Sunteți pe pagina 1din 10

Sistem digital de control cu monitorizarea operativa a erorii la pornirea

sistemului de operare

Inventator: Toshiro Matsuda, Sagamihara, Japan


Numarul brevetului: 4,597,052
Mandatarul: Nissan Motor Company, Limited, Yokohama, Japan
Numarul aplicatiei.:610,004
Completat: 14.05.1984
Data Publicarii: 24.06.1986
Examinatorul Principal – Eward. J. Wise

Abstract

Un sistem digital de control este prevazut cu un sistem de monitorizare a


erorii, care se aplica inactiv unui actuator si unei lampi de controlat,pentru a verifica
functionarea acestuia.
Sistemul digital de control, are de asemenea, un ceas-timer responsabil de un semnal
periodic produs atata timp cat microprocesorul sistemului de control functioneaza
normal.
Sistemul de control este adaptat pentru a fi iniţializat ca răspuns la debutul alimentarii
cu energie şi ca răspuns la semnalele de eroare de la ceas-timer.
Un discriminator este furnizat în sistemul de control pentru a discrimana cauza
initializarii sistemului de control.
Discriminatorul permite sistemului de monitorizare a erorii sa se initializeze cand
alimentarea cu energie este detectata, dar nu, când iniţializarea se datorează erorilor
detectate de ceasul-timer.

Sistem digital de control cu monitorizarea operativa a erorii la pornirea sistemului de


operare

Contextul inventiei

Inventia de faţă se referă în general la un sistem digital de control, cum ar fi


sistemul de control al motorului la automobile, sistemul de control al franei
antiderapare sau similare, care includ un sistem de monitorizare operativă asupra
funcţionării sistemului de plecare, pentru a verifica sursa de alimentare, a indicatorilor
şi aşa mai departe.
Mai precis, invenţia se referă la un sistem de initializare a monitorizarii receptive
pentru verificarea condiţiilor de funcţionare a sistemului de control digital, ca răspuns
la initializarea care monitorizează sistemul care distinge dacă initializarile au avut loc
sau nu ca răspuns la activarea sistemului, adică o pornire "la rece", şi efectuează
operaţiuni de monitorizare a răspunsului la o pornire “la rece”.
În ultimii ani, sistemele de control digital al procesoarelor diferitelor componente auto
de vehicule, cum ar fi motoare, sisteme de frânare, sisteme de aer conditionat şi aşa
mai departe au devenit disponibile pe scară largă.

1
Multe astfel de sisteme sunt prevazute cu functii de auto-control si cu functii de
resetare-initiala din momentul startarii sistemului de operatii.
Aceste functii sunt esentiale pentru a preveni o functionare defectuoasa a sistemului.
Sistemele de control sunt echipate cu ceas-timere sau cu componente
echivalente care monitorizeaza erorile de programare in sistemul de control.In mod
general un ceas-timer verifica semnalele de iesire produse periodic de sistemele de
control si produc un semnal de eroare cand intervalul dintre semnalele de iesire ale
sistemului devin mai mari decat perioada prestabilita.
Cand un semnal de eroare este eliberat de ceasul-timer,sistemul de control este
reinitializat pentru a pastra in siguranta sistemul.
Un astfel de sistem în condiţii de siguranţă nu au fost dezvăluit în Pat SUA.
NO.4.363.092, cesionarul de inventie a fost eliberat la 7 Dec. 1982 pentru Toshimi
ABO si colaboratorilor.
US Pat No. 4363092 prezintă o defecţiune prevenind sistemul
microcalculatorului, care detectează o condiţie anormală în execuţia programului
pentru a produce un semnal de alarmă sau un semnal de resetare pentru a restarta
automat computer.
Semnalul programului este detectat în verificarea funcţionării
microcalculatorului prin măsurarea intervalelor de semnal a programului.
Avand in vedere ca semnalele programului se deduc la intervale de timp
prestabilite, atunci cand microcalulatorul functioneaza in conditii normale, judecata
care poate fi facuta este ca microcalculatorul este in esuare cand intervalul in care
semnalul programului este mai mare decat o anumita perioada de timp.
În plus, sistemul digital de control poate fi prevăzut cu un sistem de auto-
monitorizare pentru a verifica daca actuatorii sunt controlati,indicatorii sau displayul
din sistem sunt resetati si initializati. Când sistemul digital de control care se aplică
pentru controlul motorului, motorul va fi condus indiferent de condiţie pentru a
degrada senzaţie de unitate. În cel mai rău caz, motorul se va bloca în timp ce
vehiculul este în execuţie. Pe de altă parte, atunci când sistemul digital de control este
aplicat pentru un sistemul control al franei antiderapare, o supapă de control al
presiunii într-un circuit de frânare hidraulic pot fi puse in poziţia de presă pentru a nu
fi de acord cu aplicarea frânei în timp ce sarcina se aplică la acţionare. În plus, prin
rotirea indicatorilor, unitatea trebuie să se teamă în cazul în care sistemul digital de
control al actuatorilor este deteriorat.

Rezumatul inventiei

Prin urmare, este obiectul inventiei actuale sa prevada un sistem de


monitorizare a erorii pentru un sistem de control digital, care este operativ numai pe
durata pornirii sistemului “la rece”..

Un alt obiect şi mai specific al inventiei este de a oferi un sistem de


monitorizare a erorii pentru un sistem de control digital care nu iniţializează sistemul
numai atunci când sistemul este pornit primul, dar şi atunci când sunt detectate erori
in functiune.

In scopul de a realiza cele mai sus mentionate un sistem digital de control este
prevazut cu un sistem de monitorizare a erorii, care se aplica unui sistem de control
pentru a verifica componentele de control, inclusiv sistemul de indicatori de afisare si
actuatorii de control, si verifica sistemul de control de la faza initiala a operatiunii de

2
control.Sistemul de monitorizare a erorii este asociat cu un contor de timp, care
furnizeaza un semnal de nivel inalt pentru o perioada predeterminata de timp de la
debutul alimentarii cu energie a sistemului digital de control.Sistemul de verificare a
erorii efectueaza operatiunile de verificare de mai sus numai in prezenta unui semnal
de nivel inalt venit de la contorul de timp.

Scurtă descriere a desenelor

Prezenta inventie va fi inteleasa pe deplin prin descrierea detaliata data mai


jos si din desenele care insotesc inventia.
În desene:
Fig.1. Diagrama schematica este un bloc de intruchipare preferata a unui
sistem de control digital, inclusiv un sistem de mionitorizare a erorii in functie de
inventia prezenta;
Fig.2.Este o diagrama circuit a unui timer in intruchiparea preferata a
sistemului de control digital din fig1;
Fig.3.Este un flowchart a unui sistem de resetare a programului de catre
sistemul digital de control din fig1;
Fig.4.Este o diagrama de timp a sistemului de resetare, ca raspuns la pornirea
alimentarii cu energie electrica;
Fig.5.Este o diagrama de timp a sistemului de resetare, ca raspuns la un
semnal de eroare de la un ceas-timer in sistemul digital de control.

Descrierea aplicatiei preferate

Referindu-ne acum la desene, în special la FIG. 1, un sistem digital de control


include un microprocesor(10) care este adaptat pentru a efectua controlul motorului
unui automobil, controlul sistemului de franare anti-derapare sau similare.
Microprocesorul 10 are o putere de terminal Vc conectat la o baterie de vehicul 12
servind ca sursă de energie, prin intermediul unui comutator de aprindere 14, servind
ca un comutator de alimentare. Microprocesorul 10, de asemenea, dispune de un
terminal de resetare RES conectat la un generator de semnal 16 printr-o poarta SAU
18 . Generatorul de semnal 16 este conectat la o linie de alimentare cu energie
electrică 20 conectand comutatorul de aprindere 14 la terminalul de putere Vc a
microprocesorului 10. Generatorul de semnal 16 este raspunzator de actul de
închidere al comutatorului de aprindere 14 şi, prin urmare, de debutul alimentarii cu
energie, la ieşirea unui semnal de nivel scazut la terminalul RES al microprocesorului
printr-o poarta SAU pentru o anumita perioada de timp. Microprocesor 10 este
programat pentru a iniţializa sistemul de control prin stabilirea de valori iniţiale în
contoare diverse şi aşa mai departe şi să acceseze primul pas al unui program de
control, ca răspuns la încetarea semnalului de nivel scazut după anumită perioadă de
timp de la debutul alimentarea cu energie. Poarta SAU este de asemea conectata ca
intrare la un detector de eroare(22) conectat la un terminal de monitorizare a erorii PR
a microprocesorului prin care semnalul programului iese periodic. Detectorul de
eroare cuprinde un contor de timp care monitorizeaza intervalele de timp dintre
semnalele programului. Generatorul de eroare de semnal 22 masoara intervalele dintre

3
apariţii ale semnalelor programului şi compară intervalul măsurat cu o valoare de
referinţă care este reprezentativa pentru un interval maxim admisibil al semnalului.
Generator de semnal de eroare 22 are la iesire în mod normal, un semnal de nivel
scazut, semnal resetat la intrarea in terminalul portii SAU 18. Nivelul semnalului
scăzut este transmis la terminalul RES al microprocesorului 10, care initializeaza
sistemul atunci când nivelul de intrare in terminalul este ridicat. Microprocesorul 10
are, de asemenea falsa sarcina de a afişa terminale P1 şi P2. Terminalul P1 este
conectat la o bobină magnetică 24 a unui actuator pentru a fi verificat prin intermediul
unui tranzistor Qi de putere. Pe de altă parte,terminalul P2 este conectat la o lampă
indicatoare 26, prin intermediul unui tranzistor de putere Q2. Microprocesor 10 este
adaptat la ieşirile terminalelor Pi şi P2, atunci când sistemul de control începe să
funcţioneze pentru prima data şi în timpul etapei iniţiale 40 a operaţiunii de control.
Prin intermediul acestor sarcini microprocesor 10 verifica bobina magnetica şi lampa
indicatoare. Microprocesorul, în conformitate cu invenţia prezenta, are de asemenea
terminal de intrare P3 conectat la un contor de timp 28. Timer-28 este la rândul său,
conectat la linia de alimentare cu energie electrică pentru a primi energie electrică.
Timer-28 este adaptat la ieşirea unui semnal de nivel inalt ca răspuns la debutul
alimentarii cu energie a microprocesorului 10 prin linia de alimentarea cu energie
electrică 20 şi deţine iesirii de semnal inalt pentru o anumita perioada de
timp.Semnalul cel mai inalt a timer-ului este selectat pentru a fi mai lung decât
perioada de timp în care generatorul de semnal genereaza semnale de nivel
scazut.Microprocesorul 10 este adaptat la ieşiri prin intermediul terminalelor Pi şi P2
numai atunci când contribuţia la terminalul P3 este mare.
Fig. 2 prezintă circuitele detaliate a circuitului timerului-28 în sistemul de
control digital al FIG. 1. Time-rul 28 include un comparator 280 care cuprinde un
amplificator diferenţial. Borna pozitivă de intrare (+) al comparatorului, este conectata
la un divizor tensiune 282 inclusiv rezistenţe R2 şi R3. Divizorul de tensiune este
adaptat pentru a oferi un semnal de tensiune constanta comparatorului. Pe de altă
parte, terminalul negativ intrare a comparatorului, este conectat la linia de alimentare
cu energie electrică 20, printr-un circuit constant 284, care cuprinde un rezistor R1 şi
un condensator C1. Condensator C1 este adaptat pentru a fi incarcat cu o rata de
incarcare de catre energia electrică de la bateria unui vehicul, atâta timp cât
comutatorul de aprindere 14 rămâne închis astfel încât să se definească o constanta de
timp. Caracteristicile de incarcare a condensatorului C1 sunt in asa fel selectate incat
condensatorul sa fie incarcat cu o tensiune mai mare decat tensiunea de referinţă
aplicata, prin divizorul de tensiune după o perioadă de timp mai lungă decât perioada
de timp pentru care nivelul de semnal scăzut dat de generator se menţine. În timp ce
tensiunea condensatorului C1 este mai mică decât tensiunea de referinţă a divizorului
de tensiunea , comparatorul scoate un semnal de nivel inalt. După ce timpul dat
expiră, tensiunea condensatorului devine mai mare decât tensiunea de referinţă şi
astfel nivelul de semnal scos este din nou scazut. Prin urmare, intrarea terminalului P3
rămâne ridicată, pentru anumită perioadă de timp după declanşarea alimentarii cu
energie a sistemului de control şi, apoi, scade după expirarea perioadei de timp dată.
Fig. 3 este un flowchart a unui sistem de control executat ca răspuns la
intrarile de nivel scazut, la terminalul RES a microprocesorului. În sistemul
programului de control, intrarea de nivel la terminalul P3 este verificat cu pasul 100.
Dacă nivelul de intrare la terminalul P3 este scăzut, ieşirile de la terminalele Pi şi P2
sunt ţinute la nivel scazut pentru a aplica o sarcina bobinei magnetice sau lămpii
indicatoare cu pasul 102. Pe de altă parte, în cazul în care nivelul de intrare la P3
terminal este mare, atunci când verifică la pasul 100, apoi nivelul de ieşire de la

4
terminalele Pi şi P2 creste, astfel încât să se aplice o sarcină bobinei magnetice pentru
testarea-acţionarea acesteia din urmă şi lampii indicatoare de a transforma ON , la
pasul 104. Având în vedere că iesirea timer-ului rămâne scăzută, atâta timp cât
puterea este continuu livrata după ce condensatorul C1 timeru-lui a fost incarcat la o
tensiune mai mare decat tensiune de referinţă, nivelul de intrare de la terminalul P3
rămâne scăzută.Prin urmare, chiar dacă nivelul de intrare la terminalul RES scade la
un nivel scazut datorita nivelului scăzut de semnal de eroare, nivelurile de ieşire de la
terminalele P1 şi P2 vor fi tinute scazut,astfel încât să nu poata efectua operaţiunile
de control privind bobina magnetica şi lampa indicatoare. După pasii 102 şi 104,
nivelul de intrare la terminalul RES este verificat în mod repetat, la un pas 106 atâta
timp cât nivelul de intrare in terminalul RES rămâne scăzut.Asta este,verificare
nivelului de intrare la pasul 106 continuă până la nivelul de intrare in RES devine
ridicat.După ce nivelul de intrare la terminalul RES este ridicat, initializarea
sistemului se continua la pasul 108..
Fig. 4 şi Fig.5 ilustrează calendarul de funcţionare a microprocesorului cand
programul de verificare a sistemului din Fig.3 este executat. FIG. 4 reprezintă
operaţiunea, ca răspuns la închiderea comutatorului de aprindere. În acest caz,
presupunând ca, comutatorul de aprindere este închis într-un timp t 1, nivelul de intrare
de la terminalul P3, face un salt pana la un nivel înalt la timpul t 1. În acelaşi timp,
generatorul de semnal incepe să scoata semnale de nivel scazut catre terminalul RES
prin poarta SAU. Presupunând că durata de semnal scazut este T 1 şi durata de nivel
înalt a ieşiri timer-ului este T2, nivelul de intrare la terminalul RES creste la un timp t
2, după ce durata T1 a trecut. Ulterior, cronometrul se stabilizează la un nivel scăzut la
un timp t 3, scăzând astfel nivelul de intrare de la terminalul P3.
Prin urmare, sistemul de control al programului din FIG. 3 începe să execute,
la timpul t 1, ca răspuns la scăderea nivelului de intrare in terminalul RES. În acest
moment, deoarece nivelul de intrare de la terminalul P 3 este ridicat, sunt aplicate
sarcini bobinei magnetice a actuatorului prin intermediul terminalului P 1 şi lampii
indicatoare prin intermediul terminalului P2, în scopul de a verifica funcţionarea
bobinei magnetice şi a lampii indicatoare. Deoarece nivelul de intrare in terminalul
RES este ridicat la timpul t2 initializarea sistemului se efectueaza la timpul t2.
Fig.5 arată operaţiunea ca răspuns al semnalulului de eroare dat de
generatorul semnalului de eroare. Presupunând că absenţa semnalului de program a
durat mai mult decât valoarea de referinţă de către un timp t 4, nivelul de intrare in
terminalul RES scade la timpul t4. Presupunând că perioada semnalului de program
revine la nivelul său normal şi intr-un interval mai scurt decât valoarea de referinţă
detectata la un timp t 5,
Ca răspuns la întoarcerea nivelului de intrare in terminal la nivel înalt,
sistemul este iniţializat.
Cu toate acestea, deoarece nivelul de intrare in terminalul P3 a rămas scazut în
toată această perioadă, sarcinile nu sunt aplicate bobinei magnetice şi nici lampii
indicatoare. Prin urmare, în conformitate cu invenţia prezenta, testarea sau verificarea
actuatorilor şi indicatorilor se efectuează numai în cazul în care alimentarea cu
energie a microprocesorului se stabilesc prima dată. Acest lucru previne în mod
satisfăcător sistemul de control sa efectueze in mod eronat operatiuni de verificare şi
actionare a actuatorilor şi de a porni indicatorul ca răspuns la initializarea sistemului
din cauza erorilor din sistem.
Astfel, inventia indeplineste toate obiectivele şi avantajele solicitate de la
aceasta.

5
Ceea ce se pretinde este:

1. Un sistem digital de control, inclusiv un microprocesor care, printre alte funcţii,


verifica un actuator ca sa fie controlat de sistemul de operare si care cuprinde:
- inseamnă în primul rand resetarea şi initializarea sistemului de control;
- al doilea mijloc de activare înseamnă, raspunsul la debutul alimentari cu
energie a sistemului de control;
- al treia-lea mijloc înseamnă detectarea funcţionarii necorespunzătoare a
sistemului de control şi activarea primului, când funcţionarea
necorespunzătoare a sistemului de control este detectată;
- al patru-lea mijloc înseamnă punerea in aplicare a unei sarcini false
actuatorului si monitorizarea functionarii testarii acesteia din urma;
- al cinci-lea mijloc inseamna ca raspunde de activarea sistemului de control si
de dezactivare lui in cazul functionarii necorespunzatoare.
2.Sistemul digital de control asa cum este prezentat in cererea 1, este receptiv la
debutul alimentarii cu energie pentru o perioada data de timp.
3. Sistemul digital de control aşa cum este prezentat în cererea 2, este activ pentru o
anumită perioadă de timp după declanşarea alimentarii cu energie a sistemului de
control.
4.Sistemul digital de control asa cum este prezentat in cererea 3, are perioada data de
timp in care se activeaza mai mare decat perioada de timp in care este activ.
5. Un sistem de monitorizare a erorii pentru un sistem de control digital care
controlează un dispozitiv de autovehicul, cuprinde:
- un microprocesor care efectuează operaţiuni de control pentru dispozitivul de
autovehicule, în conformitate cu un parametru de control preselectat, poduce
semnale periodice, având o durată mai scurtă decât perioada predeterminata,
atâta timp cât microprocesorul funcţionează în mod normal;
- un detector pentru măsurarea perioadei unui semnal atunci când perioada de
măsurat este mai mare decat perioada prestabilita;
- un al doilea detector pentru detectarea alimentarii cu energie a
microprocesorului şi scoaterea de catre acesta a unui semnal pentru o perioadă
predeterminată de timp, ca răspuns la debutul de alimentare cu energie
electrică;
- mijloace de resetare a sistemului de control, ca răspuns la oricare din
semnalele primului sau celui de al doilea detector şi initializarea sistemului de
control;
- mijloacele de aplicare a unui semnal fals de sarcină la dispozitivele care
urmează să fie controlate de sistemul de control;
6. Sistemul de monitorizare a erorii aşa cum este prezentat în cererea 5, inseamna să
răspundă la debutul alimentarii cu energie a sistemului de control pentru a permite
dezactivarea sarcinii aplicate pentru o anumită perioadă de timp.
7. Sistemul de monitorizare a erorii aşa cum este prezentat în cererea 6, unde având în
vedere perioada de timp pentru care sarcina este mai lungă decât perioada prestabilită,
semnalul celui de-al doilea detector este la ieşire.
8. Sistemul de monitotizare a erorii aşa cum este prezentat în cererea 7, unde aplicarea
de sarcină este activă numai atunci când semnalul detectorului de intrare este activat;
9. Sistemul de monitorizare a erorii aşa cum este prezentat în cererea 8, unde primul
detector cuprinde un timer watchdog.;

6
10. Sistemul de monitorizare a erorii aşa cum este prezentat în cererea 9, in care a
spus ca resetarea înseamnă ca raspunsul este activ pana la marginea uneia dintre
semnalele primului sau celui de-al doilea detector.

7
FIGURA 1
Vc

14
20

Vc

24

Vc
P1 Q1
28
26
12

TIMER P3 P2 Q2

MICROPROCESSOR
RESET
SIGNAL ERROR
GENERATOR RES Pr SIGNAL
GENERATOR

16 18
10 16

8
FIGURA 2
Vc

R2 280
R1
FROM 14 +
282
TO P3
20 284
-
C1
R3

FIGURA 3

START

100

P3 = 1

YES P1 = 0
P2 = 0
102

P1 = 1
P2 = 1
104

106

NO
RES = 1
?

YES

INITIALIZE

108

END

9
FIGURA 4

ON
IGNITION SW OFF
T1 1
RES O
1
P3 O
T1
TIME
t1 t2 t3

FIGURA 5

ON
IGNITION SW
OFF

RES 1 1
O
P3 O

t4 t5

10