Sunteți pe pagina 1din 6

Limbaje de programare

CURS 1

Bibliografie:
1. Programare orientata obirct

TIPURI DE DATE C  combinat

1.Char – ocupa un 1 byte = 1B  signed -128 - +127


unsigned 0 – 255
In regim de “unsigned” stocheaza si carctere in cod ASCII.

 % c pentru a descrie un caracter (sau a lista)

 % d pentru a lista un intreg in baza 10

unsigned char q = ‘a’;


q++; a incrementa valoarea continuta de q++
printf(“%c ……%d”,l,q);  pentru a lista
b 98 – echivalentul lui b

a+1

2. SHORT INT – 2B (byte)  signed –32768 - +32767


 unsigned 0 – 65535
3. LONG INT – 4B  signed 231 ≈ (210)32 ≈2 miliarde
unsigned 0≈4 mld

values.h
Maxfloat.h
float.h

-pentru virgula mobila exista float

0,67x105=67000
0,32x10-3=0,00032
-la float 6 pozitii in baza 10

long float = double (8B) precizie de 16 pozitii in baza 10


long double – 10B precizie de 20 pozitii in baza 10

-constante – toate se memoreza pe double

Siruri de caractere

CHAR – text [10] = “abcd”; \n – scrie pelinie noua


%s – pentru a citi un text a afisa

CLASE DE MEMORIE

Exista 4 clase de memorie :


-AUTOMATIC –AUTO
-STATIC
-REGISTER
-EXTERN

# include <stdio.h>
- standard io –inputoutput pentru modificari de intrare iesire
void main ( )
{
int a,b=5;
printf(“\n a=’ “); scanf(“%d”,&a);
printf(“n%d + %d=%d”,a,b,a+b);
5+3=8
}
SEMINAR 1

-limbajul C este un limbaj case sensitive


-identificatorii (numele de variabile, functii, definitie de utilizatori)constau
intr-o succesiune de litere si\sau cifre ce incepe obligatoriu cu o litera sau cu
underline ( _ )
cuvintele cheie sunt cuvinte cu utilizare predefinita, sunt scrise intotdeauna
cu litere mici si nu pot fi redefinite

Ex. – tipuri de date, instructiuni (for,while)

Comentariile sunt secvente de cod ignorate de catre compilator si sunt de


doua tipuri :

1. /* comentarii ………….
……………………………. – PE MAI MULTE LINII
……………………………
2. // comentari ……………. – PE O SINGURA LINIE

Tipuri de date fundamentale:


Char – 1B
Int – 2B –231- +231
Long int – 4B date intregi
Short int – 2B
Unsigned int – 4B
Date reale

Float – 4B
Double – 8B
Long double – 10B

Operatori aritmetici : + , - , * , / , %

Obs. Procentul extrage restul impartirii primului operant la cel de-al doilea.

7/2=3
7/2=3.5
7.0/2=3.5
Aplicatia 1
 Sa se determine catul, restul lsi raportul a doua numere intreegi.

#include <iostream.h>
#include <conio.h> //conio.h pentru clrscr si getch
void main ( ) //mag principal
{
int a,b; //declar 2 numere intregi a,b
clrscr ( );
cout <<”introduceti a”; cin >>a;
cout <<”introduceti b”; cin >>b;
cout <<”catul este” <<(a/b) <<endl <<”restul este” <<(a%b) <<endl
<<”restul este” <<((double(a/b));
//endl – este pentru a sari pe o noua linie la afisare
getch ( );
}

Operatorii de relatie si de testare a egalitatii: << = >> =


Pentru testarea egalitatii: == ! =

Obs. Evaluarea unei expresii de relatie sau testarea egalitatii are ca rezultat 1
(true) in caz ca se indeplineste conditia sau 0 (false) in caz contrar

Cout (3<5); //1


Cout (3=5); //0

Operatorul conditional:
-sintaxa : E1? E2: E3
Stud de evaluare:
- se evalueaza expresia E1, daca este adevarata atunci se evalueaza
E2, daca e falsa (o,zero) atunci se evlueaza expresia E3

Aplicatia 2
Folosind operatorul conditional sa se determine max a doua numere

#Inlcude <iostream.h>
#include <conio.h>
{
int a,b;
clrscr ( );
cout <<”introduceti a”;
cin >>a;
cout <<”introduceeti b”;
cin >>b;
a>b; cout <<”max este” <<(a): cout <<”max este” <<(b);
getch ( );
}

Aplicatia 3

Folosind operatorul conditional sa se testezedaca un numar intreg este par


Cond este a%2= = 0? Cout <<”Nr” <<(a) <<”este par”; cout <<”nu” <<(a)
<<”este impar”;

CURS 2

Operatori si expresii

15 clase de operatori in functie de : directia de evaluare (stash)

1.  [ ] ( )
struct material

{
char dem[30];
float pret;
}

material m1,m2,*per,m[50]

pointer vector de 50 de elemente


m1.pret = 125.10;
pm=&m1; pm pret =125.10;

-op. de calificare in structura


-op. de indexare [ ] – loc. un elem in vector
[ 3 ].pret = 1
-op. functie ( ) – apel sau declaratie de functie
2.clasa operatorilor umani (dr.st)
a. * - pentru extragere de continut
b. & - pentru extragere de adresa

int x,*px;

px=&x;
*px=7;  x=7

c. sizeof – arata dimensiunea in B a memoriei ocupate de o variabila


sau de o expresie
sizeof(x)=4B

sizeof(x*2.7)=8B pentru ca 2.7 = double (>int)


sizeof(double)=8
sizeof(material)=34

d. ~ - negare de biti;comuta pe 1 din 0 si pe 0 din 1

e. ! - negare logica; comuta din fals in adevarat si invers

A=orice dif. de 0 si F=0


!5  fals
!!5 1
f. ++ - pentru incrementare cu 1
– – - pentru decrementare cu 1 - se executa mai repede

x++;
++xc;
- daca operatorul intra in compunerea altui operator a unei
instructiunia unui apel de functie … sau .. fixarea conteaza; altfel nu
conteaza.
i=3
n=++ n=3
i=4 -
n=++i i=4
n=4 -

S-ar putea să vă placă și