ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. şi o componentă compensator-recuperatorie. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. integrative. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. educaţiei. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. integrativ. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. Socializarea. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. scris. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. pe lângă componenta instructiveducativă. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. principiul drepturilor egale. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. dar şi dezideratului general.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. Se respectă. Pornind de la valenţele învăţării comutative. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. realizată pe domenii progresive. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. Prin conţinutul lor. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. respectiv. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. recuperării şi/ sau reeducării. compensării. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. În scopul atingerii acestui deziderat major. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. Terapia ocupaţională. de grup profesional şi social. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. astfel. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare.

I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 . Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3.CICLUL PRIMAR (CLS.

a coordonării motrice “Labirintul simplu”). Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. organizare şi structurare spaţio-temporală. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. rotativ (joc „Mosorelul. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. pantomimă) etc. cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans.imagine. Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. anotimp – imagine.formă . “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. . Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 . exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”.mişcări variate. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”.tare. “Salata de fructe” . prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. ghemul şi şurubul”). Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. “Recunoaşte obiectul!” etc.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare .1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. pluridirecţionale. “Recunoaşte vocea!” etc).A. gimnastică. polimorf . voci familiare “Graiul animalelor”. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare .orientare.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . în spate. sub.) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. “Păpuşa demontabilă”. în faţă. . prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. unele faţă de altele.tipuri de material: moale. zahăr – dulce. piatra . OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. neted. după anumite criterii. tactil etc) Exerciţii de identificare . sunete. tare.3. îngheţată – rece etc.schemă corporală şi lateralitate. mărime. „Drumul şoricelului”.mărime). complexe. onomatopee. formă). “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc.

modelare a plastilinei. caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. pumn. „Plicul”.exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. oblică. frământare. “Rama de tablou”etc. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor. . zigzaguri în formă de linii.). etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . cu cel de la mâna stângă.3. • origami .exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. caiet de geografie/ biologie.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. orizontal). „Mărgele” etc. îndoire. . “Pomul de iarnă”.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). „Covoraş cu plante uscate”.exerciţii de tăiere. aşezarea pionilor pe tabla cu găurele. incastrare. “Soarele”. Exerciţii pentru formarea . • exerciţii cu operaţii simple asociate . (“Solzii peştişorului”. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou.. coordonare oculo-motorie şi control motric) . a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. linii curbe. „Paharul”.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe. .exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. „Bărcuţa”. “Părul păpuşii”). „Ornamente pentru pomul de iarnă”. verticală. de pliere a hârtiei etc. precizie. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. casă. . . „Coif”. „Floarea”.îndoire şi lipire. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi.exerciţii de apucare. decupare şi lipire etc.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”.„Evantaiul”. Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical. „Solniţa”. .) . • conturare şi tăiere după şablon . etc.). prin haşurare de linii). linii frânte.“Figuri geometrice simple”. “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. foaie bloc mare/ mică de desen.

lopeţică. foarfecă cu vârfurile rotunjite.) şi a utilităţii acestora.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. de manipulare a obiectelor prin joc aruncare. staniol. radiocasetofon. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. . • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. jocuri de construcţie. 2. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. creioane. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. plastilina. transmitere. coji de ou. ipsos. azvârlire. . jocuri de construcţie. culori.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă.exerciţii de bobinare.). CD-uri etc. puzzle. panglici. puzzle etc. acuarele. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. gherghef. îndoire. ceară. „Semnul de carte” (cu perforare). sârmă. „Şiragul de mărgele”. „Omul de zăpadă”). pliere şi lipire . „Brăţări din fire împletite”). metru de croitorie.exerciţii de trasare după şablon. scobitori. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). conuri de brad. „Peştişorul din carton”. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. capsator. DVD-Rom. frunze. . „Covoraşul”). aţă.) exerciţii de tăiere.4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. lână. ştampile. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . lipici. ac mare. împletire. beţişoare. lemn. „Mărgele”etc. ghindă. boabe de fasole. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). aluat. mosorel.) 2.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. creponată / glasată. aparatură muzicală (CD-Rom. lut. matriţe. casete. tărtăcuţe. răsucire. castane.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. 2. sâmburi de fructe. şnuruire („Şnur de mărţişor”. „Bile”). dopul de plută.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. coji de nucă. planşetă. înnodare. materiale textile. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. linte. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. . şablon/tipar. „Ciucuri”. perforator.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. riglă. menţinere. şnur. incastre. jucării. seminţe. carioci. mărgele.2. „Coşul cu fructe”. „Turtiţa”). decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. prindere. „Bastonaşe”. flori uscat. sfoară. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). melci. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. jucării/instrumente muzicale. carton. păpuşi/ marionete. „Lanţuri din cerculeţe”. „Semaforul” etc. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . scoici. truse de desen. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos.

linii.exerciţii de alternare a culorilor. . Urături. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. “Vine raţa”. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. “Ursul doarme”. curbe.. “Bradul”.. „Rama de tablou” . melc codobelc”. „La pădure”. 1 Iunie etc. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. dans modern. Cucul”. „Vine.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”. “Penarul”. „La oglindă”.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. “Cântecul numerelor”. „Săniuţa”. “Soare”. “Locomotiva” etc. “Am pierdut o batistuţă”) etc. “Casa”. orizontale. „Copăcelul”.) 3.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. dactilopictură etc.. „Un elefant se legăna .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. “Masa”. „Noi acum suntem şcolari”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: .linii în diferite sensuri (verticale. “Creioane colorate”). Ziua Mamei. exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche.horă etc. “Dacă vesel se trăieşte” etc. onomatopee “Graiul animalelor”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. „Oul de Paşte” etc. grafică etc. “Melcul”etc. compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii.dactilopictură. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. .) . „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna . „Ceasul”. . zig-zaguri. vine primăvara”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. “Fulgerul”.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”.. “Bate vântul frunzele”. . „Ghiocelul”. . dreptunghi – “Plicul”.”. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi. pătrat – “Batista”.punctul. oblice. colaj. . popular . Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 .colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. drăgălaş”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2. “Cortul”. triunghi – “Coiful”. frântă “Dinţii fierăstrăului”. 1 Decembrie. în plan monoliniar). . circulare).exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei).). Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. . pete de culoare. Exerciţii de desen schematizat: . Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. curbă “Valurile mării”. .

lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. „Rama de tablou”. acţional. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. colaje („Vaza cu flori”.). „Acordeonul”. modelare („Omul de zăpadă”). tablouri. “Doctorul”. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. „Fluturele”). „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. „Mozaic”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare.) Exerciţii cu onomatopee.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). „Coiful”. f-v: fată-vată etc. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”. recitări etc. „Dansul micilor indieni”. „Clovnul”. origamielemente simple („Barca”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. “Sportivul”. „Trusa Arca”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. „Sorcova”. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . „Strugurele”. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. “Profesorul” etc. împletire („Frânghia”). „ Moara”. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. bătaia palmelor. „Balaurul”. „Solniţa”). Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3.a. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. jucării. „Copacul”. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle.2 Realizarea de produse simple. şnuruire („Şnur de mărţişor”).

respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. hrănire adecvată. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. a rechizitelor. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc. a temei de lucru s. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. .oglindirea trăsăturilor obiectelor. . emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. 4. curăţare. stropire.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. fiinţelor înfăţişate.) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. cu cuvinte proprii. .respectarea proporţiei.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 . recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. ştergere. spălare.a. . călcare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. aspirare.. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. materiale şi instrumente utilizate. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4.respectarea succesiunii etapelor de lucru.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. după anumite criterii: . Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire.3 Analizarea. îngrijire etc. jucăriilor etc.

aluat. matriţe. 3. rectilinii. ipsos. schemă corporală. . flori uscat. mosorel. sfoară. ac. Tehnici de lucru. incastre etc. .gesturi fundamentale (liniare. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. fixarea lateralităţii. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. carton.schemă corporală şi lateralitate. frunze. obiecte decorative. polimorfe). Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . staniol.culoare-formă-mărime. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . perforator. panglici. coordonare dinamică a mâinilor). coji de ou.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. . lână. Structuri perceptiv-motrice de bază . piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5. beţişoare. sârmă. . castane. şablon/tipar.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut.B. planşetă. truse de desen. creponată / glasată. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. jucării.controlul segmentar (gesturi simple. lopeţica. capsator. organizare şi structurare spaţio-temporală. melci. lipici. ghindă. Deprinderi de ordine şi igienă 7. riglă. carioci. scoici. rotative. seminţe. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. jocuri de construcţie. mărgele. gherghef. metru de croitorie. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. şnur. plastilina. lemn. lut. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. puzzle. aţă. ceară.orientare. foarfecă.

Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. folosind diverse materiale şi instrumente 3. Aplicarea unor tehnici de lucru.CICLUL SECUNDAR (CLS. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4.

îngheţată – rece etc.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. “Recunoaşte obiectul!” etc. în spate.A.imagine”. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj. deasupra-dedesubt. puzzle. lângă. unele faţă de altele. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . neted. perceperea transformărilor. zahăr – dulce. exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. formă etc. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). desen liber). “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a .tare. aspru etc. piatra . sortări după criterii asociate – culoare. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. desen (desen lacunar. înăuntru/ în afară. pumn. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă.) - 1. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice).) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . Exerciţii de localizare a obiectelor. tare. mărime. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit.tipuri de material: moale.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc.).

coordonare oculo-motorie şi control motric) . Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. castane. scoici. “Cutia de cadou”. lemn.). etc. lopeţica. păpuşi/ marionete. “Rama de tablou”. scobitori. ghindă. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”.exerciţii de tăiere. dopul de plută.. “Ţiglele de pe casă” etc. puzzle. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. coji de nucă. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. melci. DVD-Rom.). “Animale”).exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model. „Covoraş cu plante uscate”. incastre. materiale textile. sfoară. jucării. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. frământare. trusa “Să ţesem frumos!” etc. exerciţii de cusut nasturi etc.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. “Fructe şi legume”. “Pomul de iarnă”. ipsos. aparatură muzicală (CD-Rom. prin haşurare de linii). planşetă. coji 12 2.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. .1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. acuarele. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. • colaje . Aplicarea unor tehnici de lucru. decupare şi lipire etc. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. tărtăcuţe. riglă. şablon/tipar. „Mărgele”. îndoire. seminţe.) . plastilina. carton. culori. metru de croitorie.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. de pliere a hârtiei. “Cocorul” etc. ac mare. „Coliba de lemn”. aluat.“Palma”. (“Solzii peştişorului”. matriţe. lână. beţişoare. jucării/instrumente muzicale. creponată / glasată. “Curcubeul” etc. „Tablou din seminţe”. lipici. jocuri de construcţie. . casete. aţă.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . flori uscat. modelare a plastilinei.„Floarea”. carioci.3. casă. incastrare. ceară. mosorel. şnur.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. . perforator. conuri de brad. ştampile. mărgele. gherghef. verticală. radio-casetofon. . Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. frunze. sâmburi de fructe. oblică. lut. • origami . precizie. foarfecă cu vârfurile rotunjite. „Covoraşul” etc. sârmă. creioane.). CDuri etc. boabe de fasole. truse de desen. capsator.exerciţii de apucare. “Funda”. “Batista”).).OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . staniol.„Bărcuţa”.) . linte. scară etc) 1.

Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. „Cadranul de ceas”. “Curcubeul”). circulare).“Dinţii fierăstrăului”. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. • mişcări circulare palmele faţă în faţă. „Omul de zăpadă”). • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta.exerciţii de bobinare. curbe. . „Şiragul de mărgele”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. „Plasa”. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). . Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami .aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). „Coşul cu fructe”.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. pliere şi lipire .redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”).exerciţii de trasare după şablon. . „Lanţuri din cerculeţe”. colaj „Scenă din poveşti”) . “Fulgerul”.punctul. împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”.dactilopictură. . „Semnul de carte” (cu perforare). curbă -“Valurile mării”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . „Coarda”. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. înnodare. împletire. Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”. „Covoraşul”. . „Ochelarii din carton”. „Mărgele”) exerciţii de tăiere.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. „Turtiţa”).colorarea şi haşurarea unor contururi simple. panglici. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. şnuruire („Şnur de mărţişor”. „Biciul”. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. „Ciucuri”. . îndoire. „Peştişorul din carton”. “Spirala” etc. orizontale. „Frânghia”. „Bile”).linii în diferite sensuri (verticale.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii.) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). răsucire. „Bastonaşe”.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. „Semaforul”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. „Bentiţe”. oblice. . .exerciţii de alternare a culorilor. . frântă .exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2. „Brăţări din fire împletite”. . . zig-zaguri. „Sacoşa”) 2.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. „Plasa pentru minge”) . .

“Maşina”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Omuleţul”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”.

acţional. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. Ziua Mamei. recitări.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . pete de culoare. natură moartă) 3. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. dans modern. grafică etc. colaj. « Rama de tablou » . Urături. după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 .). mişcarea braţelor şi a picioarelor etc.exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. “Sportivul”.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.) Exerciţii cu onomatopee. . popular .1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. 1 Decembrie etc. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. .exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. “Profesorul” etc.). « Costumul popular » etc. bătaia palmelor. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. 1 Iunie.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. linii. Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ». « Oul de Paşte » . f-v: fată-vată etc. “Doctorul”.) . Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3.) Exerciţii de desen după natură (peisaj. dactilopictură etc.horă etc. « Vaza cu flori » .

„Strugurele”.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. „Solzii peştişorului” etc.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale.3 Analizarea. salată de fructe. ibric plin. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. materiale şi instrumente utilizate. călcare. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. „Copacul”. jucăriilor etc.respectarea proporţiei. “Funda”.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”.) împletire („Frânghia”. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. „Clovnul”. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). lipituri.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. “Brăţara”). „Dansul micilor indieni”.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . colaje („Vaza cu flori”.2 Realizarea de produse. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. cu cuvinte proprii.. tablouri. curăţat legume. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. „Acordeonul”. aspirare.a. spălare. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. . „Sorcova”. jucării. . descrierea şi aprecierea produsului finit 4. origami („Cutia de cadou”. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. a temei de lucru ş.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. „Rama de tablou”. „Balaurul”. ceai. . utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. „Fluturele”). suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă. „ Moara”. ştergere. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc.respectarea succesiunii etapelor de lucru. . compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. „Mozaic”. fiinţelor înfăţişate. „Rama de tablou”. a rechizitelor.oglindirea trăsăturilor obiectelor. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . „Trusa Arca”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3.

perforator. jocuri de construcţie. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. sârmă.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. lână. . Deprinderi de ordine şi igienă 7. foarfecă. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. melci. sfoară. lut. incastre etc. mărgele. îngrijire etc. rectilinii. 3. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. coji de ou. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. ipsos. frunze. obiecte decorative. riglă. capsator.culoare-formă-mărime. şnur. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. B. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. stropire. organizare şi structurare spaţio-temporală. lemn. ceară. scoici. ghindă. planşetă. şablon/tipar. beţişoare. lipici.schemă corporală. Tehnici de lucru. rotative. curăţare. aluat. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. lopeţica. hrănire adecvată.orientare. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . carioci. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: .2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. aţă. .) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. truse de desen. metru de croitorie.gesturi fundamentale (liniare. . gherghef. matriţe. Structuri perceptiv-motrice de bază . mosorel. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. plastilina. polimorfe). staniol. puzzle. panglici. carton. ac. seminţe. castane. creponată / glasată. flori uscat.

. Paris 1986 Paunescu C. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”.6. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”.EDP.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. Bucureşti 1965 V. Bucureşti Prof.10. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof.EDP. Apostol (Îndrumător metodic). Bucureşti 1977 Păunescu C. EDP. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed.10. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. „ Debilităţile mintale ”. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C.“Desenul. Marian Casapu – Şcoala Specială nr.10. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr.EDP. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală. Muşu I. Bucureşti Prof. Bucureşti 1990 Păunescu C. Ed.10. Bucureşti Prof.EDP. Bucureşti 1984 Radu T.Chircev A.ASSP 1980 Creţu E. Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr. . „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”. Gurău Beniuc M.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. Paula Stoican – Şcoala Specială nr.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România .I. Aramis Bucureşti.Lovinescu. Bucureşti 1977 Păunescu C. iunie 2002 A.