P. 1
programa terapie ocupationala

programa terapie ocupationala

3.0

|Views: 3,701|Likes:
Published by carmenrr

More info:

Published by: carmenrr on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

realizată pe domenii progresive. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. articulate pe principii comune şi strategii incluzive. Se respectă. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. dar şi dezideratului general. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . astfel. Prin conţinutul lor. compensării. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. Terapia ocupaţională. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. respectiv. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. Pornind de la valenţele învăţării comutative. Socializarea. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. În scopul atingerii acestui deziderat major. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. pe lângă componenta instructiveducativă. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. de grup profesional şi social. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. principiul drepturilor egale. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. educaţiei. integrative. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. recuperării şi/ sau reeducării. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. integrativ. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. scris. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. şi o componentă compensator-recuperatorie.

Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 . prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3.CICLUL PRIMAR (CLS. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4.

formă . “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. formă). unele faţă de altele. piatra . sunete. complexe.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. rotativ (joc „Mosorelul.3. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare. zahăr – dulce. tare. .discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”. exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . sub. după anumite criterii. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. „Drumul şoricelului”. gimnastică.structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . . îngheţată – rece etc. Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe. în faţă. “Recunoaşte obiectul!” etc.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . “Salata de fructe” . Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică. anotimp – imagine. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. onomatopee.schemă corporală şi lateralitate. pluridirecţionale. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote.mişcări variate.tare.tipuri de material: moale. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. voci familiare “Graiul animalelor”. “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. organizare şi structurare spaţio-temporală.mărime). cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”. “Păpuşa demontabilă”. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. “Recunoaşte vocea!” etc). a coordonării motrice “Labirintul simplu”). ghemul şi şurubul”). în spate. pantomimă) etc.imagine. polimorf . Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 .) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”. tactil etc) Exerciţii de identificare . neted. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. mărime.A. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru.orientare.

. “Rama de tablou”etc.îndoire şi lipire. ..exerciţii de tăiere. „Paharul”. . degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. „Bărcuţa”. Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical. decupare şi lipire etc. . verticală. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . (“Solzii peştişorului”. casă.3.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe. pumn. linii frânte. oblică. cu cel de la mâna stângă.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. • origami . „Coif”. incastrare. “Părul păpuşii”).exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. orizontal).exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. modelare a plastilinei. precizie. caiet de geografie/ biologie. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. de pliere a hârtiei etc. . haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris. „Plicul”.„Evantaiul”. foaie bloc mare/ mică de desen. “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”.). linii curbe. • conturare şi tăiere după şablon .exerciţii de apucare.) . „Floarea”. . zigzaguri în formă de linii. • exerciţii cu operaţii simple asociate . „Mărgele” etc. „Solniţa”. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). prin haşurare de linii). aşezarea pionilor pe tabla cu găurele. caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond.exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”.exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă. coordonare oculo-motorie şi control motric) . frământare.). “Soarele”. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. “Pomul de iarnă”. „Covoraş cu plante uscate”.“Figuri geometrice simple”. cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model. îndoire. etc. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. Exerciţii pentru formarea .

„Brăţări din fire împletite”). creponată / glasată. puzzle etc. aparatură muzicală (CD-Rom. aluat. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). dopul de plută. puzzle. boabe de fasole. sfoară. mărgele.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. gherghef. pliere şi lipire . lipici. sârmă. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . „Semnul de carte” (cu perforare). „Peştişorul din carton”. „Lanţuri din cerculeţe”. sâmburi de fructe. lopeţică. matriţe. 2. şablon/tipar. „Covoraşul”). „Ornamente pentru pomul de iarnă”. ipsos.) şi a utilităţii acestora. CD-uri etc.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. şnur. .4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. foarfecă cu vârfurile rotunjite. flori uscat.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. „Mărgele”etc. acuarele. lut. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). şnuruire („Şnur de mărţişor”. răsucire. ac mare. . creioane. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”.2. incastre. beţişoare. tărtăcuţe. perforator. .exerciţii de trasare după şablon. azvârlire. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. casete.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. riglă. ghindă. mosorel. panglici. prindere. împletire. melci. jucării/instrumente muzicale. metru de croitorie. „Coşul cu fructe”. „Semaforul” etc. păpuşi/ marionete.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. 2.) exerciţii de tăiere. „Ciucuri”. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. capsator. castane. plastilina. ceară. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă. staniol. frunze. coji de ou. înnodare. scoici. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . jocuri de construcţie. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”. „Omul de zăpadă”). „Bile”).3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. „Turtiţa”). „Bastonaşe”.exerciţii de bobinare. coji de nucă. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). lână. DVD-Rom. conuri de brad. jocuri de construcţie. lemn. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. planşetă.) 2. scobitori. truse de desen. împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”. radiocasetofon. aţă. lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. ştampile. jucării. seminţe. „Şiragul de mărgele”. de manipulare a obiectelor prin joc aruncare. carioci. transmitere. menţinere. . materiale textile. linte. carton.). culori. îndoire.

exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei).. “Locomotiva” etc. pete de culoare. Ziua Mamei.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. curbă “Valurile mării”. “Soare”.exerciţii de alternare a culorilor.) 3. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna . “Cântecul numerelor”. “Vine raţa”. dactilopictură etc. . “Am pierdut o batistuţă”) etc. .dactilopictură. Exerciţii de desen schematizat: . „Ghiocelul”.linii în diferite sensuri (verticale. “Bradul”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. „Săniuţa”. curbe. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 . Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”. “Fulgerul”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: .. triunghi – “Coiful”. “Dacă vesel se trăieşte” etc. compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”. “Creioane colorate”). “Bate vântul frunzele”. zig-zaguri. exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. 1 Iunie etc. Cucul”. oblice. „Un elefant se legăna . linii. dans modern. “Masa”. „Copăcelul”. onomatopee “Graiul animalelor”. “Casa”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. “Cortul”. . „La oglindă”. drăgălaş”. „Oul de Paşte” etc. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. Urături. orizontale. „Rama de tablou” .redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. vine primăvara”. frântă “Dinţii fierăstrăului”.. colaj. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor.) . „Noi acum suntem şcolari”. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. circulare). „La pădure”. 1 Decembrie. „Ceasul”. grafică etc. “Ursul doarme”. .4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. .) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. în plan monoliniar). pătrat – “Batista”. popular .horă etc. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte.. melc codobelc”. .”. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. . dreptunghi – “Plicul”.punctul. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.). . “Melcul”etc.redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. “Penarul”. „Vine. . Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”.

„ Moara”. „Rama de tablou”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle. “Doctorul”.). „Coiful”. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. „Sorcova”. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. „Clovnul”. recitări etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. modelare („Omul de zăpadă”).1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. f-v: fată-vată etc.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. „Fluturele”). şnuruire („Şnur de mărţişor”). colaje („Vaza cu flori”. „Balaurul”. „Trusa Arca”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. „Solniţa”). „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). bătaia palmelor. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. acţional. tablouri. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc). Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. “Profesorul” etc. „Copacul”. „Acordeonul”. „Mozaic”. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 .2 Realizarea de produse simple. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. “Sportivul”. „Dansul micilor indieni”. jucării. împletire („Frânghia”). origamielemente simple („Barca”.) Exerciţii cu onomatopee. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. „Strugurele”. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc.a.

spălare. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. curăţare. călcare. a temei de lucru s. a rechizitelor. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc. aspirare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. stropire. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. 4.3 Analizarea. fiinţelor înfăţişate.oglindirea trăsăturilor obiectelor.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. hrănire adecvată. cu cuvinte proprii.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 .respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich.respectarea proporţiei. . a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. materiale şi instrumente utilizate.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4.a. după anumite criterii: . utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. îngrijire etc..) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. . ştergere.respectarea succesiunii etapelor de lucru.) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. . .) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. jucăriilor etc.

Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . lână.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. flori uscat.B.schemă corporală şi lateralitate. lemn. ac. sârmă. metru de croitorie. melci. scoici. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. incastre etc. truse de desen. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. 3. creponată / glasată. perforator. jucării. lopeţica. riglă. seminţe. polimorfe). coordonare dinamică a mâinilor). capsator. coji de ou. . staniol. jocuri de construcţie. puzzle. şablon/tipar. matriţe. organizare şi structurare spaţio-temporală. obiecte decorative. Structuri perceptiv-motrice de bază . . Deprinderi de ordine şi igienă 7. lut. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5. beţişoare.orientare.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. panglici. ghindă. sfoară. rotative. lipici. plastilina. . Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. frunze. gherghef. aţă.culoare-formă-mărime. şnur. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . . mosorel. mărgele. carton. ceară. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. fixarea lateralităţii. planşetă. ipsos. foarfecă. aluat. schemă corporală. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6.gesturi fundamentale (liniare.controlul segmentar (gesturi simple. Tehnici de lucru. castane. carioci. rectilinii.

Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. folosind diverse materiale şi instrumente 3. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. Aplicarea unor tehnici de lucru. V-X) OBIECTIVE CADRU: 1.CICLUL SECUNDAR (CLS.

Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. îngheţată – rece etc. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . aspru etc. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte.3.tare.imagine”. înăuntru/ în afară. tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă.). organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. tare.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc).) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice). “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. deasupra-dedesubt. puzzle.A. după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei. exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. Exerciţii de localizare a obiectelor. în spate. formă etc.tipuri de material: moale. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit. unele faţă de altele. lângă. perceperea transformărilor.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. pumn.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor. mărime. neted. “Recunoaşte obiectul!” etc. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. zahăr – dulce. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. piatra . sortări după criterii asociate – culoare. desen liber). desen (desen lacunar.) - 1.

coji 12 2. “Curcubeul” etc. (“Solzii peştişorului”. seminţe. culori. carioci. ştampile. capsator. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. şnur. scoici. metru de croitorie. incastre. scobitori. lână. “Animale”). perforator. lopeţica.exerciţii de apucare. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model. mărgele. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire.) . casete. casă. „Mărgele”. staniol. • colaje . ac mare. şablon/tipar. Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. CDuri etc. acuarele. modelare a plastilinei. de pliere a hârtiei. lut. castane.„Bărcuţa”. mosorel. creponată / glasată. radio-casetofon. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. exerciţii de cusut nasturi etc. lemn. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. truse de desen. materiale textile.exerciţii de tăiere. aparatură muzicală (CD-Rom. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. incastrare. jocuri de construcţie. . coordonare oculo-motorie şi control motric) . sârmă. gherghef.3. păpuşi/ marionete. scară etc) 1. “Funda”. tărtăcuţe. . “Ţiglele de pe casă” etc.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”.). aluat. lipici. ceară. frunze. frământare. sâmburi de fructe. prin haşurare de linii). boabe de fasole. planşetă. sfoară. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. „Covoraş cu plante uscate”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . matriţe. “Fructe şi legume”. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . etc. „Tablou din seminţe”. foarfecă cu vârfurile rotunjite. ipsos. . Aplicarea unor tehnici de lucru. carton.). oblică.). ghindă.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. îndoire.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. plastilina. “Pomul de iarnă”. DVD-Rom. flori uscat. puzzle. linte. jucării.„Floarea”.). coji de nucă.. “Cutia de cadou”. jucării/instrumente muzicale. conuri de brad. “Batista”). pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă.) . trusa “Să ţesem frumos!” etc.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . verticală.“Palma”. melci.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2. riglă. dopul de plută. • origami . „Coliba de lemn”. beţişoare. “Cocorul” etc. “Rama de tablou”. . decupare şi lipire etc. precizie. creioane. aţă.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. „Covoraşul” etc.

• mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. “Fulgerul”. . . frântă . împletire.dactilopictură. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). „Semaforul”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. „Sacoşa”) 2.exerciţii de bobinare. . Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami . „Turtiţa”). „Frânghia”. „Biciul”.exerciţii de alternare a culorilor. „Plasa pentru minge”) .mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. oblice. “Spirala” etc. „Bentiţe”. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. . . „Covoraşul”. înnodare. „Bile”).) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . .exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”.aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar).redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii.punctul. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”).exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”.“Dinţii fierăstrăului”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. „Plasa”. . „Ochelarii din carton”. zig-zaguri. „Mărgele”) exerciţii de tăiere.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. „Bastonaşe”. . „Lanţuri din cerculeţe”. circulare). „Omul de zăpadă”).redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. • mişcări circulare palmele faţă în faţă. . decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. răsucire. colaj „Scenă din poveşti”) . „Cadranul de ceas”. Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire.exerciţii de trasare după şablon.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. „Peştişorul din carton”. „Coarda”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . pliere şi lipire . • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). „Şiragul de mărgele”. .linii în diferite sensuri (verticale. împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”. . “Curcubeul”). curbă -“Valurile mării”. „Ciucuri”. îndoire. curbe. „Semnul de carte” (cu perforare). panglici. „Brăţări din fire împletite”.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. . piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2. şnuruire („Şnur de mărţişor”. „Coşul cu fructe”. orizontale. Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Maşina”. “Omuleţul”.

Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. “Sportivul”. linii.joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. Ziua Mamei. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii.) . “Profesorul” etc. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ».joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. acţional. f-v: fată-vată etc. colaj.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. . natură moartă) 3. grafică etc.). jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. .1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. « Vaza cu flori » . recitări.horă etc. pete de culoare. Urături.) Exerciţii cu onomatopee. « Rama de tablou » . Exerciţii de compoziţie liberă: desen. « Oul de Paşte » . verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. popular . dans modern. dactilopictură etc. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . “Doctorul”. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc.).exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). 1 Iunie. Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. bătaia palmelor.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. « Costumul popular » etc. 1 Decembrie etc.) Exerciţii de desen după natură (peisaj.

colaje („Vaza cu flori”. tablouri.. “Brăţara”). „Balaurul”. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). a rechizitelor.3 Analizarea. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc. . „Strugurele”. ştergere. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. „Sorcova”. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”.) împletire („Frânghia”. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: . „Solzii peştişorului” etc. aspirare. origami („Cutia de cadou”.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. descrierea şi aprecierea produsului finit 4.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. cu cuvinte proprii.oglindirea trăsăturilor obiectelor. . călcare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. „Rama de tablou”.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . .respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. spălare. „Acordeonul”. „Dansul micilor indieni”. fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. fiinţelor înfăţişate.a.2 Realizarea de produse. lipituri. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”.respectarea succesiunii etapelor de lucru. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă. jucării. curăţat legume. „Copacul”. ceai.respectarea proporţiei. materiale şi instrumente utilizate. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. jucăriilor etc. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. „Trusa Arca”.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. “Funda”. „Clovnul”. „ Moara”. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. „Rama de tablou”. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. ibric plin. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. salată de fructe. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. a temei de lucru ş. „Mozaic”. . „Fluturele”).

Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării. incastre etc. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. şablon/tipar. B. seminţe. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 .) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. aluat. sfoară. carton. organizare şi structurare spaţio-temporală.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. lipici. frunze. ceară. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. polimorfe). truse de desen. jocuri de construcţie. ac. sârmă. mărgele. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. flori uscat.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. Structuri perceptiv-motrice de bază . CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. şnur. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. plastilina. aţă. lut. carioci. riglă. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. melci. panglici. foarfecă. perforator. capsator. scoici. planşetă.culoare-formă-mărime. rotative. hrănire adecvată. lână.orientare. metru de croitorie. castane. coji de ou. ipsos. Deprinderi de ordine şi igienă 7. 3. . stropire. lemn.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. obiecte decorative. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: .2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. Tehnici de lucru. ghindă.schemă corporală. creponată / glasată.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. beţişoare. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. lopeţica. mosorel. . curăţare. rectilinii. puzzle. matriţe. gherghef. . staniol.gesturi fundamentale (liniare. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. îngrijire etc.

Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”.10. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. Aramis Bucureşti.ASSP 1980 Creţu E. Marian Casapu – Şcoala Specială nr. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”. Bucureşti Prof. Bucureşti 1977 Păunescu C.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. Ed. Muşu I. „ Debilităţile mintale ”. Paula Stoican – Şcoala Specială nr.I.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România . Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP.EDP. Bucureşti 1984 Radu T. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”.6. Bucureşti 1990 Păunescu C. Bucureşti Prof.10.EDP.. EDP. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală.EDP.10.10. Bucureşti 1977 Păunescu C. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed.EDP.Chircev A. . „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”. Paris 1986 Paunescu C. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C. Gurău Beniuc M. iunie 2002 A. Bucureşti Prof. Bucureşti 1965 V. Apostol (Îndrumător metodic). Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr.Lovinescu.EDP Bucureşti 1983 Zazzo R.“Desenul. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->