P. 1
istoria literaturii romane[1](2)

istoria literaturii romane[1](2)

|Views: 332|Likes:
Published by Lessica3

More info:

Published by: Lessica3 on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

MULTIPLE CHOICE 1) În care dintre romanele lui Liviu Rebreanu este dezvoltat cazul de constiintã tragicã a personajului principal

, scindat între douã entitãti esentiale cãrora le apartine deopotrivã: cea nationalã si cea statalã? 1 Ion 2 Pãdurea spânzuratilor 3 Ciuleandra 2) În care dintre cele trei serii de procedee se încadreazã romanul Ion? 1 Creatia, tipologiile sociale si morale, omniscienta, alinierea la tiparul obiectiv, omogenitatea 2 Viziunea naratorialã subiectivã, analiza, cazuistica 3 Fantasticul, ludicul, antimimetismul 3) Care sunt motivele care determinã actiunea personajului Ion din romanul cu acelasi nume? 1 rãzbunarea 2 lipsa pãmântului 4) Romanul Ion este o monografie a satului: 1 ardelean 2 muntean 3 a mediului citadin 5) Care este personajul în a cãrui constructie poate fi recunoscutã urmãtoarea mãrturie rebrenianã: „Hoinãrind pe coastele dimprejurul satului, am vãzut un tãran, îmbrãcat în straie de sãrbãtoare. El nu mã vedea... Deodatã s-a aplecat si a sãrutat pãmântul. L-a sãrutat ca pe o ibovnicã.”? 1 Vasile Baciu 2 Ion al Glanetasului 3 George 6) Cine a afirmat cã romanul Ion este „cea mai poeticã creatie obiectivã a literaturii noastre” (s. n.)? 1 Tudor Vianu 2 G. Cãlinescu 3 Lovinescu 7) Cine a afirmat despre personajul Ion cã „e numai un exponent, un erou de epopee, care trece prin criza asezãrii la casa lui...”? 1 G. Cãlinescu 2 T. Vianu 3 Lovinescu 2 8) Cine a afirmat despre personajul Ion cã „avem de a face cu un ambitios, cu un Julien Sorel rural, cu un Dinu Pãturicã. Notiunea de ambitie este însã exageratã, fiindcã ea presupune o constiintã largã care sã-si reprezinte finalitatea... Ion nu e inteligent si prin urmare nici ambitios...”? 1 G. Cãlinescu 2 T. Vianu 3 Lovinescu 9) În ce roman întâlnim împãrtirea actiunii în douã pãrti: „Glasul pãmântului” si „Glasul iubirii”? 1 Rãscoala 2 Gorila

3 Ion 10) Ce roman al lui L. Rebreanu începe, dupã câteva imagini statice, cu „hora satului”, un moment dinamic si exploziv? 1 Ciuleandra 2 Ion 3 Pãdurea spânzuratilor 11) Pe parcursul scenei simbolice în care Ion sãrutã pãmântul, între senzatiile complexe care îl încearcã este si „un fior rece si ametitor”. Ce sugestie anticipatoare contine acest detaliu senzorial? 1 renuntarea la glasul pãmântului 2 sinuciderea Anei 3 moartea lui Ion 12) Cele douã „glasuri” din sufletul personajului Ion rãsuna distinct si simultan. Care dintre ele poate fi socotit învingãtor în final? 1 glasul iubirii 2 glasul pãmântului 3 niciunul 13) Din romanul Ion transpare viziunea naturalistã a lui L. Rebreanu care, potrivit lui T. Vianu (Arta prozatorilor români), retine în primul rând aspectul animalic al personajului. Prin ce mijloace se realizeazã aceastã viziune? 1 prezentarea nudã a faptelor 2 insistenta asupra scenelor erotice 3 limbajul frust si redarea unor senzatii organice, instinctuale 14) În romanul Ion, L. Rebreanu apeleazã la o tehnicã narativã foarte modernã. Care este aceasta? 1 tehnica contrapunctului 2 tehnica acumulãrii 3 tehnica introspectiei 3 15) Indicati titlul initial al romanului Ion: 1 Zestrea 2 Rãfuiala 3 Glasul pãmântului 16) Actiunea romanului Ion se petrece în: 1 Târlisua 2 Pripas 3 Prislop 17) Cum sfârseste personajul principal al romanului Ion? 1 împuscat de George Bulbuc 2 lovit cu sapa de George Bulbuc 3 lovit cu bâta de Vasile Baciu 18) Romanul Pãdurea spânzuratilor are ca temã: 1 o dramã existentialã si nationalã din perioada Primului Rãzboi Mondial 2 sfârsitul rãscoalei din 1907 3 persecutiile românilor din Transilvania 19) Cum se numeste personajul principal din romanul Pãdurea spânzuratilor? 1 Titu Herdelea 2 Apostol Bologa

se spune cã reprezintã începutul romanului românesc. memoria involuntarã 3 relatarea succesivã. obiectiv.”? 1 la aparitia romanului 2 în prefata primei editii 3 în „Mãrturisiri” 21) Romanul Pãdurea spânzuratilor este: 1 roman istoric 2 roman social 3 roman psihologic 22) Precizati modalitatea prin care în romanul Ion autorul îsi împlineste ambitia de a da iluzia perfectã a pulsatiei vietiiîin curgerea ei fireascã: 1 relatarea subiectivã 2 recursul la anamnezã. Rebreanu îsi propune sã descifreze psihologia personajelor prin: 1 analiza proceselor psihice ale personajului. cronologicã a evenimentelor 4 23) Romanul Pãdurea spânzuratilor începe si se sfârseste cu: 1 imaginea drumului 2 portretul personajului 3 scena executiei 24) În scena finalã a romanului Pãdurea spânzuratilor. Lovinescu) prin: 1 structura epopeicã 2 obiectivare naratorialã 3 subiectivitate narativã 26) În romanul Pãdurea spânzuratilor. Rebreanu cã „Apostol Bologa. L. apãrut în 1920. gestul lui Apostol Bologa semnificã: 1 abandonarea de sine în fata mortii 2 speranta de a se salva 3 încercarea de a se sustrage hotãrârii Curtii Martiale 25) Romanul Ion ilustreazã teoria modernistã a prozei (E. însã. condamnat la moarte? 1 simbolizeazã dorinta de libertate a natiunilor din imperiul Austro-Ungar 2 simbolizeazã refuzul rãzboiului 30) Despre ce roman scris de Liviu Rebreanu. monolog interior 2 relatarea la persoana I 3 prezentarea persoanjelor de cãtre autor 27) În prima scenã a romanului Pãdurea spânzuratilor. modern? 1 Ion 2 Ciuleandra 3 Pãdurea spânzuratilor . Cum se numeste acesta? 1 Svoboda 2 Varga 3 Cervenco 28) Cum se numeste logodnica de origine maghiarã a lui Apostol Bologa? 1 Maria 2 Marta 3 Ilona 29) Ce semnificatie are numele eroului ceh Svoboda. n-are nimic din fratele meu.3 Ion al Glanetasului 20) Unde afirma L. locotenentul Apostol Bologa si cãpitanul ceh Klapka asistã la executia unui subofiter.

liricã.] Creatiile lui sunt lumi sufletesti [. confesivã 2 proza obiectivã. cel de-al doilea volum al ciclului Hallipa? 1 la Ateneul Român 2 la înmormântarea Siei. Care este acesta? 1 Rãdãcini 2 Fecioarele despletite 3 Concert din muzicã de Bach 36) În care dintre urmãtoarele eseuri se face observatia importantã privitoare la particularitatea si noutatea analizei din opera lui M.. Cãlinescu 37) Din care nuvelã face parte personajul Aubrey de Verre? 1 Remember de Mateiu Caragiale 2 Les trois graçes de Mircea Eliade 3 Dolor de Ion Agârbiceanu 6 38) În prefata cãrui roman al lui Mircea Eliade este exprimatã optiunea pentru acceptia autenticitãtii ca literaturã confesivã (subiectivã) nefalsificatã. constructia romanescã amplã 34) Unde se cântã concertul de Bach.”? 1 Noua structurã si opera lui Marcel Proust de Camil Petrescu 2 Creatie si analizã de G. dar semnificativã prin spiritualizarea experientei si a conflictelor ei: 1 Isabel si apele Diavolului 2 Santier 3 Maitreyi 39) Care dintre romanele lui Mircea Eliade poartã subtitlul roman indirect? 1 Romanul adolescentului miop 2 Huliganii 3 Santier 40) Care dintre romancierii urmãtori este considerat de E... poematicã. fie cã analizeazã pe altii [. este: 1 un roman istoric 2 un volum de „povestiri în ramã” 3 nuvelã psihologicã 32) Care dintre cele trei personaje ilustreazã optiunea pentru caracterologie. fie cã se analizeazã pe sine. la familia Drãgãnescu 35) Unul dintre romanele ciclului Hallipa începe cu vizita câtorva personaje la mosia lui Doru Hallipa.. îndelung pregãtit pe parcursul romanului Concert din muzicã de Bach. Lovinescu reprezentativ pentru .5 31) Hanu Ancutei. fata lui Licã Trubadurul si a bunei Lina 3 acasã. Ea este creatie. Proust: „Analiza lui este sui-generis. considerat de criticã volumul care marcheazã începutul maturitãtii artistice sadoveniene. ca viata.] Aceste piese sunt vii. din perspectiva clasicismului înteles ca o „creatie durabilã si esentialã”? 1 Maytreyi 2 Stãnicã Ratiu 3 Kesarion Breb 33) În ce fazã din evolutia prozei Hortensiei Papadat-Bengescu se situeazã volumele de nuvele Ape adânci si Femeia în fata oglinzii? 1 proza din prima etapã. apãrut în 1928. Ibrãileanu 3 Romanul românesc fatã cu Proust de G.

etc. este fiica nelegitimã a Lenorei cu un: 1 grãdinar 2 zugrav 3 tâmplar 49) Personajul principal din romanul Bietul Ioanide este: 1 medic 2 arhitect . cãlãtorie relatatã în romanul sadovenian Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 domnitorul Duca-Vodã 2 beizadeaua Alecu Ruset 3 armasul Toader Filiodor 46) Care sunt sursele principale ale formatiei intelectuale a lui Mircea Eliade? A. culturalã.„izbânda” directiei moderniste privitoare la evolutia prozei dinspre subiectiv spre obiectiv? 1 Camil Petrescu 2 Anton Holban 3 Liviu Rebreanu 41) În care dintre romanele lui Liviu Rebreanu este dezvoltat cazul de constiintã tragic al personajului principal. spiritualitatea europeanã modernã (filosoficã. în special de origine hindusã C. literarã. cultura arhaicã miticã. scindat între douã entitãti esentiale cãrora le apartine deopotrivã: cea nationalã si cea statalã? 1 Ion 2 Ciuleandra 3 Pãdurea spânzuratilor 42) Care eveniment istoric a inspirat întâmplãrile zguduitoare ale romanului Rãscoala de Liviu Rebreanu? 1 Rãscoala din 1907 2 Al Doilea Rãzboi Mondial 3 Rãscoala lui Tudor Vladimirescu (1821) 43) În timpul cãrui domnitor al Moldovei se petrece actiunea romanului sadovenian Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 Stefan cel Mare 2 Ion Vodã 3 Duca-Vodã 44) Cine este personajul datoritã cãruia este ruptã logodna dintre Elena Hallipa si printul Maxentiu (din romanul Hallipilor de Hortensia Papadat-Bengescu)? 1 Mini 2 Coca-Aimée 3 Mika-Lé 7 45) De cine este însotit abatele Paul de Marenne în trecerea sa prin Moldova. religia musulmanã 1 A+B 2 B+C 3 A+B+C 47) Din ce roman fac parte personajele din familia Arnotenilor? 1 Craii de Curtea-Veche 2 Gorila 3 Patul lui Procust 48) Mika-Lé. personajul din Fecioarele despletite.) B.

Ce semnificatie atribuiti drumului. într-un portret al doamnei T. cum ar fi cel al Altei din Act venetian. Cine creioneazã acest portret? 1 Fred Vasilescu 2 autorul 3 enigmaticul D. sublinierea raportului viatã-literaturã 2 parte a decorului 57) Care este principala caracteristicã a stilului lui Liviu Rebreanu? 1 podoabele stilistice 2 sobrietatea 58) Precizati cãrui personaj din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu îi sunt adresate urmãtoarele sfaturi anticalofile: „Arta n-are de-a face cu ortografia.3 scriitor 50) Personajul Panait Sufletel din romanul Bietul Ioanide este obsedat de: 1 muzica clasicã 2 teatrul francez 3 lirica latinã 51) Câti copii au sotii Ioanide din romanul Bietul Ioanide: 1 doi 2 trei 3 unul 52) Cum se numeste fiul lui Ioanide din romanul Bietul Ioanide: 1 Tudorel 2 Alexandru 3 Mihai 8 53) Toma Pahontu. sunt observate „posibilitãti de mare artistã”. Ultima noapte de dragoste. datoritã cãrora ar putea da „o viatã neobisnuitã rolurilor de femeie adevãratã”. Scrisul corect e ca pâinea profesorilor de românã.... personajul principal din romanul Gorila. stiind cã autorul revine asupra lui si în scena finalã? 1 element de simetrie. 59) Tãranii din Pripas ascultã cu preponderentã glasul: 1 frumusetii 2 iubirii 3 pãmântului 60) Ce anume dã unitate celor douã pãrti ale romanului lui Camil Petrescu. este: 1 politician si jurnalist 2 om de afaceri si jurnalist 3 om de afaceri si politician 54) Cine sunt „fratii de cruce“ din romanul Gorila: 1 legionarii 2 comunistii 3 politicienii 55) În romanul Patul lui Procust. întâia noapte de rãzboi? 1 perspectiva naratorialã apartinând unui singur personaj narator 2 locul si timpul naratiunii . 56) Romanul Ion începe cu descrierea drumului cãtre satul Pripas. Nu e obligatoriu decât pentru cei care nu sunt scriitori”: 1 Fred Vasilescu 2 Ladima 3 Emilia 4 Doamna T.

semnificativ pentru caracterul simbolic al textului respectiv: „O dusmãnie contra alcãtuirii firesti a lucrurilor fierbea în sufletul meu. relatarea la persoana întâi 1 A+C 2 B+C 3 A+B 68) Romanele care alcãtuiesc ciclul Hallipilor sunt. mã chinuia parcã. Fecioarele despletite B. Drumul ascuns. Rãdãcini. fãrã a putea trece dincolo de ea. monotonia acelorasi decoruri înãltate de ani si în care mã îngradise o vointã ce nu era a mea mã rãzvrãteau. Concert din muzicã de Bach 3 Drumul ascuns. Rebreanu se înscrie în linia lui: 1 Ion Creangã 2 Mihail Sadoveanu 3 Ioan Slavici 67) Potrivit teoriei pe care o sustine cu privire la arta romanului. Drumul ascuns. caracterologia în spirit clasicist C. Cãlinescu în Enigma Otiliei? A. Concert din muzicã de Bach. Rãdãcini 10 69) Alegeti autorul si atasati titlul corect al prozei (recomandatã în bibliografia obligatorie) din care face parte urmãtorul fragment. Dimitrie Anghel 2.9 61) Actiunea romanului Ion se petrece în: 1 Arad 2 Pripas 3 Prislop 62) În care dintre volumele ciclului Hallipa este urmãritã evolutia psihologicã si moralã (sub semnul snobismului social si artistic) a celor douã surori: Elena si Coca-Aimée? 1 Concert din muzicã de Bach 2 Drumul ascuns 3 Rãdãcini 63) Care dintre eseurile urmãtoare NU apartine lui Camil Petrescu? 1 Noua structurã si opera lui Marcel Proust 2 Creatie si analizã 64) M. în largul câmpului. Eliade este: 1 roman autobiografic 2 roman istoric 3 roman psihologic 66) Ca prozator. reconstituirea balzacianã B. L. Eliade face referire în Romanul adolescentului miop la romanul: 1 Ion de Liviu Rebreanu 2 Enigma Otiliei de G. Însiruirea liniarã de osteni disciplinati a plopilor ce se îndrumau vesnic spre arcul portii. în ordine: 1 Concert din muzicã de Bach. Concert din muzicã de Bach 4 Fecioarele despletite. Remember . ce tehnicã principalã utilizeazã G. Drumul ascuns. Fecioarele despletite. Rãdãcini 2 Fecioarele despletite. Mateiu Caragiale 1. Fecioarele despletite.” A. spre libertate. Rãdãcini. Cãlinescu 3 Un om sfârsit de Giovani Papini 65) Romanul adolescentului miop de M.

A3 72) Care peisaj românesc îi provoacã lui Matei Damian (Viata la tarã) sentimentul depãrtãrilor. Hortensia Papadat-Bengescu 3. Ibrãileanu Creatie si analizã? 1 constructie 2 comportism 3 analizã 78) Care dintre prozatorii urmãtori sunt teoreticieni ai optiunii pentru autenticitate si . Tincuta 2. ludicul. tipologiile sociale si morale. implicarea în relatare a naratorului. Tincuta 3. rolul fanteziei. timpul subiectiv 3 fantasticul. alinierea la timpul obiectiv. Tãnase Scatiu 1 A2. livrescul etc. omogenitatea 2 viziunea naratorialã subiectivã.C. în: 1 realitate 2 vis 71) Potriviti cuplurile de personaje legate prin iubire din ciclul Comãnestenilor: A. analiza. din nuvela Moara lui Cãlifar de Gala Galaction. Sasa 1. B3 3 C1. Oglinda fermecatã 1 A-2 2 C-1 3 B-3 70) Dorinta de înavutire a lui Stoicea. Matei C. omniscienta. 2 exprimarea (directã) a sentimentelor. evaluarea faptelor si a atitudinii personajelor 76) Care dintre cele trei serii de trãsãturi sunt caracteristice marii traditii a romanului? 1 creatia. Mihai B. B2 4 C2. ludicul. al legãturii cu lumea astralã? 1 curtea conacului boieresc 2 lacul 3 câmpia Bãrãganului 73) Personajul în care Duiliu Zamfirescu întrupeazã trãsãturile ideale ale boierului de vitã veche „din vremurile bune” este: 1 Mihai Comãnesteanu 2 Dinu Murgulet 3 Tãnase Scatiu 74) Prin ce formulã se realizeazã al doilea moment al sincronizãrii romanului românesc cu cel european? 1 realist-traditionalã 2 neoromanticã 3 clasicistã 4 subiectiv-analiticã 11 75) Ce elemente diferentiazã proza poeticã de cea liricã? 1 caracterul sugestiv-simbolic. cazuistica. fragmentarismul. antimimetismul 77) Care este sinonimul atribuit termenului de creatie în eseul lui G. ca urmare a pactului cu diavolul. se realizeazã. B1 2 A2.

Bassarabescu 81) Fantasticul din Domnisoara Christina este de sorginte: 1 indicã 2 folcloric-româneascã 3 de tip E. B 2 B. Mircea Eliade B.A. Anton Holban C. cel care se aflã împreunã cu Egor în vacanta pe care o petrece la proprietatea familiei Moscu? 1 medic 2 profesor de arheologie 3 pictor 84) Cui apartine conacul unde se desfãsoarã evenimentele terifiante din nuvela Domnisoara Christina? 1 lui Egor 2 doamnei Moscu 3 profesorului Nazarie 85) În ce plan se petrec evenimentele din nuvela Domnisoara Christina? A. C 3 A. oniric C. D 2 A. C 86) Despre ce personaj din nuvela Domnisoara Christina se spune cã are o stare de amortire împletitã cu somn? 1 Simina 2 Christina 3 doamna Moscu 87) Din ce mediu vin personajele care vor trãi experientele erotice cu implicatii magico-fantastice din nuvela Sarpele? . interferarea planului real cu cel fantastic 80) Problematica existentialistã este specificã operei lui: 1 Urmuz 2 Mircea Eliade 3 I. real B.experientã si practicã în propriile romane aceastã formulã? A. A. B 3 A. Poe 12 82) Ce meserie are Egor Paschievici din nuvela Domnisoara Christina? 1 arhitect 2 pictor 3 arheolog 83) Ce profesie are Nazarie. B. C 4 G. Camil Petrescu 1 A. Calinescu 79) Ce procedeu foloseste Mircea Eliade în nuvela fantasticã Domnisoara Christina? 1 mecanismul clasic al rupturii în ordinea realã prin introducerea supranaturalului. B. fantastic 1 A. B. irationalului 2 osmoza.

în nuvela Sarpele. are loc: 1 în incinta mãnãstirii 2 pe insulã 3 în padure 91) În care dintre cele trei etape ale prozei românesti din secolul al XX-lea romanul devine cea mai reprezentativã si prolificã structurã epicã. personaje dintr-o nuvelã de Mircea Eliade. o poeticã autenticã a romanului? 1 în primele decenii 2 în perioada interbelicã 3 în perioada postbelicã 93) Precizati categoria socialã a cãrei problematicã existentialã si mai ales ideaticã reprezintã o constantã tematicã a întregii creatii a lui Camil Petrescu? 1 tãrãnimea 2 intelectualitatea 3 târgovetii 94) Care este titlul romanului publicat de Mircea Eliade în 1933 pornind de la propria biografie. eroina pe care o alege Sarpele? 1 dupã-amiaza 2 noaptea 3 seara 90) Împlinirea edenicã dintre Dorina si Andronic. le atrage pe celelalte într-o serie de experiente erotico-magice? 1 cãpitanul Manuilã 2 domnul Solomon 3 Andronic 13 89) Când se desfãsoarã experienta erotico-magicã a Dorinei.1 universul rural 2 universul urban 88) Cum se numeste personajul straniu care. sincronizându-se cu romanul european? 1 în perioada interbelicã 2 în primele decenii 3 în perioada postbelicã 92) În care dintre cele trei etape ale prozei românesti din secolul al XX-lea se configureazã. venind din spatii si spiritualitãti diferite? 1 Huliganii 2 Nuntã în cer 3 Maitreyi 95) Cine este autorul prozelor fantastice antologate în volumele La tigãnci si alte povestiri (1969) si În curte la Dionis (1977)? 1 Mihai Eminescu 2 Vasile Voiculescu 3 Mircea Eliade 14 96) Cine este criticul care într-un eseu (recomandat în bibliografia obligatorie) cu titlu . roman ce marcheazã experienta eroticã a douã personaje. în texte teoretice si creatii literare reprezentative.

ca formã de tezaurizare a experientei umanitãtii C. vechea întelepciune (autohtonã si universalã) B. din universul rural românesc. sunt caracteristice operei lui: 1 Camil Petrescu 2 Hortensia Papadat-Bengescu 3 Mihail Sadoveanu 104) Care dintre urmãtoarele romane sadoveniene este inspirat din viata târgurilor si a oraselor de provincie? 1 Creanga de aur 2 Floare ofilitã 3 Baltagul 105) Unde întâlneste abatele De Marenne pe Mitropolitul Dosoftei si pe Miron Costin în cãlãtoria sa prin Moldova? . Fratii Jderi si Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 realitatea cotidianã 2 biografia autorului 3 istoria 15 103) Personaje compunând o umanitate variatã. Cãlinescu (Sensul clasicismului) 2 G. D 102) Care este zona de inspiratie a romanelor Soimii. cartea. Vladimir. opteazã în cazul celui românesc pentru formula marii traditii a genului? 1 G. D 3 A. de esentã traditionalã si livrescã 101) Umanismul specific operei sadoveniene îsi aflã rãdãcinile în: A. de la debut pânã la aparitia volumului Hanu Ancutei (1928)? 1 sãmãnatoriste si poporaniste 2 mitico-simbolice. B. C. C. D 2 B. Liza. pãstrãtoare a obiceiurilor. Imitatia umanismului apusean 1 A. Ibrãileanu (Creatie si analizã) 3 Camil Petrescu (Noua structurã si opera lui Marcel Proust) 97) Cãrui autor îi apartine proza Pâlnia si Stamate. sotii Solomon? 1 Pe strada Mântuleasa 2 La tigãnci 3 Sarpele 99) Ce simbol reprezintã sarpele în nuvela omonimã de Mircea Eliade? 1 erotico-magic 2 întelepciunea 3 credinta 100) Sub semnul cãror modele se înscrie proza sadovenianã.sugestiv pentru compararea a douã mari modele ilustrate de romanul european. Roman în patru pãrti? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Urmuz 3 Mateiu Caragiale 98) Din ce nuvelã de Mircea Eliade fac parte personajele Dorina. traditiilor si valorilor spirituale strãvechi.

ci si cetitor de stele”? 1 Ilie Turculet 2 Vâlcu Bârlãdeanu 3 Sandu Buhus 114) Care dintre romanele sadoveniene de maturitate dezvoltã tema din romanul Soimii. personajul din Concert din muzicã de Bach? 1 Lina + dr. feciorul lui Radu-Vodã 3 cu Toderascu Cantacuzin 107) Care personaj din Concert din muzicã de Bach este poreclit „fãinãreasa“? 1 Elena Drãgãnescu 2 Nory Baldovin 3 Ada Razu 108) La ce instrument cântã doctorul Rim din ciclul Hallipa ? 1 vioarã 2 pian 3 flaut 109) A cui fiicã este Sia. tratând figura voievodului sub o dimensiune simbolicã („vis al noroadelor”)? 1 Creanga de aur 2 Nicoarã Potcoavã 3 Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã 115) În timpul cãrui domnitor român se contureazã în romanele istorice sadoveniene imaginea idilicã a unei stabilitãti arhaice. Catrina? 1 cu Alecu Russet 2 cu Stefan. Rim 2 Lina + Licã Trubadurul 3 Ada Razu + Licã Trubadurul 110) Personajul Victor Marcian din Concert din muzicã de Bach este: 1 pianist si dirijor 2 violonist si dirijor 3 tenor si dirijor 16 111) Din ce cauzã moare Sia. personajul din Concert din muzicã de Bach? 1 septicemie 2 leucemie 3 tuberculozã 112) Cum se încheie romanul Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã? 1 cu fuga lui Alecu Russet 2 cu nunta domnitei Catrina cu beizadea Stefan 3 cu întâlnirea dintre Catrina si Alecu Russet 113) Despre care personaj din Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã se spune cã „nu-i numai cãpitan. întemeiatã pe întelepciune si dreptate? 1 Duca-Vodã 2 Stefan cel Mare 3 Petru Aron 116) În care dintre urmãtoarele romane sadoveniene este utilizatã tehnica povestirii în ramã? 1 Creanga de aur .1 la bisericuta lui Guido Celesti 2 la curtea lui Duca-Vodã 3 acasã la sãtrarul Lãzãrel Griga 106) Cu cine a logodit-o Duca-Vodã pe fiica sa.

îl trimite pe Kesarion Breb? 1 Egipt 2 Libia 3 Bizant 121) Cine este asemãnatã de Kesarion Breb. Rebreanu? 1 Ioana 2 Virginia 3 Tatiana 125) Creanga de aur din romanul cu acelasi titlu de Mihail Sadoveanu simbolizeazã: 1 puterea 2 întelepciunea 3 iubirea . Sadoveanu? 1 în pestera din muntele ascuns 2 în mijlocul poienii de la poalele muntelui 3 pe câmpia numitã La Prelunci 120) Unde este cel de al doilea loc de jertfã si initiere (în religia crestina) unde bãtrânul mag din muntele ascuns. din romanul Creanga de aur de M. Sadoveanu. pãstrãtor al vechii religii a lui Zalmoxis. Sadoveanu. cu o lupoaicã? 1 Împãrãteasa Irina 2 Doamna Teosva 3 Teodota 122) Cine istoriseste povestea de dragoste a Penei Corcodusa din romanul Craii de CurteaVeche de Mateiu Caragiale? 1 naratorul 2 Pasadia 3 Pantazi 123) Care dintre personajele Crailor de Curtea-Veche Mateiu Caragiale îi aminteste naratorului de enigmaticul Aubrey de Verre. a cãrui tristã istorie a povestit-o în nuvela Remember? 1 Pantazi 2 Pirgu 3 Pasadia 124) Cum se numeste sotia lui Toma Pahontu din romanul Gorila de L. Sadoveanu? 1 în vremea vechii Dacii 2 în epoca lui Stefan cel Mare 17 119) Unde trãieste bãtrânul mag.2 Fratii Jderi 3 Nicoarã Potcoavã 117) Cine este autorul manuscrisului care cuprinde întâmplãrile povestite în Creanga de aur. roman construit ca o povestire în ramã? 1 Kesarion Breb 2 bãtrânul mag 3 profesorul Stamatin 118) În ce epocã trãieste bãtrânul mag. din romanul Creanga de aur de M. din romanul Creanga de aur de M. cunoscãtor al datinilor strãvechi. pentru puterea ei asprã si flãmândã. din romanul Creanga de aur de M. pãstrãtor al vechii legi.

în final.4 iubirea si întelepciunea 126) În care roman al Hortensiei Papadat-Bengescu întâlnim un personaj numit Sia? 1 Rãdãcini 2 Fecioarele despletite 3 Concert din muzica de Bach 18 127) În romanul Enigma Otiliei de G. stilul cel mai potrivit pentru a realiza ideea de autenticitate: 1 anticalofil 2 „caligrafic”. ilustrat în literatura europeanã de: 1 Balzac 2 Jean Paul Sartre 3 Marcel Proust 131) Care este. Cãlinescu. în opinia lui Camil Petrescu. se apropie prin opera sa de modelul romanului analitic. unul dintre întemeietorii romanului românesc modern. Cãlinescu personajul Costache Giurgiuveanu va cãdea. stilizat 132) Care este personajul din Concert din muzicã de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu în cazul cãruia se realizeazã un sondaj analitic mult citat. pe care acesta îl transformã într-un sanatoriu de lux? 1 Lenora 2 Salema 3 Coca-Aimée 19 134) Cãrui prozator îi apartine teza conform cãreia romanul se întemeiazã pe probleme de constiintã? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Marin Preda 3 G. victima personajului: 1 Aglae Tulea 2 Aurica 3 Felix 4 Stãnicã Ratiu 128) În romanul Enigma Otiliei de G. Cãlinescu 4 Camil Petrescu . o radiografiere a bolii (tuberculoza)? 1 Lica Trubadurul 2 doctorul Rim 3 Printul Maxentiu 133) Cine i-a dãruit doctorului Walter palatul Barodin. subiectiv. personajul considerat „licheaua simpaticã” este: 1 Costache Giurgiuveanu 2 Stãnicã Ratiu 3 Felix Sima 129) Personajul Ion din romanul omonim al lui Liviu Rebreanu va fi ucis de: 1 Ana 2 George Bulbuc 3 Vasile Baciu 4 Zenobia 130) Camil Petrescu.

prin parodierea conventiilor romanului realist. nu stiu. Rebreanu este: 1 Nadina Iuga 2 Apostol Bologa 3 Titu Herdelea 4 Grigore Iuga 20 141) În romanul Rãscoala apartinând lui L. bãutor asa mãret”? 1 Pantazi 2 Pasadia 3 Pirgu 137) Cine poate fi considerat reprezentant al avangardei. Rebreanu conducãtorul rãsculatilor este: 1 Titu Herdelea 2 Petre Petre 3 Grigore Iuga 142) Personajul principal din nuvela La tigãnci de Mircea Eliade este: 1 Stefan Gheorghidiu 2 profesorul Gavrilescu 3 profesorul Popescu 143) Personajul feminin din nuvela La tigãnci pe care îl reîntâlneste Gavrilescu în final este: 1 Nadina Iuga 2 o tigancã 3 nu este precizat 4 Hildegard 144) Alegeti din urmãtoarele douã serii (continând anumite atitudini.135) Care autor introduce în limbajul analitic sintagma „trupul sufletesc”? 1 Mateiu Caragiale 2 Mircea Eliade 3 Hortensia Papadat-Bengescu 136) Despre care personaj din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale naratorul spune urmãtoarele: „Cum. cãruia îi opune o prozã antimimeticã. în care situatiile. procedee literare) pe cea specificã prozei din primele decenii ale secolului al XX-lea: . personajele si limbajul sfideazã logica obisnuitã? 1 Lucian Blaga 2 Tudor Arghezi 3 Urmuz 4 Mihai Eminescu 138) Romanul Rãscoala de Liviu Rebreanu este: 1 roman de dragoste 2 roman psihologic 3 roman fantastic 4 roman social 139) În romanul Rãscoala de Liviu Rebreanu accentul cade pe: 1 personaje 2 descrieri de naturã 3 prezentarea si înlãntuirea evenimentelor 140) Personajul care face legãtura între romanele Ion si Rãscoala apartinând lui L. rar însã mi s-a întâmplat sã vãd jucãtor asa frumos. crai asa ahtiat. viziuni.

cu statut de martor si care în ultimul volum (Rãdãcini) realizeazã identificarea cu propriul si adevãratul sine? 1 Elena . analizã 145) Precizati autorul care a exercitat. considerând-o o lege imanentã a epicului: 1 G. Lica 2. ludic.) 21 148) Precizati viziunea pe care G. B3. Lovinescu 147) În ce formulã (directie) dintre cele teoretizate în poetica romanului românesc interbelic încadrati romanul lui Mateiu Caragiale. estet etc. C2. Ibrãileanu 2 G. D1 151) Care este personajul feminin din ciclul Hallipa apartinând Hortensiei Papadat-Bengescu. recunoastere si exemplificare a universalului: 1 romantismul 2 clasicismul 3 naturalismul 149) Care este personajul vinovat pentru atmosfera apãsãtoare din casa familiei Hallipa. B4. o influentã vizibilã (tematicã. în deschiderea romanului Fecioarele despletite de Hortensia Papadat-Bengescu? 1 Elena 2 Coca-Aimée 3 Mika-Lé 150) Alãturati epitetele din coloana a doua personajelor cãrora le sunt atribuite în romanele ciclului Hallipa de Hortensia Papadat-Bengescu: A. D2 3 A1. în dezbaterile asupra romanului. feminista B. o defineste ca pe o formã de cunoastere profundã a lumii si a omului. Lina 1. Nory si Lina la conacul acesteia. B2. C4. reprezentare rationalistã a vietii. trubadurul 1 A2. încã din anul debutului sãu cu trei volume (1904). Cãlinescu. clasicismul. Cãlinescu 3 E. D4 4 A4. buna D. autenticitate. Ada 4. referindu-se la roman. D1 2 A3. teoretizeazã trecerea de la subiectiv la obiectiv. B3. Craii de Curtea-Veche? 1 traditia mare a romanului (realist-balzacianã) 2 optiunea pentru autenticitate si experientã (romanul subiectiv) 3 teoria modernistã (romanul obiectiv) 4 altã viziune asupra realului si a literaturii (romanul fantastic. Nory 3. naturalismul 2 subiectivism. în timpul vizitei pe care o fac Mini.1 lirism. fãinãreasa C. caracter evocativ. stil) asupra prozei din primele decenii ale secolului al XX-lea: 1 Gala Galaction 2 Mihail Sadoveanu 3 Duiliu Zamfirescu 146) Precizati numele criticului care. C3. C1. amalgamare a realismului cu romantismul.

2 2 4. C 2 A. B 3 B. prin formula: „tot ce rãmãsese bun în literaturã fusese consumat si digerat”? 1 Ismail si Turnavitu 2 Algazy si Grummer 3 Pâlnia si Stamate 157) Asezati în ordinea corectã cele patru pãrti ale romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale: 1. Ultima noapte de dragoste. 2. C 153) Care este orasul pe care Hortensia Papadat-Bengescu îl numeste Cetatea vie? 1 Galati 2 Oradea 3 Bucuresti 22 154) În ce formulã de roman se încadreazã romanul lui Camil Petrescu. radiografie moralã a unei familii C. 3 3 1. 1. Caragiale? 1 Bucuresti 2 Paris . 1. analizã psihologicã a unor tipologii. Caragiale? 1 alb 2 albastru 3 negru 159) În ce oras se deruleazã întâmplãrile din nuvela Remember de Mateiu I. citadin) B. patologii 1 A.îintâia noapte de rãzboi? 1 liric 2 obiectiv 3 subiectiv 155) Cine este autorul volumului Aspecte ale mitului? 1 Mihail Sadoveanu 2 Mircea Eliade 3 Camil Petrescu 156) În care dintre prozele urmuziene este atacatã canonizarea conventiilor literare. 3 158) Care era culoarea îndeosebi dragã personajului Aubrey de Verre din nuvela Remember de Mateiu I. B. cazuri si frustrãri individuale. 4. 3. . Asfintitul Crailor 4. artistic. Cele trei hagialâcuri 3. Spovedanii 2.2 Mini 3 Nory 152) Prin cele patru romane ale cilului Hallipa apartinând Hortensiei Papadat-Bengescu se realizeazã o amplã: A. Întâmpinarea Crailor 1 4.2. frescã a climatului general al epocii de dupã Primul Rãzboi Mondial (social.

3. 2. interesul pentru taina trecutului 3. 3 2 1. cândva. Caragiale? 1. poarta Aubrey de Verre.. 3. cu un bogat pãr rosu. gustul pentru mister. personajul din nuvela Remember de Mateiu I. Caragiale? 1 nouã 2 sapte 3 trei 23 161) Care este elementul decisiv prin care naratorul îl recunoaste pe Aubrey de Verre. bizar 2. Caragiale. personajul din nuvela Remember de Mateiu I.3 Berlin 160) Câte inele. 4 3 2. într-un târziu are sã-mi parã poate cã aceastã întâmplare trãitã a fost un vis numai sau vreo istorie cititã ori auzitã undeva. pentru dandy-ism 4. de mult”. Caragiale fatã de realitate? 1 clasicã 2 realist-obiectivã 3 estetã 24 167) Cine era numit Cherubinul caselor de întâlnire în romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. 1 Craii de Curtea-Veche 2 Maitreyi 3 Remember 164) Despre care dintre personajele romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. dacã soarta mã va hãrãzi cu viatã lungã. optiunea pentru realismul clasic 1 1. preferinta pentru ceea ce deosebeste. Caragiale? 1 Pantazi . pe care o întalneste într-o noapte pe una dintre strãzile Berlinului? 1 pãlãria mare cu pene 2 rochia strâmta de fluturi negri 3 mireasma de garoafã rosie 4 inelele cu pietre de safir 162) Ce caracterizeazã viziunea asupra artei continutã în nuvela Remember de Mateiu I. 4 163) Precizati textul care se încheie cu urmãtoarele propozitii: „. Caragiale spune naratorul cã era un luceãfar? 1 Pirgu 2 Pantazi 3 Pasadia 165) Care dintre personajele romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. gemene toate.. Caragiale are pasiunea istoriei? 1 Pasadia 2 Pantazi 3 naratorul 166) Care este specificul viziunii artistice a lui Mateiu I. în femeia înaltã. straniu.

miticã. Caragiale este naratã vizita crailor la adevãratii Arnoteni? 1 Întâmpinarea crailor 2 Cele trei hagialâcuri 3 Spovedanii 4 Asfintitul crailor 170) Care este personajul lui Mateiu I. este: 1 Pasadia 2 Pantazi 172) Mãrirea si tihna stau în hotare deosebite este titlul unui capitol al romanului Creanga de aur de M. adesea. atemporalitatea prieteniei 2 permanenta. ca expresie a unui artificiu compozitional. în afarã de timp? 1 permanenta. totodatã. Caragiale avea slãbiciune. apartinând instantei narative subiective . cuvintele spuse Mariei din Amnia de: 1 episcopul Platon 2 doamna Teosva 3 Kesarion Breb 173) Ce simbolizeazã pentru Kesarion Breb creanga de aur care va luci în sine. Caragiale despre care se spune cã „trãia cu schimbul douã vieti’? 1 Pirgu 2 Pantazi 3 Pasadia 171) Personajul fatã de care naratorul din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu I.2 Pasadia 3 Pirgu 168) Pentru care dintre personajele din romanul Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. Caragiale are naratorul un sentiment de evlavie? 1 Pasadia 2 Pantazi 3 Pirgu 169) În care dintre capitolele romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. vãzând în el. este probatã de: 1 recunoasterea explicitã a acestuia 2 trimiteri la propriile cronici sau idei asupra teatrului si la piesa Act venetian (în subsolul textului) 176) Câte perspective naratoriale sustin structura compozitionalã a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu? 1 una. mai mult chiar. livrescã 25 175) Identificarea naratorului din subsolul Patului lui Procust cu autorul (Camil Petrescu). un alt eu-însumi . Sadoveanu si. atemporalitatea iubirii 174) În ce directie a romanului interbelic se încadreazã romanele sadoveniene Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã si Creanga de aur? 1 realismul obiectiv 2 experientã si autenticitate 3 prozã simbolicã.

pasiunea. În ce roman se face urmãtoarea pledoarie pentru autenticitate si experientã: „Un scriitor e un om care exprimã în scris cu o liminarã sinceritate ceea ce a simtit. acolo ambitia. pasiunea pentru idee caracterizeazã opera lui: 1 Mateiu Caragiale 2 Mihail Sadoveanu 3 Camil Petrescu 26 182) Titlul romanului Concert din muzicã de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu NU reflectã: 1 evenimentul central. comentariu naratorial de subsol) 177) .2 mai multe. corespondentã. 2 în jurnalul lui Fred Vasilescu 3 în subsolul romanului 185) La care dintre romanele lui Camil Petrescu se referã urmãtoarea observatie cãlinescianã: „Autorul a voit sã facã roman stendhalian (si sunt indicii în privinta aceasta). roman cãtând a fi monografia unui element psihic. ceea ce i s-a întâmplat în viatã. lui si celor pe care i-a cunoscut.” (Istoria . dramele de constiintã. care se intersecteazã în cadrul conventional al dosarului de existente (jurnal. fãrã stil si chiar fãrã caligrafie. unificator pentru planurile existentei în cele trei familii 2 structura muzicalã a romanului 3 preferinta autoarei pentru acest compozitor 183) În care dintre scrisorile doamnei T. personajul D. din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este introdus.? 1 în prima 2 în cea de-a doua 3 în a treia 184) În care dintre piesele „dosarului de existente” din Patul lui Procust de Camil Petrescu ni se dezvãluie identitatea enigmaticului X? 1 în scrisorile doamnei T. pentru prima data. ceea ce a gândit. obsesia absolutului în iubire. caracterul polemic. Fãrã ortografie. constituie teme privilegiate? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Camil Petrescu 3 Mircea Eliade 181) Premisele filosofice moderne. justitia etc. aici gelozia. fãrã compozitie. sau chiar obiectelor neînsufletite.”? 1 Ultima noapte de dragoste. întâia noapte de rãzboi 2 Patul lui Procust 3 Santier 178) Îmbinarea mitului si filosofiei cu istoria realã stau la baza viziunii sadoveniene din: 1 Floare ofilitã 2 Locul unde nu s-a întâmplat nimic 3 Creanga de aur 179) Optiunea pentru autenticitate este teoretizatã în eseul Noua structurã si opera lui Marcel Proust si sustinutã explicit în: 1 Danton 2 Patul lui Procust 180) Pentru care dintre urmãtorii romancieri inconfortabila viatã psihicã.

totul ca într-un proces-verbal”? 1 pe doamna T.literaturii romane de la origini pana in prezent )? 1 Patul lui Procust 2 Ultima noapte de dragoste. acestui joc dezordonat care trãdeazã nu numai sãrãcia sufleteascã. întâia noapte de razboi 3 Un om între oameni 186) Pe care dintre personajele Patului lui Procust de Camil Petrescu îl îndeamnã autorul. tot atât de excesivã si de falsã ca si pe scenã… Cred cã e preferabilã pasivitatea absolutã a unei prostituate clasate. 2 pe Emilia 3 pe Fred Vasilescu 187) În care dintre piesele dosarului de existente din Patul lui Procust de Camil Petrescu sunt folosite si scrisorile poetului Ladima? 1 în scrisorile doamnei T. la întâmplare. reprodusã într-unul dintre subsolurile acestuia? 1 naratorul din subsol 2 Fred Vasilescu 3 George Demetru Ladima 190) Precizati personajul despre care Fred Vasilescu afirma: „… e tot atât de bine intentionatã.? 1 mobilier vechi 2 mobilã modernã 27 189) Cine este autorul poeziei cu acelasi titlu ca al romanului (Patul lui Procust). în spiritul autenticitãtii. 2 Emilia 3 Valeria 191) Care dintre urmãtoarele personaje se încadreazã cel mai bine categoriei sociale reprezentative pentru problematica romanului camilpetrescian? 1 Emilia 2 Fred 3 Ladima 192) Fred Vasilescu din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu moare într-un accident de: 1 automobil 2 avion 3 tren 193) Care este anul care a primit denumirea de „anul Sadoveanu” datoritã volumelor de debut publicate de romanicer? 1 1901 2 1904 3 1902 194) Actiunea nuvelei La tigãnci de Mircea Eliade se desfãsoarã în orasul: 1 Iasi 2 Brasov 3 Giurgiu . dar si intentia ei de a fi altfel decât ceea ce este în realitate”: 1 d-na T. sã „povesteascã net. 2 în jurnalul lui Fred Vasilescu 3 în subsolul romanului 188) Ce fel de mobilã se gãsea în magazinul doamnei T.

este realizat din: 1 tablã 2 lemn 197) Cine afirma despre naratiunea din Creanga de aur de Mihail Sadoveanu cã: „povestea aceasta e. în definitiv. o poveste de dragoste”? 1 un critic literar 2 naratorul 3 Stamatin 198) Ce elemente caracterizeazã tipul de prozã din Creanga de aur de Mihail Sadoveanu în comparatie cu proza specificã începuturilor sadoveniene: 1 duiosia. în începutul romanului Ion de Liviu Rebreanu. materialismul liric (E. fantezia. livrescul 199) În ce formulã de roman se încadreazã Patul lui Procust de Camil Petrescu? 1 liric 2 obiectiv 3 subiectiv 200) Umanismul specific operei sadoveniene îsi are rãdãcinile în: 1 vechea întelepciune autohtonã si universalã 2 miscarea renascentistã apuseanã 201) Unde a fãcut Kesarion Breb o cãlãtorie de initiere timp de sapte ani.4 Bucuresti 195) La începutul nuvelei La tigãnci de Mircea Eliade profesorul Gavrilescu cãlãtorestre cu: 1 trenul 2 trãsura 3 tramvaiul 28 196) Christul aflat la marginea drumului ce duce spre Pripas. Cãlinescu 4 Camil Petrescu 203) Numiti cele douã personaje feminine care îndeplinesc functia de reflector în romanul Concert din muzicã de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu: 1 Mini si Sia 2 Mini si Lina 3 Mini si Nory . înainte de cea din Bizant? 1 în Amnia 2 în Egipt 3 în muntele ascuns din vechea Dacie 202) Cãrui prozator îi apartine teza conform cãreia romanul se întemeiazã pe probleme de constiintã? 1 Hortensia Papadat-Bengescu 2 Marin Preda 3 G. apelul la mit. Lovinescu) 2 caracterul sugestiv-simbolic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->