Sunteți pe pagina 1din 3

Breviar de calcul:

I. 1. Dimensionarea radierului general tip dala intoarsa:


1 4.35
hr  l max   0.54
8 8
2. Armarea radierului se realizeaza cu retele orizontale de armatura , dispuse
pe
fetele placii pt. preluarea momentelor pozitive si negative si o armare pe zona centrala a
placii pentru fenomenele de contractie.

II. Calculul radierului :


1. Determinarea rigiditatii radierului general:
2
12 (1   2 ) E s  L  B
KG       
1   s2 E  2hr  2 hr
2
12  3,14(1  0.2 2 ) 13000  32.70  11 .80
 
2     4.69
1  0.3 2
210000  10  2  0.7  2  0.7

2. Verificarea rigiditatii radierului:


8
KG   4.81
32.7 4.69 < 4.81 (A) deci radierul este rigid.
11 .8

3. Calculul radierului general prin metoda simplificata


3.1. Determinarea centrului de greutateal suprafetei radierului

3.2. Determinarea presiunilor pe talpa radierului :


N  ly lx N
P (1  4) 
A
N I  yN
Iy
 x  P (1  4) 
A
x

 i  ef. unitar normal la nivelul de contact elem structurale verticale


- fundatie :  i  40 daN/cm 2
- diafragme transversale N 1  40  20  1140  91.2  10 4 daN
- diafragme longitudinale N 2  40  20  3270  261.6  10 4 daN
Pef 
N i

9 N 1  4 N 2 9  91.2  10 4  4  261.6  10 4
  4.84 daN/cm 2
A BL 11 .8  32.7  10 4

4. Verificare capacitatii portante a terenului


Pef  Pat  1.8 daN/cm 2  4.84  1.8 (F)  Terenul nu corespunde solicitarilor
date de constructie.Este necesara gasirea unei solutii de consolidare a terenului de
fundare pentru sporirea capacitatii portante.
Se alege consolidarea terenului cu perne de balast bine compactate .Din calculul
realizat pentru dimensionarea pernei de balast a rezultat o grosime de 3.6 m, realizat in
straturi de 0.4 m bine compactate fiecare.

III.Calculul tasarilor probabile:


p conv  275 kPa , pt praf nisipos
p conv  p conv  C B  C D [kPa]
C B  0.2  p conv  0.2  275  55 kPa
C D  k 2    ( D f  2)  2  20.5  (6.8  2)  196.8 kN/m 2
p conv  275  55  196.8  526.8 [kPa]
p net  p ef    D f  484  18.5  2.60  436 kN/m 2
 z   0  p net  0.75  436  327 kN/m 2
327  526.8 (A)
L z
 0  0.75  f ( , )
B B