scriitorul ştie să folosească construcţii expresive ca: „sub un cort“. „aripă moartă“. Va colabora la „România liberă”. care alcătuiesc ciclul Comăneştenilor. „bătaia puştii“. S-a născut la Plăineşti lângă Râmnicu-Sărat la 30 octombrie 1858. metafore. metonimii. folosind comparaţii. „zburând în rasul pământului“. era sora arhitectului Mincu. Va fi secretar general la Ministerul de Externe (1906) şi membru în comisia europeană a Dunării. „Convorbiri literare”. să asculţi pe mămica!) arată intenţia moralizatoare a autorului: „Cine nu-şi ascultă părinţii. „moartă de oboseală“. „Noapte bună”. „O muză” – romane: „Viaţa la ţară”. comparaţia şi aliteraţia „senin ca sticla“. aşa cum dedicaţia de la începutul povestirii („Sandi. „Anna“.

care făcea din rege şi capii politici liberali câştigătorii războiului. Camil Petrescu. 333 . idealizată de apartenenţa sa la o conştiinţă naţională şi de exilul său diplomatic în Italia. Matei Damian şi Mihai Comăneşteanu. În Tănase Scatiu. „O amică”. reprezentat prin momente semnificative marcate de: Nicolae Filimon. o lume aproape nouă: „lumea arendaşilor“ în ascensiune pe temeliile unei idei politico-sociale a răposatului Brătianu. Duiliu Zamfirescu. La trecerea timpului. Rolul şi locul romanelor lui Duiliu Zamfirescu este de a fi o verigă importantă în lanţul istoriei literare. De aceea scriitorul îşi propune: „am să judec pe pârliţii de arendaşi ajunşi bogaţi. continuând în alte condiţii socialistorice pe Ioan Slavici. Mihail Eminescu. Anna. care făcuseră dovadă patriotismului autentic. ceea ce este degradant în valorile umane. I. îl găsim în Viaţa la ţară. Cezar Petrescu. b) Viaţa la ţară este un roman realist. Mihail Sadoveanu. alegându-se mai ales acele creaţii. fiindcă îi repugnă. deci. care apunea la sfârşitul secolului al XIX-lea. de factură clasicistă. expresia unui protest antiburghez. ci laudă pe ofiţerii şi soldaţii. Hortensia Papadat-Bengescu. alcătuit dintr-o serie de cinci romane: Viaţa la ţară. Altfel spus. el este la mare distanţă de versiunea oficială.Din activitatea sa ca dramaturg menţionăm: „Lumina nouă”. care au avut aceeaşi atitudine critică. marcând momentul de apus al clasei feudale şi apariţia burgheziei rurale. falşi în întâia şi a doua generaţie“. George Călinescu. Mateiu Caragiale. alături de Saşa Comăneşteanu. Ciclul va fi. „Poezia despărţirii”. deşi nu accepta teoriile lui C. De aici interferenţa de realism. o lume a clasei feudale.D. reprezentată de arendaşi. Scriitorul este tezist.Slavici. de clasicism şi de romantism în structura romanelor sale. În război. Marin Preda. fiindcă tema o formează viaţa rurală românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea. este momentul penetrării relaţiilor de producţie capitaliste în viaţa rurală românească. în romanul În război. a romanului românesc. „Voichiţa”. Tănase Scatiu. Regretul său după o lume. Liviu Rebreanu. Caracterul moralizator. ei reprezentând „poporul acesta“.L. De aceea. el vrea să critice lumea burgheză. pe care-l definea prin mitocanul de Scatiu. factori politici. Acţiunea romanului este simplă.Caragiale. Ioan Slavici. Îndreptări. Augustin Buzura. a) Viaţa la ţară face parte din Ciclul Comăneştenilor. Dinu Murguleţ este personajul principal al romanului şi reprezintă categoria socială a boierimii tradiţionale. rămân doar valorile. Gherea. a ostilităţii scriitorului faţă de partidul liberal şi o continuare a tradiţiei marilor clasici I. se va accentua în Îndreptări şi Anna şi de aceea ele rămân mai slab realizate sub raportul valorii literare. care au un rol important în evoluţia fenomenului literar.

face gafa să-i spună lui Dinu Murguleţ că ţine moşia de la Eforie pe nimic. dublată de idila dintre Mihai Comăneşteanu şi Tincuţa. are curajul să vie la moşia lui Dinu Murguleţ să-l răpească şi să-l agreseze. Ţăranii prind de veste şi-l vor ucide pe Tănase Scatiu. după ce pune mâna pe o moşie.fiindcă aşa este viaţa patriarhală. 334 . respectând dorinţa mamei sale. Caracterul realist al romanului este accentuat atât prin discuţiile dintre Dinu Murguleţ şi Matei Damian. Moartea bătrânei este urmărită cu multă fineţe de analist. când. Tănase Scatiu. Dialogul dintre Diamandula şi Matei Damian este bine chibzuit. ca să-l scape de datoriile pe care le avea. Tănase Scatiu şi mama sa Profira vin în vizită la Dinu Murguleţ. pentru ca să fie invitată în casă. dintre ţărani şi autorităţi. mama lui Tănase Scatiu. Este un mod în care arendaşul Tănase Scatiu. cu ajutorul acestora. că nu va înstrăina moşia şi să-l ajute pe Dinu Murguleţ. În casa lui Dinu Murguleţ locuieşte sora sa Diamandula. Obraznica Profira. care pun în evidenţă vâna de scriitor realist a lui Duiliu Zamfirescu. cu obrăznicia şi impertinenţa sa. Apoi romanul capătă o tentă romantică prin idila dintre Matei Damian şi Saşa Comăneşteanu. conturând de la început personajele şi îmbinând analiza psihologică cu creaţia. ceea ce produce reacţia de după plecarea lor a lui Dinu Murguleţ. Schingiuirea ţăranilor de către subcomisarul plătit de Tănase Scatiu este o prefigurare a finalului din romanul Tănase Scatiu. dar începe cu momentul declanşării conflictului. îşi trăieşte ultimele zile. care nu-şi poate imagina cum un mojic ca Tănase Scatiu are impertinenţa să vină cu intenţia de a-i cere fata în căsătorie. care. Asocierea dintre Dinu Păturică. Tănase Scatiu vrea să le fure pământurile. Scena este bine realizată. Sunt pagini. când aceasta îi spune să încerce s-o cunoască pe Saşa Comăneşteanu. de fapt partea a doua a romanului Viaţa la ţară. arivistul fanariot brutal. cu un scop bine precizat. vrea să mai obţină una. acela de a pune la cale o mezalianţă. adică căsătoria dintre grosolanul şi obraznicul Tănase Scatiu şi Tincuţa. Însuşindu-şi moşia lui Dinu Murguleţ. pe cea a lui Dinu Murguleţ. fiica lui Dinu Murguleţ. în acelaşi timp. îi impută lui Dinu Murguleţ că-i „fudul“ şi nu vine să-i vadă. ca vecini de moşie. din romanul Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon. Venirea acestuia este un eveniment şi deplasează întreaga familie la gara Ciulniţa. La urmă aruncă cuvintele: „Ce zici. Matei îi dă o sumă mare de bani ca zestre pentru Tincuţa şi. pe care îl ţine sechestrat după moartea Tincuţei. ne-ncuscrim?“. aşteptând pe fiul ei Matei Damian să se întoarcă de la studii din Italia. când. Realist este mai ales în conflictul dintre ţărani şi Tănase Scatiu. fiindcă are probleme financiare. şi Tănase Scatiu este uşor de făcut. să-i promită că va rămâne în ţară. vecine. fără scrupule. se preface că leşină. fiind în vârstă.

vrea să rămână la ţară. iar viaţa satului nu este cunoscută de autor şi nu apare în roman. hotărârile decisive. care vine la moşia ei şi o găseşte aşteptându-l. care este atât de nepriceput. fiindcă îl iubeşte şi-i este credincioasă. — Da. adevărul: „— Eu nu mă întemeiam pe nimic. Ea îl aşteaptă pe Matei Damian să se întoarcă de la studii. dar. Râde printre lacrimi. dar cu o încărcătură emoţională. care s-o îndreptăţească. cuvinte simple. Se urmăreşte în general viaţa clasei dominante. ca să-l aştepte pe Matei Damian. să-şi administreze moşia singur. Când Dinu Murguleţ o întreabă pe ce se întemeia. nu mai plec. fiindcă a sosit clipa atât de mult visată. Este căutată de Matei Damian. Ea îşi creşte fratele şi surorile (Mihai Mary. dintr-un dialog simplu şi sensibil: „— Tare mi-eşti dragă!. de fraze complicate. Saşa se uită la el cu frică. fiindcă ele sporesc 335 . se uită încurcată în pământ.ca precursor al lui Liviu Rebreanu în realizarea romanului românesc modern. — Şi nu mai pleci. a boierimii rurale. Când Dinu Murguleţ vine s-o peţească. Dinu Murguleţ îi strecoară ideea că Matei Damian o cere în căsătorie. este nediferenţiată. ideile importante nu au nevoie de cuvinte multe. ceea ce dă romanului o notă de clasicism.Ştii? — Da. — Dacă vrei. ea la început refuză să discute problema. c) Caracterul romantic al romanului se concentrează în jurul eroinei Saşa Comăneşteanu. – Cât se poate de mult şi de tare!.. comparată de criticul Garabet Ibrăileanu cu eroinele romanelor lui Turgheniev sau Tolstoi. zise rar. — Cu tot. ea îşi administrează singură moşia. ea spune.. Stoica.. prin delicateţea şi frumuseţea spirituală.. Harnică şi pricepută. parcă soarta „i-ar fi atârnat de vorbele lui“.” Scriitorul ştie că lucrurile mari. Diamandula. dar. fiind trimis de Matei Damian.dragă.. ea îi spune că are o familie. Scena este construită cu o mare economie de mijloace. cu păr. Ca s-o încerce. rosteşte cu obrajii roşii: „Asta e altă vorbă“.toată. deşi între ei nu era nici o relaţie. eu îl iubeam“.. aflând cine o cere în căsătorie. introduce chiar mijloacele mai moderne pentru a mări producţia agricolă şi se miră că Matei Damian.. în general. De aici tactica şi strategia lui Dinu Murguleţ de a amâna discuţia căsătoriei după întoarcerea Saşei Comăneşteanu de la Paris. cu ochi. ca să împlinească dorinţa mamei sale. cu suflet şi cu tot. ca sufletul!... în câteva cuvinte simple. Masa ţărănească ne apare condusă de exponenţi ca Lefter. — Şi eşti de acum a mea. când Dinu Murguleţ îi vorbeşte de căsătorie. întreagă. de aceea... Victoria) ca o mamă..

scriitorul introduce metafora epică a fulgului. fiindcă era angrenat cu Dinu Murguleţ în aplanarea conflictului dintre ţărani şi autorităţi. încărcând-o cu valorile unei meditaţii discrete pe tema fortuna labilis: „Gândul bătrânei. N-o să ne ducem nicăierea nu-i aşa? Am să-ţi cânt câte ceva seara. când s-a întors din străinătate: „— Într-adevăr.. cu afectivitate şi delicateţe: 336 . Saşa îi impută lui Matei. discreţia. casnică. „ — Aşa este: „nici atât nu facem. totală. zise ea. luate din Psaltire. o fericire omenească. sensibilitatea. aş crede că te văd sosind din pământul fericit al Câmpiilor Elysée.” Când autorul vrea să pună în gura lui Matei cuvinte cu vădită tentă literară. Acesta i-a luat la el pe magistraţi. afectivitatea ce nuanţează romantic textul romanului.. — Ca să nu rămână biata mamă singură? — Ca să nu rămâie singură..” Cuvintele lui Dinu Murguleţ. dau un sens adânc relaţiei dintre Saşa Comăneşteanu şi Matei Damian. ca trăsături ale apartenenţei la estetica realistă. Matei îi aminteşte că nici ea n-a venit să-l întâmpine la gară. da. Procedeul creaţiei va fi reluat în dialogul dintre Matei Damian şi Saşa Comăneşteanu.” Ea vrea o realitate simplă. şi ca să nu afli dumneata prea curând ceea ce voiam să ascund şi ceea ce totuşi ai aflat foarte repede. claritatea ce caracterizează clasicismul. clar. ocupat de un fulg“. după întoarcerea acesteia de la Paris. dar nu puteam veni. poartă un dialog cu mama sa Diamandula.când. acurateţea. simplitatea. pe avocat şi i-a scos pe ţărani din mâna jandarmilor. se destindea prin curiozitate şi urmărea pe acela al mame-sei. armonia. Saşa îl întrerupe: „Cu o frază din Glück şi două versuri din Homer. intimă. că n-a aşteptat-o la gară. familiară. solemn.” Când Dinu Murguleţ le comunică celorlalţi hotărârea lui Matei Damian şi a Saşei Comăneşteanu de a se căsători. fără martori: „Ce fericiţi o să fim după. prin echilibrul. aici în casa noastră. Când Matei Damian. nici frumuseţe spirituală: „Ca să puie întru Dumnezeu nădejdea lor şi să nu uite lucrurile lui Dumnezeu şi poruncile lui să le caute“. prin delicateţea. unde primăvara eternă încinge trunchiul copacilor cu iederă verde. o face simplu.. liberat deocamdată de durerea fizică ce o stăpânea. venit din Italia. fiindcă nu există fericire fără Dumnezeu.. singuri la foc. încremenit de apropierea morţii. împletirea analizei psihologice cu creaţia. gândul lui.... rămânea plutitor în aer şi se anina de fulgul de pe pernă.ambiguitatea. d) Stilul lui Duiliu Zamfirescu se caracterizează prin spiritul critic.mă vei lua.

umedă de fericire. nepotu-meu. încheiată cu moartea. face greşeala de a se căsători cu Tănase Scatiu. Acuma vine dumnealui Matei Damian. Face şcoala primară la Bacău şi Roman şi gimnaziul la „Roman-Vodă” şi apoi liceul „Codreanu” din Bârlad.” Duiliu Zamfirescu rămâne în aria literaturii române un scriitor realist de factură clasicistă. arătând unde duce o viaţă trăită fără principii morale. Conu Dinu se apropie de ea şi. m-a lăsat cu limbă de moarte părintele ei sufletesc. Dumnezeu să-l ierte. chiar dacă uneori sunt stângace şi puţin potrivite. Mâna stângă.„— Ascultaţi la mine: Ştiţi că Saşa este fata mea. încât se vedea din genele lor.” Tincuţa. Îşi ia licenţa în 1895 şi a fost profesor la Liceul Internat „C. uită de cuvântul pe care l-a dat lui Mihai Comăneşteanu şi. 337 . Apoi va colabora la „Evenimentul literar” din Iaşi şi „Lumea nouă” din Bucureşti. şi mi-o cere de legitimă soţie iar eu i-o dau. Toţi se sculară în picioare. sunt vii. Vaian. Eroii sunt bine conturaţi. dusă de mama ei Sofia pe la Bucureşti. tremura. Scriitorul îşi pedepseşte eroina cu o viaţă de mizerie. dar şi romantică. A condus revista „Viaţa Românească” influenţând în sens realist dezvoltarea literaturii. Cartea sa: „Spiritul critic în cultura românească” este de fapt o axiologie realistă. ce se mişcau gânditoare. Negruzzi” din Iaşi şi din 1912 la Facultatea de Litere din Iaşi după ce îşi dă doctoratul cu „Opera literară a d-lui Vlahuţă”. Scriitorul ştie să mânuiască arta descrierii: „Dar ochii ei adânci aveau o privire atât de preocupată. Garabet Ibrăileanu Viaţa şi activitatea literară. simplu şi poate fi rezumat de cuvintele rostite de Dinu Murguleţ: „Asta este: să umblaţi în poruncile Domnului şi să fiţi norociţi voi şi copiii voştri! zise bătrânul ca încheiere la cuvântarea sa. trăiesc cuvintele pe care le rostesc. Va scoate la Roman revista „Şcoala nouă” cu Eugen I. participă la baluri. îşi însuşeşte conceptul de carpe diem. Născut la 23 mai 1871 la Târgu Frumos ca fiu al unui funcţionar din Roman. luândui o mână. vrea să trăiască în petreceri. Tatăl moare în 1887 şi o va duce greu.” Caracterul moralizator de factură clasicistă este introdus în roman fără ostentaţie. care ia în arendă la Băceşti o moşie. cu care arunca zarul. fiindcă tată-său. sub influenţa mamei sale. o pune într-a lui Matei. dominată de interese meschine. Gura zâmbea. Saşa se făcuse roşie ca un măr. că mintea e în altă parte. 37.

“înoată în probleme” şi personalitatea lui rece. Domnul Dimitriu (Calistrat Hogaş) este “original personaj”. multe articole şi romanul „Adela”. spontană. fiindcă “rece şi ironic în aparenţă.” Emil Codrescu spiritual.dizolvant. Emil Codrescu apare structurat pe două planuri: contemplativ . care a dus o viaţă de intelectual ascet. fiindcă hipersensibilitatea lui este aproape maladivă. “superb de sănătate şi de veselie”. cu o pălărie cât o roată de trăsură. „Scriitori şi curente”. eroii sunt sumar conturaţi cu mijloace realiste. cumpănită a omului de ştiinţă pune un diagnostic eului său sentimental. care râdeau parcă necontenit singuri fără participarea feţei.. fiindcă este cuprins de o mistuitoare iubire. şi nu trebuie să devină o realitate”. care o idealizează pe Adela (de fapt Adelaida). “tăiat în proporţii ciclopice. Adela este “un bloc de frumuseţi vii şi calde”. deşi “E cu 338 . cu puţine relaţii sociale.pasionat dar şi critic . cu o faţă de satir bătrân încadrată de o barbă gălbuie. Garabet Ibrăileanu — Adela Romanul Adela . „Note şi impresii”. când grupul de la Viaţa Românească obişnuia să se retragă vara la munte. Inteligenţa lui dornică de sensuri neprevăzute “acţionează în sensul unei dialectici proprii. structura epică este aproape inexistentă. în afara logicii obişnuite. sensibil şi chiar sentimental în realitate”.1. s-o ierte. De aceea îi spune: “Mata nu vrei niciodată ceea ce vrei”. oscilează ca să se apropie de Nataşa. “stînca pe care creşte floarea reginei”. Ambianţa este cea de la începutul secolului XX.. De aceea însăşi Adela cu toată dragostea pentru el rămâne derutată în faţa ezitărilor şi inconsecvenţelor”. „Studii literare”.Activitatea sa literară va mai fi concretizată şi prin următoarele cărţi: „Scriitori români şi străini”. inabordabilă “din cauza prăpastiei care te desparte de ea”. Acţiunea romanului se petrece la Bălţăteşti o mică staţiune situată pe şoseaua ce leagă oraşele Piatra Neamţ de Târgu Neamţ în apropierea intersecţiei cu un drum spre Mănăstirea Văratec. fără reflexe şi calcule.este realizat la punctul de interferenţă dintre realism şi romantism. Eroul principal este un medic. verzi. Dacă pentru Emil Codrescu “Adela este o iluzie paradisiacă. Evenimentele sunt mărunte. El are pasiunea cărţilor. Drama lui Emil Codrescu este a unui “cvadragenar intempestiv şi pervers de lucid”. 37. Emil Codrescu. pătrunzători. cu o manta imensă şi cu ciorapii roşii. rară şi găurită de doi ochi mici. adept al moralei practice este asemănat de Adela cu prinţul Andrei Bolkonsky din romanul Război şi pace de Lew Tolstoi.Jurnalul lui Emil Codrescu . aşa cum va ezita şi eroul lui Ibrăileanu “de a se apropia cu toată convingerea de formele palpabile ale vieţii”.

În 1921 devine membru al Academiei Române. colaborează la Sămănătorul. (Adevărul literar şi artistic 1933. adinioarea (pt. Modelul pentru Adela este “Fata pe care ai iubit-o la optsprezece ani şi n-ai mai văzut-o de atunci. Remarca lui Emil Codrescu din finalul romanului: “A trecut fericirea pe lângă mine şi nu i-am pus mâna în piept?” este un prilej de meditaţie. A primit distincţii numeroase ca doctor honoris causa al Universităţii din Iaşi şi Premiul de stat. până). Sobrietatea stilului face ca bogăţia de nuanţe. p. ca acestei fiinţe în adevăr angelice”. Face gimnaziul la Fălticeni. Unele sunt “sentimentale”. De aceea cuvintele lui G. În Amintiri G. “copii” sau “cucoane mici”.I): “Cel mai bun roman de analiză pe care îl avem”. S-a născut la Paşcani la 5 noiembrie 1880 ca fiu al avocatului Alexandru Sadoveanu şi al Profirei Ursachi.ed. sertarele). Ibrăileanu mărturiseşte că la Roman la optsprezece ani “o afacere mai mult de imaginaţie decât de romantism” i-a lăsat o amintire cu rezonanţe de voluptate spirituală. Mihail Sadoveanu Viaţa şi activitatea literară. nu ştim să acţionăm.neputinţă să fi existat cândva pe planetă o apariţie mai încântătoare”. Moare în 1961. altele “impertinente”. De aceea G. Din 1904 pleacă la Bucureşti. saltarele (pt. Călinescu remarca la apariţia romanului (1933 . apoi Liceul Naţional din Iaşi. Se retrage apoi la Fălticeni şi după apariţia revistei „Viaţa românească” în 1906 la Iaşi vine al Iaşi. Caracterizarea eroinei se face din linii succesive. Ea refuză ideea formulată de Turgheniev că se apropie de femeie ca de un sanctuar: “Nu suntem sanctuare”. Limbajul arhaizant utilizat este realist: pănă (pt. Florile au personalitate. fiindcă în cele mai importante momente ale vieţii nu realizăm importanţa lor. de formaţie ştiinţifică. nici o alunecare pe neaua purei străluciri”. evantai). unde va realiza partea cea mai importantă a creaţiei sale. evantaliu (pt. de idei. 652. să fie condensată. o iubeşti toată viaţa”. A fost director al Teatrului Naţional din Iaşi. De aceea o greşeală făcută la tinereţe ne poate costa până la bătrâneţe. “cuvântul înger nu s-a potrivit unei trecătoare apariţii umane. nu ştim să le trăim. Ea este pentru el donna angelicata adică femeia înger. Călinescu sunt pe deplin justificate: “Nu găseşti în acest roman nici un cuvânt de prisos. 38. 1). Umorul cu care îşi apropie natura şi lucrurile este duios şi simplu. Realist este şi procedeul analizei. 339 . adineaori). a unui scriitor psiholog. nici o descripţiune pentru ea însăşi.

Mihail Sadoveanu — Hanu Ancuţei a) Hanu Ancuţei este o sinteză a universului sadovenian. Zodia Cancerului. El îşi are originea în politica înţeleaptă a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de a construi puternice aşezări răzeşeşti la hotarele Moldovei. Creanga de aur (1933). Dumbrava minunată (1922). Zodia Cancerului (1929). într-o variantă rustică. un fel de divan popular. Bordeienii. Neamul Şoimăreştilor. fiindcă aici găsim toate temele şi motivele. Fraţii Jderi (1935-42). ca şi în Hanu Ancuţei. Hanul este o insulă a unui Eden pierdut în negura timpului. din povestiri: Dureri înăbuşite (1904). Hanu Ancuţei (1928). dar şi Banchetul lui Platon. Balta liniştită (1908). va fi dezvoltat în Nicoară Potcoavă. De aceea glorioasa sa domnie. Scriitorul insistă asupra ochilor ei spre a sugera rolul de simbol al conştiinţei naţionale şi sociale. Ancuţa este viaţa într-o continuă trecere. Ostrovul lupilor (1941). se păstrează obiceiul de a întemeia sfaturi. Nada Florilor (1951). prototipurile umane. creat de Mihail Sadoveanu. este o carte vie. la Hanul Ancuţei. Hanul este un nucleu. sintetizată în Fraţii Jderi. Aici.Activitatea literară va fi foarte bogată. Neamul Şoimăreştilor (1915). Împărăţia apelor (1928). ştie tot ce se petrece în ţara Moldovei. Haia Sanis (1908). Nicoară Potcoavă (1952). dar şi o imagine a unui univers. Ancuţa ascultă şi reţine toate povestirile. fiind alcătuită din romane: Şoimii (1904). topind într-un tot firele narative. De aceea găsim în el firele narative. spre a o apăra. Baltagul (1930). C-aşa-i datina“. Nopţile de Sânziene (1934). Apa morţilor (1911). motivele şi temele. conceptele şi modelele narative. programul său estetic. Măria sa Puiul Pădurii (1931). Bordeienii (1912). pe care-l are eroina. Ştefan cel Mare şi Sfânt. pe care-l găsim în povestirea comisului Ioniţă de la Drăgăneşti şi în Judeţ al sărmanilor. are „ziduri înalte ca de cetate“. Crâşma lui moş Precu (1904) La noi în Viişoara (1907). care vor fi dezvoltate în romanele lui Sadoveanu. este frumoasă şi „clipeşte domol ca o mâţă dezmierdată“. Floare ofilită (1905). Ochi de urs (1938). sugerând Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea de Dimitrie Cantemir. Cânele (1904). călare pe albul armăsar 340 . „în neagra fântână a trecutului“. simbolurile şi timbrul sadovenian. Nunta domniţei Ruxanda (1932). din vremurile de demult. Locul unde nu s-a întâmplat nimic (1933). Eroii vin să-şi depună comoara lor de înţelepciune aici. Este universul naţional. Asemeni Împăratului Alb. când o apucă de mână căpitanul Nicolae Isac. Însemnările lui Nicolae Manea (1907). Valea Frumoasei (1938). un model de viaţă românească. „porţile îi stau deschise ca la domnie şi chiar Vodă Mihalache Sturza vine să vadă ochii Ancuţei. 38.1. se găseşte în centrul universului sadovenian. sugerând cetatea ideală a lui Platon în variantă moldavă. Ţara de dincolo de negură (1926). Firul satul şi ţăranul.

având trăsăturile sugerate de cartea de zodii. satul şi biserica. în discursul său de recepţie la Academia Română. însă măreţ ca şi dânsa“ este alcătuit din „păstorul necărturar“. Toate firele narative ale universului sadovenian îşi au punctul de început în Hanu Ancuţei şi se încheie în Fraţii Jderi. pe care o poartă la şold moş Leonte Zodierul. de la Durău. viaţa şi moartea. În acelaşi mod o baladă. are un destin de învingător. care realizează un roman de călătorie. că: „panteonul meu literar. sintetizată în cântec. simplu şi rustic. şi din marii săi înaintaşi“. Ea este „o bătaie de inimă a oamenilor. care exprimă „sufletul cel veşnic al neamului“. momentul unic al mărturisirii. este „cântecul amintirii“ care transformă viaţa şi moartea într-un motiv esenţializat. iar Constantin Moţoc îşi începe povestirea. Acest „suflet al neamului“ este motivaţia şi scopul scrisului pentru Mihail Sadoveanu. alt mod de viaţă. Restructurarea este procedeul specific sadovenian. Haralambie. transformă o legendă într-o povestire. Ele îşi găsesc exprimarea printr-un erou-simbol. ţipătul lui Munch devine divan moldav. Călugărul Gherman. ceasuri. care au fost şi nu mai sunt pe acest pământ“. alte obiceiuri. trecerea spre o altă lume. Specificul naţional caracterizează textul sadovenian. b) Structura narativă este o continuă reluare a motivelor şi temelor universului sadovenian: iubirea şi natura. Mihail Sadoveanu mărturisea. fără podoabe ca natura. linii din care emană şi în care se concentrează toate povestirile şi romanele lui Mihail Sadoveanu. istoria şi războiul.Catalan. ca în estetica expresionistă. Eroii săi simbolici sunt surprinşi într-un moment din Marea Trecere spre împlinirea destinului lor. o meditaţie pe tema fortuna labilis în manieră populară. Eroii tind să devină arhetipuri. devine nucleul povestirii Orb sărac. aşa cum cântecul îşi ia fiinţa printr-un glas sau instrument. c) Motivele şi temele sadoveniene sunt centre. divanul şi judecata. despre o altă lume cu trenuri. dându-i o aură emanată de această conştiinţă naţională. Constantin Moţoc şi Vasile cel Mare pornesc în 341 . Numărul zece sugerează perfecţiunea. cântând o doină de haiducie. Cântecul este „o amintire esenţializată”. oraşe. din Ion Creangă. punctul pe i. prin care o snoavă devine povestirea comisului Ioniţă din Iapa lui Vodă. Mioriţa. de aceea şi căpitanul Nicolae Isac îngână Cântecul cucului. negoţul şi călătoria. destinul şi adevărul. care au case cu etaj. iar mitul cu simbolul. Din el se generează universul sadovenian. concentrat într-o povestire despre nemţi. din „Ion Neculce. un element de mit popular devine povestirea lui Moş Leonte Zodierul din Balaurul. Realitatea se împleteşte cu legenda. Motivul negoţul şi călătoria se întrupează prin jupân Damian Cristişor. aşa cum cântecele bătrâneşti şi doinele s-au ridicat din inimile lor „ca flori pe morminte“.

Chiar jupân Damian o sărută pe Ancuţa. Chiar Constandin. meşterul Ianache Coropcarul. ca să ducă „vinuri la ţinutul Sucevei“. când „ieşea norodul de la leturghie“. Ienachi Coropcarul vorbeşte despre „un schit pe un colţ de stâncă. în povestirea Cealaltă Ancuţă. este sfatul bătrânilor şi rămâne ca o componentă a datinii. păstrat din vremurile de demult. Idila dintre Marga şi căpitanul Isac se petrece la fântâna dintre plopi. în Judeţ al sărmanilor Constantin Moţoc se retrage în munte. Năstase Balomir s-a cununat chiar la Sfânta Mitropolie. adică evenimentele de la hanul Ancuţei. căpitanul Neculai Isac „trece cu cărăuşii şi cu antalele“. care le încorporează pe celelalte nouă. Căpitanul Nicolae Isac ascultă „clopotele de la Tupilaţi“. Motivul este prezent în aproape toate povestirile. haiducul Haralambie. În Istorisirea Zahariei Fântânarul. Divanul şi judecata se definesc ca fiind tema celei de a zecea povestiri. În Judeţ al sărmanilor. „sub cetină“. din Balaurul. după ce-i dă mărgele şi-i admiră frumuseţea. Idila dintre căpitanul Nicolae Isac şi Marga se termină tragic cu moartea eroinei şi rănirea căpitanului. este poiana lui Vlădica Sas. ca şi căsnicia distrusă dintre Constantin Moţoc şi Ilinca. pe care l-a văzut la Sfântul Munte“. Motivul satul şi biserica este întrupat prin călugărul Gherman de la Durău. Motivul este prezent în Judeţ al sărmanilor. în Iapa lui Vodă. o fură pe duduca Varvara. în Cealaltă Ancuţă. Natura dă cadrul unic al întâmplării. Cucoana Irinuţa. a tradiţiei. Toderiţă Catană este închis în turn la Golia. adică negustor ambulant. „călătoria sa la târgul Ieşului“. Comisul Ioniţă de la Drăgăneşti povesteşte. ridicată pentru pomenirea tatălui său. duduca Aglăiţa şi Ilieş Ursachi izbutesc să-şi împlinească iubirea datorită unui concurs de împrejurări şi să fie căsătoriţi de Vodă Calimach. ucis de fratele acestuia Gheorghe Leondari. din povestirea Orb sărac. călătoreşte mereu la târgul Romanului. vine „de la târgul cel mare al Chiului“ şi este dus „de baba Salomeia la cetatea Domniei“. care se duce la Iaşi. motivul are rolul de a defini momentul judeţului la „Sfânta sărbătoare a Înălţării“. Cel mai amplu tratat este motivul dragostea şi natura. cu toată opoziţia boierului Dimachi Mârza. În Istorisirea Zahariei Fântânarul. jupân Damian are „un dar pentru Sfânta noastră maică Paraschiva“. Este un model de viaţă gentilică. Tragică este şi relaţia dintre mama părintelui Gherman şi haiducul Haralambie. ca „să se roage la Sfânta Cuvioasa Paraschiva“. În povestirea Haralambie. întrupat de Toderiţă Catană.călătorie ca „doi negustori de treabă“. comisul Ioniţă trage la han lângă biserica lui Lozonski. Cadrul unic este o coordonată a stilului sadovenian. care. ca să se închine la biserica Sfântul Haralambie. îşi va asuma rolul de povestitor în Cealaltă Ancuţă. unde judecata în faţa 342 . la podul umblător de la Tupilaţi.

din Neamul Şoimăreştilor. pentru moş Leonte este zodia. avem divanul domnesc în care se hotărăşte pedepsirea haiducului Haralambie. lupta dintre haiducii conduşi de Haralambie şi soldaţii conduşi de Gheorghe Leondari. în Fraţii Jderi. având semnele zodiei Scorpionului. El este continuat de Mihalache Sturza. care cu fiii îl însoţeşte pe domnul Ştefan la vânătoarea de la Izvorul Alb. că. să construiască imaginea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. de aceea motivul adevărul şi destinul îl găsim întrupat parcă prin Moş Leonte Zodierul. Tot astfel se poate face o analogie între boierul Răducanu Chioru şi Stroie Orheianu. Adevărul este esenţa destinului uman. Prototipul voievodul îl găsim în primele rânduri. Scriitorul se pregăteşte. Este o artă subtilă şi rafinată de generalizare clasicistă. d) Eroii sadovenieni formează serii ale unor prototipuri şi se diferenţiază prin nuanţe şi conexiuni. pentru comisul Ioniţă este „tot veninul cât l-am adunat în inima mea şi cât l-am moştenit de la morţii mei“. unde „oameni încercaţi şi meşteri frigeau hartane de berbeci şi de viţei ori pârpâleau clean şi mreană din Moldova“. În povestirea Haralambie.obştei este un străvechi obicei. pentru orbul Constandin este sfânta maică Paraschiva. un morar a câştigat procesul său împotriva împăratului. Motivul vânătoarea şi pescuitul este prezent în viaţa de la hanul Ancuţei. Prototipul boierul. pentru Constantin Moţoc este setea de răzbunare. 343 . În Negustor lipscan. actant al conştiinţei naţionale. Motivul istoria şi războiul devine. în Lipska. credincios al lui Vodă Calimach. boierul Dimachi Mârza organizează o vânătoare în cinstea domnului Calimach. proiectat arhetipal sub forma Împăratul Alb. trăit de eroii sadovenieni. prin aceste variante. În povestirea Istorisirea Zahariei Fântânarul. de la jupân Damian. care o fură pe jupâniţa Maruşca. care spune destinul fiecăruia din cartea ce-o poartă la şold. În povestirea Cealaltă Ancuţă avem lupta dintre Toderiţă Catană şi arnăuţii căpitanului Coste. în romanul Fraţii Jderi. pentru părintele Gherman de la Durău este „inima mea râvnea către oameni“. Adevărul pentru Platon este un principiu. Vodă Calimach devine naş pentru jupâniţa Aglaia şi Ilieş. Figura lui Alexăndrel Vuza. care respectă datina şi vine să vadă ochii Ancuţei. boiernaşul care umblă după duduca Irinuţa a boierului Bolomir. conturat prin Dimachi Mârza. în Orb sărac se vorbeşte despre războiul dintre Duca Vodă şi popor. spre a-i proiecta în condiţia de arhetip. în Judeţ al sărmanilor este uciderea boierului Răducanu Chioru. va fi reluată prin imaginea lui Niculăeş Albu. comisul Manole Păr Negru. în povestirea Haralambie. va deveni. cei prezenţi află. sau cu Năstase Bolomir.

Eroii sunt. Realismul este o structură fundamentală a universului sadovenian prin faptul că temele. prototipul haiducul-voinicul este reprezentat printr-o serie de eroi: Haralambie. ca prototip este cititorul de zodii. Recrearea devine. măruntul negustor. pe care se înscriu Constantin Moţoc. Ea va fi amplificată în Nicoară Potcoavă. Căpitanul Neculai Isac reprezintă seria voinicul. al lui Manole Păr Negru din Fraţii Jderi. cu elemente de clasicism. ca prototip este negustorul. în Iapa lui Vodă. Astfel. duduca Aglaiţa din Istorisirea Zahariei Fântânarul. Zaharia Fântânarul şi va fi amplificată prin Nichifor Lipan şi Vitoria Lipan din Baltagul. Seria este continuată de Ienachi Coropcarul. o metodă de investigare a trecutului istoric. eroii sunt luaţi din realitatea socialistorică. Ancuţa este tipul hangiţei inteligente. Nicoară Potcoavă. Această proiecţie spre generalizare a 344 . El este o sinteză de realism şi romantism. ca tip uman este ţăranul perseverent. Ionuţ şi Simion Jder. În universul sadovenian seria va fi continuată de: Cozma Răcoare. ca arhetip este structurat pe principiul Adevărul. Toderiţă Catană este tipul oşteanului viteaz. în Zodia Cancerului. comisul Ioniţă ca prototip este răzeşul. ca arhetip sugerează principiul armonia (şi echilibrul). Ei sunt cei care realizează motivul negoţul şi călătoria. în Balaurul. care va deveni poate Damian fiul. negustor în Polonia. în cazul lui Sadoveanu. care a fost la Ierusalim şi la Sfântul Munte. Atitudinea critică a autorului este prezentă în Judeţ al sărmanilor. În Hanu Ancuţei. cucoana Irinuţa din Balaurul. ca prototip este fântânarul. fiindcă aceasta este principiul autohton al Legii. un mod particular al scientismului ca trăsătură a realismului. simbolism şi expresionism. Moş Leonte Zodierul este ţăranul sfătos. ei sunt ridicaţi la nivel de prototipuri şi chiar de arhetipuri. Tudor Şoimaru. prin Tudor Şoimaru din Neamul Şoimăreştilor. Gheorghe Leondari. Toderiţă Catană. ca arhetip reprezintă datina. Vasile cel Mare. Ele îşi pun în primejdie viaţa pentru dragostea lor ca Marga din Fântâna dintre plopi. ca arhetip este structurat pe principiul Frumosul. conflictele. Comisul Ioniţă de la Drăgăneşti reprezintă seria răzeşul. ca arhetip reprezintă Armonia. în Neamul Şoimăreştilor. e) Programul estetic sadovenian este bine conturat în Hanu Ancuţei şi deplin exprimat în Fraţii Jderi. fiindcă poartă cumpăna. mai mult decât tipuri umane reprezentative pentru spaţiul carpato-dunărean. Zaharia Fântânarul este tipul ţăranului cuminte. dar aduce antale de vin din Ţara de Jos. Jupâniţele sadoveniene sunt delicate ca duduca Varvara din Cealaltă Ancuţă. subiectele. din Fraţii Jderi. în Cealaltă Ancuţă.Prototipul negustorul pare a fi întrupat prin jupân Damian Cristişor. ca prototip — voinicul. în creaţia lui Mihail Sadoveanu.

Mitizarea o avem şi în final. Esenţializarea. Isac este un nume biblic şi aminteşte de un Eden. Marga. de aceea ea ştie tot ce se petrece în Ţara Moldovei şi de aceea este o proiecţie în lumină. cosmicizarea. Astfel. iar Zaharia. fie el şi moldav. calul (Iapa lui Vodă). că eroina este o imagine a conştiinţei naţionale. precum sunt întâmplările pe care le trăiesc. sugerând sintagma „de la Cain la Zaharia“. când în povestirea Negustor lipscan. de aceea cu el încep poveştile. Se stabileşte. în textul Evangheliei. Simbolizarea este un mod de a nuanţa eroii şi întâmplările. duduca Aglăiţă. astfel. Elementele simboliste sunt prezente prin mulţimea simbolurilor. simbolul fântâna devine „neagra fântână a trecutului“. dar. Negustor lipscan. subiectele. care sugerează: fântâna. Orb sărac. că ea este construită pe conceptul expresionist de cunoaştere. spectacolul de întuneric şi lumină sunt prezente în text. duduca Varvara. Avem imaginea lui Alb Împărat. şi cu expresionismul. Se sugerează. conflictele povestirilor au o structură afectivă: Toderiţă Cătană. Ancuţa cu „fânarul cel mare“ iese să-şi întâmpine oaspetele. încheie seria povestirilor cu Istorisirea Zahariei Fântânarul. locul denumit „Fântâna dintre plopi“ sau fântâna din poiana lui Vlădica Sas. luna. Balaurul. ei arată influenţa esteticii expresioniste. ca o prezenţă a motivului comuniunii dintre om şi natură. Când au nuanţe de arhetipuri. Fiecărui erou îi este alăturat un simbol ca în literatura encomiastică: Moş Leonte Zodierul — 345 . Eroii au nuanţe simbolice. o corelaţie subtilă a drumului prin fântâna conştiinţei de sine a eroilor sadovenieni de la Neculai Isac sau Cozma Răcoare la Zaharia Fântânarul şi Kesarion Breb din Creanga de aur. cumpăna. Astfel. Ea devine mai subtilă prin numele eroilor. când e vorba de arhetipuri. când e vorba de prototipuri. care înseamnă sfârşitul. temele. Unii eroi sunt excepţionali ca haiducii Haralambie şi Vasile cel Mare. „lunecând pe trupu-i de umbră“. pentru a situa planul narativ între realitate şi poveste. când prin han îşi face prezenţa duhul necurat. „lumina îi lumina obrazul“. căpitanul Neculai Isac trăiesc întâmplări de dragoste. Romantismul este o dimensiune a programului estetic al lui Mihail Sadoveanu şi derivă din faptul că eroii. comisul Ioniţă este mereu gata de drum (Ioan înseamnă. dar şi a balaurului. Avem o profundă conexiune între om şi univers. Mitizarea este folosită încă din primele rânduri. Întâmplările au un caracter excepţional ca în Fântâna dintre plopi. sabia (Haralambie). Avem şi elemente de fantastic ca în Balaurul şi în Orb sărac (minunea Sfintei Paraschiva). înainte-mergătorul sau cel ce merge). sinteza. în acelaşi timp. Astfel. dar şi a conceptului de corespondenţă. fiindcă „atuncea a fost la Hanu Ancuţei vremea petrecerilor şi a poveştilor“.eroilor arată interferenţa realismului cu clasicismul. mitizarea. ca în simbolism.

„şaică“. comisul Ioniţă — calul. Cuvintele „ascuţit“ şi „cu îndârjire“ arată atitudinea eroinei. sub forma visului: „Se făcea că vede pe Nichifor Lipan călare cu spatele întors către ea trecând spre asfinţit o revărsare de ape“. „ocină“. „botfori“. „sorcovăţ“. Este un mod de a parafraza versul: „Că lapus de soare“. cuvântul „baider“ înseamnă prevederea lui jupân Damian. „testemel“. 38. „coropcă“. în Judeţ al sărmanilor. „nagaică“. Expresivizarea se realizează prin folosirea unor construcţii ca: „a prins a râde“. ea înţelege mesajul cocoşului ca pe un eres tradiţional: „Dar cocoşul se întoarse cu secera cozii spre focul din horn şi cu pliscul spre poartă. Zaharia Fântânarul — cumpăna. Năstase Bolomir — balaurul. mătuşa Salomea — mărgăritarul. „lumina lumii“. Vitoria se uita ascuţit şi cu îndârjire“. Când Vitoria porneşte de la Dorna pe urmele lui Nichifor Lipan. Limbajul naturii este înţeles de Vitoria: „Acum vedea 346 . Sadoveanu ştie să creeze expresii poetice: „am lăsat-o arzând în lacrimi“. un erou. „ogrinji“. călugărul Gherman — biserica. Cântă o dată prelung şi se miră el singur“. i se pare că brazii sunt mai negri decât de obicei. Rolul măicuţei bătrâne îl joacă Vitoria Lipan. „să-şi facă o samă“. „suvac“. Simbolic este şi locul omorului. „lunecând pe trupu-i de umbră“. Imaginea din balada Mioriţa: „Mustăcioara lui / Spicul grâului / Perişorul lui / Pana corbului / Ochişorii lui / Mura câmpului“ este reluată cu alte cuvinte în textul lui Mihail Sadoveanu: „La mustaţa aceea neagră şi la ochii aceia cu sprâncene aplecate. „neferii“. Prevestirea morţii se realizează. Acest „se miră“ sugerează motivul comuniunii dintre om şi natură. „tufecci-başa“. devine o dovadă a vinovăţiei Ilincăi. continuator al seriei păstorul moldovean. folosind chiar aliteraţii: „s-a învălit întru întristarea sa“. „osândă“. „seleaful“. ca mod de a reda epic versurile: „Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa“. la Crucea Talienilor. Ancuţa — ochii dar şi felinarul. în a cărei minte imaginea lui Nichifor Lipan „stăruie vie“.cartea. Astfel. pentru Vitoria. însoţită de Gheorghiţă. „goneau gomănind“. „cununia cu cucoana“. „ochii subţiaţi a zâmbet“. În acelaşi sens. Constandin — cimpoiul. care caracterizează o situaţie.2. căpitanul Neculai Isac — fântâna. expresivizarea se realizează prin cultivarea termenilor rari şi dialectali: „oploşi“. Nuanţarea. Mihail Sadoveanu — Baltagul a) Baltagul are ca punct de plecare balada Mioriţa şi modelul ei compoziţional este mereu expus ca un laitmotiv. „la 15 a lunii lui august s-a rânduit divan“ şi vădesc influenţa textelor vechi. „hamgerul“. cuvântul „testemel“. unde se opreşte Vitoria ca să vadă dacă Lipan „s-a înălţat la soare ori a curs pe o apă“. ceea ce sugerează versurile: „Brazi şi păltinaşi / I-am avut nuntaşi“. „şleah“.

dacă asta-i slujba pe care o am?“. rămânând părintele Vasile mulţămit“. Semnul era vădit“. acolo unde Vitoria se opreşte.adevărat şi bine că vântul a contenit. care cuprinde motivarea omorului. se traduce în textul romanului: „Cel cu căciula brumărie a scos din chimir şi-a plătit. Vitoria Lipan înţelege că întârzierea lui Nichifor Lipan este 347 . Versul din baladă „Şi-are oi mai multe“. De aceea cartea începe cu o legendă. Măicuţa bătrână. / Pe-o gură de rai“. este descris prin versurile: „Pe-un picior de plai. în roman moartea păstorului a devenit reală şi imaginea lui a rămas în conştiinţa celor care l-au cunoscut. va cânta cântecul cunoscut de oi. ca să compare visul cu realitatea: „În spre soarele acela. Versul „Că-i mai ortoman“. Această legendă prezintă trăsăturile tipurilor umane. în baladă. în textul romanului. s-a dus Nichifor Lipan“. preluând aceste imagini din conştiinţele celor din jur. în roman. Amintirea este preluată de Mihail Sadoveanu de la Ion Creangă şi folosită ca procedeu de construcţie epică. El devine. Căzuse jos în vale şi amuţise şi el. de a le suprapune spre a reconstitui o imagine a lui Nichifor Lipan nu reală. Lupu.Şi de-o fi să mor“). capătă. trecând prin cele trei fluiere. în textul romanului. fiindcă el le arată locul din râpă. deci oprirea lui înseamnă oprirea răsuflării. care luceşte pe apa Moldovei. Dacă în baladă acţiunea era prezentată la modul prezumtiv (. Este sugerat versul: „Vântul când o bate“. El se va împleti cu legenda preluată de la Ion Neculce. devine un factor important în desfăşurarea acţiunii. aşa cum o mărturiseşte autorul. în baladă. adică om drept. unde a căzut Nichifor Lipan şi îi ajută să-i pedepsească pe ucigaşi. cuvintele domnului Macovei: „Mi-a mai cerut o bucată de pâine şi a hrănit el cu mâna lui un câine. Vântul echivalează cu suflarea păstorului. Structura textului este alcătuită dintr-un nucleu al motivelor baladei Mioriţa. stăpâne / Îţi cheamă şi-un câine / Pe cel mai bărbătesc / Şi cel mai frăţesc“ devin. în care vântul substituie răsuflarea păstorului şi. care sunt dezvoltate şi împletite cu elemente din viaţa unui sat de munte. decât o dezvoltare sadoveniană a baladei Mioriţa. De aceea: „Oile s-or strânge / Pe mine m-or plânge / Cu lacrimi de sânge“. Versurile: „Stăpâne. Locul morţii păstorului. Tot aşa Vitoria Lipan merge. pe care-l avea“. vecine spaţiului carpato-dunărean. merge: „Pe toţi întrebând / Şi la toţi zicând“. forma cuvintelor rostite de cârciumarul Macovei: „Acela avea două părţi din oi şi ceilalţi doi numai a treia parte“. ci ca o sumă a proiecţiilor în conştiinţa socială. b) Romanul Baltagul nu este. deci. şi-i spune lui Gheorghiţă: „— Iar. pe care o spunea Nichifor Lipan. întrebând pe toţi. piscul Crucea Talienilor. Ce vrei să fac. Câinele lui Nichifor Lipan. Este un procedeu subtil de a esenţializa.

c) Datina este sămânţa generatoare a textului. va afla că a cumpărat o turmă de oi. Inima îi bătu cu nădejde. Invitată la o cumătrie. Mitru argatul coboară oile. eresuri. după cuviinţă. Datina impune un comportament tradiţional în momentele fundamentale ale vieţii. aflată în crepuscul şi-i dau o notă de romantism. în loc de catrinţă neagră vrâstată roş: „Îţi arăt eu coc. Datina este o înţelegere mitică a lumii. în care rânduiala sărbătorilor se schimbă. Când întâlneşte o nuntă. dar şi realist tipică. că a plecat împreună cu Calistrat Bogza şi Ilie Cuţui. Romanul este impregnat de specific naţional. De-acu vine iarna“. Ea este legea cea veche. care o duce la Nichifor. ca să aibă bani. organizează înmormântarea şi-i demască pe ucigaşi. nici bunică-mea n-am ştiut de asta şi-n legea noastră trebuie să trăieşti şi tu. este subtilă şi specifică. cum vine fără nici o frică şi se aşează în prag. Chiar şi Calistrat Bogza are acest comportament după datină. nici bunică-ta. îl cheamă pe Gheorghiţă. Ea găseşte câinele. şi discută despre calendarul cel nou. Structura narativă este unică. Vitoria pune rodin sub perna mamei şi bani pe fruntea copilului.determinată de o întâmplare tragică şi că este datoare să-l caute. pe Lupu. sesizează autorităţile. păstrată din moşi-strămoşi. Acest limbaj al naturii este o coordonată a textului. credinţe. zicători. fiindcă vrea „valţ“ în loc de „horă şi bluză“. aşteptând semnul cel bun. Norul acela-i cu bucluc. dă o găină peste groapă. Ea se pregăteşte de drum. care se exprimă prin norme de conduită: „şi să nu te mai prind că dai gunoiul afară în faţa soarelui“. mituri. face praznic şi precizează parastasele rânduite după datină. La înmormântarea lui Nichifor Lipan pune un pumn de ţărână. se sfătuieşte cu preotul Milieş. valţ şi bluză ardă-te para focului să te ardă! Nici eu. închină cu olăcarii. nucleul din care apare conştiinţa naţională. Altfel îţi leg o piatră de gât şi te dau în Tarcău“. nerespectarea ei înseamnă moartea spirituală. fiindcă citeşte semnele: „Am văzut eu dumbrăvencile zburând în cârduri spre soare. definind o lume arhaică. Pentru Vitoria Lipan. se poartă prapurii şi crucea. prin semnele pe care Vitoria le interpretează în mod semnificativ: „Vitoria privi cu uimire la cocoşul cel porumbac. Cântă o dată prelung şi se miră el singur“. feciorul ei. exprimând mediul în care a apărut prototipul uman carpato-dunărean. prin participarea naturii la viaţa eroinei: „Cum a făcut nevasta lui Lipan calea întoarsă vremea s-a zbârlit”. Dar mai ales m-am uitat la un nour către Ceahlău. Se duc de unde-s ele. o duce pe Minodora la Văratec. reprezentat de Nichifor Lipan. Dar cocoşul se întoarse cu secera cozii spre focul din horn şi cu pliscul spre poartă. El îi 348 . proverbe. Ea o ceartă pe Minodora. vinde o parte din produsele gospodăriei unui negustor David. Ea va reface drumul lui Nichifor Lipan până la Dorna. aduce pomeni.

întocmeşte treburile stânelor. Gheorghiţă. când erau singuri. Mihail Sadoveanu ştie să construiască şi trăsăturile general-umane ale eroului său: „Locuitorii aceştia. ci îi alungă pe hoţi: „Nichifor avea baltag. plăcându-le dragostea şi beţia şi datinile lor de la începuturile lumii. legică. credinţe. aşa cum remarcă nevasta negustorului David: „zice că flăcăul seamănă cu tat-său“. ca moş Pricop sau domnul Macovei. Datina este legea nescrisă. Elementele portretului din Mioriţa se fac simţite: „la musteaţa aceea neagră şi la ochii aceia cu sprincene aplecate Vitoria se uita ascuţit şi cu îndârjire“. Datina este respectată de Nichifor Lipan. nu se sperie. El pune preotul să-i sfinţească turma. el crede în nemurirea sufletului. Nichifor Lipan nu se teme de hoţi. El îi vorbeşte Vitoriei şi după moarte prin imaginile ce le-a lăsat în mintea celor care l-au cunoscut. 349 . iar imaginile lăsate în conştiinţa diferiţilor oameni sunt ipostazele sugerate ale eroului. Datina este nucleul eroului şi de aceea Nichifor Lipan are o proiecţie de actant. deşi el nu mai există. ca vremea răbdători în suferinţă ca şi-n ierni cumplite. Eresul n-o împiedică pe Vitoria să-i spună lui Nichifor Lipan. obiceiuri. nu face voia lui şi are mai multe ipostaze. fără griji în bucurii. Imaginea lui Nichifor Lipan este aceea a lui Gheorghiţă.. ca să dea povestirii şi o dimensiune clasicistă. de sub brad. numai şi-a lepădat din cap căciula. asemeni păstorului din Mioriţa.. după ce îşi mărturiseşte vina. atunci când plăteşte cinstit. îşi arată dibăcia în făcutul brânzei. Numele lui este cel pe care trebuia să-l poarte Nichifor. de moarte.“. de specific naţional format prin mituri.cere Vitoriei să-l ierte. sunt nişte făpturi de mirare: iuţi şi nestatornici ca pele. De aici dragostea Vitoriei pentru Gheorghiţă. ca şi Vitoria. când este atacat. Nichifor Lipan are un comportament de haiduc. prin conceptul de armonie şi echilibru specifice poporului român. Fiind bolnav. de voinic şi. ca şi-n arşiţele lor de cuptor. ca şi vechii daci. risipeşte cu baltagul pe hoţii care-l atacă. fiindcă. morală. iar preotului să-l dezlege. şi-a scuturat pletele ş-a înălţat baltagul“. Imaginea din vis a lui Nichifor Lipan „trecând spre asfinţit o revărsare de ape“ sugerează trecerea în nefiinţă. mama l-a dat peste o fereastră şi i-a schimbat numele. ca să trăiască. de aceea pleacă la drum noaptea. voinţa lui este destinul. d) Nichifor Lipan este eroul principal al romanului. fiindcă actantul este construit pe o lege. Imaginea lui este reconstituită din fragmentele păstrate în amintirea celor care l-au cunoscut. Datina este un model de viaţă arhaică.

Mihail Sadoveanu — Fraţii Jderi a) Romanul Fraţii Jderi are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale. prădau. având drept centru pe Ionuţ Jder. dădeau foc. Subiectul îl formează Moldova în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Treceau Nistrul prin vaduri. un căpitan. armăsarul alb al lui Ştefan. care îl însoţeau. căpitanul Gogolea şi ceilalţi. 350 . înştiinţaţi de Damian. este prezentat domnului Ştefan cel Mare şi Sfânt. împreună cu familia lui Manole Păr Negru. Ştefan devine un erou simbol al conştiinţei naţionale. care se găsea la Timiş în îngrijirea comisului Manole Păr Negru şi a fiului său Simion Jder. când îi face vizite jupâniţei Nasta. adică dau de ştire că ţara este în război şi se iau măsurile de apărare. îi prind pe căpitanul Gogolea şi pe oamenii lui. care-l rânduieşte în suita fiului său Alexăndrel Vodă. În primul volum. ca boierul Mihu din Polonia. luau robi. a luptătorului pentru apărarea fiinţei naţionale. ajuns la Ionăşeni. Acesta trimite un grup de luptători cu Gogolea. în drum spre Suceava. Ştefan pregătise războiul cu tătarii. că se pune la cale răpirea sau uciderea armăsarului Catalan. Ucenicia lui Ionuţ. ucideau şi apoi se retrăgeau. însoţit de Gheorghe Botezatu. ca să-i răpească pe Alexăndrel şi pe Catalan.38. când sosesc Manole Păr Negru cu Simion. Vizitele ajung să fie cunoscute de duşmanii lui Ştefan. iar celălalt. Alexăndrel este salvat. Ionuţ află. De aici accentul epic se mută în jurul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. ca să-l prevină pe Alexăndrel.3. dar pe dealuri apar fumuri. Îl arestează după o luptă pe hangiu şi. Ionuţ îl trezeşte din somn pe Alexăndrel şi-l porneşte la drum împreună cu ostaşii. care dau „şfară în ţară“. De la acesta Jderii află de cursa întinsă lui Alexăndrel şi acceptă de a-i da drumul căpitanului Gogolea în schimbul lui Alexăndrel. unul în jurul domnului Ştefan. Între timp. Structura narativă a romanului este arborescentă. fiindcă urmează episodul bătăliei de la Lipinţi. dezvoltând tema luptei pentru destinul naţional şi realizând cadrul social-istoric. fuge la Ionăşeni. de la un hangiu faptul că Alexăndrel este plecat la Ionăşeni. fiind construită pe două nuclee. iar Ionuţ Jder este încorporarea ei într-un luptător pentru destinul naţional. Ideea este că lupta pentru ţară şi neam se duce cu sacrificii. El asistă la hramul Mănăstirii Neamţului. accentul cade la început pe imaginea lui Ionuţ Jder. şi urmăreşte problema formării eroului. Tătarii atacau în grupuri de luptători independente — tabunuri. Pe drum sunt ajunşi de un alt grup din oamenii căpitanului Gogolea şi se bat până dimineaţa. Jderii. având în vedere tactica lor de luptă. fiul lui Manole din Polonia. Ştirea i se pare suspectă. Între cei doi tineri se leagă o strânsă prietenie şi de aceea Alexăndrel îl ia la Ionăşeni.

Ştefan închide. să-i ceară eliberarea lui Emin Mamac Han. Se sugerează. cei doi fii ai starostelui Nichifor Căliman. Ionuţ află că jupâniţa Nasta. 351 . împiedicându-i pe tătari să se retragă şi-i sileşte să se adune către Lipinţi. unde are loc primirea prinţesei Maria de Mangop. aşa cum îi şi spun lui Ştefan solii trimişi de Mamac Han. Cuceresc cetatea Chilia. în cetăţile de la Nistru. spre vadul de la Nistru. iar Nicodim (Nicoară) consemnează pe-o carte episodul. care era dusă cu o corabie spre Chilia. oşteni încercaţi. Ionuţ Jder este oştean la Cetatea Neamţului cu Samoilă şi Onofrei. intitulat Izvorul Alb. dar ea va fi răpită mai târziu de Niculăeş Albu. Simion Jder şi Ionuţ Jder au un rol important. nepotul boierului Mihu. fiindcă ei îl prind pe Emin Mamac Han şi-l aduc la Ştefan. la Ceahlău. care o iubeşte pe jupâniţa Maruşca a lui Jaţko Hudici. Aceştia nu opun rezistenţă atunci când află că cei ce atacă sunt Jderii. El aşteaptă prilejul de a-şi dovedi iscusinţa şi devotamentul faţă de domn. dar n-o găsesc pe jupâniţa Nasta. dar au armele în căruţe.Scopul lor era să prade. Ionuţ fuge însoţit de Gheorghe Botezatu la cetatea Chilia. Sihastrul căutat murise şi nu-l poate sfătui. care le dă o scrisoare către pârcălabul cetăţii Crăciuna. dar domnul Ştefan îl visează. prin interpretarea Apocalipsei Sfântului Ioan. dar Jderii dau dovadă că sunt oşteni pricepuţi. Ei cer ajutor de la Ştefan. În cel de al doilea volum. Jderii se întorc. Apoi firul narativ se mută la Suceava. Are loc o luptă între Simion şi Niculăeş Albu. fiindcă aceasta se aruncase în mare. care păzesc toate drumurile spre vaduri. Firul narativ este concentrat în jurul lui Simion Jder. fugiţi în Polonia. apărat de oamenii căpitanului Gogolea. Pe drum sunt atacaţi. Jderii primesc o misiune delicată: să le ducă la Cetatea Neamţ pe soţia lui Radu Vodă şi pe fiica acestuia Maria Voichiţa. de către Nicodim (Nicoară). Grupul de oşteni atacă castelul. Ei trec graniţa deghizaţi în negustori. binecuvântând un pojar uriaş. Jderii primesc de la Ştefan misiunea de a o readuce. au fost prinşi de tătari. de frica pedepsei lui Ştefan. dacă să angajeze principatul Moldovei într-un război cu Imperiul Otoman. Ştefan organizează o vânătoare la Izvorul Alb. mama ei şi cei ce-i însoţeau. iar Jderii se întorc cu jupâniţa Maruşca. unde se găsea jupâniţa Maruşca. că un călăreţ pe cal alb va învinge fiara. cu prilejul nunţii domnului Ştefan. avem aceeaşi împletire a celor două fire narative. Se surprinde fastul de la curtea domnească. Niculăeş va fi ucis. Aici trecea un drum printre două dealuri înalte. şi dusă în Polonia. Pentru a o elibera pe jupâniţa Nasta. Jderii merg în peţit. Ionuţ Jder face parte din suita domnului. preferând să moară decât să fie vândută ca sclavă la turci. Firul narativ se mută pe nucleul Jderilor. El caută un răspuns la problema naţională majoră. fratele lui Ionuţ Jder. Tabunurile tătare sunt prinse între cele două dealuri şi măcelărite. considerau că acesta este un drept al lor.

ritualurile şi obiceiurile de înmormântare sunt prilej de a introduce specificul naţional. graţie sprijinului arhimandritului Amfilohie Şendrea. el trebuie să stabilească ce efective de armată pregătesc turcii. Aduce meşteri de la Dantzig. Scos din ţară după uciderea tatălui său. iar la întoarcere. Ştefan cel Mare şi Sfânt duce o politică de supunere a boierilor faţă de domn: „Am găsit în ţara asta. dar 352 . Se poartă ca un părinte. stârpeşte hoţii. Catalan. ca să-i toarne tunuri. Acesta venise în cetatea Brăilei. chemându-i să se unească împotriva duşmanului comun. al lui Ştefan. staroste Căliman. Ştefan atinge apogeul gloriei şi adresează principilor europeni o scrisoare. era pierderea condiţiei arhetipale de învingător al domnului. cu sprijinul căpitanului Gogolea şi a fratelui său Simion. fiindcă bourul alb al sihastrului. alternanţa celor două fire narative se menţine. De aceea are destin de învingător şi călăreşte pe cal alb. are grijă de toţi. sugerează vânătoarea ritualică a lui Dragoş Vodă şi întemeierea Moldovei. Vânătoarea de la Izvorul Alb are o aură de legendă. care are titlul Oamenii Măriei Sale. tânărul prinţ a poposit la Athos. cum duc tunurile cele mari. b) Imaginea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt este construită pe elemente din cronica lui Grigore Ureche. pe care Ionuţ îl întâlneşte. pune străji la drumuri. conduse de Jderi. taie armata turcă. El pr