Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnatul ___________________________________________

posesorul autoturismului înmatriculat cu nr. _______________________

vă rog să aprobaţi confecţionarea a ____________ buc. ______________

plăcuţe în locul celor (celui) ____________________________________

Data: _______________ Semnătura,