ŞCOALA CU CLS. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

COMPONENTA Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Analiza situaţiei şcolare Total / An

SEM I 3 4 3 4 3 1 18 ORE

SEM II 4 4 4 2 3 1 18ORE

Anual 7 8 7 4 6 2 36 ORE

. . .2 Să demonstreze respect de sine S. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.dezbaterea.1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferite contexte 2.jocuri de rol.munca în echipă.prezentarea.munca individuală. .să demonstreze respect de sine şi pentru ceilalţi. interesele.chestionare. . .să-și identifice Obs. . .jocuri de rol.dezbaterea.să recunoască atitudinile negative și pozitive față de sine Interesele mele Timiditatea şi încrederea în sine Punctele mele tari şi punctele mele slabe Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Identifică emoția! Suntem europeni cu adevărat? 2.1 Să evalueze punctele tari și slabe.dezbaterea. -să-şi evalueze punctele tari şi cele slabe. 1.dezbaterea. -să facă asemănări şi deosebiri de natura etnică şi culturală. . .2 Să manifeste -să-şi exprime păreri pro/contra. 3 S.ŞCOALA CU CLS. abilitățile personale 1. 2 . . 34 S.chestionare. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR.dezbaterea. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA CONSILIERE ȘI ORIENTARE Modul Obiective de referinţă Competenţe specifice Modalităţi de realizare Tema activităţii Săpt. . .să-şi identifice interesele şi abilităţile personale. -să-şi asume responsabilităţile ce-i revin în clasă. . 32 S. S. . .conversația.dezbaterea.prezentare. 25 S.conversația.conversația.chestionare. 17 Aparență și esență Cum mă văd ceilalţi? . IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE. 1 S.dezbaterea. . .să cunoască şi să respecte normele şi regulamentul şcolar.chestionare. 27 S.prezentarea. . . . .fișe individuale. . Metode Regulamentul de ordine interioară . . . 6 S.

.desene.discuții. invenție 4. . . . .dezbaterea. originalitate – inovație. .dezbaterea. și vei fi ascultat Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Violenţa şi abuzul Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Organizare timpului în situații de examene și concursuri De ce învăț eu? Drepturile omului Factorii cognitivi ai învățării Noutate.dezbaterea. . 8 S.prezentarea.dezbaterea. . . .fișe pe grupe. -să-şi elaboreze un plan de studiu şi stilul propriu de învăţare.studiu de caz.dezbaterea.să fie capabil să practice o gândire critică și auto-control asupra propriei învățări ..studiu de caz. 21 S. .dezbaterea. familie.2 Să aplice tehnici ale gândirii critice -să identifice şi să uitlizeze modurile de informare. .dezbaterea.lucru pe echipe. 20 S. . .lectura.să fie capabil să respecte diferite puncte de vederi .dezbaterea.fișe individuale.să recunoască prejudecățile și stereotipurile.1 Să utilizeze TIC (tehnologii informatice și de comunicare) pentru documentarea privind opțiunile pentru clasa a IX-a 3. COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 3.explicația. . MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI AL ÎNVĂŢARII 3. . .să conştientizeze factorii care îi motivează învăţarea.conversatia.dezbaterea.discuția. 12 S. .chestionare.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieții responsabilitățile în diferite contexte: școală.conversație. .dezbaterea.conversația. 10 S. Tu vrei asta.studiu de caz. 28 S.studiu de caz. 5 S. . 2.19 S. . . sursele de apariție ale acestora și consecințele Ascultă.1 Să argumenteze importanța elementelor de marketing personal -să-şi dezvolte abilităţile de formulare a obiectivelor pe termen lung şi scurt. 30 S. . . 31 S. eu vreau asta… Portret de lider Familia – punctul meu de sprijin respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere 2. comunitate . . 26 S.discuția dirijată. 11 S.dezbaterea. . 33 S.conversația. .dezbaterea. .conversația. .conversație. . .dezbatere. 9 . . Prin muncă câştigi în viaţă! S. . .

. . . Cum compun un CV? S. 36 ORE LA DISPOZIŢIA DIRIGINTELUI ŞI A ELEVILOR .joc de rol.V.2 Să demonstreze importanța portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educațional și profesional 4. . .. . .dezbaterea. 16 S. .studiu de caz.expunerea.prezentarea. -să-şi dezvolte abilităţile de construire a unui plan de carieră. .studiu de caz.chestionar. 35 S. . . . . . optimizarea învăţării. 14 S.să analizeze modul în care interesele influenţează alegerea activităţilor. stil de viaţă sănătos.dezabaterea.dezbaterea.dezbaterea.dezbaterea. .dezbaterea. .dezbaterea. drogurilor! Surse de stres în viața mea Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură în anul şcolar 2010-2011 S.1 Să evalueze convingerile.să cunoască noţiuni legate de adaptarea la stres. .să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit.conversația.activitate pe grupe.dezbaterea. 7 S.4. .pliante.să-şi identifice propriile surse de stres cu care se confruntă. desene.realizarea unui C.chestionar.să cunoască modul de completare ale formularelor de opțiune pentru clasa a IXa Mi-aş dori să fiu… Pot să devin ceea ce vreau eu? Un job? Cerere-ofertă Cariere de succes S.realizare de pliante.2 Să demonstreze abilități de management al stresului . atitudinile si comportamentele definitorii ale stilului de viata în planificarea carierei 5. CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. 23 S. -să cunoască noţiuni legate de vicii şi metode de evitare a acestora. .3 Să dezvolte un plan educațional și de carieră -să se familiarizeze cu experienţa muncii şi cu cerinţele diferitelor profesii.studiu de caz. . 4 S. . CV-ul) pentru găsirea unui loc de muncă 4. . 22 S. . -activitate individuală. . . 13 S. . . 24 S. PLANIFICAREA CARIEREI (scrisoarea de intenție.dezbaterea. 15 . 18 S. Ce este securitatea personală? Depinde succesul de aspectul exterior? A conviețui cu natura Spune NU.conversatia.colaje. 29 5.

originalitate – inovație. invenție Violenţa şi abuzul Drepturile omului Mi-aş dori să fiu… Depinde succesul de aspectul exterior? Cariere de succes A conviețui cu natura Cum mă văd ceilalţi? Analiza situaţiei la învăţătură S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X .ŞCOALA CU CLS. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL I S1 Regulamentul de ordine interioară Punctele mele tari şi punctele mele slabe Aparență și esență Un job? Cerere-ofertă De ce învăț eu? Identifică emoția! Ce este securitatea personală? Familia – punctul meu de sprijin Prin muncă câştigi în viaţă! Noutate. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.

IONESCU CEZAR CLASA: a VIII-a ANUL ŞCOLAR: 2010-2011 DISCIPLINA: DIRIGENŢIE.ŞCOALA CU CLS. 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA S19 Ascultă. și vei fi ascultat Tu vrei asta. I-VIII PLOPII SLĂVITEȘTI DIRIGINTE: PR. drogurilor! Interesele mele Părinţii înteleg ce vreau de la viaţa? Timiditatea şi încrederea în sine Portret de lider Cum compun un CV? Ce vreau şi ce pot realiza?! Ce metode de informare folosesc pentru documentare privind opțiunile pentru clasa a IX-a? Cunoașterea de sine – cheia succesului în viață Organizare timpului în situații de examene și concursuri Suntem europeni cu adevărat? Ce știm despre catastrofe naturale? Analiza situaţiei la învăţătură S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X . eu vreau asta… Factorii cognitivi ai învățării Surse de stres în viața mea Pot să devin ceea ce vreau eu? Spune NU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful