Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

• Alexandru, Ioan (coordonator), Dreptul administrativ in Uniunea

Europeana, ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2006;

• Mastacan, Olivian, Răspunderea penală a funcţionarului public, ed.

Hamangiu, Bucureşti, 2007;

• Iorgovan, Antonie, Noua lege a contenciosului administrative, ed.

Roata, Bucuresti, 2004;

• Conventia europeana privind protectia drepturilor omului si a libertatilor

fundamentale, din 1950;

• Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de

solutionare a petitiilor ;

• Constitutia Romaniei din 1991, revizuita in 2003 ;

• Declaratia Universala a Drepturilor Omului, din 1948;

• Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul

Poporului (Mon. Of. nr. 922/2oo4);

• Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, din 1966;

• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

• Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa, din 2004.