Doamna Director

,

Subsemnatul,…………………………….parinte al
elevului……………….de la clasa ……..,va rog sa-i aprobati ivoirea pentru data
de……………
Mentionez ca solicit aceasta , deoarece ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. .

Data,

Semnatura,

Doamnei Director a Scolii cu Clasele I-VIII Nr. 18 „ Sf. Dumitru” , Craiova , Dolj