Sunteți pe pagina 1din 1

REGISCO S.A.

Bucuresti, str. Fagaras, nr. 25, sector 1


Tel: (021) 408.58.00; Fax: (021) 408.58.14
Autorizare definitiva de functionare a C.N.V.M.:D 652 / 27.01.1998

CERERE
PENTRU ELIBERAREA EXTRASULUI DE CONT SI A ISTORICULUI DE CONT

titular de cont mostenitor al titularului de cont

Numele si prenumele solicitantului_________________________________________________


Cod numeric personal / Cod fiscal__________________________________________________
Buletin /Carte de identitate Seria_________________________Nr.________________________
Cod postal: __________

Prin prezenta solicit Societatii REGISCO S.A.eliberarea unui:

EXTRAS DE CONT ISTORIC DE CONT

la emitentul__________________________
Data: _____________________ Semnatura solicitantului:

Stampila (pentru pers. Juridice):

Extrasul de cont se elibereaza numai titularului de cont / persoanei mandatate prin procura notariala / prin
posta cu confirmare de primire la adresa din B.I. titularului*

Acte necesare:
 pentru persoana fizica- copie dupa buletinul / cartea de identitate sau dupa pasaport;
 pentru persoana juridica- copie dupa certificatul de inmatriculare fiscala / actul care face
dovada inregistarii;