P. 1
PROIECT afectivitatea

PROIECT afectivitatea

|Views: 381|Likes:
Published by 079851292

More info:

Published by: 079851292 on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE CLASA: a X-a SUBIECTUL: AFECTIVITATEA ( specificul afectivităţii şi relaţia ei cu alte fenomene psihice, clasificarea trăirilor afective, proprietăţile trăirilor afective, rolul proceselor afective) TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Obiective operaţionale: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în scopul înţelegerii vieţii subiective a omului; Oo1: să cunoască specificul afectivităţii şi relaţia ei cu celelalte fenomene psihice ; Oo2:să cunoască tipurile de trăiri afective ; Oo3:sǎ cunoască proprietăţile trăirilor afective ; Oo4:să explice rolul trăirilor afective şi influenţa acestora asupra personalităţii umane ;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:

fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005 Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.

1

idealurile. Elemente esenţiale de conţinut Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Metode Mijloace Evaluare 1. argumentându-şi rǎspunsurile . evenimentele care acţionează asupra lui au un ecou. o rezonanţă în conştiinţa sa.Secvenţele lecţiei T Ob. îi satisfac sau nu interesele . .se va realiza discutând pe marginea următoarei afirmaţii pentru tema în cauzǎ : „Omul nu se raportează indiferent la realitate.” . obiectele. observarea sistematicǎ a elevilor. Captarea atenţiei 3' . elementele-cheie ale temei.participǎ la discuţii.se vor trece în revistǎ obiectivele lecţiei . prezente în schema lecţiei (anexa nr. se va 2 . 2. 1) . aspiraţiile.ascultǎ ceea ce li se comunicǎ .Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 2' .pe baza datelor privind importanţa afectivităţii în conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman . corespund sau nu nevoilor lui. dimpotrivă .ascultǎ cu atenţie . -dezbaterea . -strategie discursivǎ de tip argumentativpersuasiv . -manual de psihologieEditura Aramis. fenomenele . . trezesc la viaţă anumite trebuinţe.

-conversaţia . -manual de psihologieEditura Aramis. Dirijarea învăţării 30' Oo1 reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii . Procesele psihice care reflectă relaţia dintre subiect şi obiect sub formă . relaţia dintre obiect şi subiect fiind foarte importantă. poartă denumirea de procese afective. Afectivitatea este considerată ca fiind -strategie discursivǎ de tip explicativ . afectivitatea fiind specifică omului . încercând sǎ explice care ar fi rolul afectivităţii în Specificul afectivităţii dezvoltarea individului Relaţia ei cu alte fenomene uman psihice În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect . -expunerea .3. -explicaţia didacticǎ . de trăiri. uneori atitudinale.participǎ la discuţii. manual de psihologie3 . Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice .oferǎ exemple practice .

Criteriile după care se poate face o clasificare a lor sunt: intensitatea. -problematizarea .Oo2 componenta bazală. gradul de conştientizare. infrastructurală a psihicului. deoarece prin afectivitate omul se diferenţiază profund de roboţi şi . -conversaţia . dar şi nota lui definitorie. complexitatea. Conform studiilor efectuate de Vasile Pavelcu (psiholog român) în funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale ( centri nervoşi superiori) şi a subscoarţei cerebrale (centri nervoşi inferiori) se întâlnesc trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare – au un caracter Editura Aramis.enumeră care sunt calculatoare. -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . durata. şi care sunt caracteristicile lor Clasificarea trăirilor afective Afectivitatea cuprinde o multitudine de stări şi trăiri afective. de inteligenţa tipurile de trăiri afective artificială. manual de 4 .

Dispoziţiile afective – sunt stări difuze. ele se supun în mai mare măsură învăţării. admiraţia. raţional : 1. frica. dispreţul. 3.elementar. sunt slab organizate. mai aproape de biologic ( instinct) şi mai puţin elaborate cultural. mânia. Trăirile afective de provenienţă organică 3. psihologieEditura Aramis. Emoţiile superioare – sunt legate de activitatea pe care o desfăşoară individul .au un grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare : 1. Emoţiile curente : bucuria. speranţa. Tonul afectiv al proceselor cognitive 2. Afectele : groaza . existând chiar o formă de învăţare numită învăţare afectivă. simpatia. B) Procese afective complexe . . entuziasmul. -explicaţia . antipatia. 2. accese de plâns zgomotos. cu intansitate variabilă şi -strategie discursivǎ de tip explicativ. ele tind să scape controlului conştient.explică importanţa trăirilor afective în desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor umane -expunerea. manual de psihologie- temǎ de 5 . tristeţea. plăcerea.

temǎ de lucru în clasǎ . -explicaţia .sunt sentimente cu orientare.sentimente morale . C) Procese afective superioare – se caracterizează printr-o mare restructurare şi raportare valorică.sentimentul Eu-lui sentimente sociale şi psihosociale 2.sentimente intelectuale . nobile . situată nu la nivel de obiect (ca cele primare).sentimente estetice . observarea sistematicǎ a elevilor. de lungă durată : dragostea. 6 . admiraţia. lucru în clasǎ . gelozia. ura. . Sentimentele – trăiri afective intense. Editura Aramis. de activitate (ca cele complexe). antrenând întreaga personalitate : .explică diferenţa dintre tipurile de procese afective prin folosirea unor situaţii concrete -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . Pasiunile . depăşind prin conţinutul şi structura lor stările emoţionale disparate şi tranzitorii : 1. recunoştinţa : . îndoiala. ci la nivel de personalitate.pasiuni lucide. -conversaţia . -problematizarea .durabilitate relativă. intensitate şi grad de stabilitate şi generalitate foarte mare.pasiuni oarbe -expunerea. invidia.

3. 2. Rolul proceselor afective Funcţia esenţială a proceselor afective ca şi a expresiilor lor este aceea de a pune organismul în acord . . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. -conversaţia. Trăirile afective au proprietatea de a se converti unele în altele. -fişe de lucru individuale.Oo3 Proprietăţile trăirilor afective Avem în vedere nu notele lor distinctive şi definitorii. ci capacităţile sau disponibilităţile pe care le posedă : 1.exemplifică cu situaţii concrete rolul trăirilor afective manual de psihologie7 . „simţite” – proprietate numită expresivitate emoţională. -reflecţia personalǎ. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în lipsa stimulului care le-a produs . care le individualizează în raport cu alte fenomene psihice. adică de a se transforma din pozitive în negative şi invers. Trăirile afective au capacitatea de a se exterioriza – de a fi „văzute”. „citite”. -exerciţiul.explică proprietăţile trăirilor afective şi exemplifică cu situaţii din viaţa lor -activitatea independentǎ. evaluare orală Oo 4 -activitatea independentǎ.

. . deci de a adapta.pe baza datelor privind solicitărilor prin exemple importanţa afectivităţii în proprii şi concrete conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman .. manual de psihologieEditura Aramis. -activitatea independentǎ.Obţinerea performanţei . observarea sistematicǎ a elevilor. se va reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii „ Cheia înţelegerii altora se află în propriile noastre Editura Aramis. prin intensitatea şi desfăşurarea lor tumultoasă . Putem spune că : . temǎ de lucru în clasǎ .emoţiile sunt cele care organizează conduita umană – prin mobilizarea întregului organism. -conversaţia. -activitatea independentǎ.emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană – prin starea de agitaţie difuză.vor răspunde . prin punerea lui în acord cu situaţia. ele potenţează şi condiţionează acţiunile. . asigurarea feed-back-ului 5' cu situaţia. -exerciţiul.procesele afective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor umane. de a regla conduita umană din punct de vedere energetic şi direcţional. temǎ de lucru în clasǎ . activitatea independentǎ. -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. -reflecţia personalǎ. 8 .

evaluarea va avea o componentǎ predominant stimulativǎ.Intensificarea retenţiei şi 7' transferului .conversaţia. ci şi cu procesul cunoaşterii umane. ANEXA NR. Evaluarea performanţei 3' .se vor da îndrumǎri bibliografice. referitoare la tema abordatǎ. . prin evaluarea răspunsurilor obţinute la solicitările adresate. 5. 1 SCHEMA LECŢIEI SPECIFICUL AFECTIVITĂŢII ŞI RELAŢIA EI CU ALTE FENOMENE PSIHICE 9 . observarea sistematicǎ a elevilor.activitatea independentǎ.se va realiza frontal.ceea ce înseamnă că afectivitate îndeplineşte funcţii importante nu doar în raport cu activitatea.vor răspunde solicitărilor -reflecţia personalǎ.vibraţii afective. . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ.vor concretiza conţinutul lecţiei prin aplicaţii -exerciţiul. 6. .” ( Vasile Pavelcu) . .

afectele B) Procesele afective complexe .trăirile afective de provenienţă organică .emoţiile superioare . ele potenţează şi condiţionează acţiunile. 3.sentimentele .pasiunile III. PROPRIETĂŢILE TRĂIRILOR AFECTIVE 1.tonul afectiv al proceselor cognitive .În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect.dispoziţiile afective C) Procesele afective superioare . ROLUL PROCESELOR AFECTIVE emoţiile sunt cele care organizează conduita umană emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană procesele affective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor. relaţia dintre obiect şi subiect fiind importantă. Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice – afectivitatea fiind specifică omului. CLASIFICAREA TRĂIRILOR AFECTIVE În funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale şi cea a subscoarţei cerebrale ( Vasile Pavelcu) există trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare : . II. 10 .emoţiile curente . Trăirile afective se pot converti unele în altele : pozitive în negative şi invers. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în absenţa stimulului ce le-a determinat.expresivitatea emoţională 2. Trăirile afective au proprietatea de a se exterioriza . IV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->