ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. integrativ. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. În scopul atingerii acestui deziderat major. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. Socializarea. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. educaţiei. de grup profesional şi social.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. principiul drepturilor egale. Prin conţinutul lor. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. Se respectă. dar şi dezideratului general. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. pe lângă componenta instructiveducativă. astfel. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. realizată pe domenii progresive. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. Terapia ocupaţională. recuperării şi/ sau reeducării. integrative. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. Pornind de la valenţele învăţării comutative. scris. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. şi o componentă compensator-recuperatorie. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. respectiv. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. compensării.

CICLUL PRIMAR (CLS. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 . I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3.

piatra .formă . unele faţă de altele. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. pantomimă) etc. tactil etc) Exerciţii de identificare . voci familiare “Graiul animalelor”. a coordonării motrice “Labirintul simplu”).structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . polimorf . sunete.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. onomatopee. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. rotativ (joc „Mosorelul. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc. formă). după anumite criterii. complexe.mişcări variate.orientare. “Recunoaşte obiectul!” etc. pluridirecţionale. cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans.mărime).tare. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. sub. zahăr – dulce.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . îngheţată – rece etc. neted. anotimp – imagine.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică.) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote. ghemul şi şurubul”). organizare şi structurare spaţio-temporală. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”. “Recunoaşte vocea!” etc). OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. . Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. mărime.imagine. în spate.schemă corporală şi lateralitate. “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. . gimnastică. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. “Păpuşa demontabilă”. “Salata de fructe” . „Drumul şoricelului”. Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. tare.3.A. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”. în faţă. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 .tipuri de material: moale. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”.

„Bărcuţa”. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. „Solniţa”. etc. . Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model.îndoire şi lipire. • exerciţii cu operaţii simple asociate . “Pomul de iarnă”. zigzaguri în formă de linii. coordonare oculo-motorie şi control motric) .exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. prin haşurare de linii). “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). . orizontal). etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 .exerciţii de tăiere. . “Soarele”.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. . cu cel de la mâna stângă.). „Mărgele” etc. „Paharul”. aşezarea pionilor pe tabla cu găurele.). (“Solzii peştişorului”. • conturare şi tăiere după şablon .„Evantaiul”. frământare..) . .exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. . incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe.exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. “Rama de tablou”etc.“Figuri geometrice simple”. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor. linii curbe. oblică. îndoire. pumn. „Ornamente pentru pomul de iarnă”.exerciţii de apucare. • origami . casă. „Floarea”. precizie. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi.exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală.3. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. foaie bloc mare/ mică de desen. a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. „Covoraş cu plante uscate”. „Coif”. linii frânte. modelare a plastilinei. incastrare. „Plicul”.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”. verticală. caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. decupare şi lipire etc. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. “Părul păpuşii”). caiet de geografie/ biologie. Exerciţii pentru formarea . de pliere a hârtiei etc.

Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . aţă.) şi a utilităţii acestora. şnur. puzzle. azvârlire. jucării/instrumente muzicale. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. plastilina. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). jocuri de construcţie. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. îndoire. truse de desen. împletire.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. „Covoraşul”). „Brăţări din fire împletite”). foarfecă cu vârfurile rotunjite. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. flori uscat. transmitere. „Lanţuri din cerculeţe”. metru de croitorie. jocuri de construcţie. planşetă. lipici.) exerciţii de tăiere. DVD-Rom. sârmă. şnuruire („Şnur de mărţişor”. tărtăcuţe. castane. frunze. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. gherghef. „Semnul de carte” (cu perforare). riglă. acuarele. ac mare. „Bile”). melci. păpuşi/ marionete. . 2.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. seminţe. scoici. coji de nucă. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). „Turtiţa”). lopeţică. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. staniol. ghindă. şablon/tipar. CD-uri etc. casete. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. creioane. beţişoare. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . de manipulare a obiectelor prin joc aruncare.). dopul de plută. mosorel. „Semaforul” etc. „Coşul cu fructe”. menţinere. „Bastonaşe”. linte. radiocasetofon. aluat. pliere şi lipire . creponată / glasată. răsucire. puzzle etc. boabe de fasole. „Peştişorul din carton”. matriţe. carioci. ceară. . . 2. scobitori. aparatură muzicală (CD-Rom. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. carton. capsator. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. conuri de brad. sfoară. „Mărgele”etc. „Omul de zăpadă”). lut. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie.exerciţii de bobinare.) 2. jucării. mărgele.2. „Ciucuri”. lemn. „Şiragul de mărgele”. înnodare. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. . • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. coji de ou.exerciţii de trasare după şablon.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. perforator. sâmburi de fructe.4 Exersarea tehnicilor de lucru 1.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. culori. panglici. ştampile. prindere. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. lână. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). incastre. materiale textile. ipsos.

„Oul de Paşte” etc. “Cântecul numerelor”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. “Fulgerul”. colaj. frântă “Dinţii fierăstrăului”.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. . exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. „Vine.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. „Un elefant se legăna . “Am pierdut o batistuţă”) etc. popular .linii în diferite sensuri (verticale. “Soare”.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). Ziua Mamei. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. curbe. “Bradul”. 1 Iunie etc. curbă “Valurile mării”. drăgălaş”.) 3. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. orizontale. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. Cucul”. dans modern. pete de culoare. pătrat – “Batista”. „Săniuţa”. “Bate vântul frunzele”.exerciţii de alternare a culorilor. vine primăvara”. linii. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi. . “Dacă vesel se trăieşte” etc. triunghi – “Coiful”. circulare). . . Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. „Rama de tablou” . „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna . oblice. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . .horă etc.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. Urături. . „Copăcelul”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 .. „La pădure”. “Casa”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. dreptunghi – “Plicul”.”. în plan monoliniar). „Noi acum suntem şcolari”. „La oglindă”.punctul.. . compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”. Exerciţii de desen schematizat: . 1 Decembrie.). “Melcul”etc. “Masa”. melc codobelc”. . “Locomotiva” etc.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2. „Ghiocelul”. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. onomatopee “Graiul animalelor”. “Cortul”. . grafică etc.dactilopictură.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. “Creioane colorate”). Exerciţii de compoziţie liberă: desen. „Ceasul”.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”.) . dactilopictură etc. zig-zaguri. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.. “Penarul”. “Vine raţa”.. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. “Ursul doarme”.

„Balaurul”. acţional. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. „Copacul”.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”.) Exerciţii cu onomatopee. şnuruire („Şnur de mărţişor”). f-v: fată-vată etc. „Rama de tablou”.2 Realizarea de produse simple. „Strugurele”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. colaje („Vaza cu flori”.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. „Fluturele”). împletire („Frânghia”). Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). „ Moara”. „Trusa Arca”. recitări etc.a. modelare („Omul de zăpadă”). “Doctorul”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. „Solniţa”). Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. „Mozaic”. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). „Coiful”. jucării. „Clovnul”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. „Sorcova”. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. „Dansul micilor indieni”. „Acordeonul”. tablouri. “Profesorul” etc. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. bătaia palmelor.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. “Sportivul”.). origamielemente simple („Barca”. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle.

emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. aspirare. îngrijire etc.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. călcare. curăţare.oglindirea trăsăturilor obiectelor. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. hrănire adecvată.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. a rechizitelor. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. .) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire.3 Analizarea. după anumite criterii: .1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. stropire. . Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4.respectarea succesiunii etapelor de lucru.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 . a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. spălare. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. .respectarea proporţiei.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. a temei de lucru s. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc.. jucăriilor etc. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4. ştergere. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. 4.a. materiale şi instrumente utilizate. cu cuvinte proprii. . fiinţelor înfăţişate. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii.

riglă. Structuri perceptiv-motrice de bază . puzzle. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5. rectilinii. Tehnici de lucru. Deprinderi de ordine şi igienă 7.culoare-formă-mărime. ac. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. carioci. beţişoare.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut.schemă corporală şi lateralitate. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. ipsos. incastre etc. ghindă. sfoară. organizare şi structurare spaţio-temporală.gesturi fundamentale (liniare. scoici. şnur.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. lipici. rotative. matriţe. . lopeţica. . machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. carton. seminţe. staniol. . castane.B. coordonare dinamică a mâinilor). creponată / glasată. obiecte decorative. polimorfe). plastilina.controlul segmentar (gesturi simple. metru de croitorie. . lut. planşetă. perforator. aţă. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. fixarea lateralităţii. melci. mosorel. foarfecă. jucării. aluat. ceară. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. panglici. lână. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . şablon/tipar. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: .orientare. lemn. 3. gherghef. flori uscat. truse de desen. capsator. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. schemă corporală. frunze. sârmă. jocuri de construcţie. mărgele. coji de ou.

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4.CICLUL SECUNDAR (CLS. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Aplicarea unor tehnici de lucru. folosind diverse materiale şi instrumente 3. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1.

tipuri de material: moale. Exerciţii de localizare a obiectelor. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. zahăr – dulce. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). deasupra-dedesubt. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. formă etc. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare .) - 1. desen (desen lacunar. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. “Recunoaşte obiectul!” etc. lângă. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. perceperea transformărilor.). mărime. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. neted. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. tare. aspru etc. piatra .A.3. în spate. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. îngheţată – rece etc.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. desen liber). unele faţă de altele. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. înăuntru/ în afară. puzzle.imagine”. pumn. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj.tare. sortări după criterii asociate – culoare.

creponată / glasată. boabe de fasole. mosorel. plastilina. carton. .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . incastrare. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”. „Covoraşul” etc. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. matriţe. “Curcubeul” etc. ştampile. jucării. staniol. „Mărgele”. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. jocuri de construcţie. riglă. incastre. coji 12 2. culori. Aplicarea unor tehnici de lucru. scobitori. şablon/tipar. îndoire. conuri de brad. coordonare oculo-motorie şi control motric) . aţă. DVD-Rom. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. “Batista”). carioci. ipsos. planşetă. şnur. sâmburi de fructe. casă.). modelare a plastilinei. “Cocorul” etc. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. frunze. melci.) . capsator. de pliere a hârtiei. metru de croitorie. . precizie. “Animale”).). • origami . “Ţiglele de pe casă” etc. jucării/instrumente muzicale. . coji de nucă.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. materiale textile.„Floarea”. tărtăcuţe.“Palma”. casete. (“Solzii peştişorului”. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.). truse de desen. decupare şi lipire etc. linte. “Fructe şi legume”. aparatură muzicală (CD-Rom. gherghef. lână. „Covoraş cu plante uscate”. creioane.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. radio-casetofon.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . lut.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. puzzle. “Cutia de cadou”. verticală. trusa “Să ţesem frumos!” etc.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. beţişoare. exerciţii de cusut nasturi etc.exerciţii de tăiere. flori uscat. mărgele. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2. “Funda”. dopul de plută. „Tablou din seminţe”. scară etc) 1.exerciţii de apucare. ghindă. ac mare. foarfecă cu vârfurile rotunjite. lopeţica. frământare.3. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. • colaje . CDuri etc. sfoară. scoici. etc. acuarele. .1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. “Pomul de iarnă”. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. seminţe. lemn. “Rama de tablou”.) . păpuşi/ marionete. „Coliba de lemn”. lipici.. oblică. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model.). aluat. prin haşurare de linii). sârmă.„Bărcuţa”. perforator. castane. ceară.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” .

oblice.aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). panglici. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. „Sacoşa”) 2.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. „Omul de zăpadă”). . . orizontale. . Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. • mişcări circulare palmele faţă în faţă. împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”. „Şiragul de mărgele”. „Bastonaşe”. circulare). Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami . rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. zig-zaguri. “Curcubeul”). • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”).exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie.dactilopictură. „Peştişorul din carton”. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. „Mărgele”) exerciţii de tăiere. curbă -“Valurile mării”. „Lanţuri din cerculeţe”.“Dinţii fierăstrăului”. înnodare. . „Plasa”. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. îndoire. . curbe. Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. „Coşul cu fructe”. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. „Brăţări din fire împletite”. . . „Frânghia”. „Ochelarii din carton”. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. .punctul. şnuruire („Şnur de mărţişor”. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”.exerciţii de alternare a culorilor. . „Plasa pentru minge”) . „Covoraşul”. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta.exerciţii de bobinare. .) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . răsucire. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). colaj „Scenă din poveşti”) . “Fulgerul”. „Coarda”. „Biciul”. pliere şi lipire .exerciţii de trasare după şablon. „Semaforul”.linii în diferite sensuri (verticale. frântă . . decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. “Spirala” etc. . „Turtiţa”). „Ciucuri”. „Semnul de carte” (cu perforare). „Bentiţe”. împletire. „Cadranul de ceas”. „Bile”).colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici.exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”.

“Omuleţul”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. “Maşina”.

exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. acţional.) . după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . « Oul de Paşte » . popular .exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. pete de culoare. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. . Urături.horă etc.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. . “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. Ziua Mamei. bătaia palmelor. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. natură moartă) 3.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă.). « Costumul popular » etc. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. 1 Decembrie etc. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. “Doctorul”. f-v: fată-vată etc.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). 1 Iunie. “Sportivul”. recitări.) Exerciţii cu onomatopee. dactilopictură etc. linii. colaj. grafică etc. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. dans modern. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. « Rama de tablou » . “Profesorul” etc.). Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ». « Vaza cu flori » .) Exerciţii de desen după natură (peisaj.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.

respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. „Rama de tablou”.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”.3 Analizarea. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. . „Fluturele”). .. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4.respectarea proporţiei. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. „Sorcova”. . ştergere. . „Trusa Arca”. a temei de lucru ş.) împletire („Frânghia”. „Mozaic”. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă. „Balaurul”.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. ibric plin. jucăriilor etc. fiinţelor înfăţişate. „Rama de tablou”. aspirare. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). jucării. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc.2 Realizarea de produse.respectarea succesiunii etapelor de lucru. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. tablouri. „Strugurele”. “Brăţara”). Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. “Funda”. „Dansul micilor indieni”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. lipituri. „Acordeonul”.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . „Copacul”. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. descrierea şi aprecierea produsului finit 4. curăţat legume. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. salată de fructe. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. „Solzii peştişorului” etc. origami („Cutia de cadou”. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. „ Moara”. a rechizitelor.a. colaje („Vaza cu flori”. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. spălare. cu cuvinte proprii. ceai.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. materiale şi instrumente utilizate. călcare. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3.oglindirea trăsăturilor obiectelor. „Clovnul”.

şnur. hârtie de mărimi şi grosimi diferite.orientare.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. curăţare. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. riglă. 3. Tehnici de lucru. lemn. gherghef. capsator. beţişoare. planşetă. . ac. mărgele. frunze. organizare şi structurare spaţio-temporală.gesturi fundamentale (liniare. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. foarfecă. şablon/tipar. castane. panglici. mosorel. matriţe. truse de desen. lopeţica. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. Structuri perceptiv-motrice de bază . Deprinderi de ordine şi igienă 7. rotative. aţă. scoici. creponată / glasată. carioci. ghindă. plastilina. ipsos.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. lână. coji de ou. carton. ceară.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. rectilinii. jocuri de construcţie. metru de croitorie. hrănire adecvată. seminţe. stropire. lut. puzzle. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. sârmă. polimorfe). materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. flori uscat.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist.culoare-formă-mărime.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. incastre etc. melci. obiecte decorative. . Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . aluat. perforator. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. staniol.schemă corporală. îngrijire etc. sfoară. B. lipici. .

Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr.Lovinescu. iunie 2002 A. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 .Chircev A. Aramis Bucureşti. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed. Gurău Beniuc M.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România .ASSP 1980 Creţu E.EDP.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R.10.10. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”.I.EDP. Bucureşti Prof. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”.6. Bucureşti Prof.. Ed. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”.“Desenul. . Apostol (Îndrumător metodic). Paris 1986 Paunescu C.10. Marian Casapu – Şcoala Specială nr. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală. Muşu I. Bucureşti Prof.10. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. Paula Stoican – Şcoala Specială nr.EDP. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. EDP. Bucureşti 1977 Păunescu C. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. Bucureşti 1990 Păunescu C. Bucureşti 1965 V. Bucureşti 1984 Radu T.EDP. „ Debilităţile mintale ”. Bucureşti 1977 Păunescu C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful