RAPORT privind eliberarea certificatelor de moştenitor (în luna mai 2008) conform modelului de mai jos

(pe dosare)Nr de ordine

moştenitorilor Numărul

certificatelor Numărul

Încasările din toate plăţile notariale în mai 2008 (în lei)

Plăţile la serviciul notarial la eliberarea certificate lor de moştenitor (în lei)

Bunurile ce constituie masa succesorală

Costul fiecărui bun din masa succeso rală (în lei)

Procentul calculat la aplicarea plăţii la eliberarea certificatelor de moştenitor Legal Testamen tar

Plata calculată conform procentu lui aplicat /suma fixă (în lei)

Mărimea plăţii care constituie scutirea (în lei)

Mărimea plăţii care constituie reducerea (în lei)

Suma finală încasată la eliberarea certificatului de moştenitor - pentru fiecare bun, excluzînd scutirea şi reducerea (în lei) Legal Testamen tar

Suma încasată la un dosar la eliberarea certifica telor de moştenitor (în lei)

un exmplu
Total 8647,44 Total 3189,62 În coraport cu toate încasările constituie 36,88% 1) 2) 1 1 1 2 Apartament (1/4 cotă-parte) Apartament Suma de bani Depuneri băneşti 3) 1 2 Apartament (1/3 cotă-parte) Sumă de bani Remorcă Apartament (1/3 cotă-parte) Apartament (1/2 cotă-parte) 79618,75 177193 1401,20 Neevalua bil 126004 40779,54 1073 96607 133114,5 0,7 % 0,7 % 0,7 % Sumă fixă 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % ------------------557,33 1240,35 9,81 36 882,03 285,46 7,51 376,24 931,8 ----------------931,8 278,66 ------441,01 ----338,12 --278,67 1240,35 9,81 36 441,02 285,46 7,51 338,12 0 ------------------Total 726,48 Total 7, 51 Total 338,12 Total 0 Total 278,67 Total 1286,16

4) 5) 6)

1 1 1

1 1 1

alt exemplu
Total 23272,80 Total 4,70 În coraport cu toate încasările constituie Un dosar 1 1 Teren (grădini) 671 0,7 % --4,70 ----4,70 --Total 4,70

0,02 %