P. 1
V A unitati

V A unitati

|Views: 334|Likes:

More info:

Published by: Ilena Anamaria Raluca on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

.1 1. .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării . .3 3.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text. .fraza.exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.S. . .5 . .fapte.exerciţii de comunicare monologată.explorarea textului: timp şi spaţiu.exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog.părţile de propoziţie. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .ex.personaje.propoziţia simplă şi dezvoltată.3 4. Resurse Activ.1 Activităţi de învăţare . de folosire a DEX .1 3.II. Comunicare . Unitatea de învăţare: Cartea.4 3.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. . interiorul cărţii.ce este comunicarea.condiţii necesare. . frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. . de Mircea Eliade .exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse. individuală 2 .1 3. cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător . .exerciţii de combinare a informaţiilor.1 2.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. Cele dintâi lecturi. .2 3.componentele situaţiei de comunicare.3 3.părtile de vorbire.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context.propoziţia enunţiativă şi interogativă.narator. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1.interpretarea textului.obiect cultural Nr.propoziţia afirmativă şi negativă. acordul în gen. frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1.comunicarea dialogată şi monologată.observarea textului. Sintaxa . Evaluare C. .5 4. .3 Activ. .4 2. 1. .semnele de punctuatie şi ortografie (cratima).

exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular.Interpretarea textului Activ. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice. -activitate de folosire a diverselor surse de documentare. .exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat .exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat.exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.1 3. sufixe.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text .2 Activităţi de învăţare . -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ. .exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1.rădăcină. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază. prefixe).1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .3 4.3 4.exerciţii de lectură şi căutare de informaţii.Explorarea textului .1 3. . . Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr.exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării.1    O FURNICĂ.3 2.III.exerciţii de exprimare a opiniei.Arghezi -observarea textului . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. Sinonime Antonime Câmpul lexical 1.exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării. de T.exercitii de analiză a textului. frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4. . . . .2 3.exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit.

comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic. -activităţi de redactare. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr. vers. revista 1. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar. şi pe grupe Evaluare Activ. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 . -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.3 3. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. *ziarul .5 4.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. -exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat.-Părţile unei compuneri lucrări personale. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei.1 3. de V. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă.5 Activ. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie.1 3.4 3.1 4. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora.3 3. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1.

-exerciţii de rezumare a textului studiat. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice. Activ. de sesizare a corespondenţei sunet.3 3.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică. frontală combinată cu Observare cuvinte date. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie.4 2. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. triftong.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ.1 4. -exerciţii de identificare a diftongilor. hiat • Silaba 1.2 3.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat.1 4.aşezare în pagină etc. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • .Fişa de lectură Notiţele.2 2. triftongilor şi hiatului în cuvinte date. Extemporalele Evaluare Activ. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării.1 1. 5 . punctuatie.Temele.

frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date. -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . . -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 .exerciţii de analiză a verbelor.3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe.3 3. Personaj Cs 1.4 4. Narator. Activ. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte.4 4. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ.1 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului . a fi" Evaluare 2.Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.3 3. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. exprimându-se corect şi concis.

frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.2 3.1 4.1 4. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. a perspectivei din care se povesteşte etc. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului. Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv. schimbarea finalului. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice. narator. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice. -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ .1 1. Evaluare sumativă 7 . -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.scriere imaginativă (continuarea unor texte. Activ. -exerciţii de rezumare a textului studiat.2 2. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. 1.4 substantivelor date. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date.). personaj Rezumatul .nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ .

-exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text.4 4. de stabilire de sinonime.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ . acordul în gen. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G.1 1.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită.3 Activ.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere.1 4. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. de acord. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac.3 3. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română.2 3. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport.2 2. în context. Cs 1. de evidentiere a sensului unor cuvinte. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor.si D. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului. L. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . figuri de stil) sau la personaje. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text.4 4.de I. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti. de flexiune. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie.3 3.3 Activ.1 4. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ.

4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. traiectoria privirii). Observarea textului Explorarea textului.1 4. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. frontală combinată cu Observare textului support. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate. Interpretarea textului 9 . -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport.1 1. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. Epitetul Descrierea ca mod de expunere. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. fluenta si expresiva a Activ. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice.2 2. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.1 4. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1. în context.2 3. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. spatiu.

-exercitii de formare de adverbe prin derivare. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice. invariabile.1 4. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb.4 4. frontală combinată cu activ independentă 10 . Activ.3 *Text-suport . identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise. de N. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire. -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora. provenite. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. topica adjectivului 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat.3 2. variate. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ.3 3. Mihai Viteazul. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive.4 4.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului. -exercitii de redactare a unui text publicitar. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. folosind descrierea.3 3.

-exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii.2 2.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte.4 4.1 4. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.3 Activ.3 3. . frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 . -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text.4 4. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului.1 4. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.3 3.-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate.2 3. Activ. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. -exercitii de identificare a personajelor din text.1 1. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1.

-exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.2 3.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.1 4. -exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 . -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii.2 2. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele.-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte. -Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ.3 Activ.1 1. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi.4 4.3 3.1 4.

1 4.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil. -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.1 4. Activ.3 4.3 3. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1.4 4.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate .1 4.3 13 . -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ.3 Activ. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2.1 1. -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte.3 3. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat.2 3.2 2. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.1 şi 2. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe . frontală univers afectiv.

e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2.1 1.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ.3 3. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale. -alcatuirea planului simplu de idei. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text.1 4. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp. frontală Observare incorecte din textul-suport. -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii.2 2.3 14 . -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.2 3.4 4. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire.1 4. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod. frontală exprima complementul circumstantial de loc. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ.

Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 .3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază .indirecte) din diverse texte. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr.4 4.3 3. . -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral.raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2.raportul de coordonare . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->