ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. principiul drepturilor egale. respectiv. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. educaţiei. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. Pornind de la valenţele învăţării comutative. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. integrativ. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. integrative. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. realizată pe domenii progresive. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. compensării. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. astfel. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. Prin conţinutul lor. Se respectă. În scopul atingerii acestui deziderat major. Socializarea. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. de grup profesional şi social. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. pe lângă componenta instructiveducativă. şi o componentă compensator-recuperatorie. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. scris. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. Terapia ocupaţională. recuperării şi/ sau reeducării. dar şi dezideratului general. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală.

CICLUL PRIMAR (CLS. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 . I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale.

“Recunoaşte vocea!” etc). ghemul şi şurubul”). Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. piatra . Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. după anumite criterii. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. onomatopee. mărime. “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc. anotimp – imagine. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor.formă . în faţă. polimorf . prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. voci familiare “Graiul animalelor”.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru.tipuri de material: moale. tare. “Păpuşa demontabilă”. zahăr – dulce. “Recunoaşte obiectul!” etc. . cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. . “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. sub. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte.orientare.mişcări variate.imagine.) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. organizare şi structurare spaţio-temporală.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . formă).discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”. “Salata de fructe” .A.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . pantomimă) etc.tare. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. în spate. tactil etc) Exerciţii de identificare . „Drumul şoricelului”.3. unele faţă de altele. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 . pluridirecţionale.schemă corporală şi lateralitate. îngheţată – rece etc. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”. complexe. a coordonării motrice “Labirintul simplu”). rotativ (joc „Mosorelul. gimnastică.mărime).1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. neted. Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică. sunete.

foaie bloc mare/ mică de desen.“Figuri geometrice simple”. (“Solzii peştişorului”. • origami . . „Mărgele” etc. cu cel de la mâna stângă. Exerciţii pentru formarea . precizie. orizontal). Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical. “Rama de tablou”etc. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model.. coordonare oculo-motorie şi control motric) . linii frânte.3. casă. “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”.exerciţii de apucare. etc.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. îndoire. „Floarea”. frământare. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. „Solniţa”. incastrare. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. “Părul păpuşii”).) . caiet de geografie/ biologie. caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . oblică. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. linii curbe. de pliere a hârtiei etc.exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă.). desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. . modelare a plastilinei.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). . decupare şi lipire etc. „Coif”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.„Evantaiul”. “Pomul de iarnă”. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”.îndoire şi lipire. • exerciţii cu operaţii simple asociate . „Covoraş cu plante uscate”. zigzaguri în formă de linii. • conturare şi tăiere după şablon . aşezarea pionilor pe tabla cu găurele. prin haşurare de linii).exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. pumn. verticală. „Paharul”. „Bărcuţa”. „Plicul”. . .exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale.). “Soarele”. .exerciţii de tăiere.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe.

ghindă. şnur. materiale textile. coji de nucă.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. sfoară. perforator. azvârlire. şnuruire („Şnur de mărţişor”. „Bile”). „Semaforul” etc.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. 2.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. înnodare. sârmă. „Turtiţa”). • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. „Brăţări din fire împletite”). carton. riglă.exerciţii de trasare după şablon. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. metru de croitorie. tărtăcuţe. ştampile. jocuri de construcţie. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite.exerciţii de bobinare. sâmburi de fructe. lut. acuarele.) exerciţii de tăiere. şablon/tipar. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. dopul de plută. jucării/instrumente muzicale. . mărgele. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. DVD-Rom. scoici. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. foarfecă cu vârfurile rotunjite.2. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.) 2. aţă. conuri de brad. ac mare. carioci. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). de manipulare a obiectelor prin joc aruncare. transmitere. „Covoraşul”). • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. jocuri de construcţie. lipici. incastre. aluat. linte.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. gherghef. puzzle. flori uscat. frunze. 2. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. păpuşi/ marionete. menţinere. „Ciucuri”.4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. truse de desen. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. aparatură muzicală (CD-Rom. . creponată / glasată. ceară. îndoire. răsucire. ipsos. casete. coji de ou. planşetă. scobitori. boabe de fasole. beţişoare. matriţe. lopeţică. „Coşul cu fructe”. mosorel. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. împletire. radiocasetofon. CD-uri etc. lemn. melci. plastilina. panglici. puzzle etc. „Bastonaşe”. „Lanţuri din cerculeţe”. staniol. creioane. . . „Mărgele”etc. castane. lână. „Şiragul de mărgele”. „Peştişorul din carton”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . prindere. pliere şi lipire .) şi a utilităţii acestora. seminţe. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). „Semnul de carte” (cu perforare).exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. culori.). lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. „Omul de zăpadă”). capsator. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . jucării.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”.

frântă “Dinţii fierăstrăului”. colaj. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. Urături. “Casa”. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. curbă “Valurile mării”. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. oblice. . “Masa”. melc codobelc”. “Ursul doarme”. orizontale. “Melcul”etc.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). popular . grafică etc. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. “Cortul”.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. . „Oul de Paşte” etc. . „Săniuţa”.. “Creioane colorate”). “Penarul”. dactilopictură etc. în plan monoliniar).. exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna . „Vine. drăgălaş”. „Noi acum suntem şcolari”.linii în diferite sensuri (verticale.) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. „Ghiocelul”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. „La pădure”.”. . aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi. pătrat – “Batista”. curbe. dans modern.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. “Am pierdut o batistuţă”) etc. “Bradul”. “Soare”. „La oglindă”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . “Fulgerul”. onomatopee “Graiul animalelor”. pete de culoare. „Un elefant se legăna . . Cucul”.punctul. 1 Iunie etc. “Dacă vesel se trăieşte” etc. „Rama de tablou” . “Locomotiva” etc. zig-zaguri.. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 .). Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. linii.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. “Vine raţa”. “Bate vântul frunzele”.) 3. 1 Decembrie. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. . compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”. Ziua Mamei. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. dreptunghi – “Plicul”. “Cântecul numerelor”.exerciţii de alternare a culorilor. .dactilopictură. .redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. triunghi – “Coiful”.horă etc.. „Ceasul”. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”.) . circulare).” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”. Exerciţii de desen schematizat: . vine primăvara”. . „Copăcelul”.

f-v: fată-vată etc. „Acordeonul”. împletire („Frânghia”). modelare („Omul de zăpadă”). Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. „Copacul”. colaje („Vaza cu flori”. „Rama de tablou”.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . „Coiful”. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. “Sportivul”. tablouri. „Mozaic”. „Strugurele”. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”).1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”.) Exerciţii cu onomatopee. şnuruire („Şnur de mărţişor”).OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc).a. „Sorcova”. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii.). “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. origamielemente simple („Barca”. acţional. jucării. bătaia palmelor. „ Moara”. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. „Clovnul”. „Balaurul”. “Profesorul” etc.2 Realizarea de produse simple. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. „Solniţa”). „Trusa Arca”. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”. “Doctorul”. recitări etc. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. „Fluturele”). „Dansul micilor indieni”.

materiale şi instrumente utilizate.3 Analizarea. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare. .respectarea succesiunii etapelor de lucru. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. fiinţelor înfăţişate..respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului.a.) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare.oglindirea trăsăturilor obiectelor. cu cuvinte proprii. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. jucăriilor etc. spălare.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. stropire. după anumite criterii: . 4. . îngrijire etc.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. . curăţare. ştergere. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. a rechizitelor.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 . aspirare. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. . a temei de lucru s. hrănire adecvată. călcare. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc.respectarea proporţiei.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4.

aţă.schemă corporală şi lateralitate. sfoară. staniol.culoare-formă-mărime. şnur. mărgele. perforator. ipsos. . Tehnici de lucru. lipici. carioci. lopeţica. scoici. beţişoare. frunze. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. riglă. şablon/tipar. plastilina. lemn. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. Deprinderi de ordine şi igienă 7. schemă corporală. truse de desen. incastre etc. Structuri perceptiv-motrice de bază . mosorel. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. puzzle.B. melci. . coji de ou. seminţe. lut.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. creponată / glasată. ghindă. organizare şi structurare spaţio-temporală. rectilinii. . rotative. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. polimorfe). metru de croitorie. carton.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5. ceară. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. gherghef. obiecte decorative. flori uscat. foarfecă. lână. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple.controlul segmentar (gesturi simple. capsator. planşetă. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . panglici. coordonare dinamică a mâinilor). matriţe. sârmă.gesturi fundamentale (liniare. jocuri de construcţie. aluat. castane. ac. fixarea lateralităţii. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. 3. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . jucării.orientare. .

Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1. Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. folosind diverse materiale şi instrumente 3.CICLUL SECUNDAR (CLS. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Aplicarea unor tehnici de lucru.

imagine”. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei. în spate. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. aspru etc. formă etc.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . tare.).3. mărime. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc. lângă. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). neted. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit. îngheţată – rece etc. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. zahăr – dulce. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual.A. deasupra-dedesubt. “Recunoaşte obiectul!” etc. desen liber). înăuntru/ în afară. desen (desen lacunar.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. pumn. sortări după criterii asociate – culoare.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . puzzle.tare. “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. perceperea transformărilor. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. piatra . unele faţă de altele. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj.) - 1.tipuri de material: moale. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. Exerciţii de localizare a obiectelor.

. linte.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. gherghef. . staniol. dopul de plută. Aplicarea unor tehnici de lucru. flori uscat. melci.. trusa “Să ţesem frumos!” etc. incastrare. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. matriţe. capsator. “Curcubeul” etc. scobitori. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2. „Covoraşul” etc. ac mare. casă. lopeţica. “Batista”). coji 12 2. “Pomul de iarnă”. lemn. “Cutia de cadou”. riglă.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut .) . culori. păpuşi/ marionete. lut. tărtăcuţe. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”. ceară. “Rama de tablou”. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. aţă. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model.3.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. jucării/instrumente muzicale.exerciţii de tăiere.„Floarea”. carioci. de pliere a hârtiei. “Ţiglele de pe casă” etc. castane.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. aparatură muzicală (CD-Rom. foarfecă cu vârfurile rotunjite. beţişoare. şnur. etc. sfoară. materiale textile. “Animale”). verticală. sârmă.). “Fructe şi legume”. truse de desen. puzzle. oblică. frunze. plastilina. „Tablou din seminţe”.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . „Mărgele”.“Palma”. planşetă. ştampile. (“Solzii peştişorului”.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. creponată / glasată. metru de croitorie. modelare a plastilinei. scară etc) 1. precizie.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă. radio-casetofon. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. mosorel.) . . incastre. . îndoire.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. şablon/tipar. • colaje .„Bărcuţa”. seminţe. ghindă. „Covoraş cu plante uscate”. prin haşurare de linii). mărgele. DVD-Rom. acuarele. carton. decupare şi lipire etc. casete. jucării. “Cocorul” etc. creioane. coordonare oculo-motorie şi control motric) .exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. aluat. perforator. coji de nucă. „Coliba de lemn”. frământare. boabe de fasole.). jocuri de construcţie. conuri de brad. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. • origami . CDuri etc. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. scoici.).). ipsos. sâmburi de fructe.exerciţii de apucare.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. lipici. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire. lână. exerciţii de cusut nasturi etc. “Funda”.

„Bastonaşe”. „Semaforul”. oblice. „Ochelarii din carton”. .colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. „Coşul cu fructe”.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. „Şiragul de mărgele”. „Cadranul de ceas”.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. . „Biciul”. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. „Turtiţa”).) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . . „Bile”).mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. . „Lanţuri din cerculeţe”. . • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami .exerciţii de bobinare. frântă . . • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. zig-zaguri. “Curcubeul”). „Semnul de carte” (cu perforare).colorarea şi haşurarea unor contururi simple.exerciţii de alternare a culorilor.exerciţii de trasare după şablon. „Plasa”. . rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. “Fulgerul”. „Omul de zăpadă”). „Peştişorul din carton”. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). • mişcări circulare palmele faţă în faţă. îndoire. colaj „Scenă din poveşti”) .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). şnuruire („Şnur de mărţişor”. . „Mărgele”) exerciţii de tăiere. .punctul. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. pliere şi lipire . „Frânghia”.linii în diferite sensuri (verticale. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. circulare). panglici. „Covoraşul”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. „Ciucuri”. „Brăţări din fire împletite”. „Coarda”. curbă -“Valurile mării”. împletire. „Ornamente pentru pomul de iarnă”.exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”. “Spirala” etc. înnodare.dactilopictură. .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. „Bentiţe”. „Sacoşa”) 2. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă).aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. „Plasa pentru minge”) . răsucire. împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”. orizontale. curbe. .“Dinţii fierăstrăului”. .

Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Maşina”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. “Omuleţul”.

“Sportivul”.).horă etc. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). “Profesorul” etc. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. linii. dactilopictură etc. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. dans modern. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. colaj. acţional. « Oul de Paşte » . 1 Decembrie etc.exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. recitări. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3.). f-v: fată-vată etc.) . pete de culoare. .) Exerciţii de desen după natură (peisaj. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ». « Rama de tablou » . Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. grafică etc. 1 Iunie.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. bătaia palmelor. « Costumul popular » etc. « Vaza cu flori » . după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . . natură moartă) 3. Ziua Mamei. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. popular . “Doctorul”.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . Exerciţii de compoziţie liberă: desen.) Exerciţii cu onomatopee. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. Urături. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte.

jucării. ştergere. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. .) împletire („Frânghia”.2 Realizarea de produse. „Strugurele”.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. „Rama de tablou”. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. origami („Cutia de cadou”. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. „Fluturele”). şnuruire („Şnur de mărţişor” etc. lipituri. cu cuvinte proprii. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. „Mozaic”. „Sorcova”. fiinţelor înfăţişate. colaje („Vaza cu flori”. . ceai.a. . „Balaurul”. „Copacul”.3 Analizarea. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. tablouri. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). descrierea şi aprecierea produsului finit 4.. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. ibric plin. călcare.oglindirea trăsăturilor obiectelor. a temei de lucru ş.respectarea succesiunii etapelor de lucru.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă. “Brăţara”).1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. „Acordeonul”. spălare. „Trusa Arca”. . materiale şi instrumente utilizate. „Clovnul”. “Funda”. „Dansul micilor indieni”.respectarea proporţiei.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. a rechizitelor. curăţat legume. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. salată de fructe. „Rama de tablou”. aspirare.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . „Solzii peştişorului” etc. „ Moara”. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. jucăriilor etc.

şnur.schemă corporală. şablon/tipar. B. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. matriţe. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. 3. organizare şi structurare spaţio-temporală.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. curăţare. mosorel. îngrijire etc. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. polimorfe). ac. . lut. hrănire adecvată. metru de croitorie. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. sârmă. Deprinderi de ordine şi igienă 7.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. plastilina. ghindă. jocuri de construcţie. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . . coji de ou. beţişoare. stropire. rectilinii.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. Tehnici de lucru. planşetă. incastre etc. perforator.orientare. lână. lopeţica. flori uscat. sfoară.gesturi fundamentale (liniare. rotative. ipsos. carioci. lipici. foarfecă. puzzle.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. seminţe. . staniol. ceară. frunze. truse de desen. scoici. aluat. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. gherghef. Structuri perceptiv-motrice de bază . carton.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. creponată / glasată.culoare-formă-mărime. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. lemn. capsator. aţă. panglici. mărgele. melci. castane. obiecte decorative. riglă.

Floare Manolescu – Şcoala Specială nr.10.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România . Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . Bucureşti 1984 Radu T.“Desenul. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”. . modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. Ed.EDP. Marian Casapu – Şcoala Specială nr. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”.EDP. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. Bucureşti Prof.EDP. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof. Bucureşti 1977 Păunescu C. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”.10. Bucureşti Prof. Gurău Beniuc M. Paula Stoican – Şcoala Specială nr.10.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. Bucureşti 1977 Păunescu C.10. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”. Bucureşti Prof. Paris 1986 Paunescu C. Apostol (Îndrumător metodic). Bucureşti 1990 Păunescu C. „ Debilităţile mintale ”. EDP..EDP. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”.ASSP 1980 Creţu E. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr.6. iunie 2002 A. Aramis Bucureşti.I. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală.Lovinescu. Muşu I.Chircev A. Bucureşti 1965 V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful