P. 1
programa terapie ocupationala

programa terapie ocupationala

3.0

|Views: 3,695|Likes:
Published by carmenrr

More info:

Published by: carmenrr on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. respectiv. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. compensării. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. realizată pe domenii progresive. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. integrativ. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. În scopul atingerii acestui deziderat major. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. Prin conţinutul lor. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. şi o componentă compensator-recuperatorie. scris. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . pe lângă componenta instructiveducativă. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. de grup profesional şi social. Pornind de la valenţele învăţării comutative. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. dar şi dezideratului general. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. Se respectă. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. astfel. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. Socializarea. integrative. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. principiul drepturilor egale.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. recuperării şi/ sau reeducării. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. educaţiei. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. Terapia ocupaţională. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific.

I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 .CICLUL PRIMAR (CLS.

cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. rotativ (joc „Mosorelul. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. onomatopee.imagine. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”. complexe. a coordonării motrice “Labirintul simplu”). tare.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. unele faţă de altele.mişcări variate. Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. neted.formă . “Recunoaşte vocea!” etc). . pluridirecţionale.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . „Drumul şoricelului”. formă). prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc.tipuri de material: moale. îngheţată – rece etc. după anumite criterii.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică.schemă corporală şi lateralitate. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”.tare. “Salata de fructe” . tactil etc) Exerciţii de identificare .A. Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. sub.) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”.3. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. ghemul şi şurubul”). Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 . prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. . sunete. piatra . “Recunoaşte obiectul!” etc. în spate. voci familiare “Graiul animalelor”. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. “Păpuşa demontabilă”.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”. polimorf . Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. zahăr – dulce. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. gimnastică. pantomimă) etc.orientare.mărime). organizare şi structurare spaţio-temporală. mărime. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . anotimp – imagine. “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc. în faţă.

modelare a plastilinei. de pliere a hârtiei etc. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. orizontal). linii frânte. frământare.exerciţii de tăiere. “Pomul de iarnă”. . a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. “Părul păpuşii”). Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical.) .exerciţii de apucare. „Coif”.).). „Covoraş cu plante uscate”. . verticală. „Solniţa”. • exerciţii cu operaţii simple asociate . incastrare. • origami . „Ornamente pentru pomul de iarnă”. foaie bloc mare/ mică de desen. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. casă. linii curbe.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). „Floarea”. “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”. pumn. aşezarea pionilor pe tabla cu găurele.3.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. „Paharul”. . precizie. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model.„Evantaiul”. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor.. “Soarele”. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. coordonare oculo-motorie şi control motric) . . Exerciţii pentru formarea . „Bărcuţa”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. . “Rama de tablou”etc.îndoire şi lipire. • conturare şi tăiere după şablon . caiet de geografie/ biologie. . incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . etc.exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. (“Solzii peştişorului”. prin haşurare de linii).exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale.“Figuri geometrice simple”. zigzaguri în formă de linii. decupare şi lipire etc. caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. cu cel de la mâna stângă.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe.exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. îndoire. „Mărgele” etc. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. „Plicul”. oblică.

incastre. gherghef. puzzle etc. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. păpuşi/ marionete. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). „Semaforul” etc. jocuri de construcţie. perforator. sârmă. carton. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. dopul de plută. carioci. şnuruire („Şnur de mărţişor”. lut. acuarele. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). materiale textile. jucării. scobitori. radiocasetofon. „Bastonaşe”. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. „Semnul de carte” (cu perforare). linte. transmitere.) exerciţii de tăiere.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. „Lanţuri din cerculeţe”. „Turtiţa”). hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. coji de ou.exerciţii de bobinare. „Mărgele”etc. lopeţică. . creponată / glasată. DVD-Rom. azvârlire. matriţe. mărgele.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. metru de croitorie. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. planşetă. „Omul de zăpadă”). lemn. „Bile”). mosorel. pliere şi lipire . riglă. menţinere. jucării/instrumente muzicale. prindere. tărtăcuţe. ceară. „Şiragul de mărgele”. seminţe. foarfecă cu vârfurile rotunjite. răsucire. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. „Brăţări din fire împletite”).exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. casete. puzzle. „Coşul cu fructe”. îndoire. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. castane. plastilina.exerciţii de trasare după şablon. ipsos. jocuri de construcţie. truse de desen.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. panglici. şablon/tipar.) 2. lână. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . lipici. . staniol. „Peştişorul din carton”. 2. capsator. aţă. ac mare. coji de nucă. flori uscat. „Covoraşul”). • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. „Ciucuri”. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. scoici.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare.). „Ornamente pentru pomul de iarnă”. .2. sfoară.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”.) şi a utilităţii acestora. aparatură muzicală (CD-Rom. .4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. conuri de brad. creioane. împletire. înnodare. aluat. beţişoare. CD-uri etc. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). frunze. culori. ghindă. melci. ştampile. 2. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . sâmburi de fructe. de manipulare a obiectelor prin joc aruncare. boabe de fasole. şnur.

Ziua Mamei. pătrat – “Batista”. Cucul”. melc codobelc”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: .exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 . “Am pierdut o batistuţă”) etc. curbă “Valurile mării”. “Penarul”.exerciţii de alternare a culorilor.horă etc. exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. în plan monoliniar). “Ursul doarme”. . . dans modern.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. “Bate vântul frunzele”. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. „Un elefant se legăna . .. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”. „Noi acum suntem şcolari”. triunghi – “Coiful”. “Dacă vesel se trăieşte” etc. “Soare”. „Vine.”. “Masa”. frântă “Dinţii fierăstrăului”.) 3. compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii.. „Oul de Paşte” etc. “Casa”. popular . Exerciţii de desen schematizat: . “Locomotiva” etc. 1 Iunie etc. . onomatopee “Graiul animalelor”. grafică etc. “Vine raţa”. dactilopictură etc. „Săniuţa”. „La pădure”. “Bradul”.punctul. „Copăcelul”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. pete de culoare.linii în diferite sensuri (verticale.. linii. oblice. . . “Melcul”etc. vine primăvara”. 1 Decembrie. zig-zaguri. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna .exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. drăgălaş”.). Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. “Fulgerul”. „Ceasul”.dactilopictură. circulare).4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. . “Cortul”. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. „Ghiocelul”. dreptunghi – “Plicul”. „La oglindă”. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. . colaj. orizontale. . „Rama de tablou” .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. Urături. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde..) . curbe. “Creioane colorate”). “Cântecul numerelor”.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş.

). „Clovnul”. „Dansul micilor indieni”. “Sportivul”. şnuruire („Şnur de mărţişor”). modelare („Omul de zăpadă”). „Coiful”. acţional. „ Moara”. f-v: fată-vată etc. „Rama de tablou”.2 Realizarea de produse simple. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă.a. origamielemente simple („Barca”. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). recitări etc. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . bătaia palmelor. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle. „Sorcova”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. „Balaurul”. “Profesorul” etc. jucării. „Mozaic”. împletire („Frânghia”).) Exerciţii cu onomatopee. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. „Fluturele”). tablouri. “Doctorul”. colaje („Vaza cu flori”. „Acordeonul”. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. „Copacul”. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. „Strugurele”. „Trusa Arca”. „Solniţa”).

îngrijire etc. după anumite criterii: .) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. fiinţelor înfăţişate. hrănire adecvată. se menţine neschimbat spaţiul de locuit.respectarea proporţiei.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. călcare. a temei de lucru s.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. aspirare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich.oglindirea trăsăturilor obiectelor. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. . ştergere. cu cuvinte proprii. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4.respectarea succesiunii etapelor de lucru.a. curăţare. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea.. . 4.3 Analizarea. . Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. a rechizitelor. materiale şi instrumente utilizate.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 . jucăriilor etc. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare. stropire. . spălare. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit.

piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. lut. flori uscat. lemn. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. ceară. şablon/tipar. carton. scoici. obiecte decorative. . materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. aluat. seminţe. gherghef. . . planşetă. jocuri de construcţie. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. ac. creponată / glasată. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. Tehnici de lucru. şnur. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. coji de ou. foarfecă.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. 3. mărgele. polimorfe). schemă corporală.controlul segmentar (gesturi simple. melci. Deprinderi de ordine şi igienă 7.orientare. rectilinii. incastre etc. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . rotative. plastilina. fixarea lateralităţii. matriţe. carioci. aţă.B. organizare şi structurare spaţio-temporală. sârmă. capsator. sfoară. frunze. Structuri perceptiv-motrice de bază . castane. lână. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4.gesturi fundamentale (liniare. . riglă.culoare-formă-mărime. lopeţica. truse de desen. coordonare dinamică a mâinilor). beţişoare. puzzle. ipsos. mosorel. lipici. ghindă. panglici. jucării. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. staniol. perforator. metru de croitorie.schemă corporală şi lateralitate.

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Aplicarea unor tehnici de lucru.CICLUL SECUNDAR (CLS. Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1. folosind diverse materiale şi instrumente 3.

“Recunoaşte obiectul!” etc. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . perceperea transformărilor.). exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). lângă. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei. desen (desen lacunar. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. aspru etc. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. în spate.) - 1.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru.3. unele faţă de altele. exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare .imagine”. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. neted. Exerciţii de localizare a obiectelor. sortări după criterii asociate – culoare. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj.A. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit.tipuri de material: moale. înăuntru/ în afară. formă etc. tare.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). pumn. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. deasupra-dedesubt.tare. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . desen liber). mărime. îngheţată – rece etc. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. puzzle. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. piatra . zahăr – dulce.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor.

ceară. “Ţiglele de pe casă” etc. “Funda”. incastre. aţă.exerciţii de tăiere. seminţe. foarfecă cu vârfurile rotunjite. creioane.). puzzle. mărgele.) .exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . lipici. scară etc) 1. aluat. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. creponată / glasată. incastrare. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. precizie.“Palma”. coordonare oculo-motorie şi control motric) . (“Solzii peştişorului”.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. „Covoraşul” etc. ac mare. verticală. casă.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. “Fructe şi legume”. “Cutia de cadou”. coji 12 2. decupare şi lipire etc. casete. plastilina. jucării/instrumente muzicale. . mosorel. „Mărgele”.). lut. . sâmburi de fructe. aparatură muzicală (CD-Rom. gherghef.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. truse de desen. “Cocorul” etc. radio-casetofon. riglă. de pliere a hârtiei. materiale textile. frunze.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. ghindă. matriţe.. jucării. prin haşurare de linii). trusa “Să ţesem frumos!” etc. capsator. păpuşi/ marionete.„Floarea”. “Pomul de iarnă”. . „Coliba de lemn”. sârmă. CDuri etc. metru de croitorie. “Rama de tablou”. boabe de fasole. jocuri de construcţie.„Bărcuţa”. sfoară. „Tablou din seminţe”.exerciţii de apucare. „Covoraş cu plante uscate”. coji de nucă. lopeţica. şnur.). Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model. ştampile. etc. carton. staniol. modelare a plastilinei. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. exerciţii de cusut nasturi etc. “Animale”). tărtăcuţe.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. lemn. şablon/tipar.) . Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. . scobitori. culori. carioci. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”. castane. oblică. melci.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . acuarele. scoici. îndoire. • colaje . flori uscat. conuri de brad. frământare. Aplicarea unor tehnici de lucru. • origami . beţişoare. linte. DVD-Rom. perforator. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond.3.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. “Batista”). dopul de plută. ipsos. “Curcubeul” etc.).exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. lână. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. planşetă.

„Ochelarii din carton”. „Peştişorul din carton”. .exerciţii de trasare după şablon. „Semnul de carte” (cu perforare). • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. „Şiragul de mărgele”. panglici. . „Biciul”.linii în diferite sensuri (verticale. circulare). colaj „Scenă din poveşti”) . “Spirala” etc. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”).redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. „Turtiţa”). • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. „Bentiţe”. . zig-zaguri. . împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”.exerciţii de bobinare. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta. Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”. „Covoraşul”. . oblice. „Semaforul”. „Cadranul de ceas”. frântă .exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. . “Fulgerul”.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. „Bastonaşe”. “Curcubeul”).punctul.exerciţii de alternare a culorilor. îndoire. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. „Plasa”. „Frânghia”. „Coarda”. „Plasa pentru minge”) .) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . „Sacoşa”) 2. împletire. .colorarea şi haşurarea unor contururi simple. pliere şi lipire . piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. „Mărgele”) exerciţii de tăiere. răsucire.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: .“Dinţii fierăstrăului”. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). orizontale.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. . „Ciucuri”. „Coşul cu fructe”. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami . şnuruire („Şnur de mărţişor”.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. . „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. curbă -“Valurile mării”. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. „Brăţări din fire împletite”. „Lanţuri din cerculeţe”.aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). . „Bile”). „Omul de zăpadă”). Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.dactilopictură. înnodare. . curbe. • mişcări circulare palmele faţă în faţă.exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Maşina”. “Omuleţul”.

) Exerciţii cu onomatopee. « Vaza cu flori » . popular .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii .exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. « Rama de tablou » .) Exerciţii de desen după natură (peisaj. “Doctorul”.exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. dans modern. Ziua Mamei. . recitări.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ». “Sportivul”. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3.horă etc. bătaia palmelor. f-v: fată-vată etc.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. . colaj. acţional. « Costumul popular » etc. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. 1 Decembrie etc.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). 1 Iunie.) . după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . « Oul de Paşte » .). linii.). pete de culoare. grafică etc. natură moartă) 3. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. dactilopictură etc. “Profesorul” etc.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. Urături. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc.

utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor.. jucăriilor etc.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc. „Clovnul”. .respectarea proporţiei. “Funda”. ibric plin. jucării. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”.3 Analizarea. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . ştergere. tablouri.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. „Acordeonul”. a rechizitelor. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”.) împletire („Frânghia”. . cu cuvinte proprii. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. curăţat legume. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. „Rama de tablou”.2 Realizarea de produse. aspirare. „Mozaic”. „Fluturele”). Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. fiinţelor înfăţişate. ceai. călcare.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). „Balaurul”. lipituri. . „Trusa Arca”.a. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. origami („Cutia de cadou”. colaje („Vaza cu flori”. spălare. “Brăţara”). „Dansul micilor indieni”.oglindirea trăsăturilor obiectelor. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. „Solzii peştişorului” etc. „Strugurele”. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. „Sorcova”. „Copacul”. salată de fructe. . a temei de lucru ş. „ Moara”. descrierea şi aprecierea produsului finit 4. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. „Rama de tablou”. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. materiale şi instrumente utilizate. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă.respectarea succesiunii etapelor de lucru.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a .

scoici. perforator. planşetă. curăţare. beţişoare. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. Structuri perceptiv-motrice de bază .) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. staniol. gherghef. carton. riglă. jocuri de construcţie. lemn.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc.culoare-formă-mărime. Tehnici de lucru. coji de ou.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. lut.gesturi fundamentale (liniare. lână. 3. plastilina. flori uscat. B.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. creponată / glasată. sârmă. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. şablon/tipar. . ipsos. truse de desen. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . incastre etc. ghindă. castane. lipici. capsator.schemă corporală. seminţe. melci. mărgele. aţă. . polimorfe). mosorel. matriţe. ac. foarfecă. organizare şi structurare spaţio-temporală. hrănire adecvată. Deprinderi de ordine şi igienă 7. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. rectilinii. aluat. panglici. metru de croitorie. rotative.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. frunze. şnur. puzzle. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. ceară.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . . lopeţica. îngrijire etc. stropire. obiecte decorative. sfoară.orientare. carioci.

Gurău Beniuc M.EDP. Bucureşti 1984 Radu T. . modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C. Bucureşti 1977 Păunescu C.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. Ed.6. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof. Aramis Bucureşti.Chircev A. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”.EDP. Paris 1986 Paunescu C.“Desenul. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 .I. Bucureşti Prof. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. iunie 2002 A. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”. Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr.ASSP 1980 Creţu E. Marian Casapu – Şcoala Specială nr.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. Paula Stoican – Şcoala Specială nr. Bucureşti Prof. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr.10. Apostol (Îndrumător metodic).EDP.10..10. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr. „ Debilităţile mintale ”.EDP. Bucureşti Prof. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România . Bucureşti 1977 Păunescu C. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală. Bucureşti 1965 V. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”.Lovinescu.10. Bucureşti 1990 Păunescu C. Muşu I. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. EDP. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->