Sunteți pe pagina 1din 1

AM PRIMIT,

Un exemplar al certificatului de radiere


Data
Semnătura

Către

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere


si Înmatriculare a Vehiculelor-Bucureşti

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)
cu domiciliul stabil în Bucureşti, strada
nr. bloc scara ap. sector
posesor al B.I./C.I. seria nr. eliberat de
la data de C.N.P.
deţinător al (auto) vehiculului:

- număr de înmatriculare
- marca
- numărul de identificare (seria de şasiu)
- culoare
- an de fabricaţie

solicit radierea acestuia pentru următorul motiv :

a.) la cerere
b.) dezmembrare
c.) scoaterea definitivă din România a vehiculului
d.) furt

Data Semnătura