ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Analiza situaţiei şcolare Total / An

SEM I 3 4 3 4 3 1 18 ORE

SEM II 4 4 4 2 3 1 18ORE

Anual 7 8 7 4 6 2 36 ORE

să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi. interesele. 25 S.2 Să manifeste -să-şi exprime păreri pro/contra.1 Să evalueze punctele tari și slabe. abilitățile personale 1. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA CONSILIERE ȘI ORIENTARE Modul Obiective de referinţă Competenţe specifice Modalităţi de realizare Tema activităţii Săpt. . . . . .prezentare.să-și identifice Obs.să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Identifică emoția! Suntem europeni cu adevărat? 2. . .ŞCOALA CU CLS.să-şi identifice interesele şi abilităţile personale.conversația.munca individuală. .fișe individuale. . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. . 6 S. -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe. . . .munca în echipă.2 Să demonstreze respect de sine S.jocuri de rol. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. . Metode Regulamentul de ordine interioară . -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală.jocuri de rol.dezbaterea.dezbaterea.dezbaterea. . 27 S.chestionare. .chestionare. 1 S.chestionare. .dezbaterea. . .dezbaterea. . I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.conversația. 17 Aparență și esență Cum mă văd ceilalţi? . .1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2. S.dezbaterea.chestionare. .dezbaterea. -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă. 3 S.prezentarea. . 2 .conversația.să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar. 32 S. 34 S.prezentarea. . 1. .

30 S. 31 S.să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea. .conversație. 9 . MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII 3.discuția dirijată. . .dezbaterea. 11 S.studiu de caz.conversație. .chestionare. .dezbaterea.conversația. .dezbaterea. . . 21 S.dezbaterea.conversația. 26 S.discuții. . . .discuția.să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări . .studiu de caz.desene. .fișe individuale.dezbaterea.să recunoască prejudecățile și stereotipurile..să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi . invenție 4.dezbaterea.19 S. . 20 S. . . . .dezbaterea.dezbaterea. originalitate – inovație. .dezbaterea. 8 S.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3. . eu vreau asta… Portret de lider Familia – punctul meu de sprijin respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2. 28 S.conversatia.explicația.1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt. 10 S. .prezentarea. 2. . . comunitate .dezbaterea.lectura. . COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3. .3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții responsabilitățile în diferite contexte: școală.studiu de caz. 33 S. . .conversația.dezbatere. .dezbaterea. .2 Să aplice tehnici ale gândirii critice -să identifice şi să uitlizeze modurile de informare. . . .fișe pe grupe. 12 S. sursele de apariție ale acestora și consecințele Ascultă. . și vei fi ascultat Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenţa şi abuzul Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situații de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învățării Noutate. .lucru pe echipe.dezbaterea.studiu de caz. 5 S. Tu vrei asta. familie. -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare. Prin muncă câştigi în viaţă! S.

să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă. .1 Să evalueze convingerile.să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor. . stil de viaţă sănătos.4. .dezbaterea. drogurilor! Surse de stres în viața mea Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 S.dezbaterea.2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4.să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit.expunerea. .studiu de caz. .2 Să demonstreze abilități de management al stresului .chestionar. 22 S. . Ce este securitatea personală? Depinde succesul de aspectul exterior? A conviețui cu natura Spune NU. .conversatia.dezbaterea.conversația.să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres.dezbaterea. .studiu de caz. .dezbaterea. 4 S. desene. . 24 S. . . Cum compun un CV? S. -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră. . optimizarea învăţării. . 23 S. 18 S. 29 5. PLANIFICAREA CARIEREI (scrisoarea de intenție.să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes S.realizare de pliante..colaje.chestionar. 36 ORE LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI ŞI A ELEVILOR .dezbaterea.joc de rol. .pliante. .3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră -să se familiarizeze cu experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii. atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5. . . . 16 S. .prezentarea.activitate pe grupe. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.V.dezabaterea. 13 S.dezbaterea. .studiu de caz. 7 S. -activitate individuală.realizarea unui C. . 15 . . -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora. . 35 S. . . CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4.dezbaterea. . 14 S.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. invenție Violenţa şi abuzul Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A conviețui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Analiza situaţiei la învăţătură S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL I S1 Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparență și esență Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Identifică emoția! Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate.ŞCOALA CU CLS. originalitate – inovație. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

ŞCOALA CU CLS. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA S19 Ascultă. eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învățării Surse de stres în viața mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU. și vei fi ascultat Tu vrei asta. drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Organizare timpului în situații de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful