P. 1
V A unitati

V A unitati

|Views: 333|Likes:

More info:

Published by: Ilena Anamaria Raluca on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢII DE INVĂŢARE Unitatea: Şcoala cu clasele I-VIII, Simian Clasa a V - a A, C /An şcolar 20010-2011 Curriculum aplicat

: (T.C. 5 ore) Conţinuturi (detalieri)
1. Discuţii legate de aşteptările profesorului Discuţii legate de materie Prezentarea manualului 2. Lectura particulară. Îndrumări 3-4. Recapitularea cunoştinţelor de fonetică şi vocabular 1.3 1.4 3.3 4.2 2.3 3.4 4.3 2.3 3.4 4.3 1.1 3.1

Profesor: Ilena Anamaria Activităţi de învăţare Resurse
Activ. frontală combinată cu activ indep. Capacităţile elevilor Activ. frontală Activ. frontală combinată cu activ independentă

C.s.
1.1 3.5

Evaluare
Observare sistematică

- prezentarea manualului, - exerciţii de prezentare a unor cărţi - exercitii de ascultare si reflectare asupra celor aflate; - discuţii pe marginea lecturilor suplimentare individuale; - exerciţii de ortografiere corectă a grupurilor de litere; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de folosire corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie - exerciţii de selectare a vocabularului adecvat unei teme; exerciţii de diferenţiere a sensurilor cuvântului în context; - exerciţii de recapitulare a cunostintelor din cls. a IV-a; - exerciţii de recunoaştere în diverse texte literare a substantivului, verbului, pronumelui personal, numeralului şi adjectivului - exerciţii de analiză morfo-sintactică; - exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice şi a rolului lor; - exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor componente ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere, precum şi a modurilor de expunere - ex. scrise de verificare - ex. discutarea testului initial

Observare sistematică Observare sistematică

5. Recapitularea cunoştinţelor de morfologie

Activ. frontală combinată cu activ indep. şi pe grupe

Observare sistematică

6. Recapitularea cunostinţelor de sintaxa 7. Recapitularea cunoştinţelor de comunicare şi literatură 8. Test iniţial 9. Discutarea testului iniţial

Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. frontală combinată cu activ indep. Activ. indiv. Activ. frontală combinată cu activ indep.

Observare sistematică Observare sistematică Test predictiv Observare sistematică

1

. . . Unitatea de învăţare: Cartea.5 4. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice Activ.exerciţii de selectare a informaţiilor noi dintr-un text.personaje.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . Cele dintâi lecturi. Resurse Activ. ore alocate: 13 Conţinuturi (detalieri) Cartea – obiect cultural .ex.fapte.propoziţia simplă şi dezvoltată.3 3.interpretarea textului.5 .condiţii necesare. . . de Mircea Eliade .exerciţii de comunicare monologată. .1 2.semnele de punctuatie şi ortografie (cratima).propoziţia enunţiativă şi interogativă.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării . Sintaxa . .1 3.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi şi de stabilire a sensului prin apel la context. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 1.comunicarea dialogată şi monologată.3 Activ.2 3.S.exerciţii de utilizare în context a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.4 3. .exrciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat.exerciţii de sesizare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog. acordul în gen.3 4.observarea textului. . interiorul cărţii.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. .obiect cultural Nr. . . frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică Activ.exerciţii de combinare a informaţiilor. 1. .explorarea textului: timp şi spaţiu.1 1. Evaluare C. cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor în cel de emiţător .4 2.exerciţii de grup în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la textul citit.II. .1 Activităţi de învăţare .părţile de propoziţie. Comunicare . .componentele situaţiei de comunicare. individuală 2 .părtile de vorbire.exerciţii de ascultare a unor mesaje orale diverse. de folosire a DEX .elementele componente ale cărţii interiorul cărţii. frontală combinată cu activ independentă Evaluare Observare sistematică 1.ce este comunicarea.narator.propoziţia afirmativă şi negativă.1 3. .fraza.3 3.

exerciţii de selectare şi înţelegere a informaţiilor noi legate de vocabular.rădăcină.exerciţii de identificare de sinonime şi antonime pentru cuvintele specificate dintr-un text dat . ore alocate: 14 Conţinuturi (detalieri) Cs 1.Arghezi -observarea textului . de T. Unitatea de învăţare: Cuvântul şi textul Nr. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ. .1 3.exerciţii de identificare corectă a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate componentele unui câmp lexical anterior construit.3 4.3 2. sufixe.1 3.1 Comunicarea scrisă • • Organizarea textului scris Tehnici de redactare Observare sistematică 3 .exerciţii de identificare a cuvintelor derivate şi de explicare a modului lor de formare pe baza textului dat.exerciţii de alcătuire a unui plan de redactare şi precizarea scopului redactării.3 4.exerciţii de identificare a ideilor după citirea globală a unui text . . . . . -exerciţii de cunoaştere a etapelor redactării unei Resurse Activ. .exerciţii de exprimare a opiniei.III. .exerciţii de sesizare a rolului cuvântului ca element de baza al comunicării. prefixe).exerciţii de lectură şi căutare de informaţii.Explorarea textului .1    O FURNICĂ.exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. -activitate de folosire a diverselor surse de documentare. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Observare sistematică Vocabularul  vocabularul şi cuvântul  cuvinte derivate (cuvânt de bază. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia . frontală combinată cu activ independentă Observare sistematică 4.exercitii de analiză a textului.Interpretarea textului Activ.2 3.exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului şi de sesizare a formei cuvintelor în dicţionar . Sinonime Antonime Câmpul lexical 1. .2 Activităţi de învăţare .exerciţii de integrare a unor cuvinte noi în serii sinonimice si antonimice.

-exerciţii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat. -exerciţii de identificare a elementelor specifice diverselor tipuri de texte nonliterare Resurse Evaluare Activ.3 3.1 3. -exerciţii de selectare a vocabularului adecvat temei. *ziarul . vers. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică 4 .1 4. de V. Ore 16 Conţinuturi (detalieri) Textul literar SFÂTŞIT DE TOAMNĂ.5 4. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Interpretarea textului Texte nonliterare: articol de ziar.4 3. Alecsandri Observarea textului Explorarea textului Strofă. -exerciţii de folosire a unui vocabular variat. şi pe grupe Evaluare Activ. -activităţi de redactare.1 3.3 3.-Părţile unei compuneri lucrări personale. rimă Comparaţia şi personificarea Cs 1. -exerciţii de comentare succintă a sentimentelor ce se desprind din textul liric şi a imaginii sfârşitului toamnei. -exerciţii de identificare a sensului unor cuvinte şi expresii din textul liric şi de explicare a acestora.4 Activităţi de învăţare -exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor noi în textul liric studiat. -exerciţii de prezentare şi de comentare succintă a unor texte nonliterare. revista 1.5 Activ. -exerciţii de identificare a figurilor de stil învăţate şi nou introduse (personificare. comparaţie) -exerciţii de identificare a categoriilor morfologice cu rol stilistic. -exerciţii de identificare a elementelor de prozodie. individuală Evaluare formativă UNITATEA IV:Tipuri de texte Nr.

-exerciţii de cunoastere şi de aplicare corectă a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe.2 3.Temele.5 • • reguli de despărtire în silabe accentul semnele ortografice • .4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observare sistematică Interpretarea textului -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. -jocuri didactice : rebus -receptarea normelor de exprimare scrisă (ortografie. frontală combinată cu -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.1 1. -recunoaşterea sunetelor din structura silabei.3 3.exerciţii de identificare a structurii fonetice a unor Activ. exerciţii de diferenţiere a cuvintelor monosilabice de cele plurisilabice. frontală combinată cu Observare cuvinte date. triftong.activ independentă şi pe grupe sistematică literă şi a situaţiilor de excepţie. hiat • Silaba 1.1 4. -exerciţii de rezumare a textului studiat.4 2.2 2. punctuatie.Fonetică • Sunetele limbii române • Diftong.1 4. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea.) -exerciţii de structurare corectă a textului scris Organizarea textului scris • Fişa biografică. -exerciţii de identificare a diftongilor. de sesizare a corespondenţei sunet.aşezare în pagină etc. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. -exerciţii de stabilire a timpului şi spatiului întâmplării. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat.Fişa de lectură Notiţele. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. Activ. activ independentă şi pe grupe -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. individuală Evaluare formativă UNITATEA V: Naraţiunea Nr ore: 18 Conţinuturi (detalieri) Text-suport: “Căprioara” Emil Gârleanu Observarea textului Lectura expresivă şi explicativă Explorarea textului Naraţiunea ca mod de expunere de Cs 1. 5 . triftongilor şi hiatului în cuvinte date. Extemporalele Evaluare Activ.

frontală combinată cu Observare proprii din enunturi date.4 4. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare sumativă Lucrare scrisă semestrială Discutatea lucrarii scrise semestriale Verbul – nucleul comunicării -modurile personale / modurile nepersonale -verbele auxiliare. Narator. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de identificare a unor enunturi în care să apară substantive comune provenite din substantive proprii şi invers. -exerciţii de realizare orală a unui plan simplu de idei. frontală combinată cu -exerciţii de stabilire a modului şi timpului verbelor activ independentă şi pe perechi subliniate din diverse texte. -exerciţii de utilizare în propoziţii / fraze a verbelor la modurile şi timpurile indicate.3 3. -exerciţii de articulare cu articol hotărât / nehotărât a 6 . -predicatul verbal -predicatul nominal *la verbe copulative doar . -exerciţii de diferenţiere a predicatului verbal de cel nominal Evaluare sumativă UNITATEA VI : Autor.3 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr ore: 16 Conţinuturi (detalieri) Substantivul actualizarea cunoştintelor a) genul şi numărul substantivului .Planul simplu de idei Planul dezvoltat de idei Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat.3 3. -exerciţii de construire a planului dezvoltat al naraţiunii “Căprioara” de Emil Gârleanu fişe de lucru individuale Activ.exerciţii de analiză a verbelor.articolul hotărât şi articolul -exerciţii de identificare a substantivelor comune / Activ.3 -exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de verbe..4 4. Activ. a fi" Evaluare 2. -exerciţii de abordare a ideilor principale ale unui text dat prin discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu.1 2. Personaj Cs 1. . exprimându-se corect şi concis.

Evaluare -exerciţii de identificare a unor expresii noi în text. a perspectivei din care se povesteşte etc.1 1. -exerciţii de stabilire a timpului şi spaţiului întâmplării.nehotărât b) cazurile substantivului: cazul Nominativ . -exerciţii de abordare a ideilor principale ale textului studiat. -exerciţii de identificare a personajelor şi de comentare a relaţiei dintre acestea. frontală combinată cu Observare -exerciţii de identificare de sinonime şi de antonime.4 substantivelor date.2 3.dificultăţi cu privire la categoriile morfologice.). -exerciţii de identificare a substanivelor în cazul dativ / genitiv şi de analiză morfosintactică. -exerciţii de identificare a mijloacelor de realizare a umorului.scriere imaginativă (continuarea unor texte. -exerciţii de construire a unor enunţuri în care să apară substantive în cazul dativ sau genitiv.1 4. -exerciţii de stabilire a modurilor de expunere din text. -exerciţii de identificare a substantivelor în cazul nominativ / acuzativ şi de stabilire a funcţiilor sintactice. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice c) prepoziţia d) cazul Acuzativ e) cazul Dativ f) cazul Genitiv ortografia substantivului articulat cu articol hotărât în Dativ şi Gen j) cazul Vocativ . 1. -exerciţii de ortografiere corectă a formelor de plural ale substantivelor în nominative sau acuzativ.Colinde de Crăciun şi Anul Nou AMINTIRI DIN COPILĂRIE. Activ. -exerciţii de stabilire a relaţiei pe care o stabileşte naratorul cu cititorii. schimbarea finalului. -exerciţii de identificare a substantivelor nearticulate /articulate hotărât /nehotărât din enunţuri date. Evaluare sumativă 7 . personaj Rezumatul .2 2. -exerciţii de rezumare a textului studiat. activ independentă şi pe grupe sistematică -exerciţii de utilizare în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi. -exerciţii de expunere a opiniilor personale cu privire la conţinutul textului studiat. narator.1 4. -exerciţii de identificare a etapelor acţiunii. de Ion Creangă  familiarizarea cu textul operei  exploatarea textului  autor.

3 3. de stabilire de sinonime. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor din textul-suport.2 3. • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile G. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 8 . în context. Cs 1. si V Pronumele personal de politete Numeralul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Felul numeralelor: cardinal şi ordinal 2.si D.de I. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică 2. acordul în gen. cu accent pe sesizarea pronunţiei corecte şi a intonaţiei. de acord. de evidentiere a sensului unor cuvinte. -exercitii de stabilire a modului de expunere dominant din textul-suport. Caragiale • Receptarea şi descifrarea textului • Lectura aprofundată • Rezumatul Schiţa  transformarea textului dialogat în text narativ .3 Activ.4 4. de flexiune. -exerciţii de identificare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. -exercitii de identificare a semnelor de punctuatie care marcheaza grafic valorile expresive ale replicilor personajelor. L.2 2. frontală combinată cu Observare activ independentă sistematică Morfologie Pronumele personal • Actualizarea cunostintelor • Formele si functiile sintactice ale pronumelui personal în cazurile Ac. a părţilor de propoziţie Activităţi de exersare a unor probleme dificile (folosirea genului.4 4. a comportamentului si a educatiei primite de personajul central de la parinti.UNITATEA VII : Dialogul Nr ore: 14 Conţinuturi (detalieri) Vizită. -exercitii de identificare a sentimentelor naratorului fata de personajesale.1 4. de exemplu) pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor Exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie.4 Activităţi de învăţare -exercitii de vocabular: de identificare a formei literare a unor cuvinte din textul-suport. Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. în diverse situaţii de comunicare Exerciţii de ascultare a unor texte în limba română. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă.1 1.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere. de de explicare a modului de formare a unor cuvinte din text. figuri de stil) sau la personaje.1 4.3 Activ. -exercitii de stabilire a spatiului si timpului intamplarii.3 3. -exercitii de identificare si ilustrare cu elemente din text. la clasele cu elevi Resurse Evaluare Activ.

traiectoria privirii).1 4. -exercitii de identificare a caracteristicilor descrierii stiintifice. frontală combinată cu Observare textului support. -exercitii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate si de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.1 4. în context. -exercitii de identificare a figurilor de stil prezentate in textul-suport. -exercitii de discriminare a formelor literare de cele nonliterare. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din textul-suport. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire Activităţi de utilizarea corectă. spatiu. activ independentă sistematică -exercitii de identificare a unor expresii noi in textul-suport si de stabilire a sensului acestora. Interpretarea textului 9 . fluenta si expresiva a Activ. -exercitii de sesizare a caracteristicilor descrierii ca mod de expunere. a părţilor de propoziţie Test de evaluare Evaluare UNITATEA VIII : Descrierea Nr ore: 19 Conţinuturi (detalieri) Descrierea literară În pădurea Petrişorului.2 3. de Mihail Sadoveanu Receptarea textului Cs 1.1 1. respectiv ale descrierii in textul de mica publicitate.2 2.Ortografia numeralului Funcţiile sintactice ale numeralului aparţinând minorităţilor etnice Exerciţii de folosirea corectă într-un context dat. -exercitii de identificare a elementelor de descriere in textul-suport. -exercitii de identificare a imaginilor de ansamblu si a detaliilor in textul-suport.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare -exercitii de citire corecta. Observarea textului Explorarea textului. -exercitii de prezentare a modului cum este descris tabloul de natura (timp. Epitetul Descrierea ca mod de expunere.

-exercitii de formare de adverbe prin derivare. frontală combinată cu activ independentă 10 . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Activ. -exercitii de folosire a adjectivelor in redactarea unui text descriptive.4 4.3 3. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică Activ.3 *Text-suport . -exercitii de stabilire a functiei sintactice a adjectivelor in enunturi date.Descrierea orală Adjectivul • • • • • actualizarea cunoştinţelor adjective variabile şi invariabile acordul cu substantivul funcţii sintactice ale adjectivului.1 4. -exercitii de redactare a unui text publicitar.1 Mijloace de realizare a personajului literar -exercitii de comparare a descrierii literare cu celelalte tipuri de descriere studiate. -exercitii de identificare a adverbelor provenite din alte parti de vorbire. -exercitii de construire a unor enunturi incare sa apara adjective cu anumite functii sintactice. folosind descrierea. variate.4 4. Activ. -exercitii de folosire a ortogramelor in enunturi proprii exercitii de caracterizare sumara a personajului literar. topica adjectivului 2. identificand si ilustrand trasaturile lui fizice si morale. -exercitii de construire a unor enunturi in care anumite cuvinte sa aiba valoare morfologica de adjective sau de adverb. -exercitii de analiza morfosintactica a adverbelor din enunturi date. invariabile.3 2. -exercitii de ortografiere corecta a unor adjective. -exercitii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul determinat. --exercitii de identificare a adjectivelor si de stabilire a felului lor : propriu-zise. Mihai Viteazul. -exercitii de identificare a modului de formare a unor substantive / adjective. Bălcescu Adverbul -Definitie -Clasificare -Adverbe formate prin derivare -Functii sintactice Caracterizarea literar unui personaj 2. de N. -exercitii de combinare a informatiilor propriului univers afectiv.3 3. -exercitii de stabilire a valorii stilistice a unor adjective (epitete). -exercitii de identificare a adverbelor din texte date si de precizare a felului acestora. provenite.

1 4.4 Activităţi de învăţare -exercitii de citire corecta si fluenta a textului. -exercitii de construire a unor propozitii sau fraze. frontală combinată cu activ independentă Test de evaluare UNITATEA IX: Basmul Nr ore: 11 Conţinuturi (detalieri) Basmul “Praslea cel voinic si merele de aur” -Observarea textului -Timpul si spatiul intamplarii. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de spatiu si de timp prezenti in text. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte. -exercitii de interpretare a indicilor si sentimentelor exprimate.2 2. correct din punct de vedere gramatiacal Resurse Evaluare Activ. -exercitii de identificare a predicatelor verbale din diferite texte.1 1. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. tinand cont de ordinea aparitiei si de importanta lor in desfasurarea actiunii. frontală combinată cu activ independentă şi pe perechi Observare sistematică Predicatul nominal 11 .2 3.4 4.3 -exercitii de identificare a interjectiilor din diverse enunturi. -exercitii de stabilire a punctuatiei interjectiei.4 4.3 Activ. -exercitii de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text. -exerctii de identificare a formulelor specifice basmului. Activ.Interjectia -Tipuri de interjectii -Definitie -Punctuatie Evaluare 2. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică -Luma basmului Predicatul verbal -Definitie Exerciţii 2. .-exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat. -Personajele -Situatii si basmului formele specifice Cs 1.3 3. -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din textul support. -exercitii de identificare a personajelor din text.1 4. -exercitii de formulare a unor opinii cu privire la textul studiat.3 3.

-exerctii de interpretare a ideilor si sentimentelor exprimate. -exercitii de identificare a subiectelor simple sau multiple din diverse enunturi. -exercitii de identificare a valorilor morfologice ale verbului “a fi” Test de evaluare UNITATEA Nr ore: 10 X: Legenda Cs 1.1 4.3 3. -exercitii de identificare si comentare a indicilor de timp si spatiu din text.2 3. -exerctii de exprimare a opiniei privind semnificatia intamplarilor relatate -exercitii de construire a unor enunturi in are sa apara subiecte exprimate si neexprimate. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care sunt exprimate subiectele. frontală combinată cu Observare activ independentă şi pe grupe sistematică 2.4 Activităţi de învăţare -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text. -exercitii de ilustrare a acordului predicatului cu subiectul din diverse texte.1 4.3 Activ. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Dragos-Voda” -Observarea textului -Timpul si spatial intamplarii. -exercitii de identificare a etapelor narrative din textul-suport. -exercitii de identificare si indicare a subiectelor subintelese / incluse din diverse texte.2 2. -exercitii de identificare a unor expresii sau cuvinte noi in text.4 4.1 1. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Observare sistematică Subiectul subinteles si subiectul inclus Subiectul -exercitii de aprofundare Evaluare Fişe de evaluare individuale 12 .-Valorile morfologice ale verbului “a fi” -Exercitii Evaluare -exercitii de identificare a predicatelor nominale din diverse texte. -Personajele -Actiunea -Interpretarea textului *Subiectul exprimat *Subiectul neexprimat Activ.

frontală univers afectiv. -exercitii de identificare a modului de expunere present in textul-suport si a figurilor de stil.4 4.4 exerciţii de combinare a informaţiilor conform propriului Activ.2 2. -exercitii de identificare a rolului semnelor de punctuatie in text.1 4.UNITATEA / Nr ore: 15 XI: Poezia Cs 1. independentă şi pe grupe fişe de lucru individuale.1 4.3 13 . -exerctii de identificare a atributelor din diverse texte. Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) “Ce te legeni” de M.3 4. Activ.3 3.2 3.Exerciţii de construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării Evaluare sumativă 1.3 3. -exercitii de stabilire a modului de formare a unor cuvinte din text.1 1. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe 3.3 Activ. -exercitii de stabilire a formei textului-suport prin comparatie cu alte texte. exerciţii de formulare a unor opinii combinată cu activ referitoare la texte studiate. Eminescu • • • Observarea textului Explorarea textului Interpretarea textului Activ. -exercitii de construire a unor propozitii / fraze corect din punct de vedere grammatical.4 Activităţi de învăţare -exercitii de identificare a cuvintelor si expresiilor noi in textul liric studiat. -exercitii de formulare a unor opinii referitoare la textul liric studiat.1 4.Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate . -exercitii de selectare a vocabularului adecvat temei.1 şi 2. frontală Observare combinată cu activ sistematică independentă şi pe grupe -Imaginea artistica Atributul • Actualizarea cunostintelor • Elemente regente ale atributului Exercitii aplicative Cum se scrie despre textul literar Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială *Lucrare scrisa semestriala Discutatea lucrarii scrise semestriale Fraza Propoziţia secundară principală 2.

3 14 . -exrcitii pentru stabilirea etapelor naratiunii. -alcatuirea planului simplu de idei. combinată cu activ -exercitii de construire a unor propozitii /fraze in care independentă şi pe grupe complementele circumstantiale de loc sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire.Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr ore: 15 XII: Snoava Cs 1. -exercitii de identificare si caracterizare a personajelor textului-suport.3 3. -exercitii pentru stabilirea locului si momentului actiunii.1 4.2 2.1 1.e circumstantiale de mod sa fie exprimate prin diverse parti de vorbire -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementele necircumstantiale (directe si 2.2 3. -exercitii de identificare a indicilor de timp si spatiu din text. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care poate fi exprimat complementul circumstantial de mod.1 4. -exercitii de prezentare a propriilor opinii referitoare la textul citat -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se Activ. -exercitii de identificare a partilor de vorbire prin care se exprima complementul circumstantial de timp. independentă şi pe grupe -exercitii de identificare a sinonimelor unor cuvinte din text. frontală Observare incorecte din textul-suport. combinată cu activ sistematică -exrcitii de construire a unor familii lexicale.4 4. -exercitii de construire a unor popozitii / fraze in care complementel.4 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Conţinuturi (detalieri) Text-suport : “Boierul si Pacala” -Observarea textului -Vocabular -Morfologie si sintaxa -Explorarea textului -Etapele naratiunii -Personajele -Interpretarea textului Complementul Actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar Complementul direct Complementul indirect1 Complementele circumstanţiale -exercitii de diferentiere a formelor lexicala corecte de cele Activ. frontală exprima complementul circumstantial de loc. -exercitii de construire a unor enunturi in care complementele circumstantiale de timp s fie exprimate prin diverse parti de vorbire.

indirecte) din diverse texte. frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Evaluare Fişe de evaluare individuale UNITATEA Nr.4 4. Ore: 5 XIII : Recapitulare finală: 15 . -exercitii de identificare a modalitatilor de desfasurare si de mentinere a dialogului Activ. -exercitii de utilizare a unor conjunctii in realizarea unor raporturi sintactice de coordonare si subordonare in propozitii si in fraze. Propoziţia secundară Conjuncţia Raporturile sintactice în frază . . frontală combinată cu activ independentă şi pe grupe Activ.3 3.3 -exercitii de identificare a conjunctiilor si a felului lor in functie de raporturile sintactice pe care le stbilesc.raportul de coordonare .raportul de subordonare Formule specifice dialogului 2.exercitii de identificare a secventelor dialogate dintr-un text oral. -exercitii de aprofundare -exercitii de delimitare a propozitiilor in fraza. -exercitii de gasire a formulelor de initiere a dialogului in anumite situatii. -exercitii de identificare a complementlor necircumstantiale din diverse texte Propoziţia principală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->