Sunteți pe pagina 1din 7

1. Care rîu curge prin cel mai mare număr de ţări din Europa ?

a. Rin c. Sena
b. Dunărea d. Volga
2.Cele mai apropiate planete de Terra sunt:
a. Marte, Venus c. Mercur, Jupiter
b. Pluto, Saturn d. Uranus,Neptun
3. Ţara cu cea mai ridicată altitudine medie din Europa, 70% din suprafaţă sa fiind ocupată de
munţi şi 30% de coline şi podişuri, este:
a. Austria c. Elveţia
b. Germania d. Ungaria
4. Legătura dintre Marea Mediterană şi Oceanul Indian se face prin:
a. Str. Gibraltar c. Str. Bosfor
b. Canalul Suez d. Str. Messina
5. Urmează direcţia meridianelor :
a. Mtii Alpi c. Mtii Carpaţi
b. Mtii Ural d. Mtii Pirinei
6. Peninsula Crimeea se găseşte în Marea:
a. Neagră c. Mediterană
b. Caspică d. Nordului
7. Peninsula cu cea mai mare suprafaţă din Europa este:
a. Peninsula Iberică c. Peninsula Scandinavică
b. Peninsula Balcanică d. Peninsula Italică
8. Nu prezintă un factor favorizant pentru producerea alunecărilor de teren:
a. roca argiloasă din substrat c. defrişarea pădurilor
b. vibraţiile datorate de cutremure d. arăturile în lungul curbei de nivel
9. Face parte din categoria resurselor inepuizabile:
a. cărbunii c. hidroenergia
b. gazele naturale d. petrolul

10. Care din următoarele trăsături nu este specifică pentru Republica Moldova:
a. procese de eroziune intensă c. soluri fertile
b. zonă seismic-activă d. dispune de rezerve însemnate de
minereuri feroase
11. În două pahare este aceeaşi cantitate de apă cu temperaturile 20 °C şi 30 °C. Se toarnă
conţinutul primului pahar peste al doilea . Ce temperatură se va stabili?
2. 50 °C
3. 30 °C
4. 25 °C
12. Două râme cu aceeaşi masă dar cu lungimi diferite urcă peste acelaşi obstacol vertical
subţire. Care dintre râme va efectua un lucru mai mare pentru ca jumătate din corpul ei să treacă
peste obstacol?
a. râma mai lungă
b. râma mai scurtă
c. ambele vor efectua acelaşi lucru
13. Două corpuri din Al şi Cu sunt suspendate la capetele unei pârghii cu braţe egale astfel încît
se realizează echilibrul. Ce se va întâmpla la scufundarea corpurilor în apă?
a. pârghia se va dezechilbra spre corpul din Al
b. pârghia se va dezechilbra spre corpul din Cu
c. pârghia va rămâne în echilibru.
14. Un magnet are doi poli – N şi S. Tăind magnetul în două vom obţine
a. doi poli
b. trei poli
c. patru poli
15. Două corpuri electrizate se resping. Ce se va întâmpal dacă distanţa dintre corpuri va creşte
de zece ori?
a. corpurile se vor atrage
b. corpurile se vor respinge, dar cu o forţă mai mică
c. corpurile se vor respinge, dar cu o forţă mai mare
d. corpurile nu vor mai interacţiona
16. Soarele într-o localitate răsare la ora 7 00. În altă localitate plasată mai spre est Soarele va
răsări:
e. mai târziu
f. tot la ora 7 00
g. mai devreme
17. O lumnare arde timp de 10 min. Considerând putera calorică a acesteia egală cu 30 MJ/kg în
cât timp vor arde 4 lumnări aprinse
a. 40 min
b. 10 min
c. 120 min
18. O monedă este pusă pe fundul unui pahar gol. Ce se va întâmăla cu imaginea monedei dacă
vom turna apă în pahar?
a. imaginea monedei va rămâne la aceeaşi poziţie
b. moneda „se va scufunda”
c. moneda „se va ridica” la suprafaţă
19. Se ştie că la condensare temperatura substanţei nu se schimbă. La condensarea vaporilor de
apă aceştia
b. cedeză căldură
c. primesc căldură
d. nu primesc şi nici nu cedează căldură
20. Care este numărul minim de oglinzi necesare pentru ca doi elevi care privesc unul spre est şi
altul spre vest să se vadă
e. niciuna
f. una
g. două
21. Proiectul primei maşini de calcul a fost elaborat de:
a.Bill Gates
b.Charles Babbage
c.Ada Lovelace
d.Steven C. Johnson

22. Primul programator in istorie se consideră:


a. John von Neumann
b.Bill Gates
c. Ada Lovelace
d. Blaise Pascal

23. Unul din fondatorii companiei Microsoft Corporation este:


a.John von Neumann
b. Bill Gates
c. Ada Lovelace
d. Blaise Pascal

24. Cel mai puternic calculator din lume permite modelarea unui întreg organ uman pentru a
determina interacţiunile dintre medicamente. Cercetătorii din domeniul farmaceutic pot
astfel rula programe clinice simulate de 27 milioane pacienţi într-o singură după-amează,
folosind doar jumătate din puterea calculatorului. Acesta este calculatorul:
a. HP Vectra VE, lansat de firma Hewlett Parkard
b. Blue Gene /P, lansat de firma IBM
c. Laptop Apple MacBook, lansat de firma Macintosh
d. Notebook Samsung NP-R55AW01, lansat de firma Samsung

25. Indicaţi tipurile de discuri optice enumerate mai jos , care permit mai multe cicluri de
scriere / ştergere a informaţiei:
a. CD - R
b. CD –RW
c. CD – ROM
d. CD –WR

26. Are din adresele simbolice INTERNET, indicare mai jos reprezintă cutie poştală (e-mail):
a. st1.grup201.lasm.md
b. malai@lasm.md
c. ursu.asm.liceu.md
d. director.administratia.md

27. Care din adresele simbolice INTERNET, indicare mai jos reprezintă reprezintă un motor de
căutare (server de căutare) a informaţiei:
a. http: //www.nasa.gov
b. http: //www.edu.md
c. http: //www.yahoo.com
d. http: //www.chisinauedu.md

28. Care din părţile componente ale calculatorului enumerate mai jos reprezintă dispozitiv
periferic:
a. Microprocesorul
b. Magistrala de date
c. Monitorul
d. Memoria RAM

29. Indicaţi domenul, care se va utiliza pentru paginile WEB elaborate în Marea Britanie:
A .md
B .fr
C .uk
D .tw

30. Cum se numeşte enciclopedia liberă on-line:


a. Google.com
b. wikipedia.org
c. YouTube.com
d. Referat.ro

31. Continuă enunţul cu noţiunea corespunzătoare, selectând termenul din lista propusă mai
jos:
Ştiinţa care studiază dezvoltarea complexă a unui popor sau a unei ţări este …
Termeni: a) arheologie, b) etnografie, c) istorie, d) numismatică

32. Citeşte afirmaţia şi încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


Sfatul Ţării votează Unirea Basarabiei cu România:
a) - 24 ianuarie 1918
b) – 27 martie 1918
c) – 1 decembrie 1918

33. Un din cele şapte minuni ale lumii care se păstrează pînă azi este:
a) Piramidele egiptene; b) Grădinile suspendate din Babilon; c). Templul Artemidei din Efes

34. În anul 1359 a avut loc:


a) Formarea R.S.S. Moldoveneşti
b) Întemeierea Ţării Moldovei
c) Obţinerea independenţei Republicii Moldova

35. Citeşte afirmaţia şi încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cauza principală a relaţiilor tensionate între România şi URSS în perioada interbelică o constituie:
a) Cultul personalităţii lui Stalin
b) Unirea Basarabiei cu România
c) Orientarea cursului politicii externe a României spre statele occidentale

36. În ce an s-a început conflictul militar din Transnistria?


a. 1914 b) 1940 c)1992

37. SIndică numele suveranului care a întemeiat Ţara Moldovei independente?


a). Dragos b) Bogdan I c) Basarab I

38. Indică pe ce continent s-a început cel de-al doilea război mondial
a. Europa, b) Asia, c) Africa d) America

39. În ce an a fost aprobată Constituţia Republicii Moldova?


a) 1990, b) 1994, c) 2004 d ) 2009

40. În perioada lui Traian, Roma era…


a) regat, b) republica c) imperiu
Numele, prenumele ..............................................................................................
Domiciliat ............................................................................................................
Tel de contact (fix, mobil)......................................................................................

Fişă de răspuns test erudiţie

Nr. Varianta de răspuns Nr. Varianta de răspuns


întrebării întrebării
1 B 26 B
2 A 27 C
3 C 28 C
4 B 29 C
5 B 30 B
6 A 31 C
7 C 32 B
8 D 33 A
9 C 34 B
10 D 35 B
11 C 36 C
12 B 37 B
13 B 38 A
14 A 39 B
15 B 40 C
16 C 41
17 B 42
18 C 43
19 A 44
20 A 45
21 B 46
22 C 47
23 B 48
24 B 49
25 B 50
Numele, prenumele ..............................................................................................
Domiciliat ............................................................................................................
Tel de contact (fix, mobil)......................................................................................

Fişă de răspuns test erudiţie

Nr. Varianta de răspuns Nr. Varianta de răspuns


întrebării întrebării
1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50