ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Analiza situaţiei şcolare Total / An

SEM I 3 4 3 4 3 1 18 ORE

SEM II 4 4 4 2 3 1 18ORE

Anual 7 8 7 4 6 2 36 ORE

.1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2.2 Să manifeste -să-şi exprime păreri pro/contra.chestionare. . . I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.jocuri de rol. 3 S. . .ŞCOALA CU CLS. 27 S.conversația. abilitățile personale 1. .conversația.să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar. 25 S.dezbaterea.dezbaterea. . 17 Aparență și esență Cum mă văd ceilalţi? .dezbaterea. . 6 S.să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Identifică emoția! Suntem europeni cu adevărat? 2.fișe individuale.jocuri de rol.munca individuală.munca în echipă. 2 . Metode Regulamentul de ordine interioară .prezentarea. .prezentarea. . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. . .dezbaterea. . 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA CONSILIERE ȘI ORIENTARE Modul Obiective de referinţă Competenţe specifice Modalităţi de realizare Tema activităţii Săpt. .2 Să demonstreze respect de sine S.prezentare. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.dezbaterea. 1. .dezbaterea. . . . interesele.chestionare. . -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă.să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi.să-şi identifice interesele şi abilităţile personale. -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe. 32 S. -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală. .chestionare. . . 1 S.conversația. . 34 S. .1 Să evalueze punctele tari și slabe.chestionare. S.dezbaterea. .să-și identifice Obs.

.chestionare.să recunoască prejudecățile și stereotipurile.explicația.19 S.conversație.fișe pe grupe. .discuții.2 Să aplice tehnici ale gândirii critice -să identifice şi să uitlizeze modurile de informare. 11 S. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII 3.lucru pe echipe. . sursele de apariție ale acestora și consecințele Ascultă. . 8 S.dezbatere. 21 S.dezbaterea. . . și vei fi ascultat Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenţa şi abuzul Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situații de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învățării Noutate. Prin muncă câştigi în viaţă! S. . .studiu de caz.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții responsabilitățile în diferite contexte: școală. . . . 10 S. .dezbaterea.conversatia. 26 S. . 33 S. . .conversație. . .dezbaterea.să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi . 20 S. . 9 .dezbaterea. 31 S.studiu de caz. 2.conversația. . 12 S.dezbaterea.conversația.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3. invenție 4. . . 28 S. . . . .dezbaterea. 30 S.studiu de caz. . COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3.dezbaterea.dezbaterea. Tu vrei asta.desene. . . 5 S. -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare.fișe individuale.dezbaterea.să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea.studiu de caz.discuția.prezentarea. . . . eu vreau asta… Portret de lider Familia – punctul meu de sprijin respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2.1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt.discuția dirijată.. . comunitate . .dezbaterea.să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări .dezbaterea. originalitate – inovație.dezbaterea. .lectura. familie.conversația.

. 35 S. . -activitate individuală. .dezbaterea.dezbaterea. .dezbaterea.studiu de caz. . . 18 S.4.dezabaterea. atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5. .prezentarea.dezbaterea.dezbaterea. Cum compun un CV? S.să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres.expunerea.să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes S. optimizarea învăţării. PLANIFICAREA CARIEREI (scrisoarea de intenție.activitate pe grupe. 22 S.. 29 5.să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor. -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora.studiu de caz. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. . .dezbaterea.realizare de pliante. 36 ORE LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI ŞI A ELEVILOR . stil de viaţă sănătos.studiu de caz.chestionar. . . . 15 . drogurilor! Surse de stres în viața mea Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 S.conversația. .să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă. .dezbaterea. .2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4.să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit. .realizarea unui C. . 23 S. . . 4 S. Ce este securitatea personală? Depinde succesul de aspectul exterior? A conviețui cu natura Spune NU.2 Să demonstreze abilități de management al stresului . 14 S.V.conversatia.dezbaterea.1 Să evalueze convingerile. . desene.3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră -să se familiarizeze cu experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii.colaje. . 13 S.joc de rol.pliante. . 7 S. 24 S. -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră. .chestionar. . 16 S. . . CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4. .

1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL I S1 Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparență și esență Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Identifică emoția! Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate. invenție Violenţa şi abuzul Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A conviețui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Analiza situaţiei la învăţătură S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. originalitate – inovație.

1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA S19 Ascultă. eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învățării Surse de stres în viața mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU. drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Organizare timpului în situații de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . și vei fi ascultat Tu vrei asta. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.ŞCOALA CU CLS. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful