Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

FACULTATEA DE MARINĂ CIVILĂ


MASTERAT INGINERIE ŞI MANAGEMENT NAVAL ŞI PORTUAR

TEMA DE CASĂ
PRINCIPALELE TIPURI DE NAVE ŞI CONSTRUCŢII OFFSHORE

Gheorghe IVAN

CONSTANŢA
- 2010 -

1 din 3
PRINCIPALELE TIPURI DE NAVE

Orice navă maritimă sau fluvială este o construcţie tehnică complexă care necesită o multitudine de
cunoştinţe teoretice şi practice în scopul proiectării, executării şi exploatării ei.
Nava reprezintă o construcţie plutitoare complexă, cu propulsie proprie, remorcată sau staţionară, destinată
îndeplinirii unei funcţii de transport sau altor lucrări şi activităţi maritime sau fluviale.
Principalele tipuri de nave sunt definite în continuare.

• Nava cargou pentru mărfuri generale.Nava maritimă autopropulsată,destinată transportului diverselor


categorii de mărfuri uscate ambalate sau neambalate şi eventual cel mult 12 pasageri pe lângă membrii
echipajului;
• Nava mixtă.Nava maritimă sau fluvială,autopropulsată,destinată transportului atât a diverselor mărfuri
uscate,ambalate,neambalate sau în vrac,cât şi a pasagerilor,numărul acestora fiind mai mare de 12 pe lângă
membrii echipajului;
• Nava petrolier.Nava destinată transportului de ţiţei şi al produselor petroliere;
• Nava transportoare de gaze lichefiate.Nava destinată transportului în vrac al gazelor lichefiate respectiv al
gazelor lichefiate şi refrigerate;
• Nava vrachier.Nava pentru mărfuri uscate,special destinată transportului încărcăturilor cu diferite greutăţi
specifice,depuse direct în magazii fără o ambalare prealabilă;
• Nava mineralier.Nava pentru mărfuri uscate destinată transportului aprioric de minereuri sau al altor
încărcături grele în vrac;
• Nava cerealier.Nava pentru mărfuri uscate special destinată transportului de cereale în vrac;
• Nava portcontainer.Nava maritimă specializată pentru transportul containerelor;
• Nava portbarjă.Nava maritimă specializată pentru transportul barjelor purtate,eventual şi al containerelor;
• Nava Roll-On/Roll-Off.Nava maritimă cu încărcare-descărcare pe orizontală,specializată pentru
transportul,pe toate punţile (inclusiv pe puntea suprastructurilor),al vehiculelor rutiere,pe roţi şi respectiv pe
şenile,cu sau fără încărcătură;
• Nava feribot.Nava de construcţie specială destinată pentru transportul parcului rulant de cale ferată şi/sau
al mijloacelor rutiere (cu sau fără încărcătură),precum şi al pasagerilor;
• Nava de pescuit (pescador).Nava utilizată numai pentru prinderea peştelui,balenelor,focilor,morselor sau
altor vietăţi ale apelor şi care are la bord cel mult 12 persoane specializate în prelucrarea capturilor;
• Nava de prelucrare a peştelui.Nava utilizată pentru pescuit-prelucrat sau numai pentru prelucratul peştelui
şi altor vietăţi ale apelor,având la bord mai mult de 12 persoane specializate în acest sens;
• Nava frigorifică.Nava de construcţie specială destinată pentru transportul produselor perisabile la
temperaturi scăzute,asigurându-se menţinerea lor în stare proaspătă prin refrigerare sau congelare;
• Nava spărgător de gheaţă.Nava special construită sau amenajată pentru spargerea gheţii compacte şi a
sloiurilor din porturi,de pe fluvii şi mări,în vederea redeschiderii unor bazine şi şenale navigabile blocate;
• Nava remorcher.Nava destinată transportului şi manevrei,prin tracţiune sau prin împingere,a altor nave sau
2 din 3
a altor construcţii navale plutitoare;
• Nava de pasageri. Nava special destinată transportului de călători,colete şi scrisori sau orice altă navă care
transportă mai mult de 12 călători.

2. O navă este o construcţie plutitoare de dimensiuni superioare unei ambarcaţiuni, (de exemplu
vaporul) avînd formă, rezisteniă structurală, calităţi nautice şi echipament care să-i permită navigaţia şi
utilizarea în transporturi de mărfuri şi pasageri, în scopuri militare sau pentru agrement, cercetare
ştiinţifică, lucrări tehnice etc, prin propulsie proprie.

În construcţiile navale moderne, termenul „navă" presupune, fără limitare absolută, un deplasament
peste 100 t; în limbajul curent se aplică însă cu titlu generic în clasificarea tuturor tipurilor de mijloace
plutitoare apte atât pentru navigaţia la larg, cât şi în ape interioare, cu excepţia bărcilor. Termenul „vas”
(în curs de ieşire din uz) se utilizează în paralel, desemnând în special mijloacele auxiliare sau cele de
ape interioare.
O clasificare generală a navelor cuprinde :
 Nave de pasageri (zise popular „vapoare"), printre care pacheboturi, nave de croazieră, hidrobuze;
 Nave de transport pentru autovehicule şi pasageri sau feriboturi/RoRo;
 Nave de mărfuri uscate sau cargouri;
 Nave petroliere sau nave-tancuri;
 Nave portcontainere;
 Nave de pescuit sau pescadoare;
 Nave frigorifice;
 Nave tehnice, care efectueaza servicii portuare (drăgi, sonete, macara plutitoare, tanc de bunkeraj,
gabară, elevator plutitor, platformă petrolieră, platformă plutitoare pe flotor, derocator, ponton, pod
plutitor, navă de aprovizionare, navă pentru depoluare, navă de scafandri, doc plutitor, pilotină,
şalupă, remorcher, împingător etc.) ;
 Nave speciale (de cercetări ştiinţifice oceanografice sau avizouri, puitoare de cabluri sau cabliere, de
scafandri, de ranfluare, de stingerea incendiilor, de salvare, depoluatoare ş.a.m.d.);
 Nave portuare şi de deservirea navigaţiei (remorchere, spărgătoare de gheaţă, pilotine, „nave-far",
„nave hidrografice" etc.);
 Nave auxiliare (şlepuri, nave de depozit, tancuri de apă şi de combustibil, macarale şi elevatoare
plutitoare, nave de pompare ş.a.m.d.).
 Alte clasificări existau în decursul istoriei, când nevele, zise „corăbii" (ital. şi sp. „caravela", gr.
„karavi"), se împărţeau în monoreme, bireme, trireme, galere, ofiduse, etc).

3 din 3