Sunteți pe pagina 1din 3

CARACTERISTICI

CLIMATICE
ALE DEPRESIUNII DORNELOR

Student: Ciornei Constantin


Îndrumător: profesor Liviu Apostol

-2009-

1
CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE
1.1. Așezare geografică a Depresiunii Dornelor
1.2. Limite
1.3. Coordonate geografice

CAPITOLUL II: FACTORI CLIMATOGENI


2.1. Factori radiativi
2.1.1. Radiația solară globală
2.1.2. Radiația reflectată și absorbită
2.1.3. Radiația efectivă
2.1.4. Bilanțul radiativ
2.2. Factori fizico-geografici
2.2.1. Așezarea geografică
2.2.2. Suprafața activă
2.2.3. Rolul climatic al reliefului
2.2.4. Rolul climatic al vegetației
2.2.5. Rolul climatic al suprafețelor acvatice
2.2.6. Rolul climatic al cuverturii pedologice
2.3. Circulația atmosferică
2.3.1. Centri barici și influența lor asupra climei
2.3.2. Situații sinoptice caracteristice
2.3.3. Tipurile de circulație atmosferică
2.3.4. Caracterizarea și originea maselor de aer ce tranzitează Depresiunea Dornelor
2.3.5. Influența societății umane asupra climei din zona Depresiunii Dornelor

CAPITOLUL III: DISTRIBUȚIA SPAȚIALĂ ȘI REGIMUL ELEMENTELOR CLIMATICE


3.1. Temperatura aerului
3.1.1. Temperatura medie anuală
3.1.2. Temperaturile medii lunare
3.1.3. Temperaturile medii zilnice
3.1.4. Extremele zilnice
3.1.5. Temperaturile maxime și minime absolute
3.1.6. Numărul zilelor cu temperaturi caracteristice
3.2. Temperatura la suprafața solului
3.2.1. Umiditatea aerului
3.2.1.1. Tensiunea vaporilor de apă
3.2.1.2. Deficitul de saturație
3.2.1.3. Umiditatea relativă
3.2.1.4. Nebulozitatea

3.3. Durata de iluminare a soarelui


3.3.1. Repartiția spațială de strălucire a soarelui
3.3.2. Regimul multianual al duratei de strălucire a soarelui

2
3.3.3. Regimul anual al duratei de strălucire a soarelui
3.3.4. Numărul mediu al zilelor cu soare
3.4. Precipitațiile atmosferice
3.4.1. Repartiția spațială a precipitațiilor
3.4.2. Regimul anual al precipitațiilor
3.4.3. Variațiile periodice ale precipitațiilor
3.4.4. Oscilațiile de lungă durată al cantităților de precipitații
3.4.5. Frecvența precipitațiilor din zona studiată
3.5. Ninsoarea și stratul de zăpadă
3.5.1. Numărul zilelor cu soare și strat de zăpadă
3.5.2. Datele medii extreme ale producerii climei cu ninsori
3.5.3. Grosimea stratului de zăpadă
3.5.4. Densitatea stratului de zăpadă
3.6. Presiunea atmosferică
3.6.1. Distribuția spațială a presiunii atmosferice
3.6.2. Evoluția anuală a presiunii atmosferice
3.6.3. Variațiile neperiodice ale presiunii atmosferice
3.6.4. Regimul diurn al presiunii atmosferice
3.7. Vântul
3.7.1. Frecvența pe direcții a vântului
3.7.2. Viteza vântului
3.7.3. Viteza vântului pe direcții
3.7.4. Regimul anual și diurn al direcției vântului
3.7.5. Frecvența zilelor și lunilor cu direcții cuprinse în anumite praguri

CAPITOLUL IV: FENOMENE CLIMATICE


4.1. Fenomene climatice din perioada rece a anului
4.2. Fenomene climatice din perioada caldă a anului
4.3. Fenomene de uscăciune și secetă

CAPITOLUL V: IMPORTANȚA CLIMEI PENTRU ZONA DE STUDIU

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

CAPITOLUL VII: BIBLIOGRAFIE