Sunteți pe pagina 1din 1

®

Brasov, b-dul Al. Vlahuta, nr. 61, ap. 2 e-mail: median@deltanet.ro CAIET DE SARCINI – E-10
tel./fax: 068 / 317196 ; 316268 ; 094520366 www.deltanet.ro/~median

C A I E T D E S A R C I N I E - 1 0
INSTALATII DE PARATRASNET

1. GENERALITATI rezistenta mecanica sau sa le mareasca se pozeaza astfel incat apa de ploaie care
La intocmirea documentatiei s-au respectat rezistenta electrica. curge peste partile din cupru sa nu poata
urmatoarele acte normative: Conductorii de captare si coborare vor ajunge si peste aceste conductoare. Daca
-normativ I -20-94 avea cat mai putine imbinari si derivatii. aceasta conditie nu poate fi respectata, pa
-normativ PE – 119/9 Derivatiile si imbinarile se vor executa portiunile respective, conductoarele se
-actele normative in vigoare privind protectia astfel incat sa se asigure un contact sigur si executa din cupru.
impotriva incendiilor durabil. Suprafetele de contact ale suportilor cu
-STAS 2612/72; STAS 8275/78; STAS 12604; Punctul de legatura cu jgheaburile si tabla conductorii de captare se vor vopsi cu solutie
STAS 12604/4; STAS 12604/5 de pe acoperis trebuie astfel ales, incat dielectrica.
Elementele componente ale instalatiei locul respectiv sa fie usor accesibil pentru Intreaga instalatie de paratrasnet aflata
Instalatia de paratrasnet se compune din : control. deasupra solului incepand de la 30 cm sub
- elemente de captare din platbanda OLZn 25x4 Legaturile intre diferitele elemente ale nivelul solului se va proteja – dupa executie –
mm instalatiei de paratrasnet se vor executa de prin vopsire cu un strat de miniu de plumb si
- elemente de coborare din platbanda OLZn regula prin sudura. un strat de vopsea rezistenta la intemperii iar
25x4 mm In cazul cand aceasta nu este posibil se cele din pamant prin aplicarea unui strat de
- elemente de legare la pamant din platbanda admite ca legaturile accesibile deasupra bitum.
OLZn 40x4 mm pamantului neingropate in zid etc. sa fie Instalatii de protectie
A)- Elemente de captare sunt alcatuite din : executate cu suruburi. Conform normativ I -7-98 si STAS2612,
-conductori de captare si elementele metalice Suprafata de contact a legaturilor trebuie STAS 8275, STAS 12604, STAS 12604/4/5
ale acoperisurilor sa fie de minimum 10 cmp pentru obiectiv s-au prevazut urmatoarele
-suporti pentru conductoare de captare si Materialele si sectiunile pentru elementele categorii de instalatii de protectie:
elemente si piese de prindere si inadire utilizate ale instalatiei de paratrasnet vor fi -protectia impotriva electrocutarii prin
B) Elemente de coborire sunt constituite din : alese conform normativului I-20-94 atingere directe
-conductori de coborare 2. PROTECTIA ELEMENTELOR -protectia impotriva electrocutarii prin
-suporturi pentru conductori de coborare si Toate piesele de otel ( inclusiv suruburile, atingere indirecte
piese de separatie pentu masuratori piulitele si inelele de siguranta ) vor fi -egalizarea potentilelor
C) Elemente de legare la pamant grupate in : protejate impotriva coroziunii prin zincare; -priza de pamant
-conductori de legare la pamant de la piesa de legaturile vor fi executate cu minimum 2 Conducta de egalizare a potentialelor la care
separatie la priza de pamant suruburi M8 sau cu un surub M10. se racordeaza partile metalice ale tabloului
-priza de pamant cuprinzand electrozi (daca este Stratul de zinc trebuie sa acopere in mod electric, etc. se executa din platbanda
cazul) si centura de legatura din platbanda uniform intreaga piesa, sa fie compact, OL25x4 si care la randul ei se leaga la tabloul
OLZn 40x4 mm omogen, fara impuritati, fisuri sau alte general respectiv la priza de pamant.
Conditii de executie defecte. Acoperirea va fi AE/OL/Zn24Fl Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu
Toate piesele componente ale instalatiei de conform STAS2300-80; pentru zincare se va depasi valoarea de maximum 1 0hm fiind
paratrasnet vor fi executate fara urme de va folosi zinc metalurgic STAS 646-71. comuna cu instalatia de protectie impotriva
ciocanituri, fara deformari, ingrosari sau La acoperisurile care sunt cu invelitori din descarcarilor atmosferice.
crapaturi care ar putea sa le micsoreze tabla de cupru, conductoarele IPT din OL

Brasov Intocmit:
ing. KREUTZER E.