P. 1
PROIECT afectivitatea

PROIECT afectivitatea

|Views: 385|Likes:
Published by 079851292

More info:

Published by: 079851292 on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE CLASA: a X-a SUBIECTUL: AFECTIVITATEA ( specificul afectivităţii şi relaţia ei cu alte fenomene psihice, clasificarea trăirilor afective, proprietăţile trăirilor afective, rolul proceselor afective) TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Obiective operaţionale: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în scopul înţelegerii vieţii subiective a omului; Oo1: să cunoască specificul afectivităţii şi relaţia ei cu celelalte fenomene psihice ; Oo2:să cunoască tipurile de trăiri afective ; Oo3:sǎ cunoască proprietăţile trăirilor afective ; Oo4:să explice rolul trăirilor afective şi influenţa acestora asupra personalităţii umane ;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:

fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005 Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.

1

pe baza datelor privind importanţa afectivităţii în conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman .participǎ la discuţii. argumentându-şi rǎspunsurile . 1) . -manual de psihologieEditura Aramis. îi satisfac sau nu interesele . -dezbaterea .se vor trece în revistǎ obiectivele lecţiei . idealurile. fenomenele .Secvenţele lecţiei T Ob.” . aspiraţiile. elementele-cheie ale temei. se va 2 . -strategie discursivǎ de tip argumentativpersuasiv . corespund sau nu nevoilor lui. trezesc la viaţă anumite trebuinţe. 2. Elemente esenţiale de conţinut Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Metode Mijloace Evaluare 1. Captarea atenţiei 3' . observarea sistematicǎ a elevilor. evenimentele care acţionează asupra lui au un ecou. obiectele.ascultǎ cu atenţie . o rezonanţă în conştiinţa sa. prezente în schema lecţiei (anexa nr. .Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 2' .se va realiza discutând pe marginea următoarei afirmaţii pentru tema în cauzǎ : „Omul nu se raportează indiferent la realitate.ascultǎ ceea ce li se comunicǎ . . dimpotrivă .

relaţia dintre obiect şi subiect fiind foarte importantă. -explicaţia didacticǎ . încercând sǎ explice care ar fi rolul afectivităţii în Specificul afectivităţii dezvoltarea individului Relaţia ei cu alte fenomene uman psihice În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect . Afectivitatea este considerată ca fiind -strategie discursivǎ de tip explicativ . Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice .3. -conversaţia . -expunerea . poartă denumirea de procese afective. Dirijarea învăţării 30' Oo1 reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii . Procesele psihice care reflectă relaţia dintre subiect şi obiect sub formă . manual de psihologie3 . -manual de psihologieEditura Aramis. afectivitatea fiind specifică omului . uneori atitudinale.participǎ la discuţii. de trăiri.oferǎ exemple practice .

deoarece prin afectivitate omul se diferenţiază profund de roboţi şi . şi care sunt caracteristicile lor Clasificarea trăirilor afective Afectivitatea cuprinde o multitudine de stări şi trăiri afective. -problematizarea . -conversaţia . durata. gradul de conştientizare. Conform studiilor efectuate de Vasile Pavelcu (psiholog român) în funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale ( centri nervoşi superiori) şi a subscoarţei cerebrale (centri nervoşi inferiori) se întâlnesc trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare – au un caracter Editura Aramis. complexitatea. dar şi nota lui definitorie.Oo2 componenta bazală. infrastructurală a psihicului.enumeră care sunt calculatoare. Criteriile după care se poate face o clasificare a lor sunt: intensitatea. -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . de inteligenţa tipurile de trăiri afective artificială. manual de 4 .

entuziasmul. speranţa. psihologieEditura Aramis. plăcerea. -explicaţia . existând chiar o formă de învăţare numită învăţare afectivă. Emoţiile curente : bucuria. mai aproape de biologic ( instinct) şi mai puţin elaborate cultural. raţional : 1. sunt slab organizate. Dispoziţiile afective – sunt stări difuze. frica. Trăirile afective de provenienţă organică 3.explică importanţa trăirilor afective în desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor umane -expunerea. tristeţea. cu intansitate variabilă şi -strategie discursivǎ de tip explicativ. dispreţul. 3. accese de plâns zgomotos. admiraţia.elementar. Tonul afectiv al proceselor cognitive 2. Afectele : groaza . Emoţiile superioare – sunt legate de activitatea pe care o desfăşoară individul . ele se supun în mai mare măsură învăţării. ele tind să scape controlului conştient. 2. antipatia. simpatia. manual de psihologie- temǎ de 5 .au un grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare : 1. mânia. . B) Procese afective complexe .

intensitate şi grad de stabilitate şi generalitate foarte mare. 6 . depăşind prin conţinutul şi structura lor stările emoţionale disparate şi tranzitorii : 1.sentimente morale . de lungă durată : dragostea. observarea sistematicǎ a elevilor. antrenând întreaga personalitate : . gelozia. îndoiala.sentimente estetice . nobile . -problematizarea .durabilitate relativă.sentimente intelectuale . invidia.sentimentul Eu-lui sentimente sociale şi psihosociale 2. Pasiunile . Editura Aramis. -conversaţia . Sentimentele – trăiri afective intense.pasiuni oarbe -expunerea.sunt sentimente cu orientare. C) Procese afective superioare – se caracterizează printr-o mare restructurare şi raportare valorică. lucru în clasǎ .explică diferenţa dintre tipurile de procese afective prin folosirea unor situaţii concrete -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . ci la nivel de personalitate. admiraţia. temǎ de lucru în clasǎ .pasiuni lucide. recunoştinţa : . -explicaţia . situată nu la nivel de obiect (ca cele primare). ura. . de activitate (ca cele complexe).

-reflecţia personalǎ. evaluare orală Oo 4 -activitatea independentǎ. adică de a se transforma din pozitive în negative şi invers. Rolul proceselor afective Funcţia esenţială a proceselor afective ca şi a expresiilor lor este aceea de a pune organismul în acord . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ.exemplifică cu situaţii concrete rolul trăirilor afective manual de psihologie7 . 3. -exerciţiul. -conversaţia. Trăirile afective au capacitatea de a se exterioriza – de a fi „văzute”. -fişe de lucru individuale. 2.explică proprietăţile trăirilor afective şi exemplifică cu situaţii din viaţa lor -activitatea independentǎ. Trăirile afective au proprietatea de a se converti unele în altele. „simţite” – proprietate numită expresivitate emoţională. care le individualizează în raport cu alte fenomene psihice. „citite”.Oo3 Proprietăţile trăirilor afective Avem în vedere nu notele lor distinctive şi definitorii. . ci capacităţile sau disponibilităţile pe care le posedă : 1. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în lipsa stimulului care le-a produs .

vor răspunde . observarea sistematicǎ a elevilor. . Putem spune că : .pe baza datelor privind solicitărilor prin exemple importanţa afectivităţii în proprii şi concrete conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman . . -activitatea independentǎ. temǎ de lucru în clasǎ . -exerciţiul.emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană – prin starea de agitaţie difuză. de a regla conduita umană din punct de vedere energetic şi direcţional. . 8 .Obţinerea performanţei . manual de psihologieEditura Aramis. prin punerea lui în acord cu situaţia..procesele afective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor umane. -activitatea independentǎ. asigurarea feed-back-ului 5' cu situaţia.emoţiile sunt cele care organizează conduita umană – prin mobilizarea întregului organism. -conversaţia. temǎ de lucru în clasǎ . -reflecţia personalǎ. ele potenţează şi condiţionează acţiunile. se va reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii „ Cheia înţelegerii altora se află în propriile noastre Editura Aramis. activitatea independentǎ. prin intensitatea şi desfăşurarea lor tumultoasă . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. deci de a adapta.

conversaţia. observarea sistematicǎ a elevilor.” ( Vasile Pavelcu) . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. 6. evaluarea va avea o componentǎ predominant stimulativǎ. 5.Intensificarea retenţiei şi 7' transferului . ANEXA NR.ceea ce înseamnă că afectivitate îndeplineşte funcţii importante nu doar în raport cu activitatea. Evaluarea performanţei 3' .vor răspunde solicitărilor -reflecţia personalǎ.se vor da îndrumǎri bibliografice.vibraţii afective.se va realiza frontal.activitatea independentǎ. . 1 SCHEMA LECŢIEI SPECIFICUL AFECTIVITĂŢII ŞI RELAŢIA EI CU ALTE FENOMENE PSIHICE 9 .vor concretiza conţinutul lecţiei prin aplicaţii -exerciţiul. . ci şi cu procesul cunoaşterii umane. . referitoare la tema abordatǎ. . prin evaluarea răspunsurilor obţinute la solicitările adresate.

afectele B) Procesele afective complexe .dispoziţiile afective C) Procesele afective superioare .emoţiile curente . IV. ROLUL PROCESELOR AFECTIVE emoţiile sunt cele care organizează conduita umană emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană procesele affective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor. CLASIFICAREA TRĂIRILOR AFECTIVE În funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale şi cea a subscoarţei cerebrale ( Vasile Pavelcu) există trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare : .trăirile afective de provenienţă organică . Trăirile afective se pot converti unele în altele : pozitive în negative şi invers. PROPRIETĂŢILE TRĂIRILOR AFECTIVE 1.expresivitatea emoţională 2. relaţia dintre obiect şi subiect fiind importantă. ele potenţează şi condiţionează acţiunile. 10 . 3.În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect. Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice – afectivitatea fiind specifică omului.sentimentele . II. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în absenţa stimulului ce le-a determinat.emoţiile superioare . Trăirile afective au proprietatea de a se exterioriza .tonul afectiv al proceselor cognitive .pasiunile III.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->