Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Atasaţi fotografie.

Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi


instrucţiunile)
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Konyar Alex
Adresa(e) Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
Telefon(-oane) 0732023412
Fax(uri) Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) Unique_exodus@yahoo.com

Nationalitate(-tati) roman

Data naşterii 17.03.1991

Sex masculin

Locul de muncă vizat Animator tabara


/ Domeniul
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada Din iulie pana in septembrie in anii 2008,2009,2010
Funcţia sau postul ocupat Facilitator activitati tineret
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa Fundatia Noi-Orizonturi
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare
profesională urmat, începând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplines principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
naţionala sau internaţionala

Aptitudini şi
competenţe
personale
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) Engleza,Francza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs orale Exprimare
conversaţie scrisă

Limba Engleza EC2 C2 C2 C2 C2


Limba Francza A1 A1 A1 A1 A1
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


sociale Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


organizatorice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


tehnice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi cunoştinţe Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


de utilizare a Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
calculatorului

Competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


artistice Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.


aptitudini Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă
este cazul (vezi instrucţiunile)

Informaţii Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de


suplimentare exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul (vezi


instrucţiunile)

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628