ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. Terapia ocupaţională. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. Pornind de la valenţele învăţării comutative. de grup profesional şi social. realizată pe domenii progresive. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. principiul drepturilor egale. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. educaţiei. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. Se respectă. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. integrative. În scopul atingerii acestui deziderat major. şi o componentă compensator-recuperatorie. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. respectiv. pe lângă componenta instructiveducativă. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. Socializarea. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . recuperării şi/ sau reeducării. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. dar şi dezideratului general. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. Prin conţinutul lor. integrativ. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. compensării. astfel. scris. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională.

Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3.CICLUL PRIMAR (CLS. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 .

aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. rotativ (joc „Mosorelul.formă . formă).mişcări variate. gimnastică. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare .imagine. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 . voci familiare “Graiul animalelor”. “Salata de fructe” . pantomimă) etc. în faţă. “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. .2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică.A. neted. “Păpuşa demontabilă”. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. polimorf .) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. “Recunoaşte vocea!” etc). după anumite criterii. . „Drumul şoricelului”. tactil etc) Exerciţii de identificare .schemă corporală şi lateralitate.tipuri de material: moale. mărime. tare. anotimp – imagine. sunete.mărime). Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. unele faţă de altele.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”.orientare. Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. complexe. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. a coordonării motrice “Labirintul simplu”). deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. onomatopee. Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1.tare.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. în spate. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc. piatra . pluridirecţionale. îngheţată – rece etc. sub. ghemul şi şurubul”). prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual.3. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”. organizare şi structurare spaţio-temporală. cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. “Recunoaşte obiectul!” etc. zahăr – dulce.

de pliere a hârtiei etc. “Soarele”. linii frânte. • origami . . coordonare oculo-motorie şi control motric) . „Plicul”. decupare şi lipire etc. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe.“Figuri geometrice simple”. orizontal). caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. .3. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model. „Coif”.).exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. • conturare şi tăiere după şablon . „Paharul”. casă. (“Solzii peştişorului”. cu cel de la mâna stângă.exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. . zigzaguri în formă de linii. “Rama de tablou”etc. frământare. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor. incastrare. “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”. oblică. modelare a plastilinei.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”. aşezarea pionilor pe tabla cu găurele. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. „Solniţa”. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. „Ornamente pentru pomul de iarnă”.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). „Bărcuţa”. verticală. precizie.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe.îndoire şi lipire.. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . “Pomul de iarnă”. “Părul păpuşii”). caiet de geografie/ biologie.exerciţii de apucare. îndoire.exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. • exerciţii cu operaţii simple asociate . prin haşurare de linii). . „Mărgele” etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.). Exerciţii pentru formarea .„Evantaiul”. linii curbe.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. pumn. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. „Floarea”. foaie bloc mare/ mică de desen. . a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical.) . desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. etc. .exerciţii de tăiere. „Covoraş cu plante uscate”.

decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. CD-uri etc. seminţe. aparatură muzicală (CD-Rom.exerciţii de trasare după şablon. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . „Bastonaşe”. jucării. sârmă. creponată / glasată. planşetă. răsucire. truse de desen.). azvârlire. . mosorel. jucării/instrumente muzicale.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. ştampile. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. capsator.4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. staniol.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. „Brăţări din fire împletite”). lut.2. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. lipici. ac mare. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. „Semnul de carte” (cu perforare). „Bile”). metru de croitorie. linte. de manipulare a obiectelor prin joc aruncare. transmitere.exerciţii de bobinare. „Ciucuri”. casete.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. menţinere. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . DVD-Rom. . radiocasetofon. melci. sâmburi de fructe. coji de ou. ipsos. jocuri de construcţie. „Mărgele”etc. carton. „Coşul cu fructe”. puzzle. perforator. conuri de brad. înnodare. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. acuarele.) 2. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. ceară. împletire. coji de nucă.) exerciţii de tăiere. . lână. pliere şi lipire . „Semaforul” etc.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. foarfecă cu vârfurile rotunjite. şnuruire („Şnur de mărţişor”. culori. incastre. şnur. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. frunze. tărtăcuţe. „Şiragul de mărgele”. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). jocuri de construcţie. puzzle etc. panglici. „Turtiţa”). • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”).3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. materiale textile. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. 2. „Covoraşul”). lemn. ghindă. carioci. flori uscat. aţă. plastilina. scobitori. sfoară. matriţe. scoici.) şi a utilităţii acestora. mărgele. lopeţică. „Omul de zăpadă”).exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. . 2. beţişoare. şablon/tipar. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. castane. riglă. aluat. dopul de plută. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. creioane. prindere. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. boabe de fasole. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. „Lanţuri din cerculeţe”. gherghef. „Peştişorul din carton”. îndoire. păpuşi/ marionete. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”.

.. „Oul de Paşte” etc.linii în diferite sensuri (verticale. „Copăcelul”. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. . compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”. exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. onomatopee “Graiul animalelor”. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi. linii. colaj. grafică etc. curbe.exerciţii de alternare a culorilor. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. “Fulgerul”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. zig-zaguri. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”.) 3.horă etc. Urături. . Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. „Rama de tablou” . „Un elefant se legăna . circulare). . . popular . frântă “Dinţii fierăstrăului”. dans modern. Ziua Mamei. Cucul”.) . în plan monoliniar). „Săniuţa”.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . 1 Iunie etc. “Dacă vesel se trăieşte” etc. orizontale. “Casa”.. . curbă “Valurile mării”.”. “Cântecul numerelor”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. “Am pierdut o batistuţă”) etc. Exerciţii de desen schematizat: .).. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. “Melcul”etc. dreptunghi – “Plicul”.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. „Noi acum suntem şcolari”. “Bradul”.dactilopictură.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”. “Creioane colorate”).colorarea şi haşurarea unor contururi simple. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 . “Ursul doarme”. “Bate vântul frunzele”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. „Vine. „Ghiocelul”. 1 Decembrie. triunghi – “Coiful”. “Masa”. “Vine raţa”. oblice. “Cortul”. pete de culoare.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. dactilopictură etc.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. drăgălaş”.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. . Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna .punctul. „La pădure”. melc codobelc”. . “Penarul”. “Soare”. „Ceasul”. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. „La oglindă”. pătrat – “Batista”. vine primăvara”.. . “Locomotiva” etc.

„Clovnul”. “Profesorul” etc.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. împletire („Frânghia”). acţional. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate.a. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. şnuruire („Şnur de mărţişor”). jucării. f-v: fată-vată etc. „Acordeonul”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. “Doctorul”. „ Moara”. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. „Rama de tablou”. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. „Copacul”. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. „Trusa Arca”. “Sportivul”. „Strugurele”. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”. bătaia palmelor. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . „Dansul micilor indieni”.2 Realizarea de produse simple. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. tablouri. „Balaurul”. colaje („Vaza cu flori”. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”.) Exerciţii cu onomatopee. origamielemente simple („Barca”. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle.). „Sorcova”. „Fluturele”).OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. „Solniţa”). “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. recitări etc. modelare („Omul de zăpadă”). „Coiful”. „Mozaic”.

a temei de lucru s. spălare. . ştergere. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. fiinţelor înfăţişate.respectarea succesiunii etapelor de lucru. călcare.a. 4. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich..respectarea proporţiei. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. a rechizitelor. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. aspirare. . curăţare.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului.oglindirea trăsăturilor obiectelor.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. se menţine neschimbat spaţiul de locuit.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. cu cuvinte proprii. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare.) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. materiale şi instrumente utilizate. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4. jucăriilor etc.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. . după anumite criterii: . îngrijire etc. . hrănire adecvată.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor.3 Analizarea. stropire.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 .

Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . 3. . panglici. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. ac. sârmă. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. ceară. planşetă. organizare şi structurare spaţio-temporală. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. matriţe. beţişoare. ghindă. flori uscat. . coji de ou.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2.culoare-formă-mărime. truse de desen. ipsos. frunze. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. mosorel. . jucării. plastilina. schemă corporală. Deprinderi de ordine şi igienă 7. riglă. lemn. metru de croitorie. perforator. lut. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. lipici. sfoară. lopeţica. coordonare dinamică a mâinilor). aţă. puzzle. Structuri perceptiv-motrice de bază . Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . gherghef.gesturi fundamentale (liniare. seminţe. creponată / glasată.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. obiecte decorative. rectilinii. Tehnici de lucru. staniol. fixarea lateralităţii. mărgele. scoici. . aluat.orientare. carton. şablon/tipar. jocuri de construcţie. şnur. polimorfe).B. foarfecă.controlul segmentar (gesturi simple. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5. capsator. carioci. rotative. incastre etc. melci. lână. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă.schemă corporală şi lateralitate. castane.

V-X) OBIECTIVE CADRU: 1. Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. Aplicarea unor tehnici de lucru. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2.CICLUL SECUNDAR (CLS. folosind diverse materiale şi instrumente 3. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 .

formă etc. îngheţată – rece etc. desen (desen lacunar. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. perceperea transformărilor.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. neted. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). aspru etc. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. desen liber).) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei.). exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. lângă.A.imagine”. în spate. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . tare. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. zahăr – dulce. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. “Recunoaşte obiectul!” etc. Exerciţii de localizare a obiectelor.tipuri de material: moale. pumn. sortări după criterii asociate – culoare. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. unele faţă de altele. înăuntru/ în afară. “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. puzzle. mărime. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit.tare. deasupra-dedesubt. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. piatra . organizare şi structurare spaţio-temporală) 1.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală.) - 1.3. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare .

. carton. conuri de brad. scobitori. casete. sfoară. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. foarfecă cu vârfurile rotunjite. „Covoraşul” etc. aluat. . mosorel. flori uscat. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. matriţe. oblică. „Coliba de lemn”. ac mare.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . „Covoraş cu plante uscate”. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. • colaje . planşetă. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. ceară. plastilina. etc. “Animale”). tărtăcuţe. trusa “Să ţesem frumos!” etc. coji de nucă. perforator.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. “Ţiglele de pe casă” etc. jucării/instrumente muzicale. incastre. coji 12 2.3.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. lopeţica. ipsos. îndoire.exerciţii de tăiere. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. jocuri de construcţie. “Cutia de cadou”. DVD-Rom.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. riglă. radio-casetofon. incastrare.) . . desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. lemn. “Pomul de iarnă”. verticală. boabe de fasole. scoici. . linte.). lână. mărgele. de pliere a hârtiei. staniol. beţişoare. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. sâmburi de fructe.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. „Tablou din seminţe”. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.). ghindă. lipici. jucării. şnur. decupare şi lipire etc.exerciţii de apucare. acuarele.„Bărcuţa”. aţă. coordonare oculo-motorie şi control motric) . “Funda”. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”.“Palma”.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. CDuri etc.). seminţe.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . creioane.„Floarea”. . frunze.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . • origami . sârmă. metru de croitorie. ştampile. frământare. casă. exerciţii de cusut nasturi etc. “Cocorul” etc. scară etc) 1. păpuşi/ marionete. “Curcubeul” etc. materiale textile.) . precizie. puzzle. carioci. şablon/tipar. (“Solzii peştişorului”.). prin haşurare de linii). “Fructe şi legume”. melci. „Mărgele”. “Batista”). culori. modelare a plastilinei. gherghef. dopul de plută. “Rama de tablou”. creponată / glasată. capsator. aparatură muzicală (CD-Rom. truse de desen. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. Aplicarea unor tehnici de lucru. castane. lut.

. orizontale. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. . . . circulare). frântă . piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. „Bentiţe”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. „Ochelarii din carton”. .colorarea şi haşurarea unor contururi simple. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). „Bastonaşe”.linii în diferite sensuri (verticale. panglici. . „Turtiţa”). „Sacoşa”) 2. „Covoraşul”. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. “Fulgerul”. „Plasa pentru minge”) . . îndoire. „Semaforul”. „Bile”).redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”.exerciţii de trasare după şablon.exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii.) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami . „Şiragul de mărgele”. pliere şi lipire . înnodare. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta. • mişcări circulare palmele faţă în faţă. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). „Biciul”. „Brăţări din fire împletite”.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie.dactilopictură. “Curcubeul”). . împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”. curbe. . rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . „Plasa”. răsucire. „Coşul cu fructe”.aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar).exerciţii de alternare a culorilor. „Semnul de carte” (cu perforare). curbă -“Valurile mării”. „Mărgele”) exerciţii de tăiere.punctul. .exerciţii de bobinare. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. “Spirala” etc. „Omul de zăpadă”).“Dinţii fierăstrăului”. „Peştişorul din carton”. colaj „Scenă din poveşti”) . şnuruire („Şnur de mărţişor”. „Frânghia”. împletire. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). . Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”. „Coarda”. „Ciucuri”. . „Lanţuri din cerculeţe”. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. oblice. „Cadranul de ceas”. zig-zaguri.

Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Maşina”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. “Omuleţul”.

1 Decembrie etc. bătaia palmelor. natură moartă) 3. « Costumul popular » etc.horă etc. grafică etc. dactilopictură etc. recitări. pete de culoare.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. 1 Iunie. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. . Urături. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei).). mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. « Oul de Paşte » .exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor.) Exerciţii cu onomatopee.) Exerciţii de desen după natură (peisaj. după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 .exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă.) . . “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. “Doctorul”. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. “Profesorul” etc. acţional.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. dans modern.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.).OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. « Vaza cu flori » . f-v: fată-vată etc. colaj. popular . Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. Ziua Mamei. linii. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. « Rama de tablou » . Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ». “Sportivul”. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. Exerciţii de compoziţie liberă: desen.

. cu cuvinte proprii. „Mozaic”. a rechizitelor. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”.2 Realizarea de produse. „Balaurul”. materiale şi instrumente utilizate. fiinţelor înfăţişate. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. jucăriilor etc. „Dansul micilor indieni”. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. . utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. a temei de lucru ş. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: .respectarea succesiunii etapelor de lucru. „Rama de tablou”. ibric plin. „Clovnul”.) împletire („Frânghia”. spălare. aspirare. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. lipituri. călcare.3 Analizarea. „Solzii peştişorului” etc. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. „Acordeonul”. “Funda”. curăţat legume. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. „Sorcova”. ştergere.oglindirea trăsăturilor obiectelor. origami („Cutia de cadou”.a. . Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. . colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. „Strugurele”. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. „Rama de tablou”. salată de fructe.respectarea proporţiei. colaje („Vaza cu flori”. ceai. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. tablouri. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. descrierea şi aprecierea produsului finit 4. „ Moara”..2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . „Fluturele”).utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. „Trusa Arca”. „Copacul”. jucării. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. “Brăţara”).

staniol. sârmă. sfoară. aluat. gherghef.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. rectilinii. lână. mosorel. polimorfe).culoare-formă-mărime. lipici. lemn. . carton. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. hrănire adecvată.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. seminţe.schemă corporală. flori uscat. rotative. şnur. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării. matriţe. riglă. Deprinderi de ordine şi igienă 7. îngrijire etc. Tehnici de lucru. lut. Structuri perceptiv-motrice de bază .orientare. ac. ghindă. puzzle. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. planşetă. capsator.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. organizare şi structurare spaţio-temporală.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. 3. creponată / glasată. frunze. B. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . beţişoare. incastre etc. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. ipsos.gesturi fundamentale (liniare. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . jocuri de construcţie.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. . şablon/tipar. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. aţă. castane. scoici. . metru de croitorie. stropire. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. coji de ou. panglici. plastilina.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. perforator. curăţare. truse de desen. ceară. melci. obiecte decorative. carioci. mărgele. foarfecă. lopeţica.

modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C. Bucureşti 1977 Păunescu C. Marian Casapu – Şcoala Specială nr.6.EDP. Muşu I.. Bucureşti Prof. Gurău Beniuc M. Paris 1986 Paunescu C.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România .Chircev A.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”.10.Lovinescu. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”.“Desenul. Bucureşti 1965 V. . „ Debilităţile mintale ”.ASSP 1980 Creţu E.I.EDP. Bucureşti Prof. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. Aramis Bucureşti. Bucureşti 1977 Păunescu C.EDP.10.10.10. Bucureşti 1984 Radu T. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . iunie 2002 A. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr. Apostol (Îndrumător metodic). Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof. Bucureşti Prof. Paula Stoican – Şcoala Specială nr. EDP. Ed. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr.EDP. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”. Bucureşti 1990 Păunescu C. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful