Cu privire la dotarea cu calculatoare şi conectarea la reţeaua Internet a căminelor studenţeşti -----------------------------------------------------În scopul sporirii accesului la informaţie în rîndurile studenţilor, îmbunătăţirii

procesului educaţional şi creării condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se consideră drept necesitate sporirea accesului la informaţie în mediul studios prin dezvoltarea oportunităţilor de conectare la reţeaua Internet. 2. Se pune în sarcina Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu administraţiile instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate din subordinea acestora, să asigure conectarea la reţeaua Internet a căminelor studenţeşti în cadrul unui parteneriat public-privat. 3. Ministerele, specificate la pct. 2 al prezentei hotărîri, în comun cu Ministerul Finanţelor, vor identifica mijloacele financiare necesare, din resursele atrase de la partenerii de dezvoltare, precum şi din alocaţiile bugetare, pentru procurarea a 600 de computere în vederea amenajării unei săli de calculatoare în toate căminele studenţeşti. 4. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va oferi asistenţa tehnică necesară pentru instalarea reţelelor de calculatoare şi de acces la Internet. Prim-ministru Contrasemnează: Ministrul finanţelor Vizată: Ministrul de Stat Aprobată în şedinţa Guvernului din Coordonat: Viceministru al educaţiei Viceministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor Tatiana Potîng Dorin Recean Veaceslav Negruţa Victor BODIU VLADIMIR FILAT

tanea /opt/scribd/conversion/tmp/scratch2441/43444384.doc03.11.2010

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la dotarea cu calculatoare şi conectarea la reţeaua Internet a căminelor studenţeşti Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la dotarea cu calculatoare şi conectarea la reţeaua Internet a căminelor studenţeşti” a fost elaborat în vederea sporirii accesului la informaţie în rândurile studenţilor, îmbunătăţirii procesului educaţional şi creării condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor. Proiectul în cauză prevede dotarea unei săli de calculatoare şi oferirea accesului la Internet în fiecare dintre cele 131 de cămine ale instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate. Acţiunea dată va avea un impact pozitiv pentru circa 30 mii de studenţi de pe tot teritoriul Republicii Moldova. În urma realizării prezentei hotărîrii, va creşte gradul de informare a studenţilor şi vor apărea noi posibilităţi pentru o mai bună pregătire pentru orele de studiu şi petrecerea utilă a timpului liber. Tinerii vor avea acces sporit la oportunităţile oferite de noile tehnologii informaţionale, ceea ce va contribui la facilitarea integrării social-economice a acestora. În prezent circa 1/3 dintre căminele studenţeşti sunt parţial conectate la Internet. Companiile prestatoare de Internet sunt interesate ca, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate, să conecteze toate căminele studenţeşti la reţeaua Internet în baza unui parteneriat public-privat, utilizând diverse soluţii tehnice: conectare prin cablu, wi-fi sau semnal radio. Ministerele, care au în subordine cămine studenţeşti, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, vor identifica surse financiare de la partenerii de dezvoltare şi din alocaţiile bugetare pentru dotarea unei săli de calculatoare în toate căminele studenţeşti (în total 600 de calculatoare). Se prezintă spre examinare în şedinţa Guvernului.

Victor BODIU, Ministru de Stat

Ex.: I.Scutelnic 250-492

tanea /opt/scribd/conversion/tmp/scratch2441/43444384.doc03.11.2010