ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Analiza situaţiei şcolare Total / An

SEM I 3 4 3 4 3 1 18 ORE

SEM II 4 4 4 2 3 1 18ORE

Anual 7 8 7 4 6 2 36 ORE

.jocuri de rol. 27 S.2 Să demonstreze respect de sine S. . . . .2 Să manifeste -să-şi exprime păreri pro/contra.prezentare. -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă.chestionare.prezentarea.ŞCOALA CU CLS.1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2.conversația.dezbaterea. S.să-şi identifice interesele şi abilităţile personale. abilitățile personale 1.dezbaterea. . -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe. . 25 S. . AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.dezbaterea. . 3 S.să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi. . .munca individuală. .dezbaterea.să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar.dezbaterea. .fișe individuale. . . .conversația.prezentarea.jocuri de rol. 2 .conversația. . interesele.chestionare.munca în echipă.chestionare. .dezbaterea. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA CONSILIERE ȘI ORIENTARE Modul Obiective de referinţă Competenţe specifice Modalităţi de realizare Tema activităţii Săpt. . 17 Aparență și esență Cum mă văd ceilalţi? . Metode Regulamentul de ordine interioară . 1. .să-și identifice Obs. . . . 1 S. 32 S.chestionare. . .să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Identifică emoția! Suntem europeni cu adevărat? 2. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. 6 S. -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală.1 Să evalueze punctele tari și slabe. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. 34 S.dezbaterea.

dezbaterea. și vei fi ascultat Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenţa şi abuzul Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situații de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învățării Noutate.discuția dirijată. comunitate .dezbaterea. 10 S. 33 S. .dezbaterea.dezbaterea.dezbaterea. . 26 S. .2 Să aplice tehnici ale gândirii critice -să identifice şi să uitlizeze modurile de informare.dezbaterea.studiu de caz. . .dezbaterea.să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi .studiu de caz.prezentarea.conversația. . .desene. . . . . eu vreau asta… Portret de lider Familia – punctul meu de sprijin respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2. 30 S.lucru pe echipe.dezbaterea. . familie.discuția. 9 . 31 S. . originalitate – inovație. 12 S. .3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții responsabilitățile în diferite contexte: școală.1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt. . 5 S. .dezbaterea.explicația. . COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3.să recunoască prejudecățile și stereotipurile. 21 S. . .studiu de caz. . . . invenție 4..19 S. -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare.discuții.conversația. 8 S.să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări .dezbaterea. . Prin muncă câştigi în viaţă! S. . .dezbaterea. . . Tu vrei asta. 2. sursele de apariție ale acestora și consecințele Ascultă. . .chestionare. . .să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea.studiu de caz. . .conversație.conversatia. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII 3.lectura.dezbaterea.dezbatere. 28 S.conversație.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3.fișe pe grupe.fișe individuale. 20 S. 11 S. .conversația.

stil de viaţă sănătos.prezentarea.să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres.chestionar.dezbaterea.dezbaterea. 18 S. .realizare de pliante. . . 13 S.V.realizarea unui C.să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes S. 7 S. 22 S. 4 S. . . drogurilor! Surse de stres în viața mea Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 S.4.3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră -să se familiarizeze cu experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii.expunerea.să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor. . . .dezbaterea. . . . . CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. .2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4. -activitate individuală.chestionar.joc de rol. . CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4.studiu de caz. Ce este securitatea personală? Depinde succesul de aspectul exterior? A conviețui cu natura Spune NU. . -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră. 36 ORE LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI ŞI A ELEVILOR .1 Să evalueze convingerile.dezbaterea.dezabaterea. 35 S.studiu de caz.2 Să demonstreze abilități de management al stresului . 16 S. Cum compun un CV? S. desene. 24 S. -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora. PLANIFICAREA CARIEREI (scrisoarea de intenție.conversația. .studiu de caz.colaje..pliante.dezbaterea. .conversatia. . .să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit.dezbaterea. optimizarea învăţării. . atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5. .să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă. 29 5. . . 23 S. 15 . . 14 S. .dezbaterea. . .dezbaterea.activitate pe grupe.

I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.ŞCOALA CU CLS. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL I S1 Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparență și esență Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Identifică emoția! Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate. invenție Violenţa şi abuzul Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A conviețui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Analiza situaţiei la învăţătură S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . originalitate – inovație.

eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învățării Surse de stres în viața mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA S19 Ascultă. drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Organizare timpului în situații de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. și vei fi ascultat Tu vrei asta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful