ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. Socializarea. educaţiei. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. integrativ. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. realizată pe domenii progresive. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. respectiv. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. compensării. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. pe lângă componenta instructiveducativă. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. Pornind de la valenţele învăţării comutative. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. de grup profesional şi social. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. astfel. şi o componentă compensator-recuperatorie. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. Terapia ocupaţională. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. integrative. În scopul atingerii acestui deziderat major. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. scris. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. Se respectă. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. dar şi dezideratului general. recuperării şi/ sau reeducării. principiul drepturilor egale. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. Prin conţinutul lor. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia.

I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3.CICLUL PRIMAR (CLS. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 . Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4.

sunete.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . în faţă. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. rotativ (joc „Mosorelul.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. „Drumul şoricelului”. după anumite criterii. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. pantomimă) etc. mărime. “Recunoaşte obiectul!” etc. zahăr – dulce. formă).mărime). Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote. “Păpuşa demontabilă”.mişcări variate.imagine. polimorf .A. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. “Salata de fructe” . . după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 . onomatopee. gimnastică. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar.formă . exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”.schemă corporală şi lateralitate.3. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. tare. sub. Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. piatra . Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale.orientare. Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. îngheţată – rece etc. ghemul şi şurubul”). voci familiare “Graiul animalelor”. pluridirecţionale. complexe.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. neted. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”.tare. în spate. unele faţă de altele.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. a coordonării motrice “Labirintul simplu”).2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . “Recunoaşte vocea!” etc). tactil etc) Exerciţii de identificare .) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. . organizare şi structurare spaţio-temporală. “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”.tipuri de material: moale. anotimp – imagine.

prin haşurare de linii).exerciţii de tăiere.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. “Părul păpuşii”). linii frânte. aşezarea pionilor pe tabla cu găurele.exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. „Plicul”. orizontal). . „Paharul”. „Covoraş cu plante uscate”. cu cel de la mâna stângă. de pliere a hârtiei etc. „Mărgele” etc. caiet de geografie/ biologie. . „Solniţa”. frământare.exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale.exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. foaie bloc mare/ mică de desen. „Floarea”. modelare a plastilinei.) .“Figuri geometrice simple”. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model. • conturare şi tăiere după şablon .exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. “Rama de tablou”etc. Exerciţii pentru formarea . „Coif”. îndoire. . pumn. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. oblică. zigzaguri în formă de linii. “Soarele”.).exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe.). “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”. etc. verticală. „Ornamente pentru pomul de iarnă”.. “Pomul de iarnă”.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). coordonare oculo-motorie şi control motric) .îndoire şi lipire. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. (“Solzii peştişorului”. .„Evantaiul”. . . • origami . Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 .3. caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. linii curbe. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. • exerciţii cu operaţii simple asociate . incastrare. precizie.exerciţii de apucare.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. decupare şi lipire etc. casă. „Bărcuţa”. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou.

flori uscat. lopeţică.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă.) exerciţii de tăiere. mărgele. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. melci. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. riglă. răsucire. frunze. puzzle. „Coşul cu fructe”. „Turtiţa”). linte. . „Covoraşul”). „Bile”). ştampile. gherghef. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). beţişoare. aparatură muzicală (CD-Rom.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. „Semaforul” etc. coji de nucă. culori. acuarele. CD-uri etc. foarfecă cu vârfurile rotunjite. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). „Brăţări din fire împletite”). tărtăcuţe.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. . materiale textile.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . lipici. îndoire. lână. matriţe. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. sfoară. creponată / glasată. menţinere. lut. radiocasetofon. sârmă. mosorel. ceară. prindere. incastre. puzzle etc. truse de desen. coji de ou. 2. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. DVD-Rom. carioci. „Bastonaşe”. staniol. lemn. planşetă. ipsos. jocuri de construcţie. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . aţă. ac mare. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. boabe de fasole.2. şnur. „Omul de zăpadă”). „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). dopul de plută. jucării/instrumente muzicale. păpuşi/ marionete.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. împletire. azvârlire.4 Exersarea tehnicilor de lucru 1.) şi a utilităţii acestora. „Semnul de carte” (cu perforare). metru de croitorie. ghindă. 2. transmitere. panglici. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. capsator. castane. „Lanţuri din cerculeţe”. plastilina. pliere şi lipire . şablon/tipar. aluat. carton. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite.exerciţii de trasare după şablon.). creioane.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. casete. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. şnuruire („Şnur de mărţişor”. de manipulare a obiectelor prin joc aruncare.exerciţii de bobinare. conuri de brad. înnodare. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. sâmburi de fructe. seminţe. scobitori. scoici. „Şiragul de mărgele”. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. jucării. . jocuri de construcţie. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. „Peştişorul din carton”. perforator.) 2. „Mărgele”etc. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. . „Ciucuri”.

. .redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii.. vine primăvara”. Exerciţii de desen schematizat: . zig-zaguri. colaj. frântă “Dinţii fierăstrăului”. „Noi acum suntem şcolari”.. „Rama de tablou” . popular . triunghi – “Coiful”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. . „Săniuţa”. oblice. Cucul”.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. circulare).colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. “Dacă vesel se trăieşte” etc.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. „Copăcelul”.punctul. “Penarul”. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. “Melcul”etc.horă etc. “Ursul doarme”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . drăgălaş”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 . Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”. . „La pădure”. “Bate vântul frunzele”. dactilopictură etc. Exerciţii de compoziţie liberă: desen.linii în diferite sensuri (verticale. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi.. “Locomotiva” etc. „Vine. . “Fulgerul”.. “Cântecul numerelor”.dactilopictură. . “Creioane colorate”).exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei).redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. orizontale. grafică etc. “Masa”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.”. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna . 1 Decembrie.). “Am pierdut o batistuţă”) etc. „Un elefant se legăna .mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. “Vine raţa”. . dreptunghi – “Plicul”. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. în plan monoliniar). Urături. “Cortul”. curbe. “Casa”. 1 Iunie etc. pătrat – “Batista”. onomatopee “Graiul animalelor”. dans modern. „Ceasul”. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.exerciţii de alternare a culorilor. melc codobelc”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. „La oglindă”. . curbă “Valurile mării”. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. „Oul de Paşte” etc. „Ghiocelul”. “Soare”. Ziua Mamei. . pete de culoare. “Bradul”.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”.) 3. linii. compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”.) .

„Rama de tablou”. “Profesorul” etc. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. „Solniţa”). „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. origamielemente simple („Barca”.a. f-v: fată-vată etc. acţional.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. „Dansul micilor indieni”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). “Sportivul”. „Copacul”. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. „Sorcova”. colaje („Vaza cu flori”. „Clovnul”. “Doctorul”.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. „Acordeonul”. „Trusa Arca”. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate.). tablouri. „ Moara”.) Exerciţii cu onomatopee. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. „Balaurul”. bătaia palmelor. „Fluturele”). modelare („Omul de zăpadă”). verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. recitări etc. şnuruire („Şnur de mărţişor”). compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle. jucării.2 Realizarea de produse simple. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii. „Coiful”. „Mozaic”. împletire („Frânghia”). „Strugurele”. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3.

respectarea succesiunii etapelor de lucru.. hrănire adecvată.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 .) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. îngrijire etc. curăţare. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea.respectarea proporţiei. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4.3 Analizarea. stropire. .1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. după anumite criterii: .) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. cu cuvinte proprii. . călcare. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare.a.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. jucăriilor etc.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. spălare. materiale şi instrumente utilizate.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. 4. a temei de lucru s.oglindirea trăsăturilor obiectelor. ştergere. . aspirare. a rechizitelor. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4. fiinţelor înfăţişate. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. . Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire.

ac. mărgele. jocuri de construcţie. polimorfe). schemă corporală. . rotative. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. panglici. jucării. coordonare dinamică a mâinilor). CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. . Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . sârmă.schemă corporală şi lateralitate.orientare. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . Structuri perceptiv-motrice de bază . organizare şi structurare spaţio-temporală. scoici. puzzle. plastilina. gherghef. lână. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. ipsos.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. incastre etc. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. frunze. staniol. 3. seminţe. beţişoare. flori uscat. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. fixarea lateralităţii. foarfecă. rectilinii.controlul segmentar (gesturi simple. Deprinderi de ordine şi igienă 7. castane. metru de croitorie.gesturi fundamentale (liniare. creponată / glasată. sfoară. lut. planşetă. ceară.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. ghindă. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. matriţe. coji de ou. perforator. carioci. truse de desen. Tehnici de lucru. obiecte decorative. lemn. carton. lopeţica. . şnur.culoare-formă-mărime. riglă. capsator. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5.B. melci. . aluat. lipici. aţă. mosorel. şablon/tipar.

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Aplicarea unor tehnici de lucru.CICLUL SECUNDAR (CLS. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1. Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. folosind diverse materiale şi instrumente 3.

tare.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală.). sortări după criterii asociate – culoare.) - 1.3. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. unele faţă de altele. mărime. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. puzzle.tipuri de material: moale. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei. înăuntru/ în afară. exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. “Recunoaşte obiectul!” etc. tare. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). aspru etc. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. neted. desen (desen lacunar. desen liber). “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. formă etc.A. deasupra-dedesubt. lângă. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . piatra . zahăr – dulce.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . Exerciţii de localizare a obiectelor. pumn. perceperea transformărilor. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” .1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. îngheţată – rece etc. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc.imagine”. în spate.

foarfecă cu vârfurile rotunjite. coji de nucă. “Curcubeul” etc. creponată / glasată. etc. gherghef.).) .. jucării/instrumente muzicale. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2. planşetă. ceară. scoici. scară etc) 1. “Cutia de cadou”. “Batista”).2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . aparatură muzicală (CD-Rom. “Cocorul” etc. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. precizie. oblică.„Floarea”. ipsos. frunze. frământare. DVD-Rom. materiale textile. . • colaje . „Covoraş cu plante uscate”.) . „Mărgele”.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. mărgele. coordonare oculo-motorie şi control motric) . lipici. lopeţica. flori uscat. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. casă.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. trusa “Să ţesem frumos!” etc. beţişoare. “Pomul de iarnă”. melci. carton. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond.„Bărcuţa”. CDuri etc. coji 12 2. (“Solzii peştişorului”.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. puzzle. tărtăcuţe.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . lut. şablon/tipar. “Rama de tablou”. incastrare. modelare a plastilinei. truse de desen. sâmburi de fructe. prin haşurare de linii).exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. verticală. „Tablou din seminţe”. lemn. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model. riglă. linte. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. scobitori. şnur. decupare şi lipire etc. plastilina. jocuri de construcţie.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. seminţe. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”. radio-casetofon. dopul de plută. “Fructe şi legume”. matriţe. „Covoraşul” etc.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. sârmă. ghindă.).).exerciţii de apucare.“Palma”. incastre. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. îndoire. boabe de fasole. ac mare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . “Ţiglele de pe casă” etc. casete. aţă. metru de croitorie. de pliere a hârtiei. . mosorel. acuarele.exerciţii de tăiere. “Animale”). conuri de brad. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. „Coliba de lemn”. exerciţii de cusut nasturi etc. aluat. perforator.).3. “Funda”. . . păpuşi/ marionete. culori. lână. carioci. creioane. staniol. jucării. castane. Aplicarea unor tehnici de lucru.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. • origami . capsator. sfoară. ştampile. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou.

„Coarda”. oblice. . înnodare. şnuruire („Şnur de mărţişor”. . împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici.) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . „Semnul de carte” (cu perforare). „Lanţuri din cerculeţe”.exerciţii de alternare a culorilor. circulare). „Semaforul”. „Omul de zăpadă”). „Covoraşul”. frântă . pliere şi lipire . Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. „Peştişorul din carton”. • mişcări circulare palmele faţă în faţă. “Curcubeul”).exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”. „Bastonaşe”. „Sacoşa”) 2. .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). „Plasa”. .dactilopictură. „Plasa pentru minge”) . zig-zaguri. răsucire. . rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami .aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). „Coşul cu fructe”. „Ornamente pentru pomul de iarnă”.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. împletire. „Mărgele”) exerciţii de tăiere. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). “Fulgerul”. Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”. curbe. panglici. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. . . . „Cadranul de ceas”. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. .linii în diferite sensuri (verticale. . îndoire. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. colaj „Scenă din poveşti”) . „Turtiţa”). „Ochelarii din carton”. „Ciucuri”.exerciţii de trasare după şablon.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. “Spirala” etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. „Brăţări din fire împletite”. . curbă -“Valurile mării”. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’.“Dinţii fierăstrăului”. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. „Bentiţe”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. „Bile”).punctul. . „Şiragul de mărgele”. orizontale.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. „Frânghia”. „Biciul”.exerciţii de bobinare.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. “Maşina”. “Omuleţul”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 .

) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. « Costumul popular » etc. popular . f-v: fată-vată etc. pete de culoare.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. « Oul de Paşte » .joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.horă etc. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare.) Exerciţii de desen după natură (peisaj.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. grafică etc. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ». « Vaza cu flori » . Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. dactilopictură etc. 1 Decembrie etc.). mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. acţional. “Profesorul” etc.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor.) . linii. “Doctorul”.) Exerciţii cu onomatopee. . colaj. . natură moartă) 3. “Sportivul”. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. 1 Iunie. dans modern. recitări.).exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. Ziua Mamei. bătaia palmelor. « Rama de tablou » .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. Urături.

) împletire („Frânghia”. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă.oglindirea trăsăturilor obiectelor. spălare. „Rama de tablou”.3 Analizarea. . “Brăţara”). utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. „Dansul micilor indieni”. descrierea şi aprecierea produsului finit 4. “Funda”. origami („Cutia de cadou”. fiinţelor înfăţişate. lipituri. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. „Copacul”. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. jucăriilor etc. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc. călcare. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. „Sorcova”. aspirare. „ Moara”. „Solzii peştişorului” etc.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. tablouri. salată de fructe. „Strugurele”. ibric plin. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”).a.2 Realizarea de produse. materiale şi instrumente utilizate. jucării. . „Trusa Arca”. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. . .respectarea proporţiei. ştergere. a rechizitelor.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. a temei de lucru ş. curăţat legume.respectarea succesiunii etapelor de lucru. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. „Fluturele”). utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle.. „Mozaic”. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. ceai. colaje („Vaza cu flori”. „Balaurul”. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. „Acordeonul”. cu cuvinte proprii.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . „Clovnul”. „Rama de tablou”.

frunze. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. lână. scoici. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării. plastilina. truse de desen. şablon/tipar. . perforator. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . lopeţica. ceară. hrănire adecvată. staniol. melci. polimorfe). carioci. aluat. Deprinderi de ordine şi igienă 7. Tehnici de lucru. incastre etc.gesturi fundamentale (liniare. riglă.orientare. rotative.culoare-formă-mărime. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. seminţe. ac.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. sârmă.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. lemn. . mărgele. mosorel. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. şnur. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . metru de croitorie. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. 3.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. capsator. gherghef. puzzle.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. sfoară. coji de ou.schemă corporală. panglici. jocuri de construcţie. carton. beţişoare. lut. flori uscat. lipici. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. rectilinii.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. B. . planşetă. îngrijire etc. Structuri perceptiv-motrice de bază . creponată / glasată. castane. obiecte decorative. matriţe. aţă. foarfecă. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. stropire. ipsos. organizare şi structurare spaţio-temporală. curăţare.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. ghindă. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6.

10.“Desenul. Bucureşti 1990 Păunescu C.Chircev A. Bucureşti 1965 V.10. Gurău Beniuc M. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . Bucureşti 1977 Păunescu C. Bucureşti Prof. Paris 1986 Paunescu C. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”.EDP. Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr. Ed. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”. Marian Casapu – Şcoala Specială nr.EDP.10.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România .Lovinescu. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C. Paula Stoican – Şcoala Specială nr. „ Debilităţile mintale ”. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”. . „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof.6. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”. Apostol (Îndrumător metodic). Floare Manolescu – Şcoala Specială nr. Bucureşti Prof. iunie 2002 A. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed.ASSP 1980 Creţu E.EDP.10. Muşu I..I. EDP.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. Bucureşti 1977 Păunescu C. Bucureşti Prof. Aramis Bucureşti.EDP. Bucureşti 1984 Radu T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful