ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Analiza situaţiei şcolare Total / An

SEM I 3 4 3 4 3 1 18 ORE

SEM II 4 4 4 2 3 1 18ORE

Anual 7 8 7 4 6 2 36 ORE

conversația. . .jocuri de rol. . . .dezbaterea.chestionare. . . . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. . Metode Regulamentul de ordine interioară .să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi.să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Identifică emoția! Suntem europeni cu adevărat? 2.chestionare. .să-și identifice Obs.munca individuală. . interesele. .chestionare.dezbaterea. . . . .dezbaterea. . -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă.dezbaterea. .jocuri de rol.ŞCOALA CU CLS.2 Să demonstreze respect de sine S.fișe individuale. . 27 S.1 Să evalueze punctele tari și slabe.dezbaterea. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.prezentare. . . . 6 S.să-şi identifice interesele şi abilităţile personale. 17 Aparență și esență Cum mă văd ceilalţi? . 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA CONSILIERE ȘI ORIENTARE Modul Obiective de referinţă Competenţe specifice Modalităţi de realizare Tema activităţii Săpt. 3 S. -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe. 1 S. .să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar.conversația. 2 .prezentarea.chestionare. . 34 S. . S. 32 S.dezbaterea. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.prezentarea. -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală.1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2.dezbaterea.munca în echipă.conversația. 1.2 Să manifeste -să-şi exprime păreri pro/contra. abilitățile personale 1. 25 S.

. 9 . . . 26 S. . 33 S.discuția dirijată. . . . eu vreau asta… Portret de lider Familia – punctul meu de sprijin respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2.dezbatere. .să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi .să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea. .conversația.discuții.19 S. 20 S.conversația. .fișe individuale.dezbaterea.conversatia. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3.dezbaterea. 12 S. . și vei fi ascultat Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenţa şi abuzul Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situații de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învățării Noutate.dezbaterea.studiu de caz.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții responsabilitățile în diferite contexte: școală. 28 S. .studiu de caz. .dezbaterea.conversație. . .lectura.fișe pe grupe.studiu de caz. . .chestionare. 10 S.dezbaterea.conversație. originalitate – inovație. 2. . .dezbaterea. . .desene.lucru pe echipe. -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare.studiu de caz.să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări . familie.conversația. 30 S. invenție 4. . 11 S.să recunoască prejudecățile și stereotipurile.dezbaterea. Tu vrei asta. .1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt.prezentarea. . Prin muncă câştigi în viaţă! S.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3.explicația. . 21 S. .discuția.dezbaterea. 5 S. . 8 S. 31 S. .dezbaterea. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII 3. .dezbaterea.dezbaterea. . .. sursele de apariție ale acestora și consecințele Ascultă. comunitate .dezbaterea. . . .2 Să aplice tehnici ale gândirii critice -să identifice şi să uitlizeze modurile de informare.

dezbaterea.dezbaterea. .dezabaterea.conversatia. 35 S.studiu de caz. . 18 S. . . 24 S.2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4. .activitate pe grupe. desene.conversația.pliante. PLANIFICAREA CARIEREI (scrisoarea de intenție. .chestionar. . . -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră. optimizarea învăţării. -activitate individuală. 22 S.să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă. drogurilor! Surse de stres în viața mea Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 S. .joc de rol. . .dezbaterea.expunerea. .studiu de caz.să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes S. stil de viaţă sănătos.realizare de pliante.chestionar.să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit. . .realizarea unui C. 14 S.2 Să demonstreze abilități de management al stresului . . 16 S. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. . CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4. . . .dezbaterea.prezentarea.dezbaterea. .1 Să evalueze convingerile. 13 S.3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră -să se familiarizeze cu experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii. .colaje. . . . . 36 ORE LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI ŞI A ELEVILOR . 23 S. 4 S.. . Ce este securitatea personală? Depinde succesul de aspectul exterior? A conviețui cu natura Spune NU. atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5.V. 15 .să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres.să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor. -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora. Cum compun un CV? S. .dezbaterea.studiu de caz.4.dezbaterea.dezbaterea. 29 5. 7 S.

invenție Violenţa şi abuzul Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A conviețui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Analiza situaţiei la învăţătură S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . originalitate – inovație. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL I S1 Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparență și esență Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Identifică emoția! Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.ŞCOALA CU CLS.

1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA S19 Ascultă. și vei fi ascultat Tu vrei asta. eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învățării Surse de stres în viața mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU.ŞCOALA CU CLS. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Organizare timpului în situații de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.