ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Analiza situaţiei şcolare Total / An

SEM I 3 4 3 4 3 1 18 ORE

SEM II 4 4 4 2 3 1 18ORE

Anual 7 8 7 4 6 2 36 ORE

ŞCOALA CU CLS.să-și identifice Obs. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. 25 S.dezbaterea.1 Să evalueze punctele tari și slabe. 32 S. .prezentarea.dezbaterea.dezbaterea. .1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2.conversația.dezbaterea. S. . .dezbaterea.fișe individuale.chestionare. .chestionare. . I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.2 Să manifeste -să-şi exprime păreri pro/contra. Metode Regulamentul de ordine interioară .chestionare. . . . . . . . 3 S.să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Identifică emoția! Suntem europeni cu adevărat? 2.să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar. 17 Aparență și esență Cum mă văd ceilalţi? . interesele. -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă.jocuri de rol. 6 S. 2 .chestionare. . 1 S. 1. . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.conversația. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA CONSILIERE ȘI ORIENTARE Modul Obiective de referinţă Competenţe specifice Modalităţi de realizare Tema activităţii Săpt. . . 27 S. 34 S.dezbaterea.2 Să demonstreze respect de sine S. . . -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală.conversația.jocuri de rol.să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi. .munca individuală.munca în echipă.să-şi identifice interesele şi abilităţile personale. .dezbaterea.prezentarea. . -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe. . .prezentare. . abilitățile personale 1.

.explicația. 31 S.dezbaterea. . eu vreau asta… Portret de lider Familia – punctul meu de sprijin respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2.conversație. . . 28 S. . . 10 S.fișe individuale. . .1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt. .să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea. . .dezbaterea. 26 S.fișe pe grupe.dezbaterea.dezbaterea.lucru pe echipe. comunitate . .2 Să aplice tehnici ale gândirii critice -să identifice şi să uitlizeze modurile de informare. . . 8 S.desene. . familie. . 12 S.dezbatere. . . 33 S. .studiu de caz. . .discuții.discuția dirijată. .să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi . 9 . 5 S.conversatia. .dezbaterea. -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare. . .chestionare. și vei fi ascultat Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenţa şi abuzul Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situații de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învățării Noutate.studiu de caz.dezbaterea. 20 S.conversația. invenție 4. .dezbaterea.dezbaterea. . 2. 11 S.. 21 S.să recunoască prejudecățile și stereotipurile. . Tu vrei asta.conversația. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3.prezentarea.conversație. . originalitate – inovație. .dezbaterea.lectura.dezbaterea. sursele de apariție ale acestora și consecințele Ascultă.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții responsabilitățile în diferite contexte: școală.să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări .studiu de caz.dezbaterea. .studiu de caz. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII 3. . .19 S. 30 S. Prin muncă câştigi în viaţă! S.conversația.discuția.dezbaterea. .

. Cum compun un CV? S. -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora. 23 S. . .joc de rol.dezbaterea. Ce este securitatea personală? Depinde succesul de aspectul exterior? A conviețui cu natura Spune NU.dezbaterea. .studiu de caz.realizare de pliante.V. . CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. .activitate pe grupe.dezbaterea.chestionar.pliante.dezbaterea. .conversatia. .studiu de caz. .dezbaterea.dezbaterea. 14 S. 7 S. desene. 24 S.. . .1 Să evalueze convingerile.dezabaterea. .să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit. . . 15 .3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră -să se familiarizeze cu experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii. 22 S. 18 S. atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5.colaje. .să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor.studiu de caz.2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4. . CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4. . . drogurilor! Surse de stres în viața mea Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 S. . . stil de viaţă sănătos. PLANIFICAREA CARIEREI (scrisoarea de intenție. optimizarea învăţării.4. . .dezbaterea. -activitate individuală. 16 S. .realizarea unui C. -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră.să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes S.să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres.prezentarea. .expunerea.2 Să demonstreze abilități de management al stresului .conversația. 13 S. 35 S. 4 S.dezbaterea. 29 5. .să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă.chestionar. . . 36 ORE LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI ŞI A ELEVILOR .

I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. invenție Violenţa şi abuzul Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A conviețui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Analiza situaţiei la învăţătură S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X .ŞCOALA CU CLS. originalitate – inovație. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL I S1 Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparență și esență Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Identifică emoția! Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.

eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învățării Surse de stres în viața mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU.ŞCOALA CU CLS. drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Organizare timpului în situații de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA S19 Ascultă. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. și vei fi ascultat Tu vrei asta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful