Sunteți pe pagina 1din 9

Noţiuni elementare

Semidreaptă
Segment
Unghi
Bisectoare
Înălţime
Mediatoare
Mediană
Triunghi
Cerc
Poligon
Definiţii:
Semidreaptă

Mulţimea punctelor situate pe o dreaptă, mărginită la un capăt şi nemărginită la celălalt. [sus]

Segment

Mulţimea punctelor situate pe o dreaptă între 2 puncte. [sus]

Unghi

Figură geometrică formată din 2 semidrepte care au aceeaşi origine. [sus]

Bisectoare

Bisectoarea unui unghi este semidreapta cu originea în vârful unghiului care împarte unghiul
în 2 unghiuri congruente (sau: Locul geometric al punctelor din plan egal depărtate de laturile
unghiului.) [sus]

Înălţime

Înălţimea triunghiului este perpendiculara dusă din vârful triunghiului pe latura opusă. [sus]

Mediatoare

Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculară pe dreapta suport a segmentului, care
trece prin mijlocul acesteia. (sau: Locul geometric al punctelor din plan egal depărtate de
capetele segmentului.) [sus]

Mediană

Mediana triunghiului este segmentul care uneşte vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse.
[sus]

Triunghi

Figura geometrică rezultată din reuniunea a 3 segmente determinate de 3 puncte necoliniare,


numite laturile, respectiv vârfurile triunghiului. [sus]
Triunghiul

Triunghiul este una dintre formele de bază din geometria plană: un poligon cu 3 vârfuri şi 3
laturi (segmente de dreaptă).
Cuprins:
Clasificarea triunghiurilor
Noţiuni elementare
Puncte, linii şi cercuri asociate
Referinţe

Clasificarea triunghiurilor

Triunghiurile se pot clasifica în funcţie de lungimile laturilor în: Triunghiuri echialterale: au


aceeaşi lungime la toate laturile. Un triunghi echilateral mai poate fi numit şi echiunghiular
deoarece toate unghiurile interne sunt egale, respectiv 60°; este un poligon regulat.
Triunghiuri isoscele: 2 laturi au aceeaşi lungime, respectiv 2 unghiuri egale (aflate la
intersecţia fiecăreia dintre laturile egale cu cea de a treia). Orice triunghi echialteral este şi
isoscel, dar nu toate triunghiurile isoscele sunt şi echilaterale.

Triunghiuri scalene (oarecare): toate cele 3 laturi au lungimi diferite, unghiurile


interne sunt de asemenea toate diferite.

Triunghiurile se pot clasifica si dupa numarul de grade al celui mai mare unghi în:
Triunghiuri dreptunghice: au un unghi intern de 90° (unghi drept). Latura opusă
unghiului drept se numeşte ipotenuză şi este cea mai mare latura din triunghi. Celelalte 2
laturi se numesc catete.
Triunghiuri obtuzunghice: au un unghi intern mai mare de 90° (unghi obtuz).
Triunghiuri ascuţitunghice: au toate unghiurile interne mai mici de 90° (unghiuri
ascuţite).

sus
Noţiuni elementare

Noţiuni elementare despre triunghiuri au fost prezentate de către Euclid în volumele 1-4 din
cartea sa Elemente în jurul anului 300 îHr.

Un triunghi este un poligon şi toate triunghiurile sunt bidimensionale (planare).

Spunem că 2 triunghiuri sunt congruente dacă şi numai dacă unghiurile unuia sunt egale cu
unghiurile corespunzătoare ale celuilalt. În acest caz, laturile celor 2 triunghiuri au lungimi
proporţionale.

În geometria euclidiană suma unghiurilor unui triunghi este de 180°, ceea ce ne oferă
posibilitatea de a detetermina oricare unghi, atât timp cât cunoaştem celelalte 2 unghiuri.

Pentru cazul particular al triunghiurilor dreptunghice putem detetermina oricare latură atât
timp cât cunoaştem celelalte 2 laturi cu ajutorul teoremei lui Pytagora;.
sus

Puncte, linii şi cercuri asociate

Exista sute de construcţii menite să găsească puncte speciale in diverse tipuri de triunghiuri,
satisfăcând cate o proprietate unică. De obicei se folosesc 3 linii asociate în mod simetric cu
cele 3 laturi sau cu cele 3 unghiuri, apoi demostrând că cele 3 linii sunt concurente. Deseori,
demostrăm intersecţia celor 3 drepte într-un singur punct folosind teorema lui Ceva.
Asemănător, cu ajutorul teoremei lui Menelaus, putem construi liniile demonstrând că 3
puncte construite simetric sunt colineare.
Circumcentrul unui triunghi: este centrul cercului ce trece prin toate vârfurile
triunghiului. Punctul se află la intersecţia celor 3 mediatoare.
Teorema lui Thales ne spune că dacă circumcentrul este situat pe o latură a triunghiului,
atunci unghiul opus este de 90°. Mai mult, dacă circumcentrul este în interior, triunghiul este
ascuţit, iar dacă este în exterior, triunghiul este obtuz.
Ortocentrul unui triunghi: se află la intersecţia înălţimilor duse din fiecare vârf.
Ortocentrul se găseşte în interior numai dacă triunghiul nu este obtuz. Vârfurile triunghiului
împreuna cu ortocentrul formează un sistem ortocentric.
1. Triunghiul sferic. Proprietăţi. Formulele lui Gauss

Un cerc de pe suprafaţa unei sfere se numeşte cerc mare dacă raza sa este egală cu raza sferei.
Observaţie: Un cerc de pe suprafaţa unei sfere este un cerc mare dacă şi numai dacă planul
determinat de el conţine centrul sferei.

Definiţie: Se numeşte
triunghi sferic figura convexă determinată pe suprafaţa unei sfere de trei cercuri mari
neconcurente .
Evident, trei cercuri de pe suprafaţa unei sfere sunt neconcurente dacă nu există nici un punct
care să fie comun tuturor celor trei cercuri.
Observaţie: Trei cercuri mari determină pe suprafaţa unei sfere mai multe triunghiuri sferice.
Astfel, în figură, atât ABC cât şi A'B'C' dar şi A'BC sau AB'C', sunt triunghiuri sferice.

Măsurile laturilor unui triunghi sferic. Se defineşte măsura unei laturi AB a triunghiului sferic
ABC ca fiind măsura arcului de cerc mare AB. Evident, aceasta este egală cu unghiul la
centru AOB.
În mod tradiţional se notează mărimile laturilor unui triunghi ABC astfel: AB=c, AC=b,
BC=c.

Măsurile unghiurilor unui triunghi sferic. Măsura unghiului BAC al triunghiului sferic ABC
este măsura unghiului diedru format de planele (OAB) şi (OAC).
Observaţie. Cum tangenta la un cerc este perpendiculară pe raza în punctul de contact, avem
că tangentele la cercurile mari AB şi AC în punctul A sunt ambele perpendiculare pe muchia
diedrului format de planele OAB şi OAC. Deci, unghiul unui triunghi sferic se poate măsura
şi între tangentele la laturile triunghiului in punctul considerat.
Conform definiţiei, triunghiul sferic este o figură convexă. Aceasta înseamnă că măsura nici
unui unghi al triunghiului nu este mai mare de 180 (o figură concavă determinată de trei
cercuri mari neconcurente pe suprafaţa unei sfere este de exemplu exteriorul triunghiului
ABC din figură - aceasta nu face obiectul studiului acesta).
Incepem cu trigonometrie sferica pt ca sta la baza astronomiei sferice,ulterior vom parcurge
multe etape cu completari avansate.

Spre deosebire de cazul plan, pentru un triunghi sferic, suma unghiurilor este întotdeauna mai
mare decât 180. Un triunghi se numeşte dreptunghic dacă are (cel puţin!) un unghi drept; el se
va numi rectilater dacă are o latură cu măsura de 90. Un exemplu remarcabil de triunghi sferic
este triunghiul tridreptunghic (trei unghiuri drepte) trirectilater (trei laturi de 90) - triunghiul
format pe globul terestru de ecuator, meriadianele 0 si 90.

Proprietăţi Pentru orice triunghi sferic ABC avem:


0< a+b+c< 360
a< b+c, a-b< c
180 < A+B+C< 540
A+B< 180+C, A-B> 180-C
Aria triunghiului sferic este dată de:

unde R este raza sferei, iar E se numeşte exces sferic şi reprezintă diferenţa dintre suma
unghiurilor triunghiului şi 180 exprimată în radiani.
Demonstraţie În ceea ce priveşte primele două proprietăţi, având în vedere definiţia mărimilor
laturilor triunghiului ABC, demonstraţia se reduce la o problemă simplă de geometrie a
tetraedrului OABC.
Cea de a treia şi cea de a patra proprietate se vor demonstra în secţiunea următoare, folosind
formalismul triunghiurilor polare.
Expresia ariei triunghiului sferic face în întregime subiectul celei de a treia secţiuni a acestei
lecţii. Formulele lui Gauss

Să considerăm un triunghi sferic oarecare ABC pe suprafaţa unei sfere de rază R şi să


construim două sisteme carteziene de coordonate Oxyz şi Ox'y'z' astfel:
O este centrul sferei
Oz trece prin B
planul Oyz este planul (OAB)
Oz' trece prin A
planul Oy'z' este planul (OAB)
Impunând condiţia ca sistemul de coordonate să fie drept, axele Ox şi Ox' vor fi determinate.
Mai mult, cum planele Oyz şi Oy'z' coincid, rezultă că Ox=Ox'.
Se observă faptul că sistemul Ox'y'z' se obţine din sistemul Oxyz printr-o rotaţie în jurul axei

Ox. Pentru a găsi un set de


expresii ce leagă elementele triunghiului sferic ABC, vom adopta următoarea strategie:
Scriem coordonatele punctului C în sistemul Oxyz
Scriem coordonatele punctului C în sistemul Ox'y'z'
Scriem expresia transformării de rotaţie a sistemului Oxyz în Ox'y'z'
Coordonatele punctului C în Oxyz

Raportându-ne acum

la elementele triunghiului ABC avem (conform figurii):

Coordonatele punctului C în Ox'y'z'


În acest caz avem: =>

Rotaţia în jurul axei Ox

Expresia rotaţiei în planul (Oyz)=(Oy'z') este:

Din nou, ne raportăm la elementele triunghiului ABC. Avem:


,rezulta:
Formulele lui Gauss
Din (1), (2) şi (3) obţinem :

Simplificând cu R şi sciind în ordine inversă obţinem expresia standard a formulelor lui

Gauss:

Prima relaţie se numeşte teorema cosinusurilor pentru trigonometria sferică. Ultima relaţie
este teorema sinusurilor, iar cea de a doua formulă se numeşte formula celor cinci elemente.

Teorema sinusurilor se poate pune şi sub forma

http://www.sateliti.info/showthread.php?p=122281

http://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi#Elemente_ale_triunghiului

S-ar putea să vă placă și